klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t (kesken) Läsnä :t (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Minna Åman-Toivio Juha Kukkonen Helvi Kyngäs puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Läsnä :t (kesken) Läsnä :t (kesken) Läsnä 123 Läsnä 123 Läsnä 123 (kohta 3) Risto Säkkinen Niilo Keränen Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja Juha Korpelainen Pasi Parkkila Heikki Salumäki valtuuston pj valt. 1. varapj valt. 3. varapj sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies hallintoylilääkäri kehitysjohtaja senior adviser sihteeri kutsuttu asiantuntija kutsuttu asiantuntija kutsuttu asiantuntija Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 115 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Helvi Kyngäs Jari Latvala :t :t (kohta 1) Jouko Nissinen Kaija Sepponen 123 (kohdat 2-4) 123 (kohdat 5-6) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 115 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Liite 3 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö; asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Liite 4 Virka- ja työehtosopimus jaksotyöaikakokeilusta Liite 5 Oulun kaupungin lääkehuoltopalvelujen siirtyminen sairaanhoitopiirille sekä lääkehuoltopalvelujen ostaminen sairaanhoitopiiriltä Alueellisen eettisen toimikunnan jäsenen vaihtuminen Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 8 Tiedoksiantoasiat Katsaus 13

3 PÖYTÄKIRJA 8/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 115 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 116 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Jari Latvala ja Maire Mäki (varalla Helvi Kyngäs ja Jouko Nissinen). Hall 116 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Latvala ja Helvi Kyngäs (varalla Jouko Nissinen). Valtuusto

4 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:215 / Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö; asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt luonnoksen ns. päivystysasetuksesta lausunnolle mm. sairaanhoitopiireihin. Lausunto on annettava mennessä. Terveydenhuoltolain 50 :n mukaan kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Lausuntopyynnön mukaan asetuksen valmistelun aikana on käyty keskusteluja terveydenhuollon toimijoiden ja ammattilaisten, muun muassa erikoislääkäriyhdistysten, kanssa. Taustamateriaalina ovat toimineet ministeriön selvitysraportit Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet ja Synnytyspalveluiden valtakunnallinen toteuttaminen sekä THL:n raportti Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystykset Suomessa Päivystys on oleellinen osa terveyspalveluiden kokonaisuutta ja liittyy siten kiinteästi palvelurakenteeseen. Tällä asetuksella ei muuteta järjestämisvastuuta. Asetuksen tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää päivystyksen laatua ja potilasturvallisuutta. Asetuksen luonnoksesta on pyydetty kannanottoja erityisesti seuraaviin kysymyksiin: - miten paikalliset ja alueelliset näkökulmat huomioon ottamalla asetuksella pystytään parantamaan kiireellisen hoidon suunnittelua, päällekkäisyyksien poistamista ja potilasvirtojen tarkoituksenmukaista ohjausta tavoitteena laatu ja potilasturvallisuus? - miten käytössä olevat henkilöstö ja sen osaaminen sekä muut resurssit voidaan käyttää tehokkaasti laadukkaiden päivystyspalveluiden aikaansaantiin? - miten asetus tukee palveluketjua ensihoidosta päivystyksen kautta muihin palveluihin paikallinen ja alueellinen näkemys huomioiden? - saavutetaanko asetuksella tarvittava ammatillinen osaaminen kiireellisen hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidossa sekä erikoisalakohtaisissa edellytyksissä? - miten ehdotettu aikataulu soveltuu paikallisesti ja alueellisesti terveydenhuoltolain edellyttämään terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan ja -sopimukseen? Lausuntoluonnos on liitteenä. Johtajaylilääkärin esitys: hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunnoksi päivystysasetusluonnokseen. Valtuusto

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Hall 117 Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka esitteli asian. Päätös: hyväksyi lausunnon päivystysasetusluonnokseen kohdan 1 täydennyksellä. Täydennetty lausunto on liitteenä Liite Valtuusto

6 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:272 / Virka- ja työehtosopimus jaksotyöaikakokeilusta KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 10.n mukaan sopijaosapuolet ovat valmistelleet jaksotyöaikakokeilua koskevat sopimusmääräykset, jotka ovat nykyistä selkeämmät ja yksinkertaisemmat sekä edistävät työhyvinvointia ja palvelutoiminnan tuloksellisuutta. Halukkaissa kunnissa ja kuntayhtymissä kokeillaan määräysten toimivuutta sekä selvitetään vaikutuksia kustannuksiin, työhyvinvointiin ja resurssien käyttöön. Kokeilua varten on erillinen virka- ja työehtosopimus. PPSHP on ilmoittanut keväällä 2012 halukkuutensa jaksotyöaikakokeiluun. Jaksotyöaikakokeiluyksiköksi on valittu lasten ja naisten tulosalueelta synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualue. Vastuualueelle kuuluvat seuraavat vastuuyksiköt: vuodeosastot 11, 13 ja 15, naistentautien leikkausosasto, synnytysosasto, naistentautien poliklinikka, äitiyspoliklinikka ja poliklinikka 12. Yksiköissä työskentelee noin 250 jaksotyötä tekevää ammattilaista. Jaksotyöaikakokeilulla voi olla kustannusvaikutuksia. Jaksotyöaikakokeilu on käsitelty yhteistoiminnallisesti synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualueen hoitotyönjohdon ja henkilöstön kesken. Jaksotyöaikakokeilusta on käyty paikallisneuvottelu , jossa päätettiin esittää yksimielisesti jaksotyöaikakokeiluun liittymistä. Liitteet - paikallisneuvottelupöytäkirja jaksotyöaikakokeilua koskeva virka- ja työehtosopimus Henkilöstöjohtajan ehdotus: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri päättää osallistua jaksotyöaikakokeiluun. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 118 Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen esitteli asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

7 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:271 / Oulun kaupungin lääkehuoltopalvelujen siirtyminen sairaanhoitopiirille sekä lääkehuoltopalvelujen ostaminen sairaanhoitopiiriltä Oulun kaupunginhallitus ja PPSHP:n hallitus ovat kokouksissaan ja päättäneet, että Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin organisaatioiden apteekkitoiminnot ja -tilat yhdistetään hallinnollisesti vuoden 2013 alusta ja fyysisesti erillisen suunnitelman mukaan. Apteekkitoiminnasta vastaa sairaanhoitopiiri. Oulun kaupunki ostaa apteekkipalvelut erillisen sopimuksen mukaan. Oulun kaupungin nykyinen henkilöstö (5 henkilöä) siirtyy sairaanhoitopiirin työntekijöiksi. Lääkehuoltotoimintojen siirtoa on valmisteltu yhteistyössä sairaanhoitopiirin sekä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tilaajan ja tuottajan kanssa. Valmistelussa on otettu huomioon toiminnallisuuden, lääketurvallisuuden, taloudellisuuden, henkilöstön, tietohallinnon ja -järjestelmien sekä lääkekuljetusten näkökulmat. Henkilöstön asemasta on käyty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Nyt päätettävänä on - Sopimus liitteineen Oulun kaupungin lääkehuoltopalvelujen siirtämisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoidettavaksi alkaen. Palvelut Oulun kaupungin yksiköille tuotetaan toistaiseksi Oulun kaupungin Kontinkankaalla olevista tiloista käsin. Sairaanhoitopiiri tekee vuokrasopimuksen Oulun kaupungin kanssa Lääkekeskuksen nykyisistä tiloista. - Sopimus henkilöstön siirtymisestä, jonka mukaan henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä sairaanhoitopiirin henkilökunnaksi. Perustetaan uudet toimet apteekin toimialalle. Uudet perustettavat toimet ovat vastaava farmaseutti, 2 farmaseuttia ja 2 lääketyöntekijää. Lääkehuoltotoiminta koskee Oulun kaupungin lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnassaan tarvitsemaa lääkehuoltoa sekä laitoshoidossa olevien asiakkaiden lääkehuoltoa. Muut lääkehuoltoon liittyvät palvelut, esim. osastofarmasia ja annosjakelupalvelu, eivät kuulu nyt sovittavaan palveluun, vaan niistä voidaan sopia erikseen. Sopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiiri noudattaa palvelujen hinnoittelussa omakustannusperusteista laskutusta. Hinnoittelu ja palvelun laatu on tasapuolista sekä sairaanhoitopiirille, Oulun kaupungille että muille jäsenkunnille. Toimitettavien tuotteiden voimassa olevan tarjoushinnan (tukkuohjehinta alennusprosentti) lisäksi peritään sairaanhoitopiirin sisäisen hinnaston mukaiset palvelumaksut. Palvelun hinta tarkistetaan vuosittain vastaamaan kustannusmuutosta. Sairaanhoitopiiri sitoutuu toimittamaan tuotteiden ja palveluiden hinnaston Oulun kaupungille aina niiden muuttuessa. Valtuusto

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Oulun kaupungin lääkekeskusten lääkevaraston arvo oli euroa Sopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiiri ostaa itselleen lääkekeskusten lääkevaraston arvolla. Lisäksi PPSHP:n apteekki ylläpitää Oulun kaupungin lääkkeiden velvoitevarastoa. PPSHP:n apteekki laskuttaa lääkkeiden velvoitevarastoon sitoutuvan pääoman vuotuisen koron 4 % Oulun kaupungilta vuosittain velvoitevaraston arvon mukaisesti. Oulun kaupunki järjestää itse lääkkeiden kuljetuksen. Sopimuksen mukaan lääkekuljetuksen järjestämistä asiakkaille tarkastellaan uudelleen siinä vaiheessa, kun Oulun kaupungin tiloissa toimivan lääkekeskuksen ja OYS:n sairaala-apteekin palvelut siirtyvät yhteen toimipisteeseen. Tällöin lääkekuljetuksia tarkastellaan osana sopimuskumppaneiden muun tukipalveluyhteistyön kokonaislogistiikkaa. Liitteet - Sopimus Oulun kaupungin lääkehuoltopalvelujen siirtämisestä Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille sekä lääkehuoltopalvelujen ostosta - Sopimuksen liite 1 PPSHP:n tuottamien lääkehuoltopalveluiden palvelukuvaus alkaen - Sopimuksen liite 2 Sopimus henkilöstön siirtymisestä Apteekin vastuuyksikön päällikkö, apteekkari Sirpa Ämmälän ehdotus: päättää 1. hyväksyä Oulun kaupungin lääkehuoltopalvelujen siirtymistä koskevan sopimuksen liitteineen edellyttäen, että Oulun kaupunki myös hyväksyy sopimuksen. 2. perustaa alkaen apteekin toimialalle seuraavat toimet: vastaava farmaseutti 2 farmaseuttia 2 lääketyöntekijää. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä apteekkari Sirpa Ämmälän ehdotuksen. Hall 119 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

9 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:274 / Alueellisen eettisen toimikunnan jäsenen vaihtuminen on asettaessaan alueellisen eettisen toimikunnan nimennyt sen jäseneksi dosentti Riitta Kaarteenahon (sisätaudit). Riitta Kaartenaho on ilmoittanut eroavansa toimikunnan jäsenyydestä. Tehtävään ehdotetaan kardiologian erikoislääkäri LT Kari Kaikkosta. Johtajaylilääkärin esitys: nimeää alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisen eettisen toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi kardiologian erikoislääkäri Kari Kaikkosen. Hall 120 Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto

10 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:39 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, Pohjois-Suomen biopankin perustamista valmistelevan projektin (P10002) projektiryhmän täydennys, päätös 18/2012 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorioalat), ylihoitajan toimivallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 35/ vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (kuvantaminen), nimityspäätökset 29-30/ vs. vastuualueen ylihoitaja Kirsi Rannisto (kuvantaminen), toimivallan osittainen siirtäminen osastonhoitajille ja apulaisosastonhoitajille alkaen (HS 22 ), päätös 1/2012 (korvaa päätöksen 11/2012) Lapset ja naiset tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 23/2012 ja 25/2012 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, medisiinisen tulosalueen johtoryhmän nimeäminen ja tehtävien määrittely alkaen, päätös 24/2012 (kumoaa VIPS-päätöksen 5/2012); nimityspäätökset 25/2012 ja 27/2012; tilausvaltuudet (HS 23 ), päätös 26/2012 (kumoaa VIPSpäätöksen 66/2011); medisiinisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet alkaen, päätös 28/2012 (kumoaa VIPS-päätöksen 87/2011); medisiinisen tulosalueen vs. tulosalueen ylihoitaja ja vs. ylihoitaja Eila Alavahtolan varamiehet alkaen, päätös 29/2012 (kumoaa VIPSpäätöksen 35/2011) - vs. tulosalueen ylihoitaja Eila Alavahtola, vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavanderin ja va. vastuualueen ylihoitaja Tarja Kukkosen varamiehet alkaen, päätös 1/ vastuualueen johtaja Matti Martikainen (yhteispäivystys), hankintapäätösvallan siirtäminen, päätös 8/2012 ja sen kumoava päätös 9/2012; yhteispäivystyksen vastuualueen johtoryhmän nimeäminen alkaen, päätös 10/2012 (kumoaa VIPS-päätöksen 1/2011) - vastuualueen ylihoitaja Tarja Kukkonen (kardiologia), nimityspäätökset 36-38/ vastuualueen johtaja Pasi Salmela (sisätaudit ja keuhkosairaudet), nimityspäätös 7/ vastuualueen johtaja Antero Kesäniemi (tutkimus ja kehittäminen), vastuualueen johtoryhmän nimeäminen alkaen, päätös 3/2012 (kumoaa VIPS-päätöksen 2/2012) Valtuusto

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköt alkaen, päätös 19/2012 (liite päivitetty, voimassa alkaen); operatiivisen tulosalueen ylihoitajan sijainen , päätös 22/2012; operatiivisen tulosalueen vastuualueen johtajien sijaiset alkaen, päätös 23/2012 (korvaa päätöksen 9/2012) - vs. ylihoitaja Tarja Arvola (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätös 28/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (pehmytkudoskirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 8/ vs. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (pehmytkudoskirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 1/ vastuualueen johtaja Eero Kyllönen (kuntoutus), päätösvallan siirtäminen vastuuyksikön päällikkö Mauri Kalliselle (HS kohdat), päätös 8/2012 Psykiatrian tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Jukka Korhonen (nuorisopsykiatria), ylihoitajan sijaisen tehtävien määrittely (HS 22 ), päätös 4/2012 Kehitysvammahuollon tulosalue - tulosalueen johtaja Ari Hietanen, vastuualuejohtajan sijaisjärjestys/ laitoshuolto, päätös 12/2012 (kumoaa päätöksen 6/2011); kehitysvammahuollon johtajan sijaisuus , päätös 13/2012 (täydennys päätökseen 5/2012) Hankintapäätökset - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3699 ( ), liikkumisen apuvälineet (kävelyn apuvälineet) ajalle (+1), arvo n euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3734 ( ), hygienia apuvälineet ajalle (+1), arvo n euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3704 ( ), sähköiset liikkumisen apuvälineet ajalle (+1), arvo noin euroa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 121 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

12 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:273 / Tiedoksiantoasiat DN193/404/2010 DN196/121/2012 DN63/212/2011 Oulun hallinto-oikeuden päätös valitukseen lyhytaikaisen laitoshoidon hoitomaksuista, liite. Salassa pidettävä: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 :n 25 kohta. Oulun kaupunginvaltuuston päätös , että PPSHP:n tuottama kehitysvammaisten asumispalvelu siirtyy kaupungin omaksi toiminnaksi alkaen, liite. Oulun hallinto-oikeuden päätös Aimo Ruokosen valitukseen virkavalinnasta, liite. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien näkemys terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä , liite. OYS-erva aluekokeiluhanke, loppuraportti (luonnos), liite. DN238/244/2012 Paikallisneuvottelu : Yötyökorvausten maksaminen (KVTES III luku mom.), pöytäkirja, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 122 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi PPSHP:n yhteistyötoimikunnan pöytäkirja, liite Valtuusto

13 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:38 / Katsaus - Tulevaisuuden sairaala OYS Hoitoon pääsyn toteuma Ensihoito - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne - YOSSOTE-ryhmän raportti Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n osakkeiden osto - Hallituksen matka Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 123 Kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina olivat hallintoylilääkäri Juha Korpelainen ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: 1. Ensihoito Sairaanhoitopiirin johtaja esitti, että asiassa menetellään seuraavasti: käynnistää prosessin, jossa arvioidaan uudelleen palvelutasopäätös, hankinnan keskeyttäminen, ensihoitopalvelujen varmistaminen siirtymäkauden aikana pelastuslaitosten ja valittujen palveluntuottajien kanssa sekä käydään läpi aluejako ja neuvottelut kuntien kanssa palvelutason päätöksen sisällöstä ja kustannusten jaosta. hyväksyi ja merkitsi tiedoksi esitetyn menettelytavan. Pöytäkirjan tarkastaja Jari Latvala poistui kokouksesta kohdan 1. Ensihoito tultua käsitellyksi. Jouko Nissinen toimii pöytäkirjan tarkastajana Jari Latvalan tilalla. 2. Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n osakkeiden osto 3. Senior adviser Heikki Salumäki kutsuttuna asiantuntijana esitteli Tulevaisuuden sairaala OYS asiaa. 4. Hoitoonpääsyn toteuma Valtuusto

14 PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne, YOSSOTE-ryhmän raportti ja OYS-ERVA aluekokeiluhanke. Pöytäkirjan tarkastaja Jouko Nissinen poistui kokouksesta kohdan 5 käsittelyn ollessa kesken. Kaija Sepponen valittiin hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi. 6. Hallituksen matka Valtuusto

15 PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Valtuusto

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) 03.05.2011 AIKA 03.05.2011 Klo 13:00-15:52 PAIKKA Nivalan ammattiopisto, Iso neuvotteluhuone, Maliskyläntie 2, Nivala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot