Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön asiantuntija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön asiantuntija"

Transkriptio

1 Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön asiantuntija Lukuisat konsulttitoimistot tarjoavat sääntelyä koskevaa yleistä neuvontaa, mutta vain harvat yhtä laadukasta ja oikea-aikaista palvelua kuin JSC. Palveluksessamme olevien oikeudellisten ja tieteellisten asiantuntijoiden, alan erinomaisen tuntemuksen sekä laajan kansainvälisten suhdeverkostomme ansiosta pystymme vastaamaan asiakkaiden erityisimpiinkin haasteisiin ja ennakoimaan laaja-alaisesti sääntelyyn liittyviä kysymyksiä. Olemme tukeneet yli 20 vuoden ajan eri puolilla maailmaa toimivia kemikaalialan yrityksiä vaadittavien asiakirjojen valmistelussa, kustannusten minimoinnissa ja edunvalvonnassa viranomaisiin nähden Euroopan laajuisesti. Maailmanlaajuisiin kumppaniyrityksiin luotujen tiiviiden suhteiden ansiosta pystymme laajentamaan palvelumme moniin maantieteellisiin alueisiin ympäri maailman. JSC voi tarjota tarvitsemanne palvelun sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä sijainnista riippumatta. Sääntelyyn liittyvä tukemme käsittää ennen kaikkea kolme aihealuetta: Maatalouskemikaalit, Biosidit, Yleiskemikaalit. JSC International Limited The Exchange Station Parade Harrogate North Yorkshire HG1 1TS UK T. +44 (0) F. +44 (0)

2 Maatalouskemikaalit Maatalouskemikaalit Tuemme yrityksiä sääntelyyn liittyvillä palveluillamme kasvinsuojeluaineiden rekisteröinnissä koko Euroopassa. Monipuolinen asiantuntemuksemme ja laajamittainen osallistumisemme sääntelyjärjestelmän kaikkiin vaiheisiin auttavat meitä ennustamaan tarkasti kriittiset sääntelyyn liittyvät ja tieteelliset ongelmat, jotka ovat ratkaisevia yhdisteenne menestyksekkään kehitysstrategian kannalta. JSC:n palveluksessa työskentelee eri aihealueisiin perehtyneitä sääntelyn ja liike-elämän asiantuntijoita. He osallistuvat läheisesti sääntelymenettelyyn laajan suhdeverkostomme välityksellä, jonka ansiosta meillä on toimivat yhteydet sekä EU-komissioon että jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisiin. Osallistumme lukuisiin asiakkaidemme hankkeisiin sääntelymenettelyn eri vaiheissa, minkä ansiosta olemme hyvin perillä alan ajankohtaisista suuntauksista Euroopassa. EU:n säännöstelyn jatkuva kehitys tekee vaatimusten noudattamisesta haastavaa. Tällaisessa toimintaympäristössä yritykset eivät voi ottaa riskejä rekisteröintimenettelyssä. JSC voi auttaa yritystänne hallitsemaan sääntelyyn liittyvää asiakirja-aineistoa luotettavasti. Meillä on kokemusta niin perinteisistä kemikaaleista kuin uusista seoksista ja biotorjunta-aineistakin. Näin pystymme määrittämään kustannustehokkaat ratkaisut tuotteiden ohjaamiseksi markkinoille. JSC voi auttaa yritystänne hyväksynnän muutoksiin liittyvissä kysymyksissä sekä kaikenlaisissa tuotteiden rekisteröinneissä kaikissa 28 jäsenvaltiossa. 2 8

3 Biosidit Biosidit Tieteellisen, sääntelyä koskevan ja käytännön tietämyksemme ansiosta voimme tukea yritystänne biosidituotteiden ja vaikuttavien aineiden rekisteröintimenettelyn kaikissa vaiheissa. Meillä on myös runsaasti biosiditeollisuutta koskevaa asiantuntemusta sekä useiden vuosien kokemus hyväksynnän hankkimisesta sekä tuotteille että vaikuttaville aineille monilla eri sovellusalueilla. Voimme neuvoa sääntelystrategian luomisessa sekä sen laajuuden määrittämisessä ja hyödyntää toksikologian, tehokkuuden ja ympäristöasioiden tiedostoja osana tietoaukkojen analysointia. Voimme valmistella kattavia IUCLID-asiakirjoja, valvoa testausvaatimuksia riippumattomien testauslaitosten välityksellä, suorittaa riskiarviointeja sekä hallinnoida työryhmiä. Nämä palvelut voidaan tarjota joko projektikohtaisesti tai täysimittaisesti asiakirjojen lähettämisestä lopullisen hyväksynnän saantiin. Biosideihin kuuluu laaja joukko tuotteita, joita käytetään mikro-organismien, hyönteisten, jyrsijöiden ja muiden haitallisten organismien torjuntaan ja joita siten koskee täysin ainutlaatuisia sääntelyhaasteita. Perinteisesti biosidien sääntely on suoritettu eri tavalla kussakin EU:n jäsenmaassa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa biosidituotedirektiivin (98/8/EC) ja sitäkin äskettäisemmin biosidiasetusehdotuksen 528/2012 myötä. Nykyisin sovelletaan sekä vanhoja kansallisia säädöksiä että biosidiasetusehdotusta, mutta kansalliset säädökset poistuvat käytöstä, kun vaikuttavien aineiden arviointi on suoritettu loppuun biosidiasetuksen puitteissa. Biosidituotteet luokitellaan asetuksessa 22 tuotetyyppiin, joista jokainen on omalla tavallaan haasteellinen sääntelyn kannalta. Tarkoitetut 22 tuotetyyppiä jaetaan neljään pääryhmään: desinfiointiaineet: elintarvikehygienia, kotitalous- ja sairaalatuotteet, juomavesi jne, säilytysaineet: puunsuoja-aineet, limantorjunta-aineet, kalvot, suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet, tekstiilit jne, tuholaistorjunta: insektisidit, rodentisidit, karkotteet jne. sekä muut biosidituotteet: antifouling-tuotteet, ruumiiden säilytykseen ja eläinten täyttämiseen käytettävät nesteet jne. 3 8

4 Yleiskemikaalit Yleiskemikaalilainsäädäntö Euroopassa on voimassa useita eri sääntelyvaatimuksia, jotka koskevat yleiskemikaaleja. Ne ovat erittäin tärkeitä yrityksille, jotka haluavat tuoda kemikaaleja EU:hun. Tässä osassa kerrotaan eräistä tärkeistä lainsäädännön osista, joita on noudatettava. 4 8

5 REACH REACH-asetus (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoitukset) on tärkein kemikaaliteollisuuteen vaikuttava säädös (asetus (EY) N:o 1907/2006). Se koskee kaikkia kemiallisia aineita eli sellaisenaan sekä seoksissa ja esineissä esiintyviä aineita. Asetus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007, ja sillä korvataan useita Euroopan unionin direktiivejä ja asetuksia. Säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta yritysten, jotka maahantuovat (tai valmistavat) vuodessa yli tonnin jotain kemikaalia, on REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröitävä se Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tietokantaan. Rekisteröinnin yhteydessä on toimitettava rekisteröintiasiakirjat sekä lisäksi täysimittainen riskinarviointi kemikaaliturvallisuusraportin (CSR) muodossa, jos ainetta maahantuodaan vähintään 10 tonnia vuodessa. Rekisteröinti on suoritettava välittömästi, paitsi jos aine on rekisteröity etukäteen ja sen tuontimäärä (tai valmistusmäärä) on tonnia vuodessa. Tällöin asteittain rekisteröinnin takaraja sallii rekisteröintiasiakirjojen lähettämisen 1. kesäkuuta 2018 mennessä. 5 8

6 Vähintään yhden tonnin asteittain rekisteröitäviä aineita EU:hun tuovat yritykset voivat tehdä ennakkorekisteröinnin myöhässä. Ainetta ensimmäistä kertaa valmistavan/tuovan yrityksen on ennakkorekisteröitävä aine (1) viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen valmistuksesta tai tuonnista yhden tonnin raja-arvon ylittyessä ja (2) vähintään 12 kuukautta ennen rekisteröinnin määräaikaa. REACH-asetuksen tarkoituksena on erityistä huolta aiheuttavien aineiden valvonta sekä niiden myynnin ja käytön rajoittaminen. REACH-prosessissa liitteen XIV lupamenettelyluettelossa olevien aineiden erityisestä käytöstä on lähetettävä lupamenettelyasiakirjat Euroopan kemikaaliviraston arvioitaviksi, jotta jatkuvalle käytölle EU-markkinoilla saataisiin lupa. JSC voi neuvoa ja auttaa kaikissa REACH-asetukseen liittyvissä kysymyksissä, auttaa yrityksiä täyttämään REACH-asetuksesta johtuvat velvoitteet sekä jatkamaan kemikaalien valmistusta EU:n alueella sekä tuontia sille. Palvelumme käsittävät tuen yhteenliittymien muodostuksessa, tietoja koskevien vaatimusten ja tietojen saatavuuden arvioinnissa, tietojen arvioinnissa sekä asiakirja-aineiston laatimisessa ja tietojen arvioinnissa rekisteröintiä ja lupamenettelyä varten IUCLID-tietokannassa. Voimme myös suorittaa altistus- ja riskiarviointeja sekä sosioekonomisia analyysejä ja laatia kemikaaliturvallisuusraportteja aineille, joita valmistetaan tai maahantuodaan vähintään 10 tonnia vuodessa. 6 8

7 REACH ja EU:n ulkopuoliset yritykset EU:n ulkopuolisena valmistajana ette voi osallistua aktiivisesti REACH-asetuksessa säädettyyn menettelyyn, ellei yritys nimeä niin sanottua ainoaa edustajaa, joka vastaa REACH-asetuksesta johtuvista velvoitteista maahantuojien puolesta. Ainoan edustajan nimittäminen hyödyttää valmistajaa monella tavalla: Kaikki REACH-asetukseen liittyvät kysymykset keskitetään yhdelle toimijalle. Ainoa edustaja ajaa nimenomaan yrityksenne etuja. Yrityksenne maahantuojat ja asiakkaat EU:ssa suosivat ainoan edustajan nimittäviä yrityksiä, koska tällöin heidän ei tarvitse vastata REACH-velvoitteista itse. Jos maahantuoja rekisteröi aineen, maahantuojasta tulee myös rekisteröinnin haltija. Jos maahantuoja jossain vaiheessa vaihtaa toimittajaa, yrityksenne menettää aineen myynti- ja markkinointioikeuden EU:ssa. Yrityksenne REACH-asetuksessa tarkoitettuna ainoana edustajana EU:ssa JSC voi auttaa yritystänne luomaan REACH-strategian, joka minimoi rekisteröintikustannukset, arvioida tietoja ja niissä olevia puutteita, valmistella ja toimittaa yrityksenne tekniset asiakirjat, käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliturvallisuusraportit, mukaan lukien altistus- ja riskiarvioinnit sekä edustaa yritystänne valmistamaanne ainetta koskevassa tietojenvaihtofoorumissa (SIEF) sekä tarvittaessa muodostaa ja johtaa REACH-yhteenliittymiä. 7 8

8 CLP CLP-asetus (Europpa-asetus [EY] 1272/2008) on EU:n versio GHS-järjestelmästä. CLP:llä on suuri vaikutus valmisteisiin (seoksiin), sillä kesäkuun 2015 takaraja edellyttää toimittajia luokittelemaan, nimiöimään ja pakkaamaan tuotteensa CLP:ssä annettujen määräysten mukaisesti. Valmiiksi toimitusketjussa olevien ja vaarallisten valmisteiden direktiivin mukaan luokiteltujen tuotteiden jäljellä olevien varastojen myyntiin on aikaa kaksi vuotta. Yleiskemikaalilainsäädäntöön kuuluu muitakin osia, jotka voi olla tarpeen ottaa huomioon, esimerkiksi ilmoitettu ennakkosuostumus (PIC), joka säätelee tiettyjen vaarallisten aineiden tuontia ja vientiä. Jos haluatte keskustella sääntelyyn liittyvistä tarpeistanne, voitte ottaa meihin yhteyttä soittamalla numeroon (0) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 8 8

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1.

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1. Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1 2012 Versio 1.1 Sisällys Muutama sana NEPConista ja tästä puun alkuperäketjun oppaasta...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot