Yhtymähallitus , liite 3 Yhtymävaltuusto , liite x. Henkilöstöraportti 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus , liite 3 Yhtymävaltuusto , liite x Henkilöstöraportti 2014

2 2 Sisällys 1. Johdanto Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset Henkilötyövuosi Terveysperusteiset poissaolot Muut poissaolot Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön vaihtuvuus Eläköityminen Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Kehittäminen ja työhyvinvointi Yhteenveto ja johtopäätökset Yhteenveto Johtopäätökset... 16

3 3 1. Johdanto Henkilöstöraportin tarkoituksena on tukea henkilöstöjohtamista ja henkilöstön kehittämistä Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut ja niiden seuranta liittyvät kuntayhtymässä asetettuihin strategisiin tavoitteisiin. Henkilöstöraportissa esitetyt määrälliset tunnusluvut auttavat ennakoimaan henkilöstömäärän, henkilöstörakenteen, työpanoksen ja henkilöstökustannusten kehitystä. Henkilöstöä koskevat kehittämistoimenpiteet kertovat siitä, miten henkilöstöä koskevat toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Vuoden 2014 elokuussa Hattulan kunnan lukiokoulutus siirtyi koulutuskuntayhtymään lisäten Lukioliikelaitos Tavastiaan kuuluvien lukioiden määrän neljään. Lukioliikelaitos Tavastiaan kuuluvat alkaen Hämeenlinnan lyseon lukio, Kaurialan lukio, Lammin lukio ja Parolan lukio. Henkilöstöraportin määrällisten tunnuslukujen vertailun helpottamiseksi pääosa tunnusluvuista esitetään koko kuntayhtymän lisäksi erikseen ammattiopiston ja kuntayhtymän sekä lukioiden osalta. Tekstin ja taulukoiden suluissa olevat yksittäiset luvut kuvaavat vuoden 2013 tilannetta. 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Henkilöstön kokonaismäärän, rakenteen ja muutosten seurannasta on hyötyä henkilöstösuunnittelussa. Vuoden 2013 luvut on esitetty suluissa Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset Henkilöstön kokonaismäärä Koko kuntayhtymässä oli päätoimista henkilökuntaa 449 (443). Heistä 385 (380) oli toistaiseksi voimassa olevassa ja 64 (63) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Sivutoimisia oli 40 (54). Kuva 1: Päätoimisten palvelussuhteiden luonne vuodesta 2011 Vuoteen 2013 verrattuna muutos vakinaisten osuudessa oli 1,32 % ja määräaikaisissa 1,59 %. Henkilöstön määrän kasvu johtui Hattulan kunnan lukiokoulutuksen siirrosta kuntayhtymään elokuusta lähtien. Kuntayhtymän vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi kuitenkin vähemmän (+5) kuin mitä kuntayhtymään siirtyi vakituista henkilöstöä Parolan lukiosta (+10). Näin ollen kuntayhtymän vakituisen henkilöstön määrä muissa yksiköissä vähentyi.

4 4 Määräaikaisuuden pääasialliset perusteet olivat puuttuva kelpoisuus ja sijaisuus. Määräaikaisissa palvelussuhteissa olevien osuus oli 14,25 % (14,22). Opetushenkilöstöstä määräaikaisia oli 41 henkilöä (10,46 %) ja kuntayhtymäpalveluiden henkilöstöstä 23 henkilöä (16,91 %). Kunta-alan tuoreimmat valtakunnalliset tilastot ovat vuodelta Kuntatyönantajien www-sivujen mukaan kunta-alan henkilöstöstä määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli noin 21 prosenttia henkilöstöstä, mikä on 6,75 prosenttiyksikköä enemmän kuin määräaikaisten prosenttiosuus Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa. Henkilöstön määrän jakautuminen ammattiopiston ja kuntayhtymän sekä lukioiden välillä Päätoimisesta henkilökunnasta ammattiopistossa ja kuntayhtymäpalveluissa oli 363 (361). Heistä 306 (307) oli toistaiseksi voimassa olevassa ja 57 (57) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Päätoimisesta henkilöstökunnasta lukioissa oli 86 (82). Heistä 79 (76) oli toistaiseksi voimassa olevassa ja 7 (6) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Yksi lukion lehtoreista on määräaikaisesti hankekoordinaattorina KVTES:n soveltamisalan piirissä. Hänen toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhteensa sisältyy tässä 79 toistaiseksi voimassa olevaan lukion palvelussuhteeseen. Seuraavassa kappaleessa hän sisältyy KVTES:n soveltamisalan piiriin kuuluvaan henkilöstöön, jonka soveltamisalalla hän on tehnyt työn vuonna Tästä johtuen päätoimisen henkilökunnan määrä on tässä kappaleessa lukioissa 86 ja seuraavassa 85. Sivutoimisista ammattiopistossa oli 28 (35) ja lukioissa 12 (19). Henkilöstön jakautuminen sopimuksittain Sopimuksittain koko kuntayhtymän päätoiminen henkilökunta jakaantui siten, että 313 (310) kuului OVTES:n soveltamisalan piiriin ja 136 (133) KVTES:n/TS:n soveltamisalan piiriin. Ammattiopiston ja kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä 234 (234) oli OVTES:n soveltamisalan piirissä ja 130 (127) KVTES:n/TS:n soveltamisalan piirissä. Lukioiden päätoimisesta henkilöstöstä 79 (76) oli OVTES:n soveltamisalan piirissä ja 6 (6) oli KVTES:n/TS:n piirissä. Kuva 2: Päätoiminen henkilöstö sopimuksittain OVTES ja KVTES/TS

5 5 Henkilöstön sukupuolijakauma Koko kuntayhtymän päätoiminen henkilöstö jakautui naisten ja miesten kesken siten, että naisia oli 302 ja miehiä 147 (293/150). Päätoimisesta henkilöstöstä naisia oli 67 % (66) ja miehiä 33 % (34). OVTES:n soveltamisalan piirissä oli 202 naista ja 111 miestä (195 ja 115). KVTES:n/TS:n soveltamisalan piirissä oli 100 naista ja 36 miestä (98 ja 35). Kuntatyönantajien www-sivujen mukaan 80 % kunnallisesta henkilöstöstä on naisia, mikä on 13 prosenttiyksikköä enemmän kuin naisten prosenttiosuus n henkilöstöstä. Kuva 3: Päätoimisen henkilöstön sukupuolijakauma vuosina 2013 ja 2014 Henkilöstön jakautuminen työajan perusteella Henkilöstö jakautui kokoaikatyössä, osa-aikatyössä ja sivutoimisessa palvelussuhteessa oleviin seuraavasti: Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuodesta 2013 Kokoaikainen Osa-aikainen Sivutoiminen 136 (135) 11 (15) 24 (24) 274 (249) 27 (44) 16 (30) 410 (384) 38 (59) 40 (54) +7 % -36 % -26 % Yhteensä 171 (174) 317 (323) 488 (497) -2 % Taulukko 1: Palvelussuhteet vuonna 2014 (kokoaikaisten määrässä on yhden heitto alaspäin; syy ei selvinnyt)

6 Henkilötyövuosi Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä yhtenä tiettynä päivänä Kuva 4: Henkilötyövuodet vuosina 2013 ja 2014 Henkilötyövuosi HTV1 on kaikkien palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * osaaikaprosentti / 100 töissä koko vuoden. Henkilötyövuosi HTV2 on palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 *osa-aikaprosentti / 100 vähennetty palkattomat poissaolot. Henkilötyövuosi HTV3 on palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * osa-aikaprosentti / 100 vähennetty kaikki poissaolot, mukaan lukien vuosiloma, koulutus ja palkalliset sairauspoissaolot Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteisten poissaolojen määrän ja keston seuranta on tärkeää työstä tai työoloista johtuvien sairauspoissaolojen havaitsemiseksi ja niiden vähentämiseksi. Erityisesti pitkäkestoiset työkyvyttömyydet ovat sekä työnantajan että työntekijän kannalta ei-toivottuja. Terveysperusteisten poissaolojen kokonaismäärä Koko kuntayhtymässä päätoimisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli yhteensä 4412 kalenteripäivää (5166), mikä tekee 9,8 kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden (11,7). Sairauspoissaoloja oli 3,25 % (5,46) teoreettisista työpäivistä. Päätoimisesta 449 henkilöstä 220:llä ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja (443/215).

7 Kunta10 -tutkimuksen uusimmat tulokset osoittavat, että kunta-alan sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli kunta-alalla keskimäärin 16,7 päivää työntekijää kohti, kun huippuvuonna 2008 määrä oli 19,4 päivää. Sairauspoissaolojen määrä per päätoiminen työntekijä oli ssa 6,9 päivää vähemmän kuin kuntaalalla keskimäärin. Työ- ja työmatkatapaturmia sattui 10 (23), joista neljästä aiheutui sairauspoissaoloja. Lisäksi sairauspoissaolopäiviä aiheutui yhdestä aiemmin toisen työnantajan palveluksessa sattuneesta työtapaturmasta. Yhteensä työtapaturmaperäisiä sairauspoissaoloja oli 107 kalenteripäivää (7/51). Kuudesta (16) työtapaturmasta ei aiheutunut sairauspoissaoloja. 7 Kuva 5: Sairaus- ja työtapaturmapoissaoloihin käytetyt kalenteripäivät vuodesta 2011 Kuva 6: Päätoimisten sairauspoissaolopäivät suhteessa päätoimisiin henkilöihin

8 8 Sairauspoissaolojen jakautuminen ammattiopiston ja kuntayhtymän sekä lukioiden välillä Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli ammattiopistossa ja kuntayhtymäpalveluissa 3723 (4813) kalenteripäivää, mikä tekee 10,3 (13,3) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. Ammattiopistossa ja kuntayhtymässä sairauspoissaoloja oli 3,28 % (3,84) teoreettisista työpäivistä. Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli lukioissa 681 (353) kalenteripäivää, mikä tekee 7,9 (4,2) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. Lukioissa sairauspoissaoloja oli 3,08 % (1,44) teoreettisista työpäivistä. Sairauspoissaolojen jakautuminen sopimuksittain OVTES:n piirissä sairauspoissaoloja oli yhteensä 2577 (2795) kalenteripäivää, mikä tekee 8,2 sairauslomapäivää päätoimista henkilöä kohden (9,0). OVTES:n sairauspoissaolot jakautuivat ammattiopiston ja lukioiden välillä seuraavasti. Ammattiopistossa sairauspoissaoloja oli OVTES:n piirissä 1928 (2479) kalenteripäivää, mikä tekee 8,2 (10,6) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. Lukioissa sairauspoissaoloja oli OVTES:n piirissä 649 (332) kalenteripäivää, mikä tekee 8,2 (4,4) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. KVTES:n ja TS:n piirissä sairauspoissaoloja oli yhteensä 1827 (2371) kalenteripäivää, mikä tekee 13,4 sairauslomapäivää päätoimista henkilöä kohden (17,8). Kuva 7: Sairauspoissaolot sopimuksittain vuodesta 2011 Sairauslomakerrat ja sairauslomiin käytettyjen kalenteripäivien jakautuminen erimittaisten sairauspoissaolojen kesken Sairauslomiin käytettyjen kalenteripäivien enin osa aiheutui 4-29 (4 29) päivää kestäneistä sairauslomista, joista kertyi yhteensä 1611 (2078) kalenteripäivää 148 (144) sairauslomakerrasta, mikä tekee keskimäärin 11 (14) kalenteripäivää/sairauslomakerta.

9 9 Kuva 8: Sairauslomiin käytetyt kalenteripäivät vuosina 2013 ja 2014 Kuva 9: Sairauslomakertojen jakautuminen eripituisiin sairauslomiin vuosina 2013 ja Muut poissaolot Muissa kuin terveysperusteisissa poissaoloissa suurin muutos edellisiin vuoteen verrattuna oli virkamatkapäivien määrän lähes kaksinkertaistuminen. Virkamatkapäivien määrän kasvu johtunee edellisvuotta aktiivisemmasta kirjauksesta Populukseen. Toisen viran hoidosta johtuvien poissaolopäivien määrä on vähentynyt koulutuspäälliköiden virkojen vakinaistamisen seurauksena.

10 10 Kuva 10: Muut poissaolot vuodesta Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön ikätiedoista on hyötyä eläkepoistumaan varautumisessa ja tulevaisuuden henkilöstön rekrytointitarpeen ennakoinnissa. Koko kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 48,4 vuotta (48,3), josta naisten 48,3 (48,4) ja miesten 48,7 vuotta (48,2). Ammattiopiston OVTES:n piirissä olevan päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 50,6 vuotta ja lukioiden OVTES:n piirissä olevan päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta. KVTES:n ja TS:n piirissä olevan päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 45,81 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kuntatyönantajien www-sivujen mukaan kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,7 vuotta, mikä on 2,7 vuotta vähemmän kuin henkilöstön keski-ikä ssa. Ammattiopiston opettajien keski-ikä 50,6 vuotta on 4,9 vuotta valtakunnallista kunta-alan keski-ikää korkeampi. Kuva 11: Päätoimisen henkilöstön ikäjakauma

11 11 Kuva 12: Päätoimisen henkilöstön ikäjakauma prosentteina 2.6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2014 asetettiin osaamisen kehittämiselle sekä määrällisiä että toiminnallisia tavoitteita. Määrällisiä tavoitteita asetettiin ammattiopiston opetushenkilöstön pätevyydelle sekä ammattiopiston opettajien ja kuntayhtymän henkilöstön koulutuspäivien määrälle. Ammattiopiston opetushenkilöstön pätevyys Opettajista päteviä Tavoite Kaikki päätoimiset opettajat 87,18 % (87,22 %) 85 % Perusrahoitteisen koulutuksen opetushenkilöstö 90,17 % (88,29 %) 89 % Taulukko 2: Ammattiopiston opetushenkilöstön pätevyys vuonna 2014 Koulutuspäivät Yhteensä Päätoimista kohden Tavoite KVTES/TS 863 (456) 6,3 (3,43) OVTES, yhteensä 2164 (1960) 6,9 (6,3) OVTES, ammattiopisto 1761 (1768) 7,5 (7,6) 7,5 OVTES, lukiot 403 (192) 5,1 (2,5) Yhteensä, ao + kypalvelut = 2624 (2254) Yhteensä, kaikki 3027 (2453) 6,7 (5,7) 7,2 (6,2) 6,0 Taulukko 3: Koulutuspäivät sopimusten mukaan vuonna 2014

12 12 Kuva 13: Koulutuspäivät vuodesta 2011 Koulutuspäivät on laskettu henkilöstön yhteismäärällä 449. Opintovapaalla oli 8 henkilöä yhteensä 932 päivää (6 hlöä, 914 päivää). Opintovapaapäivät eivät ole mukana 3027 koulutuspäivässä. Osaamisen kehittämisestä kerrotaan enemmän kohdassa 3, Kehittäminen ja työhyvinvointi Henkilöstön vaihtuvuus Toimintavuoden aikana haettiin henkilöä 26 vakituiseen (11) ja 4 määräaikaiseen tehtävään (7). Hakijoita oli yhteensä 154 (156). Vaihtuvuusprosentit on laskettu suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään 443 henkilöä. Vakinaiset Lukumäärä sis. Parolan lukio Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet (Parolan lukio) = 31 7,0 Päättyneet palvelussuhteet, sisältää vanhuuseläkkeelle siirtyneet Esimiesten vaihtuvuus 3 (1) Taulukko 4: Henkilöstön vaihtuvuus vuonna Eläköityminen 18 (14) 4,1 Yksi tietolähde tulevan henkilöstö- ja osaamistarpeen ennakointiin on henkilöstön eläköitymisen seuranta. Tietosuojasyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrää koskevaa raportointia ei määrän vähäisyyden vuoksi voi tehdä. Eläköityminen Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 12 (9) 63,7 (63,3) Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 1 (6) 60,1 (60,2) Taulukko 5: Eläkkeelle siirtyneet

13 Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit muodostavat merkittävät osan kuntayhtymän taloudesta, mistä syystä niiden rakenteen ja kehityksen seuranta on tärkeää. Vuoden aikana maksettiin yleiskorotus lukien. KVTES:n ja TS:n yleiskorotus oli 20 euroa ja OVTES:n 20 euroa vastaava 0,68 % palkantarkistus. OVTES:n palkantarkistukset sisälsivät 0,58 prosentin yleiskorotuksen. Yleiskorotuksen lisäksi nostettiin II kalleusluokan palkkoja 0,3 %:lla (ei vaikutusta ssa) sekä pienennettiin vuosisidonnaisen lisän painoarvoa. Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset olivat yhteensä euroa ( ). Henkilöstömenojen kasvu edellisvuodesta oli euroa /1,2 % ( / + 27,7 %). Ammattiopiston ja kuntayhtymäpalveluiden henkilöstömenot olivat euroa ( ) kasvaen edellisestä vuodesta euroa ja 1,5 % ( ja 0,73 %) Lukioliikelaitoksen henkilöstökulut olivat euroa ( ) pienentyen edellisvuodesta euroa. Kannustevapailla saatiin euron säästöt ( ) henkilöstökuluissa. Kuntayhtymäpalvelujen ja ammattiopiston henkilöstökustannukset opiskelijaa kohden per opiskelijatyövuosi olivat euroa (7.053 ). Opiskelijatyövuosien määrä 2792 (2670) on saatu laskelmalla yhteen normaalirahoitteisen koulutuksen opiskelijamäärän keskiarvo 2363 (2329) (sekä nuorten että aikuisten perusrahoitteinen koulutus) ja muun aikuiskoulutuksen (työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus, omaehtoinen koulutus ja yritysten ostama koulutus) opiskelijatyövuodet 372 (292) sekä peruskoulun opiskelijamäärä 57 (49). Lukioiden henkilöstökustannukset opiskelijaa kohden olivat euroa (4.082 ), mikä on laskettu opiskelijamäärällä 1419 (1323). Koko kuntayhtymän osalta terveysperusteisten poissaolojen (sairauslomat ja työtapaturmat) palkat olivat yhteensä ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioiden osuus oli euroa ( ). Koko kuntayhtymän osalta perhevapaiden palkat olivat yhteensä euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioiden euroa ( ). Koko kuntayhtymän osalta vuosiloma-ajan palkat olivat yhteensä euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioiden euroa (lukioiden vuoden 2013 vuosiloma-ajan palkkojen raportoinnissa oli järjestelmävirhe). Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut olivat yhteensä euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioliikelaitoksen osuus euroa ( ). Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto Työterveyshuollon kustannukset olivat yhteensä euroa ( ), josta työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannuksia oli euroa ( ) ja sairaanhoidon kustannuksia euroa ( ). Työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannukset per henkilö olivat 280 euroa (264) ja sairaanhoidon kustannukset 328 euroa (318). Raportoidut kustannukset ovat bruttokustannuksia. Kela korvaa prosenttisen osuuden työnantajan järjestämän työterveyshuollon

14 kustannuksista noin vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä työnantajan tekemän hakemuksen perusteella. Koulutus ja muu kehittäminen Koko kuntayhtymän koulutuskustannukset olivat euroa ( ), josta lukioiden osuus oli euroa ( ) ja ammattiopiston ja kuntayhtymäpalveljen euroa ( ). Kustannuksiin on laskettu koulutus- ja kurssimaksut sekä koulutuksen matka- ja majoituskustannukset. Kustannukset ovat 1,08 % henkilöstökustannuksista (0,77 %); lukioiden osuus oli 0,09 % ja ammattiopiston ja kuntayhtymän osuus 0,99. Koko kuntayhtymässä koulutuksiin osallistuneiden palkkakustannukset koulutuksen ajalta olivat euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus euroa ( ) ja lukioiden euroa ( ). Koko kuntayhtymän koulutuskustannukset, joissa on myös koulutusajan palkkakustannukset, olivat euroa, mikä on 2,2 % henkilöstömenoista ( / 1,84 %). Ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen koulutuskustannukset, joissa on myös koulutusajan palkkakustannukset, olivat euroa, joka on 2,6 % ammattiopiston ja kuntayhtymän henkilöstömenoista ( /2,11 %). Lukioiden koulutuskustannukset, joissa on myös koulutusajan palkkakustannukset, olivat euroa, joka on 1,0 % lukioiden henkilöstömenoista ( /0,92 %). Sisäiset kehittämishankkeet Sisäisiin kehittämishankkeisiin varattiin euroa ( ), ja tästä rahasta käytettiin euroa ( ). Sisäiset kehittämishankkeet jakautuivat kuntayhtymän yhteisiin ja opetustoiminnan hankkeisiin. Kuntayhtymän hankkeista merkittävin oli tyhy-toiminta, johon käytettiin euroa ( ), mikä tekee 71 euroa/henkilö (68 /hlö). Virkistystoimintaan käytettiin euroa. Merkittävä osa, euroa ( ), sisäisistä kehittämishankkeista kohdennettiin ulkopuolisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Opetustoiminnan kehittämishankkeissa painopisteenä olivat kilpailutoiminta, oppimisympäristöjen kehittäminen ja opettajien työelämäosaamisen parantaminen. Lukioilla ulkopuolisten hankkeiden omavastuuosuuksiin käytettiin euroa (9.567 ). 3. Kehittäminen ja työhyvinvointi Henkilöstöä koskevat sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 olivat a) Tulevaisuuden osaamistarpeiden varmistaminen ja b) Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen. Tavoitteet toteutumista käsitellään seuraavassa lyhyesti, koska keskeisiltä osilta niistä on kerrottu toimintakertomuksessa. a) Tulevaisuuden osaamistarpeiden varmistaminen Henkilöstön tietoteknisen osaamisen varmistaminen: suunnitelman laatiminen ja ohjelman käynnistäminen Henkilöstön tietoteknisen osaamisen varmistamiseksi laadittiin tieto- ja viestintätekniikan ohjelma, ja siihen liittyen henkilöstön ja opiskelijoiden osaamiskriteerit. Kokemuskumppanuuden hyödyntäminen ja esimiesvertaismentoroinnin käynnistäminen / Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastian esimiehet osallistuivat vuonna EsimiesVerme-ohjaajakoulutukseen. Vertaismentoroinnin nähtiin soveltuvan esimiestyön kehittämisen välineeksi, koska osaamisen kehittäminen tapahtuu yhä enemmän työssä, Tavastian sisällä ja hankkeissa. Vertaismentorointiin sopivia kiinnostavia aiheita on paljon, esimerkiksi opetussuunnitelmat, tieto- ja viestintätekniikan osaaminen 14

15 ja Winha, johtaminen sekä haasteelliset esimiestilanteet. Opetus- ja johtamistyössä vertaisuusajattelu on tärkeää. Tavastian hyvän keskustelukulttuurin nähtiin myös tukevan Vermen käyttöönottoa. EsimiesVerme-ohjaajakoulutuksen tuloksena käynnistyivät esimiesten säännölliset verme-tapaamiset. Työnkierto ja työtehtävien monipuolistuminen Työnkiertoa ja työtehtävien monipuolistumista toteutettiin muun muassa ottamalla käyttöön yhdistelmätyöntekijät siivouksessa ja ravitsemispalveluissa sekä yhteiset opintosihteeripalvelut aikuis- ja nuorisopuolen opiskelijoille. Ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan suunnitelman laatiminen Koko kuntayhtymää koskeva ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva suunnitelma laadittiin. b) Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen Tiedonkulun parantaminen Tiedonkulkua parannettiin uudistamalla henkilöstöintra vastaamaan laatujärjestelmän jäsentelyä. Johtamisen itsearvioinnin ja kehittymissuunnitelman laatiminen Johtotiimin jäsenet osallistuivat johtamisen kehittämisen valmennukseen, ja johtotiimin jäsenille tehtiin johtamisarviot (360). Yhtymähallitukselle ja lukioliikelaitoksen johtokunnalle laadittiin johtamisen itsearviointi. 4. Yhteenveto ja johtopäätökset 4.1. Yhteenveto Kuntayhtymän päätoimisten palvelussuhteiden määrä oli 449 (443). Henkilöstön keski-ikä oli 48,4 (48,3) vuotta. Päätoimisista palvelussuhteista vakinaisten osuus oli 85,75 % (85,78). Henkilötyövuosina (HTV1) mitattuna työpanos oli 426 (417). Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 9,8 (11,7) kalenteripäivää päätoimista henkilöä kohden. Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaolokertoja oli aiemman työnantajan palveluksessa aiheutuneesta työtapaturmasta aiheutuva poissaolo, yhteensä 107 kalenteripäivää (7/51). Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta noin eurolla/ + 1,2 % ( / +27,7 %). Henkilöstökulut olivat kaikkiaan euroa. Vuoden 2014 koulutuskustannukset olivat euroa, joka on 2,6 % ammattiopiston ja kuntayhtymän henkilöstömenoista. Tavoite oli 2,5 %. Kaikkiaan koulutuspäiviä kertyi 3027, joka on 6,7 (5,7) kalenteripäivää päätoimista henkilöä kohden. Ammattiopiston päätoimisista opettajista 87,18 % oli päteviä (87,22). Kehityskeskusteluiden yhteydessä laadittiin henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Tyhy-toiminta oli monipuolista ja siihen käytettiin 71 euroa/päätoiminen henkilö. Tyhy-tarjottimella oli tarjolla mm. syvävenyttely, ohjatut kuntosalistartit, vesijumppa, uintitekniikkakurssi, jooga, kahvakuula, pumppi, lentopallo, sähly ja Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelit. Lisäksi oli mahdollista osallistua käsityökerhoon, digikuvauskurssille, autonhuoltokurssille, tapetointikurssille, sisäpintamaalauskurssille, Tyhy-NLP-kurssille ja peräkärrynperuutuskurssille Sisäistä viestintää toteutettiin muun muassa kevätlukukauden alun yhteisen henkilöstöinfon ja syyslukukauden alun henkilökunnan Verme-päivän sekä info-kahvitilaisuuksien (4 kpl) muodossa. Kuntayhtymän henkilökuntaintra uudistettiin vastaamaan laatujärjestelmän jäsentelyä. 15

16 Johtopäätökset Vuoden 2014 kehitys oli monelta osin myönteistä. Parolan lukion siirtyminen kuntayhtymän ylläpidettäväksi sujui jouhevasti, osaamisen kehittämiseen panostaminen näkyi osaamisen kehittämistä koskevien tavoitteiden saavuttamisena ja ylittämisenä, sairauspoissaolot laskivat edelleen ja työhyvinvointitoiminta oli monipuolista. Työhyvinvointikyselyn vastauksista voi päätellä, että kuntayhtymän panostukset henkilöstön työhyvinvointiin ovat olleet oikeasuuntaisia ja tuloksellisia. Työhyvinvointikyselyn 2014 vastausten perusteella henkilöstön tyytyväisyys kasvoi. Verrattaessa vuosien 2009, 2012 ja 2014 työhyvinvointikyselyjen vastauksia selvisi, että henkilöstön tyytyväisyys oli kohonnut vuodesta 2009 vuoteen 2014 kaikilla tasoilla; kuntayhtymän (+0,44), osaston (+0,63) ja oman toiminnan tasolla (+0,16). Eniten viiden vuoden aikana oli noussut tyytyväisyys esimiehen toimintaan (+ 0,7) ja tyytyväisyys tiedon saantiin omaan työhön liittyvistä asioista (+0,8). Tyytymättömimpiä oltiin henkilöstön mielipiteiden vaikutukseen toiminnan suuntaamisessa ja organisaation toimivuuteen. Valtion ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen kohdistamat säästötoimet ja niiden johdosta toteutetut säästökeinot, mm. työssäoppimisen resurssin leikkaus ammattiopistossa ja lukioiden tiukentunut talous, aiheuttivat epävarmuutta henkilöstössä. Myös Jaakonkatu 28 kiinteistön sisäilmaongelmat huolestuttivat henkilöstöä. Jaakonkadun kiinteistön sisäilma- ja rakennetutkimusten perusteella päädyttiin suunnittelemaan uudisrakennusta sosiaali- ja terveysalalle. Kaikki asetetut määrälliset tavoitteet koskien henkilöstön koulutuspäivien määrää, opetushenkilöstön pätevyyttä sekä koulutuskustannusten osuutta henkilöstökuluista saavutettiin ja pääosin ylitettiinkin. Henkilöstön koulutuspäivien määrä lukioissa kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Määrä on kuitenkin edelleen vähäinen verrattuna koulutuspäivien määrään ammattiopistossa. Vertaismentorointi oli oivallinen menetelmä, jota hyödynnettiin niin koko ammattiopiston ja kuntayhtymäpalveluiden henkilöstön yhteisessä Verme-päivässä, ammattiopiston esimiesten esimiesvermekoulutuksessa ja johtotiimin valmennuksessa. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostamista jatketaan, sillä henkilöstön osaaminen on n voimavara ja toiminnan perusta. Henkilöstöä kuvaavissa määrällisistä tunnusluvuista voi nostaa esiin sairauspoissaolojen määrän laskun per päätoiminen henkilö (11,7 -> 9,8 kalenteripäivää). Kuntayhtymäpalveluissa, joissa sairauspoissaoloja on ollut eniten, sairauspoissaolojen lasku oli suurinta, 4,4 kalenteripäivää per päätoiminen työntekijä (17,8 -> 13,4). Myös ammattiopiston opettajien sairauspoissaolopäivät vähenivät (10,6 -> 8,2). Lukion opettajien sairauspoissaolojen määrä nousi samalle tasolle ammattiopiston opettajien kanssa (4,4 -> 8,2). Eniten sairauspoissaoloja aiheutui tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Henkilöstöä kuvaavista määrällisistä tunnusluvuista selviää myös, että vaikka henkilöstömenot kokonaisuudessaan kasvoivat edellisvuodesta, laski yhden henkilötyövuoden hinta edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia HTV3, josta on vähennetty kaikki poissaolot, mukaan lukien vuosiloma, sairausloma ja koulutus, oli 359, mikä tekee eur/henkilötyövuosi (352/ euroa). Yhden vuoden työpanoksen hinta oli siten edellisvuotta alhaisempi. Yksi syy vuoden työpanoksen hinnan laskuun on ollut sairauspoissaolojen määrän lasku. Yhteenvetona voidaan todeta, että Tavastiassa tulevaisuuden tekijöitä teki tänäkin vuonna osaava, innostava ja asiantunteva henkilöstö, jonka ansiosta toimintavuodelle asetetut tavoitteet pääosin ylitettiin.

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Yhtymähallitus , liite 3 Yhtymävaltuusto , liite x. Henkilöstöraportti 2015

Yhtymähallitus , liite 3 Yhtymävaltuusto , liite x. Henkilöstöraportti 2015 Yhtymähallitus 22.3.2016, liite 3 Yhtymävaltuusto 24.5.2016, liite x Henkilöstöraportti 2015 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2013 Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2008 2012. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

KAINUUN AMMATTIOPISTO -LIIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011 2 KAINUUN AMMATTIOPISTO - LIIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011 KAINUUN AMMATTIOPISTO LIIKELAITOS v. 2011... 3 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016

SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016 Liite nro SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016 Yhteistyöryhmä 28.3.2017 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Sisällys SOTKAMON KUNTA... 2 JOHDANTO... 2 VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN (VAIKUTTAVUUS)...

Lisätiedot

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2016 Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Sisällys Henkilöstömäärä... 1 Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin... 1 Henkilöstön sukupuolijakauma... 2 Henkilöstön

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 1.1 Palvelussuhteen luonne... 4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain... 5 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 17.10.2017 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Vanaja Koulutus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2014 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2011 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2007 2011. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot