vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje"

Transkriptio

1 vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

2

3 Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr Sw Paketta: FW0135V Turvallsuus Varotukset Turvallsuusohjeet Maadotukset ja maasulkusuojaus Ennen moottorn ajamsta 4 2. Tomtuksen vastaanotto Lajmerkkavan Varastont Huolto Takuu Valmstajan vaatmustenmukasuusvakuutus 7 3. Asennus Pakalleen asennus Vacon 10:n mtat Jäähdytys Tehohävöt EMC-tasot EMC-suojausluokan muuttamnen C2-luokasta C4-luokkaan Kaapelont ja kytkennät Tehokaapelont Ohjauskaapelont Kaapelruuvt Kaapelen ja sulakkeden teknset tedot Yleset kaapelontsäännöt Moottor- ja vrtakaapelen kuormsptuudet Kaapelen asentamnen UL-määräysten mukasest Kaapelonnn ja moottorn erstysvastusmttaukset Käyttöönotto Vacon 10:n käyttöönoton vaheet Vanetsntä Vacon 10:n sovelluslttymä Ylestä Ohjaus I/O Ohjauspaneel Ylestä Näyttö Näppämstö Srtymnen Vacon 10:n ohjauspaneelssa Päävalkko Ohjearvovalkko Valvontavalkko Parametrvalkko SYSTEEMIVALIKKO VAKIOsovelluksen parametrt Pka-asetusparametrt (Vrtuaalvalkko, näkyy, kun par = 1) 52

4 8.2 Moottorn asetukset (ohjauspaneel: Menu PAR -> P1) Käynnstä/pysäytä-asetus (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P1) Taajuusohjeet (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P3) Rampp- ja jarruasetukset (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P4) Dgtaaltulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P5) Analogatulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P6) Dgtaallähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P8) Analogalähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P9) Suojaukset (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P13) Automaattsen vankuttauksen parametrt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P14) PI-ohjauksen parametrt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P15) Sovelluksen asetukset (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P17) Järjestelmäparametrt Parametrkuvaukset Moottorn asetukset (ohjauspaneel: Menu PAR -> P1) Käynnstä/pysäytä-asetus (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P1) Taajuusohjeet (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P3) Rampp- ja jarruasetukset (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P4) Dgtaaltulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P5) Analogatulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P6) Dgtaallähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P8) Analogalähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P9) Suojaukset (ohjauspaneeln valkko, par. -> P13) Automaattnen nollaus (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P14) PI-ohjauksen parametrt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P15) Sovelluksen asetus (ohjauspaneel: valkko PAR->P17) Modbus RTU Päätevastus Modbus-osotealue Modbus-prosessdata Teknset tedot Vacon 10:n teknset tedot Tehoalueet Vacon 10 Verkkojännte V Vacon 10 Verkkojännte 115 V Vacon 10 Verkkojännte V Vacon 10 Verkkojännte 600 V Jarruvastukset 100

5 TURVALLISUUS vacon 1 1. TURVALLISUUS SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tässä oppaassa on selkeäst merkttyjä varotuksa, jotka lttyvät käyttäjän henklökohtaseen turvallsuuteen ja joden avulla vältytään aheuttamasta vahnkoa tuotteelle ta shen kytketylle lattelle. Lue nämä varotukset huolellsest: = Vaarallnen jännte Kuoleman ta vakaven vammojen vaara = Ylenen varotus Tuotteen ta shen kytkettyjen latteden vahngottumsvaara 1.1 Varotukset Taajuusmuuttajan teho-osan komponentt ovat jännttesä, kun Vacon 10 on kytkettynä verkkoon. Jännttesn osn koskemnen on erttän vaarallsta ja vo aheuttaa kuoleman ta vakava vammoja. Ohjausosa on erotettu verkon potentaalsta. Moottorlttmet U, V, W (T1, T2, T3) sekä mahdollset jarruvastuslttmet /+ ovat jännttesä Vacon 10:n ollessa kytkettynä verkkoon, vakka moottor e ole käynnssä. Ohjauksen I/O-päätteet on erstetty sähkösyötön potentaalsta. Relelähdössä vo kutenkn esntyä vaarallnen ohjausjännte jopa sllon, kun Vacon 10 e ole kytketty verkkoon. Vacon 10 -taajuusmuuttajen maavrta on suuremp kun 3,5 ma AC. Standardn EN mukasest on käytettävä vahvstettua suojamaadotusta. Jos taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmstajan velvollsuutena on huolehta stä, että taajuusmuuttajalla on koneessa syötön erotuskytkn (EN ). Jos Vacon 10 kytketään rt verkosta, kun moottora ajetaan, se pysyy jännttesenä, jos prosess syöttää energaa moottorlle. Tällön moottor tom generaattorna syöttäen energaa taajuusmuuttajalle. 24-hour support (0) Emal: 1

6 2 vacon TURVALLISUUS Odota verkosta rtkytkemsen jälkeen, kunnes latteen puhalln pysähtyy ja paneeln merkkvalot sammuvat. Odota tämän jälkeen velä vs mnuutta, ennen kun teet mtään kytkentöjä Vacon 10:n lttmssä. Moottor vo käynnstyä automaattsest vkatlanteen jälkeen, jos automaattnen uudelleenkäynnstys on aktvotu. 1.2 Turvallsuusohjeet Vacon 10 -taajuusmuuttaja on tarkotettu van kntesn asennuksn. Älä tee mtään mttauksa, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Älä tee mnkäänlasa jänntteenkestotestejä Vacon 10:n mllekään osalle. Tuotteen turvallsuus on testattu täysn tehtaalla. Irrota moottorkaapel taajuusmuuttajasta ennen mttausten suorttamsta kaapelssa ta moottorssa. Älä aukase Vacon 10 -latteen kantta. Staattsen jänntteen purkaus sormstas vo vaurottaa komponentteja. Myös kotelon avaamnen vo vahngottaa latetta. Jos Vacon 10:n kotelo avataan, takuu raukeaa. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

7 TURVALLISUUS vacon Maadotukset ja maasulkusuojaus Vacon 10 -taajuusmuuttaja on ana maadotettava maadotuslttmestä. Katso alla olevaa kuvaa: MI1 - MI3 Taajuusmuuttajan ssänen maasulkusuojaus suojaa anoastaan tse latteen maasululta. Jos vkavrtasuoja käytetään, on nden tomnta testattava mahdollsssa vkatapauksssa esntyvllä maasulkuvrrolla. 24-hour support (0) Emal: 1

8 4 vacon TURVALLISUUS 1.4 Ennen moottorn ajamsta Tarkstusluettelo: Ennen moottorn käynnstämstä varmsta, että moottor on kunnolla knntetty ja varmsta, että shen ltetty late sall käynnstyksen. Aseta moottorn maksmnopeus (taajuus) moottorn ja shen knntetyn latteen suurmman pyörmsnopeuden mukasest. Ennen kun muutat moottorn akseln pyörmssuuntaa, varmsta, että se vodaan tehdä turvallsest. Varmsta, että moottorkaapeln e ole kytketty kondensaattorparstoja. HUOMAUTUS! Vot ladata englannn- ja ranskankelset tuotekäskrjat yhdessä soveltuven turvallsuus- varotus- ja huomautustetojen kanssa osotteesta REMARQUE Vous pouvez télécharger les versons anglase et fran?ase des manuels produt contenant l ensemble des nformatons de sécurté, avertssements et mses en garde applcables sur le ste 1 Tel (0) Fax +358 (0)

9 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO vacon 5 2. TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Tarksta pakkauksen purkamsen jälkeen, että tuotteessa e esnny merkkejä kuljetusvaurosta ja että tomtus on tlaukses mukanen (vertaa latteen lajmerkkä seuraavn lajmerkkavamn). Jos latteessa on kuljetusvaurota, ota yhteys enssjasest kuljetusvakuutuksesta huolehtvaan vakuutusyhtöön ta latteen huoltsjaan. Jos tomtus e vastaa tlaustas, ota välttömäst yhteys latteen tomttajaan. 2.1 Lajmerkkavan VACON0010-1L OPTIONS Vacon 10 Input phase 1L = Sngle phase 3L = Three phases Output Current Input Voltage 1=115V 2= V 4= V 7 = 600V +Optons EMC2 QPES Language of the documentaton +DLCN = Chnese +DLNL = Dutch +DLCZ = Czech +DLNO = Norwegan +DLDE = German +DLPT = Portuguese +DLDK = Dansh +DLRU = Russan +DLES = Spansh +DLSE = Swedsh +DLFI = Fnnsh +DLTR = Turksh +DLFR = French +DLUS = US Englsh +DLIT = Italan empty = Englsh Fgure 2.1: Vacon 10:n lajmerkkavan 24-hour support (0) Emal: 2

10 6 vacon TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 2.2 Varastont Jos taajuusmuuttaja ptää varastoda ennen käyttöönottoa, varmsta, että varastontolosuhteet ovat hyväksyttävät: Varastontlämpötla C Suhteellnen kosteus < 95%, e kondensaatota 2.3 Huolto Normaalolosuhtessa Vacon 10 -taajuusmuuttajat evät tarvtse huoltoa. 2.4 Takuu Takuu kattaa van valmstusvrheet. Valmstaja e ole vastuussa kuljetuksen, tomtuksen vastaanoton, asennuksen, käyttöönoton ta käytön akana syntynestä vaurosta. Valmstajaa e koskaan ekä mssään olosuhtessa voda asettaa vastuuseen vaurosta ta vosta, jotka aheutuvat väärnkäytöstä, väärästä asennuksesta, epänormaalsta ympärstölämpötlasta, pölystä, syövyttävstä anesta ta nmellsarvon ylttävstä sähkösstä suuresta. Valmstajaa e myöskään voda ptää vastuussa seurannasvakutukssta. Valmstajan myöntämä takuuaka on 18 kk tomtuksesta ta 12 kk käyttöönotosta sen mukaan, kump nästä määräajosta päättyy ensn (Vacon-takuuehdot). Latteen pakallnen tomttaja vo myöntää yllä mantusta ehdosta pokkeavan takuun. Tämä takuuaka tulee määrtellä tomttajan myynt- ja takuuehdossa. Vacon e ole vastuussa mstään muusta, kun sen tsensä myöntämästä takuusta. Ota kakssa takuuta koskevssa asossa ensn yhteys pakallseen tomttajaas. 2 Tel (0) Fax +358 (0)

11 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO vacon Valmstajan vaatmustenmukasuusvakuutus EC DECLARATION OF CONFORMITY We Manufacturer's name: Vacon Oyj Manufacturer's address: P.O.Box 25 Runsornte 7 FIN Vaasa Fnland hereby declare that the product Product name: Vacon 10 Frequency Converter Model desgnaton: Vacon 10 1L to Vacon 10 3L to Vacon 10 3L to has been desgned and manufact ured n accordance wth the followng standards: Safety: EN :2009 (as re levant), EN :2007 EMC: EN :2004+A1:2012 and conforms to t he relevant safety provsons of the Low Voltage Drectve 2006/95/EC and EMC Drectve 2004/108/EC. It s ensured through nternal measures and qualty control t hat the product conforms at all tmes to the req urements of the current Drectve and the relevant standards. In Vaasa, 16th of Aprl, 2014 Vesa Las Presdent The year the CE markng was affxed: hour support (0) Emal: 2

12 BACK RESET OK LOC REM BACK RESET OK LOC REM BACK RESET OK LOC REM 8 vacon ASENNUS 3 ASENNUS 3.1 Pakalleen asennus Vacon 10 vodaan knnttää senään kahdella er tavalla. MI1-MI3:lla, joko ruuv- ta DIN-kskoknntys. Asennusmtat on merktty latteen takasvulle ja lmotettu seuraavalla svulla. MI1 =M4 MI2 =M5 MI3 M5 Fgure 3.1: Ruuvknntys, MI1 MI3 1 2 Fgure 3.2: DIN-kskoknntys, MI1 MI3 3 Tel (0) Fax +358 (0)

13 ASENNUS vacon Vacon 10:n mtat Fgure 3.3: Vacon 10 -latteen mtat, MI1 - MI3 Runko K1 (H1) K2 (H2) H3 L1 (W1) L2 (W2) W3 S1 (D1) D2 MI1 160, ,3 65,5 37,8 4,5 98,5 7 MI ,5 5,5 101,5 7 MI3 254, , ,5 108,5 7 Table 3.1: Vacon 10:n mtat mllmetrenä Runko Mtat (mm) Pano* W H D (kg) MI ,5 MI ,7 MI , *lman tomtuspakkausta Table 3.2: Vacon 10 -latteen rungon mtat (mm) ja panot (kg) 24-hour support (0) Emal: 3

14 10 vacon ASENNUS Runko Mtat (tuumaa) Pano* W H D (lbs) MI1 2,6 6,2 3,9 1,2 MI2 3,5 9,9 4 1,5 MI3 3,9 10,3 4,3 2,2 *lman tomtuspakkausta Table 3.3: Vacon 10 -latteen rungon mtat (n) ja panot (lbs) Fgure 3.4: Vacon10 -latteen mtat, MI2-3 Näytön sjant Runko Mtat (mm) MI2 MI3 A 17 22,3 B Table 3.4: Vacon 10 -latteen rungon mtat (mm) 3 Tel (0) Fax +358 (0)

15 ASENNUS vacon Jäähdytys Taajuusmuuttajan yläpuolelle ja taakse ptää jättää rttäväst tlaa, jotta jäähdytyslma pääsee kertämään. Seuraavassa taulukossa on estetty vaadttavan vapaan tlan mtat. Jos useta ykskötä on knntetty päällekkän, tarvttava tla on C + D (katso Installaton space). Tämän lsäks alemman ykskön jäähdytyslma on johdettava pos ylemmän ykskön jäähdytyslman ssääntulosta. Tarvttava jäähdytyslma on estetty alla. Varmsta myös, että jäähdytyslman lämpötla e yltä taajuusmuuttajan ympärstön enmmäslämpötlaa. Vähmmäsväl (mm) Runko A* B* C D C MI MI MI Table 3.5: Vähmmäslmavält taajuusmuuttajan ympärllä A A B B *. Vähmmäsväl A ja B MI1 ~ MI3: -lattelle vo olla 0 mm, jos ympärstön lämpötla on alle 40 astetta. D Fgure 3.5: Asennustla A = vapaa tla taajuusmuuttajan ympärllä (ks. myös B) B = taajuusmuuttajan etäsyys toseen latteeseen ta kaapn senään C = vapaa tla taajuusmuuttajan yläpuolella C = vapaa tla taajuusmuuttajan alapuolella HUOMAUTUS! Asennusmtat on merktty latteen takasvulle. Jätä vapaata jäähdytystlaa Vacon 10 yläpuolelle (100 mm), alapuolelle (50 mm), ja svulle (20 mm)! M1 - M3:lle verekkäsasennus on sallttu van, jos ympärstön lämpötla on alle 40 C. Runko Vaadttava jäähdytyslmamäärä (m3/h) MI1 10 MI2 10 MI3 30 Table 3.6: Tarvttava jäähdytyslmamäärä. 24-hour support (0) Emal: 3

16 12 vacon ASENNUS Tehohävöt Jos käyttäjä haluaa lsätä taajuusmuuttajan kytkentätaajuutta jostakn syystä (tyypllsest esm. moottorn äänen penentämseks), tämä vakuttaa västämättä tehohävöhn ja jäähdytysvaatmuksn, er moottorakselteholle käyttäjä vo valta kytkentätaajuuden alla olevan grafkan mukasest. MI1 - MI3 3v 400 V TEHOHÄVIÖ 3 Tel (0) Fax +358 (0)

17 ASENNUS vacon 13 MI1 - MI3 3v 230 V TEHOHÄVIÖ 24-hour support (0) Emal: 3

18 14 vacon ASENNUS 3 Tel (0) Fax +358 (0)

19 ASENNUS vacon 15 MI1 - MI3 1v 230 V TEHOHÄVIÖ 24-hour support (0) Emal: 3

20 16 vacon ASENNUS 3 Tel (0) Fax +358 (0)

21 ASENNUS vacon EMC-tasot EN jakaa taajuusmuuttajat jaetaan neljään luokkaan nden sähkömagneettsten häröpäästöjen sekä järjestelmäverkon ja asennusympärstön vaatmusten mukaan (katso alla). Kunkn tuotteen EMC-luokka on lmotettu tyyppmerknnässä. Luokka C1: Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardn EN (2004) luokan C1 mukasa. Luokka C1 on EMC-omnasuuksltaan paras, ja se ssältää taajuusmuuttaja, joden nmellsjännte on penemp kun 1000 V ja jotka on tarkotettu käytettävks ensmmäsessä ympärstössä. HUOMAUTUS: Luokan C vaatmukset toteutuvat van johtuven häröpäästöjen osalta. Luokka C2: Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardn EN (2004) luokan C2 mukasa. Luokka 2 ssältää taajuusmuuttajat kntessä asennuksssa ja nmellsjänntteeltään alle 1000 V. Luokan C2-taajuusmuuttaja vodaan käyttää sekä 1. että 2. ympärstössä. Luokka C4: Tämän luokan taajuusmuuttajssa e ole EMC-häröpäästösuojausta. Nämä taajuusmuuttajat asennetaan suljettuun kaappn. Tuotestandardn EN (2004) ympärstöt Ensmmänen ympärstö: Ympärstö, johon ssältyvät asuntlat. Lsäks se ssältää latokset, jotka on kytketty lman välmuuntaja asuntlolle tarkotettuun penjännteverkkoon. HUOMAA: esmerkkejä ensmmäseen ympärstöön kuuluvsta tlosta ovat omakottalot, asunnot sekä asunrakennuksssa olevat lketlat ta tomstot. Tonen ympärstö: Ympärstö, joka ssältää kakk latokset, jota e ole kytketty suoraan asumukslle tarkotettuun penjännteverkkoon. HUOMAA: esmerkkejä tosesta ympärstöstä ovat teollsuusalueet sekä mnkä tahansa omasta muuntajasta sähkönsä saavan rakennuksen teknset alueet. 24-hour support (0) Emal: 3

22 18 vacon ASENNUS EMC-suojausluokan muuttamnen C2-luokasta C4-luokkaan M1 - M3 -taajuusmuuttajen EMC-suojausluokka vodaan muuttaa C2-luokasta C4- luokkaan (pats 115 V:n ja 600 V:n taajuusmuuttajat) rrottamalla EMC-kondensaattorn rtkytkentäruuv (katso alla olevaa kuvaa). Huomautus: Älä yrtä muuttaa EMC-luokkaa takasn C2-luokkaan. Vakka yllä estetty menetelmä tehtäsn tosnpän, taajuusmuuttaja e enää täytä C2-luokan vaatmuksa! Fgure 3.6: EMC-suojausluokka, MI1 - MI3 3 Tel (0) Fax +358 (0)

23 ASENNUS vacon Kaapelont ja kytkennät Tehokaapelont Huomautus: Tehokaapelen krstysmomentt on 0,5 0,6 Nm. 3~ (230V, 400V) 1~ (230V) Motor out MAINS Strp the plastc cable coatng for 360 earthng MOTOR Fgure 3.7: Vacon 10:n teholtännät, MI1 3~(230V, 400V,600V) External brake resstor 3~(230V, 400V,600V) Strp the plastc cable coatng for 360 earthng 1~ (230V) 1~ (115V) Motor out L1 L2/N L3 R+ R- U/T1 V/T2 W/T3 MAINS BRAKE RESISTOR MOTOR Fgure 3.8: Vacon 10:n teholtännät, MI2 MI3 24-hour support (0) Emal: 3

24 20 vacon ASENNUS Ohjauskaapelont Attach the support AFTER nstallng the power cables Attach ths plate BEFORE nstallng the power cables Fgure 3.9: PE-levyn ja API-kaapeltuen knntys, MI1 MI3 3 Tel (0) Fax +358 (0)

25 ASENNUS vacon 21 Fgure 3.10: Avaa kans, MI1 MI3 Control cable tghtenng torque: 0.4 Nm Strp the plastc cable coatng for 360 earthng Fgure 3.11: Knntä ohjauskaapelt. MI1 - MI3 Katso luku hour support (0) Emal: 3

26 22 vacon ASENNUS Kaapelruuvt Fgure 3.12: MI1-ruuvt Fgure 3.13: MI2-ruuvt 3 Tel (0) Fax +358 (0)

27 ASENNUS vacon 23 Fgure 3.14: MI3-ruuvt 24-hour support (0) Emal: 3

28 24 vacon ASENNUS Kaapelen ja sulakkeden teknset tedot EMC-luokka luokka C2 luokka C4 Käytä kaapeleta, joden lämmönkesto on vähntään +70 C. Kaapelt ja sulakkeet on mtotettava seuraaven taulukoden mukaan. Kaapelen asentamnen UL-määräysten mukaan on seltetty luvussa Cable nstallaton and the UL standards. Sulakkeet tomvat myös kaapelen ylkuormtussuojana. Nämä ohjeet koskevat van tapauksa, jossa on yks moottor ja yks kaapelyhteys taajuusmuuttajalta moottorlle. Pyydä kakssa mussa tapauksssa lsätetoja tehtaalta. Verkkovrtakaapeltyypt 1 1 Moottorkaapeltyypt 3 1 Ohjauskaapeltyypt 4 4 Table 3.7: Standarden edellyttämät kaapeltyypt. EMC-luokat on estetty luvussa EMC levels. Kaapeltyypp Kuvaus Vahvavrtakaapel, joka on tarkotettu knteään asennukseen ja käytettävälle verkkojänntteelle. Suojattua kaapela e tarvta. (NKCABLES/MCMK ta vastaava suosteltu.) Vahvavrtakaapel, joka on varustettu konsentrsella suojajohtmella ja sop käytettävälle verkkojänntteelle. (NKCABLES/MCMK ta vastaava suosteltu.) Vahvavrtakaapel, joka on varustettu tvllä, pen-mpedansssella suojavapalla ja sop käytettävälle verkkojänntteelle. (NKCABLES /MCCMK, SAB/ÖZCUY-J ta vastaava suosteltu.) *Standardn mukaan sekä moottorlle että FC-ltännälle vaadtaan 360º maadotus Härösuojattu kaapel, joka on varustettu tvllä, pen-mpedansssella suojavapalla (NKCABLES /Jamak, SAB/ÖZCuY-O ta vastaava). Table 3.8: Kaapeltyyppen kuvaukset 3 Tel (0) Fax +358 (0)

29 ASENNUS vacon 25 Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaap Moottork el aapel Cu [mm 2 ] Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn/max) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjauslt Releltn n [mm 2 ] [mm 2 ] MI *2,5+2,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *6+6 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 Table 3.9: Vacon 10 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, 115 V, 1~ Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaap Moottork el aapel Cu [mm 2 ] Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn/max) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjauslt Releltn n [mm 2 ] [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *6+6 3*1,5+1,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1,5 Table 3.10: Vacon 10 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, V, 1~ Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaap Moottork el aapel Cu [mm 2 ] Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn/max) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjauslt Releltn n [mm 2 ] [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1,5 Table 3.11: Vacon 10 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, V, 3~ 24-hour support (0) Emal: 3

30 26 vacon ASENNUS Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaa pel Cu [mm 2 ] Moottork aapel Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn/max) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjauslt Releltn n [mm 2 ] [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1,5 Table 3.12: Vacon 10 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, V, 3~ Runko Tyypp Sul. [A] Vrtakaa pel Cu [mm 2 ] Moottork aapel Cu [mm 2 ] Ltäntäkaapelkoko (mn/max) Päältn [mm 2 ] Maaltn [mm 2 ] Ohjauslt Releltn n [mm 2 ] [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1,5 Table 3.13: Vacon 10 -taajuusmuuttajan kaapel- ja sulakekoot, 600 V, 3~ Huomautus: Standardn EN mukaan suojamaadotusjohtmen on oltava vähntään 10 mm 2 Cu ta 16 mm 2 Al. Tosena vahtoehtona vodaan käyttää ylmäärästä suojamaadotusjohdnta, joka on vähntään samankokonen kun alkuperänen johdn. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

31 ASENNUS vacon Yleset kaapelontsäännöt Varmsta ennen asennuksen alottamsta, että mkään taajuusmuuttajan komponentesta e ole jännttenen. Sjota moottorkaapelt rttävän etäälle musta kaapelesta: Vältä moottorkaapelen sjottamsta ptkn samansuuntasn lnjohn muden kaapeleden kanssa. Jos moottorkaapel on yhdensuuntanen muden kaapelen kanssa, moottorkaapeln ja muden kaapelen vähmmäsetäsyys on 0,3 m Annettua vähmmäsetäsyyttä vodaan soveltaa myös moottorkaapeleden ja muden järjestelmen sgnaalkaapeleden välllä. Moottorkaapelen enmmäsptuus MI1-3:lle on 30 m. Jos kaapel on ptemp, vrtatarkkuus huononee. Moottorkaapeleden tuls rsteytyä muden kaapeleden kanssa 90 asteen kulmassa. Jos kaapeln erstys on tarkstettava, katso tedot luvusta Kaapel- ja moottorerstyksen tarkstukset. Kaapelen kytkemnen: Kuor moottor- ja verkkovrtakaapelt kuvan mukasest. Ltä verkkovrta-, moottor- ja ohjauskaapelt omn lttmnsä, ks. Vacon 10 -latteen sähkösyötön ltännät, MI1 - Asenna ohjauskaapelt. Huomo luvun krstysmomentt verkkovrtakaapelelle ja luvun arvot ohjauskaapelelle annettu Vacon 10 -verkkovrtaltännät, MI1 ja asenna ohjauskaapelt. MI1 - MI3 Katso luku 6.2. Katso tedot kaapelasennuksesta UL-määräysten mukasest luvusta: Kaapelasennus ja UL-standardt. Varmsta, että ohjauskaapeln johdot evät ole kosketuksssa latteen sähkösn komponenttehn. Jos käytetään ulkosta jarruvastusta (lsävaruste), kytke sen kaapel slle tarkotettuun lttmeen. Tarksta, että maadotuskaapel on kytketty moottorn ja taajuusmuuttajan lttmn, jossa on merkk Kytke moottorn kaapeln erllnen suojavappa taajuusmuuttajan, moottorn ja syöttökeskuksen maadotuslevyyn 24-hour support (0) Emal: 3

32 28 vacon ASENNUS Moottor- ja vrtakaapelen kuormsptuudet Earth conductor 8 mm 8 mm 35 mm 20 mm Fgure 3.15: Kaapelen kuormnen Huomautus: Kuor myös muovnen kaapelvappa 360 asteen maadotusta varten. Katso kuvat: Vacon 10 verkkovrtaltännät, MI1. Vacon 10 -verkkovrtaltännät, MI2 - MI3 ja asenna ohjauskaapelt. MI1 - MI3 Katso luku Kaapelen asentamnen UL-määräysten mukasest UL-määräysten (Underwrters Laboratores) mukaan on käytettävä UL-hyväksyttyä kuparkaapela, jonka lämmönkeston tulee olla vähntään +60/75 C. Käytä van luokan 1 johtoa. Yksköt ovat sopva käytettäväks pressä, jotka evät kykene tuottamaan yl rms symmetrsä vrtoja, yl 600 V:n jänntettä, suojattuna T- ja J-luokan sulakkella. Integraalnen prn puoljohde-okosulkusuojaus e suojaa haarotusprä. Haarotusprn suojaus on järjestettävä kansallsten sähköturvallsuusmääräysten ja muden pakallsten määräysten mukasest. Van sulakkella tuotettu haarotusprn suojaus. Moottorn ylkuormtussuojaus 110 %:ssa täyden kuorman vrrasta Kaapelonnn ja moottorn erstysvastusmttaukset Nämä mttaukset on suortettava seuraavast, jos epällään moottorn ta kaapelonnn erstyksen olevan vallnen. 1. Moottorkaapeln erstysvastusmttaukset Irrota moottorkaapel rt taajuusmuuttajan lttmstä U/T1, V/T2 ja W/T3 sekä moottorsta. Mttaa moottorkaapeln erstysvastus jokasen vahejohtmen välllä sekä myös jokasen vahejohdon ja maadotusjohdon välllä. Erstysvastuksen tulee olla >1 MOhm. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

33 ASENNUS vacon Verkkovrtakaapeln erstysvastusmttaukset Irrota verkkovrtakaapel taajuusmuuttajan lttmstä L1, L2 / N ja L3 sekä verkkovrtalttmstä. Mttaa verkkokaapeln erstysvastus jokasen vahejohtmen välllä sekä myös jokasen vahejohdon ja maadotusjohdon välllä. Erstysvastuksen tulee olla >1 MOhm. 3. Moottorn erstysvastusmttaukset Kytke moottorkaapel rt moottorsta ja avaa moottorn ltäntäkotelossa olevat kytkentäluskat. Mttaa moottorn erstysvastukset jokasesta käämstä erkseen. Mttausjänntteen tulee olla vähntään moottorn nmellsjänntteen suurunen, mutta enntään V. Erstysvastuksen tulee olla >1 MOhm. 24-hour support (0) Emal: 3

34 30 vacon KÄYTTÖÖNOTTO 4. KÄYTTÖÖNOTTO Lue ennen käyttöönottoa varotukset ja ohjeet luvusta Vacon 10:n käyttöönoton vaheet 1 Lue tarkast luvussa 1 olevat turvallsuusohjeet ja noudata ntä. 2 Varmsta asennuksen jälkeen, että: sekä taajuusmuuttaja että moottor ovat maadotettuja verkkovrta- ja moottorkaapelt ovat luvussa estettyjen vaatmusten mukaset ohjauskaapelt ovat mahdollsmman etäällä tehokaapelesta (katso luku 3.2.5, vahe 2) ja suojattujen kaapelen härösuojat on kytketty suojamaadotuslttmeen. 3 Tarksta jäähdytyslman laatu ja määrä (luku 3.1.2). 4 Tarksta, että kakk I/O (käynnstä-/pysäytä) -lttmn kytketyt Käynnstä-/ Pysäytä-kytkmet ovat Ses-asennossa. 5 Kytke taajuusmuuttaja verkkovrtaan. 6 Aseta ryhmän 1 parametrt sovelluksen mukaan. Anakn seuraavat parametrt tuls asettaa: moottorn nmellsnopeus (par. 1.3) moottorn nmellsnopeus (par. 1.4) sovellustyypp (par. 17.1). Tarvttavat arvot löytyvät moottorn arvoklvestä. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

35 KÄYTTÖÖNOTTO vacon 31 Tee käyttökoe lman moottora. Tee joko test A ta test B: A) Ohjaus I-/O-lttmltä: Käännä Käynnstä-/Pysäytä-kytkn ON (Päällä) -asentoon. Muuta taajuusvtettä. Tarksta valvontavalkosta, että lähtötaajuus muuttuu taajuusvtteen muutoksen mukaan. Käännä Käynnstä-/Pysäytä-kytkn OFF (Pos) -asentoon. B) Ohjaus ohjauspaneelsta: Valtse näppämstö ohjauspakaks panamalla Loc / Rem (Pakallnen / Etäohjaus) -panketta ta valtse pakallnen ohjaus luvussa 2.5. Pana näppämstön Start (Käynnstä) -panketta. Tarksta valvontavalkosta, että lähtötaajuus muuttuu taajuusvtteen muutoksen mukaan. Pana näppämstön Stop (Pysäytä) -panketta. Jos mahdollsta, suorta kuormttamattomana tehtävät kokeet sten, että moottor e ole kytkettynä prosessn. Jos tämä e ole mahdollsta, varmsta jokasen kokeen turvallsuus ennen sen suorttamsta. Ilmota työtoverelles kokesta. Kytke syöttöjännte pos ja odota latteen pysähtymstä. Ltä moottorkaapel moottorn ja taajuusmuuttajan moottorlttmn. Varmsta, että kakk Start/Stop (Käynnstä/Pysäytä-kytkmet ovat Sesasennossa. Kytke verkkovrta päälle. Tosta test 7A ta 7B. Suorta tunnstuskäyttö (ks. par. 1.18), ertysest, jos sovellus edellyttää suurta käynnstysmomentta ta suurta vääntöä penellä nopeudella. 10 Kytke moottor prosessn (jos kuormttamaton koe tehtn lman moottora). Tarksta ennen testausta, että se vodaan tehdä turvallsest. Ilmota työtoverelles kokesta. Tosta test 7A ta 7B. 24-hour support (0) Emal: 4

36 32 vacon VIANETSINTÄ 5. VIANETSINTÄ Kun taajuusmuuttajan valvontaelektronkka havatsee vakavan van, late pysähtyy ja näyttöön tulee näkyvn symbol FT ja vkakood seuraavan esmerkn mukasessa muodossa:s FT2 Fault code (2 = over voltage) Aktvnen vka vodaan nollata panamalla BACK / RESET (Takasn- / Nollaa) -panketta,. kun API on aktvsessa vkavalkkotasossa (FT XX), ta panamalla BACK / RE- SET (Takasn-/Nollaa) -panketta ptemmän akaa (> 2 s) API:n ollessa aktvsessa vka-alvalkkotasossa (F5.x ), ta I/O (Käynnstä-/Pysäytä) -lttmen ta kenttäväylän kautta. Nollaa vkahstora (ptkä panallus > 5 s), kun API on vkahstora-alvalkkotasossa (F6.x). Vat alkoodeneen ja akaetketteneen tallennetaan vkahstora-alvalkkoon, jota vodaan selata. Seuraavassa taulukossa on estetty vkakoodt, vkojen syyt ja korjaavat tomenpteet. Vkakood Van nm Mahdollnen syy Korjaavat tomenpteet 1 Ylvrta 2 Yljännte 3 Maasulku Taajuusmuuttaja on havannut moottorkaapelssa lan suuren vrran (4*I N ): äkllnen vomakas kuormtuksen lsäys okosulku moottorkaapelessa sopmaton moottor Tarksta kuormtus. Tarksta moottorn koko. Tarksta kaapelt. DC-välprn jännte on ylttänyt ssäsen turvarajan: Pdennä hdastusakaa hdastusaka on lan lyhyt (Par.4.3 ta Par.4.6) verkkojänntteessä on suura yljänntepkkejä. Vrranmttauksessa on havattu ylmääränen vuotovrta käynnstyksen yhteydessä: Tarksta moottorkaapelt ja moottor. Erstevka kaapelessa ta moottorssa Table 5.1: Vkakoodt. 5 Tel (0) Fax +358 (0)

37 VIANETSINTÄ vacon 33 Vkakood Van nm Mahdollnen syy Korjaavat tomenpteet 8 Järjestelmävka komponenttvka vallnen tomnta Kuttaa vka ja käynnstä late uudelleen. Jos vka lmenee uudelleen, ota yhteys lähmpään jälleenmyyjään. HUOMAUTUS! Jos tapahtuu vka F8, katso van alkood vkahstoravalkosta tunnuksella Id xxx! 9 Aljännte 11 Lähtövahevka Tlapäsen syöttöjänntekatkoksen sattuessa kut- DC-välprn jännte on alttanut ssäsen turvarajan: taa vka ja käynnstä todennäkösn syy: syöttöjännte on lan alhanen leen. Tarksta syöttöjän- taajuusmuuttaja uudel- taajuusmuuttajan ssänen nte. Jos se on rttävä, vka kyseessä on ssänen vka. Syöttöjänntekatkot Ota yhteys lähmpään jälleenmyyjään. Taajuusmuuttajan allämpötla Tarksta ympärövä lämpötla. Taajuusmuuttajan yllämpötla Vrranmttauksessa on havattu, että yhdessä lähtövaheessa e ole vrtaa. Jäähdytyselementn lämpötla on alle -10 C Jäähdytyselementt on ylkuumentunut. 15 Moottor jumssa Moottorn jumsuoja on lauennut. 16 Moottorn yllämpötla Table 5.1: Vkakoodt. Taajuusmuuttajan moottorn lämpötlavalvoja on havannut yllämpötlan moottorssa. Moottorn ylkuormtus. Tarksta moottorkaapel ja moottor. Tarksta, että jäähdytyslman vrtaus e ole estynyt. Tarksta ympärövä lämpötla. Varmsta, ette kytkentätaajuus ole lan suur ympärstön lämpötlaan ja moottorn kuormtukseen nähden. Tarksta, että moottor pyör vapaast. Vähennä moottorn kuormtusta. Jos moottor e ole ylkuormttunut, tarksta lämpötlanvalvontaparametrt. 24-hour support (0) Emal: 5

38 34 vacon VIANETSINTÄ Vkakood Van nm Mahdollnen syy Korjaavat tomenpteet Moottorn alkuormtus EEPROM-tarkstussummavka Mkroprosessorn watchdog-vka Kuttaa vka ja käynnstä late uudelleen. Jos vka lmenee uudelleen, ota yhteys lähmpään jälleenmyyjään. Taka-EMF-suojaus 29 Termstorvka 34 Ssäsen väylän tetolkenne 35 Sovellusvrhe 41 IGBT-yllämpötla 50 Analogatulon valnta % (valttu sgnaalalue 4 20 ma ta 2 10 V) 51 Ulkonen vka Table 5.1: Vkakoodt. Moottorn alkuormtussuoja on lauennut. Parametrn tallennusvrhe vallnen tomnta komponenttvka Huom: Hälytys 22 on annettu kalbronttetojen CRC tarkstusta varten. vallnen tomnta komponenttvka Taajuusmuuttaja on havannut, että magnetotu moottor pyör käynnstystlassa. Pyörvä PM-moottor Laajennuskortn termstortulo on havannut moottorn lämpötlan kasvun. Ympärstöstä aheutuva härö ta latevka. Sovellus e tom asanmukasest. Yllämpötlahälytys annetaan, kun IGBT-kytkmen lämpötla on yl 110 C. Tarksta moottor ja kuorma, esm. rkkoutuneet hhnat ta kuvana käyvät pumput. Ota yhteys lähmpään jälleenmyyjään. Varmsta, ette ole pyörvää PM-moottora annettaessa käynnstyskäsky. Tarksta moottorn jäähdytys ja kuormtus. Tarksta termstorn ltäntä (jos laajennuskortn termstortulo e ole käytössä, se on okosuljettava.) Jos vka lmenee uudelleen, ota yhteys lähmpään jälleenmyyjään. Ota yhteys lähmpään jälleenmyyjään. Tarksta kuormtus. Tarksta moottorn koko. Suorta dentfont. Vrta analogatulossa on 4mA, jännte analogatulossa on < 2 V. Tarksta vrtaslmukan vrtapr. ohjauskaapel on pokk ta löysällä sgnaallähde on vkaantunut. Dgtaaltulovka. Dgtaaltulo on ohjelmotu ulkosen van tuloks ja tämä tulo on aktvnen. Posta ulkosen latteen vka. 5 Tel (0) Fax +358 (0)

39 VIANETSINTÄ vacon 35 Vkakood Van nm Mahdollnen syy Korjaavat tomenpteet 53 Kenttäväylävka 55 Väärä käyttö -vka (Eteenpän/Taaksepän-rstrta) Tetoyhteys Master-kenttäväylän ja taajuusmuuttajan kenttäväylän välllä on katkennut. Pyör eteen- ja taaksepän samaan akaan. 57 Tunnstusvrhe Identfont on epäonnstunut. 111 Lämpötlavka Table 5.1: Vkakoodt. F08-alkood Lan alhanen ta lan korkea lämpötla Vka Tarksta asennus. Jos asennus on kunnossa, ota yhteys lähmpään jälleenmyyjään. Tarksta I/O-ohjaus, yksttänen 1 ja I/O-ohjaus, yksttänen 2. Sngle 1 tulee muuttaa sgnaalks 1, sngle 2 tulee muuttaa sgnaalks 2. Suortuskäsky postettn ennen dentfonnn päättymstä. Moottor e ole kytkettynä taajuusmuuttajaan. Moottorn aksel on kuormtettu. Tarksta lämpötlasgnaal OPTBH-kortsta 82 MPI RX -puskurn ylvuoto 84 MPI CRC 86 MPI2 CRC 87 MPI2-vestpuskurn ylvuoto 96 MPI-jono täynnä 97 MPI-off-lne-vrhe 101 MODBUS-puskur loppu 115 Lateomnasuustetojen formaattpuu lan syvä, ylttää 3. Table 5.2: Van alkood F22-alkood Vka 1 DA_CN, sammutustetojen lasknvrhe 2 DA_PD, sammutustetojen palautusvka 3 DA_FH, vkahstoratetovrhe 4 DA_PA, palauta parametr CRC -vrhe Table 5.2: Van alkood 24-hour support (0) Emal: 5

40 36 vacon vacon 10 ap 6. VACON 10:N SOVELLUSLIITTYMÄ 6.1 Ylestä Vacon 10 -taajuusmuuttajaan on saatavssa van yhdentyyppnen ohjauskortt. Sovelluksen versonumero Vacon 10 Kokoonpano 6 dgtaaltuloa 2 analogatuloa 1 analogalähtö 1 dgtaallähtö 2 relelähtöä RS-485-lttymä Table 6.1: Saatavssa oleva ohjauskortt Tässä luvussa on kuvaukset Vacon 10 -latteen I/O-sgnaalesta ja käyttöohjesta yleskäyttösovelluksn, Taajuusvte vodaan valta esasetetusta nopeukssta 0-7, näppämstöstä, kenttäväylästä ta AI1:stä, AI2:sta, PI:stä. Perusomnasuudet: Dgtaalset tulot DI1 DI6 ovat vapaast ohjelmotavssa. Käyttäjä vo määrätä yhden tulon monn tomntohn. Dgtaalset, rele. ja analogset lähdöt ovat vapaast ohjelmotavssa. Analognen lähtö vodaan asettaa vrtalähdöks. Analognen tulo 1 vodaan asettaa jänntetuloks ja analognen tulo 2 vodaan asettaa vrtatuloks. Erkosomnasuudet: ohjelmotava käynnstys / pysäytys ja kääntenen sgnaallogkka vtteen skaalaus DC-jarru käynnstettäessä ja pysäytettäessä ohjelmotava U/f-käyrä säädettävä kytkntaajuus automaattnen nollaus van jälkeen 6 Tel (0) Fax +358 (0)

41 vacon 10 ap vacon 37 suojaukset ja valvonta (kakk täysn ohjelmotavssa; pos, hälytys, vka) analognen tulo pen -vka aljänntevka maasulku lähtövahevka moottorn lämpö-, jum- ja alkuormtussuojaus 8 esasetettua nopeutta analogsen tuloalueen valnta, sgnaaln skaalaus ja suodatus PI-ohjan 24-hour support (0) Emal: 6

42 38 vacon vacon 10 ap 6.2 Ohjaus I/O ma Ltn Sgnaal Tehdasasetus Kuvaus 1 +10Vref Ohjearvojännte Maksmkuorma 10 ma 2 AI1 Analogatulo 1 Taajuusohje P) 0-10 V, R > 300 k mn 3 GND I/O-sgnaal maa 6 24Vout 24V lähtö DI:lle 20 %, maks. k. 50 ma 7 GND I/O-sgnaal maa 8 DI1 Dgtaaltulo 1 Käy eteen P) postvnen: 9 DI2 Dgtaaltulo 2 Käy taakse P) Logkka 1: 8 30 V; Logkka 0: 0 1,5V; 10 DI3 Dgtaaltulo 3 Van kuttaus P) R = 20 k A A RS485 sgnaal A Kenttäv.yhteys Negatvnen B B RS485, sgnaal B Kenttäv.yhteys Postvnen 4 AI2 Analogatulo 2 PI hetkellsarvo P) 0(4) - 20 ma, R GND I/O-sgnaal maa 13 GND I/O-sgnaal maa 14 DI4 Dgtaaltulo 4 Esasetusnopeus B0 P) 15 DI5 Dgtaaltulo 5 Esasetettu nopeus B1 P) 16 DI6 Dgtaaltulo 6 Ulkonen vka P) Postvnen: Logkka 1: 8 30 V; Logkka 0: 0 1,5V; R = 20 k 18 AO Analogalähtö Lähtötaajuus P) 0(4) - 20 ma, RL DO Dgtaalsgnaal lähtö Aktvnen = VAL- MIS P) Open collector, maks. kuorma 35V / 50 ma 22 RO1 NO Relelähtö 1 Aktvnen = KÄY P) Kytknkuorma: 23 RO1 CM 250 Vac / 3 A, 24 V DC 3 A 24 RO2 NC Relelähtö 2 Aktvnen = VIKA P) Kytknkuorma: 25 RO2 CM 250 Vac / 3 A, 24 V DC 3 A 26 RO2 NO Table 6.2: Vacon 10:n tulon ja lähdön oletusasetukset ja ltännät P) = ohjelmotavssa oleva tomnto, ks. parametrluettelota ja kuvauksa, luvut 8 ja 9. 6 Tel (0) Fax +358 (0)

43 vacon 10 ap vacon 39 ON OFF Fgure 6.1: Vacon 10 I/O 24-hour support (0) Emal: 6

44 40 vacon OHJAUSPANEELI 7. OHJAUSPANEELI 7.1 Ylestä Latteeseen ntegrotu paneel ssältää vastaavan ohjauskortn ja latteen kotelon pettokuvan, jossa ovat tlanäytön ja pankkeden seltteet käyttäjän kelellä Käyttäjäpaneel ssältää taustavalolla varustetun aakkosnumeersen LCD-näytön ja 9-pankkeen näppämstön (ks. kuva 7.1). 7.2 Näyttö Näyttö ssältää 14- ja 7-segmenttsä osa, nuolenpätä ja selväkelsä ykskkömerkkejä. Näkyvssä ollessaan nuolenpäät lmasevat latteesta tetoja, jotka on merktty petekuvaan selväkelsnä käyttäjän kelellä (numerot 1 14 alla olevassa kuvassa). Nuolenpäät on jaettu kolmeen ryhmään, jolla on seuraavat merktykset ja englannnkelset seltetekstt (katso kuva 7.1): Ryhmä 1 5. latteen tla 1= late on käynnstysvalms (READY) 2= late on käynnssä (RUN) 3= late on pysähtynyt (STOP) 4= hälytystla on vomassa (ALARM) 5= late on pysähtynyt van taka (FAULT) Ryhmä ohjausvalnnat 6= moottor pyör eteenpän (FWD) 7= moottor pyör taaksepän (REV) 8= I/O-rvltn on valttu ohjauspakaks (I/O) 9= näppämstö on valttu ohjauspakaks (KEYPAD) 10= kenttäväylä on valttu ohjauspakaks (BUS) Ryhmä 11 14, navgonnn päävalkko 11= ohjearvojen päävalkko (REF) 12= seurannan päävalkko (MON) 13= parametren päävalkko (PAR) 14= järjestelmän päävalkko (SYS) 7 Tel (0) Fax +358 (0)

45 OHJAUSPANEELI vacon READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS BACK RESET OK LOC REM 7.3 Näppämstö Fgure 7.1: Vacon 10:n ohjauspaneel Ohjauspaneeln näppämstöosa ssältää 9 panketta (ks. kuva 7.1). Pankkeet ja nden tomnnot kuvataan taulukossa 7.1. Late pysähtyy panamalla näppämstön STOP-panketta. Late käynnstyy START-näppäntä panamalla, jos ohjauspakaks on valttu näppämstö (KEYPAD). 24-hour support (0) Emal: 7

46 42 vacon OHJAUSPANEELI Symbol Pankkeen nm Tomnnon kuvaus Käynnstä Moottorn käynnstys näppämstöstä STOP Moottorn pysäytys näppämstöstä OK BACK RESET LOC REM OK Takasn / nollaa Ylös ja alas Vasemmalle ja okealle Pakallnen / etäohjaus Käytetty vahvstusta varten. Mene parametren muokkaustlaan Vahda näytössä parametrarvon ja parametrkoodn välllä. Vtetaajuuden arvon säätö e edellytä OK-pankkeen panamsta vahvstusta varten. Peruuttaa muokatun parametrn Srry valkkotasossa taaksepän Nollaa vkalmotus Valtse juurparametrn numero juurparametren luettelossa, Ylös-vähennä / Alas-lsää parametrn numero / Ylös-lsää / Alas-vähennä parametrn arvon muutos Saatavssa REF-,PAR- ja SYS-valkkoparametrn numeroasetuksessa vahdettaessa arvoa. MON,PAR ja SYS vovat käyttää myös vasemmalleja okealle-panketta parametrryhmässä lkkumseen, esm. MON-valkossa käytä okealle-nuolta srtyäkses V1.x -> V2.x -> V3.x Vodaan käyttää suunnan vahtamseen REF-valkossa pakallsessa tlassa: - Okealle-nuol tarkottas taaksepän (REV) - Vasemmalle-nuol tarkottas eteenpän (FWD) Vahda ohjauspakkaa Table 7.1: Näppämstön tomnto HUOMAUTUS! Kakken 9 pankkeen tla on saatavssa sovellusohjelmalle! 7 Tel (0) Fax +358 (0)

47 OHJAUSPANEELI vacon Srtymnen Vacon 10:n ohjauspaneelssa Tämä luku ssältää tetoja Vacon 10:n valkossa lkkumsesta ja parametrarvojen muokkaamsesta Päävalkko Vacon 10:n ohjausohjelmston valkkorakenne koostuu päävalkosta ja usesta alvalkosta. Srtymnen päävalkossa on estetty seuraavassa kuvassa: READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STOP ALARM FAULT REFERENCE MENU REF REF Dspalys the MON MON keypad reference OK value PA R PA R regardless of SYS PRESS SYS the selected Hz Hz contron place. FWD R EV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS PRESS MONITORING MENU In ths menu you can browse the montorng values. READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STO P ALARM FAULT REF MON PA R SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK REF MON PAR PRESS SYS FW D REV I/O KEY PAD BUS PRESS PARAMETER MENU In ths menu you can browse and edt the parameters. READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK REF MON PAR PRESS SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS PRESS SYSTEM MENU Here you wll be able to browse system parameter and fault submenu. READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK Fgure 7.2: Vacon 10:n päävalkko READY RUN STO P ALARM FAU LT REF MON PAR PRESS SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS 24-hour support (0) Emal: 7

48 44 vacon OHJAUSPANEELI Ohjearvovalkko READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PA R SYS Hz FWD REV I/O KEYPAD BUS OK Press to enter edt mode Change value Fgure 7.3: Ohjearvovalkon näyttö Srry vtevalkkoon Ylös-/Alas-pankkella (ks. kuva 7.2). Vtearvo vodaan muuttaaylös-/alas-pankkeella kuvan 7.3 mukasest. Jos arvoon tehdään suur muutos, pana ensn Vasemmalle- ja Okealle-pankketa muutettavan numeron valtsemseks ja pana stten Ylös- panketta valtun numeron arvon suurentamseks ja Alas-panketta numeron arvon penentämseks. Kun taajuusmuuttaja on käyttötlassa, Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Okealle-pankkella tehdyt vtearvomuutokset astuvat vomaan lman OK-pankkeen panamsta. Note! VASEMMALLE- ja OIKEALLE-pankketya vodaan käyttää suunnan vahtamseen REF-valkossa pakallsessa ohjaustlassa: 7 Tel (0) Fax +358 (0)

49 OHJAUSPANEELI vacon Valvontavalkko READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK 1 Press OK to enter 2 Montorng menu Press Left/Rght to browse other Montorng groups READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PA R SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK 3 Prsess Down to browse V4.5 4 Preess OK the value s dsplayed READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS OK 5 Press OK V4.5 s dsplay FWD REV I/O KEYPAD BUS Fgure 7.4: Valvontavalkon näyttö Valvonta-arvot ovat mtattujen sgnaalen todellsa arvoja sekä tettyjen ohjausasetusten tloja. Ne ovat näkyvssä Vacon 10:n näytössä, mutta ntä e vo muuttaa. Valvonta-arvot on lueteltu taulukossa 7.2. Muuta todellnen parametr seuraavan ryhmän ensmmäseks parametrks ta montorvalkon selaamseks V1.x -> V2.1 -> V4.1 panamalla Vasemmalle-/Okeallepanketta. Kun on menty haluttuun ryhmään, valvonta-arvoja vodaan selata panamalla YLÖS-/ALAS-panketta kuvassa 7.4 näytetyn mukasest. MON-valkossa valttu sgnaal ja sen arvo vahtuu näytössä panettaessa OK-panketta. Note! Lata vrta päälle taajuusmuuttajaan, päävalkon nuolenpää on MON V x.x ta montorparametrn Vx.x -arvo näytetään näytössä. Vmenen näyttötla ennen sammutusta määrttää näytön Vx.x ta montorparametrn Vx.x -arvon. Esm. se ol V4.5 ja se on V4.5 myös käynnstettäessä uudestaan. 24-hour support (0) Emal: 7

50 46 vacon OHJAUSPANEELI Kood Valvontasgnaal Yks. ID Kuvaus V1.1 Lähtötaajuus Hz 1 Lähtötaajuus moottorlle V1.2 Taajuusreferenss Hz 25 Taajuusohje moottorn ohjaukselle V1.3 Moottorn nopeus rpm 2 Laskennallnen moottorn pyörmsnopeus V1.4 Moottorn vrta A 3 Mtattu moottorn ottama vrta V1.5 Moottorn momentt % 4 Moottorn laskennallnen momentt / nmellsmomentt V1.6 Moottorn teho % 5 Moottorn laskennallnen teho / nmellsteho V1.7 Moottorn jännte V 6 Moottorn jännte V1.8 DC-lnkn jännte V 7 Mtattu DC-lnkn jännte V1.9 Taajuusmuuttajan lämpötla V1.10 Moottorn lämpötla % 9 V2.1 Analogatulo 1 % 59 V2.2 Analogatulo 2 % 60 V2.3 Analogalähtö % 81 V2.4 Dgtaaltulojen DI1, DI2, DI3 tla C 8 Jäähdytyselementn lämpötla Laskennallnen moottorn lämpötla AI1-sgnaalalue prosentta käyttöalueesta AI2-sgnaalalue prosentta käyttöalueesta AO-sgnaalalue prosentta käyttöalueesta 15 Dgtaaltulojen tla V2.5 Dgtaaltulojen DI4, DI5, DI6 tla 16 Dgtaaltulojen tla V2.6 RO1, RO2, DO 17 Rele-/dgtaallähtöjen tla V4.1 PI-asetusarvo % 20 Säätäjän asetusarvo V4.2 PI-vastearvo % 21 Säätäjän oloarvo V4.3 PI-vrhe % 22 Säätäjävrhe V4.4 PI-lähtö % 23 Säätäjälähtö Table 7.2: Vacon 10:n valvontasgnaalt 7 Tel (0) Fax +358 (0)

51 OHJAUSPANEELI vacon Parametrvalkko Parametrvalkossa näkyy oletuksena van pka-asetusparametrluettelo. Antamalla parametrlle 17.2 arvo 0 vodaan avata muta lsäparametrryhmä. Parametrluettelot ja -kuvaukset ovat luvussa 8 ja 9. Seuraavassa kuvassa on parametrvalkkonäkymä: READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PA R SYS REF MON PA R SYS FWD R EV I/O KEYPAD BUS FWD R EV I/O KEYPAD BUS OK 1 Press OK to enter Pa r. menu 2 Press Rght to browse otherpar. group READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PA R SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS READY RU N STOP ALARM FAULT REF MON PA R SYS FWD R EV I/O KEYPAD BUS OK 3 Press down button to browse P3.4 4 Press OK button to enter edt mode READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR OK 6 Press OK to confrm SYS Hz FWD R EV I/O KEYPAD BUS 5 Press Up / Down to change value Fgure 7.5: Parametrvalkko Parametr vodaan muuttaa, kuten kuva 7.5. Vasemmalle-/Okealle-panke on saatavssa parametrvalkossa. Muuta todellnen parametr seuraavan ryhmän ensmmäseks parametrks panamalla Vasemmalle- /Okealle-panketta (esm. mkä tahansa P1-parametr näytetään -> OIKEALLE-panke -> P2.1 näytetään -> OIKEALLE-panke ->P3.1 näytetään jne.). Kun on menty haluttuun ryhmään, valtse juurparametrn numero YLÖS-/ALAS-pankkeella ja pana OK-panketta parametrn arvon näyttämseks ja myös muokkaustlaan menemseks. 24-hour support (0) Emal: 7

52 48 vacon OHJAUSPANEELI Muokkaustlassa Vasemmalle- ja Okealle-pankkella valtaan muutettava numero ja Ylös-/Alas-pankkella lsätään/vähennetään parametrn arvoa. Muokkaustlassa Px.x:n arvo näytetään vlkkuvana näytössä. Non 10 sekunnn jälkeen Px.x näytetään uudestaan näytössä, jos et pana mtään panketta. Note! Muokkaustlassa, jos muokkaat arvoa ja et pana OK-panketta, arvoa e muuteta. Muokkaustlassa, jos det muokkaa arvoa, vot panaa Aseta uudestaan-/takasn-panketta Px.x:n näyttämseks uudestaan. 7 Tel (0) Fax +358 (0)

53 OHJAUSPANEELI vacon SYSTEEMIVALIKKO SYS-valkko ssältäen Vka-alvalkon ja Järjestelmäparametrt-valkon ja Näyttö ja järjestelmän käyttö -alvalkon on samanlanen kun PAR- ta MON-valkko Järjestelmäparametrt-alvalkossa. Sellä on jotakn muokattavssa oleva parametreja (P) ja jotakn e muokattavssa oleva parametreja (V). SYS-valkon Vka-alvalkko ssältää Aktvnen vka -alvalkon ja Vkahstora-alvalkon. READY RUN STOP ALARM FAULT READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD R EV I/O KEYPAD BUS REF MON PAR SYS FWD R EV I/O KEYPAD BUS 1 OK Press OK to enter V1.1 2 Press Left/Rght button to browse other groups READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD R EV I/O KEYPAD BUS OK 3 Press down to browse other actve faults 4 Press OK to select one fault to browse ts tme READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS 5 Browse for fault code(c xx), subcode(id xx), days(d xx), hours(h xx), mnutes(m xx) FWD R EV I/O KEYPAD BUS Fgure 7.6: Vkavalkko Aktvsessa vkatlanteessa, VIKA-nuol vlkkuu ja näyttö vlkuttaa aktvsen van vkavalkon vkakood kohtaa. Jos on useta aktvsa vkoja, vot tarkstaa ne antamalla aktvsen van alvalkon F5.x. F5.1 on ana vmesn aktvnen vkakood. Aktvset vat vodaan nollata panamalla TAKAISIN-/NOLLAA-panketta yl 2 s, kun API on aktvsen van alvalkkotasossa (F5.x). Jos vkaa e vo kutata, vkakood vlkkuu edelleen. On mahdollsta valta muta näyttövalkkoja aktvsen van akana, mutta tässä tapauksessa näyttö palaa automaattsest vkavalkkoon, jos mtään panketta e paneta 10 sekunnn akana. Vkakood, alkood ja käyttöpävä, -tunt ja -mnuuttarvot van tapahtumshetkellä näytetään arvovalkossa (käyttötunnt = näytön lukema). 24-hour support (0) Emal: 7

54 50 vacon OHJAUSPANEELI Note! Vkahstora vodaan nollata panamalla TAKAISIN-/NOLLAApanketta 5 sekunta, kun API on vkahstora alvalkkotasossa (F6.x). Se tyhjentää myös kakk aktvset vat. Katso luvusta 5. 7 Tel (0) Fax +358 (0)

55 VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT vacon VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT Seuraavlla svulla on lueteltu er parametrryhmn kuuluvat parametrt. Parametren kuvaukset ovat luvussa 9. Seltykset: Kood: Pakkamerkntä näppämstössä; näyttää käyttäjälle valttuna olevan valvonta-arvon numeron ta parametrn numeron Parametr: Valvonta-arvon ta parametrn nm Mn.: Parametrn mnmarvo Maks: Parametrn maksmarvo Yks.: Parametrarvon mttaykskkö; annettu, jos suureella on ykskkö Oletus: Tehdasasetus ID: Parametrn tunnusnumero (käytetään kenttäväyläohjauksessa) Lsätetoja tästä parametrsta on luvussa 9: Mene parametrkuvauksn klkkaamalla parametrn nmeä. Muutettavssa van Ses-tlassa HUOMAUTUS: Tämä käyttöohjekrja on van Vacon 10 -vakosovellukslle. Lataa asanomaset käyttöohjekrjat osotteesta ->Support & Download, jos tarvtaan erkossovelluksen tetoja. 24-hour support (0) Emal: 8

56 52 vacon VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT 8.1 Pka-asetusparametrt (Vrtuaalvalkko, näkyy, kun par = 1) Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus Moottorn nmellsjännte P1.1 Moottorn nmellstaajuus P1.2 Moottorn nmellsnopeus P1.3 Moottorn nmellsvrta P1.4 Moottorn cos P1.5 (tehokerron) P1.7 P1.15 P2.1 P2.2 P2.3 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 Vrtaraja Momentn maksmont Kauko-ohjauspakan valnta Käynnstystomnto V Vahtelee ,00 320,00 Hz rpm 0,2 x I Nunt 2,0 x I Nunt 50,00 / 60, / A I Nyks ,30 1,00 0, ,2 x I Nunt 2,0 x I Nunt A Tarksta moottorn arvoklvestä. Tarksta moottorn arvoklvestä. Oletusarvo on 4-napaselle moottorlle Tarksta moottorn arvoklvestä. Tarksta moottorn arvoklvestä. 1,5 x I Nyks. 107 Moottorn maksmvrta 0 = E käytössä 1 = Käytössä = I/O-rvltn 1 = Kenttäväylä = Hdastaen 1 = Vauhtkäynn. 0 = Vapaast pyören Pysäytystomnto = Hdastaen Mnmtaajuus 0,00 P3.2 Hz 0, Vähmmästaajuuden referenss Maksmtaajuus P ,00 Hz Kauko-ohjauspakan taajuusohjeen valnta Esasetettu nopeus 0 Esasetettu nopeus 1 50,00 / 60, P3.1 P3.2 Hz 5, P3.1 P3.2 Hz 10, Esasetettu P3.6 P3.1 P3.2 Hz 15, nopeus 2 Table 8.1: Pka-asetusparametrt 102 Enmmästaajuuden referenss 1 = Esasetettu nopeus = Näppämstö 3 = Kenttäväylä 4 = AI1 5 = AI2 6 = PI Aktvodaan dgtaaltulolla Aktvodaan dgtaaltulolla Aktvodaan dgtaaltulolla 8 Tel (0) Fax +358 (0)

57 VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT vacon 53 Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P3.7 P4.2 P4.3 Esasetettu nopeus 3 P3.1 P3.2 Hz 20, Khtyvyysaka 1 0,1 3000,0 s 3,0 103 Hdastumsaka 1 0,1 3000,0 s 3,0 104 P6.1 AI1-sgnaalalue P6.5 AI2-sgnaalalue P14.1 P17.2 Autom. uudelleenkäynnstys Parametrn plottamnen Table 8.1: Pka-asetusparametrt Aktvodaan dgtaaltulolla Khtyvyysaka 0 Hz:stä maksmtaajuuteen. Hdastuvuusaka maksmtaajuudesta 0 Hz 0 = 0-100% 1 = 20% - 100% 20% vastaa 2 V:n mnmsgnaaltasoa. 0 = 0-100% 1 = 20% - 100% 20% vastaa 4 ma:n mnmsgnaaltasoa. 0 = E käytössä 1 = Käytössä 0 = Kakk parametrt näkyvät 1 = Van perusparametrt näkyvät 24-hour support (0) Emal: 8

58 54 vacon VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT 8.2 Moottorn asetukset (ohjauspaneel: Menu PAR -> P1) Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 Moottorn nmellsvrta Moottorn cos P1.5 (tehokerron) P1.7 P1.8 P1.9 P1.10 P1.11 P1.12 P1.13 P1.14 P1.15 P1.16 Vrtaraja Moottorn ohjaustla V 30,00 320,00 Hz Moottorn nmellsjännte Moottorn nmellstaajuus Moottorn nmellsnopeus Vahtelee 50,00 / 60, rpm 1440 / ,2 x I Nunt 2,0 x I Nunt A I Nyks ,30 1,00 0, ,2 x I Nunt 2,0 x I Nunt A U/f-suhde Kentän hekennyspste Kentän hekennyspsteen jännte U/f-keskpstetaajuus U/f-keskpstejännte Nollataajuusjännte Momentn maksmont 8,00 320,00 Hz Tarksta moottorn arvoklvestä Tarksta moottorn arvoklvestä Oletusarvo on 4-napaselle moottorlle Tarksta moottorn arvoklvestä Tarksta moottorn arvoklvestä 1,5 x I Nyks. 107 Moottorn maksmvrta 50,00 / 60, ,00 200,00 % 100, ,00 P1.10 Hz 50,00 / 60, ,00 P1.11 % 100, ,00 40,00 % 0, Kytkentätaajuus 1,5 16,0 khz 4,0 /2,0 601 Table 8.2: Moottorn asetukset 0 = Taajuusohje 1 = Avomen prn nopeussäätö 0 = Lneaarnen 1 = Nelömänen 2 = Ohjelmotava Kentän hekennyspsteen taajuus Jännte kentän hekentymspsteessä prosenttena arvosta U nmot Keskpstetaajuus ohjelmotavalle U/f:lle Keskkohdan jännte ohjelmotavalle U / f prosenttena arvosta U nmot 0 Hz:n jännte prosentta arvosta U nmot 0 = E käytössä 1 = Käytössä PWM-taajuus. Jos arvot ovat suurempa kun oletusarvo, penennä vrtakapasteetta. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

59 VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT vacon 55 Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P1.17 P1.19 P1.20 P1.21 P1.22 P1.23 P1.24 Jarrukatkoja Moottorn tunnstus Rs-jänntehävö 0,00 100,00 % 0, Yljänntesäätäjä Aljänntesäätäjä Snsuodatn Table 8.2: Moottorn asetukset HUOMAUTUS! Nämä parametrt näytetään, kun P17.2 = 0. 0 = E käytössä 1 = Käytössä: Ana 2 = Käy-tla 0 = E aktvnen 1 = Pysähdystunnstus (aktvont edellyttää käynnstyskäskyä 20 s:n kuluessa) Jänntehävö moottorn käämessä prosentta nmellsvrran U nmot arvosta. 0 = E käytössä 1 = Käytössä, vakotla 2 = Käytössä, shokkkuormatla 0 = E käytössä 1 = Käytössä 0 = E käytössä 1 = Käytössä Modulaattorn konfguraatosana: B1 = Epäjatkuva modulont (DPWMMIN) B2 = Pulssn pudotus ylmodulonnssa B6 = Almodulont B8 = Vältön DC-jänntteen kompensont * B11 = Alhanen ään B12 = Kuolleen ajan kompensont * B13 = Vuovrheen kompensont * *Käytössä oletusarvosest 24-hour support (0) Emal: 8

60 56 vacon VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT 8.3 Käynnstä/pysäytä-asetus (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P1) Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P2.1 Kauko-ohjauspakan valnta Käynnstystomnto P2.2 P2.3 P = I /O-lttmet 1 = Kenttäväylä = Hdastaen 1 = Vauhtkäynn. Pysäytystomnto I/O Käy/Seslogkka Taajuusohjeet (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P3) 0 = Vapaast pyören 1 = Hdastaen I/O-ohjaussgnaal 1 0 = Eteen 1 = Eteen(reuna) 2 = Eteen(reuna) 3 = Käynnstä I/O-ohjaussgnaal 2 0 = Taakse 1 = Kääntenen pysäytys 2 =Taakse(reuna) 3 = Taakse P2.5 Pakallnen / etä = Kauko-ohjaus 1 = Pakallsohjaus P2.6 Ohjaussuunta paneellla = Eteen 1 = Taakse 0 = vapauta kakken näppämstöpankkeden luk- näppämstön pankelukktus P = Loc/Rem-panke lukttu Table 8.3: Käynnstä/pysäytä-asetus Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P3.1 P3.2 P3.3 Mnmtaajuus 0,00 P3.2 Hz 0, Penn sallttu taajuusohje Maksmtaajuus P ,00 Hz Suurn sallttu taajuusvte Kauko-ohjauspakan taajuusohjeen valnta Esasetettu P3.4 nopeus 0 Table 8.4: Taajuusohjeet 50,00 / 60, P3.1 P3.2 Hz 5, = Esasetettu nopeus = Näppämstö 3 = Kenttäväylä 4 = AI1 5 = AI2 6 = PI Aktvodaan dgtaaltulolla 8 Tel (0) Fax +358 (0)

61 VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT vacon 57 Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P3.5 P3.6 P3.7 P3.8 P3.9 P3.10 Esasetettu nopeus 1 Esasetettu nopeus 2 Esasetettu nopeus 3 Esasetettu nopeus 4 Esasetettu nopeus 5 Esasetettu nopeus 6 P3.1 P3.2 Hz 10, P3.1 P3.2 Hz 15, P3.1 P3.2 Hz 20, P3.1 P3.2 Hz 25, P3.1 P3.2 Hz 30, P3.1 P3.2 Hz 40, HUOMAUTUS! Nämä parametrt näytetään, kun P17.2 = 0. Aktvodaan dgtaaltulolla Aktvodaan dgtaaltulolla Aktvodaan dgtaaltulolla Aktvodaan dgtaaltulolla Aktvodaan dgtaaltulolla Aktvodaan dgtaaltulolla Esasetettu Aktvodaan dgtaaltulolla P3.11 P3.1 P3.2 Hz 50, nopeus 7 Table 8.4: Taajuusohjeet 8.5 Rampp- ja jarruasetukset (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P4) Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 Rampn S-muoto 0,0 10,0 s 0,0 500 Khtyvyysaka 1 0,1 3000,0 s 3, = Lneaarnen >0 = S-käyrän ramppaka Määrttää tarvttavan ajan lähtötaajuuden kasvamselle nollataajuudesta enmmästaajuuteen. Hdastumsaka 1 0,1 3000,0 s 3,0 104 Määrttää tarvttavan ajan lähtötaajuuden penenemselle enmmästaajuudesta nollataajuuteen. Rampn S-muoto 2 0,0 10,0 s 0,0 501 Katso parametr P4.1 P4.5 P4.6 Khtyvyysaka 2 0,1 3000,0 s 10,0 502 Katso parametr P4.2 Hdastumsaka 2 0,1 3000,0 s 10,0 503 Katso parametr P4.3 Table 8.5: Rampp- ja jarruasetukset 24-hour support (0) Emal: 8

62 58 vacon VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P4.7 Vuojarrutus = E käytössä 1 = Hdastus 2 = Katkoja 3 = Täys tla P4.8 P4.9 P4.10 P4.11 Vuojarrutusvrta DC-jarrutusvrta DC-jarrutusaka pysäytyksessä DC-jarrutustaajuus pysäytyksessä 0.5 x I Nyks. 0,3 x I Nunt 2,0 x I Nunt A I Nyks ,0 x I Nunt A I Nyks ,00 600,00 s 0, ,10 10,00 Hz 1, Määrttää vuojarrutuksen vrtatason. Määrttää moottorlle syötetyn vrran DC-jarrupysäytyksessä. Määrttää, onko jarrutus käytössä, sekä DCjarrun jarrutusajan moottora pysäytettäessä. 0,00 = E aktvnen Lähtötaajuus, jolla DCjarrutus otetaan käyttöön. DC-jarrutusaka P4.12 0,00 600,00 s 0, ,00 = E aktvnen käynnstyksessä Table 8.5: Rampp- ja jarruasetukset 8.6 Dgtaaltulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P5) Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P5.1 I/O-ohjaussgnaal = E käytössä 1 = DI1 2 = DI2 3 = DI3 4 = DI4 5 = DI5 6 = DI6 P5.2 I/O-ohjaussgnaal Kuten parametr 5.1 P5.3 Taakse Kuten parametr 5.1 P5.4 Ulk. vka (knn) Kuten parametr 5.1 P5.5 Ulk. vka (auk) Kuten parametr 5.1 P5.6 Van kuttaus Kuten parametr 5.1 P5.7 Käyttö sallttu Kuten parametr 5.1 Table 8.6: Dgtaaltulot 8 Tel (0) Fax +358 (0)

63 VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT vacon 59 Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P5.8 P5.9 Esasetettu nopeus B0 Esasetettu nopeus B Kuten parametr Kuten parametr 5.1 P5.10 Esasetettu nopeus B Kuten parametr 5.1 P5.11 Ramppajan 2 valnta Kuten parametr 5.1 P5.12 Estä PI Kuten parametr 5.1 P5.13 Pakota I/O Kuten parametr 5.1 Table 8.6: Dgtaaltulot 8.7 Analogatulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P6) Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P6.1 AI1-sgnaalalue P6.2 P6.3 AI1 mukautettu mn. AI1 mukautettu maks. 0 = 0-100% ( 0-10 V) 1 = 20% - 100% (2-10 V) -100,00 100,00 % 0, ,00 = e mn. skaalausta -100,00 300,00 % 100, ,00 = e maks. skaalausta P6.4 AI1-suodatusaka 0,0 10,0 s 0, = e suodatusta P6.5 AI2-sgnaalalue = 0-100% (0-20 ma) = 20% 100% (4 20 ma) P6.6 AI2 mukautettu mn. -100,00 100,00 % 0, ,00 = e mn. skaalausta P6.7 AI2 mukautettu 100,00 = e maks. skaalausta -100,00 300,00 % 100, maks. P6.8 AI2-suodatusaka 0,0 10,0 s 0, = e suodatusta Table 8.7: Analogatulot 24-hour support (0) Emal: 8

64 60 vacon VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT 8.8 Dgtaallähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P8) Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Valnnat P8.1 P8.2 P8.3 RO1-sgnaaln valnta RO2-sgnaaln valnta DO1-sgnaaln valnta = E käytössä 1 = Valms 2 = Käy 3 = Vka 4 = Vka käännetty 5 = Varotus 6 = Taakse 7 = Nopeudessa 8 = Moottorn säätäjä aktvotu 9 = FB Control Word.B13 10 = FB Control Word.B14 11 = FB Control Word.B Kuten parametr Kuten parametr 8.1 P8.4 RO2:n kääntö Table 8.8: Dgtaallähdöt 0 = E kääntöä 1 = Kääntenen 8.9 Analogalähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P9) Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Valnnat P9.1 P9.2 Analogalähdön sgnaaln valnta Analogalähdön mnm Table 8.9: Analogalähdöt = 0 ma 1 = 4 ma 0 = E käytössä 1 = Lähtötaaj. (0-f maks. ) 2 = Lähtövrta (0-I nmoottor ) 3 = Moottorn momentt (0- T nmoottor ) 4 = PI-lähtö (0 100%) 8 Tel (0) Fax +358 (0)

65 VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT vacon Suojaukset (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P13) Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P13.1 Analogatulovka P13.2 Aljänntevka = E tomntoa 1 = Varotus 2 = Vka: Pys. vap. pyör. 1 = E vastetta (vkaa e generoda, mutta käyttö slt lopettaa modulonnn) 2 = vka: nerta P13.3 P13.4 Maasulku Kuten parametr 13.1 Lähtövahevka Kuten parametr 13.1 P13.5 Jumsuojaus Kuten parametr 13.1 P13.6 Alkuormtussuojaus Kuten parametr 13.1 P13.7 Moottorn lämpösuojaus Kuten parametr 13.1 P13.8 Mtp: ympärstön lämpötla C Ympärstön lämpötla Mtp: jäähdytys P13.9 nollanopeudella Mtp: lämpöakavako P13.10 FWD/REV-rstrdan valvonta P13.23 Table 8.10: Suojaukset 0,0 150,0 % 40, mn HUOMAUTUS! Nämä parametrt näytetään, kun P17.2 = 0. Jäähdytys (%) nopeudella 0 Moottorn lämpöakavako Sama kun P hour support (0) Emal: 8

66 62 vacon VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT 8.11 Automaattsen vankuttauksen parametrt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P14) P14.5 Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P14.1 Autom. uudelleenkäynnstys 1 = Käytössä 0 = E käytössä P14.2 Odotusaka 0,10 10,00 s 0, Van jälkenen odotusaka P14.3 Yrtysaka 0,00 60,00 s 30, Yrtysten enmmäsaka Uudelleenkäynnstystomnto Table 8.11: Automaattsen vankuttauksen parametrt HUOMAUTUS! Nämä parametrt näytetään, kun P17.2 = 0. 0 = Khdytys 1 = Vauhtkäynn. 2 = Käynnstystomnnosta 8.12 PI-ohjauksen parametrt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P15) Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus P15.1 P15.2 P15.4 P15.5 Asetusarvon lähteen valnta Knteä asetuspste Palautelähteen valnta Vastearvon mnm HUOMAUTUS! Nämä parametrt näytetään, kun P17.2 = 0. 0 = Knteä asetusarvo% 1 = AI1 2 = AI2 3 = Kenttäväylä (prosessdata In1) 0,0 100,0 % 50,0 167 Knteä asetuspste = AI1 1 = AI2 2 = Kenttäväylä (Process- DataIn2) 0,0 50,0 % 0,0 336 Arvo mnmsgnaaltasolla P15.6 Vastearvon maksm 10,0 300,0 % 100,0 337 Arvo maks.sgnaaltasolla P15.7 P-vahvstus 0,0 1000,0 % 100,0 118 Suhteellnen vahvstus P15.8 I-aka 0,00 320,00 s 10, Integratvnen aka P15.10 Eron korjaus alas Table 8.12: PI:n ohjausparametrt = Suora (Palaute < Asetuspste ->Lsää PID-lähtöä) 1 = Kääntenen (Palaute > Asetuspste -> vähennä PID-lähtöä) 8 Tel (0) Fax +358 (0)

67 VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT vacon Sovelluksen asetukset (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P17) Kood Parametr Mn. Maks. Yks. Oletus ID Huomautus 0 = Perusasetus 1 = Pumppu 2 = Puhallnkäyttö P17.1 Sovellustyypp = Kuljetnkäyttö HUOMAUTUS! Näkyvssä van, kun käynnstysohje on aktvotu 0 = Kakk parametrt näkyvät P17.2 Parametrn plottamnen = Van pka-asennuksen parametrryhmä on näkyvssä Table 8.13: Sovelluksen asetusparametert 8.14 Järjestelmäparametrt Kood Parametr Mn. Maks. Oletus ID Huomautus Ohjelmstotedot (MENU SYS -> V1) V1.1 API-ohjelmstotunnus 2314 V1.2 API-ohjelmstoverso 835 V1.3 Teho-osan ohjelmstotunnus 2315 V1.4 Teho-osan ohjelmstoverso 834 V1.5 Sovelluksen tunnus 837 V1.6 Sovelluksen revso 838 V1.7 Kuormtus 839 Kenttäväylän parametr (valikko, SYS -> V2) V2.1 Lkennönttla 808 P2.2 Kenttäväyläprotokolla P2.3 Slave-osote Table 8.14: Järjestelmäparametrt Modbus-tetolkenteen tla. Muoto: xx.yyy jossa xx = 0-64 (vrhevesten määrä) yyy = (hyven vesten lukumäärä) 0 = E käytössä 1 = Modbus käytössä Oletusasetus: E mtään -parteett, 1 pysäytysbtt 24-hour support (0) Emal: 8

68 64 vacon VAKIOSOVELLUKSEN PARAMETRIT Kood Parametr Mn. Maks. Oletus ID Huomautus 0 = = 600 P2.4 Baudnopeus = = = = 9600 P2.7 Kommunkaatovve = 1 s 2 = 2 s (jne.) P2.8 Reseto lkennönttla Muta tetoja V3.1 MWh-laskur 827 Mljoona watttunta V3.2 Käyttöpävälaskur 828 V3.3 Käyttötuntlaskur 829 V3.4 Käyttölaskur: pävää 840 V3.5 Käyttölaskur: tunta 841 V3.6 Vkalaskur 842 P4.2 Tehdasasetusten palautus F5.x Aktvset vat -valkko F6.x Vkahstoravalkko Table 8.14: Järjestelmäparametrt 1 = Palauttaa kakken parametren tehdasasetukset 8 Tel (0) Fax +358 (0)

69 PARAMETRIKUVAUKSET vacon PARAMETRIKUVAUKSET Seuraavlla svulla on tettyjen parametren kuvauksa. Kuvaukset on järjestetty parametrryhmän ja -numeron mukaan. 9.1 Moottorn asetukset (ohjauspaneel: Menu PAR -> P1) 1.7 VIRTARAJA Tällä parametrlla määrtetään enmmäsvrta, jonka moottor saa taajuusmuuttajalta. Vältä moottorn ylkuormttumnen asettamalla parametr moottorn nmellsvrran mukaan. Oletusarvosest vrtaraja on 1,5xI n. 1.8MOOTTORIN OHJAUSTILA Tällä parametrlla käyttäjä vo valta moottorn ohjaustlan. Vahtoehdot ovat seuraavat: 0 = Taajuusohje: Latteen taajuusohje asetetaan lähtötaajuudeks lman jättämäkompensaatota. Moottorn todellnen nopeus määrtetään lopulta kuorman perusteella. 1 = Avomen prn nopeussäätö: Latteen taajuusohje asetetaan samaks kun moottorn nopeusohje. Moottorn nopeus pysyy vakona kuormasta rppumatta. Jättämä kompensodaan. 1.9 U/F-SUHDE Tällä parametrlla on kolme vahtoehtoa: 0 = Lneaarnen: Moottorn jännte muuttuu lneaarsest taajuuden funktona nollataajuudesta kentän hekennyspsteeseen ulottuvalla vakovuoalueella, jolla moottorlle syötetään hekennyspsteen jännte. Lneaarsta U/fsuhdetta tulee käyttää sovelluksssa, jossa momentt pysyy vakona. Katso kuva 9.1. Tätä oletusasetusta tulee käyttää, elle ole ertystä syytä muun asetuksen käyttöön. 24-hour support +358 (0) Emal: 9

70 66 vacon PARAMETRIKUVAUKSET 1 = Nelö: Moottorn jännte muuttuu nelödyn käyrän funktona nollataajuudesta kentän hekennyspsteeseen ulottuvalla vakovuoalueella, jolla moottorlle syötetään hekennyspsteen jännte. Kentän hekennyspsteen alapuolella moottor on almagnetotu ja tuottaa vähemmän momentta, tehohävötä ja sähkömekaansta melua. Nelötyä U/fsuhdetta vodaan käyttää sovelluksssa, jossa kuorman momentn tarve kasvaa nopeuden nelön mukaan, esmerkks keskpakopuhaltmen ja -pumppujen ohjauksessa. U[V] Un Par Default: Nomnal voltage of the motor Feld weakenng pont Lnear Squared Default: Nomnal frequency of the motor f[hz] Par Par Fgure 9.1: Lneaarnen ja nelöty moottorn jänntteen muutos 2 = Ohjelmotava U/f-käyrä: U/f-käyrä vodaan ohjelmoda kolmella er psteellä. Ohjelmotavaa U/ f-käyrää vodaan käyttää, jos muut asetukset evät vastaa sovelluksen vaatmuksa. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

71 PARAMETRIKUVAUKSET vacon 67 U[V] Un Pa r Default: Nom nal voltage of the motor Feld weakenng pont Pa r Pa r Default: Nomnal frequency of the motor f[h z] P a r P a r Fgure 9.2: Ohjelmotava U/f-käyrä 1.10 KENTÄN HEIKENNYSPISTE Kentän hekennyspste on lähtötaajuus, jolla lähtöjännte saavuttaa parametrssa 1.11 asetetun arvon KENTÄN HEIKENNYSPISTEEN JÄNNITE Kentän hekennyspsteen taajuuden yläpuolella lähtöjännte pysyy tällä parametrlla asetetussa arvossa. Kentän hekennyspsteen alapuolella lähtöjännte määräytyy U/f-käyrän parametrasetusten mukaan. Katso parameters ja kuvat 9.1 ja 9.2. Kun parametrt 1.1 ja 1.2 (moottorn nmellsjännte ja -taajuus) on asetettu, parametrt 1.10 ja 1.11 saavat automaattsest ntä vastaavat arvot. Jos kentän hekennyspsteelle ja jänntteelle on asetettava toset arvot, muuta nämä parametrt sen jälkeen, kun olet asettanut parametrt 1.1 ja U/F-KESKIPISTETAAJUUS Jos U/f-käyrän ohjelmont on valttu parametrlla 1.9, tällä parametrlla määrtetään käyrän keskpstetaajuus. Katso kuva U/F-KESKIPISTEJÄNNITE Jos U/f-käyrän ohjelmont on valttu parametrlla 1.9, tällä parametrlla määrtetään käyrän keskpstejännte Katso kuva NOLLATAAJUUSJÄNNITE Tällä parametrlla määrtetään käyrän nollataajuusjännte. Katso kuvat 9.1 ja hour support +358 (0) Emal: 9

72 68 vacon PARAMETRIKUVAUKSET 1.15 MOMENTIN MAKSIMOINTI Kun tämä parametr on aktvotu, moottorjännte muuttuu automaattsest suurlla kuorman momentella ja moottor tuottaa rttävän momentn käynnstettäessä ja käytettäessä penllä taajuukslla. Jänntteen kasvu vahtelee moottorn tyypn ja tehon mukaan. Automaattsta momentn maksmonta vodaan käyttää sovelluksssa, jossa kuorman momentt on suur, esmerkks kuljettmssa. 0 = E käytössä 1 = Käytössä Huomautus: Sovelluksssa, jossa momentt on suur ja nopeus pen, moottorn ylkuumenemnen on todennäköstä. Jos moottorn on käytävä ptkä akoja tällasssa olosuhtessa, on knntettävä ertystä huomota moottorn jäähdyttämseen. Käytä moottorlle ulkosta jäähdytystä, jos lämpötla pyrk nousemaan lan suureks. Huomautus: Paras suortuskyky saadaan pyörvän moottorn tunnsteella, ks. par KYTKENTÄTAAJUUS Moottorn melua vo vähentää käyttämällä suurta kytkentätaajuutta. Kytkentätaajuuden kasvattamnen penentää taajuusmuuttajaykskön kapasteetta. Vacon 10:n kytkentätaajuus: 1,5 16 khz JARRUKATKOJA Huomautus: Kolmvahevrtaa käyttävn MI2- ja MI3-kokoluokken lattesn on asennettu ssänen jarrukatkoja. 0 = E käytössä (Jarrukatkoja e ole käytössä) 1 = Käytössä: Ana (Käy- ja Ses-tlossa) 2 = Käytössä: Käyttötla (Jarrukatkoja on käytössä Käy-tlassa Kun taajuusmuuttaja penentää moottorn nopeutta, moottorn ja kuorman nertaan varastotuva energa syötetään ulkoseen jarruvastukseen, jos jarrukatkoja on käytössä. Nän taajuusmuuttaja vo penentää kuorman nopeutta khtyvyyttä vastaavalla momentlla (jos valttuna on okea jarruvastus). Lsätetoja on erllsessä jarruvastuksen asennusoppaassa MOOTTORIN TUNNISTE 0 = E aktvnen 1 = Sesontatunnste Kun Sesontatunnste on valttu, taajuusmuuttaja suorttaa tunnsteajon, kun late käynnstetään valtusta ohjauspakasta. Taajuusmuuttaja on käynnstettävä 20 sekunnn kuluessa, muuton tunnste hylätään. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

73 PARAMETRIKUVAUKSET vacon 69 Taajuusmuuttaja e pyörtä moottora Sesontatunnsteen akana. Kun tunnsteajo on valms taajuusmuuttaja pysähtyy. Taajuusmuuttaja käynnstyy normaalst, kun seuraava käynnstyskäsky annetaan. Tunnstuksen päätyttyä taajuusmuuttaja tarvtsee käynnstyskäskyn lopetuksen. Jos näppämstö on ohjauspakka, käyttäjän on panettava Pysäytä-panketta. Jos ohjauspakka on IO, käyttäjän on tehtävä DI (ohjaussgnaal eaktvseks. Jos ohjauspakka on kenttäväylä, käyttäjän on asetettava ohjausbtt 0-arvoon. Tunnsteajo parantaa momenttlaskentoja ja automaattsta momentn maksmonttomntoa. Se tuottaa paremman lpsumskompensaaton nopeusohjauksessa (tarkemp r/mn). Alla olevat parametrt muuttuvat tunnsteajon onnstuneen suortuksen jälkeen. a. P1.8 Moottorn ohjaustla b. P1.9 U/f-suhde c. P1.12 U/f-keskpstetaajuus d. P1.13 U/f-keskpstejännte e. P1.14 Nollataajuusjännte f. P1.19 Moottortunnste (1->0) g. P1.20 Rs-jänntepudotus Huomautus: Moottorn nmklven tedot on asetettava ENNEN tunnsteajon suorttamsta YLIJÄNNITEOHJAIN 0 = E käytössä 1 = Käytössä, vakotla (penä käyttötaajuusmuutoksa tehdään) 2 = Käytössä, skukuormatla (ohjan säätää käyttötaajuuden enntään maks. taajuuteen) 1.22 ALIJÄNNITEOHJAIN 0 = E käytössä 1 = Käytössä Nämä parametrt sallvat al-/yljännteohjamen kytkemsen pos käytöstä. Tämä vo olla hyödyllstä, esm. jos syöttöjännte vahtelee yl 15% - +10% ja sovellus e sedä tätä yl-/aljänntettä. Tässä tapauksessa säädn ohjaa taajuuslähtöä ottaen huomoon vahtelut syötössä. Kun valttuna on mkä tahansa muu arvo kun 0, myös closed loop yljänntesäätäjä aktvotuu (monkäyttöohjaussovelluksessa). Huomautus! Yl-/aljänntelaukeamsa vo tapahtua, kun ohjamet kytketään pos käytöstä. 24-hour support +358 (0) Emal: 9

74 70 vacon PARAMETRIKUVAUKSET 9.2 Käynnstä/pysäytä-asetus (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P1) 2.1 KAUKO-OHJAUSPAIKAN VALINTA Tällä parametrlla käyttäjä vo valta aktvsen ohjauspakan. Taajuusvte vodaan valta parametrlla P3.3. Vahtoehdot ovat: 0 = I/O-rvltn 1 = Kenttäväylä Ohjauspakan valnnan prorteettjärjestys on: 1. Pakota I/O-valntaan, kun dgtaalnen tulo P5.13 (pakota I/O:hon) on aktvnen 2. Pakallnen/kauko-ohjauspanke ta P2.5 (pakallnen/kauko) = P2.1 määrttää (kauko-ohjauspakan valnta) Huomautus: Vot valta ohjauspakan panamalla Pakallnen-/Kauko-ohjauspanketta ta parametrlla 2.5. P2.1:lla e ole vakutusta pakallsessa tlassa. Pakallsohjaus = Näppämstö on ohjauspakka Kauko-ohjaus = I / O-rvltn ta kenttäväylä 2.2 KÄYNNISTYSTOIMINTO Tällä parametrlla käyttäjä vo valta Vacon 10:lle kaks käynnstystomntoa: 0 = Khdytys Taajuusmuuttaja alottaa nollataajuudesta ja khdyttää asetettuun taajuusvtteeseen määrtetyn khtyvyysajan kuluessa (ks. ykstyskohtanen kuvaus: ID103). (Kuorman htausvoma ta lähtöktka vovat pdentää khtyvyysakoja.) 1 = Vauhtkäynnstys Taajuusmuuttaja on mahdollsta käynnstää pyörvään moottorn lähettämällä moottorlle penä vrtapulsseja ja etsmällä taajuus, joka vastaa moottorn pyörmsnopeutta. Etsntä alkaa maksmtaajuudesta koht olotaajuutta, kunnes okea arvo löytyy. Sen jälkeen taajuusmuuttaja säätää lähtötaajuuden asetetuks ohjearvoks määrtettyjen khdytys- ja hdastusparametren mukasest. Tätä käynnstysmuotoa kannattaa käyttää sllon, kun moottor pyör vapaast käynnstyskomentoa annettaessa. Vauhtkäynnstyksellä vodaan käynnstää moottor senhetksestä nopeudesta pakottamatta nopeutta nollaks ennen ramptusta ohjetaajuuteen. 2.3 PYSÄYTYSTOIMINTO Tässä sovelluksessa vodaan valta kaks pysäytystomntoa: 0 = Vapaast pyören Ses-komennon jälkeen moottor pyör vapaast pysähdyksn lman taajuusmuuttajan ohjausta. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

75 PARAMETRIKUVAUKSET vacon 71 1 = Khdytys Ses-komennon jälkeen moottorn nopeus penennetään asetettujen hdastusparametren mukasest. Jos hdastus tuottaa paljon energaa, on ehkä käytettävä ulkosta jarruvastusta, jotta moottorn nopeus saatasn penennettyä vaadtussa ajassa. 2.4 I/O KÄY/SEIS-LOGIIKKA Taajuusmuuttajan käynnstymstä ja pysähtymstä vodaan ohjata dgtaaltulojen kautta antamalla tälle parametrlle arvo 0 3. OS = Ohjaussgnaal. Valnnat, jossa on tekst 'reuna', käytetään odottamattoman käynnstyksen ehkäsemseen esmerkks tlantessa, jossa lattesn kytketään vrta ta vrta kytkeytyy uudelleen sähkökatkon jälkeen, van jälkesssä uudelleenkäynnstyksssä, Käyttö sallttu tomnnolla tehtyjen pysäytysten (Käyttö sallttu = epätos) jälkeen ta sllon, kun ohjauspakka vahdetaan I/O-ohjaukseen. Käynnstys-/pysäytys-kosketn on avattava ennen kun moottor vodaan käynnstää. Valnnan numero 0 Valnnan nm CS1: eteenpän CS2: taaksepän Huomautus Tomnnot tapahtuvat suljettaessa koskettmet. FWD Output frequency Set frequency 0Hz t Set frequency REV Run enable Ctrl sgnal 1 Ctrl sgnal 2 Keypad start button Keypad stop button Fgure 9.3: Käynnstys-/pysäytyslogkka, valnta 0 24-hour support +358 (0) Emal: 9

76 72 vacon PARAMETRIKUVAUKSET Seltykset: 1 Ohjaussgnaaln (CS) 1 aktvont aheuttaa lähtötaajuuden kohoamsen. Moottor pyör eteenpän. 2 CS2 aktvotuu, jolla e kutenkaan ole vakutusta lähtötaajuuteen, koska ensks valtulla suunnalla on korken prorteett. 3 CS1-aktvont postetaan, joka aheutt käynnstyssuunnan muutoksen (eteenp. -> taaksep.) koska CS2 on edelleen aktvnen. 4 CS2 aktvont postetaan ja taajuussyöttö moottorlle putoaa nollaan. 5 CS2 aktvotuu jälleen aheuttaen moottorn khdytyksen (Taaksep.) kohden asetettua taajuutta. 6 CS2 aktvont postetaan ja taajuussyöttö moottorlle putoaa nollaan. 7 CS1 aktvotuu ja moottor khtyy (eteenp.) kohden asetettua taajuutta. 8 Käyttö sallttu on asetettu EPÄTOSItlaan. Tämä pudottaa taajuuden nollaan. Käyttö sallttu sgnaal konfgurodaan parametrlla Käyttö sallttu sgnaal asetetaan TOSItlaan. Tämä aheuttaa taajuuden nousun kohden asetettua taajuutta, sllä CS1 on edelleen aktvnen. 10 Näppämstön Pysäytä-panketta panetaan ja taajuussyöttö moottorlle putoaa nollaan. 11 Taajuusmuunnn käynnstyy panamalla näppämstön Käynnstä-panketta. 12 Näppämstön Pysäytä-panketta panetaan uudestaan taajuusmuuttajan pysäyttämseks. 13 Yrtys käynnstää taajuusmuuttaja panamalla Käynnstä-panketta e onnstu, sllä CS1 e ole aktvnen. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

77 PARAMETRIKUVAUKSET vacon 73 Valnnan numero 1 Valnnan nm CS1: eteenpän(reuna) CS2: kääntenen pysäytys Huomautus FWD Output frequency Set frequency 0Hz t Set frequency REV Run enable Ctrl sgnal 1 Ctrl sgnal 2 Keypad stop button Fgure 9.4: Käynnstys-/pysäytyslogkka, valnta 1 Seltykset: 1 Ohjaussgnaaln (CS) 1 aktvont aheuttaa lähtötaajuuden kohoamsen. Moottor pyör eteenpän. 2 CS2 aktvont postetaan ja taajuus putoaa nollaan. 3 CS1 aktvotuu aheuttaen lähtötaajuuden nousemsen uudestaan. Moottor pyör eteenpän. 6 CS1 aktvotuu ja moottor khtyy (eteenp.) kohden asetettua taajuutta, sllä Käyttö sallttu -sgnaal on asetettu TOSI-arvoon. 7 Näppämstön Pysäytä-panketta panetaan ja taajuussyöttö moottorlle putoaa nollaan. 8 CS1 aktvotuu aheuttaen lähtötaajuuden nousemsen uudestaan. Moottor pyör eteenpän. 4 Käyttö sallttu -sgnaal on asetettu EPÄ- 9 CS2 aktvont postetaan ja taajuus TOSI-tlaan. Tämä pudottaa taajuuden putoaa nollaan. nollaan. Käyttö sallttu sgnaal on konfgurotu parametrlla Käynnstysyrtys CS1:llä e onnstu, sllä Käyttö sallttu -sgnaal on edelleen EPÄTOSI. 24-hour support +358 (0) Emal: 9

78 74 vacon PARAMETRIKUVAUKSET Valnnan numero 2 Valnnan nm CS1: eteenpän(reuna) CS2-taaksep.(reuna) Huomautus Käytetään postamaan mahdollsuus tahattomaan käynnstykseen. Käynnstys-/pysäytys-kosketn on avattava ennen kun moottor vodaan käynnstää uudestaan. FWD Output frequency Set frequency 0Hz t Set frequency REV Run enable ` Ctrl sgnal 1 Ctrl sgnal 2 Keypad stop button Fgure 9.5: Käynnstys-/pysäytyslogkka, valnta 2 Seltykset: 1 Ohjaussgnaaln (CS) 1 aktvont aheuttaa lähtötaajuuden kohoamsen. Moottor pyör eteenpän. 2 CS2 aktvotuu, jolla e kutenkaan ole vakutusta lähtötaajuuteen, koska ensks valtulla suunnalla on korken prorteett. 3 CS1-aktvont postetaan, joka aheutt käynnstyssuunnan muutoksen (eteenp. -> taaksep.) koska CS2 on edelleen aktvnen. 4 CS2 aktvont postetaan ja taajuussyöttö moottorlle putoaa nollaan. 5 CS2 aktvotuu jälleen aheuttaen moottorn khdytyksen (Taaksep.) kohden asetettua taajuutta. 6 CS2 aktvont postetaan ja taajuussyöttö moottorlle putoaa nollaan. 7 CS1 aktvotuu ja moottor khtyy (eteenp.) kohden asetettua taajuutta. 8 CS1 aktvotuu ja moottor khtyy (eteenp.) kohden asetettua taajuutta, sllä Käyttö sallttu -sgnaal on asetettu TOSI-tlaan. 9 CS1 aktvotuu jälleen aheuttaen moottorn khdytyksen (Taaksep.) kohden asetettua taajuutta. 10 CS1 avataan ja suljetaan uudestaan. Tämä aheuttaa moottorn käynnstymsen. 11 CS1 aktvont postetaan ja taajuussyöttö moottorlle putoaa nollaan. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

79 PARAMETRIKUVAUKSET vacon 75 Valnnan numero 3 Valnnan nm CS1: käynnstys CS2: taaksepän Huomautus FWD Output frequency Set frequency 0Hz t Set frequency REV Run enable Ctrl sgnal 1 Ctrl sgnal 2 Keypad start button Keypad stop button Fgure 9.6: Käynnstys-/pysäytyslogkka, valnta 3 Seltykset: 1 Ohjaussgnaaln (CS) 1 aktvont aheuttaa lähtötaajuuden kohoamsen. Moottor pyör eteenpän. 2 CS2 aktvotuu ja aheuttaa käynnstyssuunnan muutoksen (eteenp. -> taaksep.). 3 CS1-aktvont postetaan, joka aheutt käynnstyssuunnan muutoksen (eteenp. -> taaksep.) koska CS2 on edelleen aktvnen. 7 Käyttö sallttu on asetettu EPÄTOSItlaan. Tämä pudottaa taajuuden nollaan. Käyttö sallttu sgnaal konfgurodaan parametrlla Käyttö sallttu sgnaal asetetaan TOSItlaan. Tämä aheuttaa taajuuden nousun kohden asetettua taajuutta, sllä CS1 on edelleen aktvnen. 9 Näppämstön Pysäytä-panketta panetaan ja taajuussyöttö moottorlle putoaa nollaan. 4 Myös CS1 aktvont postuu ja taajuus putoaa nollaan. 10 Taajuusmuunnn käynnstyy panamalla näppämstön Käynnstä-panketta. 5 CS2:n aktvonnsta huolmatta moottor e käynnsty, sllä CS1 e ole aktvnen. 11 Taajuusmuuttaja pysähtyy jälleen Pysäytä-pankkeella näppämstössä. 6 CS1 aktvotuu aheuttaen lähtötaajuuden nousemsen uudestaan. Moottor pyör eteenpän, sllä CS2 e ole aktvnen. 12 Yrtys käynnstää taajuusmuuttaja panamalla Käynnstä-panketta e onnstu, sllä CS1 e ole aktvnen. 24-hour support +358 (0) Emal: 9

80 76 vacon PARAMETRIKUVAUKSET 2.5 PAIKALLINEN/KAUKO-OHJAUS Tämä parametr määrttää, onko taajuusmuuttajan ohjauspakka kauko-ohjaus (I/O ta kenttäväyläohjaus) va pakallnen ohjaus. 0 = Kauko-ohjaus 1 = Pakallnen ohjaus 9.3 Taajuusohjeet (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P3) 3.3 KAUKO-OHJAUSPAIKAN TAAJUUSVIITTEEN VALINTA Se määrttää valtun taajuusvtelähteen taajuusmuuntmen ollessa kaukoohjauksessa. 1 = Esasetettu nopeus = Näppämstövte 3 = Kenttäväylävte 4 = AI1 5 = AI2 6 = PI ESIASETETUT NOPEUDET 0-7 Esasetetulla nopeukslla 0-7 vodaan määrttää taajuusvtteet, jota käytetään, kun tetyt dgtaaltulojen yhdstelmät aktvotuvat. Esasetetut nopeudet vodaan aktvoda dgtaaltulosta parametrn 3.3 (kauko-ohjauspakan taajuusvtteen valnta) = 1. Parametrarvot rajotetaan automaattsest mnm- ja maksmtaajuuksen vällle. (Par. 3.1, 3.2.) Nopeus Esasetettu nopeus B2 Esasetettu nopeus B1 Esasetettu nopeus B0 Esasetettu nopeus 0 Esasetettu nopeus 1 x Esasetettu nopeus 2 x Esasetettu nopeus 3 x x Esasetettu nopeus 4 x Esasetettu nopeus 5 x x Esasetettu nopeus 6 x x Esasetettu nopeus 7 x x x Table 9.1: Esasetetut nopeudet Tel (0) Fax +358 (0)

81 PARAMETRIKUVAUKSET vacon Rampp- ja jarruasetukset (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P4) 4.1 RAMPIN S-MUOTO Khtyvyys- ja hdastuvuusrampn alkua ja loppua vo pehmentää tällä parametrlla. Arvo 0 tuottaa lneaarsen rampn, joka saa nopeuden lsäämsen ja vähentämsen reagomaan automaattsest ohjearvosgnaaln muutoksn. Jos tälle parametrlle annetaan arvo välltä 0,1 10 sekunta, khtyvyys-/hdastuvuuskäyrä on S-krjamen muotonen. Khtyvyys- ja hdastuvuusajat määrtetään parametrella 4.2 ja 4.3. [Hz] P4.2, 4.3 P4.1 P4.1 [t] Fgure 9.7: S-krjamen muotonen khtyvyys/hdastuvuus 4.2 KIIHTYVYYSAIKA HIDASTUVUUSAIKA RAMPIN S-MUOTO KIIHTYVYYSAIKA HIDASTUVUUSAIKA 2 Nämä rajat vastaavat akaa, joka tarvtaan lähtötaajuuden kasvamseen nollasta asetettuun enmmästaajuuteen, ta hdastumaan enmmästaajuudesta nollataajuuteen. Käyttäjä vo asettaa kaks er khdytys-/hdastusakaa ja asettaa kaks er rampn S-muotoa yhdelle sovellukselle. Aktvnen sarja vodaan valta valtulla dgtaalsella tulolla (par. 5.11). 24-hour support +358 (0) Emal: 9

82 78 vacon PARAMETRIKUVAUKSET 4.7 VUOJARRUTUS Vuojarrutusmuoto on hyödyllnen DC-jarrutuksen sjaan jarrutettaessa enntään 15 kw:n moottoreta. Kun jarrutusta tarvtaan, taajuutta penennetään ja moottorn magneettvuota lsätään, joka puolestaan lsää moottorn jarrutuskykyä. DC-jarrutuksesta poketen moottorn nopeus sälyy hallttuna jarrutuksen akana. 0 = Pos 1 = Hdastus 2 = Katkoja 3 = Täys tla Huom: Vuojarrutus muuttaa energan lämmöks moottorssa ja stä on käytettävä jaksottasest, jotta vältetään moottorn vaurotumnen DC-VIRRAN LOPETUSAIKA Määrttää, onko jarrutus käytössä, sekä DC-jarrun jarrutusajan moottora pysäytettäessä. DC-jarrun tomntatapa rppuu pysäytystomnnosta (parametr 2.3). 0 = DC-jarru e ole käytössä >0 = DC-jarru on käytössä ja sen tomnto rppuu pysäytystomnnosta, par. 2.3). DC-jarrutusaka määrtetään tällä parametrlla. Par. 2.3 = 0 (pysäytystomnto = vapaast pyören): Ses-komennon jälkeen moottor pysähtyy vapaast pyören lman taajuusmuuttajan ohjausta. DC-njektolla moottor vodaan pysäyttää sähkösest mahdollsmman lyhyessä ajassa lman ulkosta jarruvastusta. Jarrutusaka skaalautuu DC-jarrutuksen alotustaajuuden mukaan. Jos taajuus on suuremp ta yhtä suur kun moottorn nmellstaajuus, parametrn 4.10 asetettu arvo määrttää jarrutusajan. Kun taajuus on 10% nmellsestä, jarrutusaka on 10% parametrn 4.10 asetetusta arvosta. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

83 PARAMETRIKUVAUKSET vacon 79 fout fout fn Output frequency Motor speed fn DC-brakng ON 0,1 x fn Output frequency Motor speed t=1xpar.4.10 t DC-brakng ON t=0,1x par.4.10 t RUN STOP RUN STOP Fgure 9.8: DC-jarrutusaka, kun pysäytystomnto = vapaast pyören Par. 2.3 = 1 (pysäytystomnto = rampp): Ses-komennon jälkeen moottorn nopeutta penennetään asetettujen hdastusparametren mukasest, jos moottorn ja kuorman nerta sallvat sen, parametrlla 4.11 määrtettyyn nopeuteen, jossa DC-jarrutus alkaa. Jarrutusaka määrtetään parametrlla Katso kuva 9.9. fout Motor speed Output frequency Par DC-brakng RUN STOP t=par t Fgure 9.9: DC-jarrutusaka, kun pysäytystomnto = hdastaen 24-hour support +358 (0) Emal: 9

84 80 vacon PARAMETRIKUVAUKSET 4.11 DC-VIRRAN LOPETUSTAAJUUS Lähtötaajuus, jolla DC-jarrutus otetaan käyttöön DC-VIRRAN ALOITUSAIKA DC-jarru aktvotuu, kun Käynnstä-komento annetaan. Tällä parametrlla määrtetään DC-jarrutusaka. Kun jarru on vapautettu, lähtötaajuus kasvaa parametrlla 2.2 määrtetyn käynnstystomnnon mukaan. DC-brakng current Output frequency Par 4.9 RUN STOP Par4.12 t Fgure 9.10: DC-jarrutusaka käynnstyksessä 9 Tel (0) Fax +358 (0)

85 PARAMETRIKUVAUKSET vacon Dgtaaltulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P5) Nämä parametrt ohjelmodaan käyttäen FTT-menetelmää (Tomnto rvlttmeen), jossa snulla on knteä tuloa ta lähtö, jonka määrtät tetylle tomnnolle. Vot määrttää myös useamman kun yhden tomnnon dgtaalseen tuloon, esm. Käynnstyssgnaal 1 ja Esasetettu nopeus B1 DI1:teen. Parametren asetusvahtoehdot ovat seuraavat: 0 = E käytössä 1 = DI1 2 = DI2 3 = DI3 4 = DI4 5 = DI5 6 = DI6 5.1 I/O-OHJAUSSIGNAALI I/O-OHJAUSSIGNAALI TAAKSEPÄIN Dgtaalnen tulo aktvnen van, kun P2.4 (I/O-Käynnstys-/pysäytyslogkka) = 1 Moottor pyör taaksepän, kun tapahtuu parametrn P5.3 nouseva reuna. 5.4 ULKOINEN VIKA, KIINNI 5.4 ULKOINEN VIKA, AUKI 5.6 VIAN KUITTAUS 5.7 KÄYTTÖ SALLITTU 5.8 ESIASETETTU NOPEUS B0 5.9 ESIASETETTU NOPEUS B ESIASETETTU NOPEUS B RAMPPIAJAN 2 VALINTA Kosketn auk: Valttu khdytys-/jarrutusaka 1 ja rampn S-muoto Kosketn knn: Valttu khdytys-/jarrutusaka 2 ja rampn S-muoto 2 Aseta khdytys- ja hdastusajat parametrella4.2 ja 4.3 sekä vahtoehtoset ramppajat parametrella 4.4 ja 4.5. Aseta rampn S-käyrä parametrlla 4.1 ja vahtoehtonen rampn S-muoto 2 parametrlla hour support +358 (0) Emal: 9

86 82 vacon PARAMETRIKUVAUKSET 9.6 Analogatulot (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P6) 6.4 AI1-SUODATUSAIKA 6.8 AI2-SUODATUSAIKA Nollaa suuremmalla arvolla tämä parametr aktvo tomnnon, joka suodattaa härötä analogatulon sgnaalsta. Ptkä suodatusaka hdastaa säätövastetta. Katso kuva % Unfltered sgnal 100% 63% Fltered sgnal Par. 6.4 Par. 6.8 t[s] Fgure 9.11: AI1- ja AI2-sgnaaln suodatus 6.2 AI1- CUSTOM MINIMI 6.3 AI1- CUSTOM MAKSIMI 6.6 AI2- CUSTOM MINIMI 6.7 AI2- CUSTOM MAKSIMI Nämä parametrt asettavat analogsen tulosgnaaln mlle tahansa tulosgnaalalueelle %. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

87 PARAMETRIKUVAUKSET vacon Dgtaallähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P8) 8.1 RO1-SIGNAALIN VALINTA 8.2 RO2-SIGNAALIN VALINTA 8.3 DO1-SIGNAALIN VALINTA Asetus Sgnaaln ssältö 0 = E käytössä Lähtö e ole käytössä. 1 = Valms Taajuusmuuttaja on tomntavalms. 2 = Käy Taajuusmuuttaja on käytössä (moottor käy). 3 = Vka Vkalaukasu on tapahtunut. 4 = Vka käännetty Vkalaukasua e ole tapahtunut. 5 = Varotus Varotus on aktvnen. 6 = Kääntenen Kääntenen-käsky on valttu, lähtötaajuus moottorn on negatvnen. 7 = Nopeudessa Lähtötaajuus on saavuttanut asetetun vtearvon 8 = Moottorn säätäjä aktvnen Moottorn vrransäädn, generontvrran säädn, yljänntesäädn ja aljänntesäädn on aktvnen. 9 = FB Control Word.B13 Lähtöä vodaan ohjata kenttäväylän ohjaussanalla B = FB Control Word.B14 Lähtöä vodaan ohjata kenttäväylän ohjaussanalla B = FB Control Word.B15 Lähtöä vodaan ohjata kenttäväylän ohjaussanalla B15. Table 9.2: RO1-, RO2- ja DO1-lähtöjen sgnaalt 24-hour support +358 (0) Emal: 9

88 84 vacon PARAMETRIKUVAUKSET 9.8 Analogalähdöt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P9) 9.1 ANALOGIALÄHDÖN SIGNAALIN VALINTA 0 = E käytössä 1 = Lähtötaajuus (0 - f max ) 2 = Lähtövrta (0 - f max ) 3 = Moottorn vääntömomentt (0 - f max ) 4 = PID-lähtö (0-100%) 9.2 ANALOGIALÄHDÖN MINIMI 0 = 0 ma 1 = 4 ma 9 Tel (0) Fax +358 (0)

89 PARAMETRIKUVAUKSET vacon Suojaukset (ohjauspaneeln valkko, par. -> P13) 13.5 MOOTTORIN JUMISUOJAUS 0 = E tomntaa 1 = Hälytys 2 = Vka, pys. vap. pyör. Moottorn jumsuojaus suojaa moottora lyhytakaslta ylkuormtustlantelta, kuten esm. jumttuneelta aksellta. Jumvrta on I nmotor x 1,3, jumaka 15 sekunta ja jumtaajuuden raja 25 Hz. Jos vrta on suuremp kun raja ja ulostulotaajuus penemp kun raja, jumtla on tos ja taajuusmuuttaja reago tämän parametrn mukasest. Itse asassa akseln pyörmsestä e ole osotusta. I Stall area Inmotor *1.3 25Hz f Fgure 9.12: Jumomnasuudet 13.6 ALIKUORMITUSSUOJAUS 0 = E tomntaa 1 = Hälytys 2 = Vka, pys. vap. pyör. Moottorn alkuormtussuojauksella varmstetaan, että moottorssa on kuorma taajuusmuuttajan käydessä. Jos moottor menettää kuormansa, prosessssa vo olla ongelma, esm. katkennut hhna ta kuvana käyvä pumppu. Alkuormtussuojauksen akaraja on 20 sekunta, joka on sallttu enmmäsaka alkuormtustlanteelle, ennen kun tapahtuu laukasu tämän parametrn mukasest. 24-hour support +358 (0) Emal: 9

90 86 vacon PARAMETRIKUVAUKSET Torque Underload curve at nomnal freq. = 50% Underload curve at zero freq. = 10% 5 Hz Underload area Feld weakenng pont, P1.11 Fgure 9.13: Alkuormtussuojaus f 13.7 MOOTTORIN LÄMPÖSUOJAUS 0 = E tomntaa 1 = Hälytys 2 = Vka, pys. vap. pyör. Jos laukasu on valttu taajuusmuuttaja pysähtyy ja aktvo vkavaheen, jos moottorn lämpötla nousee lkaa. Suojauksen postamnen käytöstä el parametrn asettamnen arvoon 0 kuttaa moottorn lämpötlamalln 0%:n. Moottorn lämpösuojaus suojaa moottora ylkuumenemselta. Taajuusmuuttaja pystyy syöttämään moottorlle nmellsarvoa suurempa vrtoja. Jos kuorma vaat nän suurta vrtaa, moottor on vaarassa ylkuormttua termsest. Tämä koskee ertysest penä taajuuksa. Penllä taajuukslla sekä moottorn kapasteett että sen jäähdytysvakutus vähenee. Jos moottorssa on ulkonen puhalln, kuorman vähenemnen penllä nopeukslla on pentä. Moottorn lämpösuojaus perustuu laskennallseen malln, ja se käyttää taajuusmuuttajan lähtövrtaa moottorn kuorman määrttämseen. Moottorn lämpösuojausta vo säätää parametrella. Termnen vrta I T määrttää kuormtusvrran, jonka yltyttyä moottor ylkuormttuu. Tämä vrtaraja on lähtötaajuuden funkto. VAROITUS! Laskennallnen mall e suojaa moottora, jos lman vrtaus moottorn estyy tukkeutuneen lmanottosälekön taka. HUOMAUTUS! Jotta UL 508C -vaatmuksa noudatettasn, moottorn yllämpötlan tunnstusta edellytetään asennuksessa, jos parametr asetetaan arvoon 0. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

91 PARAMETRIKUVAUKSET vacon MTP: YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA Jos moottorn ympärstön lämpötla on otettava huomoon, arvon asettamnen tälle parametrlle on suosteltavaa. Arvo vo olla -10:n ja 100:n celsusasteen välllä MTP: JÄÄHDYTYS NOLLANOPEUDELLA Jäähdytysteho vodaan asettaa vällle 0 150,0% x jäähdytysteho nmellstaajuudella. Katso kuva P coolng 100% Overload area I T par =40% 0 f n f Fgure 9.14: Moottorn jäähdytysteho MTP: LÄMPÖAIKAVAKIO Tämä aka vodaan asettaa vällle mnuutta. Tämä on moottorn termnen akavako. Mtä suuremp moottor, stä suuremp akavako. Akavako on aka, jonka kuluessa laskettu termnen mall on saavuttanut 63% lopullsesta arvostaan. Moottorn termnen aka on moottormallkohtanen ja vahtelee er valmstajen moottoren välllä. Jos moottorn t6-aka (t6 on aka sekuntena, jonka moottora vo käyttää turvallsest kuusnkertasella nmellsvrralla) on tunnettu (moottorn valmstaja on lmottanut sen), akavakoparametr vodaan asettaa sen mukaan. Nyrkksääntönä moottorn termnen akavako mnuuttena on 2 x t6. Jos late on pysäytetyssä tlassa, akavakota suurennetaan ssäsest kolmnkertaseks asetettuun parametrarvoon nähden. Katso myös kuva hour support +358 (0) Emal: 9

92 88 vacon PARAMETRIKUVAUKSET Motor temperature 105% Trp area Motor current I/I T Fault/warnng actvaton pont, f selected wth par Tme constantt *) Motor temperature Q=(I/IT) 2 x(1-e -t/t ) Tme *) Changes by motor sze and adjusted wth parameter Fgure 9.15: Moottorn lämpötlan laskemnen 9 Tel (0) Fax +358 (0)

93 PARAMETRIKUVAUKSET vacon Automaattnen nollaus (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P14) 14.1 AUTOMAATTINEN NOLLAUS Aktvo tällä parametrlla automaattnen nollaus van jälkeen. HUOMAUTUS: Automaattnen nollaus on sallttu van tetylle volle. Vka: 1. Aljännte 2. Yljännte 3. Ylvrta 4. Moottorn lämpötla 5. Alkuorma 14.3 YRITYSAIKA Automaattnen uudelleenkäynnstystomnto käynnstää taajuusmuuttajan uudelleen, kun vat ovat postuneet ja odotusaka on kulunut. Ajan laskemnen alkaa ensmmäsestä automaattsesta kuttauksesta. Jos vkojen määrä yrtysakana on suuremp kun kolme, vkatla tulee aktvseks. Muussa tapauksessa vka kutataan yrtysajan kuluttua, ja seuraava vka alottaa yrtysajan laskemsen alusta. Katso kuva Jos yks vka jää vomaan yrtysajan akana, vkatla on vomassa. Fault trgger Wat tme pa r Wat tme par.14.2 Wat tme par Motor stop sgnal Restart 1 Restart 2 Motor start sgnal Supervs on Fault actve RESET/ Fault reset Tral tme par.14.3 Autoreset functon: (Trals = 2) Fgure 9.16: Esmerkk automaattssta käynnstyksstä uudestaan kahdella käynnstyksellä uudestaan. 24-hour support +358 (0) Emal: 9

94 90 vacon PARAMETRIKUVAUKSET 9.11 PI-ohjauksen parametrt (ohjauspaneel: Valkko PAR -> P15) 15.7 P-VAHVISTUS Tällä parametrlla määrtetään PI-ohjamen vahvstus. Jos parametrn arvo on 100%, 10%:n muutos vrhearvossa saa ohjamen lähdön muuttumaan 10%:lla I-AIKA Tällä parametrlla määrtetään PI-ohjamen ntegrontaka. Jos parametrn arvoks on asetettu 1,00 s, ohjamen lähtö muuttuu vahvstuksen aheuttamaa lähtöä vastaavalla arvolla joka sekunt. (Vahvstus x Vrhe)/s PID-OHJAIN, D-AIKA Tällä parametrlla määrtetään PID-ohjamen dervontaka. Jos parametrn arvo on 1,00 sekunta, 10%:n muutos vrhearvossa saa ohjamen lähdön muuttumaan 10%:lla PALAUTTEEN VÄHIMMÄISARVO 15.6 PALAUTTEEN ENIMMÄISARVO Parametr asettaa palautearvon vähmmäs- ja enmmässkaalauspsteet. Controller feedback (%) par par V 0 ma Custom mn par. 6.2 /6.6 Custommax par. 6.3 /6.7 10V 20mA Analogue nput wth custom mn and max scalng (%) Fgure 9.17: Vasteen mnm ja maksm 9 Tel (0) Fax +358 (0)

95 PARAMETRIKUVAUKSET vacon Sovelluksen asetus (ohjauspaneel: valkko PAR->P17) 17.1 TAAJUUSMUUTTAJAN ASETUKSET Tällä parametrlla vot asettaa latteen helpost neljää er sovellusta varten. Huomautus: Tämä parametr on näkyvssä van, jos ohjattu käynnstys on käytössä. Ohjattu käynnstys käynnstyy enskäynnstyksen yhteydessä. Sen vo käynnstää myös seuraavast. Katso alla oleva kuva. HUOMAUTUS! Ohjattujen asetusten suorttamnen palauttaa ana kakk parametrt tehdasasetuksn! HUOMAUTUS! Ohjattu käynnstys vodaan ohttaa panamalla PYSÄY- TÄ-panketta jatkuvast 30 sekunta. READY RUN STOP ALARM FAU LT READY RUN STOP ALARM FAU LT REF MON PAR SYS REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEY PAD BUS FWD REV I/O KEY PAD BUS OK 1 Enter Par. menu, select P1.3 motor nomnal speed 2 Press OK enter edt mode READY RUN STOP ALARM FAU LT READY RUN STOP ALARM FAU LT REF MON PAR SYS rpm REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEY PAD BUS FWD REV I/O KEY PAD BUS OK 3 Change P1.3 value wth Up/Down button and press OK to comfrm Fgure 9.18: Ohjattu käynnstys 4 Perform the same procedure for P1.4, motor nomnal current 24-hour support +358 (0) Emal: 9

96 92 vacon PARAMETRIKUVAUKSET READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON REF MON READY RUN STOP ALARM FAULT PAR PAR PAR SYS SYS SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK 1 Startup wzard 2 Press OK to enter showns par 17.1 edt mode. 3 numbe r. Select between 0-3, see below! Selectons: 0=Basc 1=Pumpdrve 2=Fandrve P1.7 P1.8 P1.15 P2.2 P2.3 P3.1 P4.2 P4.3 1,5 x INMOT 1,1 x INMOT 1,1 x INMOT 0= Frequecny control 0= Frequecny control 0= Frequecny control 0= Not used 0= Not used 0= Not used 0= Ramp 0= Ramp 1= Flyng 0= Coast 1= Ramp 0= Coast 0Hz 20 Hz 20 Hz 3s 5s 20s 3s 5s 20s 3 = Hgh Torque drve 1,5 x INMOT 1=Open loop speed ontrol 1= used 0= Ramp 0= Coast 0Hz 1s 1s Parameters affected: P1.7 Current lmt (A) P1.8 Motor control mode P1.15 Torque boost P2.2 Start functon P2.3 Stop functon P3.1 Mn frequency P4.2 Acc. tme (s) P4.3 Dec tme (s) READY RUN STOP ALARM FAULT REF MON PAR SYS FWD REV I/O KEYPAD BUS OK 4 Press OK to confrm drve setup Fgure 9.19: Taajuusmuuttajan asetus 9 Tel (0) Fax +358 (0)

97 PARAMETRIKUVAUKSET vacon Modbus RTU Vacon 10:ssä on ssäänrakennettu Modbus RTU -väylälttymä. Käyttölttymän sgnaaln taso on RS-485-standardn mukanen. Vacon 10:n ssäänrakennettu Modbus-ltäntä tukee seuraava tomntokoodeja: Tomnnon kood Tomnnon nm 03 Lue ptorekstert 04 Lue tulorekstert Krjota yksttäset rekstert Krjota useta reksteretä Osote Kakk tunnstenumerot Kakk tunnstenumerot Kakk tunnstenumerot Kakk tunnstenumerot Lähetä vestejä E E Kyllä Kyllä Table 9.3: Modbus RTU Päätevastus RS-485-väylä päätetään 120 ohmn päätevastukslla molemmssa pässä. Vacon 10:ssä on ssäänrakennettu päätevastus, joka on oletuksena kytketty pos päätä (estetty alla). Päätevastus vodaan kytkeä päälle ja pos okeanpuolesella I/O-rvlttmen päällä taajuusmuuttajan edessä sjatsevalla DIP-kytkmellä (ks. alla). ON Fgure 9.20: Vacon 10 I/O OFF Modbus-osotealue Vacon 10:n Modbus-käyttölttymä käyttää sovelluksen parametren tunnstenumerota osottena. Tunnstenumerot on estetty parametrtaulukossa luvussa 8. Kun useta parametreja / valvonta-arvoja luetaan samaan akaan, nden on oltava peräkkän. 11 osotetta vodaan lukea ja osotteet vovat olla parametreja ta valvonta-arvoja. Note! Jollakn PLC-valmstajlla käyttölttymän ajur Modbus RTU - tetolkennettä varten vo ssältää srron luvulla 1 (käytettävästä tunnstenumerosta vähennetään 1). 24-hour support +358 (0) Emal: 9

98 94 vacon PARAMETRIKUVAUKSET Modbus-prosessdata Prosessdata on kenttäväyläohjaukseen käytettävä osotealue. Kenttäväyläohjaus on käytössä, kun parametrn 2.1 (Ohjauspakka) arvo on 3 ( = kenttäväylä). Prosessdatan ssältö on määrtetty sovelluksessa. Seuraavssa taulukossa on estetty Ylessovelluksen prosessdatan ssältö. ID Modbus-rekster Nm Skaala Tyypp , FB Status Word - Bnäärkood , FB General Status Word - Bnäärkood , Varattu 0,01 % , Lähtötaajuus 0,01 +/- Hz , Moottorn nopeus 1 +/- Rpm , Moottorn vrta 0,01 A , Moottorn momentt 0,1 +/-% (nmellsarvosta) , Moottorn teho 0,1 +/-% (nmellsarvosta) , Moottorn jännte 0,1 V , DC-prn jännte 1 V , Akt. vkakood 1 - Table 9.4: Lähtöprosessdata ID Modbus-rekster Nm Skaala Tyypp , FB Control Word - Bnäärkood , FB General Control Word - Bnäärkood , Varattu 0,01 % , ohjelmotavssa P15.1:ssä , ohjelmotavssa P15.4:ssä , , , , , , Table 9.5: Tuloprosessdata Note! 2004 vodaan asettaa PI-ohjausvtteeks asettamalla P15.1 (asetuspsteen valnta) ta 2005 vodaan asettaa PI:n todellseks arvoks asettamalla P15.4 (palautearvon valnta)! 9 Tel (0) Fax +358 (0)

99 PARAMETRIKUVAUKSET vacon 95 Tlasana (lähtöprosessdata) Status Word ssältää tetoja latteen tlasta ja vestejä. Status Word koostuu 16 btstä. joden merktykset on annettu seuraavassa taulukossa: Kuvaus Btt Arvo = 0 Arvo = 1 B0, RDY Late e ole valms Late on valms B1, KÄY Ses Käy B2, DIR (suunta) Myötäpävään Vastapävään B3, FLT (vka) E vkaa Vka aktvnen B4, W (varotus) E hälytystä Hälytys aktvnen B5, AREF Ramppaa Nopeusohje saavutettu B6, Z - Late käy nollanopeudella B7 - B Table 9.6: Tlasana (lähtöprosessdata) Todellnen nopeus (lähtöprosessdata) Tämä on taajuusmuuttajan todellnen nopeus. Skaalaus on Arvo skaalataan prosenttena määrtettyjen mnm- ja maksmtaajuuksen välsestä taajuusalueesta. Ohjaussana (tuloprosessdata) Ohjaussanan kolmea ensmmästä bttä käytetään taajuusmuuttujan ohjaamseen. Taajuusmuuttajan käyttöä vodaan ohjata ohjaussanaa käyttämällä. Ohjaussanan btten merktys on estetty taulukossa alla: Kuvaus Btt Arvo = 0 Arvo = 1 B0, KÄY Ses Käy B1, DIR (suunta) Myötäpävään Vastapävään B2, RST Tämän btn nouseva reuna kuttaa aktvsen van Table 9.7: Ohjaussana (tuloprosessdata) Nopeusvte (tuloprosessdata) Tämä on taajuusmuuttajalle lähetettävä ohjearvo 1. Tavallsest stä käytetään nopeusohjeena. Sallttu skaalaus on Arvo skaalataan prosenttena mnm- ja maksmtaajuuksen välsestä taajuusalueesta. 24-hour support +358 (0) Emal: 9

100 96 vacon TEKNISET TIEDOT 10. TEKNISET TIEDOT 10.1 Vacon 10:n teknset tedot Kytkemnen verkkoon Syöttö Moottorltäntä Ohjausltäntä Ohjausomnas uudet Tulojännte U n Tulotaajuus Verkkoon kytkeytymnen Verkot Okosulkuvrta Jännte Lähtövrta Käynnstysvrta/- momentt Lähtötaajuus Taajuusresoluuto Dgtaaltulo Analogatulon jännte Analogatulon vrta Analogalähtö Dgtaallähtö Relelähtö Apujännte Ohjausmenetelmä Kytkentätaajuus Taajuusvte Kentänhekennyspste Khtyvyysaka Hdastuvuusaka Jarrutusmomentt Table 10.1: Vacon 10:n teknset tedot 115 V, -15%...+10% 1~ V, -15%...+10% 1~ V, -15%...+10% 3~ V, -15%...+10% 3~ 600 V, -15%...+10% 3~ Hz Kerran mnuutssa ta harvemmn (normaaltlanne) Vacon 10 -taajuusmuuttajaa (400 V) e vo käyttää kulmamaadotetussa verkossa. Okosulun enmmäsvrran on oltava < 50 ka. 0 U n Jatkuva nmellsvrta I N, ympärövä lämpötla enntään +50 C (latteen koon mukaan), ylkuormtettavuus 1,5 x I N maks. 1 mn / 10 mn Vrta 2 x I N 2 s joka 20 s jaksossa. Momentt vahtelee moottorn mukaan Hz 0,01 Hz Postvnen, logkka 1: 8-30V; logkka 0: 0-1,5V, R = 20 kω 0-10 V, R = 300 kω (mn.) 0(4) - 20 ma, R = 200 Ω 0(4) - 20 ma, RL = 500 Ω Open collector, maks. kuorma 35V / 50 ma Kytkentäkuorma: 250 Vac / 3 A, 24 V DC, 3 A ± 20%,maks. kuorma 50 ma Taajuusohjaus U/f) Open Loop Sensorless Vector Control 1-16 khz tehdasasetus 4 khz Resoluuto 0,01 Hz Hz 0, s 0, s 100% *T N jarruvahtoehdolla (van 3~ taajuusmuuttajssa, koko MI2-5 ) 30% *T N lman jarruvahtoehtoa 10 Tel (0) Fax +358 (0)

101 TEKNISET TIEDOT vacon 97 Ympärstöolosu hteet EMC Standardt Sertfkaatt ja valmstajan vaatmustenmukasuuslmotukset Ympärstölämpötla tomnnassa Varastontlämpötla Suhteellnen kosteus Ilman laatu: - kemallset höyryt - mek. hukkaset Käyttöpakan korkeus Tärnä: EN Iskut IEC Kotelontluokka Lkaantumsaste Härösetosuus Päästöt Table 10.1: Vacon 10:n teknset tedot -10 C (e huurretta) +40 / 50 C (rppuu ykskön koosta): nmellskuormtettavuus I N Mallen MI1 3 verekkäsasennuksssa ana 40 C. Kun mallessa MI1 3 käytetään optota IP21/Nema1, enmmäslämpötla on myös 40 C. -40 C +70 C 0 95% RH, e kondensaatota, e korroosota, e tppuvaa vettä IEC , late tomnnassa, luokka 3C2 IEC , late tomnnassa, luokka 3S2 100%:n kuormtettavuus (e alennusta) metrn ast. Yl metrssä 1%:n alennus jokasta 100 m:ä koht; maks m Hz Värähtelyn ampltud 1 mm (huppu) taajuusalueella 3-15,8 Hz, enmmäskhtyvyysampltud 1 G taajuusalueella 15,8-150 Hz UPS-pudotuskoe (soveltuvn UPS-panon) Varastont ja kuljetus: maks. 15 G, 11 ms (pakkauksessa) IP20 / IP21 / Nema1, MI1-3. PD2 Noudattaa standardeja EN , -2, EN V: EMC-luokka C2 ssäsen RFI-suotmen avulla. 400 V: EMC-luokka C2 ssäsen RFI-suotmen avulla. Molemmat: E EMC-päästösuojausta (Vaconn taso N): lman RFI-suodnta EMC: EN Suojaus: UL508C, EN Suojaus: CE, UL, cul, KC EMC: CE, KC (ks. ykskön nmklp kosken muta hyväksymsä) 24-hour support (0) Emal: 10

102 98 vacon TEKNISET TIEDOT 10.2 Tehoalueet Vacon 10 Verkkojännte V Taajuusmuuttajan tyypp kuva vrta 100%:n jat- I N [A] Verkkojännte V, 50/60 Hz, 1~ -sarja Nmellskuormtettavuus 150%:n ylkuorm. vrta [A] P [HV] P [kw] Moottorn akselteho Nmellstulovrta [A] Mekaan. koko Pano (kg) ,7 2,6 0,33 0,25 4,2 MI1 0, ,4 3,6 0,5 0,37 5,7 MI1 0, ,8 4,2 0,75 0,55 6,6 MI1 0, ,7 5,6 1 0,75 8,3 MI2 0, ,8 7,2 1,5 1,1 11,2 MI2 0, ,5 2 1,5 14,1 MI2 0,7 0009* 9,6 14,4 3 2,2 22,1 MI3 0,99 Table 10.2:Vacon 10 -nmellstehot, V * Ympärstön enmmäslämpötla tällä käytöllä on 40 C! Taajuusmuuttajan tyypp kuva vrta 100%:n jat- I N [A] Verkkojännte V, 50/60 Hz, 3~ -sarja Nmellskuormtettavuus 150%:n ylkuorm. vrta [A] P [HV] P [kw] Moottorn akselteho Nmellstulovrta Mekaan. koko * Näden taajuusmuuttajen ympärstön enmmäslämpötla on +40 C. [A] Pano (kg) ,7 2,6 0,33 0,25 2,7 MI1 0, ,4 3,6 0,5 0,37 3,5 MI1 0, ,8 4,2 0,75 0,55 3,8 MI1 0, ,7 5,6 1 0,75 4,3 MI2 0, ,8 7,2 1,5 1,1 6,8 MI2 0,7 0007* 7 10,5 2 1,5 8,4 MI2 0,7 0011* 11 16,5 3 2,2 13,4 MI3 0,99 Table 10.3: Vacon 10 -nmellstehot, V, 3~ 10 Tel (0) Fax +358 (0)

103 TEKNISET TIEDOT vacon Vacon 10 Verkkojännte 115 V Taajuusmuuttajan tyypp kuva vrta 100%:n jat- I N [A] Verkkojännte 115 V, 50/60 Hz, 1~ -sarja Nmellskuormtettavuus 150%:n ylkuorm. vrta [A] P [HV] P [kw] Moottorn akselteho Nmellstulovrta [A] Mekaan. koko Pano (kg) ,7 2,6 0,33 0,25 9,2 MI2 0, ,4 3,6 0,5 0,37 11,6 MI2 0, ,8 4,2 0,75 0,55 12,4 MI2 0, ,7 5,6 1 0,75 15 MI2 0, ,8 7,2 1,5 1,1 16,5 MI3 0,99 Table 10.4: Vacon 10:n tehoalueet, 115 V, 1~ Vacon 10 Verkkojännte V Taajuusmuuttajan tyypp kuva vrta 100%:n jat- I N [A] Verkkojännte V, 50/60 Hz, 3~ -sarja Nmellskuormtettavuus 150%:n ylkuorm. vrta [A] P [HV] P [kw] Moottorn akselteho Nmellstulovrta [A] Mekaan. koko Pano (kg) ,3 2 0,5 0,37 2,2 MI1 0, ,9 2,9 0,75 0,55 2,8 MI1 0, ,4 3,6 1 0,75 3,2 MI1 0, ,3 5 1,5 1,1 4 MI2 0, ,3 6,5 2 1,5 5,6 MI2 0, ,6 8,4 3 2,2 7,3 MI2 0, ,6 11, ,6 MI3 0, , ,5 MI3 0, ,5 5,5 149 MI3 0,99 Table 10.5: Vacon 10 -nmellstehot, V 24-hour support (0) Emal: 10

104 100 vacon TEKNISET TIEDOT Vacon 10 Verkkojännte 600 V Huomautus: MI2- ja MI3-mallella van 3-vaheset yksköt on varustettu jarrukatkojalla. Taajuusmuuttajan tyypp kuva vrta 100%:n jat- I N [A] Verkkojännte 600 V, 50/60 Hz, 3~ -sarja Nmellskuormtettavuus 150%:n ylkuorm. vrta [A] P [HV] P [kw] Moottorn akselteho Nmellstulovrta Mekaan. koko Pano (kg) ,7 2,6 1 0,75 2 MI3 0, ,7 4,2 2 1,5 3,6 MI3 0, ,9 5,9 3 2,2 5 MI3 0, ,1 9, ,6 MI3 0, ,5 7,5 5,5 10,4 MI3 0,99 Table 10.6: Vacon 10:n tehoalueet, 600 V Huomautus 1: Tulovrrat ovat laskettuja arvoja 100 kva:n lnjassa olevalla muuntajasyötöllä. Huomautus 2: Yksköden mekaanset mtat on annettu luvussa [A] 10.3 Jarruvastukset Vacon 10 -tyypp Vähmmäsjarrutusvastus Vastustyypn kood (Vacon NX -perheestä) Kevyt käyttö Raskas käyttö Vastus MI V, 3~ 50 ohma MI V, 3~ 118 ohma MI V, 3~ 31 ohma MI V, 3~ 55 ohma BRR-0022-LD-5 BRR-0022-HD-5 63 ohma MI3 600 V, 3~ 100 ohma BRR-0013-LD-6 BRR-0013-HD ohma Lsätetoja varten jarruvastukssta, lataa Vacon NX -jarruvastuksen käyttöohjekrja (UD00971C) osotteesta / Support & Downloads 10 Tel (0) Fax +358 (0)

105

106 Fnd your nearest Vacon offce on the Internet at: Manual authorng: Vacon Plc. Runsornte Vaasa Fnland Subject to change wthout pror notce 2012 Vacon Plc. Document ID: Rev. F1

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 2 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS vacon 1 Doc.: DPD844F1 Julkaisu: Elokuu 214 Sw tiedosto: FW17V1.vcx Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 2 -taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA!

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA! 1 vacon turvallisuus Tässä pikaoppaassa kuvataan keskeiset vaiheet Vacon 10-taajuusmuuttajasi asentamiseksi ja perusasetusten määrittämiseksi. Lataa ja lue Vacon 10:n täydellinen käyttäjän käsikirja ennen

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

Bruksanvisning & monteringsanvisning Manöverpanel 3010 413 Instructions for use and assembly Control panel 3010 413 Gebrauchs- & Montageanleitung

Bruksanvisning & monteringsanvisning Manöverpanel 3010 413 Instructions for use and assembly Control panel 3010 413 Gebrauchs- & Montageanleitung Bruksanvisning & monteringsanvisning Manöverpanel 3010 413 Instructions for use and assembly ontrol panel 3010 413 Gebrauchs- & Montageanleitung Bedieneinheit 3010 413 Instructions d utilisation & de montage

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot