Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut"

Transkriptio

1 Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Jyväskylän kaupunki Harri Rönnholm Vastuualuejohtaja/ johdon tukipalvelut

2 Johdon tukipalvelut Tehtävät Vastata palvelukokonaisuuksien (kasvu ja oppiminen, kulttuuri- ja liikuntapalvelut) yhteisestä kehittämistä, taloudesta ja hallinnosta kaupungin linjausten mukaisesti Tukea ja luoda toimintaedellytyksiä johtamisprosesseille (akj:n tehtäväalueen kokonaisohjaus, hallinnolliset menettelytavat) pääprosesseille (kasvu ja oppiminen, kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Tavoite Edistää toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja laatua

3 Tehtävät: Yleishallinto Päätöksenteon valmisteluun liittyvät asiat, asiakirjanhallintaprosessi, lainsäädäntö, toimintasäännöt, yhteiset ohjeet ja käytännöt, johtoryhmä- ja lautakunta-asiat, hallintoprosessien harmonisointi Tavoite: Asioiden käsittelyssä toteutuvat hyvän hallinnon periaatteet: mm. käsittelyn joutuisuus, asianmukaisuus, oikeusturva, palveluperiaate, julkisuus, vuorovaikutus ja yhdenvertaisuus

4 Tehtävät Kehittäminen Strateginen suunnittelu, toiminnan ja prosessien kehittäminen kaupungin yhteisten linjausten mukaisesti, arviointi ja seuranta, palvelutarpeiden ennakointi, laadunvarmistus, hallinnolliset prosessit Tavoite Tietoperustainen ja tavoitteellinen palvelujen ja organisaation kehittäminen, voimavarojen kohdentaminen ja tulevaisuuden ennakoitavuus

5 Talous Tehtävät Taloussuunnittelu, -seuranta ja raportointi, operatiivinen taloushallinto, kustannuslaskenta, opastus, koulutus ja konsultointi Tavoite Kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen toiminta

6 Johdon tukipalvelujen talous-, toiminta- ja henkilöstötilanne 2013 Henkilöstövahvuus vuoden alkaen on 11½ htv Henkilöstö on vakinaisissa työsuhteissa Toimintamenot (ts 2013), josta henkilöstömenojen osuus n. 82%, muut mm. sivistyslautakunnan kulut, ulkoiset palvelujen ostot, siivous, tietohallinto, talouskeskus ym. Vuodesta 2009 käynnistetyt tuottavuustoimenpiteet jatkuvat Vuoden 2012 aikana eläköitymisen ym. johdosta poistuma 4 htv, jotka jätettiin täyttämättä Säästö palkkamenoissa 2012 n euroa ja 2013 n e Vuonna 2013 eläkepoistuma 1½ htv Säästö palkkamenoissa n euroa Lisäksi hr-henkilöstön 9 htv ja viestinnän 1 (4)htv, keskitetyn kirjaamon 1htv, pääluottamusmiesten ja ts-valtuutettujen palkkarahojen siirto konsernihallintoon Henkilöstövähennykset edellyttävät prosessin ja tehtäväkuvien selkeyttä ja työhyvinvoinnista huolehtimista

7 Kehittämistavoitteet Prosessiajattelun selkiyttäminen ( tukiprosessien rajapinnat) Tietojärjestelmien käytön laajentaminen ja monipuolistaminen hallinnollisissa prosesseissa ja päätöksenteossa (mm. sähköinen kokouskäytäntö, SAP portaali, sähköinen asiointi) Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen (palveluperusteisen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän käytön laajentaminen) Hyvän hallinnon toimintatapojen kehittäminen (mm. asiakaslähtöisyys, ohjeet, linjaukset) Toimintakulttuurin ja johtamisen muutos (kehityskeskustelut, hyvinvointikyselyn pohjalta tehtävät toimenpiteet) Työvoiman riittävyyden, osaamisen ja saatavuuden varmistaminen (optimaalinen henkilöstörakenne ja mitoitus)

8 JOHDON TUKIPALVELUT 2013 Vastuualueen johto Harri Rönnholm / vj. Seppo Mäkinen Harri Rönnholm Reijo Parikka Vastuualueilla: esimiehet, kehittämisvastuulliset KEHITTÄMINEN TALOUS Seppo Mäkinen Eija Haapio (kasvu ja oppiminen) Jari Ikäheimo (kasvu ja oppiminen) Pirjo Hillebrand (kasvu ja oppiminen) J-P Parantainen (kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Kirsi Koskensilta (kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Jukka Ukkonen (hankinta-asiat) YLEISHALLINTO Anne Honkanen (kasvun ja oppiminen) Pirjo Lahtinen 50% (kasvu ja oppiminen) Elvi Saarola (kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Vastuualueilla: esimiehet, hallintohenkilöstö Vastuualueilla: esimiehet, talousvastuulliset Tehtävät strategia- ja suunnittelutyö toiminnan ja prosessien kehittäminen johdon tietotuki arviointi ja seuranta kehittämisen koordinointi palvelutarpeiden ennakointi sisäinen valvonta ja laadunvarmistus vertaistieto ja -verkostot Tehtävät: taloussuunnittelu talousarvion ja käyttösuunnitelman laadinta vaihtoehtolaskenta seuranta, raportointi ja tilinpäätös operatiivinen taloushallinto, hankintakoordinaatio opastus, koulutus ja konsultointi sopimusten hallinta Tehtävät: lautakunta-asiat; kokousjärjestelyt ja tekninen valmistelu päätöksenteon valmisteluun liittyvät asiat ja ohjeet viranhaltijapäätösten valmistelu arkistointi, kirjaaminen ja asiakirjanhallintaprosessi lainsäädäntö toiminta- ja johtosäännöt muut ohjeet hallintoprosessien harmonisointi

9 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Taloustoimikunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan perehdytys Ari Karimäki

10 Jyväskylän kaupungin organisaatio 2013 Kansliapäällikkö Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinto Kilpailukyky ja kaupunkikehitys Viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet Talouden ohjaus Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö Sisäinen tarkastus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Markku Andersson Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Liikelaitokset Talouskeskus Tilapalvelu Työterveys Aalto Keski-Suomen pelastuslaitos Apulaiskj Timo Koivisto Apulaiskj Pekka Utriainen Kaupunkirakenneltk Kaupunkirakennepalv. Maankäyttö Liikenne- ja viheralueet Rakentaminen ja ympäristö Liikelaitokset Altek Aluetekniikka Kylän Kattaus Rakennus- ja ympäristöltk Sivistysltk Kasvun ja oppimisen palv. Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetuspalvelut - Nuorisopalvelut Kulttuuri- ja liikuntaltk Kulttuuri- ja liikuntapalv. - Kirjastopalvelut - Liikuntapalvelut - Museopalvelut - Kansalaisopisto - Kaupunginteatteri - Sinfoniaorkesteri - Kulttuuripalvelut - Kansalaistoiminnanedistäminen Perusturvaltk Vanhus- ja vammaispalv. - Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen(oi VA-keskus) - Kotona asumisen tukeminen - Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito Sosiaali- ja terveyspalv. Sosiaalipalvelut - Psykososiaaliset palvelut - Lastensuojelun palvelut - Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut - Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut - Terveyskeskussairaala - Avosairaanhoito - Keskitetyt palvelut - Suun terveydenhuolto - Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

11 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Harri Rönnholm Kulttuuri- ja liikuntapalvelut vastuualuejohtaja Ari Karimäki Jyväskylän kaupunki Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kulttuuri- ja liikuntalautakunta pj. Antti Saleva Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen Vastuualuejohtaja Ari Karimäki Osallistava hyvinvoinnin edistäminen kulttuurijohtaja Mari Aholainen Kansalaistoiminnan edistäminen vastuualuejohtaja Ari Karimäki Kirjastopalvelut, kirjastotoimenjohtaja Seija Laitinen-Kuisma Liikuntapalvelut, liikuntajohtaja Pekka Sihvonen Museopalvelut, museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna Kaupunginteatteri, teatterinjohtaja Kari Arffman Jyväskylä Sinfonia, intendentti Lasse Allonen Jyväskylän kansalaisopisto, rehtori Sini Louhivuori Kulttuuripalvelut, kulttuurijohtaja Mari Aholainen

12 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Määräraha palveluittain Muutos TP 2012 TA 2013 euroa Johdon tukipalvelut - - Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Jyväskylä Sinfonia Jyväskylän kaupunginteatteri Toimintatulot Johdon tukipalvelut Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Jyväskylä Sinfonia Jyväskylän kaupunginteatteri Avustukset Toimintamenot Johdon tukipalvelut Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Jyväskylä Sinfonia Jyväskylän kaupunginteatteri Avustukset Toimintakate

13 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden valtionosuudet TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 Ero Kansalaisopisto Yleinen kulttuuritoiminta Kaupungin-maakuntakirjasto Taidemuseo Keski-Suomen museo Suomen käsityön museo Taiteen perusopetus Kuvataidekoulu Jyväskylä Sinfonia Jyväskylän kaupunginteatteri Liikuntapalvelut YHTEENSÄ

14 Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen valtionosuudet

15 Valtionosuudet TA Yhden putken valtionosuus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen laskennalliset kustannukset Esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuripalvelujen lask. Kust Laskennalliset perusteet Yleinen osa (yleinen valtionosuus) Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+-) Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset Laskennallinen valtionosuus Kunnan rahoitusosuus ,6 /asukas Yhden putken valtionosuus ennen verotulotasausta Verotulostasaus (+-) Yhden putken valtionosuus yhteensä Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Valtionosuudet tuloslaskelmassa

16 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut / TP 2012 USO:n mukainen/1000 euroa

17 Keskeisiä haasteita Peruskorjaustarpeet monitoimitalo, Alvar Aalto museo, kaupunginkirjasto, Keski-Suomen museo, Teatteritalo, kirjastot tilavuokrien voimakas kasvu ja sen hillitseminen Uudet tila/palvelutarpeet rooli yhteistyökumppanina (esim. Kulttuuria Kankaalle sekä jalka- ja pesäpallon talviharjoitteluolosuhteet) Tilojen yhteiskäyttö esim. pääkirjasto ja museot

18 Palveluverkot Palveluverkon tarkastelu henkilöstömitoitus, aukioloajat ja palvelun saatavuus esim. Tikkakosken uimahalli sulj. ti, ke, pe, la ja su subventio 10,1 /kävijä (wellamo 2,9 /kävijä) Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastot sulj. ti, to, la ja su Liikuntapaikkojen ylläpito esimerkkeinä Laajavuori, kylien jääalueet ja ladut Tikkakosken uimahalli?

19 Elämänlaatu ja kulttuuri, menojen vähennysmahdollisuuksia Liikuntapalvelut: Tikkakosken uimahallista luovutaan alkaen, (vuositasolla ) Kirjastopalvelut: Keskustan tuntumassa olevista toimipisteistä luovutaan: Kuokkala, Kypärämäki. Kiinteistö- ja siivouskustannukset yht Vähäinen aukioloaika: 3 pv (15t.)/vko. Ei kiinteää kouluyhteyttä. Työntekijät yht. 1,2 htv sijoitettavissa muihin toimipisteisiin. Kypärämäen vuokrasopimus vuoteen 2019 asti > Tilapalvelu etsii uuden vuokralaisen. Kirjastopalvelu alueille hoidettavissa kirjastoautoin. Pääkirjaston läheisyys. Halssila. Kiinteistöön kohdistumassa mittava korjaustarve. Työntekijät yht. 2 htv sijoitettavissa muihin toimipisteisiin. Kirjastopalvelu alueelle hoidettavissa kirjastoautoin. Kiinteistökustannukset , henkilöstömenot

20 Henkilöstö ja avustukset Henkilöstö Liikunnan ja kirjastojen johtamisjärjestelmän muutokset (n ) Synergiaedut (pääkirjaston ja museoiden peruskorjausten yhteydessä) Avustukset Vuodelle 2013 tehty 10 prosentin tasoleikkaus Liikunnan ja nuorison avustuseurot/asukas suurten kaupunkien vertailussa pienimmät

21 Tulokertymästä Liikunnan taksat tarkistettu 2013 AaltoAlvarin ja muiden uimahallien tulovirrat (TA 2013 arvioitu vuoden 2010 tason mukaan) ovat yhteensä 1,9 M ) Lasten ja nuorten maksuttomat liikuntatilat Kansalaisopiston lukukausimaksut ovat kaikkiaan /v. Teatterin ja Sinfonian pääsymaksut Muut maksut

22 Muita näkökohtia Suoriteperusteisen budjetoinnin pilotointi museopalveluissa ja kansalaisopistossa Raportoinnin kehittäminen Talousarviossa pysyminen

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo 26.3.2014 Suomen käsityön museon ylläpidosta luopumisen vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen ja museotoimintaan Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014 liittyvä selvitys 1 Jyväskylän

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot