Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008"

Transkriptio

1 Asiakaspalvelukeskus - projekti Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori

2 Lähtökohdat projektille Oulussa Oulun Tietotekniikan johtokunnan vierailu Liverpoolissa 2005, pj. Jorma Kivelä Kaupunginjohtaja Kari Nenonen siirsi idean Palvelukeskusprojektille Kaupunginhallituksen päätös , palvelukeskuksen perustamisen loppuraportti: Palvelukeskukseen muodostetaan Oulun kaupungin palvelupiste, josta asiakkaan on mahdollista saada monipuolisia lopputuotepalveluja jopa normaalin toimistotyöajan ulkopuolellakin (call-center malli). Neuvontapalveluita voidaan kehittää Liverpool Direct mallin suuntaan, jossa palvelukeskuksessa olisi eri hallintokuntien erityisosaajia niin, että siltä pystyttäisiin vastaamaan hyvinkin erilaisiin kysymyksiin (esim. ajanvaraukset, vakiokysymykset, hakemukset). Palvelukeskuksen kaupunkilaisten palvelupiste voi toimia yhtenä keskeisenä kaupungin asiakkuuksien hallinnan linjauksien ja konsernintason periaatteidentoteuttajana.

3 Lähtökohdat projektille Oulussa Oulun kaupungille perustetaan Asiakaspalvelukeskus (ASPA), johon keskitetään kuntalaisten asiakaspalvelua ja asiointia. Asiakaspalvelukeskuksen palvelut tuottaa Oulun Konttori. Uusi Asiakaspalvelukeskus aloittaa toimintansa Asiakaspalvelukeskus palvelee asiakkaitaan asiakaspalvelupisteessä, puhelimitse ja sähköisen portaalin kautta. Sähköisen asioinnin laajentuva käyttö ja kehittäminen on koko keskitetyn asiakaspalvelukonseptin tärkeä lähtökohta.

4 Oulun Konttori? Oulun kaupungin liikelaitos Monipuoliset tukipalvelut Hallintopalvelut: esim. päätöksenteon asiakirjapalvelut, puhelinvaihde, virastomestaripalvelut, painatus, kaupunginarkisto Taloushallinnon palvelut: esim. kirjanpito, tilinpäätökset, reskontrat Henkilöstöhallinnon palvelut: esim. palkanlaskenta ja palvelussuhdepalvelut Tulkkipalvelut Pohjois-Suomen yhteishankintayksikkö, 2009 Asiakaspalvelukeskus 2009: 280 palveluasiantuntijaa, 14 M

5 Kytkeytyminen Oulun kaupunkistrategiaan Asukkaiden tarpeista lähtevät Suomen kehittyneimmät palvelut Hyvinvointia edistävä yhteinen palveluverkosto, joka hyödyntää uusinta teknologiaa ASIAKAS- PALVELUKESKUS Menestyminen muuttuvassa ympäristössä edellyttää innovatiivisuutta, hallittua riskinottoa, uutta ajattelua ja rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista. Tiedostamme asukkaiden tarpeet, edistämme vuorovaikusta ja nämä tarpeet ohjaavat päätöksentekoa.

6 Lähtökohdat KuntaIT yhteistyölle Kunta IT:n Kunta CRM raportti KuntaIT:n tarkoituksena on tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä saada aikaan kansallisesti yhteentoimivia, asiakaslähtöisiä ja tuloksellisuutta lisääviä palveluja ja palvelukokonaisuuksia koko kuntasektorin käyttöön. Tässä tarkoituksessa KuntaIT ohjaa kuntasektorin verkostomaista tietohallintoyhteistyötä ja yhteen sovittaa sen yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee osaltaan kunta- ja palvelurakenteen ja julkisten palvelujen uudistamista."

7 Hankkeen -resurssit Hankkeen kustannukset V 2008 valtionos. V 2009 valtionos. kunnittain kunnittain Oulu Oulun omarahoitusosuus ( ) ( ) Kuusamo Rovaniemi Riihimäki KuntaIT Kustannukset yhteensä Hankkeen tulot Valtionosuus

8 Hankkeen muut resurssit Hankkeeseen tarvittavat asiantuntija- ja palveluhankinnat sovitaan työkokonaisuuksittain KuntaIT:n kanssa. Hankinnat ovat mahdollisia KuntaIT:n HANSEL -sopimuksen puitteissa tai kilpailuttamilla Projektin henkilöstö 1 hankepäällikkö, Heikki Talkkari 2 projektipäällikköä, Sirpa Salminen Rovaniemi, Pia Rautakorpi Kuusamo 2 projektisuunnittelijaa, Tiina Huotari ja Ulla Hakola Riihimäen kaupunki: n. 3-4 kk määrittelytyötä

9 Projektin tehtävät ja vaiheet 0. Hankesuunnittelu 1. Asiakasstrategian ja asiakas segmenttien laadinta 2. Palveluiden ja palvelukanavien määrittely 3. Asiakkuuden hallinnan määrittely 4. Kunta - valtio palvelut asiakaspalvelukeskuskonseptissa 5. Tukipalveluiden määrittely 6. Palvelukylät 7. Resursointi ja osaaminen 8. Tietojärjestelmä-palveluiden hankinta operatiiviseen toimintaan 9. Konseptin pilotointi valituilla palveluilla 10. Asiakaspalvelu-keskuksen käyttöönotto Kuusamossa ja Rovaniemellä 11. Kansallisen levittämissuunnitelman laatiminen KuntaIT verkostossa 12. Päättäminen Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009

10 Projektin vaiheistus nro Vaihe Vaiheen kuvaus alkupvm valmpvm 0. Hankesuunnittelu ja Resursointi Muodostetaan hankesuunnitelma ja Resurssienhallintasuunnitelma 9/2007 2/ Asiakasstrategian ja asiakas segmenttien laadinta Toteutetaan asiakasstrategian luomisen malliprosessi ja mallistrategia sekä asiakas-segmentit 2/2008 8/ Palveluiden ja palvelukanavien määrittely Toteutetaan valittujen palvelukanavien kuvaus sekä toteutettavien palveluiden tuote- ja palvelukuvaukset 3/ / Asiakkuudenhallinnan Määrittely Määritellään palveluprosessien pohjalta tarvittavat asiakastiedot ja ASPA:n tietotekninen kohdearkkitehtuuri. Henkilöstön roolien ja toimivaltuuksien määrittely 4/2008 1/ Kunta - valtio palvelut asiakaspalvelu- Keskuskonseptissa Laaditaan selvitys kunta - valtio -palveluista yhteistyössä selvitysmiestyön kanssa. Suunnitellaan palveluiden tuotteistamisen malli (ml. hankesuunnitelma) kunta - valtio palveluiden toteuttamiseksi asiakaspalvelukeskuskonseptissa. 3/ / Tukipalveluiden määrittely Asiakaspalvelukeskuksen tukipalveluiden suunnittelu, määrittely, toteutus ja käyttöönotto asiakassegmenttien tarpeisiin. 03/ / Palvelukylät Asiakaspalvelukeskusmallin laajentaminen Rovaniemellä palvelukyliin 04/ /2009

11 Projektin vaiheistus 7. Resursointi ja osaaminen Suunnitellaan asiakaspalvelukonseptin toteutuksen tarvitsema henkilöstömitoitus, tehtäväkuvaukset sekä niihin liittyvät osaamisprofiilit 4/ / Tietojärjestelmäpalveluiden hankinta operatiiviseen toimintaan Toteutetaan asiakaspalvelukonseptia tukevien tietojärjestelmien teknologiakuvaukset ja vaatimusmäärittelyt (mm. asiakkuudenhallintajärjestelmä ja contact center järjestelmät) Riihimäki 4/2008 Oulu 5/2008 Riihimäki 6/2008 Oulu 12/ Konseptin pilotointi valituilla palveluilla Tehdään pilotointisuunnitelmat. Toteutetaan pilotit valituilla palveluilla ja arvioidaan pilotoinnin tulokset 1/ / Asiakaspalvelukeskuksen käyttöönotto Kuusamossa ja Rovaniemellä Tehdään asiakaspalvelukonseptin käyttöönottosuunnitelmat, arviointi- ja kokemusraportit Kuusamossa ja Rovaniemellä 12/ / Kansallisen levittämissuunnitelman laatiminen KuntaIT verkostossa Toteutetaan suunnitelma asiakaspalvelukonseptin käyttöönotolle ja levittämiselle ( ). Suunnitellaan ylläpidon aikainen palvelumalli (toteutussopimukset) ja käyttöönoton ohjeistus. 1/2009 8/ Päättäminen Arvioidaan hankkeen tuotosten toteutuksen onnistuminen ja suunnitellaan hankkeen tulosten arvioinnin menettelyt. 10/ /2009

12 ASPA / Organisaatio Ohjausryhmä JUHTA Projektipäällikkö Projektiryhmä Seurantaryhmä ASPA Projektiryhmä Oulu (Riihimäki) Palvelukylät Osaprojektiryhmä Rovaniemi Tukipalvelut Osaprojektiryhmä Kuusamo

13 Ohjausryhmän kokoonpano Nimi / rooli Pirjo Mäkinen, pj. Ilari Heikkinen Pekka Kantola, vpj Markku Kämäräinen Jussi Päkkilä Jouko Grönroos Antti Holmroos Tarja Hyvönen Timo Kietäväinen Heikki Talkkari, esittelijä Tiina Huotari, sihteeri Organisaatio Oulun kaupunki Oulun kaupunki Kuusamon kaupunki Kuusamon kaupunki Rovaniemen kaupunki Riihimäen kaupunki VM / KuntaIT VM / Yhteispalvelu Kuntaliitto Oulun kaupunki Oulun kaupunki Varahenkilö Jussi Kauppi Kaisa Laitinen, Sirpa Salminen Tommi Oikarinen Marko Puttonen Tanja Rantanen Ulla Hakola

14 Oulun projektiryhmä ja toimeksianto TOIMEKSIANTO/ TEHTÄVÄ TOIMEKSIANNON KESTO JÄSENET Asiakaspalvelukeskusprojektin projektiryhmän tehtävänä on suunnitella asiakaspalvelukeskuskonseptin käyttöönotto Oulun kaupungissa. Projektiryhmän tulee määritellä asiakaslähtöiset palveluprosessit, asiakassegmentit, tarjottavat palvelut ja selvittää toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmät. Työryhmän työ käynnistetään asiakasstrategian laadinnalla 01/2008. Projektin väliraportti annetaan 08/2008, johon sisältyy selvitys myös muista asiakaspalvelua ja sähköistä asiointia toteuttavista projekteista. Projekti vaiheistetaan kahteen vaiheeseen siten, että vaihe I kestää saakka, johon mennessä ohjausryhmä raportoi kaupunginhallitukselle työn etenemisestä. Samassa yhteydessä päätetään vaiheen II käynnistämisestä saakka. Pj. Ilari Heikkinen, tietohallinto Kalervo Ukkola, keskushallinto (raportointi kaupungin johtoryhmään) Maria Ala-Siuru, keskushallinto Jussi Kauppi, varalla Pirjo Mäkinen, Oulun Konttori Keijo Koski, terveystoimi Elina Välikangas, sosiaali- ja terveystoimi Raimo Ojanlatva, sosiaalitoimi Arto Willman, opetustoimi Risto Vuoria, varalla Maarit Hyvönen ja Maija Saraste kulttuuritoimi Kirsti Mattila, keskushallinto Mervi Uusimäki, liikuntavirasto Sirkka-Liisa Kangasharju, tekninen keskus Pekka Seppälä, rakennusvalvontavirasto Peipa Mäki varalla Sari Valppu, keskushallinto Leena Kerola-Korhonen, tietohallinto Pirjo Kovalainen, nuorisoasiainkeskus Siht. Heikki Talkkari, Oulun Konttori

15 Hankkeen tehtävät (palveluiden lähtötilanne) Kaupunkilaisten asiakaspalvelukeskus Oulu vastaa asiakaspalvelukeskuksen eli mallin kehittämisestä ja hankkeen kokonaiskoordinoinnista. Alustava palveluvalikoima Oulussa: Hallintokuntien lopputuotepalvelut, jotka määritellään hankkeen aikana - esim. sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalvelut, päivähoitohakemus, kouluun ilmoittautuminen ja erilaiset hakemukset ja luvat - sähköiset palvelut itsepalveluna ja tuettuna, jotka määritellään hankkeen aikana Teknisen keskuksen neuvontapalvelut Lippu- ja lupapalvelut Matkailuneuvonnan palvelut Kaupungin virallisten ilmoitustaulujen hallinta Kirjaamon palvelut keskitetysti Henkilöstökassa ja kassapalvelut Aravalainojen hoitoon liittyvä palvelu Luottamustoimien hoitoon liittyvät palvelut Yhteispalvelukeskus ja tukipalvelut Asiakaspalvelukeskuksen hyödyntäminen keskitettyjen ja toimialakohtaisten asiakaspalveluiden kehittämisessä (sote, yhdyskuntatekninen) Kunta- ja valtioyhteistyö yhteispalvelupisteessä yhteistyö YritysSuomi -hankkeen kanssa Kytkentä yhteispalvelun selvitysmiehen tehtävään (T. Kietäväinen) Sähköisten palveluiden tukitoiminnot Palvelukylät Asiakaspalvelukeskusmallin käyttöönotto kylillä Palvelukylien asiakaspalvelun suunnittelu, pilotointi ja toteutus Vrt. asukastuvat Oulussa

16 Tulokset asiakkaan kannalta Asiakaspalvelukeskus, jossa asiakas saa laajat palvelut joustavasti valitsemastaan kanavasta sähköisesti, puhelimitse tai fyysisesti asioimalla Palveluiden saatavuus ja laatu paranee yhden luukun periaatteella Asiakasryhmittäin kohdennetut palvelut asiakaan tarpeen, elämäntilanteen tai elinkaaren mukaan Asiakkaan kustannus- ja aikasäästöt Palvelut ovat yhtä kokonaisuutta asiakkaan näkökulmasta Asiakas juoksee virastosta toiseen Asiakas saa palvelut yhdestä toimipisteestä Virasto 1 Virasto 1 Virasto 2 ASIAKAS- PALVELUKESKUS Virasto 2 Virasto 3 Virasto 3

17 Tulokset kaupungin kannalta Yhteinen näkemys kuntalaisesta asiakkaana Asiakasstrategia ja määritellyt prosessit valituista palveluista Asiakastietojen keskittäminen, tietojen ja toimintojen päällekkäisyyksien purkaminen ja laadun parantaminen Asiakassuhteen hallinta Toiminta tehostuu, varmistetaan oikeat resurssit ja osaaminen oikeaa paikkaa Kohdennetaan asiakasryhmille oikeat palvelut ja palvelukanavat Palveluiden kehittäminen paranee Mahdollistaa erikoistumisen Kustannussäästöt vrt. kustannus-hyötyanalyysi esim. Oulussa projektin takaisinmaksuaika noin 2 vuotta Sähköinen itsepalvelu Neuvonta- ja ohjauspalvelu Asiantuntijapalvelu Itsepalveluna hoidettavat palvelutarpeet, online-palvelut 1 Etäpalvelut esim. puhelimella tai internetin avulla 10 Henkilökohtainen palvelu asiantuntijan kanssa 100

18 Hankkeen tuotokset Oulun asiakaspalvelukeskus, jonka toimintamalli on monistettavissa Kuntasektorin asiakasstrategiamalli (asiakaspalvelukeskus -toimintamallin lähtökohdista) Hankkeessa tuotteistettujen palvelujen prosessikuvaukset KuntaIT:n prosessipankissa yhteisesti hyödynnettäväksi Asiakaspalvelukeskus -toimintamallia tukevat teknologia- ja tietojärjestelmävaatimusmäärittelyt Tietojärjestelmäratkaisujen hankinnat ja pilotoinnit (asiakkuudenhallinta, palveluketjun hallinta ja call- ja contact center) Asiakaspalvelukeskus -toimintamallin levittämissuunnitelma ja dokumentaatio Asiakaspalvelukeskuksen kustannushyötyanalyysi ja toiminnan mittaristo

19 Mitä on saatu aikaan? Projektiryhmä on Työstänyt Asiakaspalvelukeskuksen asiakaspalvelun vision 2012 ja siihen liittyvät menestystekijät Määritellyt Asiakaspalvelukeskuksen asiakasryhmät ja hahmotellut niitä palveluita, joita kannattaa siirtää keskukselle vuoteen 2012 mennessä. Tehnyt ehdotuksen niistä palveluista, jotka siirretään Asiakaspalvelukeskuksen vastuulle Tehnyt alustavia palveluprosessikuvauksia joistakin siirrettäväksi ehdotetuista palveluista. Määritellyt joidenkin palveluiden osalta palveluiden tuottamiseen liittyvät tärkeimmät kumppanit ja heidän tarpeensa. Hallintokunnat ovat Nimenneet edustajansa projektiryhmään. Jokainen hallintokunta on arvioinut projektiryhmän ehdotusta siirrettävistä palveluista omalta osaltaan. Kaikki hallintokunnat ovat jo päättänyt joistakin Asiakaspalvelu-keskukseen siirrettävistä palveluista, joidenkin osalta työ on kesken. Siirrettävien palveluiden osalta hallintokuntien tulee laatia palveluprosessien kuvaukset annetulle työpohjalle. Hallintokuntien tulee myös varautua muutoksiin, jotka liittyvät palveluiden siirtoihin (työnjako, henkilöstö- ja muut resurssit)

20 Kuntien palvelukeskusten asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Projektin ohjaus Asiakkuusstrategian lähtökohdat Asiakkuusstrategian määrittäminen Segmentointi ja ja palveluiden määrittely Toimintamallien määrittely Asiakaspalvelukeskuksen ja ja hallintokuntien palveluprosessien rajapintojen määrittely Asiakaskannan hallinta ja ja tietojärjestelmät (CRM) Asiakaspalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen vaiheittain Kumppanien tarpeiden ja ja roolin määrittäminen Asiakaspalvelukeskuksen organisoituminen Yleisen kuntien palvelukeskusten asiakkuuksien hallinnan mallin laatiminen

21 Asiakaspalvelukeskuksen asiakkuusstrategia 2012 Avainmuutosvoimat Asiakkaat yhä vaativampia ja osaavampia Asiakkaat vaativat sähköisiä palveluita Tietotekniikan kehitys muuttaa toimintatapoja ja tuo yhä uusia mahdollisuuksia Asiakaslähtöinen toimintatapa valtaa alaa, hallintokuntakeskeisyys väistyy Työelämän kilpailu kovenee Kilpailu työvoimasta voimistuu Muuttuvat kuntarakenteeet muuttavat palvelutuotantoa Maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten asiakkaiden määrä kasvaa Toimintojen tehostamisen vaatimus kasvaa Riskit lisääntyvät Suuri eläköityminen hämmentää organisaatiota Asiakaspalvelukeskuksen palveluvisio 2012: Asiakaspalvelun edelläkävijä tarjoaa vaivatonta asiointia ja tietoa Menestystekijämme: ASIAKASLÄHTÖINEN KULTTUURI, ASENTEET JA TOIMINTATAVAT HYÖDYN TUOTTAMINEN ASIAKKAILLE JA PALVELUNTUOTTAJILLE VAHVA OSAAMINEN JA SEN SUUNNITELMALLINEN KEHITTÄMINEN UUSIMMAN TEKNOLOGIAN JA PALVELUKANAVIEN HYÖDYNTÄMINEN TEHOKAS ULKOINEN JA SISÄINEN VIESTINTÄ Valtuusto/johto Avainsidosryhmä Asiakkaat Henkilöstö Yhteistyökumppanit Odotukset Toiminnan tehostaminen Toiminnan modernisointi ja kehittäminen Palveluprosessien kehittäminen Tietotekniikan käytön laajentaminen Edelläkävijänä toimiminen Monipuolisia palveluita Nopeaa, sujuvaa palvelua Tarpeita vastaavaa asiantuntemusta Palveluiden saavutettavuutta Tietoturvallisuutta Ydintehtävään keskittyminen, selkeät prosessit Monipuolinen tehtäväkuva Palkkaus paranee Mielenkiintoinen ja motivoiva työ Koulutusmahdollisuudet Työsuhdeturva Luotettavuutta Tasapuolista kohtelua Palveluiden sujuvuus Säästöt Yhteistyö

22 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYH MÄ 1. Lupien ja avustusten hakijat ja ilmoitusten tekijät ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Tilaisuuksien järjestämiseen tarvittavat luvat (väliaikaiset mainosluvat) Avustusten hakeminen Elintarvikkeiden myyntiin tai tarjoiluun tarvittavat luvat Rakentamiseen liittyvät luvat Kalastusluvat, verkkoluvat Ympäristöviraston myöntämät luvat: tuotantoeläimet pitopaikka (lampaat) tuotantoeläintilat paliskunnat ravintolatoimintaan liittyvät luvat, meluilmoitukset, ilotulite, pyrotekniset maa-ainesluvat) ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Aspan palvelut: -Lupien, lippujen yms. laskujen maksaminen kassapalveluihin -Lupa- ja avustushakemusten vastaanottaminen kirjaamoon -Päätösten tiedoksianto Neuvokkaan palvelut: -Kalastusluvat -Venepaikkojen vuokraus ja ohjelman pääkäyttäjätehtävät -Viljelypalstojen vuokraus -Asukaspysäköinti -Kassapalvelut ja maksuliikenteen hoito -Asumisoikeusasuntojen jonotusnumerot, prosessin kuvaus -Rakennusvalvonnan yleinen neuvonta ja opastus -Pienrakentajien ohjausprosessi -Myönnettyjen rakennuslupien selaaminen Liikuntaviraston palvelut: -Kohdeavustuslomake -Nuorten kansainvälisen liikuntatoiminnan matka-avustusten hakulomake -Suunnistuskartta-avustusten hakulomake -Toiminta-avustusten hakulomake, urheiluseurat -Hakulomakkeiden jakaminen -Hakemusten vastaanottaminen

23 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 2. Vapaa-ajan palveluiden käyttäjät ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Tapahtumakalenteri Aikataulut ja ohjelmat Venepaikkojen myynti Lippupalvelut Viljelypalstat (mitkä palvelut) Kartat Vierassatama (mitkä palvelut) Latujen kuntotilanne Urheilupaikan käyttöperiaatteet Seura- ja järjestötoiminta, rekisteri, tilat ja kalusto Kirjastopalvelut (mitkä palvelut) ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Aspan palvelut: -Laskujen maksaminen kassapalveluihin Liikuntaviraston palvelut: -Liikuntapalveluiden yleisinfo -Sähköisten palveluiden opastus -Liikuntapaikkojen varaustilanteen selailu -Uimakouluilmoittautuminen -Vauvauintiin ilmoittautuminen -Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen -Kunnossapidon seuranta -Urheiluseuraluettelo -OuluCard-palvelut -Harjoitus- ja kilpailuvuorojen hakulomake -Koulusalivuorojen hakulomake -Valmentaja- ja ohjaajaluettelo -Harjoittelupäiväkirjat alle 18-vuotiaat -Harjoittelupäiväkirjat yli 18-vuotiaat Esitteiden jakaminen -Liikuntapalvelupokkari -Eritysliikuntapalveluiden pokkari -Erityisliikunnan kalenteri -Ikääntyneiden, senioreiden ja pitkäaikaissairaiden liikuntapokkari -Actionpokkari -Oulun seudun ulkoilureitit kartta (yhteistyössä 7 kuntaa) -Liikunta-ja urheiluseuraluettelo -Liikuntaviraston toimintakertomus -Liikuntapaikkojen esitteet Kirjastosta siirtyvät: Paperisien esitteiden jako Verkkopalveluiden itsenäinen käyttö ASPA:n tiloissa Kulttuuritoimesta siirtyvät: Kulttuuripalveluiden neuvonta ja tiedottaminen

24 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 3. Kaupungin työntekijät, luottamushenkilöt ja työnhakijat 4. Hyvinvointipalveluiden hakijat ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) OuluCard palvelut Sisäiset puhelinluettelot Työsuhde-edut Virkistysmajat Henkilöstökassa Tiedottaminen Työnantajainformaatio Avoimet työpaikat, informaatio ja haku Kesätyö informaatio, hakulomakkeet Omahoitopilotin tulosten jälkeen arvioidaan ajanvarausmahdollisuudet mm. neuvola, suun terveydenhuolto, terveys, sosiaali, myös käynti, puhelin, IT yms. Toimeentulotukihakemus, uusi teknologia? ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Aspan palvelut: -Palkanlaskennan ja palvelussuhdetietojen neuvontapalvelut - Virkistysmajojen varaus - Henkilöstökassa - Kaupungin ruokaloiden aterialippujen myynti -Rekrytointijärjestelmän pääkäyttäjyys ja rajapinnat asiakkaisiin - Työhakemusten vastaanottaminen kirjaamoon -Opastus sähköisistä palveluista Kirjaston palvelut: -Kirjaston tilojen varaustilanteen ja tilavarausten vastaanotto Opetustoimesta siirtyvä: -Sähköinen sijaisrekisteri Yleinen palveluneuvonta ja ohjaus Yksi numero, johon asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Päiväkotihakemuksen jättäminen, päivähoitoalueiden info Maksukattoasiakkaat Info yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista Vanhuspalvelujen palveluneuvonta (kotisairaanhoito, siivous, ruoka, kodinhoito)

25 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 5. Muuttajat ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Oulun palveluopas sähköisenä Uusille Oululaisille lehti (tilaukset) Asumiseen liittyvät asiat: sähkö, vesi, asunnon hakeminen, Kansainvälisyystiimi? Oulu Innovations (yritykset) Tiedottaminen kaupungin palveluista (esim. päiväkodit, koulut, terveyspalvelut, kirjastopalvelut) Tulkkipalvelut ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Kehan palvelut: -Markkinointimateriaalin jakaminen -Maahanmuuttajainfo -Uuden kuntalaisen tarvitsemat infopalvelut (koulut) Aspan palvelut: -Pohjois-Suomen Tulkkipalvelut -Muuttamiseen liittyvä yleisneuvonta 6. Vierailijat Tapahtumakalenteri Lippupalvelu Kartat ja reittipalvelut ja aikataulut (mitkä palvelut) Majoitus (mitkä palvelut) Matkailuneuvonta Konferenssipalvelut (mitkä palvelut) Tulkkipalvelut Kehan palvelut: -Matkailuinfo Aspan palvelut -Pohjois-Suomen Tulkkipalvelut

26 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 7. Demokratianjanoiset (+media) ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Julkinen ilmoitustaulupalvelu (sähköiset tilaan ja portaaliin), avoimet työpaikat, päätökset Luottamuselinten esityslistat ja päätöspöytäkirjat liitteineen Lähidemokratiatoiminnasta tiedottaminen Vireillä ja valmistelussa olevat asiat Aloitteet (portaali) aloitelomakkeet Asiakirjatilaukset kaupunginarkistosta Kaupungin valtuuston kokousten videointi (?) Tiedotteet (arkisto)? Kuva- ja logopankki Kaikkien toimialojen tiedotteet Videomateriaali ja esitysmateriaali Kaupungin julkaisulista Kaupungin julkaisujen pdf-versiot Yhteyshenkilölistat Palautteen antamisen palvelut ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Kehan palvelut: -Lähidemokratiayhteisöistä (asukasyhdistykset, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistykset, kylätoimikunnat) tiedottaminen -Asukastuvista tiedottaminen -Alueellisesta yhteistyöstä tiedottaminen -Palvelujohtotiimeistä tiedottaminen Kaavoitukseen liittyviä palveluita -Yleiskaavakartat nähtäville -Raportteja nähtäville -Raporttien myynti -Mahdollisuus ottaa kopioita/saada kopioita -Mahdollisuus kutsua esittelijä paikalle virallisina nähtävilläoloaikoina -Sähköinen ilmoitustaulu -Sähköiset palautteet Neuvokkaasta siirtyvät: -Julkinen ilmoitustaulu -Lomakkeet -Esitteet -Teemapäivät, näyttelyt -Teknisen keskuksen yleisneuvonta -Teknisen keskuksen puhelinneuvonta Liikuntavirastosta siirtyvät: -Aloitteiden vastaanottaminen

27 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 7. Demokratianjanoiset (+media) ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Julkinen ilmoitustaulupalvelu (sähköiset tilaan ja portaaliin), avoimet työpaikat, päätökset Luottamuselinten esityslistat ja päätöspöytäkirjat liitteineen Lähidemokratiatoiminnasta tiedottaminen Vireillä ja valmistelussa olevat asiat Aloitteet (portaali) aloitelomakkeet Asiakirjatilaukset kaupunginarkistosta Kaupungin valtuuston kokousten videointi (?) Tiedotteet (arkisto)? Kuva- ja logopankki Kaikkien toimialojen tiedotteet Videomateriaali ja esitysmateriaali Kaupungin julkaisulista Kaupungin julkaisujen pdf-versiot Yhteyshenkilölistat Palautteen antamisen palvelut ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Aspan palvelut: -Julkisen ilmoitustaulun ylläpito -Luottamustehtävän hoitoon liittyvät palvelut (mm, palkkioiden maksatus) - Vireillä ja valmistelussa olevista asioista tiedottaminen - Oulun kaupungin kirjaamo, mm aloitteiden vastaanotto - Esityslistojen painatus Painatuskeskuksessa, painatuskeskuksen palvelut myös muissa segmenteissä - Kaupunginarkiston palvelut (arkisto ei siirry fyysisesti Virastotaloon) -Esityslistat ja pöytäkirjat nähtävillä -Asiakaspalautteiden vastaanotto ja välittäminen hallintokunnille

28 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 8. Tilojen ja välineiden vuokraajat ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Liikuntapaikkojen varaukset (erilaisten vuorot) Sarjaliput Välineet (liikuntavälineiden vuokraus) Astiat, kalusteet, valtioliput, kirkkoveneet Kokous- ja koulutustilat, juhlahuoneistot Tieto erilaisista tiloista ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Opetustoimen palvelut: -Ohjeistus koulutilojen vuokraamisesta Aspan palvelut: -Tieto erilaisista tiloista 9. Palveluiden tuottajat ja toimittajat Ohjeet palvelun tuottamiseen ja palveluista tiedottamiseen Raportit ja seuranta palveluiden käytöstä Kävijä ja käyttäjätieto raportointi Tarjouspyynnöt Hankintapäätökset Hankinnan ohjeistukset Kehan palvelut: -Markkinointimateriaalin jakaminen Aspan palvelut: -Yleisneuvonta yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille

29 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Lapsiperheet Sähköiset ilmoittautumiset ja hakeminen kouluun, leirille ym. Omahoitohankkeen pilotin jälkeen arvioidaan ajanvarausten mahdollisuus (neuvola, terveyskeskus ym., mitä palveluita erityisesti lapsiperheille) Kouluinfo (mihin kouluun, erikoiskoulut jne.) IP/ap toiminta Koulujen harrastekuljetukset (mitä ovat?) Leikkipuistot (mitkä palvelut) Koulukohtaiset tiedot, lukujärjestys) Päivähoitohakemusten vastaanotto Terveyskeskus, palveluneuvonta (terveysasemapiirit jne.)

30 Asiakasryhmät ja tarjottavat keskitetyt palvelut ASIAKASRYHMÄ 11. Nuoret ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Tiedottaminen nuorille heidän palveluistaan ja ohjaus Kesätyö informaatio, hakulomakkeet Urheiluakatemia Oulucard Acktionpassi Bänditilat hakemukset? Opintoneuvonta ja ohjaus (mitkä palvelut) Kesäleirit (ilmoittautumiset) netti / tekstiviesti? Nuorten terveyspalvelut? ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Nuorisoasiankeskuksen palvelut: -Alueellinen nuorisotyöstä (mm. nuorisotalotoiminta) tiedottaminen -Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta tiedottaminen -Nuorten työpajoista tiedottaminen -Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut -Leiri- ja kurssitoiminta (ilmoittautumiset) -Nuoria koskevat projektit ja hankkeet -Tapahtumat -Liikennepuisto -Lasten ja nuorten osallisuus -Nuorisojärjestöt -Sosiaalinen nuorisotyö -Monikulttuurinen nuorisotyö -Kansainvälinen toiminta -Vuokrattavat tilat (bänditilat, leirikeskukset, salit yms.) Jaettavat tuotteet: -Hakulomakkeet (mm. järjestöavustukset, bänditilat yms.) -Nuorille suunnatut esitteet (mm. palveluiden markkinointiesitteet, leiri- ja kurssitoiminnan esitelehdet 3xvuosi) -Oulucard palvelut nuorille (TEK) -Keskitetty kesätyöhaku (SOTE) -Actionpassi (LIIK) -Urheiluakatemia (TEK))

31 Asiakasryhmät ja tarjottavat keskitetyt palvelut ASIAKASRYHMÄ 12. Seniorit ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Tiedottamien senioreille suunnatuista palveluista ja neuvonta Kotona asumisen tukipalvelut kuvataan. Kotihoito, ateriapalvelut Veteraanien bussiliput ja pysäköintiluvat Suunnatut liikuntapalvelut kirjaston kotipalvelut ja muista kirjastopalveluista tiedottaminen OuluCard seniorikortti ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Veteraanibussiliput ja pysäköintiluvat -Oulucard palvelut ikäihmisille Aspan palvelut: -Terveyskeskusmaksujen maksukattoasioiden hoitaminen

32 Työn alla Aspan kautta välitettävien palveluprosessien kuvaukset. Valittujen palveluiden tarkka sisällön määrittely ja rajaukset. Palvelun tuottamiseen liittyvien kumppaneiden (hallintokuntien + ulkoiset kumppanit) palveluprosessien rajapintojen tunnistaminen ja määrittely. Hallintokuntien varautuminen muutoksiin, jotka liittyvät palveluiden siirtoihin (työnjako-, henkilöstö- ja muut resurssit) Asiakashallintajärjestelmän määrittely ja hankinta Asiakaspalvelukeskuksen perustamissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Yleisen Asiakaspalvelukeskuksen asiakkuusstrategian laadintamallin laatiminen.

33 Kiitos! Pirjo Mäkinen

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Asiakaspalvelupilotti 2015

Asiakaspalvelupilotti 2015 1 pilotti 2015 1.JOHDANTO...2 1.1. Selvityksen tavoite ja rajaus...3 1.2. Selvityksen työryhmä...3 2. ASIAKASPALVELUT...4 2.1 jen nykytilanne...4 2.1.1. Henkilöstömäärä ja käytössä olevat nimikkeet..4

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI 8.2.2017 Kansalliset digitaaliset toimintamallit Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM Kansalliset digitaaliset toimintamallit

Lisätiedot

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan päämäärä: Oulu on (vuonna 2020 Euroopan) älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaa, maakuntajohtaja 10.1.2017 P-P liitto POPELY PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen.

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen. Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen. Julkisten palveluiden digitalisaatio etenee ja syvenee Ihmiset

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Lasten ja nuorten kärkihankkeen toimintamalli (Strategia 2013)-> Hyvinvointiasema sekä nuorten palvelukeskus (Siun)Soten ja kunnan rajapinnassa (Loppuraportti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA

VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA v.1.0 25.03.2013 1(10) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Tehää yhes Kymenlaaksos. Kymenlaakson Soten tahtotilana on edistää kymenlaaksolaisten hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja.

Tehää yhes Kymenlaaksos. Kymenlaakson Soten tahtotilana on edistää kymenlaaksolaisten hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja. Tehää yhes Kymenlaaksos Visio Kymenlaakson Soten tahtotilana on edistää kymenlaaksolaisten hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja. Kymenlaaksolaiset ottavat voimavarojensa mukaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

YHTEENVETO. Sote-integraatio workshop Peurunka Markku Puro Päivi Koikkalainen. Keski-Suomen Sote 2020

YHTEENVETO. Sote-integraatio workshop Peurunka Markku Puro Päivi Koikkalainen. Keski-Suomen Sote 2020 YHTEENVETO Sote-integraatio workshop Peurunka 6.10.2014 Markku Puro Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote 2020 Mistä olemassa olevasta voidaan luopua tai mitä voidaan vähentää? Mikä on vähemmän tärkeää

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

Digitalisaation haasteet kunnassa

Digitalisaation haasteet kunnassa Digitalisaation haasteet kunnassa LapIT päivät 18.8.2016 Kehitysjohtaja Riitta Erola EU:n tahtotila EU lanseerannut Digital Single Market agendan, jossa Digital Single Market tarkoittaa, jossa henkilöiden

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä

Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä 26.11.2015 ryhmätyöosio (3 ryhmää,) Ryhmätöiden ohjeistus, jakaantuminen ryhmiin, työpajatyöskentelyä klo 14.15 Ryhmätöiden purku ja yhteiskeskustelu RYHMÄ 2. PJ.

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa 11.01.2017 Sisällysluettelo 1. Mikä on digitaalisten palvelujen kehittäminen kärkihanke? 2. Monikanavainen

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry 05.05.2015 Virtu.fi palvelukokonaisuus Palvelut Kuntalaisille Erityisneuvonta Laskurit Palvelut ammattilaisille

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Espoon yhteispalvelupisteet 2012

Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Yhteispalvelupisteet (7 kpl) Leppävaara (61 400 asukasta) Espoon keskus (43 500 asukasta) Kalajärvi (10 800 asukasta) Espoonlahti (50 900 asukasta) Matinkylä (34 500 asukasta)

Lisätiedot

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 1 Mikä Kelan asema on SOTE-uudistuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo 19.1.2017 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma SOTE-uudistus tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa Harri Karhunen, kehittämispäällikkö Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.5.2011 1 Maistraatit

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. UULA Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa 2008-2010 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS UULA organisointi Projektin toteutuksesta

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä!

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! 1 SAARISELKÄ 21.4.2011 Toimistoverkko 2011 Inari, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio, Tornio, Kemi, Tervola, Rovaniemi, Saarenkylä, Sodankylä, Kittilä, Salla,

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma)

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) 2009 2015 Tavoitteena oli helpompi ja sujuvampi asiointi lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja uudistamalla toimintatapoja. Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Kela osana monialaisessa verkostossa

Kela osana monialaisessa verkostossa Kela osana monialaisessa verkostossa 2 Lähde: TEM/Päivi Kerminen Kelan strateginen painopiste kumppanuusyhteistyössä Parannamme suorituskykyämme uudistamalla toimintojamme sekä vahvistamalla yhteistyötä

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu - tilannekatsaus / lokakuu 2010 Toimikunta 25.10.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelun järjestelyt

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010

Lisätiedot

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa 1 Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa Elina Välikangas Kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto 29.4.2010 EFQM VIITEKEHYS (Euroopan laatupalkintomalli)

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus

ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus 2015 KEHA keskuksen k k perustamisen taustalla Pohjautuu selvitysmies Rauno Saaren esitykseen. Taustalla ovat myös ALKU hanketta koskevan selonteon

Lisätiedot