HRSuunti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HRSuunti 6.49 14.4.2015"

Transkriptio

1 Tässä dokumentissa on lueteltuna HRSuunti työvuorosuunnitteluohjelmaan tehdyt uudet piirteet ja korjaukset versionumeroittain. Uusimmat muutokset ovat aina dokumentissa ylinnä. Uudet piirteet pyritään päivittämään aina myös ohjelman käyttöohjeeseen, joka on myös ladattavissa tukisivulta. Ohjelmaa kehitetään asiakastarpeiden ja toiveiden perusteella. Toiveita ja ideoita ohjelman edelleen kehittämiseksi voi laittaa osoitteeseen HRSuunti Muutettu, työvuorojen kopiointi (Ctrl+C ja Ctrl+V) leikepöydän kautta vuorolistalla (ja toteumassa) muutettu niin, että vain työajat kopioituvat, solumuotoilut (värit ym.) eivät enää kopioidu mukana. Näin sunnuntaipäivien punainen väri ja mahdolliset omat värimerkinnät ei sotke kopiota. - Vuorolistapohjan luonti ilman nimeä ei ole enää mahdollista (nimettömiä vuorolistapohjia ohjelma ei kuitenkaan itsestään poista). - Vuorolistan luonti pohjaa käyttäen toimii nyt aiempaa nopeammin. Hitaus tuli esiin lähinnä vain isoilla työntekijä- / tietomäärillä. - Korjattu käyttöoikeudet ikkunan osastorajausten lisäyksessä ollut virhe. - Lisätty extraus toiminnon SMS-viestin lähetykseen oletusviesti Vuoroja varattavissa osastolta: xxx. Huom. extraus ominaisuus toimii vain nettiversiossa. - Lisätty Lomasuunnittelun ajoikkunaan uusi valinta Sarakeleveys tupalana. Normaalisti lomasuunnittelunäytön yläreunaan mahtuu vain yksi numeroinen tieto lomalla/poissaolevien määrästä. Sarakeleveys tuplana valinnalla kenttään mahtuu 2 numeroinen tieto. - Lisätty Lomasuunnittelun pikavalikkoon mahdollisuus lisätä palkattomia P päiviä lomasuunnitteluun. - Lisätty Palkkaraportti Osastoittain raportin ajoon Yritysrajaus valinta. - Muutettu vuorotoive Ei käytettävissä koko punainen väri -> punaiseen katkoviivakehykseen vuorolistalla. Muutos tehty, jotta käsin merkityt punaiset päivät eivät sekoitu työntekijän merkitsemään ei käytettävissä tietoon. - Lisätty Apteekkialan JP päivän tuntiarvon laskenta vaihtelevaa työaikaa tekeville (edeltävän 12 keskimääräisen työajan mukaan) - Korjattu palkka- ja muiden raporttien lähetyksen yhdessä raporttien sivuasetukset. - Korjattu Vuorolista aikavälille ja joidenkin muidenkin raporttien tulostuksen sivuasetuksia. - Lisätty vuorolistan kopiointiin uudeksi listaksi mahdollisuus kopioida päiväsuunnitelmat mukana (päiväsuunnitelmat on käytössä lähinnä vain apteekkialalla). - Lisätty / muutettu, tuntipankin manipulointi (TP) on nyt mahdollista myös vuorolistalla. Vuorojen kopiointi toteuman pohjaksi voidaan tehdä nyt valmiiksi merkityin TP erikoiskoodein. - Asiakastoiveen mukaan palautettu tuntipankin manipulointiin tarkoitetut erikoiskoodit TPV ja TPS takaisin näkyviin info rivin pikavalikon Syötä erikoiskoodi -kohtaan. TP (=Tuntipankki) koodille lisäkoodit TPV = tuntipankki "ylityökorotus 50%" ja TPS = tuntipankki "ylityökorotus 100%". Koodeja käytetään toteutunut taulukon inforivin koodina ja sillä saadaan lisättyä tuntipankkisaldoa. Esim. TPV4 lisää tuntipankkiin +4 tuntia. Tällainen tarve voi tulla esim. jos on sovittu että sunnuntai- tai muu lisä annetaan vapaana, jossa huomioidaan prosentti-korotukset. Samoin ylityöt voidaan siirtää tuntipankkiin korotettuina. Huom! Prosenttikorotukset pitää itse huomioida syötettävän koodin tuntiarvoon.

2 HRSuunti 6.45b Korjattu lomasuunnitteluun merkittyjen poissaolopäivien merkintä vuorolistalle uuden vuorolistan luonnin yhteydessä (virhe oli tullut edelliseen päivitykseen). HRSuunti Lisätty vuoden 2015 kalenterimerkinnät loppiaiseen 2016 asti eri työehtosopimusten mukaisesti. - Korjattu JP päivien syötössä vuorolistalle ja toteumaan ollut ongelma (syötön hyväksyntä enterillä toimi oikein, mutta tabulaattorin, nuolinäppäimien ja kursorin siirto hiirellä saattoi kaataa ohjelman toiminnan). Edelleenkin tietojen syöttö vuorolistalle ja toteumaan kannattaa hyväksyä Enterillä! - Lisätty Osastot ikkunaan esto nolla osaston muutoksille (muutokset nolla osastoon aiheuttivat ongelmia ohjelman toiminnalle). - Korjattu Vuorolistanauhat raportille työvuorolle pakotetun tuntiarvon ($TA..) näkyminen (harvoin esiin tullut tilanne). - Korjattu Tiedot / Palvelupaketit ikkunan toimintaa mm palvelupakettien poiston yhteydessä. - Lisätty toteutunut taulukkoon työntekijän sukunimi solun pikavalikkoon Vaihda työntekijä vuoroille käsky (aiemmin ko. käsky näkyi vain vuorolistan puolella). - Tuntitoteumat osastoittain raportille lisätty puuttunut otsikkotieto. - Lisätty Terveyspalvelualan tessin tarvittaessa töihin kutsuttavan osa-aikatyöntekijän JP päivän tuntiarvon laskenta. Tarvittaessa töihin kutsuttava merkitään Työntekijät ikkunaan (profiiliin) osaaikainen valinta ja prosentiksi nolla. Keskimääräinen työaika lasketaan ansaintapäivää edeltävien 6 täyden kuukauden ajalta. Myös sairaspäivät ja muu palkallinen poissaoloaika huomioidaan laskennassa. - Lisätty Palkkaraportin ajoon uusi valinta Ei tulosteta tyhjiä. Valinnalla palkkaraportti ajetaan vain niille työntekijöille, joilla on ollut työvuoroja ko. jaksolla. - Korjattu Vuorolista aikavälille ja Vuorolista osastoittain aikavälille raporttien päivän yhteensä tunnit rivin risuaita ongelma. - Muutettu Apteekkialan sunnuntailisän laskenta, pyöristys lähimpään neljännestuntiin on otettu pois (tessin mukaan muilla lisillä on pyöristys, mutta sunnuntaitunteja ei pyöristetä). - Muutettu / lisätty Tikon palkkalinkkiin / siirtoaineistoon tiedot MK/EUR sarakkeeseen. (Tikon palkkaohjelma hakee palkkalajiasetuksien mukaan tiedot oikeasta siirtoaineiston sarakkeesta) - Korjattu Mara-alan sunnuntaiyölisän laskenta. Virhe tuli esiin vain tuplavuoroja käytettäessä ja sellaisessa vuorossa, joka tuplavuoron osata ulottui sunnuntai vuorokauden puolelta maanantai vuorokauden puolelle (varsin harvinainen erikois tilanne). - Lisätty sosiaalialan koulutusvalinnat Työntekijät ikkunan Koulutus välilehdelle, nappi Sos. ala. Lisätty vastaavasti uusi raportti HR-raportit Koulutusjakauma sosiaaliala. - Muutettu sosiaalialan palvelusvuosi muistuttimen toiminta, Palkkaus välilehdellä annetaan palvelusvuosien alkupäivä ja ohjelma muistuttaa vuorolistalla sosiaalialan palkkataulukon mukaisesti 5, 8 ja 11 palvelusvuoden tullessa täyteen. Tieto on lisätty myös työntekijätietojen siirtoaineiston luontiin. - Lisätty Asetukset ikkunan syöttölyhennekoodit asetuksiin syöttölyhenteelle Infokoodi ja Osastotieto. - Korjattu Vuorolista aikavälille ja Kuukausitoteumat osastoittain raporttien ajossa olleet ongelmat. - Muutettu, etukäteen pidettävien JP päivien kohdalla näytetään muistilappu (muistutus) jatkossa vain mara alan tessillä (muistutus on turha muilla tesseillä).

3 - Korjattu päiväsuunnittelun yhteenvetonäytön laskentaa (laskenta putosi välillä pois päältä). - Korjattu Vuorolistan viimeisen päivän lomamuistuttimen (muistilappu) toiminta, muistutus seuraavalle listalle jatkuvasta lomasta näytään vain lomasuunnittelussa vahvistettujen lomien mukaan (muistutus tuli aiemmin turhaan myös lomatoiveiden osalta). - Korjattu uudessa päiväsuunnittelussa olleita virheitä; suunnittelu näyttö laitettu lukittu tilaan, jotta näytön automatiikka ei sekoa vääristä merkinnöistä, päiväsuunnittelunäytön yläosan yhteenvedon päivitys korjattu, estetty tyhjän rutiinin lisääminen. - Korjattu Apteekkialan sunnuntaituntien laskenta asetuksella Sunnuntailisät tuntipankkiin. Nyt ohjelma tarkistaa työntekijäkohtaisesti, mikäli työntekijällä on tuntipankki päällä lasketaan sunnuntaitunnit tuntipankkiin kaksinkertaisina ja mikäli ei ole tuntipankki päällä, laskee palkkaraportti sunnuntaitunnit normaalisti. - Korjattu Micros kellokortin / leimaustietojen tuonnissa havaittu virhetilanne. - Lisätty päiväsuunnitelma näkymään uusi nappi Piilota / näytä yhteenveto. Näytölle saadaan lisää suunnittelutilaa piilottamalla yhteenveto osio. Lisäksi päiväkohtaisten rutiinien rivien määrä muotoutuu kullekin työntekijälle erikseen päiväkohtaisten rutiinien määrän mukaan. - Päiväsuunnitelma tiivistettynä näytön palkkeihin lisätty tekstit, eli rutiinien nimet. - Korjattu Vie poissaolot palkanlaskentaan toiminto, kun valittuna sekä poissaolot että lomat valinnat. - Korjattu Micros leimaustietojen tuonnissa ollut ongelma. - Korjattu Lomalista -raportin ajo Vakituiset valinnalla ajettuna. - Korjattu Työntekijät ikkunassa hakutoiminto tilanteessa, jossa jollakin työntekijällä on henkilönumerona nolla (lista valinta antoi väärän henkilön tiedot näkyviin). - Korjattu Päivän työvuorot nimilista raportin toiminta tilanteessa, jossa työntekijällä on useampia vuoroja samalla päivällä eri osastoilla. - Korjattu sivun asetukset ikkunan sulkeminen peruuta napilla (aiheutti aiemmin ohjelman ns. event handlerin pois putoamisen ja ohjelman kaatumisen). - Muutettu excelin sivun asetuksien oletus asetuksia. Vuorolistan tulostuksen pitäisi toimia paremmin oletusasetuksin yleisimmillä tulostimilla. - Muutettu / korjattu Työntekijät ikkunan Vuosilomat -välilehdelle yksittäisen VL päivän tallennus erikoispäiville (juhannusaatto, pääsiäislauantai jne.), nyt myös yksittäiselle päivälle tallennettaessa tulee huomautus kyseisestä erikoispäivästä ja päivä tallennetaan automaattisesti viivapäivänä. - Korjattu Tehot raportin ajoon eri päivämäärämuotojen käsittely. - Lisättä Päiväsuunnitteluun päiväkohtaisten rutiinien rivimääräksi maksimissaan 12 aiemman 8 sijaan. - Lisätty Päiväsuunnitteluun sairaspäivien tarkistus toteumasta. Mikäli ko. päivälle on toteumaan merkitty sairaspäivä, tulee tästä tieto päiväsuunnittelu näytölle. - Lisätty päiväsuunnitelma tiivistetty raportille vaihtoehtoinen muoto, eli tulostus ilman yläreunan värikoodeja. - Korjattu Vuorolistapohjissa info rivin muokkaus on nyt mahdollista (aiemmin solu oli lukittuna). - Muutettu: Käytettäessä vuorolistapohjaa uuden vuorolistan luonnissa, kopioituu vuorolistapohjaan merkityt inforivin tiedot myös luotavalle vuorolistalle.

4 - Lisätty Työntekijät ikkunan Vuosilomat välilehdelle lomamerkintöjen poistoon varmistuskysymys Haluatko varmasti poistaa valitut lomapäivät? - Muutettu Päivän työvuorot osastoittain raportin ulkoasua. Kuitattu kenttään on nyt varattu enemmän tilaa pidemmille huomioteksteille. - Päivitys sisältää lisäksi joitakin pieniä fixejä, kuten vuorolistalla valinnaisesti näytettävän työntekijän matkapuhelin kentän muotoilua on muutettu siten, että myös numeron etunollat näkyvät vuorolistatulosteessa. - Lisätty Vuorolistanauhat ja Päivän työvuorot raporttien ajoikkunaan uusi valinta Osastokuvaus. Ko. valinnalla raporteista tulostuu vaihtoehtoinen muoto, johon on lisätty työvuoron osastotieto ja osaston kuvaus. Päivän työvuorot raportille tulee lisäksi työntekijän kännykkänumero. - Korjattu, vuorojen F1 kopiointiin lisätty inforivin tieto mukaan kopioon (aiemmin kopioitui vain työvuoro ja vuoron osastotieto). - Korjattu Vartiointialan tessille vuorojen välisen lepoajan tarkistus 10 tuntiin (useilla muilla työehtosopimuksilla riittää 8 tunnin lepoaika vuorojen välissä). - Lisätty vuorolistojen käsittelyyn uudet Office ohjelmista tutut näppäinlyhenteet: Uuden vuorolistan luonti Ctrl+N (new), vuorolistan avaus Ctrl+O (open) ja tallennus Ctrl+S (save). - Muutettu, vuorolistan ja toteuman vuorokohtainen osasto on valittavissa käyttöoikeusmäärittelyistä välittämättä kaikista osastoista. Esimies voi näin lainata oman osaston työntekijää mille tahansa muullekin osastolle. - Lisätty Tiedot Työntekijät valikkoon uusi käsky Lopettaneet työntekijät. Käskyllä avautuu työntekijät ikkuna lopettaneiden työntekijöiden / -työsuhteiden selailuun. - Lisätty Micros kassajärjestelmän leimaustietojen tuontiin tarkistus puuttuville henkilönumeroille ja muutoinkin parannettu linkin toimintalogiikkaa (leimaukset yritetään tuoda uudelleen, mikäli aiemmalla kerralla listan aukiolon vuoksi kaikkia leimauksia ei olisi saatu tuoduksi). - Lisätty Päivän työvuorot raportille punainen väri työntekijän ilmoittamien ei käytettävissä -päivien kohdalle. - Lisätty Päivän työvuorot raportille työntekijän kuittauspäivämäärä HRWeb ohjelmasta. - Lisätty leimaustietojen tuontiin tarkistus / kohdistus työvuoroon 30 min tarkkuudella. Tuloaikaleima leikataan työvuoron alkuaikaan vain mikäli leimaukselle löytyy vastaava työvuoro 30 min tarkkuudella alkamisajan suhteen. Huom. tuloajan leikkaus voidaan määritellä käyttöön tai pois. - Nopeutettu Palkkaraportin tiivistetyn muodon ajoa. - Lisätty Toteutunut taulukkoon päivämäärä solun pikavalikkoon uusi raportti Päivän toteutuneet työvuorot osastoittain. Raportti on vastaava, kuin vuorolistan puolella, mutta tiedot tulevat toteumasta. - Korjattu Työntekijät ikkunan roskakori kuvakkeen tila käyttöoikeuksien mukaan vaihtuvaksi (disabled, mikäli käyttöoikeus niin määrää). - Korjattu Vuorolista aikavälille raportin ajossa ollut (1004) error tilanne. - Lisätty Työkalut valikkoon uusi valikko Leimaustietojen tuonti ja ko. valikkoon lisätty uusi käsky Tarkista avoimet listat. Toiminnolla voi tarkistaa ennen HRKello tai ulkoisen kellokorttijärjestelmän tietojen tuontia onko vuorolistoja avoinna. Leimaustietojen tuonti ei onnistu avoinna oleville jaksoille, joten listat / toteumat pitää sulkea ennen tuontia. (Huom. toimii vain nettiversiossa) - Korjattu Vie poissaolotiedot palkanlaskentaan toiminnon koodien tuntiarvojen laskentaa.

5 HRSuunti 6.35a Korjattu / muutettu tuntipankin tallennuslogiikkaa. Toteumien tallennuksessa tuntipankkisaldot ovat voineet mennä epäsynkrooniin, mikäli avoinna on ollut samanaikaisesti useampia vuorolistajaksoja toteumia tallennettaessa. Tallennusjärjestys on vaikuttanut, miten saldot ovat tallentuneet. Tuntipankin alkusaldoa ei enää tallenneta automaattisesti normaalin vuorolistan tallennuksen yhteydessä. Tuntipankin alkusaldojen asetus on harjoin tarvittu toimenpide, jota tarvitaan lähinnä vain ohjelman käyttöönoton yhteydessä. Vuorolistajakson käsin määriteltävät alkusaldot tallennetaan enää vain Pakota vuorolistan tallennus käskyllä. HUOM. Vuorolistan pakotettua tallennusta ei normaalisti tule käyttää! - Lisätty vuorolistalle ylälaidan päivän (päivämääräsolu) pikavalikkoon uusi raportti Päivän työvuorot osastoittain. Raportti on tarkoitettu käytettäväksi tilanteessa, jossa vuorolistan työvuorokohtaisia osastoja on muutettu vastaamaan todellista työntekopaikkaa / kustannuspaikkaa. Raportti listaa työntekijät työvuoroineen osastoittain eroteltuina. - Lisätty Vie poissaolotiedot palkanlaskentaan ajoikkunaan yritysrajaus valinta. - Muutettu: palkkaraportti osastoittain ajo tiivistetty valinnalla on estetty, koska konekielisen aineiston ajo ei tällöin toimi, eikä osastotiedot mahdu näkymään tiivistetyssä muodossa. - Lisätty Työntekijät ikkunaan Vapaapäivä / muut toiveet kohtaan Tyyppi valintalista, jossa Vapaapäivätoive, Työaikatoive ja Ei käytettävissä valinnat. Vuorolistalla vapaapäivätoive näkyy päivän kohdalla harmaalla katkoviivalla, työaikatoive vihreällä katkoviivalla ja Ei käytettävissä -päivä on kokonaan punainen. Lisäksi muistilapussa näkyy lisätieto. - Lisätty Työntekijät ikkunaan työntekijän värikoodi kenttään taustaväri valitun koodin mukaan. Kentän taustaväri näyttää samalla heti, mikäli valittu väri ei sovellu vuorolistalla käytettäväksi, eli on liian tumma ja peittää mustan tekstin alleen. - Lisätty vuorolistalle ja toteumaan JP päiville muistilappu, mikä JP pidetään / kyseessä. - Korjattu pikavalikoiden joidenkin käskyjen näkyvyys käyttöoikeusmäärittelyjen mukaisesti. - Lisätty käyttöoikeusmäärittelyn TP admin vaikutus myös vuorolistan pikavalikkoon. Tuntipankin manipulointikäskyt ovat harmaita (disable), mikäli TP admin oikeus ei ole päällä. - Lisätty käyttöoikeusmäärittelyihin uusi valinta Ei pääsyä vuorolistalle. Mikäli käyttäjätunnuksella on ko. valinta päällä, ohjelmassa ei ole pääsyä vuorolistoille ja toteumien syöttöön, eikä raportteihin, joissa näkyy vuorolistatietoja. - Lisätty, Yksityisen sos. alan tes, S arvon laskenta, alle 1 kk työsuhde lasketaan 50% tunneista. Vaikuttaa palkkaraportilla S, LS jne. päivien tuntiarvoihin. - Muutettu, vuorolista ja toteutunut taulukoissa hiiren tuplaklikkaus estetty / ei tee mitään. Aiemmin tuplaklikkauksen kautta pääsi työvuorojen kellonaikoihin syöttämään tietoja, joita ohjelma ei ymmärtänyt. Vuoron korjaus onnistuu suoraan päälle kirjoittamalla, eli tuplaklikkiä ei tarvita ja siksi sen käyttö on poistettu. - Lisätty, yritysrajaus palkkaraportin ajoon (oli aiemmin vain palkkaraportti osastoittain ajoikkunassa). - Lisätty Työkalut Vie poissaolotiedot palkanlaskentaan toimintoon mahdollisuus käyttää numerokoodeja (esim. Personec, koodit määritellään yas tauluun). - Korjattu / lisätty tuplavuoron päällekkäisyys tarkistus ykkösvuoron muutokseen (aiemmin ykkösvuoron muutoksessa ei ollut tarkistusta). - Lisätty Lemonsoft palkkalinkki. - Muutettu henkilökuntaraportin ajoa. Listataan vain lepäämässä olevat valinnalla ajetaan raportille vain aktiiviset lepäämässä olevat työsuhteet (työntekijät). Aiemmin mukaan tuli myös lopettaneiksi merkityt.

6 - Korjattu Lomalistaraportin ajo valinnalla Näytetään kaikki poissaolot. Muut poissaolot kuin lomamerkinnät näytetään nyt raportilla x merkillä. - Lomasuunnittelun ja lomalista raportin ajoon lisätty tarkistus näytettävien viikkojen määrälle. Maksimimäärä on 35 viikkoa. (aiemmin ohjelma kaatui liian suureen viikkomäärään, Excel taulukosta loppuu sarakkeet). - Nova palkkalinkin N2 uusi tiedostomuoto on korjattu Novalta saadun uuden korjatun aineistokuvauksen mukaiseksi. - Muutettu / korjattu tarkistusta, sama henkilönumero on mahdollista laittaa useammalle työntekijälle. - Korjattu Listan hinta ja Toteuman hinta raporteille P (palkaton) päivän tuntiarvon laskenta nollaksi, eli toimivat nyt samoin, kuin palkkaraportti, jossa P päivän tuntiarvo on jo aiemmin ollut nolla. - Korjattu erikoiskoodin $TA toiminta myös pienillä kirjoitettuna $ta, eli ei ole enää case sensitiivinen. (Pikavalikosta valittuna päivän tuntiarvon pakottava $TA koodi tulee aina isoilla). - Lisätty Työntekijät ikkunaan osasto alasvetovalikon viereen Osasto nappi, jolla voidaan määritellä työntekijälle ne osastot, joissa hän voi työskennellä. Osastorajaus toimii lisättäessä ja vaihdettaessa tt vuorolistalle. Mikäli osastorajauksia ei ole määritelty, niin tt on lisättävissä minkä tahansa osaston listalle. Osastorajaus toimii myös HRWeb ohjelman puolella. Työntekijä voi oman kotiosastonsa lisäksi nähdä sallituiksi merkittyjen osastojen työntekijöiden työvuorot. - Lisätty Nova palkkalinkille asetus N2 eli Nova2 palkka-aineistomuoto. Nova2 on uuden Nova siirtokuvauksen mukainen aineisto, jossa erikseen yläosan- ja alaosan tiedot (tyypit 3 ja 4). - Lisätty Poissaolotietojen siirto linkin toimintaan valintoja; (Työkalut valikosta Vie poissaolotiedot palkanlaskentaan toiminto) o Tunnit / Päivät, siirretäänkö tuntiarvoja vai päivien lukumääriä o Sairaspoissaolot, Lomat; siirretäänkö sairaspoissaolot, lomat vai molemmat o Päivittäin / Yhdistetty; siirretäänkö tiedot päivittäin eroteltuina vai yhtäjaksoiset poissaolot yhdistettyinä. - Lisätty vuorolistalle tieto, mikäli työntekijän työsuhde, työlupa tai oleskelulupa päättyy vuorolistan aikana. Työntekijän nimi näkyy tällöin kursiivilla ja info lapusta näkyy päättymispäivä. - Muutettu Syötä erikoiskoodi toiminnon oletusarvo tyhjäksi (aiemmin nolla), jotta tuntiarvo on mahdollista poistaa ja asettaa nollaksi. HRSuunti Lisätty Käyttöoikeudet ikkunaan uudet pääsy valintoihin uudet valinnat Palkka-asetukset ja Lomasuunnittelun vahvistaminen. - Korjattu Tuntipankkiyhteenveto raportin osastoittain valinnalla tullut virhetilanne (tilanne tuli esiin, kun osastolla oli vain yksi henkilö, jolla tuntipankki päällä) - Korjattu, vuorolistan tallennuksessa tulevat päällekkäisten työvuorojen turhat herjat vapaapäivien kohdalta. - Korjattu, vuosilomat välilehdelle merkityt poissaolokoodit eivät siirtyneet uudelle vuorolistalle. - Lisätty käyttöoikeuksiin valinta Vain lukuoikeus vuorolistoille. Vuorolistoja voidaan siis avata ja selailla, mutta niihin ei pääse tekemään muutoksia. - Työntekijät -ikkunaan lisätty uusi Vapaa haku nappi työkaluriville. Vapaan haun hakuehto rajaa työntekijälistaa henkilönumeron, sukunimen, etunimen hetun ja paikkakunnan perusteella. Haku toimii myös sanojen alkukirjainten perusteella ja niitä voidaan yhdistellä, esim. nimi ja kaupunki tai kaupunki ja nimen alku. Myös ns. jokerimerkki haku toimii, eli * -merkki korvaa merkkijonon, esim. *nen hakee

7 kaikki ne, joiden nimessä on nen merkkijono. Voit hakea myös esim. kaikki a kirjaimella alkavat henkilöt Oulusta haulla: a oulu tai yhtä hyvin oulu a. - Lisätty esimieslistaus, eli henkilökuntalistalle lisätty valinta Esimiehet (listataan vain esimiehet). Samalla henkilökuntalistan ajoikkunan ulkoasu on uusittu. - Lisätty postinumero -kenttään tarkistus, että se on syötetty ja että se on 5 numeroinen (ei hyväksy kirjaimia). - Lisätty Työntekijät ikkunan Käytettävyys -välilehdelle viikonpäiväkohtaisten toiveiden tilalle yksi lisätietokenttä, johon voidaan kirjoittaa enemmän ja vapaamuotoisempaa tekstiä työntekijään liittyen. Päiväkohtaiset vanhat tiedot on ajettu uuteen kenttään pohjatiedoksi. - Lisätty lomasuunnitteluun ja lomatoiveiden syöttöön tarkistus pääsiäislauantain osalle. Ko. päivälle ei lisätä VL merkintää, koska sitä ei lueta vuosilomapäiväksi, vaan siihen tallennetaan viivapäivä (koska pääsiäislauantai ei ole vuosilomalain mukainen arkipäivä). - Lisätty Lomasuunnitteluun muistilaput lomatoiveen lisätiedolle. Päiväkohtaisessa muistilapussa näkyy työntekijän HRWebbiin syöttämä lomatoiveen lisätietoteksti. HRSuunti Muutettu vuorolistan ylälaitaan punainen lukittu palkki päivämäärä riville ja netti versiossa julkaistu HRWebbiin vihreä palkki tulee edelleen viikonpäivä riville. Molemmat väripalkit näkyvät samaan aikaan. - Lisätty Lomasuunnitteluun ja lomalista raportin ajoikkunaan vapaavalintainen osastorajaus (monivalinta). - Lomasuunnittelu näkymän henkilönimet / oikea reuna kiinnitetään näyttöön. - Lomasuunnitteluun henkilön väri(koodi) näkyviin. - Lisätty Lomasuunnitteluun toiminto, jolla piilotetaan henkilönimet (värit jäävät näkyviin). Valinta toimii LOMALLA / POISSA otsikkosolun pikavalikosta (hiiren kakkospainikkeella). - Korjattu lomalista raporttia (puuttuvat henkilöt). - Muutettu: Työntekijät ikkunan vuosilomat välilehdelle näytetään oletuksena kuluvan lomakauden ja kaikki tulevat lomamerkinnät. - Lisätty Palkkaus välilehdelle työsuhteen päättymiskoodeja (lopettamisen syy) koodit o 9. Vanhuuseläkkeelle siirtyminen o 10. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen o 11. Työsuhteen päättyminen 68 vuoden ikään o 12. Kuoleman tapaus - Postinumero -kenttään tarkistus, että on syötetty ja että on 5 numeroinen (ei hyväksy kirjaimia). - Lisätty tarkistus / automatiikka: Työntekijät ikkunan Palkkaus välilehdellä vanhanmallisena syötetty tilinumero muuttuu automaattisesti IBAN tilinumeroksi kentästä poistuttaessa ja samalla haetaan BIC koodi automaattisesti. - Korjattu Etsi henkilö -ikkunan väärän nimen haku (ongelma tuli eteen yhteiskäytössä, eli kun useampi käyttäjä lisäsi / poisti Työntekijät ikkunassa tt tietoja. - Lisätty Päättymisilmoitukset ikkunaan osastonimi työlupa päättyy laatikkoon ja samalla levennetty ikkunan kokoa. - Korjattu Vuorolistapohjien avauksessa ollut käyttöoikeuksiin liittynyt ongelma. - Lisätty IBAN tilinumerokentän otsikkoon punainen väri, mikäli syötetty tilinumero ei ole teknisesti oikein.

8 - Lisätty Palkkaus välilehdelle Työsuhteen voimassaolo tietoihin kentät aiempien työsuhteiden yhteispituudesta vuosissa ja kuukausissa. Merkintä vaikuttaa palvelusvuosi muistuttimen toimintaan, eli muistutin huomioi työsuhteen pituuteen merkityn aiempien työsuhteiden pituuden. Yksityisen sosiaalialan ja Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksilla palvelusvuosi muistutin toimii 5, 8 ja 11 vuoden kohdalla. Muilla tesseillä 2,5,10,15,20,25,30,35,40,45 ja 50 vuoden kohdalla. Vuorolistalla näkyy muistilappu ko. henkilöllä ko. päivän kohdalla (punainen kolmio ja muistilapussa info). - Korjattu käyttöoikeusmäärittelyjen (osastorajaukset) toimivuus vuorolistapohjilla. - Vuorolistojen avausikkunan avautumista nopeutettu. - Muutettu raporttien aikavälinäytön (punainen aikaväli) laskenta todellisten osastokohtaisten toteutuneiden työvuorojen mukaan (aiemmin katsoi vain listaosaston aikaväliä). Nyt aikavälinäyttö on tarkempi. - Lisätty Nova palkanlaskentalinkin ajoon kysymys Anna palkanmaksupäivä. Nova aineistoon tulee ko. päivämäärä maksupäiväksi (oletuksena maksupäivä on ajetun laskentajakson viimeinen päivä). - Korjattu A-Klinikkasäätiön räätälöidyn tes tulkin lauantailisän laskenta (virhe tuli esiin vain erikoistilanteessa arkipyhä perjantaina ja yövuoro pe-la). - Lisätty käyttöoikeudet ikkunaan käyttäjätunnukselle rajaton määrä osastorajauksia. - Korjattu uuden työntekijän lisäämisen null virhe. HRSuunti (kalenteripäivitys) - Lisätty vuoden 2014 kalenterimerkinnät. Ohjelmaversion päivityksen jälkeen ohjelma päivittää automaattisesti kalenterimerkinnät työehtosopimuksittain ja merkinnät löytyvät loppiaiseen 2015 asti. - Korjattu uuden osaston lisäämisen yhteydessä tullut virhetilanne. - Muutettu, uuden henkilön lisäys, vaihdetaan osastoa -> ei tehdä mitään tarkistuksia, mikäli sukunimi kenttä on tyhjä. (turha herja poistettu) - Lomasuunnittelun virheet korjattu. Muutettu kokonaan sen tilanteen, kun tuodaan myös tyhjät henkilöt listalle. - Palkanlisien lisäämisen tunnit, minuutit muotoilun virhe korjattu. - Muutettu: Lomalista raportin suojaukset poistettu. Raportti on muokattavissa normaalein Excel toimintein. (Huom! Lomasuunnittelu näkymä on tarkoituksella suojattu). - Korjattu Työntekijät ikkunan Vuosilomat välilehden vuosilomien tallennusta (kaksinkertaisen tallennuksen esto samoille päiville) ja muutettu lomapäiviä jäljellä -laskennan toiminta niin, että laskuri laskee aina valitun lomatyypin (toive, vahvistettu loma) mukaisesti jäljellä olevat lomapäivät. HRSuunti Muutettu: LRV (lomarahavapaa) koodin tuntiarvon toiminta vastaamaan VL koodia, eli lauantaina tuntiarvo on nolla. - Korjattu Lomasuunnittelun vahvistettujen lomien tallennus. - Lisätty Terveyspalvelualan tessiin automaattinen tavoitetyöajan muutos 114 tuntiin, mikäli jaksolle osuu 3-7 kpl yövuoroa. HRSuunti Lisätty vuorolistalle päiväkohtaisten vuorojen kopiointi toiselle päivälle. Toiminto käynnistetään vuorolistan yläreunan päivämäärä rivillä kopioitavan päivän päällä pikavalikko komennolla Kopio valitun päivän työvuorot päivälle. Valintaikkunasta valitaan päivä, jolle kopiointi tehdään. - Korjattu majoitus- ja ravitsemisalan sunnuntaiyölisän laskenta talviaikaan siirron yhteydessä (ohjelma laski perusteettoman 1 tunnin suyölisän).

9 HRSuunti Muutettu: Valikkorakenteeseen on tehty muutos työntekijätietojen osalle. Kopioi työntekijä uudelle työsuhteelle, Palauta lopettanut työntekijä takaisin näkyviin ja Työsuhteiden massalopetus toiminnot on siirretty Työkalut valikosta Tiedot Työntekijät valikkoon. Valikkorakennetta on näin pyritty selkeyttämään. - Lisätty Lomasuunnittelu. Työkalut valikosta löytyy uusi Lomasuunnittelu käsky. Lomat voidaan nyt suunnitella taulukkonäkymässä, josta tiedot tallentuvat tietokantaan ja työntekijän profiilin alle. Samalla lomatietoihin on lisätty status tieto T = työntekijän Toive, E = Esimiehen suunnitelma ja L = Loma (=vahvistettu loma). Jatkossa vain lomasuunnittelussa vahvistettu lomat tulevat automaattisesti työvuorolistalle VL merkinnöin. - Lisätty Extrausvuorojen tarjoaminen vakituiselle henkilöstölle. Työntekijät ikkunan Palkkaus 2 välilehdellä määritellään kenelle lisätöitä tarjotaan (Tarjotaan lisätöitä valinta). Työntekijät voivat varata lisätöitä netissä eli HRWeb ohjelmassa. Huom! Extraus ominaisuus on käytössä vain HRWeb asiakkailla ja palkkaus2 -välilehti pitää aktivoida käyttöön HRSuunti asetuksissa. - Lisätty Työntekijät ikkunaan Palkkaus välilehdelle määräaikaiselle työsuhteelle erillinen päättymispäivämäärä kenttä. - Lisätty Työntekijät ikkunaan uuden työntekijän / työsuhteen lisäykseen uusi automatiikka. Mikäli syötetty henkilönumero löytyy jo tietokannasta, kysyy ohjelma Kopioidaanko tämä profiili uudelle työsuhteelle. - Muutettu / lisätty uusia tietoja työntekijätietojen siirtolinkkiin palkanlaskentaan. Samalla lisätty siirtotiedoston kuvaus sähköpostilähetykseen. HRSuunti 5.99a Ilmoitukset eri osastojen päällekkäis- ja rinnakkaisvuoroista tulee yhdelle msgboxille. - Lisätty työkaluriville uusi väri "porkkkana", nyt värejä on 7 kpl. - Muutettu kellokortti / leimaustietojen tuonnin ohjelmalogiikkaa. Leimaustiedot tuodaan ensisijaisesti leimausta vastaavan osaston toteumiin, ellei tällaista löydy viedään leimaustieto tt:n kotiosaston toteumiin. (vain nettiversio) - Lisätty / muutettu: Työvuorosuunnittelun käynnistyksessä näytetään päättymisilmoitukset muistutus, mikäli jokin seuraavista asioista on ajankohtainen: Työsuhde on päättynyt, Poissaolo päättyy lähiaikoina (35 vrk sisällä) tai Työlupa päättyy lähiaikoina (35 vrk). Työntekijät ikkunan työkaluriville lisätty uusi päättymisilmoitukset (i) infonappi, josta aukeaa Päättymisilmoitukset ikkuna. Siinä on kootusti tiedot työsuhteiden päättymisilmoituksista. - Lisätty Palkkaus 2 välilehdelle uusi valinta Kiertävä vapaa käytössä ja päivämäärä, josta automatiikka alkaa X päiviä kierrättämään. Kierto merkkaa X:t 8 pv välein automaattisesti uudelle vuorolistalle. Näitä automaattimerkintöjä voidaan muokata normaalisti vuorolistalla. - Muutettu osaston asetuksissa aukioloajat, klo muotoilu, 6 -> 06:00 - Lisätty vuorokohtaisen osaston vaihto automaattinen vuoromiehityksen laskennan käsittely. Mikäli vuoron osasto on eri kuin listan osasto, poistetaan vuoro vuoromiehityslaskennasta. - Korjattu, pikavalikot avautuvat vain oikealla vuorolistan ja toteuman alueella. - Lisätty Palkkaus2 välilehdelle uusi Käytettävä kieli valinta. - Lisätty vuorolistan viimeisen päivän tuloaikasoluun lisätieto / infolappu (näkyy punainen kolmio), mikäli tt:n loma alkaa vuorolistaa seuraavalla viikolla.

10 - Korjattu vuorolistan muuttuneiden tietojen tallennus tilanteessa, jossa hiirellä siirrytään syötön jälkeen suoraan toisen tt:n tietoihin. HRSuunti Lisätty uusi työehtosopimus Elintarvikeala (Elintarvikealojen työehtosopimus). Huom. vaatii netti version HRWeb laajennetun palkkaraportoinnin. - Lisätty Osastojen määrittelyyn uusi Koodi kenttä. Mikäli osastolle on määritelty koodi, eli kirjainlyhenne, käytetään tätä koodia vuorolistalla ja työvuororaporteilla osastonumeron sijaan. - Lisää henkilö vuorolistalle ikkunaan lisätty uusi valinta Näytä vain käytettävissä olevat. Lisättävät työntekijät listalla näkyy vain ne, joille on määritelty ko. osastorajaus (listalla ei tällöin näy ne, joilla ei ole mitään osastorajauksia). - Lisätty uusi raportti Juhlapyhävapaat. Raportti näyttää, miten työntekijät ovat olleet edellisinä vuosina vapaalla / töissä juhla- eli arkipyhinä. HRSuunti 5.95a Lisätty Työntekijät -ikkunan Palkkaus2 välilehdelle TT:n osastot nappi, jolla voidaan määritellä työntekijälle ne osastot, joissa hän voi työskennellä. Osastorajaus toimii lisättäessä ja vaihdettaessa tt vuorolistalle. Mikäli osastorajauksia ei ole määritelty, niin tt on lisättävissä minkä tahansa osaston listalle, kuten aiemminkin. HUOM. Palkkaus2 välilehti pitää aktivoida käyttöön asetukset ikkunassa, jos sille on tarvetta. - Lisätty Työntekijät ikkunan työkalu riville uusi toiminto Lähetä tt:n perustiedot sähköpostilla. Näin esim. tilitoimistolle on helppo ilmoittaa työntekijän uusista osoitetiedoista. - Muutettu: piirteiden lisääminen löytyy Tiedot valikon Perustiedot alavalikosta (syy: työntekijät ikkunan työkaluriville tarvittiin uusi nappi tt:n perustiedot sähköpostilähetystä varten). - Lisätty linkki Micros kassajärjestelmän työaikaleimaustietojen tuontiin. - Lisätty asetuksiin uusi valinta Ei sukunimeä vuorolistalle. Työturvallisuuden vuoksi esim. joissakin mielenterveyden kuntoutuslaitoksissa voi olla tarve piilottaa työntekijöiden koko nimet vuorolistatulosteilta. - Muutettu, työntekijänumero 0 (nolla) hyväksytään. Uudet työsuhteet voidaan näin luoda numerolla nolla ja korjata myöhemmin oikeaksi palkanlaskennan numeroksi, kun sellaisen on saatavissa. - Lisätty Tiedot valikkoon Perustiedot alavalikko, josta löytyy perustietojen syöttöön tarvittavat ikkunat: Osastot, Piirteet ja Työpisteet (tulee käyttöön myöhemmin). - Korjattu, listakohtainen tavoitetyöaika on nyt mahdollista määritellä yli kahden desimaalin tarkkuudella. Lukumuotoilu eli näyttö on solussa edelleen kahdella desimaalilla, mutta laskenta tapahtuu syötettyjen desimaalien tarkkuudella. HRSuunti Lisätty uusi vuorolistakoodi LRV lomarahavapaa. - Muutettu, henkilön lisääminen lukittuun listaan on nyt mahdollista. - Lisätty, työntekijöiden kuvat voidaan ladata serverille HRWeb ohjelman kautta (TT-kuvat). Kuva näkyy työntekijän profiilissa kuvakkeena ja sitä klikkaamalla aukeaa isompi kuva, joka on mahdollista myös tulostaa. HUOM! Vaatii HRSuunti Net nettiversion! - Lisätty sukunimi solun pikavalikkoon Avaa työntekijätiedot, eli avaa työntekijän profiilin Työntekijät ikkunaan. Näin pääsee nopeimmin ko. työntekijän tietoihin. - Lisätty henkilökuntalistalle (kaikki tiedot) RFID ja veronumero tiedot.

11 HRSuunti Lisätty palkkaraportin ajoikkunaan uusi Henkilövalinta toiminto. Palkkaraportti saadaan ajettua vapaasti valituille työntekijöille. Valintalistalla toimivat normaalit Windows periaatteet, eli maalaamalla voidaan valita alue, eli useampi työntekijä, kuten shift näppäimen avulla. Ctrl näppäin painettuna voidaan tehdä monivalinta klikkaamalla halutut työntekijät mukaan ajoon. - Lisätty tyhjän vuorolistan luonti. Vuorolista luodaan apunimillä tt01, tt02 jne. Ideana on, että voidaan suunnitella tarvemalli, johon vasta myöhemmin vaihdetaan oikeat työntekijät Vaihda työntekijä vuoroille toiminnolla. HUOM! tt01, tt02 jne apuhenkilöille ei voida tallentaa toteumia eikä ajaa palkkatai muita toteumaraportteja. Ne ovat ainoastaan apuhenkilöitä ns. tyhjää vuorolistaa varten. Viimeistään ennen toteumien syöttöä pitää apuhenkilöt vaihtaa todellisiin työntekijöihin! - Lisätty Lomalista raportin ajoon uudet valinnat Vakituiset / Extrat. - Lisätty toteumaraporttien ajoon uusi Vakituiset valinta. - Korjattu tunnit yhteensä laskenta eri osastojen listoilta. Virhe tuli esiin vain työntekijöillä, joilla tuntipankki ei ollut päällä. HUOM! Vuorolistalle lasketaan vain todelliset työtunnit muilta osastoilta. Toteumaan laskentaan myös palkallisten poissaolojen (koodipäivien) tuntiarvot. - Muutettu / lisätty Tunnit yhteensä muilta osastoilta muistilappuun tieto paljonko muille osastoille on tunteja merkitty. Muistilappua ei lisätä enää lainkaan, mikäli muille osastoille ei ole tunteja merkittynä. - Korjattu toteuman inforivin tietojen näkyminen palkkaraportin selitteessä myös esimies / sopimuspalkkaisiksi merkityille työntekijöille. - Lisätty työntekijän sukunimi solun pikavalikkoon Lisää tuplavuorot valitulle työntekijälle / Poista tuplavuorot valitulta työntekijältä. Tuplavuoron lisääminen onnistuu nyt siis suoraan vuorolistalla ja toteumassa ilman työntekijät ikkunan avaamista. - Korjattu mara-alan sunnuntaiyölisän laskenta (virhe tuli esiin la / su ennen klo 6:00 alkavilla vuoroilla ja virhe oli tullut edelliseen ohjelmapäivitykseen). HRSuunti Muutettu palkkaraportille osastonumeron tilalle kustannuspaikkanumero (KP1 ja KP2). Mikäli kustannuspaikkanumeroja ei ole määritelty osastoille, niin palkkaraportti näyttää edelleen osastonumeroja. - Lisätty palkka-asetuksiin uusi valinta Siirtoaineistoon yritysnumero. Toistaiseksi valinta toimii vain Personec palkanlaskentaan, eli konekieliseen aineistoon lisätään osastoasetuksiin lisätty yritysnumero. - Lisätty uusi käsky Vie tt tiedot Personeciin. Työntekijöiden perustiedoista luodaan PersonecTT.csv teidosto, joka on mahdollista ajaa Personeciin. Personecissa pitää mahdollisesti luoda schema editorilla sopiva tietojen tuonti. Pyydä tiedostokuvaus HRSuunti Oy:stä. - Korjattu Vuorolista aikavälille uusitun raportin toiminta nolla osastolle (kaikki) tehtyjen listojen kanssa. - Lisätty Työntekijät ikkunan JP-päivät välilehdelle tieto pitämättömien JP päivien määrästä. - Lisätty Asetukset ikkunaan syöttölyhennekoodeille automaattinen infokoodi ja osastonumero. Syötettäessä vuorolistalle vuoroja syöttölyhennekoodein, tulostuu infokoodi vuoron alla olevalle inforiville ja vuorokohtainen osastonumero muutetaan vastaamaan syöttölyhennekoodin osastonumeroa. - Lisätty Vuorolista aikavälille raporttiin uusi osastovalinta. Useamman osaston vuorolistat saadaan tulostettua peräkkäin samalle paperille. - Lisätty vuorolistalle ja toteumaan tunnit solun värin tallennus tietokantaan. - Lisätty palkkaraportille Selite sarakkeeseen näkyviin toteumaan syötetty päiväkohtainen infotieto.

12 - Edellisen listan viimeisen viikon työvuorot infonäyttöön lisätty tieto työvuoron alkamis- ja loppumisajoista. HRSuunti Lisätty vuorolistan ja toteuman infosoluihin laajennettu lisätietokenttä. Päiväkohtainen lisäinfoteksti voi sisältää esim. työvuoroon liittyvää työohjeistusta ja toteuman puolella lisätietoa toteumasta. Lisätiedon syöttöikkuna aukeaa pikavalikosta, eli info solussa hiiren kakkospainikkeella avautuvasta pikavalikosta. Lisäinfon merkiksi ko. inforivin soluun tulee punainen kolmio ja hiiren kursorin vienti ko. solun päälle näyttää lisäinfotekstin. - Edelliseen liittyen Raportit valikkoon on lisätty kaksi uutta raporttia Työvuoro -lisäinfot ja Tuntitoteuma -lisäinfot Toteumaraporttien alle. - Lisätty uusi konekielinen palkkalinkki Asteri palkanlaskentaan. Linkityksiä on nyt yhteensä 17 eri palkanlaskentaohjelmaan. - Lisätty uusi käyttöoikeusasetus TP admin. Tuntipankin alkusaldon asetus on mahdollista vain niillä käyttäjätunnuksilla, joilla on TP admin asetus päällä. Admin käyttäjällä on oletuksena ko. asetus päällä. - Lisätty henkilökuntalistan ajoikkunaan aakkostusvalinta sukunimen tai osaston mukaan. - Päivitetty Terveyspalvelualan työsopimuslomakkeelle uudet / muuttuneet tiedot. - Korjattu Mara-alan sunnuntaiyölisän laskennassa ollut virhe. Virhe tuli esiin vain tuplavuorolla, jossa aamuvuoro alkoi ennen klo 6. (käytännössä varsin harvinainen erikois tilanne) - Lisätty vuorolistan alkuun muistilappu työntekijän edellisen listan viimeisen viikon työvuoroista. Muistilappu näkyy vuorolistan vasemmassa laidassa, tunnit solussa jokaisen työntekijän kohdalla. Muistilappu aukeaa, kun hiiren kursorin vie ko. solun päälle (punainen kolmio solussa merkkinä muistilapusta). - Lisätty asetuksiin paikkoja syöttölyhennekoodeille. Nyt vuorolistan syöttölyhennekoodeja on mahdollista määritellä 40 kpl aiemman 20 sijaan. - Lisätty EmCe palkanlaskentalinkitykseen uusi EmCe:n vakiomuotoinen siirtotiedostomuoto. - Lisätty Tehot raportille uusi yritysrajaus valinta. (Osastojen luonnissa osastot voidaan määritellä eri yritysnumeron alle.) - HRWeb vuorotoiveisiin on lisätty valinta Ei käytettävissä. Työntekijä voi sulkea kokonaisia päiviä / jaksoja, jolloin hän ei ole työnantajan käytettävissä. Tällaiset suljetut päivät näkyvät HRSuunti vuorolistalla harmaana. HRWeb selainkäyttöinen työntekijäliittymä toimii vain HRSuunti Net netti version yhteydessä. HRSuunti Lisätty vuoden 2013 kalenterimerkinnät loppiaiseen 2014 asti eri työehtosopimusten mukaisesti. - Lisätty Työkalut valikkoon uusi toiminto Näytä infolaskelma, pikakomento käsky on F5. Toiminto näyttää päivän infosolujen koodit kootusti. Vuorolistan inforiveille voidaan merkitä koodein esim. työpisteet ja uusi toiminto näyttää, että jokaiselle työpisteelle löytyy tekijä. - Lisätty uudet raportit Viikkotuntitoteumat Osastoittain ja Kuukausituntitoteumat Osastoittain. Osastoittain raportit listaavat tiedot toteumiin merkityn osastotiedon mukaan, eli eri osastoilla kiertävien työntekijöiden tunnit jaotellaan erikseen kullekin osastolle.

13 - Lisätty osastoittain raporttien osastorajaukset ajoikkunaan valinta Näytä myös suljetut osastot. Oletuksena valintalistalla näkyy vain aktiiviset osastot. Osastojen luonti-ikkunassa osasto voidaan merkitä suljetuksi. Toteumaraportit ja osastovalinta on näin tehtävissä myös suljetuille osastoille. - Lisätty palkkaraportin ajoon yritysrajaus. Yritysnumerot määritellään osastojenluonti ikkunassa. Mikäli palkkaraportin ajo rajataan yritysnumerolla, eivät muut rajaukset ole käytössä. Yritysrajaus rajaa ajoon mukaan tulevat työntekijät heille määritellyn kotiosaston mukaan. - Lisätty kaikille yhteisen vuorolistan luontiin huomautus Oletko varma Huomautus tulee mikäli uusi vuorolista yritetään tehdä osastovalinnalla Kaikki. Kaikille yhteisen vuorolistan luonti estää osastokohtaisten listojen teon. Mikäli yrityksen kaikki työntekijät ovat samalla osastolla, niin toki edelleenkin voidaan luoda kaikille yhteinen lista. - Lisätty raporttien ajoikkunoihin Hlörajaus valinta. Rajaus suodattaa Henkilö valintalistalla näkyviä henkilöitä. Hlörajaus valinnat ovat Aktiiviset, Lopettaneet, Kaikki. - Muutettu toteumaraporttien ajoikkunan oletuspäivämäärien toimintaa. Oletuksena toteumaraporttien aikaväliksi tulee edeltävä kuukausi. Jos jokin toteumaraportti ajetaan muulle aikavälille, muistaa ohjelma tämän myös muiden toteumaraporttien oletuksena ohjelman uudelleen käynnistykseen asti. Kalenterivalintaa on muutettu siten, että jos valitaan vain yksi päivä, tulee se valittuun päivästä tai päivään kenttään. Molempiin kenttiin voidaan siis valita kalenterista erilliset yksittäiset päivät. Mikäli valitaan aikaväli, tulee se kuten ennenkin aikaväliksi päivästä päivään kentiin. - Korjattu majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen työsopimuslomakkeelle edellisen päivityksen myötä tullut virhe. Kohtien 10 ja 11 tekstit menivät sekaisin / päällekkäin. - Lisätty Vartiointialan työsopimuslomake. - Muutettu Vartiointialan palkkaraportille sunnuntai-ilta ja sunnuntaiyölisien laskenta erillisiin sarakkeisiin. - Lisätty vuorolistan avausikkunaan valinta Näytä kaikki listat. Oletuksena avauslistalla näkyy vuorolistat vain vuoden ajalta taaksepäin. Tämän tarkoituksena on nopeuttaa ikkunan avautumista, useimmiten kuitenkin tarvitaan vain viimeisimpiä listoja. Valinnalla Näytä kaikki listat alasvetolistassa näytetään kaikki tietokannasta löytyvät vuorolistat. - Korjattu toteuman lukitus valittuun päivään asti ja virhe, joka tuli avattaessa lukittu lista välittömästi (ennen välitallennusta). HRSuunti 5.83a Nopeutettu Tee/päivitä kaaviot toimintoa. Ajo nopeutuu lähes puolella entiseen verrattuna (nopeusetu näkyy lähinnä isoilla listoilla). - Sairaslomat viikonpäivittäin raportin toiminta korjattu (uusi Excel ei hyväksynyt erikoismerkkejä taulukkonimissä) - Korjattu, palkkaraportin ajo lopettaneille työntekijöille on jälleen mahdollista. - Korjattu Terveyspalvelualan yö- ja sunnuntailisän laskenta talvi/kesäaikaan siirryttäessä. Virhe tuli esiin vain tuplavuoroilla ko. kellonajan vaihtopäivänä. - Lisätty Tuntitoteumat laaja raportille VL päiviin sisältyvät lauantaipäivät. - Lisätty Työntekijät ikkunaan Vuosilomat välilehdelle tieto montako lauantaipäivää sisältyy lomatoiveisiin kuluvalla lomakaudella. - Lisätty Palkkaraportin ajoon valinta Henkilönro järj. Normaalisti palkkaraportti tulostuu nimen mukaan aakkostettuna, valinnalla aakkostus henkilönumeron mukaan. - Lisätty huomioita kentän kopiointi mukaan Kopioi työntekijä uudelle työsuhteelle toimintoon.

14 - Muutettu, mikäli Yhteensä tunnit kaikilta osastoilta valinta on asetuksissa päällä, niin nyt kaikkien osastojen yhteensä tunnit näytetään kaikilla vuorolistoilla ja toteumassa (aiemmin yhteensä tunnit näkyi vain tt:n kotiosaston listalla). - Lisätty uudet raportit Vuorolista aikavälille osastoittain ja Sairaslomat viikonpäivittäin raportit valikkoon. - Lisätty vuorolistan avausikkunan alasvetovalikkoon osaston nimi. - Lisätty käyttöoikeudet ikkunaan valinta Vain lukutila. Ohjelma toimii ko. käyttäjätunnuksella vain lukutilassa, eli tietojen tallennus tietokantaan on estetty. - Korjattu / muutettu. Viimevuoden myyntien syöttö sallittu selvyyden vuoksi vain vuorolistan puolelle. HRSuunti Lisätty majoitus- ja ravitsemisalan, yksityisen sosiaalialan ja terveyspalvelualan työsopimuslomakkeisiin työntekijän osoitetieto ja pankkitilinumero. - Muutettu vuorolistan muistilappujen koko muuttuvaksi tekstin määrän mukaan. - Lisätty Sairauslomat raportille graafinen näkymä omalle välilehdelleen. - Poistettu palkkaraportin aattolisän laskenta Kaupan alan huoltamo työehtosopimukselta. Aattolisää ei makseta huoltamoilla lainkaan. - Lisätty Kaupan alan, huoltamoiden työsopimus- ja puitesopimuslomakkeet. HRSuunti Lisätty Vuorolista- ja toteutunut taulukoihin pikavalikot. Pikavalikot toimivat Sukunimi, Tuloaika, Lähtöaika, Tunnit (päivän tunnit yhteensä), Osasto ja Info rivin soluissa. Lähtöaika ja Inforivin solujen pikavalikot toimivat vain toteuman puolella. Pikavalikko aukeaa hiiren kakkospainikkeella (oikea nappi) ko. solussa painettuna. Pikavalikoiden tarkoituksena on nopeuttaa ohjelman käyttöä. - Tuloaikasolun Näytä syöttö ja aikakoodit pikavalikkokäskyllä aukeaa uusi Syöttökoodit ikkuna, josta voidaan valita syötettävä koodi tai työvuoron syöttölyhennekoodi. Ikkuna toimii näin samalla muistilappuna ohjelman ymmärtämistä koodeista. - Toteuman puolella info rivin pikavalikkoon on lisätty palkan lisät koodien, osan päivää koodien ja erikoiskoodien lisäykset valintaikkunoista. Koodeja ei enää tarvitse muistaa ulkoa, vaan ne on valittavissa ja lisättävissä helposti pikavalikon valintaikkunoista. - Nopeutettu vuorolistan tallennusta. Nyt vain muuttuneet tiedot tallennetaan. Eteenkin ison paljon työntekijöitä sisältävän vuorolistan / toteuman tallennus nopeutuu huomattavasti muutostilanteissa. - Lisätty Toiminto valikkoon uusi käsky Pakota vuorolistan tallennus. Tämä pakottaa tallennuksen kaikille listan työntekijöille ja sitä voidaan tarvita joskus esim. tuntipankin alkusaldojen korjaustilanteissa. - Lisätty uusia raportteja: Sairauslomat raportti, Piirreraportti, Osastot raportti ja tuntikohtaiset tehot raportit. Lisätty kaikkiin raportteihin tulostusajankohta raportin ylälaitaan. - Sairauslomat raportilta selviää esim. sairausjaksojen määrät. Tähän liittyen ohjelmaan onkin lisätty erikoiskoodi $SS (SamaSairaus). Koodi laitetaan toteuman inforiville ja näin merkitään, että sama sairaus jatkuu vapaiden / tyhjien välipäivien jälkeen. Myös $SS erikoiskoodi on pikavalikosta valittavissa. - Lisätty tuntikohtaisten myyntien / määrien syöttöön taulukot. Tiedot valikossa uudet käskyt Myyntiennusteen syöttö ja Toteutuneen myynnin syöttö.

15 - Lisätty palkkaraportin ajoon Määräaikaiset valinta. Valinnalla saadaan palkkaraportti ajettua Palkkaus välilehdelle määräaikaisiksi merkityille työntekijöille. Lisäksi palkkaraportin ajoon on lisätty Ryhmä rajausvalinta. Työntekijät ikkunan osastotiedon vieressä olevalla ryhmittelytiedolla voidaan työntekijät jakaa vapaavalintaisiin ryhmiin. - Muutettu raportin lähetys sähköpostin liitteenä niin, että vain taulukon luvut lähtevät liitetiedoston mukana. Näin Excelin turha kysymys linkkien / kaavojen päivittämisestä jää pois ja esim. tilitoimistolla saavat liitteen varmemmin auki. - Extraus toimintoon lisätty ominaisuuksia: nyt myös extraajalle voidaan valita pikavalikosta palkan lisät ja osan päivää koodit. Lisäksi nyt myös extraajien osalta tarkistetaan päällekkäiset työvuorot. HUOM! Extraus ominaisuus toimii vain HRSuunti Net nettiversiossa. HRSuunti Muutettu vuorolistan tallennus siten, että vain muuttuneet tiedot tallennetaan. Ison vuorolistan tallennus nopeutuu näin huomattavasti. - Lisätty F1 kopiointi inforiveille. Toimii vastaavasti, kuten työvuorojen kopiointi. - Nopeutettu tietojen syöttöä (syötön tarkistusta) vuorolistalle. Eteenkin isolla listalla työvuorotietojen syöttö nopeutuu. - Lisätty työntekijärekisterin Palkkaus2 välilehdelle uusi RFID kenttä. Tähän voidaan tallentaa eri kulunvalvontajärjestelmien työntekijä ID, esim. RFID tunniste. RFID tunnisteet voivat olla esim. kulunvalvontakorttiin lisätty tarra, avaimenperä tai muu leimauslaitteelle näytettävä leimaustunniste. Huom! Kulunvalvontaliittymä toimii vain nettiversiossa. HRSuunti 5.76a Lisätty monivalintamahdollisuus Lisää henkilö vuorolistalle ja Poista henkilö vuorolistalta toimintoihin. Useita henkilöitä lisättäessä toiminto nopeutuu huomattavasti. Työntekijälistalta voidaan valita useampi henkilö hiirellä maalaamalla ja / tai Ctrl ja hiirellä klikkaamalla valinta päälle / pois. - Korjattu / muutettu sähköpostin liitelähetykseen vuorolistan lähetys vuorolistalla oleville työntekijöille. Oletuksena henkilövalinta Kaikki tarkoittaa kaikkia niitä vuorolistalla olevia työntekijöitä, joilla on valinta Työvuorot työntekijän perustiedoissa valittuna. Osastorajauksen muuttaminen valitsee työntekijät kotiosaston mukaan, eli osastorajausta ei saa muuttaa, jos haluaa lähettää vuorolistaliitteen listalla oleville työntekijöille. Lähetettävän vuorolistan pitää olla avoinna näytöllä, jotta ko. logiikka toimii. - Korjattu Mepco palkanlaskennan siirtoaineiston vaihtoehtoisen M2 muodossa palkan lisät koodien toiminta eli oikea konekielinen muoto. - Lisätty työntekijärekisterin Palkkaus2 välilehdelle uusi RFID kenttä. Tähän voidaan tallentaa eri kulunvalvontajärjestelmien työntekijä ID, esim. RFID tunniste. RFID tunnisteet voivat olla esim. kulunvalvontakorttiin lisätty tarra, avaimenperä tai muu leimauslaitteelle näytettävä leimaustunniste. - Lisätty Lomalista raportin oikeaan laitaan jäljellä olevien lomapäivien määrä infotiedoksi. Jäljellä olevat päivät lasketaan raportilta merkittyjen lomapäivien mukaan. Vasemman reunan lomapäivien määrästä vähennetään lomaksi merkityt (L) päivät lukuun ottamatta sunnuntai-, pyhä- ja arkipyhäpäiviä. HUOM! Raportti pitää ajaa koko lomakaudelle, jotta jäljellä määrä näyttää todellista jäljellä olevien lomapäivien määrää! Ansaitut lomapäivät syötetään Työntekijät ikkunassa Vuosilomat välilehdelle. HUOM2! Lomalista raportilla sunnuntaipäivät merkitään L koodilla viikonvaihteen yli jatkuvan loman kohdalla, jotta raportin poissa laskenta huomioi jatkavat lomalaiset. Sunnuntai ja pyhäpäiviä ei kuitenkaan lasketa vuosilomaksi, eikä näitä merkitä vuorolistalle VL merkinnällä. - Lisätty Työntekijät ikkunaan Vuosilomat välilehdelle Lomapäiviä jäljellä tieto. Tieto lasketaan lomakausittain (talvilomakausi lasketaan mukaan). HUOM! Jäljellä tieto lasketaan Vuosilomat välilehden lomatoiveiden perusteella ja tiedon tarkoitus on auttaa lomasuunnittelun tekoa

16 (todellisten toteumaan merkittyjen pidettyjen VL päivien määrä selviää Raportit valikon toteumaraporteista esim. Tuntitoteumat -raportilta). - Korjattu työvuorojen lähetys sähköpostilla tuplavuorojen osalta. Tuplavuoro lähtee nyt sähköpostilla, vaikka ko. työntekijältä olisi otettu tuplavuorot asetus pois päältä Työntekijät ikkunan profiilissa. Tuplavuoro tutkitaan nyt työvuorokohtaisesti. HRSuunti Lisätty ohjelmaan tes-tulkki Vartiointialan työehtosopimukselle. - Muutettu Työntekijät ikkunan Osasto -valinnan toiminta niin, että osaston valinta aakkosilla on aktiivinen vain uuden työntekijän lisäyksen yhteydessä. Tallennetun työntekijän osastotieto voidaan vaihtaa nyt vain hiirellä. Tällä pyritään estämään tahattomia osastomuutoksia (joita on sattunut joskus lähinnä aakkosissa ensimmäisenä olevan työntekijän kohdalla). - Lisätty Henkilökuntalistan ajoon uusi valinta Suku- ja etunimi samaan soluun. Näin Excel taulukkoon saadaan suku- ja etunimi samaan sarakkeeseen. HRSuunti Lisätty Koulutustietojen kopiointi mukaan työntekijän kopiointiin uudelle työsuhteelle. - Lisätty Työntekijät ikkunan Työehtosopimus valintaan Apteekkialan tilalle valinnat Apteekkiala, farmaseutit ja Apteekkiala, työntekijät, jotta ko. työntekijäryhmät saadaan eriteltyä Apteekkialan työehtosopimuksen mukaisesti. - Korjattu vuorolistan kopiointi ja vuorolistapohjan käyttö pohjana toiminnot. Aiemmin lopettanut työntekijä katkaisi uuden listan luonnin, nyt lopettanut vain ohitetaan uuden vuorolistan luonnissa pohjaa käytettäessä. HRSuunti Lisätty vuoden 2012 kalenterimerkinnät loppiaiseen 2013 asti eri työehtosopimusten mukaisesti. - Joitakin pieniä korjauksia esim. palkkajakson oletuksiin vuodenvaihteen tilanteessa. HRSuunti 5.71a Lisätty Asetukset / Vuoromiehitys ikkunaan uusi asetusvalinta Automaattipäivitys pois. Normaalisti vuorolistan avauksessa vuoromiehitys päivitetään automaattisesti ja se lisää vuorolistan avautumisaikaa selvästi. Kun automaattipäivitys on pois päältä, vuoromiehitys päivitetään erikseen annettavalla Työkalut valikon käskyllä Päivitä vuoromiehitys. Automaattipäivitys on poissa päältä myös syötettäessä työvuoroja listalle. Näin vuorojen syöttökin on nopeampaa. - Korjattu majoitus- ja ravitsemisalan sunnuntaiyölisän laskennassa ollut virhe (antoi miinusmerkkisen tuloksen tietyssä tuplavuoroissa esille tulleessa erikoistilanteessa). - Lisätty Muokkaa valikkoon uusi toiminto Vuoron teholaskenta F6. Toiminnolla voidaan määritellä työvuorokohtaisesti, laskentaanko ko. vuoro teholaskentaan vai ei. Lisäksi voidaan määritellä, että vain osa vuorosta otetaan huomioon teholaskennassa, eli annetaan tuntimäärä, joka huomioidaan teholaskentaan. Huom. toiminto on käytössä vain, mikäli teholaskenta on määritelty käyttöön. - Lisätty Muokkaa valikkoon uusi toiminto Muuta / poista vuoromiehityslaskennasta F8. Toiminnolla voidaan määritellä työvuorokohtaisesti, laskentaanko ko. vuoro vuoromiehitykseen vai ei. Tuplavuoroilla voidaan määritellä erikseen aamu ja iltavuorojen osalta lasketaanko mukaan vai ei. Laskennasta poistettu vuoro näkyy punaisella fontilla. Huom. toiminto on käytettävissä vain, mikäli vuoromiehityksen laskenta on määritelty päälle. - Lisätty automaattiset muistutukset Työntekijät -ikkunan Palkkaus 2 välilehden Työlupa voimassa, Passi voimassa ja Oleskelupa voimassa päättymispäiville. Uudelle luotavalla vuorolistalle tulee inforiville automaattiset merkinnät TLEXP (työlupa vanhenee), PAEXP (passi vanhenee) ja OLEXP (oleskelulupa vanhenee). Huom. Palkkaus 2 välilehti on lisätty lähinnä asiakaskohtaisia tarpeita

17 varten, mutta sen voi tarvittaessa aktivoida ohjelman asetukset ikkunan valinnoissa. Palkkaus 2 välilehdellä on lähinnä ulkomaalaisille työntekijöille ja kiinteistöpalvelualalla tarvittuja valintoja ja kenttiä. - Lisätty Henkilökuntalistan Listalle kaikki tiedot valinnalla näkyviin työlupa voimassa pvm, passi voimassa pvm ja oleskelulupa voimassa pvm tiedot. - Muutettu; Työntekijät ikkunan avauksessa tapahtuva automaattinen työntekijän lepäämään merkintä rajataan koskemaan vain käyttäjätunnuksen mukaista osastorajausta (ei merkitä lepäämään toisen osaston työntekijöitä). Mikäli ohjelmaa käytetään admin tunnuksin eikä osastorajauksia ole käytössä, tutkitaan ja merkitään kaikkien osastojen työntekijät, kuten aiemmin. - Lisätty Työkalut valikkoon uusi toiminto Työsuhteiden massalopetus. Toiminto on lisätty lähinnä sesonkikohteita varten, joissa iso määrä työsuhteita päättyy samalla kertaa. Näin useiden työsuhteiden lopettaneeksi merkintä sujuu huomattavasti aiempaa nopeammin. - Lisätty Tuntitoteumat Osastoittain raportille uusi valinta Erittely osastoittain. Valinta toimii vain osastorajauksella (Kaikki) ja näyttää vieressä valintalistan osastoista. Listalta voidaan valita vapaasti raportoitavat osastot. Valinta toimii normaalin Windows logiikan mukaan, eli maalaamalla alue ja ctrl napilla valinta yksitellen lisäten tai poistaen valinnasta. Raportoitavat osastot voidaan valinnaisesti ajaa joko samalle välilehdelle tai osastoittain omille välilehdilleen. - Lisätty Henkilökuntalistalle työntekijän 3 vk jakson tavoitetyöaika työntekijän etunimen perään. - Lisätty HR raporttien Lisäkoulutus ja kurssit raportille työntekijän viikkotyöaika työntekijän etunimen perään. - Muutettu osaston Kaikki nimi (Kaikki). Suluissa oleva nimi tulee raportointivalikoihin ensimmäisenä ja sulut kuvastavat muutoinkin, että kyseessä on lähinnä vain raportointitarkoituksiin varattu osasto (kaikkien osastojen tiedot samalle raportille). - Lisätty yksityisen sosiaalialan työsopimuksen 6. palkka kohtaan valinnat Loppupalkka maksetaan: työsuhteen päättyessä tai 2 vk kuluessa työsuhteen päättymisestä. - Lisätty asetuksiin valinta Ei yli 10 t vuorovaroitusta. Joissakin yrityksissä tehdään sovitusti ja säännöllisesti yli 10 tuntisia päiviä ja näin turhia muistutuksia ei haluta. HRSuunti Lisätty Kuukausituntitoteumat raportille yhteensä rivi raportin loppuun. - Muutettu vuorolistan piirre infolappu isommaksi. - Muutettu Listan hinta ja Toteuman hinta raporttien aakkostus osastovalinnalla Kaikki osastot. Henkilöt tulevat nyt aakkosjärjestyksessä (aiemmin vuorolistan listausjärjestys vaikutti ensisijaisesti ja osastovalinnalla kaikki, se sai raportin näyttämään sekavalta). - Korjattu Toteuman hinta osastoittain -raportin ajo osastovalinnalla kaikki. Aiemmin raportille ei tullut mitään tietoja, nyt raportti laskee kaikkien osastojen tunnit yhteensä. - Korjattu palkkaraportti osastoittain lisä- ja ylitöiden haku palkkaraportille. Ajettaessa osastovalinnalla kaikki, puuttuivat lisä- ja ylityöt raportilta. HRSuunti 5.61b Korjattu joitakin pikkuvirheitä, kuten tervepalvelualan palkkaraportilla virheellisesti näkynyt selite jouluaatto juhannuksen kohdalla sekä kalenterin avauksessa tietyllä Office versiolla ilmennyt virhe (ongelma olisi todennäköisesti korjaantunut myös Officen ns. service pack päivityksellä). - Muutettu, Päivän työvuorot nimilista raportilta poistettu Muuta sarake, jotta raportti mahtuu paremmin yhdelle A4 paperille.

18 HRSuunti Lisätty uusi Päivän työvuorot nimilista raportti. Raportti listaa päivän työntekijät työaikoineen valitulle osastolle. Raportille on varattu tilaa kynämerkinnöille, allekirjoitus ym. - Nopeutettu vuorolistan avausta Lisää henkilö vuorolistalle ja Poista henkilö vuorolistalta toimintojen yhteydessä (toiminto kestää n. kolmanneksen aiempaa vähemmän). HRSuunti Muutettu / korjattu mara-alan työntekijän työsopimuslomakkeen 5 kohdan keskimääräisen työajan näkyminen lomakkeella (ongelma aiheutui Office / Excel 2007 ja 2010 ongelmista Graafisessa valintaruutu komponetissa tekstiä voi olla aiempaa vähemmän ja loppu tekstistä leikkautuu niillä pois). - Muutettu vuorolista ja toteutunut taulukoiden alareunan lisätietorivien otsake solujen lukitus pois päältä. Näin lisätietorivit voidaan tarvittaessa muuttaa listakohtaisesti tai vaikka poistaa kokonaan, jolloin vuorolista voi mahtua paremmin paperitulosteelle. - Lisätty vuorolistalle automaattinen palvelusvuosi muistutin. Tuloaikasolussa näkyy punainen kolmio ja muistilappu, jos työsuhteen alusta on kulunut tasan 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 tai 50 vuotta. - Lisätty Työntekijät ikkunaan automaattinen osa-aikaprosentin laskenta asetetun tavoitetyöajan ja työehtosopimuksen mukaan. Automatiikka toimii, kun ensin on asetettu tavoitetyöaika (palkkaus välilehti) ja sitten klikataan osa-aikainen valinta päälle. Laskenta-automatiikka toimii vain, jos osaaikaprosentti on asettamatta (tyhjä) tai se on nolla (muutoin ohjelma olettaa, että on haluttu asettaa oletuksesta poikkeava osa-aikaprosentti). - Lisätty tuntitoteumat raporttien ajo-ikkunaan päivämäärien muisti samoin, kuin palkkaraportin ajoikkunassa on ollut jo aiemmin. Oletuksena poikkeamaraportti ja muut tuntitoteumaraportit ehdottavat edeltävää kuukautta aikaväliksi. - Lisätty majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimuksen mukainen JP vapaan ansainta tilanteessa, jossa JP päivän ansaintaviikolla on merkitty (vain) JP vapaapäivä (aiemmin ansaittu). Maran tessin mukaan, JP ansaintaa laskettaessa, työvuoroon rinnastetaan myös tasoitusvapaa TX, viikolta toiselle siirretty X vapaa (josta pitää käyttää merkintää TX, jotta ohjelma tietää, että kyseessä on siirretty X) sekä lisäksi JP vapaa. Toistaiseksi ohjelma ei JP ansainnassa huomioi lomaltapaluurahavapaata. Tälle ei ole erillistä vuorolistakoodiakaan (ja olisiko järkeä antaa lomaltapaluurahavapaata paikkaan, jossa tt ansaitsisi ylimääräisen vapaan?). - Lisätty sähköpostin lähetykseen, sähköpostiosoitteiden valintaikkunaan osasto valinta. Näin on helpompi valita esim. vain tietyn osaston kaikki työntekijät. - Korjattu majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikatyöntekijän JP osa-aikatuntiarvon haku tilanteessa, jossa ensimmäinen JP on merkattu maksetuksi (haki tuntiarvon virheellisesti tästä muillekin JP päiville). HRSuunti 5.58a Nopeutettu vuorolistan avausta (vuorolista aukeaa n. kolmanneksen aiempaa nopeammin). - Lisätty HRSuunti Net nettiversion extraus -ominaisuuden tarvitsemia tietokantakenttiä. - Korjattu (pitkän) vuorolistan tallennuksessa tullut virhetilanne (ilmoitti virheellisesti toteumassa olevasta virheestä). - Korjattu Yksityisen Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaiset kalenterimerkinnät (esim. vappuaatolla oli virheellisesti aatto merkintä, ilmeisesti kalenteripäivitykseen oli aiemmin mennyt väärän työehtosopimuksen mukainen kalenteri). - Korjattu sairaspäivän laskentaan tullut ( kehä ) kaavavirhe (näkyi vuorolistalla ja toteumassa, jos oli jo suunniteltu sairaslomaksi.

19 HRSuunti Muutettu F1 kopioi vuoro edellisestä PV (perhevapaa), IL (isyysloma) ja HV (hoitovapaa) vuorolistakoodien toiminnallisuus vastaamaan VL (vuosiloma) koodin toimintaa eli tessien mukaiseksi. Ko. koodit kopioidaan nyt myös lauantaipäiville. Sunnuntaipäivälle ko. koodeja ei kuitenkaan kuulu merkitä. Muutos on tehty, jotta esim. viikon kestävä isyysloma IL voidaan nopeasti kopioida F1:llä ma la päiville. - Lisätty Työntekijät ikkunaan henkilönumero kenttään tarkistus onko syötetty henkilönumero jo käytössä. Ohjelma antaa huomautuksen, mikäli sama numero on jo käytössä. Huom. henkilönumero voi olla käytössä myös lopettaneella työntekijällä. Konekielisiä linkityksiä käytettäessä on erittäin tärkeää, että henkilönumerot on oikein syötetty. Ne kohdistavat palkkatapahtumat oikealle henkilölle. Saman työntekijän eri työsuhteilla voi olla sama henkilönumero, mutta eri henkilöillä samoja henkilönumeroita ei saa käyttää. Käytettävien henkilönumeroiden listan saat palkanlaskijalta. HRSuunti ohjelmaan syötetyt henkilönumerot löydät Henkilökuntalistalta. - Korjattu Palkkaraportti osastoittain ajoikkunan palkkajakson oletuspäivämäärien huomiointi asetuksista (osastoittain ajettaessa oletus oli kuluvaa kuukautta edellinen kuukausi asetuksista riippumatta). HRSuunti 5.56b Lisätty osastoittain ajattavalle palkkaraportille mahdollisuus ajaa kaikki osastot yhdellä ajolla. Näin myös konekielinen siirtoaineisto saadaan yhteen tiedostoon. - Lisätty useimpiin konekielisiin palkka-aineistoihin mahdollisuus valita kustannuspaikkanumero osastonumeron tilalle (palkka-asetuksissa valinta). - Korjattu konekielisen palkka-aineiston lähetys sähköpostille usealle vastaanottajalle (ongelma liittyi vain osan palkkaohjelmalinkkejä ja vain jos vastaanottajia oli enemmän kuin yksi). - Korjattu yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen mukainen iltalisän laskenta (virhe tuli esiin vain lyhyissä alle 3 tunnin vuoroissa, jotka osuivat kokonaan iltalisän laskenta-ajan sisään 18 21). - Lisätty käyttäjätunnukselle (käyttäjätunnustietojen ylläpitoikkunaan) gsm-puhelinnumerolle kenttä. HRWeb tekstiviestien välityspalvelu käyttää tätä kenttää lähettäjän puhelinnumerona. Huom. vaatii laajennetun tekstiviestipalvelun. Ota tarvittaessa yhteys HRSoftiin. HRSuunti Lisätty työntekijät ikkunaan IBAN tilinumeron tarkistus. Siirryttäessä tilinumerokentästä eteenpäin, ohjelma ilmoittaa, mikäli tilinumero on virheellinen. - Lisätty työntekijät ikkunaan uusi kenttä BIC koodi eli pankkinumero. BIC koodi näkyy myös työsopimuslomakkeilla tilinumeron perässä. - Lisätty viikkotuntitoteumat raportin ajoon mahdollisuus ajaa raportti aikavälille maanantaista sunnuntaihin. Raportin edelleen ajaa myös viikkojen määrän perusteella. - Lisätty mahdollisuus ajaa tuntitoteumat raportteja lopettaneille työntekijöille myös rajatulla käyttöoikeudella. - Korjattu palkkaraportille lähinnä vain mara-alalla käytössä oleva muu lisä laskenta tilanteessa, jossa työntekijät liikkuvat eri osastoilla ja vapaapäivä koodit merkitään eri osastolle työvuorojen kanssa. - Korjattu hiihtokeskusalan työsopimuksen mukaisen yölisän ja sunnuntaiyölisän laskenta aamuyöllä alkaneiden työvuorojen osalta. - Muutettu palkkaraportin selite kentässä näytetään ensisijaisesti lisätieto sairaana ja vasta toissijaisesti kalenteripyhä merkinnät. - Korjattu moni tes ympäristön palkka-asetukset ikkunan avaus (antoi bof / eof virheen, kun asetukset puuttuivat tietokannasta).

20 - Korjattu moni tes ympäristön Vuorolista aikavälille raportin koodipäivien tuntiarvon haku (haki vain ns. oletustessin mukaiset tuntiarvot VL ym. koodipäiville). HRSuunti 5.54a Korjattu yksityisen sosiaalialan kalenteripäivitykseen oli tullut virhe, 2. pääsiäispäivä oli päivityksessä lipsahtanut päivälle kun oikea päivä sille on Ohjelmapäivitys korjaa merkinnän automaattisesti tai korjauksen voi halutessaan tehdä kalenteriin myös käsin. HRSuunti Lisätty vuoden 2011 kalenterimerkinnät loppiaiseen 2012 asti eri työehtosopimusten mukaisesti. - Lisätty uusi Kalenteriraportti. Raportti on ajettavissa kalenterin ylläpitoikkunan painikkeesta. - Korjattu majoitus- ja ravitsemisalan tessin aattolisän laskenta tuplavuoroilla (jätti aamuvuoron huomiotta, jos tuplavuoro merkitty). - Pidennetty työntekijät ikkunan tilinumero kenttää, jotta siihen mahtuu paremmin uudet IBAN muotoiset tilinumerot. Samalla muutettu kentän otsake IBAN-tilinumero. - Lisätty työntekijät ikkunaan työntekijän perustieto kenttiin (etunimi, sukunimi ym.) välilyöntien eli tyhjien poisto nimen edestä ja lopusta (nimissä esiintyi välillä tahattomasti syötettyjä välilyöntejä, joista aiheutuu ongelmia aakkostukseen). Huom. turhien välilyöntien poisto toimii vain uusien tietojen syötössä, eli se ei poista aiempia syöttövirheitä. - Majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimuksen mukaisesta JP osa-aika tuntiarvon laskennasta ns. palkanmaksuvelvoitteiden koodien listasta on poistettu HV (hoitovapaa), josta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta. HRSuunti 5.53a Lisätty osastojen luonti -ikkunaan valinta "Osasto suljettu". Suljetun osaston nimeä ei näytetä turhaan HRSuunti eikä HRWeb osasto-alasvetovalikoissa. Historiaraporttien ajoikkunoiden osastovalinnoissa näkyvät kuitenkin myös suljetut osastot. HUOM! Ennen osaston sulkemista kannattaa osaston työntekijät siirtää toiselle osastolle ja / tai merkitä lopettaneiksi. - Korjattu HR-raporttien "Lisäkoulutus ja kurssit" -raportin mahdollinen ajoaikaväli aiempaa pidemmäksi. - Lisätty työntekijät ikkunaan tarkistus tuntipankin valintaan. Mikäli tavoitetyöaikaa ei ole määritelty tai se on nolla, ohjelma ilmoittaa asiasta ja poistaa tuntipankin päältä. Ilmoituksella pyritään ehkäisemään tilanteita, joissa uuden työntekijän tuntipankki jää vajaasti määriteltyä ja tuntipankkiin alkaa kertyä perusteetonta plus saldoa. - Korjattu Office 2010 (ja ehkä 2007) versiolla esiin tullut ongelma listakohtaisen tavoitetyöajan muuttamisessa (kyseessä on uuden Office version bugi muistilappujen lisäyksessä, sillä sama koodi toimii ok aiemmilla Office versiolla). - Muutettu Personec työntekijätietojen tuonnin siirtotiedoston muoto vastaamaan uuden Personec version muotoa. - Korjattu Personec konekielisestä palkka-aineistosta tyhjät rivit pois (versio a). HRSuunti Lisätty konekielinen palkkalinkki Administer palkanlaskentaohjelmaan. HRSuunti Lisätty VL (vuosiloma) -koodille osan päivää toiminnallisuus (toimii samoin, kuin sairaana osan päivää S koodi).

HRSuunti 6.45 20.12.2014. HRSuunti 6.43 26.11.2014. HRSuunti 6.42 12.11.2014

HRSuunti 6.45 20.12.2014. HRSuunti 6.43 26.11.2014. HRSuunti 6.42 12.11.2014 Tässä dokumentissa on lueteltuna HRSuunti työvuorosuunnitteluohjelmaan tehdyt uudet piirteet ja korjaukset versionumeroittain. Uusimmat muutokset ovat aina dokumentissa ylinnä. Ohjelmaa kehitetään asiakastarpeiden

Lisätiedot

HRSuunti Net ja sen HRMobi työntekijäliittymä tarjoaa tehokkaan töihinkutsujärjestelmän extraajien löytämiseksi työvuoroille.

HRSuunti Net ja sen HRMobi työntekijäliittymä tarjoaa tehokkaan töihinkutsujärjestelmän extraajien löytämiseksi työvuoroille. HRMobi - Extraus HRSuunti Net ja sen HRMobi työntekijäliittymä tarjoaa tehokkaan töihinkutsujärjestelmän extraajien löytämiseksi työvuoroille. Toimintaperiaatteet HRSuunti Net extraus ominaisuus tarjoaa

Lisätiedot

! "" "#$% $ #!&' ()))! *+,

!  #$% $ #!&' ()))! *+, ! "" "$% $!&' ()))! *+, -.%/0 "$% $ 8&' 9! ()))! YLEISESTI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Toimintaperiaatteet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Lisätiedot

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502 "# " $ %&&& '() *+#,-. "# " 455.. %&&& 02053.6300005470..20 5105125031222.63006025 3.6107+#,80139 +#,8015.6 2.6.62.52+#: ;2.62205.630030.622.67311232050320 05

Lisätiedot

HRMobi Esimies. HRMobi Esimiestoimintojen KÄYTTÖOHJE

HRMobi Esimies. HRMobi Esimiestoimintojen KÄYTTÖOHJE HRMobi Esimies HRMobi Esimiestoimintojen KÄYTTÖOHJE HRMobi -esimies HRMobi -esimiesliittymä älypuhelimiin, tabletteihin ja selaimiin. Esimies näkee helposti työntekijöiden työvuorot puhelimessaan. Esimies

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

HRSuunti Kiky Ohje Kikyn käytöstä työvuorosuunnittelussa

HRSuunti Kiky Ohje Kikyn käytöstä työvuorosuunnittelussa HRSuunti Kiky Ohje Kikyn käytöstä työvuorosuunnittelussa HRSuunti Oy Pyhän Katariinan tie 7 tuki@hrsuunti.fi Y-tunnus: 2425954-3 Puhelin: 020 769 4260 20780 KAARINA www.hrsuunti.fi ALV rek. HRSuunti ja

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen. Kurikan kaupungin varhaiskasvatus. CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen. Kurikan kaupungin varhaiskasvatus. CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen Kurikan kaupungin varhaiskasvatus 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

HRSuunti Kiky -ajo Ohje HRSuunnin Kiky muutoksista

HRSuunti Kiky -ajo Ohje HRSuunnin Kiky muutoksista HRSuunti Kiky -ajo Ohje HRSuunnin Kiky muutoksista HRSuunti Oy Pyhän Katariinan tie 7 tuki@hrsuunti.fi Y-tunnus: 2425954-3 Puhelin: 020 769 4260 20780 KAARINA www.hrsuunti.fi ALV rek. HRSuunti ja Kiky

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

HRMobi työntekijäliittymän KÄYTTÖOHJE

HRMobi työntekijäliittymän KÄYTTÖOHJE HRMobi työntekijäliittymän KÄYTTÖOHJE HRMobi HRMobi -työntekijäliittymä älypuhelimiin, tabletteihin ja selaimiin. Työntekijät näkevät työvuorot netissä sekä puhelimessaan ja voivat itse kirjata tuntitoteumat,

Lisätiedot

HRKello. HRSuunti Oy Pyhän Katariinan tie 7 Y-tunnus: Puhelin: KAARINA ALV rek.

HRKello. HRSuunti Oy Pyhän Katariinan tie 7 Y-tunnus: Puhelin: KAARINA  ALV rek. HRKello Uusi HRKello -kellokorttiohjelma on suunniteltu erityisesti tablet tietokoneissa käytettäväksi. HRKello skaalautuu automaattisesti näyttöön sopivaksi ja toimii kosketusnäytöillä. Työntekijän on

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40 Visma.net Approval Versiosaate 1.40 Nimi ja ikoni Uusi nimi: Visma.net Approval Visma.net Approval Centerin uusi nimi on lyhennys Visma.net Approval. Nimi otettiin käyttöön, koska se soveltuu paremmin

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

HRSuunti Net uudet piirteet

HRSuunti Net uudet piirteet HRSuunti Net uudet piirteet Tässä dokumentissa on lueteltuna HRSuunti työvuorosuunnitteluohjelmaan tehdyt uudet piirteet ja korjaukset versionumeroittain. Uusimmat muutokset ovat aina dokumentissa ylinnä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi Opintokohteiden muokkaus ssa Sisällys Aluksi... 1 Opintokohteen tietojen muokkaaminen... 3 Opettajat... 3 Oppimateriaali... 5 Alemmat opintokohteet... 5 Vastaavat opintokohteet... 6 Kuvaukset... 7 Linkin

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ Esimiehen pikaohje Omat tiedot, etusivu Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Näkymäksi voi valita joko ns. Tiilet tai Etusivun

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin...1 Tilojen haku...2 Pikkukalenteri...4 Varauskalenteri...5 Hakemuksen teko...5 Hakemuksen lisätiedot-välilehti...6 Varaukset Oma asiointi...7 Kirjautuminen Timmiin Mene

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Vuosilomalaskennan käyttöönotto Tuntinetissä

Vuosilomalaskennan käyttöönotto Tuntinetissä Vuosilomalaskennan käyttöönotto Tuntinetissä 1. Lisäominaisuuksien asetus Lomalaskentaan liittyy kaksi ominaisuutta, Vuosilomalaskenta ja Juokseva vuosiloma-arvio. Ainakin ensimmäisen näistä on oltava

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu OptimePortal 1.12.2 ja OptimeEvent 1.16.1 versioiden yhteenveto joulukuu 2016 www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tilavaraus Tilavarauspyyntöä luotaessa laskutusyksikkö (ns. H-koodi) voidaan nyt valita viimeisessä

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

HRMobi. työntekijäliittymän KÄYTTÖOHJE

HRMobi. työntekijäliittymän KÄYTTÖOHJE HRMobi työntekijäliittymän KÄYTTÖOHJE HRMobi HRMobi -työntekijäliittymä älypuhelimiin, tabletteihin ja selaimiin. Työntekijät näkevät työvuorot netissä sekä puhelimessaan ja voivat itse kirjata tuntitoteumat,

Lisätiedot

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Lyhyesti... 2 Yleisimmät kysymykset... 3 Hoitoilmoituksen tekeminen yksittäisille eläimille... 4 Eläimen valinta... 4 Hoitotiedot... 5 Hoitopäivä... 5 Hoidon syy... 5 Hoitokerta... 5 Lisätietoja...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje Asiakashallinta TaikaTapahtumat -käyttöohje Tietojen haku Siirry etapahtuma-valikkoon ja valitse Asiakashallinta Kirjoita hakukenttään hakuehto ja napauta Hae Napauta nimeä yhteystieto-lomake avautuu Tietojen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Markkinointijakelun tilaaminen

Markkinointijakelun tilaaminen Markkinointijakelun tilaaminen PTP käyttöohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranet-palveluun Luo markkinointijakelulle nimi Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Aloita markkinointijakelun tilaaminen Tilaaminen:

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Respa tilanvaraussovellus

Respa tilanvaraussovellus 1 Respa tilanvaraussovellus Selainkäyttöistä Respa -tilanvaraussovellusta voidaan käyttää esim. kokous- ja liikuntatilojen varausten tekemiseen. Sovellus toimii kaikilla yleisesti käytössä olevilla www-selaimilla.

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely Automaattitilausten hallinta Raportit Saat yhteenvedon voimassa olevista automaattitilauksista ja automaatti-ilmoituksista hakemistopuun Raportit-valikon alta. PDF-napista voit ladata koneellesi yhteenvedon

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

StarSoft Kurre 7.19 Uudet ominaisuudet, talvi 2015

StarSoft Kurre 7.19 Uudet ominaisuudet, talvi 2015 VERSIOSAATE 1 / 5 StarSoft Kurre 7.19 Uudet ominaisuudet, talvi 2015 Työjärjestyksen vaihtaminen Kurressa voi nyt vaihtaa työjärjestystä kirjautumatta ulos. Vaihdon voi tehdä Vaihda työjärjestystä -linkkiä

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta kortinhaltijan

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita

Lisätiedot

TTS kannattavuuslaskentaohjelma

TTS kannattavuuslaskentaohjelma TTS kannattavuuslaskentaohjelma Käyttöönotto TTS kannattavuuslaskentaohjelma on suunniteltu yrittäjän apuvälineeksi yrityksen keskeisten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Sähköinen tuntilista. Käyttöohje. 1. Kirjaudu järjestelmään osoitteessa https://reg.adecco.fi/adaptwsc/

Sähköinen tuntilista. Käyttöohje. 1. Kirjaudu järjestelmään osoitteessa https://reg.adecco.fi/adaptwsc/ 1 Jos olet unohtanut salasanasi, voit tilata sen Tilaa uusi salasana tästä - linkin kautta. Voit vaihtaa salasanasi Turvallisuus - välilehdellä. Saat salasanasi ja käyttäjänimesi sähköpostitse. Syötä kirjautumistietosi

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Oy QUICK TECH Ltd. Hyttitie 10, 00700 HELSINKI Puh. 09-759 3236 Fax. 09-7279 1441 Home: www.quick-tech.fi E-mail: elli@quick-tech.fi Ohjelmiston päivitys Ennen

Lisätiedot

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN Usein tarvitaan käyttäjän käsin syöttämiä lukuja eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. budjetti-, ennuste-, tavoite- ym. luvut. Lukuja syötetään eri kohteille,

Lisätiedot

TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN

TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN Sisällysluettelo: 1. TIETOJEN SIIRTO PC-WISUSTA WEBWISUUN... 2 1.1 lisenssinumeron muuttaminen PC-wisuun... 2 1.2 tietojen siirto... 3 2. TIETOJEN SIIRTO ON VALMIS!...

Lisätiedot

1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009)

1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009) 1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009) 1 OHJELMAN OMAT OHJEET Avaa tulospalveluohjelma kaksoisklikkaamalla EResultsLite.lnk kuviota. Lue ohjelman omat ohjeet valitsemalla Ohje-Avustus...

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot