Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPERE

2 SISÄLLYS TUTKIMUKSENTOTEUTUSJATAUSTAMUUTTUJAT...2 PERHEJAKOTI...3 HYVINVOINTIJAELÄMÄNTAVAT...6 VAPAA-AIKA...10 KOKEMUKSETJAMIELIKUVATNUORILLEJÄRJESTETTÄVÄSTÄTOIMINNASTA...14 NUORTENTOIMINNANKEHITTÄMINEN...18 YHTEENVETO...20 LIITEKYSELYLOMAKE...22

3 1TUTKIMUKSENTOTEUTUSJATAUSTAMUUTTUJAT KYSELYNTAUSTA,KOHDERYHMÄJATOTEUTUSTAPA NuorisokyselytoteutettiinosanaTampereenkaupunkiseudun Rajatontariemua nuorisotyön kehittämishanketta.kyselynkohderyhmänäolivatkaikkitampereenkaupunkiseudunkuntien luokkalaisetnuoret.kyselytoteutettiinajalla sähköisessämuodossa.Nuoretvastasivat kyselyynohjatustikoulutyönsäohella.kokokyselyolisuomeksi. KYSELYNOSA-ALUEET Kyselynosa-alueetolivattaustatietojen(luokka-aste,sukupuoli,kotikielijapostinumero)lisäksiperhe jakoti,vapaa-aika,kokemuksetjamielikuvatnuorillejärjestettävästätoiminnasta,hyvinvointija elämäntavatsekänuortentoiminnankehittäminen.kysymyksiäoliyhteensä44.kyselyssäkysytyt kysymyksetvastausvaihtoehtoineenovattämänyhteenvedonliitteenä(liite1). OTOS Kyselyynvastasiyhteensä5462Tampereenkaupunkiseudunnuorta.Kokokaupunkiseudun vastausprosenttioli52,23%.vesilahdessakyselyynvastasi201nuortajavastausprosenttioli90,13 %.Jokaisenkunnansekäkokokaupunkiseudunvastaajienmäärä,vastausprosentti,vastaajien sukupuolisekäluokka-asteonnähtävillätaulukosta1. Kunta Vastaajien määrä Vastausprosentti kaikista kohderyhmän nuorista Sukupuoli Luokka-aste Tyttö Poika Muu 7lk 8lk 9lk KANGASALA 791 (71,97%) LEMPÄÄLÄ 196 (21,72%) NOKIA 348 (29,61%) ORIVESI 237 (82,29%) PIRKKALA 523 (83,81%) TAMPERE ,58%) VESILAHTI 201 (90,13%) YLÖJÄRVI 1065 (80,31%) KOKO KAUPUNKISEUTU 5462 (52,23%) KOTIKIELI Vesilahtelaistennuortenpääsääntöinenkotikielionsuomi(94,5%).Yksittäistenvastaajienkotikielenä oliviro,nigeria,afrokiinaa,turkki,thaijasaksa.

4 POSTINUMERO Taulukko2:asuinalueen postinumero Postinumero n Muu/puuttuvatieto 13 2PERHEJAKOTI Kuvio1: Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? (N=199) äiti sisarus tai sisaruksia isä isovanhempi tai isovanhempia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isäpuoli äitipuoli yksi tai useampi muu henkilö, kuka? poika- tai tyttöystävä en osaa sanoa 15,1% 13,1% 10,6% 9,0% 7,0% 1,0% 30,2% 93,5% 91,5% 91,5% Yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka?kotieläin,sisarustenpuoliso,sijaisvanhemmat,serkut,sedätja tädit. Kuvio2: Keiden kanssa asut tällä hetkellä? (N=199) äiti isä sisarus tai sisaruksia isäpuoli yksi tai useampi muu henkilö, kuka? sisaruspuoli tai sisaruspuolia äitipuoli isovanhempi tai isovanhempia en osaa sanoa poika- tai tyttöystävä 9,2% 7,7% 7,7% 5,6% 3,1% 1,5% 1,5% 87,8% 82,7% 82,1% Yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka?kotieläin,täti,sijaisvanhemmat.

5 VANHEMPIENTYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS Suurinosavesilahtelaistennuortenvanhemmista(äitijaisä)ontyöelämässä.Äideistä76,3jaisistä 87käytöissä.Äideistätyöttömänätailomautettunaon8,6jaisistä5,2%.Äideistäkoti-äitinäon 6,6% Kuvio 3: Perheen taloudellinen tilanne nuorten mielestä (%) erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia paljon talousvaikeuksia 20,7 28,6 11,6 12,2 2 1,7 61,1 51,8 Vesilahti (N=198) Kaupunkiseutu (N=5336) Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? ei osaa sanoa 4,5 5,7 Kuvio 4: Vaikuttamismahdollisuus perheen yhteisiin asioihin (%) aina tai lähes aina useimmiten joskus 18,9 18,9 19,9 28,3 45,8 56,6 Vesilahti (N=196) Kaupunkiseutu (N=5284) Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? ei juuri koskaan 2 3,1 ei osaa sanoa 2,6 3,9 Kuvio 5: Nuorten kotona hereillä vietetty aika/pv (%) 0-2 h/pv 3-4 h/pv 5-6 h/pv 7 h tai enemmän päivässä 1 3,2 20,8 25,8 26,9 18, ,5 Vesilahti (N=197) Kaupunkiseutu (N=5332) Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? ei osaa sanoa 16,2 16

6 Kuvio 6: Turvallisuuden tunne kotona (%) aina 77,9 82,2 useimmiten joskus 1 1,7 20,1 14,4 Vesilahti (N=199) Kaupunkiseutu (N=5323) Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? ei koskaan 0,5 0,7 ei osaa sanoa 0,5 1 Kuvio 7: Perheen kanssa yhdessä tehtävät asiat (%) ruokailemme yhdessä tv/elokuvat kotiaskareet 83,4 74,7 72,4 64,1 52,3 50,8 Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? keskustelu ajankohtaisista asioista kyläily ajanvietto kaupungilla yhteiset harrastukset pelien pelaaminen 38,7 38,1 36,7 34,6 26, ,2 26,2 23,6 18,3 Vesilahti (N=199) Kaupunkiseutu (N=5358) ei tee mitään säännöllisesti ei osaa sanoa 6 6,3 3 4,8

7 3HYVINVOINTIJAELÄMÄNTAVAT Kuvio 8: Nuorten liikunnan määrä viikossa (%) 1-3h/vko 3-5h/vko 5-7h/vko 7h tai enemmän/vko 17 18,2 26,3 23,1 18,6 20,3 31,4 28,1 Vesilahti (N=194) Kaupunkiseutu (N=5222) Kuinka monta tuntia viikossa liikut niin, että hengästyt ja hikoilet? en ollenkaan/vähemmän kuin tunti 2,1 3,1 ei osaa sanoa 4,6 7,3 Kuvio 9: Nuorten unen määrä vuorokaudessa (%) 5h tai vähemmän 6-7h 8-9h 10h tai enemmän 4,7 3,5 3,6 3,7 27,5 31,2 61,1 57,9 193) Kaupunkiseutu (N=5244) Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? ei osaa sanoa 3,1 3,6 Kuvio 10: Nuorten kokema virkeyden tunne päivisin (%) aina tai lähes aina silloin tällöin ei juuri koskaan tai ei koskaan 5,2 6,9 38,1 37,3 52,1 53 Vesilahti (N=194) Kaupunkiseutu (N=5224) Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? en osaa sanoa 4,6 2,9

8 Taulukko3:Nuortenkokemasanallinenjafyysinenkiusaaminenviimeisenvuodenaikana(%) Vesilahti Kaupunkiseutu: Vesilahti Kaupunkiseutu: kiusattu kiusattu kiusattu kiusattu sanallisesti sanallisesti fyysisesti fyysisesti (N=5150) (N=5074) (N=183) (N=181) koulussa 22,4 20,1% 9,4 8,8% koulumatkalla 6,0 4,1% 1,7 2,3% kotona 6,0 5,4% 5,5 2,9% harrastuksessa 6,6 3,4% 1,7 1,8% nuorisotilalla 3,3 2,5% 1,7 1,5% kaupungilla/kadulla 4,4 4,5% 1,7 % puhelimessa 8,2 % - jossainmuualla 2,2 3,2% 3,3 1,7% enosaasanoa 13,7 14% 7,7 8,7% eiolekiusattu 58,5 63,5% 80,7 81,4% Onko sinua kiusattu sanallisesti/ fyysisesti viimeisen vuoden aikana? Kysyttäessäkiusaamisenkokemispaikkoja,nuorillaolimahdollisuusvastatamyös muualla,missä?, mikänäkyyedellisessätaulukossa(taulukko3)rivinä jossainmuualla.nettikiusaamistakysyttiin erikseenkysymyksellä onkosinuakiusattujotenkinmuuten?.muunlaisenkiusaamisenmäärätovat nähtävillätaulukossa4.omaisuuteenkajoamisellatarkoitetaantässäkyselytutkimuksessatoisen henkilönomaisuudenvarastamistataiomaisuudentärvelyä. Taulukko4:Nuortenkokemamuukiusaaminenviimeisenvuodenaikana(%) Vesilahti Kaupunkiseutu (N=180) (N=5013) omaisuuteenkajottukoulussataikoulumatkalla 6,7 omaisuuteenkajottukotona 3,9 2,8 omaisuuteenkajottuharrastuksessatainuorisotilalla 0,6 1,5 omaisuuteenkajottukadullataikaupungilla 1,7 1,9 omaisuuteenkajottujossainmuualla 2,2 1,7 eioleotettumukaanporukkaantaiyhteiseentekemiseen 5,0 6,2 eiolepuhuttuvaikkayrittänytkeskustellamuidenkanssa 6,1 6,1 kiusattuinternetissä 2,8 2,8 kiusattupuhelimessa 2,8 3,7 muunlaistakiusaamista 2,8 eosaasanoa 7,8 9,6 eiolekiusattu 76,1 77,5 Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Kiusaamisenkohteeksijoutumisenlisäksinuoriltatiedusteltiinlisäksiovatkoheitsekiusanneet jotakutaviimeisenvuodenaikana.kiusaajanaoleminenonnähtävissäseuraavassataulukossa (taulukko5).

9 Taulukko5:Nuortenkiusaajanaoleminenviimeisenvuodenaikana(%) Vesilahti Kaupunkiseutu (N=179) (N=5016) kiusannutsanallisesti 6,1 7,4 kiusannutfyysisesti 2,2 1,2 kajonnuttoisenomaisuuteen 0,5 kiusannutinternetissä 0,6 eioleottanutmukaanporukkaantai yhteiseentekemiseen 2,8 1,3 eiolepuhunutvaikkahenkilöyrittänyt keskustellahänenkanssaan 3,4 2,5 eiosaasanoa 7,8 11,7 olenjotenkinmuuten 3,4 1,9 eiolekiusannut 74,3 72,8 Kuvio 11: Luotettavien ystävien määrä (%) Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? useita (4 tai enemmän) muutama (2-3) on yksi ei ole en osaa sanoa 1,6 4,5 2,1 2,6 2,1 2,9 30,7 32,4 63,5 57,6 Vesilahti (N=189) Kaupunkiseutu (N=5201) Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? Kuvio 12: Luotettavien aikuisten määrä (%) useita (4 tai enemmän) muutama (2-3) on yksi ei ole 1,6 5,2 2,1 4,4 48,2 45,8 30,7 39,6 Vesilahti (N=191) Kaupunkiseutu (N=5194) Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? en osaa sanoa 2,1 5,1

10 Kuvio 13: Nuorten kokema yksinäisyyden tunne (%) en juuri koskaan/en joskus/silloin tällöin usein aina tai lähes aina 6,3 5,1 1 2,4 42,2 32, ,7 Vesilahti (N=192) Kaupunkiseutu (N=5225) Tunnetko olosi yksinäiseksi? ei osaa sanoa 0,5 3,3 Kuvio 14: Nuorten päihteiden käyttö (%) Tupakkaa päivittäin Tupakkaa viikoittain Tupakkaa silloin tällöin Alkoholia päivittäin Alkoholia viikoittain Alkoholia silloin tällöin Energiajuomia päivittäin Energiajuomia viikoittain Energiajuomia silloin tällöin Sähkötupakkaa päivittäin Sähkötupakkaa viikoittain Sähkötupakkaa silloin tällöin Nuuskaa päivittäin Nuuskaa viikoittain Nuuskaa silloin tällöin Kannabista päivittäin Kannabista viikoittain Kannabista silloin tällöin en käytä mitään näistä en osaa sanoa 4,3 5,6 2,1 2,3 5,3 6,2 2,7 2,4 1,1 1,7 11,2 13,5 3,7 6,4 5,9 7,5 4,8 3,5 2,7 2,1 2,1 6,1 4,3 4,3 1,6 2 5,9 4,9 2,7 2,5 0,5 1,3 1,6 2,6 4,3 3,7 24,1 26,3 58,2 Vesilahti (N=187) Kaupunkiseutu (N=5110) 66,8 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/ tuotteista?

11 4VAPAA-AIKA 0-2 h/pv 3-5 h/pv 6-8 h/pv yli 8h/pv Kuvio 15: Tekniikan parissa vietetty aika päivässä (%) 22,1 19,4 56,9 50,6 Vesilahti (N=195) 8,2 12,5 Kaupunkiseutu (N=5298) 4,1 8,3 Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Ei osaa sanoa 8,7 9,2 Kuvio 16: Nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut (%) WhatsApp 92,5 94,9 YouTube Instagram Snapchat 80,4 78,5 74,4 74, ,4 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Facebook 64,8 60,3 Google+ 39,2 36,2 Ask.fm Twitter 29,6 31,1 18,6 20,2 Vesilahti (N=199) Kaupunkiseutu (N=5363) KikMessenger 13,6 11,9 jotain muuta 10,6 9,9 Tumblr 10,1 9,1 LinkedIn 1 1,2 en käytä mitään näistä 1 1,2 en osaa sanoa 1,5 0,9 Last.fm 1,5 1,2 10

12 Kuvio 17: Nuorten vapaa-ajanviettopaikat (%) kotona 93,4 91,9 kaverilla 79,3 76,2 harrastuksessa ulkona/pihalla 55,1 54,8 58,6 53,4 kaupungilla 29,3 33,8 kauppakeskuksessa kahvilassa/ravintolassa 7,6 9,8 23,2 22,9 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? kunnan nuorisotilalla 8,2 14,1 kirjastossa 4 7,8 seurakunnan nuorisotilalla jossain muualla töissä jonkun muun tahon nuorisotilalla ei osaa sanoa 5,1 4,9 2,5 3,7 4,5 3,3 2,5 2,2 0,5 1 Vesilahti (N=198) Kaupunkiseutu (N=5354) 11

13 Kuvio 18: Nuorten harrastuneisuus (%) yksilöurheilu joukkueurheilu leivonta/kokkaus/kodinhoito soittaminen tai laulaminen digipelaaminen ulkoilu/retkeily/partio lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen eläinharrastukset valokuvaus/media kuvataide/käsityöt/kädentaidot moottoriurheilu tanssi/cheerleading/voimistelu kulttuurin seuraaminen seurapelaaminen nuorisotilatoiminta sirkus/teatteri uskonnollisuus/seurakuntatoiminta vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen ei osaa sanoa 30,4 16,5 29,7 23,7 26,6 23,5 25,9 14,4 23,4 17,4 23,4 13,9 20,9 13, ,1 9,2 12,7 16,9 12 7,5 7,6 5,7 6,3 3 3,8 4,1 3,8 3,4 1,3 2,3 1,3 1,5 0,6 1,2 54,4 48,3 46,8 45,7 Mitä harrastat? Vesilahti (N=158) Kaupunkiseutu (N=4081) 12

14 Kuvio 19: Esteet harrastuksiin/nuorten toimintaan osallistumiselle (%) mikään ei estä osallistumasta harrastuksiin/nuorten toimintaan on pitkä matka ystävätkään eivät osallistu ei tiedä, mitä haluaisi harrastaa tai tehdä harrastauksiin/nuorten toimintaan on vaikea kulkea harrastaminen/nuorten toiminta on liian kallista harrastusmahdollisuuksia on liian vähän osallistuminen yksin pelottaa ei halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani kokemukset kiusaamisesta tai syrjinnästä vanhempien mielipiteet sopivasta vapaa-ajasta minua ei pyydetä mukaan ei tiedä, missä haluamaa harrastusta järjestetään ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä en osaa sanoa 0 18,9 7,8 15,7 15, ,7 11,4 5,6 10,8 9,5 9,6 5,8 9,2 10,5 6,5 6 4,9 4 4,9 3,7 3,2 3,6 2,7 3,9 4,1 18,4 28,1 34,6 34,3 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun ohjattuun toimintaan? Vesilahti (N=185) Kaupunkiseutu (N=4989) 13

15 5KOKEMUKSETJAMIELIKUVATNUORILLEJÄRJESTETTÄVÄSTÄTOIMINNASTA Kuvio 20: Tiedonsaannin väylät (%) sosiaalinen media 35,8 53,1 kaveri 45,3 42,7 koulun aikuinen ilmoitustaulu nuorisotyöntekijältä 18, ,5 38,5 27,7 33,9 Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/ toiminnasta/ harrastuksista? koulun tapahtuma 19,2 28,1 sisarukset 15,1 24 lehti 15,1 17,9 Vesilahti (N=192) Kaupunkiseutu (N=5138) vanhemmat 7 29,1 Internet-sivut 6,8 5,3 muu sukulainen 6,3 5,6 ei osaa sanoa 6,3 13,2 ei ole saanut tietoa 2,6 7,5 radio 2,6 2,9 jokin muu taho 1 1,5 14

16 Kuvio 21: Vesilahtelaisten nuorten osallistuminen nuorten toimintaan (%) osallistunut nuorisotilatoimintaan osallistunut harrastukseen 13, ,7 Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? osallistunut tapahtumaan 27,6 19,9 ei ole osallistunut 19,8 39,8 ei osaa sanoa 9,4 15,7 omassa kunnassa (N=192) toisessa kunnassa (N=191) Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettyyn nuorten toimintaan? Seuraavassataulukossa(taulukko6)onesitettynuortenmielipiteetnuorillesuunnatustatoiminnasta. Väittämiinolimahdollistavastatajanalla1-5niin,ettäkuvaavastausta täysinerimieltä jakuvaa vastausta täysinsamaamieltä.oheisessataulukossantarkoittaavastaajienmäärääjakavastausten keskiarvoa. Taulukko6:Nuortenmielipiteetnuorillesuunnatustatoiminnasta Väittämä Vesilahti Kaupunkiseutu n ka n ka Asuinkunnassanionnuorilletarjollariittävästiohjattua toimintaa 189 3, ,4 Nuortentoimintaanonmielestänimukavaosallistua 186 3, ,1 Asuinkunnassanitiedotetaanmielestäniriittävästi nuorillesuunnatustatoiminnasta Asuinkunnassanionmielestänimahdollisuusvaikuttaa nuorillejärjestettävääntoimintaan Asuinkunnassaninuorisotyöntekijöiltäsaaapuajatukea erilaisiinasioihin Asuinkuntanisisälläonhelppoliikkuamielenkiintoiseen harrastukseenjanuortentoimintaan Minullaonmahdollisuusliikkuamielenkiintoisen harrastuksenperässätoisellepaikkakunnalle 186 3, , , , , , , , , ,55 15

17 Kuvio 22: Vaikuttamisen väylät (%) nuoriso-ohjaajat 25,1 42,2 lähipiiri (perhe, suku, perhetutut) koulun henkilökunta en osaa sanoa kaverit kunnan päättäjät kunnan nuorisovaltuusto 32,2 31,2 26,1 15,4 18,3 22,8 17,8 18,9 16,1 9,1 11,1 6,2 Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Vesilahti (N=180) Kaupunkiseutu (N=5067) en halua vaikuttaa yhdistys tai muu organisaatio poliitikot kunnan internetsivut kunnan työntekijät tiedotusvälineet 8,9 6,1 7,4 6,1 6,6 4,4 6,1 3,9 4,6 1,7 4,

18 Kuvio 23: Vaikuttamisen keinot (%) en osaa sanoa palautteen antaminen keskustelutilaisuus aktiivinen toiminta esim nuorisovaltuustossa keskustelu sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen nimien kerääminen aloitteeseen, adressiin yms. vapaaehtoistyö toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan keskustelu päättäjien kanssa rakennuksen valtaaminen taiteen keinot kirjoittaminen lehteen osallistuminen lakkoon joku muu osallistuminen mielenosoitukseen mielenosoituksen tai lakon järjestäminen 7,5 6,8 7,5 7,1 7,5 5,8 6,9 5,5 6,3 4,5 6,3 4,6 5,7 4 4,4 3,1 3,8 7 3,8 5,6 2,5 1,7 1,9 5,2 1,9 2,4 17,2 23, ,8 26,9 33,3 37,7 43,4 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Vesilahti (N=159) Kaupunkiseutu (N=4196) 17

19 6NUORTENTOIMINNANKEHITTÄMINEN Kuvio 24: Nuorten toivomat harrastusmahdollisuudet (%) urheilu joukkuelajit urheilu yksilölajit moottoriurheilu ei kaipaa mitään digipelaaminen valokuvaus/media tanssi/cheerleading/voimistelu eläinharrastukset leivonta/kokkaus/kodinhoito kuvataide/käsityöt ei osaa sanoa musiikin soittaminen/laulaminen sirkus/teatteri seurapelaaminen kulttuurin seuraaminen nuorten tila/nuorisotilatoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen ulkoilu/retkeily/partio lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen vapaaehtois-/järjestötoiminta kaipaa jotain muuta uskonnollisuus/seurakuntatoiminta 15,3 11,1 14,2 13,1 10,6 11,5 8,8 10, ,9 8,4 10,4 8,5 9,8 7,1 9,3 14,4 7,1 8,9 7,1 6,4 5,5 3,7 3,8 3,8 2,7 2,1 2,2 1,7 1,6 4,1 1,1 2,8 0,5 1,2 0 1,7 0 0,8 20,9 25,1 24,8 28,7 35,5 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Vesilahti (N=183) Kaupunkiseutu (N=5052) 18

20 19 NUORTENKAIPAAMATOIMINTAJAHARRASTUKSET Toiminta/harrastukset: Ettäolisienemmännuorillekaikkeatoimintaa.Esimmopojuttujajaniinedelleen. pitäisiollaenemmäntapahtumianuorisollejanuorisotilanurkallasaisollalaajemmat aukioloajat!! Mielestänitoimintavoisiollahiemanmonipuolisempaaesim.jotaintanssiajamuuta"hauskaa" urheilua,jossavoisikäydä1-2krtviikossaitseliikunniinpaljon,ettäeioleaikaaoikein muuhunharrastukseentällähetkellä,muttajokuzumba/muutanssilajiolisikiva. Olisikivajosolisienemmänerilaisiaharrastuksiaetteitarvisilähteäkauemmaksi harrastuksientakia.varsinkinjokinkokkijuttuolisikiva. enemmänkaikkialiikuntajuttujajärjestettäisiin Lisäävaihtoehtojaharrastustoimintoihin. Lisääharrastuksialähemmäs. voisijärjestääenemmäntapahtumia Lisätäharrastustoimintaajasenmonipuolisuutta.Bussienpitäisiliikkuauseammin Keksimälläuusiaharrastuksiajapaikkojamihinnuorisovoisimennä.Taikahvilavoisiolla enemmänauki Nuortentilat/nuortenpaikat: Enemmäntapahtumiavoisiollanuorillejanurkkauseamminauki! Nuorisotilatpidempäänaukijaviikonloppusin,talvellaonkylmäollaulkona Vaikuttaminenjaosallisuus: Pitäisikuunnellaenemmännuoria Nuoriltakyseltäisiinenemmänmielipiteitä,esimkoulussa. Antaaenemmäntietoa. Enemmän"valtaa"nuorille. Kyselläuseemminnuortenmielipiteitäeriasioihin,esimkoulussa. Muupalaute: Neonihanhyvätnäineitarvitsemuuttaamitään Tykkäänitsekäydälempäälässäsnadillasielläsaaollavapaajaomaitsensä Entiedä.minullaeioleaikaanuortentoimintoihin. vesilahdessaonminunmielestänipaljoneriikäisillesuunnattuatoimintaa.jaseonhyvä Jotainerikoistajasellaistauutta,mitäeimuuallaolekokeiltu. NuorisotoimintaonmielestäniVesilahdessahyvinkohdillaan. Miten nuorten toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi mielestäsi kehittää?

21 7YHTEENVETO TässäraportissaonesiteltyTampereenkaupunkiseudunnuorisokyselyntuloksetVesilahden kunnasta.kyselyynvastasiyhteensä luokkalaistanuorta,jokatarkoittaaprosentuaalisesti 90,13kokokunnankyseisenikäryhmännuorista.Aineistoonkerättykouluissaajalla ELÄMÄNTAVATJAHYVINVOINTI Vesilahtelaistennuortenkotiolosuhteetvaikuttavatpääsääntöisestitasapainoisiltajasuurinosa nuoristaasuumolempienvanhempiensakanssa.nuortenvanhemmistasuurinosakäyjanuoret näkevätperheensätaloudellisentilanteenmelkohyvänä(61,1%)taierittäinhyvänä(20,7%).kotona nuoretkokevatolonsaturvalliseksipääsääntöisestiaina(77,9%)jalähes60prosenttiavastaajista kokeevoivansavaikuttaaperheenyhteisiinasioihinuseimmiten(56,6%).yli80prosenttia vastaajistakertooperheenyhdessätehtäviksiasioiksiyhteisenruokailun(83,4%),televisionkatselun 72,4%)jakotiaskareet(52,3%).Hereilläoloajastaan26,9nuoristaviettääylituntiakotona. Kaupunkiseudunvastaavalukuon18,5%.Pääasialliseksivapaa-ajanviettopaikaksimainitaankinkoti (93,4%). Vastaajillaonelämässäänuseitaystäviä(63,5%)jaluotettaviaaikuisia(48,2%).Puoletvastaajistaei tunneoloaankoskaantaijuurikoskaanyksinäiseksi.joskustaisillointällöinyksinäisyyttätuntee42,2 vastaajista6,3tunteeuseinyksinäisyyttä. Vesilahtelaistennuortenpäihteidenkäyttöonkaupunkiseutuunverrattunahiemanvähäisempää lukuunottamattasähkötupakanjakannabiksenpäivittäistäkäyttöäsekäsatunnaistanuuskankäyttöä, joissakäyttöonhiemankorkeampaakuinkaupunkiseudulla.näistähuolimattajopa66,8vastaajista eikäytämitäänpäihteitä.kaupunkiseudullavastaavalukuon58,2%. Kyselynperusteellanäyttäisisiltä,ettäVesilahdessatapahtuukiusaamistakaupunkiseutuaenemmän. Sanallistakiusaamistakoetaankoulussa(22,4%),harrastuksessa(6,6%),koulumatkalla(6%)ja kotona(6%).fyysistäkiusaamistakoetaanpääosinkoulussa(9,4%)jahuolestuttavanpaljonmyös kotona(5,5%).vastaajista58,5eiolekokenutsanallistaja80,7eiolekokenutfyysistä kiusaamista.kysyttäessänuoriltakiusaajanaolemisestaviimeisenvuodenaikana,olivastaajista6,1 kiusannutsanallisesti,3,4olijättänytpuhumattatoiselleja2,8eiollutottanutmukaan porukkaantaiyhteiseentekemiseen.vastaajista74,3eiolekiusannutketään. Vastaajistayli60prosenttianukkuu8-9tuntiavuorokaudessa.Viisituntiataivähemmännukkuu vastaajista4,7prosenttia,jokaonhivenenkorkeampilukukaupunkiseutuunverrattuna.liikunnan määräonmuunkaupunkiseudunmukaista,nuoretliikkuvattasaisesti1-7tunninvälilläjayli seitsemäntuntiaviikossaliikkuusuurinosa(31,4%). VAPAA-AIKA Vastaajistayli80prosenttiakertooharrastavansajotakin.Suosituinharrastusmuotoonurheilun yksilölajit(54,4%)jajoukkueurheilu(46,8%).muuharrastaminenonkaupunkiseutuaselvästi aktiivisempaaläheskaikissaharrastuksenmuodossa.nuorisotilakoetaanmyösharrastukseksivapaaajanviettopaikanlisäksi.nuorista55,7onkäynytnuorisotilalla,27,6onosallistunutnuorten tapahtumaanja24johonkinharrastukseen. Nuoretkokevatpääsääntöisesti,etteiharrastumiselleoleesteitä(34,6%).Suurimmaksi harrastamisenesteeksikoetaanpitkätvälimatka(18,9%)sekäystävienpoisjääminen(15,7%). Huolimattasiitä,ettänuoretharrastavatVesilahdellajopaljonliikunnallisiaharrastuksia,kaivataan 20

22 näitäharrastuksiayhälisää.urheiluharrastustenlisäksivesilahdellekaivataanmoottoriurheilua(15,3 %),digipelaamista(13,1%)sekövalokuvausmediaaiheistaharrastamista(11,5%). Nuoretsaavattietoanuortentoiminnastajaharrastuksistapääsääntöisestisosiaalisestamediasta (53,1%),kavereiltaan(45,3%)jakoulunaikuiselta(42%).Kaupunkiseutuunverrattunanuoret saavattietoaenemmänmyösnuoriso-ohjaajalta(33,9%)javastaavastihuomattavastivähemmän vanhemmilta(7%). Nuoretkokevat,ettäheilläonvaikutusmahdollisuusnuortentoiminnanjärjestämiseenja nuorisotyöntekijöiltäsaaapuajatukeaerilaisiinasioihin.nuoriso-ohjaajatkoetaankinparhaimpana vaikuttamisenväylänä(42,4%).vaikuttamisenkeinoinanähdäänpalautteenantaminen(33,3%), keskustelutilaisuuteenosallistuminen(30,8%)sekäaktiivinentoimintanuorisovaltuustossa(23,3%). KaupunkiseutuunverrattunaVesilahtelaisettunnistavatvaikuttamisenväyliäjakeinojaparemmin. 21

23 22 LIITE1KYSELYLOMAKE Taustatiedot 1. Mikäonasuinkuntasi? Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi 2.Postinumero Mikäonasuinalueesipostinumero? 3.Luokka-aste Milläluokallaolet? 7.luokalla 8.luokalla 9.luokalla 4.Sukupuoli Mikäonsukupuolesi? tyttö poika muu 5.Kotikieli Mitäkieltäkotonasipuhutaan? suomea ruotsia suomeajaruotsia muutakieltä/useitakieliä,mitä? enosaasanoa Perhejakoti 5.Keitähenkilöitäkuuluuperheeseesi? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarustaisisaruksia sisaruspuolitaisisaruspuolia isovanhempitaiisovanhempia poika-taityttöystävä yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka? enosaasanoa 6.Keidenkanssaasuttällähetkellä? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdotkeidenkanssaasutpääsääntöisesti

24 23 isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarustaisisaruksia sisaruspuolitaisisaruspuolia isovanhempitaiisovanhemmat poika-taityttöystävä yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka? asunyksin enosaasanoa 7.Käyköisäsitällähetkellätöissä? Valitsesopivinvaihtoehto Kyllä Ei,hänontyöttömänätailomautettuna Ei,hänoneläkkeellätaisairaseläkkeellä Ei,hänonkoti-isä Ei,hänopiskelee Ei,hänonkuollut Ei,jokinmuutilanne,mikä? EntiedäEnosaasanoa 8.Käyköäitisitällähetkellätöissä? Valitsesopivinvaihtoehto Kyllä Ei,hänontyöttömänätailomautettuna Ei,hänoneläkkeellätaisairaseläkkeellä Ei,hänonkoti-äiti Ei,hänopiskelee Ei,hänonkuollut Ei,jokinmuutilanne,mikä? EntiedäEnosaasanoa 9.Mitämieltäoletperheesitaloudellisestatilanteesta? Perheenitaloudellinentilanneonmielestäni... erittäinhyvä melkohyvä jonkinverrantalousvaikeuksia paljontalousvaikeuksia enosaasanoa 10.Voitkomielestäsivaikuttaaperheenyhteisiinasioihin(esim.suunnitelmat,hankinnat)? Valitsesopivavaihtoehto ainatailähesaina useimmiten joskus enjuurikoskaantaienkoskaan enosaasanoa 11.Kuinkamontatuntiapäivässäkeskimäärinvietäthereilläoloajastasikotona? Valitsesopivinvaihtoehto 0-2tuntiapäivässä 3-4tuntiapäivässä 5-6tuntiapäivässä

25 24 tuntiataienemmänpäivässä enosaasanoa 12.Tunnetkoolosikotonaturvalliseksi? Valitsesopivinvaihtoehto aina useimmiten joskus enkoskaan enosaasanoa 13.Mitäseuraavistaasioistateetteperheesikanssayhdessäsäännöllisesti(vähintäänkerran viikossa)? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdotniistätoiminnoista,joihinsuurinosaperheenjäsenistäsiosallistuu teemmeyhdessäerilaisiakotiaskareita(esim.ruoanlaitto,siivous,pihatyöt) katsommeyhdessätelevisiota/elokuvia pelaammeyhdessätietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä harrastammeyhdessä(esim.liikuntaa,kulttuuria) keskustelemmeuutisistataimuistaajankohtaisistaasioista vietämmeaikaakaupungilla(esim.ravintolassa,kahvilassa,kauppakeskuksessa) käymmekylässä(esim.ystäväperheiden,naapurientaisukulaistenluona) ruokailemmeyhdessä emmeteemitäännäistäsäännöllisesti enosaasanoa Vapaa-aika 14.Kuinkamontatuntiapäivässävietätyhteensäälypuhelimen,tietokoneen,pelikonsolinjatelevision ääressä? Valitsesopivinvaihtoehto 0-2tuntiavuorokaudessa 3-5tuntiavuorokaudessa 6-8tuntiavuorokaudessa ylituntiavuorokaudessa enosaasanoa 15.Mitäseuraavistasosiaalisenmedianpalveluistakäytätaktiivisesti? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot Facebook Twitter Instagram Ask.fm WhatsApp Last.fm Google+ LinkedIn Snapchat Youtube KikMessenger Tumblr Enkäytämitäännäistä

26 25 Käytänjotainmuutasosiaalisenmedianpalvelua,mitä? enosaasanoa 16.Missävietätaikaasikouluajanulkopuolella? Voitvalitaviisi(5)paikkaa,jossavietätenitenaikaasikouluajanulkopuolella kotona kaverilla kaupungillahengailemassa kahvilassa/ravintolassa kirjastossa kauppakeskuksessa kunnankaupunginnuorisotilalla seurakunnannuorisotilalla jonkunmuunjärjestäjän(esim.järjestö)nuorisotilalla harrastuspaikassa/harrastukseniparissa ulkona/pihalla töissä muualla,missä? enosaasanoa 17.Mitkäseuraavistaasioistaestävätosallistumistasiharrastukseentainuorille suunnattuun/ohjattuuntoimintaan? Valitsekolme(3)merkittävintävaihtoehtoa Harrastaminen/nuortentoimintaonliiankallista Vanhempienimielipiteetminullesopivastavapaa-ajantoiminnasta Kokemuksenisyrjityksitulemisestataikiusaamisesta Osallistuminenyksinpelottaa Minuaeipyydetämukaan Ystävänikääneivätosallistu Harrastuksiin/nuortentoimintaanonpitkämatka Harrastuksiin/nuortentoimintaanonvaikeakulkea Harrastuspaikkoja/harrastusmahdollisuuksiaonliianvähän Minullaeioleystäviä,joidenkanssamennä Entiedä,missähaluamaaniharrastusta/toimintaajärjestetään Entiedä,mitähaluaisinharrastaataitehdävapaa-ajallani Enhaluaharrastaataitehdämitäänvapaa-ajallani Mikäännäistäeiestäminuaosallistumastaharrastuksiintaivapaa-ajantoimintaan 18.Harrastatkojotain? kyllä en enosaasanoa 19.Mitäharrastat? Valitsekaikkiparhaitenharrastustasi/harrastuksiasikuvaavatvaihtoehdot: liikunta/urheilu/kuntoilu(yksilölajit) liikunta/urheilu/kuntoilu(joukkuelajit) tanssi/cheerleading/voimistelu sirkus/teatteri(esim.akrobatia,jongleeraus,ilmaisutaito,näytteleminen) kuvataide/käsityöt/kädentaidot musiikinsoittaminen/laulaminen ulkoilu/retkeily/partio Kulttuurinseuraaminen(esim.elokuvat,teatteriesitykset,konsertit,museot)

27 26 valokuvaus/media leivonta/kokkaus/kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta nuortentila/nuorisotilatoiminta Digipelaaminen(esim.kännykkäpelit,konsolipelit,tietokonepelit) Seurapelaaminen(esim.lautapelit,roolipelit,biljardi) Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen enharrastamitääntällähetkellä enosaasanoa Kokemuksetjamielikuvatnuorillejärjestettävästätoiminnasta 20.Oletkoosallistunutomassakunnassasijärjestettäväännuortentoimintaan? Voitvalitauseammanvaihtoehdon. Enoleosallistunut Kyllä,olenosallistunutjohonkinharrastukseen Kyllä,olenkäynytnuorisotilalla Kyllä,olenosallistunutjohonkinnuortentapahtumaan Enosaasanoa 21.Oletkoosallistunutjossainmuussakuinkotikunnassasijärjestettäväännuortentoimintaan Voitvalitauseammanvaihtoehdon. Enoleosallistunut Kylläolenosallistunutjohonkinharrastukseen Kylläolenkäynytnuorisotilalla Kylläolenosallistunutjohonkinnuortentapahtumaan Enosaasanoa 22.Asuinkunnassanionnuorilletarjollariittävästiohjattuatoimintaa(Jana) 23.Nuortentoimintaanonmielestänimukavaosallistua 24.Asuinkunnassanitiedotetaanmielestäniriittävästinuorillesuunnatustatoiminnasta(Jana) 25.Asuinkunnassaninuorillaonmielestänimahdollisuusvaikuttaanuorillejärjestettävääntoimintaan (Jana) 26.Asuinkunnassaninuorisotyöntekijöiltäsaaapuajatukeaerilaisiinasioihin(Jana) 27.Asuinkuntanisisälläonhelppoliikkuamielenkiintoiseenharrastukseenjanuortentoimintaan (Jana) 28.Minullaonmahdollisuusliikkuamielenkiintoisennuortentoiminnantaiharrastuksenperässä toisellepaikkakunnalle(jana) Hyvinvointijaelämäntavat 29.Kuinkamontatuntiaviikossakeskimäärinliikutniinettähengästytjahikoilet? Valitsesopivinvaihtoehto enollenkaan/vähemmänkuintunninviikossa 1-3tuntiaviikossa 3-5tuntiaviikossa Väittämäkysymyksiin22-28 vastattiinjanallatäysinsamaa mieltä(5)täysinerimieltä(1)

28 27 5-7tuntiaviikossa ylituntiaviikossa enosaasanoa 30.Kuinkamontatuntianukutkeskimäärinvuorokaudessa? Valitsesopivinvaihtoehto tuntiataivähemmän 6-7tuntia 8-9tuntia 10tuntiataienemmän enosaasanoa 31.Tunnetkoitsesivirkeäksipäivisin? Valitsesopivinvaihtoehto ainatailähesaina sillointällöin enjuurikoskaantaienkoskaan enosaasanoa 32.Onkosinuakiusattusanallisesti(esim.nimitelty)viimeisenvuodenaikana? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot onkoulussa onkoulumatkalla onkotona onharrastuksessa onnuorisotilalla onkaupungillataikadulla onpuhelimessa onjossainmuualla,missä? eiolekiusattusanallisesti enosaasanoa 33.Onkosinuakiusattufyysisesti(esim.tönitty,lyöty)viimeisenvuodenaikana? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot onkoulussa onkoulumatkalla onkotona onharrastuksessa onnuorisotilalla onkaupungillataikadulla onpuhelimessa onjossainmuualla,missä? eiolekiusattufyysisesti enosaasanoa 34.Onkosinuakiusattujotenkinmuutenviimeisenvuodenaikana? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot omaisuuttanionrikottutaivarastettukoulussataikoulumatkalla omaisuuttanionrikottutaivarastettukotona omaisuuttanionrikottutaivarastettuharrastuksessatainuorisotilalla omaisuuttanionrikottutaivarastettukaupungillataikadulla omaisuuttanionrikottutaivarastettujossainmuualla,missä? Minuaeioleotettumukaanporukkaantaiyhteiseentekemiseen

29 28 minulleeiolepuhuttuvaikkaolenyrittänytkeskustellamuidenkanssa minuaonkiusattuinternetissä,milläsivustolla? minuaonkiusattupuhelimessataipuhelimenvälityksellä(esim.tekstiviesti) olenkokenutmuunlaistakiusaamista,millaista? eiolekiusattu enosaasanoa 35.Oletkoitsekiusannutjotakutaviimeisenvuodenaikana? Valitsesopivatvaihtoehdot olensanallisesti(esim.nimitellyt) olenfyysisesti(esim.töninyt,potkinut) olenvarastanuttaitärvellyttoisenomaisuutta olenkiusannutinternetissä enoleottanuttoistamukaanporukkaantaiyhteiseentekemiseen olentietoisestijättänytpuhumattatoisellevaikkahänonhalunnutpuhuakanssani enolekiusannut olenkiusannutjotenkinmuuten,miten? enosaasanoa 36.Käytätköjotakinseuraavistaaineista/tuotteista? Valitsesopivimmatvaihtoehdotseuraavista poltantupakkaapäivittäintailähespäivittäin poltantupakkaaviikoittain(1-3kertaaviikossa) poltantupakkaasillointällöin juonalkoholiapäivittäintailähespäivittäin juonalkoholiaviikoittain(1-3kertaaviikossa) juonalkoholiasillointällöin poltansähkötupakkaapäivittäintailähespäivittäin poltansähkötupakkaaviikoittain(1-3kertaaviikossa) poltansähkötupakkaasillointällöin käytännuuskaapäivittäintailähespäivittäin käytännuuskaaviikoittain(1-3kertaaviikossa) käytännuuskaasillointällöin käytänkannabistapäivittäintailähespäivittäin käytänkannabistaviikoittain(1-3kertaaviikossa) käytänkannabistasillointällöin juonenergiajuomiapäivittäintailähespäivittäin juonenergiajuomiaviikoittain(1-3kertaaviikossa) juonenergiajuomiasillointällöin enkäytämitäännäistä enosaasanoa 37.Onkosinullaystäviä,joihinvoitluottaa? Valitsesopivinvaihtoehto on,useita(4taienemmän) on,muutama(2-3) onyksi eiole enosaasanoa 38.Onkolähipiirissäsiaikuinen,jollevoitpuhua,josjokinasiahuolestuttaasinua? Valitsesopivinvaihtoehto kyllä,useita(4taienemmän) kyllä,muutama(2-3)

30 29 onyksi eiole enosaasanoa 39.Tunnetkoolosiyksinäiseksi Valitsesopivinvaihtoehto enjuurikoskaan/enkoskaan joskus/sillointällöin usein ainatailähesaina enosaasanoa Nuortentoiminnankehittäminen 40.Mistäoletsaanuttietoanuorillesuunnatuistapalveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot sisaruksiltani vanhemmiltani muultasukulaiseltani kaverilta sosiaalisestamediasta(esim.facebook,twitter,instagram) lehdestä radiosta koulussajoltainaikuiselta(esim.kuraattori,opettaja,terveydenhoitaja,rehtori) koulussajärjestetystätapahtumasta ilmoitustaulultakoulussa,kaupassatainuorisotilalla nuorisotyöntekijältä/nuoriso-ohjaajalta internetsivuilta,mistä? jostainmuualta,mistä? enolesaanuttietoanuortentoiminnasta enosaasanoa 41.Millaistanuortentoimintaataiharrastusmahdollisuuksiakaipaatkuntaasi? Valitsekolme(3)mielestäsitärkeintäosa-aluetta liikunta/urheilu/kuntoilu(yksilölajit) liikunta/urheilu/kuntoilu(joukkuelajit) tanssi/cheerleading/voimistelu sirkus/teatteri(esim.akrobatia,jongleeraus,ilmaisutaito,näytteleminen) kuvataide/käsityöt/kädentaidot musiikinsoittaminen/laulaminen ulkoilu/retkeily/partio Kulttuurinseuraaminen(esim.elokuvat,teatteriesitykset,konsertit,museot) valokuvaus/media leivonta/kokkaus/kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta nuortentila/nuorisotilatoiminta Digipelaaminen(esim.kännykkäpelit,konsolipelit,tietokonepelit)

31 30 Seurapelaaminen(esim.lautapelit,roolipelit,biljardi) Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen tapahtumia,millaisia? enkaipaatällähetkellämitäänuuttanuortentoimintaataiharrastusta jotainmuuta,mitä? enosaasanoa 42.Kenentaiminkätahonpuoleenkääntyisit,joshaluaisitvaikuttaajohonkinasuinkuntasiasiaan? Valitsekolme(3)itsellesitärkeintävaihtoehtoa vanhemmat,sisarukset,sukulaiset,perhetutut koulunhenkilökunta nuoriso-ohjaajat kaverit poliitikot yhdistystaimuuorganisaatio tiedotusvälineet(esim.sanomalehti,radio,tv) asuinkuntaniinternetsivut kunnanpäättäjät joku,jokatyöskenteleeasuinkuntanipalveluksessa asuinkuntaninuorisovaltuusto/nuorisofoorumi jokinmuutaho,mikä? enhaluavaikuttaaasuinkuntaniasioihin enosaasanoa 43.Millaisiakeinojakäyttäisit,joshaluaisitvaikuttaaasuinkuntasiasioihin? Valitsekolme(3)itsellesitärkeintävaihtoehtoa Keskustelutilaisuuksiinosallistuminenesim.koulussa,nuorisotilallataijossainjärjestössä Aktiivinentoimiminenesim.nuorisovaltuustossataijossainjärjestössä Palautteenantaminenesim.jostainpalvelusta Aloitteen,vetoomuksentaiadressinkirjoittaminen Nimienkerääminenaloitteeseen,vetoomukseentaiadressiin Osallistuminenmielenosoitukseen Osallistuminenlakkoon Mielenosoituksentailakonjärjestäminen Rakennuksenvaltaaminen Toimintaporukallajonkinasianpuolestataivastaan Kirjoittaminenlehteen Keskusteluunosallistuminenpäättäjienkanssa Asioistakeskusteleminensosiaalisessamediassatainettifoorumilla Vapaaehtoistyö Taiteenkeinot Jokumuu,mikä? enosaasanoa 44.Mitennuortentoimintaataivaikuttamismahdollisuuksiatulisisinunmielestäsikehittää? Kirjoitaehdotuksesitaiannavapaastipalautetta

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. YLÖJÄRVI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta.

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. Nuorisokysely 2014 Vesilahti Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 4 2 PERHE JA KOTI...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. ORIVESI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KANGASALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

SISÄLLYS ... 3 ... 4 ... 7 ... 11 ... 15 ... 18 ... 21 ... 23

SISÄLLYS ... 3 ... 4 ... 7 ... 11 ... 15 ... 18 ... 21 ... 23 LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄ SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. PIRKKALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. NOKIA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika...

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika... SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4 3 Perhe ja koti... 5 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8 5 Vapaa-aika... 13 6 Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta...

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Tatuoinnit, lävistykset yms

Tatuoinnit, lävistykset yms Tatuoinnit, lävistykset yms Oppilaiden mielipiteitä 14 23.415 Juho Alakortes Isojoen koulukolmio Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1 Mikä satuolento

Lisätiedot

Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki

Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki 1. Sukupuoli tyttö 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 poika 2. Nykyinen koulusi: 0 10 20 30 40 Alakylä Alaviitala Asema Halkosaari Honkakylä Hyllykallio Isokylä Jouppi Keski-Nurmo

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA. Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut

NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA. Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut Yleistä Pirkkalan kunnan asukasrakenteesta Pirkkalan kunnan asukasluku on kasvanut tasaisesti jo

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 1/50 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 2/50 2. Sukupuolesi Sivu 3/50 3. Syntymäaika Sivu 4/50 4. Rastita kaksi mielestäsi tärkeintä oppiainetta. Sivu

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 %

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 % FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Arjen asioita ja muistoja Oma kansioni -kirjaa voi käyttää apuna erilaisissa ryhmissä tai osallistujat

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte?

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20141211 09:17:24 TYÖ 000012171.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Nuorten netinkäyttö/sosiaalinen media Nettikiusaaminen Pelit ja pelaaminen Miten tukea nuorta mediankäytössä Kouluttajana Anne Hämäläinen Mediankäyttö koostuu pienistä

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 43 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014

Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014 Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014 Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Nurmijärvi, Tuusula ja Vihti 357 aikuisen haastattelemaa lasta Asuinkuntanne? Hyvinkää 11% Järvenpää

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä Aki Antman / Sulava Oy Vapaa-ajalla kaikki palvelut käytössä Sovellukset ladataan kaikille päätelaitteille Palvelut vapaasti käytössä tarpeen

Lisätiedot

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 2/17 Sisällysluettelo 1. Kansi 2. Sisällysluettelo 3. Taustaa ja menetelmät 1/3 4. Taustaa ja menetelmät 2/3 5. Taustaa ja menetelmät 3/3 6. I. Tulokset

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Helsinki. Vakioidut prosenttiosuudet. Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua. Melu ja kaiku haittaavat opiskelua

FYYSISET TYÖOLOT. Helsinki. Vakioidut prosenttiosuudet. Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua. Melu ja kaiku haittaavat opiskelua FYYSISET TYÖOLOT Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 15 Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 19 Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 13 Huono ilmanvaihto tai huoneilma haittaa opiskelua Sopimaton lämpötila

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja sosiaalinen media. Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013

Lapset, nuoret ja sosiaalinen media. Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013 Lapset, nuoret ja sosiaalinen media Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013 Tilastoja 89% suomalaisista 16 74-vuotiaista käyttää nettiä - EU-maiden välisessä vertailussa suomalaiset nuoret sijoittuvat internetin

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset Suhdetyö Vertikaaliset suhteet aikuiset Vaakasuuntaiset suhteet lapset Muutamia käsitteitä Syrjintä Halventaminen Kiusaaminen Ahdistelu Yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma Edistä lasten yhdenmukaisia oikeuksia

Lisätiedot

277. Pelisääntökysely 26.3.2013

277. Pelisääntökysely 26.3.2013 277. Pelisääntökysely 26.3.2013 Kysely urheilevan lapsen vanhemmalle 1. Laji? Aikido Ammunta Autourheilu Hiihto ITF taekwondo Jääpallo Jousiammunta Karate Kaukalopallo Koripallo Lentopallo Lumilautailu

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 2 (13) TÄLLAINEN MINÄ OLEN (lapsi täyttää vanhempien kanssa) Parhaat kaverini... Tykkään... Hoitopaikassa kivaa on... Olen hyvä...

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto LANU-koordinaatioryhmä 26.11.2015 Turku Näin tutkimus toteutettiin NUORET LUUPIN ALLA 2014 Vastaajat

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

En pysty ajattelemaan mitään muuta kuin diabetestani. Diabetes pelottaa minua. Tarvitsen enemmän apua. En tarkoita syödä niin paljon sokeria kuin syön

En pysty ajattelemaan mitään muuta kuin diabetestani. Diabetes pelottaa minua. Tarvitsen enemmän apua. En tarkoita syödä niin paljon sokeria kuin syön En tarkoita syödä niin paljon sokeria kuin syön En pysty ajattelemaan mitään muuta kuin diabetestani Tarvitsen enemmän apua Diabetes pelottaa minua Minulla on välillä tosi vaikeita hetkiä Diabetes hallitsee

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen,

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS 2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia

Lisätiedot

Nuoret ja Sosiaalinen Media

Nuoret ja Sosiaalinen Media Nuoret ja Sosiaalinen Media Dave Katz, Aki Ahonen Tämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksin, copyright Emme vastaa siitä, että tässä materiaalissa annetut tiedot ovat aina oikein, tuotteet ja tiedot

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Uusi teknologia vaikuttaa koululaisten elämäntapoihin

Uusi teknologia vaikuttaa koululaisten elämäntapoihin Uusi teknologia vaikuttaa koululaisten elämäntapoihin Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari Erikoistutkija Suosituksia lasten ja nuorten ajankäytöstä Kaikkien 7 18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO Katso koko kärkihankelista osoitteesta nuorilahti.net/upload/file/karkihankelista_2013.pdf tai skannaa QR-koodi. Perustuslain, kuntalain ja

Lisätiedot

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011 Raportti 15.5. PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus Kaisa Mäki-Kihniä tutkimuskonsultti kaisamk @innolink.fi 0505 744 755 Tutkimuskoordinaattori Anssi Mäkelä Innolink

Lisätiedot