HRSuunti HRSuunti HRSuunti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HRSuunti 6.45 20.12.2014. HRSuunti 6.43 26.11.2014. HRSuunti 6.42 12.11.2014"

Transkriptio

1 Tässä dokumentissa on lueteltuna HRSuunti työvuorosuunnitteluohjelmaan tehdyt uudet piirteet ja korjaukset versionumeroittain. Uusimmat muutokset ovat aina dokumentissa ylinnä. Ohjelmaa kehitetään asiakastarpeiden ja toiveiden perusteella. Toiveita ja ideoita ohjelman edelleen kehittämiseksi voi laittaa osoitteeseen HRSuunti Korjattu JP päivien syötössä vuorolistalle ja toteumaan ollut ongelma (syötön hyväksyntä enterillä toimi oikein, mutta tabulaattorin, nuolinäppäimien ja kursorin siirto hiirellä saattoi kaataa ohjelman toiminnan). Edelleenkin tietojen syöttö vuorolistalle ja toteumaan kannattaa hyväksyä Enterillä! - Lisätty Osastot ikkunaan esto nolla osaston muutoksille (muutokset nolla osastoon aiheuttivat ongelmia ohjelman toiminnalle). - Korjattu Vuorolistanauhat raportille työvuorolle pakotetun tuntiarvon ($TA..) näkyminen (harvoin esiin tullut tilanne). - Korjattu Tiedot / Palvelupaketit ikkunan toimintaa mm palvelupakettien poiston yhteydessä. - Lisätty toteutunut taulukkoon työntekijän sukunimi solun pikavalikkoon Vaihda työntekijä vuoroille käsky (aiemmin ko. käsky näkyi vain vuorolistan puolella). - Tuntitoteumat osastoittain raportille lisätty puuttunut otsikkotieto. - Lisätty Terveyspalvelualan tessin tarvittaessa töihin kutsuttavan osa-aikatyöntekijän JP päivän tuntiarvon laskenta. Tarvittaessa töihin kutsuttava merkitään Työntekijät ikkunaan (profiiliin) osaaikainen valinta ja prosentiksi nolla. Keskimääräinen työaika lasketaan ansaintapäivää edeltävien 6 täyden kuukauden ajalta. Myös sairaspäivät ja muu palkallinen poissaoloaika huomioidaan laskennassa. HRSuunti Lisätty Palkkaraportin ajoon uusi valinta Ei tulosteta tyhjiä. Valinnalla palkkaraportti ajetaan vain niille työntekijöille, joilla on ollut työvuoroja ko. jaksolla. - Korjattu Vuorolista aikavälille ja Vuorolista osastoittain aikavälille raporttien päivän yhteensä tunnit rivin risuaita ongelma. - Muutettu Apteekkialan sunnuntailisän laskenta, pyöristys lähimpään neljännestuntiin on otettu pois (tessin mukaan muilla lisillä on pyöristys, mutta sunnuntaitunteja ei pyöristetä). - Muutettu / lisätty Tikon palkkalinkkiin / siirtoaineistoon tiedot MK/EUR sarakkeeseen. (Tikon palkkaohjelma hakee palkkalajiasetuksien mukaan tiedot oikeasta siirtoaineiston sarakkeesta) - Korjattu Mara-alan sunnuntaiyölisän laskenta. Virhe tuli esiin vain tuplavuoroja käytettäessä ja sellaisessa vuorossa, joka tuplavuoron osata ulottui sunnuntai vuorokauden puolelta maanantai vuorokauden puolelle (varsin harvinainen erikois tilanne). HRSuunti Lisätty vuoden 2015 kalenterimerkinnät loppiaiseen 2016 asti eri työehtosopimusten mukaisesti. - Lisätty sosiaalialan koulutusvalinnat Työntekijät ikkunan Koulutus välilehdelle, nappi Sos. ala. Lisätty vastaavasti uusi raportti HR-raportit Koulutusjakauma sosiaaliala. - Muutettu sosiaalialan palvelusvuosi muistuttimen toiminta, Palkkaus välilehdellä annetaan palvelusvuosien alkupäivä ja ohjelma muistuttaa vuorolistalla sosiaalialan palkkataulukon mukaisesti 5, 8 ja 11 palvelusvuoden tullessa täyteen. Tieto on lisätty myös työntekijätietojen siirtoaineiston luontiin.

2 - Lisätty Asetukset ikkunan syöttölyhennekoodit asetuksiin syöttölyhenteelle Infokoodi ja Osastotieto. - Korjattu Vuorolista aikavälille ja Kuukausitoteumat osastoittain raporttien ajossa olleet ongelmat. - Muutettu, etukäteen pidettävien JP päivien kohdalla näytetään muistilappu (muistutus) jatkossa vain mara alan tessillä (muistutus on turha muilla tesseillä). - Korjattu päiväsuunnittelun yhteenvetonäytön laskentaa (laskenta putosi välillä pois päältä). - Korjattu Vuorolistan viimeisen päivän lomamuistuttimen (muistilappu) toiminta, muistutus seuraavalle listalle jatkuvasta lomasta näytään vain lomasuunnittelussa vahvistettujen lomien mukaan (muistutus tuli aiemmin turhaan myös lomatoiveiden osalta). HRSuunti Korjattu uudessa päiväsuunnittelussa olleita virheitä; suunnittelu näyttö laitettu lukittu tilaan, jotta näytön automatiikka ei sekoa vääristä merkinnöistä, päiväsuunnittelunäytön yläosan yhteenvedon päivitys korjattu, estetty tyhjän rutiinin lisääminen. - Korjattu Apteekkialan sunnuntaituntien laskenta asetuksella Sunnuntailisät tuntipankkiin. Nyt ohjelma tarkistaa työntekijäkohtaisesti, mikäli työntekijällä on tuntipankki päällä lasketaan sunnuntaitunnit tuntipankkiin kaksinkertaisina ja mikäli ei ole tuntipankki päällä, laskee palkkaraportti sunnuntaitunnit normaalisti. - Korjattu Micros kellokortin / leimaustietojen tuonnissa havaittu virhetilanne. HRSuunti Lisätty päiväsuunnitelma näkymään uusi nappi Piilota / näytä yhteenveto. Näytölle saadaan lisää suunnittelutilaa piilottamalla yhteenveto osio. Lisäksi päiväkohtaisten rutiinien rivien määrä muotoutuu kullekin työntekijälle erikseen päiväkohtaisten rutiinien määrän mukaan. - Päiväsuunnitelma tiivistettynä näytön palkkeihin lisätty tekstit, eli rutiinien nimet. - Korjattu Vie poissaolot palkanlaskentaan toiminto, kun valittuna sekä poissaolot että lomat valinnat. - Korjattu Micros leimaustietojen tuonnissa ollut ongelma. - Korjattu Lomalista -raportin ajo Vakituiset valinnalla ajettuna. - Korjattu Työntekijät ikkunassa hakutoiminto tilanteessa, jossa jollakin työntekijällä on henkilönumerona nolla (lista valinta antoi väärän henkilön tiedot näkyviin). - Korjattu Päivän työvuorot nimilista raportin toiminta tilanteessa, jossa työntekijällä on useampia vuoroja samalla päivällä eri osastoilla. - Korjattu sivun asetukset ikkunan sulkeminen peruuta napilla (aiheutti aiemmin ohjelman ns. event handlerin pois putoamisen ja ohjelman kaatumisen). - Muutettu excelin sivun asetuksien oletus asetuksia. Vuorolistan tulostuksen pitäisi toimia paremmin oletusasetuksin yleisimmillä tulostimilla. HRSuunti Muutettu / korjattu Työntekijät ikkunan Vuosilomat -välilehdelle yksittäisen VL päivän tallennus erikoispäiville (juhannusaatto, pääsiäislauantai jne.), nyt myös yksittäiselle päivälle tallennettaessa tulee huomautus kyseisestä erikoispäivästä ja päivä tallennetaan automaattisesti viivapäivänä. - Korjattu Tehot raportin ajoon eri päivämäärämuotojen käsittely. - Lisättä Päiväsuunnitteluun päiväkohtaisten rutiinien rivimääräksi maksimissaan 12 aiemman 8 sijaan.

3 - Lisätty Päiväsuunnitteluun sairaspäivien tarkistus toteumasta. Mikäli ko. päivälle on toteumaan merkitty sairaspäivä, tulee tästä tieto päiväsuunnittelu näytölle. - Lisätty päiväsuunnitelma tiivistetty raportille vaihtoehtoinen muoto, eli tulostus ilman yläreunan värikoodeja. HRSuunti 6.38a Korjattu Vuorolistapohjissa info rivin muokkaus on nyt mahdollista (aiemmin solu oli lukittuna). - Muutettu: Käytettäessä vuorolistapohjaa uuden vuorolistan luonnissa, kopioituu vuorolistapohjaan merkityt inforivin tiedot myös luotavalle vuorolistalle. - Lisätty Työntekijät ikkunan Vuosilomat välilehdelle lomamerkintöjen poistoon varmistuskysymys Haluatko varmasti poistaa valitut lomapäivät? - Muutettu Päivän työvuorot osastoittain raportin ulkoasua. Kuitattu kenttään on nyt varattu enemmän tilaa pidemmille huomioteksteille. - Päivitys sisältää lisäksi joitakin pieniä fixejä, kuten vuorolistalla valinnaisesti näytettävän työntekijän matkapuhelin kentän muotoilua on muutettu siten, että myös numeron etunollat näkyvät vuorolistatulosteessa. HRSuunti Lisätty Vuorolistanauhat ja Päivän työvuorot raporttien ajoikkunaan uusi valinta Osastokuvaus. Ko. valinnalla raporteista tulostuu vaihtoehtoinen muoto, johon on lisätty työvuoron osastotieto ja osaston kuvaus. Päivän työvuorot raportille tulee lisäksi työntekijän kännykkänumero. - Korjattu, vuorojen F1 kopiointiin lisätty inforivin tieto mukaan kopioon (aiemmin kopioitui vain työvuoro ja vuoron osastotieto). - Korjattu Vartiointialan tessille vuorojen välisen lepoajan tarkistus 10 tuntiin (useilla muilla työehtosopimuksilla riittää 8 tunnin lepoaika vuorojen välissä). - Lisätty vuorolistojen käsittelyyn uudet Office ohjelmista tutut näppäinlyhenteet: Uuden vuorolistan luonti Ctrl+N (new), vuorolistan avaus Ctrl+O (open) ja tallennus Ctrl+S (save). - Muutettu, vuorolistan ja toteuman vuorokohtainen osasto on valittavissa käyttöoikeusmäärittelyistä välittämättä kaikista osastoista. Esimies voi näin lainata oman osaston työntekijää mille tahansa muullekin osastolle. HRSuunti Lisätty Tiedot Työntekijät valikkoon uusi käsky Lopettaneet työntekijät. Käskyllä avautuu työntekijät ikkuna lopettaneiden työntekijöiden / -työsuhteiden selailuun. - Lisätty Micros kassajärjestelmän leimaustietojen tuontiin tarkistus puuttuville henkilönumeroille ja muutoinkin parannettu linkin toimintalogiikkaa (leimaukset yritetään tuoda uudelleen, mikäli aiemmalla kerralla listan aukiolon vuoksi kaikkia leimauksia ei olisi saatu tuoduksi). - Lisätty Päivän työvuorot raportille punainen väri työntekijän ilmoittamien ei käytettävissä -päivien kohdalle. - Lisätty Päivän työvuorot raportille työntekijän kuittauspäivämäärä HRWeb ohjelmasta. - Lisätty leimaustietojen tuontiin tarkistus / kohdistus työvuoroon 30 min tarkkuudella. Tuloaikaleima leikataan työvuoron alkuaikaan vain mikäli leimaukselle löytyy vastaava työvuoro 30 min tarkkuudella alkamisajan suhteen. Huom. tuloajan leikkaus voidaan määritellä käyttöön tai pois. - Nopeutettu Palkkaraportin tiivistetyn muodon ajoa.

4 - Lisätty Toteutunut taulukkoon päivämäärä solun pikavalikkoon uusi raportti Päivän toteutuneet työvuorot osastoittain. Raportti on vastaava, kuin vuorolistan puolella, mutta tiedot tulevat toteumasta. - Korjattu Työntekijät ikkunan roskakori kuvakkeen tila käyttöoikeuksien mukaan vaihtuvaksi (disabled, mikäli käyttöoikeus niin määrää). - Korjattu Vuorolista aikavälille raportin ajossa ollut (1004) error tilanne. HRSuunti Lisätty Työkalut valikkoon uusi valikko Leimaustietojen tuonti ja ko. valikkoon lisätty uusi käsky Tarkista avoimet listat. Toiminnolla voi tarkistaa ennen HRKello tai ulkoisen kellokorttijärjestelmän tietojen tuontia onko vuorolistoja avoinna. Leimaustietojen tuonti ei onnistu avoinna oleville jaksoille, joten listat / toteumat pitää sulkea ennen tuontia. - Korjattu Vie poissaolotiedot palkanlaskentaan toiminnon koodien tuntiarvojen laskentaa. HRSuunti 6.35a Muutettu: palkkaraportti osastoittain ajo tiivistetty valinnalla on estetty, koska konekielisen aineiston ajo ei tällöin toimi, eikä osastotiedot mahdu näkymään tiivistetyssä muodossa. - Korjattu / muutettu tuntipankin tallennuslogiikkaa. Toteumien tallennuksessa tuntipankkisaldot ovat voineet mennä epäsynkrooniin, mikäli avoinna on ollut samanaikaisesti useampia vuorolistajaksoja toteumia tallennettaessa. Tallennusjärjestys on vaikuttanut, miten saldot ovat tallentuneet. Tuntipankin alkusaldoa ei enää tallenneta automaattisesti normaalin vuorolistan tallennuksen yhteydessä. Tuntipankin alkusaldojen asetus on harjoin tarvittu toimenpide, jota tarvitaan lähinnä vain ohjelman käyttöönoton yhteydessä. Vuorolistajakson käsin määriteltävät alkusaldot tallennetaan enää vain Pakota vuorolistan tallennus käskyllä. HUOM. Vuorolistan pakotettua tallennusta ei normaalisti tule käyttää! HRSuunti Lisätty vuorolistalle ylälaidan päivän (päivämääräsolu) pikavalikkoon uusi raportti Päivän työvuorot osastoittain. Raportti on tarkoitettu käytettäväksi tilanteessa, jossa vuorolistan työvuorokohtaisia osastoja on muutettu vastaamaan todellista työntekopaikkaa / kustannuspaikkaa. Raportti listaa työntekijät työvuoroineen osastoittain eroteltuina. - Lisätty Vie poissaolotiedot palkanlaskentaan ajoikkunaan yritysrajaus valinta. - Päivitys sisältää lisäksi joitakin pieniä korjauksia ja lisäyksiä ohjelmaan. HRSuunti Lisätty Työntekijät ikkunaan Vapaapäivä / muut toiveet kohtaan Tyyppi valintalista, jossa Vapaapäivätoive, Työaikatoive ja Ei käytettävissä valinnat. Vuorolistalla vapaapäivätoive näkyy päivän kohdalla harmaalla katkoviivalla, työaikatoive vihreällä katkoviivalla ja Ei käytettävissä -päivä on kokonaan punainen. Lisäksi muistilapussa näkyy lisätieto. - Lisätty Työntekijät ikkunaan työntekijän värikoodi kenttään taustaväri valitun koodin mukaan. Kentän taustaväri näyttää samalla heti, mikäli valittu väri ei sovellu vuorolistalla käytettäväksi, eli on liian tumma ja peittää mustan tekstin alleen. - Lisätty vuorolistalle ja toteumaan JP päiville muistilappu, mikä JP pidetään / kyseessä. HRSuunti Korjattu pikavalikoiden joidenkin käskyjen näkyvyys käyttöoikeusmäärittelyjen mukaisesti. - Lisätty käyttöoikeusmäärittelyn TP admin vaikutus myös vuorolistan pikavalikkoon. Tuntipankin manipulointikäskyt ovat harmaita (disable), mikäli TP admin oikeus ei ole päällä.

5 - Lisätty käyttöoikeusmäärittelyihin uusi valinta Ei pääsyä vuorolistalle. Mikäli käyttäjätunnuksella on ko. valinta päällä, ohjelmassa ei ole pääsyä vuorolistoille ja toteumien syöttöön, eikä raportteihin, joissa näkyy vuorolistatietoja. HRSuunti Lisätty, Yksityisen sos. alan tes, S arvon laskenta, alle 1 kk työsuhde lasketaan 50% tunneista. Vaikuttaa palkkaraportilla S, LS jne. päivien tuntiarvoihin. - Muutettu, vuorolista ja toteutunut taulukoissa hiiren tuplaklikkaus estetty / ei tee mitään. Aiemmin tuplaklikkauksen kautta pääsi työvuorojen kellonaikoihin syöttämään tietoja, joita ohjelma ei ymmärtänyt. Vuoron korjaus onnistuu suoraan päälle kirjoittamalla, eli tuplaklikkiä ei tarvita ja siksi sen käyttö on poistettu. - Lisätty, yritysrajaus palkkaraportin ajoon (oli aiemmin vain palkkaraportti osastoittain ajoikkunassa). HRSuunti Lisätty Työkalut Vie poissaolotiedot palkanlaskentaan toimintoon mahdollisuus käyttää numerokoodeja (esim. Personec, koodit määritellään yas tauluun). - Korjattu / lisätty tuplavuoron päällekkäisyys tarkistus ykkösvuoron muutokseen (aiemmin ykkösvuoron muutoksessa ei ollut tarkistusta). HRSuunti Lisätty Lemonsoft palkkalinkki. - Muutettu henkilökuntaraportin ajoa. Listataan vain lepäämässä olevat valinnalla ajetaan raportille vain aktiiviset lepäämässä olevat työsuhteet (työntekijät). Aiemmin mukaan tuli myös lopettaneiksi merkityt. - Korjattu Lomalistaraportin ajo valinnalla Näytetään kaikki poissaolot. Muut poissaolot kuin lomamerkinnät näytetään nyt raportilla x merkillä. - Lomasuunnittelun ja lomalista raportin ajoon lisätty tarkistus näytettävien viikkojen määrälle. Maksimimäärä on 35 viikkoa. (aiemmin ohjelma kaatui liian suureen viikkomäärään, Excel taulukosta loppuu sarakkeet). - Nova palkkalinkin N2 uusi tiedostomuoto on korjattu Novalta saadun uuden korjatun aineistokuvauksen mukaiseksi. - Muutettu / korjattu tarkistusta, sama henkilönumero on mahdollista laittaa useammalle työntekijälle. HRSuunti Korjattu Listan hinta ja Toteuman hinta raporteille P (palkaton) päivän tuntiarvon laskenta nollaksi, eli toimivat nyt samoin, kuin palkkaraportti, jossa P päivän tuntiarvo on jo aiemmin ollut nolla. - Korjattu erikoiskoodin $TA toiminta myös pienillä kirjoitettuna $ta, eli ei ole enää case sensitiivinen. (Pikavalikosta valittuna päivän tuntiarvon pakottava $TA koodi tulee aina isoilla). - Lisätty Työntekijät ikkunaan osasto alasvetovalikon viereen Osasto nappi, jolla voidaan määritellä työntekijälle ne osastot, joissa hän voi työskennellä. Osastorajaus toimii lisättäessä ja vaihdettaessa tt vuorolistalle. Mikäli osastorajauksia ei ole määritelty, niin tt on lisättävissä minkä tahansa osaston listalle. Osastorajaus toimii myös HRWeb ohjelman puolella. Työntekijä voi oman kotiosastonsa lisäksi nähdä sallituiksi merkittyjen osastojen työntekijöiden työvuorot. HRSuunti Lisätty Nova palkkalinkille asetus N2 eli Nova2 palkka-aineistomuoto. Nova2 on uuden Nova siirtokuvauksen mukainen aineisto, jossa erikseen yläosan- ja alaosan tiedot (tyypit 3 ja 4).

6 - Lisätty Poissaolotietojen siirto linkin toimintaan valintoja; (Työkalut valikosta Vie poissaolotiedot palkanlaskentaan toiminto) o Tunnit / Päivät, siirretäänkö tuntiarvoja vai päivien lukumääriä o Sairaspoissaolot, Lomat; siirretäänkö sairaspoissaolot, lomat vai molemmat o Päivittäin / Yhdistetty; siirretäänkö tiedot päivittäin eroteltuina vai yhtäjaksoiset poissaolot yhdistettyinä. - Lisätty vuorolistalle tieto, mikäli työntekijän työsuhde, työlupa tai oleskelulupa päättyy vuorolistan aikana. Työntekijän nimi näkyy tällöin kursiivilla ja info lapusta näkyy päättymispäivä. - Muutettu Syötä erikoiskoodi toiminnon oletusarvo tyhjäksi (aiemmin nolla), jotta tuntiarvo on mahdollista poistaa ja asettaa nollaksi. HRSuunti Lisätty Käyttöoikeudet ikkunaan uudet pääsy valintoihin uudet valinnat Palkka-asetukset ja Lomasuunnittelun vahvistaminen. - Korjattu Tuntipankkiyhteenveto raportin osastoittain valinnalla tullut virhetilanne (tilanne tuli esiin, kun osastolla oli vain yksi henkilö, jolla tuntipankki päällä) - Korjattu, vuorolistan tallennuksessa tulevat päällekkäisten työvuorojen turhat herjat vapaapäivien kohdalta. - Korjattu, vuosilomat välilehdelle merkityt poissaolokoodit eivät siirtyneet uudelle vuorolistalle. - Lisätty käyttöoikeuksiin valinta Vain lukuoikeus vuorolistoille. Vuorolistoja voidaan siis avata ja selailla, mutta niihin ei pääse tekemään muutoksia. - Työntekijät -ikkunaan lisätty uusi Vapaa haku nappi työkaluriville. Vapaan haun hakuehto rajaa työntekijälistaa henkilönumeron, sukunimen, etunimen hetun ja paikkakunnan perusteella. Haku toimii myös sanojen alkukirjainten perusteella ja niitä voidaan yhdistellä, esim. nimi ja kaupunki tai kaupunki ja nimen alku. Myös ns. jokerimerkki haku toimii, eli * -merkki korvaa merkkijonon, esim. *nen hakee kaikki ne, joiden nimessä on nen merkkijono. Voit hakea myös esim. kaikki a kirjaimella alkavat henkilöt Oulusta haulla: a oulu tai yhtä hyvin oulu a. - Lisätty esimieslistaus, eli henkilökuntalistalle lisätty valinta Esimiehet (listataan vain esimiehet). Samalla henkilökuntalistan ajoikkunan ulkoasu on uusittu. - Lisätty postinumero -kenttään tarkistus, että se on syötetty ja että se on 5 numeroinen (ei hyväksy kirjaimia). - Lisätty Työntekijät ikkunan Käytettävyys -välilehdelle viikonpäiväkohtaisten toiveiden tilalle yksi lisätietokenttä, johon voidaan kirjoittaa enemmän ja vapaamuotoisempaa tekstiä työntekijään liittyen. Päiväkohtaiset vanhat tiedot on ajettu uuteen kenttään pohjatiedoksi. - Lisätty lomasuunnitteluun ja lomatoiveiden syöttöön tarkistus pääsiäislauantain osalle. Ko. päivälle ei lisätä VL merkintää, koska sitä ei lueta vuosilomapäiväksi, vaan siihen tallennetaan viivapäivä (koska pääsiäislauantai ei ole vuosilomalain mukainen arkipäivä). - Lisätty Lomasuunnitteluun muistilaput lomatoiveen lisätiedolle. Päiväkohtaisessa muistilapussa näkyy työntekijän HRWebbiin syöttämä lomatoiveen lisätietoteksti. HRSuunti Muutettu vuorolistan ylälaitaan punainen lukittu palkki päivämäärä riville ja julkaistu HRWebbiin vihreä palkki tulee edelleen viikonpäivä riville. Molemmat väripalkit näkyvät samaan aikaan. - Lisätty Lomasuunnitteluun ja lomalista raportin ajoikkunaan vapaavalintainen osastorajaus (monivalinta). - Lomasuunnittelu näkymän henkilönimet / oikea reuna kiinnitetään näyttöön.

7 - Lomasuunnitteluun henkilön väri(koodi) näkyviin. - Lisätty Lomasuunnitteluun toiminto, jolla piilotetaan henkilönimet (värit jäävät näkyviin). Valinta toimii LOMALLA / POISSA otsikkosolun pikavalikosta (hiiren kakkospainikkeella). - Korjattu lomalista raporttia (puuttuvat henkilöt). - Muutettu: Työntekijät ikkunan vuosilomat välilehdelle näytetään oletuksena kuluvan lomakauden ja kaikki tulevat lomamerkinnät. - Lisätty Palkkaus välilehdelle työsuhteen päättymiskoodeja (lopettamisen syy) koodit o 9. Vanhuuseläkkeelle siirtyminen o 10. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen o 11. Työsuhteen päättyminen 68 vuoden ikään o 12. Kuoleman tapaus - Postinumero -kenttään tarkistus, että on syötetty ja että on 5 numeroinen (ei hyväksy kirjaimia). - Lisätty tarkistus / automatiikka: Työntekijät ikkunan Palkkaus välilehdellä vanhanmallisena syötetty tilinumero muuttuu automaattisesti IBAN tilinumeroksi kentästä poistuttaessa ja samalla haetaan BIC koodi automaattisesti. HRSuunti Korjattu Etsi henkilö -ikkunan väärän nimen haku (ongelma tuli eteen yhteiskäytössä, eli kun useampi käyttäjä lisäsi / poisti Työntekijät ikkunassa tt tietoja. - Lisätty Päättymisilmoitukset ikkunaan osastonimi työlupa päättyy laatikkoon ja samalla levennetty ikkunan kokoa. - Korjattu Vuorolistapohjien avauksessa ollut käyttöoikeuksiin liittynyt ongelma. - Lisätty IBAN tilinumerokentän otsikkoon punainen väri, mikäli syötetty tilinumero ei ole teknisesti oikein. - Lisätty Palkkaus välilehdelle Työsuhteen voimassaolo tietoihin kentät aiempien työsuhteiden yhteispituudesta vuosissa ja kuukausissa. Merkintä vaikuttaa palvelusvuosi muistuttimen toimintaan, eli muistutin huomioi työsuhteen pituuteen merkityn aiempien työsuhteiden pituuden. Yksityisen sosiaalialan ja Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksilla palvelusvuosi muistutin toimii 5, 8 ja 11 vuoden kohdalla. Muilla tesseillä 2,5,10,15,20,25,30,35,40,45 ja 50 vuoden kohdalla. Vuorolistalla näkyy muistilappu ko. henkilöllä ko. päivän kohdalla (punainen kolmio ja muistilapussa info). HRSuunti Korjattu käyttöoikeusmäärittelyjen (osastorajaukset) toimivuus vuorolistapohjilla. - Vuorolistojen avausikkunan avautumista nopeutettu. - Muutettu raporttien aikavälinäytön (punainen aikaväli) laskenta todellisten osastokohtaisten toteutuneiden työvuorojen mukaan (aiemmin katsoi vain listaosaston aikaväliä). Nyt aikavälinäyttö on tarkempi. - Lisätty Nova palkanlaskentalinkin ajoon kysymys Anna palkanmaksupäivä. Nova aineistoon tulee ko. päivämäärä maksupäiväksi (oletuksena maksupäivä on ajetun laskentajakson viimeinen päivä). HRSuunti Korjattu A-Klinikkasäätiön räätälöidyn tes tulkin lauantailisän laskenta (virhe tuli esiin vain erikoistilanteessa arkipyhä perjantaina ja yövuoro pe-la). - Lisätty käyttöoikeudet ikkunaan käyttäjätunnukselle rajaton määrä osastorajauksia. - Korjattu uuden työntekijän lisäämisen null virhe.

8 HRSuunti Uuden osaston lisäämisen yhteydessä tullut virhetilanne. - Uusi henkilö, vaihdetaan osastoa -> ei tehdä mitään tarkistuksia, mikäli sukunimi kenttä on tyhjä. - Lomasuunnittelun virheet korjattu. Muutettu kokonaan sen tilanteen, kun tuodaan myös tyhjät henkilöt listalle. - Palkanlisien lisäämisen tunnit, minuutit muotoilun virhe korjattu. HRSuunti Muutettu: Lomalista raportin suojaukset poistettu. Raportti on muokattavissa normaalein Excel toimintein. (Huom! Lomasuunnittelu näkymä on tarkoituksella suojattu). - Korjattu Työntekijät ikkunan Vuosilomat välilehden vuosilomien tallennusta (kaksinkertaisen tallennuksen esto samoille päiville) ja muutettu lomapäiviä jäljellä -laskennan toiminta niin, että laskuri laskee aina valitun lomatyypin (toive, vahvistettu loma) mukaisesti jäljellä olevat lomapäivät. HRSuunti Muutettu: LRV (lomarahavapaa) koodin tuntiarvon toiminta vastaamaan VL koodia, eli lauantaina tuntiarvo on nolla. - Korjattu Lomasuunnittelun vahvistettujen lomien tallennus. - Lisätty Terveyspalvelualan tessiin automaattinen tavoitetyöajan muutos 114 tuntiin, mikäli jaksolle osuu 3-7 kpl yövuoroa. HRSuunti Lisätty vuorolistalle päiväkohtaisten vuorojen kopiointi toiselle päivälle. Toiminto käynnistetään vuorolistan yläreunan päivämäärä rivillä kopioitavan päivän päällä pikavalikko komennolla Kopio valitun päivän työvuorot päivälle. Valintaikkunasta valitaan päivä, jolle kopiointi tehdään. HRSuunti Muutettu: Valikkorakenteeseen on tehty muutos työntekijätietojen osalle. Kopioi työntekijä uudelle työsuhteelle, Palauta lopettanut työntekijä takaisin näkyviin ja Työsuhteiden massalopetus toiminnot on siirretty Työkalut valikosta Tiedot Työntekijät valikkoon. Valikkorakennetta on näin pyritty selkeyttämään. - Lisätty Lomasuunnittelu. Työkalut valikosta löytyy uusi Lomasuunnittelu käsky. Lomat voidaan nyt suunnitella taulukkonäkymässä, josta tiedot tallentuvat tietokantaan ja työntekijän profiilin alle. Samalla lomatietoihin on lisätty status tieto T = työntekijän Toive, E = Esimiehen suunnitelma ja L = Loma (=vahvistettu loma). Jatkossa vain lomasuunnittelussa vahvistettu lomat tulevat automaattisesti työvuorolistalle VL merkinnöin. - Lisätty Extrausvuorojen tarjoaminen vakituiselle henkilöstölle. Työntekijät ikkunan Palkkaus 2 välilehdellä määritellään kenelle lisätöitä tarjotaan (Tarjotaan lisätöitä valinta). Työntekijät voivat varata lisätöitä netissä eli HRWeb ohjelmassa. Huom! Extraus ominaisuus on käytössä vain HRWeb asiakkailla ja palkkaus2 -välilehti pitää aktivoida käyttöön HRSuunti asetuksissa. - Lisätty Työntekijät ikkunaan Palkkaus välilehdelle määräaikaiselle työsuhteelle erillinen päättymispäivämäärä kenttä. - Lisätty Työntekijät ikkunaan uuden työntekijän / työsuhteen lisäykseen uusi automatiikka. Mikäli syötetty henkilönumero löytyy jo tietokannasta, kysyy ohjelma Kopioidaanko tämä profiili uudelle työsuhteelle. - Muutettu / lisätty uusia tietoja työntekijätietojen siirtolinkkiin palkanlaskentaan. Samalla lisätty siirtotiedoston kuvaus sähköpostilähetykseen.

9 HRSuunti Päättymisilmoituksiin lisätty osastotieto. - Ilmoitukset eri osastojen päällekkäis- ja rinnakkaisvuoroista tulee yhdelle mesage -boxille. - Lisätty työkaluriville uusi väri "porkkkana", nyt värejä on 7 kpl. - Muutettu kellokortti / leimaustietojen tuonnin ohjelmalogiikkaa. Leimaustiedot tuodaan ensisijaisesti leimausta vastaavan osaston toteumiin, ellei tällaista löydy viedään leimaustieto tt:n kotiosaston toteumiin. HRSuunti Lisätty / muutettu: Työvuorosuunnittelun käynnistyksessä näytetään päättymisilmoitukset muistutus, mikäli jokin seuraavista asioista on ajankohtainen: Työsuhde on päättynyt, Poissaolo päättyy lähiaikoina (35 vrk sisällä) tai Työlupa päättyy lähiaikoina (35 vrk). Työntekijät ikkunan työkaluriville lisätty uusi päättymisilmoitukset (i) infonappi, josta aukeaa Päättymisilmoitukset ikkuna. Siinä on kootusti tiedot työsuhteiden päättymisilmoituksista. - Lisätty Palkkaus 2 välilehdelle uusi valinta Kiertävä vapaa käytössä ja päivämäärä, josta automatiikka alkaa X päiviä kierrättämään. Kierto merkkaa X:t 8 pv välein automaattisesti uudelle vuorolistalle. Näitä automaattimerkintöjä voidaan muokata normaalisti vuorolistalla. - Muutettu osaston asetuksissa aukioloajat, klo muotoilu, 6 -> 06:00 - Lisätty vuorokohtaisen osaston vaihto automaattinen vuoromiehityksen laskennan käsittely. Mikäli vuoron osasto on eri kuin listan osasto, poistetaan vuoro vuoromiehityslaskennasta. - Korjattu, pikavalikot avautuvat vain oikealla vuorolistan ja toteuman alueella. HRSuunti Lisätty Palkkaus2 välilehdelle uusi Käytettävä kieli valinta. - Lisätty vuorolistan viimeisen päivän tuloaikasoluun lisätieto / infolappu (näkyy punainen kolmio), mikäli tt:n loma alkaa vuorolistaa seuraavalla viikolla. HRSuunti Lisätty uusi työehtosopimus Elintarvikeala (Elintarvikealojen työehtosopimus). Huom. vaatii netti version HRWeb laajennetun palkkaraportoinnin. - Lisätty Osastojen määrittelyyn uusi Koodi kenttä. Mikäli osastolle on määritelty koodi, eli kirjainlyhenne, käytetään tätä koodia vuorolistalla ja työvuororaporteilla osastonumeron sijaan. - Lisää henkilö vuorolistalle ikkunaan lisätty uusi valinta Näytä vain käytettävissä olevat. Lisättävät työntekijät listalla näkyy vain ne, joille on määritelty ko. osastorajaus (listalla ei tällöin näy ne, joilla ei ole mitään osastorajauksia). - Lisätty uusi raportti Juhlapyhävapaat. Raportti näyttää, miten työntekijät ovat olleet edellisinä vuosina vapaalla / töissä juhla- eli arkipyhinä. HRSuunti Lisätty Työntekijät -ikkunan Palkkaus2 välilehdelle TT:n osastot nappi, jolla voidaan määritellä työntekijälle ne osastot, joissa hän voi työskennellä. Osastorajaus toimii lisättäessä ja vaihdettaessa tt vuorolistalle. Mikäli osastorajauksia ei ole määritelty, niin tt on lisättävissä minkä tahansa osaston listalle, kuten aiemminkin. HUOM. Palkkaus2 välilehti pitää aktivoida käyttöön asetukset ikkunassa, jos sille on tarvetta. - Lisätty Työntekijät ikkunan työkalu riville uusi toiminto Lähetä tt:n perustiedot sähköpostilla. Näin esim. tilitoimistolle on helppo ilmoittaa työntekijän uusista osoitetiedoista.

10 - Muutettu: piirteiden lisääminen löytyy Tiedot valikon Perustiedot alavalikosta (syy: työntekijät ikkunan työkaluriville tarvittiin uusi nappi tt:n perustiedot sähköpostilähetystä varten). HRSuunti Lisätty linkki Micros kassajärjestelmän työaikaleimaustietojen tuontiin. - Lisätty asetuksiin uusi valinta Ei sukunimeä vuorolistalle. Työturvallisuuden vuoksi esim. joissakin mielenterveyden kuntoutuslaitoksissa voi olla tarve piilottaa työntekijöiden koko nimet vuorolistatulosteilta. - Muutettu, työntekijänumero 0 (nolla) hyväksytään. Uudet työsuhteet voidaan näin luoda numerolla nolla ja korjata myöhemmin oikeaksi palkanlaskennan numeroksi, kun sellaisen on saatavissa. - Lisätty Tiedot valikkoon Perustiedot alavalikko, josta löytyy perustietojen syöttöön tarvittavat ikkunat: Osastot, Piirteet ja Työpisteet (tulee käyttöön myöhemmin). HRSuunti Lisätty uusi vuorolistakoodi LRV lomarahavapaa. - Lisätty henkilökuntalistalle (kaikki tiedot) RFID ja veronumero tiedot. - Muutettu, henkilön lisääminen lukittuun listaan on nyt mahdollista. HRSuunti Lisätty, työntekijöiden kuvat voidaan ladata serverille HRWeb ohjelman kautta (TT-kuvat). Kuva näkyy työntekijän profiilissa kuvakkeena ja sitä klikkaamalla aukeaa isompi kuva, joka on mahdollista myös tulostaa. - Lisätty sukunimi solun pikavalikkoon Avaa työntekijätiedot, eli avaa työntekijän profiilin Työntekijät ikkunaan. Näin pääsee nopeimmin ko. työntekijän tietoihin. HRSuunti Lisätty palkkaraportin ajoikkunaan uusi Henkilövalinta toiminto. Palkkaraportti saadaan ajettua vapaasti valituille työntekijöille. Valintalistalla toimivat normaalit Windows periaatteet, eli maalaamalla voidaan valita alue, eli useampi työntekijä, kuten shift näppäimen avulla. Ctrl näppäin painettuna voidaan tehdä monivalinta klikkaamalla halutut työntekijät mukaan ajoon. - Lisätty tyhjän vuorolistan luonti. Vuorolista luodaan apunimillä tt01, tt02 jne. Ideana on, että voidaan suunnitella tarvemalli, johon vasta myöhemmin vaihdetaan oikeat työntekijät Vaihda työntekijä vuoroille toiminnolla. HUOM! tt01, tt02 jne apuhenkilöille ei voida tallentaa toteumia eikä ajaa palkkatai muita toteumaraportteja. Ne ovat ainoastaan apuhenkilöitä ns. tyhjää vuorolistaa varten. Viimeistään ennen toteumien syöttöä pitää apuhenkilöt vaihtaa todellisiin työntekijöihin! - Lisätty Lomalista raportin ajoon uudet valinnat Vakituiset / Extrat. - Lisätty toteumaraporttien ajoon uusi Vakituiset valinta. - Korjattu tunnit yhteensä laskenta eri osastojen listoilta. Virhe tuli esiin vain työntekijöillä, joilla tuntipankki ei ollut päällä. HUOM! Vuorolistalle lasketaan vain todelliset työtunnit muilta osastoilta. Toteumaan laskentaan myös palkallisten poissaolojen (koodipäivien) tuntiarvot. - Muutettu / lisätty Tunnit yhteensä muilta osastoilta muistilappuun tieto paljonko muille osastoille on tunteja merkitty. Muistilappua ei lisätä enää lainkaan, mikäli muille osastoille ei ole tunteja merkittynä. - Korjattu toteuman inforivin tietojen näkyminen palkkaraportin selitteessä myös esimies / sopimuspalkkaisiksi merkityille työntekijöille.

11 - Lisätty työntekijän sukunimi solun pikavalikkoon Lisää tuplavuorot valitulle työntekijälle / Poista tuplavuorot valitulta työntekijältä. Tuplavuoron lisääminen onnistuu nyt siis suoraan vuorolistalla ja toteumassa ilman työntekijät ikkunan avaamista. HRSuunti Muutettu palkkaraportille osastonumeron tilalle kustannuspaikkanumero (KP1 ja KP2). Mikäli kustannuspaikkanumeroja ei ole määritelty osastoille, niin palkkaraportti näyttää edelleen osastonumeroja. - Lisätty palkka-asetuksiin uusi valinta Siirtoaineistoon yritysnumero. Toistaiseksi valinta toimii vain Personec palkanlaskentaan, eli konekieliseen aineistoon lisätään osastoasetuksiin lisätty yritysnumero. - Lisätty uusi käsky Vie tt tiedot Personeciin. Työntekijöiden perustiedoista luodaan PersonecTT.csv teidosto, joka on mahdollista ajaa Personeciin. Personecissa pitää mahdollisesti luoda schema editorilla sopiva tietojen tuonti. Pyydä tiedostokuvaus HRSuunti Oy:stä. - Korjattu Vuorolista aikavälille uusitun raportin toiminta nolla osastolle (kaikki) tehtyjen listojen kanssa. - Lisätty Työntekijät ikkunan JP-päivät välilehdelle tieto pitämättömien JP päivien määrästä. - Lisätty Asetukset ikkunaan syöttölyhennekoodeille automaattinen infokoodi ja osastonumero. Syötettäessä vuorolistalle vuoroja syöttölyhennekoodein, tulostuu infokoodi vuoron alla olevalle inforiville ja vuorokohtainen osastonumero muutetaan vastaamaan syöttölyhennekoodin osastonumeroa. HRSuunti Lisätty Vuorolista aikavälille raporttiin uusi osastovalinta. Useamman osaston vuorolistat saadaan tulostettua peräkkäin samalle paperille. - Lisätty vuorolistalle ja toteumaan tunnit solun värin tallennus tietokantaan. - Lisätty palkkaraportille Selite sarakkeeseen näkyviin toteumaan syötetty päiväkohtainen infotieto. - Edellisen listan viimeisen viikon työvuorot infonäyttöön lisätty tieto työvuoron alkamis- ja loppumisajoista. HRSuunti Lisätty vuorolistan ja toteuman infosoluihin laajennettu lisätietokenttä. Päiväkohtainen lisäinfoteksti voi sisältää esim. työvuoroon liittyvää työohjeistusta ja toteuman puolella lisätietoa toteumasta. Lisätiedon syöttöikkuna aukeaa pikavalikosta, eli info solussa hiiren kakkospainikkeella avautuvasta pikavalikosta. Lisäinfon merkiksi ko. inforivin soluun tulee punainen kolmio ja hiiren kursorin vienti ko. solun päälle näyttää lisäinfotekstin. - Edelliseen liittyen Raportit valikkoon on lisätty kaksi uutta raporttia Työvuoro -lisäinfot ja Tuntitoteuma -lisäinfot Toteumaraporttien alle. - Lisätty uusi konekielinen palkkalinkki Asteri palkanlaskentaan. Linkityksiä on nyt yhteensä 17 eri palkanlaskentaohjelmaan. - Lisätty uusi käyttöoikeusasetus TP admin. Tuntipankin alkusaldon asetus on mahdollista vain niillä käyttäjätunnuksilla, joilla on TP admin asetus päällä. Admin käyttäjällä on oletuksena ko. asetus päällä. - Lisätty henkilökuntalistan ajoikkunaan aakkostusvalinta sukunimen tai osaston mukaan. - Päivitetty Terveyspalvelualan työsopimuslomakkeelle uudet / muuttuneet tiedot. - Korjattu Mara-alan sunnuntaiyölisän laskennassa ollut virhe. Virhe tuli esiin vain tuplavuorolla, jossa aamuvuoro alkoi ennen klo 6. (käytännössä varsin harvinainen erikois tilanne)

12 HRSuunti Lisätty vuorolistan alkuun muistilappu työntekijän edellisen listan viimeisen viikon työvuoroista. Muistilappu näkyy vuorolistan vasemmassa laidassa, tunnit solussa jokaisen työntekijän kohdalla. Muistilappu aukeaa, kun hiiren kursorin vie ko. solun päälle (punainen kolmio solussa merkkinä muistilapusta). - Lisätty asetuksiin paikkoja syöttölyhennekoodeille. Nyt vuorolistan syöttölyhennekoodeja on mahdollista määritellä 40 kpl aiemman 20 sijaan. - Lisätty EmCe palkanlaskentalinkitykseen uusi EmCe:n vakiomuotoinen siirtotiedostomuoto. - Lisätty Tehot raportille uusi yritysrajaus valinta. (Osastojen luonnissa osastot voidaan määritellä eri yritysnumeron alle.) - HRWeb vuorotoiveisiin on lisätty valinta Ei käytettävissä. Työntekijä voi sulkea kokonaisia päiviä / jaksoja, jolloin hän ei ole työnantajan käytettävissä. Tällaiset suljetut päivät näkyvät HRSuunti vuorolistalla harmaana. HRSuunti Lisätty vuoden 2013 kalenterimerkinnät loppiaiseen 2014 asti eri työehtosopimusten mukaisesti. - Lisätty Työkalut valikkoon uusi toiminto Näytä infolaskelma, pikakomento käsky on F5. Toiminto näyttää päivän infosolujen koodit kootusti. Vuorolistan inforiveille voidaan merkitä koodein esim. työpisteet ja uusi toiminto näyttää, että jokaiselle työpisteelle löytyy tekijä. - HRWeb työntekijäliittymä on päivitetty. Nyt sähköiselle ilmoitustaululle on mahdollista lisätä liitetiedostoja, eli esim. pdf, doc tai vaikka Excel dokumetteja. Nämä voivat olla esim. työohjeita, turvallisuus dokumentteja tai vaikka ruoka- tai esiintyjälistoja. Työntekijät pääsevät lukemaan dokumentteja vaikka kotoa käsin. Liitetiedostot lisätään ensin dokumenttiarkistoon ilmoitustaulun Arkisto -napilla. Tämän jälkeen ilmoitustaululle lisätään linkki ko. dokumenttiin syöttämällä %% -merkit ilmoitustaulun tekstiin ja valitaan haluttu dokumentti alareunan alasvetovalikosta (lista arkiston tiedostoista) ja klikataan Linkki -nappia. Liitetiedostolinkki ilmestyy %% -merkkien kohdalle ilmoitustaulun tekstiin ja näkyy nyt ilmoitustaulun hallinnassa esim. näin: %[Asiak2.doc]% Työntekijöiden puolella HRWeb ilmoitustaululla näkyy normaali linkki, josta liitetiedosto on avattavissa. - HRWeb viestintäpalvelun (sms) käyttöliittymää on myös uusittu. HRSuunti Lisätty uudet raportit Viikkotuntitoteumat Osastoittain ja Kuukausituntitoteumat Osastoittain. Osastoittain raportit listaavat tiedot toteumiin merkityn osastotiedon mukaan, eli eri osastoilla kiertävien työntekijöiden tunnit jaotellaan erikseen kullekin osastolle. - Lisätty osastoittain raporttien osastorajaukset ajoikkunaan valinta Näytä myös suljetut osastot. Oletuksena valintalistalla näkyy vain aktiiviset osastot. Osastojen luonti-ikkunassa osasto voidaan merkitä suljetuksi. Toteumaraportit ja osastovalinta on näin tehtävissä myös suljetuille osastoille. - Lisätty palkkaraportin ajoon yritysrajaus. Yritysnumerot määritellään osastojenluonti ikkunassa. Mikäli palkkaraportin ajo rajataan yritysnumerolla, eivät muut rajaukset ole käytössä. Yritysrajaus rajaa ajoon mukaan tulevat työntekijät heille määritellyn kotiosaston mukaan. - Lisätty kaikille yhteisen vuorolistan luontiin huomautus Oletko varma Huomautus tulee mikäli uusi vuorolista yritetään tehdä osastovalinnalla Kaikki. Kaikille yhteisen vuorolistan luonti estää osastokohtaisten listojen teon. Mikäli yrityksen kaikki työntekijät ovat samalla osastolla, niin toki edelleenkin voidaan luoda kaikille yhteinen lista. - Lisätty raporttien ajoikkunoihin Hlörajaus valinta. Rajaus suodattaa Henkilö valintalistalla näkyviä henkilöitä. Hlörajaus valinnat ovat Aktiiviset, Lopettaneet, Kaikki.

13 - Muutettu toteumaraporttien ajoikkunan oletuspäivämäärien toimintaa. Oletuksena toteumaraporttien aikaväliksi tulee edeltävä kuukausi. Jos jokin toteumaraportti ajetaan muulle aikavälille, muistaa ohjelma tämän myös muiden toteumaraporttien oletuksena ohjelman uudelleen käynnistykseen asti. Kalenterivalintaa on muutettu siten, että jos valitaan vain yksi päivä, tulee se valittuun päivästä tai päivään kenttään. Molempiin kenttiin voidaan siis valita kalenterista erilliset yksittäiset päivät. Mikäli valitaan aikaväli, tulee se kuten ennenkin aikaväliksi päivästä päivään kentiin. - Korjattu majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen työsopimuslomakkeelle edellisen päivityksen myötä tullut virhe. Kohtien 10 ja 11 tekstit menivät sekaisin / päällekkäin. HRSuunti Lisätty Vartiointialan työsopimuslomake. - Muutettu Vartiointialan palkkaraportille sunnuntai-ilta ja sunnuntaiyölisien laskenta erillisiin sarakkeisiin. - Lisätty vuorolistan avausikkunaan valinta Näytä kaikki listat. Oletuksena avauslistalla näkyy vuorolistat vain vuoden ajalta taaksepäin. Tämän tarkoituksena on nopeuttaa ikkunan avautumista, useimmiten kuitenkin tarvitaan vain viimeisimpiä listoja. Valinnalla Näytä kaikki listat alasvetolistassa näytetään kaikki tietokannasta löytyvät vuorolistat. - Korjattu toteuman lukitus valittuun päivään asti ja virhe, joka tuli avattaessa lukittu lista välittömästi (ennen välitallennusta). HRSuunti 5.83a Nopeutettu Tee/päivitä kaaviot toimintoa. Ajo nopeutuu lähes puolella entiseen verrattuna (nopeusetu näkyy lähinnä isoilla listoilla). - Sairaslomat viikonpäivittäin raportin toiminta korjattu (uusi Excel ei hyväksynyt erikoismerkkejä taulukkonimissä) - Korjattu, palkkaraportin ajo lopettaneille työntekijöille on jälleen mahdollista. - Korjattu Terveyspalvelualan yö- ja sunnuntailisän laskenta talvi/kesäaikaan siirryttäessä. Virhe tuli esiin vain tuplavuoroilla ko. kellonajan vaihtopäivänä. HRSuunti Lisätty Tuntitoteumat laaja raportille VL päiviin sisältyvät lauantaipäivät. - Lisätty Työntekijät ikkunaan Vuosilomat välilehdelle tieto montako lauantaipäivää sisältyy lomatoiveisiin kuluvalla lomakaudella. - Lisätty Palkkaraportin ajoon valinta Henkilönro järj. Normaalisti palkkaraportti tulostuu nimen mukaan aakkostettuna, valinnalla aakkostus henkilönumeron mukaan. - Lisätty huomioita kentän kopiointi mukaan Kopioi työntekijä uudelle työsuhteelle toimintoon. - Muutettu, mikäli Yhteensä tunnit kaikilta osastoilta valinta on asetuksissa päällä, niin nyt kaikkien osastojen yhteensä tunnit näytetään kaikilla vuorolistoilla ja toteumassa (aiemmin yhteensä tunnit näkyi vain tt:n kotiosaston listalla). HRSuunti Lisätty uudet raportit Vuorolista aikavälille osastoittain ja Sairaslomat viikonpäivittäin raportit valikkoon. - Lisätty vuorolistan avausikkunan alasvetovalikkoon osaston nimi. - Lisätty käyttöoikeudet ikkunaan valinta Vain lukutila. Ohjelma toimii ko. käyttäjätunnuksella vain lukutilassa, eli tietojen tallennus tietokantaan on estetty.

14 - Korjattu / muutettu. Viimevuoden myyntien syöttö sallittu selvyyden vuoksi vain vuorolistan puolelle. HRSuunti Lisätty majoitus- ja ravitsemisalan, yksityisen sosiaalialan ja terveyspalvelualan työsopimuslomakkeisiin työntekijän osoitetieto ja pankkitilinumero. - Muutettu vuorolistan muistilappujen koko muuttuvaksi tekstin määrän mukaan. - Lisätty Sairauslomat raportille graafinen näkymä omalle välilehdelleen. - Poistettu palkkaraportin aattolisän laskenta Kaupan alan huoltamo työehtosopimukselta. Aattolisää ei makseta huoltamoilla lainkaan. - Lisätty Kaupan alan, huoltamoiden työsopimus- ja puitesopimuslomakkeet. HRSuunti Lisätty Vuorolista- ja toteutunut taulukoihin pikavalikot. Pikavalikot toimivat Sukunimi, Tuloaika, Lähtöaika, Tunnit (päivän tunnit yhteensä), Osasto ja Info rivin soluissa. Lähtöaika ja Inforivin solujen pikavalikot toimivat vain toteuman puolella. Pikavalikko aukeaa hiiren kakkospainikkeella (oikea nappi) ko. solussa painettuna. Pikavalikoiden tarkoituksena on nopeuttaa ohjelman käyttöä. - Tuloaikasolun Näytä syöttö ja aikakoodit pikavalikkokäskyllä aukeaa uusi Syöttökoodit ikkuna, josta voidaan valita syötettävä koodi tai työvuoron syöttölyhennekoodi. Ikkuna toimii näin samalla muistilappuna ohjelman ymmärtämistä koodeista. - Toteuman puolella info rivin pikavalikkoon on lisätty palkan lisät koodien, osan päivää koodien ja erikoiskoodien lisäykset valintaikkunoista. Koodeja ei enää tarvitse muistaa ulkoa, vaan ne on valittavissa ja lisättävissä helposti pikavalikon valintaikkunoista. - Nopeutettu vuorolistan tallennusta. Nyt vain muuttuneet tiedot tallennetaan. Eteenkin ison paljon työntekijöitä sisältävän vuorolistan / toteuman tallennus nopeutuu huomattavasti muutostilanteissa. - Lisätty Toiminto valikkoon uusi käsky Pakota vuorolistan tallennus. Tämä pakottaa tallennuksen kaikille listan työntekijöille ja sitä voidaan tarvita joskus esim. tuntipankin alkusaldojen korjaustilanteissa. - Lisätty uusia raportteja: Sairauslomat raportti, Piirreraportti, Osastot raportti ja tuntikohtaiset tehot raportit. Lisätty kaikkiin raportteihin tulostusajankohta raportin ylälaitaan. - Sairauslomat raportilta selviää esim. sairausjaksojen määrät. Tähän liittyen ohjelmaan onkin lisätty erikoiskoodi $SS (SamaSairaus). Koodi laitetaan toteuman inforiville ja näin merkitään, että sama sairaus jatkuu vapaiden / tyhjien välipäivien jälkeen. Myös $SS erikoiskoodi on pikavalikosta valittavissa. - Lisätty tuntikohtaisten myyntien / määrien syöttöön taulukot. Tiedot valikossa uudet käskyt Myyntiennusteen syöttö ja Toteutuneen myynnin syöttö. - Lisätty palkkaraportin ajoon Määräaikaiset valinta. Valinnalla saadaan palkkaraportti ajettua Palkkaus välilehdelle määräaikaisiksi merkityille työntekijöille. Lisäksi palkkaraportin ajoon on lisätty Ryhmä rajausvalinta. Työntekijät ikkunan osastotiedon vieressä olevalla ryhmittelytiedolla voidaan työntekijät jakaa vapaavalintaisiin ryhmiin. - Muutettu raportin lähetys sähköpostin liitteenä niin, että vain taulukon luvut lähtevät liitetiedoston mukana. Näin Excelin turha kysymys linkkien / kaavojen päivittämisestä jää pois ja esim. tilitoimistolla saavat liitteen varmemmin auki. - Extraus toimintoon lisätty ominaisuuksia: nyt myös extraajalle voidaan valita pikavalikosta palkan lisät ja osan päivää koodit. Lisäksi nyt myös extraajien osalta tarkistetaan päällekkäiset työvuorot.

15 HRSuunti 5.76a Lisätty monivalintamahdollisuus Lisää henkilö vuorolistalle ja Poista henkilö vuorolistalta toimintoihin. Useita henkilöitä lisättäessä toiminto nopeutuu huomattavasti. Työntekijälistalta voidaan valita useampi henkilö hiirellä maalaamalla ja / tai Ctrl ja hiirellä klikkaamalla valinta päälle / pois. - Korjattu / muutettu sähköpostin liitelähetykseen vuorolistan lähetys vuorolistalla oleville työntekijöille. Oletuksena henkilövalinta Kaikki tarkoittaa kaikkia niitä vuorolistalla olevia työntekijöitä, joilla on valinta Työvuorot työntekijän perustiedoissa valittuna. Osastorajauksen muuttaminen valitsee työntekijät kotiosaston mukaan, eli osastorajausta ei saa muuttaa, jos haluaa lähettää vuorolistaliitteen listalla oleville työntekijöille. Lähetettävän vuorolistan pitää olla avoinna näytöllä, jotta ko. logiikka toimii. - Korjattu Mepco palkanlaskennan siirtoaineiston vaihtoehtoisen M2 muodossa palkan lisät koodien toiminta eli oikea konekielinen muoto. - Lisätty työntekijärekisterin Palkkaus2 välilehdelle uusi RFID kenttä. Tähän voidaan tallentaa eri kulunvalvontajärjestelmien työntekijä ID, esim. RFID tunniste. RFID tunnisteet voivat olla esim. kulunvalvontakorttiin lisätty tarra, avaimenperä tai muu leimauslaitteelle näytettävä leimaustunniste. HRSuunti Lisätty Lomalista raportin oikeaan laitaan jäljellä olevien lomapäivien määrä infotiedoksi. Jäljellä olevat päivät lasketaan raportilta merkittyjen lomapäivien mukaan. Vasemman reunan lomapäivien määrästä vähennetään lomaksi merkityt (L) päivät lukuun ottamatta sunnuntai-, pyhä- ja arkipyhäpäiviä. HUOM! Raportti pitää ajaa koko lomakaudelle, jotta jäljellä määrä näyttää todellista jäljellä olevien lomapäivien määrää! Ansaitut lomapäivät syötetään Työntekijät ikkunassa Vuosilomat välilehdelle. HUOM2! Lomalista raportilla sunnuntaipäivät merkitään L koodilla viikonvaihteen yli jatkuvan loman kohdalla, jotta raportin poissa laskenta huomioi jatkavat lomalaiset. Sunnuntai ja pyhäpäiviä ei kuitenkaan lasketa vuosilomaksi, eikä näitä merkitä vuorolistalle VL merkinnällä. - Lisätty Työntekijät ikkunaan Vuosilomat välilehdelle Lomapäiviä jäljellä tieto. Tieto lasketaan lomakausittain (talvilomakausi lasketaan mukaan). HUOM! Jäljellä tieto lasketaan Vuosilomat välilehden lomatoiveiden perusteella ja tiedon tarkoitus on auttaa lomasuunnittelun tekoa (todellisten toteumaan merkittyjen pidettyjen VL päivien määrä selviää Raportit valikon toteumaraporteista esim. Tuntitoteumat -raportilta). - Korjattu työvuorojen lähetys sähköpostilla tuplavuorojen osalta. Tuplavuoro lähtee nyt sähköpostilla, vaikka ko. työntekijältä olisi otettu tuplavuorot asetus pois päältä Työntekijät ikkunan profiilissa. Tuplavuoro tutkitaan nyt työvuorokohtaisesti. HRSuunti Lisätty ohjelmaan tes tulkki Vartiointialan työehtosopimukselle. - Muutettu Työntekijät ikkunan Osasto -valinnan toiminta niin, että osaston valinta aakkosilla on aktiivinen vain uuden työntekijän lisäyksen yhteydessä. Tallennetun työntekijän osastotieto voidaan vaihtaa nyt vain hiirellä. Tällä pyritään estämään tahattomia osastomuutoksia (joita on sattunut joskus lähinnä aakkosissa ensimmäisenä olevan työntekijän kohdalla). - Lisätty Henkilökuntalistan ajoon uusi valinta Suku- ja etunimi samaan soluun. Näin Excel taulukkoon saadaan suku- ja etunimi samaan sarakkeeseen. HRSuunti Lisätty Koulutustietojen kopiointi mukaan työntekijän kopiointiin uudelle työsuhteelle. - Lisätty Työntekijät ikkunan Työehtosopimus valintaan Apteekkialan tilalle valinnat Apteekkiala, farmaseutit ja Apteekkiala, työntekijät, jotta ko. työntekijäryhmät saadaan eriteltyä Apteekkialan työehtosopimuksen mukaisesti.

16 - Korjattu vuorolistan kopiointi ja vuorolistapohjan käyttö pohjana toiminnot. Aiemmin lopettanut työntekijä katkaisi uuden listan luonnin, nyt lopettanut vain ohitetaan uuden vuorolistan luonnissa pohjaa käytettäessä. HRSuunti Lisätty vuoden 2012 kalenterimerkinnät loppiaiseen 2013 asti eri työehtosopimusten mukaisesti. - Joitakin pieniä korjauksia esim. palkkajakson oletuksiin vuodenvaihteen tilanteessa. HRSuunti 5.71a Lisätty Asetukset / Vuoromiehitys ikkunaan uusi asetusvalinta Automaattipäivitys pois. Normaalisti vuorolistan avauksessa vuoromiehitys päivitetään automaattisesti ja se lisää vuorolistan avautumisaikaa selvästi. Kun automaattipäivitys on pois päältä, vuoromiehitys päivitetään erikseen annettavalla Työkalut valikon käskyllä Päivitä vuoromiehitys. Automaattipäivitys on poissa päältä myös syötettäessä työvuoroja listalle. Näin vuorojen syöttökin on nopeampaa. - Korjattu majoitus- ja ravitsemisalan sunnuntaiyölisän laskennassa ollut virhe (antoi miinusmerkkisen tuloksen tietyssä tuplavuoroissa esille tulleessa erikoistilanteessa). HRSuunti Lisätty Muokkaa valikkoon uusi toiminto Vuoron teholaskenta F6. Toiminnolla voidaan määritellä työvuorokohtaisesti, laskentaanko ko. vuoro teholaskentaan vai ei. Lisäksi voidaan määritellä, että vain osa vuorosta otetaan huomioon teholaskennassa, eli annetaan tuntimäärä, joka huomioidaan teholaskentaan. Huom. toiminto on käytössä vain, mikäli teholaskenta on määritelty käyttöön. - Lisätty Muokkaa valikkoon uusi toiminto Muuta / poista vuoromiehityslaskennasta F8. Toiminnolla voidaan määritellä työvuorokohtaisesti, laskentaanko ko. vuoro vuoromiehitykseen vai ei. Tuplavuoroilla voidaan määritellä erikseen aamu ja iltavuorojen osalta lasketaanko mukaan vai ei. Laskennasta poistettu vuoro näkyy punaisella fontilla. Huom. toiminto on käytettävissä vain, mikäli vuoromiehityksen laskenta on määritelty päälle. - Lisätty automaattiset muistutukset Työntekijät -ikkunan Palkkaus 2 välilehden Työlupa voimassa, Passi voimassa ja Oleskelupa voimassa päättymispäiville. Uudelle luotavalla vuorolistalle tulee inforiville automaattiset merkinnät TLEXP (työlupa vanhenee), PAEXP (passi vanhenee) ja OLEXP (oleskelulupa vanhenee). Huom. Palkkaus 2 välilehti on lisätty lähinnä asiakaskohtaisia tarpeita varten, mutta sen voi tarvittaessa aktivoida ohjelman asetukset ikkunan valinnoissa. Palkkaus 2 välilehdellä on lähinnä ulkomaalaisille työntekijöille ja kiinteistöpalvelualalla tarvittuja valintoja ja kenttiä. - Lisätty Henkilökuntalistan Listalle kaikki tiedot valinnalla näkyviin työlupa voimassa pvm, passi voimassa pvm ja oleskelulupa voimassa pvm tiedot. - Muutettu; Työntekijät ikkunan avauksessa tapahtuva automaattinen työntekijän lepäämään merkintä rajataan koskemaan vain käyttäjätunnuksen mukaista osastorajausta (ei merkitä lepäämään toisen osaston työntekijöitä). Mikäli ohjelmaa käytetään admin tunnuksin eikä osastorajauksia ole käytössä, tutkitaan ja merkitään kaikkien osastojen työntekijät, kuten aiemmin. HRSuunti Lisätty Työkalut valikkoon uusi toiminto Työsuhteiden massalopetus. Toiminto on lisätty lähinnä sesonkikohteita varten, joissa iso määrä työsuhteita päättyy samalla kertaa. Näin useiden työsuhteiden lopettaneeksi merkintä sujuu huomattavasti aiempaa nopeammin. - Lisätty Tuntitoteumat Osastoittain raportille uusi valinta Erittely osastoittain. Valinta toimii vain osastorajauksella (Kaikki) ja näyttää vieressä valintalistan osastoista. Listalta voidaan valita vapaasti raportoitavat osastot. Valinta toimii normaalin Windows logiikan mukaan, eli maalaamalla alue ja ctrl napilla valinta yksitellen lisäten tai poistaen valinnasta. Raportoitavat osastot voidaan valinnaisesti ajaa joko samalle välilehdelle tai osastoittain omille välilehdilleen. - Lisätty Henkilökuntalistalle työntekijän 3 vk jakson tavoitetyöaika työntekijän etunimen perään.

17 - Lisätty HR raporttien Lisäkoulutus ja kurssit raportille työntekijän viikkotyöaika työntekijän etunimen perään. - Muutettu osaston Kaikki nimi (Kaikki). Suluissa oleva nimi tulee raportointivalikoihin ensimmäisenä ja sulut kuvastavat muutoinkin, että kyseessä on lähinnä vain raportointitarkoituksiin varattu osasto (kaikkien osastojen tiedot samalle raportille). - Lisätty yksityisen sosiaalialan työsopimuksen 6. palkka kohtaan valinnat Loppupalkka maksetaan: työsuhteen päättyessä tai 2 vk kuluessa työsuhteen päättymisestä. - Lisätty asetuksiin valinta Ei yli 10 t vuorovaroitusta. Joissakin yrityksissä tehdään sovitusti ja säännöllisesti yli 10 tuntisia päiviä ja näin turhia muistutuksia ei haluta. HRSuunti Lisätty Kuukausituntitoteumat raportille yhteensä rivi raportin loppuun. - Muutettu vuorolistan piirre infolappu isommaksi. - Muutettu Listan hinta ja Toteuman hinta raporttien aakkostus osastovalinnalla Kaikki osastot. Henkilöt tulevat nyt aakkosjärjestyksessä (aiemmin vuorolistan listausjärjestys vaikutti ensisijaisesti ja osastovalinnalla kaikki, se sai raportin näyttämään sekavalta). - Korjattu Toteuman hinta osastoittain -raportin ajo osastovalinnalla kaikki. Aiemmin raportille ei tullut mitään tietoja, nyt raportti laskee kaikkien osastojen tunnit yhteensä. - Korjattu palkkaraportti osastoittain lisä- ja ylitöiden haku palkkaraportille. Ajettaessa osastovalinnalla kaikki, puuttuivat lisä- ja ylityöt raportilta. HRSuunti 5.61b Korjattu joitakin pikkuvirheitä, kuten tervepalvelualan palkkaraportilla virheellisesti näkynyt selite jouluaatto juhannuksen kohdalla sekä kalenterin avauksessa tietyllä Office versiolla ilmennyt virhe (ongelma olisi todennäköisesti korjaantunut myös Officen ns. service pack päivityksellä). - Muutettu, Päivän työvuorot nimilista raportilta poistettu Muuta sarake, jotta raportti mahtuu paremmin yhdelle A4 paperille. HRSuunti Lisätty uusi Päivän työvuorot nimilista raportti. Raportti listaa päivän työntekijät työaikoineen valitulle osastolle. Raportille on varattu tilaa kynämerkinnöille, allekirjoitus ym. - Nopeutettu vuorolistan avausta Lisää henkilö vuorolistalle ja Poista henkilö vuorolistalta toimintojen yhteydessä (toiminto kestää n. kolmanneksen aiempaa vähemmän). HRSuunti Muutettu / korjattu mara-alan työntekijän työsopimuslomakkeen 5 kohdan keskimääräisen työajan näkyminen lomakkeella (ongelma aiheutui Office / Excel 2007 ja 2010 ongelmista Graafisessa valintaruutu komponentissa tekstiä voi olla aiempaa vähemmän ja loppu tekstistä leikkautuu niillä pois). - Muutettu vuorolista ja toteutunut taulukoiden alareunan lisätietorivien otsake solujen lukitus pois päältä. Näin lisätietorivit voidaan tarvittaessa muuttaa listakohtaisesti tai vaikka poistaa kokonaan, jolloin vuorolista voi mahtua paremmin paperitulosteelle. - Lisätty vuorolistalle automaattinen palvelusvuosi muistutin. Tuloaikasolussa näkyy punainen kolmio ja muistilappu, jos työsuhteen alusta on kulunut tasan 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 tai 50 vuotta. - Lisätty Työntekijät ikkunaan automaattinen osa-aikaprosentin laskenta asetetun tavoitetyöajan ja työehtosopimuksen mukaan. Automatiikka toimii, kun ensin on asetettu tavoitetyöaika (palkkaus välilehti) ja sitten klikataan osa-aikainen valinta päälle. Laskenta-automatiikka toimii vain, jos osa-

18 aikaprosentti on asettamatta (tyhjä) tai se on nolla (muutoin ohjelma olettaa, että on haluttu asettaa oletuksesta poikkeava osa-aikaprosentti). - Lisätty tuntitoteumat raporttien ajo-ikkunaan päivämäärien muisti samoin, kuin palkkaraportin ajoikkunassa on ollut jo aiemmin. Oletuksena poikkeamaraportti ja muut tuntitoteumaraportit ehdottavat edeltävää kuukautta aikaväliksi. - Lisätty majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimuksen mukainen JP vapaan ansainta tilanteessa, jossa JP päivän ansaintaviikolla on merkitty (vain) JP vapaapäivä (aiemmin ansaittu). Maran tessin mukaan, JP ansaintaa laskettaessa, työvuoroon rinnastetaan myös tasoitusvapaa TX, viikolta toiselle siirretty X vapaa (josta pitää käyttää merkintää TX, jotta ohjelma tietää, että kyseessä on siirretty X) sekä lisäksi JP vapaa. Toistaiseksi ohjelma ei JP ansainnassa huomioi lomaltapaluurahavapaata. Tälle ei ole erillistä vuorolistakoodiakaan (ja olisiko järkeä antaa lomaltapaluurahavapaata paikkaan, jossa tt ansaitsisi ylimääräisen vapaan?). - Lisätty sähköpostin lähetykseen, sähköpostiosoitteiden valintaikkunaan osasto valinta. Näin on helpompi valita esim. vain tietyn osaston kaikki työntekijät. - Korjattu majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikatyöntekijän JP osa-aikatuntiarvon haku tilanteessa, jossa ensimmäinen JP on merkattu maksetuksi (haki tuntiarvon virheellisesti tästä muillekin JP päiville). HRSuunti 5.58a Nopeutettu vuorolistan avausta (vuorolista aukeaa n. kolmanneksen aiempaa nopeammin). - Lisätty HRSuunti Net nettiversion extraus -ominaisuuden tarvitsemia tietokantakenttiä. - Korjattu pitkän (paljon työntekijöitä sisältävän) vuorolistan tallennuksessa tullut virhetilanne (ilmoitti virheellisesti toteumassa olevasta virheestä). - Korjattu Yksityisen Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaiset kalenterimerkinnät (esim. vappuaatolla oli virheellisesti aatto merkintä, ilmeisesti kalenteripäivitykseen oli aiemmin mennyt väärän työehtosopimuksen mukainen kalenteri). - Korjattu sairaspäivän laskentaan tullut ( kehä ) kaavavirhe (näkyi vuorolistalla ja toteumassa, jos oli jo suunniteltu sairaslomaksi. HRSuunti Muutettu F1 kopioi vuoro edellisestä PV (perhevapaa), IL (isyysloma) ja HV (hoitovapaa) vuorolistakoodien toiminnallisuus vastaamaan VL (vuosiloma) koodin toimintaa eli tessien mukaiseksi. Ko. koodit kopioidaan nyt myös lauantaipäiville. Sunnuntaipäivälle ko. koodeja ei kuitenkaan kuulu merkitä. Muutos on tehty, jotta esim. viikon kestävä isyysloma IL voidaan nopeasti kopioida F1:llä ma la päiville. - Lisätty Työntekijät ikkunaan henkilönumero kenttään tarkistus onko syötetty henkilönumero jo käytössä. Ohjelma antaa huomautuksen, mikäli sama numero on jo käytössä. Huom. henkilönumero voi olla käytössä myös lopettaneella työntekijällä. Konekielisiä linkityksiä käytettäessä on erittäin tärkeää, että henkilönumerot on oikein syötetty. Ne kohdistavat palkkatapahtumat oikealle henkilölle. Saman työntekijän eri työsuhteilla voi olla sama henkilönumero, mutta eri henkilöillä samoja henkilönumeroita ei saa käyttää. Käytettävien henkilönumeroiden listan saat palkanlaskijalta. HRSuunti ohjelmaan syötetyt henkilönumerot löydät Henkilökuntalistalta. - Korjattu Palkkaraportti osastoittain ajoikkunan palkkajakson oletuspäivämäärien huomiointi asetuksista (osastoittain ajettaessa oletus oli kuluvaa kuukautta edellinen kuukausi asetuksista riippumatta). HRSuunti 5.56b Lisätty osastoittain ajattavalle palkkaraportille mahdollisuus ajaa kaikki osastot yhdellä ajolla. Näin myös konekielinen siirtoaineisto saadaan yhteen tiedostoon. - Lisätty useimpiin konekielisiin palkka-aineistoihin mahdollisuus valita kustannuspaikkanumero osastonumeron tilalle (palkka-asetuksissa valinta).

19 - Korjattu konekielisen palkka-aineiston lähetys sähköpostille usealle vastaanottajalle (ongelma liittyi vain osan palkkaohjelmalinkkejä ja vain jos vastaanottajia oli enemmän kuin yksi). - Korjattu yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen mukainen iltalisän laskenta (virhe tuli esiin vain lyhyissä alle 3 tunnin vuoroissa, jotka osuivat kokonaan iltalisän laskenta-ajan sisään 18 21). - Lisätty käyttäjätunnukselle (käyttäjätunnustietojen ylläpitoikkunaan) gsm-puhelinnumerolle kenttä. HRWeb tekstiviestien välityspalvelu käyttää tätä kenttää lähettäjän puhelinnumerona. Huom. vaatii laajennetun tekstiviestipalvelun. Ota tarvittaessa yhteys HRSoftiin. HRSuunti Lisätty työntekijät ikkunaan IBAN tilinumeron tarkistus. Siirryttäessä tilinumerokentästä eteenpäin, ohjelma ilmoittaa, mikäli tilinumero on virheellinen. - Lisätty työntekijät ikkunaan uusi kenttä BIC koodi eli pankkinumero. BIC koodi näkyy myös työsopimuslomakkeilla tilinumeron perässä. - Lisätty viikkotuntitoteumat raportin ajoon mahdollisuus ajaa raportti aikavälille maanantaista sunnuntaihin. Raportin edelleen ajaa myös viikkojen määrän perusteella. - Lisätty mahdollisuus ajaa tuntitoteumat raportteja lopettaneille työntekijöille myös rajatulla käyttöoikeudella. - Korjattu palkkaraportille lähinnä vain mara-alalla käytössä oleva muu lisä laskenta tilanteessa, jossa työntekijät liikkuvat eri osastoilla ja vapaapäivä koodit merkitään eri osastolle työvuorojen kanssa. - Korjattu hiihtokeskusalan työsopimuksen mukaisen yölisän ja sunnuntaiyölisän laskenta aamuyöllä alkaneiden työvuorojen osalta. - Muutettu palkkaraportin selite kentässä näytetään ensisijaisesti lisätieto sairaana ja vasta toissijaisesti kalenteripyhä merkinnät. - Korjattu moni tes ympäristön palkka-asetukset ikkunan avaus (antoi bof / eof virheen, kun asetukset puuttuivat tietokannasta). - Korjattu moni tes ympäristön Vuorolista aikavälille raportin koodipäivien tuntiarvon haku (haki vain ns. oletustessin mukaiset tuntiarvot VL ym. koodipäiville). HRSuunti Lisätty vuoden 2011 kalenterimerkinnät loppiaiseen 2012 asti eri työehtosopimusten mukaisesti. - Lisätty uusi Kalenteriraportti. Raportti on ajettavissa kalenterin ylläpitoikkunan painikkeesta. - Lisätty työntekijät ikkunaan työntekijän perustieto kenttiin (etunimi, sukunimi ym.) välilyöntien eli tyhjien poisto nimen edestä ja lopusta (nimissä esiintyi välillä tahattomasti syötettyjä välilyöntejä, joista aiheutuu ongelmia aakkostukseen). Huom. turhien välilyöntien poisto toimii vain uusien tietojen syötössä, eli se ei poista aiempia syöttövirheitä. - Majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimuksen mukaisesta JP osa-aika tuntiarvon laskennasta ns. palkanmaksuvelvoitteiden koodien listasta on poistettu HV (hoitovapaa), josta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta. HRSuunti 5.53b Korjattu majoitus- ja ravitsemisalan tessin aattolisän laskenta tuplavuoroilla (jätti aamuvuoron huomiotta, jos tuplavuoro merkitty). - Pidennetty työntekijät ikkunan tilinumero kenttää, jotta siihen mahtuu paremmin uudet IBAN muotoiset tilinumerot. Samalla muutettu kentän otsake IBAN-tilinumero.

20 HRSuunti 5.53a Lisätty osastojen luonti -ikkunaan valinta "Osasto suljettu". Suljetun osaston nimeä ei näytetä turhaan HRSuunti eikä HRWeb osasto-alasvetovalikoissa. Historiaraporttien ajoikkunoiden osastovalinnoissa näkyvät kuitenkin myös suljetut osastot. HUOM! Ennen osaston sulkemista kannattaa osaston työntekijät siirtää toiselle osastolle ja / tai merkitä lopettaneiksi. - Korjattu HR-raporttien "Lisäkoulutus ja kurssit" -raportin mahdollinen ajoaikaväli aiempaa pidemmäksi. - Lisätty työntekijät ikkunaan tarkistus tuntipankin valintaan. Mikäli tavoitetyöaikaa ei ole määritelty tai se on nolla, ohjelma ilmoittaa asiasta ja poistaa tuntipankin päältä. Ilmoituksella pyritään ehkäisemään tilanteita, joissa uuden työntekijän tuntipankki jää vajaasti määriteltyä ja tuntipankkiin alkaa kertyä perusteetonta plus saldoa. - Korjattu Office 2010 (ja ehkä 2007) versiolla esiin tullut ongelma listakohtaisen tavoitetyöajan muuttamisessa (kyseessä on uuden Office version bugi muistilappujen lisäyksessä, sillä sama koodi toimii ok aiemmilla Office versiolla). - Muutettu Personec työntekijätietojen tuonnin siirtotiedoston muoto vastaamaan uuden Personec version muotoa. - Korjattu Personec konekielisestä palkka-aineistosta tyhjät rivit pois. HRSuunti Lisätty konekielinen palkkalinkki Administer palkanlaskentaohjelmaan. HRSuunti Lisätty VL (vuosiloma) -koodille osan päivää toiminnallisuus (toimii samoin, kuin sairaana osan päivää S koodi). HRSuunti 5.5a Lisätty varmistuskysymys vuorolistan kopiointiin toteuman pohjaksi Haluatko varmasti kopioida inforivin tiedot toteumaan. Vuorolistalla ns. inforivin lisätiedot on tarkoitettu vuorolistatulosteelle vapaamuotoiseksi tekstiksi eli työvuoroa selittäväksi lisätiedoksi. Toteuman puolella info riville on tarkoitus syöttää laskennassa käytettäviä ns. osan päivää koodeja sekä itse ohjelman asetuksiin määriteltäviä palkan lisät koodeja. Lisäkysymys on laitettu varmistamaan, ettei vahingossa kopioida toteumaan selitetekstejä, joissa on mukana laskentaan vaikuttavia erikoiskoodeja. - Lisätty palkka-asetuksiin palkanlisien kpl tieto. Mikäli kpl valinta on päällä, lasketaan määrä kpl oletuksella, eli mikäli kappalemäärää ei syötetä koodiin, on oletus 1 kpl. Kpl valinta kannattaa laittaa päälle esim. ruokaveloitus tyyppisiin asioihin. Näin R1 voidaan syöttää lyhemmin R. Varavastaavalisiin sen sijaan kpl valintaa ei kannata laittaa. Siten VV koodi laskee oletuksena koko työvuoron pituuden varavastaava ajaksi. - Lisätty kursorin siirtoautomatiikka vuorolistalle ja toteumaan myös inforivin tietojen syöttöön. Kursori siirtyy automaattisesti seuraavan päivän soluun hyväksyttäessä syöttö enterillä. - Korjattu TX päivän laskentaan liittynyt ongelma. Asia tuli esiin vain tilanteessa, jossa TX arvoksi asetuksiin oli laitettu tuntiarvo (muu kuin nolla) ja työntekijän perustiedoissa osa-aikaprosentti oli määritelty, vaikka osa-aikaisuus valinta oli otettu pois päältä (siis varsin harvinainen tilanne). - Korjattu / muutettu. Palkkaraportille ei enää lasketa ns. osan päivää tunteja, mikäli koodi on syötetty ilman tuntiarvoa toteuman inforiville. Tällä pyritään ehkäisemään vahingossa tapahtuvaa laskentakoodien huomiointia laskennassa. Osan päivää koodit ovat S, LS, T, TK ja OV (sairas, lapsi sairas, työtapaturma, tutkimuksessa käynti ja opintovapaa). Näillä merkitään esim. tilanne, jossa työntekijä lähtee kesken päivää sairaana kotiin tai on osan päivää töissä ja osan koulutuksessa. - Lisätty tarkistus ja ilmoitus osan päivää koodien syötölle vuorolistalle ja toteumaan. Ilmoituksen tarkoituksena on vähentää tahattomasti laitettujen laskentaan vaikuttavien koodien syöttöä. Ilmoituksen voi helposti kuitata pois suoraan enterillä, eli normaalikäytössä siitä ei juuri pitäisi olla haittaa.

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

HRSuunti Kiky Ohje Kikyn käytöstä työvuorosuunnittelussa

HRSuunti Kiky Ohje Kikyn käytöstä työvuorosuunnittelussa HRSuunti Kiky Ohje Kikyn käytöstä työvuorosuunnittelussa HRSuunti Oy Pyhän Katariinan tie 7 tuki@hrsuunti.fi Y-tunnus: 2425954-3 Puhelin: 020 769 4260 20780 KAARINA www.hrsuunti.fi ALV rek. HRSuunti ja

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

HRSuunti Kiky -ajo Ohje HRSuunnin Kiky muutoksista

HRSuunti Kiky -ajo Ohje HRSuunnin Kiky muutoksista HRSuunti Kiky -ajo Ohje HRSuunnin Kiky muutoksista HRSuunti Oy Pyhän Katariinan tie 7 tuki@hrsuunti.fi Y-tunnus: 2425954-3 Puhelin: 020 769 4260 20780 KAARINA www.hrsuunti.fi ALV rek. HRSuunti ja Kiky

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

HRMobi työntekijäliittymän KÄYTTÖOHJE

HRMobi työntekijäliittymän KÄYTTÖOHJE HRMobi työntekijäliittymän KÄYTTÖOHJE HRMobi HRMobi -työntekijäliittymä älypuhelimiin, tabletteihin ja selaimiin. Työntekijät näkevät työvuorot netissä sekä puhelimessaan ja voivat itse kirjata tuntitoteumat,

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Lyhyesti... 2 Yleisimmät kysymykset... 3 Hoitoilmoituksen tekeminen yksittäisille eläimille... 4 Eläimen valinta... 4 Hoitotiedot... 5 Hoitopäivä... 5 Hoidon syy... 5 Hoitokerta... 5 Lisätietoja...

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Käyttöopas Ajanvaraus

Käyttöopas Ajanvaraus Käyttöopas Ajanvaraus Tarjoa asiakkaillesi mahdollisuus varata aikojasi kellon ympäri Sisällys Kalenterin käyttö osana arkea 3 1. Luo aukioloaikoja Luo aukioloaikoja 4 Viikkoaikataulupohja 6 2. Varaukset

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen

Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen Tapahtumien ilmoittaminen Jämsän kaupungin tapahtumakalenteriin on tapahtumajärjestäjien vastuulla. Jämsän kaupunki ei syötä tapahtumatietoja yrittäjien ja

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus Oodin oppaiden kautta

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus Oodin oppaiden kautta Helsingin yliopisto Versio 2.7 1(25) Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus Oodin oppaiden kautta Tämän ohjeen sisältö: 1 Aluksi.2 2 Ikonien selitykset.3 3 Opetustapahtuman lisäys ja muokkaus 4 3.1 Uuden

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

CATS Tuntikohdennuslomakkeen kehittämiskohteet. Satu Laatinen

CATS Tuntikohdennuslomakkeen kehittämiskohteet. Satu Laatinen CATS Tuntikohdennuslomakkeen kehittämiskohteet Satu Laatinen Kehittämiskohteet Kehittämiskohde Päättyneille sopimuksille tehtyjen CATS:n tuntikohdennusten hyväksyntä Tavoitetuntien oikeellisuuden parantaminen

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen tekeminen dia Anna

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Jäsentiedot MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS. Hyvinkään lukiot. Versiota päivitetään myöhemmin

MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS. Hyvinkään lukiot. Versiota päivitetään myöhemmin MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS Hyvinkään lukiot Versiota päivitetään myöhemmin Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä 1.1 Oma kotisivu 1.2 Profiilin muokkaaminen 1.3 Viestintäasetukset 1.4 Kurssille rekisteröityminen

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä

Lisätiedot

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus WebOodin oppaiden kautta

Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus WebOodin oppaiden kautta Helsingin yliopisto Versio 3.2 1(20) Opetustapahtumien lisäys ja muokkaus WebOodin oppaiden kautta 1 Aluksi 2 2 Ikonien selitykset 3 3 Opetustapahtuman lisäys ja muokkaus 4 3.1 Uuden opetustapahtuman luominen...

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot