Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014"

Transkriptio

1 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille Talouden tasapainottamisohjelman valmistelutilanne ja palveluverkkomuutossuunnitelmat Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja Marjatta Lilja, talousjohtaja

2 Talouden tasapainottamisohjelma valmistelu Valtuustoseminaari , talouden tilannearvio ja näkymät Kaupunginhallituksen päätös tasapainotusohjelman valmistelemiseksi ulkopuolisena asiantuntijana HTT Eero Laesterä, Perlacon Oy ohjausryhmä: valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto, valtuustoryhmien edustajat, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja johtoryhmä valmistelutoimielimenä neuvottelut Tampereen yt-alue ja PSHP palvelutilauksien ylitysten estämiseksi harkinnanvaraisen valtionosuuden hakeminen valtuuston päätöskäsittely

3 Talouden tasapainottamisohjelma valmistelutilanne Vuoteen 2011 tilinpäätökset ylijäämäisiä ja taloustilanne oli kohtuullisen hyvä, ylijäämää kertyi taseeseen 12,5 miljoonaa Tämän jälkeen kaupungin meno- tulotasapaino heikentynyt nopeasti Vuonna 2012 tulos 3,8 milj euroa ja vuosikate oli -169 euroa/asukas Vuonna 2013 tulos 2,5 milj.euroa ja vuosikate oli -107 euroa / asukas Taseessa vanhaa ylijäämää vuoden 2013 jälkeen noin 5,35 milj. euroa Vuoden 2014 tulosarvio 4,9 milj. euroa ja vuosikate euroa / asukas Negatiivisesta vuosikatteesta johtuen tulot eivät täysin kata toimintakulujakaan ja investoinnit ja lainojen lyhennykset joudutaan kokonaan rahoittamaan velkarahalla. Tämä näkyy siten, että kaupungin lainakanta on nopeassa kasvussa vuonna 2012 lainat euroa /asukas, vuonna 2013 lainat euroa vuonna 2014 noin euroa / asukas.

4 Talouden tasapainottamisohjelma valmistelutilanne Keskeiset syyt ovat yhtäältä kuntalaisten palvelutarpeiden ja toimintamenojen kasvu ja toisaalta tulokehityksen hiipuminen valtionosuusleikkauksista sekä taloudellisen taantuman aiheuttamasta heikosta verotulokehityksestä johtuen Lisäksi Orivesi menettää vuonna 2015 voimaan tulevassa valtionosuusuudistuksessa noin 3 miljoona euroa (leikkaus toteutuu asteittain ja on täysimääräinen 5 vuoden siirtymäkauden jälkeen). Talouden tasapainottamistavoitteeksi on asetettu noin 5 miljoonaa euroa. Talouden tasapainotusohjelman valmistelussa on käyty läpi kaikki kaupungin palvelutoiminnot ja selvitetty tulonlisäysmahdollisuudet. Työn vaikeutta lisää se, että valtuusto hyväksyi kuluvan vuoden helmikuussa edellisen tasapainotusohjelman, jossa oli myös laajasti erilaisia säästökeinoja Copyright Perlacon Oy

5 Talouden tasapainottamisohjelma (helmikuussa 2014 hyväksytty ohjelma) menojen karsinnat ja tulojen lisäykset: Vuosi Menosäästöt Tulolisäykset Kertakulujen vähennys YHTEENSÄ

6 Talouden tasapainottamisohjelma (helmikuu 2014) tehdyt rakenteelliset muutokset: Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alue (sote), erikoissairaanhoidon tilausrengas Tampereen kaupungin kanssa ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuotantoa Hatanpään sairaalan kautta, päivystyksen siirto Acutaan klo 16 jälkeen, Eräjärven sote-palvelujen lähipalvelupiste (lääkäripalvelujen siirto terveyskeskukseen), tehostetun palveluasumisen lisääminen (45 paikkaa) ja vuodeosaston laitospaikkojen vähentäminen (noin -20 paikkaa), kotihoidon tehostaminen, toimintaprosessien uudistaminen; ympärivuorokautisen kotihoidon käynnistyminen, sote-tilaratkaisujen uudelleenselvittäminen; kaupungintalon ja Orivesitalon tilojen maksimaalinen käyttö, mielenterveystoimiston siirto (nykyisten tilojen myynti ja kotihoidon vuokratiloista luopuminen),

7 Talouden tasapainottamisohjelma (helmikuu 2014) tehdyt rakenteelliset muutokset: Päilahden ja Holman koulujen lakkautus alkaen, Päilahden ryhmiksen lakkautus alkaen, perusopetuksen tuntikehyksen leikkaus lv 14-16, koulukuljetusten synkronointi, uuden Orivarsan päiväkodin toiminnan käynnistymisen myötä pienempien yksikköjen lakkauttaminen (Keskustan ryhmis ja perhepäivähoidon varayksikkö), uuden päiväkodin rakentamishankkeen siirtäminen

8 Tasapainottamisohjelma valmisteltavat rakenteelliset muutokset: toimistopalvelujen sekä elinkeino- ja markkinointipalvelujen sekä työllistämispalvelujen organisoinnin kehittäminen. Henkilöstön käyttö palvelukeskusten sisällä ja kesken, työpanoksen tasaisempi jakaminen ja toimintavarmuuden takaaminen, palvelujen sähköistäminen tietoteknisesti, asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen, kehitysvammahuollon asumisyksikkö kaupungin / yt-alueen toimintana, kansalaisopistotoiminnan kustannusten vähentäminen, päivähoidon kustannusten vähentäminen seudulliselle keskitasolle, tilapalvelun toimintamallin (erityisesti kiinteistöhuolto) selvittäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen, vesihuoltolaitoksen mahdollinen yhtiöittäminen tai liikelaitostaminen

9

10

11

12

13

14 Talouden tasapainottamisohjelma valmistelutilanne Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on tulojen ja menojen tasapainon löytäminen pitkällä aikavälillä, valtuuston toimikauden aikana, eli vähintään vuoden 2016 loppuun mennessä, ellei kuntalain 69 :n mukainen tasapainotusvelvoite täyty aiemmin. Ohjausryhmän ja kaupunginhallituksen käsittelyssä olleessa tasapainotusohjelmassa menosäästöjen ja tulolisäysten yhteismäärä on noin 2,9 miljoonaa euroa. Säästöt / tulonlisäykset ajoittuvat useammalle vuodelle. Edellä mainittu summa ei sisällä verokorotuksia. Tasapainottamisohjelmassa on suunniteltu veronkorotuksia noin 1,7 miljoonaa euroa (+ 1 %-yksikkö tuloveroon ja + 0,1 %-yksikköä kiinteistöveroihin), jolloin ohjelman kokonaisvaikutus olisi noin 4,6 miljoonaa euroa. Selvitettävänä on palveluverkkoratkaisuja, joista merkittävimmät ovat mahdollinen Hirsilän koulun lakkauttaminen lähtien ja oppilaiden siirtäminen Kultavuoren kouluun tai Rovastinkankaan koulun 5-6 luokkien oppilaiden siirtäminen Kultavuoren kouluun lähtien. Palveluverkkomuutoksia on valmistelussa myös varhaiskasvatukseen.

15 Talouden tasapainottamisohjelma valmistelutilanne Valmistelussa on tehostamissuunnitelmia henkilöstön tehtävien organisointiin ja johtamisjärjestelmiin kaikissa kaupungin palvelukeskuksissa. Kaupunginhallitus päätti , että Oriveden kaupunki aloittaa koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut osana talouden tasapainottamisohjelmaa, koska valmistelu sisältää mahdollisia henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, palvelurakenteessa, mahdollisia taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavia osa-aikaistamisia, lomautuksia tai irtisanomisia. Yhteistoimintaneuvotteluissa tavoitellaan noin 36 henkilötyövuoden säästöä, yhteismäärältään noin 1,7 miljoonaa euroa vuosina Valmisteluvaiheen arviona on, että kaikkien henkilötyövuosien vähentämistä ei voida toteuttaa luonnollisen poistuman kautta. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoiteaikataulu on, että neuvottelut on käyty mennessä ja että niissä löydetään ratkaisut mainitun säästömäärän toteuttamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta toiminnan tehostamisia ja säästöjä haetaan palvelusopimusneuvottelujen kautta yhteistyössä yhteistoiminta-alueen isäntäkunta Tampereen kaupungin kanssa.

16 Valmistelussa olevat ehdotukset Rahoitus omaisuuden myyminen Verojen korottaminen Tuloverojen korottaminen, 1 prosenttiyksikön korotusvaikutus noin 1,22 milj. euroa Kiinteistöverojen korottaminen, 0,1 prosenttiyksiköllä kaikissa verolajeissa, lisätuotto noin 0,35 milj. euroa sis yleishyödyllisten yhteisöjen verotus 0,0 0,5% ( euroa) Copyright Perlacon Oy

17 Hallinto ja talouspalvelut Henkilöstö ja talous Yhteensä HTV Vastuu Henkilöstöedut, tyky-toiminta Luottamushenkilöpalkkiot Luottamushenkilöpaikat Tiimit NOPA/ vähennetään käyntikertoja Yhteensä Copyright Perlacon Oy

18 Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturva Yhteensä HTV Vastuu Henkilöstö Mitoitukset Sote-jaosto Terps-hanke Potkuhanke SHL-kuljetukset Asiakasmaksut Uusi tehostettu IKI-yhteiset Uusi tehostettu Perusturva Copyright Perlacon Oy

19 Tekniikka ja ympäristöpalvelut Muut palvelut Yhteensä HTV Vastuu Rakennusvalvontamaksut Kaavoituksen asiantuntijapalvelut Puun myyntulojen tasokorotus 2014 tasoon Tekniikka, henkilöstö /tehostaminen Katuvalaistus Leikkipuistot 27 --> Risujen vastaanotto Yksityistiet Pääterveysasema, lämmitysenergia Rovastinkangas, energia Sähkön siirtotuote Vesihuolto, taksa Yhteensä Copyright Perlacon Oy

20 Opetuspalvelut Hirsilän koulu HIRSILÄN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Vuosi 2015 Yhden luokanopettajan palkkakulujen säästö 5 kk:n osalta n Kiinteistökulujen säästöt (ylläpito- ja pääomavuokrat) 5 kk Kuljetuskustannusten lisäys 5 kk:n osalta Kokonaissäästö Vuosi 2016 Yhden luokanopettajan palkkakulut 7 kk:n osalta n Kiinteistökulujen säästöt (ylläpito- ja pääomavuokrat) 12 kk Kuljetuskustannusten lisäys 10 kk:n osalta n Investointiohjelmasta kattoremontin säästö Kokonaissäästö käyttömenoista Investointiohjelma Vuosi Ei luokanopettajasäästöä, muuten käyttötalous samoin kuin 2016 Vuosi 2019 Yhden luokanopettajan palkkakulut 5 kk:n osalta n Vuosi 2020 Yhden luokanopettajan palkkakulut 12 kk = Yhteissäästö maksimissaan vuonna 2020 n HTV Copyright Perlacon Oy

21 Hirsilän koulun lakkauttamisen huomiot Lakkautus ei ole toteutettavissa, jos Rovastinkankaan koulun oppilaita siirretään Kultavuoren kouluun Copyright Perlacon Oy

22 Opetuspalvelut Rovastinkankaan koulu Vuosi 2015 Väistötilojen vuokrien säästö 5 kk:n osalta Väistötilojen ylläpitovuokrien säästö 5 kk:n osalta Kuljetuskustannusten lisäys, ei todennäköisesti merkittäviä lisäyksiä, maksimissaan Vuosi 2019 Yhden luokanopettajan palkkakulut 5 kk:n ajalta Muut kuten edellä Vuosi 2020 Yhden luokanopettajan palkkakulut 12 kk = Muut kuten edellä Vuosi 2016 Väistötilojen vuokrien säästö 12 kk = Väistötilojen ylläpitovuokrien säästö 12 kk = Kuljetuskustannusten lisäys, maksimissaan Yhteissäästö maksimissaan vuonna 2020 n HTV Copyright Perlacon Oy

23 Rovastinkankaan lakkauttamisen huomiot Mikäli tämä vaihtoehto toteutetaan Hirsilän koulun lakkautus ei ole mahdollinen Copyright Perlacon Oy

24 Perusopetuksen tuntimäärä minimiin PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN VALTAKUNNALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MINIMITUNTIMÄÄRÄLLÄ Opetusta eri vuosiluokilla tällä hetkellä: 1.lk 20 vvh minimi 19 vvh erotus + 1 vvh 2.lk 20 vvh minimi 19 vvh erotus + 1 vvh 3.lk 23 vvh minimi 23 vvh erotus 0 4.lk 23 vvh minimi 23 vvh erotus 0 5.lk 25 vvh minimi 24 vvh erotus + 1 vvh 6.lk 26 vvh minimi 24 vvh erotus + 2 vvh 7.lk 30 vvh minimi 30 vvh erotus 0 8.lk 30 vvh minimi 30 vvh erotus 0 9.lk 30 vvh minimi 30 vvh erotus 0 Orivedellä yläkoulussa opiskellaan valtakunnallisella minimituntimäärällä, mutta 1-2-luokilla sekä 5-6-luokilla on tuntimäärä hieman yli minimituntimäärän. Yhteenlaskettuna kaikki alakoulujen opetusryhmät huomioiden tämä tarkoittaa viikossa 26 tunnin ylitystä minimituntimäärään, vuositasolla se vastaa noin euron palkkakustannuksia. Kustannussäästö vuodessa (aik. 2016), vuonna 2015 yht Isojen koulujen kohdalla tarkoittanee osan luokanopettajan viroista muuttamista tuntiopettajien viroiksi tai ainakin tulevaisuudessa virkojen täyttöä tuntiopettajuuksina -1 HTV Copyright Perlacon Oy

25 Aamu- ja iltapäivätoiminta Nykytilanne Tällä hetkellä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla kouluilla klo 7 17 välillä. Tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia koulunkäynnin ohjaajia on yhteensä 12. Heistä lähes kaikki tekevät täyttä työaikaa (= 38,25 h/vk) Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on yhdeksän, joista yksi on palkkatuella palkattu ja kaksi oppisopimusopiskelijaa. Lisäksi on kymmenes määräaikainen, jonka työsopimus on tällä hetkellä tehty vain palkkatukiajaksi eli asti. Määräaikaisista koulunkäynnin ohjaajista kolme tekee osa-aikatyötä (työaika h/vk) Toimenpiteet Toiminta-aikojen supistaminen tunnilla aamusta ja illasta, uudet toiminta-ajat klo 8 16 välillä Toimintatuntien vähennys 10 h/ryhmä, yhteensä 50 h/vk, h/vuosi Valtionosuuden vähennys 0 Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien vähennys Määräaikaisten työntekijöiden sopimuksista supistaminen -> 6 määräaikaisen henkilön työntekijän työajan lyhennys -> 30 h /vko, että kuuden määräaikaisen työntekijän työaika lyhennettäisiin esim. 30 h/vk (yhteensä vähennys 49,5 h/vk = h/vuosi Tällä hetkellä kuuden määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkauskustannukset ovat 10 kk:n osalta n (mukana kaksi muodollisesti epäpätevää oppisopimusopiskelijaa) Palkkauskustannukset osa-aikaisilla 78,43 % työsopimuksilla olisi 10 kk:n ajalta Kokonaissäästö /vuosi vuonna 2016 (2015: ) Copyright Perlacon Oy

26 Pienopetusryhmien vähentäminen ALLE 10 OPPILAAN/OPISKELIJAN OPETUSRYHMIEN VÄHENTÄMINEN - tavoite euroa -1 HTV Nykytilanne Oriveden kaupungin alakouluilla ei ole alle 10 oppilaan ryhmiä, paitsi muutamilla vuosiluokilla/opetusryhmillä englannin kielen opetuksessa -> jakotunnit käytössä. Yhteiskoululla perusoppiainekursseilla ei ole lainkaan alle 10 oppilaan ryhmiä. Valinnaisissa oppiaineissa minimirajana ryhmien koolle on pidetty 7-8 oppilasta. Alle 10 oppilaan valinnaisryhmiä on tällä hetkellä yläkoululla: Kotitaloudessa yksi ryhmä, Musiikin valinnaisessa, Teknisten töiden valinnaisessa yksi ryhmä, Saksan kielessä ja Venäjän kielessä Lukiossa ei myöskään ole perusopintojen kursseilla alle 10 opiskelijan ryhmiä. Alle 10 opiskelijan ryhmiä on muutamia seuraavissa valinnaisissa oppiaineissa: musiikissa, kuvataiteessa, uskonnossa yksi ryhmä, liikunnassa, yhteiskuntaopissa, ranskan kielessä, venäjän kielessä, saksan kielessä, maantieteessä yksi ryhmä ja kemiassa yksi ryhmä Huomioitavia asioita: Oppilaan opintopolun jatkuvuuden kannalta kielissä alle 10 oppilaan ryhmät ovat tarpeen. Mikäli ryhmäkokoa kasvatetaan, ei oppilailla ole mahdollisuutta kieliopintoihin läheskään jokaisena lukuvuotena Oriveden lukion kaltaiselle yleislukiolle mahdollisuus kielten opiskeluun on tärkeä vetovoimatekijä. Muutenkin lukion on pystyttävä tarjoamaan jonkinlainen valinnaiskurssijärjestelmä. Alle 7 tai 8 oppilaan ryhmiä on vain yksi ranskan kielessä, kaksi venäjän kielessä, yksi musiikissa ja yksi yhteiskuntaopissa Mahdollisten säästövaikutusten laskemisessa pitäisi selvittää oppilaiden/opiskelijoiden sijoittuminen toisiin valinnaisiin oppiaineisiin ennen kuin lopullista säästösummaa on mahdollista arvioida Copyright Perlacon Oy

27 Opetuspalvelut, tehostaminen Virkojen yhdistämiset Johtamisjärjestelmien uusimiset Opetusvelvollisuuksien tarkastelu Kaikilla kouluasteilla - 1 HTV Copyright Perlacon Oy

28 Varhaiskasvatus PUHARILAN KOLMIPERHEPÄIVÄHOITOYKSIKÖN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Kustannussäästöt vuonna 2015 yhteensä (henkilöstökulut 5 kk ja tilakustannukset 6 kk) ja Kustannussäästöt vuonna 2016 yhteensä AHOTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOYKSIKÖN LOPETTAMINEN ALKAEN Kustannussäästöt vuonna 2015 yhteensä ja vuonna 2016 yhteensä (palkkauskustannukset 1 hlö, kiinteistökulut) Huomioitavia asioita: Lapset pystytään sijoittamaan Orivarsan päiväkotiin -> Orivarsan tilat tehokkaampaan käyttöasteeseen Vakinaiset työtekijät pystytään sijoittamaan muihin yksiköihin. Tässä yhteydessä toteutetaan esiopetusryhmän perustaminen Orivarsaan, jolloin yksi ryhmä vähennetään Rovastinkankaan koululta ja Ahotien kiinteistöstä pystytään luopumaan Yhteensä -2HTV Copyright Perlacon Oy

29 Varhaiskasvatus HIRSILÄN RYHMIKSEN LOPETTAMINEN ALKAEN Kustannussäästöt vuonna 2015 yhteensä ja vuonna 2016 yhteensä Huomioitavia asioita: Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen yhteistyössä koulun kanssa (koulu ja esiopetus) Yhden ryhmäperhepäivähoitajan siirtyminen takaisin kotityöhön tai sijoittaminen mahdolliseen avoimeen tehtävään tai sijaisuuteen ERITYISPÄIVÄHOIDOSSA PIENRYHMÄSTÄ LUOPUMINEN ALKAEN -1 HTV Kustannussäästöt vuonna 2016 yhteensä ja vuonna 2017 yhteensä Huomioitavia asioita: Kahden ryhmän yhdistäminen kolmen työntekijän sisarusryhmäksi (Mansikat ja Mustikat) Vakituisen työntekijän siirto vapaisiin vakansseihin huomioiden pätevyys Copyright Perlacon Oy

30 Varhaiskasvatus PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VÄHENTÄMIEN -3 HTV Perhepäivähoitajia on eläköitynyt ja irtisanoutuneita kuluvana vuonna yhteensä kolme. Nämä vakanssit jätetään täyttämättä vuonna 2015, jolloin säästöä tulee yhteensä Perhepäivähoitajien määrä olisi tällöin 25 (ollut 28 ennen irtisanoutumisia). Ongelmaksi voi tulla etäisimmät haja-asutusalueet, joissa matka päivähoitopaikkoihin on pitkä ja perhepäivähoitajia vaikea rekrytoida. Käyttöasteen nosto 85 %:iin täyttöastetta lisäämällä Täyttöasteen nostaminen yli 100 %, jolloin täyttöasteen tavoitteena on 85 %. Ei varsinaisia kustannussäästöjä -> ehkäisee lisäkustannusten syntymistä Copyright Perlacon Oy

31 Lukio Selvitetty: HALLINNOLLINEN YHDISTYMINEN - Verkostoituminen LAKKAUTTAMINEN Kunnan omarahoitusosuutta jää , säästöksi lasketaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti LUKION LAKKAUTTAMINEN EI SISÄLLY KAUPUNGINHALLITUKSEN VALMISTELUVAIHEEN EHDOTUKSEEN Copyright Perlacon Oy

32 Elämänlaatupalvelut Toiminnalliset järjestelyt kaikilla sisä- ja ulkoliikuntapaikoilla Henkilöstön käytön tehostaminen koko elämänlaatupalveluissa -3 HTV Copyright Perlacon Oy

33 Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä elämänlaatupalvelut Sivistys Yhteensä HTV Vastuu Hirsilä Rovastinkangas edellisen vaihtoehto Perusopetus, tuntikehys AP/IP Pienopetusryhmät / tavoite Henkilöstö/tehostaminen Varhaiskasvatus, Puharila Varhaiskasvatus, Ahotie Hirsilän ryhmis Erityispäivähoidon pienryhmät Perhepäivähoitajat Lukio - verkostoituminen/vaihtoehto lakkautukselle Koko vapaa-aikatoimi, henkilöstö/tehostaminen Liikuntapalvelut, ulkoliikuntapaikat - ulkoistus Elämänlaatulautakunta, lakkauttaminen Uimahalli, kahvio Yhteensä Copyright Perlacon Oy

34 Yhteensä Yhteensä HTV Yleishallinto Sivistys Tekniikka Perusturva Kaikki yhteensä Laskennallinen henkilöstövähennys noin 36 htv., 1,7 milj. euroa, kaikki ei toteudu luontaisen poistuman kautta Verotulovaikutus 1,7 meuroa, josta tulovero 1,4 meuroa Copyright Perlacon Oy

35 Mihin riittää? Orivesi TPE2014 TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 4,29 % 3,91 % -0,26 % 0,36 % 2,76 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % Veroprosentti 20,00 20,00 20,50 21,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 Toimintakate Muutos 14,41 % 4,48 % 3,74 % -1,78 % -0,67 % 1,23 % 2,14 % 2,39 % 2,14 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnainen tuotto Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 3,93 7,78 11,30 17,18 17,69 17,83 17,98 17,96 18,07 18,10 Tulevien vuosien kasvun on rajauduttava huomattavasti menneeseen kasvuun verrattuna! Copyright Perlacon Oy

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Mäntsälän kunnanvaltuusto 18.6.2007 Mäntsälän kunta SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Eero Laesterä Minna Ainasvuori 1. Johdanto... 2 2. Aiemmat tasapainotushankkeet ja kehittämisprojektit...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot