SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015"

Transkriptio

1 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 Yhteistyösopimus Sopijaosapuolet: Palvelun tilaaja: Luumäen kunta Linnalantie TAAVETTI Palvelun tuottaja: Laptuote-säätiö Kivenkatu LAPPEENRANTA 2. Sopimuksen tausta: Tämä sopimus koskee etsivän nuorisotyön palveluita. Nuorisolain muutos etsivästä nuorisotyöstä astui voimaan (72/2006, 7 ). Asiakasryhmään kuuluvat alle 29-vuotiaat nuoret. Etsivän nuorisotyön tarkoitus on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palveluiden sekä muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivän nuorisotyön tavoite on lisätä nuorten sosiaalista vahvistumista ja osallisuutta, tukea nuoria erityisesti siirryttäessä peruskoulusta toiselle asteelle sekä vähentää nuorten ulkopuolisuutta ja syrjäytymisen riskejä. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioon tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista. Laptuote-säätiö ja Luumäen kunta noudattavat palvelua koskevia lakeja, säädöksiä ja ohjeita sekä tähän sopimukseen kirjattuja vaatimuksia. Voimassa olevia lakeja ovat esimerkiksi seuraavat: Nuorisolaki (72/2006) Henkilötietolaki (532/1999) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta (603/1996) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä ( /1058)

2 3. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan Luumäen kunnan alueella tehtävästä etsivästä nuorisotyöstä vuonna Tällä sopimuksella Luumäen kunta (palvelun tilaaja) antaa Laptuote-säätiölle (palveluntuottaja) oikeuden tuottaa etsivän nuorisotyön palvelua Luumäen kunnan alueella vuonna 2015 ja hakea tätä varten Opetusja kulttuuriministeriöltä valtionavustuksen. Tässä sopimuksessa on huomioitu voimaan tullut laki nuorisolain muuttamisesta. Tässä laissa säädetään mm. etsivän nuorisotyön toimeenpanosta kunnissa. Em. lain 7 b mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Palveluntuottajana Laptuote-säätiö tuottaa etsivää nuorisotyötä em. lakiin ja Laptuote-säätiön etsivän nuorisotyön vuoden 2015 hankesuunnitelmaan pohjautuen. Laptuote-säätiön etsivän nuorisotyön hankesuunnitelma vuodelle 2015 on jaettu sopimuskunnalle tämän sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Etsivän nuorisotyön toiminnan tavoitteena on, että yksikään nuori ei joutuisi niin sanotusti kadoksiin. Tavoitteena on mahdollisimman hyvin ennaltaehkäistä nuorten putoaminen yhteiskunnan tarjoamien palveluiden, sekä työmarkkinoiden ulkopuolelle ja siten ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Tarkoituksena on myös löytää ne nuoret, jotka ovat jo pudonneet yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ulkopuolelle. Etsivän nuorisotyön palvelu tukee koulutoimen ja toisen asteen tarjoamaa erityisopetusta ja eri viranomaispalveluita. 4. Henkilöstö Laptuote-säätiö vastaa etsivää nuorisotyötä tekevien henkilöiden pätevyyden selvittämisestä (riittävä koulutus ja kokemus sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettu laki 504/2002 toteutuminen). 5. Informaation jakamisenvastuu etsivän nuorisotyön yhteystiedoista Laptuote-säätiö sekä Luumäen kunta vastaavat kumpikin omalta osaltaan siitä, että Etsivän nuorisotyön yhteystiedot löytyvät heidän omilta internet sivuiltaan. 6. Sopijapuolten vastuunjako Laptuote-säätiö vastaa Luumäen kunnan alueella tuotettavan etsivän nuorisotyön palvelun toteuttamisesta etsivälle nuorisotyölle valtakunnallisesti hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Laptuote-säätiö palkkaa/osoittaa tähän työhön yhden etsivän nuorisotyön tekijän, jonka työajasta 50 % kohdistuu Luumäen kunnan alueella tehtävään etsivään nuorisotyöhön. Etsivän nuorisotyöntekijän sijoituspaikkana on Laptuote-säätiön päätoimipiste Kivenkatu 2-4, Lappeenranta.

3 Palvelun tilaajana Luumäein kunta vastaa voimaan tulleen nuorisolain muutoksen mukaisesti siitä, että kunnan alueella järjestettävät palvelut tuotetaan em. lain mukaisesti. Luumäen kunta nimeää em. lain mukaisesti etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavan viranhaltijan tai työsopimussuhteessa olevan henkilön. Luumäen kunnassa vastuuhenkilönä toimiva viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva henkilö: Petteri Koponen, vapaa-aikasihteeri Nimi ja asema Laptuote-säätiön vastuuhenkilönä toimii: Mirja Laine, toimitusjohtaja Nimi ja asema Etsivään nuorisotyöhön liittyvästä henkilötietojen käsittelystä vastaa voimaan tulleen nuorisolain muutoksen mukaisesti rekisterinpitäjänä kunta. Tämän sopimuksen kohdassa 11 määritellään vastuut tietojen raportoinnista. 7. Kustannusten jako Laptuote-säätiö vastaa etsivän nuorisotyön valtionavun hakemisesta Luumäen kunnan alueella tehtävään etsivän nuorisotyön toimintaan vuodelle 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Luumäen kunta myöntyy siihen, että Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus maksetaan suoraan Laptuote-säätiön tilille käytettäväksi etsivän nuorisotyön toimintaan rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. Laptuote-säätiön tuottamaa etsivän nuorisotyön palvelua tuotetaan toimintaan saadun valtionavustuksen puitteissa. Laptuote-säätiöllä on oikeus yksipuolisella päätöksellään sopeuttaa toimintaa / muuttaa hankesuunnitelmaa mikäli toimintaan saatava valtionavustus ei kata alkuperäisen sopimuskunnille jaetun hankesuunnitelman mukaisia kuluja. Luumäen kunta sitoutuu maksamaan vuonna 2015 omarahoitusosuutena (ALV 0 %) Laptuote-säätiölle käytettäväksi etsivään nuorisotyöhön. Em. summa maksetaan Laptuote-säätiön pankkitilille IBAN: FI viimeistään mennessä.

4 8. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tämä sopimus astuu voimaan ja se on voimassa saakka. Mikäli hankkeeseen saatavan valtionavustuksen käyttöaika jatkuu valtionavustuspäätöksen mukaan vuoden 2016 puolelle, on myös tämä sopimus voimassa em. valtionavustuspäätöksen mukaisen ajan. 9. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten kesken neuvottelemalla. Riitaisuudet joista ei päästä yksimielisyyteen saatetaan tarvittaessa Lappeenrannan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 10. Tietojen raportointi Laptuote-säätiön etsivä raportoi Luumäen kunnalle kaksi (2) kertaa vuodessa kunnan alueella tehdyn etsivän työn toteutuksesta/tuloksista seuraavasti: 1. Raportti tammi-kesäkuun toiminnasta. (Raportti toimitetaan 30.8 mennessä) 2. Raportti heinä-joulukuun toiminnasta. (Raportti toimitetaan mennessä) Laptuote-säätiön etsivä ja Luumäen kunnan etsivän nuorisotyön vastuuhenkilö sopivat keskenään toimitettavien raporttien sisällöstä. Laptuote-säätiö vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen kyselyyn vuosittain etsivän nuorisotyön tuloksista. Laptuote-säätiö ylläpitää PARent-järjestelmää etsivän nuorisotyön tilastoinnissa. 11. Henkilötietojen käsittely Etsivässä nuorisotyössä noudatetaan laadittua asiakirjaa Ohje henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä; sen ovat laatineet opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. 12. Allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) saman sisältöistä kappaletta, yksi (1) kappale kummallekin sopijaosapuolelle. Lisäksi sopimuksen kopio toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön etsivän nuorisotyön hakemuksen liitteeksi. Luumäellä... Luumäen kunta Lappeenrannassa... Laptuote-säätiö Nimi Tehtävä organisaatiossa Mirja Laine Toimitusjohtaja

5

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN YLEISET EHDOT ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toiminta perustuu Lakiin Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista Sopimus Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme -hankkeen yhteistyöstä ja hallinnoinnista - osallistujien logot, KASTE-logo LUONNOS 6.5.2011 / tp SISÄLLYS 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA 11.1 Yhteishankkeet TEMin rahoituslaissa ja asetuksessa on säädetty sekä yhteishankkeista

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä 1 Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä SOPIJAKUNNAT ALAVIESKAN KUNTA KALAJOEN KAUPUNKI MERIJÄRVEN KUNTA PYHÄJOEN KUNTA RAAHEN KAUPUNKI SIIKAJOEN KUNTA 2 1 Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot