Maankäytön rakenne Seuranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maankäytön rakenne Seuranta"

Transkriptio

1 Maankäytön rakenne Seuranta Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE

2 ESIPUHE Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön rakenne rakennemallin kokouksessaan Rakennemalliin sisältyy vyöhykkeittäin sekä tavoitteita että alueiden kehityksestä kertovia mittareita, joiden avulla on tarkoitus seurata maankäytön kehitystä. Tarvittaessa sekä rakennemallia että mittareita on mahdollista tarkistaa seurannasta saadun tiedon perusteella. Rakennemalli perustui tietoihin. Ensimmäinen seuranta tehdään ja tietojen perusteella. Suuri osa seurantatiedosta perustuu Suomen ympäristökeskuksen ruutuaineistoon, jossa vuoden 2015 tietoja ei ole vielä päivitetty. Kunnalla on velvollisuus huolehtia kaavoitus- ja rakennustoimen hoidon edellyttämästä alueiden käytön, rakentamisen ja rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan. Ensimmäinen seuranta osoittaa, että Lohjan keskusta on vetovoimainen ja kehittyy tavoitteiden mukaisesti. Keskusta vetää edelleen erityisesti myös ikääntyneitä asukkaita. Palvelutaajamista Sammatti kehittyy muita palvelutaajamia nopeammin. Kylien merkitys on seurannan perusteella vähäinen, mutta tästä on kaksi merkittävää poikkeamaa: Pullin maaseutukylä ja Lieviön taajaman läheinen kylä ovat kasvaneet kokoonsa nähden merkittävästi. Maaseutualue on vetovoimainen ja kehittyy rakennemallissa oletetulla tavalla. Lohjan strategian mukainen Lohja on kaupunki ja maaseutu yhdessä toteutuu siis siltä osin, että sekä keskusta että maaseutualue ovat säilyttäneet vetovoimansa. Ensimmäisen seurannan yhteydessä on tullut esille kehittämistarpeita ja kysymyksiä liittyen sekä alueiden rajaukseen että sovellettaviin mittareihin. Erityisesti pendelöinti- ja tarkemmat muuttotiedot voisivat osaltaan selittää alueiden erilaisen kehityksen syitä. Myös työpaikkojen ja loma-asuntojen määrään pitää kiinnittää enemmän huomiota kaupungin kehityksen seurannassa. Leena Iso-Markku kaavoituspäällikkö 1

3 LOHJAN KESKUSTA MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä , vuotiaat , vuotiaat , vuotiaat ,2 - yli 75 -vuotiaat , Kävely- tai kävelypainotteisen alueen määrä ha Kaupan toimipaikat lkm* ,0 Liiketilat k-m2 Kerrostaloasuntojen määrä* ,4 *YKR-tiedot (Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä) kahden vuoden välein Keskustan asukasluvun kasvu on vastannut maankäytön keskimääräistä rakennemallin tavoitetta v (karkea tavoite asukasta/vuosi). Vuonna 2012 keskustaan oli valmistunut samanaikaisesti poikkeukselliset n. 120 uutta kerrostaloasuntoa, mikä näkyi vuoden 2013 väestönkasvussa (+128 henkeä). Yli 65-vuotiaiden ikäryhmät ovat kasvaneet määrällisesti paljon, pienten lasten (0-6 v.) ikäryhmä pienentynyt. Mittareiden kehittämistarpeita: - kävely-/kävelypainotteisen alueen määrittely (keskustan osayleiskaava) - liiketilojen kerrosalan laskenta tai korvaaminen toisella mittarilla 2

4 NAUHATAAJAMA - sis. keskustan ja alakeskukset MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä , vuotiaat , vuotiaat , vuotiaat ,6 - yli 75 -vuotiaat ,4 Asukkaita/ha 6,21 6,23 6,24 Asukkaita/etäisyys palveluista (koulu) Viheralueita/as. (asemakaavassa) Nauhataajaman väestö on kasvanut hitaasti suhteessa tavoitteeseen (karkea tavoite +560 asukasta/vuosi. Pienten lasten (0-6 v.) määrä on pienentynyt, vanhemmissa ikäryhmissä asukkaiden määrä on kasvanut. Mittareiden kehittämistarpeita: - suurten yhtenäisten viheralueiden poistaminen pinta-alasta (vaikutus mm. joukkoliikenteen kannattavuutta kuvaavaan asukasmäärään 20 asukasta/hehtaari) 3

5 NAUHATAAJAMAN ALAKESKUS Ventelä (huom. ei kaupunginosarajaus) MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,8 Kasvu vuotiaat ,7 sisältyy vuotiaat ,3 nauha vuotiaat ,8 taajaman - yli 75 -vuotiaat ,3 kasvuun Asuntojen lkm Asukkaita/ha 3,4 3,5 3,5 Asukkaita/etäisyys palveluista (koulu) Tynninharju (huom. ei kaupunginosarajaus) MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,4 Kasvu vuotiaat ,1 sisältyy vuotiaat ,1 nauha vuotiaat ,7 taajaman - yli 75 -vuotiaat ,0 kasvuun Asuntojen lkm Asukkaita/ha 17,2 15,9 15,7 Asukkaita/etäisyys palveluista (koulu) Virkkala (huom. ei kaupunginosarajaus) MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,0 Kasvu vuotiaat ,1 sisältyy vuotiaat ,8 nauha vuotiaat ,8 taajaman - yli 75 -vuotiaat ,7 kasvuun Asuntojen lkm Asukkaita/ha 18,03 18,20 18,03 Asukkaita/etäisyys palveluista (koulu) 4

6 Maankäytön rakennemallin mukaiset alakeskusten rajaukset käsittävät pääosin keskusta- ja liiketoiminnoille varattuja alakeskusalueita, ei siis alakeskuksia ympäröiviä laajoja kaupunginosien asuinalueita. Alakeskuksista Tynninharjun väestö näyttää erityisesti vähentyneen. Syitä vähenemiseen ei ole tutkittu, mutta vaikutuksensa voi olla keskustan vetovoimalla väestön ikääntyessä tai vuokra-/asumisoikeusasuntojen asukkaiden nopea vaihtuvuus. Kaikkien alakeskusten yli 75-vuotiaiden määrä on kasvanut, määrällisesti erityisesti Virkkalassa. Mittareiden kehittämistarpeita: - alakeskusten palveluita kuvaavia mittareita 5

7 NAUHATAAJAMAN LIEVEALUE MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,7 Nauha vuotiaat ,9 taajaman vuotiaat ,2 laajene vuotiaat ,2 misvara - yli 75 -vuotiaat ,0 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)

8 PALVELUTAAJAMAT KARJALOHJA MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä , vuotiaat , vuotiaat , vuotiaat ,7 - yli 75 -vuotiaat ,3 Asukkaita/ha 1,5 1,5 1,5 Asukkaita/etäisyys palveluista (koulu) SAMMATTI MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä , vuotiaat , vuotiaat , vuotiaat ,5 - yli 75 -vuotiaat ,2 Asukkaita/ha 1,9 2,1 2,1 Asukkaita/etäisyys palveluista (koulu) NUMMI-SAUKKOLA MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä , vuotiaat , vuotiaat , vuotiaat ,6 - yli 75 -vuotiaat ,9 Asukkaita/ha 1,5 1,5 1,5 Asukkaita/etäisyys palveluista (koulu) 7

9 PUSULA MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä , vuotiaat , vuotiaat , vuotiaat ,5 - yli 75 -vuotiaat ,6 Asukkaita/ha 2,2 2,2 2,1 Asukkaita/etäisyys palveluista (koulu) Palvelutaajamista erityisesti Sammatti on kasvanut väestömäärältään nopeasti, myös Karjalohja on kasvanut. Nummi-Saukkolan ja Pusulan palvelutaajamat ovat asukasmäärältään pienentyneet. Ikääntyneiden määrät ovat kasvaneet vain vähän tai ei olleenkaan. 8

10 PALVELUTAAJAMAN LÄHEINEN MAASEUTU KARJALOHJA MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,0 sis vuotiaat ,2 palvelu vuotiaat ,3 taajaman vuotiaat ,3 kasvuun - yli 75 -vuotiaat ,0 Suunnittelutarveratkaisut (kpl) SAMMATTI MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,8 sis vuotiaat ,9 palvelu vuotiaat ,2 taajaman vuotiaat ,4 kasvuun - yli 75 -vuotiaat ,3 Suunnittelutarveratkaisut (kpl) NUMMI-SAUKKOLA MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,2 sis vuotiaat ,3 palvelu vuotiaat ,1 taajaman vuotiaat ,5 kasvuun - yli 75 -vuotiaat ,7 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)

11 PUSULA MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,1 sis vuotiaat ,0 palvelu vuotiaat ,0 taajaman vuotiaat ,7 kasvuun - yli 75 -vuotiaat ,8 Suunnittelutarveratkaisut (kpl) Palvelutaajamien läheisellä maaseudulla väestö on kasvanut Sammatissa ja Pusulassa, Karjalohjalla ei ole tapahtunut muutosta. Nummi-Saukkolan alueella väestö on vähentynyt palvelutaajaman lisäksi myös sen läheisellä maaseudulla. 10

12 SININEN LOHJA - ei sisällä Sinisiä kyliä (Lohjansaari, Karstu) MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä , vuotiaat , vuotiaat , vuotiaat ,0 - yli 75 -vuotiaat ,2 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)* Poikkeamiset rantavyöhykkeellä (kpl) Loma-asuntojen lkm Virkistys- ja retkeilyalueiden määrä (ha) Kaupungin rantautumispaikkojen määrä (kpl) 11

13 SININEN KYLÄ Lohjansaari MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,9 siniset vuotiaat ,0 kylät yht vuotiaat , vuotiaat ,1 - yli 75 -vuotiaat ,0 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)* Poikkeamiset rantavyöhykkeellä (kpl) Loma-asuntojen lkm/rantaviiva km Virkistys- ja retkeilyalueiden määrä (ha) Kaupungin rantautumispaikkojen määrä (kpl) Karstu MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,0 siniset vuotiaat ,0 kylät yht vuotiaat , vuotiaat ,5 - yli 75 -vuotiaat ,0 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)* 0 0 Poikkeamiset rantavyöhykkeellä (kpl) Loma-asuntojen lkm/rantaviiva km Virkistys- ja retkeilyalueiden määrä (ha) Kaupungin rantautumispaikkojen määrä (kpl) Sinisten kylien asukasmäärän kehityksessä ei ole rakennemallin tavoite toteutunut. Vanhimpien ikäluokkien määrät ovat pysyneet lähes ennallaan tai pienentyneet. Kehittämistarpeita: - kylien rajaus? 12

14 MAASEUTULOHJA MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,2 yhteensä vuotiaat ,1 enintään vuotiaat , vuotiaat ,2 - yli 75 -vuotiaat ,9 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)* Maaseutulohjan asukasmäärän kasvu on ollut rakennemallin tavoitteen mukaista (karkea tavoite enintään +20 asukasta/vuosi). Suunnittelutarveratkaisuja on haettu v Maaseutulohjan alueelle enemmän kuin kyliin. 13

15 MAASEUTUKYLÄ Pulli MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,5 yht vuotiaat ,2 maaseutu vuotiaat ,8 kylät vuotiaat ,0 - yli 75 -vuotiaat ,0 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)* Tavola MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,8 yht vuotiaat ,0 maaseutu vuotiaat ,3 kylät vuotiaat ,2 - yli 75 -vuotiaat ,0 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)* Koisjärvi MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,0 yht vuotiaat ,0 maaseutu vuotiaat ,0 kylät vuotiaat ,5 - yli 75 -vuotiaat ,0 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)*

16 Ikkala MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,3 yht vuotiaat ,3 maaseutu vuotiaat ,2 kylät vuotiaat ,8 - yli 75 -vuotiaat ,3 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)* Maaseutukylistä väestö on kasvanut vain Pullissa. Kylien sijaan suunnittelutarveratkaisuja on ohjautunut niiden ulkopuoliselle maaseudulle. Kehittämistarpeita: - kylien rajaukset liian suppeita? 15

17 TAAJAMAN LÄHEINEN KYLÄ Lehmijärvi MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä , vuotiaat , vuotiaat , vuotiaat ,0 - yli 75 -vuotiaat ,4 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)* Lieviö MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä , vuotiaat , vuotiaat , vuotiaat ,2 - yli 75 -vuotiaat ,3 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)* Taajaman läheisistä kylistä Lieviö on kasvanut nopeasti suhteessa rakennemallin tavoitteeseen. 16

18 VAPAA-AJAN LOHJA MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä , vuotiaat , vuotiaat , vuotiaat ,1 - yli 75 -vuotiaat ,7 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)* Loma-asuntojen lkm / rantaviiva km Kaupungin rantautumispaikkojen määrä (kpl) Kehittämistarpeita: - loma-asumista koskevat luvat METSÄLOHJA MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä , vuotiaat , vuotiaat , vuotiaat ,3 - yli 75 -vuotiaat ,6 Suunnittelutarveratkaisut (kpl)* Loma-asuntojen lkm / rantaviiva km Kaupungin rantautumispaikkojen määrä (kpl) 17

19 E18 YRITYSLOHJA Haarjärvi MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,4 Työpaikka-alue/ vuotiaat ,0 rakentaminen vuotiaat ,0 toteutuu vuotiaat ,4 pääsääntöisesti - yli 75 -vuotiaat ,0 asemakaavan perusteella Yritysten lkm Työpaikkojen lkm Nummi MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,8 Työpaikka-alue/ vuotiaat ,0 rakentaminen vuotiaat ,0 toteutuu vuotiaat ,1 pääsääntöisesti - yli 75 -vuotiaat ,0 asemakaavan perusteella Yritysten lkm Työpaikkojen lkm Karnainen MITTARI Muutos Muutos yhteensä ,3 Työpaikka-alue/ vuotiaat ,0 rakentaminen vuotiaat ,0 toteutuu vuotiaat ,1 pääsääntöisesti - yli 75 -vuotiaat ,0 asemakaavan perusteella Yritysten lkm Työpaikkojen lkm 18

20 Lempola MITTARI Muutos Muutos- - yhteensä ,0 Työpaikka-alue/ vuotiaat ,4 rakentaminen vuotiaat ,4 toteutuu vuotiaat ,9 pääsääntöisesti - yli 75 -vuotiaat ,1 asemakaavan perusteella Yritysten lkm Työpaikkojen lkm Muijala-Nummenkylä MITTARI Muutos Muutos yhteensä ,4 Työpaikka-alue/ vuotiaat ,1 rakentaminen vuotiaat ,1 toteutuu vuotiaat ,5 pääsääntöisesti - yli 75 -vuotiaat ,2 asemakaavan perusteella Yritysten lkm Työpaikkojen lkm Tarkastelun lähdeaineisto Tilastotietojen lähde: YKR Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä, Suomen ympäristökeskus/tilastokeskus, 250mx250m ruutuaineisto ( , , ) 19

UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI. Aluetoimikunnat toukokuu 2013 LIM 1

UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI. Aluetoimikunnat toukokuu 2013 LIM 1 UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI Aluetoimikunnat toukokuu 2013 LIM 1 Laadintaperiaatteet uusi kunta = uusi näkökulma mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen vuorovaikutteisuus

Lisätiedot

UUSI LOHJA 2037 MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI

UUSI LOHJA 2037 MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI UUSI LOHJA 2037 MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI Kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 24.9.2013 hyväksynyt maankäytön kehityskuvan tavoitteet, jotka perustuvat vyöhyketarkasteluun. Maankäytön

Lisätiedot

LOHJA MAANKÄYTÖN RAKENNE

LOHJA MAANKÄYTÖN RAKENNE LOHJA MAANKÄYTÖN RAKENNE 2013-2037 Lohjan kaupungin maankäytön rakennemalli kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vuosina 2013-2037. Lohjan kasvustrategian vision mukaan Lohja on kaupunki

Lisätiedot

SUUNNITELMAT, SELVITYKSET JA YLEISKAAVAT

SUUNNITELMAT, SELVITYKSET JA YLEISKAAVAT Kaavoitusohjelma 2017-19 Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2016 SUUNNITELMAT, SELVITYKSET JA YLEISKAAVAT nro Kaavoittaja uomioitavaa 1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12 SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET M2 Keskustan

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI KAAVOITUSOHJELMA

LOHJAN KAUPUNKI KAAVOITUSOHJELMA LOHJAN KAUPUNKI KAAVOITUSOHJELMA 2017-19 Seminaari 17.11.2017 klo 15-17 Muistio keskustelusta Leena Iso-Markku 1 LOHJAN KAUPUNKI KAAVOITUSOHJELMA 2017-19 Seminaari 17.11.2017 klo 15-17 Muistio keskustelusta

Lisätiedot

SUUNNITELMAT, SELVITYKSET JA YLEISKAAVAT

SUUNNITELMAT, SELVITYKSET JA YLEISKAAVAT Kaavoitusohjelma 2017-19, päivitys Vetovoimalautakunta 16.8.2017 SUUNNITELMAT, SELVITYKSET JA YLEISKAAVAT Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2017 2018 2019 nro Kaavoittaja uomioitavaa 1-6 7-12 1-6 7-12 1-6

Lisätiedot

Uusi Lohja - Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli

Uusi Lohja - Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli Kaupunkisuunnittelulautakunta 150 24.09.2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 164 22.10.2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26 25.02.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 57 15.04.2014 Kaupunginhallitus 179 28.04.2014

Lisätiedot

Palveluverkko ja Lohjan maankäytön rakenne

Palveluverkko ja Lohjan maankäytön rakenne Kaupunkisuunnittelulautakunta 18 24.02.2015 Palveluverkko- ja 57 10.03.2015 organisaatiotyöryhmä Palveluverkko ja Lohjan maankäytön rakenne 2013-2037 558/00.01.02/2014 KASULK 24.02.2015 18 Palveluverkko-

Lisätiedot

UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI TAVOITTEET. Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.9. 2013 LIM 1

UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI TAVOITTEET. Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.9. 2013 LIM 1 UUSI OHJ MNKÄÖN KEHISKUV J RKENNEMI VOIEE Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.9. 2013 IM 1 avoitteet tavoitteet on määritelty vyöhykkeittäin lähtötietojen ja vuorovaikutuksessa saadun palautteen perusteella

Lisätiedot

LOHJA Alakoulut , kartta 1/2 (pohjoinen) Pohjakartta: Lohjan maankäytön rakenne (kv )

LOHJA Alakoulut , kartta 1/2 (pohjoinen) Pohjakartta: Lohjan maankäytön rakenne (kv ) Alakoulut 6.2.2015, kartta 1/2 (pohjoinen) 5 6 3 4 2 9 7 8 1 1 Karjalohjan koulu 2 Sammatin koulu 3 Oinolan koulu 4 Hyrsylän koulu 5 Pusulan koulu 6 Ikkalan koulu 7 Pullin koulu 8 Lehmijärven koulu 9 Karstun

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

PuSula. nummi. Sammatti. karjalohja. keskusta

PuSula. nummi. Sammatti. karjalohja. keskusta PuSula PuSula nummi lohja Sammatti karjalohja keskusta Kaavoitusohjelma 2016-18 Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 Suunnitelmat, selvitykset ja yleiskaavat Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2016 2017

Lisätiedot

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot

PUSULA PUSULA NUMMI LOHJA SAMMATTI KARJALOHJA KESKUSTA

PUSULA PUSULA NUMMI LOHJA SAMMATTI KARJALOHJA KESKUSTA PUSULA PUSULA NUMMI SAMMATTI LOJA KARJALOJA KSKUSTA Kaavoitusohjelma 2016-18, Päivitetty Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.9.2016 SUUNNITLMAT, SLITYKST JA YLISKAAAT nro Kaavoittaja uomioitavaa 1-4 5-8 9-12

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari 27.9.217 Ikääntyneiden asuinpaikat nyt

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI, KOLMEN VAIHTOEHDON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 24.1.2014 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 5 1. Maankäytön kehityskuvan vaihtoehdot... 6 1.1 Vaihtoehtojen sisältämät vyöhykkeet...

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

UUSI LOHJA - MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI Tiivistelmä vaihtoehdoista saaduista lausunnoista 28.1.2014/TL

UUSI LOHJA - MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI Tiivistelmä vaihtoehdoista saaduista lausunnoista 28.1.2014/TL UUSI LOHJA - MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI Tiivistelmä vaihtoehdoista saaduista lausunnoista 28.1.2014/TL Lausunnonantaja VIRANOMAISET 1 Valtaväylillä metropoliin 2 Seutukeskus ja omavaraiset

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Saukkola ja Pusulan Lohjan Sammatin Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

Selvitys Karjalohjan lämpölaitoksen paikasta. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TL 9.12.2014

Selvitys Karjalohjan lämpölaitoksen paikasta. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TL 9.12.2014 Selvitys Karjalohjan lämpölaitoksen paikasta Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TL 9.12.2014 JOHDANTO Uuden hakelämpölaitoksen sijoittamista Karjalohjalle koskeva selvitystyö sisältyy kaupungin kaavoitusohjelmaan

Lisätiedot

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus LAPPEEN ALUERAATI 7.3.2017 7.3.2017 Tekninen toimi / kaavoitus YLEISKAAVAT 1. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue 2. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, keskusta-alue

Lisätiedot

Lohja E18. Kauppa ja elinkeinot 5.1.2015

Lohja E18. Kauppa ja elinkeinot 5.1.2015 Lohja E18 Kauppa ja elinkeinot 5.1.2015 Johdanto E18 liittymät sijaitsevat lähellä pääkaupunkiseutua, ruuhkasuomen kolmion sisällä. Vt25 ja Vt2 helpottavat saavutettavuutta myös pohjoiseen ja etelään päin.

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelma Koulujen kohtien toimenpiteet Joulukuu 2016

Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelma Koulujen kohtien toimenpiteet Joulukuu 2016 Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelma Koulujen kohtien toimenpiteet Joulukuu 2016 Lähtökohdat, Työn keskiössä oli alakoulujen kohtien liikenneturvallisuustoimet, Työn aikana vierailtiin kaikkien käytössä

Lisätiedot

6. Paltamo. Voimassa oleva maakuntakaavatilanne 2020, Paltamo

6. Paltamo. Voimassa oleva maakuntakaavatilanne 2020, Paltamo 6. Paltamo Voimassa oleva maakuntakaavatilanne 2020, Paltamo Kainuun maakuntakaavassa 2020 osoitettujen kylien valitsemisen perusteina käytettiin seuraavia kriteereitä (kriteerit eivät ole toisensa poissulkevia):

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017 Asumistoiveet Asukasbarometrin mukaan kerrostaloasumisen toiveet alkavat selvästi lisääntyä

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti 6.-7.9.2012 Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus Kunnan kokonaisuuden tarkastelu Erilaisten

Lisätiedot

E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla. Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015

E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla. Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015 E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015 HAARJÄRVI 20 Haarjärvi Suojelualueet Liito-oraville tärkeitä pienialaisia metsiä liittymän ympärillä joka ilmansuunnassa.

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNESUUNNITTELUA, VÄESTÖENNUSTEITA JA ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINTIA KUOPIOSSA / Katri Hiltunen

KAUPUNKIRAKENNESUUNNITTELUA, VÄESTÖENNUSTEITA JA ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINTIA KUOPIOSSA / Katri Hiltunen KAUPUNKIRAKENNESUUNNITTELUA, VÄESTÖENNUSTEITA JA ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINTIA KUOPIOSSA 13.12.2017 / Katri Hiltunen 1 KUOPION VÄESTÖNLISÄYS Vehmersalmi 2005 Kuntaliitokset yht. + 20 000 asukasta Karttula

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET ETELÄ-KARJALAMAALISKUU 2017 ALUESUUNNITTELU

VÄESTÖNMUUTOKSET ETELÄ-KARJALAMAALISKUU 2017 ALUESUUNNITTELU VÄESTÖNMUUTOKSET2010-2015 -ETELÄ-KARJALAMAALISKUU 2017 ALUESUUNNITTELU Kansikuva: Susanna Mäntykoski 2014 Sisältö Väestönmuutokset Etelä-Karjalassa 2010 2015...4 Kokonaisväestönmuutos...4 Väestönmuutokset

Lisätiedot

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Valtakunnallisen alueluokittelun (VALHEA-malli) 2 tarkentaminen raideliikenteen osalta menetelmän

Lisätiedot

varuskunta lakkautettu 2007 alueen suunnittelu käynnistynyt 2008 osayleiskaava hyväksytty 2012, lainvoima 2014 asemakaavaluonnos valmistui 12/2013

varuskunta lakkautettu 2007 alueen suunnittelu käynnistynyt 2008 osayleiskaava hyväksytty 2012, lainvoima 2014 asemakaavaluonnos valmistui 12/2013 varuskunta lakkautettu 2007 alueen suunnittelu käynnistynyt 2008 osayleiskaava hyväksytty 2012, lainvoima 2014 480 hehtaaria 800 000 1 000 000 k-m 2 12 000 15 000 asukasta asemakaavaluonnos valmistui 12/2013

Lisätiedot

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Asumisen näkymiä Helsingin seudulla ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Oikeisiin paikkoihin vai haluttuihin Missä ihmiset halauvat asua? Missä heidän pitäisi haluta? Onko ristiriitaa suunnittelijoiden

Lisätiedot

MAL- SEURANTARAPORTTI 2014

MAL- SEURANTARAPORTTI 2014 MAL- SEURANTARAPORTTI 2014 Seutuhallitus 27.5.2015 Väestö, maanhankinta, kaavoitus, asuntotuotanto, liikkuminen Väestön kasvuun varautuminen Vuonna 2014 väestö kasvoi 1,1 %, eli noin 4 100 hengellä (4

Lisätiedot

Millaisia tilastoja kunnat haluavat?

Millaisia tilastoja kunnat haluavat? Millaisia tilastoja kunnat haluavat? millaisia tilastoja ja tietoja kunnat tarvitsevat? kuka tarvitsee mitä ja mistä? Anja Siilanto-Parviainen, erikoissuunnittelija KUNTA? Missä roolissa ollaan: kuntalaiset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2

T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2 Ilmastovaikutusten arviointi Kuntien 7. Ilmastokonferenssi Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio 9.5.2014 T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2 Pohjoinen suuralue

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Aluerajaus ja aineistot Sijoittuminen liikkumisvyöhykkeille VÄESTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA JOUTSENON KOHTEET

KAAVOITUSOHJELMA JOUTSENON KOHTEET KAAVOITUSOHJELMA 2017-2018 JOUTSENON KOHTEET Joutsenon alueen alueraati 26.1.2017 Tekninen toimi / kaavoitus YLEISKAAVAT 5. Korvenkylän taajaman osayleiskaava 2030 7. Masteensaaren osayleiskaava 9. Maaseutualueiden

Lisätiedot

Liikuntapaikkaverkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Liikuntapaikkaverkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 47 05.03.2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25 25.03.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 78 09.04.2015 Liikuntapaikkaverkko 187/00.01.02/2015 PALRYH

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MRL 63

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MRL 63 Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MRL 63 Copyright: Lohjan kaupunki Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TL Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.12.2013,

Lisätiedot

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.9. 2012 koskien asemakaavan laatimista Nummi- Pusulan Tavolan kylän tilalle Alhonsora RN:o 29:0 pinta-alaltaan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Huttukylän osayleiskaava. Keskustelutilaisuus

Huttukylän osayleiskaava. Keskustelutilaisuus Huttukylän osayleiskaava Keskustelutilaisuus 10.8.2016 OULU 2000-luvulla rakennetut pientalot 2000-2014 56 Yhteensä 9029 pientaloa, joista 7663 (84,9 %) asemakaavoitetulle alueelle ja 1366 (15,1 %) asemakaavoitetun

Lisätiedot

Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 10.1.2014

Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 10.1.2014 Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 10.1.2014 10.1.2014 1 (9) Sisällys 1 Lähtökohdat ja työn tarkoitus... 2 2 Alueiden raitiotiesidonnaisuus... 2 3 Tulokset... 5

Lisätiedot

Tietopalvelu Liiteri. Kari Oinonen, SYKE

Tietopalvelu Liiteri. Kari Oinonen, SYKE Tietopalvelu Liiteri Kari Oinonen, SYKE 29.10.2014 Mikä Liiteri on Tietopalvelu, jonka avulla viranomaiset ja yritykset voivat hoitaa maankäytön suunnitteluun ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tehtäviä

Lisätiedot

Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Oulu

Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Oulu Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Oulu 13.11.2012 Ville Helminen, tutkija, Suomen ympäristökeskus Maaseudun suunnittelun tietopohjaa

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa.

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustassa

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Anna Strandell Suomen ympäristökeskus Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaari 17.5.

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Anna Strandell Suomen ympäristökeskus Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaari 17.5. Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Anna Strandell Suomen ympäristökeskus Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaari 17.5.2017 Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa -hanke Ympäristöministeriön ja

Lisätiedot

Maaseutualueet kuntakaavoituksessa. Luottamushenkilön näkökulma Juha Kuisma Lempäälä

Maaseutualueet kuntakaavoituksessa. Luottamushenkilön näkökulma Juha Kuisma Lempäälä Maaseutualueet kuntakaavoituksessa Luottamushenkilön näkökulma Juha Kuisma Lempäälä Mitä maaseutu on? Sosiologisesti maaseutu on kylissä asumista Yhdessä tekemisen alue (organisaationa kyläyhdistys) Jokainen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen keskusverkko. Antti Vasanen

Varsinais-Suomen keskusverkko. Antti Vasanen Varsinais-Suomen keskusverkko Antti Vasanen Nykyisen maakuntakaavan keskusverkko Lähtökohdat keskusverkkoanalyysille Perinteinen hallinnollis-hierarkkinen keskusten luokittelu tarjoaa melko yksipuolisen

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Uusi Lohja - Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli

Uusi Lohja - Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli Kaupunkisuunnittelulautakunta 150 24.09.2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 164 22.10.2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26 25.02.2014 Uusi Lohja - Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli 1138/10.00/2013

Lisätiedot

Selvitys polttoaineiden jakeluasemien paikoista

Selvitys polttoaineiden jakeluasemien paikoista Selvitys polttoaineiden jakeluasemien paikoista Lohjan kaupunki I Ympäristötoimi I Kaavoitus I TL I 9.12.2014 SISÄLTÖ JOHDANTO JOHDANTO 2 JAKELUASEMIEN YMPÄRISTÖLUPATILANNE TÄRKEILLÄ POHJAVESIALUEILLA

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Liikennemurros kaupungistumisessa näkökulmia Oulusta

Liikennemurros kaupungistumisessa näkökulmia Oulusta Liikennemurros kaupungistumisessa näkökulmia Oulusta Visiotyö: Näin kaupunki liikkuu ja liikuttaa vuosisadan jälkipuoliskolla 28.9.2017 Sisältö 2 Mistä liikkumistarve muodostuu? Mitkä tekijät vaikuttavat

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo KAUPUNKISUUNNITTELUN SEMINAARI VI 2012 - UUDEN OULUN TULEVAISUUDET? tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo PÄÄTAVOITTEET Hyvinvoivat ihmiset Elinvoimainen kaupunki Kestävä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Aluerajaus ja aineistot Sijoittuminen liikkumisvyöhykkeille VÄESTÖMÄÄRÄ Koko Kohdealue

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013

Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013 Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013 Mika Ristimäki ( esitys), Ville Helminen, Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen kestävä

Lisätiedot

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Näkökulmia kaupan yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin SYKEn hankkeissa

Lisätiedot

Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035

Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 Muistio 10.3.2011 Linea Konsultit Oy 1. Työn tausta ja sisältö Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui helmikuussa 2007. Suunnitelmassa

Lisätiedot

Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet Tampereen kaupunkiseudulla

Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet Tampereen kaupunkiseudulla Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet Tampereen kaupunkiseudulla Turku, UZ-seminaari 6.5.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi 8 kuntaa

Lisätiedot

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus SYKE Rakennettu ympäristö ja alueidenkäyttö UZ-seminaari 13.6.2014 Asumispreferenssit & kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011 2011 Lähtökohdat Raportti II a 10.8.2011 Sisältö Väestö... 4 Asuminen Tuusulassa... 7 Liikenne... 12 Liikkumistottumukset... 12 Joukkoliikenne... 12 Henkilöautoliikenne... 14 Elinkeinot... 15 2 Tuusulan

Lisätiedot

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki 26.2.2016 Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Asukasluku 1.2.2016 198 589 Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Oululaisten keski-ikä on 37,4 vuotta.

Lisätiedot

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE 2016 2040 Hyväksytty Hämeen liiton maakuntahallituksessa 15.2.2016 käytettäväksi maakuntakaavan 2040 mitoituksen lähtökohtana. Päivitetty 2015 väestötietojen osalta 27.4.2016

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA Tekninen palvelukeskus 24.8.2015 Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 KOKKOLA Vastaus kyselyyn kaavatiedoista Kokkolan avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Palveluverkkojen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen kaupunkiseuduilla

Palveluverkkojen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen kaupunkiseuduilla Palveluverkkojen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen kaupunkiseuduilla KYMPPI MONI-SEURANTATAPAAMINEN 20.6.2016 Antti Rehunen, SYKE Eri mittakaavatasojen näkökulmia keskuksiin, keskustoihin ja

Lisätiedot

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko Laskentamallin perusteet Keskusta-Ounasjoen palveluverkko 13.4.2015 Perusväestö Keskusta-Ounasjoen alue. (Sisältää Keskustatoimintojen, Ratantauksen, Lapinrinteen, Karinrakan ja Ylikylän tilastoalueet).

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

1 Suunnittelun lähtökohdat L 4 8 K U L L E RV O N K AT U 1. K A U P U N G I N O S A A N T T I L A KORTTELI 63 ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

1 Suunnittelun lähtökohdat L 4 8 K U L L E RV O N K AT U 1. K A U P U N G I N O S A A N T T I L A KORTTELI 63 ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus JA 20.10.2015 1 Suunnittelun lähtökohdat L 4 8 K U L L E RV O N K AT U 1. K A U P U N G I N O S A A N T T I L A KORTTELI 63 ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus IK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Y5 LEHMIJÄRVI PULLI OSAYLEISKAAVA

Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus IK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Y5 LEHMIJÄRVI PULLI OSAYLEISKAAVA Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus IK 8.12.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Y5 LEHMIJÄRVI PULLI OSAYLEISKAAVA YHTEYSTIEDOT JA YHTEYDENOTOT YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan

Lisätiedot

Väestönkehitys ja ennuste MATOn mukaisella rakentamisella

Väestönkehitys ja ennuste MATOn mukaisella rakentamisella SUURALUE 1 KESKUSTA Väestönkehitys 1999-29 ja ennuste 214-219 25 16 12 2 14 12 1 15 1 8 8 6 1 6 4 5 4 2 2 1999 24 29 214 219-6 7-12 13-24 25-64 65-1999 24 29 214 219 3 % 25 % 15 % 1 % 5 % % 1999 24 29

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

Putkilahden kyläselvitys

Putkilahden kyläselvitys Putkilahden kyläselvitys Kyläilta 22.10.2015 Arto Sipinen Jyväskylän kaupunki / yleiskaavoitus Rakentaminen KUIVALLA MAALLA Suunnittelu- Yleiskaava Asemakaava tarvealue Suunnittelu- tarveharkinta tai/ja

Lisätiedot

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa Ikääntyneiden sijainti ja asuinolot Petra Reimi, Satu Vesala, Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Alue- ja yhdyskuntarakenne ryhmä Elokuu 2016 Taustaa Viidennes Suomen

Lisätiedot

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2016

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2016 SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2016 SONKAJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2016 1(4) 1. YLEISTÄ Sonkajärven kunta on toteuttanut asuinkuntastrategiaa, jossa tavoitteena on luoda kuntalaisille mahdollisuus elää

Lisätiedot