Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 3 Liite 3 Katsaus 4 4 Liite 4 Vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistelun toimenpiteet 5 5 Liite 5 Sopimus tilin luotollisuudesta Sampo Pankki Oyj:n kanssa 8 6 Liite 6 Valviran selvitys- ja selityspyyntö hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 9 7 Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen ja haettavaksi julistaminen 11 8 Liite 8 Sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin palkkaus 13 9 Liite 9 Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki alkaen Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 11 Tiedoksiantoasiat Liite 12 Salassa pidettävä asia 20

2 PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Läsnä :t 1-4 (kesken) Jari Latvala jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Läsnä :t 1-3 (kesken) Esko Kurvinen valt. 2. varapj Läsnä 3 (kesken) - Mikko Raudaskoski valt. 3. varapj Poissa 8 Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Poissa 8 Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Poissa 8 Pirjo Kejonen hallintoylihoitaja Läsnä :t 1-6 (kesken) Pekka Kaisto talousjohtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 1-12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Sari Haataja Puheenjohtaja :t 1-8 Puheenjohtaja :t 9-12 Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Tuija Haikola Jouko Nissinen Pöytäkirja on Kuntayhtymän hallintokeskuksessa ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 1 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Tuija Haikola ja Jari Latvala (varalla Esko Valikainen ja Tuulikki Ukkola). Hall 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Haikola ja Jouko Nissinen (varalla Esko Valikainen ja Maire Mäki). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:38/ Katsaus - Keskeneräiset prosessit - Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, liitteenä STM:n selvitys 2010:34 - ERVA-laboratorio - Kuntayhteistyö - Erva-alueen hallitusten yhteisseminaari Kokkolassa - Teknisen johtajan tehtävien hoitaminen Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 3 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: 1. Keskeneräiset prosessit 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki - Jaettiin PPSHP:n lausuntoluonnos. merkitsee tiedoksi virkamiesten valmisteleman lausuntoluonnoksen. - varaa tilaisuuden antaa lausunto kokouksessa. 3. Kuntayhteistyö 4. ERVA-laboratorio - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka esitteli ERVAlaboratorio-yhteistyötä 5. Erva-alueen hallitusten yhteisseminaari Kokkolassa 6. Teknisen johtajan tehtävien hoitaminen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:37/ Vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistelun toimenpiteet Sairaanhoidon toteuma vuodelta 2010 Vuoden 2010 toimintamenot Sairaanhoitopiirin vuoden 2010 toiminnan ja talouden tiedot ovat varmentuneet riittävällä tarkkuudella tilinpäätökseen vaikuttavien toimenpiteiden päättämiseksi ja toteuttamiseksi. Esityslistan liitteenä seuraa tuotannon, kysynnän ja talouden vertailu sairaanhoitopiirin osalta. Avohoidon osalta vuodelle 2010 suunniteltu toiminta avohoitokäynteinä tarkasteltuna ylittää suunnitelman 3,7 %, josta perusterveydenhuollon päivystyksen käyntejä on 6,3 % yli arvion. Vuodelle 2010 päätettiin 67 hoitopaikan vähennys vuodeosastotoimintaan. Alustavan tilaston mukaan hoitopaikkoja väheni 61. Hoitopäivien määrän suunniteltiin laskevan hoitopäivään. Hoitopäivien määrä on suunniteltua pienempi, hoitopäivää. Avohoitokäyntien ja hoitopäivien avulla tarkasteltuna sairaanhoitopiirin kokonaistuotanto on toteutunut suunniteltua paremmin. Esityslistan liitteenä seuraa vuoden 2010 tavoitteiden toteutumisvertailu tuloyksiköittäin ja vastuualueittain. Avohoidon osalta erityisesti Sisätautien, Leikkaus- ja tehohoidon, Lasten ja nuorten, Psykiatrian ja Oulaskankaan tulosyksiköiden palvelujen määrä ylittää suunnitelman. Hoitopäivien määrän lasku on jakaantunut suhteellisen tasaisesti kaikille tulosyksiköille. Esityslistan liitteenä seuraa tilinpäätösennuste vuodelle Sairaanhoitopiirin vuoden 2010 kokonaismenojen kasvu on Kehitysvammahuollon toiminta mukaan lukien 7,5 %. Kun kokonaisluvusta vertailtavuuden saavuttamiseksi vähennetään Kehitysvammahuollon tulosyksikön menot ja välitettyjen ostopalvelujen ylitys, on menojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 %. Vuoden 2010 talousarvio suunniteltiin em. tavalla vertailukelpoisella tarkasteltuna 2,9 % kasvulle vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Käyttösuunnitelmaan verrattuna on merkittävää, että henkilöstö- ja tarvikemenot alittavat varatut määrärahat. Kokonaistyöpanoksen käyttö oli sairaanhoitopiirissä suunniteltu vuosityöpanosta vuodelle 2010 ja työpanoksen toteutuma on Palvelujen ostojen osalta suunnitelma sen sijaan ylittyy n. 10 % ja kasvu edellisestä vuodesta on 5,4 %. Ylitys aiheutuu ennen kaikkea muissa sairaanhoitopiireissä hoidettavien erityispotilaiden arvioitua suuremmasta määrästä (n 4,1 milj. euroa) ja hoitotakuun takia hankitusta vuodeostohoidosta leikkauspotilaille. Tilinpäätösennusteen perusteella voidaan nähdä, että sairaanhoitopiirin toimintatulot oman palvelutoiminnan ja erityisesti välitettyjen palvelujen osalta ylittävät suunnitelman. Jäsenkuntalaskutuksen osalta ylitys on lähes 4 %, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 1/ ulkokuntien ja muiden osalta 2,8 %. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu olisi ennusteen mukaan viime vuoteen verrattuna 6,9 %, kun tavoitteena on rahoitus- ja kehityssopimuksen mukaan keskimäärän 3 % vuodessa. Sairaanhoitopiirin positiivinen tulos aiheutuu osaltaan onnistuneesta menojen hallinnasta ja suunniteltua suuremmasta palvelujen määrästä. Toimenpiteet jäsenkunta- ja erityisvastuualueen laskutuksen pienentämiseksi Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 19 mukaan Kuntayhtymän ja tuloyksiköiden suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon ja muut yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot. Tulosyksiköiden palveluhinnaston vahvistaa hallitus. saa siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kanssa muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi maksuvelvollisuuden perusteet. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirejä laskutetaan Pohjois-Pohjanmaan shp:n toimesta samoin perustein kuin jäsenkuntia. Menettely perustuu erikoissairaanhoitolain 42 ja 43, joissa todetaan, että Jollei toisin ole sovittu, lasketaan 42 :ssä tarkoitettu korvaus sairaanhoidosta samoin perustein kuin sairaanhoitopiirin kuntaliiton jäsenkuntien välillä Suomen kuntaliitto /90/2006 on antanut kannanoton Pirkanmaan sairaanhoitopiirille hallituksen päätöksestä asiakashyvityksen antamisesta. Kuntaliiton kannanotto esityslistan liitteenä. Kannanoton perustuu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoon 36/1998 koskien ylijäämän palauttamista kuntayhtymässä. Kuntaliiton kannan mukaisesti on perussopimuksen ja kirjanpitolain mukaista palvelujen hintoja alentava hyvityspäätös jäsenkunnille ja erityisvastuualueiden sairaanhoitopiireille palvelujen ostojen suhteessa. Sairaanhoitopiiriin tilikauden tulos on ennusteen mukaan 13,7 milj. euroa. Sairaanhoitopiirillä on aikaisemmista vuosilta alijäämää 2,7 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri investoi tulevina vuosina voimakkaasti OYS:n sairaalarakennusten uusintaan ja perusparannuksiin. Rakennusinvestoinneista käyttöönoton jälkeen aiheutuvien poistojen pienentämiseksi on tarkoituksenmukaista tehdä 2 milj. euron investointivaraus. Noin 3 milj. euron tilikauden tuloksen ja 2 milj. euron investointivarauksen jälkeen jäsenkunnille ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille on mahdollista tehdä tilinpäätösennusteen mukaisesti 8,7 milj. euron hyvityslaskutus palvelujen käytön suhteessa. Hyvityslaskun kukin maksaja kohdistaa sairaanhoitopiirin joulukuun laskua pienentäväksi, jolloin tulos vaikuttaa kuntien ja shp:ien vuoden 2010 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 1/ menoihin. Hyvityslaskusta n. 1,2 milj. euroa kohdistuu erityisvastuualueille ja 7,5 milj. euroa jäsenkunnille. Hyvityksen jälkeen jäsenkuntalaskutus olisi 310,2 milj. euroa, mikä on 4,3 % enemmän kuin vuonna Sairaanhoitopiirissä hyvitys pienetään ylijäämäisen tuloksen saavuttavien Sisätautien, Leikkaus- ja tehohoidon, Aistinelinten ja syöpäsairauksien, Naistentautien ja genetiikan sekä Oulaskankaan tulosyksikköjen tuloja vastuuyksikkötasolle huomioiden. Talousjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä 8,7 milj. euron sairaanhoidon palveluhintoja alentavan hyvityksen vuodelle 2010 jäsenkunnille ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille palvelujen käytön suhteessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 4 Kokouksessa jaettiin "palveluhintoja alentava hyvitys vuodelle 2010", liite. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:36/ Sopimus tilin luotollisuudesta Sampo Pankki Oyj:n kanssa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tarjouspyynnöllä E2942 kilpailuttanut maksuliikepalvelut ajalle , optio vuosille 2013, 2014 ja Tarjousten perusteella hankintapäätöksellä 2942 maksuliikepalvelut keskitetään Sampo Pankki Oyj:lle. Maksuliikepalveluiden tarjouspyyntöön on sisältynyt maksuliiketilin euron luottolimiitin käyttö. Maksuliiketilin luotollisuus on pitkäaikainen sopimus mahdollisuudesta käyttää luottolimiittiä maksuvalmiuden turvaamiseen. Hallintosäännön 6 mukaisesti lainan ottamisesta ja antamisesta sekä sijoitustoiminnasta päättää hallitus. Esityslistan liitteenä seuraa edellä mainitun tarjouspyynnön mukainen sopimus maksuliiketilin euron luotollisuudesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Sampo Pankki Oyj:n välillä. Talousjohtajan ehdotus: hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen sopimuksen maksuliiketilin luotollisuudesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Sampo Pankki Oyj:n välillä ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 5 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:348/ Valviran selvitys- ja selityspyyntö hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään (Dnro 979/ /2010) antanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille määräyksen hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle mennessä (viidensadantuhannen) euron sakon uhalla. Samalla kuntayhtymä velvoitetaan huolehtimaan siitä, että hoidon saatavuus myös tulevaisuudessa toteutuu lain mukaisesti. Edelleen Valvira velvoittaa sairaanhoitopiirin antamaan selvityksen siitä, miten hoidon saatavuus on saatettu lain edellyttämälle tasolle. Oulun hallinto-oikeus pidensi määräaikaa saakka tekemällään päätöksellä (10/0463/2). Samalla hallinto-oikeus siirsi selvityksen antoaikaa Sairaanhoitopiirissä oli vuoden vaihteessa yli 6 kk odottaneita hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita 54 kpl. Keskimääräinen hoitoonpääsyaika oli 37 vrk. Viime vuonna sairaanhoitopiiriin saapui lähetettä (poislukien päivystyslähetteet). Lähetteiden käsittelyaika oli koko sairaanhoitopiirin tasolla keskimäärin 3 vrk, mutta 3,4 % lähetteistä käsittelyaika ylitti 21 vrk. Eri yksiköissä keskimääräiset käsittelyajat vaihtelivat yhdestä 14 vuorokauteen. Muutamassa yksikössä käsittelyaika oli yli 21 vrk >5 %:ssa saapuneista lähetteistä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on ollut jatkuvasti vaikeuksia toteuttaa hoidon saatavuus lain asettamissa määräajoissa. Olemme joutuneet vastaamaan koko ajan lisääntyvään kysyntään ostopalveluilla ja lisätöillä, koska sairaanhoitopiirin päiväaikainen resurssi ei ole ollut riittävää. Resurssivaje on ollut osin tilaresurssien puutetta, osin meillä on ollut puutetta osaavasta hoitohenkilöstöstä. Toisaalta myös ulkoiset tekijät, kuten Tehy ry:n työtaistelutoimet vuosina 2007 ja 2010, sikainfluenssapandemia v sekä kuntien vaikea taloustilanne ovat vaikuttaneet erityisen voimakkaasti sairaalamme toimintaan, ja aiheuttivat jonojen kasvua ja odotusaikojen pidentymistä. Sairaanhoitopiiri pyrkii pysyvään ratkaisuun lisäämällä tila- ja henkilöstöresurssia muiden toimien ohella. Aloitimme lisätilojen rakentamisen v. 2008, ja uusi avohoitotalo on nyt valmistumassa ja otetaan käyttöön Tässä yhteydessä saamme operatiiviseen toimintaan lisää poliklinikkatiloja ja vuodeosastokapasiteettia sekä kolme uutta leikkaussalia. Myös psykiatrilla on ollut vaikeita tilaongelmia, jotka ovat viime aikoina vaikeuttaneet hoidon järjestämistä. Valviralle annettu selitys ja selvitys on liitteenä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee Valviralle annetun selityksen ja selvityksen tiedoksi. Hall 6 Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:39/ Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen ja haettavaksi julistaminen Talousjohtaja Pekka Kaisto on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle alkaen voimaan tulleen hallintosäännön mukaan: 10 : "Sairaanhoitopiirissä on asiantuntijoista koostuva yhtymähallinto " Talousjohtajan tehtävät ovat: "Talousjohtaja: 1. johtaa raha- ja laskentatointa; 2. huolehtii kuntayhtymän rahoituksesta; 3. vastaa kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja tilinpätöksen laadinnasta ja 4. vastaa kuntayhtymän vakuutusasioiden hoitamisesta." 14 : "Viran ja toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran- tai toimenhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimeen." "Virka tai toimi julistetaan haettavaksi kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla nimittävän viranomaisen päättämällä tavalla." 15 : "Kelpoisuusvaatimuksen vahvistaa hallitus." 16 : " ottaa yhtymähallinnon johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevan henkilöstön." Talousjohtajan viralle tulisi vahvistaa kelpoisuusvaatimus ja virka tulisi julistaa haettavaksi, niin että se ehditään täyttää ennen talousjohtajan töistä pois jääntiä. Hallituksen tulisi myös päättää haettavaksi julistamisen tavasta ts. missä tiedotusvälineissä hakuilmoitus julkaistaan. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää 1. vahvistaa talousjohtajan viralle seuraavan kelpoisuusvaatimuksen: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus taloushallinnossa sekä johtamistehtävissä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 1/ julistaa talousjohtajan viran haettavaksi Helsingin Sanomissa ja Kalevassa ilmestyvässä numerossa. Hakuilmoituksen tarkempi sisältö esitellään kokouksessa. 3. nimetä haastattelijat ja mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat. Hall 7 Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kävi läpi aikataulutetun valintaprosessin ja hakuilmoituksen sisällön. Päätös: päätti 1. vahvistaa talousjohtajan viralle seuraavan kelpoisuusvaatimuksen: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus taloushallinnossa sekä johtamistehtävissä. 2. julistaa talousjohtajan viran haettavaksi Helsingin Sanomissa ja Kalevassa ilmestyvässä numerossa. 3. nimetä haastattelijoiksi yhtymähallinnon nimeämien virkamiesten lisäksi hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston sekä hallituksen jäsen Juha Kukkosen. Valintaprosessissa on mahdollisuus käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:35/ Sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin palkkaus on päättänyt palkkatoimikunnan perustamisesta valmistelemaan kuntayhtymän johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden palkkausta. Palkkatoimikunta on kokoontunut (pöytäkirja, liite). Palkkatoimikunnan esitys: Osana palkkatoimikunnan tekemää palkkausperusteiden linjausta sairaanhoitopiirin johtajan kokonaispalkaksi vahvistetaan alkaen ,00 ja johtajaylilääkärin kokonaispalkaksi vahvistetaan alkaen ,00. Hall 8 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka ja hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Juujärvi selosti asiaa. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kävi läpi ja jakoi allekirjoitetun palkkatoimikunnan pöytäkirjan. Päätös: päätti hyväksyä palkkatoimikunnan esityksen hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:40/ Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki alkaen Eduskunta on hyväksynyt valtion talousarvioesityksen vuodelle Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen määrää korotetaan 0,10 eurolla 1,67 eurosta 1,77 euroon ateriaa kohden alkaen. Opiskelijalta perittävää hintaa tulee alentaa korotetulla ateriatuen määrällä alkaen, liite. Ravitsemisjohtajan ehdotus: alentaa opiskelijoilta perittävää hintaa korotetulla ateriatuen määrällä alkaen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä ravitsemisjohtajan ehdotuksen. Hall 9 Puhetta johti varapuheenjohtaja Eija Säilynoja puheenjohtaja Kyösti Juujärven poistuttua kokouksesta. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:42/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Hallintokeskus ja yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, kehitysvammahuollon tulosalueen vastuualuejohtajien nimeämispäätös 41/2010; OYS-ERVAkoordinaattorin tehtävän jatkamispäätös 42/2010; teknisen johtajan tehtävien hoitaminen, päätös 45/2010; KuntaToimisto-sovelluksen laajennushankintapäätös 47/2010; yhtymähallinnon vastuualuejohtajat, heihin rinnastettavat, vastuuyksikköpäälliköt, toimivalta ja hankintavaltuudet, päätös 48/2010; yhtymähallinnon henkilöille valtuutus tilata keskusvarastotarvikkeita, päätös 1/2011; yhtymähallinnon vastuualueen johtajien ja niihin rinnastettavien henkilöiden sijaiset, päätös 2/2011; yhtymähallinnon johtoryhmän (YJR) asettamispäätös 3/2011; henkilöstön edustajan nimeäminen PPSHP:n kuntayhtymän johtoryhmän jäseneksi, päätös 4/2011; kehitysvammahuollon tulosalueen johtajan sijaiset, päätös 5/2011; sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtajan sijaiset ja potilashoidon palvelujen vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 6/2011; - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, medisiinisen tulosalueen johtajan sijaiset sekä medisiinisen tulosalueen tutkimus ja kehittäminen -vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 1/2011; operatiivisen tulosalueen johtajan sijaiset sekä operatiivisen tulosalueen tutkimus ja kehittäminen -vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 2/2011; psykiatrian tulosalueen johtajan sijaiset sekä psykiatrian tulosalueen toiminnan tuki -vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 3/ henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, henkilökohtaisten lisien vuosisidonnaisten osien ja ammattialalisien myöntäminen (HS 22 3 mom. 1 kohta) alkaen, toimivallan siirtopäätökset 27/2010 ja 32/2010; menojen hyväksymisvaltuudet (HS 10 ), toimivallan siirtopäätös 1/2011; hallintosäännön 22 :n 1 mom. 1-6, 8 ja 11 kohtien toimivallan siirtopäätös 2/2011; henkilöstöpalvelujen vastuualueen vastuuyksiköiden päälliköiden sijaiset, päätös 3/ talousjohtaja Pekka Kaisto, toimivallan siirto sairaalan varoista maksettavista vahingonkorvauksista, päätös 11/2010; toimivallan siirto lykkäyksen myöntämisestä asiakasmaksun suorittamisesta, päätös 12/2010; toimivallan siirto erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetusta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta potilaalta perittävästä maksusta, päätös 13/2010; toimivallan siirto kehitysvammahuollon pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta asiakkaalta perittävästä maksusta sekä laitoshoidon asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä, päätös 14/2010; päätösoikeuden edelleen siirtäminen (HS 22 1 mom. 1-6, 8 ja 11 kohdat), päätös 15/2010; laskentapalvelujen vastuualueen vastuuyksiköiden päälliköiden sijaiset, päätös 1/ tietohallintojohtaja Kari Säkkinen, tietohallinnon vastuuyksiköiden päälliköiden sijaisten nimeämispäätös 3/2011 Huoltopalvelujen ty. - tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto, nimityspäätös 13/2010 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. - vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (KNK-taudit), nimityspäätös 14/ ylilääkäri Olli-Pekka Alho (KNK-taudit), nimityspäätös 3/2010 Diagnostiikka-yksikkö - vastuualueen johtaja Aimo Ruokonen (laboratorio), nimityspäätös 15/ ylihoitaja Eila Alavahtola (radiologia), nimityspäätös 20/2010 Leikkaus- ja tehohoidon ty. - ylihoitaja Mirjam Inget (kirurgia), nimityspäätökset 22-23/2010, 25-26/ ylihoitaja Merja Fordell (kirurgian pkl.), nimityspäätös 12/ ylihoitaja Merja Fordell (Lyhki-yksikkö), nimityspäätös 17/2010 Naistentautien ja genetiikan ty. - tulosyksikön johtaja Juha Tapanainen, naistentautien ja genetiikan tulosyksikön johtoryhmän nimeämispäätös 25/2010 Psykiatrian ty. - vs. ylihoitaja Jukka Korhonen (psykiatria), nimityspäätös 8/2010 Sisätautien ty. - ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätökset 39-40/2010, 43-44/2010, 48-50/2010 Oulaskankaan sairaalan ty. - vs. johtava ylihoitaja Ritva Kesti, nimityspäätökset 16-17/2010 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, kuvantamisen vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 1/2010; potilashoidon vastuualueen toimialuejohtajien nimeämispäätös 2/2010; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen ylihoitajien nimeämispäätös 3/2010; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen vastuuyksikköpäälliköiden nimeämispäätös 4/2010; potilashoidon palvelut vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 7/2010; sairaala- ja välinehuollon vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 8/2010; tekniikan palveluiden vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 9/2010; hankintapäätösvallan siirtäminen (HS 23 6 mom.), päätös 10/2010; laboratorioalojen vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 11/ vastuualueen johtaja Ari Karttunen (kuvantaminen), toimivallan osittainen siirtäminen kuvantamisen vastuualueella (HS 22 1 mom. 1-6, 8-11, 13 kohdat), päätös 8/2010; vastuualueen johtoryhmän nimeämispäätös 1/2011; toimivallan siirtopäätös 2/ vastuualueen johtaja Osmo Tervonen (potilashoidon palvelut), toimivallan osittainen siirtäminen potilashoidon palvelut vastuualueella (HS 22 1 mom. 1-6 ja 8-13 kohdat), päätös 1/2010; ravintopalvelujen toimialueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 2/ vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), toimivallan osittainen siirtäminen (HS 22 ), päätös 1/2011 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivä Tapanainen, lasten ja naisten tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköt, päätös 2/2010 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 1/ vastuualueen johtaja Päivi Tapanainen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 1-2/2010 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, medisiinisen tulosalueen johtoryhmän nimeämispäätös 1/2010; medisiinisen tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköiden nimeämispäätös 2/2010; medisiinisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet alkaen, päätös 3/2010; Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköiden nimeämispäätös 1/2010; operatiivisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet, päätös 2/ tulosalueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi, ylihoitaja Merja Fordellin varamiehet, päätös 5/2011; ylihoitaja Tuula Erveliuksen ja Mirjam Ingetin varamiehet, päätös 6/ vastuualueen johtaja Päivi Laurila (anestesia ja tehohoito), ylihoitaja Annukka Kuusiniemen varamiehet operatiivisella tulosalueella alkaen (vastuualueet: anestesia, pehmytkudoskirurgia sekä tukielin- ja neurokirurgia), päätös 2/2011; toimivallan siirtopäätös 3/ vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (pään ja kaulan sairaudet), päätösvallan (HS 22 ) siirtämispäätös 2/ vastuualueen ylihoitaja Tuula Ervelius (kuntoutus), nimityspäätökset 1-2/2011 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, lääkäreiden päivystyssuunnitelmien ja -ilmoitusten hyväksyminen, toimivallan siirtopäätös 2/2010; nimityspäätökset 3/2010 ja 6/ tulosalueen johtajan varahenkilö Liisa Kantojärvi, psykiatrian tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköiden nimeämispäätös 1/ tulosalueen ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, toimivallan osittainen siirtopäätös 1/2011 (HS 22 ); aikuispsykiatrian vastuualueen ylihoitajan varahenkilöt, päätös 2/2011 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, päätösvallan delegointi (HS 22 ) Oulaskangas-Visala tulosalueella (ylihoitajien ja vastuuyksikköpäälliköiden määrääminen), päätös 1/2010 Hankintapäätökset - Hankintapäätös E2938 / Potilaiden hoitolaitossiirrot (taksi, paaritaksi, invataksi ( ) - Hankintapäätös E2822 / Elintarvikkeet ( ) - Hankintapäätös E2943 / Laboratoriotutkimukset ( ) - Hankintapäätös E2948 / Mikrobiologian ja immunologian tutkimukset ( ) - Hankintapäätös 3039 / Laboratoriotutkimukset ( ) - Hankintapäätös 2988 / Ongelmajätteen noutaminen Oulun yliopistollisesta sairaalasta ( ) - Hankintapäätös E2965 / Jätehuolto ( ) Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Päätökset EU-kynnysarvon ylittäviin hankintaoikaisuihin - DN427/321/2010, päätös : lääke- ja hoitotarvikejärjestelmä (E2921) - Health Tech AS - DN432/324/2010, päätös : Oulaskankaan ja Visalan sairaaloiden tekstiilihuoltopalvelu - Pattijoen Pesula Oy. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 10 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:41/ Tiedoksiantoasiat DN437/173/2010 DN20/174/ Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta 2010, Suomen Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2010 ( ), liite. - Työsopimuslain muutos, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 1/2011 ( ), liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 11 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:300/ Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 :n 25-kohta Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2010 Kokousaika 20.12.2010 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30 9.17 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asia lista HALLITUS KOKOUSAIKA: KOKOUSPAIKKA: 8.11.2017 kello 10.00 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 113 114 115 116 117 118

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 11.50 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka 10.12.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot