Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmat ja muun arvioinnin. Hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäys hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti

2 Sisällys OSAO opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, hotelli-, ravintola- ja catering-ala. 1. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen Opintojen eteneminen ja ajoitus Opintojen järjestäminen Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Kaikille pakollinen tutkinnon osa Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 20 ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija, pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu ja myynti, 20 ov Annosruokien ja juomien tarjoilu, 20 ov Kokin koulutusohjelma, kokki, pakolliset tutkinnon osat Lounasruokien valmistus, 20 ov Annosruokien valmistus, 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, À la carte ruoanvalmistus, 10 ov À la carte tarjoilu, 10 ov Juomien myynti ja tarjoilu, 10 ov Kahvilapalvelut, 10 ov Kokouspalvelut, 10 ov Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, 10 ov Pikaruokapalvelut, 10 ov Suurkeittiön ruokatuotanto, 10 ov Tilaus- ja juhlaruokien valmistus, 10 ov Tilaus- ja juhlatarjoilu, 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa koulutuksessa Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Yrittäjyys, 10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta, 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta Arviointi

3 1. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu neljästä osasta: Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen järjestämistä. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (tämä asiakirja), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmat. 3

4 Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat 0 10 ov Valinnaiset, valittava 30 ov Valinnaiset, valittava 30 ov Pakolliset 60 ov 2. Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Oulun seudun ammattiopistossa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, 120 ov, Asiakaspalvelun ja Kokin koulutusohjelmissa tarjotaan seuraavat tutkinnon osat: Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov, ammattitaitoa osoittava opinnäyte vähintään 2 ov ja opinto-ohjausta vähintään 3 ov. Asiakaspalvelun ja Kokin koulutusohjelma 4.2 Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Ammatilliset tutkinnon osat Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 20 ov 4.4 Kokin koulutusohjelma, kokki Asiakaspalvelu ja myynti, 20 ov Lounasruokien valmistus, 20 ov Annosruokien ja juomien tarjoilu, Annosruokien valmistus, 20 ov ov Á la carte- ruoanvalmistus, 10 ov Á la carte- tarjoilu, 10 ov Juomien myynti ja tarjoilu, 10 ov Kahvilapalvelut, 10 ov Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, 10 ov Suurkeittiön ruokatuotanto, 10 ov Tilaus- ja juhlaruokien valmistus, 10 ov Tilaus- ja juhlatarjoilu, 10 ov Paikallisesti tarjottavat hotelli-, ravintola- ja catering-alan tutkinnon osat, 5-10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 5 10 ov Tutkinnon osa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinnosta, 10 ov Tutkinnon osa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinnosta, 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), 0 10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista 4

5 Valinnaiset lisäosat 4 ov Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnosta Tutkinnon osat ammattitutkinnoista Tutkinnon osat erikoisammattitutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5.1. Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset 16 ov 4 ov Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli 1-2 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov ruotsi Toinen kotimainen kieli, 2 ov suomi Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja 1 ov 0 4 työelämätieto Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov 0 4 5

6 3. Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3.1 Opintojen eteneminen ja ajoitus Nuolikaaviot ovat ohjeellisia ja OSAO:n eri yksiköissä voi olla ajallisesti pieniä toteutuseroja. Kokin koulutusohjelma, kokki 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 20 ov, johon sisältyy 1 ov opinto-ohjausta ja väh. 4 ov top Lounasruokien valmistus 20 ov, johon sisältyy vähintään 4 ov top Annosruokien valmistus 20 ov, johon sisältyy 1 ov opinto-ohjausta ja vähintään 8 ov top Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov, johon sisältyy 1 ov opinto-ohjausta, 2 ov opinnäytetyötä ja vähintään 6 ov top Edelliset sisältävät: Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov (Atto-aineet) Vapaasti valittavat 10 ov 1.vuosi 10 ov 2. vuosi 8 ov 3. vuosi 2 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 6

7 Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 20 ov, johon sisältyy 1 ov opinto-ohjausta ja väh. 4 ov top Asiakaspalvelu ja myynti 20 ov, johon sisältyy vähintään 4 ov top Annosruokien ja juomien tarjoilu 20 ov johon sisältyy 1 ov opinto-ohjausta ja vähintään 8 ov top Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov, johon sisältyy 1 ov opinto-ohjausta, 2 ov opinnäytetyötä ja vähintään 6 ov top Vapaasti valittavat 10 ov Edelliset sisältävät: Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov (Atto-aineet) 1. vuosi 10 ov 2. vuosi 8 ov 3. vuosi 2 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 7

8 3.2 Opintojen järjestäminen Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittamien on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tutkinnon suorittamisesta osina on kerrottu yhteisen osan luvussa 2. Opintojen tarjonta ja valinta OSEKK:n yksiköiden ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto Ammattiopistossa opiskeleva voi sisällyttää tutkintoonsa lukio-opintoja (Ammattilukio). Oulun seudun ammattiopiston yksiköt tarjoavat lukio-opintoja, joilla voidaan täydentää perustutkintoa ja / tai suorittaa ylioppilastutkinnon yhdessä ammatillisen tutkinnon (= kaksoistutkinto) kanssa taikka suorittaa kolmoistutkinnon (= ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä). Tutkinnon osan jaksosuunnitelma Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan opetusjaksosuunnitelma, jossa määritetään mm. keskeiset sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali ja arviointi sekä avaintaidot. Opettaja esittelee opetusjaksosuunnitelman opiskelijoille ja antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelmaan. Opiskelijat esittävät omia ideoitaan opintosisällöiksi, toteuttamistavoiksi ja oppimisympäristöiksi. (opetus ja oppimisen ohjaus prosessikuvaus, OSAOn intra) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista vähintään 20 ov (opetussuunnitelman yhteinen osa). Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla (ks. Kansainvälisyysopas). Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Tutkintoon sisältyvät näytöt: NÄYTTÖ SUUNNITELTU AJANKOHTA TUTKINNON OSA NÄYTÖN SUORITTAMISPAIKKA Kaikille pakolliset tutkinnon osat NÄYTTÖ 1 1. tai 2. lukuvuosi Majoitus- ja ravitsemispalveluissa Työssäoppimispaikka toimi- minen, 20 ov Kokin koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat NÄYTTÖ 2 2. lukuvuosi Lounasruokien valmistus, Työssäoppimispaikka 20 ov NÄYTTÖ 3 2. tai 3. lukuvuosi Annosruokien valmis- Työssäoppimispaikka 8

9 tus, 20 ov Asiakaspalvelun koulutusohjelman (tarjoilija) pakolliset tutkinnon osat NÄYTTÖ 2 2. lukuvuosi Asiakaspalvelu ja myynti, 20 ov NÄYTTÖ 3 2. tai 3. lukuvuosi Annosruokien ja juomien tarjoilu, 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat NÄYTTÖ 4 2. tai 3. lukuvuosi Kaikille valinnaiset tutkinnon osat NÄYTTÖ 5 2. tai 3. lukuvuosi Kaikille valinnaiset tutkinnon osat NÄYTTÖ 6 2. tai 3. lukuvuosi Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimspaikka Opinto-ohjaus Oulun seudun ammattiopistossa perustutkintoihin sisältyy luokka- ja ryhmämuotoista opintoohjausta yhteensä 3 opintoviikkoa kolmen vuoden tutkinnossa (VN:n päätös 213/1999: vähintään 1,5 opintoviikkoa). (opetussuunnitelman yhteinen) Opinnäyte Hotelli-, ravintola- ja cateringalan tutkintoon sisältyy opinnäyte, jonka laajuus on 2 opintoviikkoa. Opinnäyte on opiskelijan osaamista kokoava prosessi, joka voi olla esim. tapahtuma, muu käytännön toteutus, tuote, työnäyte tai esitys ja siihen sisältyy kirjallinen osuus. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan ja innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. (opetussuunnitelman yhteinen osa luku 10) Erityisopetus Oulun seudun ammattiopistossa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitelmilla. (opetussuunnitelman yhteinen osa ja liite) Toteutus- ja arviointisuunnitelmat on hyväksynyt: Hotelli-, ravintola- ja cateringalan kehittämistyöryhmä Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintotiimi Arviointitoimikunta

10 4. Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Mikäli arviointikriteereistä puuttuu kriteeri T1 tasolta tai T1 ja H2 tasoilta, niin kyseistä arvioinnin kohdetta ei silloin arvioida, mutta jos arviointikriteeri puuttuu tasolta H2 tai K3 arviointi tehdään alemman tason kriteerin mukaan. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (nimi ja laajuus ov) Majoitusja ravitsemispalveluissa toimiminen, 20 ov, johon sisältyy - opintoohjausta 1 ov Perustiedot ja taidot opiskellaan oppilaitoksen luokka-, keittiö- ja asiakaspalvelutiloissa työssäoppimispaikalla ohjatusti sekä itsenäisesti opiskellen. Lisäksi perustietoja ja -taitoja voidaan opiskella esimerkiksi: - yksilö-, pari- ryhmä- - työnä - verkko-opintoina tai alan - verkkomateriaalia hyödyntäen - oppimistehtävinä ja peleinä - opintokäynteinä ja vierailu- - käynteinä alan yrityksiin Opitaan: - toimimalla oppilaitoksen, henkilöstöravintoloiden, liikenneasemien, cateringalan yritysten ja kahviloiden toi Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten ja toimipaikan liikeidean mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: - työryhmän jäsenenä toimimiseen - hyviin tapoihin ja työelämän toimintatapojen noudattamiseen - keittiö- asiakaspalvelun yksittäisissä työtehtävissä toimimiseen Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään haastattelujen, oppimistehtävien ja Tutkinnon osa toteutetaan 1-2. lukuvuotena. Ammattiosaamisen näyttö tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisjaksolla oppilaitoksessa työelämää vastaavissa tilanteissa. 10

11 Etenemisen ehdot mintaympäristöissä keittiötyössä ja asiakaspalvelutehtävissä ja /tai kunnostamalla majoitusliikkeen huoneita, pukeutumis-, turvallisuus- ja hygieniaohjeita sekä omavalvontasuunnitelmaa noudattaen - noudattamalla sovittuja työaikoja ja toimintaohjeita - suorittamalla hygienia- passin - valmistamalla aamiais- ja lounasruokia toimintaympäristön perusreseptiikkaa käyttäen, huomioiden gluteenittomat, laktoosittomat ja maidottomat ruoka-valiot - hyödyntämällä perusraakaaineiden tuotetuntemusta sekä huolehtimalla valmistettavien/myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä - rekisteröimällä myyntiä ja käsittelemällä yleisimpiä maksuvälineitä kuten esim. käteistä rahaa, pankki- ja luottokortteja - toimimalla astiahuollossa - sekä huolehtimalla työvälineiden, koneiden ja laitteiden puhdistuksesta ja toimivuudesta - toimimalla yrittäjähenkisesti taloudellisuus huomioiden - toimimalla asiakaslähtöisesti asiakkaiden toiveet huomioiden, hyviä käytös- ja toimintatapoja sekä vaitiolovelvollisuutta noudattaen - huolehtimalla jätehuollon toimivuudesta sekä toimimalla luontoa ja ympäristöä säästäen - arvioimalla omaa toimintaa sekä ylläpitämällä toimintaja työkykyä työssään Hygieniapassi on suoritettava ennen työssäoppimisjaksoa. muiden menetelmien kuten esim. käytännön työskentelyn avulla loppuosaamista painottaen. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja / tai opettaja / opettajat. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. 11

12 Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvioinnista. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat 4.2 Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija, pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu ja myynti, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (nimi ja laajuus ov) Asiakaspalvelu ja myynti, 20 ov Perustiedot ja taidot opiskellaan oppilaitoksen luokka-, keittiö- ja asiakaspalvelutiloissa työssäoppimispaikalla ohjatusti sekä itsenäisesti opiskellen. Lisäksi perustietoja ja -taitoja voidaan opiskella esimerkiksi: - yksilö-, pari- ryhmä- - työnä - verkko-opintoina tai alan - verkkomateriaalia hyödyntäen - oppimistehtävinä ja peleinä - opintokäynteinä ja vierailu- - käynteinä alan yrityksiin Opitaan: - toimimalla oppilaitoksen majoitus-, ravitsemis- tai cateringalan toimintaympäristöissä liikeidean mukaisissa asiakaspalvelutehtävissä kielitaitoa hyödyntäen Asiakaspalvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten ja toimipaikan liikeidean mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: - yhteistyötaitoihin - asiakaslähtöiseen ja alkoholilain säädännön mukaiseen toimintaan asiakaspalvelu- ja anniskelutehtävissä - myynnin rekisteröintiin ja laskutuksen sujuvuuteen Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään haastattelujen, oppimisteh- Tutkinnon osa toteutetaan 1-2. lukuvuotena. Työssäoppiminen sijoittuu 2.lukuvuodelle. Ammattiosaamisen näyttö tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisjaksolla oppilaitoksessa työelämää vastaavissa tilanteissa. 12

13 - toimimalla asiakaslähtöisesti asiakkaiden toiveet huomioiden, työehtosopimusta, hyviä käytös- ja toimintatapoja sekä turvallisuusmääräyksiä ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen - suosittelemalla asiakkaille sopivia tuotteita sekä - kertomalla myytävien tuotteiden ravitsemuksesta ja terveellisyydestä sekä tarjolla olevien ruoka- ja juomatuotteiden soveltuvuudesta erityisruokavaliota noudattaville asiakkaille - hoitamalla ruokatarjoilua noutopöydästä tai linjastosta sekä kunnostamalla, täydentämällä ja puhdistamalla asiakaspalvelu- ja työtiloja työtehtäviin liittyvää omavalvontasuunnitelmaa noudattaen - toimimalla työryhmän jäsenenä vastuullisesti, huomioimalla muut ja seuraavan työvuoron työtehtävät - toimimalla tarvittaessa majoitusliikkeen vastaanoton toiminnoissa - toimimalla anniskelutehtävissä alkoholilainsäädäntöä noudattaen - rekisteröimällä myyntiä ja laskuttamalla asiakkaita yrityksessä hyväksyttyjä maksuvälineitä ja maksutapoja käyttäen - toimimalla yrittäjähenkisesti ja taloudellisesti sekä tietämällä hinnoittelun periaatteet - huolehtimalla jätehuollon toimivuudesta sekä toimimalla luontoa ja ympäristöä säästäen - arvioimalla omaa toimintaansa sekä ottamalla vastaan ja käsittelemällä asiakaspalautetta työyhteisön toimintatapojen mukaan tävien ja muiden menetelmien kuten esim. käytännön työskentelyn avulla loppuosaamista painottaen. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: 13

14 Alkoholilainsäädännön osaaminen osoitettava ennen työssäoppimisjaksoa. Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja / tai opettaja / opettajat. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvioinnista. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat Annosruokien ja juomien tarjoilu, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (nimi ja laajuus ov) Annosruokien oppilaitoksen luokka-, keittiö- ja Perustiedot ja taidot opiskellaan ja juomien asiakaspalvelutiloissa tarjoilu, työssäoppimispaikalla ohjatusti 20 ov, johon sekä itsenäisesti opiskellen. sisältyy - opintoohjausta 1 ov Lisäksi perustietoja ja -taitoja voidaan opiskella esimerkiksi: - yksilö-, pari- ryhmätyönä - verkko-opintoina tai alan verkkomateriaalia hyödyntäen - oppimistehtävinä ja peleinä - opintokäynteinä ja vierailukäynteinä alan yrityksiin Opitaan: - toimimalla oppilaitoksessa ruokaravintoloissa, henkilöstöravintoloissa tai suurkeittiöiden edustustarjoilussa liike-idean mukaisissa asiakaspalvelutehtävissä esi Annosruokien ja juomien tarjoilu Ammattitaitovaatimukset on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten ja toimipaikan liikeidean mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: - yhteistyötaitoihin ja asiakaslähtöiseen toimintaan asiakastilojen kunnostamiseen ja kattamiseen tilausmääräysten mukaisesti - annosruokien ja juomien tarjoiluun sekä asiakaspalvelukokonaisuuden hallintaan toimien esitellen, suositellen ja myyden - gastronomian perusteiden tuntemiseen - oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen Tutkinnon osa toteutetaan lukuvuotena. Työssäoppiminen sijoittuu 3. lukuvuodelle. Ammattiosaamisen näyttö tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisjaksolla oppilaitoksessa työelämää vastaavissa tilanteissa. 14

15 tellen, myyden ja tarjoillen annosruokia ja juomia ruokaja tapakulttuuria noudattaen - toimimalla tasavertaisesti ja hienotunteisesti ottaen huomioon mm. kulttuurierot sekä huolehtien asiakaskohtaisten tarpeiden ja rajoitteiden toteuttamisesta - hyödyntämällä alakohtaista kielitaitoa - toimimalla yhteistyössä ja tarvittaessa muita auttaen, aktiivisena ja positiivisena työryhmän jäsenenä asiakaslähtöisesti erilaiset asiakkaiden toiveet ja vaihtelevat työtilanteet huomioiden - suunnittelemalla ja aikatauluttamalla työvuoron työtehtävät sekä huolehtimalla vuoronvaihtoon liittyvistä tehtävistä - toimimalla hyvien käytös- ja toimintatapojen mukaisesti, turvallisuus-määräyksiä ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen - kunnostamalla ja kattamalla asiakas- ja työtiloja tilausmääräysten mukaan sekä toimimalla siististi, hygieenisesti, huolellisesti ja järjestystä ylläpitäen - suosittelemalla ja esittelemällä asiakkaille ruokaannoksia ja ateriakokonaisuuksia sekä ruokailutilanteeseen sopivia juomia gastronomisia perusteita, ja alkoholisäädännön määräyksien noudattaen - yhdistelemällä tavallisimpia erityisruokavalioita noudattaville asiakkaille sopivia vaihtoehtoja ateriakokonaisuuksiksi - palvelemalla asiakkaita ruokien ja juomien tarjoiluun sopivilla ja asianmukaisilla tarjoilutavoilla ja välineillä sekä rekisteröimällä myyntiä ja laskuttamalla ja tekemällä tilitykset - kiittämällä asiakasta ja toivot- Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään haastattelujen, oppimistehtävien ja muiden menetelmien kuten esim. käytännön työskentelyn avulla loppuosaamista painottaen. 15

16 tamalla tervetulleeksi uudelleen - arvioimalla omaa toimintaa sekä tarvittaessa muuttamaan työ- ja toimintatapoja saamansa palautteen mukaan - perehtymällä toimintaohjeisiin hätäensiapu-, vaara- ja riskitilanteissa - toimimalla turvallisesti ja ergonomisesti - toimimalla yrittäjähenkisesti taloudellisuus ja kannattavuus huomioiden - ylläpitämällä toiminta- ja työkykyä työssään - huolehtimalla jätehuollon toimivuudesta sekä toimimalla luontoa ja ympäristöä säästäen Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja / tai opettaja / opettajat. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvioinnista. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat 4.4 Kokin koulutusohjelma, kokki, pakolliset tutkinnon osat Lounasruokien valmistus, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Lounasruokien valmistus Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa sivulla Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvit- Tutkinnon osan arviointi- Ajoitus 16

17 taessa) Jaksotus (nimi ja laajuus ov) Lounasruokien valmistus, 20 ov Toteutustapa Perustiedot ja taidot opiskellaan oppilaitoksen luokka-, keittiö- ja asiakaspalvelutiloissa työssäoppimispaikalla ohjatusti sekä itsenäisesti opiskellen. Lisäksi perustietoja ja -taitoja voidaan opiskella esimerkiksi: - yksilö-, pari- ryhmätyönä - verkko-opintoina tai alan verkkomateriaalia hyödyntäen - oppimistehtävinä ja peleinä - opintokäynteinä ja vierailukäynteinä alan yrityksiin Opitaan: - toimimalla oppilaitoksen, ruokaravintoloiden tai suurkeittiöiden ruoanvalmistus ja asiakaspalvelutehtävissä - palvelemalla asiakkaita ja toimimalla liike-idean mukaisesti ja asiakaslähtöisesti asiakkaiden toiveet huomioiden, työehtosopimusta, hyviä käytös- ja toimintatapoja sekä turvallisuusmääräyksiä ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen - perehtymällä ruokalajeihin sekä raaka-aineisiin siten, että osaa asiakaslähtöisesti kertoa ruoka-lajeista ja niihin käytetyistä raaka-aineista ja niiden alkuperästä - osallistumalla tarvittaessa ruokalistan suunnitteluun sekä muuntamalla ruokaohjeita annoskoot ja asiakasryhmäkohtaiset tarpeet huomioiden - toimimalla työryhmän jäsenenä sekä - suunnittelemalla ja aikatauluttamalla työtehtävänsä tilausmääräysten ja arvioitujen asiakasmäärien perusteella - tulkitsemalla elintarvikkeiden tuoteselosteita ja valmistamalla ruokaohjeiden mukaan menetelmät (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten ja toimipaikan liikeidean mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: - raaka-aineiden valintaan, käsittelyyn ja säilytykseen - lounasruokien valmistukseen tarkoituksenmukaisilla menetelmillä sekä oman työn aikatauluttamiseen - ruokaohjeiden muokkaamiseen sekä tavallisimpien erityisruokavalioiden valmistukseen - asiakaspalveluun, yhteistyöhön ja omavalvontaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään haastattelujen, oppimistehtävien ja muiden menetelmien kuten esim. käytännön työskentelyn avulla loppuosaamista painottaen. Tutkinnon osa toteutetaan 1-2. lukuvuotena. Työssäoppiminen sijoittuu 2. lukuvuodelle. Ammattiosaamisen näyttö tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisjaksolla oppilaitoksessa työelämää vastaavissa tilanteissa. 17

18 maukasta, terveellistä ja ravitsevaa sekä erityisruokavalioiden mukaista lounasruokaa - perehtymällä varastoinnin toimenpiteisiin sekä käsittelemällä ja valitsemalla tarkoituksenmukaisesti hävikkiä välttäen eri jalostusasteella olevia raaka-aineita niiden tuoreutta ja laatua arvioiden - valmistamalla lounasruokia ja leivonnaisia laatuvaatimukset (ulkonäkö, maku, rakenne) huomioiden käyttäen tarkoituksenmukaisia laitteita sekä hyödyntämällä perusreseptiikkaa tai reseptiohjelmaa - kokoamalla ravitsemussuositusten mukaisia malliannoksia sekä laittamalla ruokalajit esille huolehtien niiden riittävyydestä ja säilytys- ja tarjoilulämpötiloista - kunnostamalla ja puhdistamalla työ- ja asiakaspalvelutiloja sekä huolehtimalla tuotteiden riittävyydestä - arvioimalla omaa toimintaa sekä tarvittaessa muuttamaan työ- ja toimintatapoja saamansa palautteen perusteella - toimimalla yrittäjähenkisesti taloudellisuus ja kannattavuus huomioiden - huolehtimalla jätehuollon toimivuudesta sekä toimimalla luontoa ja ympäristöä säästäen Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja / tai opettaja / opettajat. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvioinnista. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat 18

19 4.4.2 Annosruokien valmistus, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (nimi ja laajuus ov) Annosruokien valmistus, 20 ov Perustiedot ja taidot opiskellaan oppilaitoksen luokka-, keittiö- ja asiakaspalvelutiloissa työssäoppimispaikalla ohjatusti sekä itsenäisesti opiskellen. Lisäksi perustietoja ja -taitoja voidaan opiskella esimerkiksi: - yksilö-, pari- ryhmätyönä - verkko-opintoina tai alan verkkomateriaalia hyödyntäen - oppimistehtävinä ja -peleinä - opintokäynteinä ja vierailu - käynteinä alan yrityksiin Opitaan: - toimimalla ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä oppilaitoksessa, ruokaravintoloissa, henkilöstöravintoloissa tai suurkeittiöiden edustusruoanvalmistuksessa - toimimalla aktiivisena, positiivisena yhteistyökykyisenä ja toisia auttavana työryhmän jäsenenä - toimimalla asiakaslähtöisesti erilaiset asiakkaiden toiveet huomioiden, hyviä käytös- ja toimintatapoja, turvallisuusmääräyksiä sekä vaitiolovelvollisuutta noudattaen - suunnittelemalla, ajoittamalla Annosruokien valmistus Ammattitaitovaatimukset on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: - annos- ja tilausruokien suunnitteluun ja valmistukseen sekä työtehtävien aikatauluttamiseen - erityisruokavalioiden toteuttamiseen - annosten kokoamiseen ja esille laittoon gastronomian periaatteita noudattaen - asiakaspalvelussa toimimiseen ja yhteistyötaitoihin Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään haastattelujen, oppimistehtävien ja muiden menetelmien kuten esim. käytännön työskentelyn avulla loppuosaamista painottaen. Tutkinnon osa toteutetaan lukuvuotena. Työssäoppiminen sijoittuu 3. lukuvuodelle. Ammattiosaamisen näyttö tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisjaksolla oppilaitoksessa työelämää vastaavissa tilanteissa. 19

20 ja jaksottamalla työtehtävät muuntaen ruokaohjeita ja ottamalla huomioon asiakkaiden erityistarpeet esim. erityisruokavaliot - valmistamalla eri menetelmillä sekä tarkoituksenmukaisilla koneilla, laitteilla ja välineillä erilaisille asiakasryhmille maukkaita, ravitsemussuositusten mukaisia ja tasalaatuisia annos- ja tilausruokia ja leivonnaisia annoskortin tai ohjeen mukaan sekä huomioimalla esivalmistustehtävät seuraavaa päivää varten - kokoamalla annoksia gastronomian perusperiaatteiden mukaan ottamalla huomioon tuotteiden maku, väri, rakenne, annoskoko, asettelu ja sovittu tarjoilutapa - toimimalla tasavertaisesti ja hienotunteisesti asiakaspalvelutehtävissä ottaen huomioon mm. kulttuurierot sekä huolehtien asiakaskohtaisten tarpeiden ja rajoitteiden toteuttamisesta - kunnostamalla ja puhdistamalla koneita ja laitteita sekä työ- ja asiakaspalvelutiloja omavalvontasuunnitelman mukaisesti - arvioimalla omaa toimintaa sekä tarvittaessa muuttamaan työ- ja toimintatapoja saamansa palautteen mukaan - perehtymällä toimintaohjeisiin hätäensiaputilanteissa ja poikkeustilanteissa - toimimalla yrittäjähenkisesti taloudellisuus ja kannattavuus huomioiden sekä ylläpitää toiminta- ja työkykyä työssään - huolehtimalla jätehuollon toimivuudesta sekä toimimalla luontoa ja ympäristöä säästäen Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: 20

21 Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja / tai opettaja / opettajat. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvioinnista. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat 4.5 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, Valittava 30 ov tutkinnon osista , johon sisältyy 1 ov opinto-ohjausta, 2 ov opinnäyte ja vähintään 6 ov työssäoppimista À la carte ruoanvalmistus, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (nimi ja laajuus ov) A la carte - ruoanvalmistus 10 ov Perustiedot ja taidot opiskellaan oppilaitoksen luokka-, keittiö- ja asiakaspalvelutiloissa työssäoppimispaikalla ohjatusti sekä itsenäisesti opiskellen. Lisäksi perustietoja ja -taitoja voidaan opiskella esimerkiksi: À la carte ruoanvalmistus Ammattitaitovaatimukset on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: - yhteistyötaitoihin - asiakaslähtöiseen ja taloudelliseen toimintaan a la carte ruokien esivalmistuksessa ja valmistuksessa - annoskorttien tulkitsemiseen - siistiin ja esteettiseen Tutkinnon osa toteutetaan 2. 3.lukuvuotena. Ammattiosaamisen näyttö tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisjaksolla oppilaitoksessa työelämää vastaavissa tilanteissa. 21

22 - yksilö-, pari- ryhmätyönä - oppimistehtävinä - käytännön harjoitteina - projekteina - opintokäynteinä ja vierailuina alan yrityksissä - oppilaitoksen sisäisissä ulkopuolisissa alan asiantuntijakoulutuksissa Opitaan: - toimimalla oppilaitoksen ruokaravintoloiden liikeidean mukaisissa ruoanvalmistuksen työtehtävissä aktiivisesti ja myönteisesti työryhmän jäsenenä - toimimalla asiakaslähtöisesti asiakkaiden toiveet huomioiden, työehtosopimusta, hyviä käytös- ja toimintatapoja sekä turvallisuusmääräyksiä ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen - esivalmistelemalla ja valmistamalla päivittäiset annoskorttien mukaiset á la carte - listan alku-, pää- ja jälkiruoat tekemänsä työsuunnitelman ja työvaiheistuksen mukaisesti - valmistelemalla seuraavassa vuorossa tarvittavia tuotteita sekä välittämällä tietoa niistä - käyttämällä laaja-alaisesti á la carte ruoanvalmistukseen sopivia ruoanvalmistusmenetelmiä sekä koneita, laitteita ja välineitä - perehtymällä monipuolisesti kansallisiin ja kansainvälisiin raaka-aineisiin sekä valmistamalla ateriakokonaisuuksia - muuntamalla á la carte annoksia asiakkaiden erityisruokavalioiden mukaisiksi - laittamalla esille ja viimeistelemällä annokset tarjoilua varten á la carte -tyylin mukaisesti - työskentelemällä gastronomian periaatteita noudattaen sekä tuntemalla gastronomisia ruokalajeja ja annoskoon mukaiseen annosten esille laittoon - ennakoivaan suunnitteluun ja joustavaan toimintaan myös muuttuvissa tilanteissa esim. erityisruokavalioiden toteuttamisessa Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään haastattelujen, oppimistehtävien ja muiden menetelmien kuten esim. käytännön työskentelyn avulla loppuosaamista painottaen. Muu arviointi: Näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallinta voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä tai haastatteluilla. 22

23 käyttämällä gastronomista sanastoa - valmistamalla useita annoksia samanaikaisesti sekä siirtymällä tehtävästä toiseen toimien myös yllättävissä tilanteissa - työskentelemällä yhdessä tarjoiluhenkilökunnan kanssa - kunnostamalla ja siistimällä toimintaympäristönsä sekä toimimalla omavalvontasuunnitelman mukaisesti - toimimalla yrittäjähenkisesti taloudellisuus ja kannattavuus huomioiden - sekä hinnoittelemalla myyntihinnat kustannuslaskelmien periaatteiden mukaisesti - arvioimalla omaa toimintaa sekä tarvittaessa muuttamaan työ- ja toimintatapoja saamansa palautteen mukaan - huolehtimalla jätehuollon toimivuudesta sekä toimimalla luontoa ja ympäristöä säästäen Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja / tai opettaja / opettajat. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvioinnista ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat À la carte tarjoilu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa. 23

24 Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (nimi ja laajuus ov) À la carte tarjoilu Perustiedot ja taidot opiskellaan oppilaitoksen luokka-, keittiö- ja asiakaspalvelutiloissa työssäoppimispaikalla ohjatusti sekä itsenäisesti opiskellen. Lisäksi perustietoja ja -taitoja voidaan opiskella esimerkiksi: - yksilö-, pari- ryhmätyönä - oppimistehtävinä - käytännön harjoitteina - projekteina - opintokäynteinä ja vierailuina alan yrityksissä - oppilaitoksen sisäisissä ulkopuolisissa alan asiantuntijakoulutuksissa Opitaan: - toimimalla työryhmän jäsenenä a la carte ruokaravintoloiden liikeidean mukaisessa asiakaspalvelussa ja alkoholin anniskelutehtävissä - toimimalla asiakaslähtöisesti yrityksen palvelumallin ja tilanteen mukaan asiakkaiden toiveet huomioiden, työehtosopimusta, hyviä käytös- ja toimintatapoja sekä turvallisuusmääräyksiä ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen - ottamalla asiakkaat vastaan ystävällisesti sekä toimimalla asiakaslähtöisesti koko palvelutapahtuman ajan varmistaen asiakastyytyväisyyden hankkimansa palautteen avulla - esittelemällä, suosittelemalla À la carte tarjoilu Ammattitaitovaatimukset on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: - yhteistyötaitoihin - á la carte ruokalajien sekä juomien esittelyyn, suositteluun ja myyntiin, lisämyyntiin sekä tilityksen tekemiseen - gastronomisen sanaston hallintaan - tilanteisiin sopivien tarjoilutapojen käyttöön - palveluprosessin hallintaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään haastattelujen, oppimistehtävien ja muiden menetelmien kuten esim. käytännön työskentelyn avulla loppuosaamista painottaen. Tutkinnon osa toteutetaan 2. 3.lukuvuotena. Ammattiosaamisen näyttö tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisjaksolla oppilaitoksessa työelämää vastaavissa tilanteissa. 24

25 Etenemisen ehdot ja myymällä ravintolan ruokaannoksia ja ateriakokonaisuuksia sekä sopivia juomia alkoholilainsäädäntöä noudattaen sekä gastronomian periaatteita ja sanastoa käyttäen - perehtymällä juomatuotteiden alkuperään, käyttösuorituksiin ja valmistusmenetelmiin sekä tarjoilutapoihin - perehtymällä kansallisiin ja kansainvälisiin raakaaineisiin, tuotteisiin ja ruokalajeihin - tarjoilemalla lautasannoksia ja juomia käyttämällä tilanteeseen sopivia tarjoilutapoja, toimimalla siististi, hygieenisesti ja huolellisesti sekä järjestystä ylläpitäen ja osallistumalla saliruoanvalmistukseen osana tarjoilijan tehtäviä - hyödyntämällä alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa - rekisteröimällä myyntiä ja laskuttamalla asiakkaita toimipaikan mukaisia maksuvälineitä käyttäen sekä tekemällä tarjoilijatilityksen - työskentelemällä yhdessä muun henkilöstön kanssa sekä tiedottamalla asiakasja myyntitilanteet seuraavaan vuoroon tuleville työntekijöille - toimimalla yrittäjähenkisesti taloudellisuus ja kannattavuus huomioiden sekä ylläpitää toiminta- ja työkykyä työssään - huolehtimalla jätehuollon toimivuudesta sekä toimimalla luontoa ja ympäristöä säästäen Muu arviointi: Näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallinta voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä tai haastatteluilla. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja / tai opettaja / opettajat. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvioinnista ja tarvittaessa työn perustana 25

26 olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat Juomien myynti ja tarjoilu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (nimi ja laajuus ov) Juomien myynti ja tarjoilu Perustiedot ja taidot opiskellaan oppilaitoksen luokka-, keittiö- ja asiakaspalvelutiloissa työssäoppimispaikalla ohjatusti sekä itsenäisesti opiskellen. Lisäksi perustietoja ja -taitoja voidaan opiskella esimerkiksi: - yksilö-, pari- ryhmätyönä - oppimistehtävinä - käytännön harjoitteina - projekteina - opintokäynteinä ja vierailuina alan yrityksissä - oppilaitoksen sisäisissä ulkopuolisissa alan asiantuntijakoulutuksissa Opitaan: - toimimalla työryhmän jäsenenä anniskeluravintolan liikeidean mukaisessa asia Juomien myynti ja tarjoilu Ammattitaitovaatimukset on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: Tutkinnon osa toteutetaan 2. 3.lukuvuotena. - yhteistyötaitoihin - asiakaslähtöiseen toimintaan asiakaspalvelussa - juomien ja juomasekoituksien esittelyyn, suositteluun, myyntiin ja valmistamiseen alkoholilainsäädäntöä noudattaen - laskutuksen ja tilityksen sujuvuuteen - vuoronvaihtoon liittyvien tehtävien hoitamiseen - palveluprosessin hallintaan Ammattiosaamisen näyttö tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisjaksolla oppilaitoksessa työelämää vastaavissa tilanteissa. 26

27 Etenemisen ehdot kaspalvelussa ja alkoholin anniskelutehtävissä - toimimalla asiakaslähtöisesti yrityksen palvelumallin ja tilanteen mukaan asiakkaiden toiveet huomioiden koko palveluprosessin ajan, työehtosopimusta, hyviä käytös- ja toimintatapoja sekä turvallisuusmääräyksiä ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen - kunnostamalla ja täydentämällä asiakas-, myynti- ja työtiloja sekä huolehtimalla välineiden ja laitteiden puhtaudesta ja ympäristön viihtyisyydestä - toimimalla asiakaspalvelussa alkoholilainsäädäntöä noudattaen esitellen, suositellen ja myyden juomia sekä valmistamalla juomasekoituksia - huolehtimalla juomien oikeasta säilytyksestä ja asianmukaisesta tarjoilusta - tekemällä lisämyyntiä - palvelemalla asiakkaita vieraalla kielellä - rekisteröimällä myyntiä ja laskuttamalla asiakkaita sekä tekemällä tarjoilijatilityksen ja vuoronvaihtoon liittyvät tehtävät - arvioimalla omaa toimintaa sekä tarvittaessa muuttamaan työ- ja toimintatapoja muuttuvien tilanteiden ja saamansa palautteen mukaan - toimimalla yrittäjähenkisesti taloudellisuus ja kannattavuus huomioiden sekä ylläpitää toiminta- ja työkykyä työssään - huolehtimalla jätehuollon toimivuudesta sekä toimimalla luontoa ja ympäristöä säästäen Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään haastattelujen, oppimistehtävien ja muiden menetelmien kuten esim. käytännön työskentelyn avulla loppuosaamista painottaen. Muu arviointi: Näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallinta voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä tai haastatteluilla. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja / tai opettaja / opettajat. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. 27

28 Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvioinnista ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat Kahvilapalvelut, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (nimi ja laajuus ov) Kahvilapalvelut, 10 ov Perustiedot ja taidot opiskellaan oppilaitoksen luokka-, keittiö- ja asiakaspalvelutiloissa työssäoppimispaikalla ohjatusti sekä itsenäisesti opiskellen. Lisäksi perustietoja ja -taitoja voidaan opiskella esimerkiksi: - yksilö-, pari- ryhmätyönä - oppimistehtävinä - käytännön harjoitteina - projekteina - opintokäynteinä ja vierailuina alan yrityksissä - oppilaitoksen sisäisissä ulkopuolisissa alan asiantuntijakoulutuksissa Opitaan: - toimimalla työryhmän jäsenenä kahvilan liikeidean mukaisissa työtehtävissä val Kahvilapalvelut Ammattitaitovaatimukset on kuvattu hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: Tutkinnon osa toteutetaan 2. 3.lukuvuotena. - yhteistyötaitoihin - asiakaslähtöiseen toimintaan ja kahvilatuotteiden valmistamiseen ja myyntiin - tuotteiden myyvään esille laittoon ja riittävyydestä huolehtimiseen - kahvilan liike-idean mukaisten koneiden ja laitteiden käyttöön ja puhdistamiseen - palveluprosessin hallintaan Ammattiosaamisen näyttö tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisjaksolla oppilaitoksessa työelämää vastaavissa tilanteissa. 28

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, 2015 VAAO Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 1 (3) Sisällysluettelo OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä puutarhatalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma tarjoilija Kokin koulutusohjelma kokki Hyväksynyt rehtori

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Sampon apulaisrehtori hyväksynyt 19.8.2013 Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Voimaantulo 1.8.2013

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä elintarvikealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 1. Kuvaus koulutusalasta... 5 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon muodostuminen... 6 3. Tutkinnon rakenne... 8 4.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 180 osp Kokin osaamisala Työryhmä: Mirja Alhonen, Seija Hakala, Ritva Jokela, Nina Routi, Päivi Tanner,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Puualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA KOKIN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 139/20/2011

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Sisällys Johdanto... 4 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 5 2.1.1 Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen... 5 2.2 Asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilija,

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18 1 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18 2 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sisällysluettelo HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA , SUU POHJAN AMMATII-INSTITUUTII OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Majoitus- ja ravitsemisala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ruokapalvelun osaamisala, kokki Opetushallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Opetussuunnitelma 2011 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, Kokin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Rehtorin hyväksymä matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala Tarjoilija Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3.

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 1. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 2. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 3. OPINTOJEN AJOITUS, 3-vuoden kuvaus... 6 4. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT... 8 Majoitus-

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Hotellipalvelun koulutusohjelma Kokin koulutusohjelma 9.9.2010 Versio 1 1 (98)

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma Kokki Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Opetussuunnitelma 2011 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, tarjoilija

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.)

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.) À la carte -ruoanvalmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden vaiheistuksen esivalmistaa ja valmistaa ravintolan à la carte -listan ruokia, lisäkkeitä ja jälkiruokia

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2.0/9.11.2015 1(208) Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto. Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma 2.0/9.11.2015 1(208) Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma 2.0/9.11.2015 1(208) Opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Kokin osaamisala, kokki Hyväksytty Ammattiopisto Luovin johtoryhmässä 18.8.2015 Arviointisuunnitelma on hyväksytty

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Sisällys Johdanto... 3 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 4 2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp... 4 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 1. Kuvaus koulutusalasta... 4 2. Tutkinnon muodostuminen... 5 2.1 Lukusuunnitelma... 6 2.2 Tutkinnon osat... 9 a. Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla tuotetaan majoitus-, ravitsemis-, kokous- ja juhlapalveluja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Turvallisuusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 11.3.2009 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opetus- ja opiskeluprosessin tiedonhallinta ja ydinpalvelut

Opetus- ja opiskeluprosessin tiedonhallinta ja ydinpalvelut Opetus- ja opiskeluprosessin tiedonhallinta ja ydinpalvelut Keskitetyt oppijan palvelut, opintopolku.fi Opintohallintojärjestelmä WinNan koulutustarjonta ammatillinen peruskoulutus pt-, at- ja eat näyttötutkintona

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Kaivosalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma. Ruokapalvelun osaamisala, kokki

KOKIN OSAAMISALA 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma. Ruokapalvelun osaamisala, kokki www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma Ruokapalvelun osaamisala, kokki KOKIN OSAAMISALA 3 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan tutkinto, KOKKI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan tutkinto, KOKKI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja cateringalan tutkinto, KOKKI Hyväksytty Loimaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 22.6.2010 1 JOHDANTO... 1 2 HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Tarjoilija / Vastaanottovirkailija / Kokki

Tarjoilija / Vastaanottovirkailija / Kokki Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering alan perustutkinto, 180 osp Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija

Lisätiedot