Myooman ja polyypin vaikutus fertiliteettiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myooman ja polyypin vaikutus fertiliteettiin"

Transkriptio

1 Myooman ja polyypin vaikutus fertiliteettiin LKT Päivi Härkki Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät

2 MYOOMA JA FERTILITEETTI

3 EPIDEMIOLOGIAA (Barbieri 1999) 20-50%:lla kaikista naisista myoomia 1-2%:lla infertiliteettipotilaista myoomia insidenssi nousee iän mukana 25-29v: 3/1000/v ja 40-44v: 15/1000/v valkoisilla 9/1000/v, mustilla 31/1000/v riskiä lisäävät: sukutaipumus, aikainen menarche, ylipaino riskiä vähentävät: synnytykset, e-pillerit?, tupakointi?

4 ETIOLOGIAA myooma on monoklonaalinen tuumori, joka saa alkunsa yhden sileälihassolun somaattisesta mutaatiosta ja hormonaaliset tekijät vaikuttavat sen kasvuun monimyoomaisessa kohdussa jokaisen myooman takana on eri mutaatio yksittäisen myooman uusiutumisriski on pieni, mutta monimyoomaisessa kohdussa suuri kromosomipoikkeavuuksia 40% myomista

5 PATOGENEESI (Sozen et Arici 2002) myooman lihassoluissa enemmän estrogeenireseptoreita kuin muualla kohdun lihasseinämässä myooman E-reseptorit herkempiä estrogeenin kasvua lisäävälle vaikutukselle sytokiinit ja kasvutekijät välittävät hormonien vaikutukset sidekudos ja extracellulaari matrix lisääntynyt apoptoosia inhiboivan geenin tuote lisääntynyt

6 MYOOMA JA RASKAUS insidenssi 1-4% raskauden aikana aikaisemmin epäiltiin myoomien aina kasvavan raskauden aikana 19% myoomista kasvaa, 40% pienenee ja 41% ei muutosta raskauden aikana (Muram 1980, lev-toaff 1987, Abaroni 1988, Strobelt 1994) myooman kasvu tapahtuu yleensä ennen h 10 (Rosati 1992) 10% myoomista menee nekroosiin raskauden aikana (red degeneration) johtuen kasvun aiheuttamasta iskemiasta

7 MYOOMA JA RASKAUSKOMPLIKAATIOT (Coronado et al, Obstet Gynecol 2000) 2065 synnyttäjää + myooma vs 4243 synnyttäjää ilman myoomaa v myooman esiintyvyys vain 0.4% myoomapotilaat useammin >35v, nulliparoja, tupakoimattomia, mustia myoomapotilailla oli 2-kertainen riski raskauskomplikaatioihin (mm. ablaatio, perätila, sektiosynnytys)

8 MYOOMAN VAIKUTUS FERTILITEETTIIN? myooma voi muuttaa siemennesteen PG:ien aiheuttamaa kohdun supistelua ja vaikeuttaa siittiöiden kulkua myooma voi muuttaa cervixin asentoa, tukkia cervixin tai tuba-aukot myooma voi vaikeuttaa implantaatiota lisäämällä kohdun supistelua tai muuttamalla verenkiertoa submukoottisen myooman ympärillä endometrium voi olla hyperestrogeeninen (hyperplasia) tai myooman pinnalla endometrium voi olla atrofinen myooma lisää infertiliteetin riskiä (RR 1.28) (Marshall et al 1998, Nurses Health Study II, naista)

9 MYOOMA JA FERTILITEETTI (Bulletti et al, J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999) 212 infertiiliä naista, joilla myooma (106:lle laparoskooppinen myomektomia ja 106:lle seuranta) vs 106 NUD infertiiliä naista 83/318 (26%) spontaanisti raskaaksi 42% raskaaksi, 3% keskenmeno myomektomian jälkeen 11% raskaaksi, 9% keskenmeno myooman seurannan jälkeen 25% raskaaksi, 2% keskenmeno NUD infertiliteetin jälkeen seuranta 9kk, ei tietoa myooman koosta/paikasta

10 SUBMUKOOTTINEN MYOOMA (I) Devroey et al. Hum Reprod Update artikkelin review , 134 potilaalle myooman resektio 50% raskaaksi ja 63% jos myooma ainoa infertiliteetin syy 2.9% komplikaatio, 1.3% perforaatio Vercellini et al. Obstet Gynecol potilaalle myooman resektio myooman ja menorrhagian residiivi 30% 3v:ssa 3v:n PR 49% varrellisessa myoomassa, 36% jos <1/2 myoomasta intramuraalisesti ja 33% jos >1/2 myoomasta intramuraalisesti

11 SUBMUKOOTTINEN MYOOMA (II) Varasteh et al. Obstet Gynecol 1999: 92 infertiliteettipotilasta hysteroskopiassa 36 myooman poistoa: 6v kumulatiivinen live birth rate 36%, <2cm 25%, 2-3cm 42%, >3cm 75% ja keskenmeno 32% 23 polyypin poistoa: 6v kumulatiivinen live birth rate 65% ja keskenmeno 28% 19 normaalia kohtuonteloa: 6v kumulatiivinen live birth rate 37% ja keskenmeno 38% Nieminen ja Heinonen, SLL 1997: 25 naiselle myooman resektio /12 (17%) infertiliteettipotilasta raskaaksi

12 MYOMAN VAIKUTUS IVF:N RASKAUSLUKUUN devioi normaali kontrolli onteloa ontelo Farhi %* 29% 25% Eldar-Geva %* 16%* 30% Stovall %* 53% Ramzy % 34% Surrey % 58% Jun % 42%

13 MYOMA JA IVF Hart et al. Hum Reprod 2001 (prospekt.) 112 intramuraalista myoomaa <5cm, 21% > 40v: PR 23%*, ongoing 15%* 322 kontrollia, 9% >40v: PR 34%*, ongoing 28%* Check et al. Hum Reprod 2002 (prospekt.) 61 intramuraalista myoomaa <5cm 1-7 kpl: PR 34%, synnytys 23% 61 kontrollia, ikä sama: PR 48%, synnytys 38%

14 MYOMAN VERENKIERTO Ng et al. Hum Reprod 2002 (prospekt.) 77 intramuraalista myoomaa <6cm, keski-ikä 37v, endometrioosia 40%: PR 26% 312 kontrollia, keski-ikä 35v, endometrioosia 12%: PR 24% IVF:llä raskaaksi tulleilla myoomapotilailla A.uterinan PI ja RI korkeampi, ei-gravidoilla matala eli runsas myooman verenkierto varastaa endometriumin verenvirtausta Kurjac 1992: spontaanikierroilla PI matalampi myoomapotilailla vs kontrolleilla Surrey 2001: PI sama myoomilla ja verrokeilla

15 vain kohtuonteloon ulottuvilla myoomilla selvästi merkitystä fertiliteetin kannalta! myooman koosta, sijainnista ja lukumäärästä ristiriitaisia tuloksia ikä ja muut infertiliteettitekijät laskevat PR:ä 46 artikkelin review myooman poiston vaikutuksesta fertiliteettiin: PR 45% (17-77%) hysteroskooppisen myomektomian jälkeen ja 49% (17-75%) laparoskooppisen / abdominaalisen myomektomian jälkeen raskaudet vuoden sisällä leikkauksesta REVIEW: MYOOMA JA INFERTILITEETTI (Donnez, Hum Reprod 2002; Surrey, Curr Opin Obst Gyn 2003)

16 LAPAROSKOOPPINEN MYOMEKTOMIA (Dubuisson et al, Hum Reprod 2000, J Reprod Med 2000) 426 leikkausta >2cm subseroosille / intramuraalille myoomalle indikaatio: vuoto 29%, kipu 35%, paine 12% infertiliteetti 30%, HAB 1%, nopea kasvu 12% varrellisen myooman poiston jälkeen ei suturaatiota, muuten myoomapedin suturaatio 1-2 kerroksessa konversio 11%, riskejä: >5cm myooma, intramuraalinen, anteriorinen, preoperatiivinen GnRH agonisti

17 MYOMEKTOMIAN JÄLKEINEN FERTILITEETTI (Dubuisson et al. J Reprod Med 2000; Fauconnier et al. Hum Reprod 2000; Seracchioli et al. Hum Reprod 2000) 91 infertiliteettipotilaalle laparoskooppinen myomektomia 2v kumulatiivinen spontaani PR 44% PR 70% jos ei muita infertiliteetin syitä fertiliteetti paras vuotoja aiheuttaneen myooman poiston jälkeen fertiliteetti huonoin ison posteriorisen intramuraalisen myooman poiston jälkeen, adheesiot? raskausluvuissa ei eroa laparoskooppisen tai abdominaalisen leikkauksen jälkeen

18 POSTOPERATIIVISET KIINNIKKEET abdominaalinen myomektomia (Tulandi 1993) posteriorisen poiston jälkeen 94% vahvoja adnexkiinnikkeitä anteriorisen / fundaalisen poiston jälkeen 56% hennompia adnexkiinnikkeitä laparoskooppinen myomektomia (Dubuisson 1998) varrellisen myoman poiston jälkeen kiinnikkeitä 0%, intramuraalisen 20% ja subseroosin 18% posterioorisen poiston jälkeen kiinnikkeitä haavaan 33% ja adnexeihin 38% anteriorisen / fundaalisen poiston jälkeen haavaan 5% ja adnexeihin 10%

19 RUPTUURARISKI sektiohaavan ruptuurariski kirjallisuudessa % ruptuurariski 1.3% sektion poikkiviillon jälkeen ja 1.6% matalan pystyviillon jälkeen (Shipp 1999) rupturariski 0.5-1% laparoskooppisen myomektomian jälkeen (Dubuisson 2000, 2002) myoomapeti suturoitava hyvin, vaikeaa vältettävä liiallista polttoa

20 POLYYPPI JA FERTILITEETTI

21 POLYYPIN VAIKUTUS FERTILITEETTIIN endometriumpolyyppeja 24%:lla oireisista potilaista noin 1%:lla infertiliteettipotilaista polyyppi voi muuttaa endometriumia vuotamalla tai tarjoamalla epäedullisen implantaatiopaikan

22 POLYYPIN POISTO JA FERTILITEETTI (Varasteh et al. Obstet Gynecol 1999) 92 infertiliteettipotilasta hysteroskopiassa 36 myooman poistoa: 6v kumulatiivinen live birth rate 36%, <2cm 25%, 2-3cm 42%, >3cm 75% ja keskenmeno 32% 23 polyypin poistoa: 6v kumulatiivinen live birth rate 65% ja keskenmeno 28% 19 normaalia kohtuonteloa: 6v kumulatiivinen live birth rate 37% ja keskenmeno 38%

23 POLYYPPI JA IVF ( Mastrominas et al. J Am Assoc Gynecol laparosc 1996) n=65: resekoitiin 1-3 kpl < 2cm polyyppia, PR 28%/siirto* n=17: resekoitiin 1-3 kpl > 2cm polyyppia, PR 40%/siirto n=40: resekoitiin 1-5 kpl < 4cm myomaa, PR 46%/siirto n=24: < 2cm polyyppia ei poistettu, PR 35%/siirto <2 CM POLYYPILLA EI VAIKUTUSTA IVF:ään

24 POLYYPPI JA IVF (Lass et al. J Assist Reprod Genet 1999) n=49: <2cm polyyppi ei poistettu ennen ennen IVF:ä, PR 22% vs 23% (tav. IVF), keskenmeno 27%* vs 11% (tav IVF) n=34: <2cm polyyppi poistettiin munasolupunktion jälkeen ja myöhemmin pakastetun alkion siirto, PR 30% vs 22% (tav. PAS), keskenmeno 14% vs 12% (tav. PAS) <2CM POLYYPILLA EI VAIKUTUSTA IVF:ään

25 YHTEENVETO > 2 cm endometriumpolyyppi syytä poistaa submukoottinen myoma syytä poistaa >5cm intramuraalisten myomien poistoa harkittava tapauskohtaisesti subserooseilla myomilla ei todennäköisesti vaikutusta fertiliteettiin second-look laparoskopia tarvittaessa kiinnikkeitä epäiltäessä rupturariski pieni jos suturoitu kunnolla sektio suositeltava jos kohtuontelo avautunut? raskauslupa 2-3kk:n kuluttua?

26 POTILASTAPAUS 34 v nainen, 175cm, 120kg, BMI 39 M 13 P 28 D 5 runsaat hyytymäiset vuodot ja raskaustoive UÄ:llä vasemmalla takaseinässä 65mm intramuraalinen myoma, 1/3 kohtuontelossa, 5mm seroosaan 3kk GnRH-agonistilla myoma 46mm

27 Ultraääni 1

28 Hysteroskopia

29 Jälkitarkastus UÄ:llä intramuraalinen myoma 39x27mm, ei ulotu kohtuonteloon, 5mm seroosaan laparoskooppinen myooman enukleaatio

30 Ultraääni 2

31 Laparoskopia

Fer$litee(ä hai-aavat myoomat. El Pia Suvi*e TYKS naistenklinikka GKS- päivät 26.- 27.9.2013

Fer$litee(ä hai-aavat myoomat. El Pia Suvi*e TYKS naistenklinikka GKS- päivät 26.- 27.9.2013 Fer$litee(ä hai-aavat myoomat El Pia Suvi*e TYKS naistenklinikka GKS- päivät 26.- 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden vuoden ajalta Naistentau*en ja synnytysten erikoislääkäri, urogynekologian lisäkoulutus

Lisätiedot

Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi

Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi Polikliinisen hysteroskopian toteutus Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Jaydess 13,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Jaydess 13,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen Katsaus Katri Rantanen ja Ritva Hurskainen Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen Suomessa kohdunpoisto on yksi yleisimmistä naiselle tehtävistä toimenpiteistä; se on tehty joka viidennelle yli

Lisätiedot

Yli 40-vuotiaan naisen raskaus

Yli 40-vuotiaan naisen raskaus TIETEESSÄ SUSANNA SAINIO LT, naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri HUS, naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, naistentaudit ja synnytykset, Naistenklinikka REIJA KLEMETTI FT,

Lisätiedot

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen viimeisen 2 vuoden ajalta Sidonnaisuus Ollut toistuvasti kutsuttuna luennoitsijana

Lisätiedot

MIGREENI NAINEN JA SYDÄN LÖYDÄ OSTEOPOROOSI AJOISSA! Painonhallinnan uusimmat keinot Plastiikkakirurgiaa taidolla tarpeeseen Mikä on vulvodynia?

MIGREENI NAINEN JA SYDÄN LÖYDÄ OSTEOPOROOSI AJOISSA! Painonhallinnan uusimmat keinot Plastiikkakirurgiaa taidolla tarpeeseen Mikä on vulvodynia? Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! 1/2014 MIGREENI MONEN NAISEN JOKA KUUKAUTINEN VIERAS LÖYDÄ OSTEOPOROOSI AJOISSA! Painonhallinnan uusimmat keinot Plastiikkakirurgiaa

Lisätiedot

Perimenopaussi ja hormonihoito

Perimenopaussi ja hormonihoito Katsaus tieteessä Henna Turunen LL, ETM, naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri HYKS Naistenklinikka henna.turunen@hus.fi Heli Lyytinen LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri HYKS

Lisätiedot

BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY?

BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY? GKS 2000-2010 Gynekologisen Kirurgian Seura 10 v. BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY? Sisällysluettelo Esipuhe...5 Ensimmäinen puheenjohtaja muistelee...6-7 Mitä

Lisätiedot

Yhdistelmäehkäisyvalmisteen aloitus ja käyttö

Yhdistelmäehkäisyvalmisteen aloitus ja käyttö Yhdistelmäehkäisyvalmisteen aloitus ja käyttö Lähteet Faculty of Sexual and Reproductive Healthcaren Clinical Guidance 3/2010. FFPRHC:n ( Faculty of Family Planning & Reproductive Health Care Clinical

Lisätiedot

ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ

ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ Yhall 15.12.2011 80 Liite 5 Sisältö JOHDANTO... 3 1 ÄITIYSNEUVOLAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT... 4 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

MITÄ MAMMOGRAFIASSA TAPAHTUU?

MITÄ MAMMOGRAFIASSA TAPAHTUU? Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! 2/2014 MITÄ MAMMOGRAFIASSA TAPAHTUU? MITEN KALAÖLJY VAIKUTTAA? Onko elintavoilla vaikutusta lapsettomuuteen? Ehkäisyn turvallisuus

Lisätiedot

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä 1 Sukupuolen korjausleikkauksista Yleistä Sosiaalista sukupuolen korjausta helpottaa se, että fyysinen olemus muistuttaa sitä sukupuolta, jossa ihminen elää. Potilaan on tärkeä olla hyvin informoitu sukupuolen

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 1. Tutkimussuunnitelman nimi FINPOP gynekologisten laskeumaleikkausten menetelmät, komplikaatiot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2015 2. Tutkijat Päätutkija:

Lisätiedot

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN Gender related Behavior in children: effect of antenatal steroids and prematurity Tiia Ruuti Opinnäytetyö

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN Heidi Sipilä Alina Tuomisaari Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon

LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon TUNNETKO SUKUPUOLI ELIMESI? Tietoa naisen ja miehen anatomiasta SEKSI JA SEKSUAALISUUS Mitä ne ovat? 2 Sisältö On aika ottaa vastuu

Lisätiedot

Linda Tuomikanta. OMA NAPA Raskausajan painonhallinta verkossa

Linda Tuomikanta. OMA NAPA Raskausajan painonhallinta verkossa Linda Tuomikanta OMA NAPA Raskausajan painonhallinta verkossa Hoitotyön koulutusohjelma 2014 OMA NAPA. Raskausajan painonhallinta verkossa Tuomikanta, Linda Evastiina Satakunnan ammattikorkeakoulu Hoitotyön

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primolut Nor 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen

Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen Tutkimukset ovat osoittaneet vääjäämättömästi sen, että hyvinvoinnin ja onnellisuuden ytimessä ovat terveyden lisäksi erityisesti

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN Susanna Alminoja Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATIKORKEAKOULU / PORIN YKSIKKÖ Susanna

Lisätiedot

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group 2013 2 Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group TYÖRYHMÄ Päivi Auvinen, LT,

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Jo Hippokrates totesi, että nainen tulee pahoinvoivaksi

Jo Hippokrates totesi, että nainen tulee pahoinvoivaksi Näin hoidan ANSA AITOKALLIO-TALLBERG JA PÄIVI PAKARINEN Voimakas raskaudenaikainen pahoinvointi Lähinnä alkuraskauteen liittyvä pahoinvointi ja oksentelu ovat lievämuotoisina tuttuja lähes kaikille naisille,

Lisätiedot

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä 1.2004 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Politiikasta

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot