Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Rehtorin hyväksymä matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmat ja muun arvioinnin. Hyväksytty Hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti

2 Sisältö 1. MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN PAKOLLISISTA JA VALINNAISISTA TUTKINNON OSISTA OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMINEN OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAT KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA Matkailualan asiakaspalvelu, 20 ov MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMAN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Matkailupalvelujen toteuttaminen, 30 ov MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMAN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta, 30 ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Majoituspalvelut, 10 ov Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 10 ov Matkailu ja matkatoimistopalvelut, 10 ov Opastuspalvelut, 10 ov Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut, 10 ov Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Toinen vieras ammattikieli, 10 ov Tapahtumajärjestelyt, 10 ov Matkalla Euroopassa, 10 ov Matkalla Suomessa, 10 ov Tapakultturi ja viihdyttäminen 10 o v MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Yrittäjyys, 10 ov AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 OV VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA ARVIOINTI

3 1. Matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu neljästä osasta: Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen järjestämistä. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Matkailualan ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (tämä asiakirja), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmat. 3

4 0 10 ov Valinnaiset, valittava 40 ov Pakolliset 50 ov 2. Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Oulun seudun ammattiopistossa Matkailualan perustutkinnon, 120 ov, matkailupalvelujen ja matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelmissa tarjotaan seuraavat tutkinnon osat: Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov, ammattitaitoa osoittava opinnäyte vähintään 3 ov ja opinto-ohjausta vähintään 3 ov. 4.2 Matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja Ammatilliset tutkinnon osat Matkailualan asiakaspalvelu 20 ov 4.3 Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma, matkailuvirkailija Matkailualan asiakaspalvelu 20 ov Matkailupalvelujen toteuttaminen 30 ov Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 30 ov Majoituspalvelut 10 ov Majoituspalvelut 10 ov Matkailupalvelujen tuotteistaminen 10 ov ov Matkailu- ja matkatoimistopalvelut Opastuspalvelut 10 ov Opastuspalvelut 10 ov Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 10 ov 10 ov Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Paikallisesti tarjottavat matkailualan tutkinnon osat, 0 10 ov tutkinnon osat, 0 10 ov Paikallisesti tarjottavat matkailualan Toinen vieras ammattikieli Toinen vieras ammattikieli 10 ov ov Tapahtumajärjestelyt 10 ov Tapahtumajärjestelyt 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 0 10 ov perustutkinnoista 0 10 ov Tutkinnon osa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkin- ja talousalan ammattitutkinnoista 0 10 ov Tutkinnon osa matkailu-, ravitsemisnoista 0 10 ov Tutkinnon osa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinnoista 0-10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat Tutkinnon osa matkailu-, ravitsemisja talousalan erikoisammattitutkinnoista 0-10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Yrittäjyys 10 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), 0 10 ov Lukio-opinnot 4

5 Valinnaiset lisäosat 4 ov Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat Yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov 0 4 ruotsi Toinen kotimainen kieli, 2 ov suomi Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja 1 ov 0 4 työelämätieto Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaito täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov 5

6 3. Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3.1 Opintojen eteneminen ja ajoitus Matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Matkailualan asiakaspalvelu 20 OV: top 2 ov Matkailupalvelujen toteuttaminen 30 ov top 10 ov Majoituspalvelut 10 ov top 5 ov Matkailupalvelujen tuotteistaminen 10 ov, top 4 ov Valinnainen tutkinnon osa 10 ov Valinnainen tutkinnon osa 10 ov top 7 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 6

7 Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma, matkailuvirkailija 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Matkailualan asiakaspalvelu 20 OV: top 2 ov Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 30 ov top10 ov Majoituspalvelut 10 ov top 5 ov Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 10 ov top 4 ov Valinnainen tutkinnon osa 10 ov Valinnainen tutkinnon osa 10 ov top 7 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 7

8 Matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja, yo 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi Matkailualan asiakaspalvelu 20 OV: top 2 ov työssäoppimalla 2 ov Majoituspalvelut 10 ov top 5 ov Matkailupalvelujen toteuttaminen 30 ov top 10 ov Matkailupalvelujen tuotteistaminen 10 ov top 4 ov Valinnainen tutkinnon osa 10 ov toinen ammattikieli Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov Edelliset yhteensä 40 ov 2 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 3.2 Opintojen järjestäminen Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittamien on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tutkinnon suorittamisesta osina on kerrottu yhteisen osan luvussa 2. Opintojen tarjonta ja valinta OSEKK:n yksiköiden ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto Ammattiopistossa opiskeleva voi sisällyttää tutkintoonsa lukio-opintoja (Ammattilukio). Oulun seudun ammattiopiston yksiköt tarjoavat lukio-opintoja, joilla voidaan täydentää perustutkintoa ja / tai suorittaa ylioppilastutkinnon yhdessä ammatillisen tutkinnon (= kaksoistutkinto) kanssa taikka suorittaa kolmoistutkinnon (= ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä). 8

9 Tutkinnon osan jaksosuunnitelma Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan opetusjaksosuunnitelma, jossa määritetään mm. keskeiset sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali ja arviointi sekä avaintaidot. Opettaja esittelee opetusjaksosuunnitelman opiskelijoille ja antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelmaan. Opiskelijat esittävät omia ideoitaan opintosisällöiksi, toteuttamistavoiksi ja oppimisympäristöiksi. (opetus ja oppimisen ohjaus prosessikuvaus, OSAOn intra) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista vähintään 20 ov (opetussuunnitelman yhteinen osa). Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla (ks. Kansainvälisyysopas). Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Tutkintoon sisältyvät näytöt: NÄYTTÖ SUUNNITELTU AJANKOHTA TUTKINNON OSA NÄYTÖN SUORITTA- MISPAIKKA Kaikille pakolliset tutkinnon osat NÄYTTÖ 1 1. tai 2. lukuvuosi Matkailualan asiakaspalvelu, Työssäoppimispaikka 20 ov Matkailupalvelujen koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat NÄYTTÖ 2 2. tai 3. lukuvuosi Matkailupalvelujen Työssäoppimispaikka toteuttaminen, 30 ov Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat NÄYTTÖ 2 2. tai 3. lukuvuosi Matkailupalvelujen Työssäoppimispaikka myynti ja neuvonta, 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat NÄYTTÖ 3 1. tai 2. lukuvuosi Majoituspalvelut, 10 Työssäoppimispaikka ov NÄYTTÖ 5 2. tai 3. lukuvuosi Matkailupalvelujen Työssäoppimispaikka tuotteistaminen, 10 ov NÄYTTÖ 6 2. tai 3. lukuvuosi Matkailu- ja matkatoimistopalvelut, Työssäoppimispaikka 10 ov NÄYTTÖ 7 2. tai 3. lukuvuosi Opastuspalvelut, 10 ov Oppilaitos tai työssäoppimispaikka NÄYTTÖ 8 2. tai 3. lukuvuosi Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut, 10 ov Oppilaitos tai työssäoppimispaikka Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat NÄYTTÖ 9 2. tai 3.. lukuvuosi Toinen vieras ammattikieli, 10 ov Oppilaitos tai työssäoppimispaikka NÄYTTÖ tai 3. lukuvuosi Tapahtumajärjestelyt, Oppilaitos tai työssäop- 9

10 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov pimispaikka Opinto-ohjaus Oulun seudun ammattiopistossa perustutkintoihin sisältyy luokka- ja ryhmämuotoista opintoohjausta yhteensä 3 opintoviikkoa kolmen vuoden tutkinnossa (VN:n päätös 213/1999: vähintään 1,5 opintoviikkoa). (opetussuunnitelman yhteinen) Opinnäyte Matkailualan tutkintoon sisältyy opinnäyte, jonka laajuus on 3 opintoviikkoa. Opinnäyte voi olla matkailuun liittyvä tapahtuma, ohjelmapalvelu tai muu käytännön toteutus ja siihen sisältyy kirjallinen osuus. (opetussuunnitelman yhteinen osa luku 10) Erityisopetus Oulun seudun ammattiopistossa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitelmilla. (opetussuunnitelman yhteinen osa ja liite) 10

11 4. Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Mikäli arviointikriteereistä puuttuu kriteeri T1 tasolta tai T1 ja H2 tasoilta, niin kyseistä arvioinnin kohdetta ei silloin arvioida, mutta jos arviointikriteeri puuttuu tasolta H2 tai K3 arviointi tehdään alemman tason kriteerin mukaan. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Matkailualan asiakaspalvelu, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Matkailualan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Matkailualan asiakaspalvelu, 20 ov sisältäen: Matkailualan perusosaaminen ja Suomi matkailumaana, 5 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka-opiskeluna, ryhmätöinä, opintokäynteinä ja vierailuina sekä oppilaitoksen omissa asiakaspalvelukohteissa ja/tai työssäoppimispaikalla Opitaan: - harjoittelemalla matkailualan käsitteistöä ja tarkastelemalla matkailualan ominaispiirteitä. - tutustumalla Suomen matkailualan toimijoihin ja organisaatioihin. - tutustumalla matkailutuotteisiin ja - palveluihin. - perehtymällä yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen ja liikeideaan. - syventymällä Suomen matkailualueisiin ja niiden veto- Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Matkailualan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Ammattiosaamisen näytön arvioinnissa huomioidaan työprosessin hallinta kokonaan, työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan ja elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Tutkinnon osa toteutetaan 1. ja/tai 2. opiskeluvuonna. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö toteutetaan 1 tai 2. vuoden aikana. 11

12 Matkailualan asiakaspalvelu ja tieto- ja viestintätekniikka, 15 ov (sisältää englantia ja ruotsia 1+1 ov) Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta 1ov. voimatekijöihin. - perehtymällä matkailijoiden kuluttajakäyttäytymiseen, tarpeisiin ja odotuksiin. - perehtymällä ja harjoittelemalla matkailualan asiakaspalvelua kokonaisuutena. - perehtymällä eri kulttuuritaustaisten ihmisten käyttäytymiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. - perehtymällä alan sanastoon, asiakaspalvelutilanteisiin, matkailutuotteiden ja palvelujen esittelyyn ruotsin sekä englannin kielellä. - suorittamalla hygieniatesti. - tutustumalla kuluttajansuojasäädöksiin ja alan lainsäädäntöön. - perehtymällä työturvallisuuteen asiakaspalvelutyössä. - perehtymällä työsuhdeasioihin. - suorittamalla EA1- ensiaputaidot. - perehtymällä ja harjoittelemalla matkailualan tieto- ja viestintätekniikkaa (Word, Excel, PowerPoint, Internet, sähköposti), toimistolaitteiden käyttöä ja vastaanoton toimintoja. - harjaantumalla matkailualan asiakaspalveluun kokonaisuutena työssäoppimalla. - ammattietiikka - yrittäjyys - asenne - työ- ja asiakasturvallisuus Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista teoriakokeella, tehtävillä tai portfoliolla. Etenemisen ehdot Opiskelija suorittaa hyväksytysti hygieniaosaamistestin ja EA1-ensiaputaidot ennen työssäoppimista. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättävät joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättävät tutkinnon osan opettajat. 12

13 4.2. Matkailupalvelujen koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat Matkailupalvelujen toteuttaminen, 30 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaito-vaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Matkailupalvelujen toteuttaminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Matkailupalvelujen toteuttaminen 30 ov, sisältäen: Matkailupalvelujen myynti ja toteuttaminen, 15 ov Asiakaspalvelu ja kielitaito, 5 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- opiskeluna, ryhmätöinä, projekteina, opinto-käynteinä ja vierailuina sekä oppilaitoksen omissa ohjelmapalveluharjoituksissa ja/tai työssäoppimispaikalla. Opitaan - hakemalla tietoa matkailupalveluista ja niiden kehittämisen tarpeesta. - suunnittelemalla ja toteuttamalla tilanteen mukaisesti matkailupalveluja. - ohjaamalla asiakkaita ohjeiden mukaisesti. - kuuntelemalla asiakkaiden kokemuksia ja keräämällä palautetta. - palvelemalla asiakkaita. - opastamalla, ohjaamalla ja palvelemalla eri kulttuuritaustaisia asiakkaita myynti- ja markkinointihenkisesti molemmilla kotimaisilla ja yhdellä vieraalla kielellä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnissa huomioidaan; työprosessin hallinta ryhmän jäsenenä toimien kokonaan, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan, elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö, terveys, turvallisuus ja toimintakyky sekä ammattietiikka. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - vuorovaikutus ja yhteistyötaidot - ammattietiikka - yrittäjyys - asenne - työ- ja asiakasturvallisuus Tutkinnon osa toteutetaan 1., 2. ja/tai 3. lukuvuotena. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö toteutetaan 2. tai 3. lukuvuotena. Matkailupalvelujen - laatimalla turvallisuussuunnitelmia ja riskianalyyseja. - toimimalla taloudellisesti sekä markkinointi- ja myynti- Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näy- 13

14 turvallisuus ja kustannustietoisuus, 10 ov Tutkinnon osa sisältää 3 ov opinnäytetyön opiskelijan valitsemasta aiheesta sekä opintojen ohjausta 2 ov. henkisesti yrityksen liikeidean mukaan. - toimimalla laadukkaasti ja kustannustietoisesti luontoa ja ympäristöä arvostaen. - suorittamalla EA2 ensiaputaidot. - pitämällä palvelujen toimintaympäristö viihtyisänä ja siistinä. - pukeutumalla tilanteisiin sopivalla tavalla. - käsittelemällä ja huoltamalla matkailupalvelujen erilaisia resursseja. - tarjoamalla alueen tuotteita ja palveluja. - tekemällä yhteistyötä työyhteisössä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. - toimimalla hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti ja noudattamalla sovittuja työaikoja sekä vaitiolovelvollisuutta. töllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista teoriakokeella, tehtävillä tai portfoliolla. Etenemisen ehdot Ennen työssäoppimisjaksoa tulee suorittaa ensiapukoulutus (EA2) hyväksyttävästi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättävät joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättävät tutkinnon osan opettajat Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta, 30 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa. 14

15 Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta Ammattitaitovaatimukset on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta, 30 ov, sisältäen: Kohdetuntemus, myynti, neuvonta ja kustannustietoisuus, 10 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna, ryhmätöinä, opintokäynteinä, vierailuina ja projektitöinä sekä oppilaitoksen omissa myynti- ja neuvontatilanneharjoituksissa ja työssäoppimispaikalla. Opitaan: - kertomalla asiakkaalle hänen tarvitsemansa tieto (sijainti, luonne, palvelut) tärkeimmistä, sen hetkisistä, kohteista koti ja ulkomailla. - tutustumalla tuotteisiin ja hintavaihtoehtoihin sekä esittelemällä ne asiakkaalle. - markkinoimalla tuotteita/ palveluita, seuraamalla alan kehitystä ja mahdollisuuksia asiantuntijaverkoston kanssa. - toimimalla kustannustehokkaasti ja laadukkaasti, laskemalla palvelun /tuotteen kustannuksia. - tuottamalla neuvontamateriaalia oman paikkakunnan palveluista. - varmistamalla asiakastyytyväisyys tarjoamalla apua ja neuvoja, asiakaspalautetta keräämällä, ja välittämällä palaute eteenpäin. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnissa huomioidaan; työprosessin hallinta kokonaan, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan, elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - vuorovaikutus ja yhteistyötaidot - ammattietiikka - yrittäjyys - asenne - työ- ja asiakasturvallisuus Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista teoriakokeella, tehtävillä tai portfoliolla. Tutkinnon osa toteutetaan 1. ja/tai 2. lukuvuotena. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö toteutetaan 2. tai 3. vuoden aikana. Varausjärjestelmät tiedonhankinta, toi- - käyttämällä eri toimistoohjelmia ja varausjärjestelmiä ja laatimalla tarvittavat dokumentit, varaamalla ja myymällä tuotteita ja palvelu- 15

16 mistoohjelmat, 15 ov Asiakaspalvelu ja kielitaito, 5 ov Tutkinnon osa sisältää 3 ov opinnäytetyön opiskelijan valitsemasta aiheesta sekä opintojen ohjausta 2 ov. ja. - palvelemalla asiakasta suomeksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä. - pukeutumalla ja käyttäytymällä sääntöjen ja säädösten mukaisesti sekä noudattamalla vaitiolovelvoitetta ja toimimalla työsuojelumääräysten mukaisesti. - huolehtimalla asiakastilojen siisteydestä ja tarvittavien koneiden ja laitteiden toimivuudesta, noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. - työskentelemällä työyhteisössä tiimin jäsenenä. - huolehtimalla toiminta- ja työkyvystään. - arvioimalla ja kehittämällä omaa toimintaa saadun palautteen pohjalta. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättävät joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättävät tutkinnon osan opettajat Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Majoituspalvelut, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Matkailualan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: 16

17 TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Majoituspalvelut, 10 ov Etenemisen ehdot Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna, ryhmätöinä, opintokäynteinä ja vierailuina sekä oppilaitoksen omissa harjoitustiloissa ja/tai työssäoppimispaikalla. Opitaan: - harjoittelemalla majoituksen varaus- ja maksukäytänteitä ja vastaanoton toimintaa sekä asiakaspalvelua. - puhdistamalla ja kunnostamalla käytännön harjoituksin eri tiloja huomioiden viihtyisyys, ympäristö ja kestävä kehitys. - tutustumalla erilaisiin elintarvikkeisiin ja käyttämällä niitä aamiaisen valmistukseen. - käyttämällä erilaisia valmistusvälineitä. - harjoittelemalla aamiaistarjoilun järjestämistä huomioiden pakkaamisen ja kuljetuksen. - toimimalla hygieniamääräysten mukaisesti. - harjaantumalla majoituspalveluihin ja ateriapalveluihin työssäoppimalla. - huomioimalla erilaiset työpaikkojen toimintatavat. - tekemällä yhteistyötä työpaikan muiden tahojen kanssa. - toimimalla työpaikan ohjeiden mukaisesti. - toimimalla hyvienkäyttäytymistapojen mukaisesti. - noudattamalla työaikoja. - toimimalla kestävän kehityksen mukaisesti Majoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Matkailualan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnissa huomioidaan työprosessin hallinta kokonaan, työmenetelmien, - välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan, elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja ammattietiikka. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - vuorovaikutus ja yhteistyötaidot - ammattietiikka - yrittäjyys - asenne - työ- ja asiakasturvallisuus Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista teoriakokeella, tehtävillä tai portfoliolla. Tutkinnon osa toteutetaan 1. ja/tai 2. opiskeluvuonna. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö toteutetaan 1. tai 2. vuoden aikana. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: 17

18 Opiskelija suorittaa hyväksytysti hygieniaosaamistestin ja EA1-ensiaputaidot ennen työssäoppimista Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättävät joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättävät tutkinnon osan opettajat Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Matkailupalvelujen tuotteistaminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 10 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- opiskeluna, ryhmätöinä, opintokäynteinä ja vierailuina sekä oppilaitoksen omissa ohjelmapalveluharjoituksissa. Opitaan - suunnittelemalla, testaamalla ja arvioimalla tuotteita/palveluja. - hyödyntämällä tietoverkkoja ja ottamalla kontakteja yhteistyössä palvelujen tuottajien kanssa. - työskentelemällä eri yhteis- Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnissa huomioidaan; työprosessin hallinta kokonaan, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan, elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus. yhteistyö ja ammattietiikka. Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja/tai 3. lukuvuotena. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö toteutetaan 2. tai 3. lukuvuotena. 18

19 Etenemisen ehdot työtahojen kanssa ja arvioimalla omaa työtään. - pitämällä palvelujen toimintaympäristö viihtyisänä ja siistinä. - tekemällä ja hinnoittelemalla matkailutuotteita ja -palveluja eri asiakasryhmille. - tuottamalla esittelymateriaalia. - toimimalla taloudellisesti ja kannattavasti. - toimimalla lainsäädäntöä ja ohjeistuksia noudattaen. - tuotteistamalla työryhmän jäsenenä matkailutuotteita tai -palveluja. - käsittelemällä ja huoltamalla matkailupalvelujen erilaisia resursseja. - tekemällä yhteistyötä työyhteisössä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. - toimimalla hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti ja noudattamalla sovittuja työaikoja sekä vaitiolovelvollisuutta. - tekemällä tai päivittämällä sähköistä materiaalia työryhmän jäsenenä. Ennen työssäoppimisjaksoa tulee suorittaa ensiapukoulutus (EA2) hyväksyttävästi Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - vuorovaikutus ja yhteistyötaidot - ammattietiikka - yrittäjyys - asenne - työ- ja asiakasturvallisuus Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista teoriakokeella, tehtävillä tai portfoliolla. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättävät joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättävät tutkinnon osan opettajat. 19

20 4.4.5 Matkailu ja matkatoimistopalvelut, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta Ammattitaitovaatimukset on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Matkailu- ja matkatoimistopalvelut, 10 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna, ryhmätöinä, opintokäynteinä, vierailuina ja projektitöinä sekä oppilaitoksen omissa myynti ja neuvontatilanteissa, sekä työssäoppimispaikalla. Opitaan: - hakemalla tietoa eri viestintävälineistä ja varausjärjestelmistä sekä esittelemällä (kuljetus-, majoitus-, ohjelma-, tapahtuma- ja ravitsemispalveluja) ja myymällä tuotteita /palveluja ja antamalla kaiken tarpeellisen tiedon varauksiin liittyen, kuten vakuutukset, viisumiasiat, sekä organisaatiot, jotka näissä asioissa auttavat/ tiedottavat. - laskemalla matkailutuotteiden hintoja voimassaolevien periaatteiden mukaisesti - selvittämällä asiakkaiden tarpeita ja toiveita aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa. - kokoamalla ja suunnittelemalla sen hetkisestä matkanjärjestäjien tuotannosta valmismatkoja tuottamalla tarvittavat materiaalit asiakkaalle. - palvelemalla asiakasta suo- Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnissa huomioidaan; työprosessin hallinta kokonaan, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan, elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö ja ammattietiikka. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - vuorovaikutus ja yhteistyötaidot - ammattietiikka - yrittäjyys - asenne Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista teoriakokeella, tehtävillä tai portfoliolla. Tutkinnon osa toteutetaan pääsääntöisesti 2. ja/tai 3. lukuvuotena. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö toteutetaan 2 tai 3. lukuvuotena. 20

21 meksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä. - työskentelemällä työssäoppimispaikassa noudattaen kestävän kehityksen periaatteita, vaitiolovelvollisuutta, hyviä käytöstapoja sekä työaikoja. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättävät joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä Arvosanasta päättävät tutkinnon osan opettajat Opastuspalvelut, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaito-vaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Opastuspalvelut Ammattitaitovaatimukset on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Opastuspalvelut, 10 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna, ryhmätöinä, projekteina, opintokäynteinä ja vierailuina sekä oppilaitoksen Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Tutkinnon osa toteutetaan pääsääntöisesti 2 tai/ja 3 21

22 omissa opastusharjoituksissa tai työssäoppimispaikoilla. Opitaan - pukeutumalla tilanteiden mukaisesti. - tuottamalla opastuspalveluja erilaisille asiakasryhmille. - keräämällä asiakaspalautteita ja kehittämällä niiden perusteella opastustoimintaa. - hankkimalla tietoa opastettavista kohteista opastuksia varten. - toimimalla eri yhteistyötahojen kanssa ja arvioimalla omaa työtään. - tekemällä yhteistyötä työyhteisössä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. - toimimalla hyvien käyttäytymis- ja työtapojen mukaisesti ja noudattamalla sovittuja työaikoja sekä vaitiolovelvollisuutta. - opastamalla erilaisia asiakkaita molemmilla kotimaisilla ja yhdellä vieraalla kielellä. Arvioinnissa huomioidaan; työprosessin hallinta kokonaan, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan, elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö ja ammatti-etiikka. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - vuorovaikutus ja yhteistyötaidot - ammattietiikka - yrittäjyys - asenne - yö- ja asiakasturvallisuus Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista teoriakokeella, tehtävillä tai portfoliolla. lukuvuotena Näyttö ja arviointi toteutetaan työssoppimispaikoissa tai oppilaitoksessa 2. tai 3 vuoden aikana. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättävät joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättävät tutkinnon osan opettajat. 22

23 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) laajuus ov) ja lähiopetuksen määrä Retki-, eräja luontoruokailupalvelut, 10 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna, ryhmätöinä, opintokäynteinä ja vierailuina sekä oppilaitoksen omissa palveluharjoituksissa opetuskeittiöllä ja aidoissa luontoolosuhteissa esim. retkillä, kodassa ja laavulla tai työssäoppimispaikoilla. Opitaan - suunnittelemalla ja valitsemalla luonnossa tapahtuvaan ruokailuun soveltuvia ruokaaineita ja juomia, ruoanvalmistustapoja ja -välineitä ja tarjoiluastioita. - valitsemalla ja valmistamalla tavallisimpiin erityisruokavalioihin soveltuvia ruokia. - suorittamalla alkoholipassi. - pakkaamalla, kuljettamalla, valmistamalla ja tarjoilemalla ruokia ja juomia erilaisissa retki-, erä- ja luonto- olosuhteissa. - pitämällä toimintaympäristö siistinä ja viihtyisänä. - toimimalla kestävän kehityksen ja turvallisen toimintatavan mukaisesti. - tekemällä erilaisia tulisijoja ja käyttämällä erilaisia retkikeit Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset on kuvattu matkailualan opetussuunnitelman perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnissa huomioidaan; työprosessin hallinta ryhmän jäsenenä toimiminen kokonaan, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinnasta elintarvikelainsäädännön tuntemus, ruoka - ainetuntemus ja yleisimmät erityisruokavaliot, elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus, toimintakyky ja ammattietiikka. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - vuorovaikutus ja yhteistyötaidot - ammattietiikka - yrittäjyys - asenne - työ- ja asiakasturvallisuus Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa am- Tutkinnon osa toteutetaan 2 tai/ja 3 lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan työssopimispaikoissa tai oppilaitoksessa 2. tai 3. vuoden aikana. 23

24 Etenemisen ehdot timiä. - valmistamalla ja tarjoilemalla asiakkaille luonnossa erilaisia ateriakokonaisuuksia. - toimimalla elintarvike-, hygienia- ja anniskelulainsäädösten mukaisesti luonto - olosuhteissa. mattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista teoriakokeella, tehtävillä tai portfoliolla. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättävät joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättävät tutkinnon osan opettajat Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Toinen vieras ammattikieli, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija - viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa ammatin harjoittamisen vaatimalla tavalla - hallitsee matkailualan työtehtävissä tarvittavan kielitaidon - osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 24

25 Arvioinnin kohde Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Tiedonhankinta - hakee tietoa työhönsä liittyvistä materiaaleista ja ohjeista ohjattuna ja sanakirjoja käyttäen - hakee omaa alaa koskevaa tietoa sanakirjoja ja jonkin verran myös muita, kuten esimerkiksi sähköisiä, tietolähteitä käyttäen - hakee monipuolisesti omaa alaa koskevaa tietoa, soveltaa tietojaan ja taitojaan sekä perustelee ratkaisunsa - arvioi työnsä onnistumista - arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti - arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja - arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään Tekstien ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä - ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman alansa työhön liittyviä kirjallisia viestejä - ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita apuvälineitä käyttäen ja tekee tarkentavia kysymyksiä sekä osaa toimia niiden mukaan - ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita sekä työstä annettua palautetta - kirjoittaa ohjattuna mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä - kirjoittaa mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä - kirjoittaa tavanomaisia henkilökohtaisia viestejä ja lyhyitä tekstejä sekä täyttää yksinkertaisia työhönsä liittyviä asiakirjoja Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen - ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman alansa työhön liittyviä suullisia viestejä ja osaa toimia niiden mukaan - kertoo lyhyesti itsestään ja alansa työtehtävistä vastaamalla hänelle esitettyihin kysymyksiin ennakoita- - ymmärtää tavanomaisimpia työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä suullisia ohjeita ja osaa toimia niiden mukaan - kertoo itsestään ja työtehtävistään siten, että tulee ymmärretyksi ja osallistuu keskusteluun, - ymmärtää keskeiset ajatukset tavanomaisesta normaalitempoisesta puheesta ja toimii niiden mukaan - kertoo tutuissa tilanteissa työpaikastaan ja työstään ja siihen liittyvistä normeista ja tavoista sekä tarvittaessa ottaa selvää muiden maiden 25

26 vissa olevissa ja tutuissa työtilanteissa mikäli keskustelukumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaisia rakenteita vastaavista asioista sekä hankkii kysymällä työhönsä liittyviä lisäohjeita Kielen ja kulttuurin tuntemus - on tietoinen opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksestä - ymmärtää opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksen - soveltaa vieraan kielen ja kulttuurin tietojaan ja taitojaan Kielenopiskelu - tunnistaa omat oppimisstrategiansa - arvioi oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia - vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia strategioita ja oppimistapoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla yhteistyössä monikulttuurisen tapahtuman ja selviytymällä opiskelemallaan kielellä normaaleissa tilanteissa kohdemaassa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Toinen vieras ammattikieli Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus (nimi ja laajuus ov) Toteutustapa (miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaito-vaatimukset ja tavoitteet) Tutkinnon osan arviointimenetelmät (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ajoitus Toinen vieras ammattikieli, 10 ov (espanja / saksa / venäjä) Kielen al- Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- opiskeluna, ryhmätöinä, projekteina, opintokäynteinä ja vierailuina sekä oppilaitoksen omissa harjoituksissa tai työssäoppimispaikoilla. Opintojen aikana tehdään mahdollinen opintomatka kohdemaahan. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnissa huomioidaan; työprosessin hallinta ryhmän jäsenenä kokonaan, Tutkinnon osa toteutetaan 1., 2 ja 3 lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan oppilai- 26

27 keet ja kielen käyttö ammatissa, 5 ov Kielialueen kulttuuri ja ympäristö sekä kielen käytön syventäminen, 5 ov Ulkomaan matkan kustannuksista vastaa opiskelija itse. Tutkinnon osan voi suorittaa ilman ulkomaan matkaa. Opitaan: - kirjoittamalla uusia merkkejä ja tuottamalla uusia äänteitä. - perehtymällä kielioppiin. - käyttämällä erilaisia tietolähteitä. - kirjoittamalla apuvälineitä käyttäen lyhyitä sanontoja ja lauseita sisältäviä tekstejä. - esittämällä yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamalla mallin mukaan. - harjoittelemalla arkielämän palvelutilanteita. - hakemalla alan tietoa erilaisista tietolähteistä. - harjoittelemalla kirjallisia apuvälineitä käyttäen alaansa liittyviä kirjallisia viestejä. - harjoittelemalla työhön liittyviä suullisia viestejä ja ohjeita. - kertomalla itsestä ja työtehtävistä. - harjoittelemalla kielen käyttöä ammatissa toistuvissa tilanteissa. - opastamalla, ohjaamalla ja palvelemalla asiakkaita myynti- ja markkinointihenkisesti vieraalla kielellä. työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan, elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - vuorovaikutus ja yhteistyötaidot - ammattietiikka - asenne Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista teoriakokeella, tehtävillä tai portfoliolla. toksessa tai yrityksessä 2. tai 3. vuoden aikana. - tunnistamalla kielialueen kulttuurisia piirteitä. - tutustumalla kielialueen matkailullisiin erityispiirteisiin. - tutustumalla kielialueen ruoka- ja tapakulttuuriin. - suunnittelemalla ja toteuttamalla mahdollinen opintomatka kohdemaahan. - suunnittelemalla ja toteuttamalla monikulttuurinen tapahtuma. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättävät joko työpaikkaohjaaja tai 27

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä puutarhatalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Sisällys Johdanto... 3 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 4 2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp... 4 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Kaivosalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä elintarvikealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Puualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tuotteistamalla valitsemalleen kohderyhmälle myyntikelpoisen

Lisätiedot