Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?"

Transkriptio

1 Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Esityksen rakenne Sijoitussidonnainen vakuutus Keskeisiä ominaisuuksia Sijoituskori on osa sijoitussidonnaista vakuutusta Finanssivalvonnan havaintoja sijoituskoreista mitä asiakkaan kannattaa ottaa huomioon? Kokonaiskuva Sijoituskorin juridinen luonne Sijoituspolitiikka, riskit ja kulut 1

3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten ominaispiirteitä Sijoitussidonnaisen vakuutuksen tuotto määräytyy vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden esim. sijoituskorien arvonkehityksen perusteella Vakuutuksenottajalla on riski valittujen sijoituskohteiden arvokehityksestä Sana vakuutus ei tarkoita, että sijoitetut varat olisivat vakuutetut ja turvassa Hajauttaminen tärkeää myös sijoitettaessa vakuutuksen kautta Sijoituskohteiden lukumäärä, eri omaisuusluokat, ajallinen hajautus, vastapuolet Vakuutuksenottaja ei omista suoraan alla sijoituskohteita, ne ovat vakuutusyhtiön omaisuutta Vaikka itse vakuutusta voi olla vaikeata tai kallista lopettaa vakuutussopimuksen voimassaoloaikana, vakuutukseen liitettäviä sijoituskohteita voi yleensä vaihtaa! 2

4 Sopimuskumppani ja jakelukanavat Vakuutussopimuksen osapuolia ovat vakuutusyhtiö ja vakuutuksenottaja (asiakas, sijoittaja) Pankki ei ole sopimuskumppani, mutta voi toimia vakuutusyhtiön asiamiehenä Vakuutuksen voi hankkia vakuutusyhtiön lisäksi vakuutusedustajalta, joita ovat asiamiehet vakuutusmeklarit 3

5 Mikä on sijoituskori? Sijoituskori on vakuutusyhtiön määrittelemä sijoituskokonaisuus, jonka arvonkehitykseen sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvo voidaan sitoa sijoituskoreja markkinoidaan myös mm. nimillä sijoitussalkku ja varainhoitosalkku. Sijoituskori ei ole sama asia kuin sijoitusrahasto, vaikka se saattaa näyttäytyä sijoitusrahaston kaltaisena Sijoituskoria ei voi hankkia erikseen, vaan kyseessä osa sijoitussidonnaista vakuutusta, joka voi olla säästöhenkivakuutus kapitalisaatiosopimus eläkevakuutus 4

6 Sijoituskori on osa kerroksellista sijoitustuotetta Esimerkki 1 Sijoitus sijoitussidonnaiseen vakuutukseen, johon liitetään sijoituskori, joka sijoittaa Mitä sijoittajan on huomioitava? Sijoitussidonnainen vakuutus on paketoitu kokonaisuus Haasteena läpinäkyvyys ja kokonaiskuvan hahmottaminen Paketoidun tuotteen ehdot Kohdetuotteiden ehdot eri omaisuusluokkiin ja sijoitustuotteisiin. 5

7 Sijoituskori on osa kerroksellista sijoitustuotetta Esimerkki 2 Sijoitus sijoitussidonnaiseen vakuutukseen, johon liitetään sijoituskori, joka sijoittaa sijoitusrahastoihin, Jokainen kerros lisää yleensä kuluja Sijoittajan valinta: tuoko kerroksellinen rakenne lisäarvoa? Huom. Rakenteet voivat olla esimerkkitapauksia monimutkaisempia jotka sijoittavat eri omaisuusluokkiin ja sijoitustuotteisiin. 6

8 Finanssivalvonnan keskeiset havainnot sijoituskoreista Finanssivalvonta selvitti keväällä 2014 sijoituskorien asiakasmateriaalin laatua Asiakkaan vaikea vertailla sijoituskoreja keskenään tai vertailla sijoituskorien ominaisuuksia sijoitusrahastojen ominaisuuksiin Parannettavaa oli mm. seuraavien asioiden ilmoittamisessa sijoituskorin juridinen luonne sijoituspolitiikka ja riskikuvaukset kuluinformaatio 7

9 Finanssivalvonnan havainnot: Haasteena saada kokonaiskuva riskeistä, tuotoista ja kuluista Kokonaiskuvan saadakseen vakuutuksenottajan on tutustuttava useisiin dokumentteihin Vakuutusesite Vakuutusehdot Sijoituskorin esite Kuukausikatsaus Tarjous Tarjouslaskelman avaintiedot Arvonkehitystiedot vakuutusyhtiön verkkopalvelussa Finanssivalvonnan mukaan hyvä käytäntö olisi, että sijoituskorin esitteeseen kootaan selkeästi jäsennellysti keskeisimmät sijoituskoria koskevat tiedot 8

10 Tulevaisuudessa myös sijoitussidonnaisten vakuutusten avaintiedot esitettävä ytimekkäästi Euroopan parlamentti hyväksyi asetuksen vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden (PRIIP-tuotteiden) avaintietoasiakirjoista Sijoitusrahastoista annetaan tiivis ja selkeä sijoitusrahaston ominaisuudet esittävä avaintietoesite Jatkossa myös esimerkiksi säästöhenkivakuutuksista ja kapitalisaatiosopimuksista laadittava ytimekäs esite (enintään 3 sivua) Avaintietoasiakirjan tarkempi sisältö ja esitystapa työn alla Asetus tulee sovellettavaksi loppuvuodesta

11 Finanssivalvonnan havainnot: Sijoituskorien juridinen luonne Sijoituskori on henkivakuutusyhtiön säästöhenkivakuutukseen, eläkevakuutukseen tai kapitalisaatiosopimukseen liittämä sijoituskohde/sijoituskokonaisuus, jonka arvonkehitykseen sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvo on sidottu Vakuutusyhtiö määrittelee sijoituskorin säännöt, ja sillä on oikeus vakuutusehtojen mukaisesti muuttaa sijoituskorin sääntöjä tai lakkauttaa se Sijoituskorien sijoituskohteita ei laissa määritelty eikä laki edellytä myöskään sijoitusten hajauttamista Vakuutusyhtiö vastaa sijoituskorin arvonlaskennasta (arvonlaskennan periaatteille ei ulkopuolista hyväksyntää) Vakuutuksenottaja ei ole asiakassuhteessa sijoituskorin mahdolliseen ulkopuoliseen varainhoitajaan vaan vakuutusyhtiöön Sijoituskorin merkintään ja lunastukseen saattaa liittyä sijoituskorin säännöissä määriteltyjen rajoitusten lisäksi vakuutussopimuksessa määriteltyjä rajoituksia 10

12 Finanssivalvonnan havainnot: Sijoituskorien sijoituspolitiikka ja riskit Kaikkien sijoituskorien sijoituspolitiikan kuvauksissa kerrottiin mille markkinoille ja mihin omaisuusluokkiin ne sijoittavat Selvitä myös sijoituskohteet tarkasti, jotta tiedät mihin sijoitat Riskeistä vakuutusyhtiöt kertoivat pääsääntöisesti sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvästä pääoman menettämisen tai pienentymisen riskistä ja eri omaisuusluokkien markkinariskistä Ota selvää myös sijoituskohteisiin liittyvistä erityisistä riskeistä (esim. likviditeettiriski ja vastapuoliriski) 11

13 Finanssivalvonnan havainnot: Kulurakenne voi tehdä sijoitustuotteesta monimutkaisen Sijoitussidonnaisen vakuutuksen kulut Vuotuinen kulu 0,8 % vakuutussäästöistä Alkukulu 5 % jokaisesta vakuutusmaksusta Ylläpitokulu 5 euroa kuukaudessa Sijoituskorin kulut Vuotuinen kulu 1 % pääomasta Sijoituskorin sijoituskohteina olevien sijoitusrahastojen kulut Vuotuiset kulut keskimäärin 1,5 % pääomasta 12

14 Finanssivalvonnan havainnot: Sijoituskorien kulut Tieto siitä, että sijoituskorin sijoituskohteina olevat rahastot perivät omat palkkionsa kerrottiin toisinaan vaikeaselkoisesti tai tieto jätetään antamatta Tutustu sijoitussidonnaisen vakuutuksen (vakuutussopimus + sijoituskorien kulut) kokonaiskuluihin ennen vakuutuksen ottamista Pyydä Finanssivalvonnan mallin mukaista tarjouslaskelmaa ja avaintietoja, jos myyjä ei anna sitä oma-aloitteisesti Nollatuottolaskelman avulla voit verrata sijoitussidonnaisen vakuutuksen kuluja toisiin sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin ja jossain määrin myös muihin sijoitustuotteisiin Kun vaihdat vakuutusten sijoituskohteita, vertaile juoksevia kuluja Sijoituskorien vuotuisia kuluja (juoksevat kulut) on mielekästä verrata, koska tämä luku sisältää myös sijoituskohteena olevien rahastojen kulut Hallinnointipalkkio ei kerro sijoituskorin sijoituskohteena olevien rahastojen kuluja 13

15 Finanssivalvonnan malli: Tarjouslaskelman avaintiedot Tarjouslaskelman avaintiedot: Säästöhenkivakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset Tämä arvio säästöaikana kertyvistä vakuutussäästöistä ja maksettavista kuluista on laadittu sillä oletuksella, että sopimus ei tuota mitään. Arviosta käy ilmi, kuinka paljon sopimuksen on vähintään tuotettava kulujen kattamiseksi. Tuotto-oletus 0 % Vakuutusmaksut, euroa xx Vakuutussäästöt säästöajan lopussa, euroa xx Säästöaikana maksettavat kulut, euroa xx Vuotuiset kulut x,x % Laskuperustekorkoisissa vakuutuksissa 0-tuotto-oletus korvataan sopimuksen mukaisella laskuperustekorolla. Nämä tarjouslaskelman avaintiedot ovat Finanssivalvonnan määräysten mukaisia. Ne kuvaavat tilannetta säästöajan lopussa Tarjouslaskelma ei ole lupaus tulevasta tuotosta tai kertyvästä pääomasta eikä sitova kuvaus veloitettavista kuluista, vaan se on laadittu sopimusten arviointia ja vertailua varten Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Tarjouslaskelmassa esitetyt luvut voivat toteutua ainoastaan sillä edellytyksellä, että laskelmassa oletettuja maksu- ja sijoitussuunnitelmaa noudatetaan laskelmassa esitetyt tuottoarviot toteutuvat sopimuksesta sekä sijoituksista perittävät kulut eivät muutu sopimusaikana

16 Muistilista sijoitustuotteen hankintaan Selvitä riskit Vertaile eri palveluntarjoajien tuotteita ja niiden ominaisuuksia. Selvitä tuotteen todellinen hinta: tuotot ja kustannukset Kilpailuta palveluntarjoajia Älä osta, jos et ymmärrä Osta tuote sen omien ominaisuuksien perusteella, älä havittele kylkiäisiä Esimerkiksi veroedut voivat muuttua ajan myötä 15

17 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

18 Yhteystiedot lakimies Finanssiasiakas.fi Finanssivalvonta.fi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Miten sijoitustuotteita ja niiden markkinointia valvotaan?

Miten sijoitustuotteita ja niiden markkinointia valvotaan? Miten sijoitustuotteita ja niiden markkinointia valvotaan? Studia monetaria 14.4.2015 Osastopäällikkö Jarmo Parkkonen Sijoitustuotteet Osakkeet Joukkovelkakirjat Sijoitusrahastojen ja vaihtoehtorahastojen

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori

Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 20.12.2013

Lisätiedot

Vakuutussäästäminen ja sähköiset vakuutussäästöpalvelut

Vakuutussäästäminen ja sähköiset vakuutussäästöpalvelut TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 114 2008 Vakuutussäästäminen ja sähköiset vakuutussäästöpalvelut Pekka Puustinen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 114 2008 Vakuutussäästäminen ja sähköiset vakuutussäästöpalvelut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 228/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 228/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 228/2014 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Lisätiedot

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tekijä:

Lisätiedot

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Henkivakuutuksia eri tarpeisiin Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Suomalaisten sijoitusrahastojen avaintietoesitteiden selkeydessä vielä jonkin verran kehitettävää

Suomalaisten sijoitusrahastojen avaintietoesitteiden selkeydessä vielä jonkin verran kehitettävää 1 (6) Suomalaisten sijoitusrahastojen avaintietoesitteiden selkeydessä vielä jonkin verran kehitettävää Suomalaisten sijoitusrahastojen avaintietoesitteet vastaavat pääosin niille asetettuja vaatimuksia.

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Pörssisäätiön Sijoituskoulu Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä,

Lisätiedot

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ Front Capital Oy ( Front Capital, Yhtiö ), Y-tunnus 2045856-1, on sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukainen sijoituspalveluyritys, jonka toimilupa kattaa toimeksiantojen

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

LIITE 1 OPAS SÄÄSTÄMISEEN TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN ASIAKKAILLE

LIITE 1 OPAS SÄÄSTÄMISEEN TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN ASIAKKAILLE 29 LIITE 1 OPAS SÄÄSTÄMISEEN TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN ASIAKKAILLE 30 SISÄLLYS JOHDANTO... 31 1 SÄÄSTÄJÄTYYPIN MÄÄRITTELY... 32 1.1 Tuottohakuinen säästäjä... 33 1.2 Maltillinen säästäjä... 33 1.3 Varovainen

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)?

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)? 23.2.2010 1(5) PS-SÄÄSTÄMINEN Sidottua pitkäaikaissäästämistä koskeva laki (PS-laki) tuli voimaan 1.1.2010. Pankit, rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset (palveluntarjoajat) voivat ryhtyä myymään uusia

Lisätiedot

ProFundia Säästövakuutus

ProFundia Säästövakuutus 101 787 1 10.2008 ProFundia Säästövakuutus Etua elämään. OP-Pohjolasta. ProFundia Säästövakuutus Tuoteseloste on voimassa 13.10.2008 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Aloita säästäminen anna itsellesi vaihtoehtoja

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 N HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SISÄLLYS RAHASTOESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT JA LUNASTUKSET

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Sijoitusrahastoja koskevan tiedonantovelvollisuuden seurantatarkastus

Sijoitusrahastoja koskevan tiedonantovelvollisuuden seurantatarkastus 1 (7) Sijoitusrahastoja koskevan tiedonantovelvollisuuden seurantatarkastus Rahastojen esitteiden laatu parantunut sijoitusrahastodirektiivin muutos tuo esitteiden sisällön kehittämiseen uusia haasteita

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Pikkujättiläiset on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot