vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

2

3 Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus Varotukset Turvallsuusohjeet Maadotukset ja maasulkusuojaus Ennen moottorn ajamsta 5 2.Tomtuksen vastaanotto Lajmerkkavan Varastont Huolto Kondensaattoren lataus Takuu Valmstajan vaatmustenmukasuuslmotus 9 3.Asennus Pakalleen asennus Vacon 20:n mtat Jäähdytys Tehohävöt EMC-tasot EMC-suojausluokan muuttamnen C2:sta ta C3:sta C4:ään Kaapelont ja kytkennät Tehokaapelont Ohjauskaapelont Vacon 20:n salltut lsäkortt Kaapeleden ruuvt Kaapelen ja sulakkeden teknset tedot Yleset kaapelontsäännöt Moottor- ja vrtakaapelen kuormsptuudet Kaapelen asentamnen UL-määräysten mukasest Kaapelonnn ja moottorn erstysvastusmttaukset 41 4.Käyttöönotto Vacon 20:n käyttöönoton vaheet 42 5.Vanetsntä 44 6.Vacon 20:n sovelluslttymä Ylestä Ohjausrvltn 50 7.Ohjauspaneel Ylestä Näyttö Näppämstö 53

4 7.4.Srtymnen Vacon 20:n ohjauspaneelssa Päävalkko Ohjearvovalkko Valvontavalkko Parametrvalkko Systeemvalkko 63 8.Vakosovellusparametrt Pka-asetusparametrt (vrtuaalnen valkko, näkyy, kun parametr 17.2 = 1) Moottorn asetukset (ohjauspaneel: valkko PAR -> P1) Käynnstys-/pysäytysasetukset (ohjauspaneel: valkko PAR -> P2) Taajuusohjeet (ohjauspaneel: valkko PAR -> P3) Rampp- ja jarruasetukset (ohjauspaneel: valkko PAR -> P4) Dgtaaltulot (ohjauspaneel: valkko PAR -> P5) Analogatulot (ohjauspaneel: valkko PAR -> P6) Pulssjono/enkooder (ohjauspaneel: valkko PAR -> P7) Dgtaallähdöt (ohjauspaneel: valkko PAR -> P8) Analogalähdöt (ohjauspaneel: valkko PAR -> P9) Kenttäväylädatan määrtys (ohjauspaneel: valkko PAR -> P10) Estotaajuudet (ohjauspaneel: valkko PAR -> P11) Raja-arvojen valvonta (ohjauspaneel: valkko PAR -> P12) Suojaukset (ohjauspaneel: valkko PAR -> P13) Automaattsen vankuttauksen parametrt (ohjauspaneel: valkko PAR -> P14) PID-ohjauksen parametrt (ohjauspaneel: valkko PAR -> P15) Moottorn eslämmtys (ohjauspaneel: valkko PAR -> P16) Helppokäyttövalkko (ohjauspaneel: valkko PAR -> P17) Järjestelmäparametrt 88 9.Parametrkuvaukset Moottorn asetukset (ohjauspaneel: valkko PAR -> P1) Käynnstys-/pysäytysasetukset (ohjauspaneel: valkko PAR -> P2) Taajuusohjeet (ohjauspaneel: valkko PAR -> P3) Rampp- ja jarruasetukset (ohjauspaneel: valkko PAR -> P4) Dgtaaltulot (ohjauspaneel: valkko PAR -> P5) Analogatulot (ohjauspaneel: valkko PAR -> P6) Pulssjono/enkooder (ohjauspaneel: valkko PAR -> P7) Dgtaallähdöt (ohjauspaneel: valkko PAR -> P8) Analogalähdöt (ohjauspaneel: valkko PAR -> P9) Kenttäväylädatan määrtys (ohjauspaneel: valkko PAR -> P10) 117

5 9.11.Estotaajuudet (ohjauspaneel: valkko PAR -> P11) Suojaukset (ohjauspaneel: valkko PAR -> P13) Automaattnen vankuttaus (ohjauspaneel: valkko PAR -> P14) PID-ohjauksen parametrt (ohjauspaneel: valkko PAR -> P15) Sovelluksen asetukset (ohjauspaneel: valkko PAR -> P17) Järjestelmäparametr Modbus RTU Päätevastus Modbus-osotealue Modbus-prosessdata Teknset tedot Vacon 20:n teknset tedot Tehoalueet Vacon 20 Verkkojännte V Vacon 20 Verkkojännte 115 V Vacon 20 Verkkojännte V Vacon 20 Verkkojännte 575 V Jarruvastukset 142

6 1 vacon turvallsuus 1. TURVALLISUUS SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tässä oppaassa on selkeäst merkttyjä varotuksa, jotka lttyvät käyttäjän henklökohtaseen turvallsuuteen ja joden avulla vältytään aheuttamasta vahnkoa tuotteelle ta shen kytketylle lattelle. Lue nämä varotukset huolellsest: = Vaarallnen jännte Kuoleman ta vakaven vammojen vaara = Ylenen varotus Tuotteen ta shen kytkettyjen latteden vahngottumsvaara 1.1 Varotukset Taajuusmuuttajan teho-osan komponentt ovat jännttesä, kun Vacon 20 on kytkettynä verkkoon. Jännttesn osn koskemnen on erttän vaarallsta ja vo aheuttaa kuoleman ta vakava vammoja. Ohjausosa on erotettu verkon potentaalsta. Moottorlttmet U, V, W (T1, T2, T3) sekä mahdollset jarruvastuslttmet /+ ovat jännttesä Vacon 20:n ollessa kytkettynä verkkoon, vakka moottor e ole käynnssä. I/O-ohjausltännät on erotettu verkon potentaalsta. Relelähdössä vo kutenkn esntyä vaarallnen ohjausjännte jopa sllon, kun Vacon 20 e ole kytketty verkkoon. Vacon 20 -taajuusmuuttajen maavrta on suuremp kun 3,5 ma AC. Standardn EN mukasest on käytettävä vahvstettua suojamaadotusta. Jos taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmstajan velvollsuutena on huolehta stä, että taajuusmuuttajalla on koneessa syötön erotuskytkn (EN ). Jos Vacon 20 kytketään rt verkosta, kun moottora ajetaan, se pysyy jännttesenä, jos prosess syöttää energaa moottorlle. Tällön moottor tom generaattorna syöttäen energaa taajuusmuuttajalle. 1 Puh Faks

7 turvallsuus vacon 2 Odota verkosta rtkytkemsen jälkeen, kunnes latteen puhalln pysähtyy ja paneeln merkkvalot sammuvat. Odota tämän jälkeen velä vs mnuutta, ennen kun teet mtään kytkentöjä Vacon 20:n lttmssä. Moottor vo käynnstyä automaattsest vkatlanteen jälkeen, jos automaattnen uudelleenkäynnstys on aktvotu. Pävystys Sähköpost: 1

8 3 vacon turvallsuus 1.2 Turvallsuusohjeet Vacon 20 -taajuusmuuttaja on tarkotettu van kntesn asennuksn. Älä tee mtään mttauksa, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Älä tee mnkäänlasa jänntekoestuksa Vacon 20:n mssään osassa. Tuotteen turvallsuus on testattu täydellsest tehtaalla. Irrota moottorkaapel taajuusmuuttajasta ennen mttausten suorttamsta kaapelssa ta moottorssa. Älä avaa Vacon 20:n koteloa. Sormssas oleva staattnen sähkö vo vahngottaa komponentteja. Myös kotelon avaamnen vo vahngottaa latetta. Jos Vacon 20:n kotelo avataan, takuu raukeaa. 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus Vacon 20 -taajuusmuuttaja on ana maadotettava maadotuslttmestä. Katso alla olevaa kuvaa: MI1 MI3 1 Puh Faks

9 turvallsuus vacon 4 MI4 MI5 Taajuusmuuttajan ssänen maasulkusuojaus suojaa anoastaan tse latteen maasululta. Jos vkavrtasuoja käytetään, on nden tomnta testattava mahdollsssa vkatapauksssa esntyvllä maasulkuvrrolla. Pävystys Sähköpost: 1

10 5 vacon turvallsuus 1.4 Ennen moottorn ajamsta Tarkstusluettelo: Varmsta ennen moottorn käynnstämstä, että moottor on kunnolla knntetty ja shen ltetty late sall käynnstyksen. Aseta moottorn maksmnopeus (taajuus) moottorn ja shen knntetyn latteen suurmman pyörmsnopeuden mukasest. Ennen kun muutat moottorn akseln pyörmssuuntaa, varmsta, että se vodaan tehdä turvallsest. Varmsta, että moottorkaapeln e ole kytketty kondensaattorparstoja. 1 Puh Faks

11 tomtuksen vastaanotto vacon 6 2. TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Tarksta pakkauksen purkamsen jälkeen, että tuotteessa e esnny merkkejä kuljetusvaurosta ja että tomtus on tlaukses mukanen (vertaa latteen lajmerkkä seuraavn lajmerkkavamn). Jos latteessa on kuljetusvaurota, ota yhteys enssjasest kuljetusvakuutuksesta huolehtvaan vakuutusyhtöön ta latteen huoltsjaan. Jos tomtus e vastaa tlaustas, ota välttömäst yhteys latteen tomttajaan. 2.1 Lajmerkkavan VACON0020-1L LISÄVARUSTEET Vacon 20 Tulovahe 1L = yks vahe 3L = kolme vahetta Lähtövrta Tulojännte 1=115V 2= V 4= V 7 = 575 V +Lsävarusteet EMC2 = C2-tason EMC-suojaus QPES = maadotuspanta QFLG = lappa-asennusarja (M14 ja M15) Dokumentaaton kel +DLCN = kna +DLCZ = tšekk +DLDE = saksa +DLDK = tanska +DLES = espanja +DLFI = suom +DLFR = ranska +DLIT = tala Kuva 2.1: Vacon 20:n lajmerkkavan +DLNL = hollant +DLNO = norja +DLPT = portugal +DLRU = venäjä +DLSE = ruots +DLTR = turkk +DLUS = amerkanenglant tyhjä = englant 2.2 Varastont Jos taajuusmuuttaja ptää varastoda ennen käyttöönottoa, varmsta, että varastontolosuhteet ovat hyväksyttävät: Varastontlämpötla C Suhteellnen kosteus < 95 %, e kondensaatota Pävystys Sähköpost: 2

12 7 vacon tomtuksen vastaanotto 2.3 Huolto Normaalolosuhtessa Vacon 20 -taajuusmuuttajat evät tarvtse huoltoa. Säännöllnen huolto on kutenkn suosteltavaa, jotta taajuusmuuttaja tom ongelmtta ja pysyy kunnossa mahdollsmman kauan. Suosttelemme noudattamaan seuraavaa huoltovältaulukkoa. Huoltoväl Tarvttaessa Säännöllsest 12 kuukautta (varastotaessa) 6 24 kuukautta (ympärstön mukaan) * Van runko 4 ja runko 5 Huoltotomenpde Puhdsta jäähdytyselementt.* Tarksta lttmen krstysmomentt. Tarksta I/O-lttmet ja ohjauslttmet. Puhdsta jäähdytystunnel.* Tarksta puhaltmen kunto ja tarksta, onko lttmssä, kokoojakskossa ta mulla pnnolla korroosota.* Tarksta ja puhdsta puhaltmet: Pääpuhalln* Ssänen puhalln* Kondensaattoren lataus Ptkän varastonnn jälkeen kondensaattort on ladattava, jotta ne evät vahngottus. Kondensaattoren mahdollsest suurta vuotovrtaa täytyy rajottaa. Paras ratkasu tähän on säädettävällä rajavrralla varustettu tasavrtalähde. 1) Aseta rajavrraks ma taajuusmuuttajan koon mukaan. 2) Kytke stten vrtalähde tulovahesn L1 ja L2. 3) Aseta tasavrtajännte ykskön nmellsarvoon (1,35*Un AC) ja syötä taajuusmuuttajaa vähntään tunnn ajan. Jos tasavrtaa e ole käytettävssä ja ykskkö on ollut varastossa jänntteettömänä paljon kauemmn kun 12 kuukautta, ota yhteys tehtaaseen ennen vrran kytkemstä. 2 Puh Faks

13 tomtuksen vastaanotto vacon Takuu Takuu kattaa van valmstusvrheet. Valmstaja e ole vastuussa kuljetuksen, tomtuksen vastaanoton, asennuksen, käyttöönoton ta käytön akana syntynestä vaurosta. Valmstajaa e koskaan ekä mssään olosuhtessa voda asettaa vastuuseen vaurosta ta vosta, jotka aheutuvat väärnkäytöstä, väärästä asennuksesta, epänormaalsta ympärstölämpötlasta, pölystä, syövyttävstä anesta ta nmellsarvon ylttävstä sähkösstä suuresta. Valmstajaa e myöskään voda ptää vastuussa seurannasvakutukssta. Valmstajan myöntämä takuuaka on 18 kk tomtuksesta ta 12 kk käyttöönotosta sen mukaan, kump nästä määräajosta päättyy ensn (Vacon-takuuehdot). Latteen pakallnen tomttaja vo myöntää yllä mantusta ehdosta pokkeavan takuun. Tämä takuuaka tulee määrtellä tomttajan myynt- ja takuuehdossa. Vacon e ole vastuussa mstään muusta kun sen tsensä myöntämästä takuusta. Ota kakssa takuuta koskevssa asossa ensn yhteys pakallseen tomttajaas. Pävystys Sähköpost: 2

14 9 vacon tomtuksen vastaanotto 2.5 Valmstajan vaatmustenmukasuuslmotus EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS Me, Valmstajan nm: Vacon Oyj Valmstajan osote: P.O. Box 25 Runsornte 7 FIN Vaasa Fnland vakuutamme täten, että tuotteemme Tuotteen nm: Vacon 20 taajuusmuuttaja Mall: Vacon 20 1L Vacon 20 3L Vacon 20 3L on suunnteltu ja valmstettu seuraaven standarden vaatmusten mukasest: Turvallsuus: EN (2009) (soveltuvn osn), EN (2007) EMC: EN (2004) ja on penjänntedrektvn (LVD) 2006/95/EY ja EMC-drektvn 2004/108/EY vaatmusten mukanen. Ssäsn tomenpten sekä laadunvalvonnan avulla varmstetaan, että tuote täyttää ana kullonkn vomassa olevan drektvn sekä asaankuuluven standarden vaatmukset. Vaasassa 30. henäkuuta 2010 CE-merkntä on knntetty vuonna: Vesa Las Tomtusjohtaja Puh Faks

15 BACK RESET OK LOC REM BACK RESE T OK LOC REM BACK RESET OK LOC REM BACK RESE T OK LOC REM BACK RESET OK LOC REM asennus vacon ASENNUS 3.1 Pakalleen asennus Vacon 20:n vo knnttää senään kahdella er tavalla. Mallt MI1 MI3 vodaan knnttää ruuvknntyksellä ta DIN-kskon avulla ja mallt MI4 MI5 ruuvknntyksellä ta kaulusasennuksella. MI1 =M4 MI2 =M5 MI3 M5 Kuva 3.1: Ruuvknntys, MI1 MI3 MI4 =M 6 MI5 =M 6 Kuva 3.2: Ruuvknntys, MI4 MI5 Pävystys Sähköpost: 3

16 BACK RESET OK LOC REM 11 vacon asennus Huomautus: Asennusmtat on merktty latteen takasvulle. Lsätetoja on luvussa Kuva 3.3: DIN-kskoknntys, MI1 MI3 Kuva 3.4: Kaulusasennus, MI4 MI5 3 Puh Faks

17 asennus vacon 12 Taajuusmuuttajan äärvvat Aukon äärvvat YLÄOSA Kuva 3.5: Kaulusasennuksen proflmtat, MI4 (ykskkö: mm) Taajuusmuuttajan äärvva YLÄOSA Aukon äärvva Kuva 3.6: Kaulusasennuksen proflmtat, MI5 (ykskkö: mm) Pävystys Sähköpost: 3

18 13 vacon asennus M14 M15 Kuva 3.7: Kaulusasennuksen syvyysmtat, MI4 ja MI5 (ykskkö: mm) 3 Puh Faks

19 asennus vacon Vacon 20:n mtat W2 W3 D2 H (H1) H2 H3 W (W1) D (D1) Kuva 3.8: Vacon 20:n mtat, MI1 MI3 W2 W3 H (H1) H2 H3 W (W1) D (D1) Kuva 3.9: Vacon 20:n mtat, MI4 MI5 Pävystys Sähköpost: 3

20 15 vacon asennus Tyypp K1 K2 K3 L1 L2 L3 S1 S2 MI1 160, ,3 65,5 37,8 4,5 98,5 7 MI ,5 5,5 101,5 7 MI3 254, , ,5 108,5 7 MI ,5 336, MI Taulukko 3.1: Vacon 20:n mtat mllmetrenä Runko Mtat (mm) Pano* L K S (kg) MI ,5 MI ,7 MI , MI MI *lman tomtuspaketta Taulukko 3.2: Vacon 20:n runkojen mtat (mm) ja panot (kg) Runko Mtat (tuumna) Pano* L K S (naulona) MI1 2,6 6,3 3,9 1,2 MI2 3,5 9,9 4 1,5 MI3 3,9 10 4,3 2,2 MI4 6,5 14,6 6,5 18 MI5 6,5 16, *lman tomtuspaketta Taulukko 3.3: Vacon 20:n runkojen mtat (tuumna) ja panot (naulona) 3 Puh Faks

21 asennus vacon Jäähdytys Taajuusmuuttajan yläpuolelle ja taakse ptää jättää rttäväst tlaa, jotta jäähdytyslma pääsee kertämään. Seuraavassa taulukossa on estetty vaadttavan vapaan tlan mtat. Jos useta ykskötä on knntetty päällekkän, tarvttava tla on C + D (katso alla oleva kuva). Tämän lsäks alemman ykskön jäähdytyslma on johdettava pos ylemmän ykskön jäähdytyslman ssääntulosta. Vaadttu jäähdytyslman määrä on kerrottu jäljempänä. Varmsta myös, että jäähdytyslman lämpötla e yltä muuttajan ympärstön enmmäslämpötlaa. Vähmmäsväl (mm) Tyypp A* B* C D C MI MI MI MI MI Taulukko 3.4: Vähmmäsvält AC-taajuusmuuttajan ympärllä A D A B B * Vähmmäsvält A ja B taajuusmuuttajlle MI1 MI3-rungolla vovat olla 0 mm, jos ympärstön lämpötla on alle 40 astetta. Kuva 3.10: Asennustla A = väl taajuusmuuttajan ympärllä (katso myös B) B = taajuusmuuttajan etäsyys toseen taajuusmuuttajaan ta kaapn senään C = vapaa tla taajuusmuuttajan yläpuolella D = vapaa tla taajuusmuuttajan yläpuolella HUOMAUTUS: Asennusmtat on merktty latteen takasvulle. Jätä vapaata tlaa jäähdytystä varten Vacon 20:n yläpuolelle (100 mm), alapuolelle (50 mm) ja svulle (20 mm). Mallen MI1 MI3 verekkäsasennus on sallttu van, kun ympärstön lämpötla on alle 40 C. Mallen MI4 MI5 verekkäsasennus e ole sallttu.. Tyypp Tarvttava jäähdytyslma (m³/h) MI1 10 MI2 10 MI3 30 MI4 45 MI5 75 Taulukko 3.5: Tarvttava jäähdytyslmamäärä Pävystys Sähköpost: 3

22 17 vacon asennus Tehohävöt Jos käyttäjä haluaa jostan syystä kasvattaa taajuusmuuttajan kytkentätaajuutta (esmerkks moottorn aheuttaman melun vähentämseks), tämä vakuttaa västämättä tehohävöhn ja jäähdytystarpesn. Käyttäjä vo valta kytkentätaajuuden alla oleven kaavoden mukaan erlasa moottorn akseltehoja varten. MI1 MI5 3P 380 V TEHOHÄVIÖ Tehohävö (kw) Akselteho (kw) Tehohävö (kw) Akselteho (kw) 3 Puh Faks

23 asennus vacon 18 Tehohävö (kw) Akselteho (kw) Tehohävö (kw) Akselteho (kw) Pävystys Sähköpost: 3

24 19 vacon asennus Tehohävö (kw) Akselteho (kw) MI1 MI5 3P 230 V TEHOHÄVIÖ Tehohävö (kw) Akselteho (kw) 3 Puh Faks

25 asennus vacon 20 Tehohävö (kw) Akselteho (kw) Tehohävö (kw) Akselteho (kw) Pävystys Sähköpost: 3

26 21 vacon asennus Tehohävö (kw) Akselteho (kw) Tehohävö (kw) Akselteho (kw) 3 Puh Faks

27 asennus vacon 22 MI1 MI3 1P 230 V TEHOHÄVIÖ Tehohävö (kw) Akselteho (kw) Tehohävö (kw) Akselteho (kw) Pävystys Sähköpost: 3

28 23 vacon asennus Tehohävö (kw) Akselteho (kw) 3 Puh Faks

29 asennus vacon EMC-tasot EN määrttelee taajuusmuuttajen jaon neljään luokkaan nden sähkömagneettsten häröpäästöjen, järjestelmäverkon vaatmusten ja asennusympärstön mukaan (lsätetoja on jäljempänä). Kunkn tuotteen EMCluokka on lmotettu lajmerkkavamessa. Kategora C1: Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardn EN (2004) kategora C1 mukasa. Kategora C1 on EMC-omnasuuksltaan paras, ja se ssältää taajuusmuuttaja, joden nmellsjännte on penemp kun V ja jotka on tarkotettu käytettävks ensmmäsessä ympärstössä. HUOMAUTUS: Luokan C1 vaatmukset toteutuvat van johtuven häröpäästöjen osalta. Kategora C2:Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardn EN (2004) kategoran C2 mukasa. Kategora C2 ssältää knteäst asennettava taajuusmuuttaja, joden nmellsjännte on penemp kun V. Luokan C2 taajuusmuuttaja vo käyttää ensmmäsessä ja tosessa ympärstössä. Kategora C3: Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardn EN (2004) kategoran C3 mukasa. Kategora C3 ssältää taajuusmuuttaja, joden nmellsjännte on penemp kun V ja jotka on tarkotettu van toseen ympärstöön. Kategora C4: Tämän luokan taajuusmuuttajssa e ole EMC-häröpäästösuojausta. Nämä taajuusmuuttajat asennetaan suljettuun kaappn. Tuotestandardn EN (2004) ympärstöt Ensmmänen ympärstö: Ympärstö, johon ssältyvät asuntlat. Lsäks se ssältää latokset, jotka on kytketty lman välmuuntaja yleseen penjänntejakeluverkkoon. HUOMAUTUS: Esmerkkejä ensmmäseen ympärstöön kuuluvsta tlosta ovat omakottalot, asunnot sekä asunrakennuksssa olevat lketlat ta tomstot. Tonen ympärstö: Ympärstö, joka ssältää kakk latokset, jota e ole kytketty suoraan asumukslle tarkotettuun yleseen penjänntejakeluverkkoon. HUOMAUTUS: Esmerkkejä tosesta ympärstöstä ovat teollsuusalueet sekä mnkä tahansa omasta muuntajasta sähkönsä saavan rakennuksen teknset alueet. Pävystys Sähköpost: 3

30 25 vacon asennus EMC-suojausluokan muuttamnen C2:sta ta C3:sta C4:ään MI1-3-taajuusmuuttajen EMC-suojausluokka vodaan muuttaa luokasta C2 ta C3 luokkaan C4 rrottamalla EMC-kondensaattorn rtkytkentäruuv, katso alla olevaa kuvaa. MI4 ja 5 vodaan muuttaa myös postamalla EMC-pstkkeet. Huomautus: Älä yrtä muuttaa EMC-tasoa takasn luokkaan C2 ta C3. Vakka edellä kuvattu tomenpde peruutetaan, taajuusmuuttaja e enää täytä luokan C2/C3- vaatmuksa. Kuva 3.11: EMC-suojausluokka, MI1 MI3 Kuva 3.12: EMC-suojausluokka, MI4 3 Puh Faks

31 asennus vacon 26 Kuva 3.13: EMC-suojausluokka, MI5 Kuva 3.14: Pstkkeet Posta pääkans ja ets kaks pstkettä. Irrota RFI-suodattmet maadotuksesta nostamalla pstkkeet ylös oletusasennostaan. Katso kuva 3.11 Pävystys Sähköpost: 3

32 27 vacon asennus 3.2 Kaapelont ja kytkennät Tehokaapelont Huomautus: Tehokaapelen krstysmomentt on 0,5 0,6 Nm. 3~ (230 V, 400 V) 1~ (230 V) Moottorlähtö VERKKOVIRTA Kuor muovnen kaapelvappa 360 asteen maadotusta MOOTTORI varten. Kuva 3.15: Vacon 20:n teholtännät, MI1 3~ (230 V, 400 V, 575 V) Ulkonen jarruvastus 3~ (230 V, 400 V, 575 V) Kuor muovnen kaapelvappa 360 asteen maadotusta varten. 1~(230 V)1~(115 V) L1 L2/N L3 Moottorlähtö R+ R- U/ T1 V/T2 W/T3 VERKKOVIRTA JARRUVASTUS MOOTTORI Kuva 3.16: Vacon 20:n teholtännät, MI2 MI3 3 Puh Faks

33 asennus vacon 28 3~ (380, 480 V) Moottorlähtö Jarruvastus VERKKOVIRTA MOOTTORI Kuva 3.17: Vacon 20:n teholtännät, MI4 3~ (380, 480 V) Moottorlähtö VERKKOVIRTA Jarruvastus MOOTTORI Kuva 3.18: Vacon 20:n teholtännät, MI5 Pävystys Sähköpost: 3

34 29 vacon asennus Ohjauskaapelont Knntä kaapeln tuk tehokaapelen asennuksen JÄLKEEN. Knntä tämä levy ENNEN tehokaapelen asennusta. Kuva 3.19: Asenna PE-levy ja API-kaapeltuk (MI1 MI3) 3 Puh Faks

35 asennus vacon 30 Knntä kaapeltuk asennuksen JÄLKEEN. Knntä tämä levy ENNEN tehokaapelen asennusta. Kuva 3.20: Asenna PE-levy ja API-kaapeltuk (MI4 MI5) Pävystys Sähköpost: 3

36 31 vacon asennus Kuva 3.21: Avaa kans (MI1 MI3) Kuva 3.22: Avaa kans (MI4 MI5) 3 Puh Faks

37 asennus vacon 32 Ohjauskaapelen krstysmomentt: 0,4 Nm Kuor muovnen kaapelvappa 360 asteen maadotuksessa. Kuva 3.23: Knntä ohjauskaapelt. MI1 MI3. Katso luku 6.2 Kuva 3.24: Knntä ohjauskaapelt. MI4 MI5. Katso luku 6.2 Pävystys Sähköpost: 3

38 33 vacon asennus Vacon 20:n salltut lsäkortt Alla on lueteltu korttpakan salltut lsäkortt: Huomautus: OPT-B1 ja OPT-B4 tukevat van ulkosta vrtalähdettä. Lsäkorttkokoonpanon rakenne: Puh Faks

39 asennus vacon Pävystys Sähköpost: 3

40 35 vacon asennus Kaapeleden ruuvt M4*8 12 kpl Kuva 3.25: MI1-ruuvt M4-8 ruuvt 14 kpl Kuva 3.26: MI2-ruuvt 3 Puh Faks

41 asennus vacon 36 M4-8 ruuvt 10 kpl Kuva 3.27: MI3-ruuvt M4-10 ruuvt 4 kpl M4*9 ruuvt 14 kpl M4*17 ruuvt 6 kpl Kuva 3.28: MI4 MI5-ruuv Pävystys Sähköpost: 3

42 37 vacon asennus Kaapelen ja sulakkeden teknset tedot Käytä kaapeleta, joden lämmönkesto on vähntään +70 C. Kaapelt ja sulakkeet on mtotettava seuraaven taulukoden mukaan. Kaapelen asentamnen ULmääräysten mukaan on seltetty luvussa Sulakkeet tomvat myös kaapelen ylkuormtussuojana. Nämä ohjeet koskevat van tapauksa, jossa on yks moottor ja yks kaapelyhteys taajuusmuuttajalta moottorlle. Pyydä kakssa mussa tapauksssa lsätetoja tehtaalta. EMC-kategora kat. C2 kat. C3 kat. C4 Verkkovrtakaapeltyypt Moottorkaapeltyypt Ohjauskaapeltyypt Taulukko 3.6: Standarden edellyttämät kaapeltyypt. EMC-kategoroden kuvaukset ovat luvussa Kaapeltyypp Kuvaus Vahvavrtakaapel, joka on tarkotettu knteään asennukseen ja käytettävälle verkkojänntteelle. Suojattua kaapela e tarvta. (Suostus: NKCABLES/MCMK ta vastaava.) Vahvavrtakaapel, joka on varustettu konsentrsella suojajohtmella ja sop käytettävälle verkkojänntteelle. (Suostus: NKCABLES/MCMK ta vastaava.) Vahvavrtakaapel, joka on varustettu tvllä, pen-mpedansssella suojavapalla ja sop käytettävälle verkkojänntteelle. (Suostus: NKCABLES /MCCMK, SAB/ÖZCUY-J ta vastaava.) *Standardn mukaan sekä moottorlle että FC-ltännälle vaadtaan 360º:n maadotus Härösuojattu kaapel, joka on varustettu tvllä, pen-mpedansssella 4 suojavapalla (NKCABLES /Jamak, SAB/ÖZCuY-O ta vastaava). Taulukko 3.7: Kaapeltyyppen kuvaukset 3 Puh Faks

43 asennus vacon 38 Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaapelkaapel Moottor- Cu [mm 2 ] Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn./maks.) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjausltn [mm 2 ] Releltn [mm 2 ] MI *2,5+2,5 3*1,5+1,5 1,5 4 1,5 4 0,5 1,5 0,5 1,5 MI *6+6 3*1, ,5 4 1,5 4 0,5 1,5 0,5 1,5 Taulukko 3.8: Vacon 20 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, 115 V, 1~ Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaapelkaapel Moottor- Cu [mm 2 ] Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn./maks.) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjausltn [mm 2 ] Releltn [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5 4 1,5 4 0,5 1,5 0,5 1,5 MI *2,5+2,5 3*1,5+1,5 1,5 4 1,5 4 0,5 1,5 0,5 1,5 MI *6+6 3*1,5+1,5 1,5 6 1,5 6 0,5 1,5 0,5 1,5 Taulukko 3.9: Vacon 20 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, V, 1~ Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaapelkaapel Moottor- Cu [mm 2 ] Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn./maks.) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjausltn [mm 2 ] Releltn [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5 4 1,5 4 0,5 1,5 0,5 1,5 MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5 4 0,5 1,5 0,5 1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5 6 1,5 6 0,5 1,5 0,5 1,5 MI *6+6 3* Cu ,5 1,5 0,5 1,5 40 MI * * ,5 50 Cu/Al 2,5 35 0,5 1,5 0,5 1,5 Taulukko 3.10: Vacon 20 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, V, 3~ Pävystys Sähköpost: 3

44 39 vacon asennus Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaapel Cu [mm 2 ] Moottorkaapel Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn./maks.) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjausltn [mm 2 ] [mm 2 Releltn ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5 4 1,5 4 0,5 1,5 0,5 1,5 MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5 4 1,5 4 0,5 1,5 0,5 1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5 6 1,5 6 0,5 1,5 0,5 1,5 MI *6+6 3* Cu ,5 1,5 0,5 1,5 MI * * ,5 50 Cu / Al 2,5 35 0,5 1,5 0,5 1,5 Taulukko 3.11: Vacon 20 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, V, 3~ Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaapel Cu [mm 2 ] Moottorkaapel Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn./maks.) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjausltn [mm 2 ] Releltn [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5 4 1,5 4 0,5 1,5 0,5 1,5 MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5 4 1,5 4 0,5 1,5 0,5 1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5 6 1,5 6 0,5 1,5 0,5 1,5 Taulukko 3.12: Vacon 20 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, 575 V, 3~ Huomautus: Standardn EN mukaan suojamaadotusjohtmen on oltava vähntään 10 mm 2 Cu ta 16 mm 2 Al. Tosena vahtoehtona vodaan käyttää ylmäärästä suojamaadotusjohdnta, joka on vähntään samankokonen kun alkuperänen johdn, mutta kutenkn mn. 2,5 mm 2 (jos mekaansest suojattu) ta 4 mm 2 (jos mekaansest suojaamaton). 3 Puh Faks

45 asennus vacon Yleset kaapelontsäännöt 1 2 Varmsta ennen asennuksen alottamsta, että mkään taajuusmuuttajan komponentesta e ole jännttenen. Sjota moottorkaapelt rttävän etäälle musta kaapelesta: Vältä moottorkaapelen sjottamsta ptkn samansuuntasn lnjohn muden kaapeleden kanssa. Jos moottorkaapel on yhdensuuntanen muden kaapelen kanssa, moottorkaapeln ja muden kaapelen vähmmäsetäsyys on 0,3 m. Annettua vähmmäsetäsyyttä vodaan soveltaa myös moottorkaapeleden ja muden järjestelmen sgnaalkaapeleden välllä. Mallen MI1 3 moottorkaapelen enmmäsptuus on 30 m. Mallen MI4 ja 5 osalta enmmäsptuus on 50 m. Jos tätä pdempää kaapela käytetään, vrran tarkkuus hekkenee. Moottorkaapeleden tuls rsteytyä muden kaapeleden kanssa 90 asteen kulmassa. 3 Jos kaapeleden erstysvastusmttaukset ovat tarpeen, katso luku Kaapelen kytkemnen: Kuor moottor- ja verkkovrtakaapelt kuvan 3.29 mukasest. Kytke verkkovrta-, moottor- ja ohjauskaapelt lttmnsä. Katso kuvat Huomaa moottorkaapelen ja ohjauskaapelen krstysmomentt, jotka on lmotettu luvussa ja Luvussa on ohjeet kaapeleden asentamsesta UL-määräysten mukasest. Varmsta, että ohjauskaapeln johdot evät ole kosketuksssa latteen sähkösn komponenttehn. Jos käytetään ulkosta jarruvastusta (lsävaruste), kytke sen kaapel slle tarkotettuun lttmeen. Tarksta, että maadotuskaapel on kytketty moottorn ja taajuusmuuttajan lttmn, jossa on merkk. Kytke moottorkaapeln erllnen suojavappa taajuusmuuttajan, moottorn ja syöttökeskuksen maadotuslevyyn. Pävystys Sähköpost: 3

46 41 vacon asennus Moottor- ja vrtakaapelen kuormsptuudet Maadotusjohdn 8mm 8mm 35 mm 20 mm Kuva 3.29: Kaapelen kuormnen Huomautus: 360 asteen maadotus: kuor myös muovnen kaapelvappa. Katso kuvat 3.15, 3.16 ja Kaapelen asentamnen UL-määräysten mukasest UL-määräysten (Underwrters Laboratores) mukaan on käytettävä UL-hyväksyttyä kuparkaapela, jonka lämmönkeston tulee olla vähntään +60/75 C Kaapelonnn ja moottorn erstysvastusmttaukset Nämä mttaukset on suortettava seuraavast, jos epällään moottorn ta kaapelonnn erstyksen olevan vallnen. 1. Moottorkaapeln erstysvastusmttaukset Kytke moottorkaapel rt taajuusmuuttajan lttmstä U/T1, V/T2 ja W/T3 sekä moottorsta. Mttaa moottorkaapeln erstysvastus jokasen vahejohtmen välllä sekä myös jokasen vahejohdon ja maadotusjohdon välllä. Erstysvastuksen tulee olla > 1 MOhm. 2. Verkkovrtakaapeln erstysvastusmttaukset Kytke verkkovrtakaapel rt taajuusmuuttajan lttmstä L1, L2/N ja L3 sekä verkkovrrasta. Mttaa verkkokaapeln erstysvastus jokasen vahejohtmen välllä sekä myös jokasen vahejohdon ja maadotusjohdon välllä. Erstysvastuksen tulee olla > 1 MOhm. 3. Moottorn erstysvastusmttaukset Kytke moottorkaapel rt moottorsta ja avaa moottorn ltäntäkotelossa olevat kytkentäluskat. Mttaa moottorn erstysvastukset jokasesta käämstä erkseen. Mttausjänntteen tulee olla vähntään moottorn nmellsjänntteen suurunen, mutta enntään V. Erstysvastuksen tulee olla > 1 MOhm. 3 Puh Faks

47 käyttöönotto vacon KÄYTTÖÖNOTTO Lue varotukset ja ohjeet luvusta 1 ennen käyttöönottoa. 4.1 Vacon 20:n käyttöönoton vaheet 1 Lue tarkast luvussa 1 olevat turvallsuusohjeet ja noudata ntä. 2 Varmsta asennuksen jälkeen, että: sekä taajuusmuuttaja että moottor ovat kytkettynä maahan. verkkovrta- ja moottorkaapelt ovat luvussa estettyjen vaatmusten mukaset. ohjauskaapelt ovat mahdollsmman etäällä tehokaapelesta (katso luku 3.2.6, vahe 2) ja suojattujen kaapelen härösuojat on kytketty suojamaadotuslttmeen. 3 Tarksta jäähdytyslman laatu ja määrä (luku 3.1.2). 4 Tarksta, että kakk ohjauslttmn kytketyt käy/ses-kytkmet ovat sesasennossa. 5 Kytke taajuusmuuttaja verkkoon. 6 Aseta ryhmän 1 parametrt sovelluksen mukaan. Anakn seuraavat parametrt tuls asettaa: Moottorn nmellsnopeus (par. 1.3) Moottorn nmellsvrta (par. 1.4) Sovellustyypp (par. 17.1) Tarvttavat arvot löytyvät moottorn arvoklvestä. Pävystys Sähköpost: 4

48 43 vacon käyttöönotto Tee käyttökoe lman moottora. Suorta joko koe A ta koe B: A) Ohjaus rvlttmltä: Käännä käy/ses-kytkn käy-asentoon. Muuta taajuusohjetta (potentometr). Tarksta valvontavalkko ja varmsta, että lähtötaajuus muuttuu taajuusohjeen muutoksen mukaan. Käännä käy/ses-kytkn ses-asentoon. B) Ohjaus paneelsta: Valtse paneel ohjauspakaks parametrlla 2.1. Vot srtyä paneelohjaukseen myös panamalla Loc/Rem-panketta ta valtsemalla pakallsen ohjauksen parametrlla 2.5. Pana paneeln käynnstyspanketta. Tarksta valvontavalkko ja varmsta, että lähtötaajuuden arvo muuttuu taajuusohjeen muutoksen mukaan. Pana paneeln pysäytyspanketta. Jos mahdollsta, suorta kuormttamattomana tehtävät kokeet nn, että moottor e ole kytkettynä prosessn. Jos tämä e ole mahdollsta, varmsta jokasen kokeen turvallsuus ennen sen suorttamsta. Ilmota työtoverelles kokesta. Kytke syöttöjännte pos ja odota latteen pysähtymstä. Ltä moottorkaapel moottorn ja taajuusmuuttajan moottorlttmn. Varmsta, että kakk käy/ses-kytkmet ovat ses-asennossa. Kytke verkkovrta päälle. Tosta koe 7A ta 7B. Suorta tunnstusajo (katso par. 1.18), varsnkn jos sovellus vaat suurta käynnstysmomentta ta suurta momentta mutta pentä nopeutta. Kytke moottor prosessn (jos kuormttamaton koe tehtn lman, että moottor ol kytkettynä). Varmsta ennen kokeden suorttamsta, että ne vodaan tehdä turvallsest. Ilmota työtoverelles kokesta. Tosta test 7A ta 7B. 4 Puh Faks

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 2 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS vacon 1 Doc.: DPD844F1 Julkaisu: Elokuu 214 Sw tiedosto: FW17V1.vcx Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 2 -taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA!

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA! 1 vacon turvallisuus Tässä pikaoppaassa kuvataan keskeiset vaiheet Vacon 10-taajuusmuuttajasi asentamiseksi ja perusasetusten määrittämiseksi. Lataa ja lue Vacon 10:n täydellinen käyttäjän käsikirja ennen

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot