TIETOHALLINTO. Konsernihallinnon perehdytys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOHALLINTO. Konsernihallinnon perehdytys 21.2.2013"

Transkriptio

1 TIETOHALLINTO Konsernihallinnon perehdytys

2 Tietohallinnon toimintaympäristö 11 suurinta kaupunkia Kuntaliitto JulkICT/VM Juhta Kuntien Tiera Oy Liikelaitokset Konsernin tietohallinto Konsernin ICT-ohjausryhmä Palvelukokonaisuuksien ict-kehittämisryhmät Yhtiöt Seutuyhteistyö K-S shp, kunnat, K-S liitto, Yliopisto, AKK, JAO Palvelukokonaisuudet Kokonaisarkkitehtuuri (toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologiaarkkitehtuurit) Kehittämisprojektit

3 Jyväskylän kaupungin organisaatio Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinto Kilpailukyky ja kaupunkikehitys Viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet Talouden ohjaus Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö Sisäinen tarkastus Tietohallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Markku Andersson Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Liikelaitokset Talouskeskus Tilapalvelu Työterveys Aalto Keski-Suomen pelastuslaitos Apulaiskj Timo Koivisto Apulaiskj Pekka Utriainen Kaupunkirakenneltk Rakennus- ja ympäristöltk Kaupunkirakennepalv. Kulttuuri- ja liikuntaltk Kulttuuri- ja liikuntapalv. Sivistysltk Kasvun ja oppimisen palv. Vanhus- ja vammaispalv. Perusturvaltk Sosiaali- ja terveyspalv. Sosiaalipalvelut Maankäyttö Liikenne- ja viheralueet Rakentaminen ja ympäristö Liikelaitokset Altek Aluetekniikka Kylän Kattaus - Kirjastopalvelut - Liikuntapalvelut - Museopalvelut - Kansalaisopisto - Kaupunginteatteri - Jyväskylä Sinfonia - Kulttuuripalvelut - Kansalaistoiminnanedistäminen Perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut - Nuorisopalvelut - Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen(oiva -keskus) - Kotona asumisen tukeminen - Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito - Psykososiaaliset palvelut - Lastensuojelun palvelut - Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut - Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut - Terveyskeskussairaala - Avosairaanhoito - Keskitetyt palvelut - Suun terveydenhuolto - Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto - Työllisyyspalvelut

4 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja kilpailukyky Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Markku Andersson Kilpailukyky ja kaupunkikehitys Muutosjohtaja Risto Kortelainen Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski Viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet Viestintäjohtaja Helinä Mäenpää Talouden ohjaus Talousjohtaja Ari Hirvensalo Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö Henkilöstöjohtaja Pertti Malkki Hallinto Sisäinen tarkastus Tietohallinto Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen Tilapalveluliikelaitos Kiinteistöjohtaja Esko Eriksson Matkailu-, neuvonta- ja aluepalvelut Talouskeskusliikelaitos Työterveys Aalto -liikelaitos Keski- Suomen pelastuslaitos -liikelaitos Johtaja Vesa Voutilainen Johtaja Anne Sivula Pelastusjohtaja Simo Tarvainen

5 Konsernin sisäiset kumppanit Tietohallinnon ohjaus ja hallinta Tietohallinnon ohjaus/asiantuntijuus Strateginen ICT-suunnittelu ja ICT-johtaminen Kaupunkirakennepalvelut Prosessikehitys Projektihallinta ja menetelmät Hankinnat ja toimittajahallinta Arkkitehtuurit Tietoturva Tietohallinnon johtaminen Ratkaisujen hallinta Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Julkishallinnon ICT-yhteistyö ja hankkeet Kunnalliset ICT-tuottajat Kaupalliset ICT-tuottajat ICT-tuotanto Tietohallinto

6 TIETOHALLINNON ORGANISAATIO Tietohallinnossa työskentelee 48 henkilöä Hallinto ja kehittäminen 3 htv Helpdesk/asiakastuki 6 htv Koulutuspalvelut 0 hlöä (otona) Puhelinvaihdepalvelut 9 htv Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen Tietojärjestelmäpalvelut 11 htv Tietoliikenne ja palvelinpalvelut 6 htv Toimistosihteeri Mirelle Lounasvuori Taloussuunnittelija Pirkko Kukko Työasemapalvelut 13 htv Asiakaspalvelupäällikkö Leena Monthan-Leppänen Tietojärjestelmäpäällikkö Matti Nieminen Tietotekniikkapäällikkö Kari Kivelä It-palvelupäällikkö Jarkko Kurki Asiakastuki (Helpdesk) Koulutuspalvelut Puhelinpalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Tietoliikenne- ja palvelinpalvelut Työasemapalvelut

7 TIETOHALLINNON TUNNUSLUKUJA Tietojärjestelmiä n. 150 Palvelimia n. 173 (osa virtuaalipalvelimia) Työasemia: Hallinnon pöytäkoneet ja kannettavat mikrot Opetuskäytön mikrot yht (Win,Linux/Mac/MP) Asiakaskoneet (kirjasto ym.) 163 Matkapuhelimia Mobiiliteknolgiapalvelut TA 2013: käyttötalousmenot n. 5,5 milj. ICT-investointirahat n. 2 milj. keskitetty Tietohallintoon

8 Toimintamenot 2013 Henkilöstömenot ,00 44 % Ulkoiset menot ,00 51 % Alihankinta/osto% Tietojärjestelmät ja tekniikka n.45 % Puhelinpalvelut n. 60 % käyttötaloudesta Tietojärjestelmiä n. 175 kpl (Toimittajasopimuksia 45 ) Sisäiset menot ,00 5 %

9 Jyväskylän ICT menot /asukas - ilman konserniyhtiöitä Kuntaliitto 154 / asukas Ict-menot/% käyttötalous ,13% ,18% ,30% TPE2012 1,50% TA2013 1,50% TPE 2012 TA 2013 Vertailulukuina Kuntaliiton selvitys Kuntien tietotekniikka 2010, jonka mukaan tietotekniikan osuus kuntasektorin toimintamenoista on noin 2 prosenttia (kunnat 1,7 %, kuntayhtymät 3,4%) eli 154 per kunnan asukas.

10 Tietohallinnon ohjaus ja hallinta KESKEISET TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET -Tietohallinnon tehtävänä on tukea kaupungin johtamista ja palvelujen tuottamista, turvata päätöksenteon ja palvelujen tehokkuus ja taloudellisuus ajantasaisin ja luotettavin tiedoin sekä toimia tuloksekkaasti -Tietohallinto tuottaa tietotekniikka- ja telepalveluja kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhtymille PALVELUT/TEHTÄVÄT (pääprosessit ) Tietojärjestelmäratkaisujen, -hankinnan ja - toimittajien hallinta Arkkitehtuurit Tietoturva Prosessikehitys Projektihallinta ja menetelmät Konsernin tietohallintopalvelujen ja prosessien ohjaus Perustietotekniikkapalvelujen hallinta, hankinta, tuki ja ylläpito ESIMERKKEJÄ UUSISTA TOIMINTAMALLEISTA -Jyväskylä on aktiivisesti mukana kansallisissa julkishallinnon yhteisissä ict-kehittämishankkeissa -kokonaisarkkitehtuurimalli (KA) on johdon ja tietohallinnon yhteinen kehittämis-ja johtamismenetelmä, jolla määritetään toimintaa tukeva yhtenäinen ict-ympäristön tavoitetila ja vastataan säädetyn tietohallintolain velvoitteisiin -KA-malli tukee asiakas-ja palveluprosessilähtöisten tietojärjestelmien kehittämistä -kaupunkikonsernin, konserniyhtiöiden, kuntayhtymien ja seudun muiden toimijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tietojärjestelmien sekä ict-palvelutuotannon kehittämisessä, organisoinnissa ja käyttöönotossa; kehittämisessä hyödynnetään laaditun Keski-Suomen ict-strategian tuloksia -tietojärjestelmien, toimintaprosessien ja kehittämishankkeiden omistajuus on määriteltävä selkeästi yli palvelukokonaisuusrajojen menevissä hankkeissa; mikäli epäselvää hidastuu päätöksenteko ja hankkeiden eteneminen - keskitetty ict-budjetointi tukee tietohallinnon ohjausmallia

11 Kuvaa ei voi näyttää nyt. Tietohallinnon kehityssuunta Tavoitetilassa Jyväskylän kaupungin tietohallinto-osaaminen kohdistuu nykyistä voimakkaammin strategisen tason suunnitteluun ja tilaajaosaamiseen. Jyväskylän kaupunki hyödyntää valtakunnallisten & seudullisten tietohallintoorganisaatioiden asiantuntijoita ja kansallista osaamisverkostoa palvelutoiminnan kehittämiseen, palveluiden järjestämiseen ja toimittajahallintaan mikäli se tukee Jyväskylän kaupungin kehittämishankkeita. Tietohallinnon kyvykkyydet Nykytilassa Strategia Arkkitehtuurit ja infrastruktuurin kehittäminen Palvelutoiminnan kehittämisen tukeminen Tietohallinnon muutosvisio Yhdistää tietohallinnon organisaation strategiaan, muutoksiin ja tarpeisiin Hallinnoi kehittämishankkeita, jotka auttavat organisaatiota kehittämään palvelutoimintaansa ja tuloksiaan Tavoitetilassa Strategia Arkkitehtuurit ja infrastruktuurin kehittäminen Palvelutoiminnan kehittämisen tukeminen Jyväskylän kaupungin tuloksellisen palvelutoiminnan kehittäminen yhteistyössä valtakunnallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa ICT-palvelujen ostaminen ICT-infrastruktuurin ylläpito ja tuki Vastaa hankinnasta ja hallinnoi toimittajakenttää Hallinnoi tietohallinnon järjestelmiä ja budjetteja ICT-palvelujen ostaminen ICT-infrastruktuurin ylläpito ja tuki = Jyväskylän oma tietohallintokyvykkyys = valtakunnallisten ja seudullisten toimijoiden Jyväskylälle tarjoama tietohallintokyvykkyys

12 Mistä kokonaisarkkitehtuuri koostuu Kokonaisarkkitehtuurimalli (KA) on johdon ja tietohallinnon yhteinen kehittämis-ja johtamismenetelmä, jolla määritetään toimintaa tukeva yhtenäinen ICT-ympäristön tavoitetila ja huolehditaan, että tämä tavoite saavutetaan. KA-malli koostuu käytännössä kolmesta osasta: A. Suunnittelumenetelmä, Kattava joukko tavoite- ja lähtötilanteen kuvaamispohjia ja niiden käyttöohje, jotka varmistavat, että kaikki olennaiset näkökulmat ja seikat huomioidaan kehittämisessä B. Yhtenäinen joukko hallintaprosesseja, joilla suunnitellaan jatkuvan toiminnan ja ICT-ympäristön keskeinen kehittäminen ja varmistetaan tavoitteiden toteutuminen C. Arviointimalli, jolla voidaan arvioida, miten hallittua ja tuloksellista kehittäminen on, mikä on organisaation arkkitehtuurikyvykkyys Toiminnan johtaminen ja strateginen kehittäminen Arkkitehtuurin kehittämisen suunnittelu ja johtaminen Kuvaukset Arkkitehtuurin johtaminen Jatkuva kehittäminen Muutosten hallinta Arkkitehtuurin viestintä ja käytön varmistaminen Arkkitehtuurin hallinta kehittämisprojekteissa (arkkitehtuurin hyödyntäminen) Arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasoprofiili Menetelmä Prosessit Kehittäminen Organisointi Osaaminen Substanssi Yhteensopivuus 12

13 Jyväskylä: Tietojärjestelmäkartta 2013

14 Tietohallinnon hankkeita v Kanto-hanke (e-resepti, Teo-kortit, potilasarkisto, ym.) K-S shp SAP/HR käyttö Potilastietojärjestelmän vaatimusmäärittely shp:n kanssa Kirjastojärjestelmän vaihto Dataverkon kilpailutus Sähköisen asioinnin kokonaisuus Palkkajärjestelmän vaihdos Windows 7 päivitykset Toisen konesalin käyttöönotto

Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 14.3.2013 Jyväskylän kaupunki Harri Rönnholm Vastuualuejohtaja/ johdon tukipalvelut harri.ronnholm@jkl.fi 18.3.2013 Johdon

Lisätiedot

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 4.3.2014 kello 17.30-19.15 Paikka: Iitti, Kunnantalo, Rautatienkatu 20, Kausala Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja yleiset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2012 Kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet (2014 2017) Kaupunginhallitus 17.2.2014

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA 2007. 3.3.2008 Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA 2007. 3.3.2008 Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA 2007 3.3.2008 Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen 1. TIETOHALLINNON TOIMINTAA JA TALOUS... - 3-1.1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TUNNUSLUKUJA...-

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 57 KÄYTTÖTALOUSOSA 58 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 875,9 828,0-24 047,9 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 14 329,2 712,6-13 616,6

Lisätiedot

TALOUS KONSERNIJOHTO ELINKEINOPALVELUT HALLINTOPALVELUT. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013

TALOUS KONSERNIJOHTO ELINKEINOPALVELUT HALLINTOPALVELUT. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 TALOUS KONSERNIJOHTO ELINKEINOPALVELUT HALLINTOPALVELUT Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 17:00 Kaupunginjohtajan avaussanat 17:05 Talous I kaupunginjohtaja Harri Virta Kuntalain taloussäännökset

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot