Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintolakimies, hallituksen sihteeri"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 8/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 KOKOUSKUTSU 8/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Katsaus 3 4 Liite Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu 4 5 Liite Lainojen ja sijoitusten tilanne Liite Selvitys ja toimenpiteet vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta 8 7 Virkojen ja toimien perustaminen 10 8 Liite Nimikemuutokset 11 9 Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite Tiedoksiantoasiat 16

3 KOKOUSKUTSU 8/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Esko Valikainen ja Helvi Kyngäs (varalla Tuija Haikola ja Kaija Sepponen).

4 KOKOUSKUTSU 8/ DIAARI:38/ Katsaus - Seurantatietoa avohoitotalon käytöstä (asiantuntijana Kari Haukipuro) - Lääkärihelikopterien tukikohtien sijainti - Kuntayhteistyö Katsaus merkitään tiedoksi.

5 KOKOUSKUTSU 8/ DIAARI:297/ Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Kokonaistaloudellinen tilanne Suomen julkisen talouden tilanne Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen (06/2011) mukaan Suomen kuluvan vuoden BKT:n kasvuksi ennustetaan 3,9 %. Vuosien 2012 ja 2013 kasvun ennustetaan olevan noin 2,5 prosentin luokkaa. Kotimainen kysyntä nousee kasvun merkittävimmäksi vauhdittajaksi. Vienti jatkaa kohtalaisen hyvässä vauhdissa, mutta sen tuottama kasvuvaikutus pienenee. Ennustettu kasvu-ura ei tule korjaamaan Suomen taloudessa olevia epätasapainoja lähitulevaisuudessa. Työllisyystilanteen odotetaan paranevan kuluvan vuoden aikana hitaasti. Työllisten määrä kasvaa 1,5 % ja työttömyysaste alenee 7,7 prosenttiin. Euroopan ja Yhdysvaltain velkakriisien laajentuminen ja sitä seurannut rahoitusmarkkinoiden levottomuus ovat heikentäneet useiden alojen tuotanto-odotuksia kesän aikana. Talouskasvun odotetaan hidastuvan loppuvuoden aikana ja maailmantalouden taantuma on myös uhkana. Velkaongelmien vuoksi lähivuosien kasvu tulee olemaan hyvin epätasaisesti jakautunutta euroalueen maiden välillä. Riski velkakriisin kärjistymisestä on suurin Euroopan ja myös Suomen talouskehitykseen epävarmuutta tuova tekijä. Valtionvarainministeriön mukaan yksityisten investointien kysyntänäkymät ovat hyvät. Kansantalouden investoinnit kasvavat BKT:ta nopeammin, joten investointiaste nousee miltei vuosien keskimääräiselle tasolle. Kuluvana vuonna kuluttajahinnat nousevat 3-4 %. Inflaation on kuitenkin arvioitu hidastuvan ennustejakson loppua kohden pysyen kuitenkin suhteellisen korkeana. Julkisten investointien määrä ei kasva oleellisesti edellisestä vuodesta. Valtiovarainministeriön mukaan Suomen julkisen talouden velkaantuminen jatkuu. Valtion velanottotarve pysyy 7-8 mrd. eurossa vuosittain. Kun myös kunnat velkaantuvat edelleen, julkisyhteisöjen velka kasvaa 52,5½ prosenttiin kokonaistuotannosta vuonna 2013 eli lähes 50 mrd. euroa suuremmaksi kuin ennen taantumaa vuonna Paikallishallinnon alijäämä pienenee hieman kuluvana vuonna. Alkuvuoden tilastojen perusteella kunnallisveron tuotto on kasvanut selvästi samalla, kun kuntien menojen kasvu on ollut palvelujen ostoja lukuun ottamatta varsin maltillista. Vuosina kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvavat selvästi viime vuosien keskiarvoa hitaammin. Samaan aikaan nopeutuva kustannusten nousu kiihdyttää kuntien menojen kasvua. Kun myös kuntien investoinnit hieman nousevat, paikallishallintosektori pysyy sekä 2012 että 2013 lievästi alijäämäisenä. Kuntien lainakannan kasvu jatkuu, joskin velkaantuminen näyttäisi ainakin tilapäisesti hieman hidastuvan. Alkuvuoden suotuisa suhdannetilanne, välillisen verotuksen kiristäminen ja elvytystoimenpiteiden päättyminen kohentavat julkisen talouden rahoitusasemaa tänä vuonna. Ilman uusia rahoitusasemaa kohentavia toimenpiteitä alijäämä pysyy lähes ennallaan tämän jälkeen.

6 KOKOUSKUTSU 8/ Kunta-alan menokehitys Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu oli vuonna 2010 noin 3,5 %. Palkkausmenot ja muut henkilöstömenot kasvoivat 2,5 %. Tavaroiden ja palvelujen ostot sen sijaan lisääntyivät nopeasti eli lähes 7 %. Kuluvana vuonna toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan noin 4 %. Ensi vuodelle arvioidaan yleisesti myös 4 %:n kasvua. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa vuoden 2011 loppuun saakka. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan kuluvana vuonna keskimäärin 2,5 %. Vuodelle 2012 ansiotasoindeksin arviointi on taloussuunnittelun kannalta erityisen hankalaa siitä syystä, että sopimusneuvottelujen arvioidaan ajoittuvan vuodenvaihteeseen. Kuntaliitto arvioi ansiotasoindeksin nousuksi runsaat 3 %. Tämä perustuu oletukseen yleisen ansiotason kehityksestä vuonna Samoin koko kunta-alan peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna kustannustason arvioidaan nousevan vuonna 2012 runsaat 3 %. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet Valtuuston vahvistamaan sairaanhoitopiirin strategiaan vuosille on kirjattu, että talouden johtamisen tavoitteena on talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen /hillintään. Strategiaan on kirjattu myös, että erikoissairaanhoidon käyttötalouden nettokasvu vuosina on enintään 2,5 3 % vuodessa. Kasvuprosentti tarkistetaan vuosittain. Lisäksi strategian mukaan sairaanhoitopiirin vuosittainen tuottavuuden kasvu on yksi prosentti. Sairaanhoitopiirin työpanosta ei myöskään kasvateta. Yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä tehdä kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä sekä sairaanhoitopiirissä että jäsenkuntien perusterveydenhuollossa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille tulee huomioida strategiaan kirjatut linjaukset, toimintatapojen muutokset ja uuden organisaatiorakenteen mukaisen toiminnan tehostaminen. Erityisesti valmistelussa on otettava huomioon hoidon saatavuuden turvaaminen. Talousarvion laadintavalmistelussa lähtökohtana on edelleen toimintatapojen muuttaminen enenevästi siten, että voimme hoitaa potilaat päiväkirurgisesti. Avohoitotalon tehokkaalla toiminnalla on toiminnassamme merkittävä rooli. Tulevan vuoden toimintatason määrittelyssä on erityisesti otettava huomioon hoitotakuulainsäädäntö. Vuoden 2012 aikana jatketaan tukipalvelutoimintoihin liittyviä selvityksiä, valmistellaan OYS-Erva laboratoriokeskuksen käynnistämistä, valmistaudutaan ensihoidon keskuksen perustamiseen, perustetaan talouden ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusyhtiö yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Toimintamenojen muutokseksi vuoden 2011 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan seuraavasti: - henkilöstömenot 2,5 % - palvelujen ostot 8,6 % - aineet tarvikkeet ja tavarat 0,3 % Toimintakulut yhteensä 2,9 %

7 KOKOUSKUTSU 8/ Toimintatuottojen muutokseksi vuoden 2011 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan seuraavasti: - jäsenkuntien laskutus 3,0 % - ulkokuntien laskutus 3,0 % - erityisvaltionosuus 0,4 % - maksutuotot 6,3 % Toimintatuotot yhteensä 3,7 % Nettorahoituskulujen arvioidaan olevan n. 1,85 milj. euroa. Esityslistan liitteenä on edellä olevilla perusteilla laadittu kehys sairaanhoitopiirin tason tuloslaskelmaksi vuodelle Talouden toteutuminen kehyksen kaltaisesti edellyttää strategian mukaista tuottavuuden parantumista. Vuonna 2012 ei ole tarkoitus aloittaa isoja rakennusprojekteja. Tulevien merkittävien rakennusprojektien käynnistys päätetään ensi vuonna päätöksentekoon tuotavan kiinteistö- ja tilastrategian yhteydessä. Investointien osalta toiminta- ja taloussuunnittelussa olevia lähtökohtaisia lukuja vuodelle 2012 on laskettu siten, että aineettomien oikeuksien (tietojenkäsittelyhankkeiden) investointimeno on 2,5 milj. euroa, rakennusten peruskorjauksien ja -parannusten osuutta on laskettu 18:sta 14 milj. euroon, koneiden ja kaluston osuutta on laskettu 14,5:sta 12,5 milj. euroon. Kokonaismäärärahaa on laskettu 35:sta 29 milj. euroon. Esityslistan liitteenä on kehyslista investoinneista vuosille Neuvottelut investointien lopullisesta sijoittamisesta talousarvioon on aloitettu touko-kesäkuussa ja ehdotukset tulevat myöhemmin hanke- ja laitekohtaisena talousarviokäsittelyyn. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua käsitellään yhteistyötoimikunnassa Talousjohtajan ehdotus: päättää, että vuoden 2012 talousarvion valmistelu perustuu edellä esitettyihin linjauksiin ja kehysliitteisiin. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

8 KOKOUSKUTSU 8/ DIAARI:298/ Lainojen ja sijoitusten tilanne Valtuusto on vahvistanut kokouksessaan sijoitustoiminnan perusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti sijoituksia koskevia päätöksiä voi tehdä talousjohtaja, ja sijoitustapahtumista pidetään pöytäkirjaa. Talousjohtaja raportoi kassavarojen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle puolivuosittain muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt, että sairaanhoitopiirin kassavarat sijoitetaan toistaiseksi Sampo Pankki Oyj:n maksuliiketilille. Erillisiä sijoituksia rahasto- ym. tileille ei tehdä. Valtuusto hyväksyy vuosittain talousarvion yhteydessä sairaanhoitopiirin pitkäaikaisen vieraan pääoman nettomuutokset. Sairaanhoitopiirin pitkäaikaisten lainojen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Esityslistan liitteenä on raportti sairaanhoitopiirin lainojen ja sijoitusten tilanteesta Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi talousjohtajan raportin lainojen ja sijoitusten tilanteesta päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

9 KOKOUSKUTSU 8/ DIAARI:133/ Selvitys ja toimenpiteet vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta Arviointikertomuksen aikaisemmat käsittelyt Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen laatimiseksi. Tarkoituksena on, että käytössä olevan materiaalin, tilinpäätöksen ja lautakunnan kokouksissa aikaisemmin hankitun materiaalin pohjalta lautakunta antaa evästystä arviointikertomuksen valmisteluun. Tältä pohjalta esitys arviointikertomukseksi valmitellaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tark.ltk 14 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta päättää antaa ohjeita arviointikertomusehdotuksen valmisteluun. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää Tark.ltk 20 Päätös: Esitys hyväksyttiin. saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että arviointikertomus saatetaan yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Valtuusto, liite 3: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunnan esitys: 1. Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen 2010 tiedoksi. 2. Valtuusto saattaa arviointikertomuksen yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

10 KOKOUSKUTSU 8/ Valt 5 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Unto Valpas esitteli arviointikertomuksen. Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen. Arviointikertomus 2010 on liitteenä. 1) merkitsee arviointikertomuksen 2010 tiedoksi. 2) Tarkemmat toimenpide-ehdotukset tuodaan hallituksen käsittelyyn elokuussa Hall 98 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa (liite 1) arvionut valtuuston tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan työohjelman painopistealueina vuodelle 2010 on ollut laskentapalvelut, kuntoutus, tekniset palvelut, Oulaskankaan ja Visalan sairaalat. Lisäksi lautakunta on kiinnittänyt huomiota jonojen purkuun ja siinä käytettyihin menetelmiin. Konserniyhteisöistä lautakunta on tutustunut Keskuspesulaan ja Kiinteistö Oy Medikomppaniaan. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset arviointikertomukseen ovat liitteessä 2. hyväksyy arviointikertomuksen johdosta annetun selvityksen ja toimenpide-ehdotukset.

11 KOKOUSKUTSU 8/ DIAARI:299/ Virkojen ja toimien perustaminen Perustettavat sairaanhoitajan toimet on tarkoitettu korvaamaan äkillisten poissaolojen aiheuttamia sairaanhoitajien henkilöstövajeita yhteispäivystyksessä ja tarkkailuosastolla. Näiden yksiköiden henkilöstötarpeita rekrytointiyksikkö ei ole kyennyt turvaamaan osaavilla työntekijöillä, koska lyhytaikaisiin työsuhteisiin sairaanhoitajia ei ole saatavilla. Perustettavat toimet eivät lisää työpanosta eikä kustannuksia. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää 1. perustaa alkaen seuraavat toimet: Yhtymähallinto 3 Sairaanhoitajan toimea rekrytointipalvelujen varahenkilöstöön päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

12 KOKOUSKUTSU 8/ DIAARI:300/ Nimikemuutokset Nimikkeiden yhdenmukaistaminen ja päivittäminen vastaamaan nykyistä toimintaa. Nimikemuutosten kustannusvaikutukset eivät ole merkittäviä ja ne sisältyvät hyväksyttyyn talousarvioon. Tarkemmat perustelut ovat liitteenä Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää 1. lakkauttaa päivän lopusta lukien seuraavat virat/toimet: Lapset ja Naiset Lastenhoitaja ( ) Operatiivinen Erikoispuheterapeutti ( ) Sairaanhoidolliset palvelut Vastaava farmaseutti ( ) Perushoitaja 50 % ( ) Perushoitaja ( ) Osastonsihteeri ( , , , , , , ) Kuljetustyöntekijä ( ) Arkistonsihteeri ( ) Osastonhoitaja ( ) Oulaskangas ja Visala Mielisairaanhoitaja ( ) Virkapankki Osastonsihteeri 50 % ( ) 2. perustaa alkaen seuraavat virat/toimet: Lapset ja Naiset Perushoitaja/lähihoitaja (toimi) Operatiivinen Puheterapeutti (toimi) Sairaanhoidolliset palvelut Osastofarmaseutti (toimi) Palvelusihteeri 50 % (toimi) Palvelusihteeri (toimi) 8 tekstinkäsittelijää (toimi)

13 KOKOUSKUTSU 8/ Palveluasiantuntija (toimi) Palvelupäällikkö (virka) Oulaskangas ja Visala Vanhempi ammattimies (toimi) Medisiininen Suunnittelija 50 % (toimi) (virkapankin toimen nimikemuutos ja siirto medisiiniselle tulosalueelle) 3. vahvistaa kelpoisuusehdot seuraaville nimikkeille: Palvelusihteeri Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto. Palveluasiantuntija Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

14 KOKOUSKUTSU 8/ DIAARI:301/ Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Valtuuston kokouksen päätöksistä ei ole hallinto-oikeuden kirjaamon ilmoituksen mukaan valitettu. Valtuusto käsitteli seuraavat asiat: - Sairaanhoitopiirin tilinpäätös Vuoden 2010 arviointikertomus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen - Käyttösuunnitelma 2011 ja talousarvion muutos - Valtuustoaloitteiden käsittely - Aloitteet Mikko Raudaskosken jättämä aloite: "Esitän valtuustoaloiteena, että tulosyksiköiden toiminnan ja talouden tavoitteet määritellään niin selkeästi, että ne voidaan nykyistä paremmin arvioida ja mitata." - Valtuuston toisen varapuheenjohtajan vaali päättää panna täytäntöön valtuuston kokouksen tekemät päätökset ja lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

15 KOKOUSKUTSU 8/ DIAARI:42/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, PPSHP:n intranetjärjestelmän uusimisen ja siihe liittyvän määrityksen toteuttamisen määräajanmuutos, päätös 30/2011; tulevaisuuden sairaalan teknologia-avusteiset toimintamallit -hankkeen hallinnointi, koordinointi ja kustannusten hyväksymisvaltuudet, päätös 31/ henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, nimityspäätös 26/ talousjohtaja Jarkko Raatikainen, vahingonkorvauspäätös 1/2011 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, kliinisen neurofysiologian toimialueen vastuuyksikköpäällikön nimeäminen, päätös 40/2011; sairaala- ja välinehuollon vastuualueen vastuuyksikköpäällikön varahenkilön määrittäminen, päätös 41/ vastuualueen johtaja Ari Karttunen (kuvantaminen), vastuualueen johtoryhmän kokoonpanon täydentäminen, päätös 14/ vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (kuvantaminen) nimityspäätös 15/ vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), nimityspäätös 20/2011 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, hankintapäätösvallan siirtäminen (HS 23 6 mom.), päätös 20/2011; tilausvaltuudet (HS 23 6 mom.), päätös 21/2011 (kumoaa päätöksen 19/2011) - vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 19/2011 ja 22-23/ vastuualueen ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset ym.), nimityspäätökset 24/2011 ja 26/2011 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, nimityspäätös 64/2011; tilausvaltuudet (HS 23 6 mom.), päätös 66/2011 (kumoaa päätöksen 30/2011); tulosalueen johtoryhmän nimeäminen, päätös 67/2011 (kumoaa päätöksen 10/2011); tutkimuksen ja kehittämisen vastuualueen johtoryhmän nimeäminen, päätös 71/2011 (kumoaa päätöksen 21/2011) - vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (yhteispäivystys), nimityspäätös 14/ vastuualueen ylihoitaja Tuula Rissala (syöpätaudit ja hematologia), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 7/ vastuualueen johtaja Pasi Salmela (sisätaudit ja keuhkosairaudet), vastuualueen johtoryhmän nimeäminen, päätös 6/2011 (kumoaa päätöksen 1/2011) Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, nimityspäätös 49/ vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (pää ja kaula), nimityspäätös 24/2011, jolla kumottu vs. vyp Simo Lohen VIPS 1/2011

16 KOKOUSKUTSU 8/ vs. vastuualueen ylihoitaja Nina Hynninen (pehmytkudoskirurgia), virkavapaan sijainen ja päätösvallan siirto henkilöstöasioissa, päätös 2/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (tukielin- ja neurokirurgia), päätösvallan siirto henkilöstöasioissa (HS 22 )osastonhoitajan sijaiselle , päätös 2-3/ vs. vastuualueen ylihoitaja Nina Hynninen (tukielin- ja neurokirurgia), virkavapaan sijainen ja päätösvallan siirto henkilöstöasioissa (HS 18 ja 22 ), päätös 1/ vs. vastuualueen ylihoitaja Auli Ylönen (kuntoutus), nimityspäätökset 6-7/ vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (kuntoutus), nimityspäätökset 2-3/2011 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, hankintapäätösvallan siirtäminen (HS 23 6 mom.), päätös 14/2011; hankintavaltuudet Visalan vastuualueella (HS 23 6 mom.), päätös 19/2011 (lisäys vipsiin 13/2011); hankinta-päätösvallan siirtäminen (HS 23 6 mom.), päätös 20/2011 (lisäys vipsiin 14/2011) Hankintapäätökset - Hankintapäätös E3215 / Työasemat, näytöt, monitoimilaitteet, tulostimet sekä niihin liittyvät palvelut ja työt ( ) - Hankintapäätös E3222 / spect-tt -laite isotooppiosastolle ( ) - Hankintapäätös / Lastenklinikka L4 kaaren saneeraus, rakennus-, LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakka, projekti 5K5 ( ) - Hankintapäätös E3174 / MRI-laite ( ) - Hankintapäätös E3209 / C-kaaret ( ) - Päätös hankintaoikaisuun (E2993 Pohjanpiirin valmistaminen ja viestinnän asiantuntijapalvelu) - Päätös Canon Oy:n hankintaoikaisuun (E3215 työasemat, tulostimet jne.) - Yksilöllisesti valmistetut apuvälineet, hankinta 2715: Hankintapäätös yksilöllisesti valmistetut apuvälineen hankintaoikaisu Tettu Lilja Oy - hankintaoikaisu Avoris Oy - hankintaoikaisu Kuntoparkki Oy, Vastine / päätös Hankintaoikaisu (päätös hankintaoikaisuun) korvaa annetun päätöksen - hankintaoikaisu Lapin Apuvälinepalvelu Oy, Vastine / päätös hankintaoikaisu Medirex Oy, Vastine / päätös Hankintapäätös korvaa päätöksen hylättyjen tuotteiden osalta Hankintaoikaisu ( hankintapäätöksen virheellisten tietojen korjaus) Lisähankintapäätös (hankintapäätökseen ) ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

17 KOKOUSKUTSU 8/ DIAARI:302/ Tiedoksiantoasiat - Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa, Suomen Kuntaliiton yleiskirje (8/80/2011), liite. DN264/203/ Tehy ry:n ja Suomen Ensihoitoalan liitto ry:n kannanotto / ensihoitopalvelut, liite. - Yhteistoimintalain mukainen neuvottelu/ilmoitustilaisuus vuokratyövoiman käytöstä, muistio/pöytäkirja, liite. - Paikallisneuvottelu : Päivystyssidonnaisuudesta maksettavat ylimääräiset korvaukset, pöytäkirja, liite. - Paikallisneuvottelu KVTES:n tulkinnasta, pöytäkirja, liite. Merkitään tiedoksi.

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 29.8.2011 klo 09.00-13.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2010 Kokousaika 20.12.2010 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Valtuuston 3. varapuh.joht. Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Valtuuston 3. varapuh.joht. Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 6/2011 Kokousaika 6.6.2011 klo 08.30 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka 10.12.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Kokouspaikka 21.5.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.15 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.20 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 43-50 (kesken) Muut osallistujat Läsnä :t 43-47 (kesken) Läsnä :t 43-50 (kesken) Kyösti

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 10/2012 Kokousaika Kokouspaikka 12.11.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka 21.1.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 5/2013 Kokousaika Kokouspaikka 22.4.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30 9.17 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 11/2010 Kokousaika 18.10.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 KOKOUSKUTSU 8/2013 Kokousaika Kokouspaikka 26.8.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 9/2013 Kokousaika Kokouspaikka 23.9.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

26.8.2013 klo 09.00 15.23. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

26.8.2013 klo 09.00 15.23. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Kokousaika Kokouspaikka 26.8.2013 klo 09.00 15.23 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 110-121 Poissa 121 Läsnä :t 110-120 Poissa 112 Antti Huttu-Hiltunen Risto

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka 21.1.2013 klo 9.00-12.23 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 1-10 (kesken) Läsnä :t 1-3 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 7/2012 Kokousaika Kokouspaikka 27.8.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2 1 (11) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-14:40 Paikka KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Läsnä Vilma Kröger Pirjo Nikkinen Tiina Nousiainen

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.33 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 173 (kesken)-176(kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 4/2013 Kokousaika Kokouspaikka 25.3.2013 klo 08.30 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2017 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 10.4.2017 klo 9.00

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kokousaika Kokouspaikka 17.12.2012 klo 8.30-9.39 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE ERVA- SAIRAANHOITOPIIRIEN HALLINTOYLIHOITAJIEN, YLIHOITAJIEN JA LABORATORIOIDEN OSASTONHOITAJIEN KANNANOTTO ALUSTAVAAN

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 79.0.0 Kunnanhallitus 0 0.0.0 Perusturvalautakunta 8.0.0 Vuoden 0 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehys (kv) 8/0.0.00/0 Kunnanhallitus.0.0 79 Kuntalain (8, ) mukaan

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 12.30-14.05 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ESITYSLISTA 3/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Aika 28.01.2016 klo 15:00-18:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Pesonen Pekka jäsen saapui klo 15.30/ 3 Kuusisto

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 5/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.57 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

12.11.2012 klo 09.00-12.55. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

12.11.2012 klo 09.00-12.55. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.55 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 138-147 (kesken) Läsnä :t 138-144 (kesken) Läsnä :t 138-144 (kesken) Läsnä :t 138-144

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.02 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 61 kohta 2 Läsnä :t 58-71 (kesken) Läsnä :t 58-71 (kesken) Läsnä :t 58-71 (kesken) Antti

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7) EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Pesonen

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 7/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 12/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 28.11.2011 klo 8.30-10.55 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 138 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 1/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 1/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Kokouskutsu 1/2018 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Jäsenet Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2018

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2018 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2018 Kokousaika Torstaina 18.1.2018 kello 17.00 - Kokouspaikka Juustomestarintie 11, 24910 Halikko as. Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Kuntayhtymän internet-sivut

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Kokousaika 25.05.2011 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Miinalainen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot