Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma"

Transkriptio

1 Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

2 Markkinoista

3 Eonia

4 Regulaatio muokkaa markkinoita

5 Tehokkaat markkinat fantasiaa? Täydellisen tehokkaita markkinoita ei ole olemassa Mikäli tämä olettama pitää paikkansa, niin vakuutusyhtiön vastuuvelan markkinaehtoinen arvo on vähintäänkin spekulatiivinen Basis riskiä vastuuvelan ja sijoitustoiminnan välillä Likviditeettipreemion määrittelyn vaikeus Tuleeko vakuutusyhtiöiden sitten yrittää hyödyntää markkinoiden tehottomuutta? Tulee paremmin ymmärtää riskit ja tuotonlähteet

6 Taseenhallinnan korostuminen

7 Suojata vai eikö suojata Siinä kysymys? Korkoriskin osalta kaksi koulukuntaa yhtiön näkökulmasta Yksi näkee taseen korkoriskin turhana Toinen taas mahdollisena tuoton lähteenä Kyse myös yhtiön valitsemasta strategiasta sisältäen myös kannanoton yhtiön riskinottokykyyn ja halukkuuteen Pienellä vakavaraisuuspääomalla toimivan vakuutusyhtiön toiminta poikkeaa vakavaraisesta Mitä vähemmän vakavaraisuutta sen enemmän dominoi riskit Matala korkotaso ei ongelma, mikäli on kykyä ottaa riskiä ja hakea hallittuja (maksimaalisia) kokonaistuottoja Negatiiviset reaalikorot sen sijaan ovat myrkkyä sijoittajalle Voidaan kysyä myös siten, että nähdäänkö taseenhallinta riskiä ottavana vai riskiä hallitsevana elementtinä Joka tapauksessa vastuuvelan rakenne ja tuottovaatimus ohjaavat nykyistä voimakkaammin sijoitustoimintaa

8 Mitä on taseenhallinta(alm)? Pyritään kontrolloimaan tai eliminoimaan taseeseen kohdistuvien riskien aiheuttama käyvän arvon muutos sijoitusomaisuudessa ja vastuuvelassa Käytännössä siis kontrolloidaan vakavaraisuuspääoman volatiliteettia Varojenosalta sijoitusallokaatiolla ja yksittäisillä sijoitusinstrumenteilla on merkitystä Velkojenosalta vakuutussopimusportfoliolla (vakuutusallokaatiolla) ja yksittäisillä vakuutussopimuksilla on merkitystä Erityisesti korkoriskin (mutta myös muiden markkinariskien) osalta voidaan synkronoida sijoitusten ja vastuuvelan arvostuserojen käyttäytyminen Vastuuvelan kassavirrat voidaan ajatella yksinkertaisimmillaan käänteisenä joukkovelkakirjalainaportfoliona Asiakashyvityksiä saavien vakuutusten osalta vastuuvelka ymmärretään monimutkaisempana sijoitusportfoliona jossa myös muita markkinariskiherkkyyksiä ja optionalisuuksia

9 Taseenhallinnan toinen näkökulmalikviditeetti Epävarmojen kassavirtojen hallintaa Taseen molemmat puolet sisältävät stokastisia elementtejä Ilman arvostamista kyse on siis siitä, miten hyvin pystymme ennustamaan tulevaisuuden kassavirtaeriä ja kontrolloimaan niihin liittyviä epävarmuustekijöitä Voidaan siis ajatella pitkän aikavälin kassanhallintaongelmana Tärkeä osa likviditeetin hallintaa Lyhyen aikavälin kassanhallinta (maksimissaan 30 päivää) - Päivän (sisäinen) tarkkuus Likviditeetinhallinta (1kk 36kk) - Kuukausitarkkuus Taseenhallinta (3+ vuotta) - Vuositarkkuus

10 Vakuutustoiminnan tulevaisuudennäkymät

11 Vakuutusyhtiö pitkän aikavälin sijoittaja Matala korkotaso ei välttämättä haittaa Voidaan keskittyä jossain määrin myös ei-likvideihin sijoituksiin Riskipreemion metsästys Vakuutusyhtiön taserakenne kestää myös sijoituspuolella pitkää maturiteettia Erityisesti jos harjoittaa lakisääteisiä lajeja ja Henkivakuutusliiketoimintaa Korkokäyrällä voidaan liikkua paremmille tuottotasoille Suorien lainojen osalta ei myöskään kovinkaan paljon kilpailua pankkien kanssa yli 5 vuoden maturiteeteissa

12 Tuotekehitystä Nyt suuri trendi Henkiyhtiön tarjoamissa tuotteissa asiakkaan kantaman riskin suuntaan Mikä on vakuutusyhtiön rooli puhtaassa varainhoitomallissa? Ongelmana liikekulujen ja kuormituksen hallinta eli tarvitaan suuria volyymeja Vahinkoyhtiön osalta hinnoittelun ja kustannusrakenteen ollessa kunnossa ei sijoitustoiminnan ja korkotason merkitys ole enää niin suuri Tavoite on rakentaa vakuutusyhtiön tuoteportfolio tasapainoiseksi ja itsessään jo hajautushyötyjä sisältäväksi Sosiaalivakuuttaminen Kertamaksuiset eläkkeet, hoivavakuutus, Mikäli vakavaraisuus ja taseenhallinta kunnossa, niin voidaan jatkossa miettiä Henkiyhtiöiden osalta myös (osittain) pääomaturvattuja tuotteita Ei kuitenkaan mukaan VariableAnnuitymuotoiseen liiketoimintaan ja monimuotoiseen sijoitussidonnaiseen optiorakenteeseen Esimerkiksi AXA ja ING ovat tehneet näillä tuotteilla miljardiluokan tappiot

13 Perustekorko vai pääomaturva? Mikä on oikea perustekoron taso? Asiakkaalle positiivinen, nolla vai negatiivinen Efektiivinen perustekorko asiakkaalle kulujen jälkeen määrittää tämän Huomioitava myös yhtiön tulokseen perustuva voitonjako sisältäen asiakashyvitykset eli asiakkaan saama kokonaistuotto Mitä alhaisempi perustekorko sen paremmat mahdollisuudet riskinottoon ja sitä kautta korkeampiin asiakashyvityksiin ja asiakkaan saamaan kokonaistuottoon Pääomavaatimukset ja vastuuvelan tuotto hallittavampia alhaisella perustekorolla Hyvä indikaattori on sijoitustoiminnan taloudelliset skenaariot (real world esg) Diskonttokäyrän vaikutukset Nyt esimerkkinä yhtiö myydessään 40 vuoden päässä erääntyvän säästövakuutuksen 3,5 prosentin laskuperustekorolla tekee taloudellista tulosta ja siis parantaa vakavaraisuuttaan, joka mahdollistaa vakuutusyhtiön riskinoton ja lisätuoton hakemisen Osa vakavaraisuuspääomasta on viranomaisen myöntämä lisäpääoma, joka johtuu diskonttokäyrän ekstrapolaatiosta (Ultimate ForwardRate4,2 %) ja 40 vuoden kohdalla jo yli 3,5 prosenttia Toiminnan ohjauksessa on käytettävä jotain muuta markkinaehtoista käyrää Sijoituksellisesti diskonttokäyrä tuo mukanaan joka tapauksessa lisätuottovaateen sijoitustoiminnalle ja kateongelman

14 Nykyinen vakuutuskanta? Osa yhtiöistä on tehnyt korkotäydennyksiä ja siten alentanut laskuperustekorosta tulevaa painetta Ollaanko jo siedettävällä kokonaistuottovaatimustasolla? Nykyisten sopimusten kokonaistuotto-ja asiakashyvitystaso ja niiden asettamat paineet vakuutusyhtiölle ja sijoitustoiminnalle Erääntyvän kannan osalta uusmyyntitoimenpiteet Halutaanko tuhota vakuutusyhtiöiden cash-cow Mahdollistaa myös laajemman kapitalisaatiotarjonnan asiakkaille

15 Onko elinaika, poliittiset sekä inflaatioriski ja verottajakuitenkin isompi riski kuin matalakorkotaso?!

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi

Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi Antti Jussila 29.8.2010 Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi 2 TIIVISTELMÄ Henkivakuutusyhtiön tavoite on tuottaa taloudellista hyötyä omistajilleen. Yrityksen johdon on

Lisätiedot

Riskienhallinta 2010

Riskienhallinta 2010 2010 Sisällys 2 Ansaintalogiikka ja riskit 6 Riskienhallintaprosessi 7 Riskienhallinnan hallintorakenne 10 Pääoman hallintaprosessi 12 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusriskit 13 Vakuutusmaksu- ja 15 Korvausvastuuriski

Lisätiedot

Sijoittaisinko henkivakuutuksiin?

Sijoittaisinko henkivakuutuksiin? Sijoittaisinko henkivakuutuksiin? Mika Vaihekoski 1 Maailmalla on 90-luvulla yleistynyt uusi sijoitusinstrumentti, joka lupaa vakaata 10 20 prosentin tuottoa ilman korrelaatiota osakemarkkinoiden tai joukkolainojen

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Työeläkevarojen sijoittaminen nyt ja tulevaisuudessa*

Työeläkevarojen sijoittaminen nyt ja tulevaisuudessa* Kansantaloudellinen aikakauskirja 101. vsk. 3/2005 ESITELMIÄ Työeläkevarojen sijoittaminen nyt ja tulevaisuudessa* Kari Puro Toimitusjohtaja Ilmarinen 1. Työeläke Työeläkevarojen sijoittamisen keskeiset

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuus periaatteen toteutumisesta vuonna 2011

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuus periaatteen toteutumisesta vuonna 2011 Sivu 1 (26) Sisällysluettelo Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 3 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden toteutuminen 10 Liitteet 20 1 Selvityksen keskeinen

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 106 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 106 D'Ambrogi-Ola, Barbara Kontrasyklisyyden vahvistaminen

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

Riskienhallinta. 5 Sampo-konsernin toiminta, riskit ja ansaintalogiikka. 13 Sampo-konsernin ohjausmalli ja riskienhallintaprosessi.

Riskienhallinta. 5 Sampo-konsernin toiminta, riskit ja ansaintalogiikka. 13 Sampo-konsernin ohjausmalli ja riskienhallintaprosessi. 5 Sampo-konsernin toiminta, riskit ja ansaintalogiikka 6 Riskit 12 Ansaintalogiikka 13 Sampo-konsernin ohjausmalli ja riskienhallintaprosessi 14 Emoyhtiön ohjaus 15 Tytäryhtiöiden toiminta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

ENNAKOIDEN EUROA TUOTTOA MILJARDIA EUROA YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN MILJOONAA

ENNAKOIDEN EUROA TUOTTOA MILJARDIA EUROA YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN MILJOONAA YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN 60 MILJOONAA EUROA VANHOJEN VAKUUTUSTEN SÄÄSTÖILLE TUOTTOA JOPA 8,7 % ENNAKOIDEN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ YHTIÖ ON MAKSANUT LISÄETUJA VUOSINA

Lisätiedot

Tiivistelmä. Tekijä Otsikko. Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen. Sivumäärä Aika. 56 sivua Marraskuu 2012

Tiivistelmä. Tekijä Otsikko. Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen. Sivumäärä Aika. 56 sivua Marraskuu 2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen 56 sivua Marraskuu 2012 Tutkinto Tradenomi Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07.

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07. VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö 01. Lyhyesti 02. Tapahtumia 03. Toimitusjohtajan katsaus 04. Asiakasedut 05. Sijoitustoiminta 06. Hallinto 07. Tilinpäätös 08. Yhteystiedot 01. LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Asiakasedut. Lisäetuja annettiin vuodelta 2008 hyvin niukasti. Epävarmassa maailmantalouden

Asiakasedut. Lisäetuja annettiin vuodelta 2008 hyvin niukasti. Epävarmassa maailmantalouden VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 9 5. Sijoitustoiminta... 12 6. Hallinto... 17 7. Tilinpäätös... 22 8. Yhteystiedot... 55

Lisätiedot

Joukkovelkakirjat ja riski

Joukkovelkakirjat ja riski Joukkovelkakirjat ja riski Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 14.12.2010 Mikko Ristamäki TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos RISTAMÄKI,

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä

Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä Kassavirtaperusteinen riskienhallinta Petri Hilli Teemu Pennanen Kustantaja: Taloustieto Oy ISBN 978-951-628-552-1 ISBN 978-951-628-555-2 (PDF) Painopaikka:

Lisätiedot

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 53

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Ilkka Rinne TILIRAHAN ARVOSTAMINEN, KORKORISKIN HALLINTA JA SUOMEN TALLETUSMARKKINAT Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN

SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN Taloustieteen pro gradu -tutkielma 4.7.2011 Laatinut: Ilari Puranen Ohjaaja:

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 KUVAILULEHTI/ BESKRIVNING Julkaisija/Utgivare Vakuutusvalvontavirasto, Försäkringsinspektionen

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012, analyysi

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012, analyysi 1 (22) Sisällysluettelo Yhteenveto 2 Yleistä 2 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulokset 5 Yhtiökohtaiset tulokset 9 Tunnuslukuja 9 Liite 1. Vakuutusliikkeen tasoitettu

Lisätiedot

Miltei puoli miljoonaa ihmistä on Suomessa ottanut itsensä vanhuuden lisäturvaksi vapaaehtoisen

Miltei puoli miljoonaa ihmistä on Suomessa ottanut itsensä vanhuuden lisäturvaksi vapaaehtoisen MIKA VAIHEKOSKI Kannattaako vapaaehtoinen eläkevakuutus uudistuksen jälkeen? 1 Miltei puoli miljoonaa ihmistä on Suomessa ottanut itsensä vanhuuden lisäturvaksi vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vakuutus

Lisätiedot

Kannattaako vapaaehtoinen eläkevakuutus uudistuksen jälkeen?

Kannattaako vapaaehtoinen eläkevakuutus uudistuksen jälkeen? Kannattaako vapaaehtoinen eläkevakuutus uudistuksen jälkeen? Mika Vaihekoski 1 Miltei puoli miljoonaa ihmistä on Suomessa ottanut itsensä vanhuuden lisäturvaksi vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vakuutus

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot