Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmat ja muun arvioinnin. Hyväksytty Rehtori Jarmo paloniemi Hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti

2 Sisältö 1. Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS... 6 NUOLIKAAVION MUKAISESSA ETENEMISESSÄ VOI OLLA RYHMÄKOHTAISIA EROJA OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, PUTKIASENTAJA, PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Lämmitysjärjestelmien asennus, 20 ov Putkistojen hitsaus, 20 ov Käyttövesi ja viemärijärjestelmien asennus, 20 ov ILMANVAIHTOASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, ILMANVAIHTOASENTAJA, PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Ohutlevytyöt, 10 ov Ilmanvaihtojärjestelmien asennus, 20 ov Kanavanosien valmistus, 10 ov Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja tasapainotus, 10 ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT LVI-korjausrakentaminen, 10 ov Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus, 10 ov LV-järjestelmien huolto, 10 ov IV-koneiden huolto, 10 ov LVI-suunnittelu 10 ov Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Putkiasennustyöt, 10 ov MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta Arviointi

3 1. Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu neljästä osasta: Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen järjestämistä. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Talotekniikan ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (tämä asiakirja), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmat. 3

4 0 10 ov Valinnaiset, Putkiasentaja valittava 30 ov Valinnaiset, Ilmanvaihtoasentaja valittava 40 ov Pakolliset, Putkiasentaja 60 ov Pakolliset, Ilmanvaihtoasentaja 50 ov 2. Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Oulun seudun ammattiopistossa Talotekniikan perustutkinnon, 120 ov, Putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja ja Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, ilmanvaihtoasentaja tarjotaan seuraavat tutkinnon osat: Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov, ammattitaitoa osoittava opinnäyte vähintään 2 ov ja opinto-ohjausta vähintään 3 ov. 4.1 Putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja Ammatilliset tutkinnon osat Lämmitysjärjestelmien asennus 20 ov 4.2 Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, ilmanvaihtoasentaja Ohutlevytyöt 10 ov Putkistojen hitsaus 20 ov Ilmanvaihtojärjestelmien asennus 20 ov Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus Kanavaosien valmistus 10 ov ov Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus 10 ov LVI-korjausrakentaminen 10 ov LVI-korjausrakentaminen 10 ov Lämmitysjärjestelmien mittaukset LV-järjestelmien huolto 10 ov ja tasapainotus 10 ov LVI-suunnittelu 10 ov IV-koneiden huolto 10 ov Tutkinnon osa muusta ammatillisesta LVI-suunnittelu 10 ov perustutkinnosta 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 0 10 ov Putkiasennustyöt 10 ov Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 0 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), 0 10 ov Lukio-opinnot Yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat 4

5 Valinnaiset lisäosat 4 ov Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov 0 4 ruotsi Toinen kotimainen kieli, 2 ov suomi Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja 1 ov 0 4 työelämätieto Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaito täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov 5

6 3. Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3.1 Opintojen eteneminen ja ajoitus Putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Lämmitysjärjestelmän asentaminen 20 OV sisältää työssäoppimista 6 ov Putkistojen hitsaus 20 OV sisältää työssäoppimista 6 ov Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 20 OV sisältää työssäoppimista 6 ov LVI-korjausrakentaminen 10 OV sisältää työssäoppimista 2 ov Lämmitysjärjesltemien mittaukset ja tasapainotus 10 OV sisältää työssäoppimista 2 ov LVI-suunnittelu 10 ov sisältää työssäoppimista 2 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov: Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 10 ov 8 ov 2 ov Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 3 ov: 1 ov 1 ov 1 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 6

7 Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, ilmanvaihtoasentaja 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Ohutlevytyöt 10 OV Ilmanvaihtojärjestelmien asennus 20 OV sisältää työssäoppimista 6 ov Kanavaosien valmistus 10 OV Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus 10 OV sisältää työssäoppimista 4 ov LVI-järjestelmien huolto 10 OV sisältää työssäoppimista 5 ov Valinnaisista valitaan 40 ov, josta työssäoppimista 14 ov LVI-suunnittelu 10 OV sisältää työssäoppimista 5 ov LVI-korjausrakentaminen 10 OV sisältää työssäoppimista 5 ov Putkiasennustyöt 10 OV IV-koneiden huolto 10 OV sisältää työssäoppimista 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov: Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 10 ov 8 ov 2 ov Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 3 ov: 1 ov 1 ov 1 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 7

8 3.2 Opintojen järjestäminen Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittamien on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tutkinnon suorittamisesta osina on kerrottu yhteisen osan luvussa 2. Opintojen tarjonta ja valinta OSEKK:n yksiköiden ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto Ammattiopistossa opiskeleva voi sisällyttää tutkintoonsa lukio-opintoja (Ammattilukio). Oulun seudun ammattiopiston yksiköt tarjoavat lukio-opintoja, joilla voidaan täydentää perustutkintoa ja / tai suorittaa ylioppilastutkinnon yhdessä ammatillisen tutkinnon (= kaksoistutkinto) kanssa taikka suorittaa kolmoistutkinnon (= ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä). Tutkinnon osan jaksosuunnitelma Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan opetusjaksosuunnitelma, jossa määritetään mm. keskeiset sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali ja arviointi sekä avaintaidot. Opettaja esittelee opetusjaksosuunnitelman opiskelijoille ja antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelmaan. Opiskelijat esittävät omia ideoitaan opintosisällöiksi, toteuttamistavoiksi ja oppimisympäristöiksi. (opetus ja oppimisen ohjaus prosessikuvaus, OSAOn intra) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista vähintään 20 ov (opetussuunnitelman yhteinen osa). Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla (ks. Kansainvälisyysopas). Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Opinto-ohjaus Oulun seudun ammattiopistossa perustutkintoihin sisältyy luokka- ja ryhmämuotoista opintoohjausta yhteensä 3 opintoviikkoa kolmen vuoden tutkinnossa (VN:n päätös 213/1999: vähintään 1,5 opintoviikkoa). (opetussuunnitelman yhteinen) Opinnäyte Talotekniikan perustutkintoon sisältyy opinnäyte, jonka laajuus on 2 opintoviikkoa. Opinnäyte voi olla tuote, työnäyte, portfolio tai esitys ja siihen sisältyy kirjallinen osuus. (opetussuunnitelman yhteinen osa) 8

9 Erityisopetus Oulun seudun ammattiopistossa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitelmilla. (opetussuunnitelman yhteinen osa ja liite) 9

10 4. Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Mikäli arviointikriteereistä puuttuu kriteeri T1 tasolta tai T1 ja H2 tasoilta, niin kyseistä arvioinnin kohdetta ei silloin arvioida, mutta jos arviointikriteeri puuttuu tasolta H2 tai K3 arviointi tehdään alemman tason kriteerin mukaan. Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat 4.1 Putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja, pakolliset tutkinnon osat Lämmitysjärjestelmien asennus, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Lämmitysjärjestelmien asennus Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa sivulla 28 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Lämmitysjärjestelmien asennus 20 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja työsaliopiskeluna, koulun työmaalla ja työssäoppimisjaksolla Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Tutkinnon osa toteutetaan 1., 2. ja 3. lukuvuoden aikana Sisältää Opitaan mm - tutustumalla erilaisiin lämmitysjärjestelmiin ja järjestelmän laitteisiin - opettelemalla teknisen piirtämisen perusteet ja rakmk D4 piirrosmerkit - lukemalla ja piirtämällä lämpöjohtopiirustuksia ja tekemällä tarvikeluettelo - tutustumalla kaukolämmitysjärjestelmään ja määräyksiin - tutustumalla rakentamisen eri osapuoliin (rakennuttaja, Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - oikeaoppiset asennustavat - lopputulos on LVI RYL - laatuvaatimusten mukainen (LVI- rakentamisen yleiset laatuvaatimukset) Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voi näytöllä osoittaa täydennetään Arviointi toteutetaan 3. lukuvuotena. Näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla. Mikäli näytöt suoritetaan oppilaitoksessa, näyttöympäristö vastaa 10

11 työssäoppimista 6 ov tilaaja, suunnittelija, valvoja) ja eri rakennuttamismalleihin - suorittamalla työturvallisuus-, ensiapu- ja tulityökurssi hyväksytysti läpi sitä muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastatteluilla tai erilisillä tehtävillä ja teoriakokeilla. työelämän vaatimuksia. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet:. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, opettaja ja /tai työpaikkaohjaaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää työturvallisuus-, ensiapu- ja tulityökurssin suoritusta Arvosanasta päättää opettaja Putkistojen hitsaus, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Putkistojen hitsaus Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa sivulla 32 Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Putkistojen hitsaus 20 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja työsaliopiskeluna, koulun työmaalla ja työssäoppimisjaksolla Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Tutkinnon osa toteutetaan 1., 2. ja 3. lukuvuoden aikana Opitaan mm 11

12 Sisältää työssäoppimista 6 ov - tutustumalla erilaisiin hitsausmenetelmiin ja hitsauslaitteisiin - tekemällä kaasuhitsausharjoituksia kuten mustan putken hitsausta ja kupariputken juottoa - tekemällä kaarihitsausharjoituksia kuten puikko-, Tig- ja Mighitsausta - käyttämällä oikeita suojavälineitä hitsaustöissä - huomioimalla tulitöiden turvallisuuteen liittyvät seikat eri hitsaustilanteissa Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - hitsaussaumojen pitävyys Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voi näytöllä osoittaa täydennetään sitä muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastatteluilla tai erilisillä tehtävillä ja teoriakokeilla. Näyttö ja arviointi toteutetaan 3. lukuvuotena. Näyttö suoritetaan pääsääntöisesti oppilaitoksessa. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, opettaja ja /tai työpaikkaohjaaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää työturvallisuus-, ensiapu- ja tulityökurssin suoritusta. Arvosanasta päättää opettaja Käyttövesi ja viemärijärjestelmien asennus, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Käyttövesi ja viemärijärjestelmien asennus Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa sivulla 36 12

13 Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Tutkinnon osan arviointimenetelmät (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ajoitus Käyttövesi ja viemärijärjestelmien asennus 20 ov Sisältää työssäoppimista 6 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja työsaliopiskeluna, koulun työmaalla ja työssäoppimisjaksolla Opitaan mm - tutustumalla käyttövesijärjestelmiin ja järjestelmän laitteisiin - tutustumalla viranomaismääräyksiin mm. D1 - tutustumalla viemärijärjestelmiin ja järjestelmän laitteisiin - lukemalla ja piirtämällä käyttövesipiirustuksia ja tekemällä tarvikeluettelo - tekemällä suunnitelmien mukaisia asennuksia oppilaitoksen rakennustyömaalla - lukemalla ja piirtämällä rakennuspiirustuksia - perehtymällä rakennustyömaan työturvallisuusasioihin - käyttämällä oikeita suojavälineitä asennustöissä Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - oikeaoppiset asennustavat - lopputulos on LVI RYL - laatuvaatimusten mukainen Muu arviointi: - siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voi näytöllä osoittaa täydennetään sitä muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastatteluilla tai erilisillä tehtävillä ja teoriakokeilla. Tutkinnon osa toteutetaan 1., 2. ja 3. lukuvuoden aikana Näyttö ja arviointi toteutetaan 3. lukuvuotena. Näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla. Mikäli näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, näyttöympäristö vastaa työelämän vaatimuksia. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, opettaja ja /tai työpaikkaohjaaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää työturvallisuus-, ensiapu- ja tulityökurssin suoritusta. Arvosanasta päättää opettaja. 13

14 4.2 Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, ilmanvaihtoasentaja, pakolliset tutkinnon osat Ohutlevytyöt, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Ohutlevytyöt Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa sivulla 43. Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ohutlevytyöt 10 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja työsaliopiskeluna. Opitaan mm. - tutustumalla työsuojelumääräyksiin ja henkilökohtaisten suojaimien käyttöön - tutustumalla yleisimpiin metalleihin, muoveihin ja talotekniikassa käytettäviin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin - huomioimalla materiaalien lajittelu ja uusiokäyttö - laskemalla ammattiin liittyviä laskuja esim. ympyrän piiri, kappaleen pinta-ala ja tilavuus, ilman virtausnopeus ja tilavuusvirta, ilmanpaineen käsite ja pythagoraan lause. - laskemalla työaika- ja materiaalimenekkejä - piirtämällä kappaleiden projektio- ja tasokuvia, harjoittelemalla mitoitusta ja mittakaavoja - opettelemalla LVI-piirtämisen perusteet ja piirrosmerkit (Suomen rakmk D4) - piirtämällä ja mitoittamalla ilmanvaihtokanavan osia - hitsaamalla eri menetelmillä mm. puikolla Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön yhteydessä voidaan arvioida työn perustana olevaa tiedon hallintaa kysymyksillä sekä seurata opiskelijan kehittymistä haastatteluin. Muu arviointi: Näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallinta voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä tai asiakaspalautteilla. Tutkinnon osa toteutetaan 1. vuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 1. lukuvuotena oppilaitoksessa. 14

15 - tekemällä ohutlevytöihin liittyviä hitsaustöitä - tutustumalla turvallisuusohjeisiin - tutustumalla kone- ja käsisaumaustekniikoihin mm. hakasaumaus ja pitsburgsaumaus - valmistamalla yksinkertaisia kanavanosia mm. suorakaidekanavia ja tekemällä itlistaliitoksia Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, opettaja ja mahdollinen työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättää opettaja / opettajat ja mahdollinen työelämän edustaja. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää työturvallisuus-, ensiapu- ja tulityökurssin suoritusta Arvosanasta päättää opettaja Ilmanvaihtojärjestelmien asennus, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ilmanvaihtojärjestelmien asennus Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa sivulla 46 Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvit- Tutkinnon osan arviointi- Ajoitus 15

16 taessa) Jaksotus (nimi ja laajuus ov) Ilmanvaihtojärjestelmien asennus 20 ov Sisältää työssäoppimista 6 ov Toteutustapa (miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna, työsaliopiskeluna ja/tai työssäoppimisjaksolla. Opitaan mm. - tutustumalla tavanomaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin - tutustumalla Suomen rakmk D2:een - opettelemalla pientalon ilmanvaihdon perusteet, huonetilojen ilmamäärät ja painesuhteet - tutustumalla IV-piiirustuksiin - tutustumalla iv-laitteisiin ja niiden toimintaan - tutustumalla LTO-laitteisiin ja niiden hyötysuhteiden laskentaan - tutustumalla säätöprosessiin ja -laitteisiin, mm. säätimet, toimiyksiköt, anturit - laskemalla piirustuksista materiaali-menekkejä ja työajan, hinnoittelemalla urakoita - perehtymällä työmaaturvallisuuteen mm. henkilönostimien ja telineiden käyttöön - perehtymällä työmaan organisaatioon, aikataulutukseen ja vakuutuksiin - tutustumalla IV-asentajan sidosryhmiin - työstämällä kanavaa ja tekemällä kanavaliitoksia oikeita työtapoja käyttämällä - kannakoimalla ja asentamalla kanavaa - pitämällä ympäristö siistinä ja huoltamalla käyttämänsä välineet - suunnittelemalla työ sidosryhmien tarpeet huomioiden - oppimalla lämpö- ja ääniopin perusteet - tekemällä lämpö-, palo- ja äänieristystöitä - oppimalla rakennustekniikan perusteita mm. rakennusvaiheet ja -materiaalit, kiinnitykset ja kannakkeet menetelmät (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön yhteydessä voidaan arvioida työn perustana olevaa tiedon hallintaa kysymyksillä sekä seurata opiskelijan kehittymistä haastatteluin. Muu arviointi: Näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallinta voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä tai asiakaspalautteilla. Tutkinnon osa toteutetaan 1., 2. ja 3. vuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 3. lukuvuotena. Näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla. Mikäli näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, näyttöympäristö vastaa työelämän vaatimuksia. 16

17 - tekemällä IV-asentajalle kuuluvia ns. avustavia rakennustöitä - oppimalla sähköturvallisuuden perusteet - tekemällä joka miehen sähkötöitä mm. jatkojohto - tutustumalla sähköpiirustuksiin ja sähköpiirrosmerkkeihin - tutustumalla taajuusmuuttajan toimintaan - laatimalla kirjallinen opinnäytetyö liittyen työssäoppimiseen - työssäoppiminen suoritetaan ilmanvaihtoyrityksessä Etenemisen ehdot Ennen työssäoppimisjaksoa tulee suorittaa tulityö- ja työturvallisuuskortti sekä hallita perustaidot ensiavun (EA1) antamisesta. Opiskelijan tulee käydä henkilönostimiin ja telineiden käyttöön liittyvä käyttökoulutus. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, opettaja ja /tai työpaikkaohjaaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja Kanavanosien valmistus, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Kanavanosien valmistus Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa sivulla 49. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvit- Tutkinnon osan arviointi- Ajoitus 17

18 taessa) Jaksotus (nimi ja laajuus ov) Toteutustapa (miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) menetelmät (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Kanavanosien valmistus 10 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna ja työsaliopiskeluna ja mahdollisesti työssäoppimalla. Opitaan mm. - opiskelemalla levitysopin teoriaa tekemällä pahvimalleja kanavanosista mm. muutoskappaleista, T-haaroista ja käyristä. - lukemalla kanavanosapiirustuksia ja tekemällä materiaali- ja työmenekkilaskelmia - mitoittamalla yksinkertaisia kanavanosia - valmistamalla kanavanosia ohutlevystä työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet huomioiden - perehtymällä sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen ja toimimalla sen mukaisesti - huomioimalla materiaalin käytön taloudellisuuden, uusiokäytön ja jätteiden lajittelun - arvioimalla omaa työtään laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittämällä toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi - raportoimalla tilanteen edellyttämällä tavalla eri sidosryhmille Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön yhteydessä voidaan arvioida työn perustana olevaa tiedon hallintaa kysymyksillä sekä seurata opiskelijan kehittymistä haastatteluin. Muu arviointi: Näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallinta voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä tai asiakaspalautteilla. Tutkinnon osa toteutetaan 1., ja 2. vuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 2. lukuvuotena työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksessa. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkintotodistuksen arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkintotodistuksen arvosanaa määrättäessä. 18

19 Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää työturvallisuus-, ensiapu- ja tulityökurssin suoritusta. Arvosanasta päättää opettaja Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja tasapainotus, 10 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja tasapainotus Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Talotekniikan opetussuunnitelman perusteissa sivulla 52. Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja tasapainotus 10 ov Sisältää työssäoppimista 4 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopiskeluna, työsaliopiskeluna ja/tai työssäoppimisjaksolla. Opitaan mm. - tutustumalla Suomen rakmk D2:n ohjeisiin (Suomen rakennusmääräyskokoelma) määräyksiin sekä ilmamääriin - lukemalla ja piirtämällä ilmanvaihtopiiirustuksia - mittaamalla ilman virtausnopeuksia kanavasta kuumalanka-anemometrilla ja määrittämällä ilmamääriä - määrittämällä ilmamääriä säätöpelleistä ja mittarenkaista - määrittelemällä erilaisten ilmanvaihtopääte-elinten ilmamääriä eri menetelmillä mm. paine-eron mittaussondilla, balometrilla, AMtorvella ja paine-eromittarilla - hyödyntämällä laitevalmista- Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - pienen ilmanvaihtolaitteiston tasapainotuksen tekeminen Näytön yhteydessä voidaan arvioida työn perustana olevaa tiedon hallintaa kysymyksillä sekä seurata opiskelijan kehittymistä haastatteluin. Muu arviointi: Näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallinta voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä tai asiakaspalautteilla. Tutkinnon osa toteutetaan 1., 2. ja 3. vuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 3. lukuvuonna. 19

20 jien säätöoppaita ja taulukoita mittauksissa - opiskelemalla kylmätekniikan perusteita - tutustumalla ilmankäsittelyn prosesseihin ix-diagrammin avulla - tutustumalla ilmastoinnin jäähdytyspattereihin ja - päätelaitteisiin - tutustumalla ilmalämpöpumppuihin - tutustumalla ilmavesilämpöpumppuihin - tutustumalla maalämpöpumppuihin - tekemällä ilmanvaihtolaitteiston tasapainotuksen esim. suhteellisen tasapainotusmenetelmän avulla - tarkastamalla rakennuksen paine-eroja merkkisavun avulla - laatimalla mittaus- ja tasapainotuspöytäkirjan - tekemällä äänitasomittauksia - tutustumalla sisäilman laatuluokitukseen ja ilmanvaihtokanaviston puhtausluokitukseen - arvioimalla ilmanvaihtolaitteiston puhtautta silmämääräisesti tai jonkun kvantitatiivisen menetelmän avulla ja raportoimalla tarkastuksesta - ymmärtämällä puhdistusluukkujen tarpeellisuuden ja tarvittaessa asentamalla niitä - tutustumalla ilmanvaihtokanaviston puhdistusmenetelmiin ja -laitteistoihin - tutustumalla työturvallisuuslakiin ja puhdistustyön ohjeisiin ja noudattamalla niitä - huomioimalla hyvän asiakaspalvelun laatutekijät - tutustumalla ilmanvaihtojärjestelmien säätöprosesseihin - lukemalla ilmanvaihdon toiminta-kaavioita ja ilmanvaihtopiirustuksia - kokeilemalla ilmanvaihtokoneen säätöautomaation toimintaan mm. säätämällä tuloilman lämpötilaa Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymi- 20

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Rehtorin hyväksymä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja 2 SISÄLLYS 1 RAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2 TUTKINNON RAKENNE... 4 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja

Opetussuunnitelma. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja Opetussuunnitelma koulutusohjelma, sähköasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (105) Sisällysluettelo 1, sähköasentaja... 4 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot