Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi"

Transkriptio

1 Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi Tämä tutkimusmateriaali on tarkoitettu ainoastaan tilaajan omaan käyttöön. Tutkimuksen julkaisu, uudelleen käyttö, tutkimusmateriaalin luovuttaminen tai lainaaminen kolmansille osapuolille on kielletty ilman Suomen Kyselytutkimus Oy:n lupaa. Lisätietoa tutkimuksesta: Suomen Kyselytutkimus Oy, Samu Lagerström Suomen Kyselytutkimus Oy noudattaa markkinatutkimusalan ISO 20252:2006 laatustandardia

2 Sisällys 1/2 1. Yleistä tutkimuksen toteuttamisesta 4 2. Tutkimuksessa käytetyt tilastolliset käsitteet 6 3. Tutkimuksen kysymyskohtaiset tulokset ja niiden tulkinta 7 4. Aineiston rakenne 8 5. Vapaa-ajan asunnon taustatiedot ja varustetaso (yhteenveto) Vapaa-ajan asunnon omistushistoria Vapaa-ajan asunnon sijainti Vapaa-ajan asunnon huoneistopinta-ala Vapaa-ajan asunnon nykyinen varustetaso Vapaa-ajan asunnon varustetason parantaminen Vapaa-ajan asunnolla vietetty aika (yhteenveto) Vuoden aikana vietetty aika vapaa-ajan asunnolla Vapaa-ajan asunnon vuokraaminen Vapaa-ajan asunnolla suoritettu etätyö Halukkuus etätyön lisäämiseen Esteet etätyön lisäämiselle Tulevaisuuden suunnitelmat (yhteenveto) Vapaa-ajan asunnon käytön muuttuminen tulevaisuudessa Esteet vapaa-ajan asunnon käytön lisääntymiselle Vapaa-ajan asuntoon liittyvät suunnitelmat Vapaa-ajan asunnon omistussuhteen muutos tulevaisuudessa Kunnallisten palvelujen käyttö (yhteenveto) Kunnallisten palvelujen käyttö mökkikunnassa Kunnallisten palvelujen kehittäminen 36 Dia/sivu 2

3 Sisällys 2/2 8.3 Kuntaliitoksen vaikutus kunnallisiin palveluihin Julkisten terveydenhuoltopalvelujen käyttö mökkikunnassa Yksityisten palvelujen käyttö (yhteenveto) Kulutuskäyttäytymisen arvioitu muutos Vastaajien kiinnostus esitettyihin palveluihin Paikallisten tuotteiden tai palvelujen suosiminen Saatavilla olevien palvelujen ja tarjonnan mahdolliset puutteet Osallistuminen tapahtumiin ja tilaisuuksiin Mökkikunta (yhteenveto) Mökkikunnan sanallinen kuvailu Mökkikunnan vahvuudet Tärkein syy mökkikuntaan muuttamiselle Tiedotus ja vaikuttaminen (yhteenveto) Osallistuminen yhdistys- järjestö- tai talkootoimintaan Kiinnostus osallistumiseen yhdistys- järjestö- tai talkootoimintaan Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien riittävyys Tarve vapaa-ajan asukastoimikunnan perustamiseen Mökkikuntaa koskevan tiedon riittävyys Kaivattu lisätieto Tiedon kanavat (mediakanavat) Yhteenveto tuloksista ja johtopäätökset 68 LIITE1. Kyselylomake LIITE2. Taustamuuttujakohtaiset prosenttitaulukot Dia/sivu 3

4 1. Yleistä tutkimuksen toteuttamisesta Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa sellaisia tekijöitä, joilla vapaaajan asumista voitaisiin kehittää tarkastelualueella sekä vapaa-ajan asukkaiden että alueen (mm. taloudellinen, sosiaalinen pääoma) hyväksi. Tutkimuksen peruskohderyhmänä oli Pälkäneen ja entisen Kuhmalahden kunnan alueilla vapaa-ajan asunnon omistavat ulkopaikkakuntalaiset taloudet. Tutkimuksen kokonaisotos (N) oli yhteensä 300 satunnaisotannalla suoritettua talouskohtaista haastattelua (vastaaja vuotias) ja se kiintiöitiin seuraavasti: - Pälkäneen alueella vapaa-ajan asunnon omistavat taloudet 240 haastattelua (80%). - Kuhmalahden alueella vapaa-ajan asunnon omistavat taloudet 60 haastattelua (20%). Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puhelinhaastattelututkimusta. Puhelinhaastattelut suoritettiin tietokoneavusteisen haastattelujärjestelmän (CATI) välityksellä Tutkimuksen puhelinhaastatteluiden toteuttamiseen osallistui yhteensä yhdeksän haastattelijakoulutuksen suorittanutta Suomen Kyselytutkimus Oy:n haastattelijaa. 4

5 Kyselylomake (erillinen liite 1) laadittiin yhteistyössä asiakkaan sekä Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken. Suomen Kyselytutkimus Oy avusti lomakkeen viimeistelyssä ja huolehti sen soveltuvuudesta käytettävään tiedonkeruumenetelmään Suomen Kyselytutkimus Oy suosittelee tutkimuksen uusimista määräajoin riittävän seurantatiedon mahdollistamiseksi. 5

6 2. Tutkimuksessa käytetyt tilastolliset käsitteet Yhteenvetoraportin tuloksissa käytetään seuraavia tilastollisia käsitteitä: Vastausten prosenttijakauma Vastausten prosentuaalinen jakautuminen kunkin vastausvaihtoehdon ympärille. KA = Keskiarvo Keskiarvo (ks. aritmeettinen keskiarvo) on ns. keskiluvuista kaikkein tavallisin. Se ilmoittaa, mihin kohtaan muuttujan jakauman keskikohta mitatulla ulottuvuudella sijoittuu. SD = Keskihajonta Keskihajonta on tärkein ja käytetyin hajonnan mitta. Keskihajonta kuvaa havaintoarvojen keskimääräistä etäisyyttä keskiarvosta. Mitä pienempi on keskihajonta, sitä tiiviimmin havaintoaineisto on keskittynyt keskiarvon ympärille (vastaajat yksimielisiä). Md = Mediaani Mediaani on arvo, jota pienempiä ja suurempia on puolet (50 %) arvoista. Mo = Moodi Moodi eli tyyppiarvo on se arvo, joka esiintyy aineistossa useimmiten (ilmoitettu kuvaajien yhteydessä useimmiten ympyröitynä). Lähde: Tilastokeskus

7 3. Tutkimuksen kysymyskohtaiset tulokset ja niiden tulkinta Taustamuuttujakohtaiset tulokset (mm. vastaajan sukupuoli ja ikäryhmä) on esitetty erillisessä tämän raportin mukana toimitetussa liiteprosenttitaulukossa (liite 2). Pääraporttitasolla tulokset on ilmoitettu Pälkäneen ja Kuhmalahden osalta erikseen sekä yhteenlaskettuina. Yhteenvetoraportissa kysymyksen yhteydessä mainittu (N) kuvaa potentiaalista vastaajamäärä eli kaikkien niiden henkilöiden lukumäärää, joille kysymys on esitetty. Kysymyksen yhteydessä kenoviivan jälkeen mainittu (n) kuvaa puolestaan sitä vastaajamäärää, joka kysymykseen on lopullisesti vastannut. Taustamuuttujakohtaisia tilastointeja tarkasteltaessa tulee huomioida, että osaryhmäkohtaisena minimiluotettavuustasona voidaan vastaavissa tutkimuksissa pitää tyypillisesti minimivastausmääränä vähintään 30, mutta mielellään 50 vastausta. Sanallisessa yhteenvetotarkastelussa tutkimustuloksia on käsitelty sekä Pälkäneen että Kuhmalahden osalta erikseen. Yhteenvetoraportissa esitetty kysymys saattaa olla lyhennetyssä muodossa. Käytetty alkuperäinen kyselylomake on toimitettu tämän raportin liitteenä (liite 1). 7

8 4. Aineiston rakenne (N=300) Kaikki vastaajat (N=300) Sukupuoli N % Mies ,7 % Nainen ,3 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajan ikäryhmä N % ,3 % ,7 % ,0 % ,3 % ,7 % ,0 % YHTEENSÄ ,0 % Ruokakunnan koko N % Yksittäistalous 48 16,1 % 2 henkilöä ,8 % 3 henkilöä 17 5,7 % 4 henkilöä 17 5,7 % 5 henkilöä tai useampi 11 3,7 % YHTEENSÄ ,0 % Pälkäne (N=240) Sukupuoli N % Mies ,3 % Nainen 88 36,7 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajan ikäryhmä N % ,4 % ,2 % ,3 % ,5 % ,1 % ,4 % YHTEENSÄ ,0 % Ruokakunnan koko N % Yksittäistalous 38 15,9 % 2 henkilöä ,6 % 3 henkilöä 11 4,6 % 4 henkilöä 15 6,3 % 5 henkilöä tai useampi 11 4,6 % YHTEENSÄ ,0 % Kuhmalahti (N=60) Sukupuoli N % Mies 42 70,0 % Nainen 18 30,0 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajan ikäryhmä N % ,0 % ,3 % ,7 % ,7 % ,0 % ,3 % YHTEENSÄ ,0 % Ruokakunnan koko N % Yksittäistalous 10 16,9 % 2 henkilöä 41 69,5 % 3 henkilöä 6 10,2 % 4 henkilöä 2 3,4 % 5 henkilöä tai useampi 0 0,0 % YHTEENSÄ ,0 % * Kaksi vastaajaa ei vastannut ruokakunnan kokoa tarkastelevaan kysymykseen. 8

9 4. Aineiston rakenne (N=300) Ilmoitettu kotikunta Kuhmalahti (N) Pälkäne (N) Yhteensä (N) Ei tietoa Espoo Hattula 4 4 Helsinki Hollola 2 2 Hyvinkää Hämeenlinna Janakkala 8 8 Joensuu 1 1 Jyväskylä 1 1 Järvenpää 3 3 Kangasala Kauniainen 1 1 Kerava 3 3 Kiiminki 1 1 Kouvola Lahti Laitila 1 1 Lempäälä Loppi 1 1 Maaninka 1 1 Mikkeli 1 1 Mäntsälä 2 2 Nurmes 1 1 Nurmijärvi 2 2 Orivesi Paimio 1 1 Perniö 1 1 Pirkkala Porvoo 1 1 Punkalaidun 1 1 Pöytyä 1 1 Raasepori 1 1 Rautjärvi 1 1 Riihimäki 3 3 Salo 1 1 Tampere Turku 1 1 Tuusula 1 1 Vaasa 1 1 Valkeakoski Vantaa Vihti 2 2 Yhteensä (N) Vapaa-ajan asunnon sijainti 9

10 5. Vapaa-ajan asunnon taustatiedot ja varustetaso (yhteenveto) Vastaajien vapaa-ajan asunnot olivat useimmiten itse rakennettuja tai rakennettu ostetulle tontille (Pälkäne 38% / Kuhmalahti 36%). Varsinkin niiden vastaajien osalta, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsi Pälkäneellä, moni ilmoitti ostaneensa vapaa-ajan asunnon myös kiinteistömarkkinoilta (Pälkäne 33% / Kuhmalahti 20%). Keskimäärin joka neljäs vapaa-ajan asunto oli kunnasta riippumatta perittyjä. Varsinkin Pälkäneen osalta muutama vastaaja halusi lisäksi tarkentaa sitä, että vapaa-ajan asunto oli ostettu nimenomaan sukulaiselta, eikä varsinaisilta julkisilta kiinteistömarkkinoilta. Vastaajien vapaa-ajan asunnot sijaitsivat useimmiten rantatontilla (Pälkäne 62% / Kuhmalahti 60%). Kuivan maan tontilla vapaa-ajan asunnoista sijaitsi Pälkäneen osalta 21 prosenttia ja Kuhmalahden osalta 25%. Saaressa vapaa-ajan asunto sijaitsi harvemmalla kuin joka viidennellä vastaajalla (Pälkäne 17% / Kuhmalahti 15%). Vapaa-ajan asuntojen mediaanihuoneistopinta-ala oli Pälkäneellä sijaitsevissa vapaa-ajan asunnoissa 60-89m 2 ja Kuhmalahdella sijaitsevissa vapaa-ajan asunnoissa 30-59m prosentissa Pälkäneellä sijaitsevissa vapaa-ajan asunnoissa huoneistopinta-ala oli enintään 59m 2, vastaavan osuuden ollessa Kuhmalahdella 53 prosenttia. Vastaajien vapaa-ajan asuinnoissa oli useimmiten sähkö (Pälkäne 95% / Kuhmalahti 93%) sekä lämmitys (Pälkäne 94% / Kuhmalahti 95%). Kuhmalahdella sijaitsevista vapaa-ajan asunnoista noin 75 prosenttia sisälsi mahdollisuuden talviasumiseen (Pälkäne 52%). Vastaavasti Kuhmalahdella sijaitsevissa vapaa-ajan asunnoissa oli Pälkäneellä sijaitsevia vapaa-ajan asuntoja huomattavasti useammin kunnallinen vesijohto (Kuhmalahti 20% / Pälkäne 6%). Sisä-wc oli tarkastelukunnasta riippumatta noin joka viidennessä (20%) vapaa-ajan asunnossa. Yli 95 prosenttia kaikista vastaajista ei aikonut parantaa vapaa-ajan asunnon varustetasoa seuraavien viiden vuoden aikana esitetyillä vaihtoehdoilla. Mikäli varustetasoa oli tarkoitus parantaa, kohdistui parannus useimmiten Sisä-wc:een (Pälkäne 3,3% / Kuhmalahti 3,3%). 10

11 5.1 Vapaa-ajan asunnon omistushistoria 1/2 2. Onko vapaa-ajan asuntonne? Kaikki vastaajat (N=300) % 38 % Itse rakennettu / rakennettu ostetulle tontille 38 % 36 % 31 % Ostettu kiinteistömarkkinoilta 33 % 20 % 25 % Peritty 24 % 25 % 7 % Joku muu 4 % 19 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kaikki (n=297) Pälkäne (n=238) Kuhmalahti (n=59) 11

12 5.1 Vapaa-ajan asunnon omistushistoria 2/2 2. Onko vapaa-ajan asuntonne? (muu-vastaukset) Kaikki vastaajat jotka vastasivat joku muu (N=21 / n=19) PÄLKÄNE (n=10) Itse rakennettu peritylle tontille 5 vastaajaa. Lahja. Ostettu isältä. Ostettu perikunnalta. Ostettu vanhemmilta. Suvulta ostettu. KUHMALAHTI (n=9) Itse rakennettu peritylle tontille 8 vastaajaa. Tontti ostettu vanhemmilta ja mökki isoisän rakentama. 12

13 5.2 Vapaa-ajan asunnon sijainti 3. Sijaitseeko vapaa-ajan asuntonne? Kaikki vastaajat (N=300) % 21 % Kuivan maan tontilla 21 % 25 % 62 % Rantatontilla 62 % 60 % 17 % Saaressa 17 % 15 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kaikki (n=299) Pälkäne (n=239) Kuhmalahti (n=60) 13

14 5.3 Vapaa-ajan asunnon huoneistopinta-ala 4. Kuinka suuri on vapaa-ajan asuntonne huoneistopinta-ala (m2)? Kaikki vastaajat (N=300) % 6 % 43 % Kaikki (n=300) 10 % 34 % Md=60-89m2 6 % 6 % 42 % Pälkäne (n=240) 10 % 34 % Md=60-89m2 8 % 5 % 48 % Kuhmalahti (n=60) 10 % 35 % Md=30-59m2 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Alle 30m m m m2 120m2 tai enemmän 14

15 5.4 Vapaa-ajan asunnon nykyinen varustetaso 5. Mitä seuraavista mukavuuksista vapaa-ajan asunnossanne on? Kaikki vastaajat (N=300) % (monivalintamahdollisuus) Sähkö Lämmitys Kunnallinen vesijohto Osuuskuntamuotoinen vesijohto Kunnallinen viemäri Osuuskuntamuotoinen viemäri Sisä-wc Kiinteä laajakaistayhteys Mahdollisuus talviasumiseen 8 % 6 % 2 % 3 % 0 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 0 % 20 % 20 % 20 % 20 % 56 % 52 % 75 % 95 % 95 % 93 % 94 % 94 % 95 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kaikki (n=287) Pälkäne (n=231) Kuhmalahti (n=56) 15

16 5.5 Vapaa-ajan asunnon varustetason parantaminen 6. Aiotteko parantaa vapaa-ajan asuntonne varustetasoa seuraavan viiden vuoden aikana? Kaikki vastaajat (N=300) % ( Kyllä ) Sähkö Lämmitys Kunnallinen vesijohto Osuuskuntamuotoinen vesijohto Kunnallinen viemäri Osuuskuntamuotoinen viemäri Sisä-wc Kiinteä laajakaistayhteys Mahdollisuus talviasumiseen 1,3 % 1,2 % 1,7 % 1,0 % 1,2 % 0,0 % 1,0 % 0,8 % 1,7 % 0,7 % 0,8 % 0,0 % 1,3 % 1,2 % 1,7 % 0,3 % 0,4 % 0,0 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 2,0 % 2,1 % 1,7 % 2,3 % 2,9 % 0,0 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % Kaikki (n=300) Pälkäne (n=240) Kuhmalahti (n=60) 16

17 6. Vapaa-ajan asunnolla vietetty aika (yhteenveto) Vastaajat olivat vapaa-ajan asunnoillaan keväisin keskimäärin (Md) vuorokautta. Mikäli vapaa-ajan asunto sijaitsi Pälkäneellä, olivat vastaajat vapaa-ajan asunnolla kesäisin keskimäärin (Md) yli 20 vuorokautta, Kuhmalahden vastaavan osuuden ollessa vuorokautta. Syksyisin vastaajat olivat vapaa-ajan asunnollaan keskimäärin (Md) vuorokautta ja talvisin keskimäärin (Md) 5-10 vuorokautta. Vapaa-ajan asuntoa vuokrasi muiden kuin ruokakunnan jäsenten käytettäväksi ainoastaan seitsemän vastaajaa (2,3%), joista yhteensä kuuden vastaajan (2,5%) vapaa-ajan asunto sijaitsi Pälkäneeltä ja yhden vastaajan (1,7%) Kuhmalahdella. Vastaajista, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsi Pälkäneellä, ainoastaan 6 prosenttia ilmoitti jonkun ruokakuntansa jäsenen tekevän satunnaisesti etätyötä vapaa-ajan asunnolta käsin, Kuhmalahden vastaavan osuuden ollessa 5 prosenttia. Toisaalta Kuhmalahden osalta yksi vastaaja (2 %) ilmoitti jonkun ruokakuntansa jäsenen tekevän etätyötä säännöllisesti vapaa-ajan asunnolta käsin. Etätyön lisäämiseen suhtauduttiin niin ikään varauksella. Mikäli vapaa-ajan asunto sijaitsi Pälkäneellä, peräti 97 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti, ettei kukaan ruokakunnan jäsenistä ole halukas tekemään etätyötä enempää vapaa-ajan asunnolta käsin. Mikäli vapaa-ajan asunto sijaitsi Kuhmalahdella, oli vastaava osuus 88 prosenttia. Mikäli joku vastaajan ruokakunnan jäsenistä oli kiinnostunut etätyön lisäämiseen, koettiin esteinä ennen kaikkea toimivan laajakaistayhteyden puuttuminen (Pälkäne 50% / Kuhmalahti 100%). Pälkäneen osalta kaksi vastaajaa (33 %) ilmoitti syyksi myös työpaikan suhtautumisen etätyöhön ja yksi vastaaja (17%) työkohteiden vaihtelun, jolloin etätyön tekeminen oli hankalaa. Etätyötä tarkastelevissa kysymyksissä tulee huomioida aineiston ikäjakauma (sivu 8). Kaikista tutkimukseen osallistuneista vastaajista yhteensä 47 prosenttia (Pälkäne 45% / Kuhmalahti 53%) oli vuotiaita. 17

18 6.1 Vuoden aikana vietetty aika vapaa-ajan asunnolla 7. Kuinka monta vuorokautta olette keskimäärin viettäneet viimeisen vuoden aikana vapaa-ajan asunnollanne? Kaikki vastaajat (N=300) % KAIKKI: Keväisin (n=296) Md=11-20 vrk KAIKKI: Kesäisin (n=300) Md=yli 20 vrk KAIKKI: Syksyisin (n=297) Md=11-20 vrk KAIKKI: Talvisin (n=291) Md=5-10 vrk PÄLKÄNE: Keväisin (n=237) Md=11-20 vrk PÄLKÄNE: Kesäisin (n=240) Md=yli 20 vrk PÄLKÄNE: Syksyisin (n=237) Md=11-20 vrk PÄLKÄNE: Talvisin (n=232) Md=5-10 vrk KUHMALAHTI: Keväisin (n=59) Md=11-20 vrk KUHMALAHTI: Kesäisin (n=60) Md=11-20 vrk KUHMALAHTI: Syksyisin (n=60) Md=11-20 vrk KUHMALAHTI: Talvisin (n=59) Md=5-10 vrk 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % (%) prosenttia vastaajista Alle 5-vuorokautta 5-10 vuorokautta vuorokautta Yli 20 vuorokautta 18

19 6.2 Vapaa-ajan asunnon vuokraaminen 8. Mikäli vuokraatte vapaa-ajan asuntoanne muiden kuin ruokakuntanne käytettäväksi, niin kuinka paljon tällaisia päiviä on vuodessa keskimäärin? Kaikki jotka vuokraavat vapaa-ajan asuntoa (N=7) % 43 % Kaikki (n=7) 14 % 14 % Md=5-10 vrk 29 % 50 % Pälkäne (n=6) 0 % 17 % Md=5-10 vrk 33 % 0 % Kuhmalahti (n=1) 0 % 100 % Md=11-20 vrk 0 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alle 5-vuorokautta 5-10 vuorokautta vuorokautta Yli 20 vuorokautta 19

20 6.3 Vapaa-ajan asunnolta suoritettu etätyö 9. Tekeekö joku ruokakuntanne jäsenistä etätyötä vapaa-ajan asunnolta käsin? Kaikki vastaajat (N=300) % Kaikki vastaajat (n=299) (n=xxx) 94 % Pälkäne (n=239) Kuhmalahti (n=60) 93 % 93 % 93 % 6 % 1 % 6 % 6 % 0 % 5 % 2 % Kyllä, säännöllisesti 1. Kyllä 2. En Kyllä, satunnaisesti Ei Kyllä, säännöllisesti Kyllä, satunnaisesti Ei Kyllä, säännöllisesti Kyllä, satunnaisesti Ei 20

21 6.4 Halukkuus etätyön lisäämiseen 10. Olisiko joku ruokakuntanne jäsenistä halukas tekemään etätyötä enemmän vapaa-ajan asunnolta käsin? Kaikki vastaajat (N=300) % Kaikki vastaajat (n=300) 95 % Pälkäne (n=240) 97 % Kuhmalahti (n=60) 88 % 5 % 3 % 12 % 1. Kyllä 2. Ei 1. Kyllä 2. Ei 1. Kyllä 2. Ei KA=2,0 SD=0,211 KA=2,0 SD=0,169 KA=1,9 SD=0,324 21

22 6.5 Esteet etätyön lisäämiselle 1/2 11. Mikä on tällä hetkellä esteenä etätyön lisäämiselle? Kaikki vastaajat joiden ruokakunnan jäsen olisi halukas lisäämään etätyötä (N=14) % (monivalintamahdollisuus) 73 % Toimivan laajakaistayhteyden puute 50 % 100 % 18 % Työpaikan suhtautuminen etätyöhön 33 % 0 % 0 % Tilatekniset ongelmat tai tarvittavien oheispalvelujen puute 0 % 0 % 9 % Joku muu 17 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kaikki (n=11) Pälkäne (n=6) Kuhmalahti (n=5) 22

23 6.5 Esteet etätyön lisäämiselle 2/2 11. Mikä on tällä hetkellä esteenä etätyön lisäämiselle? (muu-vastaukset) Kaikki vastaajat jotka mainitsivat jonkun muun esteen etätyön lisäämiselle (N=1 / n=1) PÄLKÄNE (n=1) Työkohteet vaihtelevat. 23

24 7. Tulevaisuuden suunnitelmat (yhteenveto) Vastaajat arvioivat vapaa-ajan asunnon käytön pysyvän seuraavien viiden vuoden aikana useimmiten ennallaan. Keskimäärin noin prosenttia sekä Pälkäneen että Kuhmalahden alueella vapaa-ajan asunnon omaavista vastaajista arvioi käytön kuitenkin vähenevän seuraavien viiden vuoden aikana vuodenajasta riippumatta. Mikäli vapaa-ajan asunto sijaitsi Pälkäneellä, arvioi noin 9 prosenttia kaikista vastaajista käytön kasvavan seuraavien viiden vuoden aikana, kun taas Kuhmalahdella vastaava osuus oli noin 7 prosenttia. Tyypillisin este vapaa-ajan asunnon käytön lisäämiselle oli vapaa-ajan puute (Pälkäne 44% / Kuhmalahti 40%). Mikäli vapaa-ajan asunto sijaitsi Kuhmalahdella, pidettiin keskeisinä syinä myös palvelujen puutetta (Kuhmalahti 31% / Pälkäne 10%) sekä muita lomanviettotapoja (Kuhmalahti 31% / Pälkäne 20%). Mikäli vapaa-ajan asunto sijaitsi Pälkäneellä, pidettiin yhtenä keskeisenä syynä myös vapaa-ajan asunnon puutteellista varustetasoa (Pälkäne 31% / Kuhmalahti 23%). Pälkäneen vastaajat mainitsivat lisäksi Kuhmalahden vastaajia useammin syiksi mm. terveyden sekä korkean iän. Esitettyjä suunnitelmia vapaa-ajan asunnon suhteen oli vain 20 prosentilla Pälkäneellä vapaa-ajan asunnon omaavista ja 15 prosentilla Kuhmalahdella vapaa-ajan asunnon omaavista vastaajista. Suunnitelmat koskivat useimmiten halua muuttaa vapaa-ajan asunnolle pysyvästi. 24

25 7.1 Vapaa-ajan asunnon käytön muuttuminen tulevaisuudessa 12. Miten arvioitte vapaa-ajan asuntonne käytön muuttuvan seuraavien 5 vuoden aikana? Kaikki vastaajat (N=300) % KAIKKI: Keväisin (n=292) KA=2,1 SD=0,541 KAIKKI: Kesäisin (n=292) KA=2,2 SD=0,561 KAIKKI: Syksyisin (n=291) KA=2,1 SD=0,526 KAIKKI: Talvisin (n=290) KA=2,1 SD=0,491 PÄLKÄNE: Keväisin (n=234) KA=2,1 SD=0,547 PÄLKÄNE: Kesäisin (n=234) KA=2,2 SD=0,575 PÄLKÄNE: Syksyisin (n=234) KA=2,1 SD=0,544 PÄLKÄNE: Talvisin (n=232) KA=2,1 SD=0,492 KUHMALAHTI: Keväisin (n=58) KA=2,2 SD=0,523 KUHMALAHTI: Kesäisin (n=58) KA=2,2 SD=0,500 KUHMALAHTI: Syksyisin (n=57) KA=2,1 SD=0,451 KUHMALAHTI: Talvisin (n=58) KA=2,1 SD=0,491 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % (%) prosenttia vastaajista 3=Kasvaa 2=Pysyy ennallaan 1=Vähenee 25

26 7.2 Esteet vapaa-ajan asunnon käytön lisääntymiselle 1/2 13. Pidättekö joitakin seuraavista asioista esteinä vapaa-ajan asunnon käytön lisääntymiselle? Kaikki vastaajat (N=300) % (monivalintamahdollisuus) Vapaa-ajan asunnon puutteellinen varustetaso Muut lomanviettotavat Harrastusmahdollisuuksien puute Vapaa-ajan puute Palveluiden puute Lasten koulunkäynti Mökkielämän haasteellisuus Matkustamisen hankaluus Perheenjäsenten viihtymättömyys Muu 29 % 31 % 23 % 22 % 20 % 31 % 7 % 7 % 6 % 14 % 10 % 31 % 6 % 5 % 11 % 15 % 16 % 11 % 13 % 13 % 11 % 9 % 10 % 6 % 16 % 17 % 11 % 43 % 44 % 40 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kaikki (n=212) Pälkäne (n=177) Kuhmalahti (n=35) 26

27 7.2 Esteet vapaa-ajan asunnon käytön lisääntymiselle 2/2 13. Pidättekö joitakin seuraavista asioista esteinä vapaa-ajan asunnon käytön lisääntymiselle? (muu-vastaukset) Kaikki vastaajat jotka mainitsivat jotakin muita syitä vapaa-ajan käytön lisäämiselle (N=34 / n=34) PÄLKÄNE (n=30) Terveys 9 vastaajaa. Ikä / vanhuus 6 vastaajaa. Saareen pääsy hankalaa 3 vastaajaa. Toinen mökki muualla. Talvella pimeää ja kylmää niin ei tule mentyä. Suomen ilmasto (talvi). Sinilevän lisääntyminen, vesien rehevöityminen. Omakotitalo Valkeakoskella. Melko pitkä etäisyys Helsingistä. Liian pieni. Lastenlapset Helsingissä. Lasten hoito ja lastenlasten hoito. Kotipaikkakunnalla kova työmäärä. Ei talviasuttava. Bensa kallista. KUHMALAHTI (n=4) Ikä 2 vastaajaa. Jäät. Rannan laatu. 27

28 7.3 Vapaa-ajan asuntoon liittyvät suunnitelmat 14. Onko teillä seuraavia suunnitelmia vapaa-ajan asuntonne suhteen? Kaikki vastaajat (N=300) % ( Kyllä ) Haluaisin muuttaa vapaa-ajan asunnolle pysyvästi 13 % 14 % Yhteensä 81 prosentilla vastaajista (Pälkäne 80% / Kuhmalahti 85%) ei ollut mitään esitetyistä suunnitelmista vapaa-ajan asunnon suhteen. 10 % 1 % Olen muuttamassa vapaa-ajan asunnolle pysyvästi 1 % 0 % 5 % Aion luopua vapaa-ajan asunnosta 5 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kaikki (n=300) Pälkäne (n=240) Kuhmalahti (n=60) 28

29 7.4 Vapaa-ajan asunnon omistussuhteen muutos tulevaisuudessa 1/2 15. Mikä on vapaa-ajan asunnon todennäköisin omistus sen jälkeen, kun luovutte sen käytöstä? Kaikki vastaajat (N=300) % 86 % Perheen lapset 87 % 80 % 3 % Myynti sukulaisille tai tuttaville 3 % 5 % 8 % Myyni ulkopuoliselle 9 % 5 % 3 % Muu 1 % 11 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kaikki (n=265) Pälkäne (n=221) Kuhmalahti (n=44) 29

30 7.4 Vapaa-ajan asunnon omistussuhteen muutos tulevaisuudessa 2/2 15. Mikä on vapaa-ajan asunnon todennäköisin omistus sen jälkeen, kun luovutte sen käytöstä? (muu-vastaukset) Kaikki vastaajat jotka vastasivat joku muu (N=7 / n=7) PÄLKÄNE (n=2) Testamentattu sukulaiselle. Miehelle ja tyttärelle (perinnöksi). KUHMALAHTI (n=5) Testamentti siskolle. Periytyy jollakin sukulaisille. Periytyy ehkä jollekin suvun nuorisosta, jos ei niin sitten myynti. Perinnöksi. Ehkä sisarelle. 30

31 8. Kunnallisten palvelujen käyttö (yhteenveto) Enemmistö kaikista vastaajista ilmoitti, etteivät he tai heidän ruokakuntansa jäsen ole käyttänyt esitettyjä kunnallisia palveluita mökkikunnassaan viimeisen vuoden aikana. Mikäli kunnallisia palveluita oli käytetty, koskivat ne useimmiten kulttuuripalveluita (Pälkäneen osalta kirjastopalveluita oli käyttänyt viimeisen vuoden aikana ainakin kertaalleen 19 prosenttia vastaajista ja muita kulttuuripalveluita 29 prosenttia kaikista vastaajista, kun taas Kuhmalahden osalta vastaavat osuudet olivat kirjastopalvelujen osalta 15 prosenttia ja muiden kulttuuripalvelujen osalta 25 prosenttia) sekä kunnallista rakennusvalvontaa (rakennusvalvonnan palveluita oli viimeisen vuoden aikana käyttänyt ainakin kertaalleen 17 prosenttia Pälkäneen vastaajista, kun taas vastaava osuus oli Kuhmalahden osalta 22 prosenttia). Vastaajien palveluille kohdistamia kehittämisehdotuksia on tarkasteltu sivuilla Osana vapaa-ajan tutkimusta, kaikilta sellaisilta vastaajilta, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsi Kuhmalahdella tiedusteltiin arvioita siitä, miten vastaajat uskoivat kunnallisten palvelujen muuttuvan kuntaliitoksen myötä. Vastaajien arviot muutoksen seurauksista olivat pääsääntöisesti negatiivisia. Negatiivisuus koski ennen kaikkea pelkoa palvelujen huononemisesta ja vähenemisestä. Avoimia vastauksia on tarkasteltu sivulla 39. Julkisen terveydenhuollon valintamahdollisuus vuoden 2014 terveydenhuoltolain muutoksen myötä koettiin vastauksissa melko positiivisena. Kaikista sellaisista vastaajista, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsi Pälkäneellä, yhteensä 12 prosenttia aikoi käyttää varmasti ja 55 prosenttia mahdollisesti mahdollisuutta käydä julkisessa terveydenhuollossa myös mökkikunnassaan. Kuhmalahden osalta vastaavat prosenttiosuudet olivat 19 prosenttia ja 51 prosenttia. Yhteensä 33 prosenttia vastaajista, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsi Pälkäneellä ja 30 prosenttia vastaajista, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsi Kuhmalahdella, ei uskonut käyttävänsä tätä mahdollisuutta. 31

32 8.1 Kunnallisten palvelujen käyttö mökkikunnassa 1/4 16. Mitä kunnallisia palveluja käytätte tai ruokakuntanne on käyttänyt mökkikunnassanne viimeisen vuoden aikana? Kaikki vastaajat (N=300) % (Kaikki vastaajat) Kunnalliset liikuntapalvelut (n=297) Md=En kertaakaan Kirjastopalvelut (n=298) Md=En kertaakaan Muut kulttuuripalvelut (n=297) Md=En kertaakaan Terveyskeskuksen päivystyspalvelut (n=297) Md=En kertaakaan Rakennusvalvonta (n=298) Md=En kertaakaan Kaavoitus (n=298) Md=En kertaakaan Venelaiturit (n=296) Md=En kertaakaan 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % (%) prosenttia vastaajista Yli 10 kertaa 6-10 kertaa 3-5 kertaa 1-2 kertaa En kertaakaan 32

33 8.1 Kunnallisten palvelujen käyttö mökkikunnassa 2/4 16. Mitä kunnallisia palveluja käytätte tai ruokakuntanne on käyttänyt mökkikunnassanne viimeisen vuoden aikana? Pälkäne (N=240) % (Pälkäne) Kunnalliset liikuntapalvelut (n=239) Md=En kertaakaan Kirjastopalvelut (n=238) Md=En kertaakaan Muut kulttuuripalvelut (n=239) Md=En kertaakaan Terveyskeskuksen päivystyspalvelut (n=238) Md=En kertaakaan Rakennusvalvonta (n=239) Md=En kertaakaan Kaavoitus (n=239) Md=En kertaakaan Venelaiturit (n=237) Md=En kertaakaan 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % (%) prosenttia vastaajista Yli 10 kertaa 6-10 kertaa 3-5 kertaa 1-2 kertaa En kertaakaan 33

34 8.1 Kunnallisten palvelujen käyttö mökkikunnassa 3/4 16. Mitä kunnallisia palveluja käytätte tai ruokakuntanne on käyttänyt mökkikunnassanne viimeisen vuoden aikana? Kuhmalahti (N=60) % (Kuhmalahti) Kunnalliset liikuntapalvelut (n=58) Md=En kertaakaan Kirjastopalvelut (n=60) Md=En kertaakaan Muut kulttuuripalvelut (n=58) Md=En kertaakaan Terveyskeskuksen päivystyspalvelut (n=59) Md=En kertaakaan Rakennusvalvonta (n=59) Md=En kertaakaan Kaavoitus (n=56) Md=En kertaakaan Venelaiturit (n=59) Md=En kertaakaan 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % (%) prosenttia vastaajista Yli 10 kertaa 6-10 kertaa 3-5 kertaa 1-2 kertaa En kertaakaan 34

35 8.1 Kunnallisten palvelujen käyttö mökkikunnassa 4/4 16. Mitä kunnallisia palveluja käytätte tai ruokakuntanne on käyttänyt mökkikunnassanne viimeisen vuoden aikana? Kaikki vastaajat (N=35 / n=35) MUU-VASTAUKSET: PÄLKÄNE (n=22) Jätehuolto 16 vastaajaa. Veden haku vesipisteestä 4 vastaajaa. Tie on lanattu. Nuohous. Matonpesupaikka. KUHMALAHTI (n=13) Jätehuolto 10 vastaajaa. Vesiposti. Nuohous. Mattojen pesupaikka. Tautosentie? jota kunta avustanut joskus maksuissa. 35

36 8.2 Kunnallisten palvelujen kehittäminen 1/3 17. Miten haluaisitte kehittää vapaa-ajan asukkaiden saamia kunnallisia palveluja? Kaikki vastaajat (N=300 / n=73) (Kaikki vastaajamaininnat) PÄLKÄNE (n=55) Voisi lisätä valistusta vesiensuojelusta. ei saa pestä pyykkejä ja vaatteita järvessä. tarvitaan kuivan maan mattojenpesupaikka. Vesi- ja viemäröinti. Venelaitureita Vehkajärvellä. Venelaitureita lisää. Toimintaa voisi olla, retkiä, historiallisia tapahtumia, luontoon liittyviä tapahtumia yms. pari kertaa kesässä voisi olla. Tiet kunnossa. Terveyspalvelut, hammaslääkäripäivystys. Terveyskeskus palveluja. Terveyskeskus auki heinäkuussa. Teknisen puolen tulisi kuunnella enemmän vapaa-ajan asukkaita rakentamiseen liittyen. Soratiet pitäisi päällystää. Saisi muuttaa pysyvästi. Saareen vaikeaa saada mitään: jätehuolto. Saareen tie. Ruokakauppa. Ranta on huonosti hoidettu, kukaan ei tiedä kenen hoitoon kuuluu. Rakennustarkastusta useammin. pitäisi tarkastaa myös muulloin kuin silloin, kun haetaan lupaa, koska muuten voidaan rakentaa mitä vain. Pienempi kiinteistövero. Paremmat tiet. Monipuolisempia kauppoja. Metsänhoitoapu. Luopioisten puolella saisi pysyä edes jotkut kunnalliset palvelut ettei kaikki mene Pälkäneelle. Linja-autovuoroja enemmän. Voisi luopua autosta, moni sanonut. Liikenneyhteyksiä parannettava. Latuverkosto joka myös asukkaita palvelee. Laajakaistan saaminen. Kyläkauppa saisi palata takaisin. 36

37 8.2 Kunnallisten palvelujen kehittäminen 2/3 17. Miten haluaisitte kehittää vapaa-ajan asukkaiden saamia kunnallisia palveluja? Kaikki vastaajat (N=300 / n=73) Kyläkaupat. Kunnan viranomaiset vastaisivat sähköpostikysymyksiin tai puhelimiin. Kunnan tiedotusten lähettäminen sähköisessä muodossa vapaa-ajan asukkaille. Kunnan lehti tulla. Palvelujen tiedottaminen. Tapahtumia. Kunnallisveroa mökkiläisille pienemmäksi. kiinteistövero nousee koko ajan. Kunnallistekniikka. Kulkutiet, vanhuksille palvelukuljetuksia. Kirjastopalvelut ennallaan. Kirjasto- ja kulttuurialaa voisi kehittää. Kiinteistöveron ei pidä olla liian korkea tai luovutaan mökistä. Kiinteistövero alemmas, koska ei saada vastinetta sille. Vero käyttöpäivien mukaan. Kesäteatteriesityksiä enemmän. Kauppapalveluita. Kauppa-auto vaikka kerran viikossa. Karsivat kunnallisia palveluja, koska talous on kuralla, verotus kiristyy vaan. Julkisen liikenteen parantaminen, että pääsee Pälkäneelle. Julkinen liikenne. Joustoa kunnallisiin kaavahommiin ja rakennuspuoleen. Jonkunlainen ostopaikka (ruokakauppa) saisi olla tai myymäläauto. Jätehuolto. Jätehuolto. Infoa kuntalaisille kunnasta ja sen suunnitelmista. Hiihtoladut. Harrastusmahdollisuuksia: esim. pyörätiet. Haluaisi viemärin. Enemmän tietoa kunnan nettisivuilla esim. tapahtumista. Ei pitäisi olla tiukkapipoinen rantajutuissa. liikaa määräyksiä. Alko. (Kaikki vastaajamaininnat) 37

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

- Kesäasukaskysely 2012

- Kesäasukaskysely 2012 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI - Kesäasukaskysely 2012 Tutkimusraportti i 13.9.2012 MIKKO KESÄ MEIJU AHOMÄKI ANSSI MÄKELÄ ANNE PULKKINEN INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Elinvoiman indikaattoreita kasvukäytäväalueella / 2014 Osa 3 pendelöinti, asiointi Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen kasvukäytävä -verkosto Konsultti: Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

ARVIO VÄHITTÄISKAUPAN TASOSTA NURMEKSESSA. Kauppa ja palvelut Nurmes 2010

ARVIO VÄHITTÄISKAUPAN TASOSTA NURMEKSESSA. Kauppa ja palvelut Nurmes 2010 ARVIO VÄHITTÄISKAUPAN TASOSTA NURMEKSESSA Apteekit Ruokakaupat Optikkoliikkeet Huoltoasemat Kello- / kulta Kodinkoneliikkeet Rauta / maatalous Kukkakaupat Urheilu / vapaa-aika Lahjatavara Kiitettävä Hyvä

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 tilaisuus, Turku, 13.9.2017 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa.

Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa. Hyvä kesäasukkaamme Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa. Kyselyn täyttämiseen menee vain hetki, mutta

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli - Haukivuori

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Pertunmaan mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Pertunmaan mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Pertunmaan mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Pertunmaa 1 1.1. Mistä ostatte

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40)

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40) Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 0 & Sipoo Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Sipoo 0 ARTTU kunnat (N=6) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

Mäntyharjun mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mäntyharjun mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mäntyharjun mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mäntyharju 1 1.1. Mistä ostatte

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

Skootterini.com. Verkkosivuston käyttäjätutkimus tulosyhteenvetoraportti syksy 2009. (supistettu versio julkaistavaksi)

Skootterini.com. Verkkosivuston käyttäjätutkimus tulosyhteenvetoraportti syksy 2009. (supistettu versio julkaistavaksi) Skootterini.com Verkkosivuston käyttäjätutkimus tulosyhteenvetoraportti syksy 2009 (supistettu versio julkaistavaksi) Tämä tutkimusmateriaali on tarkoitettu ainoastaan tilaajan omaan käyttöön. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 1 PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Tämä jäsenhankintatutkimus tehtiin Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville potentiaalisten jäsenten

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 267 23% mies 13% 19% 77% nainen 87% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvinkään pääkirjasto

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Lapinlahden keskustaajaman kehittäminen kyselyiden yhteenveto

Lapinlahden keskustaajaman kehittäminen kyselyiden yhteenveto Lapinlahden keskustaajaman kehittäminen kyselyiden yhteenveto Kyselyn tavoite ja toteutus Kysely on osa Iisalmen kaupungin sekä Sonkajärven, Vieremän ja Lapinlahden kuntien käynnistämää keskustaajamien

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon "En lainkaan", miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja?

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon En lainkaan, miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? Asiakaskysely 2008 Kysymykseen vastanneet: 335 (ka: 0) En lainkaan 49% 164 Kerran viikossa 16,7% 56 2-3 kertaa kuukaudessa 20,3% 68 Harvemmin 14% 47 2.

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistuminen ja vaikuttaminen 15 Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=4) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Jussi Ronkainen Juvenia nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Mikkelin ammattikorkeakoulu Itä-Suomen nuorisopuntari Verkkokysely 15-25 vuotiaille nuorille

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot