KASVUOHJELMATUTKIMUS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVUOHJELMATUTKIMUS 2015"

Transkriptio

1 KASVUOHJELMATUTKIMUS 2015 Viljasopimusten ennakkonäytetulokset Havaintokaistat Typpilannoituskoe Seinäjoella Kasvuohjelma koetuloksia Kotkaniemen tutkimusasemalta Juha Salopelto, Hankkija Oy p

2

3 1 1.1 Johdanto Ostanko uuden siemenen vai kunnostanko oman? Suomessa sertifioidun siemenen käyttöaste on merkittävästi pienempi kuin esim. naapurimaissa. Hankkijan sopimusasiakkailla on sertifioidun siemenen käyttöaste ohrassa 26 % ja kevätvehnässä 21 %. Suomessa hehtaarisadot ovat pitkään pysyneet samalla alhaisella tasolla. Olisiko siemenratkaisuilla mahdollista parantaa tilannetta? Laadimme yksinkertaisen laskelman, jossa vertasimme sertifioidun siemenen kustannusta kotoisen siemenen kustannuksiin ja samalla arvioimme kummankin vaihtoehdon tuotantovaikutusta. Sertifioidusta siemenestä syntyvä kustannus on noin 100 /ha (alv 0 %). Kun lasketaan oman siemenen kuluja, unohtuu monesti raakaerän arvo. On aivan eri asia puhua puidusta hehtaarisadosta ja myytävästä sadosta, kun osa joudutaan varaamaan siemeneksi. Ohralla tämän raakaerän arvo on /ha. Jonkinlainen säkki joudutaan ostamaan, joka lisää kustannusta 2 /ha. Peittausaine maksaa n. 12 /ha. Sähköä kuluu noin kolmen euron arvosta. Jotta siemenmäärä kg/ha saadaan laskettua, idätyskoe tulee teettää 2 /ha. TOS maksetaan oman siemenen käytöstä, se on 4,3 /ha. Sato 4000 kg/ha Siemen => Myyntiin 3700 kg/ha 300 kg ohraa rahallinen arvo maltaana 45 - Säkki 2 - Sähkö 3 - Peittausaine 12 - Idätys 2 -TOS 4,3 Muuttuvat yht. A 68,3 Tässä vaiheessa lähestytään jo kustannusta 100 /ha, joka oli sertifioidun siemenen kustannus. Mutta tämän päälle tulee tehdä arvio tarvittavien koneiden kustannuksista. Peittauskoneen ja ruuvin hinta on Hankijalla Mikäli tällä koneella peitataan siemenet sadalle hehtaarille 10 vuotta, voi tästä laskea kustannusta 5,3 /ha. Vastaavasti lajittelijasta kustannus on 5-15 /ha. Koneet - Peittauskone + ruuvi 5,3 - Lajittelija 5-15 Yhteensä AB 83,6 Tässä vaiheessa on hyvä lähteä vertailemaan kustannuksia 100 /ha 68,3 /ha = 31,7 /ha tai 100 /ha 83,6 /ha = 16,4 /ha

4 2 Sama muunnettuna sadoksi mallasohran termiinihinnalla, joka kertoo kilomäärän, joka tarvitaan viljaa, jotta laskelman sertifioidun siemenen suurempi kustannus saadaan katettua. A AB 31,7 /ha = 211 kg/ha viljaa 16,4 /ha = 109 kg/ha viljaa Tämä sadonlisä saadaan sertifioidulla siemenellä verrattuna kotoiseen siemeneen. Laatusiemen hankkeen loppuraportissa (Professori Pirjo Peltonen-Sainio) saatiin sertifioidulla siemenellä lisäsatoa kg/ha. 220 kg/ha oli sadonlisä kun verrattiin sertifioitua siementä kotoiseen, joka oli lajiteltu suureksi (>2,7 mm) ja peitattu. Oheinen laskelma on laadittu tapauksessa, jossa lajike pysyy samana. Mutta laskelma muuttuu radikaalisti, jos siemenen oston yhteydessä samalla vaihdetaan lajike. Uusi lajike on aina edeltäjäänsä parempi. Oheiseen taulukkoon on koottu mallasohran satoeroja virallisissa kokeissa. Vanhaa lajiketta on verrattu uuteen. Lisäsadon vaade tulee moninkertaisesti kuitattua. Barke => Trekker Tipple => Trekker Tipple => Soulmate kg/ha kg/ha kg/ha (Soulmaten mallastestit ovat kesken) Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että perusteet sertifioidun siemenen valinnalle löytyy aina, vaikka sen osto kertasuorituksena tuntuu kalliilta.

5 3 1.2 Sisällysluettelo 1. Kasvuohjelma-tutkimus 2015, Juha Salopelto, Hankkija Oy sivu 1.1 Johdanto Sisällysluettelo Kasvukausi Vastaanotetun viljan laatu Hankkijassa 2. Ohra 2.1 Mallasohra Rehuohra Viljelyn voimaperäisyys Kevätvehnä 3.1 Lajikkeet ja laatu Kasvinsuojelu Kevätvehnän viljelyn voimaperäisyys Kaura 4.1 Lajikkeet Kauran laatu alueittain DON Havaintokaistat 5.1 Yhteistulos Halikko Elimäki Siilinjärvi Seinäjoki Loimma Vihti Kasvuohjelmakokeet Kotkaniemessä Anne Kerminen, Yara Suomi OY ja Juha Salopelto Hankkija Oy 6.1 Kevätvehnä Rehuohra Mallasohra Kaura Ruis 43

6 4 1.3 Kasvukausi 2015 Lämpö Lämpösummaltaan kasvukausi 2015 oli poikkeuksellisen alhainen luvulla on totuttu pitkää aikaväliä lämpimämpiin kesiin. Yleisesti kasvukausi alkoi huhtikuun kolmannella viikolla. Kylvöille päästiin lounaisessa Suomessa huhtikuun kolmannella viikolla. Tätä seurasi sadekausi, joka keskeytti kylvöt pitkäksi aikaa. Monessa talossa kylvöjä tehtiin kuuden viikon aikana. Itä- ja Pohjois-Suomi myöhästyivät totutusta kylvöille lähdöstä ja kylvöt tehtiin yleisesti vasta toukokesäkuun vaihteessa. Kasvukausi eteni totuttua kylmempänä ja alkoi huoli, saadaanko kaikkea viljaa korjattua. Syksyllä alkoi kuiva ja lämmin sääjakso, jolloin korjuut päästiin tekemään suunnitellusti vaikkakin myöhässä. Myöhäiset kylvöt käyttivät kaiken lämpösumman, joka oli käytettävissä. Kuva 1. Kasvukauden lämpösumma Jokioisilla.

7 5 Sade Kesä 2015 muistetaan sateisena kesänä. Huhti- toukokuun sateet keskeyttivät kylvöt moneen otteeseen Lounaisessa Suomessa. Vastaavat sadejaksot kastelivat Itäisen Suomen pellot siinä määrin että kylvöjen aloitus venyi aivan toukokuun lopulle. Myöhemmässä vaiheessa kesää saatiin vettä normaalia enemmän, joten ne pellot jotka eivät hukkuneet keväällä tuottivat runsaan ja laadukkaan sadon. Kuva 2. Sadejakauma 2015 kasvukaudella.

8 6 1.4 Vastaanotetun viljan laatu Hankkijassa Ohran hehtolitrapainot olivat ennätyksellisen suuret. Monella pellolla liiallinen vesi kuritti kasvustoa siinä määrin, että pienten jyvien määrä sadossa lisääntyi. Valkuaisen määrä jäi alhaiseksi kylvöaikojen runsaiden sateiden takia. Heti kylvön jälkeen typpeä on runsaasti vapaana maassa kasveille siirtymättömässä tilassa. Tällöin se on erityisen altis huuhtoutumiselle ja näin kävi monella pellolla. Typpi riitti runsaan jyväsadon muodostumiseen, mutta valkuaisen muodostumiseen sitä ei riittänyt. Mallasohran valkuaiset jäivät monessa tapauksessa sopimuksessa määritetyn rajan alapuolelle ja erä hylättiin sen takia. Kaura on kasvi, joka vaatii muita kotoisia viljojamme enemmän vettä. Kun vettä satoi riittävästi koko kasvukautena, saatiin syksyllä puida painavaa kaurasatoa. Muutaman edellisen vuoden painajainen, DON-toksiinin määrä kaurassa, on paremmalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Yllättäen suuret DON-pitoisuudet löydettiin Uudeltamaalta ja Keski-Suomesta. Taulukko 1. Hankkijan vastaanottaman viljan laatutiedot vuosilta Ohra 2.1 Mallasohra Parhaat satotulokset antoi Propino-lajike 4956 kg/ha. Propinon kanssa tasapäin kilpailivat Harbinger ja Tipple n kg/ha. Tutkimuksen suurimmat jyvät löytyvät niinikään Propinosta.

9 7 Taulukko 2. Mallasohran sato- ja laatutiedot viljasopimuksilla. Lajitteluaste kertoo, kuinka paljon erikokoisia jyviä viljaerässä on. Lajittelu tehdään 2,8 ja 2,5 sekä 2,2 mm:n seuloilla. Lajitteluaste 1+2 sisältää jyvät, jotka ovat suurempia kuin 2,5 mm. Lajitteluaste 3 sisältää 2,2-2,5 mm:n jyvät ja lajitteluaste 4 alle 2,2 mm:n jyvät. 2.2 Rehuohra Tarkasteltaessa kaikkia rehuohralajikkeita, parhaan sadon tuotti Iron-lajike, hieman alle 5000 kg/ha. Lajike soveltuu erinomaisesti sianlihan tuotantoon. Siinä on todella suuri jyvä josta seuraa, että HLP-paino on suuri tällä lajikkeella. Hankkija on tuonut joukon uusia ohralajikkeita kauppaan. Nämä ovat hyviä sadon tuottajia. Rehuohraa tuotetaan aivan liian vanhoilla lajikkeilla. Ohran laatu Perinteisesti tilan viljalajike on valittu satoisuuden, laon- ja taudinkestävyyden sekä maaperä- ja olosuhdevaatimusten perusteella. Lajikkeen laatua tarkastellaan sekä hehtolitrapainon että valkuais- ja tärkkelysprosentin mukaan. Monesti jyväsadon määrä on ollut hallitsevin lajikkeen valintaperuste. Viljatila arvostaa hehtaarisatoja ja mahdollisia laatulisiä. Rehuteollisuus taas arvottaa käyttämänsä viljan hehtolitrapainojen sekä valkuais- ja tärkkelysprosentin pohjalta. Karjatilalla viljalajikkeen arvoa on syytä laskea hehtolitrapainoa pidemmälle. Lajikkeen raakavalkuaissato on hyvä huomioida jyväsadon ohella. Suurilla tiloilla on monesti rajallinen viljaala, ja omilta pelloilta saadaan vain osa karjan tarvitsemasta viljasta. Rajalliselta peltoalalta on syytä ottaa mahdollisimman suuri arvosato. Tällaisessa kotieläintilan arvosadossa on mahdollisimman paljon valkuaista. Kotieläintilalla viljalajikkeita onkin syytä arvioida valkuaissadon perusteella.

10 8 Tarkasteltaessa lajikkeiden HLP-tuloksia ja valkuaissatoja voidaan todeta, että Aukusti ja Iron pärjäävät vertailussa hyvin. Nämä kaksi lajiketta ovat oivat vaihtoehdot kotieläintilalle. Sato Kg /ha HLP Kg Rv % Tärkkelys % Aukusti ,9 10,7 61,7 Eden ,6 9,6 62,7 Elmeri ,4 10,6 61,8 Iron ,9 10,5 62,7 Saana ,5 11,2 62,1 Tocada ,7 10,6 62,0 Voitto ,0 11,8 60,3 Wolmari ,4 10,5 61,7 Taulukko 3. Ohralajikkeiden sato- ja laatutulokset Viljelykierto Monesti unohdetaan, että viljelykierrolla on tarkoitus katkaista kullekin viljalajille tyypillisen taudin elinkierto. Kierto on kasvitautien torjunnan perusta ja se nousee uudessa IPM-viljelyssä tärkeään osaan. Peltolohkot, joilla kasvoi ohraa peräkkäisinä vuosina 2015 ja 2016, tuottivat satoa 4238 kg/ha. Ohrasato parani millä tahansa muulla esikasvilla. Parhaita ohran esikasveja ovat olleet öljykasvit, joiden esikasviarvo oli n. 800 kiloa sadonlisää hehtaaria kohden. Kierto Sato Kg /ha HLP Kg Rv % Ohra => Ohra ,1 10,4 Jokin muu kasvi => ohra ,4 10,4 Öljykasvi => Ohra ,4 10,4 Taulukko 4. Viljelykierron vaikutus satoon. Peittaus Kunnollisesti peitatun siemenen mukana ei peltoon leviä siemenlevintäisiä kasvitauteja, kuten noet ja viirutauti. Kesän 2015 kasvuoloissa peittaus paransi sadon määrää ja laatua huomattavasti. Peittaus Sato Kg/ha HLP Kg RV % Ei ,8 10,6 Kyllä ,5 10,2 Taulukko 5. Peittauksen vaikutus sadon määrään ja laatuun.

11 9 Kemiallinen kasvinsuojelu Edellä mainitut menetelmät vähentävät kasvitauteja kasvustossa, mutta tehokkain keino niiden hallintaan on monena vuonna ollut kemiallinen torjunta. Viljatutkimuksen perusteella tautien torjunta lisäsi satoa ja paransi sen laatua. Mikäli tautitorjuntaa ei tehty, satoa kertyi 3567 kg/ha. T2-vaiheen ruiskutus lisäsi hehtaarisatoa yli 1200 kiloa. Tämän tarkastelun heikkous on siinä, että emme pysty näkemään, onko koko tulos tullut pelkästään tautiaineilla vai oliko näillä lohkoilla jokin muukin asia paremmin kuin lohkoilla, jotka eivät olleet saaneet tautiainetta. Kun tautitorjuntaa ei tehty, lajitteluasteet olivat keskimäärin rehuohrien luokissa. Mikäli tautiaine oli ruiskutettu kasvustoon, päästiin lajitteluasteissa keskimäärin mallasohran luokkiin. Tautitorjunta paransi viljan hehtolitrapainoa jopa 2,6 kiloa. Torjunta Sato HLP Lajite Rv N lannoitus T1 T2 Kg /ha Kg /ha % Kg /ha EI Ei ,8 88,4 4,0 10,4 85 Kyllä Ei ,3 92,6 2,7 10,2 91 Ei Kyllä ,4 94,0 2,6 10,2 92 Taulukko 6. Tautitorjunnan vaikutus ohran satoon ja laatuun. Sekä tautitorjuttuja että torjumattomia peltoja oli lannoitettu likimain samalla määrällä typpeä. Tautitorjunta tuotti säännönmukaisesti lisää satoa. Tehokkaalla kasvitautien torjunnalla on saatu typestä 16 kiloa enemmän kasvien käyttöön kuin lohkoilla, joilla tautitorjuntaa ei ollut tehty. Suuret sadot sisältävät aina enemmän ravinteita kuin pienet, joten vesiensuojelun kannalta kaikki sadon määrää lisäävät toimet ovat kannatettavia. 2.3 Viljelyn voimaperäisyys Usean vuoden ajan olemme selvittäneet Hankkijan sopimusviljelijöiden viljelykäytännöt; kuinka on keskimäärin viljelty ja tulosta saatu. Samalla katsoimme mikä oli tulos, kun viljeltiin Kasvuohjelmalla. Keskimäärin sertifioitua siementä käytetään sopimusviljelijöiden tiloilla joka neljännellä lohkolla (26 %). Valtaosa on kuitenkin peitattua siementä (76 %). Taudit torjutaan pääsääntöisesti T-1- vaiheessa ja tautien torjunta T2-vaiheessa tehdään 39 %: lla lohkoista. Satoa saatiin keskimäärin 4252 kg /ha.

12 10 Kuva 3. Hankkijan sopimusviljelijöiden viljelymenetelmät ja niillä saatu sadon määrä sekä laatu Kuva 4. Ohran sato- ja laatutulos eri viljelymenetelmillä Kuvan 4 viimeiseen sarakkeeseen on koottu tiedot pelloilta, joissa on viljelty Kasvuohjelman mukaisesti. Tällöin käytetään sertifioitua siementä, joka on Hankkijassa aina peitattua. Kasvitautien torjunta on tehty tehokkaimmalla tavalla ja laontorjunnasta on huolehdittu. Kasvusto on ollut täystiheää ja tervettä, jolloin se on tuottanut satoa 5013 kg/ha. Parannusta ensimmäiseen menetelmään on 761 kg/ha. Hehtolitran painoltaan tämän menetelmän sato on vertailun painavinta. Suuria jyviä on eniten ja pieniä vertailun vähiten.

13 11 3. Kevätvehnä Sopimusviljelijöiden keskimääräinen sato oli kevätvehnällä kg/ha, joka on edelliseen vuoteen verrattuna 100 kg/ha suurempi. Kesän 2015 liika märkyys ei haitannut vehnän kasvua siinä määrin kuin ohralla. Raakavalkuais-% oli 12,1, joka on 1,0 % matalampi kuin edellisenä vuonna. Hlp oli 81,0 kg, joka on hieman edellisvuotta parempi. Surkastuneiden jyvien määrä on laskenut monen vehnäerän hintaa. Sakoluku oli keskimäärin Lajikkeet ja laatu Tarkasteltaessa kevätvehnien laatutuloksia erottuvat Marble ja Amaretto, joissa on muita korkeampi valkuaispitoisuus. HLP Kg Rv % Amaretto 80,6 12,7 Anniina 82,2 12,4 Epos 81,2 12,1 Kruunu 79,2 12,1 Marble 81,5 12,7 Qarna 82,4 12,2 Wanamo 79,2 12,2 Wappu 79,4 12,3 Taulukko 7. Kevätvehnälajikkeiden laatutulos Taulukko 8. Kevätvehnän laatu alueittain.

14 Kasvinsuojelu Peittaus Siemenen peittauksella on suurempi vaikutus kevätvehnän satoon kuin ohralla. Peittaus tuotti kevätvehnän satoon lisää 394 kg/ha. Peittaus on kasvitautien täsmätorjuntaa, joten sen kuuluisi olla kaiken viljelyn perustukijalkana. Ei peitattu Peitattu Sato Kg /ha HLP Kg 80,9 81,2 RV % 12,4 12,5 Taulukko 9. Kevätvehnän siemenen peittauksen vaikutus sadon määrään ja laatuun. Tautien torjunta kasvustosta Kevätvehnän kasvuaika on ohraan verrattuna pitkä ja näin ollen tauditkin rasittavat kasvustoja pitkään. Tämä puolestaan näkyi tautiruiskutusten tuloksesta: vain myöhäisellä ja riittävän suurilla ainemäärillä saatiin hyvä tautitorjunnan vaste ja korkeat hehtolitrapainot. Tosin torjunnan vasteet eivät ole yhtä suuret kuin ohralla. Tarkasteltaessa monen vuoden koetuloksia keskiarvona voidaan todeta, että ohran satoa selittää enemmän tautitorjunta, kun taas vehnällä vastaava tekijä on lannoitus. Ei torjuntaa Torjunta T1 Torjunta T3 Sato Kg /ha HLP Kg 80,4 81,1 82,0 RV % 11,9 11,5 11,9 Surkastuneet % 4,0 1,8 1,6 Taulukko 10. Tautitorjunnan vaikutus kevätvehnän satoon ja laatuun. 3.3 Kevätvehnän viljelyn voimaperäisyys Kuten ohralla niin myös vehnällä tutkittiin viljelyn panostuksen vaikutusta kevätvehnän satoon ja laatuun. Oheinen tutkimus on laadittu niin, että selvitimme keskimääräisen sopimusviljelijän viljelytekniikan ja sillä saadun sadon määrä ja laadun, sekä vertasimme tuloksia kahden eri menetelmän välillä: vähäisillä panoksilla viljely (oma peittaamaton siemen ilman kasvinsuojelua) ja Kasvuohjelman mukainen viljely.

15 13 Kuva 5. Keskimääräinen sopimusviljelijöiden vehnän viljelytapa, sillä saatu sato ja sen laatu. Keskimäärin tiloilla käytettiin sertifioitua siementä 21 %. Valtaosa siemenestä oli peitattu, useimmiten kotoisilla menetelmillä. Tautien torjunta kasvustosta on tehty vajaalla puolesta kasvustoista. Satoa saatiin keskimäärin 4571 kg /ha, joka on tutkimuksiemme huippuluokkaa. Kasvuohjelma Kasvuohjelma-sarakkeeseen on koottu tiedot pelloilta, joissa on viljelty Kasvuohjelman mukaisesti. Tällöin käytetään sertifioitua siementä, joka on Hankkijalla aina peitattua. Kasvitautien torjunta on tehty tehokkaimmalla tavalla ja laontorjunnasta on huolehdittu. Kasvusto on ollut täystiheää ja tervettä, jolloin se on tuottanut parhaan sadon, yli 5000 kg/ha. Parannusta keskiarvomenetelmään on kertynyt noin 500 kiloa. Surkastuneiden jyvien määrä tässä luokassa on pienempi kuin keskimäärin. Kuva 6. Vehnän viljelyn voimaperäisyys.

16 14 4. Kaura Kauranäytteitä Hankkija on analysoinut kappaletta. Keskimääräinen ilmoitettu sato oli 3791 kg/ha. Hehtolitrapainot olivat keskimäärin 57,5 kiloa, jossa on edelliseen vuoteen verrattuna 2,6 kiloa parannusta. Kaurassa on ollut valkuaista keskimäärin 11,4 prosenttia. Viime vuosina kauran vientiä on haitannut pienten jyvien runsaus. Kesän 2015 kauroissa on pieniä jyviä vähemmän kuin edellisvuosina. Viimevuosien DON- ongelmaa ei löytynyt Pohjanmaalta, vaan suuria pitoisuuksia tavattiin Uudellamaalla ja Keski-Suomessa. 4.1 Lajikkeet Parhaan kaurasadon tuotti Iiris-lajike (4883 kg/ha). Aikaisemman pään lajikkeista Meeri tuotti myös hyvän ja laadukkaan sadon. Kauralajikkeet ovat uudistumassa nopeaan tahtiin, mutta edelleen todella vanhat lajikkeet, kuten Belinda ja Fiia, komeilevat yleisyyslistalla. Näille lajikkeille löytyy uudemmat ja satoisammat vaihtoehdot. 4.2 Kauran laatu Parhaat hehtolitrapainot tuottivat Iiris ja Meeri. Parhaat valkuaiset mitattiin aikaisissa Akselissa ja Eemelissä. HLP Kg RV % Jyväkolo % DON Akseli 58,1 12,1 8,7 0,38 Belinda 57,1 10,3 4,7 0,34 Eemeli 57,3 13,0 4,4 0,26 Fiia 59,4 11,7 6,1 0,41 Iiris 59,1 10,5 2,7 0,47 Meeri 58,8 12,3 4,7 0,25 Rocky 57,9 10,4 3,5 1,7 Steinar 56,7 10,8 3,4 0,6 Taulukko 11. Kauralajikkeiden laatutiedot. Taulukko 12. Kauran laatu alueittain

17 DON Ensin jokavuotinen riskikartoitus Hankkija on analysoinut viljavirrasta noin 7900 kauranäytettä. Osalle kauran tuottajista DON on konkretisoitunut alempana tilityshintana. Kun kauran DON raja-arvo elintarvikkeille ylittyy, kyseistä erää ei voida viedä ulkomaille esimerkiksi saksalaiselle kauramyllärille. Tästä erästä on saanut vientilaatua alemman tilityshinnan. Pahimmissa tapauksissa jopa kauppakelpoisuuden rajaarvo (8 mg/kg) ylittyy, jolloin erää ei voida lainkaan ottaa vastaan. Tänä talvena tilanne on keskimäärin parempi kuin edellisinä vuosina. Alueellisesti hometoksiiniongelma on pahin Uudellamaalla ja Keski-Suomessa. Alle 0,5 mg /kg 0,5-1,8 mg /kg 1,8-8 mg /kg Yli 8 mg /kg , , Taulukko 13. Kauranäytteiden jakauma (%) DON-arvon mukaan omavalvonnassa Taulukko 14. Taulukkoon on koottu alueellinen tulos maakunnittain vuodelta Taulukon sarakkeessa alle 1,8 mg on kerrottu alueen tulos, kuinka suuri osa kaurasta täyttää elintarvikelaadun vaatimukset. Sarakkeessa yli 1,8 mg kerrotaan sellaisen kauran määrä, joka ei täytä elintarvikelaatuvaatimuksia. Mikäli arvo ylittää rajan 8 mg, ei erästä voida tehdä myöskään eläinten rehua. Tällaista kauppakelvotonta kauraa on analysoitu noin 1 % kokonaismäärästä.

18 16 5. Havaintokaistat Muutaman vuoden aikana Hankkija on kylvänyt viljelijöiden pelloilla uusia ja tulevia viljalajikkeita rinnakkain. Havaintokaistat olivat Vihdissä, Elimäellä, Halikossa, Loimaalla, Seinäjoella ja Siilinjärvellä. Elimäellä, Loimaalla ja Vihdissä lajikkeet oli kylvetty kynnettyyn, sänkimuokattuun ja suorakylvettyyn maahan. Seinäjoelta löytyi sänkimuokkaus ja kyntö. Siilinjärvellä oli vain ohrat kynnetyssä maassa. Lajikkeet: Ohra Kaura Aukusti, Justus,Kaarle, Melius, Iron, Soulmate, Propino, Trekker Meeri, Steinar, Iiris Kevätvehnä Wappu, Wanamo, Marble, Draco Tautitorjunta tehtiin seuraavilla aineilla: Ohra Kaura Acanto + Proline Delaro + Folicur Xpert Kevätvehnä Amistar + Armure Koepaikat, lajikkeet ja toimenpiteet esiteltiin Hankkija verkkosivuilla. Jokaiselle kentälle pystytettiin postilaatikko, johon esittelymateriaali monistettiin. Lajiketietoa voi myös lukea QRkoodin avulla. Kesä-elokuun aikana oli kentille vapaa pääsy, lajikkeisiin ja viljelytekniikkaan oli mahdollista päästä tutustumaan milloin tahansa. Jokaisella kentällä pidettiin pellonlaitatilaisuus, johon koottiin asiantuntijat esittelemään lajikkeita ja kasvinsuojelua. Tilaisuuksissa kävi arviolta 2000 henkilöä. Jokainen ruutu puitiin koeruutupuimurilla ja laatu määritettiin pääosin Yaran Kotkaniemen koeasemalla. Paikkakuntakohtaisia tuloksia on esitelty talven viljelijätilaisuuksissa. 5.1 Yhteistulos Kaikkien kuuden paikan sato- ja laatutiedot on laskettu oheisiin taulukoihin. Ohran keskisato oli 6572 kg/ha. Parhaan sadon tuotti Soulmate-lajike, joka oli ensimmäistä vuotta näillä havaintokaistoilla. Kauran keskisato oli 6550 kg /ha. Parhaiten menestyi Iiris-lajike. Kevätvehnän parhaimmasta sadosta kisasivat Marble ja Drako. Kevätvehnän keskisato oli 6820 kg/ha.

19 17 HLP Hehtolitrapainoltaan raskainta satoa tuotti ohrista Soulmate, vehnistä Marble ja kauroista Steinar. Parhaat RV-%-tulokset saatiin aikaisista vehnistä Wappu ja Wanamo. Täytyy muistaa, että lannoitus kaikilla vehnillä oli sama. Mikäli myöhäisiä vehniä lannoitetaan Kasvuohjelmaohjeiden mukaisesti, saadaan niihinkin riittävästi valkuaista. Monitahoiset ohrat Aukusti ja Justus olivat ohrien parhaat, mikäli tarkastellaan pelkästään RV-prosenttia. Parhaan RV-sadon tuotti Melius. Tälläkin tunnusluvuilla Melius on oiva sikatilan lajike.

20 Halikko Halikon havaintokaistat olivat Joensuun kartanon pelloilla. Kokeet oli perustettu kynnettyyn maahan. Jokaista lajiketta oli kaksi ruutua; taudit torjuttuina ja ei-torjuttuina.

21 19

22 Tautitorjunnan tulos on esitetty kahdella pylväällä. Ensimmäisessä ei ole tauteja torjuttu ja toisessa tautitorjunta on tehty. 20

23 21

24 Elimäki Elimäen havaintokaistat oli kylvetty Helkalan Ranssille. Kylvöalustoina olivat kyntö, sänkimuokkaus ja suorakylvö. Lisäksi testattiin oraslannoituksen tehoa. Toiselta puolen ruutua torjuttiin taudit, joten lajiketta kohden tuli 8 ruutua.

25 23 Tautientorjunta Oheiseen taulukkoon on koottu tautitorjunnan vaste kg/ha lajitasolla. Elimäen kenttä kylvettiin kesäkuun viimeisellä viikolla. Näyttäisi olevan niin, että myöhäisillä kylvöillä tautipaine oli suurempi kuin aikaisin kylvetyillä. Vastaavan suuruista tautitorjunnan vastetta ei aikaisissa kylvöissä mitattu.

26 24 Eniten tautien torjunnasta näyttäisi hyötyvän kyntömenetelmä. Lisäksi taulukkoon on laskettu vasteena rahallinen arvo syksyn viljan hinnoilla. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että tautitorjunnan kustannus on vajaat 30 /ha. Elimäellä tutkittiin myös oraslannoituksen tehoa. Kaikilla viljalajeilla sato parani ja HLP parani. Taulukkoon on laskettu myös typpisato. Kaikilla viljalajeilla N-sato parani enemmän kuin lisälannoituksessa typpeä lisättiin. Oraslannoitus on tehokas tapa lannoittaa peltoa.

27 25 Mikä on paras käytäntö? Vertasimme lajitasolla sänkimuokattua menetelmää, ilman tautien torjuntaa ja lisälannoitusta, tapaukseen jossa ne oli tehty. Tulos on laskettu lisäsadoksi ja lisätuloksi vähennettynä kustannus tautiaineesta ja lisälannoituksesta. Lisätulo on melkoinen.

28 Siilinjärvi Siilinjärven kaista oli kylvetty Heikki Vartiaisen pellolle. Ruudut oli kylvetty kynnettyyn maahan Siilinjärvi tautien torjunta Aukusti Kaarle Justus Meliua Steinar Meeri Ei torjuntaa Taudit torjuttu

29 27 HLP Kg Rv % Ei torjuntaa Taudit torjuttu Ei torjuntaa Taudit torjuttu Aukusti 63,3 64,6 9,5 10,7 Kaarle 60,2 60,1 10,5 9,7 Justus 64,6 65, ,3 Melius 64,1 64,9 10,6 10,3 Steinar 51,5 51,6 11,6 11,3 Meeri 51,4 51,5 12,8 12,9 5.5 Seinäjoki Seinäjoen havaintokaistat oli kylvetty Lauri Hantulan pellolle. Kylvöt tehtiin talon omalla kylvökoneella. Sato korjattiin MTT Ylistaron puimurilla. Lajikkeet kylvettiin kynnettyyn ja sänkimuokattuun maahan. Ohralajikkeet tuottivat yllättävän samansuuruiset sadot. Sato

30 RV % 28 RV % Seinäjoki ,06 11,7 10,8 9,2 9,2 9,4 9,4 9,2 11,9 11,1 10 9,5 11,4 9,7 9,4 7 5

31 Tautien torjunnan vaste ohralla Aukusti Justus Kaarle Iron Propino Soulmate Trekker Ei torjuntaa Taudit torjuttu

32 30 Muokkausmenetelmä Seinäjoen kenttä oli kylvetty sänkimuokattuun ja kynnettyyn maahan. Parhaiten tällä pellolla vilja on kasvanut kynnetyssä maassa. Paikalla oli myös ns. 0 ruutu, johon ei mennyt lannoitetta ollenkaan. Parhaiten vertailussa pärjäsi kyntö.

33 Loimaa Loimaan lajikkeet kylvettiin Tuomas Levomäen pellolle. Tuloksia kerättiin kynnetystä, sänkimuokatusta ja suorakylvetystä pellosta. Kylvämään päästiin kesäkuun puolella Loimaa sato Kg /ha

34 Loimaa tautien torjunnan vaste kg/ha Ohra Vehnä Kaura Ei terjuttu Torjunnalla sadon lisä

35 Kg /ha Vihti Vihdin havaintokaista kylvettiin Kotkaniemen koetilalle kynnettyyn, sänkimuokattuun ja suorakylvettyyn maahan. Muokkausmenetelmät ovat olleet pitkään samat samoilla paikoilla, joten tältä paikalta saadaan tietoa, kuinka maa tuottaa satoa kun se on ollut pitkään sänkimuokkauksessa ja suorakylvössä. Aivan vastaavanlaiset koejärjestelyt on tehty Loimaalla ja Elimäellä, mutta näillä paikoilla eri menetelmät ovat olleet omilla paikoillaan 1-2 vuotta. Tämän kokeet tulokset on saatu vain yhden maalajin pellolla ja näin tulosta ei voi yleistää kaikille maalajeille. Vehnien lisätoimenpiteeseen täällä on lisätty täydennyslannoitus: Amistar + Armure + 30 N /ha SS (BBCH 31-32) + 20 N /ha Typpiliuos + Mantrac Pro Vihti sato

36 RV % HLP Kg Vihti HLP Kg 72,8 75,8 75,8 74,6 61,8 64,8 62, , ,3 55,9 52,1 52,3 Vihti RV %

37 35 Vihti Tjp g , ,6 53,4 47, ,9 37,2 38,4 42,8 39,5 37,7 41, Vihdin kentällä muokkausmenetelmät ovat olleet pitkään samoilla paikoilla. Useana vuonna peräkkäin (Ko-raportit ) on kyntömenetelmä hävinnyt sänkimuokkaukselle. Vuonna 2012 suorakylvö oli kynnön kanssa tasaveroinen menetelmä. Ohra Kyntö Sänki Suora Ei torjuntaa Taudit torjuttu Ei torjuntaa Taudit torjuttu Ei torjuntaa Taudit torjuttu Sato kg /ha HLP Kg 62 62,8 65,7 66,6 62,9 64,6 RV % 8,9 8,9 10,2 10,5 9,9 10 TJP g 41,6 42,9 51,7 51,8 46,3 49,1 Kaura Kyntö Sänki Suora Ei torjuntaa Taudit torjuttu Ei torjuntaa Taudit torjuttu Ei torjuntaa Taudit torjuttu Sato kg /ha HLP Kg 54,69 55, ,4 51,1 51,9 RV % 10,9 10,7 12,1 11,9 12,1 12,2 TJP g 38,6 39,8 39,7 40,7 39,5 39,3 Vehnä Kyntö Sänki Suora Ei torjuntaa Taudit torjuttu+ lisä lannoitus Ei torjuntaa Taudit torjuttu+ lisä lannoitus Ei torjuntaa Taudit torjuttu+ lisä lannoitus Sato kg /ha HLP Kg 72,8 72,8 75,7 76,5 74,6 76,0 RV % 11,8 11,8 11,3 12,4 11,2 12,6 TJP g 39,6 39,6 40,5 41,4 36,7 37,1

38 36 6. Kasvuohjelmakokeet Vihdissä Kasvuohjelmalla paras sato uudesta lajikkeesta Uusien viljalajikkeiden Kasvuohjelmatutkimus tehdään Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla. Ennen markkinoille tuloa uusi lajike on vähintään kaksi vuotta kokeissa sopivan lannoitus- ja kasvinsuojelusuosituksen laatimiseksi. Kasvuohjelmakoetoiminta varmistaa, että viljelijä saa uudesta lajikkeesta mahdollisimman hyvän hyödyn. 6.1 Kevätvehnä Uutuus kevätvehnä Calixo tuottaa suuren sadon. Porraskokeessa lannoitus on tehty kylvön yhteydessä kerralla. Sadon valkuaista voi nostaa jakamalla sallittu 165 kg typpeä useampaan osaan: esimerkiksi keväällä 100 kg typpeä pellon viljavuuden mukaan valitulla YaraMila lannoitteella ja kasvukaudella 1 tai 2 lisälannoitusta YaraBela Axanilla.

39 37 Kevätvehnän valkuaiseen voi vaikuttaa. Satoisat lajikkeet tarvitsevat paljon ravinteita, jotta niistä saadaan satopotentiaalin mukainen sato. Suurimmalla ympäristökorvauksen mukaisella typpilannoituksella Draco kevätvehnästä saatiin yli 7000 kilon sato. Lannoituksen jakaminen kolmeen osaan paransi valkuaistasoa merkittävästi. Täsmälannoitus Yara N-sensorilla kohdistaa typpilannoituksen tarkimmin.

40 Rehuohra Rehuohralta vaaditaan hyvää satotasoa ja mielellään korkeaa valkuaista. Rehustuksessa vilja on ennen kaikkea energiarehu. Kaarle-ohrasta saatiin 7000 kilon sato 120 typpikilolla, mutta valkuainen alkoi nousta vasta suuremmilla typpimäärillä.

41 39 Lisälannoitus 2-lehtivaiheessa on antanut hyviä sadonlisiä ohralla. Tässä kokeessa 50 kilon lisätypestä saatiin paras lisäsato oraslannoituksena, yli 1700 kiloa. Yara Megalab kasvianalyysit osoittavat, että fosforin puute on yleistä ohrissa. Tyydyttävässä ja sitä huonommissa fosforiluokissa fosforilannoitusta kannattaa kohdistaa viljelykierrossa ohravuoteen, erityisesti mallasohraa viljeltäessä. Fosfori parantaa satoa, suurentaa jyväkokoa ja nopeuttaa tuleentumista.

42 40 Korkeilla lannoitus- ja satotasoilla on tärkeää huolehtia sekä kasvitautien että laon torjunnasta. Moddus Evo paransi satotasoa ja ravinteidenottoa molemmilla lajikkeilla. Pystykasvusto on helppo puida eikä ränsisty ennen korjuuta. 6.3 Mallasohra Mallasohran lannoitus on muuttunut. Viime vuosina markkinoille tulleet mallasohralajikkeet ovat hyvin satoisia ja niiden valkuainen pysyy matalana korkeasta lannoitustasosta huolimatta. Lannoitus kannattaa jakaa niin, että kylvön yhteydessä käytetään kg typpeä ja lisälannoitus annetaan kasvukauden mukaan korrenkasvuvaiheessa.

43 Kaura Hyvälaatuisella kauralla on kysyntää. Uudet kauralajikkeet tuottavat hyviä satoja ja suurta jyväkokoa, kun ne lannoitetaan satotason mukaan. Valkuaispitoisuus oli suurimmalla lannoitustasolla ka. 12 %. Kaura tarvitsee mangaania enemmän kuin muut viljat. Käyttösuositus YaraVita Mantrac Pro 1-2 l/ha.

44 42 Huippusadot tarvitsevat paljon ravinteita ja kauran on havaittu hyödyntävän ympäristökorvauksen maksimilannoituksen hyväkuntoisilla lohkoilla kannattavasti. Suurimmat lannoitemäärät kannattaa jakaa seuraavasti: noin 2/3 typestä YaraMila-lannoitteena kylvön yhteydessä ja loppuosa korrenkasvuvaiheessa. Ruis

45 43 Reetta-ruis kilpailee satotasossa hybridirukiiden kanssa. Huippusadot saadaan, kun kaikkiin viljelytoimiin panostetaan. Syksyllä käytetään YaraMila Y 6 l-annoitetta, jos fosforia saa käyttää ja keväällä fosforilannoitusta voi vielä tarvittaessa täydentää YaraMilalla. YaraBela Suomensalpietari on hyvä kevätlannoite, koska se sisältää booria. Boori edistää kukintaa ja estää torajyvien kehitystä.

46

5.3. Virkkala Juha Salopelto - Kasvuohjelma-tutkimuksen tuloksia ja uusia siemenlajikkeita

5.3. Virkkala Juha Salopelto - Kasvuohjelma-tutkimuksen tuloksia ja uusia siemenlajikkeita 5.3. Virkkala Juha Salopelto - Kasvuohjelma-tutkimuksen tuloksia ja uusia siemenlajikkeita Sade kesällä 2014 Heinäkuun 2014 sateet Sade elokuu Sadesumma 2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Pori Lappeenranta

Lisätiedot

Juha Salopelto Hankkija OY Sijoitusvinkit kasvukaudelle 2017 Koetoiminta Lajikekokeet Havaintokaistat -Vilja + nurmi Sopimusviljelyn tulokset

Juha Salopelto Hankkija OY Sijoitusvinkit kasvukaudelle 2017 Koetoiminta Lajikekokeet Havaintokaistat -Vilja + nurmi Sopimusviljelyn tulokset Juha Salopelto Hankkija OY Sijoitusvinkit kasvukaudelle 2017 Koetoiminta Lajikekokeet Havaintokaistat -Vilja + nurmi Sopimusviljelyn tulokset Kasvuohjelma kokeet - Siemen nurmi Viljan laatutulokset -TJP

Lisätiedot

12.02.2015 Salo Juha Salopelto - Kasvuohjelma-tutkimuksen tuloksia ja uusia siemenlajikkeita

12.02.2015 Salo Juha Salopelto - Kasvuohjelma-tutkimuksen tuloksia ja uusia siemenlajikkeita 12.02.2015 Salo Juha Salopelto - Kasvuohjelma-tutkimuksen tuloksia ja uusia siemenlajikkeita Sade kesällä 2014 Heinäkuun 2014 sateet Sade elokuu 5.5. 10.5. 15.5. 20.5. 25.5. 30.5. 4.6. 9.6. 14.6. 19.6.

Lisätiedot

Kasvuohjelma- tutkimus 2013

Kasvuohjelma- tutkimus 2013 Kasvuohjelma- tutkimus 2013 ISO- VILJA - sopimusten ennakkonäytetulokset Havaintolohkot Typpilannoituskoe Seinäjoella Kasvuohjelma- koetuloksia Kotkaniemen tutkimusasemalta 2 Johdanto Nyt Itämerta suojelemaan

Lisätiedot

12.2.2014. -Tukes -Viljan laatu -Havaintokaistat -ISO-VILJA tulokset -DON -NOS -BSAG

12.2.2014. -Tukes -Viljan laatu -Havaintokaistat -ISO-VILJA tulokset -DON -NOS -BSAG 12.2.2014 -Tukes -Viljan laatu -Havaintokaistat -ISO-VILJA tulokset -DON -NOS -BSAG Koulutus ja tutkinto kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille Tutkintovelvoite, mutta koulutus vapaaehtoinen Laki kasvinsuojeluaineista

Lisätiedot

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268 Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA 33 016 Kotielän asiakkaat 1150 Homemyrkyt 6268 Havaintokaistat 8 paikkaa Homemyrkyt kaura DON Alueittain Analyysejä KPL Alle 18 1,8 g /K Kg %Yli 1,8 g / Kg % Suurin arvo

Lisätiedot

Agrimarket-ketjun yhteistyötä viljelijöiden kanssa

Agrimarket-ketjun yhteistyötä viljelijöiden kanssa Agrimarket-ketjun yhteistyötä viljelijöiden kanssa Havaintokaistoja uusimmista lajikkeista Lannoitekoetoimintaa Käy tutustumassa pellonpiennartilaisuuksissa tai oman aikataulusi mukaan Lohkot on merkitty

Lisätiedot

Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 2010 Juha Salopelto. Sadon laatu ja määrä Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto 27 812 näytettä

Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 2010 Juha Salopelto. Sadon laatu ja määrä Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto 27 812 näytettä Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 2010 Juha Salopelto Sadon laatu ja määrä Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto 27 812 näytettä Lämpösumma 2010 Helsinki Vantaa 1800 1600 1400 1200 1000 800 600

Lisätiedot

Lannoittamalla kestävää ja kannattavaa viljelyä. Anne Kerminen

Lannoittamalla kestävää ja kannattavaa viljelyä. Anne Kerminen Lannoittamalla kestävää ja kannattavaa viljelyä Anne Kerminen Fosfori on punaisella puolessa Suomen pelloista Fosfori (P) prosenttiosuus 5 2 2 12 13 31 35 Huono Huononlainen Välttävä Tyydyttävä Hyvä Korkea

Lisätiedot

Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 2010 Juha Salopelto. Sadon laatu ja määrä Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto 27 812 näytettä

Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 2010 Juha Salopelto. Sadon laatu ja määrä Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto 27 812 näytettä Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 2010 Juha Salopelto Sadon laatu ja määrä Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto 27 812 näytettä 4.6. 12.10. 22.10. 31.10. 2.10. 22.9. 1800 1600 1400 1200 1000

Lisätiedot

Lannoituksen tarkentaminen Lahti 6.10.2014 Anne Kerminen

Lannoituksen tarkentaminen Lahti 6.10.2014 Anne Kerminen Lannoituksen tarkentaminen Lahti 6.10.2014 Anne Kerminen Sato kg/ha 7000 Muokkaustavan vaikutus viljan satoon 6000 5000 4000 3000 Vehnä ohra kaura 2000 1000 0 Kyntö Sänkimuokkaus Suorakylvö Lähde: Yara

Lisätiedot

Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 2010 Juha Salopelto

Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 2010 Juha Salopelto Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 21 Juha Salopelto Sadon laatu ja määrä Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto 27 812 näytettä Lämpösumma Tampere 2 tah. ohran täyttymisjakso 18 16 14 12 1 21 27

Lisätiedot

HAVAINTOKAISTAT HALIKKO 2015

HAVAINTOKAISTAT HALIKKO 2015 HAVAINTOKAISTAT HALIKKO 2015 HAVAINTOKAISTAT 2015 Toteutetaan yhteistyössä viljelijöiden kanssa Kaistoilla uusimmat lajikkeet Kaistoilla järjestetään pellonpiennartilaisuuksia, joihin osaa ottamalla pääsee

Lisätiedot

BOREALIN LAJIKKEET 2016

BOREALIN LAJIKKEET 2016 BOREALIN LAJIKKEET 2016 Hankkijan siementuottajapäivä 9.2.2016 Leena Pietilä 7.4. 12.4. 17.4. 22.4. 27.4. 2.5. 7.5. 12.5. 17.5. 22.5. 27.5. 1.6. 6.6. 11.6. 16.6. 21.6. 26.6. 1.7. 6.7. 11.7. 16.7. 21.7.

Lisätiedot

Kesällä 2011 kevätvehnä- ja ohralajikkeet esillä parkkipaikan viereisellä pellolla. Havaintokaistat

Kesällä 2011 kevätvehnä- ja ohralajikkeet esillä parkkipaikan viereisellä pellolla. Havaintokaistat Kesällä 2011 kevätvehnä- ja ohralajikkeet esillä parkkipaikan viereisellä pellolla Havaintokaistat Kevätvehnälajikkeet havaintoruuduilla Lajike Sato Kasvu pv. Lämpös. Lako-% Tjp Hlp Valk.% Sako 1 Sako

Lisätiedot

Juha Salopelto. Tonni lisää satoa - 3,7 => 9 - NOS kokeet - Havainnointikaistat

Juha Salopelto. Tonni lisää satoa - 3,7 => 9 - NOS kokeet - Havainnointikaistat Juha Salopelto Tonni lisää satoa - 3,7 => 9 - NOS kokeet - Havainnointikaistat 9 300 Kg /ha NOS kokeiden ka sato 3700-4000 Kg /ha Ohra keskisato 9 300 Kg /ha NOS kokeiden ka sato 200-1000 Kg /ha 3700-4000

Lisätiedot

Rukiiseen kannattaa panostaa. Simo Ylä-Uotila

Rukiiseen kannattaa panostaa. Simo Ylä-Uotila Rukiiseen kannattaa panostaa Simo Ylä-Uotila Syysviljojen ravinteidenotto syksyllä 2014 30.10.2014 30.10.2014 30.10.2014 Syysohra 868 kg ka/ha BBCH 22-23 Ruis 788 kg ka/ha BBCH 24-25 Syysvehnä 600 kg ka/ha

Lisätiedot

VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN

VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN Vilja-alan yhteistyöryhmä Helmikuu 2011 Opas päivitetty huhtikuussa 2013 1 VEHNÄMARKKINAT SUOMESSA Vehnän kylvöala on viimeisen viiden vuoden aikana ollut n. 225

Lisätiedot

KASVUKAUSI 2008 Millä keinoilla onnistuttiin. Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto näytettä

KASVUKAUSI 2008 Millä keinoilla onnistuttiin. Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto näytettä KASVUKAUSI 2008 Millä keinoilla onnistuttiin Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto 36 165 näytettä Mallasohra sato 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5286 4792 4537 4170 3970 4080 4000 4279 3813 Saana

Lisätiedot

Miten ympäristökorvausjärjestelmä vaikuttaa lannoitukseen? Uusien lajikkeiden lannoitus. Yara Suomi

Miten ympäristökorvausjärjestelmä vaikuttaa lannoitukseen? Uusien lajikkeiden lannoitus. Yara Suomi Miten ympäristökorvausjärjestelmä vaikuttaa lannoitukseen? Uusien lajikkeiden lannoitus Yara Suomi Typpilannoitus, kevät 2015 Lohkon multavuus määrää lähtötason Satotasokorjaukset aiempaa korkeampia, uusi

Lisätiedot

Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 2010 Juha Salopelto. Sadon laatu ja määrä Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto näytettä

Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 2010 Juha Salopelto. Sadon laatu ja määrä Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto näytettä Kasvuohjelma- tutkimus Kasvukausi 2010 Juha Salopelto Sadon laatu ja määrä Lähde: Agrimarketin ISO-VILJA sopimusaineisto 27 812 näytettä 27.10. 9.6. 7.10. 17.10. 27.9. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600

Lisätiedot

Satoisat lajikkeet tarvitsevat riittävästi ravinteita tuottaakseen runsaan ja hyvälaatuisen sadon!

Satoisat lajikkeet tarvitsevat riittävästi ravinteita tuottaakseen runsaan ja hyvälaatuisen sadon! Satoisat lajikkeet tarvitsevat riittävästi ravinteita tuottaakseen runsaan ja hyvälaatuisen sadon! Hyvinkää 17.3.2011 Raimo Kauppila Kotkaniemen tutkimusasema Yara Suomi Oy Tasapainoinen lannoitus Viljelykasville

Lisätiedot

Agrimarket- ketjun yhteistyötä viljelijöiden kanssa

Agrimarket- ketjun yhteistyötä viljelijöiden kanssa Agrimarket- ketjun yhteistyötä viljelijöiden kanssa Havaintokaistoja uusimista lajikkeista Lannoitekoetoimintaa Käy tutustumassa tilaisuuksissa tai oman aikataulusi mukaan Lohkot on merkitty Havaintolohko-

Lisätiedot

Kasvuohjelmatutkimus 2014

Kasvuohjelmatutkimus 2014 Kasvuohjelmatutkimus 2014 Viljasopimusten ennakkonäytetulokset Havaintokaistat Typpilannoituskoe Seinäjoella Kasvuohjelma koetuloksia Kotkaniemen tutkimusasemalta Juha Salopelto, Hankkija Oy juha.salopelto@agrimarket.fi

Lisätiedot

LISÄTUOTTOA UUSILLA LAJIKKEILLA

LISÄTUOTTOA UUSILLA LAJIKKEILLA LISÄTUOTTOA UUSILLA LAJIKKEILLA Agrimarket Kasvuohjelmailta 5.3.2015 Satu Pura / Boreal SISÄLTÖ Vaihtamalla paranee Varmuutta valintaan Laji- ja lajikevalinnat kevään 2015 kylvöille VAIHTAMALLA PARANEE

Lisätiedot

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN Sadonkorjuu 2013 -seminaari Lahti 4.10.2013 Satu Pura KAURAUUTUUS: AKSELI BOR Satoisin aikainen kaura kaikilla maalajeilla ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä Korkea

Lisätiedot

Myllyvehnän lannoitus 5.10 2009 AK

Myllyvehnän lannoitus 5.10 2009 AK Myllyvehnän lannoitus Vehnän valkuaispitoisuuteen vaikuttavat mm. Lajike Annettu typpilannoitus kg/ha Lannoituksen ajoitus Satotaso Maalaji Kasvukausi Eri lajiketyyppien sadot ja valkuaispitoisuudet Seuraavissa

Lisätiedot

Miten ympäristökorvausjärjestelmä vaikuttaa lannoitukseen? Uusien lajikkeiden lannoitus Yara Suomi

Miten ympäristökorvausjärjestelmä vaikuttaa lannoitukseen? Uusien lajikkeiden lannoitus Yara Suomi Miten ympäristökorvausjärjestelmä vaikuttaa lannoitukseen? Uusien lajikkeiden lannoitus Yara Suomi Typpilannoitus, kevät 2015 Lohkon multavuus määrää lähtötason Satotasokorjaukset aiempaa korkeampia, uusi

Lisätiedot

HAVAINTOKAISTAT 2016 ELIMÄKI

HAVAINTOKAISTAT 2016 ELIMÄKI HAVAINTOKAISTAT 2016 ELIMÄKI ELIMÄKI, HELKALAN RANSSI Hongistonkylätie 119A ELIMÄKI KAISTAT JA LAJIKKEET 2016 Kylvöpäivä 13.05.2016 Lannoitus: YaraMila Y 10 Typpeä 90 kg/ha Typpeä 120 kg/ha Typpeä 160

Lisätiedot

Projektiraportti kasvukaudelta 2013 ja yhteenvetoa koevuosilta 2011-2013 YM 24/48/2011

Projektiraportti kasvukaudelta 2013 ja yhteenvetoa koevuosilta 2011-2013 YM 24/48/2011 Projektiraportti kasvukaudelta 2013 ja yhteenvetoa koevuosilta 2011-2013 YM 24/48/2011 Typpilannoituksen vaikutus sadon määrään ja laatuun, typen kotiuttamiseen sadossa ja ravinteiden huuhtoutumiseen Martti

Lisätiedot

Luomukokeet Loviisa Micaela Ström

Luomukokeet Loviisa Micaela Ström Luomukokeet Loviisa 2017 Micaela Ström Luomu kokeita, yhteistyö NSL:n ja EkoNu projektin kanssa! Aloitettiin 2012 (6 viljelykautta) Luomu kokeiden tarkoitus: Suomessa on liian vähän luomukokeita! Vertailla

Lisätiedot

Miten huippusadot tuotetaan? Anne Kerminen

Miten huippusadot tuotetaan? Anne Kerminen Miten huippusadot tuotetaan? Anne Kerminen Mikä on viljalla hyvä satotaso? Miten satotasoa voi nostaa? 2 Guinness record Vehnää 16 791 kg/ha 3 1. Maximizing yield potential. 2. Protecting yield potential.

Lisätiedot

Agrimarketin VILJAILTA Hiitteenharju, Harjavalta YaraVita- hivenravinneratkaisut kasvukaudelle

Agrimarketin VILJAILTA Hiitteenharju, Harjavalta YaraVita- hivenravinneratkaisut kasvukaudelle Agrimarketin VILJAILTA Hiitteenharju, Harjavalta 13.3.2013 YaraVita- hivenravinneratkaisut kasvukaudelle Yara Suomi Oy Antti Pakkanen 18.3.2013 Kasvuohjelma 1 YaraVita TM Gramitrel Ravinnesisältö: Typpi

Lisätiedot

KM SATOKILPAILU ANNALEENA YLHÄINEN. #Kaura8000. Knowledge grows

KM SATOKILPAILU ANNALEENA YLHÄINEN. #Kaura8000. Knowledge grows Knowledge grows KM SATOKILPAILU ANNALEENA YLHÄINEN Miten kasitonnari tehdään? Millaisia satoja kauralla satokisoissa on saatu? Miten suuret sadot tehdään? Millaisia satoja muualla maailmassa kauralla saadaan?

Lisätiedot

Viljalajikkeet ja tautitorjunta

Viljalajikkeet ja tautitorjunta Viljalajikkeet ja tautitorjunta Merja Högnäsbacka MTT Ylistaro merja.hognasbacka@mtt.fi www.mtt.fi/ylistaro 19.3.214 * Saana * Scarlett Minttu SW Mitja Rambler * Marthe * Xanadu Ingmar Maaren * Prestige

Lisätiedot

Kokemuksia Huippufarmari Haussa - kilpailusta

Kokemuksia Huippufarmari Haussa - kilpailusta Kokemuksia Huippufarmari Haussa - kilpailusta Jaakko Laurinen Huippufarmari Haussa -kilpailu Tavoitteena hyvä sato, hyvä taloudellinen tulos ja pieni ympäristövaikutus Tulokset kolmen osa-alueen summana

Lisätiedot

Tasapainoinen lannoitus. 2/2012 A Kerminen

Tasapainoinen lannoitus. 2/2012 A Kerminen Tasapainoinen lannoitus viljat ja öljykasvit 2/2012 A Kerminen Typpi lisää satoa ja valkuaista 9000 8000 7000 6000 5000 Kevätvehnän typpilannoitus sato ja valkuais-% 14 13 12 11 Typen puutteessa kasvi

Lisätiedot

Kasvinviljelyseminaari

Kasvinviljelyseminaari Kasvinviljelyseminaari Kemiö Agrimarket 13.02.2012 Martti Yli-Kleemola puh. 010 76 83453 martti.yli-kleemola@agrimarket.fi Uudistetut Kasvuohjelmat viljelijöiden työkaluina Kasvuohjelmatoiminta, yhteistyötä

Lisätiedot

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Murskevilja tilaisuus Muhoksella 22.1.2013 Raija Suomela Essi Saarinen Kuva: Maria Honkakoski Esityksen sisältö Lajikeominaisuudet murskeviljan tuotantoon Ohran lajikekokeet

Lisätiedot

Mikä viljalajike luomuun?

Mikä viljalajike luomuun? Mikä viljalajike luomuun? Tuloksia kesän 2014 ruutu- ja havaintokokeista Arja Nykänen, Heikki Ajosenpää, Patrik Erlund, Sampo Järnefelt, Vilma Kuosmanen, Jari Luokkakallio, Kaisa Matilainen, Jussi Nurkka,

Lisätiedot

Projektin väliraportti kasvukaudelta 2011 YM 24/48/2011

Projektin väliraportti kasvukaudelta 2011 YM 24/48/2011 Projektin väliraportti kasvukaudelta 2011 YM 24/48/2011 Typpilannoituksen vaikutus sadon määrään ja laatuun, typen kotiuttamiseen sadossa ja ravinteiden huuhtoutumiseen Martti Yli-Kleemola, Hankkija-Maatalous

Lisätiedot

Kaura vaatii ravinteita

Kaura vaatii ravinteita Knowledge grows Kaura vaatii ravinteita Anne Kerminen, Yara Suomi Näin kauraa viljellään Suomessa Viljelijäkysely syksyllä 2016 (320 vastausta) Rehukauraa 55 % ja elintarvikekauraa 54 % Viljelyala 23 ha/tila

Lisätiedot

LAJIKKEET KEVÄÄN KYLVÖILLE

LAJIKKEET KEVÄÄN KYLVÖILLE LAJIKKEET KEVÄÄN KYLVÖILLE SSO:n Kasvinviljelyseminaarit 2014 Boreal / Satu Pura SISÄLTÖ Ovatko nykylajikkeet parempia kuin vanhat? Lajikkeet kevään kylvöille Lajiketieto helposti yhdestä osoitteesta Suomalainen

Lisätiedot

ILMASE-hanke 18.4.2012. Juha Salopelto Kasvuohjelmatutkimus

ILMASE-hanke 18.4.2012. Juha Salopelto Kasvuohjelmatutkimus ILMASE-hanke 18.4.2012 Juha Salopelto Kasvuohjelmatutkimus Tuloksia ISO-VILJA sopimuksilta 2011 -Ohra -Kaura -Vehnä -Ruis 42110 Analyysiä 1 342 Karjatilojen vilja analyysiä Lämpösumma Kasvukausi josta

Lisätiedot

Kasvitautien hallinnan merkitys ja mahdollisuudet

Kasvitautien hallinnan merkitys ja mahdollisuudet Kasvitautien hallinnan merkitys ja mahdollisuudet Peppi Laine, MTT Kasvinsuojelu, Jokioinen Taudin esiintymisen edellytykset: Taudille suotuisa säätila??? Kylvösiemen, peittaus, muokkaus, viljelykierto,

Lisätiedot

HAVAINTOKAISTAT ELIMÄKI 2014

HAVAINTOKAISTAT ELIMÄKI 2014 HAVAINTOKAISTAT ELIMÄKI 2014 HAVAINTOKAISTAT 2014 Toteutetaan yhteistyössä viljelijöiden kanssa Kaistoilla uusimmat lajikkeet Kaistoilla järjestetään pellonpiennartilaisuuksia, joihin osaa ottamalla pääsee

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Viljaklusterin myllyvilja- ja mallasohraseminaari 2015 Myllyviljakatsaus uutta satokautta kohti Tero Hirvi, Fazer Mylly

Päijät-Hämeen Viljaklusterin myllyvilja- ja mallasohraseminaari 2015 Myllyviljakatsaus uutta satokautta kohti Tero Hirvi, Fazer Mylly Päijät-Hämeen Viljaklusterin myllyvilja- ja mallasohraseminaari 2015 Myllyviljakatsaus uutta satokautta kohti Tero Hirvi, Fazer Mylly 1 21.1.2015 FAZER LYHYESTI Fazer on perustettu 1891 Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Lannoitus kasvukaudella ja UUTTA YaraVitalehtilannoitukseen. Ilkka Mustonen Yara Suomi Oy

Lannoitus kasvukaudella ja UUTTA YaraVitalehtilannoitukseen. Ilkka Mustonen Yara Suomi Oy Lannoitus kasvukaudella ja UUTTA YaraVitalehtilannoitukseen Ilkka Mustonen Yara Suomi Oy Keskimääräinen tilakoko Suomessa 42 ha Sato 8 700 kg/ha = 9 rekkaa Kotkaniemi koe YaraMila Y25 130 kg N/ha (lisää

Lisätiedot

Lisälannoitus kasvukaudella

Lisälannoitus kasvukaudella Lisälannoitus kasvukaudella Kuivina kasvukausina typen hyötysuhde jää alhaiseksi. Rehevinä kasvukausina typenpuute voi rajoittaa satoa ja valkuaista. Liika typpi altistaa laolle. Yleisen kasvukunnon kannalta

Lisätiedot

Kasvuohjelmaseminaari

Kasvuohjelmaseminaari Kasvuohjelmaseminaari Hämeenlinna Pekka Lipsanen Kevätvehnän typpilannoitusoptimit Rapsin lannoitusoptimi Pelkkä typpi ei riitä hyvään satoon Tasapainoisesti lannoitettu rapsi : Tuotti 800 kg suuremman

Lisätiedot

Kehitystä rehuviljan tuotantoon Greening Effect. Miika Hartikainen, MTT Ruukki

Kehitystä rehuviljan tuotantoon Greening Effect. Miika Hartikainen, MTT Ruukki Kehitystä rehuviljan tuotantoon Greening Effect Miika Hartikainen, MTT Ruukki Kokeen taustaa Tarkoitus selvittää kasvitautiaineiden mahdollista pidentävää vaikutusta eri ohralajikkeiden kasvuaikaan, Greening

Lisätiedot

Kasvintuotanto kannattaa

Kasvintuotanto kannattaa Kasvintuotanto kannattaa Loppuseminaari Havaintokoetoiminnan satoa vuosilta 2011-2013 Pirjo Kivijärvi ja Kari Narinen MTT Kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli Puh. 040 828 8254 pirjo.kivijarvi@mtt.fi Havaintokoetoiminta

Lisätiedot

Viljelyohjelmalla lisää puhtia

Viljelyohjelmalla lisää puhtia Knowledge grows Viljelyohjelmalla lisää puhtia Juho Urkko K-maatalous Viljelen kauraa A. Eläinten rehuksi kun täytyy B. Huonoilla lohkoilla, minne ei ohraa / vehnää voi kylvää C. Kannattavana viljelykasvina

Lisätiedot

Loviisan vuoden 2017 lajikekokeiden esittely. Micaela Ström

Loviisan vuoden 2017 lajikekokeiden esittely. Micaela Ström Loviisan vuoden 2017 lajikekokeiden esittely Micaela Ström 30.11.2017 Luomulajikekokeet, NSL:n ja EkoNu! - hankkeen yhteistyönä Alkoi v. 2012 (jatkunut 6 viljelykautta) Luomulajikekokeiden tarkoitus: Suomessa

Lisätiedot

AKSELI BOR. Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä kauroja. Kasvuaikaryhmässään

AKSELI BOR. Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä kauroja. Kasvuaikaryhmässään CHARMAY FAIRYTALE SALOME SW MAGNIFIC MIRELLA SEVERI PIONEER Ylivoimainen MAXIMUS kaurasadontuottaja Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä

Lisätiedot

Loviisan vuoden 2018 lajikekokeiden esittely. Micaela Ström Torbjörn Lönnfors

Loviisan vuoden 2018 lajikekokeiden esittely. Micaela Ström Torbjörn Lönnfors Loviisan vuoden 2018 lajikekokeiden esittely Micaela Ström 8.1.2019 Torbjörn Lönnfors Luomulajikekokeet, NSL:n ja EkoNu! - hankkeen yhteistyönä Alkoi v. 2012 (jatkunut 7 viljelykautta) Luomulajikekokeiden

Lisätiedot

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä Ammattilaisen kevätvehnä Amaretto on myöhäinen, huippusatoisa lajike, jolle suositellaan jaettua typpilannoitusta, jotta valkuainen saadaan myllykelpoiseksi. Sakoluku ei ole korkea, mutta melko kestävä.

Lisätiedot

Ravinteiden käytöntehokkuus kasvintuotannossa

Ravinteiden käytöntehokkuus kasvintuotannossa Ravinteiden käytöntehokkuus kasvintuotannossa Ari Rajala Luke, Luonnonvarakeskus Luonnonvarat ja biotuotanto-yksikkö Tuotantojärjestelmät Ravinteiden käytöntehokkuus: tuloksia eri kokeista Ohralajikkeiden

Lisätiedot

Varautuminen kasvukauteen Asiakkuuspäällikkö Ilkka Mustonen

Varautuminen kasvukauteen Asiakkuuspäällikkö Ilkka Mustonen Varautuminen kasvukauteen 2018 12.2.2018 Asiakkuuspäällikkö Ilkka Mustonen Kasvi ja maa tarvitsevat vuosittain fosforia YaraMilalla ravitset kasvia sekä ylläpidät helposti käyttökelpoista fosforia, jonka

Lisätiedot

POLARTOP BOR BOR VILJELYRATKAISU ENTSYYMIMALLASOHRA. Tiedä mitä kylvät.

POLARTOP BOR BOR VILJELYRATKAISU ENTSYYMIMALLASOHRA. Tiedä mitä kylvät. ENTSYYMIMALLASOHRA BOR Boreal Kasvinjalostus Oy www.boreal.fi Lajike-edustaja: Peltosiemen Oy Polartop on satoisa monitahoinen entsyymimallas- ja rehuohra. Sen korrenlujuus on hyvä eri maalajeilla ja viljelyolosuhteissa.

Lisätiedot

Kasvuohjelma SSO, Salo 07.02.2011 Martti Yli-Kleemola puh. 010 76 83453 martti.yli-kleemola@agrimarket.fi

Kasvuohjelma SSO, Salo 07.02.2011 Martti Yli-Kleemola puh. 010 76 83453 martti.yli-kleemola@agrimarket.fi Kasvuohjelma SSO, Salo 07.02.2011 Martti Yli-Kleemola puh. 010 76 83453 martti.yli-kleemola@agrimarket.fi Viljelijöiden työkaluna käytettävissä 24 h vrk, 7 pv viikossa Velotuksetta, osoitteissa: www.agrimarket.fi

Lisätiedot

VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN

VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN Vilja-alan yhteistyöryhmä Helmikuu 2011 1 VEHNÄMARKKINAT SUOMESSA Vehnän kylvöala on viime vuosina ollut n. 210 000 ha, tästä alasta kevätvehnää 189 000 ha (89

Lisätiedot

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAMARKKINATILANNE Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAKAUPPA HANKKIJA OY:SSÄ Syksyn 2015 sato oli pienempi kuin edellisenä vuotena Sadon alhainen valkuainen selkein laatua heikentävä

Lisätiedot

HAVAINTOKAISTAT 2017 SIILINJÄRVI

HAVAINTOKAISTAT 2017 SIILINJÄRVI HAVAINTOKAISTAT 2017 SIILINJÄRVI Jussi Rissasen tila Jänneniementie 99, Jännevirta KAISTAT JA LAJIKKEET 2017 Kylvöpäivä 20.5.2017 Lannoitus: YaraMila Y3 74 + 23 kg N/ha Lajikkeet: Ohrat: Alvari BOR, Nousu,

Lisätiedot

ProAgria, Luomukinkerit, Koiskalan kartano, Lahti Tero Hirvi, Fazer Mylly

ProAgria, Luomukinkerit, Koiskalan kartano, Lahti Tero Hirvi, Fazer Mylly ProAgria, Luomukinkerit, Koiskalan kartano, Lahti Tero Hirvi, Fazer Mylly 1 28.1.2016 FAZER LYHYESTI Fazer on perustettu 1891 Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli n. 1,648 miljardia euroa Konserniin kuuluu

Lisätiedot

HAVAINTOKAISTAT 2017 SAUVO

HAVAINTOKAISTAT 2017 SAUVO HAVAINTOKAISTAT 2017 SAUVO MTY Ansio Saustilantie 549, Sauvo KAISTAT JA LAJIKKEET 2017 Kylvöpäivä 6.5.2017 Lannoitus: Liete 19 m 2 + SS 101 kg N/ha, 15,2 kg P/ha Liete 19 m 2 + NK1 130 1kg N/ha, 15,2 kg

Lisätiedot

HAVAINTOKAISTAT 2018 VÄHÄKYRÖ

HAVAINTOKAISTAT 2018 VÄHÄKYRÖ HAVAINTOKAISTAT 2018 VÄHÄKYRÖ Vanhala Jokivarsitie 385, VÄHÄKYRÖ KAISTAT JA LAJIKKEET 2018 Kylvöpäivä 11.5.2018 Lannoitus: Liete 20 m 3 + YaraBela Suomensalpietari N 82 kg/ha Ravinteet yhteensä kg/ha N

Lisätiedot

LUOMUUN SOVELTUVAT LAJIKKEET

LUOMUUN SOVELTUVAT LAJIKKEET LUOMUUN SOVELTUVAT LAJIKKEET Boreal Kasvinjalostus Oy Timo Lötjönen, Luonnonvarakeskus, Ruukki 14.12.2017 1 LUOMUTUOTANTO Luomuala kasvussa Luomulajikejalostusta vähän Käytetyt lajikkeet pääosin tavanomaisista

Lisätiedot

Ympäristöystävällistä tehoviljelyä?

Ympäristöystävällistä tehoviljelyä? Ympäristöystävällistä tehoviljelyä? Kasvinsuojeluseuran ja PesticideLife-hankkeen SYYSPUINTI 2011 Martti Yli-Kleemola Koelohko Koejäsenet KWS Scirocco ja Trappe kevätvehnät 100 kg N /ha typpitasolla lannoitettuna

Lisätiedot

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Raija Suomela Essi Saarinen Kuva: Maria Honkakoski Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Ohran lajikekokeet 2012 Ohran lajikekokeet 2006-2011 Kauran lajikekokeet 2012

Lisätiedot

Lannoitusratkaisut, ravinteiden merkitys. Ilkka Suur-Uski

Lannoitusratkaisut, ravinteiden merkitys. Ilkka Suur-Uski Lannoitusratkaisut, ravinteiden merkitys Ilkka Suur-Uski 27.3.2017 MAAN FOSFORIPITOISUUS Nyt on aika kääntää fosforin suunta Lähde: Eurofins ja Suomen ympäristökeskus 3 Satokomponentit muodostavat sadon

Lisätiedot

Vilja- ja öljykasvikokeiden tuloksia 2015

Vilja- ja öljykasvikokeiden tuloksia 2015 Vilja- ja öljykasvikokeiden tuloksia 215 Luonnonvarakeskus, Ruukki Miika Hartikainen Sisältö Säätiedot Taustatietoa lajikekokeista Ohran lajikekokeet Kevätvehnän lajikekokeet Kauran lajikekokeet Kevätrypsin

Lisätiedot

Proline- uuden sukupolven triatsoli

Proline- uuden sukupolven triatsoli Proline- uuden sukupolven triatsoli Markkinoiden tehokkain triatsoli viljojen, rypsin ja rapsin tautitorjuntaan Erittäin laajatehoinen Pitkäkestoinen teho yksin käytettynä Joustava ajoituksen ja seospartnereiden

Lisätiedot

ISO-VILJA Viljatutkimus 2007

ISO-VILJA Viljatutkimus 2007 ISO-VILJA Viljatutkimus 2007 Raportin laatinut Juha Salopelto 1 Viljatutkimus 2007 Johdanto Tämän vuotinen tutkimus on koottu runsaan 10 000 tuhannen hehtaarin viljelytiedoista. Suurin kiitos tulee antaa

Lisätiedot

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE Elintarvikekauran viljely Toholampi 26.4.2017 Leena Pietilä Boreal Kasvinjalostus Oy ELINTARVIKELAATUISEN KAURAN KYSYNTÄ KASVAA Käytettävissä yhteensä Vienti Käyttö teollisuudessa

Lisätiedot

Hyödynnä tarjolla oleva uusi teknologia - Yara satelliittipalvelu. Ilkka Mustonen Oulunsalo

Hyödynnä tarjolla oleva uusi teknologia - Yara satelliittipalvelu. Ilkka Mustonen Oulunsalo Hyödynnä tarjolla oleva uusi teknologia - Yara satelliittipalvelu Ilkka Mustonen Oulunsalo 28.1.2018 Viljojen satopotentiaali on noussut merkittävästi muutamassa vuodessa Suomen keskisadot eivät ole juurikaan

Lisätiedot

Tautien ja juolavehnän torjunta uudet kuulumiset. Janne Laine, puh ,

Tautien ja juolavehnän torjunta uudet kuulumiset. Janne Laine, puh , Tautien ja juolavehnän torjunta uudet kuulumiset Janne Laine, puh. 040-5179365, janne.laine@bayer.com PROLINE XPERT Vahvempi Proline Xpert Uusi vahvempi ja kilpailukykyisempi ratkaisu erityisesti vehnälle

Lisätiedot

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista 2013 Miika Hartikainen, MTT Ruukki Säätiedot Ohran lajikekokeet Kauran lajikekokeet Vehnän lajikekokeet KERE: Greening Effect tautiainekoe KERE: Tautitorjuntakokeet

Lisätiedot

Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia

Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia Arja Nykänen / Kaisa Matilainen ProAgria Etelä-Savo/ ProAgria Pohjois-Karjala p. 0400 452 089 / p. 040 3012423 Yleistä lajikevalinnasta Sadon käyttötarkoitus

Lisätiedot

Luomusiementuotannon kehittämisseminaari. Hollola 18.11.2015

Luomusiementuotannon kehittämisseminaari. Hollola 18.11.2015 Luomusiementuotannon kehittämisseminaari Hollola 18.11.2015 Tuottavaa luomua luomuruokaketjun tuottavuuden vahvistaminen -hanke Hankkeen tavoitteet: Varmistaa ja vakiinnuttaa luomusiementuotanto Suomessa

Lisätiedot

MALLASOHRALAJIKKEITA LUOMUVILJELYYN

MALLASOHRALAJIKKEITA LUOMUVILJELYYN MALLASOHRALAJIKKEITA LUOMUVILJELYYN VIKING MALT, LAHTI 31.1.2013 REINO AIKASALO BOREAL KASVINJALOSTUS OY PANIMOLABORATORION OHRAKOMITEAN SUOSITTELEMAT MALLASOHRALAJIKKEET Lajike Hyväksytty Harbinger BOR

Lisätiedot

Tasapainoinen lannoitus estää ravinnepuutokset. 1/2012 Anne Kerminen

Tasapainoinen lannoitus estää ravinnepuutokset. 1/2012 Anne Kerminen Tasapainoinen lannoitus estää ravinnepuutokset 1/2012 Anne Kerminen Sadon määrällä on merkitystä kotieläintilalla 3500 kg hehtaarisadolla 5500 kg hehtaarisadolla Panostamalla peltoviljelyyn hehtaarin sadolla

Lisätiedot

Kasvuohjelma 2015. Arto Markkula 0500-281717 @syngentaarto. Antti Jaakkola 040-7033558 @syngentaantti

Kasvuohjelma 2015. Arto Markkula 0500-281717 @syngentaarto. Antti Jaakkola 040-7033558 @syngentaantti Kasvuohjelma 2015 Arto Markkula 0500-281717 @syngentaarto Antti Jaakkola 040-7033558 @syngentaantti Tyypillinen gramma-aine vaalennus oraassa 2 Laikut 2-tahoisessa ohrassa 3 Laikut 2-tahoisissa ohrissa

Lisätiedot

Modduksen vaikutus kasviin

Modduksen vaikutus kasviin Modduksen vaikutus kasviin T0 T1 T2 T3 Sivuversojen ja juurten kasvu alkaa Juuret kasvavat Korren tyvi tukevoituu Korsi ja lehdet kasvavat Yhteyttämistuotteita varastoituu kasviin Kasvi siirtää yhteyttämistuotteet

Lisätiedot

YLIVOIMAINEN KUMINAKETJU KYLVÖSIEMENMÄÄRÄN VAIKUTUS TAIMETTUMISEEN JA SATOON

YLIVOIMAINEN KUMINAKETJU KYLVÖSIEMENMÄÄRÄN VAIKUTUS TAIMETTUMISEEN JA SATOON 1 YLIVOIMAINEN KUMINAKETJU KYLVÖSIEMENMÄÄRÄN VAIKUTUS TAIMETTUMISEEN JA SATOON Erikoistutkija Marjo Keskitalo, MTT Kasvintuotannon tutkimus, Jokioinen. marjo.keskitalo@mtt.fi KOKEEN TAUSTAA Kuminan kylvösiemenmääräksi

Lisätiedot

Bayer Crop Science: Tuloksia kukinnan aikaisesta tautitorjunnasta. Janne Laine Puh. 040-5179365, janne.laine@bayer.com

Bayer Crop Science: Tuloksia kukinnan aikaisesta tautitorjunnasta. Janne Laine Puh. 040-5179365, janne.laine@bayer.com Bayer Crop Science: Tuloksia kukinnan aikaisesta tautitorjunnasta. Janne Laine Puh. 040-5179365, janne.laine@bayer.com Mitä Bayer on tutkinut? Kolmen vuoden koesarja 2011 2013 (ja 2014) Neljä sikatilaa:

Lisätiedot

Kasvinviljelytila Lahdessa

Kasvinviljelytila Lahdessa Kasvinviljelytila Lahdessa Kymmenes sukupolvi viljelemässä Vaimo ja 3 lasta, lapset aikuisia Vaimo käy tilan ulkopuolella töissä Yksi palkattu työmies kesäkaudella Aputyövoimana isä 84v ja poika, valmistuu

Lisätiedot

Sertifioitu siemen mallasohran tuotannossa; toimitusjohtaja Jukka Hollo Tilasiemen Oy

Sertifioitu siemen mallasohran tuotannossa; toimitusjohtaja Jukka Hollo Tilasiemen Oy Sertifioitu siemen mallasohran tuotannossa; toimitusjohtaja Jukka Hollo Tilasiemen Oy TILASIEMEN OY www.tilasiemen.fi ロ perustettu 1992 ロ siemenpakkaamoiden omistama ロ49 Osakasta ロ46 pakkaamoa ロToimisto

Lisätiedot

LUOMUUN SOVELTUVAT LAJIKKEET

LUOMUUN SOVELTUVAT LAJIKKEET LUOMUUN SOVELTUVAT LAJIKKEET Leena Pietilä Boreal Kasvinjalostus Oy VYR Luomuseminaari, Salo 28.11.2017 LUOMUTUOTANTO Luomuala kasvussa Luomulajikejalostusta vähän Käytetyt lajikkeet pääosin tavanomaisista

Lisätiedot

HAVAINTOKAISTAT 2018 SAUVO

HAVAINTOKAISTAT 2018 SAUVO HAVAINTOKAISTAT 2018 SAUVO MTY Ansio Saustilantie 549, Sauvo KAISTAT JA LAJIKKEET 2018 Kylvöpäivä 12.5.2018 Lannoitus: Liete 19 m 3 + YaraBela Suomensalpietari N 70 kg/ha Ravinteet yhteensä kg/ha N 100,

Lisätiedot

Kannattavuus on avainasia. Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016

Kannattavuus on avainasia. Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016 Kannattavuus on avainasia Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016 ProAgria Etelä-Suomen toiminta-alue 14 000 maatilaa 9000 asiakasta 700 000 ha peltoa 160 toimihenkilöä

Lisätiedot

Siemensopimustuottajat Hankkija-Maatalous Oy. Katri Haavikko Loimaa

Siemensopimustuottajat Hankkija-Maatalous Oy. Katri Haavikko Loimaa Siemensopimustuottajat Hankkija-Maatalous Oy Katri Haavikko Loimaa 14.11.2012 Aiheet tänään Tervetuloa, HMOY:n uutiset Jyrki Lepistö Viljakaupan näkymät Taneli Rytsä Siementuotanto 2011 12 Markkinat keväällä

Lisätiedot

Kehitystä rehuviljan tuotantoon Greening Effect. Miika Hartikainen, Essi Saarinen, Raija Suomela

Kehitystä rehuviljan tuotantoon Greening Effect. Miika Hartikainen, Essi Saarinen, Raija Suomela Kehitystä rehuviljan tuotantoon Greening Effect Miika Hartikainen, Essi Saarinen, Raija Suomela Kokeen taustaa Tarkoitus selvittää kasvitautiaineiden vaikutusta eri ohralajikkeiden kasvuaikaan, Greening

Lisätiedot

Greppa Marknaden, Västankvarn Peltopäivä 9.7.2015 Kannustava sopimustuotanto. Case: Kotimainen ruis Tero Hirvi, Fazer Mylly

Greppa Marknaden, Västankvarn Peltopäivä 9.7.2015 Kannustava sopimustuotanto. Case: Kotimainen ruis Tero Hirvi, Fazer Mylly Greppa Marknaden, Västankvarn Peltopäivä 9.7.2015 Kannustava sopimustuotanto. Case: Kotimainen ruis Tero Hirvi, Fazer Mylly 1 9.7.2015 FAZER LYHYESTI Fazer on perustettu 1891 Konsernin liikevaihto vuonna

Lisätiedot

Kasvuohjelma-tutkimus 2010

Kasvuohjelma-tutkimus 2010 Kasvuohjelma-tutkimus 2010 -ISO-VILJA -sopimusten ennakkonäytetulokset -Kasvuohjelma -koetuloksia ja kokemuksia Kotkaniemestä 2010 Johdanto Ravinnetaseet hyötykäyttöön Maataloutta on pitkään syytetty vesiemme

Lisätiedot

Projektin väliraportti kasvukaudelta 2012 YM 24/48/2011

Projektin väliraportti kasvukaudelta 2012 YM 24/48/2011 Projektin väliraportti kasvukaudelta 2012 YM 24/48/2011 Typpilannoituksen vaikutus sadon määrään ja laatuun, typen kotiuttamiseen sadossa ja ravinteiden huuhtoutumiseen Martti Yli-Kleemola, Hankkija-Maatalous

Lisätiedot

Ammattilaisten Kasvuohjelmailta Tonni lisää satoa! Jarmo Tervala, siementuoteryhmä

Ammattilaisten Kasvuohjelmailta Tonni lisää satoa! Jarmo Tervala, siementuoteryhmä Ammattilaisten Kasvuohjelmailta Tonni lisää satoa! Jarmo Tervala, siementuoteryhmä KEVÄTVILJA SIEMENVALIKOIMA 15-16 Kaura: aikaiset Akseli, Eemeli ja uutuus Meeri keskimyöhäinen Fiia ja myöhäinen Steinar

Lisätiedot

Yaran Täsmäviljelyratkaisut. Katja Alhonoja Yara Suomi

Yaran Täsmäviljelyratkaisut. Katja Alhonoja Yara Suomi Yaran Täsmäviljelyratkaisut Katja Alhonoja Yara Suomi 30.1.2017 Täsmäviljely Tarkennetaan lannoitusta sen vastaamaan kasvien ravinteiden tarvetta, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri sato ja tavoiteltu

Lisätiedot

Joensuu 18.11.2013. Raisioagro Oy Jari Eeva

Joensuu 18.11.2013. Raisioagro Oy Jari Eeva Joensuu 18.11.2013 Raisioagro Oy Jari Eeva 1 Raisioagro juuret Suomessa 75 vuotta 2014 Rehut, viljakauppa, rehuvalkuainen, kasviöljyt, tuotantopanokset (lannoitteet, polttoöljyt, siemenet, kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

Maltaan viljely käytännössä. Hannu Mäkipää ProAgria Pohjois-Savo

Maltaan viljely käytännössä. Hannu Mäkipää ProAgria Pohjois-Savo Maltaan viljely käytännössä Hannu Mäkipää ProAgria Pohjois-Savo 13.12.2017 Analyysejä vuosittain Miten viljelen mallasohraa Mallasohraa voidaan viljellä viljelyvyöhykkeillä I-III Kaksitahoisten mallasohralajikkeiden

Lisätiedot