LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE"

Transkriptio

1 LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE ERVA- SAIRAANHOITOPIIRIEN HALLINTOYLIHOITAJIEN, YLIHOITAJIEN JA LABORATORIOIDEN OSASTONHOITAJIEN KANNANOTTO ALUSTAVAAN POHJOIS- SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN Sairaanhoitopiirien hallintoylihoitajat, ylihoitajat ja laboratorioiden osastonhoitajat ovat käsitelleet hallintosääntöluonnosta kokouksissaan. Toteamme, että hallintosääntöluonnos ei tue valtakunnallisia linjauksia terveydenhuollon johtamisesta. Tulevassa terveydenhuoltolain perusteluissa todetaan, että terveydenhuollon toimintayksikön johtamisen tulee tukea potilaiden laadukasta ja turvallista hoidon kokonaisuutta, joka sisältää potilaan tarpeen mukaan muun muassa lääketieteellisen, hoitotieteellisen ja muun terveystieteellisen hoidon sekä hoitotyön. Tavoitteena on, että Erva-alueella asiakkaat saavat myös tulevaisuudessa laadukkaita ja mahdollisimman yhdenvertaisia laboratoriopalveluja. Tämä edellyttää järkevien toiminnallisten kokonaisuuksien rakentamista sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen tiedonkulun ylläpitämistä ja kehittämistä. Laboratorioiden alueella hoitotyön johtajalla on mm. käytännön johtamisosaamisensa lisäksi osaamista hoitotyön ja kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuuteen ja alan tutkimustoimintaan liittyen sekä vankka tuntemus palvelujärjestelmästä ja toimintaympäristöstä. Korkeatasoisten palvelujen ja kokonaishoidon edellytyksenä on moniammatillinen yhteistyö sekä hoitotyön ja kliinisen laboratoriotyön merkityksen ymmärtäminen. Hoitotyön ja kliinisen laboratoriotyön johtaminen sisältää mm. henkilöstövoimavarojen tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön, henkilöstön osaamisen varmistamisen, työyksikön toiminnan kehittämisen, perustehtävien laadukkaan toteuttamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen. Hoitotyön ja kliinisen laboratoriotyön johtamisella on merkitystä hoitohenkilöstön saatavuuteen, sitoutumiseen ja urakehitysmahdollisuuksiin. Mikäli. urakehitysmahdollisuuksia ei ole, hoitotyö laboratoriossa ei ole enää houkutteleva vaihtoehto. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä ja HUSLABista on saatu hyviä kokemuksia siitä, että liikelaitoskuntayhtymän hallinnossa on hoitotyön johtaja. Mielestämme hoitotyön esimiesten tulee olla vastuussa hoitotyön johtamisesta ja kehittämisestä kaikilla organisaation tasoilla myös tulevassa Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksessa. Erva-sairaanhoitopiirien hoitotyön johtajat ja esimiehet edellyttävät, että tulevaan Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen (liikelaitoskuntayhtymä) hallintosääntöön kirjataan ylihoitajan tehtävät liitteen 1 mukaisesti. Hoitohenkilöstön valinta tulee edellä mainituin perusteluin olla hoitotyön esimiehillä. Lisäksi hoitotyön esimiehet puoltavat henkilöstövalinnoissa yksi yli yhden periaatetta. Myös aluelaboratorioiden lähiesimiesten tehtävistä tulee käydä avointa keskustelua jo liikelaitoskuntayhtymän valmisteluvaiheessa Erva-hallintoylihoitajat Erva-ylihoitajat Erva-laboratorioiden osastonhoitajat 1

2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen, yhtymähallinto tulosalueen ylihoitaja Tuula Rissala, medisiininen tulosalue tulosalueen ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, psykiatrian tulosalue tulosalueen ylihoitaja Eila Alavahtola, sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi, operatiivinen tulosalue tulosalueen ylihoitaja Seija Miettinen, lapset ja naiset tulosalue tulosalueen ylihoitaja Eija Hukkanen, Oulaskangas-Visala tulosalue ylihoitaja Anne Seppänen, lapset ja naiset tulosalue ylihoitaja Päivi Lavander, medisiininen tulosalue ylihoitaja Mirjam Inget, operatiivinen tulosalue ylihoitaja Merja Fordell, operatiivinen tulosalue ylihoitaja Merja Meriläinen, operatiivinen tulosalue ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä, sairaanhoidolliset palvelut, laboratorioalat ylihoitaja Jukka Korhonen, psykiatrian tulosalue ylihoitaja Pentti Ollanketo, Oulaskangas- Visalan tulosalue ylihoitaja Tarja Kukkonen, medisiininen tulosalue osastonhoitaja Ulla Kiviniemi, laboratorio, Oulaskangas-Visala tulosalue osastonhoitaja Kalevi Lämsä, hormonilaboratorio osastonhoitaja Elsi Polus, genetiikan laboratorio osastonhoitaja Mika Paldanius, mikrobiologian laboratorio osastonhoitaja Raija Hallikainen, Oys näytteenotto, lasten laboratorio osastonhoitaja Sirpa Kuopus, Oys tk-laboratoriot Oulu, Kiiminki ja Haukipudas osastonhoitaja Hilkka Metsikkö-Marttila, hematologian ja molekyylibiologian laboratorio, verikeskus osastonhoitaja Marja-Riitta Kauppila, Oys knf-laboratorio osastonhoitaja Kaisi Kaila, Oys laboratorion asiakaspalvelu osastonhoitaja Pirjo Natri, Oys päivystyslaboratorio Lapin sairaanhoitopiiri hallintoylihoitaja Soili Vesterinen ylihoitaja Raili Valanne, sairaanhoidolliset palvelut tulosalue ylihoitaja Kaisa Sonkajärvi, operatiivinen tulosalue ylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti, konservatiivinen tulosalue ylihoitaja Erja Ojanaho, psykiatrisen hoidon tulosalue osastonhoitaja Riitta Pakisjärvi, laboratorio Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue hallintoylihoitaja Mervi Tikkanen, laboratorion tulosyksikön ylihoitaja ylihoitaja Sirkka Tuunainen, konservatiivisen hoidon tulosalue ylihoitaja Maritta Rissanen, operatiivisen hoidon tulosalue ylihoitaja Ilkka Vehkaperä, psykiatrisen hoidon tulosalue osastonhoitaja Tarja Toivola, laboratorion tulosyksikkö 2

3 Kainuun maakunta-kuntayhtymä hallintoylihoitaja Helena Heikkinen ylihoitaja Marja-Liisa Haataja ylihoitaja Marjo Tervo-Huovinen ylihoitaja Riitta Leinonen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 3

4 Liite 1 Ylihoitajan tehtävät (hallintosääntöön) 1. johtaa ja kehittää liikelaitoskuntayhtymän laboratoriokeskuksen kliinistä laboratorio-/ hoitotyötä yhteistyössä toimitusjohtajan ja johtavan ylilääkärin kanssa 2. yhteen sovittaa ja sopeuttaa liikelaitoskuntayhtymän laboratoriokeskuksen kliinisen laboratorio-/hoitotyön toimintaa koko kuntayhtymän toimintaan 3. vastaa kliinisen laboratorio-/hoitotyön osalta liikelaitoskuntayhtymän laboratoriokeskukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä määrätyn sitovuustason mukaisesti 4. ottaa alaisensa henkilöstön esittelystä 5. vastata hoitohenkilökunnan koulutuksesta ja tieteellisestä tutkimustyöstä yhteistyössä koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavien tahojen kanssa Osastonhoitajan tehtävät (delegoituna/ määriteltynä) 1. yksikön toiminnan kokonaissuunnittelu, organisointi, seuranta ja arviointi yhdessä ylihoitajan sekä osaston vastaavan lääkärin kanssa 2. yksikön hoitotyön johtaminen ja kehittäminen (mm. kehityskeskustelut, varhainen tuki, päivittäisjohtaminen) 3. yksiköiden talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta 4. yksikön henkilöstöhallinnon koordinointi (muun muassa vuosilomien ja työvuorojen suunnittelu, virkavapaat 1-14 vrk) 5. yhteistyö eri sidosryhmien kanssa (sairaanhoidolliset yksiköt, poliklinikat, terveyskeskukset, oppilaitokset, työterveyshuolto) 6. välitön tai välillinen hoitotyö 4

5 5

6 Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kajaanintie 50 Hallintokeskus OYS KANNANOTTO POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KLIINISEN LABORATORIOTYÖN JOHTAMISEEN Suunnitteilla olevan Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän henkilökunnasta tulee noin 80 % olemaan hoitohenkilöstöä. Laboratoriohoitajilla (bioanalyytikko) on laaja tehtäväkuva, johon sisältyy preanalyyttisistä tekijöistä huolehtimista, asiakaspalvelua ja asiakkaiden ohjaamista, näytteenottoa ja laboratoriotutkimusten analysointia, tutkimusten luotettavuuden ja laadunvarmistuksen toteutumista arkityössä sekä osallistumista toiminnan kehittämiseen. Laboratoriokeskuksen organisoinnin, hallinnon ja johtamisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon laboratorion hoitohenkilöstön asiantuntijuus, sen johtaminen, resurssien riittävyydestä huolehtiminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen. Kokkolassa Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä Hallintoylihoitaja Sari Timonen Medisiinisen tulosalueen ja tutkimus- ja hoitopalvelujen ylihoitaja Kirsti Kangas Kliinisen laboratorion osastonhoitaja 6

Laboratorioliikelaitoksen perustaminen

Laboratorioliikelaitoksen perustaminen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Laboratorioliikelaitoksen perustaminen SKKY:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 31.10.-1.11.2013 Helsinki Rauno Luttinen REL/102012

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 1 (11) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 Johtokunta 14.12.2012 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tekstiosa; liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 9/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 08.30-11.41 Kokouspaikka Kuusamo Asian no Asia Sivu 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 105 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen. KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tarkoitus Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin välisellä sopimuksella.

Lisätiedot

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA Hankesuunnitelma 6.10.2010 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Toimintaympäristön muutokset ja hankkeen tausta... 4 1.2 Valinnanvapaus ja asiakkaan asema muissa

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011 OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Johdanto 3 2. ERVA laboratoriotoiminnan tavoitteet ja periaatteet 3 3. ERVA laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.30-12.22 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 1/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.1.2007 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS

OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS Selvityshenkilön ja työryhmien raportit Mukana suunnitelmassa: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kainuun maakunta -kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 24.5.2010 klo 9.30-13.57 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.40 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 62 Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Kaija Sepponen Esko Valikainen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3)

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3) S-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sopimus 2 (11) Hoitotyö versio 1.0 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sopimus 3 (11) Sisällys 1 Hoitotyö 2

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja Yhtymähallitus 31.3.2014 / 58 LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 20.12.2011 klo 9.00-12.40 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 154 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka 23.4.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot