Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmat ja muun arvioinnin. Hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti Lisäykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti

2 Sisältö 1. MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN PAKOLLISISTA JA VALINNAISISTA TUTKINNON OSISTA OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMINEN OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAT KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 20 OV Työskentely maatalousalalla, Maaseutuyrittäminen, MAATILATALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, MAASEUTUYRITTÄJÄ Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito, 30 ov MAATALOUSTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA, MAASEUTUYRITTÄJÄ Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 30 ov ELÄINTENHOIDON KOULUTUSOHJELMA Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 30 ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Peltokasvien tuottaminen, 20 ov Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen, Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta, 20 ov Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 ov Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, Lampaanlihan tuottaminen, Hevosen hoito, Naudanlihan tuotanto, Maidontuotanto, Lemmikkieläinten hoito, Luomutuotteiden tuottaminen Metsien hyödyntäminen, Rakentaminen maatilalla, Bioenergian tuottaminen Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Yrittäjyys, MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA KOHTAAN Ammattitaitoa syventävä ja laajentava tutkinnon osa, Maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaustyöt, AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 OV VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA ARVIOINTI

3 1. Maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu neljästä osasta: Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen järjestämistä. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Maatalousalan ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (tämä asiakirja), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmat. 3

4 2. Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Oulun seudun ammattiopistossa Maatalousalan perustutkinnon, 120 ov, Maatilatalouden, Maatalousteknologian ja Eläintenhoidon koulutusohjelmissa tarjotaan seuraavat tutkinnon osat: Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään, ammattitaitoa osoittava opinnäyte vähintään 2 ov ja opinto-ohjausta vähintään 3 ov. Ammatilliset tutkinnon osat Työskentely maatalousalalla Kaikille pakolliset 20 ov Maaseutuyrittäminen 4.2 Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä 4.3 Maatalousteknologian koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä 4.4 Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja Pakolliset 30 ov Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito 30 ov Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen 30 ov Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 ov Valinnaiset, valittava 40 ov Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 20 ov Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 20 ov Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen Luomutuotteiden tuottaminen Metsien hyödyntäminen Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta 20 ov Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 20 ov Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov Peltokasvien tuottaminen 20 ov Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen Luomutuotteiden tuottaminen Metsien hyödyntäminen Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov Peltokasvien tuottaminen 20 ov Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen Luomutuotteiden tuottaminen 4

5 Rakentaminen maatilalla Rakentaminen maatilalla Bioenergian tuottaminen Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 0 Muut valinnaiset tutkinnon osat Bioenergian tuottaminen Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Yrittäjyys Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, Maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaustyöt, Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), Lukio-opinnot Yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat Yritystoiminta, Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov 0 4 ruotsi Toinen kotimainen kieli, 2 ov suomi Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja 1 ov 0 4 työelämätieto Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov 0 4 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaito täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, Valinnaiset lisäosat 4 ov 5

6 3. Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3.1 Opintojen eteneminen ja ajoitus Koulutusohjelmiin voi sisältyä opiskelujaksoja kesäaikaan. Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Työskentely maatalousalalla 4.6 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov. Työssäoppimalla 20 ov Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito 30 ov Maaseutuyrittäminen Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Edelliset yhteensä 47 ov Edelliset yhteensä 44 ov Edelliset yhteensä 29 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. Maatalousteknologian koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Työskentely maatalousalalla 4.6 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov. Työssäoppimalla 20 ov Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen 30 ov, Työssäoppimalla 8 ov Maaseutuyrittäminen Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov Edelliset 1 yhteensä ov xx ov Edelliset yhteensä 1 ov xx ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Edelliset yhteensä 48 ov Edelliset yhteensä 43 ov Edelliset yhteensä 29 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja 6

7 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Työskentely maatalousalalla 4.6 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov. Työssäoppimalla 20 ov Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 ov Työssäoppimalla 5 ov Maaseutuyrittäminen Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Edelliset yhteensä 41 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 39 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 3.2 Opintojen järjestäminen Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittamien on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tutkinnon suorittamisesta osina on kerrottu yhteisen osan luvussa 2. Opintojen tarjonta ja valinta OSEKK:n yksiköiden ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto Ammattiopistossa opiskeleva voi sisällyttää tutkintoonsa lukio-opintoja (Ammattilukio). Oulun seudun ammattiopiston yksiköt tarjoavat lukio-opintoja, joilla voidaan täydentää perustutkintoa ja / tai suorittaa ylioppilastutkinnon yhdessä ammatillisen tutkinnon (= kaksoistutkinto) kanssa taikka suorittaa kolmoistutkinnon (= ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä). Tutkinnon osan jaksosuunnitelma Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan opetusjaksosuunnitelma, jossa määritetään mm. keskeiset sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali ja arviointi sekä avaintaidot. Opettaja esittelee opetusjaksosuunnitelman opiskelijoille ja antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelmaan. Opiskelijat esittävät omia ideoitaan opintosisällöiksi, toteuttamistavoiksi ja oppimisympäristöiksi. (opetus ja oppimisen ohjaus prosessikuvaus, OSAOn intra) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista vähintään 20 ov (opetussuunnitelman yhteinen osa). Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla (ks. Kansainvälisyysopas). 7

8 Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Tutkintoon sisältyvät näytöt: NÄYTTÖ SUUNNITELTU AJANKOHTA TUTKINNON OSA Kaikille pakolliset tutkinnon osat NÄYTTÖ 1 1. lukuvuosi Työskentely maatalousalalla, NÄYTTÖ 2 3. lukuvuosi Maaseutuyrittäminen, Maatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä NÄYTTÖ 3 2. lukuvuosi Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito, 30 ov Maatalousteknologian koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä NÄYTTÖ 3 3. lukuvuosi Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 30 ov Eläintenhoidon koulutusohjelma NÄYTTÖ 3 2. lukuvuosi Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Peltokasvien tuottaminen, 20 ov NÄYTTÖ 2. tai 3. lukuvuosi Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen, 10 ov NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta, 20 ov NÄYTTÖ 3. lukuvuosi Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 ov NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, 20 ov NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat NÄYTTÖ 3. lukuvuosi Lampaanlihan tuotta- NÄYTÖN SUORITTA- MISPAIKKA Koulutila Oppilaitos, harjoitusyritys Koulutila Työssäoppimispaikka tai opinnäytteenä Oppilaitos Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka 8

9 minen, NÄYTTÖ NÄYTTÖ NÄYTTÖ NÄYTTÖ 3. lukuvuosi 3. lukuvuosi 3. lukuvuosi 3. lukuvuosi Hevosen hoito, Naudanlihan tuotanto, Maidontuotanto, Lemmikkieläinten hoito, NÄYTTÖ 3. lukuvuosi Metsien hyödyntäminen, NÄYTTÖ 3. lukuvuosi Rakentaminen maatilalla, NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Luomutuotteiden tuottaminen NÄYTTÖ 2. lukuvuosi Bioenergian tuottaminen Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka Opinto-ohjaus Oulun seudun ammattiopistossa perustutkintoihin sisältyy luokka- ja ryhmämuotoista opintoohjausta yhteensä 3 opintoviikkoa kolmen vuoden tutkinnossa (VN:n päätös 213/1999: vähintään 1,5 opintoviikkoa). (opetussuunnitelman yhteinen) Opinnäyte Maatalousalan tutkintoon sisältyy opinnäyte, jonka laajuus on vähintään 2 opintoviikkoa. Opinnäyte voi olla näyttö ja siihen sisältyy kirjallinen osuus. (opetussuunnitelman yhteinen osa luku 10) Erityisopetus Oulun seudun ammattiopistossa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitelmilla. (opetussuunnitelman yhteinen osa ja liite) 9

10 4. Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Mikäli arviointikriteereistä puuttuu kriteeri T1 tasolta tai T1 ja H2 tasoilta, niin kyseistä arvioinnin kohdetta ei silloin arvioida, mutta jos arviointikriteeri puuttuu tasolta H2 tai K3 arviointi tehdään alemman tason kriteerin mukaan. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 20 ov Työskentely maatalousalalla, Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja laajuus ov) taitovaatimukset ja voi saavuttaa tutkinnon ammatti- tavoitteet) Työskentely maatalousalalla, Opetus suoritetaan käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla, metsässä sekä navetassa. Opitaan mm.: - käyttämällä traktoria maataloustöissä. - tekemällä eläinten päivittäisiä hoitotöitä. - tekemällä metsän uudistustöitä. - käyttämällä maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja. - tekemällä pienimuotoisia rakennustöitä. - lajittelemalla jätteitä - tunnistamalla työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat tekemällä työturvallisuuskortti - ottamalla työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja Työskentely maatalousalalla Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnissa huomioidaan työprosessin hallinta kokonaan ja työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta traktorin turvallinen käyttö. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta traktorin ajoonlähtö tarkastukseen liittyvän perustekniikan hallinta arvioidaan näytön yhteydessä haastattelemalla opiskelijaa tai kirjallisella hallintalaitekokeella. Elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, tur- Tutkinnon osa toteutetaan 1. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 1. lukuvuotena koulutilalla. 10

11 Etenemisen ehdot vastuullisuuden. - ylläpitämällä työkykyä. - käyttämällä työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia. - tekemällä kasvion. - suorittamalla työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortti ja traktorinäyttö sekä T- ajokortti on oltava suoritettuna ennen 1. työssäoppimisjaksoa. vallisuus ja toimintakyky osasta tehdään työturvallisuuskortti maatalousalan eri työvälineiden käytöstä. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta kasvilajien tunnistaminen: Kerätään erilaisia kasveja ja tehdään niistä kasvio. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, koulutilan työnjohtaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko koulutilan työnjohtaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää Kasvion ja työturvallisuuskortin suoritusta hyväksyttävästi. Arvosanasta päättää opettaja Maaseutuyrittäminen, Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maaseutuyrittäminen, Perustiedot ja taidot opiskellaan luokkaopetuksena ja harjoitustehtävien avulla. Tehdään harjoitusyritys eri koulutusohjelmien tuotantosuuntien mukaisesti. Tehdään tutustumiskäyntejä alan yrityksiin Maaseutuyrittäminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä maatilan, maaseutuyrityksen tai muun yrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman. Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja 3. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteute- 11

12 Opitaan: - arvostamaan ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä. - harjoittelemalla liikeideoita ja perehtymällä yrityksen perustamiseen. - hakemalla tietoa alasta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä. - suunnittelemalla tuotannon ja toiminnan kannattavuutta - perehtymällä rahoituksen järjestämiseen ja vertailemaan investointien kannattavuutta sekä huolehtimaan maatilan tuotantotukien hausta. - laatimalla maatilan veroilmoituksen. - harjaantumalla kilpailuttamaan ja laatimaan tarjouksia. - markkinoimalla ja hinnoittelemalla tuotteita ja palveluja. - tutustumalla yrittämiseen liittyviin riskeihin ja ottamalla ne huomioon suunnitelmassa. - toimimalla työnantajana tai työntekijänä. - toimimalla yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. - verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa. - seuraamalla alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia. - tutustumalla työterveyshuollon palveluihin. - edistämällä kestävän kehityksen toimintatapoja. Suunnitelmaan tulee sisällyttää arviointikriteerien mukaisesti ainakin; - omien vahvuuksien ja heikkouksien pohdintaa, - oman liikeidean kehittäminen ja yrityksen toimintaympäristön kartoittamista - tarvittavat resurssit - riskien analysointi - markkinointisuunnitelma, - tieto maatila- ja yritysverotuksesta - investointi- ja/tai tuotantokustannuslaskelmat - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta yrityksen perustaminen sekä tuotannon suunnittelun ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen - työn perustana olevan tiedon hallinnasta kannattavuuslaskennan hyödyntäminen maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelussa - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, kokeella, tehtävillä tai itsearvioinnilla. taan 3. lukuvuotena koululla harjoitusyrityksessä. Etenemisen ehdot Ei. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja(t). Näytön arvosanasta päättää opettaja/opettajat. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu 12

13 laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito, 30 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito, 30 ov Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, virtuaalikylässä ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pelloilla ja metsässä ja rakennuksissa sekä työssäoppimalla. Opitaan: - hoitamalla pelto- ja metsämaan kasvukuntoa ja maan rakennetta sekä kasvien kasvutekijöitä. - suunnittelemalla töitä - tekemällä muokkaus-, kylvöja sadonkorjuutöitä. - viljelemällä alueellisesti tärkeimpiä viljelykasveja. - käyttämällä ja huoltamalla yleisimpiä maatalouden koneita ja laitteita. - huoltamalla maatilan rakennuksia Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoito Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä ajankohtaisia kasvukauteen liittyviä kasvinviljelytöitä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arvioinnissa huomioidaan työprosessien hallinta kokonaan, työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta kasvinviljelytöiden tekeminen. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta: - kasvien tunnistaminen - maalajien viljelyominaisuuksien tunnistaminen - viljavuustutkimuksen Tutkinnon osa toteutetaan 1. ja 2. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. lukuvuotena työharjoitusten yhteydessä koulutilalla. 13

14 Etenemisen ehdot Ei. - tekemällä metsän hoitotöitä. - hoitamalla pelto- ja metsämaisemaa. - ylläpitämällä työkykyä. - noudattamalla työturvallisuutta. - edistämällä kestävän kehityksen toimintatapoja. - verkostoitumalla alan muiden toimijoiden kanssa. tulkitseminen - viljelysuunnitelman laatiminen - metsähoito - rakennusten hoito Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, kokeella, tehtävillä tai itsearvioinnilla. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, koulutilan työnjohtaja/työntekijä ja opettaja(t). Näytön arvosanasta päättää joko työnjohtaja/työntekijä tai opettaja/opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja työn perustana olevasta tiedon hallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat Maatalousteknologian koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 30 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: 14

15 TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 30 ov Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, maatalouskoneurakointi ja maatalouskonehuolto, 8 ov Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla ja, rakennuksissa sekä työssäoppimispaikassa. Opitaan: - käyttämällä ja huoltamalla maatalouskoneita sekä huoltotiloja. - määrittämällä maatalouskoneiden ja -laitteiden vikoja sekä niiden korjaustarpeen. - käyttämällä, hoitamalla ja säilyttämällä perus- ja erikoistyövälineitä. - tekemällä korjaushitsaus- ja metallitöitä. - tekemällä itsearviointia - lajittelemalla syntyneet ongelma- ja muut jätteet ja säilyttämällä niitä. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - perehtymällä ja tekemällä maatalous-koneiden ja - laitteiden kustannusarvioita. - käyttämällä tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä. - edistämällä kestävää kehitytä Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan: Työprosessin hallinta kokonaan. Työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta maatalouskoneiden ja -laitteiden varaosien hankinta, maatalouskoneiden ja -laitteiden korjauksen kustannusarvion tekeminen sekä maatalouskoneiden ja -laitteiden moottorin määräaikaishuoltotöiden tekeminen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta: - työkoneiden ja traktorien rakenteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa - moottorin, tehonsiirron, hydrauliikan termien - sähkölaitteiden suureiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Tutkinnon osa toteutetaan 1., 2. ja 3. lukuvuotena. Työssäoppimisjakso on 3. vuoden keväänä. Näyttö ja arviointi toteutetaan 3. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla tai tutkinnon osa näytetään opinnäytteenä. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastat- 15

16 telulla, kokeella, tehtävillä tai itsearvioinnilla. Etenemisen ehdot Ei. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja(t). Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja työn perustana olevasta tiedonhallinasta, työharjoituksista. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja/opettajat. 4.4 Eläintenhoidon koulutusohjelma Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 30 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalous alan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja laajuus ov) taitovaatimukset ja voi saavuttaa tutkinnon ammatti- tavoitteet) Eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 30 ov sisältäen; Kotieläinten hoidon pe- Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan navetassa ja pieneläintiloissa, sekä työssäoppimispaikassa. Opitaan: - kokoamalla portfolio Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöillä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Työprosessien hallinta kokonaan. Työmenetelmien, - Tutkinnon osa toteutetaan 1. ja 2. lukuvuotena. Osanäytöt, joita on kaksi, ja arviointi toteutetaan 2. 16

17 rusteet, 10 ov Pieneläinten hoidon perusteet, Eläinten hoitotöissä toimiminen Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista 5 ov. - perehtymällä eläinten hoitoon. - hoitamalla ja ruokkimalla eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa. - käsittelemällä erilaisia eläimiä. - puhdistamalla eläintiloja - tunnistamalla terve ja sairas eläin ja hakemalla tarvittaessa apua. - perehtymällä eläintauteihin ja ennaltaehkäisemällä tarttuvien eläintautien leviämistä. - tekemällä viikoittaiset eläinten kirjanpitoon (esim. eläinten merkintä ja rekisteröinti) ja hoitoon (esim. tuotosmäärät, ruokinnan ja lisääntymistoimintojen seuranta) liittyvät kirjaukset. - tekemällä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä. - käyttämällä ja huoltamalla päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita. - toimimalla asiakaspalvelutilanteissa. - käyttämällä tietotekniikkaa työssä ja tiedon etsinnässä. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - edistämällä kestävän kehityksen toimintatapoja. välineiden ja laitteiden hallinta kokonaan. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta eläinten ravintoaineiden ja rehujen koostumuksen huomioon ottaminen eläinten ruokinnassa sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla ja tehtävillä. - portfolio. lukuvuotena oppilaitoksessa. Etenemisen ehdot Eläintenhoidon oppilaitosnäyttö on oltava suoritettuna hyväksytysti ennen 2. työssäoppimisjaksoa. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja/opettajat. Näytön arvosanasta päättää opettaja/opettajat. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja/opettajat. 17

18 4.6 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Peltokasvien tuottaminen, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalous alan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Peltokasvien tuottaminen, 20 ov Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, viljelytyöt, 8 ov. Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla ja rakennuksissa sekä työssäoppimispaikoissa Opitaan: - laatimalla maatilan viljelysuunnitelman. - suunnittelemalla viljelykierron. - noudattamalla tilan laatujärjestelmää. - tekemällä muokkaus, lannoitus, kylvö ja sadonkorjuutöitä. - perehtymällä kasvinsuojelumenetelmiin ja tekemällä kasvinsuojelutöitä. - tekemällä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään. - säätämällä kasvinviljelykoneita sekä tekemällä käyttöönotto- ja säilytyshuollot. - huoltamalla rakennuksia. - tutustumalla eri viljelymenetelmiin ja niiden kannattavuuteen. - perehtymällä markkinointiin. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä Peltokasvien tuottaminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan: Työprosessien hallinta kokonaan. Työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta muokkaus-, lannoitus-, kylvö- kasvinsuojelu-, sadonkorjuuja varastointitöiden sekä viljelymuistiinpanojen tekeminen, muokkauksen, lannoituksen ja kylvön tavoitteiden asettaminen ja työtekniikan valinta sekä sadonkorjuu ja varastointi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta kasvilajin ja -lajikkeen valinta niiden lajikevaatimuksien ja - ominaisuuksien perusteella arvioidaan kirjallisen tehtävän tai kokeen perusteella. Edellisen lisäksi näytössä arvioidaan muokkauksen, lannoituksen ja kylvön tavoitteiden asettaminen ja työtekniikan valitseminen sekä sadonkorjuu ja varastointi.. Tutkinnon osa toteutetaan 2. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. 18

19 Etenemisen ehdot Ei. - edistämällä kestävää kehitystä. tekemällä yhteistyötä muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla ja tehtävillä. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen, Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalous alan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Paikallisesti valitun kasvin tuotta- Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen (Perunan tuottaminen, Nurmikasvien tuottaminen) Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja/tai 3. luku- 19

20 minen, 10 ov (Perunan tuottaminen, Nurmikasvien tuottaminen) Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista 5 ov. opetusmaatilan pellolla ja rakennuksissa sekä työssäoppimispaikoissa. Opitaan: - perehtymällä kasvituotannon tuotantoprosesseihin. - tekemällä viljely-/, varastointi-/, kauppakunnostus-/tai jatkojalostustöitä. - huoltamalla ja käyttämällä koneita ja laitteita. - vertailemalla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - perehtymällä markkinointiin ja markkinoimalla sadon. - seuraamalla alansa kehitystä - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä - tekemällä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. - edistämällä kestävää kehitystä. tekemällä ajankohtaisia kasvin viljelyyn, sadon käsittelyyn / jatkojalostukseen liittyviä töitä, tilojen puhtaana- ja kunnossapitotöitä sekä mahdollisesti asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinnasta valitun kasvin viljelytekniikan valitseminen - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. vuotena. Työssäoppimisjakso sijoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. tai 3. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla ja tehtävillä. Etenemisen ehdot Ei. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja /opettajat. 20

21 4.6.3 Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalous alan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta, 20 ov Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, tuotantoteknologian hallinta, 10 ov. Etenemisen ehdot Ei. Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla ja rakennuksissa sekä työssäoppimispaikassa. Opitaan: - tekemällä töitä ja perehtymällä eri tuotantomenetelmiin tuotannonaloittain. - käyttämällä, hoitamalla, huoltamalla ja säätämällä tuotantoteknologiaan liittyviä koneita ja laitteita. - tutustumalla tuotantomenetelmien taloudellisuuteen. - suunnittelemalla ja kehittämällä tuotannon toteuttamisessa tarvittavia työ- ja koneketjuja. - seuraamalla teknologista kehitystä ja hyödyntämällä sitä toiminnassaan. - tekemällä itsearviointia. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä - edistämällä kestävää kehitystä Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta. Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta kasvinviljelyja kotieläintuotantoon liittyvien koneiden - ja laitteiden käyttäminen sekä huoltaminen - työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Tutkinnon osa toteutetaan 2. lukuvuotena. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, kokeella ja tehtävillä. Työssäoppimisjakso sijoittuu 2. lukuvuodelle.. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. 21

22 Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja / opettajat Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalous alan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maatalousja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 ov Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, koneurakointi, - kauppa ja huolto, 10 ov. Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla ja rakennuksissa sekä työssäoppimispaikassa ja alan yrityksissä. Opitaan: - laatimalla suunnitelmia - perehtymällä koneiden toimintaan sekä huoltoon ja korjaukseen. - käyttämällä, hoitamalla, huoltamalla ja korjaamalla maatalouden urakointikoneita ja - laitteita - työskentelemällä tehokkaasti ja taloudellisesti. - määrittämällä koneiden huolto- ja korjaustarpeen. - tekemällä metallitöitä. - tekemällä yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessien hallinnasta koneurakointipalvelun suunnitteleminen ja toteutus tai vaihtoehtoisesti maatalouskaupassa - toimiminen ja asiakkaiden palvelu sekä kestävällä tavalla toiminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupan palveluksessa - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinnasta kasvinviljelytöiden, maanrakennustöiden sekä metalli-, huolto- ja korjaustöiden tekeminen - työn perustana olevan tiedon hallinnasta maatalouskoneiden raken- Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja 3. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 3. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. 22

23 Etenemisen ehdot Ei. - perehtymällä markkinointiin ja markkinoimalla palveluja. - toimimalla asiakaspalvelussa. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä - edistämällä kestävää kehitystä. teiden ja toimintaperiaatteiden huomioon ottaminen - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, kokeella ja tehtävillä Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja/ opettajat Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen. Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) 23

24 Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, maatalouskoneiden ja laitteiden käyttö, huolto ja korjaus, 8 ov. Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan pellolla ja rakennuksissa sekä työssäoppimispaikassa ja alan yrityksissä. Opitaan: - käyttämällä, korjaamalla ja huoltamalla koneita, maatalouskoneiden yksinkertaisia sähkölaitteita. - tekemällä tarvittavia metallija hitsaustöitä. - käyttämällä ja huoltamalla maatalouskoneiden hydrauliikkajärjestelmiä. - suorittamalla tulityökortti. - lajittelemalla jätteitä. - perehtymällä ja ottamalla työssään huomioon tulitöihin ja maatalouskoneiden CE - normeihin liittyvät turvamääräykset. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä - edistämällä kestävää kehitystä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinnasta maatalouskoneiden ja - laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen - huolto- ja korjaustöissä - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Tutkinnon osa toteutetaan 2. lukuvuotena. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, kokeella ja tehtävillä. Työssäoppimisjakso sijoittuu 2. lukuvuodelle. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. Etenemisen ehdot Ei. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen kiitettävä arvosana otetaan korottavana huomioon tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja/ opettajat. 24

25 4.6.7 Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 ov Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista, tuotantoeläinten päivittäinen hoito, Opetus suoritetaan teoriaopetuksena, harjoitustöinä, ryhmätöinä, käytännön työtehtävissä opetusmaatilan navetassa ja eläintiloissa sekä työssäoppimispaikassa. Opitaan: - perehtymällä eläinten hoitoon ja hoitamalla eläimiä vastuullisesti. - tekemällä rehun laadullista arviointia. - ottamalla rehunäytteitä. - noudattamalla tuotannon laatujärjestelmää ja toimimalla poikkeamatilanteissa. - toteuttamalla omavalvontasuunnitelmaa. - käyttämällä ja huoltamalla koneita ja laitteita. - käyttämällä ja hyödyntämällä automaatioon perustuvia järjestelmiä. - tekemällä tuotantorakennusten ja -rakenteiden huolto- ja korjaustöitä sekä arvioimaan niiden käyttökuntoisuutta. - seuraamalla aistinvaraisesti tuotantorakennuksen olosuhteita. - lajittelemalla jätteitä. - noudattamalla työturvallisuutta ja käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. - ylläpitämällä työkykyä Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Ammattitaitovaatimukset on kuvattu maatalousalan opetussuunnitelman perusteissa sivulla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja laitteiden hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinnasta tuotantoeläinten ruokinnan suunnitteleminen - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista haastattelulla, projektityöllä, hoitotöiden suorituskortilla ja tehtävillä. Tutkinnon osa toteutetaan 2. lukuvuotena. Työssäoppimisjakso sijoittuu 2. lukuvuodelle. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. lukuvuotena työssäoppimisjaksolla. 25

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä puutarhatalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä elintarvikealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 Valitun kasvin tuottamisteknologia Viljojen kasvatus moduli Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 1. Kasvituotannon perusteet ja ravinteet 2 op 2. Viljojen kasvatus 4 op 3. 4 op 4.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Puualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Maatalousalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Työskentely maatalousalalla... 3 2.1.2 Maaseutuyrittäminen... 5 2.2 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä... 7 2.2.1

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2012

Opetussuunnitelma 2012 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2012 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian koulutusohjelma Hyväksytty 52 / 20.5.2013 Hellevi Lassila apulaisjohtaja, Koulutuskeskus Sedu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Rehtorin hyväksymä matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä Kaivosalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto Maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto Maaseutuyrittäjä LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA MAATILATALOUS Maatalousalan perustutkinto Maaseutuyrittäjä SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 12 2. MAATALOUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 13 3. MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Rehtorin hyväksymä kiinteistöpalvelujen Perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

tutkinnon perusteiden uudistus

tutkinnon perusteiden uudistus Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnon perusteiden uudistus Susanna Tauriainen OPH Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Tavoitteet kuvataan tutkintokohtaistettuna

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa,

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen

Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 12. kesäkuuta 2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 koskien

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Turvallisuusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kaikille perustutkinnoille yhteisten ammatillisten tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LAO C21/2016 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (8) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops)

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 MAASEUTUYRITTÄJÄN TUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ 14.2.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot