1. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta?"

Transkriptio

1 FINANSSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta? 2. Tulojen ja menojen jaksottaminen tuloverolain mukaan? 3. Velvoitteiden arvostus perintö- ja lahjaverotuksessa. Anna esimerkki! 4. Osituksessa saadun omaisuuden myynnin luovutusvoittoverokohtelu? 5. Pääperiaatteet koskien luovutustappion ja omaisuuden arvonmenetyksen vähentämistä verotuksessa? Kahdenkertainen verotus on eräs keskeisimmistä kansainvälisen vero-oikeuden ongelmista. Kahdenkertaisen verotuksen poistamiseksi on luotu erilaisia poistamismenetelmiä. Mitkä ovat kahdenkertaisen verotuksen poistamismenetelmät ja niiden pääpiirteet? 2. Metsävähennys ja menovaraus metsätalouden verotuksessa. Selvitä mitä näillä tavoitellaan ja mikä on niiden pääasiallinen sisältö tuloverolaissa? 3. Arvopapereiden hankintamenon määräytyminen tuloverotuksessa? Laadi esimerkit eri vaihtoehdoista. 4. Perinnöstä ja testamentista luopumisen verokohtelu? 5. Kuolinpesän tuloverokohtelu? Vastaukset 1 (Jaakkola) ja 2 5 (Ossa) eri arkeille! Selvitä mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? 2. Lahjanluonteisen kaupan verokohtelu luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa? 3. Kuolinpesän verokohtelu? 4. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys?

2 5. Seurannaismuutos tuloverotuksessa? Kysymys 1: Mitkä ovat arvonlisäverotuksen pääpirteet? Kuka on arvonlisäverovelvollinen ja mistä toiminnasta suoritetaan arvonlisäveroa? Kysymys 2: Määrittele lyhyesti seuraavat vero-oikeudelliset käsitteet: a) Välitön ja välillinen vero. b) Verotusyhtymä. c) Alijäämä. d) Hyvitysmenetelmä. e) Perustevalitus. Kysymys 3: Perinnöstä luopumisen verokohtelu? Kysymys 4: Mitä tarkoitetaan elinkeinoyhtymällä ja miten elinkeinoyhtymää ja sen osakasta verotetaan? Kysymys 5: Lahjanluontoisen kaupan verokohtelu luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa? Millä edellytyksillä sukupolvenvaihdosluovutus on tuloverolain mukaan verovapaa luovutus? 2. Kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmät tuloverotuksessa?

3 3. Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulojen ja tappioiden verokohtelu? 4. Perinnöstä ja testamentista luopumisen verokohtelu? 5. Selvittämisvelvollisuus ja todistustaakka verotuksessa? Miten lahjaverovelvollisuus syntyy ja mitä tarkoitetaan lahjanluonteisella kaupalla? 2. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys? 3. Mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? Anna esimerkki! 4. Henkilöyhtiön ja sen omistajan verokohtelu? 5. Verotuksen muutoksenhakujärjestelmä pääpiirteissään? Äiti A lahjoittaa tänään tyttärelleen B:lle Pörssi Oy:n osakkeita kappaletta. A on aikanaan maksanut osakkeista euroa. Tällä hetkellä osakkeiden käypä arvo on euroa. A suunnittelee pidättävänsä osakkeiden osinko-oikeuden itselleen. Selvitä miten osinko-oikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaveron määrään. Toisena vaihtoehtona on se, että A ei pidätä osinko-oikeutta lahjoittamiinsa osakkeisiin. Mikäli A ei pidätä osinko-oikeutta, B:n on tarkoitus myydä kyseiset osakkeet todennäköisesti muutaman päivän kuluttua siitä, kun hän on saanut osakkeet omistukseensa. Olettamuksena on tällöin se, että osakkeista saatava kauppahinta on euroa. Selvitä miten osakkeiden luovutus verotetaan B:n verotuksessa? Miten on suhtauduttava siihen, että B on juuri myynyt sijoitusyksiönsä, josta hän sai luovutusvoittoa euroa? 2. Elinkeinotoimintaa harjoittavan kuolinpesän verokohtelu ja sen yhtiöittäminen?

4 3. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys? 4. Millä edellytyksillä sukupolvenvaihdosluovutus on tuloverolain mukaan verovapaa luovutus? 5. Miten verotetaan henkilöyhtiötä ja sen osakasta? A:n kuolinpesän omistuksessa on pörssiosakkeita, jotka A oli hankkinut vuonna euron kauppahinnalla. Osakkeiden käypä arvo oli A:n kuolinhetkellä ( ) euroa. Tänään kyseisten osakkeiden käypä arvo on euroa. Selvitä, miten verotus toimitetaan, jos a) osakkeiden myyjänä on kuolinpesä, taikka b) osakkeet siirretään osituksella leskelle, joka myy ne euron kauppahinnalla taikka c) kolmantena vaihtoehtona osakkeet siirtyvät perinnönjakokirjalla yhdelle lapsista ja hän myy kyseiset osakkeet euron kauppahinnalla. Arvioi lisäksi tilannetta siitä näkökulmasta, voisiko veronkiertosäännös tulla sovellettavaksi edellä esitetyissä sarjatoimissa? 2. Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu? 3. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys. Anna myös yksi käytännön esimerkki! 4. Arvioverotus? 5. Mitä tarkoitetaan lahjanluonteisella kaupalla ja mitkä ovat sen veroseuraamukset luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa? Yleishyödyllisen yhteisön verokohtelu tuloverolain mukaan? 2. Selvitä mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? 3. Mitä tarkoitetaan elinkeinoyhtymällä ja miten elinkeinoyhtymää ja sen osakasta verotetaan? 4. Arvioverotus? 5. Lahjanluontoisen kaupan verokohtelu luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa?

5 1. Kuolinpesän verokohtelu? 2. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitkä ovat peitellyn osingon veroseuraamukset osakkeenomistajalle? 3. Miten määritellään vastikkeettomien saantojen hankintameno luovutusvoittoverotuksessa? 4. Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu tuloverolain mukaan? 5. Mitä tarkoitetaan neutraalilla verotuksella ja ohjaavalla verotuksella? Anna kaksi esimerkkiä Metsätaloudesta saatujen tulojen verokohtelu tuloverolain mukaan? 2. Kuolinpesän verokohtelu? 3. Osituksessa saadun omaisuuden myynnin luovutusvoittoverokohtelu? Anna esimerkki Kiinteistöhallintapalvelun omaan käyttöön ottaminen ja sen verokohtelu arvonlisäverolaissa? 5. Arvioverotus ja selvittämätön omaisuudenlisäys? Mitä tarkoitetaan ohjaavalla verotuksella? Anna tuloverotukseen liittyvä esimerkki. 2. A:n on tarkoitus lahjoittaa tyttärelleen yksiö, joka sijaitsee Kaarinan keskustassa. Hän pidättää lahjankohteeseen tuotto- ja hallintaoikeuden. Mitä se merkitsee ja miten tuotto- ja hallintaoikeuden pidätys vaikuttaa lahjaveron määrään? Selvitä verovaikutus myös esimerkin avulla. 3. Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu? Kiinteistönluovutusten, kiinteistön käyttöoikeuden luovutusten ja rakentamispalveluiden myynnin kohtelu arvonlisäverotuksessa? 5. Ennakkotieto?

6 1. Kerro a) milloin verovelvollisella on oikeus tehdä hankintojensa perusteella arvonlisäverotuksessa ostovähennys sekä b) mikä merkitys ostovähennysoikeudella on arvonlisäverotuksen kertaantumisen kannalta. 2. Kerro millä perusteilla verovelvolliselle voidaan VML 32 :n mukaan määrätä veronkorotus Tulojen jaksottaminen TVL:n, MVL:n ja EVL:n mukaan? 4. Elinkeinotoimintaa harjoittavan kuolinpesän verokohtelu ja sen yhtiöittäminen? 5. Äiti A lahjoittaa tänään tyttärelleen B:lle Pörssi Oy:n osakkeita kappaletta. A on aikanaan maksanut osakkeista euroa. Tällä hetkellä osakkeiden käypä arvo on euroa. A suunnittelee pidättävänsä osakkeiden osinko-oikeuden itselleen. Selvitä miten osinko-oikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaveron määrään. Toisena vaihtoehtona on se, että A ei pidätä osinko-oikeutta lahjoittamiinsa osakkeisiin. Mikäli A ei pidätä osinko-oikeutta, B:n on tarkoitus myydä kyseiset osakkeet todennäköisesti muutaman päivän kuluttua siitä, kun hän on saanut osakkeet omistukseensa. Olettamuksena on tällöin se, että osakkeista saatava kauppahinta on euroa. Selvitä miten osakkeiden luovutus verotetaan B:n verotuksessa? Miten on suhtauduttava siihen, että B on juuri myynyt sijoitusyksiönsä, josta hän sai luovutusvoittoa euroa? Kerro miten konkurssipesää ja konkurssipesän harjoittamaa toimintaa kohdellaan arvonlisäverotuksessa. 2. Kerro millaisten seikkojen perusteella arvioidaan, onko suorituksen maksajan ja saajan välillä ennakonpidätysvelvollisuuden synnyttävä työsuhde Perintö- ja lahjaverolaissa on säännökset siitä, millä edellytyksillä alihintainen kauppa ei aiheuta lahjaveroseuraamuksia. Selvitä nämä säännökset sekä myös se, miten luovutettuun hyödykkeeseen pidätetty hallintaoikeus vaikuttaa siihen arviointiin, kuinka suuri kauppahinnan tulee olla, jotta luovutuksensaajalle ei aiheudu lahjaveroseuraamuksia. Viimeksi mainittua kysymystä voit tarkastella seuraavilla pohjatiedoilla: luovutettavan omaisuuden käypä arvo on euroa ja hallintaoikeuden arvo on euroa. 4. Verotuksessa omistusasumista on tuettu monella eri tavalla. Selvitä, millä edellytyksillä asunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, milloin asunnon hankintaan liittyvän luoton korot ovat tuloverolain mukaan vähennyskelpoisia ja millä edellytyksillä oman asunnon luovutusvoitto on tuloverolain mukaan verovapaata tuloa?

7 5. Verotusmenettelylain 28 :n veronkiertosäännöksen tyyppisoveltamistilanteet? Anna kustakin esimerkki Käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen perustuu realisointiperiaatteelle. Kerro mitä tämä tarkoittaa. 2. Kerro millä edellytyksillä tuloverotuksessa voidaan toimittaa arvioverotus (VML 27 )? Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu? 4. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys. Anna myös yksi käytännön esimerkki! 5. A:n kuolinpesän omistuksessa on pörssiosakkeita, jotka A oli hankkinut vuonna euron kauppahinnalla. Osakkeiden käypä arvo oli A:n kuolinhetkellä ( ) euroa. Tänään kyseisten osakkeiden käypä arvo on euroa. Selvitä, miten verotus toimitetaan, jos a) osakkeiden myyjänä on kuolinpesä, taikka b) osakkeet siirretään osituksella leskelle, joka myy ne euron kauppahinnalla taikka c) kolmantena vaihtoehtona osakkeet siirtyvät perinnönjakokirjalla yhdelle lapsista ja hän myy kyseiset osakkeet euron kauppahinnalla. Arvioi lisäksi tilannetta siitä näkökulmasta, voisiko veronkiertosäännös tulla sovellettavaksi edellä esitetyissä sarjatoimissa? Mitä tarkoitetaan nominalismilla veropohjaa määritettäessä? 2. Yhdistysten jäsenlehtien verokohtelu arvonlisäverotuksessa? Verotarkastuksen tehtävänä on varmistaa oikeaa ja yhdenmukaista verotusta osana verovalvonnan kokonaisuutta. Kerro verotarkastuksen kulusta ja vaiheista Verovapaat lahjat perintö- ja lahjaverolain mukaan?

8 5. Sukupolvenvaihdosluovutuksen luovutusvoittoverovapauden edellytykset? Mitä tarkoitetaan nominalismilla veropohjaa määritettäessä? 2. Jäteveron kohdistuminen ja vaikutus? Kerro millä edellytyksillä voidaan toimittaa arvioverotus (VML 27 ) Yleishyödyllisten yhdistysten verokohtelu tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain mukaan? 5. A on saanut lahjaksi viisi vuotta sitten X Oyj:n osakkeita, joiden käypä arvo oli tuolloin euroa. Nyt niiden käypä arvo on euroa. Lisäksi A sai kuusi kuukautta sitten lahjaksi asunto-osakkeen. Lahjanantajana oli hänen isoäitinsä, joka oli ostanut asunto-osakkeet kymmenen vuotta sitten eurolla. Asunto-osakkeiden käypä arvo oli lahjoitushetkellä euroa. Asunto-osakkeiden osalta lahjaverotus on ehditty toimittamaan. Lahjaveron määrä euron lahjoituksesta on euroa. A:n on tarkoitus myydä ensi viikolla edellä mainitut pörssiosakkeet ja asunto-osakeyhtiön osakkeet. Kauppahinnaksi tulee molempien varallisuuserien osalta yllä mainitut käyvät arvot. Selvitä A:n luovutusvoittoverokohtelu sekä se, onko asunto-osakkeiden myynnillä tässä tapauksessa vaikutusta jo toimitettuun lahjaverotukseen. (Vastaustilaa tähän kysymykseen kaksi sivua.) Mitä tarkoittaa ja mihin käytetään marginaaliveroprosenttia? 2. Verojen ja kiinteistöveron vähennyskelpoisuus tuloverotuksessa? 3. Kuulemisperiaate verotusmenettelyssä? 4. Lahjana saadun omaisuuden myynnin luovutusvoittoveroseuraamukset?

9 5. Lahjoitusvähennys yksityisen henkilön ja yhteisön verotuksessa? Mitä tarkoittaa yritysmuotoneutraliteetti? 2. Ulkomaalaisen Suomessa myymien palvelujen arvonlisäverotus? 3. Selosta verotusmenettelylain mukaisen oikaisuvaatimusmenettelyn pääpiirteet. 4. Kuolinpesän ja sen osakkaan verokohtelu - selvitä edellä mainittu luovutusvoittoverotusta koskevan esimerkin avulla? 5. Perintö- ja lahjaverolain kansainvälinen ulottuvuus? Selvitä myös milloin henkilön katsotaan asuvan Suomessa perintö- ja lahjaverolain mukaan? Millä tavalla tulovero ja arvonlisävero vaikuttavat kokonaiskysyntään ja kokonaistarjontaan kansantaloudessa? 2. Kiinteistön vuokraaminen arvonlisäverotuksessa? 3. Verotarkastuksen tehtävänä on varmistaa oikeaa ja yhdenmukaista verotusta osana verovalvonnan kokonaisuutta. Kerro verotarkastuksen kulusta ja vaiheista. 4. Perinnöstä ja testamentista luopumisen verokohtelu? 5. A suunnittelee luopuvansa omistamastaan Yritys Oy:stä. Yrityksen päätoimialana on leipomo- ja kahvilatoiminta. Yritys on vuosien varrella menestynyt kohtuullisen hyvin. Se on jakanut osinkoa siten, että osingot ovat olleet saajalleen verovapaita. Tämän johdosta yrityksen nettovarallisuus on kohtuullisen korkea. Osa varallisuudesta on sijoitettu pörssiosakkeisiin, rahastoihin ja asuntoosakkeisiin. Yhtiön käypä arvo on 2 miljoonaa euroa. Osakkeiden vertailuarvo on 1,5 miljoonaa euroa. Mikäli A myy yrityksensä lapsilleen B ja C, mikä on alin mahdollinen kauppahinta, jotta B:lle ja C:lle ei tule lahjaveroseuraamuksia?

10 Mikäli A lahjoittaa yrityksen osakkeita tai osakkeet, millä edellytyksillä B ja C saavat lahjaverotuksessa sukupolvenvaihdoshuojennuksen? Mistä summasta B ja C maksavat lahjaveroa, mikäli A lahjoittaa osakkeista kummallekin puolet? Mitä tarkoitetaan taannehtivalla verolailla ja milloin taannehtivuusongelma syntyy? 2. Omaan käyttöön oton ajallinen kohdistaminen arvonlisäverotuksessa? 3. Kerro mitä tarkoitetaan verovelvollisen suosimisen periaatteella sekä millaisiin lainsäännöksiin se perustuu. Kerro lisäksi millaiset näkökohdat voivat rajoittaa verovelvollisen suosimisen periaatteen merkitystä. 4. Luonnolliselle henkilölle saattaa syntyä pääomatulolajissa (TVL) tappiota. Miten nämä tappiot vähennetään verotuksessa? 5. Mitä tarkoitetaan lahjanluonteisella kaupalla ja miten se vaikuttaa luovutuksensaajan verotukseen? Selvitä myös sukupolvenvaihdosluovutuksiin liittyvä erityissäännös lahjanluonteisen kaupan määrittelystä Veronhuojennusjärjestelmän tulevaisuus Wikströmin mukaan? 2. Ravintolan eteisvahtimestarille maksetut palvelurahat arvonlisäverotuksen kannalta? 3. Kerro millä edellytyksillä tuloverotuksessa voidaan toimittaa arvioverotus (VML 27 )? 4. Mitä tarkoitetaan konserniavustuksella ja millä edellytyksillä se on vähennyskelpoinen?

11 5. Kuolinpesän ja sen osakkaan tuloverokohtelu? Selvitä samalla, miten leskelle testamenttiin perustuvan hallinta- ja tuotto-oikeuden nojalla kuuluvia tuloja verotetaan? EU-direktiivien tulkintavaikutus verotuksessa? 2. Myyntien ja ostojen ajallinen kohdistaminen tilikauden aikana arvonlisäverotuksessa? 3. Verotarkastuksen tehtävänä on varmistaa oikeaa ja yhdenmukaista verotusta osana verovalvonnan kokonaisuutta. Kerro verotarkastuksen kulusta ja vaiheista. 4. Luonnollisen henkilön kotimaasta ja ulkomailta saamien osinkojen verokohtelu? Anna esimerkki! 5. Konserniavustus? Määrittele verokiila ja vastaa kysymykseen, mitä verokiilan avulla saadaan esille? 2. Millä tavalla arvonlisäverotus määräytyy tilanteessa, jossa konkurssihallinto on päättänyt ryhtyä harjoittamaan itsenäisesti konkurssivelallisen liiketoimintaa? 3. Kerro millaiset suoritukset synnyttävät maksajalleen ennakonpidätysvelvollisuuden? 4. Tehokas ja tehoton perinnöstä luopuminen perintö- ja lahjaverotuksessa? 5. A on rakentanut useita omakotitaloja siten, että hän on asunut niissä perheensä kanssa yleensä kaksi neljä vuotta kussakin. Viimeisen rakentamansa omakotitalon hän myi viime vuonna juuri ennen kuin taloudellinen suhdanne alkoi heikentyä. Hänelle tuli omakotitalon luovutuksesta euron voitto. A on kuullut, että vaikka hän on käyttänyt kyseistä omakotitaloa omana ja perheensä vakituisena asuntona, luovutusvoitto saattaakin tulla verotuksen kohteeksi. Selvitä A:lle oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapauden edellytykset ja toisaalta se, missä tilanteissa luovutusvoittoa ei pidetäkään verovapaana tulona. Silloin kuin luovutusvoitto ei ole verovapaata tuloa, selvitä A:lle, miten voitto siinä tapauksessa verotetaan? Suomen ja EU:n välinen lainsäädäntötoimivallan jako välillisten verojen osalta? 2. Rahoituspalvelut arvonlisäverotuksessa? 3. Arvioverotuksen toimittamisen edellytykset verotusmenettelylaissa? 4. Mitä tarkoitetaan pääomatulolajin tappiolla ja miten se on vähennettävissä tuloverotuksessa?

12 5. Viime viikkoina on keskusteltu sekä metsätaloudesta saatujen tulojen verokohtelusta että metsätalouden vähennyksistä. Selvitä miten tuloverotuksessa (TVL) metsätaloudesta saatuja tuloja verotetaan (pystykauppa, hankintakauppa), miten omasta metsästä otetun oman puun käyttö huomioidaan verotuksessa ja miten metsän hankintameno vaikuttaa metsätalouden verotettavan tulon muodostumiseen. Metsätaloudessa on mahdollista tehdä myös menovaraus; mihin sillä pyritään ja miten menovaraus käyttäytyy metsätalouden verotuksessa? Verohallituksen antamien ohjeiden sitovuus? 2. Rahoituspalvelut arvonlisäverotuksessa? 3. Veronkorotuksen määräämisen edellytykset tuloverotuksessa? 4. Oman asunnon luovutusvoittoverovapauden edellytykset? 5. Mitä tarkoitetaan verotuksen neutraalisuudella? Direktiivin tulkintavaikutus? 2. Perintöverovelvoifisuuden alkaminen? 3. Veroasioissa valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan, jos KETO myöntää. valitusluvan. Verotusmenettelylaissa on lueteltu kolme perustetta valitusluvan myöntäniiselle Kerro niiden keskeinen sisältö. 4. TVL:n ja EVL:n jaksottamista koskevat pääsäännöt? Anna molemmista esimerkki. 5. A:n on tarkoitus siirtää omistamaansa yhtymään (esimerkiksi kommandiittiyhtiö) kiinteistö, jonka hän on hankkinut omistukseensa 15 vuotta sitten eurolla. Nyt sen käypä hinta on euroa. Selvitä miten varallisuuden siirtoa käsitellään A ja yhtymän verotuksessa. Edelleen A:lla on tarkoitus ottaa yhtymästä henkilökohtaiseen omistukseensa erään pörssiyhtiön osakkeita, jotka on hankittu yhtymälle kolme vuotta sitten eurolla. Nyt niiden käypä hinta on euroa. Miten tätä käsitellään yhtymän verotuksessa? Millä tavalla rahan arvo (=ostovoima) vaikuttaa veropohjaan? 2. Miksi hyödykkeen omaa käyttöä verotetaan arvonlisäverotuksessa? 3. Arvioverotus? 4. Tulolähdejako ja sen merkitys? 5. Selvitä henkivakuutuskorvausten tuloverokohtelu sekä perintö- ja lahjaverokohtelu erityisesti siitä näkökulmasta, miten ne on kytketty toisiinsa?

13 Toissijaisuusperiaate Euroopan unionissa ja periaatteen merkitys verotuksessa? 2. Luottotappion jaksottaminen elinkeinoverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa? 3. Verottomat kiinteistönluovutukset arvonlisäverotuksessa? 4. Selvittämätön omaisuudenlisäys? 5. Luonnollisen henkilön, henkilöyhtiön ja osakeyhtiön muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamien osinkojen verokohtelu? EY:n perustamissopimukseen sisältyvän yleisen syrjinnän kiellon merkitys verotuksessa? 2. Luonnehdi Kari S. Tikan kannattamaa verolakien realistista (joustavaa) tulkintatapaa? 3. Koulutuspalvelujen arvonlisäverokohtelu? 4. Luottamuksensuoja? 5. Tapaus Mitä on vahingollinen verokilpailu? 2. Millä tavalla Wikström luonnehtii eurooppavero-oikeuden negatiivista integraatiota? 3. Valtion verovelvollisuus arwonlisäverotuksessa? 4. Näytön hankkiminen ja todistustaakka verotuksessa? 5. Tapaus Brutto- ja nettoveroasteen erot? 2. Mitä seurauksia verovelvolliselle aiheutuu, jos hänet tuomitaan veropetoksesta? 3. Selvitä mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? 4. A aikoo sijoittaa osan varallisuudestaan pörssiosakkeisiin. Selvitä hänelle, miten pörssiyhtiöstä saatuja osinkoja verotetaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan?a:n työnantaja on tarjonnut hänelle mahdollisuutta päästä työnantajayrityksensä osakkeenomistajaksi 10 prosentin osuudella. A joutuu ottamaan lainaa pystyäkseen maksamaan osakkeiden kauppahinnan. Jotta A pystyisi

14 suunnittelemaan luoton maksuohjelmaa, hänen tulee tietää se, miten osinkotuloja muusta kuin pörssiyhtiöstä verotetaan. A:n tavoitteena on se, että hän pystyisi maksamaan luottokustannukset kokonaan osinkotuloilla. Selvitä A:lle, miten muusta kuin pörssiyhtiöstä saatuja osinkotuloja verotetaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan? 5. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi: tarkoitus, sisältö ja rajat? Verovelvollisen valinnanvapaus ja verolakien tulkinta? 2. Eurooppavero-oikeus ja lainsäädäntötoimivalta välittömän verotuksen osalta? 3. Luovutustappioiden vähennyskelpoisuus TVL: n mukaan? Verovelvollisen verovastuu ja sen suhde muiden verovastuuseen? 4. A on ostamassa eurolla metsäkiinteistön. Keskeisenä osana hankinnan rahoitussuunnittelussa on se, että A aikoo myydä tukkia ja ns. kuitupuuta muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla viimeistään ensi vuonna.selvitä A:lle ensinnäkin se, miten puun myynnistä saatuja tuloja taikka metsästä omaan käyttöön otetun puutavaran arvo verotetaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan?selvitä myös se, otetaanko metsän hankintahinta jollain tavoin huomioon puun myyntituloista tehtävänä vähennyksenä? Erityisesti viimeksi mainittuun kysymykseen liittyen A:ta kiinnostaa myös se, onko sillä merkitystä, hankkiiko hän metsäkiinteistön henkilökohtaiseen omistukseensa tai sijoitusyhtiönsä nimiin? 5. Hallintolain ja verotusmenettelyä koskevan lain suhde sekä verotusmenettelyn niin sanotut erityispiirteet Verovelvollisen verovastuu ja sen suhde muiden verovastuuseen? 2. EU:n neuvoston antamat asetukset Suomen vero-oikeuden kannalta? 3. Millä edellytyksillä yritys taikka sen osa voidaan myydä TVL:n mukaan verovapaasti (ns. sukupolvenvaihdosluovutus)? 4. Tapaus 5. Veronsaajan keinot tuloverotuksen alalla konkretisoida verottamatta jäänyt erä verotuksen tultua jo toimitetuksi ja näiden keinojen käytön edellytykset? Millä tavalla voidaan luonnehtia EU-vero-oikeuteen liittyvää negatiivista integraatiota? 2. Vertaa toisiinsa legaalistaja efektiivistä veroastetta? 3. Miten luonnollisen henkilön suomalaisesta julkisesti noteeratusta yhtiöstä (pörssiyhtiö) saadun osingon verokohtelu eroaa julkisesti noteeraamattomasta yhtiöstä saadun osingon verokohtelusta?

15 4. Tapaus 5. Luottamuksensuojan soveltaminen tuloverotuksessa Mikä on tyypillistä vero-oikeuden lähdemateriaalille? 2. Millä tavalla arvonlisäverolaissa käsitellään rahoituspalveluja? 3. Kohdistaminen - ulkoinen ja sisäinen kohdistamisongelma Wikströmin mukaan? 4. Tapaus 5. Miten on meneteltävä, jos peitellyn osingonjaon havaitaan tapahtuneen, eli millaisia ovat sen johdosta tehtävät oikaisut yhtiön ja osakkaan verotuksissa? Arvonlisäverotus ja konsernit? 2. Wikströmin käsitys verohallituksen verotuksen toimittamista varten antamista ohjeista? 3. Verovelvollisen valinnanvapaus ja veronkiertosäännös? 4. Tapaus 5. Verotusmenettelystä annetun lain 30 :n tarkoittama selvittämätön omaisuuden lisäys? Tapaus 2. Maatilatalouden tuloverolain soveltamisala ja rajanveto-ongelmat tuloverolain ja elinkeinoverolain kanssa? 3. Millä tavalla veronsaajan menettämiä verotuloja asketaan käytettäessä ns. lakimalleja? 4. Itse poimittujen luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynti arvonlisäverolain mukaan? 5. Verotusmenettelystä annetun lain mukainen oikaisuvaatimusmenettely Tapaus 2. Tulolähdejako ja sen merkitys? 3. Millä tavalla osinkoa jakavan osakeyhtiön asema on muuttunut tämän vuoden alusta voimaan tulleen osinkoverouudistuksen yhteydessä?

16 4. Valtion verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa? 5. Verovelvollisen kuuleminen tulo- ja varallisuusverotusta toimitettaessa? Millä tavalla tasa- ja substanssipoistot eroavat toisistaan? 2. Konkurssipesän verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa? 3. Kuolinpesän ja sen osakkaan verokohtelu tuloverotuksessa? 4. Tapaus 5. Verotusmenettelystä annetun lain tarkoittama ennakkotieto ja sitä koskeva menettely Mitä realisointiperiaate tarkoittaa elinkeinotulon veropohjan osalta? 2. Uudisrakennuksen luovutus maapohjineen arvonlisäverolain kannalta? 3. Kohdistamisongelma tuloverotuksessa Wikströmin mukaan? 4. Tapaus 5. Verotusmenettelylain arvioverotusta koskevan säännöksen (27 ) keskeinen sisältö? tapaus 2. Wikströmin käsitys tulkinnasta verrattaessa oikeusperustetta tosiasiaperusteeseen tehtäessä oikeudellista ratkaisua? 3. Arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus luovutettaessa liikeomaisuutta? 4. Näytön hankkiminen ja todistustaakka verotusmenettelyssä (Myrsky-Linnakangas)? 5. Selvittämätön omaisuuden lisäys (VML 30 )? tapaus 2. Mitä toissijaisuusperiaatteen toteuttaminen merkitsisi arvonlisäverojärjestelmän osalta? 3. Vähennettävän veron rooli arvonlisäverotuksessa? 4. Näytön hankkiminen ja todistustaakka verotusmenettelyssä? (Myrsky-Linnakangas)

17 5. Veroviraston ennakkotieto (VML 85 )? tapaus 2. Arvostamisongelma henkilökohtaisten tulojen osalta? 3. Henkilöyhtiöiden ja yhtymien asema arvonlisäverotuksessa? 4. Veroviraston ennakkotieto (VML 85 )? 5. Selvittämätön omaisuuden lisäys (VML 30 )? Progressiivinen verotus ja sen käyttö Suomessa? 2. Millä tavalla Suomessa verotuksella pyritään ympäristön jätekuorman vähetämiseen? 3. Pääomatulolajin tappion vähentäminen TVL:n mukaan? 4. tapaus 5. Verotusmenettelylakiin sisältyvän luottamusperiaatteen keskeinen sisältö (VML 26.2 )? Mitä verotuksessa tarkoittaa rahoitusneutraliteetti? 2. Verottomat ja osittain verolliset hyödykkeet arvonlisäverolain kannalta? 3. Kuolinpesän verokohtelu? Mitä tarkoittaa elinkeinotoiminnan efektiivinen verokanta? 2. Vertaa arvonlisäverotuksen kannalta saneerausmenettelyä ja liiketoiminnan saneerausta, ts alasajoa. 3. Miten syntyy pääomatulolajin tappio ja miten se on vähennyskelpoinen? 4. Tapaus 5. Verojen anteeksianto? Mitä tarkoitetaan verotuksen vertikaalisella ja horisontaalisella oikeudenmukaisuudella?

18 2. Veron peruste arvonlisäverossa otettaessa omaan käyttöön ulkopuolelta ostettu hyödyke? 3. A on ostanut metsätilan vuonna eurolla. Sen jälkeen hän on myynyt puuta siten, että hän on voinut tehdä yhteensä euron metsävähennykset. Nyt hän myy metsätilan eurolla. Miten lasketaan verotettava luovutusvoitto? 4. Mitä tarkoitetaan alijäämähyvityksellä? 5. Valituslupajärjestelmä veroasioissa? Verohallituksen ohjeiden sitovuus? 2. Mitä arvonlisäverotuksessa seuraa siitä, että konkurssihallinto ryhtyy itsenäisesti harjoittamaan konkurssivelallisen liiketoimintaa? 3. Tapaus 4. Tulolähdejako ja sen merkitys? 5. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu? Mitä realisointiperiaate tarkoittaa elinkeinotulonjaksottamisen osalta? 2. Miksi arvonlisäverotuksen rasitus muodostuu helpostidegressiiviseksi? 3. Yrittäjäpuolisoiden jaettavan yritystulon verokohtelu? 4. Syy-yhteys jälkiverotuksen edellytyksenä? Mitä tarkoitetaan lakimallilla menetetyn verotulonlaskennassa? 2. Wikströmin käsitys vero-oikeuden lähteistä? 3. Koulutuspalvelujen arvonlisävelvollisuus? 4. Luottamuksensuoja (luottamussuoja) VML 26.2 :n mukaan? Wikströmin käsitys verosanktiosta? 2. Mitä tarkoittaa väite, jonka mukaan verorasituksenkohtaanto on markkinatilannekysymys? 3. Veron peruste palvelujen omassa käytössä ALV:n mukaan?

19 4. Selvittämätön omaisuuden lisäys (VML 30 )? Mitä marginaaliveroprosentti tarkoittaa ja mihin sitätavallisesti käytetään? 2. Millä tavalla Wikström luonnehtii brutto- janettoveroasteen välistä erotusta? 3. Sukupolvenvaihdosluovutusten verotus tuloverolain mukaan? 4. Konkurssipesän verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa? 5. Selvittämisvelvollisuuden jakaantuminenverotusmenettelyssä? Wikströmin käsitys kansainvälisen peitellyn voitonsiirronyhteydessä syntyvästä oikeudellisesta perusasetelmasta. (Wikström) 2. Perintöverovelvollisuuden alkamisajankohta ehdollisestisaatujen varojen osalta. (Wikström) 3. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi. (Myrsky -Linnakangas) 4. Kiinteistönluovutusten arvonlisäverokohtelu. (Myrsky -Linnakangas) 5. Tasapainoperiaate budjettiperiaatteena. (Myrsky) Verotuksessa noudatettavan puolueettomuusperiaatteensisältö ja vakiintuminen Suomessa? 2. Myynnin käsite arvonlisäverotuksessa? 3. Verotusmenettelylain veronkiertämissäännös (VerML 28 ) 4. Selvitä peitellyn osingonjaon veroseuraamukset osakkaanverotuksessa esimerkin avulla? 5. A harjoittaa päivittäistavarakauppaa toiminimen muodossa.hänen elinkeinotoiminnan tulolähteensä tappio on markkaa tappiollinen.selvitä miten elinkeinotoiminnan tulolähteen tappio on vähennettävissä? A:llaon pääomatuloina verotettavia vuokratuloja markkaa. Pääomatuloihinkohdistuvia vähennyskelpoisia menoja hänellä on markkaa Mitä verorasituksen kohtaannon tarkasteleminenmarkkinamekanismin kannalta merkitsee? 2. Mitä realisointiperiaate tarkoittaa veropohjan osalta? 3. Tappion vahvistaminen

20 4. Ystäväsi harjoittaa maatilataloutta. Hänellä on viljanviljelyn lisäksi erilaista sivuansiotoimintaa, kuten ravihevosten pitoa,maatilamatkailua sekä vielä vihannesten torimyyntiä. Lisäksi hän onsuunnitellut rakentavansa pienimuotoisen sahan. Sahaustoiminta koostuupääasiassa muiden tukkien sahauksesta, mutta tarkoitus on myös jatkojalostaapuita. Selvitä ystävällesi se, miten häntä käsitellään verotuksessa ja milläperusteella? 5. X myi vuonna 1998 kiinteistön markalla. Hän oliostanut sen vuonna markalla. varainsiirtovero oli tuolloin 4 %.Ennen myyntiä hän korjasi kiinteistöllä olevaa rakennusta markalla ns."myyntikuntoon". Lisäksi hän oli aikaisemmin hieman tapetoinut jamaalannut huoneita noin markan edestä. Kauppavaihtoehtojen mukaankauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan vasta vuonna Miten lasketaan X:nverotettava luovutusvoitto ja minkä vuoden tulona kyseinen voitto verotetaan? Millä tavoin veromenon määrä voidaan laskea? 2. Millä tavalla sanomalehtiä käsitelläänarvonlisäverotuksessa? 3. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi 4. A on myynyt markalla vuonna 1995 omistamansakiinteistön (maapohja) omistamalleen osakeyhtiölle X Oy:lle markankauppahinnasta. Kauppakirja allekirjoitettiin Jutussa onkiistattomasti selvitetty se, että kiinteistön käypä arvo on markkaa.selvitä nyt, mitä tuloveroseuraamuksia kyseisen kiinteistön myynnistä on A:lleja miten ylihinta vaikuttaa X Oy:n verotuksessa. Selvitä myös se, mitenverotettaisiin sitä tilannetta, että X Oy myisi kyseisen kiinteistön tänäänmainitusta markan kauppahinnasta. 5. A omistaa B Ky:n. Kommandiittiyhtiön omistuksessa onliikehuoneisto, jonka se on ostanut vuonna 1988 miljoonalla markalla. Tällähetkellä kyseisen liikehuoneiston arvo on markkaa. Selvitäveroseuraamuksia liikehuoneiston siirrosta B Ky:ltä A:lle. Kun liikehuoneistoon A:n omistuksessa, selvitä mitä merkitystä veroseuraamuksia arvioitaessasaattaa olla sillä, että liikehuoneisto edelleen vuokrataan B Ky:lle. Selvitämyös se, miten vuokratuloa verotetaan A:n henkilökohtaisessa verotuksessa jakuinka suureksi vuokra voidaan määrittää.

Finanssioikeus Oikeudenalojen perusteet Kuulustelu

Finanssioikeus Oikeudenalojen perusteet Kuulustelu Finanssioikeus Oikeudenalojen perusteet Kuulustelu 10.2016 1. Henkilö X omistaa osakeyhtiö C Oy:n koko osakekannan. C Oy puolestaan omistaa osakeyhtiö Z Oy:n koko osakekannan. Z Oy:n omistuksessa on pitkään

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 30.9.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Pekka Nykänen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2013 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Matti Myrsky Esko Linnakangas

Matti Myrsky Esko Linnakangas Matti Myrsky Esko Linnakangas TALENTUM Helsinki 2010 Kolmas, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Esko Linnakangas Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1402-2 Kariston

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä Kansainvälisesti tunnetaan Dual Income Tax (DIT) järjestelmänä, jossa

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Matti Myrsky Timo Räbinä

Matti Myrsky Timo Räbinä Matti Myrsky Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 6., uudistettu painos 1996 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1553-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa (toim.) Alma Talent 2017 Helsinki Copyright 2017 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-3135-7 ISBN 978-952-14-3137-1

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM 1 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 2.12.2011 ON, OTM Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b eri papereille. Kysymykseen 5 vastataan vastauslomakkeelle. Vastauspaperi on

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto Konserniverotuksen lähtökohtia Konserniyhtiöiden osinkoverotus ja pääomanpalautukset. 43

Sisällys. Johdanto Konserniverotuksen lähtökohtia Konserniyhtiöiden osinkoverotus ja pääomanpalautukset. 43 Sisällys 1 2 3 Johdanto......................................... 11 1.1 Teoksen rakenteesta................................... 11 1.2 Casekonserni......................................... 13 Konserniverotuksen

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Miten jakamistalous vaikuttaa verotukseen?

Miten jakamistalous vaikuttaa verotukseen? Miten jakamistalous vaikuttaa verotukseen? 2.3.2016 Antti Sinkman Tulevaisuusvaliokunnan kuulemistilaisuus Vero-osasto Verojärjestelmän tavoitteista Neutraalisuus Verotus ei ohjaa toimintaa tiettyyn malliin

Lisätiedot

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos BusinessPlaza Sukupolvenvaihdos Sisällys 1. Valmistelu... 3 2. Toteuttamisvaihtoehtojen kartoittaminen... 3 Toteuttamisvaihtoehdot... 3 Kauppa... 3 Lahja ja lahjanluonteinen kauppa... 5 Jakautuminen...

Lisätiedot

PIENOSAKEYHTIÖN JA SEN OSAKKAAN TULOVEROTUS. Matti Kukkonen

PIENOSAKEYHTIÖN JA SEN OSAKKAAN TULOVEROTUS. Matti Kukkonen PIENOSAKEYHTIÖN JA SEN OSAKKAAN TULOVEROTUS Matti Kukkonen TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kukkonen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti

OTK, ON täydennystentti OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 21.5.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta

Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta Esityksen sisältö: 1. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutusvoitot ja vähennyskelvottomat luovutustappiot 2. KHO:n

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Taustaa Metsätalouden harjoittajalla tarkoitetaan tässä esityksessä luonnollista henkilöä, kuolinpesää

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA Valtuutussäännös VEROHALLINNON OHJE Päivämäärä Laki Verohallinnosta (237/08) 2 2 momentti 21.4.2010 Voimassaolo Diaarinumero Toistaiseksi 330/349/2010 Vastaanottaja Verohallinnon yksiköt YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

3-5 vuoden kuluttua lainan liikkeeseenlaskuhetken. HE vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta

3-5 vuoden kuluttua lainan liikkeeseenlaskuhetken. HE vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta HE 6111997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että työsuhdeoption perusteella

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

1.1 Kirjan tarkoitus... 13 1.2 Legaliteettiperiaate vero-oikeudessa... 15 1.3 Taannehtiva verolainsäädäntö ja perusteltujen odotusten suoja...

1.1 Kirjan tarkoitus... 13 1.2 Legaliteettiperiaate vero-oikeudessa... 15 1.3 Taannehtiva verolainsäädäntö ja perusteltujen odotusten suoja... SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Verovelvollisuuden 3 Tuloverojärjestelmän Esipuhe 11 13 1.1 Kirjan tarkoitus....................................... 13 1.2 Legaliteettiperiaate vero-oikeudessa.....................

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 24.4.2007

OTK, ON täydennystentti 24.4.2007 1 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 24.4.2007 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS

METSÄTALOUDEN SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUS Eeva Mustalampi METSÄTALOUDEN SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS Talousoikeuden pro gradu -tutkielma VAASA 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu LYHENNELUETTELO

Lisätiedot