Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 1 / 7 SosTer Vaikuttajaraati Reijo Perkiömäki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 1 / 7 SosTer Vaikuttajaraati 2015-02-27 Reijo Perkiömäki"

Transkriptio

1 Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 1 / 7 Yhteenveto Vaikuttajaraati on tutustunut palveluverkkotyöryhmän asiakirjoihin ja niissä esitettyihin hammashoitolaverkon muutoksiin. Työhön on osallistunut aktiivisesti henkilöä, vaikuttajaraati on koottu nopeasti ja se edustaa aluetoimikuntia, terveydenhoidon ammattilaisia sekä joitakin Lohjalaisia Sote- ja eläkeläisjärjestöjä. Kokoonpano on omana dokumenttina. Lähtökohtana olivat tiukasti kansalaisten eli hammashoitoloiden asiakkaiden tarpeet ja kohtuullisuus mm. etäisyyksien tai muun synergian suhteen. Lähtökohtana on tutkimuksia, joissa taajamissa terveydenhoidon lähipalvelut oli todettu voivan olla 3-5 km:n ja haja-asutusalueilla jopa km etäisyydellä. Jos palveluja keskitettäisiin yksinomaan Lohjan keskustaan tai Tynninharjulle, matkat pitenisivät reuna-alueilta kohtuuttomiksi verrattuna nykytilanteeseen ja verrattuna Lohjan keskiosiin. Palvelujen saavutettavuus ei enää olisi tasa-arvoista. Julkinen liikenne on Karjalohjalta Sammatin kautta Lohjan keskustaan kahdeksan bussivuoron varassa arkipäivinä kouluaikoina. Pusulasta ja Nummelta vielä vähemmän Lohjan keskustaan. Julkisen liikenteen osiota voisi esityksessä tiivistää. Palvelun laajuuden osalta perustana on perushammashoito virka-ajalla ja lähipalveluna. Esityksessä on tarvetta laajentaa hoitoloiden vastaanottoaikoja myös illaksi, jotta työssäkäyville (työpaikat yleensä muualla kuin asuinpaikka) olisi mahdollista käyttää palveluja. Tarkastelussa ei ole otettu kantaa hammashoitoloiden kapasiteetin mitoitukseen yksityiskohtaisesti eikä itse hoitoprosessiin. Esityksen pääkohtien arviointia (kiireetön hammashoito klo 8-15:00) 1) Karjalohjan, Sammatin, Oinolan ja Pusulan hammashoitoloiden suunnitelmat ja vaikuttajaraadin ehdotukset. Yleistä esityksestä Esitys koskee haja-asutusalueiden hammashoidon palvelujen järjestämistä. Mutta mikä on johtanut Pusulan hammashoitolan palvelun kaventumiseen kahteen päivään kuukaudessa. Oliko tilanne "liian hyvä", kun hoitojonoja ei ollut ja resurssit siirrettiin muualle? Faktoihin esittäisin kartan tarkastelun esitetyistä hammashoitoloista käsin, miten suurta väestömäärää kukin hoitola voi palvella unohtaen vanhat terveysverkon

2 Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 2 / 7 rajat. Esim. Karjalohjalta Sammatin keskustaan on 12 km, Saukkolan suuntaan 12 km ulottuu melkein Saukkolaan saakka ja Karstun kylään on alle 10 km jne Lähipalveluiden säilyttäminen kyläkeskuksissa on Lohjan kasvun kannalta merkittävää. Jos lähipalvelut lakkautetaan, uusia asukkaita ei tänne saada. Kaikki eivät voi eivätkä halua asua Lohjan keskustassa. Hammashoitolakohtaiset kannanotot Suljettavaksi Karjalohjan hammashoitola kuten esityksessä oli. Sammatin hammashoitola pysyy nykyisellä paikalla lähellä Sammatin koulua kattaen perushammashoidon. Nykyinen hoitopiste on koulun, päiväkotien ja vanhusten palveluasumisen vieressä. Kaikki ovat näköetäisyydellä toisistaan ja tarjoaa palvelut Karjalohjalle ja Sammattiin sekä Saukkolan ja Karstun suunnassa asuville. Oinolan hammashoitola säilytetään ja toimintaa kehitetään kattaen Nummen ja osia Pusulasta perushammashoidon osalta. Pusulan hammashoitolan integrointi osaksi ikääntyvien monipalvelupistetoimintaa ja koululaisten käyttöön (kaupungin tilat, remontoitu äskettäin) 2) Keskusaukion hammashoitola Virka-ajalla kattaen perus-hammashoidon, erikoishammashoitoa mm. suukirurgisia toimenpiteitä Anttilan koulun hammashoitolan palvelut siirretään tänne (palvelee koululaisia Lohjan keskustan ja keskustan läheisiltä asuinalueilta kuten esimerkiksi Routiolta ja Moisiolta) 3) Hammashoitola Tynninharjulla Hätäkeskuksen tiloissa Virka-ajalla kattaen perushammashoidon Virkkalan, Mäntynummen, Ojamon koulun ja Virkkalan koulujen hammashoitolapalvelut siirretään tänne. Palvelee hyvin eteläistä aluetta ja osia keskustasta. Todetaan virka-ajan ulkopuolisen hammashoitolapalveluiden esitykset 1) Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella ohjautuu 15-21:00 ja viikonloppuisin 8-21 nykyisin Oralille ja jo sovitun mukaisesti siirtyy Mediverkko oy:lle Uudenmaan kuntien yhteistyönä. 2) Yöpäivystys Töölön sairaalassa Helsingissä sekä traumapotilaille tai lääkärin lähetteillä vaikeat tapaukset myös perusterveydenhoidosta

3 Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 3 / 7 Pohdittavia asioita ikääntyneiden ja huonokuntoisten vanhusten kohdalla 3) Kannettavan yksikön käyttö kotisairaanhoidon potilaille kotona tai hoivakotien asukkaille hoivakodeissa toimittaen perushammashoidon palveluita. Tätä on kokeiltu ainakin Lahden kaupungissa. 4) Vaihtoehtoinen ratkaisu voisi perustua ambulanssitaksilla kuljetukseen potilaan kotoa lähimpään lähipalvelupisteeseen perushammashoidon osalta. Potentiaalisia kehitettäviä/tutkittavia asioita/prosesseja 5) Parantaa ja tehostaa asiakasmyötäisemmäksi yhteydenoton, hoitotarpeen arvioinnin ja ajanvarauksen osalta sekä uusien ratkaisujen tutkimista ja toteuttamista sekä integrointia eri tapoja käyttäen. Nykyisenkaltaisen takaisinsoittojärjestelmän soveltaminen em. kanssa. 6) Palveluverkkosuunnitelmassa asiakasnäkökulma on aikalailla taka-alalla. Palvelut on suunniteltu johtamisen näkökulmasta mahdollisimman vaivattomiksi. Palveluverkkoselvityksessä s.17 kerrotaan suun sairastavuuden olevan suurta ja kuitenkin vain noin kolmasosa väestöstä on käyttänyt tk:n hammashoitopalvelua. Ovatko resurssit riittämättömät kattamaan todellista kokonaistarvetta. Ja onko yhteydenotto/hoitotarpeen arviointi/ajanvaruksen monimutkaisuus peruutusrumbineen tarkoituksellisesti aiheuttaneet tämän. Huoli onkin siitä onko kahdella kolmasosalla väestöstä suun terveyden osalta asiat kunnossa ja hoitanut kaiken yksityisellä vai onko suun terveyden hoidon osalta yksilötasolla ns. laiminlyöty jopa hoidon minitaso liian hankalan palvelun saatavuuden/saavutettavuuden takia. 7) Yhteydenoton välittämisen hoitoonohjauksen osalta eri toimijoiden ja hoitokategorioiden välillä niin ettei potilaan pidä aina aloittaa yhteydenotto prosessia itse alusta onhan lähete menettely keksitty ja tietojärjestelmät pystyvät hyvin pitämään kirjaa tehdyistä hoitoonohjaus ja ajoitustoimista ja niiden syistä Valviran tilastointeja varten yhden yhteydenoton taktiikka. 8) Hammashoidon hoitosuunnitelma kattaen asiakkaan kokonaistarpeen ei vain akuuttien asioiden hoitamista, vaan myös aikataulun mukaiset määräaikaistarkistuskäynnit (kuten diabeetikoilla tai muilla kroonikoilla, joille suun terveydenhoito on tärkeää ja jotka nykyään jäävät usein hoitamatta) 9) Potilaan hoitohistorian käytettävyys eri hoitopisteissä ml. hammashoitolat terveydentila, päätoimenpiteet ja lääkitys miniminä. 10) Lähipalveluiden keskittäminen voi tulla kyseeseen siinä vaiheessa, kun mahdolliset liikkuvat hammashoitolayksiköt on käytössä ja tuovat palvelut nykyisiin lähipalvelupisteisiin.

4 Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 4 / 7 Taustaa ja perusteluja ehdotuksille Tämän osion on koonnut Taina Mäenpää käytyjen keskustelujen perusteella. SAATAVUUS ja LAATU Suun terveydenhuollon palveluista säädetään laissa 1326/2010. Suun terveydenhuoltoon on laadittu yhdenvertaiset hoitoon pääsyn perusteet. Tällä hetkellä on käytössä yhdeksän hoitolaa. Esityksessä ehdotetaan Lohjan eteläosien hoitoloiden Virkkala, Ojamo, Anttila, Keskusaukio, ja Mäntynummi yhdistämistä yhdeksi hoitolaksi, joka tulisi sijaitsemaan keskustassa. Tällöin tilakulut euroa poistuisivat, mutta suuremman yksikön tilakulut eivät selviä. Keskusaukion tilakulut tällä hetkellä euroa. Luvattu on että hoitohuoneiden määrä ei laske ja henkilökunta pysyy samana. Palveluiden saatavuus on pysynyt hoitotakuun puitteissa; kiireettömän hoidon jonossa on 718 henkilöä ( ). Jonotusaika on 99 päivää. Kiireellinen hammashoito järjestetään samana tai seuraavana arkipäivänä. Virka-ajan jälkeinen iltapäivystys on Helsingissä ja yöpäivystys HUS-alueella. Yhteydenotto tapahtuu puhelimitse tai käyntinä hoitolassa. Potilaan on virka-aikana saatava välitön yhteydenotto hammashoidon toimintayksikköön ja hoidon tarpeen arvioinnin tekee ammattihenkilö; hammashoitaja tai suuhygienisti hammaslääketieteellisin ja terveydellisin perustein. Ruuhka-aikana yhteyden saaminen on vaikeaa. Takaisinsoittojärjestelmä on käytössä. Huomiota tulisi kiinnittää henkilökunnan määrään, jotta yhteyden saaminen ei kestäisi kohtuuttoman pitkään. Mikäli eteläisen Lohjan hammashoitolat yhdistettäisiin matkat eivät olisi kohtuuttoman pitkiä: Virkkala Lohja 8km, Perttilä - Lohja 6,5km, Mäntynummi - Lohja noin 5km ja busseja kulkee aika mukavasti. Aikataulut on katsottu matkahuollon sivuilta ja matkan pituudet googlemaps. Ongelmana ovat haja-asutusalueet; kuten Sammatti, Karjalohja, Nummi, Saukkola, Koisjärvi, Pusula, Ikkala, Kärkölä. Matkat: Sammatti - Lohja 19 km, Karjalohja - Lohjan keskusta 29km, Pusula Lohja 32 km, Ikkala - Lohja 34,8km, Kärkölä - Pusula 17,4km, Koisjärvi - Lohja 23,6km, Koisjärvi - Pusula 11,5km, Koisjärvi - Oinola 8,1km. Eli pisin matka on Kärkölä - Lohja 49,4km. Busseja kulkee Karjalohja Sammatti Routio - Lohjan keskusta noin 10 bussivuoroa vuorokaudessa, suurin osa vain koulupäivinä lukukausien aikana. Pusula - Lohja; aamulla yksi klo 6:40 kouluaikana(?) ja iltapäivällä Lohja - Pusula kolme bussia kouluaikana. Nummi - Lohja aamulla 3 vuoroa kouluaikana ja iltapäivällä 5 vuoroa kouluaikana. Pusulasta Karkkilaan EI kulje yhtäkään bussia. Yhdenvertaiset hoitoon pääsyn perusteet lupaavat, että kaikilla olisi samat mahdollisuudet päästä hoitoon. Haja-asutusalueilla ei oikeasti bussit kulje ja matkat ovat pitkät verrattuna Lohjan eteläosaan. Kulkeminen on huonoa ja taksikulut pitkästä matkasta johtuen korkeat. Palveluliikennettä ei hajaasutusalueilla ole. KELA-taksi systeemi tökkii käyttäjien näkökulmasta; odotusajat ovat olleet pitkiä 1,5 3 tuntia josko taksi tulee ollenkaan. Kouluaikana taksit ovat koulukyytiajossa.

5 Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 5 / 7 Kelan korvaama matka pääasiassa halvimman mukaan eli bussin mukaan. Jos käyttää taksia tulee olla terveydenhuollon antama todistus sen tarpeellisuudesta tai mikäli taksin käyttö johtuu liikenneolosuhteista, tulee käyttö perustella (korvauksen saaminen epävarmaa) Terveydenhuoltoverkkotyöryhmän alkuperäinen esitys haja-asutusalueelle Karjalohja, Sammatti, Oinola ja Pusula VAIHTOEHTO 1. Hammaslääkärin vastaanotto ei säily. Tätä vaihtoehto ei koeta hyväksi. Suun terveydenhuolto on tiimityötä, jonka perushoidon tiimin muodostavat lääkäri-hoitaja-suuhygienisti. Hoitajalla ja suuhygienistilllä on oltava mahdollisuus konsultoida hammaslääkäriä. Konsultointi on joustavaa ja tehokasta silloin, kun kaikki ammattiryhmät työskentelevät saman katon alla. Näin vältytään potilaan juoksuttamiselta ja saadaan asiat nopeasti eteenpäin esimerkiksi monisairaiden potilaiden hoidossa. VAIHTOEHTO 2. Hammaslääkärien vastaanotto säilyy. Alueraati kannattaa tätä linjausta. Oinolan hammashoitola on kohtuullisen matkan päässä Nummen ja Pusulan asukkaita ajatellen. Tilat ja laitteet ovat lähes uudet, noin 10 vuotta vanhat, toimivat ja ajanmukaiset mm. digikuvantaminen. Asukkaat ovat palveluun kovasti tyytyväisiä. Hammashoitolassa työskentelee 2 vakituista hammaslääkäriä, hammashoitajat ja suuhygienisti. Myös oikomishoito kokonaisuudessaan pystytään Oinolasta tarjoamaan, mikä on saanut vanhemmilta kiitosta. Jatkossa voisi ajatella tarjottavan enemmän ilta-aikoja, jolloin työikäiset pääsisivät paremmin hoitoon. Näin tilat saataisiin tehokkaaseen käyttöön ilman lisärakentamista. Hoitolassa toimii myös kouluterveydenhoitaja. Hänen huoneensa voisi tarvittaessa muuntaa hammashoitoon sopivaksi. Terveydenhoitajalle olisi tällöin osoitettava uudet, asianmukaiset tilat koulun välittömästä läheisyydestä, mahdollisesti toteutuvalta Nummen koulukampus alueelta (vrt. Neuvolaverkkoselvitys). Pusulan terveysasemalla on täysin toimiva hammashuollon vastaanottohuone, jonne myös liikuntarajoitteisilla on esteetön kulku. Kyseistä yksikköä voisi hyödyntää enemmän. Tällä hetkellä tila on käytössä vain kahtena päivänä kuukaudessa! Nummi-Pusulan kunnan aikana Pusulassa työskenteli kokopäiväisesti hammaslääkäri-hoitaja työpari sekä suuhygienisti, eikä hoitojonoa ollut. Terveysaseman yhteydessä toimii myös vanhainkoti ja yhä kasvavaa ikääntyvää väestöä on erityisen paljon juuri Pusulan alueella. Hoitola voisi keskittyä juurikin ikääntyvän väestön sekä koululaisten hoitamiseen. Ikääntyvän väestön hoidossa hoitola toimisi vastaavasti kuin geriatrinen hoitoyksikkö Kultakartanossa. Hoitolassa voisi toimia sekä lääkäri-hoitaja työpari että suuhygienisti vuoropäivinä. Esimerkiksi Nummella eläkeläisiä noin 945 (lehdestä ykkössanomat 2/15) Lohjalla eläkeläisiä henkilö tilastokeskuksen raportti (kevät 2014). Pusulan hoitolaan matka olisi kohtuullinen myös kaupungin pohjoisosien asukkailla. Myös omaiset kuljettavat ikäihmisiä hoitoon, jolloin kohtuullinen hoitomatka on merkityksellinen myös omaisen ajankäytön kannalta.

6 Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 6 / 7 Samoissa tiloissa toimivan terveysaseman lääkärit ja sairaanhoitajat olisivat lähellä, jolloin konsultointi on vaivatonta ja myös ensiapuvalmius on parempi. Ennen toimi todella hyvin! Edellä kuvatulla mallilla Nummelle ja Pusulaan saataisiin tarvittavat 5 hoitoyksikköä. Kannetta hoitoyksikkö on hyvä yhteistyössä kotisairaanhoidon kanssa. Ikäihmisten määrä lisääntyy koko ajan myös Lohjalla ja LOST 2018 strategia- mallin mukaan palvelut pitäisi olla lähellä asiakasta. Jatkossa yhä sairaammat hoidetaan kotona. Kotisairaanhoidon asiakkaalle tehdään hoitosuunnitelma, johon suunhoidon tulee sisältyä. Esim. Lahdessa kyseisestä moniammatillisesta yhteistyöstä on hyviä kokemuksia monen vuoden ajalta. Liikkuva yksikkö maksaa tuhatta ja lisäksi vuosittaiset käyttökulut + henkilökunta, siivous yms juoksevat asiat. Vaatii auton koosta riippuen ehkä erikoisajokortin. Jo olemassa olevilla tiloilla pystytään tehokkuutta parantamaan ilman lisäkustannuksia. Ja koska kustannuksia pitää karsia niin silloin ei pitäisi niitä lisätä. Hyvää suun terveyttä hoidetaan kotona hyvillä elämäntavoilla. Vanhemmat ovat siinä avainasemassa, joten heidän mukana olo hoitokäynnillä on suotavaa. Liikkuvan hoitoyksikön mallissa vanhempien tavoittaminen olisi haasteellisempaa. Karjalohjan ja Sammatin yksikkö voisi toimia samoissa tiloissa. Sammatin tilat ovat kohtuullisen uudet ja saman katon alta löytyvät myös muut terveydenhuollon palvelut. Hammashoitola on lähellä koulua ja tilat kohtuullisen hyvät. Näin säästettäisiin Karjalohjan tilakustannukset. Karjalohjalta Sammattiin 12,4 km. Suosittaisiin tarpeeksi pitkiä hoitoaikoja, jolloin voi kerralla tehdä enemmän ja potilas saadaan valmiiksi reippaassa tahdissa. Yleistä pohdintaa... Erikoishammashoito on keskitetty Lohjan keskustaan, mikä on järkevää. Osaajia on vähän ja tarvetta harvemmin potilailla. Asukkailla on valinnanvapaus, ollut jo yli vuoden, valita missä käy hoidossa. Suurin osa asukkaista on jo sen varmasti tehnyt reuna-alueilla. Myös naapurikunnissa on hoitojonot ja sinne ei pääse sen paremmin tai nopeammin, päinvastoin vrt. Karviainen, Espoo, Helsinki jne... Ja laskutus tulee kotikuntaan. Asukkaat ovat ostaneet asuntonsa ennen tätä liittymistä Lohjaan ja useimmiten kriteereinä ovat olleet terveyskeskus, hammashoito, koulu, apteekki, kauppa ja kirkko jne. lähellä! Nämä palvelut halutaan säilyttää, koska se vaikuttaa myös maaseudun elävöittämiseen. Mikäli halutaan lisää asukkaita, palvelut pitää löytyä läheltä. Kyseiset palvelut on perustettu ennen SuurLohjaa. Täällä maalla halutaan olla puhtaan luonnon keskellä palveluiden lähellä. Täällä tuotetaan ruokaa pöytiin ja puuta metsästä, myös teollisuutta on. Maaseutu täytyy pitää asuttuna ja toimivana. Muutaman hammaslääkärin tai lääkärin kuljettaminen on halvempaa kuin ison väestömäärän. TULEVAISUUDEN VISIO

7 Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Hammashoitolaverkosta Sivu 7 / 7 Sote tulossa? Sen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat palvelut koko maassa. Palvelujen pitää olla lähellä palvelujen käyttäjiä ja sijaita lähellä useampia ihmisiä. (Sote-uudistus, sosiaali- ja terveysministeriö) LOHJA:n terveyskeskus ja hammashoito saman katon alle ja keskitetty välinehuolto. Tällöin palvelut lähes saman katon alta oheistoimintoineen. Oinolan, Pusulan ja Sammatin hoitolat toimisivat näillä resusseilla. Mikäli väestömäärä tulevaisuudessa kasvaisi rajusti voitaisiin tehdä uusi, isompi saman katon alla - periaatteella toimiva keskus esim. Saukkolaan, Jossa myös potentiaalia uusiin asuinalueisiin.

Jos perusterveydenhoidon kaikki palvelut (ml. lähipalvelut) keskitetään yksinomaan

Jos perusterveydenhoidon kaikki palvelut (ml. lähipalvelut) keskitetään yksinomaan Lohjan Aluetoimikunnat Kannanotto esityksiin Terveysasemaverkosta Sivu 1 / 5 Yhteenveto Vaikuttajaraati on tutustunut palveluverkkotyöryhmän asiakirjoihin ja niissä esitettyihin terveysasemaverkon muutoksiin.

Lisätiedot

SosTer vaikuttajaraati: kokoonpano Heikki Hanhimaki, Jarko Jokinen, Olli Kilpinen, Ritva Kontio, Hilkka Lehto, Aulis Mattila Minna Mäenpää, Taina

SosTer vaikuttajaraati: kokoonpano Heikki Hanhimaki, Jarko Jokinen, Olli Kilpinen, Ritva Kontio, Hilkka Lehto, Aulis Mattila Minna Mäenpää, Taina Aluetoimikunnat LD SosTer-vaikuttajaraati Lohjan Sosiaali- ja terveyspalveluverkko Tilanne Tavoite, Aikataulu, Työryhmät Reijo Perkiömäki Alueiden johtokunta 2015-03-11 SosTer vaikuttajaraati: kokoonpano

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

KESKUSTAN JA ROUTION PALVELUALUEIDEN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS. Keskustan terveysasema

KESKUSTAN JA ROUTION PALVELUALUEIDEN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS. Keskustan terveysasema 2011-2012 KESKUSTAN JA ROUTION PALVELUALUEIDEN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS Keskustan terveysasema 2011-2012 LOHJAN TERVEYSKESKUKSEN KESKUSTAN JA ROUTION HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä Tukevasti kotona Iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erityisasiantuntemuksen

Lisätiedot

Hoidon tavoitettavuus lähipalveluna on potilasturvallisuutta ja -taloudellisuutta.

Hoidon tavoitettavuus lähipalveluna on potilasturvallisuutta ja -taloudellisuutta. Karjalohjan ja Sammatin aluetoimikuntien yhteinen, tarkennettu kannanotto Karjalohja-Sammatin terveyskeskus-, neuvola- ja suunterveydenhoitoverkkojen käsittelyyn Lohjan perusturvalautakunnassa 3.3.2015

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 PERUSTURVATOIMEN PALVELUVERKKOA KOSKEVAT LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 PERUSTURVATOIMEN PALVELUVERKKOA KOSKEVAT LAUSUNNOT JA KANNANOTOT LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 PERUSTURVATOIMEN PALVELUVERKKOA KOSKEVAT LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Karjalohjan aluetoimikunnan kannanotto 29.1.2015 3 Sammatin aluetoimikunnan kannanotto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

LOHJA Alakoulut , kartta 1/2 (pohjoinen) Pohjakartta: Lohjan maankäytön rakenne (kv )

LOHJA Alakoulut , kartta 1/2 (pohjoinen) Pohjakartta: Lohjan maankäytön rakenne (kv ) Alakoulut 6.2.2015, kartta 1/2 (pohjoinen) 5 6 3 4 2 9 7 8 1 1 Karjalohjan koulu 2 Sammatin koulu 3 Oinolan koulu 4 Hyrsylän koulu 5 Pusulan koulu 6 Ikkalan koulu 7 Pullin koulu 8 Lehmijärven koulu 9 Karstun

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN

MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN 2011-2012 MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS Mäntynummen terveysasema 2011-2012 LOHJAN TERVEYSKESKUKSEN MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN HYVÄVASTAANOTTOHANKEEN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelma Koulujen kohtien toimenpiteet Joulukuu 2016

Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelma Koulujen kohtien toimenpiteet Joulukuu 2016 Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelma Koulujen kohtien toimenpiteet Joulukuu 2016 Lähtökohdat, Työn keskiössä oli alakoulujen kohtien liikenneturvallisuustoimet, Työn aikana vierailtiin kaikkien käytössä

Lisätiedot

UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI. Aluetoimikunnat toukokuu 2013 LIM 1

UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI. Aluetoimikunnat toukokuu 2013 LIM 1 UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI Aluetoimikunnat toukokuu 2013 LIM 1 Laadintaperiaatteet uusi kunta = uusi näkökulma mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen vuorovaikutteisuus

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila Järvenpään suun terveydenhuolto vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila 16.4.2014 Järvenpää ja suun terveydenhuolto n. 40000 asukkaan kaupunki Tuusulanjärven rannalla Kaksi hammashoitolaa 14 HTV hammaslääkäriä

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

25 20.01.2015. 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset;

25 20.01.2015. 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset; Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 25 20.01.2015 Hammashoitolaverkko PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila 1.1. Palvelun lähtökohdat Suun terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010).

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Maankäytön rakenne Seuranta

Maankäytön rakenne Seuranta Maankäytön rakenne 2013- Seuranta 2013-2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE 4.5.2016 ESIPUHE Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön rakenne 2013- rakennemallin kokouksessaan 14.5.2014.

Lisätiedot

TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018

TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018 TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018 Vuoden 2018 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Lohjan suun terveydenhuolto

Lohjan suun terveydenhuolto 1 Lohjan suun terveydenhuolto Katja Blomqvist, hammashoitaja Carina Ekström-Puumalainen, vastuuhammaslääkäri Marika Heinonen, hammashoitaja Tanja Ketola-Kinnula, apulaisylihammaslääkäri Sille Korgesaar,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2)

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2) HYVÄ POTKU 8. KEHITTÄMISTYÖN RAPORTOINTI Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2) Hoitolaryhmä 2:een kuuluvat

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

56 10.03.2015. 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset;

56 10.03.2015. 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset; Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 56 10.03.2015 Hammashoitolaverkko PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila 1.1. Palvelun lähtökohdat Suun terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010).

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Kuntamarkkinat 11.9.2013 CASE 1: Ohjaavatko väestön muuttuvat palvelutarpeet myös uusien palveluverkkojen ja -tapojen muodostumista? Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema 6.2.14 Satu Simolin Palvelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, terveysasemien vastaanotot Me olemme Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali-

Lisätiedot

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström ONKO PAKKO, JOS EI TAHO Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström 1 Terveydenhuoltolaki kansalaisen valinnanvapaus laajenee 1.1.2014 Terveydenhuoltolaki laajentaa asteittain kansalaisen

Lisätiedot

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01.

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01. Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015 46 Lohjan kaupungin nuorisotoimen palvelut koostuvat

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro

Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro Ikäihmisten vaikuttajaraati 9.3.2016 Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro Sisältö: Ikääntyvät hämeenlinnalaiset / ikäihmisten vaikuttajaraati SOTE -kokonaisuus SOTE -suunnittelu 2016 Hämeenlinnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Paikalliset erityispiirteet ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Väestö 1970 Väestö 2007 Asukkaita neliökilometrillä Asukkaita neliökilometrillä Asuttamaton alue Asuttamaton alue 14.10.2014

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015 LAIT JA ASETUKSET PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan ostaa perushoitoa rajatusti terveyskeskushammaslääkärin

Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan ostaa perushoitoa rajatusti terveyskeskushammaslääkärin Hankinnan yksilöinti Ostopalveluina hankitaan hammaslääketieteellisen kiireellisen ensiavun jatkohoidon sekä muun kiireelliseksi katsotun hammashoidon toimenpiteitä. Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan

Lisätiedot

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Hallintopäivät 22.3.2017 Helsinki 1 22.3.2017 Anne Nordblad Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

HYVÄ POTKU. Helsingin suun terveydenhuolto Lähipalvelut Hoitolaryhmä 4

HYVÄ POTKU. Helsingin suun terveydenhuolto Lähipalvelut Hoitolaryhmä 4 1 7.9.2015 AA HYVÄ POTKU LOPPURAPORTTI kierros 8 2015 Helsingin suun terveydenhuolto Lähipalvelut Hoitolaryhmä 4 Alhojärvi Anu, Huupponen Tuula, Ryynänen Hannu, Mulari Tuula, Ala-Viikari Sari, Vuorela

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen ja valinnanvapauslinjausten mukaisesti LAPE -päivät 22.11.2017 erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM 1 27.11.2017 - - 3 27.11.2017 - Sote-keskuksen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista.

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista. 5 11.03.2015 40 16.04.2015 18 11.05.2015 69 11.06.2015 29 25.11.2015 8 04.02.2016 15 21.03.2016 Houtskarin hammashoito 1770/05.08.01/2014 11.03.2015 5 Lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto pienensi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Agenda Ajankohtaista Oma Lääkärisi Espoontori Tulokset Vaikutukset Espoon kaupungin

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE LOPPURAPORTTI Nastolan terveysasema Suun terveydenhuolto

HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE LOPPURAPORTTI Nastolan terveysasema Suun terveydenhuolto 2013 HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE LOPPURAPORTTI Nastolan terveysasema Suun terveydenhuolto Sisällys 1. Johdanto 2. Lähtötilanne 3. Tavoitteet 4. Mittaukset 4.1 Tasapainolaskurimittaukset 4.2 Tulokset tasapainolaskurista

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA JONON PURKAMISESTA 2016

SUUN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA JONON PURKAMISESTA 2016 SUUN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA JONON PURKAMISESTA 2016 Jonossa on n. 4 000 kiireettömään hoitoon hakeutujaa AVI:n uhkasakko 250 000 lankeaa maksuun, ellei kiireettömään hoitoon pääsy ole lakisääteisissä

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely Perusturvalautakunta 65 4.0.03 Kunnanhallitus 488 8..03 Kunnanvaltuusto 68 9..03 Vastaus valtuustoaloitteeseen /00: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen 04/06.0.00/0 Perusturvalautakunta 4.0.03

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto. Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä

Kuntarakenneselvitys. Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto. Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä Kuntarakenneselvitys Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä Hausjärvi 203 Loppi 757 Riihimäki 365 1. Hausjärven, Lopen ja Riihimäen

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus Marjatta Luukkanen Helsingin sanomat 12.3 2+15 13.10.2015 Korhonen, Lassila, Luukkanen 2 Asiakasvastaava-toiminnan taustaa Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelma

Lisätiedot

Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla

Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla 2015 Atte Niittylä Liiketoimintajohtaja Megaklinikka Oy Megaklinikka Oy Kotimainen innovatiivinen yritys, perustettu 2010 18 hoitohuoneen moderni klinikka Helsingissä

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA 27.8.2010 Dnro 1851/4/09 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL-

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017 Asumistoiveet Asukasbarometrin mukaan kerrostaloasumisen toiveet alkavat selvästi lisääntyä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 [julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/29 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun lopussa koko Karviaisen tuloslaskelma on jonkin verran vastaavan kauden talousarvion

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN SELVITYS KOSKIEN HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

KIRKKONUMMEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN SELVITYS KOSKIEN HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 31.8.2017 1 (5) ESAVI/6779/05.07.03/2017 Aluehallintoylilääkäri Jaana Mäkelä Dno 568/06.00.00/2017 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hämeenlinnan päätoimipaikka Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Lisätiedot

Liikuntapaikkaverkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Liikuntapaikkaverkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 47 05.03.2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25 25.03.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 78 09.04.2015 Liikuntapaikkaverkko 187/00.01.02/2015 PALRYH

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014 Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat Luonnos monipalvelukeskuksista ja lähipalvelupisteistä 2 Palveluita saman katon alle vai kokonaan uusia palveluita? Tulevaisuuden Kirjasto Omena Espoon

Lisätiedot