Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Työjärjestys Katsaus Liite 3 Avohoitotalon rakennushankkeen rahoitus Liite 4 Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Hallintolakimiehen viran täyttäminen Liite 6 Hoitoonpääsytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 08/ ODL Oulun Työterveys Oy:n toiminnan alkaminen OYS:n erityisvastuualueen yhteistyö, hankkeiden loppuraportti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Liite 10 Johdon katselmus Eropyyntö sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenyydestä Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 14 Tiedoksiantoasiat Virkamatka Liite 12 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä pykälä 30/2008 Peltolan sairaalarakennuksen PS2 ja logistiikkarakennuksen PT2 urakkakilpailu 23

2 PÖYTÄKIRJA 11/2008 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat R. Moilanen-Savolainen puheenjohtaja puheenjohtaja Esko Valikainen varapuheenjohtaja Markku Kestilä jäsen Kimmo Kylmäluoma varajäsen :t Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Eija Säilynoja jäsen Kyösti Tornberg jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Unto Valpas valtuuston pj. Timo Savela valt. 2. varapj. Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Juha Korpelainen vs. johtajaylilääkäri Kaarina Torppa hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Pentti Peltola henkilöstöjohtaja sihteeri Pasi Parkkila kehitysjohtaja :t Sari Nevakivi rekrytointipäällikkö Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 123 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Riikka Moilanen-Savolainen Puheenjohtaja Pentti Peltola Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Eija Säilynoja Kyösti Tornberg Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Pentti Peltola

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 123 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 124 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Eija Säilynoja ja Kyösti Tornberg (varalla Helvi Kyngäs ja Esko Valikainen). Hall 124 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Säilynoja ja Kyösti Tornberg. 125 Työjärjestys Hall 125 Päätös: päätti, että kokouskutsun asia 15 käsitellään ennen kokouskutsun asiaa 3. Kokouskutsun asia 12 käsitellään viimeisenä asiana. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:381/ Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 126 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:325/ Avohoitotalon rakennushankkeen rahoitus hyväksyi kokouksessaan avohoitotalon rakentamisen. Samassa yhteydessä hallitus hyväksyi saatujen tarjousten perusteella seitsemän suurinta urakkaa, jotka muodostavat 80 % rakentamisen kokonaishinnasta, yhteensä 26,6 milj. euroa. Avohoitotalon rakentaminen ja laitehankinnat rahoitetaan ulkopuolisella rahoituksella. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on kustannustason mukaan rakentamisen osalta 37,7 milj. euroa ja laitteiden osalta 10,4 milj. euroa. Rahoituksen järjestämiseksi on tarjouspyynnöllä , DN 325/313/2008, pyydetty tarjoukset kolmeltatoista eri rahoittajalta. Esityslistan liitteenä seuraa tarjouspyyntö ja tarjouspyyntöön liittyvä luettelo tarjouspyynnön saaneilta rahoituslaitoksilta. Rahoitusta on pyydetty yhteensä 48,2 milj. eurolle + rakennusaikaisille koroille. Rahoitustarjousta on pyydetty tarjouspyynnön mukaisesti vaihtuvakorkoiselle korkoperusteelle ja/tai muulla hankkeeseen sopivalla rahoitusratkaisulla. Lainan nosto on suunniteltu rahoituspyynnön mukaisesti, jolloin vuonna 2008 rakentamishankkeeseen otettaisiin lainaa 6 milj. euroa. Pääosa lainan nostosta sijoittuu vuodelle Valtuusto on kokouksessaan , Lainan ottaminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, päättänyt, että hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2008 talousarvion rahoituslaskelman mukaisesti enintään 11 milj. euroa, ja että rahoituslaitoksilta ja muilta luotonantajilta otetun pitkäaikaisen lainan yhteismäärä saa olla enintään 40 milj. euroa. ei aikaisemmin vuonna 2008 ole käyttänyt lainanotto-oikeutta ja sairaanhoitopiirin pitkäaikaislainojen määrä on yhteensä 5,6 milj. euroa. Tarjouspyynnön mukaiseen määräaikaan mennessä klo jättivät rahoitustarjouksen seuraavat rahoituslaitokset: European Investment Bank, Handelsbanken, Kuntarahoitus, Kuntien eläkevakuutus, Nordea, Pohjola, RBS Nordisk Renting Oy, Sampo Pankki ja SEB. Tarjousten avauspöytäkirja seuraa esityslistan liitteenä. Avohoitotalon rahoituspäätöksen valmistelemiseksi on tehty sopimus Inspira Oy:n kanssa (myöhemmin Inspira) lainarahoituksen tarjouspyyntödokumentaation kommentoinnista sekä potentiaalisten tarjoajien kartoittamisesta, saatujen tarjousten vertailusta sekä yhteenvedosta ja suosituksesta valittavasta rahoittajasta. Inspira on Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö, joka tarjoaa riippumatonta neuvontaa julkisen sektorin rahoitusratkaisuihin. Sopimuksen mukaisesti on Inspira avustanut rahoitusratkaisun valmistelussa ja heillä on ollut käytettävissään saadut rahoitustarjoukset ja koko dokumentaatio tarjouspyynnöstä. Esityslistan liitteenä seuraa Inspiran tekemä vertailu lainatarjouksista, johon sisältyy suositus tarjouksen valinnasta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Inspira suosittaa hyväksyttäväksi rahoitustarjouksen Kuntien eläkevakuutuksen tarjouksen pohjalta hintatasoltaan suositeltavimpana vaihtoehtona. Kuntien eläkevakuutus tarjoaa pyydetyn lainapääoman 48,2 milj. euroa joko 20 tai 25 vuoden takaisinmaksuajalla viitekoron ollessa sidottuna vaihtoehtoisesti euribor 3/6/12 kk korkomarginaali 0, 00 %. Marginaali on voimassa 10 vuotta ja se on lainananottajalla mahdollisuus irtisanoa mahdollisen marginaalimuutoksen yhteydessä. Talousjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä Kuntien eläkevakuutuksen antaman tarjouksen avohoitotalon lainarahoitukseen 25 vuoden lainaajalla viitekorkona euribor 6 kk, sekä valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan käymään lainanottoneuvottelut Kuntien eläkevakuutuksen kanssa annetun tarjouksen mukaisin ehdoin ja allekirjoittamaan valmisteltavan lainasopimuksen mukaiset asiakirjat. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 127 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:376/ Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Valtuusto on vahvistanut kokouksessaan sijoitustoiminnan perusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti sijoituksia koskevia päätöksiä voi tehdä talousjohtaja, ja sijoitustapahtumista pidetään pöytäkirjaa. Talousjohtaja raportoi kassavarojen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle puolivuosittain muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt, että sairaanhoitopiirin kassavarat sijoitetaan toistaiseksi Sampo Pankki Oyj:n maksuliiketilille. Erillisiä sijoituksia rahasto- ym. tileille ei tehdä. Esityslistan liitteenä seuraa raportti Sampo Pankin kuntatilin keskimääräisistä talletuksista ja korkotuotosta ajalta Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi talousjohtajan raportin kassavarojen sijoittamisesta ajalta Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 128 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:231/ Hallintolakimiehen viran täyttäminen on ( 77) perustanut hallintolakimiehen viran alkaen. Viralle asetettiin seuraava kelpoisuusehto: oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi lainopin tai oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä. Hallintolakimiehen virka on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä virkaa haki 28 henkilöä, joista yksi ei täytä viran kelpoisuusehtoa. Hakemusasiakirjojen perusteella laadittu yhteenveto hakijoista lähetetään esityslistasta erillisenä. Hakijoiden hakemukset ovat kokouksessa nähtävillä. Hakijoista haastateltiin viisi henkilöä. Haastattelun suorittivat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja henkilöstöjohtaja. Haastattelun perusteella pyydettiin soveltuvuustestaukseen kaksi hakijaa. Testauksen on suorittanut MPS Finland Consulting Oy. Hakemuksen, haastattelun ja soveltuvuustestauksen perusteella virkaan esitetään valittavaksi varatuomari Sari Haataja. Haastatteluun osallistuneet ovat valintaesityksestä yksimielisiä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää valita hallintolakimiehen virkaan varatuomari Sari Haatajan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Valinta on ehdollinen kuuden (6) kuukauden koeajalla. Hall 129 Asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Eija Säilynoja esitti, että päättää jättää asian pöydälle haastatellakseen hakijoita. Perustelu: päättää virkavalinnasta, mutta hallituksen jäsenet eivät ole olleet mukana hakijoiden haastatteluissa. Esitystä kannattivat varajäsen Kimmo Kylmäluoma ja jäsen Kyösti Tornberg. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Suoritetussa kättennostoäänestyksessä Säilynojan esitys sai kolme ääntä (Säilynoja, Kylmäluoma, Tornberg). Käsittelyn jatkamista kannatti seitsemän jäsentä (Moilanen-Savolainen, Valikainen, Kestilä, Nissinen, Sepponen, Kukkonen, Kyngäs). Äänestyksen tuloksena käsittelyä päätettiin jatkaa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Eriävä mielipide: Hallituksen olisi pitänyt jättää asia pöydälle haastatellakseen hakijoita ennen lopullista päätöksen tekoa. Oulussa Eija Säilynoja Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:130/ Hoitoonpääsytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 08/08 Liitteenä on hoitotakuun piiriin kuuluvat: yli 6 kk jonottaneiden potilaiden määrä, yli 6 kk toimenpidettä (leikkausta tai hoitotmp) jonottaneiden potilaiden määrät ja yli 6 kk ensikäyntiä (pkl-arviota) jonottaneiden potilaiden määrät; tilanne Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee tiedoksi selostuksen hoitoonpääsytilanteesta. Hall 130 Vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelainen selosti hoitoonpääsytilannetta. Päätös: merkitsi tiedoksi selostuksen hoitoonpääsytilanteesta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:377/ ODL Oulun Työterveys Oy:n toiminnan alkaminen ODL Terveys Oy ja Oulun työterveysliikelaitos ovat perustaneet ODL Oulun Työterveys Oy -nimisen yhtiön, joka aloittaa toimintansa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ostaa sopimukseen perustuen tällä hetkellä OYS:n työterveyspalvelut ODL Terveys Oy:ltä. Sopimuksessa on sopimuksen siirtoa koskeva kohta: Sopimuksen osapuoli ei saa siirtää tätä sopimusta tai siitä johtuvia velvoitteita tai oikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. ODL Terveys Oy kirjoittaa: ODL Oulun Työterveys Oy aloittaa toimintansa Uusi yhtiö perustettiin toukokuussa 2008, yhdessä ODL Terveys Oy:n ja Oulun kaupungin kesken. Markkinaoikeus käsittelee tällä hetkellä yhtiöittämisestä tehtyä valitusta, joka koskee Oulun kaupungin oman henkilöstön työterveyshuoltoa. Tuleva päätös ratkaisee em. toiminnan jatkossa. Muilta osin toiminta alkaa lokakuun alusta. ODL Terveys Oy jatkaa lääkärikeskustoimintaa, yksityissairaala- ja kuntoutustoimintaa sekä tutkimusyksikön toimintaa. Uuden yhtiön perustamisen taustalla on halu tarjota työterveysasiakkaille entistäkin kattavampaa palvelua. Tämä tarkoittaa tehokkaampia työterveysprosesseja, laajempaa sairaanhoidon palvelukokonaisuutta sekä monipuolisia työhyvinvoinnin palveluja. Yhteisyrityksen tavoitteena on vahva pohjoissuomalainen työterveys- ja työhyvinvointipalveluja tuottava yhtiö. Työterveyshenkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä ODL Oulun Työterveys Oy:n palvelukseen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja ODL Terveys ovat tehneet sopimuksen Oulun yliopistollisen sairaalan henkilökunnan työterveyspalvelujen järjestämisestä. Sopimus on voimassa optiokausien ja ajan. Suostuuko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä siihen, että sopimus siirretään ODL Terveys Oy:ltä ODL Oulun Työterveys Oy:lle ? Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää antaa suostumuksen sille, että ODL Terveys Oy:n kanssa voimassa oleva sopimus työterveyspalvelujen tuottamisesta siirretään ODL Oulun Työterveys Oy:lle alkaen. Hall 131 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:378/ OYS:n erityisvastuualueen yhteistyö, hankkeiden loppuraportti Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen viisi sairaanhoitopiiriä Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Länsi-Pohja, Lappi ja Kainuu (myöhemmin Kainuun maakunta) laativat 2000-luvun alkuvuosina sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämän suunnitelman erikoissairaanhoidon yhteistyön ja työnjaon kehittämiseksi. Yhteistyön käytännön toteuttamista varten em. sairaanhoitopiirit laativat laajan hankeohjelman, jonka toteutuksen rahoittamiseen osallistui myös sosiaali- ja terveysministeriö. Hakkeita koskeva loppuraportti julkaistiin maaliskuussa Paras-puitelaki ja muu ajantasaistettu lainsäädäntö on sälyttänyt uusia ohjaus- ja valvontatehtäviä erikoissairaanhoidolle ja sairaanhoitopiireille. Tältä pohjalta nähtiin tarpeelliseksi jatkaa aloitettua yhteistyötä näihin vaatimuksiin vastaavilla hankkeilla. Niiden tavoitteena on ollut luoda yhtenäiset toimintamallit koko Pohjois-Suomen alueella. Näiden, osin Oulun lääninhallituksen rahoittamien jatkohankkeiden loppuraportti julkaistiin ja hyväksyttiin hankkeiden ohjausryhmässä Loppuraportti jaetaan hallituksen jäsenille esityslistasta erillisenä. ERKKO-hankkeen jatkona syntyi työ- ja toimintatapojen yhteensovittaminen ja uudistaminen Pohjois-Suomen terveydenhuollossa -kokonaisuus, jossa pyrittiin tukemaan sairaanhoitopiirejä ensihoitoon, valmiussuunnitteluun, lääkehoitoon, hoidonporrastukseen ja infektioiden torjuntaan liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli kehittää projektien systemaattista auditointia. Arvioinnissa hankekokonaisuus koettiin onnistuneeksi ja tavoitteet toteutuivat hyvin. OSMO-hankkeen pohjalta jatkettiin kehittämistyötä TULOS, Pohjois- Suomen terveydenhuollon tulevaisuuden osaaminen -hankkeella. Sen tavoitteena oli ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen ja osaamisen kehittäminen uhkaavan henkilöstöpulan estämiseksi. Ervaalueen täydennyskoulutusyhteistyötä tiivistetään ja käyttöön on otettu uusia verkko-opiskelumenetelmiä. TULOS-hanke arvioitiin onnistuneeksi ja erityisesti sähköiset oppimisympäristöt saivat positiivista palautetta. Tiedon hallinta ja käytettävyys -hanketta seuraavana projektina oli kehittää tuotannonohjausjärjestelmä ja potilaskohtainen kustannuslaskentamalli. Arvioinnin mukaan Tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus-/resurssilaskentamalli -hankkeessa onnistuttiin kohtalaisen hyvin, tuloksena on kehitetty yhteinen kustannuslaskentamallin ja siihen liittyvät kokonaisuudet. Ulkopuolisen arvioijan (Oulun Yliopisto / Lönnrot Instituutti, Kajaani) mukaan vaikeimmaksi kaikissa hankkeissa koettiin krooninen resurssien puute, niin ajallisesti kuin toimijoiden määrän suhteen. Kehittämishankkeet ovat tarpeelliset ja tuottavat selkeää hyötyä niin terveydenhuollon oman toimin- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 11/ nan kuin potilaidenkin kannalta. Haasteellista kaikkien projektien osalta tulee olemaan uusien toimintamallien jalkauttaminen arjen työhön. Hankkeiden toteuttaminen on edellyttänyt tiivistä ja suunnitelmallista työskentelyä monissa kehittämistyöryhmissä, jota osaltaan on tukenut vuoropuhelu sairaanhoitopiirien johdon kanssa. Yhteistyö on ollut rakentavaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa. On pyritty luomaan uusia, erilaisia ratkaisuja, joilla on merkitystä laajemminkin mm. selain-pohjainen valmiussuunnitelma. Ajoittain hanketyöskentelyä on hidastanut osaavan henkilöresurssin saannin vaikeus. Kokonaisuudessaan kehittämistyö on edennyt asetettujen tavoitteiden suuntaisesti ja pääsääntöisesti tavoitteet on saavutettu. Hankkeissa luodut uudet toimintamallit ja -käytännöt edellyttävät kuitenkin arjen työhön juurtuakseen ja edelleen kehittyäkseen aktiivista tiedonkulkua ja ohjausta kehittämisryhmiltä sekä tukea johdolta. Jokainen sairaanhoitopiiri yksin ja yhdessä kantaa siitä vastuun. Jatkossa olisi hyvä auditoida merkittävimpiä erityisvastuualueen hankkeita suunnitelmallisesti, jotta todellista tietoa tavoitteiden toteutumisesta saadaan. Myös ulkopuolista arviointia tulee hyödyntää. Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien yhteistyö on esimerkillistä. Toiminnan kehittäminen yhteistyöhankkeiden avulla koetaan tarpeelliseksi ja tehokkaaksi työtavaksi. Valmisteilla oleva uusi terveydenhuoltolaki asettaa edelleen lisävaatimuksia erva-yhteistyölle niin toiminnan kehittämisen, työnjaon kuin koulutuksenkin suhteen. Tämän vuoksi ohjausryhmä on myös päättänyt esittää sairaanhoitopiirien yhteisen projektihenkilön palkkaamista pysyvästi koordinoimaan ja organisoimaan yhteishankkeita. Yhteistyön rahoittamiseksi ohjausryhmä esittää, että piirit varaisivat tarkoitusta varten talousarvioihin 2 /asukas vuosittain. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi annetun selostuksen ja Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen yhteistyöstä laaditun loppuraportin. Hall 132 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:379/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Polikliinisen hoidon laatu: Potilaan näkökulma Jatkuva potilaspalaute vuonna 2007 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä asiakaspalautetta on hankittu systemaattisella, yhtenäisellä palautejärjestelmällä vuodesta 2004 alkaen. Palautejärjestelmä kattaa jatkuvan potilaspalautteen keräämisen yksiköissä palautelomakkeilla ja sähköisesti sairaanhoitopiirin kotisivujen kautta, vuorovuosin Stakesin lomakkeilla tehtävän sairaalahoidon ja polikliinisen hoidon laatua selvittävän potilastyytyväisyyskyselyn sekä jäsenkuntien terveyskeskuksille vuosittain toistettavan kyselyn. Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaan sairaalassa toteutettiin vuonna 2007 toisen kerran polikliinisen hoidon laatua koskeva asiakastyytyväisyyskysely. Kysely tehtiin Stakesin lomakkeella Polikliinisen hoidon laatu: Potilaan näkökulma. Kysely aloitettiin lokakuussa ja jatkettiin kunnes yksikön haluama määrä vastauksia oli saatu. Kysely tehdään vuorovuosin kohdistuen sairaalahoidon tai polikliinisen hoidon laatuun. Kyselyyn osallistui 3256 potilasta. Sen suorittamisesta vastasivat tulosyksiköt ja klinikat sairaanhoitopiirin hallintokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Vastaukset lähetettiin Stakesiin, josta yksiköt saivat tuloksensa suoraan jatkokäsittelyä ja analysointia varten. Kysymyksillä selvitettiin poliklinikalle / tutkimuksiin tuloon, ilmoittautumiseen, lääkärin, hoitajan, röntgenin ja laboratorion toimintaan ( vastaanotto ) sekä toimitiloihin ja liikkumiseen liittyvää laatua. Palvelun laatu arvioitiin asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, huono, erittäin huono. Myös avoimet kysymykset myönteisistä ja kielteisistä kokemuksista antoivat runsaasti tietoa palvelukyvystä. Lisäksi saatiin taustatietoja vastaajista. Tulokset kertoivat potilaiden olevan tyytyväisiä poliklinikoilla saamaansa palveluun. Korkeimpien arvosanojen (5) perusteella PPSHP:n tulokset ovat valtakunnallista tasoa. Vertailu edelliseen, vuoden 2005 tutkimukseen osoitti tyytyväisyyden kasvaneen. Eniten parhaita arvosanoja keräsi käytös eli potilasta kohtaan osoitettu arvostus, ystävällisyys ja kohteliaisuus. Vähiten parhaita arvosanoja saivat toimitilojen viihtyvyys, liikkuminen sairaalassa ja odotusaikoihin liittyvät kysymykset. Sairaanhoitopiirin kaikissa potilailta tutkivissa ja hoitavissa yksiköissä kerätään jatkuvaa potilaspalautetta yhtenäisellä mallilla. Lomakkeella kysytään, mitä myönteistä tai kielteistä potilas on kokenut sairaalassa ollessaan ja miten toimintaamme voisimme parantaa. Lisäksi pyydetään arvioimaan palvelun laatu arvosanoilla erinomainen, hyvä, kohtalainen, huono, erittäin huono ja antamaan yhteystiedot, mikäli palautteen antaja haluaa otettavaksi Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 11/ yhteyden häneen. Kysymykset ja arviointi perustuvat Stakesin sairaalahoidon ja polikliinisen hoidon laatua koskevaan kyselyyn. Lomakkeita palautettiin 2300 kpl. Ne sisälsivät 3450 erilaista kannanottoa, joista myönteisiä kokemuksia oli 62 %, kielteisiä 27 % ja kehittämisehdotuksia 11 %. Lomakkeiden kokonaismäärä laski 200:lla edellisvuoteen nähden. Kokemuksien suhteellinen osuus palautteesta vastaa edellisen vuoden tuloksia. Asiakaspalaute käsitellään yksikössä, johon se kohdistuu. Yksiköt kokevat jatkuvan potilaspalautteen hyödyllisenä, koska se antaa yksiköille konkreettista palautetta, joihin voidaan usein myös reagoida nopeasti. Terveyskeskuskysely Oulun yliopistollisen sairaalan palvelukyvystä vuonna 2008 Oulun yliopistollisen sairaalan palvelukyvystä tehtiin keväällä 2008 neljännen kerran tyytyväisyyskysely sairaanhoitopiirin terveyskeskuksille. Kysely sisälsi tyytyväisyysbarometrikysymykset, jotka koskevat lääketieteellisen toiminnan laatua, palvelujen saatavuutta, yhteistyön toimivuutta, hoitopalautetta, täydennyskoulutusta, konsultaatiotoimintaa ja raportointia. Arviointi oli asteikolla: erinomainen (5), hyvä (4), kohtalainen (3), huono (2), erittäin huono (1). Lisäksi avoimilla kysymyksillä kartoitettiin, missä asioissa OYS on onnistunut, mitä ongelmia on, yhteistyön sujuvuutta ja kehittämisehdotuksia. Kysely lähetettiin terveyskeskusten johtaville /vastaaville lääkäreille ja hoitajille sekä ensimmäisen kerran myös työterveyshuollon ylilääkäreille, Oulun kaupungin terveysasemien vastaaville lääkäreille ja palveluesimiehille. Kyselyn saaneet ja vastanneet Virka-asema Lähetetty Vastauksia Vastaus % Tk:n johtava/vastaava lääkärit Tk:n johtava/vastaava hoitaja Terveysaseman (Oulu) vastaava lääkäri Terveysaseman (Oulu) palveluesimies Työterveyshuollon ylilääkäri Yhteensä Vastausten perusteella OYS:n palveluihin oltiin yleensä tyytyväisiä. Erikoisalojen välillä löytyy kuitenkin eroja. Tyytyväisyys edelliseen vuoteen kasvoi. Erityisesti johtavat lääkärit esittivät yhteistyön, hoitopalautteen ja palvelujen saatavuuden suhteen tapahtuneen parannusta. Avoimissa vastauksissa OYS sai kiitosta perustehtävänsä hoidosta. Tyytyväisiä oltiin myös koulutusyhteistyöhön, parantuneeseen tiedonvälitykseen ja raportointiin. Ongelmia koettiin olevan edelleen potilaan hoitoon liittyvän palautteen saannissa. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset raportti jaetaan hallituksen jäsenille esityslistasta erillisenä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset. Hall 133 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:247/ Johdon katselmus Johdon katselmus yhteenveto on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 134 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:365/ Eropyyntö sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenyydestä Tarkastuslautakunnan jäsen Raimo Järvenpää on anonut eroa Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä. Syy tähän on eroaminen Vasemmistoliitosta. Valtuusto on kokouksessaan valinnut tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Raimo Järvenpään Oulusta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ahti Törmälän Ylivieskasta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: - merkitsee tiedoksi eroanomuksen. - päättää esittää valtuustolle, että se myöntää tarkastuslautakunnan jäsen Raimo Järvenpäälle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen tarkastuslautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi uuden jäsenen. Hall 135 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:25/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, sisäisten sijaisten vakanssien perustamispäätös 2/ tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto, vastuualuejohtajien varahenkilöiden nimeämispäätös 19/2008 ja toimivallan siirtopäätös 21/ tulosyksikön johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätökset 26-27/ vastuualueen johtaja Osmo Tervonen, nimityspäätös 12/ vs. johtava sosiaalityöntekijö Seija Vähkyrä, nimityspäätös 3/ ylihoitaja Tuula Ervelius (neurologia), toimivallan siirtopäätös 11/ ylihoitaja Toini Jämsä (syöpätaudit ja sädehoito), nimityspäätös 8/ ylihoitaja Pirjo Kejonen (radiologia), nimityspäätös 22/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (anestesia), toimivallan siirtopäätös 106/ ylihoitaja Matti Laukkanen (psykiatria), nimityspäätökset 7-9/ vs. ylihoitaja Päivi Lavander (korva-, nenä- ja kurkkutaudit), nimityspäätökset 1-2/ ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätös 31/ ylihoitaja Liisa Ukkola (lapset ja nuoret), nimityspäätös 29/2008. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 136 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:380/ Tiedoksiantoasiat DN350/173/ Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset sekä muut työskentelyn edellytykset, Suomen Kuntaliiton yleiskirje 26/80/2008 ( ), liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 137 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:388/ Virkamatka Hall 138 Päätös: päätti määrätä sairaanhoitopiirin johtajan virkamatkalle Milanossa pidettävään seminaariin: The Internal Market in Healthcare. Merkittiin, että jäsen Nissinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:294/ Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä pykälä 30/2008 Peltolan sairaalarakennuksen PS2 ja logistiikkarakennuksen PT2 urakkakilpailu Rakennus-Koskela Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätöksestä 30/ koskien Peltolan sairaalarakennuksen PS2 ja PT2 urakkakilpailuun osallistumista. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kuntayhtymän hallitus oikaisee viranhaltijan päätöksen Rakennus-Koskela Oy:n sulkemisesta pois rajoitetusta urakkatarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on antanut asiassa selityksen, liite. Sairaanhoitopiirin Peltolan alueella sijaitsevalla Psykiatrin klinikalla toteutetaan laajaa peruskorjausohjelmaa, johon liittyen kesällä 2008 on tekniikan palvelujen toimesta kilpailutettu PS2:n peruskorjaus ja siihen liittyvä logistiikkarakennus PT2. Hankintayksikkönä toiminut tekniikan palvelut on nykyisen kilpailukäytännön mukaisesti osallistumishakemusten perusteella valinnut urakoitsijat varsinaiseen tarjouskilpailuun. Päätöksellä on jätetty tarjouskilpailun ulkopuolelle kaksi rakennusyritystä, joista toinen on oikaisuvaatimuksen jättänyt Rakennus- Koskela Oy. Liitteenä olevan tilannetta tarkemmin kuvaavan hankintayksikön vastineen perusteella olisi tilaajan eli hankkeen omistajan sairaanhoitopiirin kannalta katsottuna ollut liian suuri riski valita Rakennus- Koskela Oy tarjouskilpaluun. Markkinaoikeus on omassa päätöksessään todennut, ettei hankintaa tarvitse keskeyttää. Rakennus-Koskela Oy on antanut vastaselityksen, liite. Näkemykset vastaselitykseen: Rakennus-Koskela Oy vastaselitystä laatiessaan on tiennyt varmasti, ettei vuoden 2007 tilinpäätöstietoja ollut päätöksentekohetkellä käytettävissä eikä niitä näin ollen voida käyttää perusteluina samoin kuin sen jälkeisiäkään talouslukuja, joilla vastaselityksessä on spekuloitu. Rakennus- Koskela Oy perustelee myöhästymisiä T1:n ja A1:n osalta runsailla lisä- ja muutostöillä. Tämäkään ei pidä paikkaansa, koska ensimmäinen urakka-ajan pidennys jouduttiin myöntämään jo neuvotteluvaiheessa ennen kuin töihin oli edes ryhdyttykään. Rakennus-Koskela Oy laskee lisäja muutostöihin harhaanjohtavasti myös ne työt, jotka alkuaan on sovittu tehtäväksi yksikköhinnoilla laskutustyönä eivätkä näin ollen ole lisä- ja muutostöitä. Lisäksi lisä- ja muutostöitä ei ole juurikaan hankkeiden kriittisellä polulla ja niistä suuri osa kohdistuu alihankintatöihin. Huomioitavaa on myös, että merkittävä osa lisä- ja muutostöistä toteutettiin vastaanoton Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot