Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Liite 3 Valmius perustaa osakeyhtiö lääkärihelikopterin hallinnointia varten Liite 4 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen selvityspyyntö hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä - Valviran määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Kunniamerkkiehdotukset Liite 6 Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/ osavuosikatsaus I Liite 7 Potilasasiamiestoiminta, kantelut, muistutukset, potilasvahinkoilmoitukset sekä tapaturmat ja poikkeukselliset tilanteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuonna Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 9 Tiedoksiantoasiat Katsaus Paikallisneuvottelu tehohoidon sairaanhoitajien lisätyön korvaamisesta leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikössä

2 PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Jari Latvala jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Tuulikki Ukkola jäsen Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Esko Kurvinen valt. 2. varapj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Eila Korpivuoma vs. hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Läsnä 104 Matti Martikainen yhteispäivystyksen johtaja Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 102 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 7/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 102 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 103 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Esko Valikainen ja Tuulikki Ukkola (varalla Maire Mäki ja Juha Kukkonen). Hall 103 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Valikainen ja Tuulikki Ukkola. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:240/ Valmius perustaa osakeyhtiö lääkärihelikopterin hallinnointia varten Tausta Tällä hetkellä Suomessa toimii kuusi helikopteriyksikköä Mediheli 01 (Vantaa), Mediheli 02 (Turku), Pete (Vaasa), Ilmari (Joroinen), Sepe (Oulu) ja Aslak (Sodankylä). Nykyisessä rahoitusmallissa sairaanhoitopiirit vastaavat lääkinnän kustannuksista. Lääkinnän kustannuksia ovat lääkärien palkat, lääkkeet, lääkintalaitteet, hoitotarvikkeet, potilastietojärjestelmät sekä muut mahdolliset ensihoidon kustannukset. Muut kustannukset, kuten lentotoiminta, tukikohdat, maayksiköt ja lentoavustajat, katetaan RAY:n avustuksilla, tukiyhdistysten omalla varainkeruulla sekä pieneltä osin tukiyhdistysten KELA:lta perimillä kuljetuskorvauksilla. Valtakunnallisena pyrkimyksenä on ollut lääkärihelikopteritoiminnan siirtäminen avustusrahoitteisesta budjettirahoitteiseksi. Mm. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta turvataan. Lääkärihelikopteritoiminnan järjestämistä Suomessa on selvitetty useissa työryhmämietinnöissä. Viimeisin on sisäasianministeriön työryhmäraportti Ehdotus lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan järjestämiseksi Siinä on ehdotettu lääkärihelikopterien hallinnointiyksikköosakeyhtiön perustamista. Kyseisen raportin mukaisesti lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta eriytetään toisistaan, jonka jälkeen SM vastaa etsinnöistä ja pelastustehtävistä (SAR) omien mekanismiensa kautta. Suunniteltu lääkärihelikopterien hallinnointiyksikköosakeyhtiö ja sen tehtävät Tavoitteena on saada lääkärihelikopteritoiminta kokonaisuudessaan julkisen rahoituksen ja ohjauksen piiriin. Tällä hetkellä lääkärihelikopteritoiminnan merkittävimmät rahoittajat ovat RAY, tukiyhdistykset ja lääkintätoimen osalta sairaanhoitopiirit. Valtakunnallisen hallinnointiyksikön perustaminen tukee merkittävästi tavoitetta saada lääkärihelikopteritoiminta kokonaisuudessaan julkisen rahoituksen ja ohjauksen piiriin. Hallinnointiyksikön arvioidaan tuovan kustannussäästöjä keskittämällä kalliin lentopalvelun hankinta, keskittämällä toiminnan hallinto sekä parantamalla operatiivisen toiminnan laatua ja turvallisuutta. Malli hallinnointiyksikölle on haettu Norjasta, missä toiminta on jo pitkään järjestetty vastaavalla tavalla. Norjan kokemukset puoltavat hallinnointiyksikön perustamista myös Suomeen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 7/ Valmistelevat toimenpiteet Sosiaali- ja terveysministeriö - on varannut rahoituksen ( ) hallinnointiyksikön toimintaan siirtymäkauden ajaksi ad on myönnetty vuoden 2008 toisesta lisätalousarviosta ja vuoden 2009 talousarviosta. Rahat ovat tälläkin hetkellä käytettävissä. - on sitoutunut huolehtimaan tarvittavista toiminnan käynnistämisen ja ohjauksen edellyttämistä säädösmuutoksista ja valtion kustannusosuuden edellyttämistä määrärahaesityksistä. - on ilmoittanut, että RAY on varautunut rahoittamaan hallinnointiyksikön toimintaa nykyisen helikopterimäärän (6) mukaisesti. - ilmoittanut tukiyhdistyksille, että niiden tulee valmistautua purkamaan oma järjestelmänsä pois mennessä ja että perustettava hallinnointiyksikkö ei ota vastatakseen yhdistysten taloudellisista velvoitteista. - on käynnistänyt arpajaislain muutosesitystyön, joka on tarkoitus viedä eduskuntaan elokuussa. - on neuvotellut lentotoiminnan spesifikaatioiden (laatukriteerit) tilaamisesta ilmailualan asiantuntijalta kilpailutusta varten. Laatukriteerit muodostavat Suomeen HEMS standardin. Toimeksiantosopimus on jo tehty. Kyseisessä toimeksiannossa on neljä keskeistä osa-aluetta: operaattorin organisaatio ja johtaminen, lento-operointi, helikoptereiden huoltotoiminta ja tukikohdat. Laatukriteerit tulevat kilpailutusasiakirjan liitteeksi. Materiaalin tulee olla valmis mennessä. Työ rahoitetaan hallinnointiyksikölle osoitetusta määrärahasta. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat ovat käsitelleet hallinnointiyksikön perustamisasiaa useissa kokouksissaan vuoden 2008 aikana. Lisäksi STM on neuvotellut asiasta yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajien kanssa. STM on neuvotteluissa tuonut esille, että tarvitaan osakeyhtiö (= hallinnointiyksikkö), jotta valtio voi maksaa lentotoiminasta aiheutuneet kulut ja jotta siihen voidaan viitata arpajaislaissa. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat teettivät hallinnointiyksikön perustamista käsittelevän selvitystyön, joka valmistui Selvitysmies, ylilääkäri Markku Kuisman raportti on esityslistan liitteenä. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat (läsnä Rauno Ihalainen, Hannu Leskinen ja Kari Nenonen), STM ja RAY neuvottelivat hallinnointiyksikön perustamisesta Hallinnointiyksikön tehtävät Hallinnointiyksikön tehtävänä on vastata helikopterikuljetuspalvelun hankinnasta (kilpailutus ja sopimuksien laatiminen) sekä läpi toimituskauden kestävästä valvonnasta. Hallinnointiyksikkö vastaa myös maayksiköiden hankinnasta ja ylläpidosta, tukikohdista, lentoavustajapalveluista aiheutuvista kustannuksista sekä kaikista niistä toiminnan edellyttämistä asioista, jotka eivät kuulu yliopistollisten sairaanhoitopiirien vastuulle. Ohjausryhmän perustaminen hallinnointiyksikön toimintaa tukemaan on tarpeellista. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 7/ Osakeyhtiön perustaminen Yhtiömuotona osakeyhtiö on sairaanhoitopiirien kannalta riskittömin, koska osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Osakeyhtiön perustamisesta päättää kunkin sairaanhoitopiirin hallitus. Osakeyhtiön perustamiseksi on laadittava perustamisasiakirjat mukaan lukien kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikkien osakkeenomistajat allekirjoittavat sekä yhtiöjärjestys. Perustamissopimuksen allekirjoituksella osakkeenomistajat myös merkitsevät perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on Mikäli Hallinnointiosakeyhtiön osakepääomaksi määritellään 2500 yhtiön perustamisvaiheessa, voidaan se jakaa esimerkiksi 25 osakkeeseen, joista kunkin osakkeen nimellisarvo on 100 euroa. Osakeyhtiön perustamiseen osallistuvat sairaanhoitopiirit voisivat merkitä osakkeita kukin saman määrä. Perustettavan yhtiön nimi on Lääkintähelikopterien hallinnointiyksikkö Oy. Osakeyhtiön perustaminen ja sen jälkeen tapahtuva toimitusjohtajan rekrytointi tulee tapahtua viivytyksettä. Esitys osakeyhtiön perustamisesta tuodaan erikseen hallituksen käsiteltäväksi. Sairaanhoitopiirien rahoitusvastuu Yliopistollisten sairaanhoitopiirien rahoitusvastuu tulee selkeästi rajata ainoastaan lääkinnästä (lääkärien palkat, lääkkeet, lääkintälaitteet, hoitotarvikkeet, ensihoidon tietojärjestelmä sekä muut mahdolliset ensihoidon kustannuskohteet) aiheutuviin kustannuksiin. Hallinnointiyksikön tulee vastata kaikista muista kustannuksista, joista suurimman osan muodostavat lentotoiminta (ml. lentäjien ja lentoavustajien palkat, maayksikkö ja tukikohdat) sekä hallinnointiyksikön oma toiminta. Hallinnointiyksiköstä ja sen vastuulle kuuluvista toiminnoista ei tule aiheutua kustannuksia kunnille. RAY:n rahoituksen pysyvyydelle tulee saada lainsäädäntöpohja. Arpajaislain muutoksen kautta saatavan rahoitusosuuden tulee määrällisesti kattaa kaikki nykyisen monikanavaisen rahoitusmallin mukaiset lähteet (RAY:n, yhdistysten oman varainhankinnan, pelastuslaitosten ja mahdollisesti KELA:n osuus). Näin ollen tarve RAY:n pysyvälle rahoitukselle on n. 2,7-3,2 miljoonaa euroa suurempi kuin nykyinen RAY:n avustuksina maksama määrä. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit edellyttävät, että RAY:n kautta saatava pysyvä rahoitus kattaa kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta sairaanhoitopiireille kuuluvia lääkinnän kustannuksia sekä mahdollisesti KELA:n osuutta kunnes ensihoidossa on siirrytty yksikanavaiseen rahoitusjärjestelmään. Lisätietoja: Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, puh Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 7/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee Lääkärihelikopterien hallinnointiyksikön perustamista käsittelevän selvitystyön tiedoksi. ilmoittaa Sosiaali- ja terveysministeriölle ja muille yliopistosairaanhoitopiireille, että PPSHP on valmis lääkärihelikopterien hallinnointiyksikkö osakeyhtiön perustamiseen yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa seuraavin ehdoin: - sairaanhoitopiirin vastuu rajataan toiminnallisesti ja taloudellisesti lääkintätoimeen - hallinnointiyksiköstä ja sen vastuulle kuuluvista toiminnoista ei saa aiheutua kustannuksia kunnille - osakeyhtiön mahdollista alijäämää ei siirretä sairaanhoitopiirien kustannusvastuulle - osakeyhtiö ei ota vastuulleen tukiyhdistysten mahdollisia velkoja - valtion osuus rahoituksesta tulee turvata lainsäädännössä. Hall 104 Yhteispäivystyksen johtaja Matti Martikainen esitteli asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:421/ Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen selvityspyyntö hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä - Valviran määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Terveydenhuollon oikeusturvakeskus varaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle hallintolain (434/2003) 34 :n mukaisesti mahdollisuuden antaa ennen asian ratkaisemista kirjallisen selityksen. Selitys on toimitettava Oulun lääninhallitukselle ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle virka-ajan päättymiseen mennessä. Lääninhallitus antaa selityksen saatuaan asiasta oman lausuntonsa. Asia voidaan määräajan kuluttua ratkaista, vaikka selitystä ei olisi annettu. Selvityspyynnön sisältö on yksilöity kirjeessä, joka on liitteenä. Johtajaylilääkärin esitys: Esitys annetaan kokouksessa keskeytti asian käsittelyn. Käsittelyä jatketaan kokouksen jatkuessa klo Merkittiin, että johtajaylilääkärin esitys annettavaksi lausunnoksi oli jaettu hallitukselle etukäteen, liite. Vs. johtajaylilääkärin (Juha Korpelainen) esitys: päättää antaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle liitteen mukaisen selvityksen. Hall 144 Päätös: hyväksyi vs. johtajaylilääkärin esityksen. Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta on tullut selityspyyntö (Dnro 5783/09/908/08, ) hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jonka määräaika on ollut Liitteenä oleva selitys ( ) on lähtenyt postina Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle ja autonkuljettaja vienyt lääninhallitukseen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään (Dnro 138/ (5783/09/900/08)) antanut Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille määräyksen hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle mennessä (kahdensadanviidenkymmenentuhannen) euron sakon uhalla, liite. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 7/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle lähetetyn selityksen ja Valviran päätöksen tiedoksi sekä päättää jatkotoimenpiteistä Hall 4 Päätös: merkitsi Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle lähetetyn selityksen ja Valviran päätöksen tiedoksi. Johtajaylilääkäri selostaa hoitoonpääsytilannetta kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hall 88 merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätettiin, että tämän asian esittelee johtajaylilääkäri. Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran päätöksessä (Dnro 138/ (5783/09/900/08)) edellytettiin hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle ja selvityksen antamista mennessä tilastojen mukaan sairaanhoitopiirissä oli kaksi hoitotakuun piiriin kuuluvaa potilasta, joiden hoitoon pääsy oli kestänyt yli 6 kk. Hoitojonojen saattaminen lakisääteisiin rajoihin on edellyttänyt sairaanhoitopiiriltä erilaisia toimenpiteitä. Vuosina hoitojonojen lyhentämiseen käytettiin runsaasti ostopalveluja. Sittemmin yksiköt ovat panostaneet voimakkaasti omaan työhön ja toiminnan kehittämiseen. Toiminnan kehittäminen on ainoa tapa pitää hoitoonpääsy kohtuullisissa rajoissa pysyvästi. Lähitulevaisuudessa riskinä on heikentyvä taloudellinen tilanne ja mahdolliset toiminnan supistamiset. Valviralle annettu selvitys on liitteenä. Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee selvityksen tiedoksi. Hall 105 Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:207/ Kunniamerkkiehdotukset Lääninhallitus pyytää toimittamaan sosiaali-, terveys- ja raittiustoimen hallinnonalaa koskevat ehdotukset itsenäisyyspäivänä myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä viimeistään Ehdotuksessa tulee perustella sanallisesti lyhyesti ko. henkilön ansiot. Yksinomaan määrättyjen virkavuosien ja sinänsä nuhteettoman palveluksen ei voida katsoa antavan riittävää aihetta asianomaisen palkitsemiseen kunniamerkillä. Varsinkin muitten kuin SVR-mitalien antamisen perusteeksi on voitava esittää ehdokkaalla olevan virka- tai muussa toiminnassaan taikka sen ohella joitakin aivan erikoisia ansioita. Yleensä edellytetään, että ehdotettava henkilö on toiminut ansiokkaasti valtiollisissa tai kunnallisissa luottamustehtävissä tai toiminut yhdistyksissä tai kansalaisjärjestöissä ansiokkaasti. Ilman erityistä syytä ei kunniamerkkiä tulisi myöskään ehdottaa henkilölle, jonka edellisen kunniamerkin tai arvonimen saamisesta ei ole kulunut seitsemää vuotta. Myöskään eläkeiässä oleville kunniamerkkiä ei tule ehdottaa, ellei siihen ole erityistä perustetta. Ehdotukset anottavista kunniamerkeistä on pyydetty tulosyksiköistä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä tehdyt, kokouksessa yksilöitävät kunniamerkkiesitykset. Hall 106 Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: päättää tehdä esityksen kunniamerkin myöntämisestä seuraavalle henkilölle: professori, apulaisylilääkäri Mauri Reunanen Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:241/ Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/ osavuosikatsaus I Liitteenä on raportti Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/2009, Osavuosikatsaus I. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 107 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:239/ Potilasasiamiestoiminta, kantelut, muistutukset, potilasvahinkoilmoitukset sekä tapaturmat ja poikkeukselliset tilanteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuonna 2008 Potilasasiamiestoiminta Toiminnan laadun seurannassa palautejärjestelmällä on tärkeä merkitys. Potilaspalaute kerätään suunnitelmallisesti vuorovuosin avohoidosta ja vuodeosastohoidosta sekä vuosittain terveyskeskuksista ja erityisvastuualueelta. Jatkuvaa palautetta kerätään yksiköittäin sähköisesti ja palautekaavakkeiden avulla. Kantelut ja muistutukset ovat lakisääteisiä potilaan oikeuksia, joiden seuranta on osa laatujärjestelmää. Myös potilasvahinkoilmoitukset ja poikkeuksellisten tilanteiden ilmoittaminen ovat tärkeä osa seurantajärjestelmää. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin potilasasiamiestoiminta oli vielä v järjestetty siten, että OYS:ssa, Oulaskankaalla ja Visalassa oli sivutoimiset potilasasiamiehet. Potilaslain muutosta ennakoiden hallitus perusti kesäkuussa 2008 hoitoyksiköistä erillisen, riippumattoman potilasasiamiehen toimen, joka täytettiin alkaen. Yhteydenottoja vuonna 2008 oli 1020, joista OYS:n toimintaa koski 796 ja ulkopuolisia laitoksia 224. Eniten yhteydenottoja tuli potilasvahinkoihin ja hoitoon liittyen. Toimenpiteistä suurin osa oli informointia potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Informaation lisäksi potilaan kuuntelu on merkityksellistä ja tarpeellista. Usein potilaat pohtivat kokemaansa ongelmaa yksinään ja asiallinen keskustelu auttaa myös käsittelemään ja ymmärtämään tapahtunutta. Huomioitavaa on potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Potilas päättää lähteekö hän prosessoimaan asiaansa eteenpäin saamansa informaation pohjalta ja potilasasiamiehen rooli on neuvoa miten toimitaan ja tarvittaessa auttaa ilmoitusten ja hakemusten tekemisessä. Pääasiallisesti työskentely potilaiden kanssa tapahtuu puhelimitse ja henkilökohtaisia tapaamisia potilaiden kanssa on ollut ajanvarauksella muutamia viikoittain. Kaiken kaikkiaan erilaisia toimenpiteitä vuodelle 2008 on kirjattu 1188 kpl eli yhdellä yhteydenottajalla saattoi olla useampia toimenpiteitä vaativia asioita samalla kertaa. Kantelut, muistutukset, potilasvahinkoilmoitukset ja poikkeavat tilanteet Potilasvahinkoilmoitusten määrä laski hieman edellisvuodesta ollen nyt 406. Valtaosa potilasvahinkoilmoituksista koskee operatiivista toimintaa ja tällöin hoidon tulos ei ole aina potilaan kannalta odotettu. Potilaiden tapaturmia ja poikkeavia tilanteita raportoitiin v ja 2008 huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Syynä on uusi ohjeistus ja uusi säh- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 7/ köinen raportointimenetelmä, Haipro, jonka käyttöä on voimakkaasti painotettu tavoitteena prosessien kehittäminen. Muistutuksia tuli vuoden aikana eri yksikköihin yhteensä 163. Tämä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Kanteluita Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen oli 26 ja lääninhallitukseen 35. Muistutusten aiheet liittyivät hoitoon pääsyyn, kohteluun ja sujumattomaan toimintaan. Myös sairauskertomustietoja haluttiin korjata, tiedonsaantia pidettiin puutteellisena ja tietosuojakysymyksiä haluttiin selvittää. Liite 1. Yhteydenotot potilasasiamieheen Liite 2. Muistutukset, kantelut, potilasvahinko- ja lääkevahinkoilmoitukset sekä tapaturmat ja poikkeukselliset tilanteet vuonna 2008 OYS:ssa, Oulaskankaan sairaalassa ja Visalan sairaalassa; Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee asian tiedoksi. Hall 108 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:32/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, toimivallan siirtopäätös 9/2009 (Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke) ja nimityspäätökset 10 ja 12/ kehitysjohtaja Pasi Parkkila, nimityspäätökset 2-3/ tulosyksikön johtaja Kari Haukipuro, nimityspäätös 27/ tulosyksikön johtaja Juha Moring, nimityspäätökset 23-24/ tulosyksikön johtaja Heikki Salumäki, nimityspäätökset 21, 26 ja 30/ tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto, nimityspäätös 11/ tulosyksikön johtaja Osmo Tervonen, lääkehuollon vastuualueen johtajan varahenkilöiden nimeämispäätös 5/2009 ja diagnostiikka-yksikön johtoryhmän nimeämispäätös 6/ vastuualueen johtaja Matti Hillbom, nimityspäätökset 2-3/ ylihoitaja Merja Fordell (kirurgian pkl.), nimityspäätös 19/ ylihoitaja Toini Jämsä (AESS), nimityspäätös 4/ ylihoitaja Toini Jämsä (ihotaudit), nimityspäätös 4/ ylihoitaja Pirjo Kejonen (radiologia), nimityspäätös 15/ ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, nimityspäätös 9/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (anestesia), nimityspäätös 99/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (välinehuolto), nimityspäätökset 3-4/ ylihoitaja Matti Laukkanen (psykiatria), nimityspäätökset 13-18/ vs. ylihoitaja Päivi Lavander (AESS), nimityspäätökset 1-4/2009 ja 6-7/ vs. ylihoitaja Päivi Lavander (KNK-taudit), nimityspäätökset 1-2/ ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätökset 13-14/2009 ja 17/ ylihoitaja Liisa Ukkola (lapset ja nuoret), toimen täyttämättä jättämispäätös 23/2009 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 109 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:242/ Tiedoksiantoasiat - Yhteistyötoimikunnan kokous , pöytäkirja, liite. - JUKOn luottamusmies ja varaluottamusmies, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiesilmoitus , liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 110 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:33/ Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 111 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 7/ DIAARI:253/ Paikallisneuvottelu tehohoidon sairaanhoitajien lisätyön korvaamisesta leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikössä Kokouskutsuun sisältymätön asia Pöytäkirja pidetystä paikallisneuvottelusta on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä neuvottelutuloksen. Hall 112 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot