Luottamuselinorganisaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luottamuselinorganisaatio 1.1.2014"

Transkriptio

1 Luottamuselinorganisaatio Valtuusto Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto Yksilöasioiden jaosto Kaupunginhallitus Konsernijaosto Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto Tila- ja asuntojaosto *) *) Tila- ja asuntojaosto toimii myös Tilakeskus-liikelaitoksen johtokuntana Keskusvaalilautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Varhaiskasvatusjaosto Koulujen johtokunnat Svenska rum -lautakunta Koulujen johtokunnat Kulttuurilautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Tekninen lautakunta Tiejaosto Ympäristölautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Rakennuslautakunta Pelastuslaitoksen johtokunta Palveluliikelaitosten johtokunta 2

2 Viranhaltijaorganisaatio Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Konserniesikunta Sosiaali- ja terveystoimi Perusturvajohtaja Sivistystoimi Sivistystoimen johtaja Tekninen ja ympäristötoimi Teknisen toimen johtaja Palveluliiketoimi Liiketoimintajohtaja Toimialan esikunta Toimialan esikunta Toimialan esikunta Hallinto- ja kehittämisyksikkö Espoo Kiinteistöpalvelut* Perhe- ja sosiaalipalvelut Suomenkielinen varhaiskasvatus Kaupunkisuunnittelukeskus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos* Espoo Catering* Terveyspalvelut Suomenkielinen opetus Tekninen keskus Espoo Logistiikka* Espoo Talouspalvelut* Vanhuspalvelut Kulttuuri Rakennusvalvontakeskus Espoo Kaupunkitekniikka* Kaupunkitieto Svenska rum Ympäristökeskus Espoo Henkilöstöpalvelut* Tietotekniikkapalvelut Liikunta- ja nuorisopalvelut Tilakeskus* *) Liikelaitos. Muut yksiköt ovat tulosyksiköitä. 3

3 Vantaan kaupungin organisaatio Tarkastuslautakunta Ulkoinen tarkastus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Yleisjaosto Keskusvaalilautakunta Vantaan työterveys Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hallitukset Osakeyhtiöt Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtajan toimiala Aluetoimikunnat Svenska kommittén Sosiaali- ja terveyslautakunta Jaosto Vantaan suun terveydenhuolto Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Tekninen lautakunta Yksityistiejaosto Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristölautakunta Rakennuslupajaosto Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Opetuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Ruotsinkielinen jaosto Sivistystoimen toimiala

4 Kaupunginjohtajan toimiala Kaupunginhallitus Yleisjaosto Kaupunginjohtaja Taloussuunnittelu Henkilöstökeskus Sisäinen tarkastus Kaupunginkanslia Elinkeinopalvelut

5 Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala Kaupunginhallitus Yleisjaosto Aluetoimikunnat Svenska kommittén Konsernipalvelut (omistajaohjaus, tilaajavastuu) Talous- ja hallintopalvelut Asukaspalvelut Konsernihallinto ja rahoitus Talouspalvelukeskus Tietohallinto Työllisyyspalvelut Kuntalaispalvelut Hankintakeskus Keski-Uudenmaan pelastustoimi Vantaan työterveys Osakeyhtiöt, konserniyhteisöt

6 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Vantaan asuntomessut 2015 Projektit Talous- ja hallintopalvelut Kaupunkisuunnittelu Yrityspalvelut Rakennuslupajaosto Rakennusvalvonta Ympäristökeskus Yksityistiejaosto Tilakeskus Kuntatekniikan keskus

7 Sivistystoimen toimiala Opetuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Ruotsinkielinen jaosto Varhaiskasvatus Perusopetus Ruotsinkieliset palvelut Nuoriso- ja aikuiskoulutus Kirjasto- ja tietopalvelut Talous- ja hallintopalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut

8 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Sosiaali- ja terveyslautakunta Johdon tuki Jaosto Yleisjaosto Erikoissairaanhoito Perhepalvelut Talous- ja hallintopalvelut Suun terveydenhuollon liikelaitos Terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

9 Tampereen kaupungin organisaatio KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Liiketoimintajaosto Henkilöstöjaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus KONSERNIHALLINTO Hallinto ja hyvinvointipalveluryhmä Kaupunkikehitysryhmä Talous ja liiketoimintaryhmä Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus Konsernipalvelut Liiketoiminnan ohjaus Tilaajaryhmä TILAAJALAUTAKUNNAT Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta apulaispormestari apulaispormestari Sopimus HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNNAT Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus LIIKELAITOKSET JOHTOKUNNAT Tampereen Ateria Tampereen Infra Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Osaamis ja elinkeinolautakunta Sivistys ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta apulaispormestari apulaispormestari Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo Tampereen Vesi Tullinkulman Työterveys Pirkanmaan Pelastuslaitos Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta TYTÄRYHTIÖT JA YHTEISÖT

10 Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio 2013 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus KONSERNIHALLINTO Kaupunginjohtaja Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta KONSERNIN YHTIÖT JA YHTEISÖT Yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukset V-S aluepelastuslautakunta KIINTEISTÖ- TOIMIALA Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta YMPÄRISTÖ- TOIMIALA Kaupunkisuunnitteluja ympäristölautakunta Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta HYVINVOINTI- TOIMIALA Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöjaosto SIVISTYS- TOIMIALA Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto Lukio- ja ammattiopetusjaosto VAPAA-AIKA- TOIMIALA Kulttuurilautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Rakennuslautakunta Ruotsinkielinen jaosto

11 Kaupunginvaltuusto Keskusvaaliltk. Tarkastusltk. Ulk.tarkastus Oulun kaupungin organisaatio Tarkastustmk. Sis. tarkastus Kaupunginhallitus Keh.jaosto Henk.jaosto Kaupunginjohtaja Akj hyvinv. Työikäisten ja ikäihmist. hyvinv. ed. Akj sivistys ja kultt. Lasten ja nuorten hyvinv. edistäminen Akj yhdysk. ja ymp. Maankäyttö ja strateginen hankinta Hallintojohtaja KONSERNIPALVELUT Hallinto Kehittäminen Talous, omist.ohj. Henkilöstö Johtaja ELINKEINOPALVELUT BusinessOulu liikelaitos Akj HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointi sosiaalinen hyvinvointi, ikäihmisten johtaja hyvinvointi, terveyspalvelut, hyvinvointikeskukset Hyvinvointilautak. Yksilöjaosto Hyvinvointitoimikunta Akj Akj Hallintojohtaja Talousjohtaja SIVISTYS JA KULTTUURIPALVELUT varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus ja nuoriso palvelut, lukio ja muut sivistyspalvelut, kulttuuripalvelut, liikunta ja vapaa ajan palvelut Sivistys ja kulttuurijohtaja Oulun Vesi liikelaitos Oulun Jätehuolto liikelaitos Liikelaitos Oulun Serviisi Oulun Energia liikelaitos Oulun Konttori liikelaitos Yhdyskunta YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT johtaja yleiskaavoitus, kaupunkisuunnittelu ja tekniset palvelut, rakentamisen ohjaus, lupa, valvontaja pakkokeinopalvelut Oulun tekninen liikelaitos Liikelaitos Oulun tilakeskus Oulu Koillismaan pelastusliikelaitos Oulun Tietotekniikka liikelaitos Oulun Työterveys liikelaitos seudulliset ympäristöpalvelut Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos Sivistys ja kulttuurilautakunta Yhdyskuntalautak. Yhdysk.jaosto Joukkoliik.jaosto Rakennuslautak. v 1/ Kaisu Perälä

12 Jyväskylän kaupungin luottamushenkilöorganisaatio Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kansliapäällikkö Kaupunginjohtaja Liikelaitosten johtokunnat Talouskeskusliikelaitos Tilapalvelu -liikelaitos Työterveys Aalto -liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos Kaupunkirakenneltk Tiejaosto Joukkoliikennejaosto Rakennus- ja ympäristöltk Ympäristöterveysjaosto Kulttuuri- ja liikuntaltk Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtokunta Kylän Kattaus -johtokunta Sivistysltk Yksilöasiainjaosto Perusturvaltk Terveydenhuollon jaosto Työllisyysjaosto Toimikunnat Maaseutu- ja asukastoimikunta Hyvinvointipoliittinen toimikunta Nuorisovaltuusto Vammaisneuvosto Vanhusneuvosto Veteraaniasiain neuvottelukunta Valtuustoryhmien puheenjohtajat

13 Jyväskylän kaupungin organisaatio Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinto Kilpailukyky ja kaupunkikehitys Viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet Talouden ohjaus Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö Sisäinen tarkastus Tietohallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Markku Andersson Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Liikelaitokset Talouskeskus Tilapalvelu Työterveys Aalto Keski-Suomen pelastuslaitos Apulaiskj Timo Koivisto Apulaiskj Pekka Utriainen Kaupunkirakenneltk Rakennus- ja ympäristöltk Kaupunkirakennepalv. Kulttuuri- ja liikuntaltk Kulttuuri- ja liikuntapalv. Sivistysltk Kasvun ja oppimisen palv. Vanhus- ja vammaispalv. Perusturvaltk Sosiaali- ja terveyspalv. Sosiaalipalvelut Maankäyttö Liikenne- ja viheralueet Rakentaminen ja ympäristö Liikelaitokset Altek Aluetekniikka Kylän Kattaus - Kirjastopalvelut - Liikuntapalvelut - Museopalvelut - Kansalaisopisto - Kaupunginteatteri - Jyväskylä Sinfonia - Kulttuuripalvelut - Kansalaistoiminnanedistäminen Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetuspalvelut - Nuorisopalvelut - Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen (OIVA-keskus) - Kotona asumisen tukeminen - Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito - Psykososiaaliset palvelut - Lastensuojelun palvelut - Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut - Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut - Terveyskeskussairaala - Avosairaanhoito - Keskitetyt palvelut - Suun terveydenhuolto - Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto - Työllisyyspalvelut

14 KONSERNIPALVELUT Konsernipalvelujohtaja Talous- ja kehityspalvelut Konsernipalvelujohtaja Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjohtaja Tarkastuslautakunta Tarkastustoimisto Yhteyspalvelut Yhteysjohtaja KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Sisäinen tarkastaja KAUPUNGINJOHTAJA Tilintarkastaja TASEYKSIKÖIDEN JOHTOKUNTA Lahden Ateria Lahden Siivouspalvelu Lahden Tietotekniikka Lahden Tilakeskus Hallintopalvelut Kaupunginsihteeri Lakipalvelut Kaupunginlakimies SIVISTYSTOIMIALA Toimialajohtaja Toimialan hallinto ja tukipalvelut SIVISTYSLAUTAKUNTA Lasten ja nuorten kasvun vastuualue Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus Nuorisopalvelut Elinvoiman ja osaamisen vastuualue Lukiokoulutus Kirjasto- ja tietopalvelut Wellamo-opisto, Wellamo-opiston johtokunta LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA Liikunnan ja kulttuurin vastuualue Liikuntapalvelut Kaupunginorkesteri Kaupunginteatteri Kaupunginmuseo Kulttuurikeskus SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Toimialajohtaja Esikunta ja palvelukeskus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Hyvinvointipalvelut Lastensuojelupalvelut Psykososiaaliset palvelut Päijät-Hämeen perheneuvola Sosiaalipalvelut Terveysneuvontapalvelut Vammaispalvelut Terveyspalvelut Avohoito Suun terveydenhuolto Kliiniset tukipalvelut: sairaala-apteekki, röntgen, laboratorio Vanhusten palvelut ja kuntoutus Lahden kaupunginsairaala Lääkinnällinen kuntoutus Vanhusten avopalvelut TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Toimialajohtaja Hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Maankäyttö LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Julkisen liikenteen luvat LAHDEN SEUDUN RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennusvalvonta LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Lahden seudun ympäristöpalvelut PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA

15 KUOPION KAUPUNGIN ORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO TARKASTUSTOIMI KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginjohtaja KONSERNIPALVELU - Kaupunginkanslia - Strateginen maankäytön suunnittelu - Talous- ja strategiapalvelu - Työnantajapalvelu - Konserniohjaus ja tilapalvelut PALVELUALUEET - Vetovoimaisuuden palvelualue - Kaupunkiympäristön palvelualue - Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue - Kasvun ja oppimisen palvelualue - Perusturvan palvelualue - Terveydenhuollon palvelualue ERILLISET TASEYKSIKÖT - Pohjois-Savon pelastuslaitos - Tilakeskus - Isäntäkuntapalvelut LIIKELAITOKSET - Kuopion Energia - Kuopion Vesi - Kallaveden työterveys - Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos 1/2014

16 Tarkastuslautakunta KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINJOHTAJA Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu, työnantajapalvelu, strateginen maankäytön suunnittelu, tietohallinto, kaupunginkanslia, toiminnan arviointi ja sisäinen tarkastus, konserniohjaus ja tilapalvelut Omistajaohjausjaosto Keskusvaalilautakunta Kaupunkirakennelautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Vetovoimaisuuden palvelualue 1 Palvelualuejohtaja Kaupunkiympäristön palvelualue Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut Yritys- ja elinkeinopalvelut Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut Kaupunkiympäristön sunnittelupalvelut Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Ympäristöpalvelut Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion Vesi Kuopion Energia Kallaveden työterveys Alueellinen jätelautakunta Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 1 Palvelualuejohtaja Kasvun ja oppimisen palvelualue Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Taidepalvelut Tapahtumapalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus- ja nuorisopalvelut Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö Pohjois-Savon aluepelastuslaitos Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos Lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta Perusturva- ja terveyslautakunta Perusturvan palvelualue 1 Palvelualuejohtaja Terveydenhuollon palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityön palvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Sairaalapalvelut Avohoidon palvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut 1/2014

17 Luottamushenkilöorganisaatio 2013 Kaupunginvaltuusto (59) Keskusvaalilautakunta (5) Konsernijaosto (7) Kaupunginhallitus (13) Henkilöstöjaosto (7) Elinkeinojaosto (7) Tarkastuslautakunta (7) Lasten ja nuorten lautakunta (13) Aikuisväestön lautakunta (13) Ikäihmisten lautakunta (13) Tekninen lautakunta (13) Maaseutulautakunta (7) Rakennusja ympäristölautakunta (7) Yksityistiejaosto (3) Vesilaitoksen johtokunta (5) Liikelaitosten johtokunta (5) Kymen jätelautakunta (13)

18 Kouvolan kaupunki ORGANISAATIO 2013 Kaupunginjohtaja Hyvinvointipalvelut Konsernipalvelut Talous ja rahoitusjohtaja Kaupunkikehitys Kaupunkikehitysjohtaja Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Aikuisväestön palvelujen johtaja Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Ikääntyneiden palvelujen johtaja Toiminnanohjaus Strategia ja kehittämisjohtaja Elinvoiman vahvistaminen Elinkeinojohtaja Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Elämän alkupolku Aktiivisen elämän vahvistaminen Kotona asumisen tuki Tietohallinto Elinkeinopalvelut Kaupunkisuunnittelu Opinpolku Toimintakyvyn palauttaminen Asumispalvelut 24/7 Tilaliikelaitos Maaseutupalvelut Yhdyskuntatekniset palvelut Nuoresta aikuiseksi Talous ja rahoitus Liikelaitos Kouvolan Vesi Ympäristö ja rakennusvalvontapalvelut Hallinto ja tukipalvelut Henkilöstö Teknisen tuotannon liikelaitos Hallinto ja viestintä Hallinto ja tukipalvelut

Suurten kaupunkien organisaation kehittäminen. Organisaatiotoimikunta 22.11.2011

Suurten kaupunkien organisaation kehittäminen. Organisaatiotoimikunta 22.11.2011 Suurten kaupunkien organisaation kehittäminen Organisaatiotoimikunta 22.11.2011 Kaupunkien organisaatioiden uudistaminen Kaupunkiorganisaation perustaksi on otettu prosessiajattelu, joka on syrjäyttänyt

Lisätiedot

Jyväskylä Valon kaupunki. Kansainvälisesti palkittu kaupunkivalaistuksen edelläkävijä

Jyväskylä Valon kaupunki. Kansainvälisesti palkittu kaupunkivalaistuksen edelläkävijä Ekohankintaverkoston kokous 26.9.2013 Jyväskylän kaupunki Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki ja yksi maamme viidestä merkittävimmästä kaupunkiseudusta Asukkaita lähes 134 000, seudulla 177 000 Sijaitsee

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

TIETOHALLINTO. Konsernihallinnon perehdytys 21.2.2013

TIETOHALLINTO. Konsernihallinnon perehdytys 21.2.2013 TIETOHALLINTO Konsernihallinnon perehdytys 21.2.2013 22.2.2013 Tietohallinnon toimintaympäristö 11 suurinta kaupunkia Kuntaliitto JulkICT/VM Juhta Kuntien Tiera Oy Liikelaitokset Konsernin tietohallinto

Lisätiedot

Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 14.3.2013 Jyväskylän kaupunki Harri Rönnholm Vastuualuejohtaja/ johdon tukipalvelut harri.ronnholm@jkl.fi 18.3.2013 Johdon

Lisätiedot

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 4.3.2014 kello 17.30-19.15 Paikka: Iitti, Kunnantalo, Rautatienkatu 20, Kausala Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen ja liikelaitostamisen kokemukset. ööri Mauri Pesonen

Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen ja liikelaitostamisen kokemukset. ööri Mauri Pesonen Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen liikelaitostamisen kokemukset Vs. kaupungininsinöö ööri Mauri Pesonen 17.2.2012 Mauri Pesonen 1 Prosessijohtaminen uusi organisaatiorakenne Mitkäovat uudistuksen

Lisätiedot

Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio

Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio Palvelualueuudistus Kunnan perustehtävä on asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtiminen Terve Kuopio

Lisätiedot

KUK/MALY-selvitys Nykyiset organisaatiot. Merja Vikman-Kanerva 27.11.2013 IH täyd 13.12.2013

KUK/MALY-selvitys Nykyiset organisaatiot. Merja Vikman-Kanerva 27.11.2013 IH täyd 13.12.2013 KUK/MALY-selvitys Nykyiset organisaatiot Merja Vikman-Kanerva 27.11.2013 IH täyd 13.12.2013 1. Hyvinkää-malli (Hyvinkää ja Pornainen) Toimiala Tekninen johtaja Kaikki MALY-tehtävät Rakentaminen Rakennus-

Lisätiedot

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Toteutus Tableau-ohjelmistolla Tampereen kaupunki Konsernihallinto, controller Riikka Hannelius 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen Open data TRE meetup Uusi Tehdas 1 Taustaa kaupungin talousdatan avaamiselle Konsernijohtaja Juha Yli Rajalan mukaan Tampereen kaupunki haluaa olla edistämässä

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus ja y tunnuksemme on 0211675 2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Lapsinäkökulmaa Tampereella

Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsipolitiikkaa Lapsiasiamiestyötä Osallisuutta Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Uudistuksen avainasiat: uudistaa poliittista johtamista toimiva tilaaja tuottajamalli

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus. Välittäjämme (Liaison Technologies Oy) tunnus: 003708599126.

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja malli ja ammatillisen koulutuksen kehityssuunnat Tampereella

Tilaaja-tuottaja malli ja ammatillisen koulutuksen kehityssuunnat Tampereella Tilaaja-tuottaja malli ja ammatillisen koulutuksen kehityssuunnat Tampereella Rehtorien ja koulutusjohtajien ajankohtaispäivät 28..205 Tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs Tampereen kaupungin organisaatio.6.204

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet organisaation kehittämisen välineenä

Kansainväliset hankkeet organisaation kehittämisen välineenä Kansainväliset hankkeet organisaation kehittämisen välineenä ammatillisen koulutuksen infotilaisuus Erasmus + (2014 2020) 22.11.2013 Tampere Ritva Haveri Tervetuloa Tampereen seudun ammattiopistoon Ylläpitäjä:

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso 01.01.2013-31.12.9999

Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso 01.01.2013-31.12.9999 Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso 01.01.2013-31.12.9999 Tulosyksikkö - vakiohierarkia Nimitys Tulosyksikköalue H11 Tampereen kaupunki 111 Päätöksenteko ja konserniohjaus 111999 Tilinpäätöksen laatiminen

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS 1 Aiheet 1) Palvelualueuudistuksen taustat 2) Palvelualueuudistuksen hankekokonaisuus 3) Prosessityöhön organisoituminen 4) Prosessityön vaiheet 5) Projektin menetelmät/työvälineet

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven organisaatio. Kaupungininsinöörien tapaaminen 10.5.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto

Jyväskylän uuden sukupolven organisaatio. Kaupungininsinöörien tapaaminen 10.5.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Jyväskylän uuden sukupolven organisaatio Kaupungininsinöörien tapaaminen 10.5.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto UUSI JYVÄSKYL SKYLÄ 1.1.2009 ASUKKAITA 132 000 MAAPINTA-ALA ALA 1172 km 2 UURAINEN

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kansainvälinen toiminta

Tampereen kaupungin kansainvälinen toiminta Tampereen kaupungin kansainvälinen toiminta Satu Vuorinen kansainvälisten asioiden päällikkö EU- ja kv-verkoston tapaaminen 07.05.2013 Kuntaliitto Ajankohtaista Keskustan kehittämisohjelma Viiden tähden

Lisätiedot

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Palveluinnovaatiot kasvun lähteenä seminaari 2.5.2011 Tampereen yliopisto Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintamallin uudistus

Lisätiedot

Lahden kaupungin tilinpäätös 2013

Lahden kaupungin tilinpäätös 2013 2 0 1 4 Lahden kaupungin tilinpäätös 2013 1 Lahden kaupungin tilinpäätös 2013 Toimitus: Lahden kaupungin konsernipalvelut / taloussuunnittelu / viestintä Dokumentti löytyy kokonaisuudessaan www.lahti.fi

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot