yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja Kokouksen jälkeen klo hallituksen jouluruokailu kabinetti Kiurussa.

2 KOKOUSKUTSU 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Kuntatodistusohjelmien solmiminen rahalaitosten kanssa 3 4 Liite Vuoden 2013 hinnastojen vahvistaminen 5 5 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 7 6 Liite Tiedoksiantoasiat 9 7 Katsaus 10

3 KOKOUSKUTSU 12/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Juha Kukkonen ja Jouko Nissinen (varalla Tuulikki Ukkola ja Maire Mäki).

4 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:363 / Kuntatodistusohjelmien solmiminen rahalaitosten kanssa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on tulojen ja menojen eriaikaisen kertymisen johdosta lyhytaikaisen tilapäisrahoituksen tarve. Tarve johtuu siitä, että sairaanhoitopiiri laskuttaa jäsenkunnilleen ja muille asiakkailleen tuotetuista palveluista perittävät korvaukset jälkikäteen, jolloin toiminnasta johtuvat menot ovat ehtineet jo syntyä. Koska kassavaroja ei ole merkittävästi, niin maksuvalmiuden ylläpitäminen edellyttää tilapäisiä lyhytaikaisen rahoituksen valmiuksia. Pitkäaikaisten investointien rahoittamiseen käytetään pidempiaikaisia talousarviolainoja, joiden määrän hyväksyy valtuusto talousarvion yhteydessä. Kunta tai kuntayhtymä voi hankkia lyhytaikaista (alle 12 kk) tilapäisrahoitusta rahoitusmarkkinoilta mm. lyhyillä velkakirjamuotoisilla maksuvalmiuslainoilla, pankkitililimiiteillä tai kuntatodistusohjelmalla. Sairaanhoitopiiri on tähän saakka turvannut lyhytaikaisen tilapäisen maksuvalmiutensa maksuliiketilin luotollisuudella eli pankkitililimiiteillä. Maksuliiketilin luotollisuus on pitkäaikainen sopimus mahdollisuudesta käyttää luottolimiittiä maksuvalmiuden turvaamiseen. Tällä hetkellä sairaanhoitopiirillä on voimassa olevat milj. euron tililimiittisopimukset kahden liikepankin kanssa: Danske Bankin (ent. Sampo Pankki Oyj) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Limiitit ovat toistaiseksi olleet edullisin tapa turvata sairaanhoitopiirin maksuvalmius. Danske Bankin limiittisopimus on v suoritetun maksuliiketilin kilpailutuksen perusteella edelleen voimassa ja hinnaltaan kilpailukykyinen. Nordea Pankki on ilmoittanut korottavansa sairaanhoitopiirin limiitin marginaalia ja perivänsä siitä erillisen limiittiprovision. Hinnan korotusilmoituksen jälkeen Nordean toistaiseksi voimassa olevaa limiittisopimusta ei kannata enää jatkaa vuodelle Maksuvalmiuden turvaamiseksi sairaanhoitopiirin on voimassa olevan maksuliiketilin limiitin ohella tarve sopia kuntatodistusohjelmat eri rahalaitosten kanssa. Kuntatodistusohjelma on standardimuotoinen, maksuton ja vakuudeton puitesopimus kuntatodistuksen liikkeeseen laskusta. Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntatodistus on haltijavelkakirja, jolla liikkeeseen laskija lainaa rahaa markkinoilta. Kuntatodistus rinnastetaan rahamarkkinoilla pankkien velkasitoumuksiin, yritysten liikkeeseen laskemiin yritystodistuksiin ja valtion velkasitoumuksiin. Kuntatodistuksen laina-aika on alle vuosi ja yksittäisen kuntatodistuksen minimimäärä euroa. Kuntatodistusohjelman sisällytetään koko ohjelmaa koskeva limiitti eli yläraja, joka on vähintään euroa. Rahoituksen edullisuuden varmistamiseksi ja kilpailuttamisen mahdollistamiseksi kuntatodistusohjelmia on tarkoituksenmukaista solmia etukäteen eri rahalaitoksen kanssa. Kuntatodistuskauppaa käydään puhelimitse: tarjouspyynnössä yksilöidään tarvittava lainamäärä ja laina-aika ja sen perusteella rahoittaja antaa tarjouksen. Kuntatodistuksen rahoituskustannus määräytyy sen liikkeellelaskuhetken markkinakoron mukaan.

5 KOKOUSKUTSU 12/ Hallintosäännön 6 mukaisesti sairaanhoitopiirin lainan ottamisesta päättää hallitus ja 10 mukaan kuntayhtymän rahoituksesta huolehtii talousjohtaja. Hallituksen edellinen asiaa koskeva päätös on tehty Talousjohtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: - päättää solmia maksuvalmiuden turvaamiseksi 20 miljoonan euron kuntatodistusohjelmat Danske Bankin, Handelsbankenin, Kuntarahoituksen, Nordea Pankin ja Pohjola Pankin kanssa ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan yhdessä talousjohtajan kanssa allekirjoittamaan toistaiseksi voimassa olevat sopimukset kuntatodistusohjelmista. - päättää, että kuntatodistusohjelman kokonaislimiitti eli enimmillään liikkeelle laskettujen kuntatodistusten yhteismäärä voi olla korkeintaan 20 miljoonaa euroa. - valtuuttaa talousjohtajan tai hänen valtuuttamansa viranhaltijan sopimaan rahalaitosten kanssa sairaanhoitopiirin kuntatodistusten liikkeeseen laskusta, mikäli sairaanhoitopiirin maksuvalmius sitä edellyttää. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

6 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:364 / Vuoden 2013 hinnastojen vahvistaminen Kuntayhtymän perussopimuksen 19 mukaan: Kuntayhtymän ja tulosyksiköiden suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot. Tulosyksiköiden palveluhinnaston vahvistaa hallitus. saa siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Kuntayhtymä voi tehdä yhden tai useamman jäsenkunnan kanssa sopimuksen tulosyksiköiden palvelutuotannosta ja sen laskutuksesta. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Perussopimuksen mukaan hallitus vastaa maksujen ja korvausten määräämisestä kuntayhtymän palveluksista. Tämä koskee niin palveluhinnastoa kuin kaikkia muitakin sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytettäviä hinnastoja. Tuotteistuksen ja kuntalaskutuksen pääperiaatteet säilyvät ennallaan vuonna Avohoidon hintoja on tarkistettu pääsääntöisesti 3 %. Poikkeuksena ovat kirurgia, neurologia ja ihotaudit, joissa korotukset ovat olleet suuremmat perustuen kuitenkin tulosalueiden kustannuksiin. Syöpätautien ja hematologian vastuualueella yhtenäistettiin hinnastoa erikoisalojen mukaisesti. Oulaskankaan ja Visalan sekä Psykiatrian tulosalueen osalta hinnat ovat vuoden 2012 tasolla. Kehitysvammahuollon tuotteistusta on uusittu johtuen Oberon-potilashallinnon tietojärjestelmään käyttöönotosta alkaen. Drg-hinnoittelu perustuu ryhmäkohtaiseen toteutuneeseen välisuoritekäyttöön. Välisuoritehinnat on laskettu vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaisesti toteutuneilla kustannuksilla huomioiden kustannustason nousun vaikutus. Outlier-rajoissa sovelletaan kansallisen suosituksen mukaisesti variaatiokertoimeen perustuvaa laskentaa. Vuoden 2013 PPSHP:n palveluhinnasto, sairaanhoidollisten palvelujen hinnastot (kuvantaminen, patologia ja kliininen neurofysiologia) sekä shp:n sisäinen hinnasto ja välisuoritehinnasto ovat liitteinä. Projektipäällikkö Marja Vesa kutsuttuna asiantuntijana esittelee shp:n hinnastot, drg-hinnoittelun ja ERVA KPP-hankkeen.

7 KOKOUSKUTSU 12/ Talousjohtajan ehdotus: hyväksyy liitteinä olevat vuoden 2013 hinnastot: PPSHP:n palveluhinnasto, sairaanhoidollisten palvelujen hinnasto sekä shp:n sisäinen hinnasto ja välisuoritehinnasto. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään hinnastoihin tarvittavat muutokset ja korjaukset talousarviovuoden aikana. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy talousjohtajan esityksen.

8 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:39 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, riskienhallinnan kehittämistyöryhmän nimeäminen, päätös 41/2012; PPSHP:n edustajien nimeäminen Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalveluiden rakennemuutoksen seurantaryhmään, päätös 42/2012; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin intranet-järjestelmän uusiminen - määräajan jatkaminen, päätös 43/2012 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, nimityspäätös 27/ vastuualueen ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorioalat), nimityspäätös 46/ vastuualueen johtaja Ari Karttunen (kuvantaminen), nimityspäätös 37/ vastuualueen johtaja Juha Putkonen (potilashoidon palvelut), nimityspäätökset 22-24/2012 ja 26/ vastuualueen johtaja Pasi Keskitalo (tekniikan palvelut), nimityspäätökset 19-20/2012 Lapset ja naiset tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätös 36/2012 Medisiininen tulosalue - vs. tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, nimityspäätökset 5-7/2012 Operatiivinen tulosalue - vs. ylihoitaja Tarja Arvola (anestesia ja tehohoito), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 7/ vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (anestesia ja tehohoito), nimityspäätös 26/ vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (pään ja kaulan sairaudet), päätösvallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 50/2012 (kumoaa viranhaltijapäätöksen 2/2011); pään ja kaulan sairauksien vastuualueen vastuuyksiköiden päälliköiden varahenkilöt alkaen, päätös 53/2012 (kumoaa viranhaltijapäätöksen 5/2011) - vs. ylihoitaja Tarja Arvola (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätös 35/ vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätökset 27-28/ vs. ylihoitaja Tarja Arvola (tukielin- ja neurokirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 20/2012 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, psykiatrian tulosalueen ylihoitajan tehtävän hoitaminen ( ), päätös 13/2012

9 KOKOUSKUTSU 12/ Oulaskangas ja Visala tulosalue - vs. tulosalueen ylihoitaja Anne Palokangas), nimityspäätökset 10-11/2012, 14/2012 ja 16/ Tulosalueen johtaja Kari Haukipuron hankintapäätös TP3871 ( ) eturauhaslaserista, arvo euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3679 ( ) Sterilointitarvikkeet ajalle (+ 1 v), arvo ,11 euroa. - Vastuualueen johtaja Ari Karttusen hankintapäätös E3695 ( ) ultraäänilaitteista, arvo euroa. - Tulosalueen johtaja Kari Haukipuron suorahankintapäätös E3898 ( ) munuais- ja virtsakivien murskaus kehonulkoisella murskauksella ajalle , optio ajalle , arvo n euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3874 ( ) radioaktiiviset implantoitavien jodi I-125 jyvistä ja tarvikkeista ajalle (+ 1 v), arvo euroa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

10 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:365 / Tiedoksiantoasiat DN351/172/2012 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta (VM16200/2011), liite. DN298/160/2012 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös (PSAVI/2016/ /2012): Ensihoidon toteuttaminen Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella alkaen, liite. DN361/122/2012 Lausuntopyyntö kunnille OYS-erva aluekokeiluhankeraportista, liite. DN329/174/2012 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ) paikallinen järjestelyerä , Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 13/2012 ( ), liite. DN352/174/2012 DN82/412/2012 Lääkärisopimuksen voimaan tulevat muutokset, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 14/2012 ( ), liite. Hoitoonpääsyn tilanne : Leikkausta, toimenpidettä ja hoitoa odottavat (taulukko 1), Leikkausta, toimenpidettä ja hoitoa odottavat toimipisteittäin, Ensimmäiselle käynnille odottavat (taulukko 2), Hoidon aloittamista (ensikäyntiä) odottavat toimipisteittäin, Tammi-marraskuussa vuonna 2012 saapuneet lähetteet sekä käsitellyt lähetteet ja niiden käsittelyaika. Ensihoitopalvelun sopimus PPSHP/9Lives (317/S05/100A/2012), liite. DN371/160/2011 Ensihoidon liikkeenluovutus, ote Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjasta 142, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

11 KOKOUSKUTSU 12/ DIAARI:38 / Katsaus - Hallituksen itsearviointi Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi.

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5 B, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5 B, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/2013 1 Johtokunta 12.04.2013 Aika 12.04.2013 klo11:00-13:00 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5 B, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka 23.4.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.40 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 62 Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Kaija Sepponen Esko Valikainen

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 20.12.2011 klo 9.00-12.40 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 154 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 24.5.2010 klo 9.30-13.57 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2015 1 (20) Kuntayhtymän hallitus Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:30-10:35 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Esityslista No 4/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 9.4.2015 Kokousaika Perjantaina 17.4.2015 klo 12.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

7.11.2012, Riihikosken terveysaseman taloustoimisto

7.11.2012, Riihikosken terveysaseman taloustoimisto Yhtymähallitus 24.10.2012 127 Kokousaika 24.10.2012 klo 17.00 18.52 Kokouspaikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta:

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta: Kaupunginhallitus 153 25.03.2013 Kaupunginhallitus 143 31.03.2014 Kaupunginhallitus 381 06.10.2014 Kuntatodistusohjelman käyttöönotto/ limiitin nosto 262/02.06.02/2013 7/03.034/2002 KHALL 13.05.2002 207

Lisätiedot

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 30.10.2013 25 Kokousaika 30.10.2013 klo 17.00 18.25 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kallio Reino Ketola Hannu Kulmala

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokouskutsu 5/2012 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: 24.8.2012, klo 13.00 Paikka: OULU, Oulun yliopistollinen sairaala, yhtymähallinto 3.krs, iso neuvotteluhuone

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 15.06.2015 kello 10:00-10:30 Paikka Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot