Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 3,5 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua pienempänä. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 95,9 verrattuna arvioituun ja vähentynyt 1,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua alhaisempina. Käyntimäärän on 102,2 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +1,7. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 104,5 verrattuna arvioituun ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 4,2. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-12 / tulos oli - 1,3 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +0,5 Me, Sata- Diag 0,0 Me ja sosiaalipalvelut +0,1 Me. Tilikauden tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen päättämät 3 hinnanalennusta/hyvitystä, yhteensä 21,0 Me, sekä SataDiagin hyvitys sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yhteensä 2,0 Me. Lisäksi tilikaudelle on kirjattu Rauman aluesairaalan myynnistä saatu n. 3,0 Me myyntivoitto. Käyttötalouden sitovien menojen on 100,7. Sitovien menojen talousarviomäärärahassa on huomioitu yhtymävaltuuston tilikauden aikana myöntämä talousarviomuutos yhteensä 4,8 Me sairaanhoidon ostopalveluihin. Investointien on 96,4, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet Työpanosten määrä on laskenut -1,8 (-34,3 työpanosta) edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut -0,9 (-29,3 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Joulukuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja yleislääketieteen päivystys yhteensä) ovat toteutuneet 101,6 verrattuna arvioituun, ja ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,4. Sairaanhoidon palvelumaksut ovat toteutuneet 101,8 verrattuna arvioituun kasvaneet 3,0 edelliseen vuoteen verrattuna.

3 Sairaanhoidon oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat vähentyneet 0,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Em. palvelumaksuissa on huomioitu tilikauden aikana tehdyt hinnanalennukset/hyvitykset yhteensä 21,0 Me. Sairaanhoidon ostopalveluiden (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 15,4 ja 105,8 muutettuun talousarvioon (yvalt / 9 ) nähden. Sairaanhoidon ostopalveluita kasvattaa osaltaan Huittisten ostot PSHP:ltä, jotka alkoivat kiertää SATSHP:n kautta vuonna. Em. ostojen osuus on n. 1,1 Me, ja ilman niitä sairaanhoidon ostopalvelujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on +12,5. Tiivistäen Vuoden toiminnan ja talouden vastaa pääosin suunniteltua. Sairaanhoidon ostopalvelut muodostuivat merkittävästi ennakoitua korkeammiksi, jonka vuoksi tilikauden aikana yhtymävaltuusto myönsi 4,8 Me lisämäärärahan sairaanhoidon ostopalveluihin. Erityisesti potilaan valinnanvapauteen perustuvat ostot muista sairaanhoitopiireistä kasvoivat merkittävästi. Myös potilasvahinkovakuutusmaksu toteutui alkuperäistä talousarviota n. 1,9 Me korkeampana. Lisäksi Effica kuntalaskutus -järjestelmän käyttöönotto syyskuussa vaikutti kuntalaskutuksen toimintaan ja raportointiin vuoden aikana. Kuntalaskutusjärjestelmästä löydettiin vuoden aikana virheitä, joita jouduttiin korjaamaan tilikauden aikana. Effica kuntalaskutuksen käyttöönotto vaikutti olennaisesti myös jäsenkuntalaskutuksen suuriin hinnanalennuksiin/hyvityksiin tilikauden aikana. Vanhan Musti potilastietojärjestelmän aineistolla tehty vuoden palveluhinnasto ei täysin vastannut Effican toteutunutta kuntalaskutusaineistoa. Muilta osin vuosi on toteutunut pääosin suunnitelmien ja talousarvion mukaisena.

4 12 / Kaikki toimialueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8-3,5 Hoitojaksot ,9-1,4 Käynnit ,2 1,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,5 4,2 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 1,298-1,298-2,967 0,550-18,5-142,4 Käyttötalouden menot 267, , , , ,7 9,5 Rakennusinvestoinnit 18,933 18,933 11,050 10,444 94,5-44,8 Muut investoinnit 1,773 1,773 2,100 2, ,4 26,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 932, , ,6-34,3-1,8 Henkilötyövuodet 3 197, , ,9-29,3-0,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 278, , , , ,6 2,4 Palveluhinnaston mukaan 225, , , ,688 99,7-0,2 Erityisvelvoitemaksut 13,281 13,281 11,698 14, ,9 7,3 Erityistason ostopalvelut 36,050 36,050 37,999 39, ,7 8,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,019 4,019 5,701 7, ,6 79,6 Muut 6,111 6,111 6,753 6,254 92,6 2,3 Täyskustannusmaksut 1,911 1,911 1,900 1,802 94,8-5,7 Muut palvelumaksut 4,200 4,200 4,853 4,452 91,7 6,0 Palvelumaksut yhteensä 284, , , , ,4 2,4

5 12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuuuksiköt TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 328, , , , ,4 3,3 Myyntituotot 312, , , , ,6 2,3 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,735 5,735 6,30 5,711 90,6-0,4 Lääkehuollon myynti sisäinen 15,157 15,157 14,890 16, ,6 6,7 Maksutuotot 11,107 11,107 10,913 11, ,4 4,5 Tuet ja avustukset 1,889 1,889 3,447 2,287 66,3 21,1 Muut toimintatuotot 3,778 3,778 6,658 6,576 98,8 74,1 Toimintakulut 322, , , ,061 99,5 2,3 Henkilöstökulut 175, , , ,671 97,3-0,2 Palkat 137, , , ,513 97,3-0,5 Henkilösivukulut 38,730 38,730 40,20 39,158 97,4 1,1 Materiaalit 55,748 55,748 57,592 55,321 96,1-0,8 Apteekkivalmisteet 19,194 19,194 19,389 19, ,4 2,4 Lääkkeet 14,798 14,798 15,204 2,7 Palvelujen ostot 82,020 82,020 83,890 89, ,9 9,3 Avustukset 0,266 0,266 0,266 0,175 65,8-34,2 Muut Toimintakulut 8,586 8,586 9,480 9,220 97,3 7,4 Toimintakate 6,291 6,291 6,688 9, ,1 53,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,784 0,784 0,796 0,398 50,0-49,3 Vuosikate 5,507 5,507 5,892 9, ,8 67,7 Suunnitelman mukaiset poistot 6,805 6,805 8,859 8,687 98,1 27,7 Tilikauden tulos - 1,298-1,298-2,967 0,550-18,5-142,4

6 12 / Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 14,252 14,252 14,163 15, ,2 5,5 051 Eurajoki 6,309 6,309 6,313 6, ,5 1,6 079 Harjavalta 9,761 9,761 10,205 9,765 95,7 0,0 099 Honkajoki 2,130 2,130 2,163 2,110 97,5-0,9 102 Huittinen 11,153 11,153 10,831 12, ,2 11,9 181 Jämijärvi 2,106 2,106 2,133 2, ,6 4,0 214 Kankaanpää 13,927 13,927 13,911 14, ,3 4,2 230 Karvia 2,798 2,798 2,846 2, ,3 2,1 271 Kokemäki 10,367 10,367 10,151 9,40 92,6-9,3 319 Köyliö 2,566 2,566 2,859 2, ,4 16,4 413 Lavia 2,066 2,066 0,0 442 Luvia 3,838 3,838 3,656 3, ,2-2,6 484 Merikarvia 3,894 3,894 3,978 3,70 93,0-5,0 531 Nakkila 7,006 7,006 7,255 7,006 96,6 0,0 608 Pomarkku 2,855 2,855 2,770 3, ,8 8,4 609 Pori 99,820 99, , ,493 99,2 4,7 684 Rauma 34,530 34,530 33,626 36, ,7 4,8 747 Siikainen 1,938 1,938 1,825 2, ,1 12,2 783 Säkylä 5,238 5,238 4,874 5, ,8-0,6 886 Ulvila 16,077 16,077 16,750 16, ,4 4,6 Jäsenkunnat yht. 252, , , , ,8 3,0

7 12 / Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,963 0,963 1,050 0,812 77,4-15,6 051 Eurajoki 1,153 1,153 1,097 1, ,3 5,9 079 Harjavalta 1,029 1,029 0,988 0,984 99,6-4,4 099 Honkajoki 0,016 0,016 0,027 0,017 62,4 4,0 102 Huittinen 1,594 1,594 1,50 1, ,5 0,2 181 Jämijärvi 0,083 0,083 0,083 0,062 74,5-25,6 214 Kankaanpää 1,133 1,133 1,047 0,770 73,6-32,0 230 Karvia 0,057 0,057 0,059 0, ,7 6,1 271 Kokemäki 1,379 1,379 1,458 1,264 86,7-8,4 319 Köyliö 0,342 0,342 0,331 0, ,3 14,4 413 Lavia 0,132 0,132 0,0 442 Luvia 0,284 0,284 0,287 0, ,2 6,4 484 Merikarvia 0,340 0,340 0,311 0, ,6 6,6 531 Nakkila 0,792 0,792 0,834 0,775 92,9-2,1 608 Pomarkku 0,161 0,161 0,210 0,122 58,0-24,1 609 Pori 6,040 6,040 6,221 6,10 98,1 1,0 684 Rauma 1,355 1,355 1,346 0,933 69,4-31,1 747 Siikainen 0,007 0,007 0,006 0, ,7 162,5 783 Säkylä 0,461 0,461 0,482 0, ,3 9,1 886 Ulvila 2,106 2,106 2,003 2, ,2 16,2 Jäsenkunnat yht. 19,425 19,425 19,340 18,744 96,9-3,5

8 12 / Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,288 0,288 0,237 0, ,2 11,5 051 Eurajoki 0,149 0,149 0,140 0,140 99,9-6,0 079 Harjavalta 0,204 0,204 0,183 0, ,5 13,4 099 Honkajoki 0,019 0,019 0,011 0, ,0 46,1 102 Huittinen 0,150 0,150 0,116 0, ,7 33,9 181 Jämijärvi 0,019 0,019 0,017 0, ,6 42,8 214 Kankaanpää 0,112 0,112 0,10 0, ,2 34,8 230 Karvia 0,025 0,025 0,015 0, ,3 12,8 271 Kokemäki 0,220 0,220 0,192 0, ,2 3,8 319 Köyliö 0,037 0,037 0,031 0, ,8 29,9 413 Lavia 0,067 0, Luvia 0,114 0,114 0,099 0, ,1-2,9 484 Merikarvia 0,151 0,151 0,134 0, ,7-8,8 531 Nakkila 0,165 0,165 0,150 0, ,7 8,9 608 Pomarkku 0,064 0,064 0,061 0, ,0 3,7 609 Pori 4,141 4,141 3,70 3, ,5-10,2 684 Rauma 0,039 0,039 0,035 0, ,5 11,7 747 Siikainen 0,029 0,029 0,028 0, ,5 13,3 783 Säkylä 0,044 0,044 0,034 0, ,1 34,6 886 Ulvila 0,486 0,486 0,444 0, ,1 4,1 Jäsenkunnat yht. 6,522 6,522 5,726 6, ,3-4,0

9 12 / ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0 4,6 Hoitojaksot ,7 9,5 Käynnit ,0-2,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,102 0,102 0,000-0, ,4 Käyttötalouden menot 13,983 13,983 25,836 26, ,0 90,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,095 0,095 0,080 0,069 86,2-27,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 105,6 105,6 109,3 3,7 3,5 Henkilötyövuodet 168,8 168,8 181,0 12,2 7,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 29,469 29,469 28,800 28,686 99,6-2,7 Palveluhinnaston mukaan 20,919 20,919 20,705 19,748 95,4-5,6 Erityisvelvoitemaksut 8,551 8,551 8,095 8, ,4 4,5 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,242 1,242 1,220 1, ,5-1,3 Täyskustannusmaksut 0,621 0,621 0,688 0,575 83,6-7,4 Muut palvelumaksut 0,621 0,621 0,532 0, ,4 4,8 Palvelumaksut yhteensä 30,711 30,711 30,020 29,912 99,6-2,6

10 12 / KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,5-7,8 Hoitojaksot ,8-14,6 Käynnit ,1-8,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,455-0,455-0,884 0,299-33,8-165,7 Käyttötalouden menot 89,668 89,668 79,899 81, ,5-8,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,291 0,291 0,330 0,304 92,2 4,5 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 386,9 386,9 338,6-48,3-12,5 Henkilötyövuodet 631,9 631,9 555,4-76,5-12,1 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 100, ,035 87,602 90, ,8-9,1 Palveluhinnaston mukaan 77,742 77,742 69,919 73, ,0-5,6 Erityisvelvoitemaksut 0,903 0,903 0,613 0, ,1-6,3 Erityistason ostopalvelut 20,523 20,523 16,126 14,779 91,6-28,0 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,867 0,867 0,944 1, ,3 121,5 Muut 0,673 0,673 1,305 0,914 70,0 35,8 Täyskustannusmaksut 0,199 0,199 0,193 0, ,1 43,6 Muut palvelumaksut 0,474 0,474 1,112 0,628 56,4 32,5 Palvelumaksut yhteensä 100, ,708 88,908 91, ,3-8,8

11 12 / LASTEN- JA NAISTENTAUTIEN SEKÄ SYNNYTYSTEN TOIMIALU Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,4 327,3 Hoitojaksot ,7 355,3 Käynnit ,5 490,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000 0,000 0,000 0,160 ######### Käyttötalouden menot 0,000 0,000 28,059 28, ,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,050 0,025 50,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 0,0 0,0 119,1 119,1 #DIV/0 Henkilötyövuodet 0,0 0,0 202,6 202,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 34,246 35, ,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 25,288 26, ,6 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,198 0, ,7 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 8,350 8,191 98,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,410 0, ,9 Muut 0,000 0,000 0,531 0, ,3 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,129 0, ,6 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,402 0, ,9 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 34,777 36, ,6

12 12 / OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0-24,1 Hoitojaksot ,2-29,3 Käynnit ,8-18,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,800-0,800-0,884 0,221-25,0-127,6 Käyttötalouden menot 82,746 82,746 72,480 76, ,4-7,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,584 0,584 0,500 0, ,0-14,5 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 411,7 411,7 321,7-89,9-21,8 Henkilötyövuodet 679,4 679,4 541,2-138,2-20,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 88,725 88,725 68,846 72, ,1-18,4 Palveluhinnaston mukaan 68,957 68,957 51,427 50,195 97,6-27,2 Erityisvelvoitemaksut 2,706 2,706 1,369 3, ,8 12,3 Erityistason ostopalvelut 13,921 13,921 11,703 14, ,2 6,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 3,142 3,142 4,347 4, ,7 39,3 Muut 1,899 1,899 1,709 1,524 89,2-19,7 Täyskustannusmaksut 1,091 1,091 0,890 0,802 90,1-26,5 Muut palvelumaksut 0,808 0,808 0,819 0,722 88,2-10,6 Palvelumaksut yhteensä 90,624 90,624 70,555 73, ,7-18,5

13 12 / PSYKIATRISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,4-6,6 Hoitojaksot ,2 0,3 Käynnit ,4 5,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,218 0,218-0,200 0, ,1 14,1 Käyttötalouden menot 32,328 32,328 33,703 31,672 94,0-2,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,050 0,022 43,4 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 278,0 278,0 270,1-7,9-2,8 Henkilötyövuodet 465,7 465,7 454,7-11,0-2,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 39,855 39,855 40,536 37,765 93,2-5,2 Palveluhinnaston mukaan 38,185 38,185 38,660 36,388 94,1-4,7 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,054 0,056 0,054 95,6 0,0 Erityistason ostopalvelut 1,606 1,606 1,820 1,278 70,2-20,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,010 0,010 0,000 0, ,0 Muut 0,602 0,602 0,615 0,524 85,2-12,9 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,602 0,602 0,615 0,524 85,2-12,9 Palvelumaksut yhteensä 40,457 40,457 41,151 38,289 93,0-5,4

14 12 / SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,5 4,2 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,255 0,255 0,000 0,070-72,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 215,4 215,4 214,7-0,7-0,3 Henkilötyövuodet 344,6 344,6 339,2-5,4-1,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 19,425 19,425 19,340 18,744 96,9-3,5 Palveluhinnaston mukaan 19,425 19,425 19,340 18,744 96,9-3,5 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,696 1,696 1,373 1, ,5-10,5 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,696 1,696 1,373 1, ,5-10,5 Palvelumaksut yhteensä 21,121 21,121 20,713 20,261 97,8-4,1

15 12 / LIIKELAITOS SataDiag Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,412-0,412-1,000 0,028-2,8-106,8 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,655 0,655 1,000 0,874 87,4 33,4 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 191,6 191,6 190,3-1,3-0,7 Henkilötyövuodet 322,7 322,7 324,7 2,0 0,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,520 0,520 0,563 0,544 96,7 4,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,520 0,520 0,563 0,544 96,7 4,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,520 0,520 0,563 0,544 96,7 4,6

16 12 / HUOLTOKESKUS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,081 0,081 0,000 0, ,5 Käyttötalouden menot 35,906 35,906 37,335 35,252 94,4-1,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,088 0,088 0,090 0, ,6 116,7 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,8 269,8 266,9-2,9-1,1 Henkilötyövuodet 457,6 457,6 453,0-4,5-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

17 12 / YHTYMÄHALLINTO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,287-0,287 0,000 0,000 0,0-100,0 Käyttötalouden menot 11,384 11,384 11,586 11, ,0 1,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,060 0,060 0,000 0, ,7 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 73,8 73,8 67,9-6,0-8,1 Henkilötyövuodet 126,5 126,5 116,1-10,4-8,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,548 0,548 0,804 0,617 76,7 12,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,548 0,548 0,804 0,617 76,7 12,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,548 0,548 0,804 0,617 76,7 12,6

18 12 / Kaikki toimialueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,9-8,3 Perusterveydenhoidon käynnit ,6-0,3 Päivystyskäynnit yhteensä ,2-3,7 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,6 Uusintakäynnit ,3 Toimenpidekäynnit ,9 Päiväkirurgiset käynnit ,5 Käynnin korvaavat soitot ,4 Sarjahoitokäynnit ,5 Dialyysikäynnit ,2 Sädehoitokäynnit ,3 Konsultaatiokäynnit ,8 Muut ajanvarauskäynnit ,8 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,8 2,9 Käynnit yhteensä ,2 1,7 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,23 11,23 11,64 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,8-3,5 Toimialueen hoitojaksot ,9-1,4 Osastohoitojaksot ,8 Päivystyssisäänotot yhteensä ,2 Keskimääräinen hoitoaika 3,91 3,91 3,75 Laboratoriotutkimukset ,7-1,9

19 12 / TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,6 CT ,9 Angiografia ,6 Varjoaine ,7 Toimenpideradiologia ,8 Ultraäänet ,8 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,3 Kuvantaminen yhteensä ,6-2,1 Sydäntoimenpiteet ,5 Päiväkirurgian hoitojaksot ,4 1,5 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,9 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,2 Käynneistä päiväkirurgiaa ,1 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,1 Päiväosastopäivät ,1-15,6 Asuntolapäivät ,9 9,2 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,5 3,4

20 Hoitotakuun toteutuminen SAAPUNEET LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko () Lasten- ja naistent. sekä synnytykset ,1 Operatiivisen hoidon toimialue ,6 Konservatiivisen hoidon toimialue ,6 Psykiatrisen hoidon toimialue ,9 Satakunnan sairaanhoitopiiri ,6 HOIDON TARPEEN ARVIOINTI TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavien lkm Alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk () Lasten- ja naistent. sekä synnytykset ,0 Operatiivisen hoidon toimialue ,1 Konservatiivisen hoidon toimialue ,3 Psykiatrisen hoidon toimialue ,0 Satakunnan sairaanhoitopiiri ,4 ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavien lkm Alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk () Lasten- ja naistent. sekä synnytykset ,0 Operatiivisen hoidon toimialue ,4 Konservatiivisen hoidon toimialue ,0 Psykiatrisen hoidon toimialue ,0 Satakunnan sairaanhoitopiiri ,3

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,0 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4 Yhtymähallitus 30.10. 165 LIITE 2 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 9 KK Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:

Lisätiedot

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus 6.3.2019 Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotietoja 2 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 30.8.2018 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2018 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2018: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,3 % (muutos +2,2 %) Tilikauden

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 7.3.2018 8.3.2018 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2017 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle Kuntainfo

Talousarvio vuodelle Kuntainfo Talousarvio vuodelle 2020 Kuntainfo 20.8.2019 Pari sanaa vuodesta 2019 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-6 kk / 2019; talousnäkökulma Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 48,6 % (muutos +5,6 %) Tilikauden

Lisätiedot

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 24.8.2016 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2016 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2016: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,1 % Tilikauden tulos +0,5 Me

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta)

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Satakunnan maakuntatilaisuus

Satakunnan maakuntatilaisuus Satakunnan maakuntatilaisuus 14.4.2016 Satakunnan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015

Lisätiedot

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen

Lisätiedot

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot

Lisätiedot

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja

Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset Tilinpäätös 2018 Jarkko Raatikainen Talousjohtaja 18.3.2019 Vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2018 Käyttösuunnitelmassa

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS 613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347

Lisätiedot

Porin selvitysalueen vertailutilastoja

Porin selvitysalueen vertailutilastoja Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalueen vertailutilastoja Sisältö Taloudellisten tunnuslukujen vertailua Porin selvitysalueen kunnissa Väestörakenteeseen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot