Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmat ja muun arvioinnin. Hyväksytty Rehtori Jarmo paloniemi Hyväksytty Rehtori Jarmo paloniemi Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti

2 Sisältö 1. Metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 20 OV METSIEN HOITO JA PUUNKORJUU, 20 OV METSÄKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA, METSÄKONEENKULJETTAJA, Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito, 20 ov Koneellinen puutavaran valmistus, 30 ov Puutavaran autokuljetus, 30 ov Koneelliset metsänparannustyöt, 30 ov Puutavaran lähikuljetus 30 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 ov Metsänparannuskoneen käyttö 5 ov Metsäkoneen käyttö 5 ov Energiapuun korjuukoneen käyttö 5 ov METSÄENERGIAN TUOTANNON KOULUTUSOHJELMA, METSÄENERGIAN TUOTTAJA Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö 20 ov Energiapuun korjuu 30 ov Turvetuotanto ja varastointi 30 ov Koneellinen puunkorjuu 10 ov Energiapuun jalostus 10 ov Lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto 10 ov Turvetuotanto 10 ov MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta Arviointi

3 1. Metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu neljästä osasta: Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen järjestämistä. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Metsäalan ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (tämä asiakirja), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmat. 3

4 Valinnaiset, valittava 10 / 20 ov Pakolliset 70 /80 ov 2. Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Oulun seudun ammattiopistossa Metsäalan perustutkinnon, 120 ov, 4.3 Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelmassa tarjotaan seuraavat tutkinnon osat neljässä eri suuntautumisvaihtoehdossa: Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov, ammattitaitoa osoittava opinnäyte vähintään 2 ov ja opintoohjausta vähintään 3 ov. Koneellinen puutavaran valmistus Puutavaran autokuljetus Koneelliset metsänparannustyöt Puutavaran lähikuljetus Ammatilliset tutkinnon osat Metsien hoito ja puunkorjuu 20ov Metsien hoito ja puunkorjuu 20ov Metsien hoito ja puunkorjuu 20ov Metsien hoito ja puunkorjuu 20ov Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito 20 ov Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito 20 ov Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito 20 ov Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito 20 ov Koneellinen puutavaran valmistus 30 ov Puutavaran autokuljetus 30 ov Koneelliset metsänparannustyöt 30 ov Puutavaran lähikuljetus 30 ov Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Metsänparannuskoneen käyttö 5 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov

5 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat Metsänparannuskoneen käyttö 5 ov Metsäkoneen käyttö 5 ov Energiapuun korjuukoneen käyttö 5ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 0 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 0 10 ov Metsäkoneen käyttö 5 ov Energiapuun korjuukoneen käyttö 5ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 0 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 0 10 ov Metsänparannuskoneen käyttö 5 ov Metsäkoneen käyttö 5 ov Energiapuun korjuukoneen käyttö 5ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 0 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 0 10 ov Metsänparannuskoneen käyttö 5 ov Metsäkoneen käyttö 5 ov Energiapuun korjuukoneen käyttö 5ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 0 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 0 10 ov Yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov 0 4 ruotsi Toinen kotimainen kieli, 2 ov suomi Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja 1 ov 0 4 työelämätieto 5

6 Valinnaiset lisäosat 4 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaito täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov 6

7 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat 0 10 ov Valinnaiset, valittava 20 ov Pakolliset 70 ov Oulun seudun ammattiopistossa Metsäalan perustutkinnon, 120 ov, 4.5 Metsäenergian koulutusohjelmassa tarjotaan seuraavat tutkinnon osat: Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov, ammattitaitoa osoittava opinnäyte vähintään 2 ov ja opinto-ohjausta vähintään 3 ov. 4.5 Metsäenergian tuotannon koulutusohjelma, metsäenergian tuottaja Ammatilliset tutkinnon osat Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö 20 ov Energiapuun korjuu 30 ov tai Turvetuotanto 30 ov Koneellinen puunkorjuu 10 ov Energiapuun jalostus 10 ov Lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto 10 ov Turvetuotanto 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Yrittäjyys 10 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), 0 10 ov Lukio-opinnot Yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov 0 4 ruotsi Toinen kotimainen kieli, 2 ov suomi Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja 1 ov 0 4 työelämätieto Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat

8 Valinnaiset lisäosat 4 ov Ammattitaito täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov 8

9 3. Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3.1 Opintojen eteneminen ja ajoitus Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneenkuljettaja, Koneellinen puutavaran valmistus 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Metsien hoito ja puunkorjuu 20ov : Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito 20 ov Metsäkoneen käyttö 5 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Työssäoppimalla 6 ov Energiapuun korjuukoneen käyttö 5ov Koneellinen puutavaran valmistus 30 ov Työssäoppimalla 12 ov Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 ov Työssäoppimalla 4ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneenkuljettaja, Puutavaran autokuljetus 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Metsien hoito ja puunkorjuu 20ov Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito 20 ov Metsäkoneen käyttö 5 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Työssäoppimalla 6 ov Energiapuun korjuukoneen käyttö 5ov 9

10 4.3.6 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov Puutavaran autokuljetus 30 ov Työssäoppimalla 12 Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat Edelliset ammatillisessa yhteensä 40 peruskoulutuksessa ov Edelliset 10 yhteensä ov Työssäoppimalla 40 ov 4ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 10

11 Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneenkuljettaja, Koneelliset metsänparannustyöt Metsien hoito ja puunkorjuu 20ov : Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito 20 ov Metsäkoneen käyttö 5 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Työssäoppimalla 6 ov Energiapuun korjuukoneen käyttö 5ov Koneelliset metsänparannustyöt 30 ov Työssäoppimalla 12 ov Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 ov Työssä oppimalla 4ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 11

12 Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneenkuljettaja, Puutavaran lähikuljetus Metsien hoito ja puunkorjuu 20ov : Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito 20 ov Metsäkoneen käyttö 5 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Työssäoppimalla 6 ov Energiapuun korjuukoneen käyttö 5ov Puutavaran lähikuljetus 30 ov Työssäoppimalla 12 ov Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 ov Työssäoppimalla 4ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 12

13 Metsäenergian koulutusohjelma, metsäenergian tuottaja 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Metsien hoito ja puunkorjuu 20 OV: Metsäenergiaraakaaineen hankinta ja käyttö 20 ov Työssäoppimalla 12 ov Energiapuun korjuu 30 ov ja turvetuotanto 10 ov tai koneellinen puunkorjuu 10 ov tai energiapuun jalostus 10 ov tai lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto 10 ov Työssäoppimalla 21 ov Turvetuotanto 30 ov ja energiapuun jalostus 10 ov tai lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto 10 ov Työssäoppimalla 36 ov Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Edelliset yhteensä 44 ov Edelliset yhteensä 36 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 13

14 3.2 Opintojen järjestäminen Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittamien on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tutkinnon suorittamisesta osina on kerrottu yhteisen osan luvussa 2. Opintojen tarjonta ja valinta OSEKK:n yksiköiden ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto Ammattiopistossa opiskeleva voi sisällyttää tutkintoonsa lukio-opintoja (Ammattilukio). Oulun seudun ammattiopiston yksiköt tarjoavat lukio-opintoja, joilla voidaan täydentää perustutkintoa ja / tai suorittaa ylioppilastutkinnon yhdessä ammatillisen tutkinnon (= kaksoistutkinto) kanssa taikka suorittaa kolmoistutkinnon (= ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä). Tutkinnon osan jaksosuunnitelma Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan opetusjaksosuunnitelma, jossa määritetään mm. keskeiset sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali ja arviointi sekä avaintaidot. Opettaja esittelee opetusjaksosuunnitelman opiskelijoille ja antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelmaan. Opiskelijat esittävät omia ideoitaan opintosisällöiksi, toteuttamistavoiksi ja oppimisympäristöiksi. (opetus ja oppimisen ohjaus prosessikuvaus, OSAOn intra) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista vähintään 20 ov (opetussuunnitelman yhteinen osa). Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla (ks. Kansainvälisyysopas). Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma: Koneellisen puutavaran valmistuksen työssä oppiminen suoritetaan yrittäjien tai koulun omilla hakkuukohteilla. Metsätraktoreiden käytön työssä oppiminen suoritetaan yrittäjien tai koulun omilla puutavaran lähikuljetus kohteilla. Puutavaran autokuljetuksen työssä oppiminen suoritetaan kuljetusyrittäjien kaukokuljetuskohteilla. Koneellisten metsänparannustöiden työssä oppiminen suoritetaan yrittäjien tai koulun omilla metsänparannuskohteilla. 14

15 Metsäenergian tuotannon koulutusohjelma: Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö -osassa turvetuotannon työssäoppiminen tapahtuu turvetyömailla työkoneita käyttämällä. Lämpölaitoksen osalta työssäoppiminen tapahtuu pienten lämpölaitosten hoitona ja huoltona. Energiapuun korjuun -osassa työssäopitaan suorittamalla puutavaran lähikuljetusta tai käyttämällä hakkuukonetta korjuutyömailla. Turvetuotanto ja varastointi -osassa työssäoppiminen tapahtuu turvetuotantoalueilla sekä huolto- ja korjaushalleissa. Energiapuun jalostuksessa työssäoppimispaikat ovat haketuskoneilla, halontakoneilla tai kannonnostossa sekä murskauksessa. Opinto-ohjaus Oulun seudun ammattiopistossa perustutkintoihin sisältyy luokka- ja ryhmämuotoista opintoohjausta yhteensä 3 opintoviikkoa kolmen vuoden tutkinnossa (VN:n päätös 213/1999: vähintään 1,5 opintoviikkoa). (opetussuunnitelman yhteinen) Opinnäyte Metsäalan tutkintoon sisältyy opinnäyte, jonka laajuus on 2 opintoviikkoa. Opinnäyte voi olla tuote tai työnäyte ja siihen sisältyy kirjallinen osuus. (opetussuunnitelman yhteinen osa luku 10) Erityisopetus Oulun seudun ammattiopistossa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitelmilla. (opetussuunnitelman yhteinen osa ja liite) 15

16 4. Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Mikäli arviointikriteereistä puuttuu kriteeri T1 tasolta tai T1 ja H2 tasoilta, niin kyseistä arvioinnin kohdetta ei silloin arvioida, mutta jos arviointikriteeri puuttuu tasolta H2 tai K3 arviointi tehdään alemman tason kriteerin mukaan. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 20 ov Metsien hoito ja puunkorjuu, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Metsien hoito ja puunkorjuu, 20 ov Perustiedot ja taidot opiskellaan luokkaopetuksena ja ohjattuna harjoituksena. Tehdään tutustumiskäyntejä alan yrityksiin Metsien hoito ja puunkorjuu, 20 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Metsäalan perustutkinnon perusteissa sivulla 26 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Tutkinnon osa toteutetaan 1. ja 2. lukuvuoden aikana. Lähiopetuksen lisäksi tutkinnon osa sisältää itsenäistä työskentelyä. Opitaan: - perehtymällä metsän istutukseen ja taimikon hoitoon. - tekemällä metsänistutustöitä. - huoltamalla ja kunnostamalla työvälineitä. - tekemällä taimikonhoitotöitä. - tekemällä leimikonsuunnittelutöitä - valmistamalla puutavaraa moottorisahalla - tunnistamalla kasveja, met- Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti. - työturvallisuus moottorisahan käsittelyssä sekä työn jäljen laatu Muu arviointi: siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastatteluilla, tehtävillä, kokeilla ja itsear- Näyttö ja sen arviointi toteutetaan 1-2. lukuvuoden aikana itsenäisen työskentelyn yhteydessä. 16

17 Tutkinnon osa sisältää opintoohjausta 1 ov sätyyppejä, kehitysluokkia sekä metsälakikohteita Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion luonnonhoitotutkinto tehdään koulutusohjelmavalinnan mukaisessa tutkinnon osassa. vioinnilla Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija ja opettaja. Näytön arvosanasta päättää opettaja / opettajat. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan yhdellä arvosanaluokalla korottavana huomioon tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää ensiapukoulutuksen suoritusta hyväksyttävästi. Arvosanasta päättää opettaja 4.3 Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneenkuljettaja, OSAO:ssa tarjotaan valittavaksi seuraavat ammatilliset tutkinnon osat. Osia on valittava yhteensä 70 ov. Kaikille pakollinen tutkinnon osa Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito, 20 ov 17

18 Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Metsäkoneiden ja kuormaautojen kunnossapito, 20 ov Tutkinnon osa sisältää opintoohjausta 1 ov Etenemisen ehdot Perustiedot ja taidot opiskellaan luokkaopetuksena ja ohjattuna harjoituksena. Tehdään tutustumiskäyntejä alan yrityksiin Opitaan - tekemällä koneiden määräaikaishuoltoja ja säätöjä - tutustumalla, lukemalla sekä tulkitsemalla teknistä kirjallisuutta ja kommunikoimaan myös kansainvälisellä kielellä - tutustumalla metsäkoneen, kuorma-auton ja kaivinkoneen rakenteeseen, ominaisuuksiin ja varusteisiin - tekemällä tiedonsiirtoja ja muokkaamalla APTtiedostoja - tutustumalla lisälaitteiden ja varusteiden ominaisuuksiin sekä asentamaan ja säätämään niitä - erottelemalla koneenhuollon yhteydessä syntyvät jätteet ja huolehtimalla jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä Lopulliset ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet täydentyvät työssäoppimisjaksolla Ammattitaitovaatimukset on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa sivulla 75 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti. - koneiden päivittäisen ja viikoittaisen toimintakyvyn ylläpitäminen sekä määräaikaishuoltojen suorittaminen. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella ja tehtävillä Tutkinnon osa toteutetaan 1, 2.ja 3. lukuvuoden aikana Näyttö ja sen arviointi toteutetaan 3. lukuvuoden aikana itsenäisen työskentelyn yhteydessä Tutkinnon osan näyttö annetaan 3.lukuvuonna työssäoppimispaikassa. Näyttö voidaan suorittaa myös yksikön asiakas- tai harjoitustyömaalla tai vastaavissa olosuhteissa. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan yhdellä arvosanaluokalla korottavana huomioon tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. 18

19 Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää ensiapukorttikoulutuksen suoritusta hyväksyttävästi. Arvosanasta päättää opettaja. Lisäksi on valittava yksi tutkinnon osa tutkinnon osista Koneellinen puutavaran valmistus, 30 ov Suuntautumisopinto Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Koneellinen puutavaran valmistus, 30 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna sekä oppilaitoksen omissa työkohteissa tai työssäoppimisjaksolla. Opitaan - valmistamalla hakkuukoneella puutavaraa eri työmenetelmillä, työturvallisuus- ja korjuuohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti - suorittamalla Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion luonnonhoitotutkinto - tekemällä laatumittauksia metsätyömaalla - huomioimalla työssään hyvän metsän- ja luonnonhoidon asettamat vaatimukset - pitämällä metsäkoneen sekä lisälaitteet ja varusteet toi Koneellinen puutavaran valmistus, 30 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa sivulla 81 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti. - puutavaran valmistamiseen annettujen mitta - ja laatuvaatimusten mukaisesti. - jäävän puuston vaurioihin, runkolukuun ja luontokohteiden säilymiseen. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella ja tehtävillä Tutkinnon osa toteutetaan 3.lukuvuonna koulun harjoitustyömailla sekä työssä oppimispaikoissa Tutkinnon osan näyttö annetaan 3.lukuvuonna työssäoppimispaikassa. Näyttö voidaan suorittaa myös yksikön asiakas- tai harjoitustyömaalla 19

20 Tutkinnon osa sisältää opintoohjausta 1 ov sekä Opinnäytteen 2 ov mintakuntoisina ja huollettuina - tutustumalla metsäkoneyrityksen tärkeimpiin menestystekijöihin ja - laskemalla työnsä kustannukset tarkastamalla että kuljetusauto soveltuu käytettävän koneen kuljettamiseen ja täyttää tieliikennelain ja asetuksen vaatimukset - valmistelemalla metsätraktori siirtokuntoon - voi painottaa ammattiosaamista suorittamalla C-luokan kuljettajatutkinnon ja kuormaja linja-autonkuljettajia koskevan lain 273/2007 ja asetuksen 640/2007 mukaisen kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen tai vastaavissa olosuhteissa. Lopulliset ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet täydentyvät työssäoppimisjaksolla Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan yhdellä arvosanaluokalla korottavana huomioon tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja Puutavaran autokuljetus, 30 ov Suuntautumisopinto 20

21 Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Puutavaran autokuljetus, 30 ov Tutkinnon osa sisältää opintoohjausta 1 ov sekä Opinnäytteen 2 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna sekä oppilaitoksen omissa puutavaran kuljetusharjoituksissa tai työssäoppimisjaksolla Opitaan - kuormaamalla, kuljettamalla ja varastoimalla puutavaraa puutavara-autoyhdistelmällä. - tekemällä puutavara-auton tietoteknisten ohjausjärjestelmien hallintaan ja käyttöön sekä tiedonsiirtoon liittyviä töitä. - suorittamalla puutavaraauton ja sen varusteiden käyttökunnon ylläpitoon liittyvät työt - tutustumalla puutavaraautoyrityksen tärkeimpiin menestystekijöihin ja laskemalla työnsä kustannukset - noudattamalla maasta puutavaraa vietäessä ja tuotaessa vaadittavien asiakirjojen, säädösten, määräysten ja ohjeiden sisällöistä annettuja ohjeita - suorittamalla C-luokan kuljettajatutkinnon ja kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain 273/2007 ja asetuksen 640/2007 mukaisen kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen Puutavaran autokuljetus, 30 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa sivulla 86 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti. - puutavara-auton ajon hallintaan sekä nosturinkäyttötaitoon. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella ja tehtävillä Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja 3. lukuvuoden aikana koulun harjoitustyömailla sekä työssä oppimispaikoissa näyttö annetaan 3.lukuvuonna työssä oppimispaikassa. Näyttö voidaan suorittaa myös yksikön asiakas- tai harjoitustyömaalla tai vastaavissa olosuhteissa Lopulliset ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet täydentyvät työssäoppimisjaksolla 21

22 Etenemisen ehdot Edellyttää CE kuljettajakortin suorittamista Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan yhdellä arvosanaluokalla korottavana huomioon tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja Koneelliset metsänparannustyöt, 30 ov Suuntautumisopinto Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Koneelliset metsänparannustyöt, 30 ov Metsänparannuskoneen eri järjestelmien toiminta ja huollon periaatteet opiskellaan konesalija luokkahuoneopetuksena. Varsinaiset huoltotoimet tapahtuvat konesalissa. Ennakoiva huolto metsänparannuskoneen käytön yhteydessä asiakastyömaalla ja/tai työssäoppimisessa Koneelliset metsänparannustyöt, 30 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Metsäalan perustutkinnon perusteissa sivulla 92 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti. - metsänparannuskoneen käyttötaitoon kolmen eri Tutkinnon osa toteutetaan 3. lukuvuoden aikana koulun harjoitustyömailla sekä työssä oppimispaikoissa 22

23 Tutkinnon osa sisältää opintoohjausta 1 ov sekä Opinnäytteen 2 ov Opitaan - tekemällä metsän luonnontilan ennallistamista, koneellista metsänviljelyä, maanmuokkausta, kannon nostoa, metsäojitusta sekä metsäteiden rakennus- tai kunnossapitoa. - suunnittelemalla ja toteuttamalla kolmen eri metsänparannus-työlajin töitä. - tekemällä keskeisimmät käyttöajan mukaiset huollot ja korjaukset. - tutustumalla metsänparannusyrityksen tärkeimpiin menestystekijöihin - valmistelemalla metsänparannuskone siirtokuntoon ja ajamalla kone kuljetusalustalle sekä kiinnittämällä kone kuljetusalustalle tieliikennelain ja asetuksen mukaisesti - voi painottaa ammattiosaamistaan suorittamalla C- luokan kuljettajatutkinnon ja kuorma- ja linjaautonkuljettajia koskevan lain 273/2007 ja asetuksen 640/2007 mukaisen kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen. työlajin työtehtävissä sekä käyttöaikaiseen kunnossapitoon. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella ja tehtävillä. näyttö annetaan 3.lukuvuonna työssä oppimispaikassa.. Lopulliset ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet täydentyvät työssäoppimisjaksolla. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan yhdellä arvosanaluokalla korottavana huomioon tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. 23

24 Arvosanasta päättää opettaja Puutavaran lähikuljetus 30 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Puutavaran lähikuljetus 30 ov Tutkinnon osa sisältää opintoohjausta 1 ov sekä Opinnäytteen 2 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna sekä oppilaitoksen omissa puutavaran kuljetusharjoituksissa tai työssäoppimisjaksolla Opitaan - suunnittelemalla ja suorittamalla puutavaran lähikuljetusta kustannustehokkaasti osana puunhankintaprosessin logistista ketjua. - huomioimalla työssään hyvän metsän- ja luonnonhoidon asettamat vaatimukset - pitämällä metsäkoneen sekä lisälaitteet ja varusteet toimintakuntoisina ja huollettuina - laskemalla työnsä kustannukset - voi painottaa ammattiosaamista suorittamalla C-luokan kuljettajatutkinnon ja kuormaja linja-autonkuljettajia koskevan lain 273/2007 ja asetuksen 640/2007 mukaisen tutkinnon osan 4.3.6, kuljetusalan perustason ammattipätevyys Puutavaran lähikuljetus 30 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu metsäsalan perustutkinnon perusteissa sivulla 98 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti. - metsätraktorin käyttötaitoon sekä sen päivittäiseen ja viikoittaiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella tai tehtävillä Tutkinnon osa toteutetaan 3. lukuvuoden aikana koulun harjoitustyömailla sekä työssä oppimispaikoissa näyttö annetaan 3.lukuvuonna työssä oppimispaikassa Näyttö voidaan suorittaa myös yksikön asiakas- tai harjoitustyömaalla tai vastaavissa olosuhteissa. 24

25 Lopulliset ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet täydentyvät työssäoppimisjaksolla Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan yhdellä arvosanaluokalla korottavana huomioon tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja Lisäksi on valittava 20 opintoviikkoa seuraavista tutkinnon osista tai tutkinnon osista Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna sekä oppilaitoksen omissa puutavaran kuljetusharjoituksissa tai työssäoppimisjaksolla Opitaan - toimimalla puutavaran lähikuljetuksen työtehtävissä työntekijänä tai yrittäjänä Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa sivulla 49 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti. - metsätraktorin käyttötaitoa ja käyttöaikaista kunnossapitoa sekä työn Metsätraktoreiden käytön opiskelu painottuu lukuvuodelle 2. Tutkinnon osan näyttö annetaan 25

26 - suunnittelemalla ja toteuttamalla puutavaran lähikuljetusta kustannustehokkaasti metsä- tai maataloustraktorilla - tekemällä pieniä määräaikaishuoltoja ja yksinkertaisia korjaustoimenpiteitä metsätyömaalla - käsittelemällä huoltojätteet metsätyömaalla niiden jatkokäsittelyn edellyttämällä tavalla. - laatimalla metsätyömaalle kuljetussuunnitelman Lopulliset ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet täydentyvät työssäoppimisjaksolla jäljen laatua. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella tai tehtävillä 2.lukuvuonna työssäoppimispaikassa. Näyttö voidaan suorittaa myös yksikön asiakas- tai harjoitustyömaalla tai vastaavissa olosuhteissa Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet:. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan yhdellä arvosanaluokalla korottavana huomioon tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 ov (hyväksytty logistiikan perustutkinnon yhteydessä) Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu logistiikan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 26

27 Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna, ryhmätöinä, simulaatio-opetuksena, opintokäynteinä ja vierailuina sekä oppilaitoksen tiloissa ja/tai kalustolla toteutetuilla harjoituksilla. Opitaan mm.: - harjoittelemalla turvallisuussääntöihin perustuvaa järkevää ajokäyttäytymistä. Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Logistiikka-alan perustutkinnon perusteissa sivulla 103 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Tutkinnon osa arvioidaan lakiin perustuen kokeella: kts. tutkinnon perusteet - laki 273/2007 ja asetus 640/ kokeen kaikista kysymyksistä pitää olla vähintään 75 % oikein Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja 3. lukuvuoden aikana. Koe suoritetaan 3. lukuvuotena oppilaitoksessa. - soveltamalla tieliikenteeseen ja kuljetuksiin liittyvää säännöstöä. - perehtymällä terveyteen, tieja ympäristöturvallisuuteen, palveluun ja logistiikkaan liittyviin asioihin. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu kokeen arvosanasta ja opiskelun loppuvaiheen osaamisen muusta arvioinnista. Muu arviointi voi vaikuttaa korottavasti arvosanaan. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t Metsänparannuskoneen käyttö 5 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Metsäalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Metsänparannuskoneen käyttö 5 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Metsä- 27

28 tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Metsänparannuskoneen käyttö 5 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna sekä oppilaitoksen omissa metsänparannustyökohteissa tai työssä oppimisjaksolla Opitaan - suorittamalla yhden työlajin metsänparannustöitä ja tekemällä metsäkoneen määräaikaishuoltoja. alan perustutkinnon perusteissa sivulla 114 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti. - metsänparannuskoneen käyttötaitoa ja toimintakunnon ylläpitämistä sekä työjäljen laatua Tutkinnon osa suoritetaan 2 ja 3 lukuvuoden välisenä kesänä. Tutkinnon osan näyttö annetaan 3.lukuvuonna työssäoppimispaikassa. Lopulliset ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet täydentyvät työssäoppimisjaksolla Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella ja tehtävillä. Näyttö voidaan suorittaa myös yksikön asiakas- tai harjoitustyömaalla tai vastaavissa olosuhteissa Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan yhdellä arvosanaluokalla korottavana huomioon tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja Metsäkoneen käyttö 5 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa. 28

29 Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Metsäkoneen käyttö 5 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna sekä oppilaitoksen omissa puutavaran kuljetusharjoituksissa tai työssäoppimisjaksolla Opitaan - suorittamalla puutavaran lähikuljetusta helpohkoissa olosuhteissa käyttäen tarvittavia ohjausjärjestelmiä, säätöjä sekä lisävarusteita ja sovelluksia työturvallisuussäädöksiä ja ympäristönhoidon säädöksiä noudattaen - tekemällä metsäkoneen määräaikaishuoltoja Metsäkoneen käyttö 5 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Metsäalan perustutkinnon perusteissa sivulla 117 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti. - metsäkoneen käyttötaitoa ja toimintakunnon ylläpitämistä sekä työjäljen laatua Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella ja tehtävillä. Tutkinnon osa suoritetaan 1.lukuvuonna Tutkinnon osan näyttö annetaan 1.lukuvuonna. Näyttö voidaan suorittaa myös yksikön asiakas- tai harjoitustyömaalla tai vastaavissa olosuhteissa Lopulliset ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet täydentyvät työssäoppimisjaksolla Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan yhdellä arvosanaluokalla korottavana huomioon tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja 29

30 4.4.5 Energiapuun korjuukoneen käyttö 5 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Energiapuun korjuukoneen käyttö 5 ov Etenemisen ehdot Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna sekä oppilaitoksen omissa puutavaran kuljetusharjoituksissa tai työssäoppimisjaksolla Opitaan - käyttämällä energiapuunkorjuukonetta kustannustehokkaasti huomioiden metsänhoidolliset vaatimukset. - tekemällä energiapuunkorjuukoneen määräaikaishuoltoja. Lopulliset ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet täydentyvät työssäoppimisjaksolla Energiapuun korjuukoneen käyttö 5 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Metsäalan perustutkinnon perusteissa sivulla 121 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti. - energiapuun korjuukoneen käyttötaitoa ja toimintakunnon ylläpitämistä sekä työjäljen ja raaka-aineen laatua. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella ja tehtävillä. Opiskelu painottuu 2. lukuvuodelle. Tutkinnon osan näyttö annetaan 2.lukuvuonna työssäoppimispaikassa. Näyttö voidaan suorittaa myös yksikön asiakas- tai harjoitustyömaalla tai vastaavissa olosuhteissa Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosa- 30

31 na otetaan yhdellä arvosanaluokalla korottavana huomioon tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja 4.5 Metsäenergian tuotannon koulutusohjelma, Metsäenergian tuottaja OSAO:ssa tarjotaan valittavaksi seuraavat ammatilliset tutkinnon osat. Osia on valittava yhteensä 70 ov. Kaikille pakollinen tutkinnon osa Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu metsäalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset on kuvattu metsäalan perustutkinnon perusteissa sivulla 124. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessamenetelmät Tutkinnon osan arviointi- Ajoitus Jaksotus (nimi ja Toteutustapa (miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammatti- (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) laajuus ov) Metsäenergiaraakaaineen hankinta ja käyttö 20 ov Energiapuun manuaalinen hakkuu ja lähikuljetus 5 ov Turvetuotanto 10 ov taitovaatimukset ja tavoitteet) Perustiedot ja taidot opiskellaan luokkaopetuksena ja ohjattuna harjoituksena. Tehdään tutustumiskäyntejä alan yrityksiin. Lähiopetuksen lisäksi tutkinnon osa sisältää työssäoppimista 12 ov Opitaan: - tekemällä energiapuuta moottorisahalla ja kuormaamaan ja kuljettamaan sitä ajokoneella - hankkimalla turvetuotannon ajolupa - jyrsimällä tai kääntämällä turvekenttää - pitämällä turvetuotantoko- Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Turvetuotannon osalta huomioidaan erityisesti: - paloturvallisuuden huomiointi, tuulen huomiointi, ajonopeus Lämpölaitoksen toiminnan osalta huomioidaan erityisesti: - polttoaineen laatu - lämmitysteho Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa am- Tutkinnon osa toteutetaan 1. ja 2. lukuvuoden aikana. Näyttö ja niiden arviointi toteutetaan pääsääntöisesti 2. lukuvuoden aikana työssäoppimisen yhteydessä 31

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä puutarhatalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Kaivosalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

3.2.2009 METVIRO-seminaari/TTY Jouni Suoheimo Metsäalan ammatillisen perustutkinnon kehitys 2000 luvulla

3.2.2009 METVIRO-seminaari/TTY Jouni Suoheimo Metsäalan ammatillisen perustutkinnon kehitys 2000 luvulla 3.2.2009 METVIRO-seminaari/TTY Jouni Suoheimo Metsäalan ammatillisen perustutkinnon kehitys 2000 luvulla Osaamisen ja sivistyksen asialla Metsäalan perustutkinto 2001 KESU:t 1995-1999 ja 1999-2004 pohjana

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Rehtorin hyväksymä matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä elintarvikealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Puualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Rehtorin hyväksymä kiinteistöpalvelujen Perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja Pakollinen tutkinnon osa Metsien hoito ja puunkorjuu (30 osp) Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaiset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Rakennusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Rakennusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Rakennusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Puualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Turvallisuusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kaikille perustutkinnoille yhteisten ammatillisten tutkinnon

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

METSÄALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

METSÄALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET METSÄALAN perustutkinto 2009 METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA METSURI-METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA METSÄKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA METSÄKONEENKULJETTAJA METSÄKONEASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Metsätalouden osaamisala Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala Metsäkoneasennuksen osaamisala Metsäenergian tuotannon osaamisala Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET.... OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.. Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo

Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Yli-insinööri Timo Repo Osaamisperusteisuuden vahvistaminen opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Tieto- ja tietoliikennealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot