Fer$litee(ä hai-aavat myoomat. El Pia Suvi*e TYKS naistenklinikka GKS- päivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fer$litee(ä hai-aavat myoomat. El Pia Suvi*e TYKS naistenklinikka GKS- päivät 26.- 27.9.2013"

Transkriptio

1 Fer$litee(ä hai-aavat myoomat El Pia Suvi*e TYKS naistenklinikka GKS- päivät

2 Sidonnaisuudet kahden vuoden ajalta Naistentau*en ja synnytysten erikoislääkäri, urogynekologian lisäkoulutus Päätoimi Erikoislääkäri, TYKS Naistenklinikka Sivutoimet Yksityislääkäri, Terveystalo, Turku Tutkimus ja kehitystyö Kliininen lääketutkimus, Bayer Oy Asiantun$ja, Myoma Expert Group, Gedeon Richter Nordics AB Koulutustoiminta Luentoja eri lääkealan yritysten koulutuksissa (Bayer, MSD) LuoJamustoimet terveydenhuollon alalla Gynekologisen kirurgian seuran hallituksen jäsen (sihteeri) Muut sidonnaisuudet Maksetut kongressimatkat ja koulutukset (Astellas, Olympus, Covidien) Naimisissa, kaksi lasta ja asuntolaina

3 Sisältö Luoki-elu ja diagnos$ikka Hedelmällisyys ilman hoitoa Hoito Hoidon vaikutus hedelmällisyyteen Leikkaus, embolisaa$o Raskaus ja myoomat Raskaus leikkauksen jälkeen

4 Yleistä Insidenssi nousee iän mukana USA: 50- vuo$ailla valkoihoisilla 70% Baird 2003 (n=1364, UÄ) Ruotsi: 25-32v 3% ja 33-40v 8% Borgfeldt 2000 (n=335, UÄ) 5-13% lapse-omuuspo$laista Klatsky 2008, AAGL Prac$ce report % alkuraskaudessa Johnson % keskiraskauden UÄ:ssä (keski- ikä 34-35) Qidwai 2006, Stout 2010 Al$stavat tekijät Sukurasite, aikainen menarche, ylipaino, P0, musta ihonväri Suojaavat tekijät Synnytykset, RR Marshall 1998, Wise 2004

5 Myoomien luoki-elu SUBMUKOOTTINEN endometriumin alla tai kavitee$ssa muu-aa kavitee$n muotoa 5-10 % myoomista INTRAMURAALINEN < 50% seroosan ulkop ei vaikuta kavitee$n muotoon SUBSEROOSI >50% seroosan ulkop varrellinen intraligamentaarinen Parasii(nen KERVIKAALINEN Suvitie ja Perheentupa, Duodecim 2011 Bajekal 2000 HR

6 Submukoo(sten myoomien luoki-elu - ESGE European Society of gynecological endoscopy, Wamsteker 1993 Type 0 Type 1 Type 2 Suvitie ja Perheentupa, Duodecim 2011

7 STEPW luoki-elu Submukoo(sen myooman poiston onnistuminen Lasmar 2005

8 STEPW vs. ESGE- luoki-elu Lasmar 2011 STEPW Score 4 vs. >4 ESGE Tyyppi 0-1 vs. 2 STEPW AUC 87.0 ( ) ESGE AUC 60.2 ( )

9 Diagnos$ikka UÄ, SONOHYSTEROGRAFIA Kohtuontelon arvioin$ Submukoo(sen myooman luoki-elu HYSTEROSKOPIA Submukoo(sen myooman luoki-elu Muiden löydösten poissulku/hoito MRI Monimyoomainen kohtu (>5) Suuret myoomat Ennen säästävää leikkausta Malignitee(epäily Sarkoomariski fer$ili- ikäisellä 0.1% Ei korreloi kohdun kokoon tai tai kasvuun Leibsohn 1990, Parker 1994

10 Myoomien mahdolliset vaikutukset fer$litee(in ASRM 2008 Fer$l Steril HEDELMÖITTYMINEN Vaikeu-aa sii(öiden tai alkioiden kulkua Lisääntynyt tai muu-unut kohdun supistelu Anatomiset muutokset Cervixin asento, munatorvien aukiolo, adneksien anatomia Suurentunut kohtuontelo tai mekaaninen paine IMPLANTAATIO Häiritsee implantaa$ota Lisääntynyt kohdun supistelu Muu-unut kohdun verenkierto Submukoo(sen myooman päällä poikkeava endometrium (atrofia) Endometriumin krooninen tulehdus PLASENTAATIO Ym. mekanismein lisääntynyt keskenmenoriski, istukan toimintahäiriöt ja synnytykseen lii-yvät komplikaa$ot Richards 1998, Ng 2002, Oliveira 2004, Inagaki 2003, Kroon 2011, Yoshino 2010, Yoshino 2012

11 Tutkimus$eto puu-eellista Ei tutkimuksia, jossa hedelmällisyy-ä arvioidaan prospek$ivises$ ehkäisyn lope-amisesta läh$en Usein pieniä < 3cm intramuraalisia tai subserooseja myoomia Monet keskukset suosi-elevat > 5cm myoomien poisto Paljon tutkimuksia lapse-omuuspo$lailla IVF- hoito selvi-ää myoomien vaikutusta implantaa$oon ja raskauden kulkuun, ei hedelmällisyyteen yleises$

12 Myoomat ja fer$litee( Myooma lisää infer$litee$n riskiä (RR 1.28) Marshall 1998, Nurses Health Study II, naista 1-2.4%:lla lapse-omuuspo$laista myooma on ainoa löydös Muiden syiden poissulku tärkeää Donnez 2002, Manyonda 2004, Benecke 2005, Rackow 2005, ASRM 2006 Raskaus alkaa yhtä nopeas$ myoomapo$lailla ja verrokeilla Alkuraskaus, 11%:llamyoomia useimmiten pieniä 2cm myoomia (4mm- 12cm), 72%:lla yksi myooma Johnson 2011 Right from the Start study, n=324/3000

13 Myoomat ja keskenmenoriski SUBMUKOOTTINEN VS EI MYOOMIA Meta- analyysi Raskaus Tutkimuksia Keskenmenoja (%) OR (95% CI) Klatsky 2008 Spontaani tai IVF 3 47 vs ( ) Pri-s 2009 IVF 2 NA 1.7 ( )! INTRAMURAALINEN VS. EI MYOOMIA Meta- analyysi Raskaus Tutkimuksia Keskenmenoja (%) OR (95% CI) Klatsky 2008 Spontaani tai IVF vs ( ) Pri-s 2009 IVF 16 NA 1.7 ( ) Sunkara IVF vs ( ) Metwally IVF 4 15 vs ( )?

14 Jogumbe 29v 1/2009 Sp.ab h 11+1, MRI 4/2009 hysteroskopia norm., oireeton 2/2010 h 15+2 vatsakipuja 7/2010 ss h 39+1, sp 3.4 kg 2012 sp. ab 12/2012 ss h 39+5, sp 3.7 kg

15 Submukoo(nen myooma ja IVF- hoidon tulos live birth rate Meta- analyysi Tutkimukset (n) P- arvo OR tai RR (95% CI) Somigliana ( ) Pri-s < ( ) è Submukoottinen myooma huonontaa IVF-tuloksia

16 Intramuraaliset myoomat ja IVF- hoidon tulos live birth rate Meta- analyysi Tutkimukset (n) Live birth rate (%) OR tai RR (95% CI) Somigliana ( ) PriJs ( ) Sunkara 2010* vs ( ) Ensimmäinen IVF- hoito 29 vs 36 OR 0.8 ( ) Alle 37- vuo$aat 25 vs. 31 OR 0.8 ( ) Metwally 2011* 3 30 vs ( )? *Verrokkina naiset, joilla ei myoomia Tutkimuksissa mukana hyvinkin pieniä myoomia

17 Hoito LÄÄKEHOITO Ei hyötyä fer$litee$n kannalta Olive 2004 KIRURGINEN HOITO Myoomaresek$o hysteroskopiassa ESGE ja STEPW- luoki-elu Myoomaenukleaa$o laparoskopiassa tai tomiassa Intramuraaliset, subseroosit ja isot submukoo(set tyyppi 2 MUUT Myoomaembolisaa$o (UAE) MRI- ohja-u fokusoitu UÄ (MRgFUS) Lupaava metodi, mu-a näy-ö fer$litee$n kannalta puu-uu

18 Submukoo(sen myooman poisto ja spontaani raskaus Shokeir 2009, RCT, n=215 Myooman poisto hysteroskopiassa vs. dg- skopia+ biopsia Ikä 21-35, primääri NUD- infer$litee(, laparoskopia normaali Yksi (90%) tai useampi submukoo(nen myooma 1-5cm Ei muita myoomia Seuranta 12kk, ei lapse-omuushoitoja Hoitoryhmä, n=101 Seurantaryhmä, n=103 Raskaudet 64 (63%) 28 (28%) RR 2,1 (CI 1,5-2,9) Ajankohta 3,8 +/- 2,1 kk 7,5 +/- 2,6 kk P<0.05 Myooman koolla, määrällä tai sijainnilla ei vaikutusta Tulos merkitsevä vain tyypin 0 ja 1 myoomissa (p<0.001) Vain 14%:lla tyypin 2 myooma, rii-ämätön power?

19 Laparoskooppinen myooman poisto ja spontaani raskaus Bulle( 1999, tapaus- verrokkitutkimus Lapse-omuus tai toistuvia keskenmenoja 73%:lla vähintään kolme myoomaa Vähintään yksi myoomista yli 6cm Seuranta 9kk Leikkaushoito n=106 Myoomien seuranta n=106 Raskaus- % 42 11*,+ 25* NUD infer*litee^, ei myoomia n=106 *p<0.001 verrattuna hoitoryhmään + p<0.002 verrattuna NUD infertiliteettiin

20 Leikkaushoito ja keskenmenoriski Metwally 2012 Cochrane review NS Casini 2006, RCT, n=181 Ikä 35 Primaari-infertiliteetti Yksi myooma 4cm!!!

21 Leikkaushoito ja keskenmenoriski Submukoo(nen myooma tyyppi 0 tai 1 (<5cm, keskiarvo 1.3cm) Tutkimus N Km ennen leikkausta (%) Leikkauksen jälkeen (%)* Shokeir *p<0,02 Intramuraalinen tai subseroosi myooma Tutkimus N Km ennen leikkausta (%) Leikkauksen jälkeen (%)* Li Vercellini Campo Marchionni *Kaikissa p<0,05

22 Myoomien poisto ja infer$litee( Metwally 2012, Cochrane review Ei rii-ävää näy-öä submukoo(sten tai intramuraalisten myoomien poiston hyödyistä Hyvin vähän kunnollisia tutkimuksia

23 Myoomien poisto ja IVF- tulokset Pri-s 2009 Fer$l Steril, meta- analyysi

24 Laparoskopia vs. laparotomia Tutkimus Kriteerit Johtopäätökset Seracchioli 2000 RCT, n=131 Palomba 2007 RCT, n=136 Metwally 2012 Cochrane review NUD infer$litee( Kohtu alle navan 1-3 <5cm IM tai SS myoomaa NUD infer$litee( tai oireiset myoomat 3 kpl 3-10cm Ei eroa raskausluvuissa, 56 vs. 54% Ei eroa raskauksien, synnytysten tai keskenmenojen määrässä 2 RCT Ei eroa synnytysten, keskenmenojen, ennenaikaisuuden tai sek$oiden määrässä Jin 2009, meta-analyysi (6 RCT) Laparoskopia Vähemmän kipuja, lyhyempi sairaalassaoloaika ja nopeampi toipuminen Leikkauksen kesto pidempi, vähemmän vuotoa

25 Raskauslukuja leikkauksen jälkeen Laparoskopia tai - tomia Hysteroskopia 50% Shokeir 2005, n=29, NUD infertiliteetti tai keskenmenoja, Tyyppi 0 tai 1, koko <5cm, ka1.3cm Palomba 2007, n=136, NUD infertiliteetti tai oireilevat myoomat, 1-3 IM tai SS myoomaa 3-10cm, ka 6,5 cm

26 Postopera$iviset kohtuontelon kiinnikkeet Riski suurempi, jos useampi myooma Taskin 2000, n=52, 31.3% %:lla Riski suurempi, jos vastakkaiset myoomat Yang 2008, n=153, 1.5% - 78%:lla Kiinnikkeet hidastavat endometriumin paranemista Yang 2013, n=65, 40%:lla kiinnikkeitä Second look- hysteroskopia ensimmäisten kuukau$sten jälkeen 2012 AAGL Prac$se Report

27 Kohtuontelon kiinnikkeiden ehkäisy Johary 2013, review Estrogeeni yhdessä intrauteriinisen menetelmän kanssa suositeltava Lin 2013, retrospek$ivinen, Asherman, n=107 Cookin balongi tai Cu- IUD parempi kuin hyaluronihappogeeli tai ei mitään (p<0.001) Cookin balongi parempi kuin IUD (p<0.001) Cook Mais 2012, meta- analyysi Hyalyronihappogeelistä (Hyalobarrier ) hyötyä OR 0.4 (95% CI ) Foley Guida 2013, RCT, n=132 Hyalyronihappogeelistä (Hyalobarrier ) hyötyä 16% vs. 33% myooman poiston jälkeen (n=49)

28 Kiinnikkeiden esto laparoskooppisen myoomaenukleaa$on jälkeen Mais 2012, meta- analyysi Hyalyronihappogeelistä (Hyalobarrier ) hyötyä OR 0.2 (95% CI ) Trew 2013, RCT, n=330 Adept vs. Ringer, ei eroa (p=0.91) Leikkauksen kesto, p=0.048 Leikkausvuoto, p<0.001 Kohtuviillon pituus, p<0.001 Ompeleiden määrä, p<0.001

29 Embolisaa$o ja fer$litee( Gupta 2012 Cochrane review Myoomien poisto mahdollises$ parempi kuin embolisaa$o lisää näy-öä kaivataan Mara 2008, RCT, embolisaa$o (n=26) vs. leikkaus (n=40) Yli 4cm intramuraalinen myooma/myoomia Embolisaa$oryhmässä Suurempi infer$litee(riski RR 2,22 (25 vs. 17%) Suurempi keskenmenoriski RR 2,79 (53 vs. 18%) Ei suositella hoidoksi, jos raskaustoive! ASRM 2008, ACOG 2004, HALO- katsaus 2011

30 Myoomaembolisaa$on jälkeinen raskaus Pelä-y raskauden riskien lisääntyvän Keskenmeno, ennenaikaisuus, IUGR, tarjontavirheet Goldberg 2004, retrospek$ivinen, UAE vs. leikkaus Keskenmenoissa ei eroja, ea- synnytyksiä enemmän UAE (16 vs. 3%) Firouznia 2009, n=23, prospek$ivinen kohor( 61% tuli raskaaksi, 14 spontaanis$ ja 1 hoidoilla 2 km h12 ja h16 (ikä 41), 13 täysiaikaista lasta, yksi SGA McLucas 2013, retrospek$ivinen kohor(, n=44 <40v 48% tuli raskaaksi 20 synnytystä, kolme keskenmenoa ja 3 ea- synnytystä

31 Minna 30v 8/05 l-tomia, 5 myoomaa (3-8cm), G0, oireeton, 30v -> raskausyritys 4.5 v 3/2010 monimyoomainen kohtu, deformoivat kaviteettia, oireeton, NUD infertiliteetti, fumaraasigeenin mutaatio 9/2010 embolisaatio -> jää leskeksi 2012 uusi parisuhde ja spontaani raskaus Ennen embolisaa*ota 6kk 24 kk

32 Raskaus ja myoomat 3-12%:lla raskaana olevista Klatsky 2008 KIPU 12-15%:lla kipuja raskauden aikana Rice 1989, Exacoustos 1993 KASVU Syyt: hormonit, lisääntynyt verenkierto, turvotus 71% kasvaa 1-2 trimesterissä ja 66% 2-3 trimesterin välillä DeVivo 2011 Kookkaat myoomat usein pienenevät loppuraskaudessa Lev- Toaff 1987, Neiger % myoomista menee nekroosiin raskauden aikana johtuen iskemiasta (red degenera$on)

33 Anna 24v, 14 raskausviikkoa

34 MYOOMAT JA RASKAUSKOMPLIKAATIOT Ei näyttöä myoomien poiston vaikutuksesta riskeihin Suvitie ja Perheentupa, Duodecim 2011

35 Kohturuptuura myoomaenukleaa$on jälkeen LAPAROTOMIA 0.002%, Stewart 2001 Lancet LAPAROSKOPIA 0-1.0% Dubuisson 2000, 2002 (n=100), Damiani 2003 (n=48), Seracchioli 2006 (n=108) SEKTION JÄLKEEN Ei rii-ävää näy-öä eri leikkaustapojen välillä Ei rii-ävää näy-öä synnytystavan valinnasta 0,27% Guise 2004, meta- analyysi

36 Suvitie ja Perheentupa, Duodecim 2011

Yli 40-vuotiaan naisen raskaus

Yli 40-vuotiaan naisen raskaus TIETEESSÄ SUSANNA SAINIO LT, naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri HUS, naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, naistentaudit ja synnytykset, Naistenklinikka REIJA KLEMETTI FT,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Jaydess 13,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Jaydess 13,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY?

BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY? GKS 2000-2010 Gynekologisen Kirurgian Seura 10 v. BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY? Sisällysluettelo Esipuhe...5 Ensimmäinen puheenjohtaja muistelee...6-7 Mitä

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä 1 Sukupuolen korjausleikkauksista Yleistä Sosiaalista sukupuolen korjausta helpottaa se, että fyysinen olemus muistuttaa sitä sukupuolta, jossa ihminen elää. Potilaan on tärkeä olla hyvin informoitu sukupuolen

Lisätiedot

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN Gender related Behavior in children: effect of antenatal steroids and prematurity Tiia Ruuti Opinnäytetyö

Lisätiedot

LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon

LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon TUNNETKO SUKUPUOLI ELIMESI? Tietoa naisen ja miehen anatomiasta SEKSI JA SEKSUAALISUUS Mitä ne ovat? 2 Sisältö On aika ottaa vastuu

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 1. Tutkimussuunnitelman nimi FINPOP gynekologisten laskeumaleikkausten menetelmät, komplikaatiot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2015 2. Tutkijat Päätutkija:

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen viimeisen 2 vuoden ajalta Sidonnaisuus Ollut toistuvasti kutsuttuna luennoitsijana

Lisätiedot

Ennenaikaiseen synnytykseen ja kohdunsisäiseen infektioon liittyvien merkkiaineiden määrittäminen potilasnäytteistä

Ennenaikaiseen synnytykseen ja kohdunsisäiseen infektioon liittyvien merkkiaineiden määrittäminen potilasnäytteistä Anna Kärkkäinen Ennenaikaiseen synnytykseen ja kohdunsisäiseen infektioon liittyvien merkkiaineiden määrittäminen potilasnäytteistä Opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveys ja hoitaminen Bioanalyytikko

Lisätiedot

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group 2013 2 Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group TYÖRYHMÄ Päivi Auvinen, LT,

Lisätiedot

Sepelvaltimoiden ohitusleikkausten tulokset yli 80 vuotiailla

Sepelvaltimoiden ohitusleikkausten tulokset yli 80 vuotiailla Alkuperäistutkimus Eppu Sainio, Otto Pitkänen ja Tapio Hakala Sepelvaltimoiden ohitusleikkausten tulokset yli 80 vuotiailla Koska sepelvaltimoiden ohitusleikkauksella hoidettavien potilaiden keski ikä

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta Aira Virtala Vanhempainilta 091109 Tampereen yliopisto Perhesuunnittelu Haluttu määrä lapsia sopivin välein vanhempien iän huomioiden Ei haluttujen raskauksien

Lisätiedot

Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut. Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle. PETtutkimuksella. tarkempaa kuvaa aivoista

Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut. Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle. PETtutkimuksella. tarkempaa kuvaa aivoista 1 / 2014 Lehti ms-taudin parissa eläville Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle PETtutkimuksella tarkempaa kuvaa aivoista Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut Neurologi Jori Ruuskanen: Naishormoneilla

Lisätiedot

Glaukooma. Käypä hoito -suositus. Tavoitteet ja rajaukset. Keskeinen sisältö. Taudinkuva ja epidemiologia

Glaukooma. Käypä hoito -suositus. Tavoitteet ja rajaukset. Keskeinen sisältö. Taudinkuva ja epidemiologia Käypä hoito -suositus Suomen Silmälääkäriyhdistys ry ja Suomen seura ry Tavoitteet ja rajaukset Tämän suosituksen tavoitteena on yhtenäistää glaukoomapotilaiden hoitokäytäntöjä antamalla näyttöön perustuvat

Lisätiedot

Lapsen kallon poikkeavan muodon diagnostiikka

Lapsen kallon poikkeavan muodon diagnostiikka Katsaus tieteessä Jyri Hukki dosentti, osastonylilääkäri jyri.hukki@hus.fi Pia Vuola LL, erikoislääkäri Junnu Leikola LKT, erikoislääkäri HUS, plastiikkakirurgian klinikka, kraniofakiaalikeskus, Töölön

Lisätiedot

Uusi lasten ja naisten sairaala

Uusi lasten ja naisten sairaala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala Lapset ja naiset tulosalue Uusi lasten ja naisten sairaala Nykytilojen ja toimintojen selvitys Alustava toiminnallinen suunnitelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä 1.2004 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Politiikasta

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen Katsaus Katri Rantanen ja Ritva Hurskainen Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen Suomessa kohdunpoisto on yksi yleisimmistä naiselle tehtävistä toimenpiteistä; se on tehty joka viidennelle yli

Lisätiedot

Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen

Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen Tutkimukset ovat osoittaneet vääjäämättömästi sen, että hyvinvoinnin ja onnellisuuden ytimessä ovat terveyden lisäksi erityisesti

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Sikiö sydänpotilaana ENSITIETOA VANHEMMILLE. www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY

Sikiö sydänpotilaana ENSITIETOA VANHEMMILLE. www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY ENSITIETOA VANHEMMILLE Sikiö sydänpotilaana www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY 2 Suomessa syntyy vuosittain noin 500 synnynnäisesti sydänvikaista lasta. Heistä noin puolet tarvitsee leikkaushoitoa joko

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot