Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa"

Transkriptio

1 Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja

2 Sairaanhoidon erityisvastuualueet ja Tays-erityisvastuualue 2012 PSHP väestö vajaa 0,5 milj. asukasta Tays-erityisvastuualueen väestö 1,2 milj. asukasta

3 Tays-erva strategia (2009) Yhdessä enemmän - kumppanuudella Tays-erva yhteistyö muodostaa sopimuksiin ja kumppanuuteen pohjautuvan verkoston, jonka tarkoituksena on Edistää väestön terveyttä peruspalveluja tukemalla ja erikoissairaanhoidon palveluja tuottamalla Parantaa erva-alueen erikoissairaanhoidon kustannustehokkuutta potilaille annettavien palvelujen ja niiden tukitoimintojen työnjaosta sopimalla sekä Koordinoida tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja uusien hoitomuotojen käyttöönottoa yhteisesti sovituin menettelytavoin

4 Tays-erva strategia (2009) Yhdessä enemmän - kumppanuudella SOVITTU TYÖNJAKO; HAJAUTETTU KESKITTÄMINEN, OSAAMISKESKUS PERIAATE TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ, KLIINISESSÄ TOIMINNASSA, DIAGNOSTIIKASSA JA TUKIPALVELUISSA VERTAILUJOHTAMINEN: YHTEISESTI SOVITUT TUOTTEISTUS-, KUSTANNUSLASKENTA- JA HINNOITTELU PERUSTEET LÄPINÄKYVÄ LASKUTUS YHTEINEN HANKINTATOIMI: SOVITTU HANKINTAPROSESSI HANKINTA- JA MATERIAALITOIMEN ORGANISOINTI TAVOITETILA: ERVA VERKOSTON TOIMINTAMALLI ON MÄÄRITELTY JA KÄYTTÖÖNOTETTU VUODEN 2012 LOPPUUN MENNESSÄ YHTEINEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS- POLITIIKKA: UUSIEN HOITOMUOTOJEN KÄYTTÖÖNOTTOA JA HOIDON KRITEEREJÄ KOSKEVA OHJAUS- JÄRJESTELMÄ YHDENMUKAINEN LAADUNHALLINTA: YHTEISESTI SOVITUT LAADUN HALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN PERUSTEET YHTEISTOIMET TYÖVOIMAN SAANNIN TURVAAMISESSSA: YHTEISTYÖN HOITAMINEN YLIOPISTOJEN, AMMATTIKORKEA- KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN KANSSA YHTEISTYÖ TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA ULKOMAISEN TYÖVOIMAN HANKINTA, REKRYTOINTI JA KOULUTUS

5 Tays-erva strategia (2009) Yhdessä enemmän - kumppanuudella Kukin viisi piiriä huolehtii oman alueensa asukkaiden erikoissairaanhoidosta. Piirit toimivat keskenään tiiviissä, toisiaan tukevassa yhteistyössä, jotta paljon asiantuntemusta ja myös taloudellisia voimavaroja vaativa erikoissairaanhoito voidaan järjestää laadukkaasti ja tehokkaasi Erva-strategian tarkoituksena on lisätä piirien yhdessä tekemistä ja yhtenäisyyttä potilashoidossa, tukipalveluissa ja taloudessa

6 Tays-erva järjestämissopimus valmisteluprosessi Valmistelutyö on tehty vuoden 2012 aikana Projektiryhmänä on toiminut sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitaja (KHSHP) sekä asiantuntijalääkäri (Tays) Ohjausryhmänä on toiminut erityisvastuualueen johtoryhmä Laaja asiantuntijoiden haastattelukierros sairaanhoitopiireittäin Noin 200 yksilö- tai ryhmäkeskustelua Kaksi lausuntokierrosta (kesäkuu, elo-syyskuu) sairaanhoitopiireittäin Käsittely ervassa Johtoryhmässä kaksi kertaa Ohjausryhmässä kerran Sairaanhoitopiirien hallitukset ja valtuustot Sopimus tulee voimaan

7 Tays-erva järjestämissopimus sisällön pääkohdat Sopijapuolet, sopimusehdot ja sopimuksen toimeenpano Työnjako Toiminnan yhteensovittaminen Tutkimus- ja kehittämistyö Muu yhteistyö Yhteyshenkilöt ja allekirjoitukset Sopimuksen liitteet

8 Tays-erva järjestämissopimus muutamia kysymyksiä Ollaanko sitouduttu aidosti erikoisalankohtaiseen yhteistyöhön ja työnjakoon uskotaanko niihin vai omaan tekemiseen Miten taloudelliset ja muut ympäristötekijät vaikuttavat tulevaan yhteistyöhön kiihtyykö sittenkin kilpailu osaajista ja potilaista Mikä on sopimuksen oikeudellinen sitovuus kuka valvoo ja ketä Ovatko sairaaloiden laaditut erikoisalakohtaiset listaukset liiankin yksityiskohtaisia tapahtuuko asemiin ajamista Onko potilas-/asiakasnäkökulma riittävästi mukana sopimuksen sisällössä uskotaanko liikaa järjestelmäohjaukseen potilaan vapaan valinnan sijaan Mikä on ervan rooli muutaman vuoden päästä tehtiinkö tarpeetonta työtä

9 Erva-yhteistyön yleisempiä kysymyksiä potilaan vapaa valinta Euroopassa ja Suomessa Potilasturvallisuuden kehittymättömyys Yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit puuttuvat Yhteinen tavoitetila ja kansalaisille avoimet seurantajärjestelmät puuttuvat Potilasturvallisuus ei ole vielä organisaatioiden turvallisuuskulttuuria Potilasturvallisuudessa sairaalakohtainen ennaltaehkäisevä työ on edelleen vielä toissijaista Potilasturvallisuus ei ole vielä poliittisten päättäjien agendalla Potilaan pitäisi osata kysyä Miten turvallisessa/osaavassa sairaalassa, terveyskeskuksessa tai hoitolaitoksessa minua hoidetaan - ja hänen tulisi saada kysymykseensä myös vastaus. Riskien hallinta on edelleen riskeihin varautumista eikä niinkään riskien ennaltaehkäisyä Kustannustehokkuus on oleellinen osa potilasturvallisuutta ja oikeanlaista riskien hallintaa

10 Ervojen rooli jatkossa Vahva erva (yliopistollisen sairaanhoitopiirin näkemys 9/2012) Erityisvastuualueet vastaavat vaativasta erikoissairaanhoidosta terveydenhuoltolaissa määritellyllä tavalla. Tähän sisältyy myös erikoissairaanhoidon päivystystoiminta (24/7). Erityisvastuualueet tuottavat myös erityisen vaativia sosiaalihuollon palveluja, kuten kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja päihdehuollon palveluja. Vahvat peruskunnat tai pienemmistä kunnista muodostuvat sosiaali- ja terveysalueet vastaavat perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista mukaan lukien perustason erikoissairaanhoito, joka on pääosin polikliinista, perusterveydenhuoltoa tukevaa toimintaa. Perustasolla erikoissairaanhoidon toteuttavat peruskunnat tai sotealueet yhdessä erityisvastuualueiden kanssa siten, että perusterveydenhuollossa työskentelevien erikoislääkäreiden ja muun erikoistuneen henkilöstön työnantaja on pääsääntöisesti erityisvastuualue

11 Ervojen rooli jatkossa Heikko erva (valmistelussa oleva näkemys) Viranomaistehtävät Ohjaus-, koordinaatio-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät Tutkimus ja opetus (yliopistolliset tehtävät) Rajallinen järjestämisvastuu erityispalveluista Järjestämisvastuu vaativasta 24/7 päivystyksestä Virtuaalierva (vaihtoehtoinen näkemys) Erva-koordinaatio ja ohjaus on osa STM:n tehtävää Ei pidä sisällään järjestämisvastuuta tai palvelutuotantoa Ei tarvitse uutta (kolmannen tason) kunnallista hallinto- ja päätöksentekorakennetta

12 Kiitos mielenkiinnosta!

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1 KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI LUONNOS v.1 TAUSTAA Hankkeelle asetettiin sen ensimmäisessä ohjausryhmässä 26.3.2014 tuotantomallityöryhmä pohtimaan tulevan järjestämislain oloihin sopivaa Keski-Suomen

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA

PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA Selvityshenkilö Leena Penttinen Sisältö 1 Projektin tehtäväksi anto ja taustaa... 3 2 Meneillään olevat lainsäädäntöhankkeet...

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi

Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 1 / 2 0 0 8 Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN

LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Jaakko Asikainen Jouni Asikainen LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN ALUEELLISEN LÄÄKEHUOLLON TOIMINNALLINEN VAIHTOEHTO Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot