SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS"

Transkriptio

1 Liite 1 Seutuhallitus SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7

2 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä Tilaajan ja Tuottajan vastuuhenkilöt sopimushetkellä on määritelty palvelukohtaisesti liitteessä. 2. Sopimuksen kohde Tällä sopimuksella Tilaaja ja Tuottaja sopivat palveluiden tuottamiseen liittyvistä yhteistyöstä ja yleisistä ehdoista. Tuotettavien palveluiden sisältö, hinnoittelu ja toimitusehdot täsmennetään tarvittaessa vuosittain tähän sopimukseen liittyvällä palvelusopimuksella. 3. Palvelun tuottamisen periaatteet Tuottaja tuottaa sovitut palvelut ottaen huomioon Tilaajan tarpeet sekä noudattaen Seudullisen kuntapalvelukeskuksen liiketoimintasuunnitelman ja talousarvion ja -suunnitelman tavoitteita: palveluprosessien yhdenmukaistaminen/vakiointi tehtävien ja tehtäväkokonaisuuksien rationalisointi ja nopeuttaminen kehittyneet työtavat tehtävien hoidon helpottaminen palvelujen saatavuuden parantaminen ja laadunhallinta tietojen hyväksikäytön tehostaminen henkilöstöresurssien turvaaminen kustannussäästöjen aikaansaaminen ja menokehityksen parempi hallinta Sivu 2 / 7

3 4. Vastuun jakautuminen Seuraavassa on kuvattu sopimusosapuolten yleisluontoiset vastuut, joista sovitaan tarkemmin palvelukohtaisissa liitteissä Tietojen toimittaminen Tilaaja vastaa siitä, että aineisto on toimitettu tuottajalle yhdessä vahvistettujen aikataulujen ja menettelyohjeiden mukaisesti sovitussa muodossa. Palvelutuotannon sisällössä ja aikataulussa otetaan huomioon viranomaisvaatimukset. Tuottaja vastaa omalta osaltaan palvelun hyvästä laadusta, lainmukaisuudesta sekä aikataulujen noudattamisesta aineiston saatuaan. Molemmat sopimusosapuolet vastaavat aikataulujen noudattamatta jättämisellä tai prosessivirheillä aiheuttamistaan kustannuksista Arkistointi Tilaajan ja tuottajan vastuu arkistoinnista määräytyy myöhemmin tehtävän arkistointisopimuksen mukaisesti Tietoturva Molemmat sopimusosapuolet vastaavat omien ohjelmiensa ja oman tietoverkkonsa tietoturvasta. Lisäksi sopimusosapuolet vastaavat kumpikin oman henkilöstönsä tietoturvallisesta käyttäytymisestä Palvelun laatu ja sen valvonnan periaatteet Tilaaja seuraa laatua saamiensa raporttien perusteella. Tilintarkastajat ja viranomaistarkastajat valvovat toiminnan oikeellisuutta omalta osaltaan. Seutuhallitus ohjaa ja valvoo tuottajan toimintaa. Sivu 3 / 7

4 Tuottaja vastaa tuottamansa palvelun laadusta. Tuottaja seuraa tuottamansa palvelun laatua ensisijaisesti itsevalvontana. Prosesseissa havaituista poikkeamatilanteista tuottaja raportoi asiakkaalle. Tavoitteena on ehkäistä prosessivirheitä sekä toistuvia virhetilanteita niin palveluntuottajan kuin tilaajankin osalta. Raportoinnin tavoitteena on toiminnan kehittämisen mahdollistaminen. Molemmat sopimusosapuolet vastaavat syntyneiden virheiden kustannuksista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Palveluihin liittyvien suoritteiden maksuunpano ja niistä raportointi Tilaaja seuraa maksutapahtumia sähköisen tiliotteen ja kirjanpidon raporttien perusteella. Tuottajalla on oikeus laittaa maksuun asiakkaan sähköisesti hyväksymät suoritteet, korvaukset sekä niihin liittyvät viranomaistilitykset asiakkaan pankkitililtä. Tuottaja vastaa yhdessä asiakkaan kanssa erilaisiin palveluita koskeviin tilastokyselyihin. Tuottaja raportoi erilaisista tilastoista niiden valmistuttua. 5. Selvittelymenettely ja vahingonkorvausvastuu Tilaaja ja Tuottaja sopivat mahdollisista epäselvyyksistä keskinäisin neuvotteluin. Sopimusosapuolet vastaavat kumpikin osaltaan omasta toiminnastaan aiheutuvan välittömän vahingon korvaamisesta. Mahdolliset riitatilanteet käsitellään Oulun käräjäoikeudessa. 6. Palvelun hinnoittelu Palvelun hinnoittelu sovitaan tähän sopimukseen liittyvässä palvelusopimuksessa, joka uusitaan vuosittain tai tarvittaessa. Sivu 4 / 7

5 Kuntapalvelutoimisto sitoutuu parantamaan tuottavuuttaan mm. hankkimalla aktiivisesti uusia asiakkaita. Tuottaja ilmoittaa asiakkaalle seuraavan vuoden hinnoittelun tason talousarvion laadintaa varten eriteltynä käyttömenoihin ja järjestelmien kehittämiseen varattavaan erään aina edeltävän vuoden syyskuussa. Tämän sopimuksen mukaiseen laskutukseen lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Sopimuksen solmimishetkellä arvonlisävero on 22 prosenttia. 7. Toiminnan ja toimintamallin kehittäminen Molemmat sopijaosapuolet sitoutuvat edistämään tämän sopimuksen kohdassa 3 ja liitteissä mainittuja palvelun tuottamisen periaatteita sekä kehittämään palvelutoimintaan liittyviä toimintaprosessejaan siten, että kokonaistavoite tehokkuudesta ja kustannusten kehityksestä voidaan saavuttaa. Palvelun ja toimintamallin kehittämiseksi kokoontuu vähintään kerran vuodessa seurantaryhmä. Tässä seurantaryhmässä ovat mukana Tilaajat, Tuottaja ohjelmistotoimittaja ja verkkopalvelujen toimittaja. Tuottaja teettää vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn loppukäyttäjien keskuudessa. Seurannassa saatuja palautteita tuottaja hyödyntää yhdessä asiakkaan kanssa toimintaprosessien, tietojärjestelmien ja koko toimintamallin kehittämisessä. Tuottaja kerää asiakkaalle järjestetyistä koulutuksista kirjallista palautetta, josta raportoidaan tilaajan vastuuhenkilölle. 8. Ohjelmistokehitys Ohjelmistokehityksellä pyritään kasvattamaan kokonaisprosessien tehokkuutta. Tavoitteena on lisätä prosessien sähköisyyden ja kertatallennuksen astetta sekä ohjelmien käytettävyyttä. Järjestelmäkehityksestä tehdään asiakkaiden/tilaajan ja tuottajan välisenä yhteistyönä suunnitelma, johon perustuen tehdään tarvittavat määrärahavaraukset talousarvioon. Sivu 5 / 7

6 9. Maksuehdot Tuottaja laskuttaa tilaajaa hyväksytyn talousarvion mukaisesti kuukausittain etukäteen. Eräpäivä on kunkin kuukauden 12. päivä. Viivästyskorkoprosentti on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Palvelun tuottamiseen liittyvät matkakustannukset sekä muut erikseen sovittavat ns. läpilaskutettavat erät, tuottaja laskuttaa toteutuneen mukaisesti jälkikäteen neljännesvuosittain. 10. Sopimuksen tarkentaminen Tilaaja ja Tuottaja voivat tarkentaa sopimuksen sisältöä yhteisillä neuvotteluilla ja ohjeilla, joissa sovitaan yksityiskohtaisemmin käytännön menettelytavoista. Sopimuksen sisältöä voidaan muuttaa osapuolten yhteisellä sopimuksella. Sopimuksen liitteitä voidaan muuttaa muuttamatta itse sopimusta. Sopimuksen liitteiden muutoksia on Tilaajan puolelta oikeutettu hyväksymään palvelusopimuksessa nimetty vastuuhenkilö ja Tuottajan puolelta seutukuntajohtaja. Liitteiden muutoksista tulee sopia kirjallisesti. 11. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tämä sopimus on toistaiseksi voimassaoleva. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 1 vuosi. Sivu 6 / 7

7 12. Sopimuksen liite Tähän sopimukseen liittyy palvelusopimusta koskeva liite. 13. Allekirjoitukset kunta/kaupunki Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä Kunnan/Kaupunginjohtaja Seutukuntajohtaja Sivu 7 / 7

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta. Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: puhelin Sähköposti

Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta. Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: puhelin Sähköposti Liite 1 PALVELUSOPIMUS Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta 1. Sopijaosapuolet Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: Yhteyshenkilö sopimusasioissa: puhelin Sähköposti Laskutuksen

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki xx kaupunki /kunta

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t):

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t): 2011 1 (5) 2011 Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi VANHUSTEN PALVELUT Palvelun tilaaja (SoTe-tilaajalautakunta): JÄMSÄN KAUPUNKI SoTe-tilaajalautakunta Vastuuhenkilö(t):

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti

Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti Etelä-Karjalan sosiaali- ja t erveyd enhuo llo n kunt ayht ymä 24.10.2013 S a i m a a n t a l o u s ja t i e t o Oy A s i a

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kauppakatu 1 B, Kajaani. (08) 61567767, (kalevi.yliniemi@kainuu.fi)

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kauppakatu 1 B, Kajaani. (08) 61567767, (kalevi.yliniemi@kainuu.fi) 1 PUHTAANAPITOPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET Puhtaanapitopalvelun saaja: Nimi Osoite Yhdyshenkilö Puhelin, e-mail Kainuun maakunta

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA 1 SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 Forssa Y-tunnus: 0214295-0 Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA

OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA 1 OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA 1. SOPIJAPUOLET Ostaja: Myyjä: Heinäveden kunta, perusturvalautakunta Kermanrannantie 7 79700 Heinävesi 040-5319116 Yhteyshenkilö Marja Lyytikäinen Toimintaterapeutti

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 Yhteistyösopimus 19.11.2014 1. Sopijaosapuolet: Palvelun tilaaja: Luumäen kunta Linnalantie 33 54501 TAAVETTI Palvelun

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SONERAN PALVELUTUOTANNON

SONERAN PALVELUTUOTANNON tunnisteen avulla, esimerkiksi matkapuhelinliittymänumeron perusteella. SONERAN PALVELUTUOTANNON RATKAISUN SOPIMUSEHDOT 3 SONERAN OIKEUDET JA VASTUUT 1 SOVELTAMISALA 3.1 Tekninen toteutus Näitä ehtoja

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot