Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintolakimies, hallituksen sihteeri"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 3/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Risto Säkkinen Niilo Keränen Esko Kurvinen Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Pekka Kaisto Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 KOKOUSKUTSU 3/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Liite Sairaanhoitopiirin tilinpäätös Talousjohtajan viran täyttäminen 9 5 Liite KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset vuonna Liite Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset 14 7 Liite TS:n allekirjoituspöytäkirjan 5 :n mukaiset palkantarkistukset vuonna Liite Säteilylomamääräysten poistumisesta johtuva korvaus 17 9 Liite Tasausrahastoon perittävät maksut ja sieltä suoritettavat korvaukset Liite Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Liite Lisäselvitys Valviralle hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden toteutumisesta PPSHP:ssä Liite Oikaisuvaatimus laboratorion ylilääkärin viran täyttämisestä Liite Oikaisuvaatimus sairaalahuoltajien palvelussuhteeseen valinnasta Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite Tiedoksiantoasiat Liite Katsaus 33

3 KOKOUSKUTSU 3/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Juha Kukkonen (varalla Helvi Kyngäs ja Eija Säilynoja).

4 KOKOUSKUTSU 3/ DIAARI:119/ Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2010 Tilinpäätöstä koskevat säännökset Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat välineitä sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean kuvan. Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kuntayhtymän hallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen kuntayhtymän johtajan ja hallituksen jäsenten allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä osin tilinpäätöstä käsitellään valtuustossa tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Sen sijaan itse tilinpäätös on hallituksen laatima ja se käsitellään valtuustossa hallituksen valmistelun pohjalta. vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Kuntalain 68 :n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 70 :n mukaisesti hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.

5 KOKOUSKUTSU 3/ Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2010 Esityslistan liitteenä oleva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu seuraavista asiakirjoista: 1. Toimintakertomus 2. Talousarvion toteutuminen 3. Tilinpäätöslaskelmat 4. Tilinpäätöksen liitetiedot 5. Eriytetty tilinpäätös 6. Allekirjoitukset ja merkinnät 7. Luettelot ja selvitykset 8. Liiteosa Tilinpäätös 2010 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa sai jäsenkuntien väestöstä erikoissairaanhoitoa eri potilasta, mikä on 0,2 % enemmän kuin vuonna Valtuuston vahvistamista määrätavoitteista avohoitokäyntien määrä ylitti tavoitteen 3,7 % ja käyntimäärä kasvoi edellisestä vuodesta 1,1 %. Avohoitokäyntien määrän kasvu kohdistuu sekä erikoissairaanhoitoon että perusterveydenhuollon päivystykseen. Erikoissairaanhoidon osalta avohoidon käyttö lisääntyi merkittävästi lasten ja nuorten, kirurgian ja sisätautien vastuualueilla. Edelliseen vuoteen verrattuna perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä kasvoi OYS:n yhteispäivystyksessä 5,2 % ja Oulaskankaan sairaalan perusterveydenhuollon päivystyksessä 9,6 %. Tavoitteena ollut vuodeosastohoidon käyttö väheni arvioitua enemmän ja hoitopäivien määrä oli 3,4 % pienempi kuin vuonna Ainoastaan leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikössä toteutunut hoitopäivämäärä oli viime vuonna korkeampi kuin edellisenä vuonna. Potilaiden hoidon siirtyminen yhä enemmän avohoitoon on sairaanhoitopiirin perustavoitteen mukaista. Kehityvammahuollon osalta laitoshoidon ja asumispalvelujen hoitopäivien määrä laski edelleen voimakkaasti. Laitoshoidon käyttö oli 13,6 % vähäisempää kuin arvioitiin ja asumispalveluja käytettiin 3,5 % suunnitelmassa arvioitua vähemmän. Sen sijaan neuvolapalvelujen käyttö ylitti suunnitelman lähes 63 %. Tämäkin kehitys on sekä sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon että valtakunnalisten tavoitteiden suuntainen. Keskimääräisen hoitoajan tavoite 4,9 vuorokautta alitettiin ja oli viime vuonna 4,6 vuorokautta. Päiväkirurgian %-osuus kaikista leikkauksista oli 37 % ja ajanvarauksen mukaisista leikkauksista laskettuna %-osuus ylitti ensimmäisen kerran 50 %. Laskutus jäsenkunnille sairaanhoidosta asukasta kohti laskettuna oli 777 euroa vuonna 2010, mikä on 5 euroa enemmän kuin talousarviossa laskettiin.

6 KOKOUSKUTSU 3/ Vuosi 2010 oli jälleen vaiheikas potilaiden hoidon järjestämisessä hoitakuulainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alkuvuodesta hoidon saatavuus oli selkeästi jäljessä Valviran seuraamista kriteereistä ja tästä syystä kuntayhtymä asetettiin 0,5 milj. euron uhkasakon piiriin. Loppuvuonna hoitotakuun velvoitteita on pystytty täyttämään ja vuoden lopussa yli 6 kuukautta kiireetöntä hoitoa odottaneita jäsenkuntien potilaita oli enää 54. Sairaanhoitopiirin taseen loppusumma on 328 milj. euroa. Taseeseen on yhdistetty vuosille 2009 ja 2010 kehitysvammahuollon osuus. Vastattavaa puolella jäsenkuntien peruspääoma on 148,6 milj. euroa, edellisten tilikausien alijäämä 1,6 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 3,1 milj. euroa. Oma pääoma on siten yhteensä 150,8 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolelle sisältyy tehtyjä investointivarauksia yhteensä 11,5 milj. euroa kohdistettavaksi OYS:n rakennushankkeisiin ja peruskorjauksiin. Sairaanhoitopiirin pitkäaikainen lainarahoitus kasvoi 29,2 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrattuna ja on vuoden 2010 lopussa 69,7 milj. euroa. Lainarahoitukseen sisältyy 46,8 milj. euroa Avohoitotalon rakentamisen ja laitteiston hankinnan rahoitusta Kuntien Eläkevakuutukselta. Talousarvion toteutumisvertailun mukaisesti sairaanhoitopiirin toimintatuotot, 488,3 milj. euroa, olivat 2,5 % talousarviota suuremmat ja kasvoivat edellisestä vuodesta 8,4 %. Ilman kehitysvammahuollon tulosyksiköä tulojen kasvu on 4,5 %. Jäsenkunnille kohdistuvassa sairaanhoidon laskutuksessa oli rahoitus- ja kehyssopimisen mukaisesti tavoitteena, että laskutus ei kasva 3 % enempää vuoden 2009 talousarviosta laskettuna. Toteutunut 309,6 milj. euron jäsenkuntalaskutus on 1,2 % suurempi kuin talousarvion arvio. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu edelliseen vuoden tilinpäätökseen verrattuna oli 4,2 %. Sairaanhoidollisten palvelujen myynti erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille sairaanhoidon ostajille ylitti alkuperäisen talousarvion tavoitteen 2,2 milj. euroa, 5 %, ja kasvu edelliseen vuoteen on lähes 6 %. Kehitysvammahuollon palvelujen laskutus alitti arvion 6 % ja johtuu asumispalvelujen ja laitoshoidon tarpeen vähenemisestä. Potilailta perittävät avohoitomaksut, yhteensä 7,9 milj. euroa, kasvoivat vuoteen 2009 verrattuna 9,3 %. Vuodeosastohoidon maksut, 9 milj. euroa, kasvoivat 5,2 %. Sairaanhoitopiirin toimintakulut, 463 milj. euroa, olivat valtuuston talousarvioon hyväksymän tarkistetun menoarvion mukaiset. Myös alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakulut toteutuivat tyydyttävästi, sillä alkuperäinen kuluarvio ylittyi 0,8 %. Vuoteen 2009 verrattuna sairaanhoitopiirin vuoden 2010 kokonaismenot olivat 7,2 % suuremmat, 31,3 milj. euroa, mutta luvuissa on mukana vuoden alusta sairaanhoitopiirin toiminnaksi siirtyneet kehitysvammahuollon menot. Vähentämällä kehitysvammahuollon menot tulee vertailukelpoiseksi menojen kasvuksi vuoteen 2009 verrattuna 3,9 %. Sairaanhoitopiirin alkuperäinen talousarvio kuitenkin ylittyi 3,5 milj. eurolla. Merkittävä yksittäisen menoryhmän talousarvion ylitys toteutui ns. välitettyjen sairaalapalvelujen arvioitua suuremman käytön johdosta. Jäsenkuntien potilaita ohjattiin kansallisen erikoissairaanhoidon työjaon mukaisesti tai joutui paikkakunnalla oleskellessaan muiden sairaahoitopiirien hoitoon kustannuksiltaan 1,3 milj. euron arvosta enemmän kuin vuonna Hoitotakuun tavoitteiden saavuttaminen aiheutti sairaanhoitopiirissä n. 3,5 milj. euron kustannukset, joista valtaoasa kohdistuu lisätyösopimuksen mukaisiin korvauksiin henkilökunnalle.

7 KOKOUSKUTSU 3/ Henkilöstön palkkakehityksessä tavoitteena oli säilyttää maltillinen kustannustaso vuonna 2010 jatkona edellisen vuoden henkilöstömenojen voimakkaampaan sopeuttamiseen. Palkkamäärärahan tavoiteraamissa otettiin huomioon virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus noin 4 %. Vuoden alussa sairaanhoitopiiriin liittynyt Kehitysvammahuolto lisäsi palkkamenoja yli 10 milj. eurolla. Kun otetaan huomioon lisäksi Kehitysvammahuollon tukipalveluhenkilöstön siirto sairaanhoitopiirin vastaaviin yksiköihin, nousivat palkkakustannukset yhteensä noin 5 %. Henkilöstön palkat toteutuivat suunnitellusti. Muutos oli 9 % ilman palkkioita ja lomapalkkavelan muutosta. Palkkojen toimintamuutos työpanoksena oli hyvin pieni. Henkilöstösuunnittelu on edellyttänyt toimintajärjestelyjä sekä tulosyksiköiden sisällä että yhdessä muiden tulosyksiköiden kanssa. Uusiin tehtäviin henkilökuntaa on sijoitettu toimintaa uudelleen järjestäen. Sijaisuudet on hoidettu pääosin sisäisillä sijaisilla. Henkilöstön sosiaali- ja eläkevakuutusmaksujen osuus palkoista laski 0,7 %. Sivukulujen kokonaismäärää lisäsi Kehitysvammahuollon liittyminen sairaanhoitopiiriin. Sosiaalivakuutusmaksut olivat 13,1 milj. euroa ja ne laskivat 1,1 % vuodesta Eläkevakuutusmaksut olivat 51,4 milj. euroa. Kasvu oli 9,6 %. Eniten nousivat eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat tasaisesti kasvaneet viime vuosina. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä henkilöstömenot olivat vuonna 2010 yhteensä 297,2 milj. euroa. Kasvu vuodesta 2009 oli 22,5 milj. euroa eli 8,2 %. Kasvusta Kehitysvammahuollon osuus oli 12,6 milj. euroa. Tilinpäätöksen palkkasumma kasvoi 18,7 milj. euroa eli 8,5 % edellisestä vuodesta. Palkkojen kasvu ilman Kehitysvammahuollon tulosyksikköä oli 3,9 %. Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2010 aikana keskimäärin henkilöä. Luvussa ovat mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 359 henkilöllä. Henkilöstön kokonaismäärää lisäsi Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin yhdistyminen sairaanhoitopiiriin vuoden alusta. Muuten sairaanhoitopiirin henkilöstön määrässä ei tapahtunut olennaista muutosta. Sairaanhoitopiirin vuoden 2010 toiminta toteutui lähellä käyttösuunnitelmassa arvioituja tasoja myös työpanoksen osalta. Työpanoksen määrä säilyi erikoissairaanhoidon puolella lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna. Suurin muutos tapahtui, kun kehitysvammahuollon palvelut siirtyivät osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa vuoden 2010 alusta lukien. Tämä lisäsi työpanoksen määrää vuositasolla lähes 300 henkilötyöpanoksella. Palkallisten palvelussuhteiden kasvu työpanoksena oli 6,0 %, mutta kokonaismuutos ilman kehitysvammahuoltoa vain 0,7 % verrattuna vuoteen Hoitohenkilökunnan työpanos (palkalliset palvelussuhteet) kasvoi 7,2 %, mutta ilman kehitysvammahuoltoa työpanoksen vuosimuutos 0,1 %. Palkattomien virka-/työvapaiden määrä kasvoi sairaanhoitopiirissä vuoden aikana hieman yli 3 % ollen noin 530 vuosityöpanosta vuonna 2010.

8 KOKOUSKUTSU 3/ Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2010 oli 43,8 vuotta. Naisten ja miesten keski-iässä ei ollut eroa. Huomattava ero oli sen sijaan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön keski-iässä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,5 vuotta (vuonna ,2 vuotta) ja määräaikaisen henkilöstön sama kuin edellisvuonna 34,7 vuotta. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna korkein keskiikä oli muulla henkilöstöllä 47,5 vuotta, lääkäreiden ammattiryhmässä keski-ikä oli alhaisin 41,9 vuotta. Vuoden 2010 aikana muusta kuin määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä johtuvasta syystä päättyneitä palvelussuhteita oli yhteensä 333, joista 132 perusteena oli eläketapahtuma. Omaehtoinen vaihtuvuus on viime vuosien tapaan ollut varsin vähäistä. Vuonna 2010 yhteensä 191 palvelussuhdetta päättyi henkilön omasta pyynnöstä (168 vuonna 2009), mikä on 3,7 % vakinaisen henkilöstön määrästä. Vuonna 2010 sairaanhoitopiirin henkilöstölle kertyi sairauspoissaolopäivää eli 17,1 kalenteripäivää henkilöä kohden, kun jakajana käytetään vuoden keskimääräistä henkilöstömäärää. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä kasvoi 6,4 % eli kalenteripäivää. Ilman vuoden alussa sairaanhoitopiirin liitettyä kehitysvammahuoltoa poissaolot vähenivät sairaanhoitopiirissä 636 kalenteripäivää. Sairauspoissaolopäivien osuus palveluksessaoloajasta oli 4,9 % (4,8 % vuonna 2009). Aineitten ja tarvikkeiden tiliryhmässä menojen kasvu oli 4,3 %. Energian käytöstä aiheutuneet 6,7 milj. euron menot kasvoivat lähes 19 %, yli miljoona euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Apteekkitarvikkeisiin käytettiin 28 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen on 5,5 %. Ohjelmisto- ja tietojenkäsittelypalveluja ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin 6,8 milj. eurolla ja menot kasvoivat 10,4 % edellisestä vuodesta. Potilasvakuutusmeno oli vain 2 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Sairaanhoidon 2,8 milj. euron hoitotakuupalvelujen ostot yksityisiltä palvelujen tuottajilta olivat 1,2 milj. euroa korkeammat kuin vuonna Vuodelle 2010 varattiin alkuperäisessä talousarviossa investointien bruttomenoihin kaikkiaan 52,2 milj. euroa. Lisäksi vuodelle 2010 talousarviomuutoksina siirtyi investointeja 3,7 milj. euron arvosta. Investointien totetuma viime vuodelta on 40,2 milj. euroa. Merkittävä osa avohoitotalon laitehankinnoista ja osin rkantamisen loppueristä siirtyi vuodelle Avohoitotalo valmistui pääosin vuoden 2010 lopussa rakentamisen osalta. Toiminnan käynnistäminen avohoitotalossa siirtyi vuoden 2011 maaliskuun alkuun. Avohoitalon rakentamisen ja laitehankintojen osalta pysytään hyvin alkuperäisessä n. 50 milj. euron kustannusarviossa. Vuoden 2011 aikana otettiin lasten ja nuorten tulosyksikön käyttöön n. milj. euroa maksaneet väistötilat peruskorjausten mahdollistamiseksi sekä aloitettiin psykiatrian klinikan PS1-sairaalarakennuksen peruskorjaus. Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kokouksessaan sairaanhoidon palveluhintoja alentavan 8,7 milj. euron hyvityksen kohdistuen erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille 1,08 milj. euroa ja jäsenkunnille 7,62 milj. euroa palvelujen käytön suhteessa. Tältä osin hallituksen esityksessä valtuustolle tilinpäätöksestä esitetään, että valtuusto perusopimuksen 19 5 kohdan toimivallan mukaisesti vahvistaa toteutetun palveluhintoja alentavan hyvityksen.

9 KOKOUSKUTSU 3/ Sairaanhoitopiirin tilikauden tulokseksi muodostui 8,1 milj. euroa. Valtuustolle esitetään tehtäväksi 5,1 milj. euron investointivaraus Oulun yliopistollisen sairaalan rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin, jolloin tilikauden ylijäämäksi jää 3,08 milj. euroa. Toimintakertomuksen eri osissa on esitetty valtuuston sitovuusmäärittelyn mukaisesti sairaanhoitopiirin ja sairaaloiden sekä tulosyksiköiden talouden ja toiminnan toteuma asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Talousjohtajan ehdotus: a) allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2010, b) esittää valtuustolle tilikauden ,76 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään ,56 euroa, - investointivarausta lisätään ,00 euroa, - tilikauden ylijäämä ,32 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille, c) esittää, että valtuusto vahvistaa tilivuodelle 2010 kohdistetun 8,7 milj. euron sairaanhoidon hintoja alentavan hyvityksen, d) päättää antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, e) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi, f) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomuksen painatuksen edellyttämät stilistiset tarkistukset. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

10 KOKOUSKUTSU 3/ DIAARI:39/ Talousjohtajan viran täyttäminen Hallituksen päätöksen (7 ) mukaisesti talousjohtajan virka on ollut haettavana Helsingin Sanomissa ja Kalevassa päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä virkaa haki 20 henkilöä. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus taloushallinnossa sekä johtamistehtävissä. Hakemusasiakirjoista on laadittu yhteenveto, joka lähetetään esityslistasta erillisenä. Hakijoiden hakemukset ovat kokouksessa nähtävissä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää haastatteluun kutsuttavista henkilöistä Hall 30 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: päättää kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Timo Kauppinen Veli-Matti Keloneva Marjukka Manninen Seppo Orajärvi Jarkko Raatikainen Armi Tauriainen Lisäksi 1 henkilö, joka ei halua nimeä julkisuuteen. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen. Haastattelut toteutettiin ja Ulkopuolisena asiantuntijatukena haastatteluissa toimi MPS Finland Consulting Oy:stä Seppo Kangas. Haastattelun perusteella pyydettiin MPS:n soveltuvuustestaukseen seuraavat neljä hakijaa: Timo Kauppinen Marjukka Manninen Seppo Orajärvi Jarkko Raatikainen Hakemuksen, haastattelun ja soveltuvuustestauksen perusteella virkaan esitetään valittavaksi kauppatieteiden maisteri Jarkko Raatikainen. Varalle esitetään valittavaksi kauppatieteiden maisteri Seppo Orajärvi. Jarkko Raatikainen täyttää viran kelpoisuusehdot. Kauppatieteiden maisterin tutkinto on tehtävään hyvin soveltuva. Hänen kokemuksensa taloushallinnossa ja johtamistehtävissä on riittävä. Haastatteluihin osallistuneet ovat yksimielisiä valintaesityksestä.

11 KOKOUSKUTSU 3/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää valita talousjohtajan virkaan kauppatieteiden maisteri Jarkko Raatikaisen. Varalle valitaan kauppatieteiden maisteri Seppo Orajärvi. Virkaan valinta on ehdollinen, kunnes työterveyslääkärin terveydentilaa koskeva lausunto on toimitettu. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

12 KOKOUSKUTSU 3/ DIAARI:100/ KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset vuonna 2011 Palkantarkistukset vuonna 2011 Yleiskorotus lukien Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisista palkantarkistuksista on sovittu allekirjoitetuissa virka- ja työehtosopimuksissa. Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan lukien 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkkausluvun 6 :n 1 momentin mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,2 prosentilla. KVTES palkkahinnoitteluliitteiden mukaisia peruspalkkoja koro-tetaan lukien 1,2 prosentilla. Palkkausluvun (II luku) 3 :n vähimmäispalkka on lukien 1 467,40 euroa. Kertaerä Luottamusmiesluvun (VII luku) 9 :n 1 momentin mukainen tehtävästään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on lukien vähintään 1 771,00 euroa kuukaudessa. Paikallinen järjestelyerä lukien Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut saakka, maksetaan toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta Paikallinen järjestelyerä ja sen suuruus määräytyy joko Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen 5/2011 liitteen 1 tai liitteen 2 mukaisesti. Yleiskirjeen 5/2011 liitteen 1 mukainen paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 prosenttia. Tämä paikallinen järjestelyerä ei toteudu, mikäli liitteen 2 mukainen paikallinen järjestelyerä toteutuu. Yleiskirjeen 5/2011 liitteen 2 mukaisen paikallisen järjestelyerän toteutuminen on sidottu Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kokonaismäärän muutoksiin vuosina Tilastokeskukselta saadaan henkilöstömäärän muutokset vuosina huhtikuussa Henkilöstömäärän tarkastelussa otetaan huomioon myös ostopalveluna ja vuokratyönä tehtävän työn osuus. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt toteavat keskite-

13 KOKOUSKUTSU 3/ tysti henkilöstömäärän kokonaismäärän muutokseen perustuvan paikallisen järjestelyerän toteutumisen. Paikallisen järjestelyerän lopullisesta suuruudesta ja toteutumisesta ilmoitetaan erikseen yleiskirjeellä myöhemmin. Koska järjestelyerän suuruus on joka tapauksessa vähintään 0,8 prosenttia, on suositeltavaa, että paikallisesti valmistaudutaan järjestelyerän kohdentamiseen ottaen erityisesti huomioon paikalliset kohdentamistarpeet ja aloitetaan siihen liittyen neuvottelut paikallisesta järjestelyerästä. Paikallisesta järjestelyerästä maksettavat tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset määräytyvät paikallisten arviointijärjestelmien ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Järjestelyerästä maksettavat henkilökohtaiset lisät määräytyvät vastaavasti paikallisten järjestelmien ja periaatteiden mukaisesti. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen ei saa johtaa palkkaryhmän sisällä saman vaativuustason tehtävissä sellaisiin palkkaeroihin, joiden perusteena on viranhaltijan/työntekijän järjestäytyminen. Samaa periaatetta noudatetaan palkkahinnoittelun ulkopuolisiin ja henkilökohtaisia lisiä myönnettäessä. Henkilökohtaisia lisiä myönnettäessä noudatetaan KVTES palkkausluvun 6 :n henkilökohtaista lisää koskevia määräyksiä. Paikallinen järjestelyerä tulee voimaan lukien. Paikallisen järjestelyerän maksamisen määräajat on mainittu liitteiden 1 ja 2 kohdissa tarkistettujen palkkojen maksaminen. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että nämä määräajat alkavat siitä, kun ko. erän lopullinen toteutuminen on selvinnyt. Tehy ry:n jäsenet Yleiskirjeen 5/2011 liitteen 1 mukaiset palkantarkistukset, joista KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet, koskevat myös Tehy ry:n jäseniä. Heille maksetaan yleiskorotus, kertaerä ja paikallinen järjestelyerä tämän yleiskirjeen ohjeiden mukaisesti. Tämä perustuu ns. Tehypöytäkirjan 7 :ään. Liitteen 1 mukaista paikallista järjestelyerää ei makseta, jos Tehy-pöytäkirjan 6 :n mukainen paikallinen järjestelyerä toteutuu. Kustannusvaikutus Yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä nostavat työvoimakustannuksia tänä vuonna 1,3 % Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksettavan kertaerän kustannusvaikutus vaihtelee kuntayhtymittäin riippuen henkilöstörakenteesta. Liitteenä on Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 5/2011 liitteineen. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että virka- ja työehtosopimuksen ehdottomat määräykset voidaan panna täytäntöön. Harkinnanvaraisista

14 KOKOUSKUTSU 3/ asioista ja järjestelyvarojen toteutuksesta tehtävät ratkaisut tuodaan hallituksen erikseen päätettäväksi. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

15 KOKOUSKUTSU 3/ DIAARI:109/ Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset Palkantarkistukset vuonna 2011 Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n allekirjoittaman virkaehtosopimus kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) allekirjoituspöytäkirjan mukaiset palkantarkistukset Kertaerä Yleiskorotus on 1,2 % lukien. Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut saakka, maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä 250 euron suuruinen kertaerä. Paikallinen järjestelyerä Kustannusvaikutus Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta Sairaalalääkärille, joka on päivystysvapaalla koko toukokuun ja jolle ei makseta tältä ajalta mitään palkkaa siitä syystä, että päivystyskorvaukset on jo aiemmin maksettu rahana ja jolta nyt päivystysvapaan takia pidätetään toukokuun palkka, maksetaan kertaerä Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 %. Tästä erästä on varattu 0,36 % käytettäväksi keskitetysti ja siitä sovitaan mennessä siten, että se tulee voimaan Yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,8 % nostavat työvoimakustannuksia vuoden 2011 aikana lääkärisopimuksen soveltamisalalla 1,3 %. Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksettavan kertaerän kustannusvaikutus vaihtelee kuntayhtymittäin riippuen henkilöstörakenteesta. Liitteenä on Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 8/2011 liitteineen. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että virka- ja työehtosopimuksen ehdottomat määräykset voidaan panna täytäntöön. Harkinnanvaraisista asioista ja järjestelyvarojen toteutuksesta tehtävät ratkaisut tuodaan hallituksen erikseen päätettäväksi. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

16 KOKOUSKUTSU 3/ DIAARI:118/ TS:n allekirjoituspöytäkirjan 5 :n mukaiset palkantarkistukset vuonna 2011 Palkantarkistukset vuonna 2011 Yleiskorotus lukien Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 5 :n mukaisista palkantarkistuksista on sovittu allekirjoitetuissa virka- ja työehtosopimuksissa. Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan lukien 1,2 %:lla. TS-10 8 :n 1 momentin tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat ovat lukien: Palkkaryhmä I Palkkaryhmä II Palkkaryhmä III 1 526,71 /kk 1 693,13 /kk 2 814,24 /kk TS :n mukainen vähimmäisansio lukien on 1 351,79 /kk. Kertaerä Paikallinen järjestelyerä lukien Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut saakka, maksetaan toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta Paikallinen järjestelyerä ja sen suuruus määräytyy joko Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen 10/2011 liitteen 1 tai liitteen 2 mukaisesti. Yleiskirjeen liitteen 1 mukainen paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 prosenttia. Tämä paikallinen järjestelyerä ei toteudu, mikäli liitteen 2 mukainen paikallinen järjestelyerä toteutuu. Yleiskirjeen liitteen 2 mukaisen paikallisen järjestelyerän toteutuminen on sidottu Sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön kokonaismäärän muutoksiin vuosina Tilastokeskukselta saadaan henkilöstömäärän muutokset vuosina huhtikuussa Henkilöstömäärän tarkastelussa otetaan huomioon myös ostopalveluna ja vuokratyönä tehtävän työn osuus. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt toteavat keskitetysti hen-

17 KOKOUSKUTSU 3/ kilöstömäärän kokonaismäärän muutokseen perustuvan paikallisen järjestelyerän toteutumisen. Paikallisen järjestelyerän lopullisesta suuruudesta ja toteutumisesta ilmoitetaan erikseen yleiskirjeellä myöhemmin. Koska järjestelyerän suuruus on joka tapauksessa vähintään 0,8 prosenttia, on suositeltavaa, että paikallisesti valmistaudutaan järjestelyerän kohdentamiseen ottaen erityisesti huomioon paikalliset kohdentamistarpeet ja aloitetaan siihen liittyen neuvottelut paikallisesta järjestelyerästä. Paikallisesta järjestelyerästä maksettavat tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset määräytyvät paikallisen arviointijärjestelmän ja kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Järjestelyerästä maksettavat henkilökohtaiset lisät määräytyvät vastaavasti paikallisen järjestelmän ja yleisten periaatteiden mukaisesti. Paikallinen järjestelyerä tulee voimaan lukien. Paikallisen järjestelyerän maksamisen määräajat on mainittu liitteiden 1 ja 2 kohdissa tarkistettujen palkkojen maksaminen. KT Kuntatyönantajat ja TS-sopijajärjestöt ovat sopineet, että nämä määräajat alkavat siitä, kun ko. erän lopullinen toteutuminen on selvinnyt. Kustannusvaikutus Yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä nostavat työvoimakustannuksia tänä vuonna 1,3 %. Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksettavan kertaerän kustannusvaikutus vaihtelee kuntayhtymittäin riippuen henkilöstörakenteesta. Liitteenä on Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 10/2011 liitteineen. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että virka- ja työehtosopimuksen ehdottomat määräykset voidaan panna täytäntöön. Harkinnanvaraisista asioista ja järjestelyvarojen toteutuksesta tehtävät ratkaisut tuodaan hallituksen erikseen päätettäväksi. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

18 KOKOUSKUTSU 3/ DIAARI:121/ Säteilylomamääräysten poistumisesta johtuva korvaus Sairaalassa säteilytyössä toimivalle viranhaltijalle/työntekijälle on annettu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen vuosilomaa koskeneiden määräysten lisäksi ns. säteilylomaa asetuksen (1045/95) ja sen nojalla annettujen määräysten mukaan. Asetus on kumottu lukien. Vuoden 1998 kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa sovittiin siirtymämääräyksistä, joilla tiettyjen edellytysten täyttyessä oli oikeus saada säteilylomaa. Myöhemmissä virka- ja työehtosopimuksissa ei siirtymämääräystä enää ole mainittu. Säteilyloman korvaamisesta on sovittu paikallisella virka- ja työehtosopimuksella. Nykyinen sopimus on voimassa asti. Korvauksen piiriin kuuluvien määrä oli vuonna 2010 yhteensä 318 henkilöä. Säteilylomapäiviä myönnettiin yhteensä 3898 päivää ja säteilylomapäiviltä maksetut palkat olivat yhteensä euroa. Henkilökuntaa edustavien sopijajärjestöjen kanssa on käyty paikallisneuvottelut menetetyn säteilyloman korvaamisesta. Neuvottelujen pohjalta esitetään, että menetetyn säteilyloman korvaamisesta tehdään uusi paikallinen toistaiseksi voimassa oleva virka- ja työehtosopimus alkaen paikallisneuvottelupöytäkirjassa sovittujen ehtojen mukaisesti (pöytäkirja , liite ). Nykyisen sopimuksen mukaista käytäntöä jatkettaisiin saakka kuitenkin siten, että kyseisenä aikana ansaitut sädelomat voidaan pitää mennessä. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä neuvottelutuloksen menetetyn säteilyloman korvaamisesta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

19 KOKOUSKUTSU 3/ DIAARI:120/ Tasausrahastoon perittävät maksut ja sieltä suoritettavat korvaukset Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan päättänyt hoitokustannusten tasausrahaston osalta seuraavaa: 1. Hoitokustannusten tasausrahastoon kannetaan jäsenkunnilta 13 euroa/ asukas vuodelle 2010, ja että 2. tasausrahaston varoja käytetään - yksittäisen potilaan yhden kalenterivuoden aikana jäsenkunnalle aiheuttamien yli euroa ylittävien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoidon aiheuttamien kustannusten tasaamiseen. Esityslistan liitteenä seuraa em. perusteella tehty laskelma tasausrahaston käytöstä vuodelta 2010 jäsenkunnittain. Laskelman viimeinen sarake Jäsenkunnan netto kalliit hoidot osoittaa kunkin kunnan maksu-/ hyvitysosuuden. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä tasausrahaston käyttö käsitellään tasetileillä siirtovelkana ja siirtosaamisena. Jäsenkunnille on tasausrahaston vaikutuksesta toimitettu ennakkotieto, jotta jäsenkunnat pystyvät omissa, vuoden 2010 tilinpäätöksissä ottamaan huomioon tasausrahaston vaikutuksen ko. tilivuodelle. Vuodelle 2010 kannettava maksu 13 euroa/asukas tuottaa asukaslukutiedon perusteella euroa. Vuoden 2010 potilastietojen perusteella kalliin hoidon korvauksen piiriin kuuluvia yksittäisiä potilaita on yhteensä 124, edellisenä vuonna 109, jolloin tasausrajana oli myös euroa. Nettosaajia jäsenkuntia vuonna 2010 on 12, edellisenä vuonna oli 11. Esityslistan liitteen perusteella voidaan todeta, että tasausrahaston säännön ja valtuuston päätöksen mukaisia yli euroa maksavia kalliita hoitoja on kertynyt ,75 euron edestä. Vuonna 2009 kyseinen summa oli yli 18,4 milj. euroa. Tasausrahaston maksun korotettiin aikaisemmasta 6 euroa/asukas 13 euroon/asukas vuoden 2008 alusta. Rahastokannolla pystytään korvaamaan esityslistan liitteen mukaisesti yli euroa maksaneiden kalliiden hoitokustannusten ,75 euron kokonaissummasta euroa eli 68 %. Edellisenä vuonna korvaus oli 68,4 %. Kalliiden hoitojen tasauksen kattavuus on heikentynyt, josta syystä valtuusto hyväksyi vuodelle 2011 tasausrahastosta korvattavaksi jäsenkunnalle yksittäisen potillaan yli euroa maksaneet hoidon kustannukset. Talousjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä tasausrahaston kannon ja korvaukset esityslistan liitteen mukaisesti toteutettavaksi mennessä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

20 KOKOUSKUTSU 3/ DIAARI:237/ Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/ Kuntien talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH OY (Sitra), Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyötä ja päättänyt, että - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei jatka kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen KPK THH Oy:n (Sitra) toisen vaiheen yhteistyön selvittämistä. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jatkaa alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen selvittämistä Oulun kaupungin ja mahdollisesti muiden julkisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on perustaa alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jonka toiminta alkaa vuoden 2012 alusta. Oulun kaupunginhallitus on tehnyt vastaavan päätöksen Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin hallitusten päätösten mukaisesti syksyn 2010 aikana on jatkettu alueellisen palvelukeskuksen selvittämistä. Valmistelussa on tarkennettu keväällä valmistuneeseen selvitykseen perustuen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittämispotentiaalin hyödyntämistä laajentuen sisältämään OSEKK ja monikuntaliitoskunnat. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanketta on käsitelty Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan kokouksissa 3/2010 ja 1/2011. Yhdistymishallitus on käsitellyt alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusasiaa ja Yhdistymishallitus päätti yksimielisesti ( ), että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että pyydetään lausunnot/kannanotot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilötoimielimiltä siten, että toteutusvaihtoehtoina olisi liikelaitos Oulun kaupunki isäntäkuntana tai osakeyhtiö. Palvelutarjonta Alkuvaiheessa palvelukeskus tuottaa seuraavat palvelut: - henkilöstöhallinnon palvelut: palkanlaskenta, palkkakirjanpito tilityksineen, pääkäyttäjäpalvelut - ostolasku- ja ostoreskontrapalvelut: ostoreskontran hoito, pääkäyttäjäpalvelut - myyntilasku- ja myyntireskontrapalvelut: laskujen siirto kirjanpitoon ja reskontraan, myyntireskontran hoito, perinnän hoito, pääkäyttäjätehtävät - kirjanpitopalvelut: kirjanpito tilinpäätös- ja konsernitilinpäätöksineen, käyttöomaisuuden hoito, pääkäyttäjätehtävät sekä perusraportointi - maksuliikennepalvelut: maksujen lähettäminen ja vastaanotto, tiliotteiden käsittely - keskitetty asiakaspalvelu, joka vastaanottaa asiakkaiden talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät kysymykset

21 KOKOUSKUTSU 3/ Uuden Oulun kuntien ja PPSHP:n puolelle jääviä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat mm. myyntilaskutus ja työsopimusten tekeminen samoin kuin palveluiden tilaamiseen liittyvät tehtävät. Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantavastuu jäävät kaupungin ja sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Henkilöstö Henkilöstö, jonka tehtävät olennaisilta osin kuuluvat palvelukeskuksen tuottamiin palveluihin, siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä. Johto-, esimiesja vaativiin asiantuntijatehtäviin (esim. pääkäyttäjät) henkilöt valitaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä, johon voi osallistua sopijaosapuolten henkilöstö. Palvelussuhdeturvan osalta tavoitteena on taata sama turva kaikille riippumatta lähtöorganisaatiosta. Siirtyvän henkilökunnan määrä henkilötyövuosina (OSEKK ei mukana) on 117 henkilötyövuotta. Lisäksi johto- ja asiantuntijatehtäviin tarvitaan 6 henkilötyövuoden työpanos. Varovaisesti arvioiden 3-5 vuoden aikana palvelukeskuksen perustamisen hyödyt ovat henkilöresurssien osalta noin 25 htv (ilman eläköitymisestä mahdollisesti saatavia hyötyjä). 25 henkilötyövuotta on henkilöstömenoina noin miljoona euroa. Lisäksi eläköityminen ensimmäisten viiden vuoden aikana on arviolta 22 htv. Keskittämisestä ja toiminnan tehostumisesta seuraava henkilöresurssien säästö voidaan toteuttaa eläköitymistä hyödyntäen. Ensimmäisenä palvelukeskukseen siirtyvät sovitun rajapinnan mukaisesti Oulun Konttorin talous- ja henkilöstöpalvelut ja PPSHP:n talous- ja henkilöstöpalvelut. Uuden Oulun kuntien taloushallinto- ja henkilöstöpalvelut siirtyvät pääosin uuteen palvelukeskukseen joustavasti vuoden 2012 aikana. Kuntiin jää tarvittava henkilöresurssi hoitamaan vuoden 2012 tilinpäätöksen ja muut kunnan lopettamiseen kuuluvat tehtävät. Tietojärjestelmät Toiminta käynnistyy siten, että palvelut tuotetaan asiakkaiden järjestelmillä. Liitoskunnat käyttävät vuonna 2013 omia nykyisiä järjestelmiä vuoden 2012 tilinpäätöksen teossa. Näitä järjestelmiä ei voi irtisanoa kuin vasta vuoden 2014 alusta. Uutta Oulua perustettaessa yhtä tietyn toimittajan järjestelmää ei voi valita kilpailuttamatta. Henkilöstöhallinnon osalta toiminta käynnistyy kahdella perusjärjestelmällä: Aditron Personec FK ja Logican Prima. Kaupungilla, sairaanhoitopiirillä ja koulutuskuntayhtymällä on käytössä sama Aditron Meritt- taloushallinnon perusjärjestelmä. Järjestelmä on elinkaarensa loppuvaiheessa (hankittu 1997) eikä palvele johtamista riittävällä tavalla. Aditrolta tulleen tiedon mukaan Merittin tuki loppuu viimeistään Taloushallinnon järjestelmän hankinnalle on useita vaihtoehtoja:

22 KOKOUSKUTSU 3/ Hankintaan järjestelmä palveluna KPK ICT:n kautta - Tämä vaihtoehto edellyttää liittymistä ko. yhtiön osakkaaksi - Hankintaan järjestelmät itse - Lähdetään Taloustuki Kuntapalvelut Oy: n (Pori) ja Seutukeskus Häme Oy:n yhteishankkeeseen. Mahdollisuus liittyä myös ko. yhtiöiden perustamaan KuntaPro Oy:öön. Työryhmä esittää, että taloushallinnon järjestelmä (Meritt) uusitaan ja projekti perustetaan keväällä Järjestelmän uusimisen tavoitteena on, että sen tuotantokäyttö alkaa palvelukeskuksessa vuoden 2013 alusta. PPSHP osalta tuotanto alkaa vuoden 2014 alusta. Taloushallinnon järjestelmän hankinnan kokonaiskustannukset viiden vuoden ajalta (sisältäen myös käyttökustannukset) ovat noin 4,5 miljoonaa euroa. Kun järjestelmä hankitaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, saadaan noin 0,5 miljoonan euron säästöt. Arviot perustuvat konsultin tekemään selvitykseen. Organisaatiorakenne Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen palvelutuotanto organisoidaan prosesseittain. Työskentely tapahtuu tiimeissä, joissa on lähiesimies, joka osallistuu tuotantoon. Lisäksi on kaksi palvelupäällikköä, jotka vastaavat omien palvelukokonaisuuksien kokonaiskehittämisestä ja toimivat myös asiakasvastuullisina. Tilat Lähtökohtana on, että henkilöstö sijoittuu fyysisesti samaan paikkaan. Kokonaistilan tarve avokonttorina on vähintään m2. Tilavaihtoehdossa ratkaisevia ovat kustannukset, tietoliikenneyhteydet, vuokra-aika, tilojen laajennettavuus sekä henkilöstön kulkuyhteydet. Organisaatiomuoto Organisaatiomuotoina mahdollisia vaihtoehtoja ovat: - Kuntayhtymä - Liikelaitos - Osakeyhtiö Syventävässä selvityksessä on tarkasteltu eri vaihtoehtoja (liite). Kuntayhtymää on yleensä käytetty vain peruspalvelujen tuottamiseen ja näin ollen sitä ei arvioida tässä selvityksessä. Sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan osakeyhtiömuoto mahdollistaa joustavammin muiden sairaanhoitopiirin omistajakuntien liittymisen palvelukeskukseen. Jos organisaatiomuotona olisi liikelaitos, sairaanhoitopiirillä on oltava mahdollisuus nimetä johtokuntaan edustus. Liitteet - Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus esittelymateriaali Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus syventävä selvitys

23 KOKOUSKUTSU 3/ Talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotus: - Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus perustetaan työryhmän esittämällä palvelujen rajapinnalla vuoden 2012 alusta. - Organisaatiomuoto on osakeyhtiö. - Henkilöt, joiden tehtävät olennaisilta osin kuuluvat palvelukeskuksen tuottamiin palveluihin, siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä ja johto-, esimies- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin (esim. pääkäyttäjät) henkilöt valitaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä, johon voi osallistua sopijaosapuolten henkilöstö. - Palvelukeskus liittyy Palvelulaitosten työnantajaliittoon ja eläkejärjestelmäksi valitaan kunnallinen eläkejärjestelmä. - Toiminta käynnistyy siten, että palvelut tuotetaan asiakkaiden järjestelmillä. Taloushallinnon järjestelmän (Meritt) uusimista varten perustetaan projekti keväällä Henkilöstö sijoittuu fyysisesti samaan paikkaan. Tilakysymys ratkaistaan erikseen (ensisijaisesti kuntien omistamissa tiloissa ja toissijaisesti kuntakonsernin tiloissa). - Osakeyhtiön perustaminen ja johtajan haku annetaan Oulun kaupungin keskushallinnon ja PPSHP:n yhtymähallinnon tehtäväksi yhteistyössä. - Mahdollisesta yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa päätetään erikseen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotuksen edellyttäen, että Oulun kaupungin luottamusmiestoimielimet tekevät vastaavan päätöksen.

24 KOKOUSKUTSU 3/ DIAARI:348/ Lisäselvitys Valviralle hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden toteutumisesta PPSHP:ssä Taustaa Hallituksen hoitotakuuasian käsittelyt Hallinto-oikeuden ratkaisu Katsauksessa (85 ) - toteaa, että PPSHP tekee määräaikaan kohdistuvan valituksen Oulun hallinto-oikeudelle sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) päätöksestä, jolla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri velvoitetaan huolehtimaan siitä, että hoidon saatavuus saatetaan sairaanhoitopiirissä lain edellyttämälle tasolle mennessä. Valviralle tehdään myös hakemus määräajan pidentämisestä - velvoittaa sairaanhoitopiirin johtajan välittömästi ryhtymään riittäviin toimiin hoidon saatavuuden saattamiseksi pysyvästi lain vaatimalle tasolle ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittavat ratkaisut. Määräraha-asiana asia käsitellään hallituksessa Tiedoksiantoasiat (121 ) - Valviran päätöksen (Hoidon saatavuuden saattaminen lain edellyttämälle tasolle mennessä euron sakon uhalla) johdosta lähetetty kirje: Hakemus määräajan pidentämisestä, liite ja Valviran siihen antama vastaus (Dnro 979/ /2010), jossa Valvira katsoo, että asiassa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätöstä tulisi muuttaa, liite Katsaus (106 ) - Valvira ei ole myöntänyt jatkoaikaa Hoidon saatavuuden saattaminen lain edellyttämälle tasolle mennessä. PPSHP on tehnyt määräaikaan kohdistuvan valituksen Oulun hallintooikeudelle sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) päätöksestä. Oulun hallinto-oikeus on antanut päätöksen (nro 10/0463/2, dnro 00722/10/6205) valitukseen. Hallinto-oikeuden päätös on liitteenä. Hallinto-oikeus muuttaa Valviran päätöstä asetetun määräajan osalta siten, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on huolehdittava siitä, että hoidon saatavuus on sairaanhoitopiirissä lain edellyttämällä tasolla viimeistään Samalla hallinto-oikeus pidentää Valviralle annettavalle selvitykselle asetetun määräajan päättymään Lisäselvityspyyntö lähetteiden käsittelyajoista ja selvityspyyntö ostopalveluja käyttävien potilaiden hoitoon pääsystä ja hoidon toteutumisen seurannasta mennessä Valvira on lähettänyt lisäselvityspyynnön Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle lähetteiden käsittelyajoista annetun päätöksen jälkeiseltä ajalta sekä tämänhetkisestä tilanteesta. Lisäksi Valvira pyytää selvitystä, miten ostopalveluja käyttävien potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon toteutumista seurataan (liite). Lisäselvitys on toimitettava

25 KOKOUSKUTSU 3/ Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen ja johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka ovat antaneet lisäselvityksen Valviralle (liite). Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee annetun selvityksen tiedoksi.

26 KOKOUSKUTSU 3/ DIAARI:63/ Oikaisuvaatimus laboratorion ylilääkärin viran täyttämisestä Valintapäätös Sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen johtaja Osmo Tervonen on viranhaltijapäätöksellä /6 valinnut laboratorion ylilääkärin virkaan Leila Ristelin laboratorion vastuualueen johtaja Paavo Pääkön esittelystä. Liite 1. Esittelyn mukaan valinnassa mukana oli kolme henkilöä, jotka kaikki kutsuttiin haastatteluun ja testattiin. Hakijoista on tehty ansiovertailu (liite 2). Ansiovertailua ja hakuilmoituksessa painotettuja asioita, kuten laboratorion johtaminen, ERVA-laboratorion valmistelutyö, johtamiskokemus sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, on käyty läpi esittelytekstissä. Oikaisuvaatimus Aimo Ruokonen on tehnyt kuntalaisena oikaisuvaatimuksen (liite 3) laboratorion ylilääkärin virkavalinnasta. Ruokonen vaatii, että hallitus hylkää laboratorion ylilääkärin virkanimitystä koskevan viranhaltijapäätöksen ja valitsee virkaan jommankumman kahdesta muusta hakijasta. Lisäksi Ruokonen vaatii, että puutteellisesti suoritettu ansiovertailu on tehtävä uudelleen. Ruokonen on oikaisuvaatimuksessaan verrannut hakijoiden ansioita. Hänen mukaansa valitulla on muihin hakijoihin nähden ylivoimaisesti vähiten käytännön kokemusta alalla. Valitun kokemus työskentelystä kliinisen kemian sairaalalaboratoriossa on todella vähäinen ja sekin kaukaa menneisyydestä. Ruokonen pyytää selvittämään myös, pitävätkö vertailutaulukon tiedot paikkansa, minkä mukaan valittu on toiminut jaksoja Oulun yliopiston kliinisen kemian professorina vuosina 1997, 1998 ja Lisäksi hän pyytää hallitusta harkitsemaan, muodostavatko esittelijän ja Juha sekä Leila Ristelin yhteiset tieteelliset julkaisut (12 kpl) esittelijälle esteellisyyden arvioida hakijoiden pätevyyttä ylilääkärin virkaan. Virkaan valitun lausunto oikaisuvaatimukseen (liite 4) Leila Risteli on lausunnossaan todennut mm. Virka julistettiin haettavaksi ilmoituksella, jossa ylilääkärin tehtäviksi määriteltiin vastaaminen laboratorion toiminnasta, taloudesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtamisesta. Kelpoisuusvaatimuksena oli kliinisen kemian erikoislääkärin pätevyys ja dosentin pätevyys ao. erikoisalalla. Lisäksi todettiin arvostettavan johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hain virkaa, koska täytän kelpoisuusehdot ja minulla on toisen työnantajan palveluksessa saatua kokemusta asiantuntijaorganisaation johtamisesta ja sen toimintojen kehittämisestä. Oikaisuvaatimuksessa on vertailutaulukkoa koskeva virhetulkinta. Vertailutaulukon merkintä Tutkija (Oulun yliopisto, lääketieteen biokemia ja kliininen kemia), professori (Oulun yliopisto, kliininen kemia) (jaksoja v.1997, 1998, 2001) tarkoittaa kolmea jaksoa, joista kaksi koskee tutkijana toimimista ja yksi osa-aikaisena professorina toimimista. Ristelin mukaan Pääköllä ja hänellä on neljä yhteistä julkaisua, joista uusin on vuodelta Neljässä julkaisussa oli mukana kaikkiaan 10 muutakin tutkijaa ja julkaisut muodostavat 2 % hänen tieteellisestä tuotannostaan. Suomen Akatemian arviointiohjeiden mukaan vain kolmen viime vuoden

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi Kunnanhallitus 112 23.05.2011 Kunnanvaltuusto 31 30.05.2011 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 5502/10/101/2011 KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390

Lisätiedot

Yhdistymishallitus on tehnyt 4.5.2011 31 seuraavan esityksen uuden Oulun kunnille ja kaupungille.

Yhdistymishallitus on tehnyt 4.5.2011 31 seuraavan esityksen uuden Oulun kunnille ja kaupungille. Kunnanhallitus 70 16.05.2011 Kunnanvaltuusto 12 30.05.2011 ALUEELLINEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS Kh 70 Yhdistymishallitus on tehnyt 4.5.2011 31 seuraavan esityksen uuden Oulun kunnille

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 3/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 28.3.2011 klo 9.00-12.13 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2010 Kokousaika 20.12.2010 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 (TS-07) ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset TS-07 on voimassa 1.10.2007 31.1.2010. TS-07:n

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen tämän hetkisen tilanteen kokouksessa.

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen tämän hetkisen tilanteen kokouksessa. Johtokunta 7 22.01.2016 Johtokunta 19 26.02.2016 Tilinpäätös 2015 JOHTOK 22.01.2016 7 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 4 luvun 17 :n mukaan johtokunnan on laadittava

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 7/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Nybondas-Kangas /2012. Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Nybondas-Kangas /2012. Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa. 1 (5) Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Lääkärisopimuksen 1.2.2013 voimaan tulevat muutokset Palkantarkistukset vuonna 2013 Yleiskorotus 1.2.2013 Lääkärisopimus on voimassa 1.1.2012 28.2.2014. Sopimuskauden

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 22.5.2006 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 21.03.2012 24 Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 4/2013 Kokousaika Kokouspaikka 25.3.2013 klo 08.30 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Kokouspaikka 21.5.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 5/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.57 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot