Henkilöstökustannukset hallintaan Solotesilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökustannukset hallintaan Solotesilla"

Transkriptio

1 Henkilöstökustannukset hallintaan Solotesilla Solotes on työvuorolistojen laadintaan ja palkkaraportointiin tarkoitettu ohjelmisto, joka soveltuu kaikenkokoisille, eri toimialoilla toimiville yrityksille. Ohjelmistoa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa vuodesta 1992 alkaen.

2 Solotes, ratkaisu työvuorosuunnittelun ongelmiin Toimialariippumaton ja muunneltava ratkaisu Solotes on kaikenkokoisten yritysten työvoiman käytön suunnitteluun ja mitoitukseen, vuorolistojen laatimiseen sekä palkkaraportointiin tarkoitettu järjestelmä. Solotes Oy on työajan hallintaan ja raportointiin liittyvien tietojärjestelmien toimittaja. Markkinoimme, koulutamme ja ylläpidämme omaa tuotantoamme olevaa Solotes-työvuorosuunnitteluohjelmistoa. Solotes-järjestelmä helpottaa päänvaivaa aiheuttavaa työvuorolistojen laadintaa ja auttaa kohdentamaan kalliit henkilöresurssit oikein palvelemaan asiakkaita silloin kun asiakkaita on. Myyntiin tai asiakasmääriin perustuva työvoimatarpeen mitoitus takaa kustannustehokkaan lopputuloksen, joka säästää selvää rahaa. Hankinnan takaisinmaksuaika on yleensä vain muutamia kuukausia, parhaimmillaan vain viikkoja. Järjestelmässä on kattava työaikalakien tulkinta, sekä useita automaattisia vuorolistojen laadintaa helpottavia toimintoja. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ohjelmiston tarvitsemat perustiedot päivitetään asiakkaan organisaation ja asiakkaan noudattamien työehtosopimusten mukaan. Ohjelmistoa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa vuodesta 1992 alkaen. Solotes on asiakaskohtaisesti muunneltava järjestelmä ja se sopii useille eri toimialoille Optimointiautomatiikka Solotesissa on kehittynyt SmartSchedule TM -optimointiautomatiikka, jota vastaavaa menetelmää on sovellettu maailmanlaajuisesti useissa vaativissa optimointijärjestelmissä. Kilpailevissa työvuorosuunnittelujärjestelmissä työvuorojen automaattinen asettelu on lähes poikkeuksetta toteutettu käyttämällä sääntöihin perustuvia päättelyjä, joilla ei voida ratkaista usean muuttujan tehtäviä tyydyttävästi. Tällainen menetelmä antaa kohtuullisen lopputuloksen vain silloin kun tehtävä on niin yksinkertainen, että automatiikkaa ei tarvittaisi ollenkaan. SmartSchedule TM -teknologian käyttäminen ei edellytä erityisiä taitoja, Riittää, että käyttäjä osaa kertoa järjestelmälle joukon suunnittelutavoitteita, joiden hän haluaa toteutuvan. Osa tavoitteista on tyypillisesti ristiriitaisia keskenään. Siksi käyttäjä voi painottaa tavoitteita halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Järjestelmä antaa aina käyttäjän antamia tavoitteita parhaiten vastaavan lopputuloksen.

3 Töille tekijöitä Solotes-ohjelmistolla hallitaan suunnitteluprosessia, joka alkaa työvoimatarpeen mitoituksesta ja päättyy valmiiden palkkalajikohtaisten tapahtumien välittämiseen palkkajärjestelmälle. Solotesin perusfilosofia on, että suunnitellaan töille tekijöitä eikä tekijöille töitä. Tämä ajattelu poikkeaa perinteisistä suunnittelujärjestelmistä ja takaa kustannustehokkuuden. myyntiennuste työvoimatarve vuorolistasuunnitelma henkilökunnan perustiedot vuosilomat työntekijöiden omat toiveet Solotes tehostaa henkilöstöprosesseja Solotes on järjestelmä, jolla suunnitellaan yrityksen kalleimman resurssin, työvoiman käyttöä. Solotes-asiakkaat ovat saavuttaneet järjestelmän käyttöönoton jälkeen jopa usean prosenttiyksikön säästöjä henkilöstökustannuksissa parantuneen suunnitteluprosessin ansiosta. Käsityöhön verrattuna suunnittelussa säästyy aikaa ja virheiden määrä vähenee. Ohjelmisto ohjaa suunnittelijaa työehtosopimuksen ja työaikalain säädösten noudattamisessa. Suunnittelijan vaihtuessa vuorolistasuunnittelussa vakiintuneet käytännöt on helppo opettaa seuraavalle suunnittelijalle, koska suunnitteluun vaikuttavat tiedot ovat järjestelmän tietokannassa. julkaistu vuorolista poikkeamavertailu kulunvalvontaaineisto Ohjelmiston osa-alueet Raportointi palkkojen korjausajo palkkaraportti palkkalajierittely palkanmaksuaineisto Solotes-järjestelmästä voidaan tuottaa erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivia tulosteita, mm. vuorolista, kuormituslista, työaikaraportti, vuosilomalista ja työntekijöiden oma toivomuslista. Solotes auttaa myös palkkojen maksamisessa. Järjestelmästä tuotetaan suoraan maksatukseen kelpaava palkkaraportti, joka voidaan siirtää konekielisesti mihin tahansa palkanmaksujärjestelmään. Laaja ohjelmisto on jaettu loogisiin kokonaisuuksiin, joiden mieltäminen ja hallinta on helppoa: henkilökunnan perustiedot vuosilomien suunnittelu työntekijöiden omat toiveet työntekijöiden työaikakäytettävyys budjetointi resurssimitoitus vuorolistojen suunnittelu kustannuslaskenta toteutuneen työajan kirjaus palkkalajierittely palkkojen raportointi tuntiseuranta Kaikki tulosteet ovat monipuolisesti muokattavia. Tulosteiden ulkoasut, työntekijäryhmittelyt ja järjestys sekä tietosisältö ovat käyttäjien vapaasti määriteltävissä.

4 Solotes-järjestelmään tallennetaan työntekijöistä lukuisia tietoja, joiden avulla ohjataan vuorolistojen suunnittelua ja palkanmaksua. Toiveet ja käytettävyys Solotesissa on toiminto, jolla syötetään työntekijöiden omia työaikaa koskevia toiveita. Työ- ja vapaatoiveet näkyvät suunnitteluvaiheessa vuorolistan pohjalla. Suunnittelija voi näin ottaa huomioon henkilökunnan omat toiveet. Kunkin työntekijän tiedoissa on lisäksi peruskäytettävyys, jota sovelletaan silloin kun toiveita ei ole syötetty. Haluttaessa voidaan määrätä, että työntekijälle luodaan automaattisesti työvuorot käytettävyystietojen mukaisina. Käytettävyys voidaan määritellä yhden tai useamman viikon pituisena jaksona. Työntekijää koskevat tiedot Solotes-järjestelmään tallennetaan jokaisesta työntekijästä joukko tietoja, joiden avulla ohjataan vuorolistojen suunnittelua ja palkanmaksua. Tärkeimpiä työntekijään liittyviä tietoja ovat: henkilötiedot yhteystietoineen työaikakäytettävyys työsopimuksessa sovittu työmäärä työntekijän noudattamat työaikasäännöt palkkaustiedot työtehtäväosaaminen palkanmaksuryhmiin liittyvät tiedot Työvuorolistan suunnitteluvaiheessa käyttäjä näkee ajan tasalla olevat tehokkuusluvut

5 Miehityssuunnitelma Solotes-järjestelmässä on useita vaihtoehtoisia tapoja laatia vuorolistojen miehityssuunnitelma. Yksinkertaisinta on luoda työntekijän työvuorot työntekijän perustiedoissa olevien käytettävyystietojen perusteella. Useimmiten vuorolistojen suunnittelu aloitetaan hakemalla tarvemallihakemistosta ennalta suunniteltu tarvemalli vuorolistan pohjaksi. Tarvemallihaku voi perustua myyntiennusteisiin ja listajaksolle tuotua mallia voidaan muokata. Vuorolista voidaan tehdä kopioimalla edellisen jakson lista miehityksineen tai pelkkä miehitystarve, joka miehitetään eri työntekijöillä. Työvuorot voidaan miehittää käsityönä Solotesin havainnollista käyttöliittymää hyväksikäyttäen. Ohjelma tarkkailee työehtosopimuksen määräyksiä suunnittelun aikana ja ilmoittaa käyttäjälle mahdollisista virheistä. Suunnittelija näkee listajakson taustalla työntekijöiden omat työaikaa koskevat toiveet, sekä ennalta syötetyn lomasuunnitelman. Ohjelmassa on jatkuvasti päivittyvät tehokkuuslaskurit, joiden avulla miehitys saadaan helposti mitoitettua oikeaksi. Suunnittelun pohjana voidaan käyttää Smart- Demand TM automatiikkaa, jolloin järjestelmä luo avoimet työvuorot halutulla tarkkuudella laaditun myynti- tai asiakasmääräennusteen perusteella. Automaattisuunnittelu Solotes-järjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota rutiininomaisten suunnitteluvaiheiden automatisoimiseen. Ohjelmassa on kolme erilaista automaattimenetelmää, joiden avulla vuorolistojen laadintaa voidaan helpottaa: Kiertävä lista: Järjestelmään voidaan määrittää vapaavalintainen määrä kiinteitä tai joustavia työvuorokiertoja. Työntekijät voidaan määrätä noudattamaan haluttua kiertoa halutulla rytmillä. Ohjelma huolehtii automaattisesti siitä, että kierron mukaiset työvuorot toteutuvat listajaksosta toiseen. Työvuorojen nopea automaattimiehitys: Ohjelma etsii tekijän yksittäisiin avoimiin työvuoroihin. Nopeaa automaattia käytetään yleensä käsityönä tehtävän suunnittelun apuvälineenä. Vuorolistojen suunnittelu tapahtuu graafisessa ja värikoodein havainnollistetussa käyttöliittymässä.

6 Optimointia käytettäessä ohjelmalle annetaan lähtöarvot ja suunnittelussa käytettävät tavoitteet, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisia. Optimointiajon lopputulosta voidaan tarvittaessa korjailla. Työvuorojen optimaalinen automaattimiehitys, Solotes SmartSchedule TM : Solotes SmartSchedule on nykyaikaiseen matematiikkaan perustuva optimointijärjestelmä, jonka avulla vuorolistojen laadinta voidaan pitkälle automatisoida. Optimointimenetelmästä on erityisen paljon hyötyä silloin kun työntekijöitä on paljon ja työntekijöiden käytettävyydet, osaamiset, toiveet ja työajat ovat vaihtelevia. Optimoinnin ideana on opettaa ohjelmaa tekemään vuorolistoista oikeanlaisia. Jos lopputulosta tarkasteltaessa huomataan systemaattisia virheitä, ohjelman lähtöarvoja voidaan muuttaa ja optimointi voidaan käynnistää alusta. Ohjelma oppii minkälaisia vuorolistoja sillä halutaan tehdä. Seuraavalla listajaksolla lopputulos on hyvä jo ensimmäisellä ajokerralla. Toteutumien kirjaaminen Vuorolistan julkaisu Valmiiksi laadittu vuorolista julkaistaan. Ohjelma kopioi suunnitelman sellaisenaan toteutumaksi, jota voidaan muokata. Suunniteltu tilanne säilyy tietokannassa ja sitä voidaan tarkastella myöhemmin. Toteutumatietokantaan tehdään kaikki vuorolistan julkaisun jälkeen tapahtuvat muutokset. Ohjelmalla syötetään työntekijöiden vuoronvaihdot, sairaslomat ja muut poikkeamat. Poikkeamaluettelo Solotes voidaan liittää lähes mihin tahansa markkinoilla olevaan kulunvalvonta- tai työajanseurantajärjestelmään. Ohjelma tallentaa tietokantaansa työntekijöiden todelliset työajat, joiden perusteella tehdään poikkeamaluettelo. Käyttäjä päättää, minkä tiedon mukaan palkka maksetaan, jos toteutunut työaika poikkeaa suunnitellusta. Kulunvalvontaa ja suunnitelmaa vertaamalla voidaan havaita useita poikkeamia. Poikkeamaluettelon avulla nähdään havainnollisesti toteutuneen tilanteen ja julkaistun vuorolistasuunnitelman erot.

7 Vuorolistojen suunnitteluvaiheessa on käytettävissä kustannuslaskentaikkuna, jonka avulla voidaan arvioida suunniteltavan listajakson kustannuksia. Tuntipankki Solotesissa on tuntipankkijärjestelmä, jonka avulla voidaan toteuttaa työajan tasoittuminen pitkällä aikavälillä. Tuntipankki kerää automaattisesti työntekijöiden työtunteja ja vertaa niitä tuntitavoitteisiin. Vuorolistoja suunniteltaessa näytöllä näkyy ajan tasalla oleva tuntipankkisaldo. Tasoittumisjakson päättyessä tuntisaldot voidaan nollata palkkaraportoinnin yhteydessä. Palkkaraporttiin liittyy myös korjausajomahdollisuus. Kun ohjelmalla lähetetään valmis raportti palkanlaskijalle, aineisto tallentuu samalla myös sisäiseen tietokantaan. Jos toteutuneisiin työvuoroihin tehdään myöhemmin muutoksia, ohjelma laskee aiemmin lähetetyn tilanteen ja uuden tilanteen välisen erotuksen. Kuva: valmis palkkaraportti palkkalajeille eriteltynä Palkkaraportointi Solotes-järjestelmässä on monipuolinen palkkaraportointi ja tietojen konekielinen siirto palkanmaksujärjestelmiin. Palkanmaksussa säästetään aikaa, rutiinityö jää pois ja lopputulos on virheetön. Palkanmaksun aikataulua voidaan nopeuttaa perinteiseen paperilla tapahtuvaan raportointiin verrattuna, palkanlaskijan työ on tehokkaampaa ja mielekkäämpää. Solotesin palkkaraportti-ohjelmalla tehdään työtuntien erittely palkkalajeiksi. Lopputulosta voidaan tarkastella näytöllä kappalemäärinä, tuntimäärinä tai rahamääräisinä lukuina. Valmis laskelma toimitetaan palkanmaksuun konekielisenä siirtotiedostona.

8 Huolto ja ylläpito Solotes-järjestelmää huolletaan ja ylläpidetään automaattisesti verkon välityksellä ja huolto on siten asiakkaalle vaivatonta. Ohjelmapäivitykset Kun Solotes-ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, käyttäjä voi ladata sen Solotesin päivityspalvelimelta. Usean työaseman verkkoasennuksia varten ohjelmassa on automaattinen päivityspakettien jakelu. Palvelimelle haettu uusi versio päivittyy työasemiin ohjelman käynnistyksen yhteydessä. Perustietopäivitykset Referenssit Solotes-tuotteet ovat tarkoitettu kaikenkokoisten, eri toimialoilla toimivien yritysten käyttöön. Tässä esimerkkejä asiakasyrityksistämme: Active People Oy, henkilöstöpalveluyritys Anttila Oy: Anttila ja Kodin Ykkönen -tavaratalot Oy Botta Ab: ravintolat Manala, Ostrobotnia, St. Urho s Pub Oy Center-Inn Ab, ravintolapalveluja Helsingin ydinkeskustassa Eckerö Line Ab Oy, reittiliikennettä harjoittava varustamo Finnkino Oy, valtakunnallinen elokuvateatteriketju Global Refund Finland Oy: Tax free -palautuksia hoitava yritys Härmän Kuntokeskus: kuntokeskus-, hotelli-, ravintola- ja kylpyläpalvelut K-citymarket: K-citymarket-ketju McDonald s-ravintolat Rautakirja Oyj: R-kioskit Restel Oy: Cumulus-, Rantasipi- ja Ramada-hotelliketjut sekä yli 200 suomalaista Restel-ravintolaa Oy Shell Ab: Shell-huoltamot Tampereen Särkänniemi Oy: Särkänniemen Elämyspuisto Perustiedot päivitetään samalla tavalla kuin ohjelmisto. Esimerkiksi palkkalajimääritysten muuttuessa Solotes-asiantuntija tekee päivityspaketin, jonka asiakas noutaa Solotesin päivityspalvelimelta. Tietokanta päivittyy automaattisesti, kun Solotes käynnistetään. Ongelmaraportti Jos käyttäjällä on ohjelmiston käyttöön liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan Solotes-asiantuntijan apua, hän voi lähettää valitun jakson tietokannasta Solotesin palvelimelle tukihenkilön tutkittavaksi. Tämä mahdollistaa ongelmatilanteiden ratkaisemisen tavanomaista huomattavasti nopeammin. Varmuuskopiointi Ohjelmassa on varmuuskopio-toiminto, joka säilyttää tietokannasta useita varmistussukupolvia. Tämän lisäksi on suositeltavaa, että tietokantapalvelimesta tehdään varmuuskopiot ajastetusti ulkoiselle varmistusvälineelle. Solotes Finland Oy PL 66, Helsinki puh myynti: asiakastuki:

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen.

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen. Manageri II Toiminnanohjaus Manage Applications Toiminnanohjausta 20 vuoden kokemuksella Manage Applications on keskittynyt Manageri II - toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen erilaisten yritysten

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Työvuorosuunnittelun neljä. sudenkuoppaa ... ... ... sudenkuoppaa. 1...Ei lasketa kannattavuutta. 2...Unohdetaan oikeudenmukaisuus

Työvuorosuunnittelun neljä. sudenkuoppaa ... ... ... sudenkuoppaa. 1...Ei lasketa kannattavuutta. 2...Unohdetaan oikeudenmukaisuus ... Työvuorosuunnittelun neljä Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa sudenkuoppaa 1...Ei lasketa kannattavuutta 2...Unohdetaan oikeudenmukaisuus 1 2 3...Ei huomioida asiakaspalvelun tasoa 4...Laiminlyödään

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyntäminen tilitoimistossa Case: Pohjois-Espoon tili- ja lakipalvelu

Sähköisen taloushallinnon hyödyntäminen tilitoimistossa Case: Pohjois-Espoon tili- ja lakipalvelu Sähköisen taloushallinnon hyödyntäminen tilitoimistossa Case: Pohjois-Espoon tili- ja lakipalvelu Oy Luukka, Hanna 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sähköisen taloushallinnon

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity YLEISKUVAUS OpusCapita Liquidity Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Helppokäyttöinen likviditeettiraportointi... 5 2.1 Systemaattinen ennusteprosessi... 6 2.1.1 Lyhyet ennusteet... 7 2.1.2 Pitkät ennusteet...

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

HRSuunti 6.49 14.4.2015

HRSuunti 6.49 14.4.2015 Tässä dokumentissa on lueteltuna HRSuunti työvuorosuunnitteluohjelmaan tehdyt uudet piirteet ja korjaukset versionumeroittain. Uusimmat muutokset ovat aina dokumentissa ylinnä. Uudet piirteet pyritään

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10 Käyttöohje Sivu 2(85) Sisällysluettelo Arvo... 1 Käyttöohje... 1 1 Johdanto... 4 1.1 Procountor Arvon hyödyntämiskohteita... 4 2 Asiakastietojen hallinta... 5 2.1 Asiakastietojen käyttötarpeet... 5 2.2

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Kunnossapidon tietojärjestelmät

Kunnossapidon tietojärjestelmät KUNNOSSAPITO- KOULU KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite N:o 57 Lehti 5 2000 Kunnossapidon tietojärjestelmät Sisällys Johdanto... 3 Tietotekniikan hyödyntämisestä kunnossapidossa on tehtävä organisaation

Lisätiedot

Uuden palkanlaskijan opas. Restel 2010

Uuden palkanlaskijan opas. Restel 2010 Uuden palkanlaskijan opas Restel 2010 Virve Pihlajamäki Opinnäytetyö Marraskuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 1 WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA KÄYTTÖOHJE 31.5.2011

ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA KÄYTTÖOHJE 31.5.2011 ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA KÄYTTÖOHJE 31.5.2011 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi 2/68 Asteri Tehtäväseuranta käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

Web-palveluiden käytettävyys ja tuotanto

Web-palveluiden käytettävyys ja tuotanto Web-palveluiden käytettävyys ja tuotanto Jos olemme rehellisiä itsellemme, niin myönnämme kuinka tuskallista webiä on käyttää. Sivut latautuvat ikuisuuden. Verkosta on lähes mahdotonta löytää mitään. -

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa

FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa Tutkimusraportti Tiina Kalliomäki-Levanto Tuija Virtanen Työterveyslaitos Helsinki 2 (22) FlowIT- virtaa

Lisätiedot

VERKKOLASKUN JA SÄHKÖISEN KIRJANPITOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO TILITOIMISTOSSA

VERKKOLASKUN JA SÄHKÖISEN KIRJANPITOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO TILITOIMISTOSSA . VERKKOLASKUN JA SÄHKÖISEN KIRJANPITOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO TILITOIMISTOSSA Arja Pajunen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005 Työn ohjaaja: Pirkko Jaatinen Tekijä Nimi Title in English Arja

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot