HR Lyhyt kuvaus. 1. Toimituksen laajuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HR92. 2. Lyhyt kuvaus. 1. Toimituksen laajuus"

Transkriptio

1 2. Lyhyt kuvaus HR92 Langaton lämpöpattern säädn Honeywell HR92 on muotolultaan modern elektronnen lämpöpattern säädn. Taajuudella 868 MHz tapahtuvan langattoman tedonsrron ansosta lämpöpattern säädn vodaan yhdstää vavattomast esm. evohomen kaltasn järjestelmn huoneen lämpötlan säätämseks. Käyttäjäystävällnen Suur taustavalolla varustettu, säädettävä näyttö. Tetojen näyttö sekä symbolen että tekstn muodossa. Parametreja vodaan säätää ykslöllsest. Lämpötlan manuaalnen muuttamnen seuraavaan kytkentäpsteeseen saakka koska tahansa mahdollsta. Asennus Lämpöpattern säädn sop ylesmpn patterventtlehn M3 x,5. Muta adaptereta saatavana lsävarustena. Ulkonen kkunakontakt vodaan lttää lsävarusteena. Energansäästötomnnot Ikkunatomnnon avulla patterventtl sulkeutuu tuuletettaessa. Ulkosta kkunakontakta käytettäessä patterventtl sulkeutuu kkunan avaamsen yhteydessä.. Tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 2 VARO Vrhetomntojen vaara! ffkäytä lämpöpattern säädntä anoastaan käyttöohjeen mukasella tavalla. ffälä anna lasten lekkä lämpöpattern säätmellä. 3 4 Lämpöpattern säädn venttln kannalla M3 x,5; parstot ssältyvät tomtukseen 2 Näyttöpdke 3 Venttladapter, tyypp Danfoss RA 4 Ruuvt lämpöpattern säätmen ja parstolokeron knnttämseks VAROITUS Tukehtumsvaara! ffpdä lapset lotolla pakkausmateraalesta. FI

2 3. Latteen ylesnäkymä Radosgnaalnäyttö Käyttöelementt ja näyttö Näyttö 5 sgnal 3 sgnal sgnal Merktys Kentän vomakkuus erttän hyvä Kentän vomakkuus hyvä Kentän vomakkuus hekko 6 4. Asennus Ilmasee, että huoneen ohjelämpötlaa on muutettu käsn 2 Käytön luktus 3 Parston tla 4 Lämpötlan näyttö / Parametrtedot 5 Tekstnäyttö, 9 merkkä 6 Info-panke huoneen (vyöhyke)tetojen näyttämseks, tomntopanke yhdstämstä ja parametronta varten 7 Säätöpyörä 8 Radosgnaal (kentän vomakkuus) 9 Radovestntänäyttö Radovestnnän vrhe Parstonäyttö Parston tla Merktys Parstot täynnä Parstot puoltäynnä 7 Käyttövalms kolmessa vaheessa: Lata parstot pakalleen ja aseta kel Muodosta radoyhteys Asenna lämpöpattern säädn VALMIS Parston asettamnen pakalleen/vahtamnen Lämpöpattern säädn on asetettu seuraavan parstotyypn kanssa käytettäväks: 2 Mgnon-parstoa,5 V; tyypp LR6, AA, AM3 Vahtoehtosest vot käyttää myös seuraava parstoja/ akkuja: Ltum,5 V; tyypp LR6, AA, AM3 NMH,2 V; tyypp LR6, AA,AM3 Käytettäessä ltum- ta NMH-parstoja on parametr 9 sopeutettava vastaavalla tavalla, katso kappale 5. Vahda parstot ana parettan. Kun parstot ovat lan hekot, lämpöpattern säädn avaa patterventtln kokonaan. Parstojen vahtamsen jälkeen late muodostaa jälleen automaattsest yhteyden keskusohjauslatteeseen. Parstot on pan vahdettava Vlkkuva näyttö: parstot ovat tyhjät ja ne on vahdettava 2

3 Kelen valntamahdollsuus näytetään anoastaan ensmmäsen käyttöönoton yhteydessä. Uusen Mgnon-parstojen käyttökä on n. 2 vuotta. Parstot on vahdettava symboln vlkkuessa. Kakk asetukset pysyvät ennallaan parstojen vahdon yhteydessä. VAROITUS Räjähdysvaara! ffälä mllonkaan lataa parstoja. ffälä okosulje parstoja ta hetä ntä tuleen. ffhävtä vanhat parstot ympärstöystävällsellä tavalla Irrota säätöpyörä. Ota tätä varten knn latteen alla olevasta lovesta. 2. Irrota parstolokeron varmstusruuvt, jos snä on sellaset. 3. Vapauta luktus ja käännä parstojous ylös. Nyt pääset käsks parstolokeroon. 4. Aseta parstot lokeroon. Huomaa okea napasuus "+" ja " ". 5. Käännä parstojous alas ja anna sen napsahtaa pakalleen. 6. Lsävaruste: knntä parstojous varmstusruuvella parstojen suojaamseks varkaudelta. 7. Aseta säätöpyörä takasn pakalleen. Näytöllä näytetään hetken akaa ohjelmstoverson numero ja sen jälkeen kel englsh. 8. Valtse tarvttaessa säätöpyörällä tonen kel. 9. Vahvsta valttu kel pankkeella Radoyhteyden muodostamnen Lämpöpattern säädn HR92 kommunko keskusohjauslatteen kanssa radotaajuudella 868 MHz. Tätä varten on ensn muodostettava yhteys HR92- säätmen ja keskusohjauslatteen vällle. Tomenpdettä kutsutaan nmellä KYTKEMINEN (yhdstämnen). Eskonfgurodut latteet on kytketty jo tehtaalla. Jos kytkemstä e ole velä suortettu, näytetään pankkeen panamsen jälkeen lmotus e sgn. Kytkemnen on ensn aktvotava HR92-säätmestä radosgnaaln vastaanottamseks. Tämän jälkeen kytkemnen on aktvotava keskusohjauslatteesta. Lsätetoa kytkemsestä saat keskusohjauslatteen käyttöohjeesta. Kytkemsen aktvont HR92-säätmestä Suorta lämpöpattern säätmen kytkemnen lähellä lopullsta asennuspakkaa.. Pana lyhyest panketta. e sgn lmestyy näytölle. 2. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunta. kytke lmestyy näytölle. 3. Pana lyhyest panketta. kytke lmestyy näytölle ja radoyhteyden symbol tulee näkyvn. Kytkemsen aktvont keskusohjauslatteesta fkytkemsen f aktvont keskusohjauslatteesta: katso vastaava käyttöohje. 3

4 HR92-säätmen kytkemnen Kytkemsen ollessa käynnssä näytöllä vlkkuu radoyhteyden symbol. Kun kytkemnen on suortettu onnstuneest, näytölle lmestyy ok. Sen jälkeen näkyvn tulee päänäyttö. Kun näytöllä näkyy sync, lämpöpattern säätmen tedot synkronodaan keskusohjauslatteen kanssa. HR92 vastaanottaa tedot keskusohjauslatteelta. Synkronont vo kestää jopa 4 mnuutta. Sen jälkeen HR92-säätmessä näytetään huoneen ajankohtanen ohjelämpötla. Jo KYTKEMINEN e onnstu, se päätetään n. mnuutn kuluttua. Jos haluat keskeyttää KYTKEMISEN: valtse säätöpyörällä Postu ja vahvsta pankkeella. Jos keskusohjauslatteella on tarkotus ohjata useampa samassa huoneessa (alueella) oleva HR92- lämpöpattern säätmä, vodaan KYTKEMINEN aktvoda yhtä akaa kakssa lämpöpattern säätmssä. Tällön KYTKEMINEN on suortettava anoastaan yhden kerran. Kytkemsen epäonnstumnen / rttämätön tedonsrto Kytkemnen on epäonnstunut, kun radoyhteyden symbol sammuu ja näytölle lmestyy e kytke. Tedonsrto on mahdollsest ollut rttämätön. Tähän vovat olla syynä metallesneet ta muut radolatteet. fvarmsta, f että latteen ja muden radolatteden, kuten langattomen kuulokkeden ta langattomen puhelmen, välllä on vähntään m etäsyys. fvarmsta, f että latteen ja metallesneden välllä on rttävä etäsyys. fjos f radohärötä e saada korjattua, valtse ohjauslatteelle tonen sjantpakka ja tosta kytkemnen. HR92-säätmen kytkennän postamnen. Pana lyhyest panketta. 2. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunta. 3. Valtse säätöpyörällä kytke ja pdä panketta panettuna nn kauan, että näytöllä näkyy puhd. Kytkentä on deaktvotu. Radosgnaaltest. Pana lyhyest panketta. 2. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunta. 3. Valtse säätöpyörällä rf test ja vahvsta pankkeella. Näytölle lmestyy test (vlkkuu). test Lämpöpattern säädn on valms vastaanottamaan sgnaaleja keskusohjauslatteelta. Lsätetoa radosgnaalteststä saat keskusohjauslatteen käyttöohjeesta. Jos late kykenee vastaanottamaan radosgnaaleja, kentän vomakkuus näytetään sekä palkkena että lukuna. 5 sgnaal 5 palkka Kentän vomakkuus erttän hyvä 3 palkka Kentän vomakkuus hyvä palkka Kentän vomakkuus hekko Radosgnaaltest 2-suuntasella tedonsrrolla varustetulla ohjauslattella Jos ohjauslate kykenee sekä lähettämään että vastaanottamaan tetoja (kakssuuntanen tedonsrto), kuten esm. evotouch, kentän vomakkuus vodaan kysyä suoraan lämpöpattern säätmestä keskusohjauslatteen radosgnaaltestä aktvomatta.. Pana lyhyest panketta. 2. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunta. 3. Valtse säätöpyörällä rf test ja vahvsta pankkeella. Näytölle lmestyy test (vlkkuu). 4. Pana panketta uudelleen. Jos late kykenee vastaanottamaan radosgnaaleja, kentän vomakkuus näytetään sekä palkkena että lukuna. 4

5 Radosgnaaltestn keskeyttämnen Test päättyy automaattsest n. mnuutn kuluttua. ta fvaltse f säätöpyörällä postu ja vahvsta pankkeella. Radovestnnän vrhe Jos huutomerkk ja radoyhteyden symbol vlkkuvat normaalkäytössä, on radovestnnässä tapahtunut vrhe. HR92- lämpöpattern säätmen huoneen ohjelämpötlaks vahtuu automaattsest 2 C. fmuodosta f radoyhteys keskusohjauslatteeseen uudelleen, katso myös kappale 7. Lämpöpattern säätmen asennus Lämpöpattern säädn vodaan asentaa vavattomast kakkn normaalehn patterventtlehn, jossa on M3 x,5 -ltäntä, aheuttamatta lkaa ta vesläkkä. Adaptern valnta Lämpöpattern säädn sop normaalehn M3 x,5 -patterventtlehn. Tettyjä venttltyyppejä varten vaadtaan adaptera.. Tarkasta, tarvtsetko adaptera ja valtse tarvttaessa sopva adapter. Tuote Kuva Adapter Venttlt M3 x,5 Honeywell- Braukmann, MNG, Hemeer, Oventrop, TA Danfoss RA E vaadta Ssältyy Danfoss RAV * VAROITUS Lämpöpattern säätmen vaurotumnen okosulun seurauksena kostessa ja märssä olosuhtessa! ffasenna lämpöpattern säädn anoastaan kuvn, suljettuhn ssätlohn. ffsuojaa lämpöpattern säädn kosteudelta, vedeltä, pölyltä, suoralta aurngonvalolta ja vomakkalta lämpölähteltä. Danfoss RAVL * Vanha termostaattpään rrotus 2. * tlattavssa nmellä EVA-Danfoss 2. Työnnä adapter patterventtln ja kerrä, kunnes adapter napsahtaa selkeäst pakalleen. 3. Krstä adapter tarvttaessa ruuvlla... Kerrä vanhaa termostaattpäätä vasemmalle vasteeseen saakka ja rrota sen knntys. 2. Irrota vanha termostaattpää patterventtlstä. 5

6 Venttln kannan asennus b a 3. Luktse lämpöpattern säädn pääteasentoon. Työnnä tätä varten lusta suuntaan. Non mnuutn kuluttua näyttöön lmestyy tekst cycl (tsetest). Tämän jälkeen lämpöpattern säädn srtyy normaaltlaan. 225 C. Irrota venttln kanta lämpöpattersta. Työnnä tätä varten lusta suuntaan. Lämpöpattern säädn tom anoastaan, kun se on lukttu asanmukasest pääteasentoon. 3. VALMIS! Lämpöpattern säädn säätää nyt huoneenlämpötlaa keskusohjauslatteen asetusten mukasest Kerrä venttln kannan säätöpyörää vastapävään vasteeseen ast. 3. Aseta venttln kanta patterventtln ta adaptern ja krstä käsn (lman työkaluja!). Lämpöpattern säätmen varmstamnen Lämpöpattern säädn ja parstot vodaan varmstaa varkautta vastaan tomtukseen ssältyvllä ruuvella. Lämpöpattern säätmen asettamnen pakalleen Varmsta, että lämpöpattern säätmen lust on aukasennossa. 2. Aseta lämpöpattern säädn sllä tavon venttln kannalle, että sen hammastus napsahtaa pakalleen, ekä ole enää näkyvssä. 6

7 Näytön asennon säätämnen Lämpöpattern säätmen näyttöä vodaan kallstaa er kulmn (, 2, 3, 4 ) luettavuuden parantamseks. 4 :n kallstus vodaan asettaa tomtukseen ssältyvän näyttötelneen avulla.. 2. Asennus. Nosta näyttöä ja käännä haluttuun kaltevuuteen. 2. Kallsta halutessas näyttöä 4 ja työnnä näyttötelne yläkautta näytön ja kotelon väln, kunnes se napsahtaa pakalleen. Irrottamnen fpana f näyttötelnettä taaksepän ja nosta se rt. Ulkosen kkunakontaktn lttämnen Lämpöpattern säätmeen HR92 vodaan lttää potentaalvapaa ulkonen kkunakontakt HCA3. Ulkosen kkunakontaktn lttämseen vaadtaan kaapela ACS9. Mnpstoke Mcro B / avomet päät ptuus 2 m e ssälly tomtukseen Käyttö kkunakontaktn kanssa Ikkunakontakt aukeaa kkunan avaamsen yhteydessä ja patterventtl sulkeutuu. Kun kkuna suljetaan jälleen, lämpöpattern säädn jatkaa taas normaala tomntaansa. Pakkassuojatomnto takaa, että patterventtl aukeaa lämpötlan laskessa alle 5 C:seen. Kun kaapelotu kkunakontakt postetaan, parametrn arvoks on muutettava ta, katso kappale 5. Kaapelltäntä fltä f kaapel ACS9 seuraavalla tavalla kkunakontaktn HCA3: ACS9 valkonen musta GND vhreä Kaapeln yhdstämnen lämpöpattern säätmeen HR Irrota lämpöpattern säätmen svulla oleva suojus. 2. Työnnä kaapel ACS9 lämpöpattern säätmeen HR92. Lämpöpattern säädn tunnstaa ltetyn kkunakontaktn automaattsest. 7

8 5. Perusasetukset Ylesnäkymä Latteen 2:ta perusasetusta (parametra) vo mukauttaa tarvttaessa. Tehdasasetuksssa on harmaa tausta. Tähdellä * merkttyjä parametreja kuvataan seuraavassa tarkemmn. Par. Aset. Merktys Kelasetus Englant Saksa Tanska Ruots Norja Suom Taustavalo * pos päältä aktvotu Ikkunatomnnon kesto * Ikkunatomnto e aktvnen Venttl aukeaa vmestään 3 mnuutn kuluttua Venttl aukeaa vmestään 9 mnuutn kuluttua Ikkunatomnnon herkkyys huoneenlämpötlan laskessa *.2 (herkkä) 2. (vähemmän herkkä) Tehdasasetus:.4 Ikkunatomnnon herkkyys huoneenlämpötlan noustessa *. (herkkä) 2. (vähemmän herkkä) Tehdasasetus:.2 Iskun ptuuden asetus * Vako skunptuus Täys skunptuus Lämpötlan näyttö ruudulla * asetettu/ohjelmotu lämpötla (ohjelämpötla) mtattu huoneenlämpötla Lämpötlapokkeama * Lämpöpattern säätmen ja huoneessa mtattujen lämpötlojen mukauttamseks Tehdasasetus: C Par. Aset. Merktys Parstotyypp Alkaal Ltum NMH (akku ladattavssa) Venttln asennon näyttö * e venttln asennon näyttöä lyhytakanen venttln asennon näyttö Ikkunatomnnon tunnstus * Pos (e kkunatomntoa) Auto (parametren 3-5 mukasest) Kaapelotu (potentaalvapaan kkunakoskettmen kanssa) Palautus tehdasasetuksn e palautusta (reset) Palautus Kytkentä sälytetään. Postu Parametren muuttamnen. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunnn ajan, kunnes parametr alkaa vlkkua (vasemmanpuolenen numero). language Okeanpuolenen numero lmasee ajankohtasen asetuksen. Parametr näytetään lsäks myös tekstmuodossa. Esm. näyttölmotus merktsee parametra (kel), jossa on asetuksena (Englsh). 2. Valtse haluamas parametr (vasen numero) säätöpyörällä. 3. Pana panketta parametrn muokkaamseks. Parametrn ajankohtanen asetus alkaa vlkkua (okeanpuolenen numero). 4. Valtse säätöpyörällä haluamas asetus (okeanpuolenen numero) ja vahvsta panamalla. Juur muokattu parametr vlkkuu (vasemmanpuolenen numero). 5. Tosta vaheet 2-4 muden parametren osalta. 6. Postuakses valkosta valtse säätöpyörällä postu ja vahvsta pankkeella. 8

9 Parametren kuvaus Parametr 2 Taustavalo Näytössä on taustavalo, joka helpottaa tetojen lukemsta. Taustavalo kytkeytyy päälle, kun säätöpyörää lkutetaan ta jotan panketta panetaan. Parstojen säästämseks taustavalo kytkeytyy pos päältä, jos lämpöpattern säätmelle e tehdä mtään tomenptetä n. 7 sekuntn. Parametrt 3-5 Ikkunatomnto Lämpöpattern säädn sulkee patterventtln energan säästämseks, jos avaat kkunan ja lämpötla laskee vomakkaast sen johdosta. Kun suljet kkunan ja lämpötla nousee stä johtuen, lämpöpattern säädn avaa patterventtln jälleen. Kun kkunatomnnon kesto on kulunut loppuun (tehdasasetus: 3 mnuutta), säädn säätää lämpötlan takasn huoneen ajankohtaseen ohjelämpötlaan Pakkassuoja on taattuna kkunatomnnon ollessa päällä. Parametr 6 Iskun ptuus Lämpöpattern säädn tom tehdasasetusten mukasest optmaalsella venttln skunptuudella. Jos haluat hyödyntää koko venttln skunptuuden ta venttl e aukea täysn, vot valta täyden skunptuuden. Parametr 7 Lämpötlan näyttö ruudulla Tehdasasetusten mukasest näytöllä näytetään huoneen ohjelämpötla. Asetuksen "mtattu lämpötla" mukasest näyttöruudulla näytetään mtattu huoneenlämpötla. Asetettuun lämpötlaan vodaan vahtaa säätöpyörää kääntämällä ta panketta panamalla. Nän lämpötla vodaan asettaa tarvttaessa uudelleen. Non 3 sekunnn kuluttua näyttöruudun lämpötlaks vahtuu jälleen mtattu lämpötla. Lämpöpattern lämpövakutuksesta johtuen lämpöpattern säätmessä näytetty "mtattu lämpötla" saattaa poketa muualla huoneessa mtatusta lämpötlasta. Parametr 8 Lämpötlapokkeama Koska lämpöpattern säädn mttaa lämpötlan lämpöpattern läheltä, on mahdollsta, että lämpötla pokkeaa muualla huoneessa mtatusta lämpötlasta. Jos huoneen lämpötlaks mtataan esm. 2 C, ja lämpöpattern luota 2, C, vodaan kysenen lämpövakutus tasata, C:n pokkeama-arvon avulla. Parametr Venttln asennon näyttö Kun tämä parametr on aktvotuna (asetus ""), näyttöruudulla näytetään vähän akaa venttln laskettu asento ( % avattu). N. 3 mnuutn kuluttua näkyvn tulee jälleen päänäyttö. Jos haluat palata välttömäst takasn päänäyttöön, valtse postu ja pana panketta. Parametr Ikkunatomnnon tunnstus Ikkunakontaktn lttämsen yhteydessä parametrn arvoks asetetaan automaattsest "2" (kaapelotu). Ikkunakontakt ohjaa kkunatomntoa. Mkäl kkunakontakt e ole ltettynä, on valttuna oltava asetus "" ta "". 6. Muut tomnnot Huoneenlämpötlan ohjearvon muuttamnen käsn Huoneenlämpötlan ohjearvoa vodaan muuttaa koska tahansa säätöpyörällä. Muutettu huoneenlämpötlan ohjearvo on vomassa seuraavaan kytkentäpsteeseen ast. Symbol lmasee, että lämpötlaa on muutettu käsn. Symbol sammuu seuraavan kytkentäpsteen kohdalla. Jos säätöpyörää käännetään nn kauan vastapävään, että näytölle lmestyy off, venttl suljetaan pysyväst. Tällä asetuksella keskusohjauslatteen akaohjelma e enää ole aktvotuna kysesellä lämpöpattern säätmellä. Pakkassuoja on kutenkn taattuna, mkäl lämmtys on päällekytkettynä. 9

10 Huoneen nmen näyttö Jos keskusohjauslate kykenee srtämään huoneen nmen (alueen nm), kuten esm. evotouch, huoneen nm näytetään lämpöpattern säätmessä (kork. 9 merkkä). fpana f panketta. Huoneen nm (alueen nm) näytetään lyhyest näytöllä. 7. Apua ongelmatapauksn Vrhetaulukko Ongelma/ näyttölmotus Syy Korjaustomenpteet vlkkuu Parstot tyhjät. Vahda parstot. Automaattset valvontatomnnot Ikkunatomnto Jos avaat kkunan ja lämpötla laskee sen johdosta, lämpöpattern säädn sulkee patterventtln energan säästämseks. Näytölle lmestyy kkuna. Kun lämpötla nousee jälleen, kutenkn vmestään asetetun ajan kuluttua (tehdasasetus: 3 mnuutta), lämpöpattern säädn avaa jälleen patterventtln. Vot myös avata patterventtln akasemmn kääntämällä säätöpyörää. Lämpöpattern säätmen reagontherkkyyttä lämpötlan laskemseen ja nousemseen vodaan säätää, katso kappale 5, parametrt 3-5. Ikkunakontaktn ollessa ltettynä kkunatomnto reago suoraan kkunan avaamseen ja sulkemseen, katso parametr. Venttlsuojaus Jos lämpöpattern venttlä e ole avattu kertaakaan täydellsest 2 vkkoon, järjestelmä suorttaa tsetestn (pakotettu avaus). Lämpöpattern säädn avaa seuraavana maanantana (tehdasasetus) lyhyeks akaa patterventtln sen jumutumsen estämseks. Näytölle lmestyy cycl. Pakkassuoja Jos lämpötla laskee alle 5 C:n, lämpöpattern säädn avaa patterventtln nn ptkäks akaa, että lämpötla nousee jälleen 6 C:seen. Nän estetään pattern jäätymnen. Näytölle lmestyy frost. Lämpöpatter e saa olla possa päältä, muuton lämpöpattern säädn e pysty suorttamaan pakkassuojatomntoa. Symbolt vlkkuvat no sync e sensor e2 venttl Lämpöpatter e jäähdy Moottor e lku HR92 e ota keskusohjauslatteen lämpötlanmuutoksa käyttöön E radovestntää Radoyhteys katkennut Ohjauslatteen CM927/DT92 parametreja e ole asetettu Late vallnen. Moottor e vo lkkua Lämpöpattern venttl e sulkeudu täysn Venttln kanta e lukttu Venttl pysyväst suljettu, näytöllä näkyy off Tarkasta HR92- säätmen ja keskusohjauslatteen välnen radoyhteys (radosgnaaltest). Tosta kytkemnen. Tarkasta keskusohjauslatteen ja HR92 -säätmen jänntteensyöttö. Tarkasta radoyhteys Ohjauslate CM927: aseta parametr 8:SU. Ohjauslate DT92: aseta parametr SU (katso vastaava käyttöohje). Vahda late. Tarkasta asennus, posta mahdollnen lka. Tarkasta asennus, aseta tarvttaessa täys skunptuus (parametr 6). Aseta lust asentoon. Aseta huoneenlämpötla säätöpyörällä haluttuun arvoon. HR92 suorttaa jälleen keskusohjauslatteen seuraavan kytkentäkomennon.

11 Hätäkäyttö parstojen ollessa tyhjät. Vapauta lämpöpattern säätmen luktus. Työnnä tätä varten lämpöpattern säätmen lusta suuntaan. 2. Irrota lämpöpattern säädn venttln kannasta. 3. Käytä patterventtlä käsn venttln kannan säätöpyörästä. + Tehdasasetusten palauttamnen. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunnn ajan, kunnes parametr alkaa vlkkua (vasemmanpuolenen numero). 2. Valtse säätöpyörällä parametr 2 (vasemmanpuolenen numero) ja asetus (okeanpuolenen numero). 3. Pana tehdasasetusten palauttamseks. Kytkentä sälytetään. 4. Palaa takasn normaalkäyttöön panamalla Postu. 9. Hävtys Lämpöpattern säädn on hävtettävä sähkö- ja elektronkkalateromua koskevan WEEE-drektvn 22/96/EY mukasest. fftomta tuote ja late vastaavaan kerrätyskeskukseen. ffälä hävtä tuotetta kottalousjätteen mukana. ffälä polta tuotetta.. Vaatmustenmukasuusvakuutus Honeywell vakuuttaa täten että HR92 tyyppnen late on drektvn 999/5/EY oleellsten vaatmusten ja stä koskeven drektvn muden ehtojen mukanen. 8. Teknset tedot Tyypp Suojausluokka Radovestntä Verkkojännte HR92 IP3 Ltäntä lämpöpattern M3 x,5 Ympärstön lämpötla 5 C Mtat Ympärstön olosuhteet Ilmankosteus ISM (868, 87, MHz) RX, luokka 2 Ulottuma: tyypllsest 3 meträ asunrakennuksssa Parstotyypp LR6, AA, AM3 Mgnon: 2 x,5 V Ltum: 2 x,5 V NMH: 2 x,2 V 96 x 54 x 6 mm Soveltuu asuntlohn, myymälä- ja lketlohn sekä penyrtyksn 9 % suht. kosteus

12 . Kytkemnen ja radosgnaaltest Ylesnäkymä Pana lyhyest panketta Näyttö: Huoneen tedot Pdä panketta panettuna n. 5 sekunta kytke rf test postu Panke Pdä panketta panettuna, kunnes Panke Panke kytke test vlkkuu Takasn vakonäyttöön ok puhd. Panke * Radosgnaal ohjauslatteelta Takasn vakonäyttöön Kentän vomakkuuden näyttö postu Panke Takasn vakonäyttöön Säätöpyörän kääntämnen okealle * Anoastaan kakssuuntasella tedonsrrolla varustetussa ohjauslattessa, esm. evotouch. Valmstuttaja ja tlaaja: Envronmental and Combuston Controls Dvson -lketomnta-alue, Honeywell Technologes Sàrl, Rolle, Z. A. La Pèce 6, Svets, jota edustaa: Honeywell Oy Metsännedonkuja 2 23 Espo Puheln Okeus tuotteen parantamseen tähtäävn teknsn muutoksn pdätetään B

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus . Lyhyt kuvaus TheraPro HR9 Elektronnen lämpöpattern säädn. tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 4 Elektronsen lämpöpattern säätmen avulla vot säätää huoneenlämpötlan

Lisätiedot

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Verkkovdeopalveln f Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Ssällysluettelo f 3 Ssällysluettelo 1 Aluks 7 1.1 Tetoja tästä oppaasta 7 1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt 7 1.3 Käyttötarkotus 7

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike Suom USER GUIDE YLEISKATSAUS LATAAMINEN KIINNITTÄMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN TIETOJEN SYNKRONOINTI NÄYTTÖTILAT AKTIIVISUUSMITTARI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET TEKNISET TIEDOT 6 8 10 12 16 18 20 21 22

Lisätiedot

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 2-suuntanen langaton murtohälytnjärjestelmä v1.0 Asennusohje Mallt: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Yhdessä WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-suuntaset näppämstöt TELEPERMIT These DSC Securty

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

Nord-Lock Lukitusaluslevyt

Nord-Lock Lukitusaluslevyt FINNISH SUOMI Nord-Lock Luktusaluslevyt Tuotetedot Hyväks havattu alkuperänen Nord-Lock Group alott tomntansa vuonna 1982 ja stä lähten olemme pyrkneet luomaan maalman tehokkamman ruuvltosten luktusjärjestelmän.

Lisätiedot

Uuden opettajan opas

Uuden opettajan opas Uuden opettajan opas Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 5 6/2015 Meyer telakkayhtön vuotunen alhankntojen arvo 2 mljarda euroa Merteollsuusuudessa nyt hyvää mennkä s. 20 23 Varvsbolaget Meyers årlga

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta AIKA- IKÄ- JA KOHORTTIVAIKUTUKSET KOTITALOUKSIEN RAHOITUSVARALLISUUDEN RAKENTEISIIN SUOMESSA VUOSINA 1994 2004 Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Maalskuu

Lisätiedot

LOGISTIIKKA. Teollisuus ja Työnantajat

LOGISTIIKKA. Teollisuus ja Työnantajat LOGISTIIKKA syksy 2003 Teollsuus ja Työnantajat Mnstertyöryhmä valmstelee lkenneväyläpoltkkaa Marco Polo -apurahat haussa nyt EU:n tullkoodeksehdotus laahaa USA:n jäljessä TÄSSÄ NUMEROSSA: Kotmaan asat...

Lisätiedot

sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com

sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com Käyttöohje sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com Maahantuoja: Lumenor Oy, Ristipellontie 10, 00390 Helsinki puh.0400-816 177 Sonoro Help: 0400-816

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asukas on täällä. NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Työttömen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnta käynnsty Nokalla reppaast Kunten vastuu työmarkknatuen kustannukssta kasvaa vuoden 2015 alusta.

Lisätiedot

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 7 8/2015 Tere tulemast puol vuossataa lavalkennettä Hk Tallnna Tallnnan satamassa hukeat matkustajamäärät s. 20 23 Tere tulemast men nu börjar

Lisätiedot

SmartStart. Käyttö - ja asennusohje. www.defa.com

SmartStart. Käyttö - ja asennusohje. www.defa.com SmartStart Käyttö - ja asennusohje www.defa.com SISÄLLYS SMARTSTART 3 YLEISESTI KÄYTTÖOHJEESTA 3 TOIMINTOPERIAATE 4 NÄYTTÖ 4 SYMBOLIT 5 NÄYTÖN PÄÄKUVAT 6 ASETUKSET 7 KELLO 7 PÄIVÄMÄÄRÄ 7 TEHDASASETUKSET

Lisätiedot

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussmulont ja herkkyysanalyys Pekka Nettaanmäk Osmo Schroderus Jyväskylän ylopsto Tetoteknkan latos 2010 1 2 Tvstelmä Raportn tarkotuksena on esttää pelkstetyn matemaattsen

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Konferenssi Mikrofoni DC-10 Suomi

Konferenssi Mikrofoni DC-10 Suomi Comfort Digisystem Käyttöohje Konferenssi Mikrofoni DC-10 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Comfort Digisystemin esittely 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement) 3 Toiminnot Conference Microphone

Lisätiedot