Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Työjärjestys Katsaus Liite 3 Avohoitotalon rakennushankkeen rahoitus Liite 4 Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Hallintolakimiehen viran täyttäminen Liite 6 Hoitoonpääsytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 08/ ODL Oulun Työterveys Oy:n toiminnan alkaminen OYS:n erityisvastuualueen yhteistyö, hankkeiden loppuraportti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Liite 10 Johdon katselmus Eropyyntö sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenyydestä Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 14 Tiedoksiantoasiat Virkamatka Liite 12 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä pykälä 30/2008 Peltolan sairaalarakennuksen PS2 ja logistiikkarakennuksen PT2 urakkakilpailu 23

2 PÖYTÄKIRJA 11/2008 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat R. Moilanen-Savolainen puheenjohtaja puheenjohtaja Esko Valikainen varapuheenjohtaja Markku Kestilä jäsen Kimmo Kylmäluoma varajäsen :t Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Eija Säilynoja jäsen Kyösti Tornberg jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Unto Valpas valtuuston pj. Timo Savela valt. 2. varapj. Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Juha Korpelainen vs. johtajaylilääkäri Kaarina Torppa hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Pentti Peltola henkilöstöjohtaja sihteeri Pasi Parkkila kehitysjohtaja :t Sari Nevakivi rekrytointipäällikkö Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 123 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Riikka Moilanen-Savolainen Puheenjohtaja Pentti Peltola Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Eija Säilynoja Kyösti Tornberg Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Pentti Peltola

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 123 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 124 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Eija Säilynoja ja Kyösti Tornberg (varalla Helvi Kyngäs ja Esko Valikainen). Hall 124 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Säilynoja ja Kyösti Tornberg. 125 Työjärjestys Hall 125 Päätös: päätti, että kokouskutsun asia 15 käsitellään ennen kokouskutsun asiaa 3. Kokouskutsun asia 12 käsitellään viimeisenä asiana. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:381/ Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 126 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:325/ Avohoitotalon rakennushankkeen rahoitus hyväksyi kokouksessaan avohoitotalon rakentamisen. Samassa yhteydessä hallitus hyväksyi saatujen tarjousten perusteella seitsemän suurinta urakkaa, jotka muodostavat 80 % rakentamisen kokonaishinnasta, yhteensä 26,6 milj. euroa. Avohoitotalon rakentaminen ja laitehankinnat rahoitetaan ulkopuolisella rahoituksella. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on kustannustason mukaan rakentamisen osalta 37,7 milj. euroa ja laitteiden osalta 10,4 milj. euroa. Rahoituksen järjestämiseksi on tarjouspyynnöllä , DN 325/313/2008, pyydetty tarjoukset kolmeltatoista eri rahoittajalta. Esityslistan liitteenä seuraa tarjouspyyntö ja tarjouspyyntöön liittyvä luettelo tarjouspyynnön saaneilta rahoituslaitoksilta. Rahoitusta on pyydetty yhteensä 48,2 milj. eurolle + rakennusaikaisille koroille. Rahoitustarjousta on pyydetty tarjouspyynnön mukaisesti vaihtuvakorkoiselle korkoperusteelle ja/tai muulla hankkeeseen sopivalla rahoitusratkaisulla. Lainan nosto on suunniteltu rahoituspyynnön mukaisesti, jolloin vuonna 2008 rakentamishankkeeseen otettaisiin lainaa 6 milj. euroa. Pääosa lainan nostosta sijoittuu vuodelle Valtuusto on kokouksessaan , Lainan ottaminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, päättänyt, että hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2008 talousarvion rahoituslaskelman mukaisesti enintään 11 milj. euroa, ja että rahoituslaitoksilta ja muilta luotonantajilta otetun pitkäaikaisen lainan yhteismäärä saa olla enintään 40 milj. euroa. ei aikaisemmin vuonna 2008 ole käyttänyt lainanotto-oikeutta ja sairaanhoitopiirin pitkäaikaislainojen määrä on yhteensä 5,6 milj. euroa. Tarjouspyynnön mukaiseen määräaikaan mennessä klo jättivät rahoitustarjouksen seuraavat rahoituslaitokset: European Investment Bank, Handelsbanken, Kuntarahoitus, Kuntien eläkevakuutus, Nordea, Pohjola, RBS Nordisk Renting Oy, Sampo Pankki ja SEB. Tarjousten avauspöytäkirja seuraa esityslistan liitteenä. Avohoitotalon rahoituspäätöksen valmistelemiseksi on tehty sopimus Inspira Oy:n kanssa (myöhemmin Inspira) lainarahoituksen tarjouspyyntödokumentaation kommentoinnista sekä potentiaalisten tarjoajien kartoittamisesta, saatujen tarjousten vertailusta sekä yhteenvedosta ja suosituksesta valittavasta rahoittajasta. Inspira on Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö, joka tarjoaa riippumatonta neuvontaa julkisen sektorin rahoitusratkaisuihin. Sopimuksen mukaisesti on Inspira avustanut rahoitusratkaisun valmistelussa ja heillä on ollut käytettävissään saadut rahoitustarjoukset ja koko dokumentaatio tarjouspyynnöstä. Esityslistan liitteenä seuraa Inspiran tekemä vertailu lainatarjouksista, johon sisältyy suositus tarjouksen valinnasta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Inspira suosittaa hyväksyttäväksi rahoitustarjouksen Kuntien eläkevakuutuksen tarjouksen pohjalta hintatasoltaan suositeltavimpana vaihtoehtona. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa pyydetyn lainapääoman 48,2 milj. euroa joko 20 tai 25 vuoden takaisinmaksuajalla viitekoron ollessa sidottuna vaihtoehtoisesti euribor 3/6/12 kk korkomarginaali 0, 00 %. Marginaali on voimassa 10 vuotta ja se on lainananottajalla mahdollisuus irtisanoa mahdollisen marginaalimuutoksen yhteydessä. Talousjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä Kuntien eläkevakuutuksen antaman tarjouksen avohoitotalon lainarahoitukseen 25 vuoden lainaajalla viitekorkona euribor 6 kk, sekä valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan käymään lainanottoneuvottelut Kuntien eläkevakuutuksen kanssa annetun tarjouksen mukaisin ehdoin ja allekirjoittamaan valmisteltavan lainasopimuksen mukaiset asiakirjat. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 127 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:376/ Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Valtuusto on vahvistanut kokouksessaan sijoitustoiminnan perusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti sijoituksia koskevia päätöksiä voi tehdä talousjohtaja, ja sijoitustapahtumista pidetään pöytäkirjaa. Talousjohtaja raportoi kassavarojen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle puolivuosittain muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt, että sairaanhoitopiirin kassavarat sijoitetaan toistaiseksi Sampo Pankki Oyj:n maksuliiketilille. Erillisiä sijoituksia rahasto- ym. tileille ei tehdä. Esityslistan liitteenä seuraa raportti Sampo Pankin kuntatilin keskimääräisistä talletuksista ja korkotuotosta ajalta Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi talousjohtajan raportin kassavarojen sijoittamisesta ajalta Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 128 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:231/ Hallintolakimiehen viran täyttäminen on ( 77) perustanut hallintolakimiehen viran alkaen. Viralle asetettiin seuraava kelpoisuusehto: oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi lainopin tai oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä. Hallintolakimiehen virka on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä virkaa haki 28 henkilöä, joista yksi ei täytä viran kelpoisuusehtoa. Hakemusasiakirjojen perusteella laadittu yhteenveto hakijoista lähetetään esityslistasta erillisenä. Hakijoiden hakemukset ovat kokouksessa nähtävillä. Hakijoista haastateltiin viisi henkilöä. Haastattelun suorittivat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja henkilöstöjohtaja. Haastattelun perusteella pyydettiin soveltuvuustestaukseen kaksi hakijaa. Testauksen on suorittanut MPS Finland Consulting Oy. Hakemuksen, haastattelun ja soveltuvuustestauksen perusteella virkaan esitetään valittavaksi varatuomari Sari Haataja. Haastatteluun osallistuneet ovat valintaesityksestä yksimielisiä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää valita hallintolakimiehen virkaan varatuomari Sari Haatajan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Valinta on ehdollinen kuuden (6) kuukauden koeajalla. Hall 129 Asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Eija Säilynoja esitti, että päättää jättää asian pöydälle haastatellakseen hakijoita. Perustelu: päättää virkavalinnasta, mutta hallituksen jäsenet eivät ole olleet mukana hakijoiden haastatteluissa. Esitystä kannattivat varajäsen Kimmo Kylmäluoma ja jäsen Kyösti Tornberg. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Suoritetussa kättennostoäänestyksessä Säilynojan esitys sai kolme ääntä (Säilynoja, Kylmäluoma, Tornberg). Käsittelyn jatkamista kannatti seitsemän jäsentä (Moilanen-Savolainen, Valikainen, Kestilä, Nissinen, Sepponen, Kukkonen, Kyngäs). Äänestyksen tuloksena käsittelyä päätettiin jatkaa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Eriävä mielipide: Hallituksen olisi pitänyt jättää asia pöydälle haastatellakseen hakijoita ennen lopullista päätöksen tekoa. Oulussa Eija Säilynoja Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:130/ Hoitoonpääsytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 08/08 Liitteenä on hoitotakuun piiriin kuuluvat: yli 6 kk jonottaneiden potilaiden määrä, yli 6 kk toimenpidettä (leikkausta tai hoitotmp) jonottaneiden potilaiden määrät ja yli 6 kk ensikäyntiä (pkl-arviota) jonottaneiden potilaiden määrät; tilanne Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee tiedoksi selostuksen hoitoonpääsytilanteesta. Hall 130 Vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelainen selosti hoitoonpääsytilannetta. Päätös: merkitsi tiedoksi selostuksen hoitoonpääsytilanteesta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:377/ ODL Oulun Työterveys Oy:n toiminnan alkaminen ODL Terveys Oy ja Oulun työterveysliikelaitos ovat perustaneet ODL Oulun Työterveys Oy -nimisen yhtiön, joka aloittaa toimintansa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ostaa sopimukseen perustuen tällä hetkellä OYS:n työterveyspalvelut ODL Terveys Oy:ltä. Sopimuksessa on sopimuksen siirtoa koskeva kohta: Sopimuksen osapuoli ei saa siirtää tätä sopimusta tai siitä johtuvia velvoitteita tai oikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. ODL Terveys Oy kirjoittaa: ODL Oulun Työterveys Oy aloittaa toimintansa Uusi yhtiö perustettiin toukokuussa 2008, yhdessä ODL Terveys Oy:n ja Oulun kaupungin kesken. Markkinaoikeus käsittelee tällä hetkellä yhtiöittämisestä tehtyä valitusta, joka koskee Oulun kaupungin oman henkilöstön työterveyshuoltoa. Tuleva päätös ratkaisee em. toiminnan jatkossa. Muilta osin toiminta alkaa lokakuun alusta. ODL Terveys Oy jatkaa lääkärikeskustoimintaa, yksityissairaala- ja kuntoutustoimintaa sekä tutkimusyksikön toimintaa. Uuden yhtiön perustamisen taustalla on halu tarjota työterveysasiakkaille entistäkin kattavampaa palvelua. Tämä tarkoittaa tehokkaampia työterveysprosesseja, laajempaa sairaanhoidon palvelukokonaisuutta sekä monipuolisia työhyvinvoinnin palveluja. Yhteisyrityksen tavoitteena on vahva pohjoissuomalainen työterveys- ja työhyvinvointipalveluja tuottava yhtiö. Työterveyshenkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä ODL Oulun Työterveys Oy:n palvelukseen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja ODL Terveys ovat tehneet sopimuksen Oulun yliopistollisen sairaalan henkilökunnan työterveyspalvelujen järjestämisestä. Sopimus on voimassa optiokausien ja ajan. Suostuuko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä siihen, että sopimus siirretään ODL Terveys Oy:ltä ODL Oulun Työterveys Oy:lle ? Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää antaa suostumuksen sille, että ODL Terveys Oy:n kanssa voimassa oleva sopimus työterveyspalvelujen tuottamisesta siirretään ODL Oulun Työterveys Oy:lle alkaen. Hall 131 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:378/ OYS:n erityisvastuualueen yhteistyö, hankkeiden loppuraportti Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen viisi sairaanhoitopiiriä Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Länsi-Pohja, Lappi ja Kainuu (myöhemmin Kainuun maakunta) laativat 2000-luvun alkuvuosina sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämän suunnitelman erikoissairaanhoidon yhteistyön ja työnjaon kehittämiseksi. Yhteistyön käytännön toteuttamista varten em. sairaanhoitopiirit laativat laajan hankeohjelman, jonka toteutuksen rahoittamiseen osallistui myös sosiaali- ja terveysministeriö. Hakkeita koskeva loppuraportti julkaistiin maaliskuussa Paras-puitelaki ja muu ajantasaistettu lainsäädäntö on sälyttänyt uusia ohjaus- ja valvontatehtäviä erikoissairaanhoidolle ja sairaanhoitopiireille. Tältä pohjalta nähtiin tarpeelliseksi jatkaa aloitettua yhteistyötä näihin vaatimuksiin vastaavilla hankkeilla. Niiden tavoitteena on ollut luoda yhtenäiset toimintamallit koko Pohjois-Suomen alueella. Näiden, osin Oulun lääninhallituksen rahoittamien jatkohankkeiden loppuraportti julkaistiin ja hyväksyttiin hankkeiden ohjausryhmässä Loppuraportti jaetaan hallituksen jäsenille esityslistasta erillisenä. ERKKO-hankkeen jatkona syntyi työ- ja toimintatapojen yhteensovittaminen ja uudistaminen Pohjois-Suomen terveydenhuollossa -kokonaisuus, jossa pyrittiin tukemaan sairaanhoitopiirejä ensihoitoon, valmiussuunnitteluun, lääkehoitoon, hoidonporrastukseen ja infektioiden torjuntaan liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli kehittää projektien systemaattista auditointia. Arvioinnissa hankekokonaisuus koettiin onnistuneeksi ja tavoitteet toteutuivat hyvin. OSMO-hankkeen pohjalta jatkettiin kehittämistyötä TULOS, Pohjois- Suomen terveydenhuollon tulevaisuuden osaaminen -hankkeella. Sen tavoitteena oli ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen ja osaamisen kehittäminen uhkaavan henkilöstöpulan estämiseksi. Ervaalueen täydennyskoulutusyhteistyötä tiivistetään ja käyttöön on otettu uusia verkko-opiskelumenetelmiä. TULOS-hanke arvioitiin onnistuneeksi ja erityisesti sähköiset oppimisympäristöt saivat positiivista palautetta. Tiedon hallinta ja käytettävyys -hanketta seuraavana projektina oli kehittää tuotannonohjausjärjestelmä ja potilaskohtainen kustannuslaskentamalli. Arvioinnin mukaan Tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus-/resurssilaskentamalli -hankkeessa onnistuttiin kohtalaisen hyvin, tuloksena on kehitetty yhteinen kustannuslaskentamallin ja siihen liittyvät kokonaisuudet. Ulkopuolisen arvioijan (Oulun Yliopisto / Lönnrot Instituutti, Kajaani) mukaan vaikeimmaksi kaikissa hankkeissa koettiin krooninen resurssien puute, niin ajallisesti kuin toimijoiden määrän suhteen. Kehittämishankkeet ovat tarpeelliset ja tuottavat selkeää hyötyä niin terveydenhuollon oman toimin- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 11/ nan kuin potilaidenkin kannalta. Haasteellista kaikkien projektien osalta tulee olemaan uusien toimintamallien jalkauttaminen arjen työhön. Hankkeiden toteuttaminen on edellyttänyt tiivistä ja suunnitelmallista työskentelyä monissa kehittämistyöryhmissä, jota osaltaan on tukenut vuoropuhelu sairaanhoitopiirien johdon kanssa. Yhteistyö on ollut rakentavaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa. On pyritty luomaan uusia, erilaisia ratkaisuja, joilla on merkitystä laajemminkin mm. selain-pohjainen valmiussuunnitelma. Ajoittain hanketyöskentelyä on hidastanut osaavan henkilöresurssin saannin vaikeus. Kokonaisuudessaan kehittämistyö on edennyt asetettujen tavoitteiden suuntaisesti ja pääsääntöisesti tavoitteet on saavutettu. Hankkeissa luodut uudet toimintamallit ja -käytännöt edellyttävät kuitenkin arjen työhön juurtuakseen ja edelleen kehittyäkseen aktiivista tiedonkulkua ja ohjausta kehittämisryhmiltä sekä tukea johdolta. Jokainen sairaanhoitopiiri yksin ja yhdessä kantaa siitä vastuun. Jatkossa olisi hyvä auditoida merkittävimpiä erityisvastuualueen hankkeita suunnitelmallisesti, jotta todellista tietoa tavoitteiden toteutumisesta saadaan. Myös ulkopuolista arviointia tulee hyödyntää. Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien yhteistyö on esimerkillistä. Toiminnan kehittäminen yhteistyöhankkeiden avulla koetaan tarpeelliseksi ja tehokkaaksi työtavaksi. Valmisteilla oleva uusi terveydenhuoltolaki asettaa edelleen lisävaatimuksia erva-yhteistyölle niin toiminnan kehittämisen, työnjaon kuin koulutuksenkin suhteen. Tämän vuoksi ohjausryhmä on myös päättänyt esittää sairaanhoitopiirien yhteisen projektihenkilön palkkaamista pysyvästi koordinoimaan ja organisoimaan yhteishankkeita. Yhteistyön rahoittamiseksi ohjausryhmä esittää, että piirit varaisivat tarkoitusta varten talousarvioihin 2 /asukas vuosittain. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi annetun selostuksen ja Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen yhteistyöstä laaditun loppuraportin. Hall 132 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:379/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Polikliinisen hoidon laatu: Potilaan näkökulma Jatkuva potilaspalaute vuonna 2007 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä asiakaspalautetta on hankittu systemaattisella, yhtenäisellä palautejärjestelmällä vuodesta 2004 alkaen. Palautejärjestelmä kattaa jatkuvan potilaspalautteen keräämisen yksiköissä palautelomakkeilla ja sähköisesti sairaanhoitopiirin kotisivujen kautta, vuorovuosin Stakesin lomakkeilla tehtävän sairaalahoidon ja polikliinisen hoidon laatua selvittävän potilastyytyväisyyskyselyn sekä jäsenkuntien terveyskeskuksille vuosittain toistettavan kyselyn. Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaan sairaalassa toteutettiin vuonna 2007 toisen kerran polikliinisen hoidon laatua koskeva asiakastyytyväisyyskysely. Kysely tehtiin Stakesin lomakkeella Polikliinisen hoidon laatu: Potilaan näkökulma. Kysely aloitettiin lokakuussa ja jatkettiin kunnes yksikön haluama määrä vastauksia oli saatu. Kysely tehdään vuorovuosin kohdistuen sairaalahoidon tai polikliinisen hoidon laatuun. Kyselyyn osallistui 3256 potilasta. Sen suorittamisesta vastasivat tulosyksiköt ja klinikat sairaanhoitopiirin hallintokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Vastaukset lähetettiin Stakesiin, josta yksiköt saivat tuloksensa suoraan jatkokäsittelyä ja analysointia varten. Kysymyksillä selvitettiin poliklinikalle / tutkimuksiin tuloon, ilmoittautumiseen, lääkärin, hoitajan, röntgenin ja laboratorion toimintaan ( vastaanotto ) sekä toimitiloihin ja liikkumiseen liittyvää laatua. Palvelun laatu arvioitiin asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, huono, erittäin huono. Myös avoimet kysymykset myönteisistä ja kielteisistä kokemuksista antoivat runsaasti tietoa palvelukyvystä. Lisäksi saatiin taustatietoja vastaajista. Tulokset kertoivat potilaiden olevan tyytyväisiä poliklinikoilla saamaansa palveluun. Korkeimpien arvosanojen (5) perusteella PPSHP:n tulokset ovat valtakunnallista tasoa. Vertailu edelliseen, vuoden 2005 tutkimukseen osoitti tyytyväisyyden kasvaneen. Eniten parhaita arvosanoja keräsi käytös eli potilasta kohtaan osoitettu arvostus, ystävällisyys ja kohteliaisuus. Vähiten parhaita arvosanoja saivat toimitilojen viihtyvyys, liikkuminen sairaalassa ja odotusaikoihin liittyvät kysymykset. Sairaanhoitopiirin kaikissa potilailta tutkivissa ja hoitavissa yksiköissä kerätään jatkuvaa potilaspalautetta yhtenäisellä mallilla. Lomakkeella kysytään, mitä myönteistä tai kielteistä potilas on kokenut sairaalassa ollessaan ja miten toimintaamme voisimme parantaa. Lisäksi pyydetään arvioimaan palvelun laatu arvosanoilla erinomainen, hyvä, kohtalainen, huono, erittäin huono ja antamaan yhteystiedot, mikäli palautteen antaja haluaa otettavaksi Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 11/ yhteyden häneen. Kysymykset ja arviointi perustuvat Stakesin sairaalahoidon ja polikliinisen hoidon laatua koskevaan kyselyyn. Lomakkeita palautettiin 2300 kpl. Ne sisälsivät 3450 erilaista kannanottoa, joista myönteisiä kokemuksia oli 62 %, kielteisiä 27 % ja kehittämisehdotuksia 11 %. Lomakkeiden kokonaismäärä laski 200:lla edellisvuoteen nähden. Kokemuksien suhteellinen osuus palautteesta vastaa edellisen vuoden tuloksia. Asiakaspalaute käsitellään yksikössä, johon se kohdistuu. Yksiköt kokevat jatkuvan potilaspalautteen hyödyllisenä, koska se antaa yksiköille konkreettista palautetta, joihin voidaan usein myös reagoida nopeasti. Terveyskeskuskysely Oulun yliopistollisen sairaalan palvelukyvystä vuonna 2008 Oulun yliopistollisen sairaalan palvelukyvystä tehtiin keväällä 2008 neljännen kerran tyytyväisyyskysely sairaanhoitopiirin terveyskeskuksille. Kysely sisälsi tyytyväisyysbarometrikysymykset, jotka koskevat lääketieteellisen toiminnan laatua, palvelujen saatavuutta, yhteistyön toimivuutta, hoitopalautetta, täydennyskoulutusta, konsultaatiotoimintaa ja raportointia. Arviointi oli asteikolla: erinomainen (5), hyvä (4), kohtalainen (3), huono (2), erittäin huono (1). Lisäksi avoimilla kysymyksillä kartoitettiin, missä asioissa OYS on onnistunut, mitä ongelmia on, yhteistyön sujuvuutta ja kehittämisehdotuksia. Kysely lähetettiin terveyskeskusten johtaville /vastaaville lääkäreille ja hoitajille sekä ensimmäisen kerran myös työterveyshuollon ylilääkäreille, Oulun kaupungin terveysasemien vastaaville lääkäreille ja palveluesimiehille. Kyselyn saaneet ja vastanneet Virka-asema Lähetetty Vastauksia Vastaus % Tk:n johtava/vastaava lääkärit Tk:n johtava/vastaava hoitaja Terveysaseman (Oulu) vastaava lääkäri Terveysaseman (Oulu) palveluesimies Työterveyshuollon ylilääkäri Yhteensä Vastausten perusteella OYS:n palveluihin oltiin yleensä tyytyväisiä. Erikoisalojen välillä löytyy kuitenkin eroja. Tyytyväisyys edelliseen vuoteen kasvoi. Erityisesti johtavat lääkärit esittivät yhteistyön, hoitopalautteen ja palvelujen saatavuuden suhteen tapahtuneen parannusta. Avoimissa vastauksissa OYS sai kiitosta perustehtävänsä hoidosta. Tyytyväisiä oltiin myös koulutusyhteistyöhön, parantuneeseen tiedonvälitykseen ja raportointiin. Ongelmia koettiin olevan edelleen potilaan hoitoon liittyvän palautteen saannissa. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset raportti jaetaan hallituksen jäsenille esityslistasta erillisenä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset. Hall 133 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:247/ Johdon katselmus Johdon katselmus yhteenveto on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 134 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:365/ Eropyyntö sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenyydestä Tarkastuslautakunnan jäsen Raimo Järvenpää on anonut eroa Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä. Syy tähän on eroaminen Vasemmistoliitosta. Valtuusto on kokouksessaan valinnut tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Raimo Järvenpään Oulusta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ahti Törmälän Ylivieskasta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: - merkitsee tiedoksi eroanomuksen. - päättää esittää valtuustolle, että se myöntää tarkastuslautakunnan jäsen Raimo Järvenpäälle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen tarkastuslautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi uuden jäsenen. Hall 135 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:25/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, sisäisten sijaisten vakanssien perustamispäätös 2/ tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto, vastuualuejohtajien varahenkilöiden nimeämispäätös 19/2008 ja toimivallan siirtopäätös 21/ tulosyksikön johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätökset 26-27/ vastuualueen johtaja Osmo Tervonen, nimityspäätös 12/ vs. johtava sosiaalityöntekijö Seija Vähkyrä, nimityspäätös 3/ ylihoitaja Tuula Ervelius (neurologia), toimivallan siirtopäätös 11/ ylihoitaja Toini Jämsä (syöpätaudit ja sädehoito), nimityspäätös 8/ ylihoitaja Pirjo Kejonen (radiologia), nimityspäätös 22/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (anestesia), toimivallan siirtopäätös 106/ ylihoitaja Matti Laukkanen (psykiatria), nimityspäätökset 7-9/ vs. ylihoitaja Päivi Lavander (korva-, nenä- ja kurkkutaudit), nimityspäätökset 1-2/ ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätös 31/ ylihoitaja Liisa Ukkola (lapset ja nuoret), nimityspäätös 29/2008. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 136 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:380/ Tiedoksiantoasiat DN350/173/ Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset sekä muut työskentelyn edellytykset, Suomen Kuntaliiton yleiskirje 26/80/2008 ( ), liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 137 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:388/ Virkamatka Hall 138 Päätös: päätti määrätä sairaanhoitopiirin johtajan virkamatkalle Milanossa pidettävään seminaariin: The Internal Market in Healthcare. Merkittiin, että jäsen Nissinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:294/ Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä pykälä 30/2008 Peltolan sairaalarakennuksen PS2 ja logistiikkarakennuksen PT2 urakkakilpailu Rakennus-Koskela Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätöksestä 30/ koskien Peltolan sairaalarakennuksen PS2 ja PT2 urakkakilpailuun osallistumista. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kuntayhtymän hallitus oikaisee viranhaltijan päätöksen Rakennus-Koskela Oy:n sulkemisesta pois rajoitetusta urakkatarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on antanut asiassa selityksen, liite. Sairaanhoitopiirin Peltolan alueella sijaitsevalla Psykiatrin klinikalla toteutetaan laajaa peruskorjausohjelmaa, johon liittyen kesällä 2008 on tekniikan palvelujen toimesta kilpailutettu PS2:n peruskorjaus ja siihen liittyvä logistiikkarakennus PT2. Hankintayksikkönä toiminut tekniikan palvelut on nykyisen kilpailukäytännön mukaisesti osallistumishakemusten perusteella valinnut urakoitsijat varsinaiseen tarjouskilpailuun. Päätöksellä on jätetty tarjouskilpailun ulkopuolelle kaksi rakennusyritystä, joista toinen on oikaisuvaatimuksen jättänyt Rakennus- Koskela Oy. Liitteenä olevan tilannetta tarkemmin kuvaavan hankintayksikön vastineen perusteella olisi tilaajan eli hankkeen omistajan sairaanhoitopiirin kannalta katsottuna ollut liian suuri riski valita Rakennus- Koskela Oy tarjouskilpaluun. Markkinaoikeus on omassa päätöksessään todennut, ettei hankintaa tarvitse keskeyttää. Rakennus-Koskela Oy on antanut vastaselityksen, liite. Näkemykset vastaselitykseen: Rakennus-Koskela Oy vastaselitystä laatiessaan on tiennyt varmasti, ettei vuoden 2007 tilinpäätöstietoja ollut päätöksentekohetkellä käytettävissä eikä niitä näin ollen voida käyttää perusteluina samoin kuin sen jälkeisiäkään talouslukuja, joilla vastaselityksessä on spekuloitu. Rakennus- Koskela Oy perustelee myöhästymisiä T1:n ja A1:n osalta runsailla lisä- ja muutostöillä. Tämäkään ei pidä paikkaansa, koska ensimmäinen urakka-ajan pidennys jouduttiin myöntämään jo neuvotteluvaiheessa ennen kuin töihin oli edes ryhdyttykään. Rakennus-Koskela Oy laskee lisäja muutostöihin harhaanjohtavasti myös ne työt, jotka alkuaan on sovittu tehtäväksi yksikköhinnoilla laskutustyönä eivätkä näin ollen ole lisä- ja muutostöitä. Lisäksi lisä- ja muutostöitä ei ole juurikaan hankkeiden kriittisellä polulla ja niistä suuri osa kohdistuu alihankintatöihin. Huomioitavaa on myös, että merkittävä osa lisä- ja muutostöistä toteutettiin vastaanoton Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asia lista HALLITUS KOKOUSAIKA: KOKOUSPAIKKA: 8.11.2017 kello 10.00 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 113 114 115 116 117 118

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokousaika 11.5.2009 klo 10.04 12.00 Kokouspaikka Hallintokeskus, iso neuvott.h.g340 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä 38-40 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2010 Kokousaika 20.12.2010 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 11.50 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot