1. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta?"

Transkriptio

1 FINANSSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta? 2. Tulojen ja menojen jaksottaminen tuloverolain mukaan? 3. Velvoitteiden arvostus perintö- ja lahjaverotuksessa. Anna esimerkki! 4. Osituksessa saadun omaisuuden myynnin luovutusvoittoverokohtelu? 5. Pääperiaatteet koskien luovutustappion ja omaisuuden arvonmenetyksen vähentämistä verotuksessa? Kahdenkertainen verotus on eräs keskeisimmistä kansainvälisen vero-oikeuden ongelmista. Kahdenkertaisen verotuksen poistamiseksi on luotu erilaisia poistamismenetelmiä. Mitkä ovat kahdenkertaisen verotuksen poistamismenetelmät ja niiden pääpiirteet? 2. Metsävähennys ja menovaraus metsätalouden verotuksessa. Selvitä mitä näillä tavoitellaan ja mikä on niiden pääasiallinen sisältö tuloverolaissa? 3. Arvopapereiden hankintamenon määräytyminen tuloverotuksessa? Laadi esimerkit eri vaihtoehdoista. 4. Perinnöstä ja testamentista luopumisen verokohtelu? 5. Kuolinpesän tuloverokohtelu? Vastaukset 1 (Jaakkola) ja 2 5 (Ossa) eri arkeille! Selvitä mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? 2. Lahjanluonteisen kaupan verokohtelu luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa? 3. Kuolinpesän verokohtelu? 4. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys?

2 5. Seurannaismuutos tuloverotuksessa? Kysymys 1: Mitkä ovat arvonlisäverotuksen pääpirteet? Kuka on arvonlisäverovelvollinen ja mistä toiminnasta suoritetaan arvonlisäveroa? Kysymys 2: Määrittele lyhyesti seuraavat vero-oikeudelliset käsitteet: a) Välitön ja välillinen vero. b) Verotusyhtymä. c) Alijäämä. d) Hyvitysmenetelmä. e) Perustevalitus. Kysymys 3: Perinnöstä luopumisen verokohtelu? Kysymys 4: Mitä tarkoitetaan elinkeinoyhtymällä ja miten elinkeinoyhtymää ja sen osakasta verotetaan? Kysymys 5: Lahjanluontoisen kaupan verokohtelu luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa? Millä edellytyksillä sukupolvenvaihdosluovutus on tuloverolain mukaan verovapaa luovutus? 2. Kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmät tuloverotuksessa?

3 3. Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulojen ja tappioiden verokohtelu? 4. Perinnöstä ja testamentista luopumisen verokohtelu? 5. Selvittämisvelvollisuus ja todistustaakka verotuksessa? Miten lahjaverovelvollisuus syntyy ja mitä tarkoitetaan lahjanluonteisella kaupalla? 2. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys? 3. Mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? Anna esimerkki! 4. Henkilöyhtiön ja sen omistajan verokohtelu? 5. Verotuksen muutoksenhakujärjestelmä pääpiirteissään? Äiti A lahjoittaa tänään tyttärelleen B:lle Pörssi Oy:n osakkeita kappaletta. A on aikanaan maksanut osakkeista euroa. Tällä hetkellä osakkeiden käypä arvo on euroa. A suunnittelee pidättävänsä osakkeiden osinko-oikeuden itselleen. Selvitä miten osinko-oikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaveron määrään. Toisena vaihtoehtona on se, että A ei pidätä osinko-oikeutta lahjoittamiinsa osakkeisiin. Mikäli A ei pidätä osinko-oikeutta, B:n on tarkoitus myydä kyseiset osakkeet todennäköisesti muutaman päivän kuluttua siitä, kun hän on saanut osakkeet omistukseensa. Olettamuksena on tällöin se, että osakkeista saatava kauppahinta on euroa. Selvitä miten osakkeiden luovutus verotetaan B:n verotuksessa? Miten on suhtauduttava siihen, että B on juuri myynyt sijoitusyksiönsä, josta hän sai luovutusvoittoa euroa? 2. Elinkeinotoimintaa harjoittavan kuolinpesän verokohtelu ja sen yhtiöittäminen?

4 3. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys? 4. Millä edellytyksillä sukupolvenvaihdosluovutus on tuloverolain mukaan verovapaa luovutus? 5. Miten verotetaan henkilöyhtiötä ja sen osakasta? A:n kuolinpesän omistuksessa on pörssiosakkeita, jotka A oli hankkinut vuonna euron kauppahinnalla. Osakkeiden käypä arvo oli A:n kuolinhetkellä ( ) euroa. Tänään kyseisten osakkeiden käypä arvo on euroa. Selvitä, miten verotus toimitetaan, jos a) osakkeiden myyjänä on kuolinpesä, taikka b) osakkeet siirretään osituksella leskelle, joka myy ne euron kauppahinnalla taikka c) kolmantena vaihtoehtona osakkeet siirtyvät perinnönjakokirjalla yhdelle lapsista ja hän myy kyseiset osakkeet euron kauppahinnalla. Arvioi lisäksi tilannetta siitä näkökulmasta, voisiko veronkiertosäännös tulla sovellettavaksi edellä esitetyissä sarjatoimissa? 2. Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu? 3. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys. Anna myös yksi käytännön esimerkki! 4. Arvioverotus? 5. Mitä tarkoitetaan lahjanluonteisella kaupalla ja mitkä ovat sen veroseuraamukset luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa? Yleishyödyllisen yhteisön verokohtelu tuloverolain mukaan? 2. Selvitä mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? 3. Mitä tarkoitetaan elinkeinoyhtymällä ja miten elinkeinoyhtymää ja sen osakasta verotetaan? 4. Arvioverotus? 5. Lahjanluontoisen kaupan verokohtelu luovuttajan ja luovutuksensaajan verotuksessa?

5 1. Kuolinpesän verokohtelu? 2. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitkä ovat peitellyn osingon veroseuraamukset osakkeenomistajalle? 3. Miten määritellään vastikkeettomien saantojen hankintameno luovutusvoittoverotuksessa? 4. Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu tuloverolain mukaan? 5. Mitä tarkoitetaan neutraalilla verotuksella ja ohjaavalla verotuksella? Anna kaksi esimerkkiä Metsätaloudesta saatujen tulojen verokohtelu tuloverolain mukaan? 2. Kuolinpesän verokohtelu? 3. Osituksessa saadun omaisuuden myynnin luovutusvoittoverokohtelu? Anna esimerkki Kiinteistöhallintapalvelun omaan käyttöön ottaminen ja sen verokohtelu arvonlisäverolaissa? 5. Arvioverotus ja selvittämätön omaisuudenlisäys? Mitä tarkoitetaan ohjaavalla verotuksella? Anna tuloverotukseen liittyvä esimerkki. 2. A:n on tarkoitus lahjoittaa tyttärelleen yksiö, joka sijaitsee Kaarinan keskustassa. Hän pidättää lahjankohteeseen tuotto- ja hallintaoikeuden. Mitä se merkitsee ja miten tuotto- ja hallintaoikeuden pidätys vaikuttaa lahjaveron määrään? Selvitä verovaikutus myös esimerkin avulla. 3. Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu? Kiinteistönluovutusten, kiinteistön käyttöoikeuden luovutusten ja rakentamispalveluiden myynnin kohtelu arvonlisäverotuksessa? 5. Ennakkotieto?

6 1. Kerro a) milloin verovelvollisella on oikeus tehdä hankintojensa perusteella arvonlisäverotuksessa ostovähennys sekä b) mikä merkitys ostovähennysoikeudella on arvonlisäverotuksen kertaantumisen kannalta. 2. Kerro millä perusteilla verovelvolliselle voidaan VML 32 :n mukaan määrätä veronkorotus Tulojen jaksottaminen TVL:n, MVL:n ja EVL:n mukaan? 4. Elinkeinotoimintaa harjoittavan kuolinpesän verokohtelu ja sen yhtiöittäminen? 5. Äiti A lahjoittaa tänään tyttärelleen B:lle Pörssi Oy:n osakkeita kappaletta. A on aikanaan maksanut osakkeista euroa. Tällä hetkellä osakkeiden käypä arvo on euroa. A suunnittelee pidättävänsä osakkeiden osinko-oikeuden itselleen. Selvitä miten osinko-oikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaveron määrään. Toisena vaihtoehtona on se, että A ei pidätä osinko-oikeutta lahjoittamiinsa osakkeisiin. Mikäli A ei pidätä osinko-oikeutta, B:n on tarkoitus myydä kyseiset osakkeet todennäköisesti muutaman päivän kuluttua siitä, kun hän on saanut osakkeet omistukseensa. Olettamuksena on tällöin se, että osakkeista saatava kauppahinta on euroa. Selvitä miten osakkeiden luovutus verotetaan B:n verotuksessa? Miten on suhtauduttava siihen, että B on juuri myynyt sijoitusyksiönsä, josta hän sai luovutusvoittoa euroa? Kerro miten konkurssipesää ja konkurssipesän harjoittamaa toimintaa kohdellaan arvonlisäverotuksessa. 2. Kerro millaisten seikkojen perusteella arvioidaan, onko suorituksen maksajan ja saajan välillä ennakonpidätysvelvollisuuden synnyttävä työsuhde Perintö- ja lahjaverolaissa on säännökset siitä, millä edellytyksillä alihintainen kauppa ei aiheuta lahjaveroseuraamuksia. Selvitä nämä säännökset sekä myös se, miten luovutettuun hyödykkeeseen pidätetty hallintaoikeus vaikuttaa siihen arviointiin, kuinka suuri kauppahinnan tulee olla, jotta luovutuksensaajalle ei aiheudu lahjaveroseuraamuksia. Viimeksi mainittua kysymystä voit tarkastella seuraavilla pohjatiedoilla: luovutettavan omaisuuden käypä arvo on euroa ja hallintaoikeuden arvo on euroa. 4. Verotuksessa omistusasumista on tuettu monella eri tavalla. Selvitä, millä edellytyksillä asunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, milloin asunnon hankintaan liittyvän luoton korot ovat tuloverolain mukaan vähennyskelpoisia ja millä edellytyksillä oman asunnon luovutusvoitto on tuloverolain mukaan verovapaata tuloa?

7 5. Verotusmenettelylain 28 :n veronkiertosäännöksen tyyppisoveltamistilanteet? Anna kustakin esimerkki Käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen perustuu realisointiperiaatteelle. Kerro mitä tämä tarkoittaa. 2. Kerro millä edellytyksillä tuloverotuksessa voidaan toimittaa arvioverotus (VML 27 )? Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verokohtelu? 4. Tulolähdejako ja sen verotuksellinen merkitys. Anna myös yksi käytännön esimerkki! 5. A:n kuolinpesän omistuksessa on pörssiosakkeita, jotka A oli hankkinut vuonna euron kauppahinnalla. Osakkeiden käypä arvo oli A:n kuolinhetkellä ( ) euroa. Tänään kyseisten osakkeiden käypä arvo on euroa. Selvitä, miten verotus toimitetaan, jos a) osakkeiden myyjänä on kuolinpesä, taikka b) osakkeet siirretään osituksella leskelle, joka myy ne euron kauppahinnalla taikka c) kolmantena vaihtoehtona osakkeet siirtyvät perinnönjakokirjalla yhdelle lapsista ja hän myy kyseiset osakkeet euron kauppahinnalla. Arvioi lisäksi tilannetta siitä näkökulmasta, voisiko veronkiertosäännös tulla sovellettavaksi edellä esitetyissä sarjatoimissa? Mitä tarkoitetaan nominalismilla veropohjaa määritettäessä? 2. Yhdistysten jäsenlehtien verokohtelu arvonlisäverotuksessa? Verotarkastuksen tehtävänä on varmistaa oikeaa ja yhdenmukaista verotusta osana verovalvonnan kokonaisuutta. Kerro verotarkastuksen kulusta ja vaiheista Verovapaat lahjat perintö- ja lahjaverolain mukaan?

8 5. Sukupolvenvaihdosluovutuksen luovutusvoittoverovapauden edellytykset? Mitä tarkoitetaan nominalismilla veropohjaa määritettäessä? 2. Jäteveron kohdistuminen ja vaikutus? Kerro millä edellytyksillä voidaan toimittaa arvioverotus (VML 27 ) Yleishyödyllisten yhdistysten verokohtelu tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain mukaan? 5. A on saanut lahjaksi viisi vuotta sitten X Oyj:n osakkeita, joiden käypä arvo oli tuolloin euroa. Nyt niiden käypä arvo on euroa. Lisäksi A sai kuusi kuukautta sitten lahjaksi asunto-osakkeen. Lahjanantajana oli hänen isoäitinsä, joka oli ostanut asunto-osakkeet kymmenen vuotta sitten eurolla. Asunto-osakkeiden käypä arvo oli lahjoitushetkellä euroa. Asunto-osakkeiden osalta lahjaverotus on ehditty toimittamaan. Lahjaveron määrä euron lahjoituksesta on euroa. A:n on tarkoitus myydä ensi viikolla edellä mainitut pörssiosakkeet ja asunto-osakeyhtiön osakkeet. Kauppahinnaksi tulee molempien varallisuuserien osalta yllä mainitut käyvät arvot. Selvitä A:n luovutusvoittoverokohtelu sekä se, onko asunto-osakkeiden myynnillä tässä tapauksessa vaikutusta jo toimitettuun lahjaverotukseen. (Vastaustilaa tähän kysymykseen kaksi sivua.) Mitä tarkoittaa ja mihin käytetään marginaaliveroprosenttia? 2. Verojen ja kiinteistöveron vähennyskelpoisuus tuloverotuksessa? 3. Kuulemisperiaate verotusmenettelyssä? 4. Lahjana saadun omaisuuden myynnin luovutusvoittoveroseuraamukset?

9 5. Lahjoitusvähennys yksityisen henkilön ja yhteisön verotuksessa? Mitä tarkoittaa yritysmuotoneutraliteetti? 2. Ulkomaalaisen Suomessa myymien palvelujen arvonlisäverotus? 3. Selosta verotusmenettelylain mukaisen oikaisuvaatimusmenettelyn pääpiirteet. 4. Kuolinpesän ja sen osakkaan verokohtelu - selvitä edellä mainittu luovutusvoittoverotusta koskevan esimerkin avulla? 5. Perintö- ja lahjaverolain kansainvälinen ulottuvuus? Selvitä myös milloin henkilön katsotaan asuvan Suomessa perintö- ja lahjaverolain mukaan? Millä tavalla tulovero ja arvonlisävero vaikuttavat kokonaiskysyntään ja kokonaistarjontaan kansantaloudessa? 2. Kiinteistön vuokraaminen arvonlisäverotuksessa? 3. Verotarkastuksen tehtävänä on varmistaa oikeaa ja yhdenmukaista verotusta osana verovalvonnan kokonaisuutta. Kerro verotarkastuksen kulusta ja vaiheista. 4. Perinnöstä ja testamentista luopumisen verokohtelu? 5. A suunnittelee luopuvansa omistamastaan Yritys Oy:stä. Yrityksen päätoimialana on leipomo- ja kahvilatoiminta. Yritys on vuosien varrella menestynyt kohtuullisen hyvin. Se on jakanut osinkoa siten, että osingot ovat olleet saajalleen verovapaita. Tämän johdosta yrityksen nettovarallisuus on kohtuullisen korkea. Osa varallisuudesta on sijoitettu pörssiosakkeisiin, rahastoihin ja asuntoosakkeisiin. Yhtiön käypä arvo on 2 miljoonaa euroa. Osakkeiden vertailuarvo on 1,5 miljoonaa euroa. Mikäli A myy yrityksensä lapsilleen B ja C, mikä on alin mahdollinen kauppahinta, jotta B:lle ja C:lle ei tule lahjaveroseuraamuksia?

10 Mikäli A lahjoittaa yrityksen osakkeita tai osakkeet, millä edellytyksillä B ja C saavat lahjaverotuksessa sukupolvenvaihdoshuojennuksen? Mistä summasta B ja C maksavat lahjaveroa, mikäli A lahjoittaa osakkeista kummallekin puolet? Mitä tarkoitetaan taannehtivalla verolailla ja milloin taannehtivuusongelma syntyy? 2. Omaan käyttöön oton ajallinen kohdistaminen arvonlisäverotuksessa? 3. Kerro mitä tarkoitetaan verovelvollisen suosimisen periaatteella sekä millaisiin lainsäännöksiin se perustuu. Kerro lisäksi millaiset näkökohdat voivat rajoittaa verovelvollisen suosimisen periaatteen merkitystä. 4. Luonnolliselle henkilölle saattaa syntyä pääomatulolajissa (TVL) tappiota. Miten nämä tappiot vähennetään verotuksessa? 5. Mitä tarkoitetaan lahjanluonteisella kaupalla ja miten se vaikuttaa luovutuksensaajan verotukseen? Selvitä myös sukupolvenvaihdosluovutuksiin liittyvä erityissäännös lahjanluonteisen kaupan määrittelystä Veronhuojennusjärjestelmän tulevaisuus Wikströmin mukaan? 2. Ravintolan eteisvahtimestarille maksetut palvelurahat arvonlisäverotuksen kannalta? 3. Kerro millä edellytyksillä tuloverotuksessa voidaan toimittaa arvioverotus (VML 27 )? 4. Mitä tarkoitetaan konserniavustuksella ja millä edellytyksillä se on vähennyskelpoinen?

11 5. Kuolinpesän ja sen osakkaan tuloverokohtelu? Selvitä samalla, miten leskelle testamenttiin perustuvan hallinta- ja tuotto-oikeuden nojalla kuuluvia tuloja verotetaan? EU-direktiivien tulkintavaikutus verotuksessa? 2. Myyntien ja ostojen ajallinen kohdistaminen tilikauden aikana arvonlisäverotuksessa? 3. Verotarkastuksen tehtävänä on varmistaa oikeaa ja yhdenmukaista verotusta osana verovalvonnan kokonaisuutta. Kerro verotarkastuksen kulusta ja vaiheista. 4. Luonnollisen henkilön kotimaasta ja ulkomailta saamien osinkojen verokohtelu? Anna esimerkki! 5. Konserniavustus? Määrittele verokiila ja vastaa kysymykseen, mitä verokiilan avulla saadaan esille? 2. Millä tavalla arvonlisäverotus määräytyy tilanteessa, jossa konkurssihallinto on päättänyt ryhtyä harjoittamaan itsenäisesti konkurssivelallisen liiketoimintaa? 3. Kerro millaiset suoritukset synnyttävät maksajalleen ennakonpidätysvelvollisuuden? 4. Tehokas ja tehoton perinnöstä luopuminen perintö- ja lahjaverotuksessa? 5. A on rakentanut useita omakotitaloja siten, että hän on asunut niissä perheensä kanssa yleensä kaksi neljä vuotta kussakin. Viimeisen rakentamansa omakotitalon hän myi viime vuonna juuri ennen kuin taloudellinen suhdanne alkoi heikentyä. Hänelle tuli omakotitalon luovutuksesta euron voitto. A on kuullut, että vaikka hän on käyttänyt kyseistä omakotitaloa omana ja perheensä vakituisena asuntona, luovutusvoitto saattaakin tulla verotuksen kohteeksi. Selvitä A:lle oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapauden edellytykset ja toisaalta se, missä tilanteissa luovutusvoittoa ei pidetäkään verovapaana tulona. Silloin kuin luovutusvoitto ei ole verovapaata tuloa, selvitä A:lle, miten voitto siinä tapauksessa verotetaan? Suomen ja EU:n välinen lainsäädäntötoimivallan jako välillisten verojen osalta? 2. Rahoituspalvelut arvonlisäverotuksessa? 3. Arvioverotuksen toimittamisen edellytykset verotusmenettelylaissa? 4. Mitä tarkoitetaan pääomatulolajin tappiolla ja miten se on vähennettävissä tuloverotuksessa?

12 5. Viime viikkoina on keskusteltu sekä metsätaloudesta saatujen tulojen verokohtelusta että metsätalouden vähennyksistä. Selvitä miten tuloverotuksessa (TVL) metsätaloudesta saatuja tuloja verotetaan (pystykauppa, hankintakauppa), miten omasta metsästä otetun oman puun käyttö huomioidaan verotuksessa ja miten metsän hankintameno vaikuttaa metsätalouden verotettavan tulon muodostumiseen. Metsätaloudessa on mahdollista tehdä myös menovaraus; mihin sillä pyritään ja miten menovaraus käyttäytyy metsätalouden verotuksessa? Verohallituksen antamien ohjeiden sitovuus? 2. Rahoituspalvelut arvonlisäverotuksessa? 3. Veronkorotuksen määräämisen edellytykset tuloverotuksessa? 4. Oman asunnon luovutusvoittoverovapauden edellytykset? 5. Mitä tarkoitetaan verotuksen neutraalisuudella? Direktiivin tulkintavaikutus? 2. Perintöverovelvoifisuuden alkaminen? 3. Veroasioissa valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan, jos KETO myöntää. valitusluvan. Verotusmenettelylaissa on lueteltu kolme perustetta valitusluvan myöntäniiselle Kerro niiden keskeinen sisältö. 4. TVL:n ja EVL:n jaksottamista koskevat pääsäännöt? Anna molemmista esimerkki. 5. A:n on tarkoitus siirtää omistamaansa yhtymään (esimerkiksi kommandiittiyhtiö) kiinteistö, jonka hän on hankkinut omistukseensa 15 vuotta sitten eurolla. Nyt sen käypä hinta on euroa. Selvitä miten varallisuuden siirtoa käsitellään A ja yhtymän verotuksessa. Edelleen A:lla on tarkoitus ottaa yhtymästä henkilökohtaiseen omistukseensa erään pörssiyhtiön osakkeita, jotka on hankittu yhtymälle kolme vuotta sitten eurolla. Nyt niiden käypä hinta on euroa. Miten tätä käsitellään yhtymän verotuksessa? Millä tavalla rahan arvo (=ostovoima) vaikuttaa veropohjaan? 2. Miksi hyödykkeen omaa käyttöä verotetaan arvonlisäverotuksessa? 3. Arvioverotus? 4. Tulolähdejako ja sen merkitys? 5. Selvitä henkivakuutuskorvausten tuloverokohtelu sekä perintö- ja lahjaverokohtelu erityisesti siitä näkökulmasta, miten ne on kytketty toisiinsa?

13 Toissijaisuusperiaate Euroopan unionissa ja periaatteen merkitys verotuksessa? 2. Luottotappion jaksottaminen elinkeinoverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa? 3. Verottomat kiinteistönluovutukset arvonlisäverotuksessa? 4. Selvittämätön omaisuudenlisäys? 5. Luonnollisen henkilön, henkilöyhtiön ja osakeyhtiön muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamien osinkojen verokohtelu? EY:n perustamissopimukseen sisältyvän yleisen syrjinnän kiellon merkitys verotuksessa? 2. Luonnehdi Kari S. Tikan kannattamaa verolakien realistista (joustavaa) tulkintatapaa? 3. Koulutuspalvelujen arvonlisäverokohtelu? 4. Luottamuksensuoja? 5. Tapaus Mitä on vahingollinen verokilpailu? 2. Millä tavalla Wikström luonnehtii eurooppavero-oikeuden negatiivista integraatiota? 3. Valtion verovelvollisuus arwonlisäverotuksessa? 4. Näytön hankkiminen ja todistustaakka verotuksessa? 5. Tapaus Brutto- ja nettoveroasteen erot? 2. Mitä seurauksia verovelvolliselle aiheutuu, jos hänet tuomitaan veropetoksesta? 3. Selvitä mitä tarkoitetaan pääomatulolajin alijäämällä, alijäämähyvityksellä ja pääomatulolajin tappiolla? 4. A aikoo sijoittaa osan varallisuudestaan pörssiosakkeisiin. Selvitä hänelle, miten pörssiyhtiöstä saatuja osinkoja verotetaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan?a:n työnantaja on tarjonnut hänelle mahdollisuutta päästä työnantajayrityksensä osakkeenomistajaksi 10 prosentin osuudella. A joutuu ottamaan lainaa pystyäkseen maksamaan osakkeiden kauppahinnan. Jotta A pystyisi

14 suunnittelemaan luoton maksuohjelmaa, hänen tulee tietää se, miten osinkotuloja muusta kuin pörssiyhtiöstä verotetaan. A:n tavoitteena on se, että hän pystyisi maksamaan luottokustannukset kokonaan osinkotuloilla. Selvitä A:lle, miten muusta kuin pörssiyhtiöstä saatuja osinkotuloja verotetaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan? 5. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi: tarkoitus, sisältö ja rajat? Verovelvollisen valinnanvapaus ja verolakien tulkinta? 2. Eurooppavero-oikeus ja lainsäädäntötoimivalta välittömän verotuksen osalta? 3. Luovutustappioiden vähennyskelpoisuus TVL: n mukaan? Verovelvollisen verovastuu ja sen suhde muiden verovastuuseen? 4. A on ostamassa eurolla metsäkiinteistön. Keskeisenä osana hankinnan rahoitussuunnittelussa on se, että A aikoo myydä tukkia ja ns. kuitupuuta muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla viimeistään ensi vuonna.selvitä A:lle ensinnäkin se, miten puun myynnistä saatuja tuloja taikka metsästä omaan käyttöön otetun puutavaran arvo verotetaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan?selvitä myös se, otetaanko metsän hankintahinta jollain tavoin huomioon puun myyntituloista tehtävänä vähennyksenä? Erityisesti viimeksi mainittuun kysymykseen liittyen A:ta kiinnostaa myös se, onko sillä merkitystä, hankkiiko hän metsäkiinteistön henkilökohtaiseen omistukseensa tai sijoitusyhtiönsä nimiin? 5. Hallintolain ja verotusmenettelyä koskevan lain suhde sekä verotusmenettelyn niin sanotut erityispiirteet Verovelvollisen verovastuu ja sen suhde muiden verovastuuseen? 2. EU:n neuvoston antamat asetukset Suomen vero-oikeuden kannalta? 3. Millä edellytyksillä yritys taikka sen osa voidaan myydä TVL:n mukaan verovapaasti (ns. sukupolvenvaihdosluovutus)? 4. Tapaus 5. Veronsaajan keinot tuloverotuksen alalla konkretisoida verottamatta jäänyt erä verotuksen tultua jo toimitetuksi ja näiden keinojen käytön edellytykset? Millä tavalla voidaan luonnehtia EU-vero-oikeuteen liittyvää negatiivista integraatiota? 2. Vertaa toisiinsa legaalistaja efektiivistä veroastetta? 3. Miten luonnollisen henkilön suomalaisesta julkisesti noteeratusta yhtiöstä (pörssiyhtiö) saadun osingon verokohtelu eroaa julkisesti noteeraamattomasta yhtiöstä saadun osingon verokohtelusta?

15 4. Tapaus 5. Luottamuksensuojan soveltaminen tuloverotuksessa Mikä on tyypillistä vero-oikeuden lähdemateriaalille? 2. Millä tavalla arvonlisäverolaissa käsitellään rahoituspalveluja? 3. Kohdistaminen - ulkoinen ja sisäinen kohdistamisongelma Wikströmin mukaan? 4. Tapaus 5. Miten on meneteltävä, jos peitellyn osingonjaon havaitaan tapahtuneen, eli millaisia ovat sen johdosta tehtävät oikaisut yhtiön ja osakkaan verotuksissa? Arvonlisäverotus ja konsernit? 2. Wikströmin käsitys verohallituksen verotuksen toimittamista varten antamista ohjeista? 3. Verovelvollisen valinnanvapaus ja veronkiertosäännös? 4. Tapaus 5. Verotusmenettelystä annetun lain 30 :n tarkoittama selvittämätön omaisuuden lisäys? Tapaus 2. Maatilatalouden tuloverolain soveltamisala ja rajanveto-ongelmat tuloverolain ja elinkeinoverolain kanssa? 3. Millä tavalla veronsaajan menettämiä verotuloja asketaan käytettäessä ns. lakimalleja? 4. Itse poimittujen luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynti arvonlisäverolain mukaan? 5. Verotusmenettelystä annetun lain mukainen oikaisuvaatimusmenettely Tapaus 2. Tulolähdejako ja sen merkitys? 3. Millä tavalla osinkoa jakavan osakeyhtiön asema on muuttunut tämän vuoden alusta voimaan tulleen osinkoverouudistuksen yhteydessä?

16 4. Valtion verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa? 5. Verovelvollisen kuuleminen tulo- ja varallisuusverotusta toimitettaessa? Millä tavalla tasa- ja substanssipoistot eroavat toisistaan? 2. Konkurssipesän verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa? 3. Kuolinpesän ja sen osakkaan verokohtelu tuloverotuksessa? 4. Tapaus 5. Verotusmenettelystä annetun lain tarkoittama ennakkotieto ja sitä koskeva menettely Mitä realisointiperiaate tarkoittaa elinkeinotulon veropohjan osalta? 2. Uudisrakennuksen luovutus maapohjineen arvonlisäverolain kannalta? 3. Kohdistamisongelma tuloverotuksessa Wikströmin mukaan? 4. Tapaus 5. Verotusmenettelylain arvioverotusta koskevan säännöksen (27 ) keskeinen sisältö? tapaus 2. Wikströmin käsitys tulkinnasta verrattaessa oikeusperustetta tosiasiaperusteeseen tehtäessä oikeudellista ratkaisua? 3. Arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus luovutettaessa liikeomaisuutta? 4. Näytön hankkiminen ja todistustaakka verotusmenettelyssä (Myrsky-Linnakangas)? 5. Selvittämätön omaisuuden lisäys (VML 30 )? tapaus 2. Mitä toissijaisuusperiaatteen toteuttaminen merkitsisi arvonlisäverojärjestelmän osalta? 3. Vähennettävän veron rooli arvonlisäverotuksessa? 4. Näytön hankkiminen ja todistustaakka verotusmenettelyssä? (Myrsky-Linnakangas)

17 5. Veroviraston ennakkotieto (VML 85 )? tapaus 2. Arvostamisongelma henkilökohtaisten tulojen osalta? 3. Henkilöyhtiöiden ja yhtymien asema arvonlisäverotuksessa? 4. Veroviraston ennakkotieto (VML 85 )? 5. Selvittämätön omaisuuden lisäys (VML 30 )? Progressiivinen verotus ja sen käyttö Suomessa? 2. Millä tavalla Suomessa verotuksella pyritään ympäristön jätekuorman vähetämiseen? 3. Pääomatulolajin tappion vähentäminen TVL:n mukaan? 4. tapaus 5. Verotusmenettelylakiin sisältyvän luottamusperiaatteen keskeinen sisältö (VML 26.2 )? Mitä verotuksessa tarkoittaa rahoitusneutraliteetti? 2. Verottomat ja osittain verolliset hyödykkeet arvonlisäverolain kannalta? 3. Kuolinpesän verokohtelu? Mitä tarkoittaa elinkeinotoiminnan efektiivinen verokanta? 2. Vertaa arvonlisäverotuksen kannalta saneerausmenettelyä ja liiketoiminnan saneerausta, ts alasajoa. 3. Miten syntyy pääomatulolajin tappio ja miten se on vähennyskelpoinen? 4. Tapaus 5. Verojen anteeksianto? Mitä tarkoitetaan verotuksen vertikaalisella ja horisontaalisella oikeudenmukaisuudella?

18 2. Veron peruste arvonlisäverossa otettaessa omaan käyttöön ulkopuolelta ostettu hyödyke? 3. A on ostanut metsätilan vuonna eurolla. Sen jälkeen hän on myynyt puuta siten, että hän on voinut tehdä yhteensä euron metsävähennykset. Nyt hän myy metsätilan eurolla. Miten lasketaan verotettava luovutusvoitto? 4. Mitä tarkoitetaan alijäämähyvityksellä? 5. Valituslupajärjestelmä veroasioissa? Verohallituksen ohjeiden sitovuus? 2. Mitä arvonlisäverotuksessa seuraa siitä, että konkurssihallinto ryhtyy itsenäisesti harjoittamaan konkurssivelallisen liiketoimintaa? 3. Tapaus 4. Tulolähdejako ja sen merkitys? 5. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu? Mitä realisointiperiaate tarkoittaa elinkeinotulonjaksottamisen osalta? 2. Miksi arvonlisäverotuksen rasitus muodostuu helpostidegressiiviseksi? 3. Yrittäjäpuolisoiden jaettavan yritystulon verokohtelu? 4. Syy-yhteys jälkiverotuksen edellytyksenä? Mitä tarkoitetaan lakimallilla menetetyn verotulonlaskennassa? 2. Wikströmin käsitys vero-oikeuden lähteistä? 3. Koulutuspalvelujen arvonlisävelvollisuus? 4. Luottamuksensuoja (luottamussuoja) VML 26.2 :n mukaan? Wikströmin käsitys verosanktiosta? 2. Mitä tarkoittaa väite, jonka mukaan verorasituksenkohtaanto on markkinatilannekysymys? 3. Veron peruste palvelujen omassa käytössä ALV:n mukaan?

19 4. Selvittämätön omaisuuden lisäys (VML 30 )? Mitä marginaaliveroprosentti tarkoittaa ja mihin sitätavallisesti käytetään? 2. Millä tavalla Wikström luonnehtii brutto- janettoveroasteen välistä erotusta? 3. Sukupolvenvaihdosluovutusten verotus tuloverolain mukaan? 4. Konkurssipesän verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa? 5. Selvittämisvelvollisuuden jakaantuminenverotusmenettelyssä? Wikströmin käsitys kansainvälisen peitellyn voitonsiirronyhteydessä syntyvästä oikeudellisesta perusasetelmasta. (Wikström) 2. Perintöverovelvollisuuden alkamisajankohta ehdollisestisaatujen varojen osalta. (Wikström) 3. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi. (Myrsky -Linnakangas) 4. Kiinteistönluovutusten arvonlisäverokohtelu. (Myrsky -Linnakangas) 5. Tasapainoperiaate budjettiperiaatteena. (Myrsky) Verotuksessa noudatettavan puolueettomuusperiaatteensisältö ja vakiintuminen Suomessa? 2. Myynnin käsite arvonlisäverotuksessa? 3. Verotusmenettelylain veronkiertämissäännös (VerML 28 ) 4. Selvitä peitellyn osingonjaon veroseuraamukset osakkaanverotuksessa esimerkin avulla? 5. A harjoittaa päivittäistavarakauppaa toiminimen muodossa.hänen elinkeinotoiminnan tulolähteensä tappio on markkaa tappiollinen.selvitä miten elinkeinotoiminnan tulolähteen tappio on vähennettävissä? A:llaon pääomatuloina verotettavia vuokratuloja markkaa. Pääomatuloihinkohdistuvia vähennyskelpoisia menoja hänellä on markkaa Mitä verorasituksen kohtaannon tarkasteleminenmarkkinamekanismin kannalta merkitsee? 2. Mitä realisointiperiaate tarkoittaa veropohjan osalta? 3. Tappion vahvistaminen

20 4. Ystäväsi harjoittaa maatilataloutta. Hänellä on viljanviljelyn lisäksi erilaista sivuansiotoimintaa, kuten ravihevosten pitoa,maatilamatkailua sekä vielä vihannesten torimyyntiä. Lisäksi hän onsuunnitellut rakentavansa pienimuotoisen sahan. Sahaustoiminta koostuupääasiassa muiden tukkien sahauksesta, mutta tarkoitus on myös jatkojalostaapuita. Selvitä ystävällesi se, miten häntä käsitellään verotuksessa ja milläperusteella? 5. X myi vuonna 1998 kiinteistön markalla. Hän oliostanut sen vuonna markalla. varainsiirtovero oli tuolloin 4 %.Ennen myyntiä hän korjasi kiinteistöllä olevaa rakennusta markalla ns."myyntikuntoon". Lisäksi hän oli aikaisemmin hieman tapetoinut jamaalannut huoneita noin markan edestä. Kauppavaihtoehtojen mukaankauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan vasta vuonna Miten lasketaan X:nverotettava luovutusvoitto ja minkä vuoden tulona kyseinen voitto verotetaan? Millä tavoin veromenon määrä voidaan laskea? 2. Millä tavalla sanomalehtiä käsitelläänarvonlisäverotuksessa? 3. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi 4. A on myynyt markalla vuonna 1995 omistamansakiinteistön (maapohja) omistamalleen osakeyhtiölle X Oy:lle markankauppahinnasta. Kauppakirja allekirjoitettiin Jutussa onkiistattomasti selvitetty se, että kiinteistön käypä arvo on markkaa.selvitä nyt, mitä tuloveroseuraamuksia kyseisen kiinteistön myynnistä on A:lleja miten ylihinta vaikuttaa X Oy:n verotuksessa. Selvitä myös se, mitenverotettaisiin sitä tilannetta, että X Oy myisi kyseisen kiinteistön tänäänmainitusta markan kauppahinnasta. 5. A omistaa B Ky:n. Kommandiittiyhtiön omistuksessa onliikehuoneisto, jonka se on ostanut vuonna 1988 miljoonalla markalla. Tällähetkellä kyseisen liikehuoneiston arvo on markkaa. Selvitäveroseuraamuksia liikehuoneiston siirrosta B Ky:ltä A:lle. Kun liikehuoneistoon A:n omistuksessa, selvitä mitä merkitystä veroseuraamuksia arvioitaessasaattaa olla sillä, että liikehuoneisto edelleen vuokrataan B Ky:lle. Selvitämyös se, miten vuokratuloa verotetaan A:n henkilökohtaisessa verotuksessa jakuinka suureksi vuokra voidaan määrittää.

Finanssioikeus Oikeudenalojen perusteet Kuulustelu

Finanssioikeus Oikeudenalojen perusteet Kuulustelu Finanssioikeus Oikeudenalojen perusteet Kuulustelu 10.2016 1. Henkilö X omistaa osakeyhtiö C Oy:n koko osakekannan. C Oy puolestaan omistaa osakeyhtiö Z Oy:n koko osakekannan. Z Oy:n omistuksessa on pitkään

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Rovaniemi 18.3.2017 johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Luovutustappion syntyminen Luovutustappio syntyy omaisuutta myytäessä, kun hankintameno

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Metsävähennys Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Perusteita: Metsävähennys on käytettävissä 1.1.1993 jälkeen vastikkeellisesti hankituilla metsätiloilla. Metsävähennysoikeutta ei ole yleensä alle 2 ha kiinteistöillä

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi pääomatulojen (lähes) tasavero? Teoreettisia näkökulmia Ylimääräisiä tuloja, ei liity veronmaksukykyyn

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 30.9.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN SPV-metsäpäivä 9.11.2014 VT Miikka Autio Oma Säästöpankki Oy Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Pertti Ruuska Toivo-tiedonvälitys MTK-Keski-Suomi ry Konnevesi Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdosluovutus Maatilan

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta Lausunto 1 (5) SAK 12806 / 2017 Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 30.6.2017 VM123:00/2016 VM/2034/00.01.00.01/2016 Lausunto

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Pekka Nykänen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2013 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja Näkökulmia ja tavoitteita Metsätalous säilyy kannattavana

Lisätiedot

Matti Myrsky Esko Linnakangas

Matti Myrsky Esko Linnakangas Matti Myrsky Esko Linnakangas TALENTUM Helsinki 2010 Kolmas, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Esko Linnakangas Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1402-2 Kariston

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus oikeuskäytäntöön. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaiskatsaus oikeuskäytäntöön. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Ajankohtaiskatsaus oikeuskäytäntöön Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 KHO 2011/ 2698 Palkkatulosta myönnettävä moottorisahavähennys koski myös moottorisahakorvauksen nimellä

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Metsätilan siirtäminen osana sukupolvisuunnitelmaa

Metsätilan siirtäminen osana sukupolvisuunnitelmaa Metsätilan siirtäminen osana sukupolvisuunnitelmaa Helinä Sairanen, yhteyspäällikkö Danske Bank Mikkeli 25.3.2017 Sukupolvelta sukupolvelle Tieto oman ja yhteisen omaisuuden arvosta Omaisuuden suojaaminen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä Kansainvälisesti tunnetaan Dual Income Tax (DIT) järjestelmänä, jossa

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus SUKUPOLVENVAIHDOS Asetetaan tavoitteet tilanpidon jatkumiselle Jakamattomana suvun hallussa Jaetaan Myydään tai vuokrataan Jatkajan koulutus ja valmistautuminen Tilakaupan

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

Yritysten Taitava Keski-Suomi Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat

Yritysten Taitava Keski-Suomi Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat Anne Roininen, KHT 24.8.2011 Osapuolet Luopuja tuloverotus Jatkaja tuloverotus varainsiirtoverotus lahjaverotus Luovutuksen kohteena oleva

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Matti Myrsky Timo Räbinä

Matti Myrsky Timo Räbinä Matti Myrsky Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 6., uudistettu painos 1996 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1553-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Metsätilan myynti Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Salon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Esityksen sisältö Kysymys: Miten verottaa yhtiön oman pääoman tuottoa? Suomen nykyjärj

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Metsälahjavähennyslaskuri

Metsälahjavähennyslaskuri Metsälahjavähennyslaskuri Ohje metsälahjavähennyslaskurin käyttöön 7.4.2017 www.metsakeskus.fi Metsälahjavähennyslaskurin käyttö Metsälahjavähennyslaskuri opastaa metsälahjavähennyksen käytössä ja metsälahjavähennyspohjan

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta EV 179/1996 vp- HE 105/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 105/1996 vp

Lisätiedot

Arto Taskinen Oulu

Arto Taskinen Oulu Arto Taskinen Oulu 17.11.2016 YRITTÄJÄVÄHENNYS Yrittäjävähennys vuonna 2017 Vähennys 5 % metsätalouden tulosta Koskee metsätalouden harjoittajia, verotusyhtymiä, kuolinpesiä ja yhteismetsiä Helpottaa puun

Lisätiedot