yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 9/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja Kai Pajala Kyösti Juujärvi Sanna Isola Kaisa Louet Pekka Simonen Anne Huotari Hannele Meskus Juha Kukkonen Leena Paasivaara Varajäsenet Jari Latvala Lauri Hietala Päivi Eskola Henrik Hämäläinen Esko Kangas Kirsti Nivala Ulla-Riitta Lattula Silvo Nybacka Vaili Jämsä-Uusitalo Pirjo Kytösalmi Pertti Vuokila Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Esko Valikainen Antero Aulakoski Unto Valpas Aimo Remes Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja ANTTI HUTTU-HILTUNEN Antti Huttu-Hiltunen Hallituksen sihteeri Sari Haataja Huom. Kokouksen alussa klo 9.15 alkaen PPSHP:n tytäryhtiöiden toimitusjohtajat esittelevät yhtiönsä (10 min/henkilö)

2 KOKOUSKUTSU 9/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Liite Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle Liite Konsernin tytäryhtiöiden raportointi 5 5 Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön hallitus 6 6 Liite Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän raportista 7 7 Liite Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen työsopimuksen purkamisesta koeaikana 8 8 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 10 9 Liite Tiedoksiantoasiat Katsaus 13

3 KOKOUSKUTSU 9/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Leena Paasivaara ja Kai Pajala (varalla Kyösti Juujärvi ja Sanna Isola).

4 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:323 / Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa ( /1326, ja 46 ) siirrettiin ensihoidon järjestäminen kunnilta sairaanhoitopiireille alkaen. Muutoksen tavoitteena on palvelutason parantuminen niin saatavuuden kuin laadun osalta sekä kansalaisten tasavertaisuus. Ensihoidon järjestämistä ohjeistetaan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (340/2011) ensihoitopalvelusta (liite 1) sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirjalla 2011:11 (Ensihoidon palvelutaso; Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille, liite 2). Sairaanhoitopiiri voi järjestää ensihoidon omana toimintana, yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa tai hankkimalla palvelun muulta toimijalta. Ensihoidon järjestämiseksi sairaanhoitopiirien on tehtävä palvelutasopäätös, jonka valtuusto hyväksyy. Palvelutasopäätökseen määritellään ensihoitopalvelun sisältö sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteena on 1) turvata palvelutarpeeltaan samanlaisille alueille samantasoinen palvelu; 2) tuottaa käytettävissä olevilla resursseilla ensihoitopalvelua mahdollisimman tehokkaasti, ja 3) tavoittaa valtaosa alueen ensihoitoa tarvitsevista potilaista tavanomaisesta elinympäristöstään (koti, työpaikka, yms.) alueellisesti määritellyssä enimmäisajassa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti alueensa palvelutasosta v kokouksessaan , ja muutti sitä Palvelutasopäätös tehtiin vain vuodelle 2013, ja vuosien palvelutaso siirrettiin uuteen valmisteluun. Jäsenkuntakohtaisen kustannusten jaon sairaanhoitopiirin hallitus päätti Palvelu tuotetaan ns. monituottajamallilla, jossa omana toimintana tuotetaan ensihoitokeskus ja kenttäjohto. Varsinaisen ensihoidon järjestämiseksi alue on jaettu kuuteen osaan, joissa palveluntuottajina toimivat Oulu- Koillismaan pelastuslaitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä kolme eri yksityistä yritystä. Palvelutasopäätöksen toteutumista on seurattu ja yksiköiden sijaintiin, tasoon ja valmiuteen on tehty pieniä muutoksia. Kuusamon ja Taivalkosken yksiköiden sijaintia on vaihdettu keskenään ja Raahen ja Oulun eteläisen alueella valmiutta on lisätty. Tilastot palvelun toteutumisesta toimittaa kansallisesti FinnHEMS oy, joka kerää tarvittavat tiedot mm. Hätäkeskuslaitokselta. Tilastojen toimittamisessa on ollut viiveitä. Ajalla (liite 3) ensihoitotehtäviä oli yhteensä Kiireellisissä tehtävissä (A ja B) riskiluokka 1 alueilla (kaupunkien ja taajamien keskustat) potilaat saavutettiin 8 minuutin tavoiteajassa 71,2 %:ssa, 15 minuutin tavoiteajassa 95,1 %:ssa, eli palvelutaso toteutui vähintään päätöksen mukaisesti. Riskiluokka 2 alueilla potilaat saavutettiin tavoiteajassa 48,3 %:ssa ja 86,1 %:ssa, eli palvelutaso toteutui tyydyttävästi. Riskiluokka 3 ja 4 alueilla 8 minuutin palvelutasotavoitteesta jäätiin selkeästi, mutta 15 minuutin tavoitetaso toteutui hyvin. Tilastotieto palvelutason toteutumisesta v on vielä vajavaista, joten palvelutasoa vuodelle 2014 ei esitetä muutettavaksi (palvelutaso, liite 4). Palvelutuotantoa jatketaan samalla tavalla, eli monituottajamallilla. Myös kustannusten jako esitetään pysyvän samana.

5 KOKOUSKUTSU 9/ Kustannusten jaon periaatteet on valtuusto hyväksynyt kokouksessaan (22 ) Jakoperusteena on: - pohjaksi otetaan vuoden kustannustilanne - kunnan / kuntaryhmän maksuosuus muuttuu palvelutason kasvun/alenemisen myötä - ensihoidon yhteiset kustannukset (ensihoitokeskus ja ensivaste) lasketaan asukasluvun mukaisesti (ns. kapitaatioperuste). Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaisesti: "Kustannusten jaossa on meneteltävä PPSHP:n perussopimuksen mukaisesti niin, että jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein, kuntia kohdellaan tasapuolisesti ja kuntien faktiset ensihoidon palvelutasossa tapahtuvat muutokset nykytilaan nähden huomioidaan selvästi. Hyväksyessään vuotta 2013 koskevan ensihoidon palvelutason ja kustannusjaon, PPSHP:n valtuusto edellyttää, että vuoden 2013 aikana hallitus valmistelee mahdolliset tarpeelliset muutokset ensihoidon palvelutasoon ja kustannustenjakoon. Valmistelun pohjalta valtuusto päätöksellään vahvistaa ensihoidon kokonaisuuden alkavaksi vuoden 2014 alusta. Valtuusto velvoittaa hallitusta seuraamaan tiiviisti ensihoidon toteutumista. Jos toiminnassa ilmenee vakavia puutteita, valtuusto velvoittaa hallitukseen korjaamaan puutteet." Edelliseen perustuen sairaanhoitopiiri valmisteli esityksen vuoden 2013 kustannusten jaosta. Jakomalli noudattaa valtuuston hyväksymiä jakoperusteita ja varmistaa kuntien oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun. Mallissa yksittäisen jäsenkunnan asukaskohtaiset kustannukset ovat enintään 60 euroa / asukas. Ilman tasausta jäsenkuntien asukaskohtaiset maksuosuudet vaihtelisivat paljon enemmän (v ,6 101,6 euron välillä). Tasauksen jälkeen yksittäisen kunnan kustannukset eivät nouse kohtuuttoman suuriksi. Vuoden 2014 osalta esitetään noudatettavaksi samaa jakoperiaatetta kuin vuonna Vuodelle 2015 on tarkoitus valmistella kokonaan uusi kustannustenjakomalli, kun toiminta alkaa olla kaikilta osin vakiintunutta. Vuonna 2013 ensihoidon kustannukset sairaanhoitopiirille ovat arviolta 17,3 milj. euroa. Vuoden 2014 kustannukset eivät tule merkittävästi muuttumaan vuoden 2013 tasosta. Kustannukset riippuvat palvelutasoon tehtävistä muutoksista ja yleisestä kustannuskehityksestä, mm. työehtosopimuksista. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: esittää, että valtuusto hyväksyy 1. liitteenä 4 olevan esityksen vuoden 2014 palvelutasoksi 2. esitetyt kustannustenjaon periaatteet.

6 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:321 / Konsernin tytäryhtiöiden raportointi Sairaanhoitopiirin tytäryhteisöt raportoivat konsernijohdolle toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksin tammi-huhtikuulta ja tammielokuulta. Ensimmäiseen ja toiseen vuosikolmanneksen osavuosikatsaukseen sisältyy tytäryhteisön tuloslaskelma edellisen vuoden vertailutietoineen sekä toimitusjohtajan katsaus. Osavuosikatsausten tiedot toimitetaan talousjohtajalle. Tytäryhteisöt ovat toimittaneet osavuosikatsaukset tammielokuun 2013 osalta. Osa talouden luvuista on ajanjaksolta tammiheinäkuu, koska elokuun kirjanpito on ollut keskeneräinen. Katsaukset ovat esityslistan liitteenä (salassa pidettävä JulkL 24.1 :n 20-kohta). Toimitettujen katsausten, tuloslaskelmien ja yhteisöjen johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutuneen pääosin suunnitellulla tavalla. Tytäryhteisöjen toiminnassa ei ole havaittu toteutuneen kuluneen vuoden kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia riskejä. Tytäryhteisöjen toimitusjohtajat esittelevät yhtiöidensä toimintaa kokouksen yhteydessä. Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p ) ehdotus: merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta esitetyt raportit. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

7 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:322 / Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön hallitus Sairaanhoitopiirin valtuusto on perustanut säätiön edistämään ja tukemaan taloudellisesti terveydenhuoltoa ja terveystieteellistä tutkimusta sekä alan koulutuksen järjestämistä. Säädekirjan mukaan Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa, säätiötä edustaa ja sen päätäntävaltaa käyttää neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä, joilla on asuinpakka Euroopan talousalueella. Säätiön perustajan edustajana sairaanhoitopiirin hallitus määrää hallituksen jäsenet. Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että siinä on edustettuna rahoituksen ja tutkimuksen osaamista. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: määrää Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiölle hallituksen seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

8 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:294 / Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän raportista Sosiaali- ja terveysministeriö on (STM022:00/2013) tehnyt lausuntopyynnön koskien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän väliraporttia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto (liite) on laadittu ottaen huomioon Pohjois-Pohjanmaan alueen omat erityispiirteet, Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue ja järjestämislain valmistelutyöryhmän toimeksianto. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: hyväksyy liitteenä olevan lausunnon.

9 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:249 / Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen työsopimuksen purkamisesta koeaikana Viranhaltijapäätös Potilashoidon palvelujen vastuualueen johtaja Juha Putkonen on tehnyt viranhaltijapäätöksen 20/2013, jolla hän on purkanut sosiaalityöntekijä Hanna Sankala-Sivulan työsopimussuhteen lähtien koeaikana (liite). Oikaisuvaatimus Sosiaalityöntekijä Hanna Sankala-Sivula on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite) ja täydennetyn oikaisuvaatimuksen (liite). Oikaisuvaatimuksissa esitetään, että työsuhdetta ei ole tosiasiallisesti purettu vähäisten työsuoritusten tai palvelutapahtumien vuoksi, vaan sen tähden, että oikaisuvaatimuksen tekijä on ottanut omista oikeuksistaan selvää ja selvittänyt paikallisesti sitovaa työaikapankkisopimusta sekä ollut yhteydessä työsuojeluun ja luottamusmieheen oikeuksiinsa liittyen. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan työsopimus olisi purettu koeaikana työsopimuslain tarkoittamalla epäasiallisella perusteella ja päätös olisi siten lainvastainen. Lausuntopyyntö ja lausunto Hallituksen sihteeri Sari Haataja on tehnyt lausuntopyynnöt vastuualueen johtaja Juha Putkoselle ja Vastuualueen johtaja Juha Putkonen ja johtava sosiaalityöntekijä Minna Vaara ovat antaneet vastineen oikaisuvaatimukseen (liite). Vastinepyyntö ja vastine Hallituksen sihteeri Sari Haataja on varannut Hanna Sankala- Sivulalle tilaisuuden antaa vastine Juha Putkosen lausuntoon. Sankala- Sivulan vastine on tullut (liite). Se on annettu tiedoksi Juha Putkoselle ja Minna Vaaralle. Sairaanhoitopiirin lausunto Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen on antanut lausunnon oikaisuvaatimukseen (liite). Annetun lausunnon perusteella vastuualueen johtaja Juha Putkosen ei voida katsoa rikkoneen työsopimuslakia tai ylittäneen toiminta- tai harkintavaltaansa. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (p ) ehdotus: päättää hylätä oikaisuvaatimuksen. Vastuualueen johtajan ei voida katsoa rikkoneen työsopimuslakia tai ylittäneen toiminta- tai harkintavaltaansa.

10 KOKOUSKUTSU 9/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

11 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:26 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, viestinnän yhdyshenkilöiden nimeäminen, päätös 23/2013; viestinnän ohjausryhmän nimeäminen, päätös 24/2013 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - vastuualueen johtaja Ari Karttunen (diagnostiikka), nimityspäätös 18/ vs. vastuualueen ylihoitaja Kirsi Rannisto (diagnostiikka), nimityspäätös 29/ vastuualueen johtaja Juha Putkonen (potilashoidon palvelut), tekstinkäsittelijän siirto vakituisesta vakanssista vakituiseen toimistosihteerin vakanssiin, päätös 23/2013; nimityspäätös 24/ vastuualueen johtaja Pasi Keskitalo (tekniikan palvelut), tekniikan palvelujen vastuualueen johtoryhmän nimeäminen alkaen, päätös 9/2013 Lapset ja naiset tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 17-19/2013 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, nimityspäätös 9/2013; medisiinisen tulosalueen johtoryhmän nimeäminen ja tehtävien määrittely, päätös 10/2013 (korvaa VIPS:n 8/2013) - tulosalueen ylihoitaja Eila Alavahtola, medisiinisen tulosalueen va. ylihoitaja Tarja Hulkon varamiehet ja vs. ylihoitaja Maarit Willmanin varamiehet , päätös 2/ vastuualueen ylihoitaja Tarja Hulkko, nimityspäätökset 27-28/ vastuualueen johtaja Pirjo Koistinen (syöpätaudit ja hematologia), syöpätautien ja hematologian vastuualueen johtoryhmän nimeäminen ja tehtävien määrittely lähtien, päätös 13/ vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (syöpätaudit ja hematologia), nimityspäätös 20/ vastuualueen ylihoitaja Tarja Hulkko (neurologia, ihotaudit ja geriatria), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 11/ vs. vastuualueen ylihoitaja Maarit Willman (sisätaudit ja keuhkosairaudet), nimityspäätökset 22/2013 ja 28/2013 Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet alkaen, päätös 22/2013 (korvaa VIPS:n 1/2013); operatiivisen tulosalueen hoitajien sijaiset alkaen, päätös 24/2013 (korvaa VIPS:n 5/2013; operatiivisen tulosalueen johtoryhmä alkaen, päätös 25/2013 (korvaa VIPS:n 2/2013) - vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (anestesia ja tehohoito), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa alkaen (HS 22 ), päätös 8/2013 (korvaa VIPS:n 2/2013)

12 KOKOUSKUTSU 9/ va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (anestesia ja tehohoito), nimityspäätös 6/ vastuualueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätökset 1/2013 ja 3/ va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (tukielin ja neurokirurgia), apulaisosastonhoitajan avoimen toimen hoitaminen vuodeosastolla 10 ja reumayksikössä (HS 22 ), päätös 23/2013, nimityspäätös 24/ vs. vastuualueen ylihoitaja Nina Hynninen (tukielin ja neurokirurgia), apulaisosastonhoitajan virkavapaan sijaisuus vuodeosastolla 5 (HS 22 ), päätös 8/ vastuualueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (kuntoutus), päätösvallan siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 1/ Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3895 kertakäyttöiset ja monikäyttöiset cpap-maskit ja kertakäyttöiset elvytyspalkeet hankintarenkaalle ajalle (+ 1 v), arvioitu arvo euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E4119 kokousja koulutustilat ja tarjoilupalvelut hankintakaudelle (+ 1). Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

13 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:320 / Tiedoksiantoasiat DN156/324/ Markkinaoikeuden päätös (Nro 257/2013, Dnro 167/13/JH) Toimintaterapia Ritva Lauronen Ky:n tekemään julkista hankintaa koskevaan valitukseen, liite. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan kokous , pöytäkirja 7/2013, liite. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh ) esitys: Merkitään tiedoksi.

14 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:27 / Katsaus - Ajankohtaiset asiat Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh ) esitys: Katsaus merkitään tiedoksi.

15.10.2013 klo 09.00 13.22. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

15.10.2013 klo 09.00 13.22. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokousaika Kokouspaikka 15.10.2013 klo 09.00 13.22 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 146 Läsnä :t 141-152 (kesken) Poissa 147 (kesken) Läsnä :t 141-145 (kesken)

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka 23.4.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 6/2012 Kokousaika Kokouspaikka 18.6.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.40 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 62 Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Kaija Sepponen Esko Valikainen

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka 10.12.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 9/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 08.30-11.41 Kokouspaikka Kuusamo Asian no Asia Sivu 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 105 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.30-12.22 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 20.12.2011 klo 9.00-12.40 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 154 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 24.5.2010 klo 9.30-13.57 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 3/2011 Kokousaika 28.3.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Antti Huttu-Hiltunen. hallituksen jäsen Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Sanna Isola

Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Antti Huttu-Hiltunen. hallituksen jäsen Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Sanna Isola KOKOUSKUTSU 2/2013 Kokousaika Kokouspaikka 17.6.2013 klo 13.00 luentosali 10 Osallistujat Kokoukseen osallistuvat liitteestä 1 ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varsinaiset

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5 PÖYTÄKIRJA 10/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 19.11.2007 klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 6/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 1/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.1.2007 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot