05<0!< #,8=05+#: ;=0502

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502"

Transkriptio

1 "# " $ %&&& '()

2 *+#,-. "# " %&&& #, #, #: ; <0< #,8=05+#: ;= #: ;= #, <55250+#,.210<05<0< #,=0530&&&+#, #, <1=< "<1=<050<351+#,2.60

3 YLEISESTI Käyttöliittymä Ominaisuuksia ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Asennus Laitteistovaatimukset Yhteensopivuus palkanlaskentaohjelmiin Tuetut työehtosopimukset Ohjelman käynnistäminen Todellisen käytön aloittaminen Päämenu Asetukset Asetusten syöttö Valinnat Oletusarvot Poissaolokoodien tuntiarvot Syöttölyhennekoodien aika-arvot Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet Työkalupalkki Pääsy TYÖNTEKIJÖIDEN LISÄÄMINEN Työntekijöiden lisääminen, aloitus Ensimmäisen työntekijän syöttäminen Otsikkorivi Työkalurivi Välilehdet Käytettävyys Työaika- ja vapaapäivätoiveet Palkkaus Esimies Palkkaus Piirteet JP päivät (juhlapyhät / arkipyhät) Lisätietoa JP -päivistä Vuosilomat Koulutus Työsuhteen aloitus, lopetus ja muutostilanteet Työsuhteen muutostilanteet Osastot - osastojen lisääminen Piirteiden lisääminen TYÖVUOROLISTAN SUUNNITTELU Yleisesti, työvuorojen suunnittelu Aloitus Vuorolistan tietojen syöttö

4 Edellisen päivän vuoron kopiointi Tuntipankki Listakohtainen tavoitetyöaika Listakohtaisen tavoitetyöajan muuttaminen Vuorolistan hyväksymät koodit Tuplavuorot Vuorolistan tallennus Vuorolistan avaaminen Vuorolistan kopiointi Vuorolistan tietojen kopiointi toteutuneen pohjaksi Henkilön lisääminen vuorolistalle Henkilön poistaminen vuorolistalta Kiertävät listat Vuorolistapohjat kiertävät listat Vuorolistan luonti käyttäen pohjaa Vuorolistan tarkastelu graafisesti Vuorolistan poistaminen tietokannasta Tiivistetty vuorolista ja värikoodit Vuoromiehitys Vuorolistan TES tarkistus X ja V päivien sekä vapaapäivien välisen ajan tarkistus TULOSTAMINEN JA RAPORTIT Yleisesti, tulostaminen / raportit Huomioitavaa Vuorolistanauhat Tulosteiden skaalaus Työvuorot ryhmäsähköpostilla Listan hinta raportti Palkkaraportti Toteutuman syöttö Palkkaraportin tulostus Varavastaava ja muut lisät Palkkaraportin ajoikkunan lisävalinnat Sairastuu kesken päivää (osan päivää sairaana) Tehot Tehot -raportti Tehot vuorolistalla Vuoron teholaskenta Tuntitehot

5 Henkilökuntalista Henkilökuntalistan aakkostaminen Vuorolista aikavälille Tiivistetty vuorolistaraportti Poikkeamaraportti ja Tuntitoteumat -raportti Päivätunti-, Viikkotunti- ja Kuukausituntitoteumat -raportit Lomalista Aamussa illassa yössä raportti Tarvittavat asetukset Viikonloppuvapaat raportti Juhlapyhävapaat raportti JP yhteenveto Tuntipankkiraportti ja Tuntipankkiyhteenveto Kooditoteumat raportti HR -raportit Sairauslomat raportti ERITYISTOIMINTOJA Kalenteri Kalenteri, osastot ja piirteet -raportit Lomasuunnittelu Web integraatio HRWeb HRWeb Ilmoitustaulu HRWeb Työvuorot Sähköposti ja tekstiviestit Lähetä raportti sähköpostin liitteenä LUETTELO TYÖKALURIVIN TOIMINNOISTA Valikot Päämenu Työvuorosuunnittelu Pikavalikot Häiriötilanteita Ohjelman suoritus keskeytyy Kursorin siirto ja / tai syöttölyhenne koodit eivät toimi vuorolistalla LIITE 1 palkanmaksuun velvoittavat koodit

6 "#$ % & & " '"())*' + &,- ) -,-'-"- -./01 ' $ $ '2 &$ - & '$ 3 '- - 4 '$ ' 5-5- ' -+2 ' '.1 6,.$71-$ 6,$ &

7 - 8,- & 9, /000-)# 8) ) 8)-#:, :# " ' "; 2< % # % : = $ > > >,$ 5 5- %.1 & -%$5-) $; '??- -?? 5 $ '"'.1

8 - - - =' - %<( - 5 % 7 5 = -.1 = 0/0 9A3 B/A0 C) - - % - % - > 5 - $ )',.14 - " % -% - >

9 % $ % $ $ 4 > - - % < - > = % = % ' - ' > ' $ - 5 %=$4D ;<$ & $ 5 &- ' - &, & 2 (2- " 52-2 " '.1 2.1

10 # $ % & & - $-$) 6-5 # $ 4 ' &. 1' -# # %B %E & - %B %E % '-%E " ' - )?'? '()&F$/E$G- ) - ') ' &.F G1 " &. 1 ' + - *+, F0 - & -&, - & - ' & -.71 #& &' *&6,-&) 6-4 & -' $ -- (.& E1 (-??- - - '-.6--

11 ,.&.11-6-,.1, - /6-'8$ 6- & %- - 0' -( 0 ' $ / $ -.1 # & *' 4 ' : H-3F0:3 & + - ) - -A ' , " BFHF3E-BF3 - #& & 6 E - 3 & &%( 6% - $ " > 9-AA9 ' 9-AG -E97GI9-B 6-&$-$6-.71$ $6,

12 BG' $ $ 6,-$ 6, #' &$- $ $ 9-B.G#9-BIE91&)&) - $$ $=?& ? 5 &)-&).&)- 1 / &$- $ / 7?? >0. 19-B- )'8 &$- $ - $ 9-B -&$-$ -$ 9-B &$ -, -,,.01 2#&$-$ &$-$ &$-$ -$ ' 7&$-$) $ ' ' &$- $ $ -$ 6 ) ' -&$-$, $ 6, ' 123,?-? --, -.$76,1 &$-$ &$-$0

13 1&$-$ # $0& &$- $ % $ 9-B - $ I -#5 #.'&$-$ # &$- $ 0. 1 ##&$-$0 2*&$-$00> $ #''&$-$ &) &)) '23&$-$ " % $ B0 - $ - & % - & - -.%-,-(1 &$?%?= '?,? % # >.1= $ = ##=## $= ##=## %.1= $.= ##=## # 0 & - - % $ 5 $ -( -FG=E0'- 9=00-- # 3-3 > ) > ### ###- 4 -

14 ) -.1?)? -- & % % 0 $ 5 % &.8.8 (< # % J $ (< - (<-- (<(/(<.$1' 6 (- %- )5 ('#' " &5 > 99)(: &- # E/ +% ( #E#FA+ ;'&-#K) <" K) >?';?- "K) ' & # # 5 $ -0 ' < ) >F-BF-AG -F0G0( %BF -,,$ -+,,=,.-G0L=14 '$.??1 - % $ G0L F-G=4 ' $ -,'.>1 &)-6,&- & - &'

15 -, 8-&6, $ - & $,+1 3,MM.+1 6,-8&&-+ ', $ % $ F/. 1- % & && 5&& ' '"4'4 4'?? 5- - " 5-6 '.,1 -, -

16 2<2,-'"'-,,-&" %+< % ) 8) - #,,.?)?1 N-LO$ N$ -L$O$ &?? & ? ;,, P=+ 1% *"- ' 0&,.1 -, -$Q%R:BS, %<(,$$,$,' -,-',-. -1

17 , ',,- 5'7, ' '- ' 5 $. 1 2,.1,.1? :, # - #?& - 2, $ 5

18 $ 5 ' & ' ' $ ) < % 4 1 A2.= < , < ' ' ( '- 1% -? T? -- >

19 -?? -U$-U-??& =???? ' 0&,.1 -,, - ' - 55 ' ' -, - '" " '$Q%R:BS ) < ' #=( 0= 2020= = $-&) $., 1 '=&??- 5 --) ) F -??- '=)?? - ). - ' $ - 2 ) -

20 *%=(??-"# + # "# # )+ 2A%=&+#??#???#)+ * =".$ 1 * ?? * & - '

21 " ' &. 1- &= - " % "V ) ) ) ' + $ '

22 , $ - ' - ' $ ' , =3 30< < A A=1232 +" ) = 5 - '

23 % 5, "- " " ', ) 6 - &,/ /-%,/$ -,/ - ='-, 4')"8,. 1-,%"8,.1 )"8,.1,/ - $,/$,/.' 1' + /,/?5? = H,/?5?=2 4, 5 ).6 5 $ - 1) % &

24 $ = ' ' ', + "# & ' ()* 4 ' $ - - 6,??6, > 6,?? 5?)6,? 6, $ - 6,.51 6,. 1 6, ( - 6, 6, - 6,' -- 6, 6, - % ' 6, 6, ,.1 )='6,6,- 6,-.1 - '.16, $6,6, ' " 6,.1 - $.E1 ' 6, ).16,$ 6-6,

25 ' 6, $ MM- $ - MM - ' -, - 6,.- 6, $ 1 $ 6, - $ 6, 56,.1 6,$- $ $ 6, $ - =-B-)-'-'5-6,-&)-')-&))- 5-,&-()-$.1-%>54

26 & 7 &) $ -, & % ) $B (2030<51232/ <005 <05 +#,)(2( <52 2<0)005=32< &??.&) '$1 4 )- &) - - -&)??-6.1' 7 4 '?%&)=?-. 1?? 5$5 5- -

27 $ 4 -??'?? 5 ' ' ' '?-? '- 4 $ $ 7 -??, #= - - )- $ -?'? - 2

28 " ', ' ' $ 4 ' A 5 ) ) ' ' 2 $ -6-A=00 A=00%2$ " ',, - ' $ ' $ -, 5 >

29 $, $ 6 - ' - 5B) 5, F0, /3-9 '+ &- '&'& '' & H W H=00 FA $W FA=00 = FGE0 $W FG=E0 & $-5 %4 &.1.1 %.H=00FA=001- :F.1"H FA--,:F- &:F=:F X'.&)14 H

30 C1CD E C05C, < > ( ) ( ) ' ' & -?? - ' - $ R7$ ' 4 ' - -??', ' 6.19E-HE9E '-HE.1- %$-& F & E- / & - - '???-? 4 & - V E & -'8 $7 $ &.1-4 5

31 ) -. 1"$ ) =&.1-?V?6 1234' & $ - - %%$-$-$.1 $ 5 5/.1

32 ' -?"? ' ' )00= <0050< << "# < < = A E $% &%' 4-0=000F=00-.1 &= &B7 '&- '?,? "#.#1-" "# % BD, % &

33 %.1 & %4 - &-, F0 & % ' '5 4- ' - '- - ' 6 - ' 5 ' & 5'?)???) -,/''= 000=36 0< ' -

34 '.1 % - 6 ' - ' & , $-' - ' "#? 7?7? ) -?? ' ' - ''?&V? )

35 &-??% 4 - '- )<5.612C#0 #130002<2.23 A C122C7 0C C7 )-?&&???

36 'E) E% E''.1 -E,.1 )001030<3135 )001030<0<00 & -,- -< ?3 &?' -:E? 4.1-?5? 4

37 +, & 2 -??-,2-$ P ' '"4'4 4'-2 P ' ' A < &= ' - - ' - - '

38 '- '.1 30< CC332 (050 F005=050 30< " < < =01222 &. 1' -.??14 &.1 $ -?&? -?? -&GA- - % = >= $ %= ##=## $ >= ##=## %= $ (= ##=## >

39 & & - ) )200<30< &?7V? )

40 % $'"'" -.1-'" ' - $ $ FFF 7 E F/0.1-6 ' F0.1 >FA.1 %H.1 '&8$& E0 8 /B & EG8/B 8&6,6,7.$1 &9 $F >F0FAH&8 )8& - )& - ' * $/ # D& - $ )

41 $ ) %$-."#1 -" - & 5 = %B & %E ' $ -, &.1%E '- - 5 # ) #1005< < = %, 5,-,/F ''

42 ) < , G0L &.1 G0L' 6 -, F,

43 &- & )0 (" (2.30< <222< "= Saija Solakka työvuorot Ma :30-06:00 7,5 tuntia Ti X Ke V To :30-22:30 8 tuntia Pe :00-16:00 8 tuntia La :00-16:00 8 tuntia Su :00-16:00 8 tuntia Ma :00-16:00 8 tuntia Ti :30-22:30 8 tuntia Ke X To V Pe :00-16:00 8 tuntia La :00-16:00 8 tuntia Su :30-22:30 8 tuntia Ma :30-22:30 8 tuntia Ti :30-22:30 8 tuntia Ke :30-20:00 5,5 tuntia To X Pe V La :00-18:00 10 tuntia Su :00-12:00 4 tuntia Terveisin Listojen tekijä Demoyritys &??4 4 / + ' $- )+

44 ) -- ) 5 4 ) - ) - % 7,$ Y?)?' - +.1$$ F-BF-AG)', <22

45 " $( - $ & 6, ' () $$) < G..62G D/< ""8"= 32< , 7 F/,. 1"#)?)? 6, < ? < ) 30< ,5 '352<.66<<0 (*=3030< =3 $, = = , 5.9-B $ '

46 $? 7? ' $.- 1 $ ' --, ?152, '01232 G %../ A0A7H) , (22= ' < )7H7A7)(7,.5 G..6G ) "-4., AH1232< G <2 )12322<.2.625G <2 ' =..65 G - % %../ F/. 1 % & &, 5&, ' '"4'4 4' 6&,-6 -?&,E-G?. 1.1E-G -.X1 "=&,BX)FB&.I1.% 5.6,-&) '522.00<.6220= <30<

47 ,, & ;, -,, )',> - >

48 (* '-- ' )-$' $ $ E-G E-G , ""8"= 003, #030, 0*# 12 $, ,= &$= I 'I I I I 2#I #'I$, = -5 -# - I -.-G0L F00L G I - >

49 '' - 5.;R;1.;R&1 ' 7 '. 1 ) <00 3= < " 00.2= = < E3;<0<

50 '$, &' 7 123& (%?"?.6,-&)1, )0010< : <0& 010=2050?JDJ & - ) - " H B-G, - - ' ) '???'? '

51 & = $ & 5 &?)? - -- &?)? & # 7 #?)? $.1 - -'' "# - "# )=?? "# $ )= 5 E & ) % 3% 050

52 ?&? $ - F & E - ) & & $ 4?? ' ' $ - - Z).8-&-6, <3= )0000<30=0< 3030<315222'30 00<30<

53 ",$,--&-8-6,-&)-5-, ) - ' - ' $ - 7 4, '.1 ' #3030< 103 )74$ C4.00C) )05 05: <0&0E57 55B= # <300532<000532< <<. A7)(.500< "

54 "$" " &$--&-8-6,-&)-5-, ) - ' - &' & $ - 4 ' ' <30C C < &5$ ) $ ' &.)1 $-$ =3 10<

55 %$ -2 = - = % -.= ( - = > - 3=&.1 - =.6,-8-&-1 - =.1 % $ 5 - ) - - 9=00 FB=00- FH=00 - +"-#10053 C)005.C # ?)

56 & $. 1.$1 2 = - % - ' ) - - #' ) - # - #'0 5 /F- ' 5

57 ' 6-7 $

58 ' 6,$6,6, 6, $ 6,$'6, ' $ ' E ' > -?? #1030<00/ >

59 5, %J,$?)?, $ - > " $ = 5.,---1 ), 7 &7 (.$1, ??$

60 ) ' 5 ( $

61 ' N N =

62 % 5.6, , 1- $7-6,- 0= < 1232 ) =22 % #, < A A )

63 $" 556,-

64 & )) - + )') ).1 )= 'I' "I" )I).1 $ (?.'1?-?."1??.)1?&?'? ) ' ' & ) '& )?&?."1 '."1.)1 )- ) C0123C )- ) -. 1& ) %))%7, (%. 1

65 . /+. / $-$ + - / 0 ( - ( - +. / ' < 3BB= < E BJ<0 B

66 2 " '+.62=30< "= "30< 222 " ) %=050 3 ) <00

67 '?) =? $

68 %-?)? " "# (<00+#,5220 K <005+"-9L /MNO #, #,051= 0022< & 5 ' - X - & 4 ) &= - - "# ' ' )- >

69 300 '3300 0?+#, < , < 122 G ) < / <?05 +6 ( '315 ( 10 ).630 / )00

70 (0322. ) < #,10 30< )0005 %050 3-= 05030< 3000= < <,33030< '."#1 & -" 5,

71 , $ -, -'-)- '.1- ()(,.1% $? %? '?)? ' ?053

72 00000<.66.30< ' < 223,? 5 V? &- ( ( -

73 & D - (- "# +2TT)- " " - ) "#?? &.OOOO1' $ 8*'<."(+1 & 6-2+

74 00%1 mapnro mapkoodi mapselite palkanmaksuvelvollisuus 1 JP Juhlapyhä JP kyllä 2 V Viikkolepo V ei 3 X Lisävapaa X ei 4 VL Vuosiloma VL kyllä 5 P Palkaton vapaa P ei 6 S Sairas S kyllä 7 TX Ylimääräinen vp TX / sisään tehty vapaapäivä ei 8 TSL Työsuhde loppuu TSL ei 9 K Koulutus K kyllä 10 PV Perhevapaa PV kyllä 11 OE Osa-aikaeläke OE ei 12 - Viivapäivä - kyllä 13 AY Luottamusmiesvapaa AY kyllä 14 AV Asevelvollisuus AV ei 15 KU Kuntoutus KU kyllä 16 VV Vuorotteluvapaa VV ei 17 LOM Lomautus LOM ei 18 LS Lapsi sairaana LS kyllä 19 PS Palkaton sairas PS ei 20 TL Talviloma TL kyllä 21 KP Koulutuspäivä palkaton KP ei 22 VLL Vuosiloma lauantaina VLL kyllä 23 OV Opintovapaa OV ei 24 S4 Sairasloma S4, esim. yli 3 pv kestävä kyllä 25 HV Hoitovapaa HV ei 26 IL Isyysloma IL kyllä 27 T Työtapaturma T kyllä 28 TK Tutkimuksessa käynti TK kyllä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi Hotellinx Suite vastaanoton kurssi 13.1.2015, 10.2.2015, 10.3.2015, 14.4.2015, 19.5.2015 Kurssin tavoitteena on helpottaa ja tehostaa vastaanoton toimintaa hyödyntämällä monipuolisesti Hotellinx Suite

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE

KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE 1.4.2012 30.4.2014 Kaupan työehtosopimus ja palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy, 2012 KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.11.2010 31.10.2013 PL 340 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 853, Faksi (09) 664 616 etunimi.sukunimi@apta.fi www.apta.fi Toimitusjohtaja Jukka

Lisätiedot

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 ja Palkkaliite 1.5.2014 29.2.2016 Kaupan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS S I S

Lisätiedot

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan työehtosopimus ja palkkaliite 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy, 2014 Kaupan työehtosopimus

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Project 2013 KÄYTÖN PERUSTEET

Kari J Keinonen Microsoft Project 2013 KÄYTÖN PERUSTEET Kari J Keinonen Microsoft Project 2013 KÄYTÖN PERUSTEET Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

Lemonsoft yritysohjelmistot VERSIOSAATE 1 (23) Asennuksessa huomioitavaa (tekninen)

Lemonsoft yritysohjelmistot VERSIOSAATE 1 (23) Asennuksessa huomioitavaa (tekninen) Lemonsoft yritysohjelmistot VERSIOSAATE 1 (23) Lemonsoft-ohjelmat: ohjelmat: R-versio Olemme julkaisseet Lemonsoft-ohjelmista uuden version. Uuteen versioon on toteutettu lukuisia uusia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

M2 MATKALASKUOHJE 7.12.2010. asiakasvastaava Saara Husu

M2 MATKALASKUOHJE 7.12.2010. asiakasvastaava Saara Husu M2 MATKALASKUOHJE asiakasvastaava Saara Husu M2 matkalaskuohje SISÄLTÖ 1 Yleistä... 1 2 kirjautuminen järjestelmään... 2 3 Järjestelmän Aloitusnäkymä... 3 4 Pankkitilin lisääminen matkustajan tietoihin...

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje TaloyhtiöOptimi Palvelun käyttöohje Palvelun kuvaus TaloyhtiöOptimi on suunniteltu taloyhtiöiden hallinnan ja viestinnän helpottamiseksi. Uskomme vahvasti järjestelmällisen hallinnoinnin sekä ylläpidon

Lisätiedot

1. Käyttöönotto... 3. 1.1. Omien tietojen muuttaminen ja lisenssin syöttäminen... 3. 1.2. Sähköpostiasetukset... 3. 1.3. Laskun tiedot ja ulkoasu...

1. Käyttöönotto... 3. 1.1. Omien tietojen muuttaminen ja lisenssin syöttäminen... 3. 1.2. Sähköpostiasetukset... 3. 1.3. Laskun tiedot ja ulkoasu... Käyttäjän opas 1. Käyttöönotto... 3 1.1. Omien tietojen muuttaminen ja lisenssin syöttäminen... 3 1.2. Sähköpostiasetukset... 3 1.3. Laskun tiedot ja ulkoasu... 4 1.4. Yrityksen logo... 5 1.5. Viitenumero...

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Ring Käyttöohje Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Oyj Elisa Ring 2 (57) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 4 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 4 3 Elisa Ring vastaaja...

Lisätiedot

VeTe. Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b

VeTe. Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10)

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) 1.6.2015 Voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1. Säännöllinen työaika (9 1 mom.) 1.1 Palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa (9 2 mom.)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus 1.11.2010 30.4.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys Palvelualojen ammattiliitto PAM PALVELUALOJEN

Lisätiedot