Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Työjärjestys Katsaus Liite 3 Avohoitotalon rakennushankkeen rahoitus Liite 4 Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Hallintolakimiehen viran täyttäminen Liite 6 Hoitoonpääsytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 08/ ODL Oulun Työterveys Oy:n toiminnan alkaminen OYS:n erityisvastuualueen yhteistyö, hankkeiden loppuraportti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Liite 10 Johdon katselmus Eropyyntö sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenyydestä Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 14 Tiedoksiantoasiat Virkamatka Liite 12 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä pykälä 30/2008 Peltolan sairaalarakennuksen PS2 ja logistiikkarakennuksen PT2 urakkakilpailu 23

2 PÖYTÄKIRJA 11/2008 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat R. Moilanen-Savolainen puheenjohtaja puheenjohtaja Esko Valikainen varapuheenjohtaja Markku Kestilä jäsen Kimmo Kylmäluoma varajäsen :t Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Eija Säilynoja jäsen Kyösti Tornberg jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Unto Valpas valtuuston pj. Timo Savela valt. 2. varapj. Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Juha Korpelainen vs. johtajaylilääkäri Kaarina Torppa hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Pentti Peltola henkilöstöjohtaja sihteeri Pasi Parkkila kehitysjohtaja :t Sari Nevakivi rekrytointipäällikkö Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 123 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Riikka Moilanen-Savolainen Puheenjohtaja Pentti Peltola Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Eija Säilynoja Kyösti Tornberg Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Pentti Peltola

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 123 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 124 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Eija Säilynoja ja Kyösti Tornberg (varalla Helvi Kyngäs ja Esko Valikainen). Hall 124 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Säilynoja ja Kyösti Tornberg. 125 Työjärjestys Hall 125 Päätös: päätti, että kokouskutsun asia 15 käsitellään ennen kokouskutsun asiaa 3. Kokouskutsun asia 12 käsitellään viimeisenä asiana. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:381/ Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 126 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:325/ Avohoitotalon rakennushankkeen rahoitus hyväksyi kokouksessaan avohoitotalon rakentamisen. Samassa yhteydessä hallitus hyväksyi saatujen tarjousten perusteella seitsemän suurinta urakkaa, jotka muodostavat 80 % rakentamisen kokonaishinnasta, yhteensä 26,6 milj. euroa. Avohoitotalon rakentaminen ja laitehankinnat rahoitetaan ulkopuolisella rahoituksella. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on kustannustason mukaan rakentamisen osalta 37,7 milj. euroa ja laitteiden osalta 10,4 milj. euroa. Rahoituksen järjestämiseksi on tarjouspyynnöllä , DN 325/313/2008, pyydetty tarjoukset kolmeltatoista eri rahoittajalta. Esityslistan liitteenä seuraa tarjouspyyntö ja tarjouspyyntöön liittyvä luettelo tarjouspyynnön saaneilta rahoituslaitoksilta. Rahoitusta on pyydetty yhteensä 48,2 milj. eurolle + rakennusaikaisille koroille. Rahoitustarjousta on pyydetty tarjouspyynnön mukaisesti vaihtuvakorkoiselle korkoperusteelle ja/tai muulla hankkeeseen sopivalla rahoitusratkaisulla. Lainan nosto on suunniteltu rahoituspyynnön mukaisesti, jolloin vuonna 2008 rakentamishankkeeseen otettaisiin lainaa 6 milj. euroa. Pääosa lainan nostosta sijoittuu vuodelle Valtuusto on kokouksessaan , Lainan ottaminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, päättänyt, että hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2008 talousarvion rahoituslaskelman mukaisesti enintään 11 milj. euroa, ja että rahoituslaitoksilta ja muilta luotonantajilta otetun pitkäaikaisen lainan yhteismäärä saa olla enintään 40 milj. euroa. ei aikaisemmin vuonna 2008 ole käyttänyt lainanotto-oikeutta ja sairaanhoitopiirin pitkäaikaislainojen määrä on yhteensä 5,6 milj. euroa. Tarjouspyynnön mukaiseen määräaikaan mennessä klo jättivät rahoitustarjouksen seuraavat rahoituslaitokset: European Investment Bank, Handelsbanken, Kuntarahoitus, Kuntien eläkevakuutus, Nordea, Pohjola, RBS Nordisk Renting Oy, Sampo Pankki ja SEB. Tarjousten avauspöytäkirja seuraa esityslistan liitteenä. Avohoitotalon rahoituspäätöksen valmistelemiseksi on tehty sopimus Inspira Oy:n kanssa (myöhemmin Inspira) lainarahoituksen tarjouspyyntödokumentaation kommentoinnista sekä potentiaalisten tarjoajien kartoittamisesta, saatujen tarjousten vertailusta sekä yhteenvedosta ja suosituksesta valittavasta rahoittajasta. Inspira on Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö, joka tarjoaa riippumatonta neuvontaa julkisen sektorin rahoitusratkaisuihin. Sopimuksen mukaisesti on Inspira avustanut rahoitusratkaisun valmistelussa ja heillä on ollut käytettävissään saadut rahoitustarjoukset ja koko dokumentaatio tarjouspyynnöstä. Esityslistan liitteenä seuraa Inspiran tekemä vertailu lainatarjouksista, johon sisältyy suositus tarjouksen valinnasta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Inspira suosittaa hyväksyttäväksi rahoitustarjouksen Kuntien eläkevakuutuksen tarjouksen pohjalta hintatasoltaan suositeltavimpana vaihtoehtona. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa pyydetyn lainapääoman 48,2 milj. euroa joko 20 tai 25 vuoden takaisinmaksuajalla viitekoron ollessa sidottuna vaihtoehtoisesti euribor 3/6/12 kk korkomarginaali 0, 00 %. Marginaali on voimassa 10 vuotta ja se on lainananottajalla mahdollisuus irtisanoa mahdollisen marginaalimuutoksen yhteydessä. Talousjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä Kuntien eläkevakuutuksen antaman tarjouksen avohoitotalon lainarahoitukseen 25 vuoden lainaajalla viitekorkona euribor 6 kk, sekä valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan käymään lainanottoneuvottelut Kuntien eläkevakuutuksen kanssa annetun tarjouksen mukaisin ehdoin ja allekirjoittamaan valmisteltavan lainasopimuksen mukaiset asiakirjat. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 127 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:376/ Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Valtuusto on vahvistanut kokouksessaan sijoitustoiminnan perusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti sijoituksia koskevia päätöksiä voi tehdä talousjohtaja, ja sijoitustapahtumista pidetään pöytäkirjaa. Talousjohtaja raportoi kassavarojen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle puolivuosittain muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt, että sairaanhoitopiirin kassavarat sijoitetaan toistaiseksi Sampo Pankki Oyj:n maksuliiketilille. Erillisiä sijoituksia rahasto- ym. tileille ei tehdä. Esityslistan liitteenä seuraa raportti Sampo Pankin kuntatilin keskimääräisistä talletuksista ja korkotuotosta ajalta Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi talousjohtajan raportin kassavarojen sijoittamisesta ajalta Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 128 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:231/ Hallintolakimiehen viran täyttäminen on ( 77) perustanut hallintolakimiehen viran alkaen. Viralle asetettiin seuraava kelpoisuusehto: oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi lainopin tai oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä. Hallintolakimiehen virka on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä virkaa haki 28 henkilöä, joista yksi ei täytä viran kelpoisuusehtoa. Hakemusasiakirjojen perusteella laadittu yhteenveto hakijoista lähetetään esityslistasta erillisenä. Hakijoiden hakemukset ovat kokouksessa nähtävillä. Hakijoista haastateltiin viisi henkilöä. Haastattelun suorittivat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja henkilöstöjohtaja. Haastattelun perusteella pyydettiin soveltuvuustestaukseen kaksi hakijaa. Testauksen on suorittanut MPS Finland Consulting Oy. Hakemuksen, haastattelun ja soveltuvuustestauksen perusteella virkaan esitetään valittavaksi varatuomari Sari Haataja. Haastatteluun osallistuneet ovat valintaesityksestä yksimielisiä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää valita hallintolakimiehen virkaan varatuomari Sari Haatajan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Valinta on ehdollinen kuuden (6) kuukauden koeajalla. Hall 129 Asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Eija Säilynoja esitti, että päättää jättää asian pöydälle haastatellakseen hakijoita. Perustelu: päättää virkavalinnasta, mutta hallituksen jäsenet eivät ole olleet mukana hakijoiden haastatteluissa. Esitystä kannattivat varajäsen Kimmo Kylmäluoma ja jäsen Kyösti Tornberg. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Suoritetussa kättennostoäänestyksessä Säilynojan esitys sai kolme ääntä (Säilynoja, Kylmäluoma, Tornberg). Käsittelyn jatkamista kannatti seitsemän jäsentä (Moilanen-Savolainen, Valikainen, Kestilä, Nissinen, Sepponen, Kukkonen, Kyngäs). Äänestyksen tuloksena käsittelyä päätettiin jatkaa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Eriävä mielipide: Hallituksen olisi pitänyt jättää asia pöydälle haastatellakseen hakijoita ennen lopullista päätöksen tekoa. Oulussa Eija Säilynoja Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:130/ Hoitoonpääsytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 08/08 Liitteenä on hoitotakuun piiriin kuuluvat: yli 6 kk jonottaneiden potilaiden määrä, yli 6 kk toimenpidettä (leikkausta tai hoitotmp) jonottaneiden potilaiden määrät ja yli 6 kk ensikäyntiä (pkl-arviota) jonottaneiden potilaiden määrät; tilanne Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee tiedoksi selostuksen hoitoonpääsytilanteesta. Hall 130 Vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelainen selosti hoitoonpääsytilannetta. Päätös: merkitsi tiedoksi selostuksen hoitoonpääsytilanteesta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:377/ ODL Oulun Työterveys Oy:n toiminnan alkaminen ODL Terveys Oy ja Oulun työterveysliikelaitos ovat perustaneet ODL Oulun Työterveys Oy -nimisen yhtiön, joka aloittaa toimintansa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ostaa sopimukseen perustuen tällä hetkellä OYS:n työterveyspalvelut ODL Terveys Oy:ltä. Sopimuksessa on sopimuksen siirtoa koskeva kohta: Sopimuksen osapuoli ei saa siirtää tätä sopimusta tai siitä johtuvia velvoitteita tai oikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. ODL Terveys Oy kirjoittaa: ODL Oulun Työterveys Oy aloittaa toimintansa Uusi yhtiö perustettiin toukokuussa 2008, yhdessä ODL Terveys Oy:n ja Oulun kaupungin kesken. Markkinaoikeus käsittelee tällä hetkellä yhtiöittämisestä tehtyä valitusta, joka koskee Oulun kaupungin oman henkilöstön työterveyshuoltoa. Tuleva päätös ratkaisee em. toiminnan jatkossa. Muilta osin toiminta alkaa lokakuun alusta. ODL Terveys Oy jatkaa lääkärikeskustoimintaa, yksityissairaala- ja kuntoutustoimintaa sekä tutkimusyksikön toimintaa. Uuden yhtiön perustamisen taustalla on halu tarjota työterveysasiakkaille entistäkin kattavampaa palvelua. Tämä tarkoittaa tehokkaampia työterveysprosesseja, laajempaa sairaanhoidon palvelukokonaisuutta sekä monipuolisia työhyvinvoinnin palveluja. Yhteisyrityksen tavoitteena on vahva pohjoissuomalainen työterveys- ja työhyvinvointipalveluja tuottava yhtiö. Työterveyshenkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä ODL Oulun Työterveys Oy:n palvelukseen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja ODL Terveys ovat tehneet sopimuksen Oulun yliopistollisen sairaalan henkilökunnan työterveyspalvelujen järjestämisestä. Sopimus on voimassa optiokausien ja ajan. Suostuuko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä siihen, että sopimus siirretään ODL Terveys Oy:ltä ODL Oulun Työterveys Oy:lle ? Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää antaa suostumuksen sille, että ODL Terveys Oy:n kanssa voimassa oleva sopimus työterveyspalvelujen tuottamisesta siirretään ODL Oulun Työterveys Oy:lle alkaen. Hall 131 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:378/ OYS:n erityisvastuualueen yhteistyö, hankkeiden loppuraportti Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen viisi sairaanhoitopiiriä Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Länsi-Pohja, Lappi ja Kainuu (myöhemmin Kainuun maakunta) laativat 2000-luvun alkuvuosina sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämän suunnitelman erikoissairaanhoidon yhteistyön ja työnjaon kehittämiseksi. Yhteistyön käytännön toteuttamista varten em. sairaanhoitopiirit laativat laajan hankeohjelman, jonka toteutuksen rahoittamiseen osallistui myös sosiaali- ja terveysministeriö. Hakkeita koskeva loppuraportti julkaistiin maaliskuussa Paras-puitelaki ja muu ajantasaistettu lainsäädäntö on sälyttänyt uusia ohjaus- ja valvontatehtäviä erikoissairaanhoidolle ja sairaanhoitopiireille. Tältä pohjalta nähtiin tarpeelliseksi jatkaa aloitettua yhteistyötä näihin vaatimuksiin vastaavilla hankkeilla. Niiden tavoitteena on ollut luoda yhtenäiset toimintamallit koko Pohjois-Suomen alueella. Näiden, osin Oulun lääninhallituksen rahoittamien jatkohankkeiden loppuraportti julkaistiin ja hyväksyttiin hankkeiden ohjausryhmässä Loppuraportti jaetaan hallituksen jäsenille esityslistasta erillisenä. ERKKO-hankkeen jatkona syntyi työ- ja toimintatapojen yhteensovittaminen ja uudistaminen Pohjois-Suomen terveydenhuollossa -kokonaisuus, jossa pyrittiin tukemaan sairaanhoitopiirejä ensihoitoon, valmiussuunnitteluun, lääkehoitoon, hoidonporrastukseen ja infektioiden torjuntaan liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli kehittää projektien systemaattista auditointia. Arvioinnissa hankekokonaisuus koettiin onnistuneeksi ja tavoitteet toteutuivat hyvin. OSMO-hankkeen pohjalta jatkettiin kehittämistyötä TULOS, Pohjois- Suomen terveydenhuollon tulevaisuuden osaaminen -hankkeella. Sen tavoitteena oli ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen ja osaamisen kehittäminen uhkaavan henkilöstöpulan estämiseksi. Ervaalueen täydennyskoulutusyhteistyötä tiivistetään ja käyttöön on otettu uusia verkko-opiskelumenetelmiä. TULOS-hanke arvioitiin onnistuneeksi ja erityisesti sähköiset oppimisympäristöt saivat positiivista palautetta. Tiedon hallinta ja käytettävyys -hanketta seuraavana projektina oli kehittää tuotannonohjausjärjestelmä ja potilaskohtainen kustannuslaskentamalli. Arvioinnin mukaan Tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus-/resurssilaskentamalli -hankkeessa onnistuttiin kohtalaisen hyvin, tuloksena on kehitetty yhteinen kustannuslaskentamallin ja siihen liittyvät kokonaisuudet. Ulkopuolisen arvioijan (Oulun Yliopisto / Lönnrot Instituutti, Kajaani) mukaan vaikeimmaksi kaikissa hankkeissa koettiin krooninen resurssien puute, niin ajallisesti kuin toimijoiden määrän suhteen. Kehittämishankkeet ovat tarpeelliset ja tuottavat selkeää hyötyä niin terveydenhuollon oman toimin- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 11/ nan kuin potilaidenkin kannalta. Haasteellista kaikkien projektien osalta tulee olemaan uusien toimintamallien jalkauttaminen arjen työhön. Hankkeiden toteuttaminen on edellyttänyt tiivistä ja suunnitelmallista työskentelyä monissa kehittämistyöryhmissä, jota osaltaan on tukenut vuoropuhelu sairaanhoitopiirien johdon kanssa. Yhteistyö on ollut rakentavaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa. On pyritty luomaan uusia, erilaisia ratkaisuja, joilla on merkitystä laajemminkin mm. selain-pohjainen valmiussuunnitelma. Ajoittain hanketyöskentelyä on hidastanut osaavan henkilöresurssin saannin vaikeus. Kokonaisuudessaan kehittämistyö on edennyt asetettujen tavoitteiden suuntaisesti ja pääsääntöisesti tavoitteet on saavutettu. Hankkeissa luodut uudet toimintamallit ja -käytännöt edellyttävät kuitenkin arjen työhön juurtuakseen ja edelleen kehittyäkseen aktiivista tiedonkulkua ja ohjausta kehittämisryhmiltä sekä tukea johdolta. Jokainen sairaanhoitopiiri yksin ja yhdessä kantaa siitä vastuun. Jatkossa olisi hyvä auditoida merkittävimpiä erityisvastuualueen hankkeita suunnitelmallisesti, jotta todellista tietoa tavoitteiden toteutumisesta saadaan. Myös ulkopuolista arviointia tulee hyödyntää. Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien yhteistyö on esimerkillistä. Toiminnan kehittäminen yhteistyöhankkeiden avulla koetaan tarpeelliseksi ja tehokkaaksi työtavaksi. Valmisteilla oleva uusi terveydenhuoltolaki asettaa edelleen lisävaatimuksia erva-yhteistyölle niin toiminnan kehittämisen, työnjaon kuin koulutuksenkin suhteen. Tämän vuoksi ohjausryhmä on myös päättänyt esittää sairaanhoitopiirien yhteisen projektihenkilön palkkaamista pysyvästi koordinoimaan ja organisoimaan yhteishankkeita. Yhteistyön rahoittamiseksi ohjausryhmä esittää, että piirit varaisivat tarkoitusta varten talousarvioihin 2 /asukas vuosittain. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi annetun selostuksen ja Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen yhteistyöstä laaditun loppuraportin. Hall 132 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:379/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Polikliinisen hoidon laatu: Potilaan näkökulma Jatkuva potilaspalaute vuonna 2007 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä asiakaspalautetta on hankittu systemaattisella, yhtenäisellä palautejärjestelmällä vuodesta 2004 alkaen. Palautejärjestelmä kattaa jatkuvan potilaspalautteen keräämisen yksiköissä palautelomakkeilla ja sähköisesti sairaanhoitopiirin kotisivujen kautta, vuorovuosin Stakesin lomakkeilla tehtävän sairaalahoidon ja polikliinisen hoidon laatua selvittävän potilastyytyväisyyskyselyn sekä jäsenkuntien terveyskeskuksille vuosittain toistettavan kyselyn. Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaan sairaalassa toteutettiin vuonna 2007 toisen kerran polikliinisen hoidon laatua koskeva asiakastyytyväisyyskysely. Kysely tehtiin Stakesin lomakkeella Polikliinisen hoidon laatu: Potilaan näkökulma. Kysely aloitettiin lokakuussa ja jatkettiin kunnes yksikön haluama määrä vastauksia oli saatu. Kysely tehdään vuorovuosin kohdistuen sairaalahoidon tai polikliinisen hoidon laatuun. Kyselyyn osallistui 3256 potilasta. Sen suorittamisesta vastasivat tulosyksiköt ja klinikat sairaanhoitopiirin hallintokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Vastaukset lähetettiin Stakesiin, josta yksiköt saivat tuloksensa suoraan jatkokäsittelyä ja analysointia varten. Kysymyksillä selvitettiin poliklinikalle / tutkimuksiin tuloon, ilmoittautumiseen, lääkärin, hoitajan, röntgenin ja laboratorion toimintaan ( vastaanotto ) sekä toimitiloihin ja liikkumiseen liittyvää laatua. Palvelun laatu arvioitiin asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, huono, erittäin huono. Myös avoimet kysymykset myönteisistä ja kielteisistä kokemuksista antoivat runsaasti tietoa palvelukyvystä. Lisäksi saatiin taustatietoja vastaajista. Tulokset kertoivat potilaiden olevan tyytyväisiä poliklinikoilla saamaansa palveluun. Korkeimpien arvosanojen (5) perusteella PPSHP:n tulokset ovat valtakunnallista tasoa. Vertailu edelliseen, vuoden 2005 tutkimukseen osoitti tyytyväisyyden kasvaneen. Eniten parhaita arvosanoja keräsi käytös eli potilasta kohtaan osoitettu arvostus, ystävällisyys ja kohteliaisuus. Vähiten parhaita arvosanoja saivat toimitilojen viihtyvyys, liikkuminen sairaalassa ja odotusaikoihin liittyvät kysymykset. Sairaanhoitopiirin kaikissa potilailta tutkivissa ja hoitavissa yksiköissä kerätään jatkuvaa potilaspalautetta yhtenäisellä mallilla. Lomakkeella kysytään, mitä myönteistä tai kielteistä potilas on kokenut sairaalassa ollessaan ja miten toimintaamme voisimme parantaa. Lisäksi pyydetään arvioimaan palvelun laatu arvosanoilla erinomainen, hyvä, kohtalainen, huono, erittäin huono ja antamaan yhteystiedot, mikäli palautteen antaja haluaa otettavaksi Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 11/ yhteyden häneen. Kysymykset ja arviointi perustuvat Stakesin sairaalahoidon ja polikliinisen hoidon laatua koskevaan kyselyyn. Lomakkeita palautettiin 2300 kpl. Ne sisälsivät 3450 erilaista kannanottoa, joista myönteisiä kokemuksia oli 62 %, kielteisiä 27 % ja kehittämisehdotuksia 11 %. Lomakkeiden kokonaismäärä laski 200:lla edellisvuoteen nähden. Kokemuksien suhteellinen osuus palautteesta vastaa edellisen vuoden tuloksia. Asiakaspalaute käsitellään yksikössä, johon se kohdistuu. Yksiköt kokevat jatkuvan potilaspalautteen hyödyllisenä, koska se antaa yksiköille konkreettista palautetta, joihin voidaan usein myös reagoida nopeasti. Terveyskeskuskysely Oulun yliopistollisen sairaalan palvelukyvystä vuonna 2008 Oulun yliopistollisen sairaalan palvelukyvystä tehtiin keväällä 2008 neljännen kerran tyytyväisyyskysely sairaanhoitopiirin terveyskeskuksille. Kysely sisälsi tyytyväisyysbarometrikysymykset, jotka koskevat lääketieteellisen toiminnan laatua, palvelujen saatavuutta, yhteistyön toimivuutta, hoitopalautetta, täydennyskoulutusta, konsultaatiotoimintaa ja raportointia. Arviointi oli asteikolla: erinomainen (5), hyvä (4), kohtalainen (3), huono (2), erittäin huono (1). Lisäksi avoimilla kysymyksillä kartoitettiin, missä asioissa OYS on onnistunut, mitä ongelmia on, yhteistyön sujuvuutta ja kehittämisehdotuksia. Kysely lähetettiin terveyskeskusten johtaville /vastaaville lääkäreille ja hoitajille sekä ensimmäisen kerran myös työterveyshuollon ylilääkäreille, Oulun kaupungin terveysasemien vastaaville lääkäreille ja palveluesimiehille. Kyselyn saaneet ja vastanneet Virka-asema Lähetetty Vastauksia Vastaus % Tk:n johtava/vastaava lääkärit Tk:n johtava/vastaava hoitaja Terveysaseman (Oulu) vastaava lääkäri Terveysaseman (Oulu) palveluesimies Työterveyshuollon ylilääkäri Yhteensä Vastausten perusteella OYS:n palveluihin oltiin yleensä tyytyväisiä. Erikoisalojen välillä löytyy kuitenkin eroja. Tyytyväisyys edelliseen vuoteen kasvoi. Erityisesti johtavat lääkärit esittivät yhteistyön, hoitopalautteen ja palvelujen saatavuuden suhteen tapahtuneen parannusta. Avoimissa vastauksissa OYS sai kiitosta perustehtävänsä hoidosta. Tyytyväisiä oltiin myös koulutusyhteistyöhön, parantuneeseen tiedonvälitykseen ja raportointiin. Ongelmia koettiin olevan edelleen potilaan hoitoon liittyvän palautteen saannissa. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset raportti jaetaan hallituksen jäsenille esityslistasta erillisenä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset. Hall 133 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:247/ Johdon katselmus Johdon katselmus yhteenveto on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 134 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:365/ Eropyyntö sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenyydestä Tarkastuslautakunnan jäsen Raimo Järvenpää on anonut eroa Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä. Syy tähän on eroaminen Vasemmistoliitosta. Valtuusto on kokouksessaan valinnut tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Raimo Järvenpään Oulusta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ahti Törmälän Ylivieskasta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: - merkitsee tiedoksi eroanomuksen. - päättää esittää valtuustolle, että se myöntää tarkastuslautakunnan jäsen Raimo Järvenpäälle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen tarkastuslautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi uuden jäsenen. Hall 135 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:25/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, sisäisten sijaisten vakanssien perustamispäätös 2/ tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto, vastuualuejohtajien varahenkilöiden nimeämispäätös 19/2008 ja toimivallan siirtopäätös 21/ tulosyksikön johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätökset 26-27/ vastuualueen johtaja Osmo Tervonen, nimityspäätös 12/ vs. johtava sosiaalityöntekijö Seija Vähkyrä, nimityspäätös 3/ ylihoitaja Tuula Ervelius (neurologia), toimivallan siirtopäätös 11/ ylihoitaja Toini Jämsä (syöpätaudit ja sädehoito), nimityspäätös 8/ ylihoitaja Pirjo Kejonen (radiologia), nimityspäätös 22/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (anestesia), toimivallan siirtopäätös 106/ ylihoitaja Matti Laukkanen (psykiatria), nimityspäätökset 7-9/ vs. ylihoitaja Päivi Lavander (korva-, nenä- ja kurkkutaudit), nimityspäätökset 1-2/ ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätös 31/ ylihoitaja Liisa Ukkola (lapset ja nuoret), nimityspäätös 29/2008. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 136 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:380/ Tiedoksiantoasiat DN350/173/ Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset sekä muut työskentelyn edellytykset, Suomen Kuntaliiton yleiskirje 26/80/2008 ( ), liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 137 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:388/ Virkamatka Hall 138 Päätös: päätti määrätä sairaanhoitopiirin johtajan virkamatkalle Milanossa pidettävään seminaariin: The Internal Market in Healthcare. Merkittiin, että jäsen Nissinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:294/ Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä pykälä 30/2008 Peltolan sairaalarakennuksen PS2 ja logistiikkarakennuksen PT2 urakkakilpailu Rakennus-Koskela Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätöksestä 30/ koskien Peltolan sairaalarakennuksen PS2 ja PT2 urakkakilpailuun osallistumista. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kuntayhtymän hallitus oikaisee viranhaltijan päätöksen Rakennus-Koskela Oy:n sulkemisesta pois rajoitetusta urakkatarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on antanut asiassa selityksen, liite. Sairaanhoitopiirin Peltolan alueella sijaitsevalla Psykiatrin klinikalla toteutetaan laajaa peruskorjausohjelmaa, johon liittyen kesällä 2008 on tekniikan palvelujen toimesta kilpailutettu PS2:n peruskorjaus ja siihen liittyvä logistiikkarakennus PT2. Hankintayksikkönä toiminut tekniikan palvelut on nykyisen kilpailukäytännön mukaisesti osallistumishakemusten perusteella valinnut urakoitsijat varsinaiseen tarjouskilpailuun. Päätöksellä on jätetty tarjouskilpailun ulkopuolelle kaksi rakennusyritystä, joista toinen on oikaisuvaatimuksen jättänyt Rakennus- Koskela Oy. Liitteenä olevan tilannetta tarkemmin kuvaavan hankintayksikön vastineen perusteella olisi tilaajan eli hankkeen omistajan sairaanhoitopiirin kannalta katsottuna ollut liian suuri riski valita Rakennus- Koskela Oy tarjouskilpaluun. Markkinaoikeus on omassa päätöksessään todennut, ettei hankintaa tarvitse keskeyttää. Rakennus-Koskela Oy on antanut vastaselityksen, liite. Näkemykset vastaselitykseen: Rakennus-Koskela Oy vastaselitystä laatiessaan on tiennyt varmasti, ettei vuoden 2007 tilinpäätöstietoja ollut päätöksentekohetkellä käytettävissä eikä niitä näin ollen voida käyttää perusteluina samoin kuin sen jälkeisiäkään talouslukuja, joilla vastaselityksessä on spekuloitu. Rakennus- Koskela Oy perustelee myöhästymisiä T1:n ja A1:n osalta runsailla lisä- ja muutostöillä. Tämäkään ei pidä paikkaansa, koska ensimmäinen urakka-ajan pidennys jouduttiin myöntämään jo neuvotteluvaiheessa ennen kuin töihin oli edes ryhdyttykään. Rakennus-Koskela Oy laskee lisäja muutostöihin harhaanjohtavasti myös ne työt, jotka alkuaan on sovittu tehtäväksi yksikköhinnoilla laskutustyönä eivätkä näin ollen ole lisä- ja muutostöitä. Lisäksi lisä- ja muutostöitä ei ole juurikaan hankkeiden kriittisellä polulla ja niistä suuri osa kohdistuu alihankintatöihin. Huomioitavaa on myös, että merkittävä osa lisä- ja muutostöistä toteutettiin vastaanoton Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokousaika 11.5.2009 klo 10.04 12.00 Kokouspaikka Hallintokeskus, iso neuvott.h.g340 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä 38-40 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Antero Hyvärinen, JHT-, HT- tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy

Antero Hyvärinen, JHT-, HT- tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Aika Tiistai 14.3.2017 klo 9.15 Paikka Lapin ammattiopisto, Myllylammentie 23 (neuvotteluhuone 105), Kemijärvi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 6.4.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30 9.17 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus 1. 99 Esitys Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseneksi toimikaudelle 2016-2019

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus 1. 99 Esitys Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseneksi toimikaudelle 2016-2019 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus 1 KOKOUSAIKA Maanantai 26.10.2015 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 99 Esitys Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseneksi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot