Käypä hoito -suositus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käypä hoito -suositus"

Transkriptio

1 Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä Runsaat kuukautisvuodot Päivitetty Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on tarkoitettu tukemaan päätöksiä sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa. Paikalliset versiot saattavat tarkentaa esim. sairaanhoitopiirin käytäntöä yksityiskohdissa. Suositus ja näytönastekatsaukset päivitetään kolmen vuoden välein elektronisina, päivitystiivistelmät julkaistaan Duodecim-lehdessä. Suosituksen kirjoittajien sidonnaisuudet näkyvät elektronisissa versioissa. Kommentit ja kehittämisehdotukset voidaan lähettää Internetissä palaute tai lähettämällä se osoitteeseen Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, Helsinki. näytön varmuusasteen ilmoittaminen käypä Hoito -SuoSitukSiSSa koodi näytön aste Selitys A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita 1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia 2 tutkimuksia C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia 1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. Koko suositus näytönastekatsauksineen ja sähköisine taustamateriaaleineen on saatavissa osoitteessa PDF-versio sisältää suositustekstin, keskeiset taulukot ja kuvat sekä kirjallisuusviitteet typistetyssä muodossa. Vastuun ra jaus Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä

2 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Runsaat kuukautisvuodot Keskeinen sanoma Joka kolmas nainen kokee jossain elämänsä vaiheessa kuukautisvuotonsa runsaiksi. Asianmukainen hoito ja seuranta parantavat huomattavasti elämänlaatua. Diagnoosi perustuu anamneesiin sekä vuodon määrän ja sen vuodosta aiheutuvan haitan yhdenmukaiseen arviointiin. Ks. haastattelu- ja tutkimuslomake sähköisestä versiosta ja potilasversio -sivuilta. Laboratoriotutkimuksia, kaikututkimus ja kohdun limakalvonäyte otetaan tarvittaessa kohtuperäisten ja systeemisten syiden selvittämiseksi (ks. kuva 1). Hoito aloitetaan yleensä lääkkeellisellä vaihtoehdolla. Suositeltavia lääkehoitoja ovat hormonikierukka, traneksaamihappo, tulehduskipulääkkeet ja ehkäisypillerit (taulukko 1). Syklisestä keltarauhashormonista ei ole hyötyä ovulatorisen menorragian hoidossa. Hoito pyritään aloittamaan avoterveydenhuollossa ellei vasta-aiheita ole. Ennen kirurgisia toimenpiteitä on syytä kokeilla hormonikierukkaa, jos sille ei ole vasta-aiheita. Aiheen rajaus Tässä suosituksessa annetaan ohjeet sellaisten lisääntymisikäisten naisten tutkimiseen ja hoitoon, joilla esiintyy säännöllisin välein tavallista runsaampaa kuukautisvuotoa (menorragia). Subjektiivinen menorragia on säännöllinen, toistuva, runsaaksi koettu kuukautisvuoto. Primaari menorragia on kuukautisvuoto, joka on ollut aina runsasta. Sekundaari menorragia on kuukautisvuoto, joka on selvästi runsaantunut aikaisemmasta. 2 Määritelmiä Menorragia tarkoittaa säännöllistä, runsasta kuukautisvuotoa; ks. sähköinen taustaaineisto. Objektiivinen menorragia on säännöllinen, toistuva runsas vuoto, jonka määrä yhden kuukautiskierron aikana on yli 80 ml tai kuvatestissä yli 185 pistettä [1, 2]. Ks. haastattelu- ja tutkimuslomake sähköisestä versiosta. Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa runsaiden kuukautisvuotojen diagnostiikkaa ja hoitoa sekä selkeyttää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa. Potilasversion tavoitteena on antaa runsaista kuukautisvuodoista kärsiville naisille tietoa heidän vaivastaan ja eri hoitovaihtoehdoista, jotta he osaisivat hakeutua hoitoon Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

3 Erikoislääkäri Runsaat kuukautisvuodot Anamneesi Kliininen gynekologinen tutkimus Perusverenkuva ja trombosyytit Seulontalomake Yleislääkäri Kaikukuvaus (+ sonohysterografia) Imunäyte harkinnan mukaan Välivuodot tai oleellinen muutos vuodossa Kohdun poikkeava palpaatiolöydös Hemoglobiiniarvo alle 80 g/l Hemoglobiiniarvo g/l Vuotosairausanamneesi + Kilpirauhasen vajaatoiminnan oireita Seulontapisteet alle 185 Anemiatutkimukset Hyytymistekijätutkimukset Tyreotropiinin määritys Potilaan informointi Submukoottinen myooma, polyyppi Operatiivinen hysteroskopia Hyvä Hoitotulos Ei operatiivista hoitoa vaativaa patologiaa Lääkehoito 6 kk, jos jotain suositeltua hoitoa ei ole kokeiltu Huono Kohdun limakalvon tuhoaminen Suuri kohtu + subjektiiviset oireet Hysteroskooppiseen hoitoon sopimattomat submukoottiset myoomat Kohdunpoisto Hormonikierukkaa kokeiltu (jos ei vasta-aihetta) Lääkehoito 6 kk hormonikierukka (ks. vasta-aiheet) traneksaamihappo tulehduskipulääkkeet ehkäisypillerit (ks. vasta-aiheet) yhdistelmähoito Huono Hoitotulos Hyvä Jatka hoitoa SEURANTA SEURANTA SEURANTA Kuva 1. Runsaiden kuukautisvuotojen tutkimus- ja hoitokaavio. ja pystyisivät osallistumaan hoitopäätöksen tekoon. Ks. haastattelu- ja tutkimuslomake sähköisestä versiosta ja potilasversio www. kaypahoito.fi -sivuilta. Kohderyhmät Suositus on tarkoitettu runsaista kuukautisvuodoista kärsiviä potilaita hoitaville lääkäreille ja muulle henkilökunnalle perusterveydenhuollossa, avoterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä terveydenhuollon päätöksentekijöille. Esiintyvyys Runsaat kuukautiset ovat yleinen vaiva. Kolmasosa vuotiaista naisista kokee jossain elämänvaiheessa kuukautisensa runsaiksi [3, 4]; ks. sähköinen tausta-aineisto. Suomalaisen kyselytutkimuksen [4] perusteella Suomessa on noin (25 55-vuotiasta) naista, jotka kokevat vuosittain tarvetta runsaiden kuukautisvuotojen tutkimiseen tai hoitoon. Runsaat kuukautiset ja kuukautishäiriöt ovat yleisimpiä gynekologisten sairaalahoitojen syitä ja selittivät vuonna 2000 noin puolet gynekologisista toimenpiteellisistä hoitojaksoista; ks. sähköinen tausta-aineisto. Riskitekijät ja etiologia Runsaiden kuukautisvuotojen taustalla on useita tekijöitä (taulukko 2). Runsaiden kuukautisvuotojen riskitekijöitä on tutkittu vähän, eikä niitä tunneta tarkasti; ks. sähköinen tausta-aineisto. Ikä, synnyttäneisyys, paino, tupakointi ja perintötekijät saattavat olla yhteydessä menorragian esiintyvyyteen; ks. sähköinen tausta-aineisto. Yli puolessa tapauksista runsaan vuodon syytä ei pystytä selvittämään [5] ja vuotoa kutsutaan essentiaaliseksi. Essentiaalisen menorragian syyt ovat moninaiset, ja ne tunnetaan puutteellisesti. 3 Runsaiden kuukautisvuotojen tutkimukset ja hoito

4 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Taulukko 1. Menorragian hoitomuodot sekä niiden teho, lisähyödyt ja komplikaatiot. Hoito Vuodon määrän vähenemä (%) Potilasmäärä, jolla vuoto vähenee (%) Lisähyödyt Haitat Kohdunpoisto raskauden ehkäisy dysmenorrean hoito eritasoisia komplikaatioita kolmasosalla Kohdun limakalvon ablaatio komplikaatioita 0 13 %:lla ehkäisystä huolehdittava LNG-IUS raskauden ehkäisy dysmenorrean hoito PMS:n hoito vuotohäiriöitä joskus systeemisiä hormonaalisia haittavaikutuksia Oraalinen progestiini (jatkuva tai 21 päivää kuukaudessa) dysmenorrean hoito raskauden ehkäisy? paljon haittavaikutuksia pahoinvointi, turvotus Ehkäisypillerit raskauden ehkäisy dysmenorrean hoito PMS:n hoito käyttörajoituksia pahoinvointi, turvotus, päänsärky, rintojen aristus Traneksaamihappo harvoin vatsavaivat, pahoinvointi, ripuli Tulehduskipulääkkeet dysmenorrean hoito harvoin vatsavaivat, pahoinvointi, ripuli perinnöllinen verenvuototaipumus huomioitava (koksibi tai parasetamoli mahdollisia) GnRH-analogi yli 90 yli 90 vaihdevuosioireet osteoporoosiriski 1 vain yksi tutkimus LNG-IUS = levonorgestreelia vapauttava kohdunsisäinen ehkäisin GnRH = gonadotropiineja vapauttava hormoni PMS = kuukautisia edeltävä oireyhtymä Taulukko 2. Menorragian syitä. Systeemiset syyt Kohtuperäiset paikalliset syyt Hoitoperäiset syyt Essentiaaliset syyt Hypotyreoosi polyyppi antikoagulanttihoidon huono toteutus kiihtynyt fibrinolyysi Diabetes myooma kuparikierukka prostasykliinin tai prostaglandiini E 2 :n ylituotanto Krooninen sydäntai munuaissairaus Krooninen maksasairaus Systeeminen lupus erythematosus adenomyoosi tulehdus tromboksaanin vähäisyys prostaglandiini F 2alfa :n vähäisyys endoteliinin vähäisyys Lihavuus karsinooma vasoaktiivisten peptidihormonien häiriö Hyytymishäiriöt lantion valtimolaskimoepämuodostuma kohdun limakalvon regeneraation hidastuminen kohdun limakalvon angiogeneesin häiriö 4 typpioksidin liikatuotanto Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

5 Noin puolella runsaiden kuukautisvuotojen vuoksi tutkituista naisista todetaan jokin poikkeava löydös kohdun limakalvossa tai lihaskerroksessa [6, 7]. Submukoottiset myoomat ovat yleisin poikkeava paikallinen löydös alle 40-vuotiailla. Polyypit ovat yleisempiä yli 40-vuotiailla [6 8] B. Kohdun limakalvon syöpä todetaan alle 0,5 %:lla lisääntymisikäisistä menorragiapotilaista [6 8] B. Kohdun limakalvon syövän riski näyttää lisääntyvän yli 45-vuotiailla ja ylipainoisilla naisilla (painoindeksi yli 30 kg/m 2 ) [8 10] B ja diabeetikoilla [11, 12], ja nonpolypoottista paksunsuolen syöpää sairastavilla naisilla. Pohjoismaisissa tutkimuksissa kuparikierukan on todettu lisäävän kuukautisvuodon määrää keskimäärin %, mutta kierukan käyttöaika ei vaikuta vuodon määrään [13, 14]. Kilpirauhasen vajaatoiminta voi aiheuttaa tai pahentaa menorragiaa [15 17] D. von Willebrandin tauti löydetään 5 20 %:lla naisista, jotka ovat hakeutuneet hoitoon runsaiden kuukautisvuotojen takia [18, 19]. Neljäsosalta alle 20-vuotiaista naisista, joilla on runsaat kuukautisvuodot, löydetään von Willebrandin tauti [20]. Diagnostiikka Perustutkimukset Naisen oma arvio vuodon määrästä (kuukautissuojien määrä ja hyytymät) kuvaa epätarkasti vuodon runsautta [21]. Kaikkien runsaiden kuukautisvuotojen takia tutkimuksiin tulevien potilaiden on suositeltavaa täyttää seulontalomake, joka sisältää kuvatestin ja kysymyksiä vuodosta ja sen aiheuttamasta haitasta (ks. haastattelu- ja tutkimuslomake). Kuvatestin 185 pistettä vastaa noin 80 ml:n vuotoa [22]. Kaikille naisille tulee tehdä gynekologinen tutkimus ja ottaa perusverenkuva ja trombosyytit. Jos tutkimuksissa todetaan selvästi poikkeavaa, on tehtävä jatkotutkimuksia, mm. anemian ja vuototaipumuksen selvittely ja kilpirauhastutkimukset [23]. Normaali hemoglobiinipitoisuus ei sulje pois runsaita kuukautisvuotoja [22]. Jos hemoglobiinipitoisuus on runsaita vuotoja valittavalla naisella alle 120 g/l, todennäköisyys sille, että kuukautisvuodon määrä on yli 80 ml kiertoa kohden, on noin 70 %, ja jos arvo on yli 120 g/l, todennäköisyys on noin 18 % [22]. Jos hemoglobiinipitoisuus on alle 80 g/l, potilas on syytä lähettää erikoislääkärille jatkotutkimuksiin. Harkinnan mukaan Vaginaalinen kaikukuvaus on ensisijainen lisätutkimus [24 26] B, jossa voidaan arvioi da polyypit, myoomat ja limakalvon paksuus. Jos vuodossa on tapahtunut oleellinen muutos tai se on anemisoiva, on kaikukuvaus tehtävä ennen hoitokokeilua. Potilailla, jolla on ohut (alle 5 mm) kohdun limakalvo, esiintyy harvoin hyperplasiaa [24 26], mutta limakalvon ohuus ei sulje pois polyyppia tai submukoottista myoomaa [24 26]. Vaginaalisessa kaikututkimuksessa jää premenopausaalisilla potilailla toteamatta 6 24 % polyypeista ja 3 14 % submukoottisista myoomista [7, 24, 27 29] B. Kaikututkimuksen tarkkuutta polyyppien ja submukoottisten myoomien suhteen voidaan parantaa tekemällä sonohysterografia eli ruiskuttamalla kohtuonteloon keittosuolaliuosta [24 26]. Jos kohdun limakalvon löydös jää sonohysterografian jälkeen vielä epäselväksi tai siitä halutaan kohdistettu näyte, tehdään kohdun tähystys [7, 28]. Vaginaalinen kaikututkimus yhdistettynä kohdun limakalvon histologiseen näytteeseen (biopsia) on luotettava hyperplasioiden ja kohdun limakalvon karsinooman diagnostiikassa [7, 30]. Imunäyte on osoittautunut yhtä luotettavaksi kuin kaavintanäyte kohdun limakalvon histologian tutkimisessa [30 32] A. 5 Runsaiden kuukautisvuotojen tutkimukset ja hoito

6 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 6 Imunäyte histologista diagnoosia varten suositellaan otettavaksi vaihdevuosi-ikää lähestyvältä menorragiapotilaalta, jolla on kohdun limakalvon hyperplasian tai karsinooman riskitekijöitä (välivuotoja, diabetes, lihavuus, verenpainetauti, sukurasite) tai jonka kohdun limakalvo on normaalia paksumpi [24, 25]. Pelkkä näyte kohdun limakalvosta ei riitä menorragian diagnostiikassa, koska imunäytteen perusteella ei voida diagnosoida polyyppeja ja myoomia [33, 34] A. Jos suku- tai vuotoanamneesi tukee epäilyä vuotohäiriösairaudesta tai runsasta vuotoa on esiintynyt nuoruusiästä lähtien, tehdään vuotohäiriötutkimukset [35]. Jos potilaalla on kilpirauhasen vajaatoiminnan oireita, tehdään kilpirauhasen toimintatutkimuksia. Hoito Lääkehoidot Tulehduskipulääkkeet Tulehduskipulääkkeet vähentävät kuukautisvuodon määrää % [36 44] A eikä prostaglandiinin estäjien välillä ole osoitettu eroja. Suurin osa tutkimuksista on tehty mefenaamihapolla. COX-2 selektiivisistä tulehduskipulääkkeistä (syklo-oksigenaasin selektiiviset estäjät) runsaiden kuukautisten hoidossa ei ole tehty erillisiä tutkimuksia. Tulehduskipulääkkeet vähentävät myös kuukautiskipuja. Jopa 70 % naisista saa helpotusta dysmenorreaan [36]. Tulehduskipulääkkeitä käytetään samoina annoksina kuin kivun hoidossa. Tulehduskipulääkkeitä ei tulisi käyttää potilailla, joilla on tai epäillään vuototaipumusta (hyytymishäiriö). Poikkeuksena muista tulehduskipulääkkeistä COX-2-tulehduskipulääkkeillä voidaan hoitaa myös potilaita, jotka sairastavat perinnöllisiä vuototauteja D. Fibrinolyysin estäjät Traneksaamihappo vähentää kuukautisvuodon määrää % [41, 45 55] A. Traneksaamihapolla ei ole enempää haittavaikutuksia kuin lumelääkkeellä menorragiaan käytettyinä hoitoannoksina [45, 49 55] A. Epidemiologisissa väestötutkimuksissa ei ole osoitettu tromboembolisia vaikutuksia [50, 56, 57], mutta potilastapauksia on raportoitu. Suositeltava hoitoannos on 3 4 g/vrk vuodon alusta 1 4 vuorokauden ajan [58]. Yhdistelmäehkäisypillerit Raskauden ehkäisyä koskeneissa tutkimuksissa yhdistelmäehkäisypillerit ovat vähentäneet kuukautisvuotoa ja vuotopäivien määrää, mutta niiden teho runsaiden kuukautisvuotojen hoidossa on osoitettu puutteellisesti [36, 39, 59, 60] C. Yhdistelmäehkäisypillerien teho vuodon vähentämisessä lienee tulehduskipulääkkeiden veroinen [59]. Eri valmisteiden välisiä eroja ei ole tutkittu. Yhdistelmäehkäisypillerit antavat luotettavan raskauden ehkäisyn ja vähentävät joillakin potilailla kuukautisia edeltävää oireilua ja kuukautiskipuja [61]. Yhdistelmäpillereiden käyttö pitkinä jaksoina (2 12 kiertoa ilman taukoja) vähentää vuotopäivien määrää [61, 62], mutta niiden käytöstä runsaiden kuukautisvuotojen hoidossa ei ole tehty tutkimuksia. Tähänastisten tutkimusten mukaan pitkistä jaksoista ei ole haittaa terveydelle [61, 62]. Yhdistelmäpillerien käyttöä aloitettaessa on syytä ottaa huomioon vasta-aiheet (ks. WHO:n raportti Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use reproductive-health/publications/mec/mec. pdf). Desmopressiini Lievässä ja joskus keskivaikeassa von Willebrandin taudissa runsaiden kuukautisvuotojen hoitona voidaan käyttää desmopressiinia [35]. Sitä otetaan nenäsuihkeena 2 3 vuorokauden ajan. Alle 50 kg painavien annos on yksi 150 mikrog:n suihke päivässä ja yli 50 kg painavien kaksi suihketta [35, 63]. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

7 Kouristuksiin taipuvaisten tai sydän- ja verisuonitautia sairastavien hoitoon desmopressiinia ei suositella [35]. Hormonikierukka Hormonikierukka vähentää merkitsevästi vuodon määrää ja parantaa huomattavasti elämänlaatua [5, 64, 65] A. Hoidon vaikuttavuus on verrattavissa endometriumablaatiolla ja kohdunpoistolla saavutettuun tulokseen eikä tyytyväisyydessä hoitoon ole eroa [5, 64, 65]. Lisähyötynä voi olla kuukautiskipujen [65 67] ja kuukautisia edeltävien oireiden väheneminen [67] sekä endometrioosioireiden lievittyminen [68]. Kierukan asentamiseen liittyy pieni kohdun puhkeamisen ja infektion riski [69, 70]. Hormonikierukan käyttöön liittyy ensimmäisten kuukausien aikana vuotohäiriöitä, mutta ne vähenevät käytön jatkuessa. Vuoden jälkeen epäsäännöllistä vuotoa esiintyy noin neljäsosalla naisista [26, 64, 65] A. Hormonaalisia haittavaikutuksia (rintojen arkuus, turvotus, pahoinvointi) esiintyy ensimmäisen vuoden aikana hieman enemmän kuin niillä, jotka on hoidettu endometriumresektiolla tai lämpöpallolla [64, 65]. Hormonikierukkahoidon aikana ahdistuneisuus ja masentuneisuus vähenevät. Hoidolla ei liene vaikutusta seksuaalitoimintoihin [65, 71] B, [72, 73]. Hormonikierukan käyttäjillä lienee suurentunut riski (noin 20 %) saada munasarjakysta ensimmäisen vuoden aikana [72, 73] C. Kystat ovat useimmiten oireettomia ja häviävät itsestään [72]. Vasta-aiheita ovat kohdun anomalia, kohtusyöpä, aktiivinen maksasairaus ja aktiivinen tromboembolia (ks. WHO:n julkaisut Hormonikierukan riskeistä rintasyövän sairastaneilla naisilla ei ole riittävästi tutkimusta [74]. Synnyttämättömyys ei ole vasta-aihe kierukan käytölle [75]. Progestiini Loppukierrossa (esimerkiksi kierron päivinä) otettavaa syklistä progestiinia ei suositella ovulatorisen menorragian hoitoon, koska se ei vähennä merkitsevästi runsaan kuukautisvuodon määrää [76 82] B. Progestiini kierron päivinä vähentää tehokkaasti kuukautisvuodon määrää, mutta haittavaikutusten takia se soveltuu vain lyhytaikaiseen hoitoon [82]. Medroksiprogesteroniasetaattia (MPA) sisältävien ruiskeiden, minipillereiden tai ehkäisykapseleiden käyttöä ei suositella ensisijaisena menorragian hoidossa [83]. Raskauden ehkäisyssä MPA-injektiot vähentävät vuodon määrää (vuoden käytön jälkeen vuodottomia on %) [84, 85]. Käytön tulisi olla lyhytaikaista, koska pitkäaikainen käyttö vähentää luuntiheyttä [84, 85]. Raskauden ehkäisyyn tarkoitettuja progestiinivalmisteita käytettäessä amenorrean yleisyys lisääntyy, mutta myös vuotohäiriöt lisääntyvät ja huonontavat tyytyväisyyttä hoitoon [84]. GnRH-agonistit GnRH-agonistit aiheuttavat amenorrean [86 89] A, mutta runsaiden haittavaikutusten vuoksi niitä ei suositella menorragian pitkäaikaiseen hoitoon. GnRH-agonistia voidaan käyttää kirurgista hoitoa odotettaessa tai tilapäisen syyn (esimerkiksi matkan) takia. Kirurgiset hoidot Kohdun limakalvon alaisen myooman ja polyyppien hysteroskooppinen poisto Kohdun limakalvon alaisen myooman poisto resektiolla tai vaporisaatiollavähentää kuukautisvuotoa potilasta tyydyttävällä tavalla %:lla potilaista [90 95] B. Kolmen vuoden kuluessa % näin hoidetuista joutuu uuteen operatiiviseen toimenpiteeseen [96 98] C ; ks. sähköinen tausta-aineisto. Kohdun suuri koko, myoomien runsas lukumäärä ja sijainti pääosin (yli 50 %) koh- 7 Runsaiden kuukautisvuotojen tutkimukset ja hoito

8 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 8 tulihaksessa lisäävät uuden toimenpiteen todennäköisyyttä [95 100]. Oireettomia polyyppeja esiintyy yli 10 %:llä premenopausaalisista naisista. Pienet polyypit voivat hävitä itsestään [101]. Polyypeistä vain 10 % aiheuttaa oireita kolmen vuoden aikana [102]. 80 % naisista, jotka kärsivät runsaista kuukautisvuodoista, hyötyy jossain määrin polyypin poistosta [103]. Syövän todennäköisyys poistetuissa polyypeissä on alle 0,5 % [104]. 1 3 %:iin hysteroskooppisista toimenpiteistä liittyy komplikaatioita, joista tavallisimmat ovat verenvuoto, kohdun puhkeaminen ja siihen mahdollisesti liittyvä suolitai rakkovaurio sekä kohdun huuhtelunesteen imeytyminen ja retentio elimistöön [105]. Infektioita esiintyy 0,6 1,3 %:lla potilaista. Myöhäiskomplikaationa voi syntyä hematometra [106]. Myoomaresektion ja polyypin poiston jälkeen normaalin raskauden mahdollisuus säilyy [92, 100]. Suurten myoomien hoidossa tulee harkita myoman embolisaatiota tai myooman tähystyskirurgista tai avointa poistoa tai hysterektomiaa. Kohdun limakalvon tuhoaminen Kohdun limakalvon tuhoaminen ei ole menorragian ensisijainen hoito, mutta sitä voidaan harkita potilaille, joille muut hoitomuodot eivät sovi tai joilla leikkausriskit ovat suuret. Kohdun limakalvon tuhoaminen vähentää tehokkaasti kuukautisvuodon määrää. Komplikaatioiden esiintyvyys termoablaatiossa on noin 0 13 % ja hysteroskooppisissa toimenpiteissä 6 25 % [ ] A. Kohdun limakalvon tuhoamiseen käytettävien menetelmien välillä ei ole eroja hoitotulosten tai potilaiden tyytyväisyyden suhteen [108, ] A. Ennen toimenpidettä annettu GnRH-analogi lisää amenorrean määrää ensimmäisen vuoden aikana toimenpiteen jälkeen, mutta pidemmällä aikavälillä vuotomäärässä ei ole todettu eroja verrattuna niihin naisiin, joille ei ole annettu preoperatiivista hoitoa [114] A. GnRH-analogin rutiinimaista käyttöä ennen toimenpidettä ei suositella. Kohdun limakalvon tuhoamisen jälkeen uusinta-ablaatioon, kaavintaan tai hysterektomiaan joutuu % potilaista [ , ] B. Potilaat ovat tyytyväisempiä kohdunpoistoon kuin kohdun limakalvon tuhoamiseen runsaiden kuukautisvuotojen hoidossa [116] A. Kohdun limakalvon tuhoaminen kirurgisesti vähentää vuodon määrää kahden vuoden seurannassa enemmän kuin lääkehoito (hormonikierukka, syklinen progesteroni, yhdistelmäehkäisypillerit, traneksaanihappo tai tulehduskipulääke), mutta neljän vuoden aikana erot tasoittuvat [64] A. Elämänlaadun suhteen hoidoilla ei ole ollut eroa vuoden seurannassa [64]. Kohdun limakalvon tuhoaminen heikentää merkitsevästi hedelmällisyyttä. Kohdun limakalvon tuhoamista ei suositella naisille, jotka haluavat säilyttää hedelmällisyytensä. Raskauden mahdollisuus toimenpiteen jälkeen on alle 1 % [ ] D, mutta raskauden ehkäisyn tarve pitää silti huomioida. Kohdunpoisto Kohdunpoisto menorragian hoitona tulee kyseeseen, jos lääkehoito ei tehoa tai sitä ei voida käyttää; ks. sähköinen tausta-aineisto. Potilaat ovat olleet tyytyväisiä kohdunpoistoon menorragian hoidossa ja heidän elämänlaatunsa on parantunut huomattavasti [64, 116, 122, 123] A. Kohdunpoiston jälkeen kivut [65, 123], masentuneisuus ja ahdistuneisuus vähenevät [65, 124, 125]. Kohdunpoistolla ei ilmeisesti ole vaikutusta runsaista kuukautisista kärsivien naisten seksuaalielämään [65, 71, 126] C. Kohdunpoiston ei ole lyhyellä aikavälillä (neljä vuotta) todettu aiheuttavan virtsainkontinenssia [64, 116, 122, 123, 127]. Ks. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

9 myös Käypä hoito -suositus Naisten virtsankarkailun hoito, kappale Riskitekijät. Vakavia leikkauskomplikaatioita esiintyy harvoin, mutta lieviä komplikaatioita on esiintynyt %:ssa kohdunpoistoista [3, 4, 128]; ks. sähköinen tausta-aineisto. Kohdunpoisto saattaa heikentää munasarjojen toimintaa ja aikaistaa vaihdevuosioireita [129] C. Yhdistelmähoidot Yhdistelmähoitojen tehosta ei ole riittävää näyttöä. Koska lääkehoitojen vaikutusmekanismit ovat erilaiset, lääkkeitä voidaan yhdistää, jos riittävää hoitotulosta ei saavuteta yhdellä lääkkeellä. Esimerkiksi ehkäisypillerit tai hormonikierukka voidaan yhdistää traneksaamihappoon tai tulehduskipulääkkeeseen. Kohdun limakalvon tuhoamisen yhteydessä tai sen jälkeen voidaan asentaa hormonikierukka [130]. Seuranta ja hoidon porrastus Runsaiden kuukautisvuotojen diagnosointi, hoito ja seuranta on mahdollista toteuttaa avo- ja perusterveydenhuollossa. Toimivalla koulutus- ja palautejärjestelmällä voidaan ohjata yleislääkäreitä määräämään tehokkaita hoitoja ja vähentämään erikoissairaanhoidon kuormitusta (ks. kuva 1). Runsaiden kuukautisvuotojen hoidon tehoa tulee seurata, vaikka siitä on niukalti tutkimustietoa. Lääkehoidon aloittamisen ja hormonikierukan asentamisen jälkeen hoitotulos tulisi arvioida kuuden kuukauden kuluessa. Tällöin arvioidaan tyytyväisyys hoitoon ja vuodon määrä seulontalomakkeella. Elleivät hormonikierukka, traneksaanihappo, tulehduskipulääkkeet tai yhdistelmäehkäisypillerit tai näiden yhdistelmät vähennä tehokkaasti vuodon määrää, voidaan potilas lähettää erikoislääkärin arviointiin. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Ritva Hurskainen, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastuualuejohtaja Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualue Jäsenet: Riikka Aaltonen, LT, erikoislääkäri TYKS:n naistenklinikka Millariikka Kuosa, kätilö HUS, Hyvinkään sairaala Mikko Orrainen, terveyskeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri Hyvinkään terveyskeskus Kristiina Patja, LT, toiminnanjohtaja Pro Medico ry (Käypä hoito -toimittaja) Eila Suvanto-Luukkonen, LT, apulaisylilääkäri OYS:n synnytys- ja naistentautien klinikka Juhani Toivonen, lkt, professori Eija Tomás, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastuualuejohtaja TAYS:n naistentautien ja synnytysten vastuualue 9 Runsaiden kuukautisvuotojen tutkimukset ja hoito

10 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kirjallisuutta 1. Hallberg L ym. Acta Obstet Gynecol Scand 1966;45: Warner PE ym. Am J Obstet Gynecol 2004;190: Garry R ym. BMJ 2004;328:129, erratum in: BMJ 2004;328: Luoto R ym. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 18/2003, Helsinki 5. Lethaby AE ym. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD Nagele F ym. Obstet Gynecol 1996;88: Vercellini P ym. Hum Reprod 1997;12: Farquhar CM ym. Am J Obstet Gynecol 1999;181: Levi F ym. Int J Cancer 1992;50: Renehan AG ym. Lancet 2008;371: Augustin LS ym. Int J Cancer 2003;105: Kaaks R ym. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002;11: Milsom I ym. Contraception 1995;52: Rybo G ym. Ann Med 1993;25: Wilansky DL ym. Am J Obstet Gynecol 1989;160: Krassas GE ym. Clin Endocrinol 1999;50: Scott JC Jr ym. Am J Obstet Gynecol 1964;90: Edlund M ym. Am J Hematol 1996;53: Kadir RA ym. Lancet 1998;351: Bevan JA ym. J Pediatr 2001;138: Fraser IS. Br J Obstet Gynaecol 1994;101(Suppl 11): Janssen CA ym. Obstet Gynecol 1995;85: Hurskainen R. Hämeenlinna: Kustannus Oy Duodecim, Dueholm M ym. Acta Obstet Gynecol Scand 2001;80: Dijkhuizen FP ym. Obstet Gynecol 1996;87: Schwarzler P ym. Ultrasound Obstet Gynecol 1998;11: Dueholm M ym. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;18: Nanda S ym. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2002;42: de Kroon CD ym. BJOG 2003;110: Dijkhuizen FP ym. Cancer 2000;89: Fothergill DJ ym. Br J Obstet Gynaecol 1992;99: Tahir MM ym. Br J Obstet Gynaecol 1999;106: Bettocchi S ym. Fertil Steril 2001;75: Epstein E ym. Acta Obstet Gynecol Scand 2001;80: Hurskainen R ym. Duodecim 2003;119: Lethaby A ym. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD van Eijkeren MA ym. Am J Obstet Gynecol 1992;166: Hall P ym. Br J Obstet Gynaecol 1987;94: Fraser IS ym. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1991;31: Cameron IT. Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1989;3: Bonnar J ym. BMJ 1996;313: Dockeray CJ ym. Br J Obstet Gynaecol 1989;96: Reid PC ym. BJOG 2005;112: Grimes DA ym. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD Lethaby A ym. Cochrane Database Syst Rev 2000;4:CD Callender ST ym. Br Med J 1970;4: Edlund M ym. Br J Obstet Gynaecol 1995;102: Nilsson L ym. Acta Obstet Gynecol Scand 1967;46: Andersch B ym. Acta Obstet Gynecol Scand 1988;67: Rydin E ym. Lancet 1976;2: Hashimoto S ym. Leukemia 1994;8: Woo KS ym. Br J Clin Pract 1989;43: Agnelli G ym. Br J Obstet Gynaecol 1982;89: Davies D ym. Lancet 1977;1: Taparia M ym. Eur J Haematol 2002;68: Lindoff C ym. Thromb Haemost 1993;70: Rybo G. Ther Adv 1991;4: Marjoribanks J ym. Cochrane Database Syst Rev 2003;4:CD Iyer V ym. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD Beaumont H ym. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD Miller L ym. Obstet Gynecol 2003;101: Anderson FD ym. Am J Obstet Gynecol 2006;195: Lee C. Hemophilia 1999;5(Suppl): Marjoribanks J ym. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD Hurskainen R ym. JAMA 2004;291: Mansour M ym. Br J Obstet Gynacol 1998;105 (suppl 17): Barrington JW ym. Br J Obstet Gynaecol 1997;104: Petta CA ym. Hum Reprod 2005;20: Luukkainen T ym. Semin Reprod Med 2001;19: Veldhuis HM ym. Eur J Gen Pract 2004;10: Hurskainen R ym. Lancet 2001;357: Järvelä I ym. Hum Reprod 1998;13: Inki P ym. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;20: Trinh XB ym. Fertil Steril 2008;90: Suhonen S ym. Contraception 2004;69: Lethaby A ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;2:CD Cameron IT ym. Prostaglandins 1987;34: Cameron IT ym.gynecol 1990;76: Bonduelle M ym. Postgrad Med J 1991;67: Higham JM ym. Am J Obstet Gynecol 1993;169: Preston JT ym. Br J Obstet Gynaecol 1995;102: Irvine GA ym. Br J Obstet Gynaecol 1998;105: Küçük T ym. Clin Exp Obstet Gynecol 2008;35: Scholes D ym. Obstet Gynecol 1999;93: Rybo G ym. Newton: Butterworth-Heinemann, 1994: Shaw RW ym. Br J Obstet Gynaecol 1984;91: Parazzini F ym. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1999;87: Cann CE. J Reprod Med 1998;43(3 Suppl): Bianchi S ym. Calcif Tissue Int 1995;57: Di Spiezio Sardo A ym. Hum Reprod Update 2008;14: Varma R ym. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009;142: Phillips DR ym. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1995;2: Munoz JL ym. JSLS 2003;7: Brooks PG ym. J Reprod Med 1989;34: Fernandez H ym. French Ann Chir 2001;126: Hart R ym. Br J Obstet Gynaecol 1999;106: Emanuel MH ym. Obstet Gynecol 1999;93: Rovio PH ym. Arch Gynecol Obstet 2009;279: Wamsteker K ym. Obstet Gynecol 1993;82: Vercellini P ym. Obstet Gynecol 1999;94: De- Waay DJ ym. Obstet Gynecol 2002;100: Perez-Medina T ym. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999;6: Cravello L ym. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;93: Savelli L ym. Am J Obstet Gynecol 2003;188: Jansen FW ym. Obstet Gynecol 2000;96: Bradley LD. Curr Opin Obstet Gynecol 2002;14: Cooper J ym. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002;9: Lethaby A ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD Lethaby A ym. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD Hawe J ym. BJOG 2003;110: Vihko KK ym. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82: Abbott J ym. Fertil Steril 2003;80; van Zon- Rabelink IA ym. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;110: Sowter MC ym. Cochrane Database Syst Rev 2002;3:CD Loffer FD ym. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002;9: Lethaby A ym. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD Krogh RA ym. Arch Gynecol Obstet 2009; published online 18 March 118. El-Toukhy T ym. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;106: Kir M ym. Obstet Gynecol 2004;103: Cook JR ym. Obstet Gynecol Surv 2003;58: Laberge PY. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2008;37: Alexander DA ym. BMJ 1996;312: Kuppermann M ym. JAMA 2004;291: Crosignani PG ym. Obstet Gynecol 1997;90: Sculpher MJ ym. Br J Obstet Gynaecol 1993;100: Crosignani PG ym. Am J Obstet Gynecol 1997;177: Altman D ym. Lancet 2007;370: Meltomaa SS ym. J Am Coll Surg 1999;189: Halmesmäki K ym. Hum Reprod 2004;19: Maia H Jr ym. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2003;10: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus 18.11.2016 1 Fysiologiaa Fysiologiaa Proliferaatiovaiheessa endometrium paksuuntuu Sekreetiovaiheessa progesteroni saa endometriumin

Lisätiedot

Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena. 28.5.2015 Minna Maunola

Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena. 28.5.2015 Minna Maunola Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena 28.5.2015 Minna Maunola Raudanpuuteanemia Anemian yleisin syy on raudanpuute Yleisin raudanpuuteanemian syy on raudan menetys verenvuodon vuoksi Hedelmällisesä iässä

Lisätiedot

Menorragian hoito. Ritva Hurskainen ja Jorma Paavonen

Menorragian hoito. Ritva Hurskainen ja Jorma Paavonen Näin hoidan Ritva Hurskainen ja Jorma Paavonen Menorragia on yleinen ongelma. Sen hoidon tuloksia voidaan parantaa johdonmukaisella diagnostiikalla ja näyttöön perustuvalla hoidolla. Kuukautisvuodon määrän

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Sari Majamaa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Naistentaudit tammikuu 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit Gks 22.9.2016 Pia Heinonen Tyks nkl Sidonnaisuudet Bayer Upviser Olympus Yksityisvastaanotto : Mehiläinen ja Terveystalo Endometriumpolyypit Ovat tavallisia

Lisätiedot

RUNSAIDEN GYNEKOLOGISTEN VUOTOJEN AIHEUTTAJIA JA NIIDEN HOITOMUOTOJA

RUNSAIDEN GYNEKOLOGISTEN VUOTOJEN AIHEUTTAJIA JA NIIDEN HOITOMUOTOJA Jenni Alatalo & Mari Niskanen RUNSAIDEN GYNEKOLOGISTEN VUOTOJEN AIHEUTTAJIA JA NIIDEN HOITOMUOTOJA Tietoa naisille via Internet RUNSAIDEN GYNEKOLOGISTEN VUOTOJEN AIHEUTTAJIA JA NIIDEN HOITOMUOTOJA Tietoa

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Gynekologiset vuotohäiriöt ovat erittäin yleisiä;

Gynekologiset vuotohäiriöt ovat erittäin yleisiä; Katsaus RITVA HURSKAINEN JA AILA TIITINEN Lisääntymisikäisen naisen epäsäännöllinen gynekologinen vuoto Lähes kaikilla naisilla esiintyy tilapäisiä gynekologisia vuotohäiriöitä. Vuotohäiriöt ovat yleisimpiä

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71 Endometrioosi LK Heikkilä Maija, LK Jutila Topi, LK Myllylä Hanna, LK Pietarinen Johanna, LK Puumala Pasi, LK Vallasto Inari, LK Visuri Sofia, Prof Ryynänen Markku Johdanto Yleistä tarkoittaa endometriumin

Lisätiedot

KOHDUNSISÄISET MUUTOKSET JA FERTILITEETTI GKS KOULUTUSPÄIVÄT 27.9.2013 EWA JOKINEN / HUS

KOHDUNSISÄISET MUUTOKSET JA FERTILITEETTI GKS KOULUTUSPÄIVÄT 27.9.2013 EWA JOKINEN / HUS KOHDUNSISÄISET MUUTOKSET JA FERTILITEETTI GKS KOULUTUSPÄIVÄT 27.9.2013 EWA JOKINEN / HUS SIDONNAISUUDET GKS hallituksen jäsen Luentopalkkio/Terveystalo ESITYKSEN SISÄLTÖ Polyypit Merkitys fertiliteetin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

POTILASOPAS PHSOTEY:N VUOTOHÄIRIÖPOLIKLINIKALLE TULEVALLE POTILAALLE

POTILASOPAS PHSOTEY:N VUOTOHÄIRIÖPOLIKLINIKALLE TULEVALLE POTILAALLE POTILASOPAS PHSOTEY:N VUOTOHÄIRIÖPOLIKLINIKALLE TULEVALLE POTILAALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja AMK Opinnäytetyö Kevät 2011 Kati Rivinoja

Lisätiedot

THERMABLATE HOITOKÄYTÄNTÖ POTILAAN VALINTAKRITEERIT

THERMABLATE HOITOKÄYTÄNTÖ POTILAAN VALINTAKRITEERIT POTILAAN VALINTAKRITEERIT KÄYTTÖAIHEET Thermablate EAS -järjestelmä on lämpöpallohoitoon, eli termoablaatioon käytettävä laite, jolla suoritetaan kohdun limakalvon ablaatio naisille, jotka kärsivät hyvänlaatuisista

Lisätiedot

Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville?

Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville? Raskauden ehkäisy Ritva Hurskainen Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville? Raskaudenehkäisymenetelmän valinta on vaativa tilanne, jossa on otettava huomioon monia asioita. Mahdolliset

Lisätiedot

Myooman ja polyypin vaikutus fertiliteettiin

Myooman ja polyypin vaikutus fertiliteettiin Myooman ja polyypin vaikutus fertiliteettiin LKT Päivi Härkki Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 25-26.9.2003 MYOOMA JA FERTILITEETTI EPIDEMIOLOGIAA (Barbieri 1999) 20-50%:lla kaikista naisista

Lisätiedot

Runsaiden kuukautisten diagnostiikka ja hoito

Runsaiden kuukautisten diagnostiikka ja hoito Katsaus tieteessä Sari Ahonkallio LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, ylilääkäri Terveystalo Oulu sari.ahonkallio@terveystalo.fi tuntiopettaja Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 3.5.2017 Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Miksi tärkeä asia? Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 9441 raskaudenkeskeytystä, mikä on pienin määrä vuonna 1970

Lisätiedot

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet Salla Kalsi Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit Gonadotropiinit Aivolisäkeperäiset FSH = follikkeleita stimuloiva hormoni LH = luteinisoiva hormoni Istukkaperäiset

Lisätiedot

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Valmistaudu vaihdevuosiin 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Menopaussi keskimäärin 45-58 v, keski-ikä 51v. aiemmin jos munasarjat poistettu, säde- tai solusalpaajahoidon jälkeen tupakointi varhentaa 1-2

Lisätiedot

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Jos lasten hankinta ei ole ajankohtaista, on ehkäisyä käytettävä yhdyntöjen aloittamisesta vaihdevuosiin saakka. Niin hormonaalisia kuin muitakin ehkäisyvaihtoehtoja

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Kohdun rakennepoikkeavuudet -

Kohdun rakennepoikkeavuudet - Kohdun rakennepoikkeavuudet - vaikutus hedelmällisyyteen, milloin pyritään korjaamaan Maritta Hippeläinen Kys Reproduktioendokrinologian koulutus, Helsinki11.2.2016 Sidonnaisuudet Päätoimi Osastonylilääkäri,

Lisätiedot

Naisen Sterilisaatio

Naisen Sterilisaatio Naisen Sterilisaatio El Outi Nevalainen alueellinen koulutus 27.10.2017 Sterilisaatio Sterilointi eli sterilisaatio on kirurginen toimenpide, jonka ensisijainen ja ihmisillä pääasiallinen tarkoitus on

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mirena 20 mikrog/24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751 Nuoren naisen ehkäisymenetelmät Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät Hormonikierukka 3 v ja 5 v Pitkäaikainen ehkäisy (pienempi 3 vuotta, isompi 5 vuotta) Sisältää paikallisesti vapautuvaa keltarauhashormonia

Lisätiedot

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika*

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7 POTILASTIEDOT Pvm Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* Onko sinulla vuoto-oireita, jotka häiritsevät normaalielämää tai ovat vaatineet lääkärin arviota? Minkä

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus DUODECIM 2009 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologinen Seura ry:n asettama työryhmä Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

Ison kohdun poisto. Eija Tomás, Tays

Ison kohdun poisto. Eija Tomás, Tays Ison kohdun poisto Eija Tomás, Tays Jo ennen muinoin... V. 120 Soranus Kreikassa Vaginaalinen hysterektomia 1813 Conrad Langenbeck ensimmäinen suunniteltu VH Ephraim McDowell Kentucky v.1809 Laparotomia

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Nuoren runsaat kuukautiset normaalia vai merkki sairaudesta?

Nuoren runsaat kuukautiset normaalia vai merkki sairaudesta? Elina Vuori-Holopainen, Anne Mäkipernaa ja Aila Tiitinen KATSAUS Nuoren runsaat kuukautiset normaalia vai merkki sairaudesta? On yleistä, että nuoren tytön kuukautisvuoto on epäsäännöllistä ja määrältään

Lisätiedot

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni)

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Asiaa ehkäisystä Gynekologian alueellinen koulutuspäivä 27.10.2017 Sonja Eronen Hormonaalinen ehkäisy Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Pilleri, laastari ja rengas Progestiiniehkäisy Pilleri,

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ja tavoite JOHDANTO Endometrioosi on sairaus, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy muualla kuin kohdussa, yleisimmin munasarjoissa,

Lisätiedot

Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Hematologia Sisätaudit PL 372, 00029 HUS

Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Hematologia Sisätaudit PL 372, 00029 HUS Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Hematologia Sisätaudit PL 372, 00029 HUS VUOTO-OIREKYSELY Päivämäärä: Potilaan nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin koti: Puhelin työ: Matkapuhelin: Sähköposti: Vuototaudin

Lisätiedot

Adenomyoosin parantunut diagnostiikka. Maarit Niinimäki, Eija Pääkkö, Atte P. Kyllönen ja Markku Santala

Adenomyoosin parantunut diagnostiikka. Maarit Niinimäki, Eija Pääkkö, Atte P. Kyllönen ja Markku Santala Katsaus Adenomyoosin parantunut diagnostiikka Maarit Niinimäki, Eija Pääkkö, Atte P. Kyllönen ja Markku Santala Adenomyoositaudissa kohdun limakalvokudosta tunkeutuu kohtulihakseen, jossa endometriumin

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä. Tuomo Kalliola

Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä. Tuomo Kalliola Alkuperäistutkimus Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä Tuomo Kalliola Lapsettomuuden perustutkimuksiin kuuluu munasarjojen ja munanjohtimien tilan arvioiminen vatsaontelon

Lisätiedot

Veren hyytymisjärjestelmän tehtävänä on

Veren hyytymisjärjestelmän tehtävänä on Katsaus Nainen ja von Willebrandin tauti Ritva Hurskainen, Erja Halmesmäki, Vesa Rasi ja Anne Mäkipernaa Perinnöllisiä verenvuototauteja on pidetty naisilla harvinaisina. Lievät hyytymishäiriöt ovat todennäköisesti

Lisätiedot

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Julkaistu 11.12.2014 Jaana Suokas LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri oyl, HUS/HYKS Syömishäiriöklinikka erikoistutkija, THL 20.1.2015 Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkiot:

Lisätiedot

Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi

Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi Polikliiniset toimenpiteet Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta Dos,

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy 1.10.2013 Cd-laboratoriodiagnostiikan pulmat - Kuinka Cd-infektio pitäisi diagnostisoida laboratoriossa?

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto Kiistelty aihe Paljon eriäviä mielipiteitä Hyvin erilaisia toimintatapoja Leikkaustekniikka vaikuttaa poistetaanko

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Totta ja tarua gynekologisista kivuista. GKS-päivät 25.9.2015 Maritta Hippeläinen Dos, KYS

Totta ja tarua gynekologisista kivuista. GKS-päivät 25.9.2015 Maritta Hippeläinen Dos, KYS Totta ja tarua gynekologisista kivuista GKS-päivät 25.9.2015 Maritta Hippeläinen Dos, KYS Sidonnaisuudet Dos, naistentaudit ja synnytykset Päätoimi Osastonylilääkäri KYS, naistenpoliklinikka Sivutoimet

Lisätiedot

Polikliinisen kohtukirurgian mahdollisuudet

Polikliinisen kohtukirurgian mahdollisuudet Tuula Karipohja NÄIN HOIDAN Toimintalinjat gynekologisten vuotohäiriöiden hoidossa ovat kehittyneet konservatiivisempaan suuntaan: kohdunpoistot ovat vuosi vuodelta vähentyneet ja mini-invasiiviset kohduntähystykset

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta

Lisätiedot

Oireettomia endometriumpolyyppeja löytyy paljon. Pitääkö kaikki endometriumpolyypit poistaa? lääketiede. Katsausartikkeli.

Oireettomia endometriumpolyyppeja löytyy paljon. Pitääkö kaikki endometriumpolyypit poistaa? lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Päivi Härkki, Jaana Fraser, Anna-Mari Heikkinen, Jyrki Jalkanen, Minna Kauko, Juha Mäkinen, Jari Sjöberg, Eija Tomás Pitääkö kaikki endometriumpolyypit poistaa? Tärkein tieto K Polyypit

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

Oikea sektiotekniikka?

Oikea sektiotekniikka? Oikea sektiotekniikka? Kaarin Mäkikallio Naistentaudit ja synnytykset, OYS Ei sidonnaisuuksia Naistentaudit ja synnytykset, OYS Lex Cesarea Menehtyneen äidin leikkaus ennen hautausta KEISARILEIKKAUS Nykyaikainen

Lisätiedot

ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas

ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas TIIVISTELMÄ Esmya -hoidon kesto on rajoitettu kolmeen kuukauteen. Varmistakaa ennen Esmya -hoidon määräämistä, ettei potilas ole raskaana eikä imetä.

Lisätiedot

Naistentautien perusopetus. Markku Ryynänen OYS

Naistentautien perusopetus. Markku Ryynänen OYS Naistentautien perusopetus Markku Ryynänen OYS Sidonnaisuudet Vahva usko omaan erinomaisuuteen ja korvaamattomuuteen Palautetta 5. lukuvuosi 2011-2012, Webropol Kerrankin potilaita! Erinomainen kurssi.

Lisätiedot

Kohtumyoomien hoito. Myoomat (hyvänlaatuiset sileälihaskasvaimet) ovat kohdun kasvaimista yleisimpiä ja yksi tavallisimmista

Kohtumyoomien hoito. Myoomat (hyvänlaatuiset sileälihaskasvaimet) ovat kohdun kasvaimista yleisimpiä ja yksi tavallisimmista Tieteessä katsaus Eila Suvanto LT, synnytysten, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon erikoislääkäri, vastuualuejohtaja OYS, synnytykset, naistentaudit ja genetiikka Eila.Suvanto@ppshp.fi Ritva Hurskainen

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS

Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Mitä tehdä oireettomalle gynekologiselle sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Naistentautien ja gyn.sädehoidon

Lisätiedot

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS FINPOP 2015 GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS Taustaa: Finhyst 2006 l I Brummer TH, Seppälä T, Härkki P. National learning curve of laparoscopic hysterectomy and trends in hysterectomy in Finland

Lisätiedot

Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä?

Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä? Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä? Saija Turtiainen Psykiatrian erikoislääkäri, HYKS Päihdepsykiatrian klinikka Asiantuntijalääkäri, Keva Asiantuntijalääkäri, Valvira 7.3.2014 Lopettaa vai

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne Aikuisiän aknea esiintyy 25 prosentilla aikuisista miehistä ja 50 prosentilla

Lisätiedot

Postpartum hysterektomia miksi, milloin, miten?

Postpartum hysterektomia miksi, milloin, miten? Postpartum hysterektomia miksi, milloin, miten? Jyrki Jalkanen GKS 10 v. 23.9.2010 Helsinki Mikä? Yleensä Joko alatiesynnytyksen tai kesirinleikkauksen yhteydessä tai puerperiumissa tehtävä kohdun poisto

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Liite 4 Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 4.

Lisätiedot

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus Alkuperäistutkimus Minna-Marja Salmi, Eeva Ekholm, Olli Polo ja Risto Erkkola Selvitimme eklampsian esiintymistä Suomessa vuosina 1990 94. Tapauksia löytyi 77, joten tilan esiintyvyys oli 2.4 kymmentätuhatta

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä Julkaistu 13.11.2015 PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot ja kuvat

Lisätiedot

Kehitysvammaisen nuoren kuukautishäiriöt ja raskauden ehkäisy

Kehitysvammaisen nuoren kuukautishäiriöt ja raskauden ehkäisy tieteessä Elina Vuori-Holopainen LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri HUS, Naistenklinikka elina.vuori-holopainen@hus.fi Satu Suhonen LT, dosentti, naistentautien, synnytysten ja gynekologisen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot

Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi

Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi Polikliinisen hysteroskopian toteutus Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden

Lisätiedot

Kohdun leiomyoomien oireisto

Kohdun leiomyoomien oireisto Kohdun leiomyoomien oireisto Jere Taalas Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos TAYS Naistentaudit huhtikuu 2011 1 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Anemia mitä tarkoitetaan? Veren hemoglobiini tai punasoluarvot ovat pienemmät kuin

Lisätiedot

Miten uudet verenkuvan viitearvot toimivat. Pirkko Lammi 2004

Miten uudet verenkuvan viitearvot toimivat. Pirkko Lammi 2004 Miten uudet verenkuvan viitearvot toimivat Pirkko Lammi 2004 Lähtökohdat Jotta sairaus voidaan erottaa terveydestä laboratoriolääketieteen keinoin, on tiedettävä, millaisia arvoja terveet henkilöt saavat.

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Jälkiehkäisy

Käypä hoito -suositus. Jälkiehkäisy Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 10.11.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus?

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Kausi-influenssarokotus on tehokas keino ehkäistä influenssan leviämistä Henkilökunnan influenssarokotuksille on vahvat perusteet Henkilökunta on merkittävä

Lisätiedot

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tarkoitus Tämä tiedote kattaa seuraavat aiheet: Jaydess -valmisteen teho raskauden ehkäisyssä kohdunulkoisen raskauden absoluuttinen ja suhteellinen riski Jaydess -valmistetta

Lisätiedot

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon 10µg 17ß-estradiol Tämä opas sisältää tietoa Vagifem -valmisteesta, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Näyttöön perustuva lääketiede Näyttöön perustuva lääketiede (engl. evidence-based

Lisätiedot