Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmat ja muun arvioinnin. Hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti Lisäykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti

2 Sisältö 1. MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN PAKOLLISISTA JA VALINNAISISTA TUTKINNON OSISTA OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMINEN OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAT KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 20 OV Työskentely maatalousalalla, Maaseutuyrittäminen, MAATILATALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, MAASEUTUYRITTÄJÄ Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito, 30 ov MAATALOUSTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA, MAASEUTUYRITTÄJÄ Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 30 ov ELÄINTENHOIDON KOULUTUSOHJELMA Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 30 ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Peltokasvien tuottaminen, 20 ov Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen, Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta, 20 ov Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 ov Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, Lampaanlihan tuottaminen, Hevosen hoito, Naudanlihan tuotanto, Maidontuotanto, Lemmikkieläinten hoito, Luomutuotteiden tuottaminen Metsien hyödyntäminen, Rakentaminen maatilalla, Bioenergian tuottaminen Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Yrittäjyys, MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA KOHTAAN Ammattitaitoa syventävä ja laajentava tutkinnon osa, Maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaustyöt, AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 OV VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA ARVIOINTI

3 1. Maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu neljästä osasta: Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen järjestämistä. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Maatalousalan ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (tämä asiakirja), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmat. 3

4 2. Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Oulun seudun ammattiopistossa Maatalousalan perustutkinnon, 120 ov, Maatilatalouden, Maatalousteknologian ja Eläintenhoidon koulutusohjelmissa tarjotaan seuraavat tutkinnon osat: Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään, ammattitaitoa osoittava opinnäyte vähintään 2 ov ja opinto-ohjausta vähintään 3 ov. Ammatilliset tutkinnon osat Työskentely maatalousalalla Kaikille pakolliset 20 ov Maaseutuyrittäminen 4.2 Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä 4.3 Maatalousteknologian koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä 4.4 Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja Pakolliset 30 ov Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito 30 ov Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen 30 ov Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 ov Valinnaiset, valittava 40 ov Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 20 ov Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 20 ov Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen Luomutuotteiden tuottaminen Metsien hyödyntäminen Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta 20 ov Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 20 ov Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov Peltokasvien tuottaminen 20 ov Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen Luomutuotteiden tuottaminen Metsien hyödyntäminen Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov Peltokasvien tuottaminen 20 ov Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen Luomutuotteiden tuottaminen 4

5 Rakentaminen maatilalla Rakentaminen maatilalla Bioenergian tuottaminen Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 0 Muut valinnaiset tutkinnon osat Bioenergian tuottaminen Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Yrittäjyys Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, Maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaustyöt, Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), Lukio-opinnot Yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat Yritystoiminta, Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov 0 4 ruotsi Toinen kotimainen kieli, 2 ov suomi Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja 1 ov 0 4 työelämätieto Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov 0 4 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaito täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, Valinnaiset lisäosat 4 ov 5

6 3. Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3.1 Opintojen eteneminen ja ajoitus Koulutusohjelmiin voi sisältyä opiskelujaksoja kesäaikaan. Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Työskentely maatalousalalla 4.6 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov. Työssäoppimalla 20 ov Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito 30 ov Maaseutuyrittäminen Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Edelliset yhteensä 47 ov Edelliset yhteensä 44 ov Edelliset yhteensä 29 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. Maatalousteknologian koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Työskentely maatalousalalla 4.6 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov. Työssäoppimalla 20 ov Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen 30 ov, Työssäoppimalla 8 ov Maaseutuyrittäminen Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov Edelliset 1 yhteensä ov xx ov Edelliset yhteensä 1 ov xx ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Edelliset yhteensä 48 ov Edelliset yhteensä 43 ov Edelliset yhteensä 29 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja 6

7 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Työskentely maatalousalalla 4.6 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov. Työssäoppimalla 20 ov Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 ov Työssäoppimalla 5 ov Maaseutuyrittäminen Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Edelliset yhteensä 41 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 39 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 3.2 Opintojen järjestäminen Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittamien on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tutkinnon suorittamisesta osina on kerrottu yhteisen osan luvussa 2. Opintojen tarjonta ja valinta OSEKK:n yksiköiden ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto Ammattiopistossa opiskeleva voi sisällyttää tutkintoonsa lukio-opintoja (Ammattilukio). Oulun seudun ammattiopiston yksiköt tarjoavat lukio-opintoja, joilla voidaan täydentää perustutkintoa ja / tai suorittaa ylioppilastutkinnon yhdessä ammatillisen tutkinnon (= kaksoistutkinto) kanssa taikka suorittaa kolmoistutkinnon (= ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä). Tutkinnon osan jaksosuunnitelma Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan opetusjaksosuunnitelma, jossa määritetään mm. keskeiset sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali ja arviointi sekä avaintaidot. Opettaja esittelee opetusjaksosuunnitelman opiskelijoille ja antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelmaan. Opiskelijat esittävät omia ideoitaan opintosisällöiksi, toteuttamistavoiksi ja oppimisympäristöiksi. (opetus ja oppimisen ohjaus prosessikuvaus, OSAOn intra) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista vähintään 20 ov (opetussuunnitelman yhteinen osa). Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla (ks. Kansainvälisyysopas). 7

8 Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Tutkintoon sisältyvät näytöt: NÄYTTÖ SUUNNITELTU AJANKOHTA TUTKINNON OSA Kaikille pakolliset tutkinnon osat NÄYTTÖ 1 1. lukuvuosi Työskentely maatalousalalla, NÄYTTÖ 2 3. lukuvuosi Maaseutuyrittäminen, Maatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä NÄYTTÖ 3 2. lukuvuosi Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito, 30 ov Maatalousteknologian koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä NÄYTTÖ 3 3. lukuvuosi Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 30 ov Eläintenhoidon koulutusohjelma NÄYTTÖ 3 2. lukuvuosi Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Peltokasvien tuottaminen, 20 ov NÄYTTÖ 2. tai 3. lukuvuosi Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen, 10 ov NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta, 20 ov NÄYTTÖ 3. lukuvuosi Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 ov NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, 20 ov NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat NÄYTTÖ 3. lukuvuosi Lampaanlihan tuotta- NÄYTÖN SUORITTA- MISPAIKKA Koulutila Oppilaitos, harjoitusyritys Koulutila Työssäoppimispaikka tai opinnäytteenä Oppilaitos Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka 8

9 minen, NÄYTTÖ NÄYTTÖ NÄYTTÖ NÄYTTÖ 3. lukuvuosi 3. lukuvuosi 3. lukuvuosi 3. lukuvuosi Hevosen hoito, Naudanlihan tuotanto, Maidontuotanto, Lemmikkieläinten hoito, NÄYTTÖ 3. lukuvuosi Metsien hyödyntäminen, NÄYTTÖ 3. lukuvuosi Rakentaminen maatilalla, NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Luomutuotteiden tuottaminen NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Bioenergian tuottaminen Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Opinto-ohjaus Oulun seudun ammattiopistossa perustutkintoihin sisältyy luokka- ja ryhmämuotoista opintoohjausta yhteensä 3 opintoviikkoa kolmen vuoden tutkinnossa (VN:n päätös 213/1999: vähintään 1,5 opintoviikkoa). (opetussuunnitelman yhteinen) Opinnäyte Maatalousalan tutkintoon sisältyy opinnäyte, jonka laajuus on vähintään 2 opintoviikkoa. Opinnäyte voi olla näyttö ja siihen sisältyy kirjallinen osuus. (opetussuunnitelman yhteinen osa luku 10) Erityisopetus Oulun seudun ammattiopistossa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitelmilla. (opetussuunnitelman yhteinen osa ja liite) 9

10 4. Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Mikäli arviointikriteereistä puuttuu kriteeri T1 tasolta tai T1 ja H2 tasoilta, niin kyseistä arvioinnin kohdetta ei silloin arvioida, mutta jos arviointikriteeri puuttuu tasolta H2 tai K3 arviointi tehdään alemman tason kriteerin mukaan. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 20 ov Työskentely maatalousalalla, Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja laajuus ov) taitovaatimukset ja voi saavuttaa tutkinnon ammatti- tavoitteet) Työskentely maatalousalalla, Opetus suoritetaan käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla, metsässä sekä navetassa. Opitaan mm.: - käyttämällä traktoria maataloustöissä. - tekemällä eläinten päivittäisiä hoitotöitä. - tekemällä metsän uudistustöitä. - käyttämällä maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja. - tekemällä pienimuotoisia rakennustöitä. - lajittelemalla jätteitä - tunnistamalla työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat tekemällä työturvallisuuskortti - ottamalla työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja Työskentely maatalousalalla Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnissa huomioidaan työprosessin hallinta kokonaan ja työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta traktorin turvallinen käyttö. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta traktorin ajoonlähtö tarkastukseen liittyvän perustekniikan hallinta arvioidaan näytön yhteydessä haastattelemalla opiskelijaa tai kirjallisella hallintalaitekokeella. Elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, tur- Tutkinnon osa toteutetaan 1. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 1. lukuvuotena koulutilalla. 10

11 Etenemisen ehdot vastuullisuuden. - ylläpitämällä työkykyä. - käyttämällä työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia. - tekemällä kasvion. - suorittamalla työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortti ja traktorinäyttö sekä T- ajokortti on oltava suoritettuna ennen 1. työssäoppimisjaksoa. vallisuus ja toimintakyky osasta tehdään työturvallisuuskortti maatalousalan eri työvälineiden käytöstä. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta kasvilajien tunnistaminen: Kerätään erilaisia kasveja ja tehdään niistä kasvio. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, koulutilan työnjohtaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko koulutilan työnjohtaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää Kasvion ja työturvallisuuskortin suoritusta hyväksyttävästi. Arvosanasta päättää opettaja Maaseutuyrittäminen, Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maaseutuyrittäminen, Perustiedot ja taidot opiskellaan luokkaopetuksena ja harjoitustehtävien avulla. Tehdään harjoitusyritys eri koulutusohjelmien tuotantosuuntien mukaisesti. Tehdään tutustumiskäyntejä alan yrityksiin Maaseutuyrittäminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä maatilan, maaseutuyrityksen tai muun yrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman. Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja 3. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteute- 11

12 Opitaan: - arvostamaan ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä. - harjoittelemalla liikeideoita ja perehtymällä yrityksen perustamiseen. - hakemalla tietoa alasta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä. - suunnittelemalla tuotannon ja toiminnan kannattavuutta - perehtymällä rahoituksen järjestämiseen ja vertailemaan investointien kannattavuutta sekä huolehtimaan maatilan tuotantotukien hausta. - laatimalla maatilan veroilmoituksen. - harjaantumalla kilpailuttamaan ja laatimaan tarjouksia. - markkinoimalla ja hinnoittelemalla tuotteita ja palveluja. - tutustumalla yrittämiseen liittyviin riskeihin ja ottamalla ne huomioon suunnitelmassa. - toimimalla työnantajana tai työntekijänä. - toimimalla yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. - verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa. - seuraamalla alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia. - tutustumalla työterveyshuollon palveluihin. - edistämällä kestävän kehityksen toimintatapoja. Suunnitelmaan tulee sisällyttää arviointikriteerien mukaisesti ainakin; - omien vahvuuksien ja heikkouksien pohdintaa, - oman liikeidean kehittäminen ja yrityksen toimintaympäristön kartoittamista - tarvittavat resurssit - riskien analysointi - markkinointisuunnitelma, - tieto maatila- ja yritysverotuksesta - investointi- ja/tai tuotantokustannuslaskelmat - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta yrityksen perustaminen sekä tuotannon suunnittelun ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen - työn perustana olevan tiedon hallinnasta kannattavuuslaskennan hyödyntäminen maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelussa - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, kokeella, tehtävillä tai itsearvioinnilla. taan 3. lukuvuotena koululla harjoitusyrityksessä. Etenemisen ehdot Ei. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja(t). Näytön arvosanasta päättää opettaja/opettajat. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu 12

13 laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito, 30 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito, 30 ov Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, virtuaalikylässä ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pelloilla ja metsässä ja rakennuksissa sekä työssäoppimalla. Opitaan: - hoitamalla pelto- ja metsämaan kasvukuntoa ja maan rakennetta sekä kasvien kasvutekijöitä. - suunnittelemalla töitä - tekemällä muokkaus-, kylvöja sadonkorjuutöitä. - viljelemällä alueellisesti tärkeimpiä viljelykasveja. - käyttämällä ja huoltamalla yleisimpiä maatalouden koneita ja laitteita. - huoltamalla maatilan rakennuksia Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä ajankohtaisia kasvukauteen liittyviä kasvinviljelytöitä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arvioinnissa huomioidaan työprosessien hallinta kokonaan, työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta kasvinviljelytöiden tekeminen. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta: - kasvien tunnistaminen - maalajien viljelyominaisuuksien tunnistaminen - viljavuustutkimuksen Tutkinnon osa toteutetaan 1. ja 2. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. lukuvuotena työharjoitusten yhteydessä koulutilalla. 13

14 Etenemisen ehdot Ei. - tekemällä metsän hoitotöitä. - hoitamalla pelto- ja metsämaisemaa. - ylläpitämällä työkykyä. - noudattamalla työturvallisuutta. - edistämällä kestävän kehityksen toimintatapoja. - verkostoitumalla alan muiden toimijoiden kanssa. tulkitseminen - viljelysuunnitelman laatiminen - metsähoito - rakennusten hoito Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, kokeella, tehtävillä tai itsearvioinnilla. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, koulutilan työnjohtaja/työntekijä ja opettaja(t). Näytön arvosanasta päättää joko työnjohtaja/työntekijä tai opettaja/opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja työn perustana olevasta tiedon hallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat Maatalousteknologian koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 30 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: 14

15 TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 30 ov Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, maatalouskoneurakointi ja maatalouskonehuolto, 8 ov Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla ja, rakennuksissa sekä työssäoppimispaikassa. Opitaan: - käyttämällä ja huoltamalla maatalouskoneita sekä huoltotiloja. - määrittämällä maatalouskoneiden ja -laitteiden vikoja sekä niiden korjaustarpeen. - käyttämällä, hoitamalla ja säilyttämällä perus- ja erikoistyövälineitä. - tekemällä korjaushitsaus- ja metallitöitä. - tekemällä itsearviointia - lajittelemalla syntyneet ongelma- ja muut jätteet ja säilyttämällä niitä. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - perehtymällä ja tekemällä maatalous-koneiden ja - laitteiden kustannusarvioita. - käyttämällä tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä. - edistämällä kestävää kehitytä Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan: Työprosessin hallinta kokonaan. Työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta maatalouskoneiden ja -laitteiden varaosien hankinta, maatalouskoneiden ja -laitteiden korjauksen kustannusarvion tekeminen sekä maatalouskoneiden ja -laitteiden moottorin määräaikaishuoltotöiden tekeminen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta: - työkoneiden ja traktorien rakenteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa - moottorin, tehonsiirron, hydrauliikan termien - sähkölaitteiden suureiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Tutkinnon osa toteutetaan 1., 2. ja 3. lukuvuotena. Työssäoppimisjakso on 3. vuoden keväänä. Näyttö ja arviointi toteutetaan 3. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla tai tutkinnon osa näytetään opinnäytteenä. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastat- 15

16 telulla, kokeella, tehtävillä tai itsearvioinnilla. Etenemisen ehdot Ei. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja(t). Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja työn perustana olevasta tiedonhallinasta, työharjoituksista. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja/opettajat. 4.4 Eläintenhoidon koulutusohjelma Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 30 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalous alan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja laajuus ov) taitovaatimukset ja voi saavuttaa tutkinnon ammatti- tavoitteet) Eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 30 ov sisältäen; Kotieläinten hoidon pe- Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan navetassa ja pieneläintiloissa, sekä työssäoppimispaikassa. Opitaan: - kokoamalla portfolio Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöillä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Työprosessien hallinta kokonaan. Työmenetelmien, - Tutkinnon osa toteutetaan 1. ja 2. lukuvuotena. Osanäytöt, joita on kaksi, ja arviointi toteutetaan 2. 16

17 rusteet, 10 ov Pieneläinten hoidon perusteet, Eläinten hoitotöissä toimiminen Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista 5 ov. - perehtymällä eläinten hoitoon. - hoitamalla ja ruokkimalla eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa. - käsittelemällä erilaisia eläimiä. - puhdistamalla eläintiloja - tunnistamalla terve ja sairas eläin ja hakemalla tarvittaessa apua. - perehtymällä eläintauteihin ja ennaltaehkäisemällä tarttuvien eläintautien leviämistä. - tekemällä viikoittaiset eläinten kirjanpitoon (esim. eläinten merkintä ja rekisteröinti) ja hoitoon (esim. tuotosmäärät, ruokinnan ja lisääntymistoimintojen seuranta) liittyvät kirjaukset. - tekemällä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä. - käyttämällä ja huoltamalla päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita. - toimimalla asiakaspalvelutilanteissa. - käyttämällä tietotekniikkaa työssä ja tiedon etsinnässä. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - edistämällä kestävän kehityksen toimintatapoja. välineiden ja laitteiden hallinta kokonaan. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta eläinten ravintoaineiden ja rehujen koostumuksen huomioon ottaminen eläinten ruokinnassa sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla ja tehtävillä. - portfolio. lukuvuotena oppilaitoksessa. Etenemisen ehdot Eläintenhoidon oppilaitosnäyttö on oltava suoritettuna hyväksytysti ennen 2. työssäoppimisjaksoa. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja/opettajat. Näytön arvosanasta päättää opettaja/opettajat. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja/opettajat. 17

18 4.6 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Peltokasvien tuottaminen, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalous alan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Peltokasvien tuottaminen, 20 ov Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, viljelytyöt, 8 ov. Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla ja rakennuksissa sekä työssäoppimispaikoissa Opitaan: - laatimalla maatilan viljelysuunnitelman. - suunnittelemalla viljelykierron. - noudattamalla tilan laatujärjestelmää. - tekemällä muokkaus, lannoitus, kylvö ja sadonkorjuutöitä. - perehtymällä kasvinsuojelumenetelmiin ja tekemällä kasvinsuojelutöitä. - tekemällä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään. - säätämällä kasvinviljelykoneita sekä tekemällä käyttöönotto- ja säilytyshuollot. - huoltamalla rakennuksia. - tutustumalla eri viljelymenetelmiin ja niiden kannattavuuteen. - perehtymällä markkinointiin. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä Peltokasvien tuottaminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan: Työprosessien hallinta kokonaan. Työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta muokkaus-, lannoitus-, kylvö- kasvinsuojelu-, sadonkorjuuja varastointitöiden sekä viljelymuistiinpanojen tekeminen, muokkauksen, lannoituksen ja kylvön tavoitteiden asettaminen ja työtekniikan valinta sekä sadonkorjuu ja varastointi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta kasvilajin ja -lajikkeen valinta niiden lajikevaatimuksien ja - ominaisuuksien perusteella arvioidaan kirjallisen tehtävän tai kokeen perusteella. Edellisen lisäksi näytössä arvioidaan muokkauksen, lannoituksen ja kylvön tavoitteiden asettaminen ja työtekniikan valitseminen sekä sadonkorjuu ja varastointi.. Tutkinnon osa toteutetaan 2. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. 18

19 Etenemisen ehdot Ei. - edistämällä kestävää kehitystä. tekemällä yhteistyötä muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla ja tehtävillä. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen, Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalous alan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Paikallisesti valitun kasvin tuotta- Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen (Perunan tuottaminen, Nurmikasvien tuottaminen) Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja/tai 3. luku- 19

20 minen, 10 ov (Perunan tuottaminen, Nurmikasvien tuottaminen) Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista 5 ov. opetusmaatilan pellolla ja rakennuksissa sekä työssäoppimispaikoissa. Opitaan: - perehtymällä kasvituotannon tuotantoprosesseihin. - tekemällä viljely-/, varastointi-/, kauppakunnostus-/tai jatkojalostustöitä. - huoltamalla ja käyttämällä koneita ja laitteita. - vertailemalla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - perehtymällä markkinointiin ja markkinoimalla sadon. - seuraamalla alansa kehitystä - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä - tekemällä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. - edistämällä kestävää kehitystä. tekemällä ajankohtaisia kasvin viljelyyn, sadon käsittelyyn / jatkojalostukseen liittyviä töitä, tilojen puhtaana- ja kunnossapitotöitä sekä mahdollisesti asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinnasta valitun kasvin viljelytekniikan valitseminen - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. vuotena. Työssäoppimisjakso sijoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. tai 3. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla ja tehtävillä. Etenemisen ehdot Ei. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja /opettajat. 20

21 4.6.3 Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalous alan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta, 20 ov Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, tuotantoteknologian hallinta, 10 ov. Etenemisen ehdot Ei. Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla ja rakennuksissa sekä työssäoppimispaikassa. Opitaan: - tekemällä töitä ja perehtymällä eri tuotantomenetelmiin tuotannonaloittain. - käyttämällä, hoitamalla, huoltamalla ja säätämällä tuotantoteknologiaan liittyviä koneita ja laitteita. - tutustumalla tuotantomenetelmien taloudellisuuteen. - suunnittelemalla ja kehittämällä tuotannon toteuttamisessa tarvittavia työ- ja koneketjuja. - seuraamalla teknologista kehitystä ja hyödyntämällä sitä toiminnassaan. - tekemällä itsearviointia. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä - edistämällä kestävää kehitystä Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta. Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta kasvinviljelyja kotieläintuotantoon liittyvien koneiden - ja laitteiden käyttäminen sekä huoltaminen - työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Tutkinnon osa toteutetaan 2. lukuvuotena. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, kokeella ja tehtävillä. Työssäoppimisjakso sijoittuu 2. lukuvuodelle.. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. 21

22 Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalous alan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maatalousja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 ov Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, koneurakointi, - kauppa ja huolto, 10 ov. Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla ja rakennuksissa sekä työssäoppimispaikassa ja alan yrityksissä. Opitaan: - laatimalla suunnitelmia - perehtymällä koneiden toimintaan sekä huoltoon ja korjaukseen. - käyttämällä, hoitamalla, huoltamalla ja korjaamalla maatalouden urakointikoneita ja - laitteita - työskentelemällä tehokkaasti ja taloudellisesti. - määrittämällä koneiden huolto- ja korjaustarpeen. - tekemällä metallitöitä. - tekemällä yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessien hallinnasta koneurakointipalvelun suunnitteleminen ja toteutus tai vaihtoehtoisesti maatalouskaupassa - toimiminen ja asiakkaiden palvelu sekä kestävällä tavalla toiminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupan palveluksessa - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta kasvinviljelytöiden, maanrakennustöiden sekä metalli-, huolto- ja korjaustöiden tekeminen - työn perustana olevan tiedon hallinnasta maatalouskoneiden raken- Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja 3. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 3. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. 22

23 Etenemisen ehdot Ei. - perehtymällä markkinointiin ja markkinoimalla palveluja. - toimimalla asiakaspalvelussa. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä - edistämällä kestävää kehitystä. teiden ja toimintaperiaatteiden huomioon ottaminen - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, kokeella ja tehtävillä Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja/ opettajat Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen. Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) 23

24 Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, maatalouskoneiden ja laitteiden käyttö, huolto ja korjaus, 8 ov. Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla ja rakennuksissa sekä työssäoppimispaikassa ja alan yrityksissä. Opitaan: - käyttämällä, korjaamalla ja huoltamalla koneita, maatalouskoneiden yksinkertaisia sähkölaitteita. - tekemällä tarvittavia metallija hitsaustöitä. - käyttämällä ja huoltamalla maatalouskoneiden hydrauliikkajärjestelmiä. - suorittamalla tulityökortti. - lajittelemalla jätteitä. - perehtymällä ja ottamalla työssään huomioon tulitöihin ja maatalouskoneiden CE - normeihin liittyvät turvamääräykset. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä - edistämällä kestävää kehitystä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinnasta maatalouskoneiden ja - laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen - huolto- ja korjaustöissä - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Tutkinnon osa toteutetaan 2. lukuvuotena. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, kokeella ja tehtävillä. Työssäoppimisjakso sijoittuu 2. lukuvuodelle. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. Etenemisen ehdot Ei. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja/ opettajat. 24

25 4.6.7 Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, tuotantoeläinten päivittäinen hoito, Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan navetassa ja eläintiloissa sekä työssäoppimispaikassa. Opitaan: - perehtymällä eläinten hoitoon ja hoitamalla eläimiä vastuullisesti. - tekemällä rehun laadullista arviointia. - ottamalla rehunäytteitä. - noudattamalla tuotannon laatujärjestelmää ja toimimalla poikkeamatilanteissa. - toteuttamalla omavalvontasuunnitelmaa. - käyttämällä ja huoltamalla koneita ja laitteita. - käyttämällä ja hyödyntämällä automaatioon perustuvia järjestelmiä. - tekemällä tuotantorakennusten ja -rakenteiden huolto- ja korjaustöitä sekä arvioimaan niiden käyttökuntoisuutta. - seuraamalla aistinvaraisesti tuotantorakennuksen olosuhteita. - lajittelemalla jätteitä. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Ammattitaitovaatimukset on kuvattu maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinnasta tuotantoeläinten ruokinnan suunnitteleminen - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, projektityöllä, hoitotöiden suorituskortilla ja tehtävillä. Tutkinnon osa toteutetaan 2. lukuvuotena. Työssäoppimisjakso sijoittuu 2. lukuvuodelle. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. 25

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä puutarhatalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä elintarvikealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Puualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Maatalousalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Työskentely maatalousalalla... 3 2.1.2 Maaseutuyrittäminen... 5 2.2 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä... 7 2.2.1

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Rehtorin hyväksymä matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Kaivosalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto Maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto Maaseutuyrittäjä LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA MAATILATALOUS Maatalousalan perustutkinto Maaseutuyrittäjä SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 12 2. MAATALOUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 13 3. MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa,

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen

Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 12. kesäkuuta 2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Rehtorin hyväksymä kiinteistöpalvelujen Perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Turvallisuusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kaikille perustutkinnoille yhteisten ammatillisten tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 MAASEUTUYRITTÄJÄN TUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 13.4.2011 Rehtorin päätös 21/10/2011 2 SISÄLTÖ:

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Rakennusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Rakennusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Rakennusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (11) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Puualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 00 (hevoskasvatus), yopohjainen Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov (sisältyy työssäoppimista vähintään 0 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäytteen, jonka laajuus on

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, KARTOITTAJA MÄÄRÄYS 5/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LABORATORIOALAN LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LABORATORIOALAN perustutkinto, laborantti 2009 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 19/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN perustutkinto 2009 YMPÄRISTÖALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA YMPÄRISTÖNHOITAJA LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LUONTO-OHJAAJA LUONNONVARATUOTTAJA LUONTO- YMPÄRISTÖNEUVOJA

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo

Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Yli-insinööri Timo Repo Osaamisperusteisuuden vahvistaminen opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

HEVOSTALOUDEN HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

HEVOSTALOUDEN HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET HEVOSTALOUDEN perustutkinto 2009 HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA MÄÄRÄYS 24/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä puutarhatalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 16.6.2015 Rehtorin päätös 82/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 5 3.1 Pakolliset

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot