Asiakaspalvelukeskus-projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaspalvelukeskus-projekti"

Transkriptio

1 - Oulu10-palvelut Tiiu Honkala päällikkö

2 Sisältö -n lähtökohdat, tavoitteet ja vaiheet Asiakaspalvelukeskuksen palveluvisio 2012 Konseptin edut asiakkaalle ja kunnalle Työntekijänä asiakaspalvelukeskuksessa case Oulu10 Asiakaspalvelukeskuksen tietojenkäsittelypalvelut Asiakaspalvelukeskuksen sähköinen palvelukanava

3 -n lähtökohdat Perustetaan asiakaspalvelukeskus, johon keskitetään kuntalaisten asiakaspalvelua ja asiointia Asiakaspalvelukeskuksen palvelut tuottaa Oulussa liikelaitos Oulun Konttori Asiakaspalvelukeskuksessa palveluja tuotetaan käyttäen kolmea palvelukanavaa 1. asiakaspalvelupisteessä paikan päällä 2. puhelimitse contact centerin välityksellä 3. sähköisen OmaOulu-palveluportaalin kautta Ohjaus ja osarahoitus Valtiovarainministeriön KuntaIT-yksikkö, budjetti yht Hankeaika 02/08 12/2010

4 KuntaIT ASPA-n tavoitteet Luoda kunnille asiakaslähtöinen toimintamalli - konsepti, jossa asiakaspalvelu järjestetään palvelu- ja prosessilähtöisesti Kansallinen koordinointivastuu Oulun kaupungilla Osatoteuttajat: Rovaniemi Konseptin soveltaminen palvelukylissä Osviitta-palvelukeskuksen kehittäminen Kuusamo Asiakaspalvelukeskuksen tukipalvelut Kuusamon asiakaspalvelut Ohjausryhmä Projektipäällikkö Projektiryhmä ASPA Projektiryhmä Oulu (Riihimäki) JUHTA Seurantaryhmä Palvelukylät Osaryhmä Rovaniemi Tukipalvelut Osaryhmä Kuusamo Yhteistyö yhteispalvelujen kehittämistä tekevien hankkeiden kanssa kunta-valtio yhteispalvelut asiakaspalvelukeskuskonseptissa

5 Projektin vaiheistus 0. Hankesuunnittelu 1. Asiakasstrategia ja asiakassegmentit 2. Palveluiden ja palvelukanavien määrittely 3. Asiakkuuden hallinnan määrittely 4. Kunta - valtio palvelut asiakaspalvelu-keskuskonseptissa 5. Tukipalvelut - määrittely ja pilotointi 6. Kuusamon asiakaspalvelut 7. Palvelukylät (ensimmäinen 1/2009, 2. Q4/2009) 8. Resursointi ja osaaminen -Oulu10 12/08, puhelinpalvelu 09/09, Kmo (03-06/09) ja Roi 08/09 9. Tietojärjestelmä-palveluiden hankinta operatiiviseen toimintaan määrittely valm. 12/08, käyttöönotto 12/ Konseptin pilotointi valituilla palveluilla 11. Asiakaspalvelukeskuksen käyttöönottosuunnitelma ja käyttöönotto Kuusamossa ja Rovaniemellä 12. Kansallisen levittämissuunnitelman laatiminen KuntaIT verkostossa 13. Päättäminen Q1/2008Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009Q4/2009 Q1/2010 Q2/2010Q3/2010Q4/2010

6 Tehtyä ja tulossa olevaa Tehtyä Asiakaspalvelukeskuksen asiakkuusstrategia, asiakasryhmien segmentointi Ensivaiheessa välitettävien palvelujen määrittely ja niiden palveluprosessien kuvaukset Palveluasiantuntijoiden rekrytointi ja koulutus Oulu10-palvelupisteen ja puhelinpalvelun avaus Asiakkuuden hallinnan (CRM/MDM) määrittely, tietojärjestelmäpalvelun käyttöönotto aloitettu 04/2009 Visuaalinen ilme ja viestintä Etäpalvelupilotti Oulu-Ylikiiminki Tietojärjestelmien käyttöönotto - asiakkuuden ja asiakastietojen hallinta 12/09 Tulossa Sähköisen palvelukanavan kehittäminen 08/2010 puhelinpalvelujärjestelmä 08/10, sähköinen työpöytä syksy 2010 Palvelujen tuotteistaminen ja toimintamallin konseptointi ->10/10 Asiakaspalvelukeskuksen rakennustapaohje

7 Asiakaspalvelukeskuksen palveluvisio 2012 Asiakaspalvelun edelläkävijä tarjoaa vaivatonta asiointia ja tietoa Toiminnan kannalta olennainen piirre on asiakaslähtöisyys - yhä monipuolisempi, hallintokuntien rajat ylittävä palvelu virastokeskeisen näkökulman sijaan Menestystekijät: Asiakaslähtöinen kulttuuri, asenteet ja toimintatavat Hyödyn tuottaminen asiakkaille ja palveluntuottajille Vahva osaaminen ja sen suunnitelmallinen kehittäminen Uusimman teknologian ja palvelukanavien hyödyntäminen Tehokas viestintä

8 Asiakaspalvelukeskuksen edut asiakkaalle Palveluiden saatavuus ja laatu paranevat yhden luukun periaatteella Asiakasryhmittäin kohdennetut palvelut asiakkaan tarpeen, elämäntilanteen tai elinkaaren mukaan Asiakkaan kustannus- ja aikasäästöt Palvelut ovat yhtä kokonaisuutta asiakkaan näkökulmasta

9 mallin hyöty kunnalle Kustannushyötyanalyysin mukaan takaisinmaksuaika Oulussa 1,3 vuotta Henkilötyöresurssi kohdennettavissa muualle, tuottavuuden paraneminen Tietojen ja toimintojen päällekkäisyyksien vähentäminen Palvelun laatu Asiakaspalveluun erikoistunut henkilöstö, osaamisen ylläpito Palveluverkon keveneminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakkaan osallistaminen Monikanavaisuuden hyödyntäminen esim. tietyn palvelun painottaminen asiakassegmentointia hyödyntäen tarkoituksenmukaisimpaan kanavaan mahdollista

10 Oulu10-palvelupisteen henkilöstön keskeiset tehtävät 1. Antaa asiakkaalle oikea vastaus esitettyyn palvelupyyntöön tai välittää palvelupyyntö eteenpäin ja varmistaa, että asiakas saa vastauksen palvelupyyntöönsä 2. Auttaa asiakasta käyttämään sähköisiä palveluita 3. Tarjota asiakkaalle palveluohjausta asiakkaan tarpeet huomioiden 4. Parantaa yleistä tiedottamista ja eri vaihtoehtojen markkinointia 5. Tuntea prosessit, jolla asiakkaalle annetaan palvelua toimialalta Oleellista on, että hallintokunnan palvelut toimivat tehokkaasti sekä asiakkaan että Oulu10 näkökulmista. Palveluasiantuntija voi luottaa, että palvelupyyntö käsitellään sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

11 = Oulu10-palvelut Oulu10-palvelut Oulu10-palvelupiste alkaen Oulu10-puhelinpalvelu Ylikiimingin yhteispalvelupiste (2010 alusta) palvelee: 1. asiakaspalvelupisteessä paikan päällä 2. puhelimitse sähköisesti palvelukanavan kehittäminen meneillään)

12 Oulu10-palvelupiste Neuvonta ja ohjaus kaupungin palveluista ja toiminnasta Oulun kaupungin laskujen maksu, myynti- ja vuokrauspalvelut (venepaikat, viljelypalstat) Lupien myyminen ja myöntäminen (kalastusluvat, asukas- ja veteraanipysäköintiluvat, veteraanien joukkoliikenneliput) OuluCard-kortin hankinta Julkinen ilmoitustaulu ja nähtävillä pito Kuntalaispalautteen, -aloitteen, hakemusten ja asiakirjojen vastaanottaminen Tuotteiden, lomakkeiden ja materiaalin jakaminen Tiettyjen tilojen varaukset ja avaimet Sähköisten palvelujen käytön opastus Pysäköinnin valvonnan asiakaspalvelu ja pysäköinnintarkastajan vastaanotto Aino-neuvontapalvelu ikääntyneille

13 Aspa-tietojenkäsittelypalvelut

14 ASPA tietojenkäsittelypalvelut (1/3) Tietojenkäsittelypalvelut ensimmäisenä mallia toteuttaville kunnille KuntaIT:n hankeajaksi Tärkeimpiä tavoitteita tietojenkäsittelypalveluille ovat Modulaarisuus, laajennettavuus vaiheittain, avoimuus Joustavuus toimintaympäristön muutoksille Integroitavuus kunnan muiden tietojärjestelmien kanssa ensisijaisesti aina palveluväylän (ESB) kautta Erikoistumiseen pohjautuva, verkostoitunut asiakaspalvelukeskustoiminta vaatii asiakastietojen ja palvelukokonaisuuksien hallintaa palvelupyynnön käsittely useassa eri pisteessä, asiakas näkee palvelun yhtenä kokonaisuutena asiointikanavasta riippumatta

15 Asiakkuudenhallintajärjestelmä (2/3) ASPA hankkeeseen osallistuvissa kaupungeissa käyttöönotetaan asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM), johon keskitetään 1. asiakkaiden tiedot 2. asiakkuustiedot 3. palvelupyynnöt Järjestelmä sisältää asiakkaan ajantasaiset perus- ja tavoitettavuustiedot (esim. nimi, osoite, puh.nro, , yhteyshenkilö) Tulevaisuudessa muut asiakastietoja tarvitsevat järjestelmät saavat asiakkaiden perus- ja tavoitettavuustiedot CRM:stä

16 Asiakkuudenhallintajärjestelmä (3/3) Kokoaa tulevaisuudessa asiakkaan palvelukohtaiset tiedot muista operatiivisista järjestelmistä Keskittää palvelupyynnöt ja niiden käsittelytiedot (viestit, tapahtumat, käsittelyhistorian ja ratkaisut) yhteen paikkaan Palvelupyynnöt voidaan liittää tiettyyn asiakkaaseen tai asiakasryhmään tai käsitellä anonyymisti liittää tiettyyn palveluun, toimialaan ja tuotteeseen ohjata automaattisesti tai delegoida käsiteltäväksi eri asiantuntijoille, organisaatioille tai ulkopuoliselle tahoille

17 Esimerkki - kuntalaispalaute Yhteydenotto Vastaus CRM Käsittely Palaute Palvelupyyntö Ratkaisu Aloite Käsittelypyyntö Kuntatoimisto

18 Asiakaspalvelukeskuksen sähköinen palvelukanava

19 Sähköisen palvelukanavan päätoiminnallisuudet Internet -sivusto, jossa kuntalainen voi Käynnistää asiointiprosessin Seurata asiointiprosessin tilaa Täydentää ja selailla omia tietojaan Selailla asiointihistoriaansa Viestiä helposti ja turvallisesti asiakaspalveluhenkilöiden kanssa Palveluun kirjaudutaan VETUMA-tunnisteella Pääpalveluja ovat erilaiset vireillepanot, esimerkiksi hakemukset ja ilmoitukset Palvelukanava EI ole tiedotussivusto vaan tiedottaminen tapahtuu julkisilta sivuilta

20 Kokonaiskuva Kuntalainen Kaupunki.fi Tunnistau -tuminen -vetuma ASPA:n Sähköinen palvelukanava sivusto Palveluprosessimoottori BPNL Sähköiset asiointiprosessit: palveluohjauksen säännöstö (sääntökone) ja siihen liittyvät lomakkeet Hallintokuntien virkamieskäsittely ASPA:n virkamieskäsittely Muut järjestelmät ASPA CRM

21 Sähköistettävät prosessit Asiakaspalvelukeskuksen prosesseista ensi vaiheessa Aloite Palaute Venepaikan hakeminen Hakkuutähdelupa Pysäköinnin virhemaksusta valittaminen Lisäksi tulossa Tonttikartan tilaus ja tilapäinen viitoituslupa, Tekninen keskus Urheilijalippuhakemus ja kohdeavustushakemus, Liikunta Sosiaalisin perustein työllistämisen hakemus ja maksumääräysten sähköistys, Sosiaali- ja terveystoimi Kaukolainapyyntö ja osoitteen muutos, Kirjasto

22 Asiointiprosessin käynnistys -rautalankamalli - Etusivu - Omat tiedot -Asuminen ja vapaa-aika -Liikunta-ja vapaaaika -Kaavat ja kiinteistöt -Kirjastot ja arkistot -Koulutus ja opiskelu -Kulttuuri-ja museot -Liikenne ja kadut -Liikunta ja vapaa-aika -Perhe- ja sosiaalipalvelut Sähköiset lomakkeet Tekstiosa - Kohdeavustushakemus kuvaustekstiä lisätietoja - Hakemus 1 - Hakemus 2 - Hakemus 3 PDF lomakkeet - Hakemus 1 - Hakemus 2 - Hakemus 3 Ilmoitukset Muut palvelut - Webtimmi - Varaustilanne - Latujen kunto Web timmi Latujen kunto

23 Lomakkeen täyttö ja lähetys -rautalankamalli - Etusivu - Omat tiedot Tekstiosa Ilmoitukset -Asuminen ja vapaa-aika -Liikunta-ja vapaaaika -Kaavat ja kiinteistöt -Kirjastot ja arkistot -Koulutus ja opiskelu -Kulttuuri-ja museot -Liikenne ja kadut -Liikunta ja vapaa-aika -Perhe- ja sosiaalipalvelut Etunimi: Osoite: KOHDEAVUSTUSLOMAKE Heikki Sukumini: Kotikatu 1 Postinumero: Hakija Lähetä

24 Asiointiprosessien seuranta -rautalankamalli - Etusivu - Omat tiedot Tekstiosa Ilmoitukset -Asuminen ja vapaa-aika -Liikunta-ja vapaaaika -Kaavat ja kiinteistöt -Kirjastot ja arkistot -Koulutus ja opiskelu -Kulttuuri-ja museot -Liikenne ja kadut -Liikunta ja vapaa-aika -Perhe- ja sosiaalipalvelut Palvelupyynnöt Tila Pvm 2010/1 Kohdeavustushakemus Käsittelyssä Kohdeavustushakemus Lähetty Oma dokumenttipankki

25 Kiitos mielenkiinnosta! p

Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008

Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008 Asiakaspalvelukeskus - projekti Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008 Lähtökohdat projektille Oulussa Oulun Tietotekniikan johtokunnan vierailu Liverpoolissa 2005, pj. Jorma Kivelä

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy

Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy Brändikäsikirja 2009 Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy 2 Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan monimutkainen ja sirpaleinen.

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Sisältö Lukijalle 3 Esitys ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla 4 1 Ruotsinkielinen alueellinen asukasportaali

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

SADe-ohjelmasta palveluja kunnille ja kuntalaisille

SADe-ohjelmasta palveluja kunnille ja kuntalaisille SADe-ohjelmasta palveluja kunnille ja kuntalaisille Porin seudun tieto- ja asiakirjahallintotyöryhmän kokous, Ulvila Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 1.4.2014 JulkICT 2014 keskeiset tavoitteet 1. Kansallisen

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa Versio: Julkaistu: 2.11.2004 Voimassaoloaika: 31.12.2009 Sisällys 1 Alkusanat...

Lisätiedot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot