yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 9/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Vs. hallituksen sihteeri Pasi Parkkila

2 KOKOUSKUTSU 9/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Liite Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 3 4 Liite Ensihoitopalvelujen hankinnan keskeyttäminen 9 5 Liite Osavuosikatsaus Liite Konsernin tytäryhtiöiden raportointi (Liite salassa pidettävä) 13 7 Nimikemuutos 14 8 Liite Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viestintäsuunnitelma 15 9 Liite Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto Oulun hallintooikeudelle Pekka Heikkisen helikopterin sijoituspaikkaa koskevaan valitukseen Liite Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan tontin 18-1 myynti Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite Tiedoksiantoasiat Katsaus 23

3 KOKOUSKUTSU 9/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Tuulikki Ukkola (varalla Eija Säilynoja ja Tuija Haikola).

4 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:92 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Tausta Oulun kaupunginvaltuusto sekä Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnanvaltuustot ovat päättäneet, että kaikki kyseiset kunnat lakkaavat ja perustetaan uusi yhdistynyt kunta, jonka nimi on Oulun kaupunki. Valtioneuvoston päätöksellä n:ro 866 on kyseinen kuntajaon muutos hyväksytty ja asiasta on annettu tätä koskeva asetus n:ro 866. Kaikki kyseiset monikuntaliitoksen kunnat ovat tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntia. Monikuntaliitosta valmisteleva uuden Oulun yhdistymishallitus on käsitellyt kokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamista liittyen uuden Oulun muodostamiseen. Yhdistymishallitus on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se tekee muille Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuntien valtuustoille hyväksyttäväksi seuraavat perussopimuksen muutosesitykset: 1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksesta poistetaan Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien nimet. 2. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen luvun 2, pykälä 7 nykyinen teksti: Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. muutetaan muotoon: Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäviisi (35) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 3. Uusi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus tulee voimaan alkaen (liite). Jäsenkuntien neuvottelu Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat ja kunnanjohtajat ovat käyneet edellä mainitusta asiasta keskinäisen neuvottelun Oulussa Neuvottelussa on päädytty seuraavaan esitykseen kohdan 2 osalta:

5 KOKOUSKUTSU 9/ Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Neuvottelussa sovittiin myös, että Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on aktiivinen tässä asiassa ja lähettää neuvottelussa sovitut asiat eteenpäin jäsenkuntien valtuustoille. Nykytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 7 :n mukaan äänimäärä voi olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Edellä kerrottuun perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 7 esitetään jäsenkunnille muutettavaksi vastaamaan muuttuvaa tilannetta. Päätösmenettely Paras -laki Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain säätämässä järjestyksessä. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, voidaan kuntayhtymän perussopimusta muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumusta velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Kunta- ja peruspalvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 6 :n mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolain 7 :ssä lueteltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään. Äänivallasta kuntayhtymässä on voimassa, mitä erikoissairaanhoitolain 17 :ssä säädetään, jolleivät kunnat toisin sovi. Lain 15 :n mukaan laki on voimassa vuoden 2012 loppuun. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää - hyväksyä alla olevan ehdotuksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n muuttamiseksi alkaen ja - lähettää sen jäsenkuntien kunnan-/kaupunginvaltuustojen käsiteltäväksi ja ehdottaa, että ne valtuuston päätöksellä päättäisivät muuttaa voimassa olevan Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymän ehdotuksen mukaiseksi. Perussopimuksen 3 :ssä luetellut kuntayhtymän jäsenkunnat päivitetään vastaamaan tilannetta siten, että Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuk-

6 KOKOUSKUTSU 9/ sesta poistetaan Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli- Iin kuntien nimet. Voimassa oleva perussopimus: 7 Valtuuston jäsenten lukumäärä, toimikausi ja äänivalta Jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä tai vähemmän tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Ehdotus perussopimuksen muuttamiseksi: 7 Valtuuston jäsenten lukumäärä, toimikausi ja äänivalta Jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä tai vähemmän tai enemmän 5

7 KOKOUSKUTSU 9/ Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa Hall 42 Kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa oli kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Jäsenkuntien vastaukset Vihannin yhdistyminen Raaheen Sairaanhoitopiiri lähetti jäsenkunnille kirjeen, jossa pyydettiin jäsenkuntien valtuustoja käsittelemään perussopimuksen muutosehdotuksen mennessä. Valtaosa jäsenkunnista (32/35) on käsitellyt asian määräaikaan mennessä. Muhoksen, Pudasjärven ja Reisjärven osalta päätöksiä ei ole tehty tai ne eivät ole sairaanhoitopiirin tiedossa. Lähes kaikki vastanneet jäsenkunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen muutosehdotuksen sellaisenaan (31/35). Pyhäjärven kaupunki hyväksyi päätöksen kuitenkin niin, että perussopimukseen otettavalla säädöksellä Oulun sijaintikuntaetu hyvitetään muille osakaskunnille. Lisäksi Kärsämäen päätökseen liittyy ponsi kotipaikkaedun selvittämisestä. Perussopimusta muutetaan, mikäli vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Saatujen vastausten perusteella voidaan todeta molempien ehtojen täyttyvän. Jäsenkunnista 89 % on hyväksynyt muutosehdotuksen ja hyväksyneiden kuntien yhteenlaskettu asukasluku on yhteensä 93 %. Kooste vastauksista on liitteenä. Perussopimuksen muutosehdotuksen vireillepanon jälkeen on päätetty Raahen kaupungin ja Vihannin kunnan yhdistymisestä. Vihannin kunta lakkaa ja se yhdistetään Raahen kaupunkiin alkaen. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen asiasta , 322/2012. Tämä tulee huomioida myös perussopimuksessa. Perussopimuksen 4 :n 4 kohdan mukaan: Jos jäsen-

8 KOKOUSKUTSU 9/ kunta yhdistyy tai liittyy toiseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntaan, sen jäsenyys kuntayhtymässä päättyy ajankohtana, jolloin liittyminen tai yhdistyminen on tapahtunut ja yhdistyvän tai liittyvän jäsenkunnan velvoitteet siirtyvät uudelle jäsenkunnalle. Raahe kaupunki ottaa siten vastatakseen Vihannin kunnan velvoitteet. Perussopimuksen 3 :ssä luetellut kuntayhtymän jäsenkunnat päivitetään vastaamaan tilannetta siten, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksesta poistetaan Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Vihannin kuntien nimet. Vuoden 2013 alusta alkaen sairaanhoitopiiriin kuuluu siten 30 jäsenkuntaa. Peruspääoman muutokset Perussopimuksen 6 :n mukaan kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Yllä mainitut kuntaliitokset vaikuttavat jäsenkuntien peruspääomaan siten, että perustettavan uuden Oulun pääoma muodostetaan nykyisen Oulun kaupungin, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien peruspääomista. Raahen kaupungin peruspääomaan liitetään Vihannin kunnan peruspääoma. Liitteenä taulukko: Jäsenkuntien peruspääomaosuudet alkaen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: toteaa, että sairaanhoitopiirin perussopimuksen 3 ja 7 muutetaan seuraavaan muotoon : 3 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska. 7 Valtuuston jäsenten lukumäärä, toimikausi ja äänivalta Jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä tai vähemmän tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

9 KOKOUSKUTSU 9/ Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. päättää ilmoittaa asian valtuustolle tiedoksi.

10 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:371 / Ensihoitopalvelujen hankinnan keskeyttäminen Ensihoidon palvelutasopäätös ja sen täytäntöönpano Omistajien enemmistön vaatimus Valtuusto on päättänyt - palvelutason - käynnistää neuvottelut Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten kanssa ja kilpailutuksen muilla alueilla - että hallitus voi tehdä täsmennyksiä ja muutoksia mm. kuvattuihin alueisiin - todeta, että ensihoidon kustannusten jaosta päätetään talousarvion 2013 käsittelyn yhteydessä on valtuuston päätöksen mukaisesti tehnyt täsmennyksiä ja muutoksia alueisiin ja palvelutasoon. on laittanut valtuuston päätöksen täytäntöön kuntalain 23 ja 56 :n edellyttämällä tavalla mm. hyväksymällä alueiden 2, 3 ja 6 tarjouspyynnöt ja tekemällä vastaavat hankintapäätökset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankinta- ja logistiikkapalvelut on kilpailuttanut ensihoitopalvelun alueelle 2, 3 ja 6. Hankinnasta on annettu hankintapäätös seuraavasti: - alue 2: Med Group Ensihoitopalvelu Oy - alue 3: HES Sairaankuljetus Oy - alue 6: Med Group Ensihoitopalvelu Oy Omistajien enemmistö on lähestynyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä vaatien hankintaprosessin kumoamista ensihoidon kustannusten noustua liian suuriksi. Med Group Ensihoitopalvelu Oy:lle ja HES Sairaankuljetus Oy:lle on ilmoitettu , että hankintapäätökset eivät tule saamaan lainvoimaa. Omistajien enemmistö (Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Kempeleen, Lumijoen, Hailuodon, Limingan, Muhoksen, Kalajoen, Oulunsalon, Ylivieskan, Sievin ja Raahen kunnanjohtajat, liite) ovat esittäneet sairaanhoitopiirille, että - palvelutasopäätös arvioidaan uudestaan ja selvitetään ensihoitopalvelujen tuottamisen vaihtoehtoisia ratkaisumalleja tavoitteena nostaa palvelutasoa vaiheittain ottaen huomioon kuntien kantokyky ja kokonaistalous, - arvioinnin pohjaksi selvitetään ensihoidon nykyiset kustannukset aiempaa tarkemmin, - pyritään selvittämään, mikä osa kustannusten noususta aiheutuu palvelutason noususta ja mikä yleisestä kustannustason noususta. Perusteluna asian uudelleen arvioinnille on esitetty mm. kustannusten nousu kunnille kaksinkertaiseksi tehdyllä palvelutasopäätöksellä ja julkisen talouden ongelmat.

11 KOKOUSKUTSU 9/ Hankinnan keskeyttäminen ja sen perustelut Med Group Ensihoitopalvelu Oy:lle ja HES Sairaankuljetus Oy:lle on varattu tilaisuus lausua omistajakuntien kirjeestä ja hankinnan keskeyttämisestä. Määräaikaan mennessä tulleet lausunnot: 1. Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n lausunto, liite. Med Group Ensihoitopalvelu Oy toteaa lausunnossaan, että yhtiö on valmis neuvottelemaan hankintaan liittyvästä palvelutasosta ja täytäntöönpanon yksityiskohdista kustannusten alentamiseksi, mutta katsoo, että hankinnassa tulisi varmistaa ensihoitopalveluiden jatkuvuus ja tehdyn tarjouskilpailun ja hankintapäätöksen alkuperäinen tahto mahdollisimman tarkasti. 2. HES Sairaankuljetus Oy:n lausunto, liite. Ei laillista keskeytysperustetta HES katsoo, ettei asiassa ole perusteita tai tarvetta keskeyttää hankintaa sairaanhoitopiirin omistajakuntien kirjeessä esitettyjen seikkojen perusteella. HES ymmärtää sinänsä sairaanhoitopiirin omistajakuntien kustannuspaineet, mutta katsoo, etteivät omistajakuntien kirjeessä mainitut seikat edellytä tai oikeuta hankintamenettelyn keskeyttämistä. Hankintalain 73 :n (699/2011) mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankinta voidaan keskeyttää, jos esimerkiksi rahoitustilanne on muuttunut oleellisesti määrärahojen puutteen vuoksi. Ensihoidon järjestäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston hyväksymän palvelutasopäätöksen pohjalta on osoittautunut aiheuttavan kunnille merkittävän kustannustason nousun. 13 kunnan kunnanjohtajaa on tuonut esille, että kuntien taloustilanne on voimakkaasti heikkenemässä ja tuore budjettiesitys kiristää edelleen kuntataloutta ja lisää paineita kuntaverojen korottamiseen sekä kuntien velkaantumisen kiihtymisen. Kunnat eivät voi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka aiheuttaisivat merkittäviä uusia kustannuspaineita kuntatalouteen. Ensihoitokäsittelyn liitännäismateriaali on nähtävillä hallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää keskeyttää seuraavat hankinnat: 1. ensihoitopalvelun hankkimisesta alueelle 2, TP E3614 (Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski) ajalle , optio lukuun ottamatta Kuusamon aluetta, jonka sopimuskausi alkaa alkaen 2. ensihoitopalvelun hankkimisesta alueelle 3, TP E3781 (Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Utajärvi ja Vaala) ajalle , optio

12 KOKOUSKUTSU 9/ ensihoitopalvelun hankkimisesta alueelle 6, TP E3782 (Kalajoki, Sievi, Reisjärvi, Merijärvi, Oulainen, Vihanti ja Siikajoki) ajalle , optio päättää myös, että palvelutasopäätös arvioidaan uudestaan tavoitteena nostaa palvelutasoa vaiheittain ottaen huomioon kuntien kantokyky ja kokonaistalous.

13 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:202 / Osavuosikatsaus Liitteenä on Seurantatietoa tammi-elokuu 8/ Osavuosikatsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

14 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:296 / Konsernin tytäryhtiöiden raportointi Sairaanhoitopiirin tytäryhteisöt raportoivat konsernijohdolle toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksin tammi-huhtikuulta ja tammielokuulta jaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä ja koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Ensimmäiseen ja toiseen vuosikolmanneksen osavuosikatsaukseen sisältyy tytäryhteisön tuloslaskelma edellisen vuoden vertailutietoineen sekä toimitusjohtajan katsaus. Osavuosikatsausten tiedot toimitetaan talousjohtajalle. Tytäryhteisöt ovat toimittaneet osavuosikatsaukset tammi-elokuun 2012 osalta. Katsaukset ovat esityslistan liitteenä (salassa pidettävä). Toimitettujen katsausten, tuloslaskelmien ja yhteisöjen johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutuneen pääosin suunnitellulla tavalla. Tytäryhteisöjen toiminnassa ei ole havaittu toteutuneen kuluneen vuoden kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia riskejä. Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta esitetyt raportit ajalta Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

15 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:295 / Nimikemuutos Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue arkistotoimen johtajan virka ( ) muutetaan arkistopäällikön viraksi Arkistotoimenjohtaja on jättänyt eroanomuksen siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Johtaja ja päällikkötehtävien nimikkeiden yhdenmukaistamiseksi arkistotoimenjohtajan nimike esitetään muutettavaksi arkistopäällikön nimikkeeksi. Nimikemuutos ei lisää henkilöstömenoja. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää 1. lakkauttaa päivän lopusta lukien: 1 arkistotoimen johtajan viran ( ) 2. perustaa alkaen: 1 arkistopäällikön viran Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

16 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:293 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin voimassa oleva viestintäohjelma on vuodelta Viestintään liittyvää ohjeistusta on täydennetty vuosien varrella erillisillä yksittäisillä ohjeilla, mutta kokonaisuutena suunnitelmaa ei ole uudistettu vastaamaan yhteiskunnassa ja viestinnän alueella (mm. välineet) tapahtunutta muutosta. Sairaanhoitopiirin voimassa olevan hallintosäännön 44 mukaan sairaanhoitopiirin viestintää johtaa hallitus, joka hyväksyy viestintää koskevat ohjeet. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirin uuden strategian joulukuussa Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen asetti neljä työryhmää, joiden tehtäviksi annettiin strategian konkretisoiminen. Yksi näistä työryhmistä sai tehtäväkseen laatia toimenpide-ehdotukset viestinnän ja raportoinnin kehittämiseksi. Em. työryhmä jätti esityksensä Työryhmän näkemyksen mukaan sairaanhoitopiiriin tulee laatia erillinen viestintästrategia/-suunnitelma. Viestintäsuunnitelman laatimiseksi sairaanhoitopiirin johtaja asetti työryhmän Työryhmä jätti ehdotuksensa viestintäsuunnitelmaksi sairaanhoitopiirin johtajalle syyskuussa 2012, liite. Suunnitelmaan sisältyy ohjeistus sairaanhoitopiirin uudeksi visuaaliseksi ilmeeksi ja siihen sisältyvien visuaalisten elementtien käytöstä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy viestintäsuunnitelman ja siihen sisältyvän Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuden visuaalisen ilmeen ohjeellisena noudatettavaksi. Viestintäsuunnitelmaan voidaan tehdä stilistisiä muutoksia.

17 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:240 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Pekka Heikkisen helikopterin sijoituspaikkaa koskevaan valitukseen Pekka Heikkisen kunnallisvalitus Oulun hallinto-oikeudelle Sodankyläläinen Pekka Heikkinen vaatii, että Oulun hallinto-oikeus kumoaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päätöksen ja palauttaa Heikkisen oikaisuvaatimuksen sairaanhoitopiirin käsiteltäväksi. Sairaanhoitopiirin käsitys, että hänellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta, koska hän ei ole asianosainen eikä hänen kotikuntansa ole Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunta, on virheellinen. Heikkisen mukaan, koska Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on katsonut Lapin sairaanhoitopiirin olevan asianosainen asiassa, hänen oikaisuvaatimuksensa olisi tullut myös käsitellä. Sodankylä on Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkunta. Liite 1. Sairaanhoitopiirin hallituksen käsittely Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt helikopterien sijoituspaikoista Oulun yliopistollisen sairaalan ERVAalueella. Sijoituspaikoiksi on päätetty Oulu ja Rovaniemi. Oikaisuvaatimus Pekka Heikkinen Sodankylästä on tehnyt oikaisuvaatimuksen hallituksen päätöksestä. Liite 1. Heikkinen on vaatinut päätöksen kumoamista oikaisuvaatimuksesta ilmenevin perustein. Oikeus tehdä oikaisuvaatimus Kuntalain 92 :n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 2 momentin mukaan kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. - asianosaisuus Henkilöllä on asianosaisena oikeus tehdä oikaisuvaatimus, jos päätös kohdistuu häneen. Esim. hänelle asetetaan velvollisuus, rajoitus tai kielto tai hänen hakemus on hylätty. Oikaisuvaatimusoikeus on myös henkilöllä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, mutta johon päätöstä ei nimenomaisesti ole kohdistettu. Pekka Heikkinen ei ole asianosainen. Helikopterin sijoituspaikkapäätös ei kohdistu häneen, eikä päätös välittömästi vaikuta häneen. Lapin sairaanhoitopiiri on katsottu asianosaiseksi, päätös on annettu tiedoksi muutoksenhakuohjauksella.

18 KOKOUSKUTSU 9/ kuntayhtymän jäsen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) päätöksistä on valitusoikeus kuntayhtymän jäsenkunnilla ja niiden jäsenillä. Heikkinen asuu oikaisuvaatimuksen perusteella Sodankylässä ja toimii Sodankylän luottamushenkilönä. Sodankylä ei ole PPSHP:n jäsenkunta, sodankyläläisellä ei näin ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta PPSHP:n hallituksen päätöksestä. ERVA-alue ei ole oikeushenkilö, sitä ei voida rinnastaa esimerkiksi kuntayhtymään, eikä muutoksenhakusäännöksiä voida siirtää ERVA-tasolle. Johtajaylilääkärin esitys: päättää, että oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi. Pekka Heikkisellä ei ole kuntalain mukaista oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta Hall 30 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Sairaanhoitopiirin hallituksen lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vaatii, että Oulun hallinto-oikeus jättää Heikkisen valituksen tutkimatta tai vaihtoehtoisesti hylkää valituksen. Sairaanhoitopiiri toistaa hallituksen käsittelyn yhteydessä esittämät perustelut; Heikkinen ei ole asianosainen, Heikkisen kotikunta Sodankylä ei ole Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunta, eikä ERVA-alue ole oikeushenkilö. ERVA-aluetta (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kainuun maakunta kuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä) ei näin voida rinnastaa esimerkiksi kuntayhtymään, eikä kuntalain muutoksenhakusäännöksiä voida siirtää ERVAtasolle. Sairaanhoitopiiri on tulkinnut kuntalain asianosaissäännöksiä laveasti Lapin sairaanhoitopiirin kohdalla, koska helikopterin sijoituspaikkapäätöksellä on vaikutuksia Lapin sairaanhoitopiirille ensihoitopalvelun järjestämiseksi. Aikaisemmin kertyneet asiakirjat: on käsitellyt lääkärihelikopterien tukikohtien sijaintia koskevaa asiaa ja sekä Pekka Heikkisen oikaisuvaatimusta Kertyneet asiakirjat luetteloidaan ja toimitetaan hallinto-oikeudelle. Johtajaylilääkärin esitys: päättää antaa oheisen lausunnon Oulun hallintooikeudelle.

19 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:243 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan tontin 18-1 myynti Hallituksen käsittely Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä ja Oulun kaupunki neuvottelivat 1990-luvulla kaavasopimuksesta Tahkokankaan palvelukeskuksen länsipuolella olevalle alueelle. Tavoitteena oli toisaalta kehitysvammahuollon laitosasumisen integroiminen osaksi kaupunkialuetta, toisaalta käyttämättömän tonttimaan realisoiminen. Kaavoitussopimus tehtiin 2000-luvulla, hankkeen toteutuminen siirtyi useita vuosia, koska Kaukovainion koululla ei ollut tuolloin riittävää kapasiteettiä ottaa uusia koululaisia. Lopulta yhdyskuntatekniikka rakennettiin vuonna , jolloin tontit laitettiin myyntiin. Taloudellinen lama kuitenkin hidasti kysyntää, ja osa tonteista ei mennyt kaupaksi. Kehitysvammahuollon siirtyessä osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintaa vuoden 2010 alussa, tonttien käyttötarkoituksia pohdittiin. Ne ovat osa Hiirosen kaavaa ja koska niille ei ole helppo löytää muuta käyttötarkoitusta kuin suunniteltu asuinrakentaminen, ne päätettiin keväällä 2011 laittaa myyntiin. Lisäksi kaavasopimus edellyttää niiden rakentamisen pikaista käynnistämistä. Myynti-ilmoitus on julkaistu mm. sairaanhoitopiirin ilmoitustaululla ja Kalevassa (liite 1). Myytävänä oli neljä tonttia, joista kahdesta saatiin tarjoukset (avauspöytäkirja, liite 2). Korkeimman tarjouksen tontista 18-1 on tehnyt AK-Group Oy ja tontista 19-2 Rakennusliike LapTi Oy. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy korkeimmat tarjoukset tonteista 18-1 ja Hall 91 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen käsittely Tontista 18-1 korkeimman tarjouksen tehnyt AK-Group Oy on ilmoittanut, ettei olekaan valmis tekemään jo päätettyä kauppaa. Tontista jätettiin myös kaksi muuta tarjousta: Rakennusliike LapTi Oy sekä Hartela Forum Oy. Näistä Rakennusliike LapTi Oyn tarjous on toiseksi korkein. Molemmille näille tarjoajille lähetettiin sähköposti , jossa heitä pyydetään jatkamaan tarjouksen voimassaoloaikaa saakka. Rakennusliike LapTi Oy on ilmoittanut jatkavansa tarjouksen voimassaoloa ja olevansa valmis tekemään kaupan marraskuun loppuun mennessä. Tarjotut hinnat ovat liitteenä olevassa avauspöytäkirjassa.

20 KOKOUSKUTSU 9/ Liitteet: - Tonttien myynti-ilmoitus - Tarjousten avauspöytäkirja ( ) Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy Rakennusliike LapTi Oy:n tekemän toiseksi korkeimman tarjouksen ehdoilla, että - tontilla on pikainen rakentamisvelvoite, - kaupan allekirjoitus ja kauppahinnan maksu on tapahduttava mennessä, - maksu suoritetaan käteismaksuna kauppakirjan allekirjoitushetkellä ja - mikäli yllä mainittu määräaika umpeutuu, kauppa raukeaa.

21 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:39 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, uuden projektin johtajan nimeäminen Virta-hankkeen Kuntoutusyksikkö luotsina aktiiviseen elämään -projektiin, päätös 37/2012 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, nimityspäätös 23/2012; sairaalahuollon vastuualueen vastuuyksikköpäällikön ja hänen varahenkilöiden määrittäminen, päätös 24/2012; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, päätös 25/ vastuualueen johtaja Paavo Pääkkö (laboratorioalat), nimityspäätös 7/ vastuualueen ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorioalat), nimityspäätökset 41/2012 ja 43-44/ vastuualueen johtaja Ari Karttunen (kuvantaminen), kuvantamisen vastuualueen johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, päätös 31/ vs. vastuualueen ylihoitaja Kirsi Rannisto (kuvantaminen), toimivallan osittainen siirtäminen (HS 22 ), päätös 1/ vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), nimityspäätös 12/2012 Lapset ja naiset tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 26-27/2012 ja 29/ vastuualueen ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset, naistentaudit ja genetiikka), nimityspäätös 13/2012 Medisiininen tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (yhteispäivystys), nimityspäätös 20/2012 Operatiivinen tulosalue - vs. ylihoitaja Tarja Arvola (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätös 30/ vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (tukielin- ja neurokirurgia), apulaisosastonhoitajan virkavapaan sijaisuus vuodeosastolla 6 (HS 22 ), päätös 21/2012; nimityspäätökset 22-23/ vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (kuntoutus), nimityspäätös 22/2012 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, nimityspäätös 9/ vs. tulosalueen ylihoitaja Anne Palokangas, nimityspäätökset 8/2012 ja 10/2012 Hankintapäätökset - Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen hankintapäätös E3848 ( ) läpivalaisulaitteesta, arvo euroa.

22 KOKOUSKUTSU 9/ Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3751 ( ), Hemodialyysilaitteiden vuokraus ja hoidossa käytettävät tarvikkeet ajalle , hankinnan arvo n euroa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

23 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:294 / Tiedoksiantoasiat DN82/412/2012 DN260/173/2012 DN282/174/2012 DN283/174/2012 DN285/121/2012 DN343/244/2011 Hoitoonpääsyn tilanne : Leikkausta, toimenpidettä ja hoitoa odottavat (taulukko 1), Leikkausta, toimenpidettä ja hoitoa odottavat toimipisteittäin, Ensimmäiselle käynnille odottavat (taulukko 2), Hoidon aloittamista (ensikäyntiä) odottavat toimipisteittäin, Tammi-syyskuussa vuonna 2012 saapuneet lähetteet sekä käsitellyt lähetteet ja niiden käsittelyaika, raportit liitteenä. Tilaajavastuulaki ja hankintalaki muuttuvat Työsopimuslaki muuttui , Suomen Kuntaliiton yleiskirje 17/80/2012 ( ), liite. Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy työttömyysvakuutusrahastolle, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 10/2012 ( ), liite. Rekrytointitarve kasvaa kunta-alalla, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/2012 ( ), liite. Osteoporoosipoliklinikoiden perustaminen yliopistollisiin ja muihin keskussairaaloihin, Suomen Osteoporoosiliitto ry:n kirje , liite. Paikallisneuvottelu : Teknisten sopimuksen II luvun 9 :n 2. mom. tehtävän vaativuuden mukainen palkkaus toimistopäällikön tehtävässä, pöytäkirja, liite. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta , pöytäkirja, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

24 KOKOUSKUTSU 9/ DIAARI:38 / Katsaus - Tulevaisuuden sairaala OYS Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi.

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

15.10.2012 klo 9.00-12.18 19.10.2012 klo 8.00-9.19. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

15.10.2012 klo 9.00-12.18 19.10.2012 klo 8.00-9.19. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Kokousaika Kokouspaikka 15.10.2012 klo 9.00-12.18 19.10.2012 klo 8.00-9.19 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä 15.10.2012 Läsnä 15.10.2012 Poissa 15.10.2012 Muut osallistujat

Lisätiedot

Valtuuston kokouksen pöytäkirja

Valtuuston kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika 19.4.2010 klo 13.00-14.11 Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 1 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 10/2012 Kokousaika Kokouspaikka 12.11.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2010 Kokousaika 20.12.2010 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Kokouspaikka 21.5.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 31.10.2012 Q{ttgtngrroz{y 76.78.8678 7

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 5/2013 Kokousaika Kokouspaikka 22.4.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja

Lisätiedot

12.11.2012 klo 09.00-12.55. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

12.11.2012 klo 09.00-12.55. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.55 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 138-147 (kesken) Läsnä :t 138-144 (kesken) Läsnä :t 138-144 (kesken) Läsnä :t 138-144

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka 21.1.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka 10.12.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30 9.17 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.20 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 43-50 (kesken) Muut osallistujat Läsnä :t 43-47 (kesken) Läsnä :t 43-50 (kesken) Kyösti

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 11/2010 Kokousaika 18.10.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus PPSHP:n KUNTAJOHDON TAPAAMINEN Sote -palvelurakenne Oulu 16.1.2013 Kuntauudistuksen kokonaisuus Kuntarakenteen uudistaminen (kuntarakennelaki) Kuntalain

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE (DRG:n hyödyntäminen, kustannuslaskenta, tuotteistus, laskutus, toiminnan ohjaus) IX DRG -KÄYTTÄJÄPÄIVÄT 24.11.2011 Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT Sote- seminaari: Integraatiolla puhtia sote- palveluihin Kuntamarkkinat 11.9.2014 Palveluintegraation johtaminen ja talouden hallinta Erva- alueen näkökulma Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127 Viranomainen SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN PÖYTÄKIRJA KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Sivu 127 KOKOUSAIKA 28.12.2011 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA ESITTELIJÄ MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntien hyväksymä vuonna 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Valtuuston 3. varapuh.joht. Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Valtuuston 3. varapuh.joht. Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 6/2011 Kokousaika 6.6.2011 klo 08.30 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 1/2014 1. Henkilöstöjaosto. Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 1/2014 1. Henkilöstöjaosto. Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50 Pöytäkirja 1/2014 1 Henkilöstöjaosto Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50 Paikka Keskussairaala talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Palviainen

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 9/2013 Kokousaika Kokouspaikka 23.9.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) POPmaakunta

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) POPmaakunta Maakuntauudistus Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 19.12.2016 Työryhmän kokoonpano Työryhmän valmistelija: Talousjohtaja Jarkko Raatikainen, PPSHP. Työskentelee

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015 -3, KH 14.9.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 14.9.2015 Esityslista 18/2015 -2, KH 14.9.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 14.9.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti Kunnanhallitus 93 02.05.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä 218/520/2016 Kunnanhallitus 02.05.2016 93 Asia: Kunnallisvalitus Asian kuvaus:

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.15 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 17.3.2006 nro 2/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 17.3.2006 nro 2/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 17.3.2006 kello 13.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 17.10.2012 nro 5/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 17.10.2012 nro 5/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.10.2012 kello 14.00 15.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset Viranomainen Pöytäkirja No 11/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 13.11.2015 Kokousaika Perjantaina 13.11.2015 klo 9.30-10.00 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetissa,

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 8.8.2014 nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 8.8.2014 nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 8.8.2014 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

18.6.2012 klo 09.00-11.43. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

18.6.2012 klo 09.00-11.43. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika Kokouspaikka 18.6.2012 klo 09.00-11.43 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 73-91 (kesken) Läsnä :t 73-90 Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.33 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 173 (kesken)-176(kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 47H 1 7 GEROCENTER SÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN KOKOUS

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 47H 1 7 GEROCENTER SÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN KOKOUS KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kokousaika pe klo 13.00-14.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät

Lisätiedot

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Pasi Parkkila, kehitysjohtaja Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 3.11.2011 Tiivistelmässä mukana PPSHP

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNTA Aika 23.9.2013 Sivu Kunnanhallitus. Sisällysluettelo: Sivu 196 SABAH SAMALETDININ LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA...

EVIJÄRVEN KUNTA Aika 23.9.2013 Sivu Kunnanhallitus. Sisällysluettelo: Sivu 196 SABAH SAMALETDININ LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA... 279 PÖYTÄKIRJA Nro 15/2013 KOKOUSAIKA 23.9.2013 klo 18.00 20.37 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Terhi Kultalahti Niina Alatalo Matti Holm Markus Kattilakoski

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tarkastustarkastuslautakunta

Tarkastustarkastuslautakunta Kinnulan kunnan Tarkastustarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Kokousaika: to 3.9.2009 klo 13.00-15.55. Kokouspaikka: Kinnulan kunnanvirasto jäsen varajäsen Läsnä: Rauno

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 6/2012 Kokousaika Kokouspaikka 18.6.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.10.2015.

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.10.2015. YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2015 49 Aika Maanantaina 28.9.2015 klo 16.30-18.05 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poistui klo 17.45 Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 (6) Kaupunginvaltuusto

Oulun kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 (6) Kaupunginvaltuusto Oulun kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 (6) 21 Joukkoliikennejaoston perustaminen ja jäsenten valinta Dno KEHA: 1168 /021/2013 Kaupunginhallitus 18.2.2013 129 Oulun kaupunki toimii 1.1.2013 alkaen joukkoliikennelain

Lisätiedot

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Oulu Oulu 1.11.2016 TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Tuloskortti 2016 Tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä.

Lisätiedot

Kokouksen avaus ja alkuhartaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra toimitti alkuhartauden. TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELYLISTA-PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kokousaika Tiistai 9.2.2016 klo 18.00.-18.50. Kokouspaikka Tyrnävän seurakuntatalo Läsnä Veli-Matti Hietikko Jussi-Pekka Honkanen -

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.01.2016 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia

Lisätiedot