PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015"

Transkriptio

1 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015

2 LAIT JA ASETUKSET

3 PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. - Kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. - Vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä. Toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa (Yhtenäisen hoidon perusteet).

4 KIIREELLISEN HOIDON PERUSTEET JA PÄIVYSTYKSEN ERIKOISALAKOHTAISET EDELLYTYKSET Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Kiireellistä hoitoa saatava kaikkina vuorokauden aikoina -> päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. - Päivystyksessä oltava käytössä moniammatillinen henkilökunta. - Päivystyksessä oltava käytössä riittävät kuvantamis- ja laboratoriopalvelut

5 ASETUKSEN ETENEMINEN

6 KANTELUT HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSESTÄ Eduskunnan oikeusasiamiehelle kohdennettu useita kanteluja koskien kiireellisen hammaslääkäripäivystyksen järjestämisen toteutuksesta virka-ajan ulkopuolella. Näiden perusteella oikeusasiamies tehnyt Valviraan selvityspyynnön; -miten potilaiden oikeus kiireelliseen suun terveydenhuoltoon turvataan eri puolella Suomea? Keskeisiä oikeusohjeita; perustuslaki (731/199, 19 1 mom. 3 mom. 22, 121, kuntalaki (365/ ), terveydenhuoltolaki (1326/ , 33 1,2 ja 3 mom., 34, 43, 50 2 ja 4 mom.), potilaan asemesta ja oikeuksista annettu laki (785/ ).

7 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN SELVITYS - Suun terveydenhuollossa ei ole järjestetty ympärivuorokautista hammaslääkäripäivystystä. - Nykyisessä v päivystyspalvelujen järjestämisessä suuria alueellisia eroja ja puutteita. - Ministeriö valmistelee kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä asetuksen, jossa myös suun terveydenhuollon osalta säädetään tarkemmin perusteista ja edellytyksistä. -> Kunnille ja kuntayhtymille asetus ( ) koskien kiireellisen hoidon perusteita ja päivystyksen erikoisalakohtaisia edellytyksiä, jossa tarkennetaan päivystyksen toteuttamista.

8 VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Asetuksen mukaan päivystystoimintoa on tarjottava 24 h/vrk. Päivystyspaikalta edellytetään kuvantamismahdollisuutta (optg, hf-kuva) ja laboratoriopalveluja. Hammaslääkäripäivystys klo saakka, jonka jälkeen Erva-alueittain klo yliopistollinen keskussairaala (jossa jo toimiva 24 h/vrk suu- ja leukakirurgipäivystys). Triage-hoitaja, joka vastaa puhelimeen täytyy olla terveydenhuollon ammattilainen eli suuhygienisti tai sairaanhoitaja (asetuksen mukaan hammashoitaja ei täytä kriteeriä) Hammaslääkäriliiton kanta: Paikkana tulisi olla keskussairaalat, jolloin voidaan valtakunnallisesti taata tasa-arvo ja riittävät tukipalvelut. Välitön läheisyys perusterveydenhuollon yleispäivystyksen kanssa -> synergiaetu (esim. polkupyörävamma; jalka ja hammasvamma, yleissairas potilas -> konsultaatiot, potilasturvallisuus jne.) Työntekijöiden turvallisuus Potilaille selkeää -> päivystys -> aina sama ovi.

9 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN MALLI Sairaanhoitopiiri on yhdessä alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa valmistellut suunnitelman suun terveydenhuollon päivystyksen toteuttamisesta voimaan tulevan asetuksen mukaiseksi. (sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi ) Kunnat sopivat paikallisissa virkaehtosopimuksissa työntekijöidensä kanssa päivystystyön korvauksista.

10 TOTEUTUS TYKS Arkisin virka-aikaan kiireellisestä suun terveydenhuollosta vastaavat terveyskeskukset klo Arki-iltoina päivystys keskitetysti T-sairaalassa (päivystyssairaala) alueellisena hammaslääkäripäivystyksenä klo (ajanvaraus puhelimella klo ). Viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys T-sairaalassa alueellisena hammaslääkäripäivystyksenä klo (ajanvaraus puhelimella klo ). Yöaikaan (klo ) suun terveydenhuollosta vastaa Tyks:n suu- ja leukakirurgian päivystys. Tämä päivystys vastaa kaikista vakavista hammaslääketieteellistä asiantuntemusta vaativista kiireellisistä hoitopalveluista ympäri vuorokauden.

11 YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET Alueellinen hammaslääkäripäivystys on osa Tyks:n suu- ja leukasairauksien yksikön toimintaa. Terveyskeskukset huolehtivat työparin (hammaslääkäri ja hammashoitaja) saamisesta päivystykseen. Vastaanotolla työparin lisäksi suu- ja leukasairauksien poliklinikan hoitaja, joka huolehtii käytännön järjestelyistä. Päivystysvuorot jaetaan terveyskeskuksille (kunnille) väkiluvun suhteessa vuodeksi kerrallaan. Puhelinaikojen ulkopuolella potilaan yhteydenotot päivystykseen tapahtuu sairaanhoitopiirin keskitetyn päivystyksen puhelinneuvonnan kautta.

12 HOITOONPÄÄSYN KRITEERIT 1. Voimakkaat hampaiston ja suun alueen särkytilat 2. Äkilliset turvotukset ja tulehdukset 3. Hampaiston, suun limakalvojen ja leukojen vammat ja tapaturmat 4. Hammas- ja suusairauksiin liittyvät yleisoireet (esim. kuumeilu) 5. Hammashoitotoimenpiteiden jälkeiset komplikaatiot (esim. verenvuoto) Potilaat, jotka eivät täytä kriteerejä ohjataan hoitoon muualle. Päivystäjä kirjautuu vrk-kortia käyttäen Tyks:n tietojärjestelmiin, jonne potilaiden hoitotiedot tallennetaan (suu- ja leukasair. pkl hoitaja auttaa tietojärjestelmien käytössä). Päivystystä kehitetään koko ajan toiminnasta saatavien kokemusten perusteella.

13 KUSTANNUKSET Potilaslaskutus: Potilaat maksavat erikoissairaanhoidon käyntimaksun, lapsipotilaiden käynnit maksuttomia potilaille. Kuntalaskutus: 180 euroa / käynti, sekä lisämaksu tietyistä toimenpiteistä. Kustannukset asukkaisiin suhteutettuna vuosien välillä keskimäärin 0.55 euroa / asukas. Vuonna 2013 kustannukset kuntalaskutuksessa käyntien osalta euroa / yhteydenotto ja euroa / hoitokäynti.

14 SATAKUNTA Nykytilanne: hammaslääkäripäivystys toimii Porin keskushammashoitolassa, Puuvillassa. Kävijämäärät arki-iltaisin n. 6 8 henkilöä, viikonloppuisin n. 10 kävijää / pv (vanhoilla päivystysajoilla). Asian tiimoilta kokoustettu useasti: Kaikilla kuntien vastaavilla hammaslääkäreillä tahtotila yhteispäivystykseen. Paikkana tulisi olemaan Satakunnan keskussairaala. Tällä hetkellä Porilla vetovastuu ja kilpailutus suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen henkilövuokrauksesta menossa.

15 SATAKUNTA Yhteispäivystykseen ollaan rakentamassa tiloja hammaslääkäripäivystystä varten. Tarvittavista välineistöistä (esim. hammaslääkärin tuoli, rtg-kuvauslaite huoneeseen jne..) menossa kilpailutus. Tavoitteena saada huone kuntoon niin, että ko. päivystystoiminta voidaan siirtää uusiin tiloihin Ja toiminto asetuksen mukaiseksi. Yöaikaisessa päivystyksessä tullaan tukeutumaan Erva-alueen yliopistolliseen keskussairaalaan. Vetovastuu säilyy Porilla ainakin tämän vuoden loppuun. Haasteita: Työvoiman riittäminen: Hammaslääkärivaje kuntasektorilla -> mistä tekijät päivystykseen? Toiminnan kehittäminen mahdollisimman sujuvaksi, laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi.

16 TULEVAISUUS Kertyneen tiedon ja valtakunnallisen linjauksen mukaisesti tulisi harkita mahdollisuutta, jossa virka-ajan ulkopuolinen hammaslääkäripäivystys siirtyisi osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa, kuten perusterveydenhuollon päivystyskin on. KIITOS

17

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Selvitys 1 (14) Eduskunnan oikeusasiamies Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Asia Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valvira) selvittämään, miten

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA KIIREELLISESSA

Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA KIIREELLISESSA SELVITYS- JA SELITYS- LSAV1162105.07.0312013 PWNTO ~ ~ vat yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 200/2014 23.09.2014 13:04 Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt asetuksen kiireellisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013 SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS KIIREELLISEN HOIDON PERUS- TEISTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät: Liite - Ensihoito ja päivystys KYSin erva ESH-järjestämissopimus ERVA-JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN LUKU 8 ENSIHOITOPALVELU, ENSIHOITOKESKUS JA PÄIVYSTYS Sopimuksen tavoitteena on, että ensihoitopalvelu, palvelutasopäätökset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyt Keski-Pohjanmaalla 2015 Munhälsovårdens jourorganisation inom Mellersta Österbotten 2015

Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyt Keski-Pohjanmaalla 2015 Munhälsovårdens jourorganisation inom Mellersta Österbotten 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 160 30.09.2014 Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyt Keski-Pohjanmaalla 2015 Munhälsovårdens jourorganisation inom Mellersta Österbotten 2015 778/05/08/01/2014 SosTe

Lisätiedot

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 4 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Lisätiedot

PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006

PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006 Erillisliite nro: 5 (22.11.2006) PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006 Helena Heikkinen; hallintoylihoitaja Sirpa Huusko; osastonhoitaja Jukka Juvonen;

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Erikoishammaslääkäripalvelut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Erikoishammaslääkäripalvelut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Erikoishammaslääkäripalvelut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Nykytilan kuvaus ja kehittämisehdotuksia Helena Forss Suomen Hammaslääkäriliiton näkemys erikoishammaslääkäripalvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020 LUONNOS 6 2014 1 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020 YLEISTÄ Toimintaympäristössä tulee tapahtumaan lähivuosien aikana merkittäviä muutoksia. Sen vuoksi on tarpeen

Lisätiedot

Terveyspalveluiden toimintakäsikirja

Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT... 5 3. SEUDULLISET HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT... 9 3.1 Hoitoon pääsyn määräajat...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / 2014 tarkistettu

KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / 2014 tarkistettu KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / tarkistettu 2 (20) JP (RT) 30.5. KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 1 Sopimuksen taustaa ja tavoitteet Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA SUUN TERVEYDENHUOLLON SEUDULLINEN SELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI 29.8.2012 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA... 5 1.1 Seutuyhteistyön strategiaperusta... 5 1.2 Terveydenhuollon lainsäädäntömuutokset...

Lisätiedot

Päivystystyöryhmän loppuraportti hallitukselle

Päivystystyöryhmän loppuraportti hallitukselle Päivystystyöryhmän loppuraportti hallitukselle 11.4.2011 TYÖRYHMÄ: Antti Tamminen, puheenjohtaja Raija Niemelä Olli Lappalainen Ulla Palmu Tom Silfvast Mervi Kattelus Jukka Vänskä Maarit Rantala, sihteeri

Lisätiedot

1/2015 VEHMAA. KUNTATlEDOTE. Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite:

1/2015 VEHMAA. KUNTATlEDOTE. Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite: VEHMAA KUNTATlEDOTE 1/2015 Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä Ma, ti, ke klo 9.00-15.00 Kotisivujen osoite: To klo 9.00-17.00 www.vehmaa.fi Pe klo 9.00-14.00 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot