Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008"

Transkriptio

1 Asiakaspalvelukeskus - projekti Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori

2 Lähtökohdat projektille Oulussa Oulun Tietotekniikan johtokunnan vierailu Liverpoolissa 2005, pj. Jorma Kivelä Kaupunginjohtaja Kari Nenonen siirsi idean Palvelukeskusprojektille Kaupunginhallituksen päätös , palvelukeskuksen perustamisen loppuraportti: Palvelukeskukseen muodostetaan Oulun kaupungin palvelupiste, josta asiakkaan on mahdollista saada monipuolisia lopputuotepalveluja jopa normaalin toimistotyöajan ulkopuolellakin (call-center malli). Neuvontapalveluita voidaan kehittää Liverpool Direct mallin suuntaan, jossa palvelukeskuksessa olisi eri hallintokuntien erityisosaajia niin, että siltä pystyttäisiin vastaamaan hyvinkin erilaisiin kysymyksiin (esim. ajanvaraukset, vakiokysymykset, hakemukset). Palvelukeskuksen kaupunkilaisten palvelupiste voi toimia yhtenä keskeisenä kaupungin asiakkuuksien hallinnan linjauksien ja konsernintason periaatteidentoteuttajana.

3 Lähtökohdat projektille Oulussa Oulun kaupungille perustetaan Asiakaspalvelukeskus (ASPA), johon keskitetään kuntalaisten asiakaspalvelua ja asiointia. Asiakaspalvelukeskuksen palvelut tuottaa Oulun Konttori. Uusi Asiakaspalvelukeskus aloittaa toimintansa Asiakaspalvelukeskus palvelee asiakkaitaan asiakaspalvelupisteessä, puhelimitse ja sähköisen portaalin kautta. Sähköisen asioinnin laajentuva käyttö ja kehittäminen on koko keskitetyn asiakaspalvelukonseptin tärkeä lähtökohta.

4 Oulun Konttori? Oulun kaupungin liikelaitos Monipuoliset tukipalvelut Hallintopalvelut: esim. päätöksenteon asiakirjapalvelut, puhelinvaihde, virastomestaripalvelut, painatus, kaupunginarkisto Taloushallinnon palvelut: esim. kirjanpito, tilinpäätökset, reskontrat Henkilöstöhallinnon palvelut: esim. palkanlaskenta ja palvelussuhdepalvelut Tulkkipalvelut Pohjois-Suomen yhteishankintayksikkö, 2009 Asiakaspalvelukeskus 2009: 280 palveluasiantuntijaa, 14 M

5 Kytkeytyminen Oulun kaupunkistrategiaan Asukkaiden tarpeista lähtevät Suomen kehittyneimmät palvelut Hyvinvointia edistävä yhteinen palveluverkosto, joka hyödyntää uusinta teknologiaa ASIAKAS- PALVELUKESKUS Menestyminen muuttuvassa ympäristössä edellyttää innovatiivisuutta, hallittua riskinottoa, uutta ajattelua ja rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista. Tiedostamme asukkaiden tarpeet, edistämme vuorovaikusta ja nämä tarpeet ohjaavat päätöksentekoa.

6 Lähtökohdat KuntaIT yhteistyölle Kunta IT:n Kunta CRM raportti KuntaIT:n tarkoituksena on tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä saada aikaan kansallisesti yhteentoimivia, asiakaslähtöisiä ja tuloksellisuutta lisääviä palveluja ja palvelukokonaisuuksia koko kuntasektorin käyttöön. Tässä tarkoituksessa KuntaIT ohjaa kuntasektorin verkostomaista tietohallintoyhteistyötä ja yhteen sovittaa sen yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee osaltaan kunta- ja palvelurakenteen ja julkisten palvelujen uudistamista."

7 Hankkeen -resurssit Hankkeen kustannukset V 2008 valtionos. V 2009 valtionos. kunnittain kunnittain Oulu Oulun omarahoitusosuus ( ) ( ) Kuusamo Rovaniemi Riihimäki KuntaIT Kustannukset yhteensä Hankkeen tulot Valtionosuus

8 Hankkeen muut resurssit Hankkeeseen tarvittavat asiantuntija- ja palveluhankinnat sovitaan työkokonaisuuksittain KuntaIT:n kanssa. Hankinnat ovat mahdollisia KuntaIT:n HANSEL -sopimuksen puitteissa tai kilpailuttamilla Projektin henkilöstö 1 hankepäällikkö, Heikki Talkkari 2 projektipäällikköä, Sirpa Salminen Rovaniemi, Pia Rautakorpi Kuusamo 2 projektisuunnittelijaa, Tiina Huotari ja Ulla Hakola Riihimäen kaupunki: n. 3-4 kk määrittelytyötä

9 Projektin tehtävät ja vaiheet 0. Hankesuunnittelu 1. Asiakasstrategian ja asiakas segmenttien laadinta 2. Palveluiden ja palvelukanavien määrittely 3. Asiakkuuden hallinnan määrittely 4. Kunta - valtio palvelut asiakaspalvelukeskuskonseptissa 5. Tukipalveluiden määrittely 6. Palvelukylät 7. Resursointi ja osaaminen 8. Tietojärjestelmä-palveluiden hankinta operatiiviseen toimintaan 9. Konseptin pilotointi valituilla palveluilla 10. Asiakaspalvelu-keskuksen käyttöönotto Kuusamossa ja Rovaniemellä 11. Kansallisen levittämissuunnitelman laatiminen KuntaIT verkostossa 12. Päättäminen Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009

10 Projektin vaiheistus nro Vaihe Vaiheen kuvaus alkupvm valmpvm 0. Hankesuunnittelu ja Resursointi Muodostetaan hankesuunnitelma ja Resurssienhallintasuunnitelma 9/2007 2/ Asiakasstrategian ja asiakas segmenttien laadinta Toteutetaan asiakasstrategian luomisen malliprosessi ja mallistrategia sekä asiakas-segmentit 2/2008 8/ Palveluiden ja palvelukanavien määrittely Toteutetaan valittujen palvelukanavien kuvaus sekä toteutettavien palveluiden tuote- ja palvelukuvaukset 3/ / Asiakkuudenhallinnan Määrittely Määritellään palveluprosessien pohjalta tarvittavat asiakastiedot ja ASPA:n tietotekninen kohdearkkitehtuuri. Henkilöstön roolien ja toimivaltuuksien määrittely 4/2008 1/ Kunta - valtio palvelut asiakaspalvelu- Keskuskonseptissa Laaditaan selvitys kunta - valtio -palveluista yhteistyössä selvitysmiestyön kanssa. Suunnitellaan palveluiden tuotteistamisen malli (ml. hankesuunnitelma) kunta - valtio palveluiden toteuttamiseksi asiakaspalvelukeskuskonseptissa. 3/ / Tukipalveluiden määrittely Asiakaspalvelukeskuksen tukipalveluiden suunnittelu, määrittely, toteutus ja käyttöönotto asiakassegmenttien tarpeisiin. 03/ / Palvelukylät Asiakaspalvelukeskusmallin laajentaminen Rovaniemellä palvelukyliin 04/ /2009

11 Projektin vaiheistus 7. Resursointi ja osaaminen Suunnitellaan asiakaspalvelukonseptin toteutuksen tarvitsema henkilöstömitoitus, tehtäväkuvaukset sekä niihin liittyvät osaamisprofiilit 4/ / Tietojärjestelmäpalveluiden hankinta operatiiviseen toimintaan Toteutetaan asiakaspalvelukonseptia tukevien tietojärjestelmien teknologiakuvaukset ja vaatimusmäärittelyt (mm. asiakkuudenhallintajärjestelmä ja contact center järjestelmät) Riihimäki 4/2008 Oulu 5/2008 Riihimäki 6/2008 Oulu 12/ Konseptin pilotointi valituilla palveluilla Tehdään pilotointisuunnitelmat. Toteutetaan pilotit valituilla palveluilla ja arvioidaan pilotoinnin tulokset 1/ / Asiakaspalvelukeskuksen käyttöönotto Kuusamossa ja Rovaniemellä Tehdään asiakaspalvelukonseptin käyttöönottosuunnitelmat, arviointi- ja kokemusraportit Kuusamossa ja Rovaniemellä 12/ / Kansallisen levittämissuunnitelman laatiminen KuntaIT verkostossa Toteutetaan suunnitelma asiakaspalvelukonseptin käyttöönotolle ja levittämiselle ( ). Suunnitellaan ylläpidon aikainen palvelumalli (toteutussopimukset) ja käyttöönoton ohjeistus. 1/2009 8/ Päättäminen Arvioidaan hankkeen tuotosten toteutuksen onnistuminen ja suunnitellaan hankkeen tulosten arvioinnin menettelyt. 10/ /2009

12 ASPA / Organisaatio Ohjausryhmä JUHTA Projektipäällikkö Projektiryhmä Seurantaryhmä ASPA Projektiryhmä Oulu (Riihimäki) Palvelukylät Osaprojektiryhmä Rovaniemi Tukipalvelut Osaprojektiryhmä Kuusamo

13 Ohjausryhmän kokoonpano Nimi / rooli Pirjo Mäkinen, pj. Ilari Heikkinen Pekka Kantola, vpj Markku Kämäräinen Jussi Päkkilä Jouko Grönroos Antti Holmroos Tarja Hyvönen Timo Kietäväinen Heikki Talkkari, esittelijä Tiina Huotari, sihteeri Organisaatio Oulun kaupunki Oulun kaupunki Kuusamon kaupunki Kuusamon kaupunki Rovaniemen kaupunki Riihimäen kaupunki VM / KuntaIT VM / Yhteispalvelu Kuntaliitto Oulun kaupunki Oulun kaupunki Varahenkilö Jussi Kauppi Kaisa Laitinen, Sirpa Salminen Tommi Oikarinen Marko Puttonen Tanja Rantanen Ulla Hakola

14 Oulun projektiryhmä ja toimeksianto TOIMEKSIANTO/ TEHTÄVÄ TOIMEKSIANNON KESTO JÄSENET Asiakaspalvelukeskusprojektin projektiryhmän tehtävänä on suunnitella asiakaspalvelukeskuskonseptin käyttöönotto Oulun kaupungissa. Projektiryhmän tulee määritellä asiakaslähtöiset palveluprosessit, asiakassegmentit, tarjottavat palvelut ja selvittää toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmät. Työryhmän työ käynnistetään asiakasstrategian laadinnalla 01/2008. Projektin väliraportti annetaan 08/2008, johon sisältyy selvitys myös muista asiakaspalvelua ja sähköistä asiointia toteuttavista projekteista. Projekti vaiheistetaan kahteen vaiheeseen siten, että vaihe I kestää saakka, johon mennessä ohjausryhmä raportoi kaupunginhallitukselle työn etenemisestä. Samassa yhteydessä päätetään vaiheen II käynnistämisestä saakka. Pj. Ilari Heikkinen, tietohallinto Kalervo Ukkola, keskushallinto (raportointi kaupungin johtoryhmään) Maria Ala-Siuru, keskushallinto Jussi Kauppi, varalla Pirjo Mäkinen, Oulun Konttori Keijo Koski, terveystoimi Elina Välikangas, sosiaali- ja terveystoimi Raimo Ojanlatva, sosiaalitoimi Arto Willman, opetustoimi Risto Vuoria, varalla Maarit Hyvönen ja Maija Saraste kulttuuritoimi Kirsti Mattila, keskushallinto Mervi Uusimäki, liikuntavirasto Sirkka-Liisa Kangasharju, tekninen keskus Pekka Seppälä, rakennusvalvontavirasto Peipa Mäki varalla Sari Valppu, keskushallinto Leena Kerola-Korhonen, tietohallinto Pirjo Kovalainen, nuorisoasiainkeskus Siht. Heikki Talkkari, Oulun Konttori

15 Hankkeen tehtävät (palveluiden lähtötilanne) Kaupunkilaisten asiakaspalvelukeskus Oulu vastaa asiakaspalvelukeskuksen eli mallin kehittämisestä ja hankkeen kokonaiskoordinoinnista. Alustava palveluvalikoima Oulussa: Hallintokuntien lopputuotepalvelut, jotka määritellään hankkeen aikana - esim. sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalvelut, päivähoitohakemus, kouluun ilmoittautuminen ja erilaiset hakemukset ja luvat - sähköiset palvelut itsepalveluna ja tuettuna, jotka määritellään hankkeen aikana Teknisen keskuksen neuvontapalvelut Lippu- ja lupapalvelut Matkailuneuvonnan palvelut Kaupungin virallisten ilmoitustaulujen hallinta Kirjaamon palvelut keskitetysti Henkilöstökassa ja kassapalvelut Aravalainojen hoitoon liittyvä palvelu Luottamustoimien hoitoon liittyvät palvelut Yhteispalvelukeskus ja tukipalvelut Asiakaspalvelukeskuksen hyödyntäminen keskitettyjen ja toimialakohtaisten asiakaspalveluiden kehittämisessä (sote, yhdyskuntatekninen) Kunta- ja valtioyhteistyö yhteispalvelupisteessä yhteistyö YritysSuomi -hankkeen kanssa Kytkentä yhteispalvelun selvitysmiehen tehtävään (T. Kietäväinen) Sähköisten palveluiden tukitoiminnot Palvelukylät Asiakaspalvelukeskusmallin käyttöönotto kylillä Palvelukylien asiakaspalvelun suunnittelu, pilotointi ja toteutus Vrt. asukastuvat Oulussa

16 Tulokset asiakkaan kannalta Asiakaspalvelukeskus, jossa asiakas saa laajat palvelut joustavasti valitsemastaan kanavasta sähköisesti, puhelimitse tai fyysisesti asioimalla Palveluiden saatavuus ja laatu paranee yhden luukun periaatteella Asiakasryhmittäin kohdennetut palvelut asiakaan tarpeen, elämäntilanteen tai elinkaaren mukaan Asiakkaan kustannus- ja aikasäästöt Palvelut ovat yhtä kokonaisuutta asiakkaan näkökulmasta Asiakas juoksee virastosta toiseen Asiakas saa palvelut yhdestä toimipisteestä Virasto 1 Virasto 1 Virasto 2 ASIAKAS- PALVELUKESKUS Virasto 2 Virasto 3 Virasto 3

17 Tulokset kaupungin kannalta Yhteinen näkemys kuntalaisesta asiakkaana Asiakasstrategia ja määritellyt prosessit valituista palveluista Asiakastietojen keskittäminen, tietojen ja toimintojen päällekkäisyyksien purkaminen ja laadun parantaminen Asiakassuhteen hallinta Toiminta tehostuu, varmistetaan oikeat resurssit ja osaaminen oikeaa paikkaa Kohdennetaan asiakasryhmille oikeat palvelut ja palvelukanavat Palveluiden kehittäminen paranee Mahdollistaa erikoistumisen Kustannussäästöt vrt. kustannus-hyötyanalyysi esim. Oulussa projektin takaisinmaksuaika noin 2 vuotta Sähköinen itsepalvelu Neuvonta- ja ohjauspalvelu Asiantuntijapalvelu Itsepalveluna hoidettavat palvelutarpeet, online-palvelut 1 Etäpalvelut esim. puhelimella tai internetin avulla 10 Henkilökohtainen palvelu asiantuntijan kanssa 100

18 Hankkeen tuotokset Oulun asiakaspalvelukeskus, jonka toimintamalli on monistettavissa Kuntasektorin asiakasstrategiamalli (asiakaspalvelukeskus -toimintamallin lähtökohdista) Hankkeessa tuotteistettujen palvelujen prosessikuvaukset KuntaIT:n prosessipankissa yhteisesti hyödynnettäväksi Asiakaspalvelukeskus -toimintamallia tukevat teknologia- ja tietojärjestelmävaatimusmäärittelyt Tietojärjestelmäratkaisujen hankinnat ja pilotoinnit (asiakkuudenhallinta, palveluketjun hallinta ja call- ja contact center) Asiakaspalvelukeskus -toimintamallin levittämissuunnitelma ja dokumentaatio Asiakaspalvelukeskuksen kustannushyötyanalyysi ja toiminnan mittaristo

19 Mitä on saatu aikaan? Projektiryhmä on Työstänyt Asiakaspalvelukeskuksen asiakaspalvelun vision 2012 ja siihen liittyvät menestystekijät Määritellyt Asiakaspalvelukeskuksen asiakasryhmät ja hahmotellut niitä palveluita, joita kannattaa siirtää keskukselle vuoteen 2012 mennessä. Tehnyt ehdotuksen niistä palveluista, jotka siirretään Asiakaspalvelukeskuksen vastuulle Tehnyt alustavia palveluprosessikuvauksia joistakin siirrettäväksi ehdotetuista palveluista. Määritellyt joidenkin palveluiden osalta palveluiden tuottamiseen liittyvät tärkeimmät kumppanit ja heidän tarpeensa. Hallintokunnat ovat Nimenneet edustajansa projektiryhmään. Jokainen hallintokunta on arvioinut projektiryhmän ehdotusta siirrettävistä palveluista omalta osaltaan. Kaikki hallintokunnat ovat jo päättänyt joistakin Asiakaspalvelu-keskukseen siirrettävistä palveluista, joidenkin osalta työ on kesken. Siirrettävien palveluiden osalta hallintokuntien tulee laatia palveluprosessien kuvaukset annetulle työpohjalle. Hallintokuntien tulee myös varautua muutoksiin, jotka liittyvät palveluiden siirtoihin (työnjako, henkilöstö- ja muut resurssit)

20 Kuntien palvelukeskusten asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Projektin ohjaus Asiakkuusstrategian lähtökohdat Asiakkuusstrategian määrittäminen Segmentointi ja ja palveluiden määrittely Toimintamallien määrittely Asiakaspalvelukeskuksen ja ja hallintokuntien palveluprosessien rajapintojen määrittely Asiakaskannan hallinta ja ja tietojärjestelmät (CRM) Asiakaspalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen vaiheittain Kumppanien tarpeiden ja ja roolin määrittäminen Asiakaspalvelukeskuksen organisoituminen Yleisen kuntien palvelukeskusten asiakkuuksien hallinnan mallin laatiminen

21 Asiakaspalvelukeskuksen asiakkuusstrategia 2012 Avainmuutosvoimat Asiakkaat yhä vaativampia ja osaavampia Asiakkaat vaativat sähköisiä palveluita Tietotekniikan kehitys muuttaa toimintatapoja ja tuo yhä uusia mahdollisuuksia Asiakaslähtöinen toimintatapa valtaa alaa, hallintokuntakeskeisyys väistyy Työelämän kilpailu kovenee Kilpailu työvoimasta voimistuu Muuttuvat kuntarakenteeet muuttavat palvelutuotantoa Maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten asiakkaiden määrä kasvaa Toimintojen tehostamisen vaatimus kasvaa Riskit lisääntyvät Suuri eläköityminen hämmentää organisaatiota Asiakaspalvelukeskuksen palveluvisio 2012: Asiakaspalvelun edelläkävijä tarjoaa vaivatonta asiointia ja tietoa Menestystekijämme: ASIAKASLÄHTÖINEN KULTTUURI, ASENTEET JA TOIMINTATAVAT HYÖDYN TUOTTAMINEN ASIAKKAILLE JA PALVELUNTUOTTAJILLE VAHVA OSAAMINEN JA SEN SUUNNITELMALLINEN KEHITTÄMINEN UUSIMMAN TEKNOLOGIAN JA PALVELUKANAVIEN HYÖDYNTÄMINEN TEHOKAS ULKOINEN JA SISÄINEN VIESTINTÄ Valtuusto/johto Avainsidosryhmä Asiakkaat Henkilöstö Yhteistyökumppanit Odotukset Toiminnan tehostaminen Toiminnan modernisointi ja kehittäminen Palveluprosessien kehittäminen Tietotekniikan käytön laajentaminen Edelläkävijänä toimiminen Monipuolisia palveluita Nopeaa, sujuvaa palvelua Tarpeita vastaavaa asiantuntemusta Palveluiden saavutettavuutta Tietoturvallisuutta Ydintehtävään keskittyminen, selkeät prosessit Monipuolinen tehtäväkuva Palkkaus paranee Mielenkiintoinen ja motivoiva työ Koulutusmahdollisuudet Työsuhdeturva Luotettavuutta Tasapuolista kohtelua Palveluiden sujuvuus Säästöt Yhteistyö

22 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYH MÄ 1. Lupien ja avustusten hakijat ja ilmoitusten tekijät ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Tilaisuuksien järjestämiseen tarvittavat luvat (väliaikaiset mainosluvat) Avustusten hakeminen Elintarvikkeiden myyntiin tai tarjoiluun tarvittavat luvat Rakentamiseen liittyvät luvat Kalastusluvat, verkkoluvat Ympäristöviraston myöntämät luvat: tuotantoeläimet pitopaikka (lampaat) tuotantoeläintilat paliskunnat ravintolatoimintaan liittyvät luvat, meluilmoitukset, ilotulite, pyrotekniset maa-ainesluvat) ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Aspan palvelut: -Lupien, lippujen yms. laskujen maksaminen kassapalveluihin -Lupa- ja avustushakemusten vastaanottaminen kirjaamoon -Päätösten tiedoksianto Neuvokkaan palvelut: -Kalastusluvat -Venepaikkojen vuokraus ja ohjelman pääkäyttäjätehtävät -Viljelypalstojen vuokraus -Asukaspysäköinti -Kassapalvelut ja maksuliikenteen hoito -Asumisoikeusasuntojen jonotusnumerot, prosessin kuvaus -Rakennusvalvonnan yleinen neuvonta ja opastus -Pienrakentajien ohjausprosessi -Myönnettyjen rakennuslupien selaaminen Liikuntaviraston palvelut: -Kohdeavustuslomake -Nuorten kansainvälisen liikuntatoiminnan matka-avustusten hakulomake -Suunnistuskartta-avustusten hakulomake -Toiminta-avustusten hakulomake, urheiluseurat -Hakulomakkeiden jakaminen -Hakemusten vastaanottaminen

23 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 2. Vapaa-ajan palveluiden käyttäjät ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Tapahtumakalenteri Aikataulut ja ohjelmat Venepaikkojen myynti Lippupalvelut Viljelypalstat (mitkä palvelut) Kartat Vierassatama (mitkä palvelut) Latujen kuntotilanne Urheilupaikan käyttöperiaatteet Seura- ja järjestötoiminta, rekisteri, tilat ja kalusto Kirjastopalvelut (mitkä palvelut) ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Aspan palvelut: -Laskujen maksaminen kassapalveluihin Liikuntaviraston palvelut: -Liikuntapalveluiden yleisinfo -Sähköisten palveluiden opastus -Liikuntapaikkojen varaustilanteen selailu -Uimakouluilmoittautuminen -Vauvauintiin ilmoittautuminen -Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen -Kunnossapidon seuranta -Urheiluseuraluettelo -OuluCard-palvelut -Harjoitus- ja kilpailuvuorojen hakulomake -Koulusalivuorojen hakulomake -Valmentaja- ja ohjaajaluettelo -Harjoittelupäiväkirjat alle 18-vuotiaat -Harjoittelupäiväkirjat yli 18-vuotiaat Esitteiden jakaminen -Liikuntapalvelupokkari -Eritysliikuntapalveluiden pokkari -Erityisliikunnan kalenteri -Ikääntyneiden, senioreiden ja pitkäaikaissairaiden liikuntapokkari -Actionpokkari -Oulun seudun ulkoilureitit kartta (yhteistyössä 7 kuntaa) -Liikunta-ja urheiluseuraluettelo -Liikuntaviraston toimintakertomus -Liikuntapaikkojen esitteet Kirjastosta siirtyvät: Paperisien esitteiden jako Verkkopalveluiden itsenäinen käyttö ASPA:n tiloissa Kulttuuritoimesta siirtyvät: Kulttuuripalveluiden neuvonta ja tiedottaminen

24 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 3. Kaupungin työntekijät, luottamushenkilöt ja työnhakijat 4. Hyvinvointipalveluiden hakijat ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) OuluCard palvelut Sisäiset puhelinluettelot Työsuhde-edut Virkistysmajat Henkilöstökassa Tiedottaminen Työnantajainformaatio Avoimet työpaikat, informaatio ja haku Kesätyö informaatio, hakulomakkeet Omahoitopilotin tulosten jälkeen arvioidaan ajanvarausmahdollisuudet mm. neuvola, suun terveydenhuolto, terveys, sosiaali, myös käynti, puhelin, IT yms. Toimeentulotukihakemus, uusi teknologia? ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Aspan palvelut: -Palkanlaskennan ja palvelussuhdetietojen neuvontapalvelut - Virkistysmajojen varaus - Henkilöstökassa - Kaupungin ruokaloiden aterialippujen myynti -Rekrytointijärjestelmän pääkäyttäjyys ja rajapinnat asiakkaisiin - Työhakemusten vastaanottaminen kirjaamoon -Opastus sähköisistä palveluista Kirjaston palvelut: -Kirjaston tilojen varaustilanteen ja tilavarausten vastaanotto Opetustoimesta siirtyvä: -Sähköinen sijaisrekisteri Yleinen palveluneuvonta ja ohjaus Yksi numero, johon asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Päiväkotihakemuksen jättäminen, päivähoitoalueiden info Maksukattoasiakkaat Info yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista Vanhuspalvelujen palveluneuvonta (kotisairaanhoito, siivous, ruoka, kodinhoito)

25 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 5. Muuttajat ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Oulun palveluopas sähköisenä Uusille Oululaisille lehti (tilaukset) Asumiseen liittyvät asiat: sähkö, vesi, asunnon hakeminen, Kansainvälisyystiimi? Oulu Innovations (yritykset) Tiedottaminen kaupungin palveluista (esim. päiväkodit, koulut, terveyspalvelut, kirjastopalvelut) Tulkkipalvelut ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Kehan palvelut: -Markkinointimateriaalin jakaminen -Maahanmuuttajainfo -Uuden kuntalaisen tarvitsemat infopalvelut (koulut) Aspan palvelut: -Pohjois-Suomen Tulkkipalvelut -Muuttamiseen liittyvä yleisneuvonta 6. Vierailijat Tapahtumakalenteri Lippupalvelu Kartat ja reittipalvelut ja aikataulut (mitkä palvelut) Majoitus (mitkä palvelut) Matkailuneuvonta Konferenssipalvelut (mitkä palvelut) Tulkkipalvelut Kehan palvelut: -Matkailuinfo Aspan palvelut -Pohjois-Suomen Tulkkipalvelut

26 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 7. Demokratianjanoiset (+media) ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Julkinen ilmoitustaulupalvelu (sähköiset tilaan ja portaaliin), avoimet työpaikat, päätökset Luottamuselinten esityslistat ja päätöspöytäkirjat liitteineen Lähidemokratiatoiminnasta tiedottaminen Vireillä ja valmistelussa olevat asiat Aloitteet (portaali) aloitelomakkeet Asiakirjatilaukset kaupunginarkistosta Kaupungin valtuuston kokousten videointi (?) Tiedotteet (arkisto)? Kuva- ja logopankki Kaikkien toimialojen tiedotteet Videomateriaali ja esitysmateriaali Kaupungin julkaisulista Kaupungin julkaisujen pdf-versiot Yhteyshenkilölistat Palautteen antamisen palvelut ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Kehan palvelut: -Lähidemokratiayhteisöistä (asukasyhdistykset, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistykset, kylätoimikunnat) tiedottaminen -Asukastuvista tiedottaminen -Alueellisesta yhteistyöstä tiedottaminen -Palvelujohtotiimeistä tiedottaminen Kaavoitukseen liittyviä palveluita -Yleiskaavakartat nähtäville -Raportteja nähtäville -Raporttien myynti -Mahdollisuus ottaa kopioita/saada kopioita -Mahdollisuus kutsua esittelijä paikalle virallisina nähtävilläoloaikoina -Sähköinen ilmoitustaulu -Sähköiset palautteet Neuvokkaasta siirtyvät: -Julkinen ilmoitustaulu -Lomakkeet -Esitteet -Teemapäivät, näyttelyt -Teknisen keskuksen yleisneuvonta -Teknisen keskuksen puhelinneuvonta Liikuntavirastosta siirtyvät: -Aloitteiden vastaanottaminen

27 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 7. Demokratianjanoiset (+media) ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Julkinen ilmoitustaulupalvelu (sähköiset tilaan ja portaaliin), avoimet työpaikat, päätökset Luottamuselinten esityslistat ja päätöspöytäkirjat liitteineen Lähidemokratiatoiminnasta tiedottaminen Vireillä ja valmistelussa olevat asiat Aloitteet (portaali) aloitelomakkeet Asiakirjatilaukset kaupunginarkistosta Kaupungin valtuuston kokousten videointi (?) Tiedotteet (arkisto)? Kuva- ja logopankki Kaikkien toimialojen tiedotteet Videomateriaali ja esitysmateriaali Kaupungin julkaisulista Kaupungin julkaisujen pdf-versiot Yhteyshenkilölistat Palautteen antamisen palvelut ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Aspan palvelut: -Julkisen ilmoitustaulun ylläpito -Luottamustehtävän hoitoon liittyvät palvelut (mm, palkkioiden maksatus) - Vireillä ja valmistelussa olevista asioista tiedottaminen - Oulun kaupungin kirjaamo, mm aloitteiden vastaanotto - Esityslistojen painatus Painatuskeskuksessa, painatuskeskuksen palvelut myös muissa segmenteissä - Kaupunginarkiston palvelut (arkisto ei siirry fyysisesti Virastotaloon) -Esityslistat ja pöytäkirjat nähtävillä -Asiakaspalautteiden vastaanotto ja välittäminen hallintokunnille

28 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ 8. Tilojen ja välineiden vuokraajat ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Liikuntapaikkojen varaukset (erilaisten vuorot) Sarjaliput Välineet (liikuntavälineiden vuokraus) Astiat, kalusteet, valtioliput, kirkkoveneet Kokous- ja koulutustilat, juhlahuoneistot Tieto erilaisista tiloista ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Opetustoimen palvelut: -Ohjeistus koulutilojen vuokraamisesta Aspan palvelut: -Tieto erilaisista tiloista 9. Palveluiden tuottajat ja toimittajat Ohjeet palvelun tuottamiseen ja palveluista tiedottamiseen Raportit ja seuranta palveluiden käytöstä Kävijä ja käyttäjätieto raportointi Tarjouspyynnöt Hankintapäätökset Hankinnan ohjeistukset Kehan palvelut: -Markkinointimateriaalin jakaminen Aspan palvelut: -Yleisneuvonta yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille

29 Asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut ASIAKASRYHMÄ ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Lapsiperheet Sähköiset ilmoittautumiset ja hakeminen kouluun, leirille ym. Omahoitohankkeen pilotin jälkeen arvioidaan ajanvarausten mahdollisuus (neuvola, terveyskeskus ym., mitä palveluita erityisesti lapsiperheille) Kouluinfo (mihin kouluun, erikoiskoulut jne.) IP/ap toiminta Koulujen harrastekuljetukset (mitä ovat?) Leikkipuistot (mitkä palvelut) Koulukohtaiset tiedot, lukujärjestys) Päivähoitohakemusten vastaanotto Terveyskeskus, palveluneuvonta (terveysasemapiirit jne.)

30 Asiakasryhmät ja tarjottavat keskitetyt palvelut ASIAKASRYHMÄ 11. Nuoret ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Tiedottaminen nuorille heidän palveluistaan ja ohjaus Kesätyö informaatio, hakulomakkeet Urheiluakatemia Oulucard Acktionpassi Bänditilat hakemukset? Opintoneuvonta ja ohjaus (mitkä palvelut) Kesäleirit (ilmoittautumiset) netti / tekstiviesti? Nuorten terveyspalvelut? ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Nuorisoasiankeskuksen palvelut: -Alueellinen nuorisotyöstä (mm. nuorisotalotoiminta) tiedottaminen -Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta tiedottaminen -Nuorten työpajoista tiedottaminen -Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut -Leiri- ja kurssitoiminta (ilmoittautumiset) -Nuoria koskevat projektit ja hankkeet -Tapahtumat -Liikennepuisto -Lasten ja nuorten osallisuus -Nuorisojärjestöt -Sosiaalinen nuorisotyö -Monikulttuurinen nuorisotyö -Kansainvälinen toiminta -Vuokrattavat tilat (bänditilat, leirikeskukset, salit yms.) Jaettavat tuotteet: -Hakulomakkeet (mm. järjestöavustukset, bänditilat yms.) -Nuorille suunnatut esitteet (mm. palveluiden markkinointiesitteet, leiri- ja kurssitoiminnan esitelehdet 3xvuosi) -Oulucard palvelut nuorille (TEK) -Keskitetty kesätyöhaku (SOTE) -Actionpassi (LIIK) -Urheiluakatemia (TEK))

31 Asiakasryhmät ja tarjottavat keskitetyt palvelut ASIAKASRYHMÄ 12. Seniorit ALUSTAVIA EHDOTUKSIA ASPAN PALVELUIKSI (VUONNA 2012) Tiedottamien senioreille suunnatuista palveluista ja neuvonta Kotona asumisen tukipalvelut kuvataan. Kotihoito, ateriapalvelut Veteraanien bussiliput ja pysäköintiluvat Suunnatut liikuntapalvelut kirjaston kotipalvelut ja muista kirjastopalveluista tiedottaminen OuluCard seniorikortti ASIAKASPALVELUKESKUKSEN KAUTTA TARJOTTAVAT PALVELUT Veteraanibussiliput ja pysäköintiluvat -Oulucard palvelut ikäihmisille Aspan palvelut: -Terveyskeskusmaksujen maksukattoasioiden hoitaminen

32 Työn alla Aspan kautta välitettävien palveluprosessien kuvaukset. Valittujen palveluiden tarkka sisällön määrittely ja rajaukset. Palvelun tuottamiseen liittyvien kumppaneiden (hallintokuntien + ulkoiset kumppanit) palveluprosessien rajapintojen tunnistaminen ja määrittely. Hallintokuntien varautuminen muutoksiin, jotka liittyvät palveluiden siirtoihin (työnjako-, henkilöstö- ja muut resurssit) Asiakashallintajärjestelmän määrittely ja hankinta Asiakaspalvelukeskuksen perustamissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Yleisen Asiakaspalvelukeskuksen asiakkuusstrategian laadintamallin laatiminen.

33 Kiitos! Pirjo Mäkinen

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Sisältö Lukijalle 3 Esitys ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla 4 1 Ruotsinkielinen alueellinen asukasportaali

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti Loppuraportti Toimittanut Martti Tokola, Lena Siikaniemi, Marko Monni, Janita Markwort, Merja. Helminen, Ulla Iivonen 14.1.2010 Esipuhe

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot