1. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta?"

Transkriptio

1 FINANSSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta? 2. Tulojen ja menojen jaksottaminen tuloverolain mukaan? 3. Velvoitteiden arvostus perintö- ja lahjaverotuksessa. Anna esimerkki! 4. Osituksessa saadun omaisuuden myynnin luovutusvoittoverokohtelu? 5. Pääperiaatteet koskien luovutustappion ja omaisuuden arvonmenetyksen vähentämistä verotuksessa? Kahdenkertainen verotus on eräs keskeisimmistä kansainvälisen vero-oikeuden ongelmista. Kahdenkertaisen verotuksen poistamiseksi on luotu erilaisia poistamismenetelmiä. Mitkä ovat kahdenkertaisen verotuksen poistamismenetelmät ja niiden pääpiirteet? 2. Metsävähennys ja menovaraus metsätalouden verotuksessa. Selvitä mitä näillä tavoitellaan ja mikä on niiden pääasiallinen sisältö tuloverolaissa? 3. Arvopapereiden hankintamenon määräytyminen tuloverotuksessa? Laadi esimerkit eri vaihtoehdoista. 4. Perinnöstä ja testamentista luopumisen verokohtelu? 5. Kuolinpesän tuloverokohtelu? Vastaukset 1 (Jaakkola) ja 2 5 (Ossa) eri arkeille! Selvitä mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? 2. Lahjanluonteisen kaupan verokohtelu luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa? 3. Kuolinpesän verokohtelu? 4. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys?

2 5. Seurannaismuutos tuloverotuksessa? Kysymys 1: Mitkä ovat arvonlisäverotuksen pääpirteet? Kuka on arvonlisäverovelvollinen ja mistä toiminnasta suoritetaan arvonlisäveroa? Kysymys 2: Määrittele lyhyesti seuraavat vero-oikeudelliset käsitteet: a) Välitön ja välillinen vero. b) Verotusyhtymä. c) Alijäämä. d) Hyvitysmenetelmä. e) Perustevalitus. Kysymys 3: Perinnöstä luopumisen verokohtelu? Kysymys 4: Mitä tarkoitetaan elinkeinoyhtymällä ja miten elinkeinoyhtymää ja sen osakasta verotetaan? Kysymys 5: Lahjanluontoisen kaupan verokohtelu luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa? Millä edellytyksillä sukupolvenvaihdosluovutus on tuloverolain mukaan verovapaa luovutus? 2. Kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmät tuloverotuksessa?

3 3. Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulojen ja tappioiden verokohtelu? 4. Perinnöstä ja testamentista luopumisen verokohtelu? 5. Selvittämisvelvollisuus ja todistustaakka verotuksessa? Miten lahjaverovelvollisuus syntyy ja mitä tarkoitetaan lahjanluonteisella kaupalla? 2. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys? 3. Mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? Anna esimerkki! 4. Henkilöyhtiön ja sen omistajan verokohtelu? 5. Verotuksen muutoksenhakujärjestelmä pääpiirteissään? Äiti A lahjoittaa tänään tyttärelleen B:lle Pörssi Oy:n osakkeita kappaletta. A on aikanaan maksanut osakkeista euroa. Tällä hetkellä osakkeiden käypä arvo on euroa. A suunnittelee pidättävänsä osakkeiden osinko-oikeuden itselleen. Selvitä miten osinko-oikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaveron määrään. Toisena vaihtoehtona on se, että A ei pidätä osinko-oikeutta lahjoittamiinsa osakkeisiin. Mikäli A ei pidätä osinko-oikeutta, B:n on tarkoitus myydä kyseiset osakkeet todennäköisesti muutaman päivän kuluttua siitä, kun hän on saanut osakkeet omistukseensa. Olettamuksena on tällöin se, että osakkeista saatava kauppahinta on euroa. Selvitä miten osakkeiden luovutus verotetaan B:n verotuksessa? Miten on suhtauduttava siihen, että B on juuri myynyt sijoitusyksiönsä, josta hän sai luovutusvoittoa euroa? 2. Elinkeinotoimintaa harjoittavan kuolinpesän verokohtelu ja sen yhtiöittäminen?

4 3. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys? 4. Millä edellytyksillä sukupolvenvaihdosluovutus on tuloverolain mukaan verovapaa luovutus? 5. Miten verotetaan henkilöyhtiötä ja sen osakasta? A:n kuolinpesän omistuksessa on pörssiosakkeita, jotka A oli hankkinut vuonna euron kauppahinnalla. Osakkeiden käypä arvo oli A:n kuolinhetkellä ( ) euroa. Tänään kyseisten osakkeiden käypä arvo on euroa. Selvitä, miten verotus toimitetaan, jos a) osakkeiden myyjänä on kuolinpesä, taikka b) osakkeet siirretään osituksella leskelle, joka myy ne euron kauppahinnalla taikka c) kolmantena vaihtoehtona osakkeet siirtyvät perinnönjakokirjalla yhdelle lapsista ja hän myy kyseiset osakkeet euron kauppahinnalla. Arvioi lisäksi tilannetta siitä näkökulmasta, voisiko veronkiertosäännös tulla sovellettavaksi edellä esitetyissä sarjatoimissa? 2. Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu? 3. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys. Anna myös yksi käytännön esimerkki! 4. Arvioverotus? 5. Mitä tarkoitetaan lahjanluonteisella kaupalla ja mitkä ovat sen veroseuraamukset luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa? Yleishyödyllisen yhteisön verokohtelu tuloverolain mukaan? 2. Selvitä mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? 3. Mitä tarkoitetaan elinkeinoyhtymällä ja miten elinkeinoyhtymää ja sen osakasta verotetaan? 4. Arvioverotus? 5. Lahjanluontoisen kaupan verokohtelu luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa?

5 1. Kuolinpesän verokohtelu? 2. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitkä ovat peitellyn osingon veroseuraamukset osakkeenomistajalle? 3. Miten määritellään vastikkeettomien saantojen hankintameno luovutusvoittoverotuksessa? 4. Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu tuloverolain mukaan? 5. Mitä tarkoitetaan neutraalilla verotuksella ja ohjaavalla verotuksella? Anna kaksi esimerkkiä Metsätaloudesta saatujen tulojen verokohtelu tuloverolain mukaan? 2. Kuolinpesän verokohtelu? 3. Osituksessa saadun omaisuuden myynnin luovutusvoittoverokohtelu? Anna esimerkki Kiinteistöhallintapalvelun omaan käyttöön ottaminen ja sen verokohtelu arvonlisäverolaissa? 5. Arvioverotus ja selvittämätön omaisuudenlisäys? Mitä tarkoitetaan ohjaavalla verotuksella? Anna tuloverotukseen liittyvä esimerkki. 2. A:n on tarkoitus lahjoittaa tyttärelleen yksiö, joka sijaitsee Kaarinan keskustassa. Hän pidättää lahjankohteeseen tuotto- ja hallintaoikeuden. Mitä se merkitsee ja miten tuotto- ja hallintaoikeuden pidätys vaikuttaa lahjaveron määrään? Selvitä verovaikutus myös esimerkin avulla. 3. Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu? Kiinteistönluovutusten, kiinteistön käyttöoikeuden luovutusten ja rakentamispalveluiden myynnin kohtelu arvonlisäverotuksessa? 5. Ennakkotieto?

6 1. Kerro a) milloin verovelvollisella on oikeus tehdä hankintojensa perusteella arvonlisäverotuksessa ostovähennys sekä b) mikä merkitys ostovähennysoikeudella on arvonlisäverotuksen kertaantumisen kannalta. 2. Kerro millä perusteilla verovelvolliselle voidaan VML 32 :n mukaan määrätä veronkorotus Tulojen jaksottaminen TVL:n, MVL:n ja EVL:n mukaan? 4. Elinkeinotoimintaa harjoittavan kuolinpesän verokohtelu ja sen yhtiöittäminen? 5. Äiti A lahjoittaa tänään tyttärelleen B:lle Pörssi Oy:n osakkeita kappaletta. A on aikanaan maksanut osakkeista euroa. Tällä hetkellä osakkeiden käypä arvo on euroa. A suunnittelee pidättävänsä osakkeiden osinko-oikeuden itselleen. Selvitä miten osinko-oikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaveron määrään. Toisena vaihtoehtona on se, että A ei pidätä osinko-oikeutta lahjoittamiinsa osakkeisiin. Mikäli A ei pidätä osinko-oikeutta, B:n on tarkoitus myydä kyseiset osakkeet todennäköisesti muutaman päivän kuluttua siitä, kun hän on saanut osakkeet omistukseensa. Olettamuksena on tällöin se, että osakkeista saatava kauppahinta on euroa. Selvitä miten osakkeiden luovutus verotetaan B:n verotuksessa? Miten on suhtauduttava siihen, että B on juuri myynyt sijoitusyksiönsä, josta hän sai luovutusvoittoa euroa? Kerro miten konkurssipesää ja konkurssipesän harjoittamaa toimintaa kohdellaan arvonlisäverotuksessa. 2. Kerro millaisten seikkojen perusteella arvioidaan, onko suorituksen maksajan ja saajan välillä ennakonpidätysvelvollisuuden synnyttävä työsuhde Perintö- ja lahjaverolaissa on säännökset siitä, millä edellytyksillä alihintainen kauppa ei aiheuta lahjaveroseuraamuksia. Selvitä nämä säännökset sekä myös se, miten luovutettuun hyödykkeeseen pidätetty hallintaoikeus vaikuttaa siihen arviointiin, kuinka suuri kauppahinnan tulee olla, jotta luovutuksensaajalle ei aiheudu lahjaveroseuraamuksia. Viimeksi mainittua kysymystä voit tarkastella seuraavilla pohjatiedoilla: luovutettavan omaisuuden käypä arvo on euroa ja hallintaoikeuden arvo on euroa. 4. Verotuksessa omistusasumista on tuettu monella eri tavalla. Selvitä, millä edellytyksillä asunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, milloin asunnon hankintaan liittyvän luoton korot ovat tuloverolain mukaan vähennyskelpoisia ja millä edellytyksillä oman asunnon luovutusvoitto on tuloverolain mukaan verovapaata tuloa?

7 5. Verotusmenettelylain 28 :n veronkiertosäännöksen tyyppisoveltamistilanteet? Anna kustakin esimerkki Käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen perustuu realisointiperiaatteelle. Kerro mitä tämä tarkoittaa. 2. Kerro millä edellytyksillä tuloverotuksessa voidaan toimittaa arvioverotus (VML 27 )? Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu? 4. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys. Anna myös yksi käytännön esimerkki! 5. A:n kuolinpesän omistuksessa on pörssiosakkeita, jotka A oli hankkinut vuonna euron kauppahinnalla. Osakkeiden käypä arvo oli A:n kuolinhetkellä ( ) euroa. Tänään kyseisten osakkeiden käypä arvo on euroa. Selvitä, miten verotus toimitetaan, jos a) osakkeiden myyjänä on kuolinpesä, taikka b) osakkeet siirretään osituksella leskelle, joka myy ne euron kauppahinnalla taikka c) kolmantena vaihtoehtona osakkeet siirtyvät perinnönjakokirjalla yhdelle lapsista ja hän myy kyseiset osakkeet euron kauppahinnalla. Arvioi lisäksi tilannetta siitä näkökulmasta, voisiko veronkiertosäännös tulla sovellettavaksi edellä esitetyissä sarjatoimissa? Mitä tarkoitetaan nominalismilla veropohjaa määritettäessä? 2. Yhdistysten jäsenlehtien verokohtelu arvonlisäverotuksessa? Verotarkastuksen tehtävänä on varmistaa oikeaa ja yhdenmukaista verotusta osana verovalvonnan kokonaisuutta. Kerro verotarkastuksen kulusta ja vaiheista Verovapaat lahjat perintö- ja lahjaverolain mukaan?

8 5. Sukupolvenvaihdosluovutuksen luovutusvoittoverovapauden edellytykset? Mitä tarkoitetaan nominalismilla veropohjaa määritettäessä? 2. Jäteveron kohdistuminen ja vaikutus? Kerro millä edellytyksillä voidaan toimittaa arvioverotus (VML 27 ) Yleishyödyllisten yhdistysten verokohtelu tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain mukaan? 5. A on saanut lahjaksi viisi vuotta sitten X Oyj:n osakkeita, joiden käypä arvo oli tuolloin euroa. Nyt niiden käypä arvo on euroa. Lisäksi A sai kuusi kuukautta sitten lahjaksi asunto-osakkeen. Lahjanantajana oli hänen isoäitinsä, joka oli ostanut asunto-osakkeet kymmenen vuotta sitten eurolla. Asunto-osakkeiden käypä arvo oli lahjoitushetkellä euroa. Asunto-osakkeiden osalta lahjaverotus on ehditty toimittamaan. Lahjaveron määrä euron lahjoituksesta on euroa. A:n on tarkoitus myydä ensi viikolla edellä mainitut pörssiosakkeet ja asunto-osakeyhtiön osakkeet. Kauppahinnaksi tulee molempien varallisuuserien osalta yllä mainitut käyvät arvot. Selvitä A:n luovutusvoittoverokohtelu sekä se, onko asunto-osakkeiden myynnillä tässä tapauksessa vaikutusta jo toimitettuun lahjaverotukseen. (Vastaustilaa tähän kysymykseen kaksi sivua.) Mitä tarkoittaa ja mihin käytetään marginaaliveroprosenttia? 2. Verojen ja kiinteistöveron vähennyskelpoisuus tuloverotuksessa? 3. Kuulemisperiaate verotusmenettelyssä? 4. Lahjana saadun omaisuuden myynnin luovutusvoittoveroseuraamukset?

9 5. Lahjoitusvähennys yksityisen henkilön ja yhteisön verotuksessa? Mitä tarkoittaa yritysmuotoneutraliteetti? 2. Ulkomaalaisen Suomessa myymien palvelujen arvonlisäverotus? 3. Selosta verotusmenettelylain mukaisen oikaisuvaatimusmenettelyn pääpiirteet. 4. Kuolinpesän ja sen osakkaan verokohtelu - selvitä edellä mainittu luovutusvoittoverotusta koskevan esimerkin avulla? 5. Perintö- ja lahjaverolain kansainvälinen ulottuvuus? Selvitä myös milloin henkilön katsotaan asuvan Suomessa perintö- ja lahjaverolain mukaan? Millä tavalla tulovero ja arvonlisävero vaikuttavat kokonaiskysyntään ja kokonaistarjontaan kansantaloudessa? 2. Kiinteistön vuokraaminen arvonlisäverotuksessa? 3. Verotarkastuksen tehtävänä on varmistaa oikeaa ja yhdenmukaista verotusta osana verovalvonnan kokonaisuutta. Kerro verotarkastuksen kulusta ja vaiheista. 4. Perinnöstä ja testamentista luopumisen verokohtelu? 5. A suunnittelee luopuvansa omistamastaan Yritys Oy:stä. Yrityksen päätoimialana on leipomo- ja kahvilatoiminta. Yritys on vuosien varrella menestynyt kohtuullisen hyvin. Se on jakanut osinkoa siten, että osingot ovat olleet saajalleen verovapaita. Tämän johdosta yrityksen nettovarallisuus on kohtuullisen korkea. Osa varallisuudesta on sijoitettu pörssiosakkeisiin, rahastoihin ja asuntoosakkeisiin. Yhtiön käypä arvo on 2 miljoonaa euroa. Osakkeiden vertailuarvo on 1,5 miljoonaa euroa. Mikäli A myy yrityksensä lapsilleen B ja C, mikä on alin mahdollinen kauppahinta, jotta B:lle ja C:lle ei tule lahjaveroseuraamuksia?

10 Mikäli A lahjoittaa yrityksen osakkeita tai osakkeet, millä edellytyksillä B ja C saavat lahjaverotuksessa sukupolvenvaihdoshuojennuksen? Mistä summasta B ja C maksavat lahjaveroa, mikäli A lahjoittaa osakkeista kummallekin puolet? Mitä tarkoitetaan taannehtivalla verolailla ja milloin taannehtivuusongelma syntyy? 2. Omaan käyttöön oton ajallinen kohdistaminen arvonlisäverotuksessa? 3. Kerro mitä tarkoitetaan verovelvollisen suosimisen periaatteella sekä millaisiin lainsäännöksiin se perustuu. Kerro lisäksi millaiset näkökohdat voivat rajoittaa verovelvollisen suosimisen periaatteen merkitystä. 4. Luonnolliselle henkilölle saattaa syntyä pääomatulolajissa (TVL) tappiota. Miten nämä tappiot vähennetään verotuksessa? 5. Mitä tarkoitetaan lahjanluonteisella kaupalla ja miten se vaikuttaa luovutuksensaajan verotukseen? Selvitä myös sukupolvenvaihdosluovutuksiin liittyvä erityissäännös lahjanluonteisen kaupan määrittelystä Veronhuojennusjärjestelmän tulevaisuus Wikströmin mukaan? 2. Ravintolan eteisvahtimestarille maksetut palvelurahat arvonlisäverotuksen kannalta? 3. Kerro millä edellytyksillä tuloverotuksessa voidaan toimittaa arvioverotus (VML 27 )? 4. Mitä tarkoitetaan konserniavustuksella ja millä edellytyksillä se on vähennyskelpoinen?

11 5. Kuolinpesän ja sen osakkaan tuloverokohtelu? Selvitä samalla, miten leskelle testamenttiin perustuvan hallinta- ja tuotto-oikeuden nojalla kuuluvia tuloja verotetaan? EU-direktiivien tulkintavaikutus verotuksessa? 2. Myyntien ja ostojen ajallinen kohdistaminen tilikauden aikana arvonlisäverotuksessa? 3. Verotarkastuksen tehtävänä on varmistaa oikeaa ja yhdenmukaista verotusta osana verovalvonnan kokonaisuutta. Kerro verotarkastuksen kulusta ja vaiheista. 4. Luonnollisen henkilön kotimaasta ja ulkomailta saamien osinkojen verokohtelu? Anna esimerkki! 5. Konserniavustus? Määrittele verokiila ja vastaa kysymykseen, mitä verokiilan avulla saadaan esille? 2. Millä tavalla arvonlisäverotus määräytyy tilanteessa, jossa konkurssihallinto on päättänyt ryhtyä harjoittamaan itsenäisesti konkurssivelallisen liiketoimintaa? 3. Kerro millaiset suoritukset synnyttävät maksajalleen ennakonpidätysvelvollisuuden? 4. Tehokas ja tehoton perinnöstä luopuminen perintö- ja lahjaverotuksessa? 5. A on rakentanut useita omakotitaloja siten, että hän on asunut niissä perheensä kanssa yleensä kaksi neljä vuotta kussakin. Viimeisen rakentamansa omakotitalon hän myi viime vuonna juuri ennen kuin taloudellinen suhdanne alkoi heikentyä. Hänelle tuli omakotitalon luovutuksesta euron voitto. A on kuullut, että vaikka hän on käyttänyt kyseistä omakotitaloa omana ja perheensä vakituisena asuntona, luovutusvoitto saattaakin tulla verotuksen kohteeksi. Selvitä A:lle oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapauden edellytykset ja toisaalta se, missä tilanteissa luovutusvoittoa ei pidetäkään verovapaana tulona. Silloin kuin luovutusvoitto ei ole verovapaata tuloa, selvitä A:lle, miten voitto siinä tapauksessa verotetaan? Suomen ja EU:n välinen lainsäädäntötoimivallan jako välillisten verojen osalta? 2. Rahoituspalvelut arvonlisäverotuksessa? 3. Arvioverotuksen toimittamisen edellytykset verotusmenettelylaissa? 4. Mitä tarkoitetaan pääomatulolajin tappiolla ja miten se on vähennettävissä tuloverotuksessa?

12 5. Viime viikkoina on keskusteltu sekä metsätaloudesta saatujen tulojen verokohtelusta että metsätalouden vähennyksistä. Selvitä miten tuloverotuksessa (TVL) metsätaloudesta saatuja tuloja verotetaan (pystykauppa, hankintakauppa), miten omasta metsästä otetun oman puun käyttö huomioidaan verotuksessa ja miten metsän hankintameno vaikuttaa metsätalouden verotettavan tulon muodostumiseen. Metsätaloudessa on mahdollista tehdä myös menovaraus; mihin sillä pyritään ja miten menovaraus käyttäytyy metsätalouden verotuksessa? Verohallituksen antamien ohjeiden sitovuus? 2. Rahoituspalvelut arvonlisäverotuksessa? 3. Veronkorotuksen määräämisen edellytykset tuloverotuksessa? 4. Oman asunnon luovutusvoittoverovapauden edellytykset? 5. Mitä tarkoitetaan verotuksen neutraalisuudella? Direktiivin tulkintavaikutus? 2. Perintöverovelvoifisuuden alkaminen? 3. Veroasioissa valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan, jos KETO myöntää. valitusluvan. Verotusmenettelylaissa on lueteltu kolme perustetta valitusluvan myöntäniiselle Kerro niiden keskeinen sisältö. 4. TVL:n ja EVL:n jaksottamista koskevat pääsäännöt? Anna molemmista esimerkki. 5. A:n on tarkoitus siirtää omistamaansa yhtymään (esimerkiksi kommandiittiyhtiö) kiinteistö, jonka hän on hankkinut omistukseensa 15 vuotta sitten eurolla. Nyt sen käypä hinta on euroa. Selvitä miten varallisuuden siirtoa käsitellään A ja yhtymän verotuksessa. Edelleen A:lla on tarkoitus ottaa yhtymästä henkilökohtaiseen omistukseensa erään pörssiyhtiön osakkeita, jotka on hankittu yhtymälle kolme vuotta sitten eurolla. Nyt niiden käypä hinta on euroa. Miten tätä käsitellään yhtymän verotuksessa? Millä tavalla rahan arvo (=ostovoima) vaikuttaa veropohjaan? 2. Miksi hyödykkeen omaa käyttöä verotetaan arvonlisäverotuksessa? 3. Arvioverotus? 4. Tulolähdejako ja sen merkitys? 5. Selvitä henkivakuutuskorvausten tuloverokohtelu sekä perintö- ja lahjaverokohtelu erityisesti siitä näkökulmasta, miten ne on kytketty toisiinsa?

13 Toissijaisuusperiaate Euroopan unionissa ja periaatteen merkitys verotuksessa? 2. Luottotappion jaksottaminen elinkeinoverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa? 3. Verottomat kiinteistönluovutukset arvonlisäverotuksessa? 4. Selvittämätön omaisuudenlisäys? 5. Luonnollisen henkilön, henkilöyhtiön ja osakeyhtiön muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamien osinkojen verokohtelu? EY:n perustamissopimukseen sisältyvän yleisen syrjinnän kiellon merkitys verotuksessa? 2. Luonnehdi Kari S. Tikan kannattamaa verolakien realistista (joustavaa) tulkintatapaa? 3. Koulutuspalvelujen arvonlisäverokohtelu? 4. Luottamuksensuoja? 5. Tapaus Mitä on vahingollinen verokilpailu? 2. Millä tavalla Wikström luonnehtii eurooppavero-oikeuden negatiivista integraatiota? 3. Valtion verovelvollisuus arwonlisäverotuksessa? 4. Näytön hankkiminen ja todistustaakka verotuksessa? 5. Tapaus Brutto- ja nettoveroasteen erot? 2. Mitä seurauksia verovelvolliselle aiheutuu, jos hänet tuomitaan veropetoksesta? 3. Selvitä mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? 4. A aikoo sijoittaa osan varallisuudestaan pörssiosakkeisiin. Selvitä hänelle, miten pörssiyhtiöstä saatuja osinkoja verotetaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan?a:n työnantaja on tarjonnut hänelle mahdollisuutta päästä työnantajayrityksensä osakkeenomistajaksi 10 prosentin osuudella. A joutuu ottamaan lainaa pystyäkseen maksamaan osakkeiden kauppahinnan. Jotta A pystyisi

14 suunnittelemaan luoton maksuohjelmaa, hänen tulee tietää se, miten osinkotuloja muusta kuin pörssiyhtiöstä verotetaan. A:n tavoitteena on se, että hän pystyisi maksamaan luottokustannukset kokonaan osinkotuloilla. Selvitä A:lle, miten muusta kuin pörssiyhtiöstä saatuja osinkotuloja verotetaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan? 5. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi: tarkoitus, sisältö ja rajat? Verovelvollisen valinnanvapaus ja verolakien tulkinta? 2. Eurooppavero-oikeus ja lainsäädäntötoimivalta välittömän verotuksen osalta? 3. Luovutustappioiden vähennyskelpoisuus TVL: n mukaan? Verovelvollisen verovastuu ja sen suhde muiden verovastuuseen? 4. A on ostamassa eurolla metsäkiinteistön. Keskeisenä osana hankinnan rahoitussuunnittelussa on se, että A aikoo myydä tukkia ja ns. kuitupuuta muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla viimeistään ensi vuonna.selvitä A:lle ensinnäkin se, miten puun myynnistä saatuja tuloja taikka metsästä omaan käyttöön otetun puutavaran arvo verotetaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan?selvitä myös se, otetaanko metsän hankintahinta jollain tavoin huomioon puun myyntituloista tehtävänä vähennyksenä? Erityisesti viimeksi mainittuun kysymykseen liittyen A:ta kiinnostaa myös se, onko sillä merkitystä, hankkiiko hän metsäkiinteistön henkilökohtaiseen omistukseensa tai sijoitusyhtiönsä nimiin? 5. Hallintolain ja verotusmenettelyä koskevan lain suhde sekä verotusmenettelyn niin sanotut erityispiirteet Verovelvollisen verovastuu ja sen suhde muiden verovastuuseen? 2. EU:n neuvoston antamat asetukset Suomen vero-oikeuden kannalta? 3. Millä edellytyksillä yritys taikka sen osa voidaan myydä TVL:n mukaan verovapaasti (ns. sukupolvenvaihdosluovutus)? 4. Tapaus 5. Veronsaajan keinot tuloverotuksen alalla konkretisoida verottamatta jäänyt erä verotuksen tultua jo toimitetuksi ja näiden keinojen käytön edellytykset? Millä tavalla voidaan luonnehtia EU-vero-oikeuteen liittyvää negatiivista integraatiota? 2. Vertaa toisiinsa legaalistaja efektiivistä veroastetta? 3. Miten luonnollisen henkilön suomalaisesta julkisesti noteeratusta yhtiöstä (pörssiyhtiö) saadun osingon verokohtelu eroaa julkisesti noteeraamattomasta yhtiöstä saadun osingon verokohtelusta?

15 4. Tapaus 5. Luottamuksensuojan soveltaminen tuloverotuksessa Mikä on tyypillistä vero-oikeuden lähdemateriaalille? 2. Millä tavalla arvonlisäverolaissa käsitellään rahoituspalveluja? 3. Kohdistaminen - ulkoinen ja sisäinen kohdistamisongelma Wikströmin mukaan? 4. Tapaus 5. Miten on meneteltävä, jos peitellyn osingonjaon havaitaan tapahtuneen, eli millaisia ovat sen johdosta tehtävät oikaisut yhtiön ja osakkaan verotuksissa? Arvonlisäverotus ja konsernit? 2. Wikströmin käsitys verohallituksen verotuksen toimittamista varten antamista ohjeista? 3. Verovelvollisen valinnanvapaus ja veronkiertosäännös? 4. Tapaus 5. Verotusmenettelystä annetun lain 30 :n tarkoittama selvittämätön omaisuuden lisäys? Tapaus 2. Maatilatalouden tuloverolain soveltamisala ja rajanveto-ongelmat tuloverolain ja elinkeinoverolain kanssa? 3. Millä tavalla veronsaajan menettämiä verotuloja asketaan käytettäessä ns. lakimalleja? 4. Itse poimittujen luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynti arvonlisäverolain mukaan? 5. Verotusmenettelystä annetun lain mukainen oikaisuvaatimusmenettely Tapaus 2. Tulolähdejako ja sen merkitys? 3. Millä tavalla osinkoa jakavan osakeyhtiön asema on muuttunut tämän vuoden alusta voimaan tulleen osinkoverouudistuksen yhteydessä?

16 4. Valtion verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa? 5. Verovelvollisen kuuleminen tulo- ja varallisuusverotusta toimitettaessa? Millä tavalla tasa- ja substanssipoistot eroavat toisistaan? 2. Konkurssipesän verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa? 3. Kuolinpesän ja sen osakkaan verokohtelu tuloverotuksessa? 4. Tapaus 5. Verotusmenettelystä annetun lain tarkoittama ennakkotieto ja sitä koskeva menettely Mitä realisointiperiaate tarkoittaa elinkeinotulon veropohjan osalta? 2. Uudisrakennuksen luovutus maapohjineen arvonlisäverolain kannalta? 3. Kohdistamisongelma tuloverotuksessa Wikströmin mukaan? 4. Tapaus 5. Verotusmenettelylain arvioverotusta koskevan säännöksen (27 ) keskeinen sisältö? tapaus 2. Wikströmin käsitys tulkinnasta verrattaessa oikeusperustetta tosiasiaperusteeseen tehtäessä oikeudellista ratkaisua? 3. Arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus luovutettaessa liikeomaisuutta? 4. Näytön hankkiminen ja todistustaakka verotusmenettelyssä (Myrsky-Linnakangas)? 5. Selvittämätön omaisuuden lisäys (VML 30 )? tapaus 2. Mitä toissijaisuusperiaatteen toteuttaminen merkitsisi arvonlisäverojärjestelmän osalta? 3. Vähennettävän veron rooli arvonlisäverotuksessa? 4. Näytön hankkiminen ja todistustaakka verotusmenettelyssä? (Myrsky-Linnakangas)

17 5. Veroviraston ennakkotieto (VML 85 )? tapaus 2. Arvostamisongelma henkilökohtaisten tulojen osalta? 3. Henkilöyhtiöiden ja yhtymien asema arvonlisäverotuksessa? 4. Veroviraston ennakkotieto (VML 85 )? 5. Selvittämätön omaisuuden lisäys (VML 30 )? Progressiivinen verotus ja sen käyttö Suomessa? 2. Millä tavalla Suomessa verotuksella pyritään ympäristön jätekuorman vähetämiseen? 3. Pääomatulolajin tappion vähentäminen TVL:n mukaan? 4. tapaus 5. Verotusmenettelylakiin sisältyvän luottamusperiaatteen keskeinen sisältö (VML 26.2 )? Mitä verotuksessa tarkoittaa rahoitusneutraliteetti? 2. Verottomat ja osittain verolliset hyödykkeet arvonlisäverolain kannalta? 3. Kuolinpesän verokohtelu? Mitä tarkoittaa elinkeinotoiminnan efektiivinen verokanta? 2. Vertaa arvonlisäverotuksen kannalta saneerausmenettelyä ja liiketoiminnan saneerausta, ts alasajoa. 3. Miten syntyy pääomatulolajin tappio ja miten se on vähennyskelpoinen? 4. Tapaus 5. Verojen anteeksianto? Mitä tarkoitetaan verotuksen vertikaalisella ja horisontaalisella oikeudenmukaisuudella?

18 2. Veron peruste arvonlisäverossa otettaessa omaan käyttöön ulkopuolelta ostettu hyödyke? 3. A on ostanut metsätilan vuonna eurolla. Sen jälkeen hän on myynyt puuta siten, että hän on voinut tehdä yhteensä euron metsävähennykset. Nyt hän myy metsätilan eurolla. Miten lasketaan verotettava luovutusvoitto? 4. Mitä tarkoitetaan alijäämähyvityksellä? 5. Valituslupajärjestelmä veroasioissa? Verohallituksen ohjeiden sitovuus? 2. Mitä arvonlisäverotuksessa seuraa siitä, että konkurssihallinto ryhtyy itsenäisesti harjoittamaan konkurssivelallisen liiketoimintaa? 3. Tapaus 4. Tulolähdejako ja sen merkitys? 5. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu? Mitä realisointiperiaate tarkoittaa elinkeinotulonjaksottamisen osalta? 2. Miksi arvonlisäverotuksen rasitus muodostuu helpostidegressiiviseksi? 3. Yrittäjäpuolisoiden jaettavan yritystulon verokohtelu? 4. Syy-yhteys jälkiverotuksen edellytyksenä? Mitä tarkoitetaan lakimallilla menetetyn verotulonlaskennassa? 2. Wikströmin käsitys vero-oikeuden lähteistä? 3. Koulutuspalvelujen arvonlisävelvollisuus? 4. Luottamuksensuoja (luottamussuoja) VML 26.2 :n mukaan? Wikströmin käsitys verosanktiosta? 2. Mitä tarkoittaa väite, jonka mukaan verorasituksenkohtaanto on markkinatilannekysymys? 3. Veron peruste palvelujen omassa käytössä ALV:n mukaan?

19 4. Selvittämätön omaisuuden lisäys (VML 30 )? Mitä marginaaliveroprosentti tarkoittaa ja mihin sitätavallisesti käytetään? 2. Millä tavalla Wikström luonnehtii brutto- janettoveroasteen välistä erotusta? 3. Sukupolvenvaihdosluovutusten verotus tuloverolain mukaan? 4. Konkurssipesän verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa? 5. Selvittämisvelvollisuuden jakaantuminenverotusmenettelyssä? Wikströmin käsitys kansainvälisen peitellyn voitonsiirronyhteydessä syntyvästä oikeudellisesta perusasetelmasta. (Wikström) 2. Perintöverovelvollisuuden alkamisajankohta ehdollisestisaatujen varojen osalta. (Wikström) 3. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi. (Myrsky -Linnakangas) 4. Kiinteistönluovutusten arvonlisäverokohtelu. (Myrsky -Linnakangas) 5. Tasapainoperiaate budjettiperiaatteena. (Myrsky) Verotuksessa noudatettavan puolueettomuusperiaatteensisältö ja vakiintuminen Suomessa? 2. Myynnin käsite arvonlisäverotuksessa? 3. Verotusmenettelylain veronkiertämissäännös (VerML 28 ) 4. Selvitä peitellyn osingonjaon veroseuraamukset osakkaanverotuksessa esimerkin avulla? 5. A harjoittaa päivittäistavarakauppaa toiminimen muodossa.hänen elinkeinotoiminnan tulolähteensä tappio on markkaa tappiollinen.selvitä miten elinkeinotoiminnan tulolähteen tappio on vähennettävissä? A:llaon pääomatuloina verotettavia vuokratuloja markkaa. Pääomatuloihinkohdistuvia vähennyskelpoisia menoja hänellä on markkaa Mitä verorasituksen kohtaannon tarkasteleminenmarkkinamekanismin kannalta merkitsee? 2. Mitä realisointiperiaate tarkoittaa veropohjan osalta? 3. Tappion vahvistaminen

20 4. Ystäväsi harjoittaa maatilataloutta. Hänellä on viljanviljelyn lisäksi erilaista sivuansiotoimintaa, kuten ravihevosten pitoa,maatilamatkailua sekä vielä vihannesten torimyyntiä. Lisäksi hän onsuunnitellut rakentavansa pienimuotoisen sahan. Sahaustoiminta koostuupääasiassa muiden tukkien sahauksesta, mutta tarkoitus on myös jatkojalostaapuita. Selvitä ystävällesi se, miten häntä käsitellään verotuksessa ja milläperusteella? 5. X myi vuonna 1998 kiinteistön markalla. Hän oliostanut sen vuonna markalla. varainsiirtovero oli tuolloin 4 %.Ennen myyntiä hän korjasi kiinteistöllä olevaa rakennusta markalla ns."myyntikuntoon". Lisäksi hän oli aikaisemmin hieman tapetoinut jamaalannut huoneita noin markan edestä. Kauppavaihtoehtojen mukaankauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan vasta vuonna Miten lasketaan X:nverotettava luovutusvoitto ja minkä vuoden tulona kyseinen voitto verotetaan? Millä tavoin veromenon määrä voidaan laskea? 2. Millä tavalla sanomalehtiä käsitelläänarvonlisäverotuksessa? 3. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi 4. A on myynyt markalla vuonna 1995 omistamansakiinteistön (maapohja) omistamalleen osakeyhtiölle X Oy:lle markankauppahinnasta. Kauppakirja allekirjoitettiin Jutussa onkiistattomasti selvitetty se, että kiinteistön käypä arvo on markkaa.selvitä nyt, mitä tuloveroseuraamuksia kyseisen kiinteistön myynnistä on A:lleja miten ylihinta vaikuttaa X Oy:n verotuksessa. Selvitä myös se, mitenverotettaisiin sitä tilannetta, että X Oy myisi kyseisen kiinteistön tänäänmainitusta markan kauppahinnasta. 5. A omistaa B Ky:n. Kommandiittiyhtiön omistuksessa onliikehuoneisto, jonka se on ostanut vuonna 1988 miljoonalla markalla. Tällähetkellä kyseisen liikehuoneiston arvo on markkaa. Selvitäveroseuraamuksia liikehuoneiston siirrosta B Ky:ltä A:lle. Kun liikehuoneistoon A:n omistuksessa, selvitä mitä merkitystä veroseuraamuksia arvioitaessasaattaa olla sillä, että liikehuoneisto edelleen vuokrataan B Ky:lle. Selvitämyös se, miten vuokratuloa verotetaan A:n henkilökohtaisessa verotuksessa jakuinka suureksi vuokra voidaan määrittää.

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu ANSIO- JA PÄÄOMATULOT HENKILÖSTÖN PALKITSEMISESSA SEKÄ YRITTÄJÄN JA SIJOITTAJAN VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUKSINA OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA. Laskentatoimen pro gradu

Lisätiedot

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede: Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Tuloverotus: Case Koirahalli

Tuloverotus: Case Koirahalli Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla 2014 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla Liiketalouden

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015 Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU Pro gradu-tutkielma Yritysoikeus ja -talous Niklas Visanko (250733)

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Maatalousekonomia Pro Gradu

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot