Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintolakimies, hallituksen sihteeri"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Risto Säkkinen Niilo Keränen Esko Kurvinen Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Pekka Kaisto Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Katsaus 3 4 Liite Vuoden 2011 talousarvion mukaisten lainojen otto 4 5 Liite Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategia vuosille , "Terveempi Pohjois-Suomi" 6 6 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen yhteinen potilaskohtainen kustannuslaskenta ja tuotteistus 8 7 Terveydenhuollon neuvontapalvelu , optio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kansallisessa vertailussa 13 9 Liite Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset Liite Tilintarkastajan raportti 2/ Liite Valtuustoaloitteiden käsittely Hallituksen kokousaikataulu loppuvuonna Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite Tiedoksiantoasiat 21

3 KOKOUSKUTSU 5/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Eija Säilynoja ja Jari Latvala (varalla Tuulikki Ukkola ja Jouko Nissinen).

4 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:38/ Katsaus - Tila- ja kiinteistöstrategian tila - Kuntayhteistyö Katsaus merkitään tiedoksi.

5 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:192/ Vuoden 2011 talousarvion mukaisten lainojen otto Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan , että a) hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2011 talousarvion rahoituslaskelman mukaisesti siten, että lainakannan nettomuutos on euroa. Rahoituslaskelmassa on varauduttu euron pitkäaikaisten lainojen lisäykseen ja euron pitkäaikaisten lainojen vähennykseen. Talousarvion investointiosan mukaan vuodelle 2011 on suunniteltu 18 milj. euron arvosta rakennusten peruskorjauksia tai perusparannuksia. Suurimmat hankkeet ovat lastenklinikan L4-kaaren peruskorjaus (5 milj. euroa), OYS:n rakennuksen rakennus-, LVI- ja sähkötekniset perusparannukset (3 milj. euroa) sekä muut OYS:n perusparannukset (3,5 milj. euroa). Psykiatrian klinikan PS1:n peruskorjaukseen on arvioitu käytettävän 6 milj. euroa vuonna 2011.Visalan ja kehitysvammahuollon rakennusten perusparannuksiin on varattu rahoitusta yht euroa. Laite- ja kalustoinvestointeihin on sairaanhoitopiirissä varattu investointimäärärahaa 14,5 milj. euroa jakaantuen tulosalueille. Laitehankinnat sisältävät investointiosan luettelon mukaisesti sairaanhoidollisten tulosalueiden lääketieteellisten laitteiden korvaus- tai uushankintoja 6,57 milj. euron arvosta. Hankinta-arvoltaan suurin uushankinta on leikkausrobotti (1,7 milj. euroa.). Laitehankintoihin sisältyy myös Psykiatrian klinikan PS1:n kalustehankinnat ja muita laitehankintoja yhteensä euron arvosta. Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueen 4.5 milj. euron laiteinvestoinnit sisältävät sekä lääketieteellisiä että huollon laitehankintoja investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoituksen hankkimiseksi on pyydetty tarjoukset 25,0 milj. euron lainasta klo mennessä seuraavilta rahoituslaitoksilta: Handelsbanken, Kuntarahoitus Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, ja Sampo Pankki Oyj ja SEB. Rahoituslaitokset antoivat määräaikaan mennessä tarjouksen, paitsi Pohjola Pankki Oyj ja SEB eivät antaneet tarjousta. Tarjouspyyntö seuraa esityslistan liitteenä. Saatujen lainatarjousten perusteella on tehty esityslistan liitteenä oleva korkovertailu. Rahoituslaitokset tarjoavat lainaa tarjouspyynnön mukaisesti 5 tai 8 vuoden laina-ajalle 3 kk:n euriborkorolla lisättynä korkomarginaalilla, lyhennykset puolivuosittain, ilman vakuutta. Luoton nosto tehdään kahdessa erässä. Ensimmäinen erä on 50 % lainamäärästä. Toisesta erästä nostetaan vähintään 80 %. Laina voidaan maksaa osittain tai kokonaan ennenaikaisesti takaisin koronmaksupäivinä korontarkistuksen yhteydessä. Tarjousvertailu on tehty lainatarjouspyynnön mukaisin perustein. Korkovertailun mukaan Handelsbankenin lainatarjous on edullisin.

6 KOKOUSKUTSU 5/ Talousjohtajan ehdotus: a) päättää hyväksyä vuoden 2011 investointien toteuttamiseksi 25 milj. euron lainarahoituksen Handelsbankenin tarjouksen perusteella kahdeksan vuoden laina-ajalle. b) valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan valmisteltavan lainasopimuksen mukaiset asiakirjat. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

7 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:193/ Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategia vuosille , "Terveempi Pohjois-Suomi" Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (OYS-erva) kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymä ovat sopineet erityisvastuualueen yhteisen strategian valmistelusta. Tavoitteena on luoda yhteistyötä ja työnjakoa linjaava strategia, jossa kuntayhtymien yhteisin sitoumuksin määritellään ervayhteistyön tarkoitus, tavoitteet ja toimenpiteet vuosiksi Strategian valmistelutyötä ovat ohjanneet kuntayhtymien luottamushenkilöpuheenjohtajiston ja virkamiesjohdon yhteiskokoukset (4 kpl), joista ensimmäinen pidettiin ERVA-kesäpäivien muodossa Oulussa , jossa päätös strategian valmistelusta tehtiin. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireillä on pitkät perinteet yhteistyöstä, mutta näin laaja-alaista kokonaissuunnitelmaa yhteistyöstä ei ole laadittu. Nyt valmisteltu strategia muodostaa ervayhteistyötä koskevan kokonaissuunnitelman, jossa on määritelty yhteiset yhteistyökohteet sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Esitetty strategia täsmentyy ja konkretisoituu suunnitelmassa todettujen yhteistyökohteiden piirissä tapahtuvien jatkovalmistelujen edetessä. Erityisvastuualueen strateginen suunnittelu on välttämätöntä erikoissairaanhoitoon ja koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviin haasteisiin vastaamiseksi (mm. väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen muutos, palvelujen lisääntyvä tarve ja kansalaisten kasvavat vaatimukset, henkilöstön saatavuus ja osaaminen, teknologian ja hoitomenetelmien kehitys, uudet lääkkeet jne). Myös uusi terveydenhuoltolaki korostaa entisestään erityisvastuualueyhteistyön tarvetta. Lain määrittävät erityisvastuualueen tehtäviä, erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen laatimista, erikoissairaanhoidon keskittämistä ja ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämistä koskevia asioita, jotka tulee hoitaa yhdessä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa. Kokonaisuuteen liittyy myös sairaanhoitopiireittäin laadittavan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoitoa koskevan ervaalueen kattavan järjestämissopimuksen yhteensovittaminen. Nyt laaditun erva-strategian perustana on ollut uusi terveydenhuoltolaki sekä kunkin OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvan organisaation omat strategiat ja toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. Tehdyssä strategiassa (liitteet 1 ja 2) on: - laadittu tavoitteet yhteistyölle ja kumppanuudelle - määritelty erva-yhteistyön tarkoitus (missio) - määritelty OYS-ervan arvot ja periaatteet - määritelty erva-yhteistyön kriittiset menestystekijät ja tavoitetilat vuoteen 2015 mennessä sekä laadittu niille mittarit soveltuvin osin - laadittu ehdotukset keskeisistä toimenpiteistä yhteistyön ja työnjaon kehittämistä varten sekä nimetty toimenpiteille vastuuhenkilöt.

8 KOKOUSKUTSU 5/ Strategian mukaan erva yhteistyön tarkoituksena on rakentaa OYS:n erityisvastuualueelle maan toimivin ja tehokkain erikoissairaanhoidon palveluverkosto, jossa palvelutuotanto perustuu aitoon yhteistyöhön ja kumppanuuteen. OYS:n erityisvastuualueen yhteistyön tavoitteena on toimivalla työnjaolla ja toiminnan yhteensovittamisella edistää alueen asukkaiden terveyttä ja turvata korkeatasoiset tutkimukseen ja näyttöön perustuvat oikeaaikaiset ja asiakaslähtöiset erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi tavoitteena on yhteistyössä huolehtia OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvien kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta terveydenhuollon ohjauksesta ja neuvonnasta sekä yhteen sovittaa alueellinen koulutus ja työvoiman kysyntä. Yhteistyön painopisteet on jaoteltu neljään osa-alueeseen: - työnjako - yhteinen työnantajapolitiikka - tutkimus, kehittäminen ja koulutus - tietoteknologian hyödyntäminen ja tiedonhallinta. päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategiaksi vuosille

9 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:194/ Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen yhteinen potilaskohtainen kustannuslaskenta ja tuotteistus OYS;n erityisvastuualueen (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski- Pohjanmaa ja Länsi-Pohja) sairaanhoitopiirit ovat tehneet vuosia tiivistä yhteistyötä drg:n (diagnoosi- ja toimenpideperusteinen potilasryhmittely) käyttöönottamisessa kaikissa viidessä sairaanhoitopiirissä. Käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta resurssipulan, tietojärjestelmien vaatiman kehitystyön sekä yhteisten ohjeistusten puutteen vuoksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri siirtyi drg:n käyttöön somaattisen vuodeosastotoiminnan laskutuksessa Muiden erva-alueen sairaanhoitopiirien osalta prosessi on vielä osin kesken. Drg-perusteisessa tuotteistuksessa ja hinnoittelussa (sekä laskutuksessa) potilaan hoitoon liittyvät kustannukset lasketaan tarkan kustannusseurannan (välisuoritteet, kuten käytetty työpanos, tilat, tutkimukset, lääkkeet jne.) avulla. Tällä varmistetaan, että hoidon laskutus perustuu mahdollisimman tarkasti todellisiin kustannuksiin. Erva-alueen yhteisenä tavoitteena on, että koko alue hyödyntää drgtuotteistusta ja kustannuslaskentaa mahdollisimman yhtenäisin perustein. PPSHP tukee muita piirejä drg:n käyttöönotossa. Lapin sairaanhoitopiiri valmistautuu drg-tuotteistuksen käyttöönottoon viimeistään vuoden 2013 alusta. Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tavoitteena on ottaa drgtuotteistus ainakin osin käyttöön vuoden 2013 alusta. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta aikataulu on avoin. Kainuun maakuntakuntayhtymällä ei ole tuotekohtaista jäsenkuntalaskutusta, mutta drg:tä suunnitellaan hyödynnettäväksi ulkokuntalaskutuksessa, johtamisen tukena ja vertailussa muihin. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien talous- ja laskentatoimen johto on valmistellut yhteistyön tiivistämistä drg-perusteisen, yhtenäisen potilaskohtaisen kustannuslaskentakäytännön toteuttamiseksi viiden sairaanhoitopiirin alueella. Hanke esiteltiin sairaanhoitopiirien virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle Kokkolassa pidetyillä erityisvastuualueen johdon neuvottelupäivillä. Hankkeen jatkosuunnittelu sai kaikkien sairaanhoitopiirien yksimielisen tuen. Tavoitteena on luoda perusteiltaan yhtenäinen kustannuslaskenta, tuotteistus ja hinnoittelumalli OYS:n erva-alueen sairaanhoitopiireille. Tämän avulla voidaan tuottaa myös sisällöltään ja rakenteeltaan yhdenmukaiset palveluhinnastot ja näihin palveluihin sisältyvät kustannustekijät. Tavoitteen toteuttamisen edellytys on yhteiseen (erva-alue) tietovarastoratkaisuun perustuva järjestelmä. Potilastietojärjestelmät ovat sairaanhoitopiirikohtaisia, mutta kustannuslaskennan ja tuotteistuksen osalta pyritään yhtenäisyyteen. Jatkossa yhteistä toimintamallia voidaan hyödyntää myös tuotannon ohjaamiseksi niihin yksiköihin, joissa palvelujen tuottaminen on kokonaistaloudellisesti edullisinta ottaen huomioon potilaiden hoitoon pääsy ja hoitoon liittyvät lääketieteelliset ja muut tekijät (palvelujen saavutettavuus, palvelurakenne jne.). Tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden erikoisalakohtaisen yhteistyön ja työnjaon suunnittelussa uuden ( voimaan astuneen) terveydenhuoltolain linjausten mukaisesti

10 KOKOUSKUTSU 5/ (erikoissairaanhoidon järjestämissopimus). Myös tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää drg:n hyödyntämistä, koska muita käyttökelpoisia palvelujen tuotteistus- ja ryhmittelymenetelmiä ei ole käytettävissä. Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla myös hoitoketjujen kokonaisuuksien tarkastelu riippumatta hoitopaikasta ja tasosta (pth-esh). Käytännössä em. tavoitteiden toteutuminen merkitsee OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden yhteistyön tiivistymistä entisestään tukemalla voimakkaasti johtamisjärjestelmän kehittämistä yhteisen, uudessa erityisvastuualueen strategiassa esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Aikataulutavoitteena on saada toimintamallin määrittelyt tehtyä , tarvittavan tietojärjestelmän rakentaminen ja testaus ja saattaa toimintamalli ja siihen liittyvä erva-alueen yhteinen tietojärjestelmä käyttöön alkaen. Esitetyn aikataulun toteuttaminen edellyttää työn käynnistämistä jo alkusyksystä Hankkeen tavoitteena on toiminnan yhtenäistämisen ohella myös huomattavat kustannussäästöt. Nykyinen toimintamalli, joka perustuu kunkin sairaanhoitopiirin omaan ratkaisuun, jossa tarvittava asiantuntijapalvelu hankitaan ostopalveluna, on osoittautunut erittäin kalliiksi. Erva-alue käyttää tällä hetkellä noin euroa vuodessa nyt esillä olevaan toimintaan liittyviin asiantuntijapalvelujen ostoihin. Summa kasvaa edelleen, kun mukaan lasketaan erillisenä laskutettavat kehittämistyöt. Tehdyissä vertailulaskelmissa on arvioitu, että mallin toteuttaminen omana työnä olisi kustannuksiltaan korkeintaan puolet em. kustannustasosta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää sairaanhoitopiirin oman henkilötyöpanoksen käyttöä (kuten nytkin). Päävastuu kohdistuu organisaatioiden talous- ja laskentatoimeen, mutta myös tietojenkäsittelyn ja muiden yksiköiden työpanos on välttämätön. Lisäksi tarvitaan koko erva-alueelle yhteinen noin 3 henkilöresurssin pysyvä työpanos lähinnä tietojärjestelmän määritykseen ja rakentamiseen sekä kustannuslaskennan yhtenäistämiseen. Tarvittavan lisätyöpanoksen ja tietojärjestelmän ylläpidon (mukaan lukien tarvittavat lisenssit) hinnaksi on arvioitu maksimissaan n euroa vuodessa. Kustannukset kohdistuvat kaikille viidelle OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirille asukaslukujen suhteessa. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimana. PPSHP perustaa hanketta varten erillisen projektin, jonka avulla seurataan hankkeen toteutumista, kustannuksia ja kustannusten kohdistumista eri sairaanhoitopiireille. Toteutumista ohjaa sairaanhoitopiirin johtajista ja heidän nimittämistä asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Kehitysjohtajan ehdotus: 1. hyväksyy esitetyn yhteisen toimintamallin Ervaalueen potilaskohtaisen kustannuslaskennan ja tuotteistuksen kehittämiseksi. 2. Samalla hallitus päättää, että tarvittavan henkilöstön rekrytointi voidaan aloittaa välittömästi. 3. Valmisteltava hankesuunnitelma tuodaan tiedoksi sairaanhoitopiirien hallituksille.

11 KOKOUSKUTSU 5/ Hallituksen päätös edellyttää muiden erva-alueen sairaanhoitopiirien hyväksyvää päätöstä yhteisestä toimintamallista. päättää hyväksyä kehitysjohtajan ehdotuksen.

12 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:195/ Terveydenhuollon neuvontapalvelu , optio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kuntayhtymään kuuluvalla Oulun seudun yhteispäivystyksellä (OSYP) ja osalla sairaanhoitopiirin jäsenkuntia on ollut käytössä terveydenhuollon neuvontapalvelu vuodesta 2006 alkaen. Palveluun on soitettu noin puhelua vuodessa. Volyymin odotetaan säilyvän samana myös lähivuosina. Palvelun suurin käyttäjäryhmä on Oulun seudun yhteispäivystyksen kunnat. Lisäksi palvelua käyttävät Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystykseen kuuluvat kunnat ja sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kunnat (Siikalatva ja Haapavesi). Nykyinen sopimus päättyy Uuden palvelun sisältömääritystä ja kilpailutusta on valmistellut sairaanhoitopiirin johtajan asettama työryhmä, joka koostui palvelua nyt käyttävien kuntien ja yksiköiden edustajista. Oulun seudun yhteispäivystyksen osalta uuden sopimuksen mukainen neuvontapalvelu on tarkoitus aloittaa siten, että palvelua voidaan jatkaa keskeytyksettä. PPSHP:n jäsenkuntien, muiden kuntayhtymien tai muiden organisaatioiden mukaantulo palvelun käyttäjäksi on niiden omassa päätösvallassaan. Palvelun käyttäjäksi voi siten myöhemmin liittyä esitetyn tarjouksen mukaisin ehdoin PPSHP:hen kuuluvia kuntia, kuntayhtymiä ja vastaavia, jotka eivät palvelua käytä tällä hetkellä. Vastaavasti palvelusta voi jäädä pois nyt sitä käyttäviä kuntia. Terveydenhuollon neuvontapalvelun toteuttaminen PPSHP:lle ja sen jäsenkunnille (sisältäen option vuosille ) on kilpailutettu hankintalain mukaisesti ja siitä on julkaistu hankintailmoitus Hilma-portaalissa Tarjouksia on saatu yksi (1) kappale. Tarjoajan kelpoisuus ja tarjouksen vastaavuus tarjouspyyntöön on todettu. Tarjouksen on antanut Mawell Care Oy. Tarjoaja täyttää hankintayksikön ehdot sekä palvelua tuottavalle henkilöstölle että palvelusta vastaavalle henkilöstölle. Palvelun sisältö on tarjouspyynnön mukainen. Tietosuoja ja tietoturva on huomioitu hankintayksikön vaatimusten mukaisesti ja tarjoaja on sitoutunut PPSHP:n tietoturvakäytäntöihin. Terveydenhoidon neuvontapalvelun hinta on puhelun osalta: 6,95 eur/puhelu (alv 0 %) ja yli puhelun osalta 5,95 eur / puhelu (alv 0 %). Verokanta on 0 %. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Kehitysjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä Mawell Care Oy:n tarjouksen terveydenhuollon puhelinneuvontapalvelujen tuottamisesta ajalle , mahdollinen optio

13 KOKOUSKUTSU 5/ päättää hyväksyä kehitysjohtajan ehdotuksen.

14 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:196/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kansallisessa vertailussa Hallitukselle annetaan selostus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja sen yksiköiden sijoittumisesta kansallisessa vertailussa (eri sairaanhoitopiirit ja sairaalat) kustannusten ja tuottavuuden näkökulmasta. Selostus merkitään tiedoksi.

15 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:191/ Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset Palkantarkistukset vuonna 2011 Kertaerä Paikallinen järjestelyerä Kustannusvaikutus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n allekirjoittaman virkaehtosopimus kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) allekirjoituspöytäkirjan mukaiset palkantarkistukset Yleiskorotus on 1,2 % lukien. Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut saakka, maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä 250 euron suuruinen kertaerä. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta Sairaalalääkärille, joka on päivystysvapaalla koko toukokuun ja jolle ei makseta tältä ajalta mitään palkkaa siitä syystä, että päivystyskorvaukset on jo aiemmin maksettu rahana ja jolta nyt päivystysvapaan takia pidätetään toukokuun palkka, maksetaan kertaerä Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 %. Tästä erästä on varattu 0,36 % käytettäväksi keskitetysti ja siitä sovitaan mennessä siten, että se tulee voimaan Yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,8 % nostavat työvoimakustannuksia vuoden 2011 aikana lääkärisopimuksen soveltamisalalla 1,3 %. Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksettavan kertaerän kustannusvaikutus vaihtelee kuntayhtymittäin riippuen henkilöstörakenteesta. Liitteenä on Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 8/2011 liitteineen. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että virka- ja työehtosopimuksen ehdottomat määräykset voidaan panna täytäntöön. Harkinnanvaraisista asioista ja järjestelyvarojen toteutuksesta tehtävät ratkaisut tuodaan hallituksen erikseen päätettäväksi.

16 KOKOUSKUTSU 5/ päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 37 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Yleiskorotus lukien Paikallinen järjestelyerä Kuntatyönantajat on antanut yleiskirjeen 20/11 lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisten palkatarkistusten toimeenpanosta (liite). Yleiskorotus on 1,38 %. Korotus muodostuu sovitusta 1,2 %:n erästä ja 0,18 %:n erästä, joka kohdennetaan näin keskitetysti sovittavasta 0,36 %:n erästä. KVTES:n luottamusmiesluvun (VII) 9 :n 1 momentin mukainen tehtävästään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on lukien vähintään 1 771,00 euroa kuukaudessa. Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja KVTES:n palkkausluvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettua euromääräistä henkilökohtaista lisää korotetaan alkaen 1,38 %:lla. Sopimuksen palkkahinnoittelujen peruspalkkoja, omalääkärin väestöosaa, liitteiden euromääräisiä palkkioita ja eläinlääkäritaksaa on korotettu em. yleiskorotusta vastaavasti. Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,62 %, joka muodostuu, kun 0,8 %:n paikallisesta erästä vähennetään yleiskorotukseen siirretty 0,18 %. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että virka- ja työehtosopimuksen ehdottomat määräykset voidaan panna täytäntöön. Harkinnanvaraisista asioista ja järjestelyvarojen toteutuksesta tehtävät ratkaisut tuodaan hallituksen erikseen päätettäväksi. päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

17 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:413/ Tilintarkastajan raportti 2/2010 Tarkastussäännön 9 :n mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Työohjelman käsittelyn yhteydessä on sovittu raportoitavan kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajan toinen raportti työohjelman toteutumisesta vuodelta 2010 on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tark.ltk 18 Päätös: Muutettu esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi ja saattaa sen hallituksen tiedoksi. Tilintarkastajan raportti 2/2010 on liitteenä. 1. merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2010 tiedoksi. 2. päättää pyytää viranhaltijoilta selvitykset raportissa mainituista asioista hallitukseen.

18 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:185/ Valtuustoaloitteiden käsittely Valtuustossa Terho Lipsonen jätti seuraavan aloitteen: "Kiinalaisen lääketieteen opetuksen aloittaminen yliopistoissa ja että PPSHP:n hallitus ryhtyy edistämään asiaa valtiovallan suuntaan." Valtuustossa jätetty aloite ja aloitteeseen annettu lausunto on liitteenä. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun selvityksen tiedoksi ja antaa sen tiedoksi valtuustolle.

19 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:197/ Hallituksen kokousaikataulu loppuvuonna 2011 päättää kokoontua loppuvuonna 2011 seuraavan aikataulun mukaan: Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 8.30 kokous + valtuusto

20 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:42/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, opastetyöryhmän nimeämispäätös 18/2011; turvallisuuspäällikön sijaisen nimeämispäätös 20/2011; hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutustyöryhmän asettamispäätös 21/2011; ensihoidon palvelutason ja viestitoiminnan määritys - hankkeen hallinnointi, koordinointi ja kustannusten hyväksymisvaltuudet, päätös 22/2011; siviilipalvelusasiain hoito (HS 23 ), päätös 23/ kehitysjohtaja Pasi Parkkila, projektikoordinaattorin tehtävän päättyminen, päätös 1/2011 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, PPSHP:n kahvioiden tulostavoitteet v. 2011, päätös 31/2011; nimityspäätös 33/2011; mikrobiologian laboratorion toimialuejohtajan varahenkilöiden määrittäminen, päätös 35/ vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), toimivallan (HS 22 ) siirtopäätös 15/2011; nimityspäätös 16/2011 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätökset 15-18/2011; tilausvaltuudet (HS 23 6 mom.), päätös 19/2011 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, päätösvallan siirtäminen erillisten T-tutkimustilien käyttöön, päätös 45/2011 (kumoaa päätöksen 19/2011); 205 tutkimuksen ja kehittämisen vastuualueen vastuualuejohtajien varahenkilöt 24471, 26571, ja K-EVO:jen osalta, päätökset 47-50/2011; vastuualueiden johtajien valtuudet alkaen, vastuualueen 204 hyväksyjän oikeudet, päätös 51/ tulosalueen ylihoitaja Tuula Rissala, nimityspäätös 2/ vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (yhteispäivystys), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan (HS 22 ) siirtäminen, päätös 10/2011; nimityspäätös 11/ vastuualueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen (syöpätaudit ja hematologia), vastuualueen johtoryhmän nimeämispäätös 9/ vastuualueen ylihoitaja Tuula Rissala (syöpätaudit ja hematologia), nimityspäätökset 3-4/ vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (sisätaudit ja keuhkosairaudet), nimityspäätös 12/2011 Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet alkaen, päätös 38/ vs. tulosalueen johtaja Päivi Laurila, tulosalueen ylihoitajan sijaispäätös 1/2011; pään ja kaulan sairauksien vastuualueen ylihoitajan sijaiset alkaen, päätös 2/ tulosalueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi, ylihoitaja Merja Meriläisen varamiehet alkaen, päätös 10/2011; ylihoitaja Merja Fordellin varamiehet alkaen, päätös 11/ vastuualueen johtaja Päivi Laurila (anestesia ja tehohoito), nimityspäätökset 12/2011 ja 17/2011

21 KOKOUSKUTSU 5/ vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätökset 9/2011 ja 11/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (pehmytkudoskirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 7/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (tukielin- ja neurokirurgia), tiimivastuuahoitajan tehtävään määräämispäätös 19/2011; päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 22/ vastuualueen johtaja Eero Kyllönen (kuntoutus), vastuuyksikön päällikkö (ylilääkäri) Markku Alenin varamiehet, päätös 7/2011 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, lastenpsykiatrian ja nuorisoja yleissairaalapsykiatrian vastuualueiden ylihoitajien varahenkilöt, päätös 8/2011 Hankintapäätökset - Päätös hankintaoikaisuun ( ) / Led-leikkausvalaisimet Hankintapäätös E3024 / Rakennustoimiston konsulttityöt ( ) - Hankintapäätös / L4-kaaren saneerauksen sääsuojan rakentaminen ja vuokraus - Hankintapäätös / L4-kaaren saneerauksen purku-urakka ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

22 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:198/ Tiedoksiantoasiat DN178/324/2011 DN245/321/2010 DN165/174/2011 DN168/174/2011 DN177/172/2011 DN172/174/2011 DN176/174/2011 DN132/244/ Markkinaoikeuden päätös (nro 160/2011, Dnro 137/10/JH) Oulun Kopiokeskus Oy:n jättämään hakemukseen, julkinen hankinta; kopiointi- ja monistuspalvelut, liite. - Markkinaoikeuden päätös (nro 162/2011, Dnro 230/10/JH) Roche Diagnostics Oy:n jättämään hakemukseen, julkinen hankinta; verensokerimittarit ja tarvikkeet, liite. - Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 16/2011, liite. - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus - mahdollisuus tehtävien ja työnjaon uudistamiseen, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 17/2011, liite. - Lääkäreiden kaksoislaillistus poistuu, kun laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä muuttuu toukokuun alussa, Valviran ohje 5/ , liite. - Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutos - kaksoislaillistus poistuu alkaen, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 18/2011, liite. - Lappeenranta-seminaari , Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 19/2011, liite. - Paikallisneuvottelu ECMO-hoidosta, pöytäkirja, liite. Merkitään tiedoksi.

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2010 Kokousaika 20.12.2010 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Kokouspaikka 21.5.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka 10.12.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 5/2013 Kokousaika Kokouspaikka 22.4.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja

Lisätiedot

Valtuuston 3. varapuh.joht. Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Valtuuston 3. varapuh.joht. Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 6/2011 Kokousaika 6.6.2011 klo 08.30 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 7/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30 9.17 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 10/2012 Kokousaika Kokouspaikka 12.11.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.15 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.20 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 43-50 (kesken) Muut osallistujat Läsnä :t 43-47 (kesken) Läsnä :t 43-50 (kesken) Kyösti

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 5/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.57 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 11/2010 Kokousaika 18.10.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.33 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 173 (kesken)-176(kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 8/2011 Kokousaika 29.8.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Nybondas-Kangas /2012. Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Nybondas-Kangas /2012. Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa. 1 (5) Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Lääkärisopimuksen 1.2.2013 voimaan tulevat muutokset Palkantarkistukset vuonna 2013 Yleiskorotus 1.2.2013 Lääkärisopimus on voimassa 1.1.2012 28.2.2014. Sopimuskauden

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 9/2013 Kokousaika Kokouspaikka 23.9.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka 21.1.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.02 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 61 kohta 2 Läsnä :t 58-71 (kesken) Läsnä :t 58-71 (kesken) Läsnä :t 58-71 (kesken) Antti

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 6/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 21.4.2008 klo 09.30-10.30 24.4.2008 klo 19.30-21.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Valtuuston kokouksen pöytäkirja

Valtuuston kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika 19.4.2010 klo 13.00-14.11 Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 1 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

12.11.2012 klo 09.00-12.55. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

12.11.2012 klo 09.00-12.55. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.55 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 138-147 (kesken) Läsnä :t 138-144 (kesken) Läsnä :t 138-144 (kesken) Läsnä :t 138-144

Lisätiedot

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE ERVA- SAIRAANHOITOPIIRIEN HALLINTOYLIHOITAJIEN, YLIHOITAJIEN JA LABORATORIOIDEN OSASTONHOITAJIEN KANNANOTTO ALUSTAVAAN

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista Yhtymähallitus 15 22.01.2013 Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista 574/00.01.02.03/2012 Yhall 15 Valmistelijat: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 (TS-07) ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset TS-07 on voimassa 1.10.2007 31.1.2010. TS-07:n

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 16 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4

14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 16 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4 PÖYTÄKIRJA 2/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 9/2012 Kokousaika Kokouspaikka 15.10.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 29.8.2011 klo 09.00-13.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kokousaika Kokouspaikka 17.12.2012 klo 8.30-9.39 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen

Lisätiedot

Kokousaika 10.4.2013 klo 17.00 18.15. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 10.4.2013 klo 17.00 18.15. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 10.4.2013 25 Kokousaika 10.4.2013 klo 17.00 18.15 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 61 JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4

59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 61 JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4 PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE (DRG:n hyödyntäminen, kustannuslaskenta, tuotteistus, laskutus, toiminnan ohjaus) IX DRG -KÄYTTÄJÄPÄIVÄT 24.11.2011 Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Ihotautien hallinnon neuvotteluhuone N PPSHP:n hallituksen puheenjohtaja Kyösti Juujärvi PPSHP:n johtaja Hannu Leskinen

Ihotautien hallinnon neuvotteluhuone N PPSHP:n hallituksen puheenjohtaja Kyösti Juujärvi PPSHP:n johtaja Hannu Leskinen KOKOUSKUTSU 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka Kokouksen osanottajat 15.1.2013 klo 13.00 Ihotautien hallinnon neuvotteluhuone N1 106 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP

Lisätiedot

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala & työsuojeluvaltuutettu Leena Rauta-aro Organisaatio 1.1.2011 n. 6 700 henkilöstöä n. 300 ammattinimikettä TULOSALUEET

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 18.1.2017 2 Kokousaika 18.1.2017 klo 17.00 17.44 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Lindgren Hilkka

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 25.4.2017 1 AIKA Tiistai 25.4.2017 klo 17.00-18.34 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Hovinarri, Kuninkaanlähteenkatu 14 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 12/2009 Kokousaika 9.11.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-10.52 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 141 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Jarva Marisanna. Piirainen Raimo. Kortesalmi Joukamo Pohjois-Pohjanmaa

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Jarva Marisanna. Piirainen Raimo. Kortesalmi Joukamo Pohjois-Pohjanmaa POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika 31.08.2016 klo 08:00-08:55 Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 ESITYSLISTA- 1/2013 PÖYTÄKIRJA Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika Perjantai 12.4.2013 klo 13.45 14.10 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 14.3.2017 tilanne Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 20.3.2017 Mielenterveyspalvelujen järjestelyt/ PPSHP eteläinen alue Avo-osasto Oulaskankaan sairaalaan Nuorten tukitalo (Ylivieska)

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat:

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: HALLITUS 206 15.12.2010 VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 14/00/02/00/01/2010 HALL 206 Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 3/2011 Kokousaika 28.3.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) AIKA 04.06.2015 klo 18:00-19:40 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 18 AJANKOHTAISKATSAUS 4 19

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 12.30-14.05 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 8/2015 KUNTAYHTYMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika Perjantaina klo

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 8/2015 KUNTAYHTYMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika Perjantaina klo KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 8/2015 Kokousaika Perjantaina 23.10.2015 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 2, Käsiteltävät asiat 63 Kokouksen avaus 3 64 Laillisuus

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka 21.1.2013 klo 9.00-12.23 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 1-10 (kesken) Läsnä :t 1-3 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot