OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

2 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kasvoi 2,6 %. Siirtoviivepäiviä kertyi yhteensä 3.164, kun niitä vuotta aiemmin oli tammi-elokuussa (lisäys 832). Turun kaupungille siirtoviivepäiviä kertyi 1.903, kun niitä vuonna 2016 tammi-elokuussa oli (lisäys 596). Avohoidon lisääminen on asetettu tavoitteeksi ja toteutunut kehitys ennakoi tavoitteeksi asetettujen käyntimäärien ylittymistä. Avohoitokäyntien määrän kasvu oli merkittävät 4,3 %. Päivystyskäyntien määrä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa väheni 4,8 %. Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Tot. % Muutos % elokuu arvio elokuu 17/ Avohoidon suoritteet Avohoitokäynnit , , ,3 Päivystyskäynnit (EPLL) , , ,8 Avohoitokäynnit yhteensä , , ,8 Leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli talousarviossa arvioitua suurempi. Päiväkirurgia toteutui tavoitteita pienempänä, johtuen polikliinisten toimenpiteiden kasvusta. Toimenpiteiden lukumäärä yhteensä supistui 3,8 %. Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Tot. % Muutos % elokuu arvio elokuu 17/ Leikkaustoimenpiteet (A-Q, Y) Vuodeosastohoidossa suoritetut , , ,8 Päiväkirurgiset , , ,8 Yhteensä , , ,8 Päiväkirurgian osuus % 47,4 53,4 48,4-1,0 Turun kaupungin psykiatria yhdistettiin sairaanhoitopiirin psykiatriaan Ilman tämän muutoksen vaikutusta lähetemäärän kasvu olisi 4,4 %. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärästä Turulta siirtyneitä psykiatrian potilaita ei voida erottaa. Somaattinen hoito Kokonaisuutena somaattinen hoito toteutui varsin tarkasti talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Somaattisen hoidon tuotanto oli 66,4 %. Avohoidon osuus toiminnasta lisääntyi ja vuodeosasto-hoidon osuus supistui. Vuodeosastohoidon palvelut vastasivat talousarviossa asetettuja tavoitteita hoitojaksoilla mitattuna. Keskimääräisen hoitoaika lyheni 3,7 vuorokauteen vuoden 2016 tammi -elokuun 3,8 vuorokaudesta. Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Tot. % Muutos % elokuu arvio elokuu 17/ Vuodeosastohoidon suoritteet Hoitojaksot , , ,6 Hoitopäivät , , ,6 Keskimääräinen hoitoaika 3,7 3,8 97,9 3,8 97,0-0,1-2,0 Psykiatrinen hoito Psykiatrisen hoidon suoritteet (ilman Turulta siirtyneen psykiatrian suoritteita) toteutuivat verrattuna talousarvioon ja vuoden 2016 tammi-elokuuhun seuraavasti: Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Tot. % Muutos % elokuu arvio elokuu 17/ Psykiatrisen hoidon suoritteet Hoitojaksot , ,9 78 5,1 Hoitopäivät , , ,5 Keskimääräinen hoitoaika 16,0 19,9 80,2 18,2 86,0-2,2-12,0 Avohoitokäynnit , , ,9 Psykiatrisessa hoidossa lisääntyivät merkittävästi paitsi lähetteet myös hoitojaksot ja avohoitokäynnit. Turulta siirtyneen psykiatrian hoitopäiviä kertyi toukoelokuussa 9.494, mikä on 39,2 % touko-joulukuun tavoitteesta. Avohoitokäyntejä kertyi , mikä on 50,7 % tavoitteesta. Hoitopäivissä on mukana valtion mielisairaalapotilaiden hoitopäiviä vain 3 kuukaudelta. Käyntisuoritteita puuttuu kirjausongelmista johtuen. Vsshp talouspalvelut 2

3 Hoitoonpääsy Yli 6 kuukautta odottaneiden potilaiden lukumäärä elokuun lopussa oli 132 potilasta (1,2 %), kun vuoden 2016 lopussa potilaita oli 110 ja elokuun 2016 lopussa 101. Hoidon tarpeen arviointia yli 90 vrk odottaneita oli 183 (7,4 %). Vuoden 2016 lopussa heitä oli 56. Hoitoa odottaneiden mediaani oli 31 vrk. Lähetteen käsittely 21 vrk:n sisällä ei toteutunut 507 lähetteen osalta, mikä vastaa 0,7 % lähetteistä. Vuoden 2016 lopussa yli 21 vrk käsittelyajan vaatineita oli 548. TALOUDEN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2017 Talouden kehitys ja tulosennuste on seuraavassa esitetty verrattuna muutettuun talousarvioon sekä edelliseen vuoteen. kasvoivat 4,0% verrattuna edelliseen vuoteen. Tuotot jäsenkunnilta toteutuivat varsin tarkkaan talousarvion mukaisesti. Toteutumisprosentti talousarviosta oli 66,1 %. Jäsenkuntien hoitojaksojen toteutuma oli 66,2 % ja avohoitokäyntien toteutuma 67,0 % palvelusuunnitelmissa lasketuista arvioista. Muiden kuin jäsenkuntatuottojen toteutuma talousarviosta on 70,6% (66,9% tammi-elokuussa 2016). Tuotot kasvoivat 7,3% edellisen vuoden tammi-elokuuhun verrattuna. Keskeisimmät talousarviota suuremmat tuotot muodostuvat tarvikkeiden välitystoiminnasta, täyden korvauksen muilta maksajilta, myyntituotoista ulkokunnilta sekä erityisvaltionosuuksista. Kuntayhtymän tasolla toimintakulujen talousarvion toteutumisaste oli 63,3 %, kun se tammi-elokuussa 2016 oli 64,2 %. kasvoivat 2,3 % vuoden 2016 tammi-elokuuhun verrattuna. Kululajeista henkilöstökulut yhteensä olivat 1,1 milj. euroa (0,5 %) vuoden 2016 tammi-elokuuta suuremmat. Palkkamenoja vähensi 2,6 milj. euroa 30 % leikkaus lomarahojen kertymästä Kiky-sopimuksen perusteella. Palvelujen ostomenot kasvoivat 1,2 milj. euroa (1,5 %) vuoden 2016 tammi-elokuuhun verrattuna. Materiaalin ostomenot olivat 8,1 milj. euroa (9,0 %) vuoden 2016 tammi-elokuuta suuremmat. Kasvusta 2,7 milj. euroa johtuu tarvikemyynnistä Turun kaupungille. Sitovien nettokulujen talousarvion toteutumisaste oli 61,2 %, kun se tammi-elokuussa 2016 oli 62,8 %. Sitoviin nettokuluihin sisältyvät toimintakulut, poistot ja nettorahoituskulut vähennettynä muilla tuotoilla, kuin jäsenkuntatuotoilla. Kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa tammi-elokuulta ylijäämää 23,3 milj. euroa. Vuoden 2016 tammielokuussa ylijäämä oli 16,8 milj. euroa. TULOSENNUSTE VUODELLE 2017 Tulosennuste on laadittu tulosaluekohtaisesti tammielokuun 2017 toteutuneen kehityksen perusteella käyttäen loppuvuoden kehityksen arvioinnissa edellisten vuosien meno- ja tulokehityksen vuosiprofiileja. ovat ennusteen mukaan ylittämässä talousarvion 7,3 milj. euroa (1,0 %). Toimintakulujen kasvuksi on muodostumassa 4,8%. Suunnitelmapoistot ja nettorahoituskulut toteutuvat varsin tarkkaan talousarvion mukaisesti. Sitovat nettokulut jäävät 7,3 milj. euroa (1,3 %) alle talousarvion, koska tuotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta ylittvät tuloarviot yhteensä 14,4 milj. euroa (8,5 %). Seuraavassa on esitetty tulosalueittain ennusteen mukaiset poikkeamat sitovista nettokuluista sekä nettokulujen kasvuprosentit. Sitovat nettokulut 2017 Yli arvion - Muutos Ennuste Talousarvio Tot. % Alle arvion + 17/16 % Turun yliopistollinen keskussairaala , ,7 Psykiatrian tulosalue , ,5 Tekniset ja huoltopalvelut , ,8 Hallintokeskus , ,3 Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia , ,5 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos , ,8 Turunmaan sairaalan liikelaitos , ,6 Tyks-Sapa-liikelaitos , ,7 Kuntayhtymä yhteensä , ,1 Vsshp talouspalvelut 3

4 Toimintakulujen talousarvioylityksestä 3,6 milj. euroa aiheutuu Turulle myytävien tarvikkeiden ostomenojen talousarvioylityksestä logistiikka-toimintojen fuusion johdosta. Vuoden 2017 talousarviossa myynnin volyymiä ei osattu tarkkaan arvioida. Tulopuolella muiden myyntituottojen tuloarvion ylityksestä vastaavasti 3,6 milj. euroa selittyy tarvikemyynnillä. Tuotot jäsenkunnilta ja tilikauden tulos Ennuste tuotoiksi jäsenkunnilta on yhteensä 579,7 milj. euroa, mikä ylittää tuloarvion 5,0 milj. euroa (0,9 %). Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 12,4 milj. euroa, kun talousarviossa tavoitteena on nollatulos. Turulta siirtyneen psykiatrian toimintakulut olivat kuntayhtymän tasolla touko-elokuussa 8,2 milj. euroa, mikä on 40,8 % touko-joulukuun talousarviosta. Erityisesti palvelujen ostojen kirjauksissa on ollut viivettä. Sitovat nettokulut olivat 7,9 milj. euroa (40,5 %) talousarviosta. Ennusteen mukaan Turun psykiatrian toimintakulujen talousarvio ja sitovat nettokulut alittuvat 1,6 milj. euroa. Nettokulut laskutetaan lopullisena maksuosuutena jäsenkunnalta. Tilikauden tulokseen Turulta siirtyneen psykiatrian taloudella ei ole vaikutusta, koska tuloina laskutetaan nettomenoja vastaava määrä. Vuoden 2017 investointimenot nousevat ennusteen mukaan 32,3 milj. euroon, mikä on 68,5 % investointimenojen talousarviosta. Talousarvio alittuu 14,9 milj. euroa. Mikron tontin hankintaan varattu 4,9 milj. euron määräraha jää käyttämättä, kun Turun kaupunki käytti etuostooikeuttaan. Uuden pysäköintirakennuksen rakentaminen siirtyy ja määrärahasta jää käyttämättä 5,4 milj. euroa. Sh -rakennuksen korjaukseen varatusta 3,8 milj. euron määrärahasta jää käyttämättä 1,8 milj. euroa ja lääkehuoltorakennuksen korjaukseen varatusta 2,3 milj. euron määrärahasta 1,3 milj. euroa. MAKSUVALMIUS VUONNA 2017 Maksuvalmius kääntyi heinäkuun alussa lievästi negatiiviseksi, kun alkuvuonna maksettiin Handelsbankenin 10 milj. euron lainalyhennys ( ) ja Kuntarahoituksen 20 milj. euron lainanlyhennys ( ). Maksuvalmiuden turvaamiseksi otettiin lyhytaikaista lainaa 15,0 milj. euroa ajalle Lainarahoitustarve on vuonna 2017 arviolta 14,6 milj. euroa, kun talousarviossa tarpeeksi arvioitiin 35,5 milj. euroa. Osavuosikatsauksen liitteenä olevissa tuloslaskelmissa on esitetty sekä valtuustossa päätetyn talousarviomuutoksen mukaiset luvut ja vertailut niihin, sekä alkuperäisen talousarvion mukaiset luvut ilman Turun psykiatriaa. INVESTOINTIMENOT Tammi-elokuun investointimenot olivat yhteensä 14,0 milj. euroa, mikä on 29,6 % investointimenojen 47,2 milj. euron talousarviosta. Laite- ja kalustohankintoihin käytettiin 3,2 milj. euroa ja rakentamiseen ja rakennusten peruskorjauksiin 10,8 milj. euroa. Vsshp talouspalvelut 4

5 Kuntayhtymä yhteensä Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,7 4,6 502,6 7,0 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,1-38,2 28,8-31,6 Erityisvelvoitemaksut , , ,6 1,9 21,7 1,7 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,4 2,9 553,1 4,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,3 5,9 66,2 3,3 Erityisvaltionosuus , , ,9 2,5 15,0 4,1 Muut myyntituotot , , ,7 19,0 51,7 5,9 Maksutuotot , , ,1 4,3 26,1 3,8 Tuet ja avustukset , , ,6 0,9 3,9-6,0 Muut toimintatuotot , , ,0-7,1 17,1-6,2 yhteensä , , ,8 4,0 733,2 4,4 Palkat , , ,1 3,0 297,4 5,4 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,5-8,5 84,9-4,2 Henkilöstökulut yhteensä , , ,4 0,5 382,3 3,3 Palveluiden ostot , , ,5 1,5 131,8 7,6 Materiaalin ostot , , ,3 9,0 144,1 6,3 Vuokrat , , ,7 10,3 8,6 16,0 Muut toimintakulut , , ,0-25,5 9,3-5,1 yhteensä , , ,2 2,3 676,1 4,8 Toimintakate , , ,9 20,7 57,1-0,5 Korkotuotot , , ,5-100,0 0,0-68,6 Muut rahoitustuotot , ,0-70,0 0,7-68,9 Korkokulut , , ,4 527,5 2,0 89,4 Muut rahoituskulut , , ,9-19,2 0,0-7,4 Peruspääoman korkokulut ,7 661,7 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,3-773,4-1,3 182,2 Vuosikate , , ,5 14,8 55,9-4,6 Suunnitelmapoistot , , ,8-0,8 42,6-3,9 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä ,3 39,2 13,3-6,9 Toiminnan kulut yhteensä , , ,8 2,6 720,7 4,5 Toiminnan nettokulut , , ,6 1,7 621,1 4,9 Sitovat nettokulut , , ,8 1,1 539,8 5,1 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat ,30 % Rakentaminen ,45 % yhteensä ,50 % Vsshp talouspalvelut 5

6 Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,1 5,3 431,9 8,4 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,2-38,0 28,4-31,6 Erityisvelvoitemaksut , , ,5 1,9 17,7 1,7 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,8 3,2 478,0 5,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,2 7,3 61,0 4,2 Erityisvaltionosuus , , ,9 2,5 15,0 4,1 Muut myyntituotot , , ,0 29,2 30,3 9,4 Maksutuotot , , ,6 4,7 21,9 4,4 Tuet ja avustukset , , ,1 0,0 3,2-8,5 Muut toimintatuotot , , ,3-4,5 27,1-2,7 yhteensä , , ,9 4,4 636,5 5,3 Palkat , , ,7 3,9 228,1 6,6 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,0-7,8 65,2-3,1 Henkilöstökulut yhteensä , , ,0 1,3 293,3 4,4 Palveluiden ostot , , ,2 4,3 150,7 8,6 Materiaalin ostot , , ,3 9,4 127,1 6,5 Vuokrat , , ,9 20,3 5,3 27,9 Muut toimintakulut , , ,8-21,7 10,3-3,5 yhteensä , , ,1 3,7 586,6 6,0 Toimintakate , , ,9 11,2 49,9-3,8 Korkotuotot , , ,5-100,0 0,0-68,6 Muut rahoitustuotot , , ,1-76,7 0,7-73,8 Korkokulut , , ,4 527,6 2,0 89,4 Muut rahoituskulut , , ,5-28,7 0,0-25,4 Peruspääoman korkokulut ,8 673,9 0,0 Sisäiset rahoitustuotot , , ,5-100,0 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut , , ,9-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,2-830,3-1,3 181,1 Vuosikate , , ,1 4,6 48,6-8,7 Suunnitelmapoistot , , ,1-1,1 36,3-4,6 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä ,5 12,3-20,9 Toiminnan kulut yhteensä , , ,7 3,9 624,9 5,7 Toiminnan nettokulut , , ,5 3,3 541,8 6,1 Sitovat nettokulut , , ,9 2,8 465,7 6,5 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat ,30 % Maa-alueiden hankinta % Rakentaminen ,40 % yhteensä ,90 % Vsshp talouspalvelut 6

7 Kuntayhtymä yhteensä, (Ilman Turun psykiatrian fuusiota) ilman liikelaitoksia Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,1 2,5 431,9 4,2 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,2-38,0 28,4-31,6 Erityisvelvoitemaksut , , ,5 1,9 17,7 1,7 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,8 0,7 478,0 2,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,2 6,9 61,0 4,2 Erityisvaltionosuus , , ,9 2,5 15,0 4,1 Muut myyntituotot , , ,0 29,2 30,3 9,2 Maksutuotot , , ,6 3,6 21,9 2,5 Tuet ja avustukset , , ,1 0,0 3,2-10,8 Muut toimintatuotot , , ,3-4,5 27,1-2,7 yhteensä , , ,9 2,4 636,5 2,4 Palkat , , ,7 1,0 228,1 2,4 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,0-10,4 65,2-6,9 Henkilöstökulut yhteensä , , ,0-1,6 293,3 0,3 Palveluiden ostot , , ,2 2,7 150,7 5,8 Materiaalin ostot , , ,3 8,9 127,1 5,9 Vuokrat , , ,9 3,1 5,3 4,5 Muut toimintakulut , , ,8-21,7 10,3-3,7 yhteensä , , ,1 1,5 586,6 2,9 Toimintakate , , ,9 11,2 49,9-3,8 Korkotuotot , , ,5-100,0 0,0-68,6 Muut rahoitustuotot , , ,1-76,7 0,7-73,8 Korkokulut , , ,4 527,6 2,0 89,4 Muut rahoituskulut , , ,5-28,7 0,0-25,4 Peruspääoman korkokulut ,8 673,9 0,0 Sisäiset rahoitustuotot , , ,5-100,0 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut , , ,9-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,2-830,3-1,3 181,1 Vuosikate , , ,1 4,6 48,6-8,7 Suunnitelmapoistot , , ,1-1,1 36,3-4,6 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä ,5 12,3-20,9 Toiminnan kulut yhteensä , , ,7 1,9 624,9 2,7 Toiminnan nettokulut , , ,5 1,0 541,8 2,8 Sitovat nettokulut , , ,9 0,1 465,7 2,6 Vsshp talouspalvelut 7

8 Turun yliopistollinen keskussairaala Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,9 2,5 390,8 4,0 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,3-36,3 25,1-33,2 Erityisvelvoitemaksut , , ,7 1,9 17,4 1,9 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,0 0,8 433,4 1,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,7 7,2 59,7 4,3 Erityisvaltionosuus , , ,9 2,5 15,0 4,1 Muut myyntituotot , , ,1 34,2 16,0 11,0 Maksutuotot , , ,6 3,3 21,1 2,1 Tuet ja avustukset , , ,1-30,9 0,1-28,4 Muut toimintatuotot , , ,1-10,6 7,9-7,7 yhteensä , , ,1 2,2 553,2 2,2 Palkat , , ,9 0,1 173,8 1,5 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,2-11,1 49,7-7,8 Henkilöstökulut yhteensä , , ,1-2,4 223,5-0,6 Palveluiden ostot , , ,7 3,3 142,9 5,7 Materiaalin ostot , , ,3 8,5 112,1 5,2 Vuokrat , , ,4-4,5 39,4-3,6 Muut toimintakulut , , ,6-10,1 16,4 5,2 yhteensä , , ,9 0,8 534,3 2,3 Toimintakate , , ,3 40,2 18,8 1,6 Muut rahoituskulut ,3 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut ,7-100,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut ,1-99,9 0,0-100,0 Vuosikate , , ,1 41,0 18,8 1,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,5-2,7 9,1-2,8 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,3 9,7 5,8 Toiminnan kulut yhteensä , , ,9 0,8 543,5 2,2 Toiminnan nettokulut , , ,7-0,1 498,3 2,1 Sitovat nettokulut , , ,4-1,2 423,6 1,7 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat ,30 % yhteensä ,30 % Vsshp talouspalvelut 8

9 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,6 30,7 41,1 49,8 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,7-55,0 3,3-19,4 Erityisvelvoitemaksut ,0 0,0 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,9 27,0 44,4 44,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,8 8,9 1,4 1,7 Erityisvaltionosuus , , ,4-7,6 0,5-1,2 Muut myyntituotot , , ,8 28,1 1,3 22,9 Maksutuotot , , ,1 45,6 0,8 67,3 Tuet ja avustukset , , ,8 0,0 1,0-8,1 Muut toimintatuotot , , ,5 126,0 0,2 51,1 yhteensä , , ,8 25,6 49,5 41,8 Palkat , , ,9 28,1 25,5 40,9 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,1 13,8 7,3 27,6 Henkilöstökulut yhteensä , , ,2 24,9 32,8 38,0 Palveluiden ostot , , ,4 39,4 10,9 50,1 Materiaalin ostot , , ,5 98,9 0,7 122,1 Vuokrat , , ,3 21,3 4,4 30,8 Muut toimintakulut , , ,2 11,6 1,3 24,2 yhteensä , , ,6 28,1 50,1 40,7 Toimintakate , , ,0-54,4-0,6-48,1 Muut rahoituskulut ,3 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut ,8-100,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut ,1-97,6 0,0-100,0 Vuosikate , , ,7-54,3-0,6-48,1 Poistot ja arvonalentumiset , , ,0 0,0 0,0-67,3 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , , ,5-0,6-48,5 Toiminnan kulut yhteensä , , ,5 28,1 50,1 40,7 Toiminnan nettokulut , , ,9 28,7 46,8 41,8 Sitovat nettokulut , , ,4 29,8 45,0 43,5 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat % yhteensä % Vsshp talouspalvelut 9

10 (Ilman Turun psykiatrian fuusiota) Psykiatrian tulosalue Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,6 2,8 41,1 6,2 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,7-55,0 3,3-19,4 Erityisvelvoitemaksut ,0 0,0 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,9 0,2 44,4 4,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,8-5,6 1,4 1,7 Erityisvaltionosuus , , ,4-7,6 0,5-1,2 Muut myyntituotot , , ,8 28,1 1,3 19,4 Maksutuotot , , ,1 11,5 0,8 13,4 Tuet ja avustukset , , ,8 0,0 1,0-8,4 Muut toimintatuotot , , ,5 126,0 0,2 51,1 yhteensä , , ,8 1,2 49,5 4,7 Palkat , , ,9 3,2 25,5 4,8 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,1-8,7 7,3-4,7 Henkilöstökulut yhteensä , , ,2 0,5 32,8 2,7 Palveluiden ostot , , ,4 11,4 10,9 8,0 Materiaalin ostot , , ,5-1,6 0,7-1,2 Vuokrat , , ,3 0,5 4,4 2,5 Muut toimintakulut , , ,2 11,4 1,3 13,0 yhteensä , , ,6 3,0 50,1 4,1 Toimintakate , , ,0-54,4-0,6-48,1 Muut rahoituskulut ,3 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut ,8-100,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut ,1-97,6 0,0-100,0 Vuosikate , , ,7-54,3-0,6-48,1 Poistot ja arvonalentumiset , , ,0 0,0 0,0-67,3 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , , ,5-0,6-48,5 Toiminnan kulut yhteensä , , ,5 2,9 50,1 4,0 Toiminnan nettokulut , , ,9 1,8 46,8 3,5 Sitovat nettokulut , , ,4 2,2 45,0 3,6 Vsshp talouspalvelut 10

11 Tekniset ja huoltopalvelut Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot , , ,9 1,6 23,7 11,1 Vuokratuotot , , ,8-3,8 52,9-2,7 Muut toimintatuotot 0 0, ,0 0,0 0,0 Yhteensä , , ,8-2,0 76,6 1,6 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Myyntituotot , , ,6-1,8 0,7-3,4 Maksutuotot , ,7 0,0-97,0 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 0,0-100,0 Muut toimintatuotot , , ,5 3,0 6,7 2,7 Yhteensä , , ,4 2,6 7,4 2,0 yhteensä , , ,2-1,7 84,0 1,6 Palkat , , ,7 6,6 16,0 9,3 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,2-5,6 4,6-1,1 Henkilöstökulut yhteensä , , ,0 3,9 20,6 7,0 Palvelujen ostot , , ,4-4,8 14,0-0,6 Materiaalin ostot , , ,5 13,3 13,9 11,2 Vuokrat , , ,1 36,3 0,5 26,1 Muut toimintakulut , , ,6-1,1 3,9 6,2 yhteensä , , ,1 4,0 52,8 6,2 Toimintakate , , ,0-8,9 31,2-6,1 Muut rahoitustuotot ,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut ,1 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut , , ,7-20,5 4,2-8,8 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,7-20,5-4,2-8,8 Vuosikate , , ,0-7,2 27,0-5,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,7-0,3 27,1-5,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,0-0,1 255,5 Toiminnan kulut yhteensä , , ,4 1,1 84,1 1,8 Sitovat nettokulut , , ,3 1,0 76,7 1,8 Vsshp talouspalvelut 11

12 (Ilman Turun psykiatrian fuusiota) Tekniset ja huoltopalvelut Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot , , ,9-0,1 23,7 8,6 Vuokratuotot , , ,8-3,8 52,9-2,7 Muut toimintatuotot 0 0, ,0 0,0 0,0 Yhteensä , , ,8-2,6 76,6 0,8 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Myyntituotot , , ,6-1,8 0,7-3,4 Maksutuotot , ,7 0,0-97,0 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 0,0-100,0 Muut toimintatuotot , , ,5 3,0 6,7 2,7 Yhteensä , , ,4 2,6 7,4 2,0 yhteensä , , ,2-2,2 84,0 0,9 Palkat , , ,7 4,4 16,0 6,7 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,2-7,6 4,6-3,5 Henkilöstökulut yhteensä , , ,0 1,7 20,6 4,4 Palvelujen ostot , , ,4-4,8 14,0-0,8 Materiaalin ostot , , ,5 13,3 13,9 11,0 Vuokrat , , ,1 36,3 0,5 26,1 Muut toimintakulut , , ,6-1,1 3,9 6,2 yhteensä , , ,1 3,1 52,8 5,1 Toimintakate , , ,0-8,9 31,2-6,1 Muut rahoitustuotot ,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut ,1 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut , , ,7-20,5 4,2-8,8 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,7-20,5-4,2-8,8 Vuosikate , , ,0-7,2 27,0-5,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,7-0,3 27,1-5,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,0-0,1 255,5 Toiminnan kulut yhteensä , , ,4 0,5 84,1 1,1 Sitovat nettokulut , , ,3 0,3 76,7 1,0 Vsshp talouspalvelut 12

13 Hallintokeskuksen tulosalue Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot , , ,5 1,8 27,3 6,2 Erityisvaltionosuus , , ,3-7,6 0,2-1,2 Muut toimintatuotot 0 0, ,0 0,0-100,0 Yhteensä , , ,4 1,8 27,5 6,1 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut , ,0 0 0,0 0,3-6,4 Erityisvaltionosuus ,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot , , ,7 92,0 3,9 12,0 Maksutuotot ,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset , , ,0 0,0 2,1-7,6 Muut toimintatuotot , , ,5-43,4 1,3-41,1 Yhteensä , , ,8 41,6 7,6-3,0 yhteensä , , ,2 6,0 35,1 4,2 Palkat , , ,9 4,0 12,8 4,4 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,9-8,4 3,6-3,8 Henkilöstökulut yhteensä , , ,4 1,2 16,4 2,6 Palvelujen ostot , , ,2-10,9 14,6 10,9 Materiaalin ostot , , ,9-2,6 0,4 20,0 Vuokrat , , ,9-1,8 2,9-1,0 Muut toimintakulut , , ,8 60,9 0,4-2,2 yhteensä , , ,3-2,3 34,7 5,9 Toimintakate , ,3-221,6 0,4-137,7 Korkotuotot , , ,5-100,0 0,0-68,6 Muut rahoitustuotot , , ,1-76,7 0,7-73,8 Korkokulut , , ,4 527,6 2,0 89,4 Muut rahoituskulut , , ,9-29,2 0,0-18,2 Peruspääoman korkokulut ,8 673,9 0,0 Sisäiset rahoitustuotot , , ,1-22,5 4,2-8,9 Sisäiset rahoituskulut , , ,9-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,7-90,0 2,9-92,0 Vuosikate , , ,5-48,5 3,4-97,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,1-33,4 0,1-31,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0 3,3 Toiminnan kulut yhteensä , , ,6 5,8 36,8 10,3 Sitovat nettokulut , , ,6 9,4 24,3 20,3 Vsshp talouspalvelut 13

14 (Ilman Turun psykiatrian fuusiota) Hallintokeskuksen tulosalue Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot , , ,5 1,8 27,3 5,7 Erityisvaltionosuus , , ,3-7,6 0,2-1,2 Muut toimintatuotot 0 0, ,0 0,0-100,0 Yhteensä , , ,4 1,7 27,5 5,7 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut , ,0 0 0,0 0,3-6,4 Erityisvaltionosuus ,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot , , ,7 92,0 3,9 12,0 Maksutuotot ,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset , , ,0 0,0 2,1-10,9 Muut toimintatuotot , , ,5-43,4 1,3-41,1 Yhteensä , , ,8 41,6 7,6-3,9 yhteensä , , ,2 6,0 35,1 3,6 Palkat , , ,9 4,0 12,8 4,4 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,9-8,4 3,6-3,8 Henkilöstökulut yhteensä , , ,4 1,2 16,4 2,6 Palvelujen ostot , , ,2-10,9 14,6 9,5 Materiaalin ostot , , ,9-2,6 0,4 20,0 Vuokrat , , ,9-1,8 2,9-1,0 Muut toimintakulut , , ,8 60,9 0,4-2,2 yhteensä , , ,3-2,3 34,7 5,3 Toimintakate , ,3-221,6 0,4-137,7 Korkotuotot , , ,5-100,0 0,0-68,6 Muut rahoitustuotot , , ,1-76,7 0,7-73,8 Korkokulut , , ,4 527,6 2,0 89,4 Muut rahoituskulut , , ,9-29,2 0,0-18,2 Peruspääoman korkokulut ,8 673,9 0,0 Sisäiset rahoitustuotot , , ,1-22,5 4,2-8,9 Sisäiset rahoituskulut , , ,9-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,7-90,0 2,9-92,0 Vuosikate , , ,5-48,5 3,4-97,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,1-33,4 0,1-31,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0 3,3 Toiminnan kulut yhteensä , , ,6 5,8 36,8 9,8 Sitovat nettokulut , , ,6 9,4 24,3 19,8 Vsshp talouspalvelut 14

15 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,9 4,6 44,0 4,0 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,1-44,2 0,3-29,0 Erityisvelvoitemaksut , , ,0 1,7 3,1 1,7 Tuotot jäsenk. ennen ensihoitoa , , ,6 4,2 47,4 3,6 Ensihoidon myyntituotot , , ,7 6,2 13,9-3,7 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,7 4,6 61,3 2,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,3-9,4 5,1-6,2 Erityisvaltionosuus , , ,0 0,0 0,1 0,0 Muut myyntituotot , , ,0 3,9 3,8 1,0 Maksutuotot , , ,9 13,2 2,9 11,1 Tuet ja avustukset , , ,4 4,2 0,6 2,6 Muut toimintatuotot , , ,9 0,1-70,7 yhteensä , , ,0 3,8 73,8 1,6 Palkat , , ,1 5,0 19,9 6,1 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,9-6,9 5,7-3,4 Henkilöstökulut yhteensä , , ,5 2,4 25,6 4,0 Palveluiden ostot , , ,8 2,5 38,5 3,3 Materiaalin ostot , , ,3 1,7 3,3 2,2 Vuokrat , , ,4-3,5 4,0-2,5 Muut toimintakulut , , ,2 23,1 1,0 3,1 yhteensä , , ,9 2,3 72,5 3,2 Toimintakate , , ,5 1,4-79,5 Korkotuotot 0 Korkokulut 0 Muut rahoituskulut , ,9 0,0 257,7 Peruspääoman korkokulut ,7 658,5 0,0 Sisäiset rahoitustuotot , ,0 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut 500 0, ,0 3 0,1-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,9-17,4 0,0-30,6 Vuosikate , , ,2 1,4-79,2 Suunnitelmapoistot , , ,2-1,5 0,4-2,0 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , , ,6 227,0 0,9-115,6 Toiminnan kulut yhteensä , , ,9 2,3 72,9 3,1 Toiminnan nettokulut , , ,6 1,8 65,6 3,0 Sitovat nettokulut , , ,6 2,8 60,4 3,8 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat % yhteensä % Vsshp talouspalvelut 15

16 Ensihoidon ja päivystyksen (Ilman Turun psykiatrian fuusiota) liikelaitos Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,9 4,6 44,0 4,0 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,1-44,2 0,3-29,0 Erityisvelvoitemaksut , , ,0 1,7 3,1 1,7 Tuotot jäsenk. ennen ensihoitoa , , ,6 4,2 47,4 3,6 Ensihoidon myyntituotot , , ,7 6,2 13,9-3,7 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,7 4,6 61,3 2,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,3-9,4 5,1-6,2 Erityisvaltionosuus , , ,0 0,0 0,1 0,0 Muut myyntituotot , , ,0 3,9 3,8 0,3 Maksutuotot , , ,9 13,2 2,9 11,1 Tuet ja avustukset , , ,4 4,2 0,6 2,6 Muut toimintatuotot , , ,9 0,1-70,7 yhteensä , , ,0 3,8 73,8 1,6 Palkat , , ,1 5,0 19,9 6,1 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,9-6,9 5,7-3,4 Henkilöstökulut yhteensä , , ,5 2,4 25,6 4,0 Palveluiden ostot , , ,8 2,5 38,5 3,3 Materiaalin ostot , , ,3 1,7 3,3 2,2 Vuokrat , , ,4-3,5 4,0-2,5 Muut toimintakulut , , ,2 23,1 1,0 3,1 yhteensä , , ,9 2,3 72,5 3,1 Toimintakate , , ,5 1,4-79,5 Korkotuotot 0 Korkokulut 0 Muut rahoituskulut , ,9 0,0 257,7 Peruspääoman korkokulut ,7 658,5 0,0 Sisäiset rahoitustuotot , ,0 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut 500 0, ,0 3 0,1-100,0 0,0-100,0 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,9-17,4 0,0-30,6 Vuosikate , , ,2 1,4-79,2 Suunnitelmapoistot , , ,2-1,5 0,4-2,0 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , , ,6 227,0 0,9-115,6 Toiminnan kulut yhteensä , , ,9 2,3 72,9 3,1 Toiminnan nettokulut , , ,6 1,8 65,6 3,0 Sitovat nettokulut , , ,6 2,8 60,4 3,8 Vsshp talouspalvelut 16

17 Turunmaan sairaalan liikelaitos Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,8-18,5 12,8-16,5 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,1-71,4 0,1-44,9 Erityisvelvoitemaksut , , ,7 1,9 0,3 1,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,7-18,3 13,2-16,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,4-23,2 0,1-33,0 Erityisvaltionosuus , , ,7-7,7 0,0-1,3 Muut myyntituotot , , ,2-37,6 0,3-24,3 Maksutuotot , , ,9-12,0 1,1-10,0 Tuet ja avustukset , ,0 0 0,0 0,2 12,5 Muut toimintatuotot , , ,7-86,9 0,2-89,0 yhteensä , , ,1-18,9 15,0-16,7 Palkat , , ,6-28,0 6,5-25,2 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,6-35,4 1,8-32,0 Henkilöstökulut yhteensä , , ,8-29,6 8,3-26,7 Palveluiden ostot , , ,9-2,2 3,6 2,5 Materiaalin ostot , , ,0-10,0 2,7-9,6 Vuokrat , , ,3 558,3 0,0 622,7 Muut toimintakulut , , ,9 25,1 0,5-10,3 yhteensä , , ,3-16,6 15,1-14,3 Toimintakate , , ,1 588,4 0, ,3 Korkotuotot 0 0 0, ,0 0,0 0,0 Muut rahoitustuotot , , ,2-38,1 0,0-39,3 Korkokulut ,0 0,0-100,0 Muut rahoituskulut 500 0, ,7 21 4,1-82,0 0,0-100,0 Peruspääoman korkokulut ,5 215,9 0,0 Sisäiset rahoitustuotot , , ,0-100,0 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut 300 0, ,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,4-45,7 0,0-75,3 Vuosikate , , ,4 663,8 0, ,5 Poistot ja arvonalentumiset , , ,7-84,9 0,2-97,0 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , , ,7 89,9-0,2 99,8 Toiminnan kulut yhteensä , , ,2-17,3 15,2-15,2 Toiminnan nettokulut , , ,2-16,5 13,5-14,8 Sitovat nettokulut , , ,9-16,5 13,4-14,6 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat % yhteensä % Vsshp talouspalvelut 17

18 Tyks-Sapa-liikelaitos TULOSLASKELMA joulukuu % Alle arvion + elo 2017 % elo 2016 % 17/16 % milj.euroa TP16 % Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot , , ,9 7,4 126,7 6,5 Erityisvaltionosuus , , ,9-7,6 1,3-1,2 Muut toimintatuotot ,0 0,0 6,2 Yhteensä , , ,0 7,2 128,0 6,4 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut , , ,7 1,9 0,6 1,9 Erityisvaltionosuus ,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot , , ,0 4,9 34,4 3,9 Maksutuotot ,6-74,4 0,2-82,0 Tuet ja avustukset ,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot , , ,7 1,4 1,1-20,6 Yhteensä , , ,5 4,4 36,2 2,7 yhteensä , , ,5 6,6 164,2 5,6 Palkat , , ,0 2,1 42,9 3,2 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,0-9,5 12,2-5,9 Henkilöstökulut yhteensä , , ,2-0,5 55,1 1,2 Palvelujen ostot , , ,5 4,7 27,9 6,2 Materiaalin ostot , , ,4 6,7 64,7 6,5 Vuokrat , , ,2-6,1 10,5-3,9 Muut toimintakulut , , ,1 7,9 0,1-42,6 yhteensä , , ,4 2,9 158,4 3,9 Toimintakate , , ,6 101,5 5,9 52,7 Korkotuotot ,0 0,0 0,0 Muut rahoitustuotot , , ,9 132,9 0,0 134,4 Korkokulut ,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut , , ,6 12,0 0,0 41,7 Peruspääoman korkokulut ,8 653,7 0,0 0,0 Sisäiset rahoitustuotot ,0 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut , , ,0-100,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut ,1 402,9 0,0 444,9 Vuosikate , , ,0 102,2 5,9 53,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,9 3,8 5,6 2,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 0, ,6 Toiminnan kulut yhteensä , , ,3 2,9 164,0 3,8 Sitovat nettokulut , , ,8 2,5 127,8 4,1 INVESTOINNIT Laite- ja kalustohankinnat ,30 % yhteensä ,30 % Vsshp talouspalvelut 18

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 SISÄLLYSLUETTELO Hallintokeskuksen tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2017 vastuuyksiköittäin Piirijohtajan yhteiset 4 Hallintopalvelut 5 Johtajaylilääkärin

Lisätiedot

MK TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos % alle arvion /00 %

MK TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos % alle arvion /00 % HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.21 TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 1 231 614 623 1 169 322

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden näkymiä

Toiminnan ja talouden näkymiä Liite 3 Toiminnan ja talouden näkymiä 2018-2019 Kuntaneuvottelut 27.4.2018 Heli Lähteenmäki Hoidettujen potilaiden määrän kehitys 2012-2017 225 000 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000 195 000 190 000

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut syksy 2014

Kuntaneuvottelut syksy 2014 Kuntaneuvottelut syksy 2014 10.11.2014 klo 09.00-12.00 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun 10.11.2014 klo 13.00-16.00 Uudenkaupungin alueen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13 Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot