59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 61 JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 61 JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 61 JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4 62 LIITE 4 PPSHP:N KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSOIKEUSOMAISUUDEN MYYNTI 7 63 LIITE 5 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄNIMIKKEEN KÄYTTÖ 9 64 NIMIKEMUUTOS LIITE 7 OIKAISUVAATIMUS liukastumisvahingon johdosta tehtyyn VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIITE 9 TIEDOKSIANTOASIAT 15

2 PÖYTÄKIRJA 5/2007 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat R. Moilanen-Savolainen puheenjohtaja puheenjohtaja Ulla Hilmola varajäsen Suvi Helanen jäsen Markku Kestilä jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Eija Säilynoja jäsen Kyösti Tornberg jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Unto Valpas valtuuston pj. Niilo Keränen valt. 1. varapj. Timo Savela valt. 2. varapj. Pentti Silvola sh-piirin johtaja esittelijä Lauri Nuutinen johtajaylilääkäri Liisa Ukkola vs. hallintoylihoitaja Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Pentti Peltola henkilöstöjohtaja sihteeri 61 (haastattelun ajan) Aino-Liisa Oukka L-PSHP:n johtajaylilääkäri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 59 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Riikka Moilanen-Savolainen Puheenjohtaja Pentti Peltola Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Eija Säilynoja Kyösti Tornberg Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Pentti Peltola

3 PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hall 59 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Eija Säilynoja ja Kyösti Tornberg (varalla Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs). Hall 60 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Säilynoja ja Kyösti Tornberg. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:404/ JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN on päätöksellään ( 161) myöntänyt johtajaylilääkäri Lauri Nuutiselle eron johtajaylilääkärin virasta lukien hänen siirtyessään eläkkeelle. Johtajaylilääkärin virka on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Kelpoisuutena johtajaylilääkärin virkaan on erikoislääkärin oikeudet sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla erikoisalalla, erikoislääkärin hallinnon pätevyys tai muutoin riittäväksi katsottava hallinnollinen kokemus sekä vähintään dosentin pätevyys. Hallintosäännön mukaan johtajaylilääkäri: 1 johtaa kuntayhtymässä annettavaa sairaanhoitoa 2 ohjaa ja kehittää terveystieteellistä opetus- ja tutkimustoimintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa 3 vastaa osaltaan terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä sairaanhoidon tarkoituksenmukaisen työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä eri toimijoiden kesken. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat kuusi henkilöä: - hallintoylilääkäri Esa Ahonen (pyytää, ettei nimeä saatettaisi julkisuuteen hakuprosessin ollessa kesken) - johtajaylilääkäri Timo Keistinen - ylilääkäri Aarne Oikarinen - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka - osastonylilääkäri Willy Serlo - ylilääkäri Anja Tuulonen Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusehdon. Hakemusasiakirjojen perusteella laadittu yhteenveto hakijoista lähetetään esityslistasta erillisenä. Hakijoiden hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. merkitsee tiedoksi saapuneet hakemukset Hall 23 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Johtajaylilääkärin valintaa on valmistellut hallituksen nimeämä työryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: hallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen-Savolainen hallituksen varapuh.joht. Matti Johansson valtuuston puheenjohtaja Unto Valpas valtuuston 1. varapuh.joht. Niilo Keränen valtuuston 2. varapuh.joht Timo Savela hallituksen jäsen Kaija Sepponen hallituksen jäsen Helvi Kyngäs sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvola henkilöstöjohtaja Pentti Peltola Työryhmä on haastatellut kaikki hakijat Työryhmä päätti haastattelun perusteella pyytää soveltuvuustestiin neljä hakijaa. Testauksen on suorittanut MPS Finland Consulting Oy. merkitsee tiedoksi valmistelun tilanteen Hall 53 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Johtajaylilääkärin valintaa valmistellut työryhmä esittää, että virkaan valitaan johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka. Oukalla on lääketieteen ja kirurgian tohtorin tutkinto ja patologian dosentin pätevyys. Hän toimii johtajaylilääkärinä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Muu koulutus, työkokemus ja tieteellinen toiminta käyvät ilmi hakijayhteenvedosta, joka lähetetään esityslistasta erillisenä. Hakijoiden hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Työryhmän näkemys perustuu hakemuksen lisäksi hakijoiden haastatteluun ja soveltuvuustestin tulokseen. päättää esittää valtuustolle, että - valtuusto päättää valita johtajaylilääkärin virkaan ( ) LKT, dosentti Aino-Liisa Oukan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 5/ Hall 61 Merkittiin, että hallitus haastatteli Aino-Liisa Oukkaa asian käsittelyn alussa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:185/ PPSHP:N KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSOIKEUSOMAISUUDEN MYYNTI Sairaanhoitopiirillä on Peltolan kaupunginosan korttelissa 7 maa-alaltaan noin m 2 oleva Oulun kaupungilta vuokrattu maa-alue, jolla alueella sijaitsevat korkeiden korjauskustannusten ja kosteusongelmien vuoksi käytöstä poistetut rakennukset PS3 ja PS4. Lisäksi alueella ovat PA6 ja PA7 vanhat suojeltavat pienet rakennukset, joista PA6 on sairaanhoitopiirin käytössä alueen ravintolana ja koulutuskeskuksena. PA7 on vuokrattu Oulun kaupungille. Tulevaisuudessa näistä rakennuksista vain PA6:lla on käyttöä sairaanhoitopiirin osalta. Alueelle ei ole vielä laadittu uutta maankäyttösuunnitelmaa. Karttapiirros on liitteenä. Teknisen johtajan ehdotus: Sairaanhoitopiiri luopuu Peltolan kaupunginosan korttelin 7 käytöstä poistetuista rakennuksista PS3 ja PS4 sekä rakennuksesta PA7 ja niiden ympärillä olevan vuokramaan rakennusoikeudesta laatimalla uuden kaavan yhdessä Oulun kaupungin kanssa sovittavien tavoitteiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtaja ja tekninen johtaja valtuutetaan käymään neuvottelut luovutettavien rakennusten ja maa- sekä rakennusoikeusomaisuuden osalta ja tuomaan esitys sairaanhoitopiirin hallituksen päätettäväksi. päättää hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen. Hall 62 Teknisen johtajan tarkistettu ehdotus: Sairaanhoitopiiri luopuu Peltolan kaupunginosan korttelin 7 käytöstä poistetuista rakennuksista PS4 ja PS5 sekä rakennuksesta PA7 ja niiden ympärillä olevan vuokramaan rakennusoikeudesta laatimalla uuden kaavan yhdessä Oulun kaupungin kanssa sovittavien tavoitteiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtaja ja tekninen johtaja valtuutetaan käymään neuvottelut luovutettavien rakennusten ja maa- sekä rakennusoikeusomaisuuden osalta ja tuomaan esitys sairaanhoitopiirin hallituksen päätettäväksi. Sairaanhoitopiirin johtajan tarkistettu esitys: päättää hyväksyä teknisen johtajan tarkistetun ehdotuksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkistetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:186/ LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄNIMIKKEEN KÄYTTÖ Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) sekä sen perusteella annetussa asetuksessa (564/1994) määrätään terveydenhuollon nimikesuojatuista ammattihenkilöistä. Lähtökohtana on, että nimikesuojattu ammattihenkilö käyttää omaa ammattinimikettään. Ammattisuojattuja nimikkeitä ovat mm. perushoitaja ja lähihoitaja. Perushoitajan koulutuslinja on nykyisin lopetettu. Tällä hetkellä valmistuvat ovat lähihoitajia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ei ole lähihoitajan toimia. Toimet on perustettu perushoitajan nimikkeisenä perustamishetkellä vallinneen koulutusjärjestelmän mukaisesti. Nimikesuojaus estäisi lähihoitajan koulutuksen saaneen nimittämisen perushoitajan toimeen. Vakanssien muutos lähihoitajan toimiksi taas vastaavasti estäisi perushoitajan koulutuksen saaneen henkilön nimittämisen toimeen. Perushoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys. Lähihoitajalla olisi sama kelpoisuusvaatimus. Asiasta on käyty paikallisneuvottelu TNJ:n kanssa (liite). Henkilöstöjohtajan ehdotus: hyväksyy noudatettavaksi seuraavan käytännön: Perushoitajan vakanssinimikettä ei toistaiseksi muuteta. Perushoitajan vakanssille voidaan kuitenkin ottaa myös lähihoitajakoulutuksen saanut henkilö. Tässä tapauksessa tehtävänimikkeenä käytetään lähihoitaja-nimikettä. Perushoitajan toimia avoimeksi julistettaessa hakuilmoitukseen liitetään maininta, että toimeen on kelpoinen myös lähihoitajan koulutuksen saanut hakija. Lähihoitajan kelpoisuusvaatimus on sama kuin perushoitajan toimessa. päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 63 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:187/ NIMIKEMUUTOS Diagnostiikka-yksikkö Radiologian vastuualue Sairaanhoitajan virka ( ) röntgenhoitajan toimeksi Perustelu: Isotooppilaboratorio liitettiin radiologian klinikkaan vuoden 2007 alussa. Isotooppiosastolla on eläkkeelle jäännin seurauksena vapautunut sairaanhoitajan virka ( ). Radiologian klinikan toiminnan sujuvuuden ja henkilökunnan mahdollisten sisäisten siirtojen vuoksi esitetään sairaanhoitajan viran muuttamista röntgenhoitajan toimeksi. Sairaanhoitajan ja röntgenhoitajan tehtävissä maksettavissa peruspalkoissa ei ole eroa. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää lakkauttaa lukien Radiologian vastuualue Sairaanhoitajan viran ( ) ja perustaa alkaen 1 röntgenhoitajan toimen (radiologia) päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 64 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:117/ OIKAISUVAATIMUS liukastumisvahingon johdosta tehtyyn VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN Marianne Haapea on tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan Heikki Salumäen viranhaltijapäätöksestä olla korvaamatta pysäköintialueella liukastumistapauksessa syntynyttä vahinkoa. Oikaisuvaatimus ja siihen tehty lisäys ovat liitteenä. Tekninen johtaja on antanut selityksen, liite. Marianne Haapean vastaselitys, liite. Teknisen johtajan perustelujen lisäksi hallitus toteaa lisäperusteluiksi seuraavaa: Tapahtuma on sattunut Tieliikennelain soveltamisalaan kuuluvalla pysäköintialueella. Tieliikennelain 3 :n mukaan tien käyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Saman lain 27 :n mukaan ajoneuvoa ei saa pysäköidä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriintyy. Tämän mukaisesti ajoneuvo on pysäköitävä riittävän kauas vieressä olevista parkkiruuduista vahingon välttämiseksi. Koska parkkitilat ovat usein ahtaita, niin kuljettajan on varauduttava ovien avautumisen mahdollisesti aikaansaamiin kolhiutumisiin olemalla erityisen varovainen ja huolellinen ovien aukaisussa. Haapean kirjoituksesta ilmenee hänen havainneen liukastumiskohdan olleen jäinen ja hiekoittamaton. Näin ollen kysymys ei ole ennalta arvaamattomasta yllättävästä tilanteesta, vaan seikasta, jota yleisen elämänkokemuksen mukaan tielläliikkujan tulee osata ennalta varoa. Tämän mukaisesti Haapealla on katsottava olevan omaa tuottamusta. Lisäksi on todettava, että liikenneväylillä voi sattua tapaturmankaltaisia liukastumisia, joista ei voida sälyttää vahingonkorvausvelvollisuutta kenellekään. Liikennevakuutuslain 1 :n mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta. Liikennevakuutuslain 4 :ssä todetaan, että liikennevahinko korvataan liikennevakuutuksesta, vaikkakaan kukaan ei henkilökohtaisesti ole vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 5/ Asiakirjoista ilmenee, että Haapean auton ovi on lyönyt viereen pysäköityyn autoon. Näin ollen on katsottava, että kysymyksessä on Liikennevakuutuslain alaisuuteen kuuluva vahinko. Haapea ei ole esittänyt selvitystä siitä, että vakuutusyhtiö olisi kieltäytynyt suorittamasta vahingonkorvauksia. Edellä olevan mukaisesti vastuu vaadituista vahingonkorvauksista ei kuulu kiinteistön omistajalle. Hall 65 Merkittiin Marianne Haapean esittelijälle ja sihteerille lähettämä sähköposti, joka luettiin kokoukselle. Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: päättää hylätä oikaisuvaatimuksen. Teknisen johtajan perustelujen lisäksi hallitus toteaa lisäperusteluiksi seuraavaa: Tapahtuma on sattunut Tieliikennelain soveltamisalaan kuuluvalla pysäköintialueella. Tieliikennelain 3 :n mukaan tien käyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Saman lain 27 :n mukaan ajoneuvoa ei saa pysäköidä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriintyy. Tämän mukaisesti ajoneuvo on pysäköitävä riittävän kauas vieressä olevista parkkiruuduista vahingon välttämiseksi. Koska parkkitilat ovat usein ahtaita, niin kuljettajan on varauduttava ovien avautumisen mahdollisesti aikaansaamiin kolhiutumisiin olemalla erityisen varovainen ja huolellinen ovien aukaisussa. Haapean kirjoituksesta ilmenee hänen havainneen liukastumiskohdan olleen jäinen ja hiekoittamaton. Näin ollen kysymys ei ole ennalta arvaamattomasta yllättävästä tilanteesta, vaan seikasta, jota yleisen elämänkokemuksen mukaan tielläliikkujan tulee osata ennalta varoa. Tämän mukaisesti Haapealla on katsottava olevan omaa tuottamusta. Lisäksi on todettava, että liikenneväylillä voi sattua tapaturmankaltaisia liukastumisia, joista ei voida sälyttää vahingonkorvausvelvollisuutta kenellekään. Liikennevakuutuslain 1 :n mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta. Liikennevakuutuslain 4 :ssä todetaan, että liikennevahinko korvataan liikennevakuutuksesta, vaikkakaan kukaan ei henkilökohtaisesti ole va- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 5/ hingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella. Asiakirjoista ilmenee, että Haapean auton ovi on lyönyt viereen pysäköityyn autoon. Näin ollen on katsottava, että kysymyksessä on Liikennevakuutuslain alaisuuteen kuuluva vahinko. Haapea ei ole esittänyt selvitystä siitä, että vakuutusyhtiö olisi kieltäytynyt suorittamasta vahingonkorvauksia. Edellä olevan mukaisesti vastuu vaadituista vahingonkorvauksista ei kuulu kiinteistön omistajalle. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:38/ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - henkilöstöjohtaja Pentti Peltola, nimityspäätös 12/ tietohallintojohtaja Kari Säkkinen, nimityspäätös 12/ tulosyksikön johtaja Kari Haukipuro, nimikemuutokseen liittyvä päätös 16/ tulosyksikön johtaja Juha Tapanainen, naistentautien ja genetiikan tulosyksikön vastuualuejohtajien varahenkilöiden nimeämispäätös 8/ tulosyksikön johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätökset 9-10/ tulosyksikön johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, nimityspäätökset 5-6/ vastuualuen johtaja Seppo Alahuhta, nimityspäätökset 4-5/ vastuualueen johtaja Jukka Luotonen, nimityspäätös 4/ vs. vastuualueen johtaja Sisko Marttila, työsopimuksen purkautumispäätös 1/ ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorio), nimityspäätökset 7-10/ johtava ylihoitaja Eila Korpivuoma (Oulaskangas), nimityspäätökset 3-8/2007 ja 10/ ylihoitaja Tuulikki Kronqvist (väestöpalvelualue), nimityspäätös 6/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (anestesia), nimityspäätökset 63-64/ ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset ja naistentaudit), nimityspäätös 8/2007. ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 66 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:188/ TIEDOKSIANTOASIAT DN335/211/2005 DN133/210/ Oulun hallinto-oikeuden päätös nro 07/0208/1, diaarinro 00264/06/2207: Riitta Teppolan kunnallisvalitus ja päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva hakemus, liite. - Pohjois-Suomen työsuojelupiirin kehotus , liite. - Medipolis Oy:n (y-tunnus ) osakkeiden numerot ja , yhteensä kappaletta kauppa Lääkeneuvottelukunnan arviointiraportti 2006, liite. - Paikallisneuvottelu TNJ:n pyytämistä asioista, pöytäkirja, liite. Merkitään tiedoksi. Hall 67 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Lisäksi merkittiin tiedoksi selvitys hoitotakuun toteutumistilanteesta Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: 65 Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 6/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.30-12.22 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 9/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 08.30-11.41 Kokouspaikka Kuusamo Asian no Asia Sivu 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 105 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 1/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.1.2007 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

15.10.2013 klo 09.00 13.22. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

15.10.2013 klo 09.00 13.22. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokousaika Kokouspaikka 15.10.2013 klo 09.00 13.22 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 146 Läsnä :t 141-152 (kesken) Poissa 147 (kesken) Läsnä :t 141-145 (kesken)

Lisätiedot

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.40 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 62 Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Kaija Sepponen Esko Valikainen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5 B, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5 B, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/2013 1 Johtokunta 12.04.2013 Aika 12.04.2013 klo11:00-13:00 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5 B, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 19.06.2014. Aika 19.06.2014 klo10:00-10:45

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 19.06.2014. Aika 19.06.2014 klo10:00-10:45 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/2014 1 Johtokunta 19.06.2014 Aika 19.06.2014 klo10:00-10:45 Paikka NordLabin neuvotteluhuone ja Lync yhteys Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 11.9.2012 klo 18.00 19.47 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot