vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja"

Transkriptio

1 vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja

2 Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus 2 1.4Ennen moottorn ajamsta 4 2.Tomtuksen vastaanotto 5 2.1Lajmerkkavan 5 2.2Varastont 5 2.3Huolto Kondensaattoren lataus 6 2.4Takuu 7 2.5Valmstajan vaatmustenmukasuusvakuutus 8 3.Asennus 9 3.1Pakalleen asennus Vacon 20:n mtat Jäähdytys Tehohävöt EMC-tasot EMC-suojausluokan muuttamnen C2-luokasta C4-luokkaan Kaapelont ja kytkennät Tehokaapelont Ohjauskaapelont Salltut valnnaskortt Vacon 20:ssä Kaapelruuvt Kaapelen ja sulakkeden teknset tedot Yleset kaapelontsäännöt Moottor- ja vrtakaapelen kuormsptuudet Kaapelen asentamnen UL-määräysten mukasest Kaapelonnn ja moottorn erstysvastusmttaukset 43 4.Käyttöönotto Vacon 20:n käyttöönoton vaheet 45 5.Vanetsntä 47 6.Vacon 20:n sovelluslttymä Ylestä I/O-ohjaus 55 7.Ohjauspaneel Ylestä Näyttö Paneel 58

3 7.4Srtymnen Vacon 20:n ohjauspaneelssa Päävalkko Ohjearvovalkko Valvontavalkko Parametrvalkko SYSTEEMIVALIKKO 67 8.VAKIOsovelluksen parametrt Pka-asetusparametrt (Vrtuaalvalkko, näkyy, kun par = 1) Moottorn asetukset (ohjauspaneel: Menu PAR -> P1) Käynnstä/pysäytä-asetus (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P1) Taajuusohjeet (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P3) Rampp- ja jarruasetukset (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P4) Dgtaaltulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P5) Analogatulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P6) Pulssjono/enkooder (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P7) Dgtaallähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P8) Analogalähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P9) Kenttäväylädatan määrtys (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P10) Estotaajuudet (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P11) Raja-arvojen valvonta (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P12) Suojaukset (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P13) Automaattsen vankuttauksen parametrt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P14) PID-ohjauksen parametrt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P15) Moottorn eslämmtys (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P16) Helppokäyttövalkko (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P17) Järjestelmäparametrt 94 9.Parametrkuvaukset Moottorn asetukset (ohjauspaneel: Menu PAR -> P1) Käynnstä/pysäytä-asetus (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P1) Taajuusohjeet (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P3) Rampp- ja jarruasetukset (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P4) Dgtaaltulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P5) Analogatulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P6) Pulssjono/enkooder (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P7) Dgtaallähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P8) Analogalähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P9) Kenttäväylädatan määrtys (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P10) Estotaajuudet (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P11) Suojaukset (ohjauspaneeln valkko, par. -> P13) Automaattnen nollaus (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P14) 134

4 9.14PID-ohjauksen parametrt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P15) Sovelluksen asetus (ohjauspaneel: valkko PAR->P17) Järjestelmäparametr Modbus RTU Päätevastus Modbus-osotealue Modbus-prosessdata Teknset tedot Vacon 20:n teknset tedot Tehoalueet Vacon 20 Verkkojännte V Vacon 20 Verkkojännte 115 V Vacon 20 Verkkojännte V Vacon 20 Verkkojännte 600 V Jarruvastukset 151

5 TURVALLISUUS vacon 1 1. TURVALLISUUS SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tässä oppaassa on selkeäst merkttyjä varotuksa, jotka lttyvät käyttäjän henklökohtaseen turvallsuuteen ja joden avulla vältytään aheuttamasta vahnkoa tuotteelle ta shen kytketylle lattelle. Lue nämä varotukset huolellsest: = Vaarallnen jännte Kuoleman ta vakaven vammojen vaara = Ylenen varotus Tuotteen ta shen kytkettyjen latteden vahngottumsvaara 1.1 Varotukset Taajuusmuuttajan teho-osan komponentt ovat jännttesä, kun Vacon 20 on kytkettynä verkkoon. Jännttesn osn koskemnen on erttän vaarallsta ja vo aheuttaa kuoleman ta vakava vammoja. Ohjausosa on erotettu verkon potentaalsta. Moottorlttmet U, V, W (T1, T2, T3) sekä mahdollset jarruvastuslttmet /+ ovat jännttesä Vacon 20:n ollessa kytkettynä verkkoon, vakka moottor e ole käynnssä. Ohjauksen I/O-päätteet on erstetty sähkösyötön potentaalsta. Relelähdössä vo kutenkn esntyä vaarallnen ohjausjännte jopa sllon, kun Vacon 20 e ole kytketty verkkoon. Vacon 20 -taajuusmuuttajen maavrta on suuremp kun 3,5 ma AC. Standardn EN mukasest on käytettävä vahvstettua suojamaadotusta. Jos taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmstajan velvollsuutena on huolehta stä, että taajuusmuuttajalla on koneessa syötön erotuskytkn (EN ). Jos Vacon 20 kytketään rt verkosta, kun moottora ajetaan, se pysyy jännttesenä, jos prosess syöttää energaa moottorlle. Tällön moottor tom generaattorna syöttäen energaa taajuusmuuttajalle. 24-hour support +358 (0) Emal: 1

6 2 vacon TURVALLISUUS Odota verkosta rtkytkemsen jälkeen, kunnes latteen puhalln pysähtyy ja paneeln merkkvalot sammuvat. Odota tämän jälkeen velä vs mnuutta, ennen kun teet mtään kytkentöjä Vacon 20:n lttmssä. Moottor vo käynnstyä automaattsest vkatlanteen jälkeen, jos automaattnen uudelleenkäynnstys on aktvotu. 1.2 Turvallsuusohjeet Vacon 20 -taajuusmuuttaja on tarkotettu van kntesn asennuksn. Älä tee mtään mttauksa, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Älä tee mnkäänlasa jänntteenkestotestejä Vacon 20:n mllekään osalle. Tuotteen turvallsuus on testattu täysn tehtaalla. Irrota moottorkaapel taajuusmuuttajasta ennen mttausten suorttamsta kaapelssa ta moottorssa. Älä aukase Vacon 20 -latteen kantta. Staattsen jänntteen purkaus sormstas vo vaurottaa komponentteja. Myös kotelon avaamnen vo vahngottaa latetta. Jos Vacon 20:n kotelo avataan, takuu raukeaa. 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus Vacon 20 -taajuusmuuttaja on ana maadotettava maadotuslttmestä. Katso alla olevaa kuvaa: MI1 - MI3 1 Tel (0) Fax +358 (0)

7 TURVALLISUUS vacon 3 MI4 MI5 Taajuusmuuttajan ssänen maasulkusuojaus suojaa anoastaan tse latteen maasululta. Jos vkavrtasuoja käytetään, on nden tomnta testattava mahdollsssa vkatapauksssa esntyvllä maasulkuvrrolla. 24-hour support +358 (0) Emal: 1

8 4 vacon TURVALLISUUS 1.4 Ennen moottorn ajamsta Tarkstusluettelo: Ennen moottorn käynnstämstä varmsta, että moottor on kunnolla knntetty ja varmsta, että shen ltetty late sall käynnstyksen. Aseta moottorn maksmnopeus (taajuus) moottorn ja shen knntetyn latteen suurmman pyörmsnopeuden mukasest. Ennen kun muutat moottorn akseln pyörmssuuntaa, varmsta, että se vodaan tehdä turvallsest. Varmsta, että moottorkaapeln e ole kytketty kondensaattorparstoja. HUOMAUTUS! Vot ladata englannn- ja ranskankelset tuotekäskrjat yhdessä soveltuven turvallsuus- varotus- ja huomautustetojen kanssa osotteesta REMARQUE Vous pouvez télécharger les versons anglase et fran?ase des manuels produt contenant l ensemble des nformatons de sécurté, avertssements et mses en garde applcables sur le ste 1 Tel (0) Fax +358 (0)

9 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO vacon 5 2. TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Tarksta pakkauksen purkamsen jälkeen, että tuotteessa e esnny merkkejä kuljetusvaurosta ja että tomtus on tlaukses mukanen (vertaa latteen lajmerkkä seuraavn lajmerkkavamn). Jos latteessa on kuljetusvaurota, ota yhteys enssjasest kuljetusvakuutuksesta huolehtvaan vakuutusyhtöön ta latteen huoltsjaan. Jos tomtus e vastaa tlaustas, ota välttömäst yhteys latteen tomttajaan. 2.1 Lajmerkkavan VACON0020-1L OPTIONS Vacon 20 Input phase 1L = Sngle phase 3L = Three phases Output Current Input Voltage 1=115V 2 = V 4 = V 7 = 600 V +Optons EMC2 QPES QFLG Language of the documentaton +DLCN = Chnese +DLNL = Dutch +DLCZ = Czech +DLNO = Norwegan +DLDE = German +DLPT = Portuguese +DLDK = Dansh +DLRU = Russan +DLES = Spansh +DLSE = Swedsh +DLFI = Fnnsh +DLTR = Turksh +DLFR = French +DLUS = US Englsh +DLIT = Italan empty = Englsh Fgure 2.1: Vacon 20:n lajmerkkavan 2.2 Varastont Jos taajuusmuuttaja ptää varastoda ennen käyttöönottoa, varmsta, että varastontolosuhteet ovat hyväksyttävät: Varastontlämpötla C Suhteellnen kosteus < 95%, e kondensaatota 24-hour support +358 (0) Emal: 2

10 6 vacon TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 2.3 Huolto Normaalolosuhtessa Vacon 20 -taajuusmuuttajat evät tarvtse huoltoa. Säännöllnen huolto on kutenkn suosteltavaa, jotta taajuusmuuttaja toms ongelmtta ja pysys kunnossa mahdollsmman kauan. Suosttelemme noudattamaan seuraavaa huoltovältaulukkoa. Huoltoväl Tarvttaessa Säännöllsest 12 kuukautta (varastotaessa) 6 24 kuukautta (ympärstön mukaan) * Van kehkko 4 ja kehkko 5. Huoltotomenpde Puhdsta jäähdytyselementt* Tarksta lttmen krstysmomentt. Tarksta I/O-lttmet ja ohjauslttmet. Puhdsta jäähdytystunnel.* Tarksta puhaltmen kunto ja tarksta, onko lttmssä, kokoojakskossa ta mulla pnnolla korroosota. Tarksta ja puhdsta jäähdytyspuhaltmet: Pääpuhalln* Keskeytymätön puhalln* Kondensaattoren lataus Ptkän varastonnn jälkeen kondensaattort on ladattava, jotta ne evät vahngottus. Kondensaattoren mahdollsest suurta vuotovrtaa täytyy rajottaa. Paras ratkasu tähän on säädettävällä rajavrralla varustettu tasavrtalähde. 1) Aseta rajavrraks ma taajuusmuuttajan koon mukaan. 2) Kytke stten DC-vrta tulovaheeseen L1 ja L2. 3) Aseta stten DC-jännte ykskön nmellseen DC-jänntteeseen (1,35 x Un AC) ja syötä taajuusmuuttajaa vähntään tunnn verran. Jos tasavrtaa e ole käytettävssä ja ykskkö on ollut varastossa jänntteettömänä paljon kauemmn kun 12 kuukautta, ota yhteys tehtaaseen ennen vrran kytkemstä. 2 Tel (0) Fax +358 (0)

11 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO vacon Takuu Takuu kattaa van valmstusvrheet. Valmstaja e ole vastuussa kuljetuksen, tomtuksen vastaanoton, asennuksen, käyttöönoton ta käytön akana syntynestä vaurosta. Valmstajaa e koskaan ekä mssään olosuhtessa voda asettaa vastuuseen vaurosta ta vosta, jotka aheutuvat väärnkäytöstä, väärästä asennuksesta, epänormaalsta ympärstölämpötlasta, pölystä, syövyttävstä anesta ta nmellsarvon ylttävstä sähkösstä suuresta. Valmstajaa e myöskään voda ptää vastuussa seurannasvakutukssta. Valmstajan myöntämä takuuaka on 18 kk tomtuksesta ta 12 kk käyttöönotosta sen mukaan, kump nästä määräajosta päättyy ensn (Vacon-takuuehdot). Latteen pakallnen tomttaja vo myöntää yllä mantusta ehdosta pokkeavan takuun. Tämä takuuaka tulee määrtellä tomttajan myynt- ja takuuehdossa. Vacon e ole vastuussa mstään muusta, kun sen tsensä myöntämästä takuusta. Ota kakssa takuuta koskevssa asossa ensn yhteys pakallseen tomttajaas. 24-hour support +358 (0) Emal: 2

12 8 vacon TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 2.5 Valmstajan vaatmustenmukasuusvakuutus EC DECLARATION OF CONFORMITY We Manufacturer's name: Vacon Oyj Manufacturer's address: P.O.Box 25 Runsornte 7 FIN Vaasa Fnland hereby declare that the product Product name: Vacon 20 Frequency Converter Model desgnaton: Vacon 20 1L to Vacon 20 3L to Vacon 20 3L to has been desgned and manufact ured n accordance wth the followng standards: Safety: EN :2009 (as re levant), EN :2007 EMC: EN :2004+A1:2012 and conforms to t he relevant safety provsons of the Low Voltage Drectve 2006/95/EC and EMC Drectve 2004/108/EC. It s ensured through nternal measures and qualty control t hat the product conforms at all tmes to the req urements of the current Drectve and the relevant standards. In Vaasa, 16th of Aprl, 2014 Vesa Las Presdent The year the CE markng was affxed: Tel (0) Fax +358 (0)

13 BACK RESET OK LOC REM BACK RESE T OK LOC REM BACK RESET OK LOC REM BACK RESE T OK LOC REM BACK RESET OK LOC REM ASENNUS vacon 9 3. ASENNUS 3.1 Pakalleen asennus Vacon 20:n vo knnttää senään kahdella er tavalla. Mallt MI1 MI3 vodaan knnttää ruuvknntyksellä ta DIN-kskon avulla ja mallt MI4 MI5 vodaan knnttää ruuvknntyksellä ta kaulusasennuksella. MI3 MI1 =M4 MI2 =M5 M5 Fgure 3.1: Ruuvknntys, MI1 MI3 MI4 =M 6 MI5 =M 6 Fgure 3.2: Ruuvknntys, MI4 MI5 Huomautus: Asennusmtat on merktty latteen takasvulle. Lsätetoja on luvussa hour support +358 (0) Emal: 3

14 BACK RESET OK LOC REM 10 vacon ASENNUS 1 2 Fgure 3.3: DIN-kskoknntys, MI1 MI3 Fgure 3.4: Kaulusknntys, MI4 MI5 3 Tel (0) Fax +358 (0)

15 ASENNUS vacon 11 Fgure 3.5: Kaulusknntyksen aukon mtat MI4:lle (ykskkö: mm) Fgure 3.6: Kaulusknntyksen aukon mtat MI5:lle (ykskkö: mm) 24-hour support +358 (0) Emal: 3

16 12 vacon ASENNUS MI4 MI5 Fgure 3.7: Kaulusasennuksen syvyysmtat MI4:lle ja MI5:lle (ykskkö: mm) 3 Tel (0) Fax +358 (0)

17 ASENNUS vacon Vacon 20:n mtat W2 W3 D2 H (H1) H2 H3 W (W1) D (D1) Fgure 3.8: Vacon 20 -latteen mtat, MI1 - MI3 W2 W3 H (H1) H2 H3 W (W1) D (D1) Fgure 3.9: Vacon 20 -latteen mtat, MI4 - MI5 24-hour support +358 (0) Emal: 3

18 14 vacon ASENNUS Tyypp K1 (H1) K2 (H2) H3 L1 (W1) L2 (W2) W3 S1 (D1) D2 MI1 160, ,3 65,5 37,8 4,5 98,5 7 MI ,5 5,5 101,5 7 MI3 254, , ,5 108,5 7 MI ,5 336, MI Table 3.1: Vacon 20:n mtat mllmetrenä Runko Mtat (mm) Pano* W H D (kg) MI ,5 MI ,7 MI , MI MI *lman tomtuspakkausta Table 3.2: Vacon 20 -latteen rungon mtat (mm) ja panot (kg) Runko Mtat (tuumaa) Pano* W H D (lbs) MI1 2,6 6,3 3,9 1,2 MI2 3,5 9,9 4 1,5 MI3 3,9 10 4,3 2,2 MI4 6,5 14,6 6,5 18 MI5 6,5 16, *lman tomtuspakkausta Table 3.3: Vacon 20 -latteen rungon mtat (n) ja panot (lbs) 3 Tel (0) Fax +358 (0)

19 ASENNUS vacon 15 Fgure 3.10: Vacon20 -latteen mtat, MI2-3 Näytön sjant Mtat (mm) MI2 Runko MI3 A 17 22,3 B hour support +358 (0) Emal: 3

20 16 vacon ASENNUS Fgure 3.11: Vacon20 -latteen mtat, MI4-5 Näytön sjant Mtat (mm) MI2 Runko MI3 A ,5 B Tel (0) Fax +358 (0)

21 ASENNUS vacon Jäähdytys Taajuusmuuttajan yläpuolelle ja taakse ptää jättää rttäväst tlaa, jotta jäähdytyslma pääsee kertämään. Seuraavassa taulukossa on estetty vaadttavan vapaan tlan mtat. Jos useta ykskötä on knntetty päällekkän, tarvttava tla on C + D (katso fgure below). Tämän lsäks alemman ykskön jäähdytyslma on johdettava pos ylemmän ykskön jäähdytyslman ssääntulosta. Tarvttava jäähdytyslma on estetty alla. Varmsta myös, että jäähdytyslman lämpötla e yltä taajuusmuuttajan ympärstön enmmäslämpötlaa. Vähmmäsväl (mm) Tyypp A* B* C D MI MI MI MI MI Table 3.4: Vähmmäslmavält taajuusmuuttajan ympärllä A C A B B *. Vähmmäsväl A ja B MI1 ~ MI3: -lattelle vo olla 0 mm, jos ympärstön lämpötla on alle 40 astetta. D Fgure 3.12: Asennustla A = vapaa tla taajuusmuuttajan ympärllä (ks. myös B) B = taajuusmuuttajan etäsyys toseen latteeseen ta kaapn senään C = vapaa tla taajuusmuuttajan yläpuolella C = vapaa tla taajuusmuuttajan alapuolella HUOMAUTUS! Asennusmtat on merktty latteen takasvulle. Jätä vapaata jäähdytystlaa Vacon 20 yläpuolelle (100 mm), alapuolelle (50 mm), ja svulle (20 mm)! (Mallen MI1 MI3 verekkäsasennus salltaan anoastaan sllon, kun ympärstön lämpötla on alle 40 C. Mallen MI4 MI5 verekkäsasennus e ole sallttu.) Tyypp Vaadttava jäähdytyslmamäärä (m3/h) MI1 10 MI2 10 MI3 30 MI4 45 MI5 75 Table 3.5: Tarvttava jäähdytyslmamäärä. 24-hour support +358 (0) Emal: 3

22 18 vacon ASENNUS Tehohävöt Jos käyttäjä haluaa lsätä taajuusmuuttajan kytkentätaajuutta jostakn syystä (tyypllsest esm. moottorn äänen penentämseks), tämä vakuttaa västämättä tehohävöhn ja jäähdytysvaatmuksn, er moottorakselteholle käyttäjä vo valta kytkentätaajuuden alla olevan grafkan mukasest. MI1 - MI5 3v 400 V TEHOHÄVIÖ 3 Tel (0) Fax +358 (0)

23 ASENNUS vacon hour support +358 (0) Emal: 3

24 20 vacon ASENNUS MI1 - MI5 3v 230 V TEHOHÄVIÖ 3 Tel (0) Fax +358 (0)

25 ASENNUS vacon hour support +358 (0) Emal: 3

26 22 vacon ASENNUS 3 Tel (0) Fax +358 (0)

27 ASENNUS vacon 23 MI1 - MI3 1v 230 V TEHOHÄVIÖ 24-hour support +358 (0) Emal: 3

28 24 vacon ASENNUS 3 Tel (0) Fax +358 (0)

29 ASENNUS vacon EMC-tasot EN jakaa taajuusmuuttajat jaetaan neljään luokkaan nden sähkömagneettsten häröpäästöjen sekä järjestelmäverkon ja asennusympärstön vaatmusten mukaan (katso alla). Kunkn tuotteen EMC-luokka on lmotettu tyyppmerknnässä. Luokka C1: Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardn EN (2004) luokan C1 mukasa. Luokka C1 on EMC-omnasuuksltaan paras, ja se ssältää taajuusmuuttaja, joden nmellsjännte on penemp kun 1000 V ja jotka on tarkotettu käytettävks ensmmäsessä ympärstössä. HUOMAUTUS: Luokan C vaatmukset toteutuvat van johtuven häröpäästöjen osalta. Luokka C2: Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardn EN (2004) luokan C2 mukasa. Luokka 2 ssältää taajuusmuuttajat kntessä asennuksssa ja nmellsjänntteeltään alle 1000 V. Luokan C2-taajuusmuuttaja vodaan käyttää sekä 1. että 2. ympärstössä. Luokka C4: Tämän luokan taajuusmuuttajssa e ole EMC-häröpäästösuojausta. Nämä taajuusmuuttajat asennetaan suljettuun kaappn. Tuotestandardn EN (2004) ympärstöt Ensmmänen ympärstö: Ympärstö, johon ssältyvät asuntlat. Lsäks se ssältää latokset, jotka on kytketty lman välmuuntaja asuntlolle tarkotettuun penjännteverkkoon. HUOMAA: esmerkkejä ensmmäseen ympärstöön kuuluvsta tlosta ovat omakottalot, asunnot sekä asunrakennuksssa olevat lketlat ta tomstot. Tonen ympärstö: Ympärstö, joka ssältää kakk latokset, jota e ole kytketty suoraan asumukslle tarkotettuun penjännteverkkoon. HUOMAA: esmerkkejä tosesta ympärstöstä ovat teollsuusalueet sekä mnkä tahansa omasta muuntajasta sähkönsä saavan rakennuksen teknset alueet. 24-hour support +358 (0) Emal: 3

30 26 vacon ASENNUS EMC-suojausluokan muuttamnen C2-luokasta C4-luokkaan M1 - M3 -taajuusmuuttajen EMC-suojausluokka vodaan muuttaa C2-luokasta C4- luokkaan (pats 115 V:n ja 600 V:n taajuusmuuttajat) rrottamalla EMC-kondensaattorn rtkytkentäruuv, see fgure below. MI4 ja 5 vodaan myös vahtaa postamalla EMC-pstkkeet. Huomautus: Älä yrtä muuttaa EMC-luokkaa takasn C2-luokkaan. Vakka yllä estetty menetelmä tehtäsn tosnpän, taajuusmuuttaja e enää täytä C2-luokan vaatmuksa! Fgure 3.13: EMC-suojausluokka, MI1 - MI3 Fgure 3.14: EMC-suojausluokka, MI4 3 Tel (0) Fax +358 (0)

31 ASENNUS vacon 27 Fgure 3.15: EMC-suojausluokka, MI5 Fgure 3.16: Pstkkeet Posta pääkans ja pakallsta kaks pstkettä. Irrota RFI-suodattmet maadotuksesta nostamalla pstkkeet pos oletuspakostaan. See Fgure hour support +358 (0) Emal: 3

32 28 vacon ASENNUS 3.2 Kaapelont ja kytkennät Tehokaapelont Huomautus: Krstysmomentt tehokaapelelle on 0,5-0,6 Nm (4-5 n.lbs). 3~ (230V, 400V) 1~ (230V) Motor out MAINS Strp the plastc cable coatng for 360 earthng MOTOR Fgure 3.17: Vacon 20:n teholtännät, MI1 3~(230V, 400V, 600V) External brake resstor 3~(230V, 400V,600V) Strp the plastc cable coatng for 360 earthng 1~ (230V) 1~ (115V) Motor out L1 L2/N L3 R+ R- U/T1 V/T2 W/T3 MAINS BRAKE RESISTOR MOTOR Fgure 3.18: Vacon 20:n teholtännät, MI2 MI3 3 Tel (0) Fax +358 (0)

33 ASENNUS vacon 29 3~ (380, 480V) Motor out MAINS Brake RESISTOR MOTOR Fgure 3.19: Vacon 20:n teholtännät, MI4 3~ (380, 480V) Motor out MAINS Brake RESISTOR MOTOR Fgure 3.20: Vacon 20:n teholtännät, MI5 24-hour support +358 (0) Emal: 3

34 30 vacon ASENNUS Ohjauskaapelont Attach the support AFTER nstallng the power cables Attach ths plate BEFORE nstallng the power cables Fgure 3.21: PE-levyn ja API-kaapeltuen knntys, MI1 MI3 3 Tel (0) Fax +358 (0)

35 ASENNUS vacon 31 Attach the support AFTER nstallng Attach ths plate BEFORE nstallng the power cables Fgure 3.22: Knntä PE-levy ja API-kaapeltuk, MI4 MI5 24-hour support +358 (0) Emal: 3

36 32 vacon ASENNUS Fgure 3.23: Avaa kans, MI1 MI3 Fgure 3.24: Avaa kans (MI4 MI5) 3 Tel (0) Fax +358 (0)

37 ASENNUS vacon 33 Control cable tghtenng torque: 0.4 Nm Strp the plastc cable coatng for 360 earthng Fgure 3.25: Knntä ohjauskaapelt. MI1 - MI3 Katso luku 6.2 Fgure 3.26: Knntä ohjauskaapelt. MI4 - MI5. Katso luku hour support +358 (0) Emal: 3

38 34 vacon ASENNUS Salltut valnnaskortt Vacon 20:ssä Katso alta salltut valnnaskortt pakassa: SLOT EC E3 E5 E6 E7 B1 B2 B4 B5 B9 BH BF Huomautus: Kun OPT-B1-/OPT-B4-kortta käytetään Vacon20:ssa, +24 VDC:n (± 10 %, väh. 300 ma) tehoa tulee syöttää termnaaln 6 (+24_out) ja termnaaln 3 (GND) ohjauslevyllä. OPT-EC-V OPT-E3-V OPT-E5-V OPT-E6-V OPT-E7-V OPT-B1-V OPT-B2-V OPT-B4-V OPT-B5-V OPT-B9-V OPT-BH-V OPT-BF-V Valnnaset kortt (kakk kortt on lakattu) EtherCat Profbus DPV1 (ruuvltn) Profbus DPV1 (D9-ltn) CANopen DevceNet 6 x DI/DO, kukn I/O vo olla yksttän 2 x relelähtö + termstor 1 x analogatulo, 2 x analogalähtö (erstetty) 3 x relelähtö 1 x relelähtö, 5 x dgtaaltulo ( VAC) 3 x lämpötlanmttaus (tuk seuraavlle anturelle: PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131) 1 x AO, 1 x DO, 1 x RO 3 Tel (0) Fax +358 (0)

39 ASENNUS vacon 35 Valnnaskortn kokoonpanon rakenne: hour support +358 (0) Emal: 3

40 36 vacon ASENNUS Tel (0) Fax +358 (0)

41 ASENNUS vacon Kaapelruuvt M4*8 Screws 12pcs Fgure 3.27: MI1-ruuvt M4*8 Screws 10pcs Fgure 3.28: MI2-ruuvt 24-hour support +358 (0) Emal: 3

42 38 vacon ASENNUS M4*8 Screws 10pcs Fgure 3.29: MI3-ruuvt M4*10 Screws 4pcs M4*9 Screws 14pcs M4*17 Screws 6pcs Fgure 3.30: MI4 - MI5 ruuv 3 Tel (0) Fax +358 (0)

43 ASENNUS vacon Kaapelen ja sulakkeden teknset tedot EMC-luokka luokka C2 luokka C4 Käytä kaapeleta, joden lämmönkesto on vähntään +70 C. Kaapelt ja sulakkeet on mtotettava seuraaven taulukoden mukaan. Kaapelen asentamnen UL-määräysten mukaan on seltetty luvussa Sulakkeet tomvat myös kaapelen ylkuormtussuojana. Nämä ohjeet koskevat van tapauksa, jossa on yks moottor ja yks kaapelyhteys taajuusmuuttajalta moottorlle. Pyydä kakssa mussa tapauksssa lsätetoja tehtaalta. Verkkovrtakaapeltyypt 1 1 Moottorkaapeltyypt 3 1 Ohjauskaapeltyypt 4 4 Table 3.6: Standarden edellyttämät kaapeltyypt. EMC-luokat on estetty luvussa Kaapeltyypp Kuvaus Vahvavrtakaapel, joka on tarkotettu knteään asennukseen ja käytettävälle verkkojänntteelle. Suojattua kaapela e tarvta. (NKCABLES/MCMK ta vastaava suosteltu.) Vahvavrtakaapel, joka on varustettu konsentrsella suojajohtmella ja sop käytettävälle verkkojänntteelle. (NKCABLES/MCMK ta vastaava suosteltu.) Vahvavrtakaapel, joka on varustettu tvllä, pen-mpedansssella suojavapalla ja sop käytettävälle verkkojänntteelle. (NKCABLES /MCCMK, SAB/ÖZCUY-J ta vastaava suosteltu.) *Standardn mukaan sekä moottorlle että FC-ltännälle vaadtaan 360º maadotus Härösuojattu kaapel, joka on varustettu tvllä, pen-mpedansssella 4 suojavapalla (NKCABLES /Jamak, SAB/ÖZCuY-O ta vastaava). Table 3.7: Kaapeltyyppen kuvaukset 24-hour support +358 (0) Emal: 3

44 40 vacon ASENNUS Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaap Moottork el aapel Cu [mm 2 ] Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn/max) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjauslt Releltn n [mm 2 ] [mm 2 ] MI *2,5+2,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *6+6 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 Table 3.8: Vacon 20 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, 115 V, 1~ Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaap Moottork el aapel Cu [mm 2 ] Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn/max) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjauslt Releltn n [mm 2 ] [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *6+6 3*1,5+1,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1,5 Table 3.9: Vacon 20 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, V, 1~ Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaap Moottork el aapel Cu [mm 2 ] Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn/max) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjauslt Releltn n [mm 2 ] [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *6+6 3* Cu ,5-1,5 0,5-1,5 40 MI * * ,5-50 Cu / Al 2,5-35 0,5-1,5 0,5-1,5 Table 3.10: Vacon 20 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, V, 3~ 3 Tel (0) Fax +358 (0)

45 ASENNUS vacon 41 Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaa pel Cu [mm 2 ] Moottork aapel Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn/max) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjauslt n [mm 2 ] Releltn [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *6+6 3* Cu ,5-1,5 0,5-1,5 MI * * ,5-50 Cu / Al 2,5-35 0,5-1,5 0,5-1,5 Table 3.11: Vacon 20 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, V, 3~ Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaa pel Cu [mm 2 ] Moottork aapel Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn/max) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjauslt Releltn n [mm 2 ] [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1,5 Table 3.12: Vacon 20 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, 600 V, 3~ Huomautus: Standardn EN mukaan suojamaadotusjohtmen on oltava vähntään 10 mm 2 Cu ta 16 mm 2 Al. Tosena vahtoehtona vodaan käyttää ylmäärästä suojamaadotusjohdnta, joka on vähntään samankokonen kun alkuperänen johdn. 24-hour support +358 (0) Emal: 3

46 42 vacon ASENNUS Yleset kaapelontsäännöt 1 2 Varmsta ennen asennuksen alottamsta, että mkään taajuusmuuttajan komponentesta e ole jännttenen. Sjota moottorkaapelt rttävän etäälle musta kaapelesta: Vältä moottorkaapelen sjottamsta ptkn samansuuntasn lnjohn muden kaapeleden kanssa. Jos moottorkaapel on yhdensuuntanen muden kaapelen kanssa, moottorkaapeln ja muden kaapelen vähmmäsetäsyys on 0,3 m Annettua vähmmäsetäsyyttä vodaan soveltaa myös moottorkaapeleden ja muden järjestelmen sgnaalkaapeleden välllä. Moottorkaapelen enmmäsptuus MI1-3:lle on 30 m. MI4 - MI5:lle kaapeln enmmäsptuus on 50m. Jos kaapel on ptemp, vrtatarkkuus huononee. Moottorkaapeleden tuls rsteytyä muden kaapeleden kanssa 90 asteen kulmassa. 3 Jos kaapeleden erstysvastusmttaukset ovat tarpeen, katso luku Kaapelen kytkemnen: Kuor moottor- ja verkkovrtakaapelt kuvan 3.31 mukasest. Kytke verkkovrta-, moottor- ja ohjauskaapelt lttmnsä. Katso kuvat Huomaa verkkovrta- ja ohjauskaapelen krstysmomentt, kohdassa ja luvussa ja Luvussa on ohjeet kaapeleden asentamsesta UL-määräysten mukasest. Varmsta, että ohjauskaapeln johdot evät ole kosketuksssa latteen sähkösn komponenttehn. Jos käytetään ulkosta jarruvastusta (lsävaruste), kytke sen kaapel slle tarkotettuun lttmeen. Tarksta, että maadotuskaapel on kytketty moottorn ja taajuusmuuttajan lttmn, jossa on merkk Kytke moottorn kaapeln erllnen suojavappa taajuusmuuttajan, moottorn ja syöttökeskuksen maadotuslevyyn 3 Tel (0) Fax +358 (0)

47 ASENNUS vacon Moottor- ja vrtakaapelen kuormsptuudet Earth conductor 8 mm 8 mm 35 mm 20 mm Fgure 3.31: Kaapelen kuormnen Huomautus: Kuor myös muovnen kaapelvappa 360 asteen maadotusta varten. Katso kuvat 3.17, 3.18 ja Kaapelen asentamnen UL-määräysten mukasest UL-määräysten (Underwrters Laboratores) mukaan on käytettävä UL-hyväksyttyä kuparkaapela, jonka lämmönkeston tulee olla vähntään +60/75 C. Käytä van luokan 1 johtoa. Yksköt ovat sopva käytettäväks pressä, jotka evät kykene tuottamaan yl rms symmetrsä vrtoja, yl 600 V:n jänntettä, suojattuna T- ja J-luokan sulakkella. MI4:lle lman DC-kurstnta okosulkuvrran maksmmäärä saa olla enntään 2,3 ka. MI5:lle lman DC-kurstnta okosulkuvrran maksmmäärä saa olla enntään 3,8 ka. Integraalnen prn puoljohde-okosulkusuojaus e suojaa haarotusprä. Haarotusprn suojaus on järjestettävä kansallsten sähköturvallsuusmääräysten ja muden pakallsten määräysten mukasest. Van sulakkella tuotettu haarotusprn suojaus. Moottorn ylkuormtussuojaus 110 %:ssa täyden kuorman vrrasta Kaapelonnn ja moottorn erstysvastusmttaukset Nämä mttaukset on suortettava seuraavast, jos epällään moottorn ta kaapelonnn erstyksen olevan vallnen. 1. Moottorkaapeln erstysvastusmttaukset Irrota moottorkaapel rt taajuusmuuttajan lttmstä U/T1, V/T2 ja W/T3 sekä moottorsta. Mttaa moottorkaapeln erstysvastus jokasen vahejohtmen välllä sekä myös jokasen vahejohdon ja maadotusjohdon välllä. Erstysvastuksen tulee olla >1 MOhm. 24-hour support +358 (0) Emal: 3

48 44 vacon ASENNUS 2. Verkkovrtakaapeln erstysvastusmttaukset Irrota verkkovrtakaapel taajuusmuuttajan lttmstä L1, L2 / N ja L3 sekä verkkovrtalttmstä. Mttaa verkkokaapeln erstysvastus jokasen vahejohtmen välllä sekä myös jokasen vahejohdon ja maadotusjohdon välllä. Erstysvastuksen tulee olla >1 MOhm. 3. Moottorn erstysvastusmttaukset Kytke moottorkaapel rt moottorsta ja avaa moottorn ltäntäkotelossa olevat kytkentäluskat. Mttaa moottorn erstysvastukset jokasesta käämstä erkseen. Mttausjänntteen tulee olla vähntään moottorn nmellsjänntteen suurunen, mutta enntään V. Erstysvastuksen tulee olla >1 MOhm. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 2 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS vacon 1 Doc.: DPD844F1 Julkaisu: Elokuu 214 Sw tiedosto: FW17V1.vcx Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 2 -taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA!

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA! 1 vacon turvallisuus Tässä pikaoppaassa kuvataan keskeiset vaiheet Vacon 10-taajuusmuuttajasi asentamiseksi ja perusasetusten määrittämiseksi. Lataa ja lue Vacon 10:n täydellinen käyttäjän käsikirja ennen

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V)

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V) 1. Käyttöohje KÄYTTÖOHJE 1.9.2009 MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE Maalämpöpumppu MAALÄMPÖPUMPPU Innova Heat G-6 (3X400V) Innova Heat G-8 (3X400V) Innova Heat G-10 (3X400V) INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot