HR Lyhyt kuvaus. 1. Toimituksen laajuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HR92. 2. Lyhyt kuvaus. 1. Toimituksen laajuus"

Transkriptio

1 2. Lyhyt kuvaus HR92 Langaton lämpöpattern säädn Honeywell HR92 on muotolultaan modern elektronnen lämpöpattern säädn. Taajuudella 868 MHz tapahtuvan langattoman tedonsrron ansosta lämpöpattern säädn vodaan yhdstää vavattomast esm. evohomen kaltasn järjestelmn huoneen lämpötlan säätämseks. Käyttäjäystävällnen Suur taustavalolla varustettu, säädettävä näyttö. Tetojen näyttö sekä symbolen että tekstn muodossa. Parametreja vodaan säätää ykslöllsest. Lämpötlan manuaalnen muuttamnen seuraavaan kytkentäpsteeseen saakka koska tahansa mahdollsta. Asennus Lämpöpattern säädn sop ylesmpn patterventtlehn M3 x,5. Muta adaptereta saatavana lsävarustena. Ulkonen kkunakontakt vodaan lttää lsävarusteena. Energansäästötomnnot Ikkunatomnnon avulla patterventtl sulkeutuu tuuletettaessa. Ulkosta kkunakontakta käytettäessä patterventtl sulkeutuu kkunan avaamsen yhteydessä.. Tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 2 VARO Vrhetomntojen vaara! ffkäytä lämpöpattern säädntä anoastaan käyttöohjeen mukasella tavalla. ffälä anna lasten lekkä lämpöpattern säätmellä. 3 4 Lämpöpattern säädn venttln kannalla M3 x,5; parstot ssältyvät tomtukseen 2 Näyttöpdke 3 Venttladapter, tyypp Danfoss RA 4 Ruuvt lämpöpattern säätmen ja parstolokeron knnttämseks VAROITUS Tukehtumsvaara! ffpdä lapset lotolla pakkausmateraalesta. FI

2 3. Latteen ylesnäkymä Radosgnaalnäyttö Käyttöelementt ja näyttö Näyttö 5 sgnal 3 sgnal sgnal Merktys Kentän vomakkuus erttän hyvä Kentän vomakkuus hyvä Kentän vomakkuus hekko 6 4. Asennus Ilmasee, että huoneen ohjelämpötlaa on muutettu käsn 2 Käytön luktus 3 Parston tla 4 Lämpötlan näyttö / Parametrtedot 5 Tekstnäyttö, 9 merkkä 6 Info-panke huoneen (vyöhyke)tetojen näyttämseks, tomntopanke yhdstämstä ja parametronta varten 7 Säätöpyörä 8 Radosgnaal (kentän vomakkuus) 9 Radovestntänäyttö Radovestnnän vrhe Parstonäyttö Parston tla Merktys Parstot täynnä Parstot puoltäynnä 7 Käyttövalms kolmessa vaheessa: Lata parstot pakalleen ja aseta kel Muodosta radoyhteys Asenna lämpöpattern säädn VALMIS Parston asettamnen pakalleen/vahtamnen Lämpöpattern säädn on asetettu seuraavan parstotyypn kanssa käytettäväks: 2 Mgnon-parstoa,5 V; tyypp LR6, AA, AM3 Vahtoehtosest vot käyttää myös seuraava parstoja/ akkuja: Ltum,5 V; tyypp LR6, AA, AM3 NMH,2 V; tyypp LR6, AA,AM3 Käytettäessä ltum- ta NMH-parstoja on parametr 9 sopeutettava vastaavalla tavalla, katso kappale 5. Vahda parstot ana parettan. Kun parstot ovat lan hekot, lämpöpattern säädn avaa patterventtln kokonaan. Parstojen vahtamsen jälkeen late muodostaa jälleen automaattsest yhteyden keskusohjauslatteeseen. Parstot on pan vahdettava Vlkkuva näyttö: parstot ovat tyhjät ja ne on vahdettava 2

3 Kelen valntamahdollsuus näytetään anoastaan ensmmäsen käyttöönoton yhteydessä. Uusen Mgnon-parstojen käyttökä on n. 2 vuotta. Parstot on vahdettava symboln vlkkuessa. Kakk asetukset pysyvät ennallaan parstojen vahdon yhteydessä. VAROITUS Räjähdysvaara! ffälä mllonkaan lataa parstoja. ffälä okosulje parstoja ta hetä ntä tuleen. ffhävtä vanhat parstot ympärstöystävällsellä tavalla Irrota säätöpyörä. Ota tätä varten knn latteen alla olevasta lovesta. 2. Irrota parstolokeron varmstusruuvt, jos snä on sellaset. 3. Vapauta luktus ja käännä parstojous ylös. Nyt pääset käsks parstolokeroon. 4. Aseta parstot lokeroon. Huomaa okea napasuus "+" ja " ". 5. Käännä parstojous alas ja anna sen napsahtaa pakalleen. 6. Lsävaruste: knntä parstojous varmstusruuvella parstojen suojaamseks varkaudelta. 7. Aseta säätöpyörä takasn pakalleen. Näytöllä näytetään hetken akaa ohjelmstoverson numero ja sen jälkeen kel englsh. 8. Valtse tarvttaessa säätöpyörällä tonen kel. 9. Vahvsta valttu kel pankkeella Radoyhteyden muodostamnen Lämpöpattern säädn HR92 kommunko keskusohjauslatteen kanssa radotaajuudella 868 MHz. Tätä varten on ensn muodostettava yhteys HR92- säätmen ja keskusohjauslatteen vällle. Tomenpdettä kutsutaan nmellä KYTKEMINEN (yhdstämnen). Eskonfgurodut latteet on kytketty jo tehtaalla. Jos kytkemstä e ole velä suortettu, näytetään pankkeen panamsen jälkeen lmotus e sgn. Kytkemnen on ensn aktvotava HR92-säätmestä radosgnaaln vastaanottamseks. Tämän jälkeen kytkemnen on aktvotava keskusohjauslatteesta. Lsätetoa kytkemsestä saat keskusohjauslatteen käyttöohjeesta. Kytkemsen aktvont HR92-säätmestä Suorta lämpöpattern säätmen kytkemnen lähellä lopullsta asennuspakkaa.. Pana lyhyest panketta. e sgn lmestyy näytölle. 2. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunta. kytke lmestyy näytölle. 3. Pana lyhyest panketta. kytke lmestyy näytölle ja radoyhteyden symbol tulee näkyvn. Kytkemsen aktvont keskusohjauslatteesta fkytkemsen f aktvont keskusohjauslatteesta: katso vastaava käyttöohje. 3

4 HR92-säätmen kytkemnen Kytkemsen ollessa käynnssä näytöllä vlkkuu radoyhteyden symbol. Kun kytkemnen on suortettu onnstuneest, näytölle lmestyy ok. Sen jälkeen näkyvn tulee päänäyttö. Kun näytöllä näkyy sync, lämpöpattern säätmen tedot synkronodaan keskusohjauslatteen kanssa. HR92 vastaanottaa tedot keskusohjauslatteelta. Synkronont vo kestää jopa 4 mnuutta. Sen jälkeen HR92-säätmessä näytetään huoneen ajankohtanen ohjelämpötla. Jo KYTKEMINEN e onnstu, se päätetään n. mnuutn kuluttua. Jos haluat keskeyttää KYTKEMISEN: valtse säätöpyörällä Postu ja vahvsta pankkeella. Jos keskusohjauslatteella on tarkotus ohjata useampa samassa huoneessa (alueella) oleva HR92- lämpöpattern säätmä, vodaan KYTKEMINEN aktvoda yhtä akaa kakssa lämpöpattern säätmssä. Tällön KYTKEMINEN on suortettava anoastaan yhden kerran. Kytkemsen epäonnstumnen / rttämätön tedonsrto Kytkemnen on epäonnstunut, kun radoyhteyden symbol sammuu ja näytölle lmestyy e kytke. Tedonsrto on mahdollsest ollut rttämätön. Tähän vovat olla syynä metallesneet ta muut radolatteet. fvarmsta, f että latteen ja muden radolatteden, kuten langattomen kuulokkeden ta langattomen puhelmen, välllä on vähntään m etäsyys. fvarmsta, f että latteen ja metallesneden välllä on rttävä etäsyys. fjos f radohärötä e saada korjattua, valtse ohjauslatteelle tonen sjantpakka ja tosta kytkemnen. HR92-säätmen kytkennän postamnen. Pana lyhyest panketta. 2. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunta. 3. Valtse säätöpyörällä kytke ja pdä panketta panettuna nn kauan, että näytöllä näkyy puhd. Kytkentä on deaktvotu. Radosgnaaltest. Pana lyhyest panketta. 2. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunta. 3. Valtse säätöpyörällä rf test ja vahvsta pankkeella. Näytölle lmestyy test (vlkkuu). test Lämpöpattern säädn on valms vastaanottamaan sgnaaleja keskusohjauslatteelta. Lsätetoa radosgnaalteststä saat keskusohjauslatteen käyttöohjeesta. Jos late kykenee vastaanottamaan radosgnaaleja, kentän vomakkuus näytetään sekä palkkena että lukuna. 5 sgnaal 5 palkka Kentän vomakkuus erttän hyvä 3 palkka Kentän vomakkuus hyvä palkka Kentän vomakkuus hekko Radosgnaaltest 2-suuntasella tedonsrrolla varustetulla ohjauslattella Jos ohjauslate kykenee sekä lähettämään että vastaanottamaan tetoja (kakssuuntanen tedonsrto), kuten esm. evotouch, kentän vomakkuus vodaan kysyä suoraan lämpöpattern säätmestä keskusohjauslatteen radosgnaaltestä aktvomatta.. Pana lyhyest panketta. 2. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunta. 3. Valtse säätöpyörällä rf test ja vahvsta pankkeella. Näytölle lmestyy test (vlkkuu). 4. Pana panketta uudelleen. Jos late kykenee vastaanottamaan radosgnaaleja, kentän vomakkuus näytetään sekä palkkena että lukuna. 4

5 Radosgnaaltestn keskeyttämnen Test päättyy automaattsest n. mnuutn kuluttua. ta fvaltse f säätöpyörällä postu ja vahvsta pankkeella. Radovestnnän vrhe Jos huutomerkk ja radoyhteyden symbol vlkkuvat normaalkäytössä, on radovestnnässä tapahtunut vrhe. HR92- lämpöpattern säätmen huoneen ohjelämpötlaks vahtuu automaattsest 2 C. fmuodosta f radoyhteys keskusohjauslatteeseen uudelleen, katso myös kappale 7. Lämpöpattern säätmen asennus Lämpöpattern säädn vodaan asentaa vavattomast kakkn normaalehn patterventtlehn, jossa on M3 x,5 -ltäntä, aheuttamatta lkaa ta vesläkkä. Adaptern valnta Lämpöpattern säädn sop normaalehn M3 x,5 -patterventtlehn. Tettyjä venttltyyppejä varten vaadtaan adaptera.. Tarkasta, tarvtsetko adaptera ja valtse tarvttaessa sopva adapter. Tuote Kuva Adapter Venttlt M3 x,5 Honeywell- Braukmann, MNG, Hemeer, Oventrop, TA Danfoss RA E vaadta Ssältyy Danfoss RAV * VAROITUS Lämpöpattern säätmen vaurotumnen okosulun seurauksena kostessa ja märssä olosuhtessa! ffasenna lämpöpattern säädn anoastaan kuvn, suljettuhn ssätlohn. ffsuojaa lämpöpattern säädn kosteudelta, vedeltä, pölyltä, suoralta aurngonvalolta ja vomakkalta lämpölähteltä. Danfoss RAVL * Vanha termostaattpään rrotus 2. * tlattavssa nmellä EVA-Danfoss 2. Työnnä adapter patterventtln ja kerrä, kunnes adapter napsahtaa selkeäst pakalleen. 3. Krstä adapter tarvttaessa ruuvlla... Kerrä vanhaa termostaattpäätä vasemmalle vasteeseen saakka ja rrota sen knntys. 2. Irrota vanha termostaattpää patterventtlstä. 5

6 Venttln kannan asennus b a 3. Luktse lämpöpattern säädn pääteasentoon. Työnnä tätä varten lusta suuntaan. Non mnuutn kuluttua näyttöön lmestyy tekst cycl (tsetest). Tämän jälkeen lämpöpattern säädn srtyy normaaltlaan. 225 C. Irrota venttln kanta lämpöpattersta. Työnnä tätä varten lusta suuntaan. Lämpöpattern säädn tom anoastaan, kun se on lukttu asanmukasest pääteasentoon. 3. VALMIS! Lämpöpattern säädn säätää nyt huoneenlämpötlaa keskusohjauslatteen asetusten mukasest Kerrä venttln kannan säätöpyörää vastapävään vasteeseen ast. 3. Aseta venttln kanta patterventtln ta adaptern ja krstä käsn (lman työkaluja!). Lämpöpattern säätmen varmstamnen Lämpöpattern säädn ja parstot vodaan varmstaa varkautta vastaan tomtukseen ssältyvllä ruuvella. Lämpöpattern säätmen asettamnen pakalleen Varmsta, että lämpöpattern säätmen lust on aukasennossa. 2. Aseta lämpöpattern säädn sllä tavon venttln kannalle, että sen hammastus napsahtaa pakalleen, ekä ole enää näkyvssä. 6

7 Näytön asennon säätämnen Lämpöpattern säätmen näyttöä vodaan kallstaa er kulmn (, 2, 3, 4 ) luettavuuden parantamseks. 4 :n kallstus vodaan asettaa tomtukseen ssältyvän näyttötelneen avulla.. 2. Asennus. Nosta näyttöä ja käännä haluttuun kaltevuuteen. 2. Kallsta halutessas näyttöä 4 ja työnnä näyttötelne yläkautta näytön ja kotelon väln, kunnes se napsahtaa pakalleen. Irrottamnen fpana f näyttötelnettä taaksepän ja nosta se rt. Ulkosen kkunakontaktn lttämnen Lämpöpattern säätmeen HR92 vodaan lttää potentaalvapaa ulkonen kkunakontakt HCA3. Ulkosen kkunakontaktn lttämseen vaadtaan kaapela ACS9. Mnpstoke Mcro B / avomet päät ptuus 2 m e ssälly tomtukseen Käyttö kkunakontaktn kanssa Ikkunakontakt aukeaa kkunan avaamsen yhteydessä ja patterventtl sulkeutuu. Kun kkuna suljetaan jälleen, lämpöpattern säädn jatkaa taas normaala tomntaansa. Pakkassuojatomnto takaa, että patterventtl aukeaa lämpötlan laskessa alle 5 C:seen. Kun kaapelotu kkunakontakt postetaan, parametrn arvoks on muutettava ta, katso kappale 5. Kaapelltäntä fltä f kaapel ACS9 seuraavalla tavalla kkunakontaktn HCA3: ACS9 valkonen musta GND vhreä Kaapeln yhdstämnen lämpöpattern säätmeen HR Irrota lämpöpattern säätmen svulla oleva suojus. 2. Työnnä kaapel ACS9 lämpöpattern säätmeen HR92. Lämpöpattern säädn tunnstaa ltetyn kkunakontaktn automaattsest. 7

8 5. Perusasetukset Ylesnäkymä Latteen 2:ta perusasetusta (parametra) vo mukauttaa tarvttaessa. Tehdasasetuksssa on harmaa tausta. Tähdellä * merkttyjä parametreja kuvataan seuraavassa tarkemmn. Par. Aset. Merktys Kelasetus Englant Saksa Tanska Ruots Norja Suom Taustavalo * pos päältä aktvotu Ikkunatomnnon kesto * Ikkunatomnto e aktvnen Venttl aukeaa vmestään 3 mnuutn kuluttua Venttl aukeaa vmestään 9 mnuutn kuluttua Ikkunatomnnon herkkyys huoneenlämpötlan laskessa *.2 (herkkä) 2. (vähemmän herkkä) Tehdasasetus:.4 Ikkunatomnnon herkkyys huoneenlämpötlan noustessa *. (herkkä) 2. (vähemmän herkkä) Tehdasasetus:.2 Iskun ptuuden asetus * Vako skunptuus Täys skunptuus Lämpötlan näyttö ruudulla * asetettu/ohjelmotu lämpötla (ohjelämpötla) mtattu huoneenlämpötla Lämpötlapokkeama * Lämpöpattern säätmen ja huoneessa mtattujen lämpötlojen mukauttamseks Tehdasasetus: C Par. Aset. Merktys Parstotyypp Alkaal Ltum NMH (akku ladattavssa) Venttln asennon näyttö * e venttln asennon näyttöä lyhytakanen venttln asennon näyttö Ikkunatomnnon tunnstus * Pos (e kkunatomntoa) Auto (parametren 3-5 mukasest) Kaapelotu (potentaalvapaan kkunakoskettmen kanssa) Palautus tehdasasetuksn e palautusta (reset) Palautus Kytkentä sälytetään. Postu Parametren muuttamnen. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunnn ajan, kunnes parametr alkaa vlkkua (vasemmanpuolenen numero). language Okeanpuolenen numero lmasee ajankohtasen asetuksen. Parametr näytetään lsäks myös tekstmuodossa. Esm. näyttölmotus merktsee parametra (kel), jossa on asetuksena (Englsh). 2. Valtse haluamas parametr (vasen numero) säätöpyörällä. 3. Pana panketta parametrn muokkaamseks. Parametrn ajankohtanen asetus alkaa vlkkua (okeanpuolenen numero). 4. Valtse säätöpyörällä haluamas asetus (okeanpuolenen numero) ja vahvsta panamalla. Juur muokattu parametr vlkkuu (vasemmanpuolenen numero). 5. Tosta vaheet 2-4 muden parametren osalta. 6. Postuakses valkosta valtse säätöpyörällä postu ja vahvsta pankkeella. 8

9 Parametren kuvaus Parametr 2 Taustavalo Näytössä on taustavalo, joka helpottaa tetojen lukemsta. Taustavalo kytkeytyy päälle, kun säätöpyörää lkutetaan ta jotan panketta panetaan. Parstojen säästämseks taustavalo kytkeytyy pos päältä, jos lämpöpattern säätmelle e tehdä mtään tomenptetä n. 7 sekuntn. Parametrt 3-5 Ikkunatomnto Lämpöpattern säädn sulkee patterventtln energan säästämseks, jos avaat kkunan ja lämpötla laskee vomakkaast sen johdosta. Kun suljet kkunan ja lämpötla nousee stä johtuen, lämpöpattern säädn avaa patterventtln jälleen. Kun kkunatomnnon kesto on kulunut loppuun (tehdasasetus: 3 mnuutta), säädn säätää lämpötlan takasn huoneen ajankohtaseen ohjelämpötlaan Pakkassuoja on taattuna kkunatomnnon ollessa päällä. Parametr 6 Iskun ptuus Lämpöpattern säädn tom tehdasasetusten mukasest optmaalsella venttln skunptuudella. Jos haluat hyödyntää koko venttln skunptuuden ta venttl e aukea täysn, vot valta täyden skunptuuden. Parametr 7 Lämpötlan näyttö ruudulla Tehdasasetusten mukasest näytöllä näytetään huoneen ohjelämpötla. Asetuksen "mtattu lämpötla" mukasest näyttöruudulla näytetään mtattu huoneenlämpötla. Asetettuun lämpötlaan vodaan vahtaa säätöpyörää kääntämällä ta panketta panamalla. Nän lämpötla vodaan asettaa tarvttaessa uudelleen. Non 3 sekunnn kuluttua näyttöruudun lämpötlaks vahtuu jälleen mtattu lämpötla. Lämpöpattern lämpövakutuksesta johtuen lämpöpattern säätmessä näytetty "mtattu lämpötla" saattaa poketa muualla huoneessa mtatusta lämpötlasta. Parametr 8 Lämpötlapokkeama Koska lämpöpattern säädn mttaa lämpötlan lämpöpattern läheltä, on mahdollsta, että lämpötla pokkeaa muualla huoneessa mtatusta lämpötlasta. Jos huoneen lämpötlaks mtataan esm. 2 C, ja lämpöpattern luota 2, C, vodaan kysenen lämpövakutus tasata, C:n pokkeama-arvon avulla. Parametr Venttln asennon näyttö Kun tämä parametr on aktvotuna (asetus ""), näyttöruudulla näytetään vähän akaa venttln laskettu asento ( % avattu). N. 3 mnuutn kuluttua näkyvn tulee jälleen päänäyttö. Jos haluat palata välttömäst takasn päänäyttöön, valtse postu ja pana panketta. Parametr Ikkunatomnnon tunnstus Ikkunakontaktn lttämsen yhteydessä parametrn arvoks asetetaan automaattsest "2" (kaapelotu). Ikkunakontakt ohjaa kkunatomntoa. Mkäl kkunakontakt e ole ltettynä, on valttuna oltava asetus "" ta "". 6. Muut tomnnot Huoneenlämpötlan ohjearvon muuttamnen käsn Huoneenlämpötlan ohjearvoa vodaan muuttaa koska tahansa säätöpyörällä. Muutettu huoneenlämpötlan ohjearvo on vomassa seuraavaan kytkentäpsteeseen ast. Symbol lmasee, että lämpötlaa on muutettu käsn. Symbol sammuu seuraavan kytkentäpsteen kohdalla. Jos säätöpyörää käännetään nn kauan vastapävään, että näytölle lmestyy off, venttl suljetaan pysyväst. Tällä asetuksella keskusohjauslatteen akaohjelma e enää ole aktvotuna kysesellä lämpöpattern säätmellä. Pakkassuoja on kutenkn taattuna, mkäl lämmtys on päällekytkettynä. 9

10 Huoneen nmen näyttö Jos keskusohjauslate kykenee srtämään huoneen nmen (alueen nm), kuten esm. evotouch, huoneen nm näytetään lämpöpattern säätmessä (kork. 9 merkkä). fpana f panketta. Huoneen nm (alueen nm) näytetään lyhyest näytöllä. 7. Apua ongelmatapauksn Vrhetaulukko Ongelma/ näyttölmotus Syy Korjaustomenpteet vlkkuu Parstot tyhjät. Vahda parstot. Automaattset valvontatomnnot Ikkunatomnto Jos avaat kkunan ja lämpötla laskee sen johdosta, lämpöpattern säädn sulkee patterventtln energan säästämseks. Näytölle lmestyy kkuna. Kun lämpötla nousee jälleen, kutenkn vmestään asetetun ajan kuluttua (tehdasasetus: 3 mnuutta), lämpöpattern säädn avaa jälleen patterventtln. Vot myös avata patterventtln akasemmn kääntämällä säätöpyörää. Lämpöpattern säätmen reagontherkkyyttä lämpötlan laskemseen ja nousemseen vodaan säätää, katso kappale 5, parametrt 3-5. Ikkunakontaktn ollessa ltettynä kkunatomnto reago suoraan kkunan avaamseen ja sulkemseen, katso parametr. Venttlsuojaus Jos lämpöpattern venttlä e ole avattu kertaakaan täydellsest 2 vkkoon, järjestelmä suorttaa tsetestn (pakotettu avaus). Lämpöpattern säädn avaa seuraavana maanantana (tehdasasetus) lyhyeks akaa patterventtln sen jumutumsen estämseks. Näytölle lmestyy cycl. Pakkassuoja Jos lämpötla laskee alle 5 C:n, lämpöpattern säädn avaa patterventtln nn ptkäks akaa, että lämpötla nousee jälleen 6 C:seen. Nän estetään pattern jäätymnen. Näytölle lmestyy frost. Lämpöpatter e saa olla possa päältä, muuton lämpöpattern säädn e pysty suorttamaan pakkassuojatomntoa. Symbolt vlkkuvat no sync e sensor e2 venttl Lämpöpatter e jäähdy Moottor e lku HR92 e ota keskusohjauslatteen lämpötlanmuutoksa käyttöön E radovestntää Radoyhteys katkennut Ohjauslatteen CM927/DT92 parametreja e ole asetettu Late vallnen. Moottor e vo lkkua Lämpöpattern venttl e sulkeudu täysn Venttln kanta e lukttu Venttl pysyväst suljettu, näytöllä näkyy off Tarkasta HR92- säätmen ja keskusohjauslatteen välnen radoyhteys (radosgnaaltest). Tosta kytkemnen. Tarkasta keskusohjauslatteen ja HR92 -säätmen jänntteensyöttö. Tarkasta radoyhteys Ohjauslate CM927: aseta parametr 8:SU. Ohjauslate DT92: aseta parametr SU (katso vastaava käyttöohje). Vahda late. Tarkasta asennus, posta mahdollnen lka. Tarkasta asennus, aseta tarvttaessa täys skunptuus (parametr 6). Aseta lust asentoon. Aseta huoneenlämpötla säätöpyörällä haluttuun arvoon. HR92 suorttaa jälleen keskusohjauslatteen seuraavan kytkentäkomennon.

11 Hätäkäyttö parstojen ollessa tyhjät. Vapauta lämpöpattern säätmen luktus. Työnnä tätä varten lämpöpattern säätmen lusta suuntaan. 2. Irrota lämpöpattern säädn venttln kannasta. 3. Käytä patterventtlä käsn venttln kannan säätöpyörästä. + Tehdasasetusten palauttamnen. Pdä panketta panettuna n. 5 sekunnn ajan, kunnes parametr alkaa vlkkua (vasemmanpuolenen numero). 2. Valtse säätöpyörällä parametr 2 (vasemmanpuolenen numero) ja asetus (okeanpuolenen numero). 3. Pana tehdasasetusten palauttamseks. Kytkentä sälytetään. 4. Palaa takasn normaalkäyttöön panamalla Postu. 9. Hävtys Lämpöpattern säädn on hävtettävä sähkö- ja elektronkkalateromua koskevan WEEE-drektvn 22/96/EY mukasest. fftomta tuote ja late vastaavaan kerrätyskeskukseen. ffälä hävtä tuotetta kottalousjätteen mukana. ffälä polta tuotetta.. Vaatmustenmukasuusvakuutus Honeywell vakuuttaa täten että HR92 tyyppnen late on drektvn 999/5/EY oleellsten vaatmusten ja stä koskeven drektvn muden ehtojen mukanen. 8. Teknset tedot Tyypp Suojausluokka Radovestntä Verkkojännte HR92 IP3 Ltäntä lämpöpattern M3 x,5 Ympärstön lämpötla 5 C Mtat Ympärstön olosuhteet Ilmankosteus ISM (868, 87, MHz) RX, luokka 2 Ulottuma: tyypllsest 3 meträ asunrakennuksssa Parstotyypp LR6, AA, AM3 Mgnon: 2 x,5 V Ltum: 2 x,5 V NMH: 2 x,2 V 96 x 54 x 6 mm Soveltuu asuntlohn, myymälä- ja lketlohn sekä penyrtyksn 9 % suht. kosteus

12 . Kytkemnen ja radosgnaaltest Ylesnäkymä Pana lyhyest panketta Näyttö: Huoneen tedot Pdä panketta panettuna n. 5 sekunta kytke rf test postu Panke Pdä panketta panettuna, kunnes Panke Panke kytke test vlkkuu Takasn vakonäyttöön ok puhd. Panke * Radosgnaal ohjauslatteelta Takasn vakonäyttöön Kentän vomakkuuden näyttö postu Panke Takasn vakonäyttöön Säätöpyörän kääntämnen okealle * Anoastaan kakssuuntasella tedonsrrolla varustetussa ohjauslattessa, esm. evotouch. Valmstuttaja ja tlaaja: Envronmental and Combuston Controls Dvson -lketomnta-alue, Honeywell Technologes Sàrl, Rolle, Z. A. La Pèce 6, Svets, jota edustaa: Honeywell Oy Metsännedonkuja 2 23 Espo Puheln Okeus tuotteen parantamseen tähtäävn teknsn muutoksn pdätetään B

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus . Lyhyt kuvaus TheraPro HR9 Elektronnen lämpöpattern säädn. tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 4 Elektronsen lämpöpattern säätmen avulla vot säätää huoneenlämpötlan

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600..

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600.. Asennus- ja käyttöohjeet Vdeotermnaal 2600.. Ssällysluettelo Latekuvaus...3 Asennus...4 Lassuojuksen rrottamnen...5 Käyttö...5 Normaal puhekäyttö...6 Kutsun vastaanotto... 6 Puheen suunnan ohjaus... 7

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike Suom USER GUIDE YLEISKATSAUS LATAAMINEN KIINNITTÄMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN TIETOJEN SYNKRONOINTI NÄYTTÖTILAT AKTIIVISUUSMITTARI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET TEKNISET TIEDOT 6 8 10 12 16 18 20 21 22

Lisätiedot

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ HUOMIO: Kauttmes (e tomteta latteen mukana) vovat erota tässä ohjekrjassa estetystä. mall RNV70 HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ Huolto ja teknset tedot LUE käyttöohjeet, ennen kun yrtät käyttää latetta. VARMISTA,

Lisätiedot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot DEWALT DW03201 Ssällysluettelo Latteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Yleskuva -

Lisätiedot

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen Tlausnr. : 5350 10 Käyttöhje 1 Turvallsuushjeet Nappparstja e saa antaa lasten käsn! Js nappparst nelastaan, ptää het hakeutua lääkärn! Räjähdysvaara! Älä hetä parstja tuleen! Räjähdysvaara! Älä lataa

Lisätiedot

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Ssällysluettelo Latteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Yhdistä astianpesukoneesi tulevaisuuteen.

Yhdistä astianpesukoneesi tulevaisuuteen. Yhdstä astanpesukonees tulevasuuteen. Home onnect. Yks sovellus kakkeen. Home onnect on ensmmänen sovellus, joka pesee ja kuvaa puolestas pyykn ja astat, pastaa, kettää kahva ja katsoo jääkaappn. Erlaset

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö Pkaopas Valmstelu ja estäyttö Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo estäyttöluosta (0,9-prosenttnen NaCl, johon on lsätty 1 U/ml heparna) yks 500 ml:n ta 1 000

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdstä kodnkonees tulevasuuteen. Pkaopas 1 Kots tulevasuus alkaa nyt! Henoa, että käytät Home onnect -sovellusta * Onneks olkoon käytät tulevasuuden kodnkonetta, joka jo tänään helpottaa arkeas. Mukavamp.

Lisätiedot

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla Vteopas Valmstelu ja estäyttö esltetyllä letkustolla Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: Yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo tavallsta kettosuolaluosta, jossa on yks (1) ykskkö (U) heparna kettosuolaluoksen

Lisätiedot

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2.

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2. l u T p Kla ö t t e k Teho a j s m a koko e j h o s u asenn KlapTul-palotla KlapTul-palotlan osat, kokoams- ja turvaiisuusohje 1. Nupp 2. HoIkk 3. Kans 4. Ruuv Knntä holkk ja nupp ruuvlla kannen läp ja

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI 06 07 11 13 14 14 15 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Ssällysluettelo Latteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION Valmstelut 1 Pergo-lamnaattlattan mukana tomtetaan kuvallset ohjeet. Alla olevssa tekstessä on seltykset kuvn. Ohjeet on jaettu kolmeen er osa-alueeseen, jotka ovat valmstelu, asennus ja svous. Suosttelemme,

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Käyttöohje

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Käyttöohje EXCELLENCE COMPACT BLACK Osanro: 6165371_01 Pvm.: 7.3.2017 Ssältö 1- Turvaohjeet...5 2- Teknset tedot...7 2.1 Teknset tedot... 7 2.2 Mtat... 8 3- Osen seltykset...9 3.1 Näkymä edestä... 9 3.2 Näkymä ssältä...

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2017 Tarkstuslsta Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest

Lisätiedot

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 Lue käyttöohje ja "Turvallsuusohjeet"-luku, ennen kun alat käyttää ta huoltaa latetta. Sälytä käyttöohjetta latteen luona. Lsätetoja on kahvautomaatn käyttöohjeessa

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä

Monte Carlo -menetelmä Monte Carlo -menetelmä Helumn perustlan elektron-elektron vuorovakutuksen laskemnen parametrsodulla yrteaaltofunktolla. Menetelmän käyttökohde Monen elektronn systeemen elektronkorrelaato oteuttamnen mulla

Lisätiedot

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ FIN ] Ssällysluettelo 1 Johdanto ------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 1.1 Tästä käskrjasta ---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Verkkovdeopalveln f Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Ssällysluettelo f 3 Ssällysluettelo 1 Aluks 7 1.1 Tetoja tästä oppaasta 7 1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt 7 1.3 Käyttötarkotus 7

Lisätiedot

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto Ohelmen analsont Ohelmen kuvaamnen kaavolla ohelmen mmärtämnen kaavoden avulla kaavoden tuottamnen ohelmasta Erlasa kaavotppeä: ER-kaavot, tlakaavot, UML-kaavot tetohakemsto vuokaavot (tarkemmn) Vuoanals

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100 Vdeonauhur Fnnsh KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100 PAL Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan. Varotomet & omnasuudet Tedoks käyttäjälle

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet Vestntäjärjestelmät PRS-xPxxx- ja -tehovahvstmet PRS-xPxxx- ja - tehovahvstmet www.boschsecrty.f 1, 2, 4, ta 8 äänlähtöä (valnta 100 / 70 / 50 V:n lähdöstä) Äänenkästtely ja jokasen vahvstnkanavan vve

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

ProjektPro 119 Airless Sprayer

ProjektPro 119 Airless Sprayer Alkuperäskäyttöohjeen käännös ProjektPro 119 Arless Sprayer 0418C SF ProjectPro 119-0418C 1 D I A B J E C F G K H 1) 2 2) 3) 3 1) 2) 4 5 6 1) O 3) 7 2) SPRAY PRIME + ProjectPro 119-0418C 8 2) 4) l 1) 5)

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa Mttausteknkan perusteet / luento 6 Mttausepävarmuus ja shen lttyvää termnologaa Mttausepävarmuus = mttaustulokseen lttyvä parametr, joka kuvaa mttaussuureen arvojen odotettua vahtelua Mttauksn lttyvä kästtetä

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

MALLI: RN-300/ RN-200

MALLI: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeonauhur ShowVew-tomnnolla Fnnsh KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-300/ RN-200 R PAL Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan.

Lisätiedot

HR-XV2E KÄYTTÖOPAS SUOMI DVD-SOITIN/VIDEO-NAUHURI PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT

HR-XV2E KÄYTTÖOPAS SUOMI DVD-SOITIN/VIDEO-NAUHURI PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL SUOMI -SOITIN/VIDEO-NAUHURI

Lisätiedot

088U0230 Käyttöohje CF-RU Signaalivahvistin

088U0230 Käyttöohje CF-RU Signaalivahvistin 088U0230 Käyttöohje VI.UH.N3.20 Sisältö 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Laitteen toiminnasta... 3 Asennus... 4 Sijoitus ja asennus... 5 Välitystesti... 6 Asennuksen poisto... 6 Tekniset tiedot... 7 Vianetsintä...

Lisätiedot

DVD-SOITIN/ VIDEO-NAUHURI

DVD-SOITIN/ VIDEO-NAUHURI -SOITIN/ VIDEO-NAUHURI KÄYTTÖOPAS MALLI : RN-850 PAL R Fnnsh Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan. Turvatomet / Tärketä huomautuksa

Lisätiedot

Condair CP2 I Moduli M..

Condair CP2 I Moduli M.. j Höyrykostutn Condar Modul M Sähköasennus F 545 kg/h Sähköltännät Sähköasennukset saa suorttaa van tarvttavat okeudet omaava asentaja Huolehtkaa että kakk jänntesyötöt on katkastu ennen asennuksen alottamsta

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

EV OUT ekovessat. Modernit kompostoivat wc-laitteet. Raita Environment Modernit kompostoivat wc-laitteet EV MINI L. Kompostointi on vaivatonta

EV OUT ekovessat. Modernit kompostoivat wc-laitteet. Raita Environment Modernit kompostoivat wc-laitteet EV MINI L. Kompostointi on vaivatonta ,e ä s yk n n e a. yhj t t n l ä sto o E v p om k k jäl Modernt kompostovat wc-latteet LAAJA MALLISTO: 2 stunvahtoehtoa ECO, SEP 3 kompostvaunuvahtoehtoa 120, 200, 400 EV 200 KU EV OUT ekovessat Modernt

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-102

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-102 Vdeonauhur Fnnsh KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-12 PAL Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan. Model No. EC27P Part No. 3834RP79V Varotomet

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Kuva 1: Aurinkotunnistimen käyttöpuoli

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Kuva 1: Aurinkotunnistimen käyttöpuoli enet hämäräkytkn aurnkokennolla enet hämäräkytkn aurnkokennolla Tuotenro. : FMFS1S Käyttöohje 1 Turvallsuusohjeet Sähkölatteet saa asentaa van valtuutettu sähköasentaja. Tämä ohje on osa tuotetta ja se

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio?

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio? Mttausteknkan perusteet / luento 7 Mttausepävarmuus Mttausepävarmuus Mttaustulos e ole koskaan täysn oken Mttaustulos on arvo mtattavasta arvosta Mttaustuloksen ja mtattavan arvon ero on mttausvrhe Mkäl

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Huomio: Ulkolämpötila-anturin kantama on 30 m ilman esteitä. Tosiasiallinen kantama voi vaihdella signaalin kulun mukaan.

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallsuustedote Tekjänokeuden haltja vuonna 2015, 3M Company Kakk okeudet pdätetään. Tämän tedon kopomnen ja/ta lataamnen on sallttua anoastaan 3M tuotteden käyttämstä varten, mkäl (1) tedot on

Lisätiedot

www camilino de CAMILINO Työntö- ja jarrutusapu Alkuperäisen käyttöohjeen käännös (1.1)

www camilino de CAMILINO Työntö- ja jarrutusapu Alkuperäisen käyttöohjeen käännös (1.1) www camlno de CAMILINO Työntö- ja jarrutusapu Alkuperäsen käyttöohjeen käännös 2017-07 (1.1) FI AAT-palvelukonsept Asakkaan toveden täyttämstä AAT:n palvelukonsept täyttää jälleen slle asetetut, erttän

Lisätiedot

OPASTESUUNNITELMA. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto

OPASTESUUNNITELMA. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto OPASTESUUNNITELMA Euroopan unon Euroopan aluekehtysrahasto maaseuturahasto opasteohjesto Pääopasteet Tenvarsopasteen mall Yleset peraatteet Opasteden värenä käytetään mahdollsuuksen mukaan graafsen ohjeston

Lisätiedot

EV EKOVESSAT. Modernit kompostoivat wclaitteet. Useita wc-istuinmalleja:

EV EKOVESSAT.  Modernit kompostoivat wclaitteet. Useita wc-istuinmalleja: Modernt kompostovat wc-latteet,e ä s yk n n e a. yhj t t n l ä sto o E v p om k k jäl Helppo hotaa ja tyhjentää - 4 stunvahtoehtoa - 3 kompostvaunuvahtoehtoa EV EKOVESSAT Modernt kompostovat wclatteet

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallsuustedote Tekjänokeuden haltja vuonna 2015, 3M Company Kakk okeudet pdätetään. Tämän tedon kopomnen ja/ta lataamnen on sallttua anoastaan 3M tuotteden käyttämstä varten, mkäl (1) tedot on

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

3 Tilayhtälöiden numeerinen integrointi

3 Tilayhtälöiden numeerinen integrointi 3 Tlayhtälöden numeernen ntegront Alkuarvotehtävässä halutaan ratkasta lopputla xt f ) sten, että tlayhtälöt ẋ = fx,u, t) toteutuvat, kun alkutla x 0 on annettu Tlayhtälöden numeernen ntegront vodaan suorttaa

Lisätiedot

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 Käyttöohje FI Sivu 1. Tekniset tiedot 2 2. Toiminnot 2 3. Käyttö 2-4 4. Tila- ja vikatiedot 5 5. Lyhenteet 6 1. Tekniset tiedot Koko: Koneisto 600 x 85 x 124 mm (L x K x S) Toimintajännite:

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti 088U0211 Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Välitystesti............................

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet Link TM CC -säätimelle, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin jos huoneen lämpötila laskee

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike Bernafon SoundGate SoundGate PIKAOHJE Näppäinlukko Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen Puhelu Musiikki/audio-painike Bluetooth -painike Akun merkkivalo Tämä ohje on vain lyhyt tiivistelmä. Tärkeä

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

OMINAISUUKSIA. Yhteensopiva seuraavien mediatyyppien kanssa: DVD, Super VCD, VCD, CDDA, CVD, CD-DVD, Mini-DVD ja MP3. 10-Bit 27Mhz D/A -videomuunnin

OMINAISUUKSIA. Yhteensopiva seuraavien mediatyyppien kanssa: DVD, Super VCD, VCD, CDDA, CVD, CD-DVD, Mini-DVD ja MP3. 10-Bit 27Mhz D/A -videomuunnin OMINAISUUKSIA Yhteensopva seuraaven medatyyppen kanssa: DVD, Super VCD, VCD, CDDA, CVD, CDDVD, MnDVD ja MP3. Tällä CDsottmella vodaan tostaa ertyyppsä levyjä, kuten DVD Vdeo, Vdeo CD, CDDA, Super VCD,

Lisätiedot

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp. PP Roolkäyttäytymsanalyys Roolkäyttäytymsanalyys Rool: Krjanptäjä Asema: Laskentapäällkkö Organsaato: Mallyrtys Tekjä: Matt Vrtanen 8.0.0 Tämän raportn on tuottanut: MLP Modular Learnng Processes Oy Äyrte

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Kuva 1: Radiotaajuudella toimiva käsilähetin, 2-osainen ja 4-osainen

Kuva 1: Radiotaajuudella toimiva käsilähetin, 2-osainen ja 4-osainen Kaukosäädn 2-kanavanen Tuotenro. : FM HS 2 Kaukosäädn 4-kanavanen Tuotenro. : FM HS 4 Käyttöohje 1 Turvallsuusohjeet Nappparstoja e saa antaa lasten käsn! Jos nappparsto nelastaan, ptää het hakeutua lääkärn!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Markov-prosessit (Jatkuva-aikaiset Markov-ketjut)

Markov-prosessit (Jatkuva-aikaiset Markov-ketjut) J. Vrtamo Lkenneteora a lkenteenhallnta / Markov-prosesst 1 Markov-prosesst (Jatkuva-akaset Markov-ketut) Tarkastellaan (statonaarsa) Markov-prosessea, oden parametravaruus on atkuva (yleensä aka). Srtymät

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot